Kompetencje. Warszawa, kwiecień 2010 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompetencje. Warszawa, kwiecień 2010 rok"

Transkrypt

1 Kmpetencje Warszawa, kwiecień 2010 rk

2 Bieżąca tematyka prac realizwanych przez ISE przygtwywanie załżeń plityki energetycznej państwa d 2010, 2025 i 2030 raz związane z tym prace badawcz - prgnstyczne, mnitrwanie realizacji plityki energetycznej zgdnie z pstanwieniami ustawy praw energetyczne, w tym dla Plskiej Izby Przemysłu Chemiczneg wyknanie weryfikacji mdelu w prgramie Unii Eurpejskiej CARE+ dla PIPC zbieranie i udstępnianie infrmacji statystycznych sektrze energii raz gspdarce energetycznej w Plsce i na świecie, analizy i dradztw w zakresie taryf raz cen paliw i energii analizy rynku kapitałweg i dradztw w prcesach inwestycji pracwywanie wzrców i dradztw w zakresie planów rzwju przedsiębirstw energetycznych (wymaganych przepisami ustawy praw energetyczne i dyrektyw UE), analizy ksztów działalnści tych przedsiębirstw i cena mżliwści ich bniżenia przy zachwaniu wymaganych standardów jakści dstaw ciepła i energii elektrycznej usługi charakterze knsultingw - dradczym i studialnym w zakresie twrzenia rynku energii w Plsce rganizwanie szkleń z zakresu gspdarki energetycznej. udział w mnitringu PEP2030 rganizwanym dla IEA 2

3 Referencje Partnerów ISE strategia i planwanie średniterminwe Prace nad twrzeniem i rzwjem wewnętrzneg systemu planwania i zarządzania strategiczneg w PKN ORLEN S.A. ukierunkwaneg na wartść dla akcjnariuszy (VBM). Wdrżenie systemu zarządzania wartścią, w tym pracwanie i wdrżenie: miary Sharehlder Value Added (SVA), mdelu twrzenia wartści, raprtów VBM Przygtwanie i aktualizacja planów wielletnich Kncernu (pierwszy plan średniterminwy w PKN ORLEN). Przygtwanie i weryfikacja wycen i sknslidwanych planów finanswych w prjektach M&A (dla prjektów: zakupu stacji niemieckich, przejęcia Rafinerii Gdańskiej, zakupu Unipetrlu). Zarządzanie prcesem budwy Strategicznej Karty Wyników (SKW) w Grupie Kapitałwej PKN ORLEN SA 3

4 Referencje Partnerów ISE strategia i planwanie średniterminwe Przygtwanie wielletnieg planu finansweg Grupy Kapitałwej PKN ORLEN S.A. (na lata ) będąceg pdstawą ówczesnej strategii Kncernu Wdrżenie mdelu d planwania wielletnieg w Grupie Kapitałwej PKN ORLEN S.A. Przygtwanie mapy strategii Kncernu w ramach prcesu SKW Przygtwanie kart wyników dla kadry zarządzającej w PKN ORLEN S.A. Wdrżenie prcedur zarządzania strategią w parciu SKW raz planwania średniterminweg w Kncernie Strategia Zapatrzenia PKN ORLEN SA i Grupy Kapitałwej ORLEN w Energię Elektryczną 4

5 Referencje Partnerów ISE strategia i planwanie średniterminwe Na zlecenie jedneg z największych peratrów energetycznych Litwy przygtwane zstał pracwanie prównujące rynek energii elektrycznej w Plsce i na Litwie wraz z analizą mżliwści ewlucji i rzwju bu rynków energii raz przeprwadzn mapwanie rzwju rynku. Na zlecenie jedneg z największych inwestrów prywatnych zstała przeprwadzna analiza ksztów budwy elektrciepłwni gazwej. Wycena psiadanych aktywów energetycznych raz cena mżliwści dknania dezinwestycji. Analiza bilansu dstaw gazu d Plski d rku Oferta dla wdrżenia KPI dla Grupy LOTOS Analiza benchmarkingwa dla widącej spółki eneregtycznej w Plsce 5

6 Referencje Partnerów ISE strategia i planwanie średniterminwe Nadzór i uczestnictw w pracwaniu Systemu Obsługi Klienta w Zakładzie Energetycznym Płck SA bejmująceg budwę w latach : a) Telefniczneg Biura Obsługi Klienta b) Elektrniczneg Biura Obsługi Klienta c) CRM i TCZ d) Standardów i prcedur Obsługi Klienta (wspartych elektrnicznym systemem biegu dkumentów) Uczestnictw w pracwaniu Strategii BOT Górnictw i Energetyka SA 2005 w latach Krdynacja i udział w pracach związanych z realizacją Prjektu Integracji Grupy BOT w latach

7 Prjekty dradcze ISE świadczy różnrdnym firmm usługi dradcze w szerk pjętym zakresie związanym z gazem ziemnym i prduktami rppchdnymi. PGNiG mżliwści eksplatacji gazu ziemneg ze źródeł nie pdłącznych d krajwej sieci gazwniczej. Krajwa spółka gazwa mżliwści pzyskania gazu d plski d dstawców d tej pry niebecnych na plskim rynku. Krajwa spółka sektra Oil&Gas restrukturyzacja działalnści LPG raz pzyskanie nwych dstawców paliw. Krajwa spółka rzwój działalnści CNG na rynku plskim i w krajach sąsiednich Biagra - Negcjacja umów na dstawy gazu dla pwstających zakładów prdukcji bipaliw (negcjacje z PGNiG i innymi pdmitami plskieg rynku gazweg). UAB Kaunas elektrine budwa elektrciepłwni gazwej na Litwie. Kulczyk Hlding S.A. prjekty z zakresu upstrem i dwnstream w latach raz 2009 i

8 Budwa JSC Kaunas termfikacijs elektrine case study ISE dradzał UAB Kaunas elektrine w prjekcie budwy nwej elektrciepłwni JSC Kaunas termfikacijs elektrine w Kwnie. Zgdnie z załżeniami paliwem elektrciepłwni ma być gaz ziemny, a budwa będzie prwadzna na zasadzie EPC. Mc elektrciepłwni 400 MWe i 50 MWt. Prace dradcze ISE związane były z: Zaprjektwaniem całeg prcesu związaneg z budwą elektrciepłwni. Opracwaniem zasad wybru Knsultanta, mająceg prwadzić budwę. Oceną fert złżnych w przetargu na wybór Knsultanta. W dalszych fazach budwy rlą ISE miał być nadzrwanie prjektu ze strny UAB Kaunas elektrine przy przetargu na wybór Knstruktra a następnie w fazie budwy, raz sprządzenie mdelu finansweg elektrciepłwni i wsparcie w prcesie pzyskania finanswania dla jej budwy. Prjekt zstał zawieszny w 2009 rku z uwagi na prblemy gspdarki litewskiej. 8

9 Raprty dnszące się d prblemów plskieg i eurpejskieg rynku gazweg Bilans dstaw gazu d Plski d 2022 r. z uwzględnieniem wariantów dtyczących zmian zużycia, kierunków dstaw raz rzbudwy nwej infrastruktury gazwniczej. Dyskusja mżliwych scenariuszy (dla Min. Gspdarki). System taryf za dstęp d usług przesyłu gazu ziemneg raz realizacja wymgów transparentnści nałżnych na peratrów systemów przesyłwych w dyrektywach Parlamentu Eurpejskieg i Rady (dla Min. Gspdarki). Charakterystyka mechanizmów antykryzyswych związanych z dstawami gazu mżliwych d zastswania w pszczególnych państwach człnkwskich UE (dla Urzędu Kmitetu Integracji Eurpejskiej) Pdstawwe różnice pmiędzy umwą kmplekswą a rzłącznymi na przesył i dstawy gazu (CEZ Elektrwnia Skawina). Ocena ptencjału plskieg rynku małtnażweg LNG (dla PGNiG). Prównanie rzwju rynków energii elektrycznej w Plsce i na Litwie (dla UAB Kaun elektrinė). Systemy handlu pzwleniami na emisję w UE i na świecie raz regulacje emisyjne (dla UAB Kaun elektrinė). Analiza rynków małtnażweg LNG wybranych krajów śrdkweurpejskich (dla Gazprm). Analiza wytwarzania prduktów chemicznych z wykrzystaniem gazu syntezweg pzyskiwaneg w parciu gaz ziemny (dla Plskiej Izby Przemysłu Chemiczneg). 9

10 Kmpetencje gazwe dceniane przez rynek Wyjątkwe kmpetencje w zakresie wiedzy nt. gazu ziemneg, dceniane przez pdmity rynku gazweg. Dedykwane warsztaty, szklenia i knferencje dla: 2009 Ministerstw Gspdarki Łańcuch wartści LNG d wydbycia gazu d klienta kńcweg. Rla i znaczenie pdziemnych magazynów gazu w nwczesnym systemie gazwym Nafta Plska - upstream 2007 Wielka Synteza Chemiczna Pszukiwania, wydbycie i handel rpą naftwą i gazem ziemnym 2008 Plska Izba Przemysłu Chemiczneg (dla różnrdnych pdmitów plskieg rynku gazweg) Wewnętrzny rynek gazu w Unii Eurpejskiej stan aktualny i perspektywy. Światwi prducenci gazu ziemneg. Złża, warunki, lgistyka, uwarunkwania prawneknmiczn-plityczne. Knkurencyjny rynek gazu w Plsce. Finanse spółek gazwych - analiza eknmiczn-finanswa, wycena Nwe technlgie gazwe w przemyśle energetycznym 10

11 ISE blisk współpracuje z isttnymi pdmitami plskieg rynku gazweg Współpraca bieżąca z Izbą Gspdarczą Gazwnictwa analizy, knferencje, pracwania, publikacje (ISE jest człnkiem IGG) Współpraca bieżąca z Plską Izbą Przemysłu Chemiczneg (ISE jest człnkiem PIPC). Liczne analizy dla Ministerstwa Gspdarki raz UKIE Udział w knferencjach/panelach (Andrzej Sikra jest uznanym mderatrem, panelistą, człnkiem rad prgramwych licznych knferencji np. ( Security f supply Zakpane ; The Eurpean Gas Cnference Wiedeń ; II Kngres Gazwnictwa Wisła) Współpraca z PGNiG S.A. Współpraca z PKN ORLEN S.A. Współpraca z ZA Puławy S.A., ZA Kędzierzyn S.A; ZA Tarnów S.A. Współpraca z EFMA (Eurpean Fertilizers Manufactures Assciatin) i Cefic Eurpean Chemical Industry Cuncil) 11

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014)

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Truń, dnia 19 maja 2014 r. Zapytanie fertwe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Na pełnienie funkcji Menadżera Prjektu dla prjektu Platfrma Zunifikwanej Kmunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych w ramach

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA Kraków, styczeń 2015 1 Małplski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej (MOWES) rzpczął działalnść w becnym kształcie 1 stycznia 2015 r. Twrzy g partnerstw

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

EXE Group. Outsourcing / Co-sourcing

EXE Group. Outsourcing / Co-sourcing EXE Grup Outsurcing / C-surcing EXE Grup 2005 EXE Grup Twje niezależne i kmplekswe rzwiązania Audytu Wewnętrzneg EXE Grup jest liderem na plskim rynku w zakresie dstarczania kmplekswych rzwiązań z zakresu

Bardziej szczegółowo

Forum Inwestycyjne. Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego. Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego

Forum Inwestycyjne. Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego. Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego Zygmunt Berdychwski, Przewdniczący Rady Prgramwej Frum Eknmiczneg Pnieważ gólny pzim inwestycji uważany jest za punkt wyjścia dla wielu strategii rzwju gspdarczeg, a pbudzanie prcesów inwestycyjnych jest

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Daty: od do Miejsce Firma Stanowisko Opis

Daty: od do Miejsce Firma Stanowisko Opis CURRICULUM VITAE 1. Nazwisk: Klepacki 2. Imię: Wacław 3. Data urdzenia: 30.05.1954 r. 4. Nardwść: Plska 5. Tel.: 508-172-122 6. Wykształcenie: wyższe zawdwe Instytucja Data: d (miesiąc / rk) d (miesiąc

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) pniedziałek, 13 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje

Bardziej szczegółowo

Polityka KE w zakresie redukcji emisji CO 2 i CCS (1)

Polityka KE w zakresie redukcji emisji CO 2 i CCS (1) PGE Górnictw i Energetyka Knwencjnalna S.A. Łódź, 30 maja 2012 Plityka KE w zakresie redukcji emisji CO 2 i CCS (1) 2005 pwstanie EU ETP ZEP - Eurpejskiej Platfrmy Technlgicznej dedykwanej technlgim CCS

Bardziej szczegółowo