Próba oceny systemów zarządzania nauczaniem rozprowadzanych na zasadach open source

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Próba oceny systemów zarządzania nauczaniem rozprowadzanych na zasadach open source"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 770 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Systemów Obliczeniowych Próba oceny systemów zarządzania nauczaniem rozprowadzanych na zasadach open source Streszczenie. Celem niniejszego opracowania jest próba oceny wybranych systemów zarządzania nauczaniem (Learning Management System) rozprowadzanych na zasadach open source. Przedstawiono zasady, które obowiązują w rozwiązaniach typu open source. Opisano główne cechy, którymi charakteryzują się systemy zarządzania nauczaniem, a także zdefiniowano kryterium oceny systemów LMS. Zwrócono również uwagę na problemy związane z wyborem odpowiedniego systemu. Słowa kluczowe: Learning Management System (LMS), zdalne nauczanie, e-learning, open source, szkolenia, platforma e-learningowa 1. Wstęp Wraz z rozwojem gospodarczym opartym na wiedzy i umiejętnościach wzrasta zapotrzebowanie na efektywne i skuteczne kształcenie. Rozwój technologii informatycznych sprawia, że Internet staje się głównym medium dystrybuującym każdy rodzaj informacji, informacji służącej również nauczaniu. Nowe pojęcie, takie jak e-learning, czyli nauczanie na odległość, powoli się upowszechnia zarówno w uczelniach, jak i firmach. Internet niesie ze sobą rozwiązania rozszerzające możliwości tradycyjnego nauczania. Redukcja kosztów i łatwość zarządzania olbrzymią ilością informacji sprawia, że nowoczesna technologia wypiera tradycyjne podejście do przekazywania wiedzy. Wiele z rozwiązań wykorzystywanych w zdalnym nauczaniu opiera się na darmowym oprogramowaniu rozpowszechnianym na zasadach open source. Narzędzia te pracują pod kontrolą dowolnego systemu operacyjnego obsługującego serwer internetowy Apache, język skryptowy PHP, oraz bazę danych MySQL bądź też PostgreSQL. W większości wypadków

2 192 konfiguracja taka jest dostępna z każdą dystrybucją systemu Linux, co stanowi doskonałą podstawę do tworzenia prostych, jak i bardziej zaawansowanych platform e-learningu dostępnych w intra- i internecie. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wybranych systemów zarządzania nauczaniem dostępnych na zasadach open source, ich charakterystyka oraz próba oceny. 2. Idea open source Powstanie wolnego i otwartego oprogramowania wywarło znaczący wpływ na rozwój całego środowiska e-biznesu i gospodarki. Również zmienił się rynek rozwiązań e-learningowych. Wykorzystanie tego typu oprogramowania umożliwiło znaczne obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, a w wypadku nauczania kosztów działalności instytucji edukacyjnych. Termin open source powstał m.in. w wyniku wieloznaczności terminu free software i określa oprogramowanie, które charakteryzuje [Open Source Initiative (OSI)]: możliwość swobodnej redystrybucji, dostęp do kodu źródłowego, możliwość modyfikacji programu oraz jego rozpowszechniania na prawach oryginalnej licencji, możliwość wprowadzenia ograniczenia, na skutek którego należy zachować oryginalność kodu źródłowego, a własne modyfikacje zawrzeć w formie dodatkowych modułów dołączanych do programu bazowego na etapie kompilacji, brak możliwości ograniczania praw do programu jakichkolwiek osób, grup społecznych bądź instytucji, brak możliwości ograniczania pola zastosowań programu, licencja obowiązująca wszystkich użytkowników, licencja nieograniczająca się do jednego produktu, licencja niewprowadzająca restrykcji w stosowaniu innych programów rozpowszechnianych wraz z programowaniem, którego dotyczy, licencja, musi być technologicznie neutralna. Tworzenie większości oprogramowania rozprowadzanego na zasadach open source odbywa się w ramach rozproszonej pracy programistów współpracujących poprzez Internet. Model ten jest wydajny dzięki uniknięciu silnego reżimu własności intelektualnej (np. brak możliwości udostępnienia kodu osobom trzecim) oraz równoczesnemu projektowaniu i testowaniu poszczególnych modułów oprogramowania. Programiści współpracują ze sobą, mimo braku natychmiastowych korzyści finansowych. Tłumaczyć to można potrzebą samorealizacji oraz wzrostem reputacji na rynku i zyskaniem doświadczenia, co może przynieść korzyści (np. znalezienie lepiej płatnej pracy) [Kowalczyk 2004].

3 Próba oceny systemów zarządzania nauczaniem Główne cechy systemów zarządzania nauczaniem Systemy zarządzania nauczaniem (LMS Learning Management System) wykorzystują rozwiązania informatyczne, tworząc środowisko umożliwiające realizację procesu kształcenia na odległość. Za pomocą oprogramowania LMS łatwiej organizować oraz udostępniać zainteresowanym użytkownikom (np. nauczycielom i uczniom) wszelkie możliwe funkcje automatyzujące proces zarządzania, administracji, śledzenia postępów, a także raportowania działań związanych z prowadzeniem szeroko pojętego nauczania. Dostęp do poszczególnych elementów takiego systemu odbywa się za pośrednictwem standardowych przeglądarek internetowych. Do głównych funkcji i cech systemów LMS można zaliczyć [Kaplan-Leiserson 2004], [Hall 2001]: zarządzanie użytkownikami, zarządzanie kursami, śledzenie i weryfikacja postępów użytkowników, raportowanie wyników nauczania, narzędzia komunikacyjne ( , forum dyskusyjne, chat), zarządzanie prawami dostępu, wielojęzyczność, planowanie ścieżek kariery, organizacja zajęć synchronicznych, personalizacja interfejsu na stronach użytkownika, sprzedaż szkoleń i kontrola rozrachunków, zgodność z ogólnie przyjętymi standardami, dostęp za pomocą standardowych protokołów (TCP/IP) i standardowych przeglądarek internetowych. Termin LMS używany jest w szerokim zakresie systemów, które organizują i dostarczają dostęp do wszelakich usług i materiałów związanym z nauczaniem dla różnych grup odbiorców, zarówno studentów, jak i nauczycieli czy administratorów. Usługi te zwykle zawierają kontrolę dostępu, prezentacje i organizacje materiału edukacyjnego, narzędzia komunikacyjne oraz możliwość tworzenia grup użytkowników. Synonimem terminu LMS jest przyjęta również w Polsce nazwa platforma e-learningowa. Większość systemów LMS zaprojektowana jest tak, aby organizować dostarczanie materiałów dydaktycznych przygotowanych za pomocą innych narzędzi (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy graficzne itp.). Same systemy zazwyczaj nie zawierają wbudowanych funkcji umożliwiających bezpośrednie tworzenie materiałów, a jeśli już je posiadają, to udostępniają tylko podstawowy zakres możliwości. Warto zauważyć, że systemy zarządzania nauczaniem udostępniane na zasadach open source są idealnym rozwiązaniem dla większości instytucji edukacyjnych (instytuty naukowe, szkoły wyższe itp.). Przyczyną takiej sytuacji jest występowanie w tego typu instytucjach następujących faktów [Vuorikari 2004]: istnieje zapotrzebowanie na specyficzne wersje oprogramowania odzwierciedlające zawartość kursów czy też różne podejścia pedagogiczne, społeczność instytucji edukacyjnych umożliwia wsparcie dla wymiany pomysłów i doświadczeń,

4 194 w większości przypadków istnieje wykwalifikowana kadra pracowników potrafiąca dokonać odpowiednich zmian w kodzie aplikacji, jak i również przetestowania i wdrożenia konkretnego rozwiązania, istnieje ciągła presja na obniżanie kosztów działalności, poziom świadomości informatycznej jest znacznie wyższy niż w innego typu instytucjach. Dodatkowe zalety LMS udostępnianych na zasadach open source to łatwość lokalizacji, legalność systemu, możliwość rozbudowy, duże bezpieczeństwo, stabilność, wydajność i cena. Nie można również zapominać o ciągłym audycie kodu źródłowego przez duże grupy programistów. Sytuacja ta sprawia, że ewentualne problemy i błędy są na bieżąco zgłaszane i od razu poprawiane przez twórców systemu. 4. Przegląd wybranych rozwiązań Rynek systemów zarządzania nauczaniem udostępnianych na zasadach open source w okresie kilku ostatnich lat podlega dynamicznym zmianom. Pojawiają się mniej lub bardziej udane rozwiązania różniące się od siebie liczbą wbudowanych funkcji, jakością kodu źródłowego czy też możliwością rozbudowy o kolejne moduły. Wybierając przedstawione poniżej systemy; wzięto pod uwagę tylko te, które w dużej mierze spełniają większość założeń charakteryzujących oprogramowanie LMS. Opisy systemów pochodzą ze stron internetowych konkretnych produktów, jak i również własnych spostrzeżeń autora. ATutor (http://www.atutor.ca) ATutor jest systemem zarządzania nauczaniem umożliwiającym proste i skuteczne prezentowanie na stronach internetowych wszelkiego rodzaju materiałów służących nauczaniu na odległość. System ten pierwotnie został zaprojektowany na Uniwersytecie Toronto w Kanadzie, jednak szybko rozpowszechnił się wśród wielu instytucji naukowych na całym świecie. Łatwa instalacja, zgodność ze standardami, mnogość dodatkowych narzędzi oraz dostęp do usług umożliwiających bezpośrednie tworzenie materiałów dydaktycznych sprawia, że ATutor spełnia większość kryteriów LMS. Dużo uwagi poświęcono również stworzeniu profesjonalnej dokumentacji oraz pomocy online wraz z przykładami. Kod źródłowy programu jest napisany czytelnie i umożliwia łatwą ingerencję oraz tworzenie dodatkowych modułów. Do słabych stron można zaliczyć niezbyt intuicyjny interfejs, a także problemy ze skalowalnością.

5 Próba oceny systemów zarządzania nauczaniem 195 Claroline (http://www.claroline.net) Działanie systemu oparte jest na założeniu, że nauczyciel chce stworzyć internetowy kurs bez znajomości zasad tworzenia stron HTML 1. Claroline udostępnia zbiór narzędzi umożliwiających organizację wszelkich danych (zakładki, dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, grafika, multimedia, testy). Całość systemu jest łatwa w obsłudze i zgodna z ogólnie przyjętymi standardami. Proste, a zarazem skuteczne narzędzia monitorowania postępów nauczania, jak i statystyki odwiedzalności poszczególnych modułów znakomicie ułatwiają pracę. Dzięki wielojęzyczności, jak i dobrej dokumentacji Claroline został wdrożony w wielu krajach na całym świecie (m.in. kilka instalacji w Polsce). Moodle (http://moodle.org) Moodle jest pakietem do tworzenia internetowych kursów oraz stron www. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi oraz doskonałej dokumentacji system ten zyskał popularność wśród użytkowników na całym świecie. Zgodność ze standardami oraz silne wsparcie dla bezpieczeństwa i łatwość administracji sprawiają, że system jest bardzo dobrze przyjmowany zarówno w środowiskach naukowych, jak i w innych instytucjach. Dodatkowe narzędzia udostępniane w systemie umoż- Rys. 1. Platforma Moodle w działaniu Źródło: (2004). 1 HTML HyperText Markup Language. Hipertekstowy język opisu stron www składający się ze znaczników.

6 196 liwiają wymianę informacji pomiędzy nauczycielem i uczniami, monitorowanie postępów nauczania, tworzenie testów, notatek. Plusem systemu jest powiązanie zarówno podejścia technologicznego, jak i pedagogicznego. Należy zwrócić również uwagę na bardzo szybkie tworzenie nowych wersji, dużą liczbę osób współpracujących przy projekcie oraz imponującą liczbę wdrożeń. Przykładowe efekty zastosowania systemu Moodle zostały zaprezentowane na rys. 1. Segue Collaborative Learning System (http://segue.middlebury.edu/index. php?&action=site&site=segue) Segue pozwala nie tylko na tworzenie i zarządzanie samymi kursami, ale również umożliwia budowę portalu edukacyjnego zawierającego prywatne strony osób prowadzących zajęcia. Takie podejście gwarantuje instytucjom o charakterze edukacyjnym zastosowanie tylko jednego narzędzia zarządzającego stronami internetowymi. Bardzo rozbudowany system praw dostępu jasno określa grupy osób upoważnionych do przeglądania czy też edycji udostępnianych treści. Pełna dowolność przy tworzeniu kursów oraz możliwość zastosowania różnego rodzaju stylów powoduje, że tworzone kursy są ciekawe i niestandardowe. Do minusów systemu na pewno należy brak dobrej dokumentacji, problemy z lokalizacją oraz niezgodność ze standardami. ILIAS (http://www.ilias.uni-koeln.de/ios/index-e.html) ILIAS powstał w Uniwersytecie Kolonia w Niemczech. System pozwala użytkownikom na edycję i publikację materiałów dydaktycznych dostępnych później za pomocą standardowych przeglądarek internetowych. Platforma zawiera dużą liczbę dodatkowych funkcji umożliwiających między innymi tworzenie słowników pojęć, wyszukiwanie danych, obsługę forum, pocztę elektroniczną, czat, testy, ćwiczenia, wymianę plików czy też obsługę metadanych. Do cech pozytywnych zaliczyć można również wysoką skalowalność, zgodność ze standardami, przejrzysty kod źródłowy oraz wiele wersji językowych. Niestety występują również braki głównie na poziomie dokumentacji. 5. Ocena wybranych systemów LMS Wybierając systemy LMS udostępniane na zasadach open source, należy zwrócić szczególną uwagę na rzeczywiste potrzeby instytucji, zasoby ludzkie oraz możliwości w dziedzinie infrastruktury technicznej. Przedstawiona w niniejszym opracowaniu próba oceny systemów zarządzania nauczaniem może stanowić pomoc w znalezieniu rozwiązania najbardziej zbliżonego do konkretnych potrzeb danej instytucji. Analizując główne cechy systemów LMS oraz przeglądając rynek opro-

7 Próba oceny systemów zarządzania nauczaniem 197 gramowania e-learningowego z uwzględnieniem opinii końcowych użytkowników, ustalono następujące kryteria umożliwiające dokonanie oceny tych systemów: skalowalność możliwość zastosowania systemu do małych i dużych instalacji, zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa i praw dostępu, otwartość struktura kodu źródłowego systemu, łatwość ingerencji, tworzenia i dodawania nowych wyspecjalizowanych modułów, dobra specyfikacja, administracja prostota instalacji oraz późniejszej administracji całości systemu, implementacja szybkość działania, profesjonalna dokumentacja, system pomocy, funkcjonalność wbudowane narzędzia i usługi ułatwiające obsługę kursów zarówno z poziomu nauczyciela, jak i osób uczących się, efektywność szybkość wprowadzania i zarządzania materiałami, intuicyjny interfejs, koszty całkowite koszty (sprzęt, system operacyjny, koszty wdrożenia, koszty szkoleń itp.), zgodność ze standardami możliwość wymiany informacji w ogólnie przyjętych standardach, takich jak: SCORM 2, AICC 3, IMS 4, OKI 5, ochrona własności intelektualnej przestrzeganie praw osób publikujących materiały, wielojęzyczność dostępność różnych wersji językowych bądź też łatwość lokalizacji, aktywność projektu liczba osób zaangażowanych w projekt, tempo powstawania nowych wersji, rozszerzeń. Szczególną uwagę należy zwrócić na kryterium funkcjonalności konkretnego rozwiązania. Przejawia się ona w możliwości zastosowania dodatkowych usług ułatwiających i pozwalających na bezproblemową współpracę w grupach oraz 2 SCORM The Sharable Content Object Reference Model. Zbiór specyfikacji zaadaptowanych z różnych źródeł, mający na celu dostarczenie wyczerpującego zestawu wytycznych umożliwiających wymianę wszelkich danych związanych z systemami e-learningowymi. 3 AICC Aviation Industry Computer-Based Training Committee. Międzynarodowy związek profesjonalnych organizacji tworzących kursy dla przemysłu lotniczego. AICC projektuje standardy dla wymiany danych i współpracy narzędzi e-learningowych wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu. 4 IMS IMS Global Learning Consortium, Inc. projektuje i promuje otwarte specyfikacje ułatwiające wymianę danych w systemach e-learningowych. 5 OKI The Open Knowledge Initiative. Porozumienie wiodących uniwersytetów oraz organizacji tworzących standardy mające na celu wsparcie technik nauczania na poziomie szkolnictwa wyższego.

8 198 aktywne zdobywanie wiedzy. Do scharakteryzowania funkcjonalności platformy e-learningowej posłużono się takimi cechami, jak: bezpieczeństwo autoryzacja użytkowników, szyfrowany dostęp do materiałów SSL 6, prawa dostępu narzędzia do zaawansowanego tworzenia poziomów dostępu do materiałów, projektowanie i zarządzanie kursami prostota obsługi, dostęp do danych multimedialnych, wzorce, definiowalny wygląd, łatwa nawigacja oraz struktura, możliwość rozbudowy, systemy oceniania, monitorowanie kursów określanie aktywności użytkowników, raporty, personalizacja interfejsu dostosowanie wizerunku kursu do jego specyfiki, możliwość zmiany wyglądu interfejsu poprzez użytkownika końcowego, narzędzia dodatkowe wymiana plików, grupy i fora dyskusyjne, integracja z pocztą elektroniczną, czat, notatki, dzienniki, tablice, praca grupowa, zakładki, kalendarz, praca offline, ankiety, zadania, quizy. Powyższe kryteria oraz cechy funkcjonalne systemów LMS stanowią podstawę, na której dokonano próby oceny wybranych platform e-learningowych. Przyjęto skalę ocen od 0 (dane kryterium nie występuje lub też występuje w bardzo ubogiej wersji) poprzez 5 (kryterium dostępne w formie podstawowej bądź też średniej) do 10 (zostały spełnione wszystkie wytyczne danego kryterium) z wyłączeniem kryterium kosztowego, gdzie 0 oznacza bardzo wysokie koszty, a 10 koszty minimalne. Tabela 1. Ocena wybranych systemów LMS udostępnianych na zasadach open source Kryterium oceny ATutor Claroline Moodle Segue ILIAS Skalowalność Otwartość Administracja Implementacja Funkcjonalność Efektywność Koszty (0 wysokie 10 niskie) Zgodność ze standardami Ochrona własności intelektualnej Wielojęzyczność SSL Secure Socket Layer. Protokół zapewniający poufność i integralność transmisji danych między klientem a serwerem.

9 Próba oceny systemów zarządzania nauczaniem 199 W analogiczny sposób dokonano oceny cech składających się na funkcjonalność rozważanej grupy programów (tabela 2). Na podstawie danych zaprezentowcd. tabeli 1 Kryterium oceny ATutor Claroline Moodle Segue ILIAS Aktywność projektu Ocena sumaryczna Źródło: opracowanie własne. Wartości ocen, oszacowano na podstawie dokumentacji, wersji demonstracyjnych, a także dzięki doświadczeniu osób, które wdrożyły konkretne systemy i korzystają z nich na co dzień. Uzyskane rezultaty zostały zaprezentowane w tabeli 1. Na podstawie danych zaprezentowanych w tabeli 1 najwyższą ocenę sumaryczną uzyskał system Moodle, który charakteryzuje się bardziej zaawansowaną od pozostałych systemów otwartością, łatwością administracji, bardzo dobrą implementacją, wysoką funkcjonalnością i efektywnością oraz bardzo niskimi kosztami. Nie bez znaczenia jest również wysoka aktywność projektu, gwarantująca nieustanny rozwój, jak i szybkość usuwania problemów. Wyznaczona w powyższej tabeli ocena sumaryczna jest sumą wszystkich ocen cząstkowych przyznanych w poszczególnych, rozpatrywanych kryteriach. Uzyskane wartości pozwalają na uszeregowanie rozpatrywanych narzędzi w sposób przedstawiony na rys. 2. ATutor Claroline Moodle Segue ILIAS Rys. 2. Oceny sumaryczne wybranych systemów LMS Źródło: opracowanie własne.

10 200 Tabela 2. Ocena funkcjonalności wybranych systemów LMS Cechy ATutor Claroline Moodle Segue ILIAS Bezpieczeństwo Prawa dostępu Projektowanie i zarządzanie kursami Monitorowanie Personalizacja interfejsu Narzędzia dodatkowe Ocena sumaryczna Źródło: opracowanie własne. ATutor Claroline Moodle Segue ILIAS Rys. 3. Oceny sumaryczne funkcjonalności wybranych systemów LMS Źródło: opracowanie własne. anych w tabeli 2 najwyższą ocenę sumaryczną uzyskał system ILIAS, którego charakteryzuje zaawansowany mechanizm ustalania praw dostępu, dobre zarządzenie kursami, jak i ich projektowanie, duże możliwości monitoringu oraz spora liczba narzędzi dodatkowych. Uzyskane wartości pozwalają na uszeregowanie funkcjonalności rozpatrywanych systemów w sposób przedstawiony na rys Podsumowanie Obecnie systemy zarządzania nauczaniem udostępniane na zasadach open source stanowią mocną konkurencję dla rozwiązań komercyjnych. Poprzez dążenie do minimalizacji kosztów działalności pojawiła się duża liczba firm zain-

11 Próba oceny systemów zarządzania nauczaniem 201 teresowanych wdrożeniem właśnie takich platform e-learningowych, co wpływa pozytywnie na rozwój coraz bardziej doskonałych aplikacji. Wybór konkretnego systemu powinien być uzależniony od rzeczywistych potrzeb instytucji. Należy zadać sobie pytanie, czym dysponujemy (sprzęt, ludzie, zasoby dydaktyczne, budżet) i co chcemy osiągnąć (wielkość przedsięwzięcia, jego jakość, skalowalność, funkcjonalność). Nie bez znaczenia są również możliwości rozbudowy naszego systemu czy też implementacja standardów wymiany danych [Reynolds 2004]. Gotowe systemy LMS z konieczności nie uwzględniają specyfiki wszystkich instytucji i dość często nie są dopasowane do rzeczywistych potrzeb. Pojawiające się podczas wdrożeń trudności polegają głównie na integracji nowego systemu z tradycyjnymi metodami nauczania. Dość często jedynym sposobem rozpoczęcia takiej formy nauczania jest stworzenie samodzielnej aplikacji spełniającej wszystkie nasze potrzeby, udostępnionej na zasadach open source. Literatura Hall B. [2001], New Technology Definitions, index.htm. Kaplan-Leiserson E. [2004], E-Learning Glossary, Kowalczyk K. [2004], Historia rozwoju oprogramowania open source, e-mentor nr 2 (4). Open Source Initiative (OSI), The Open Source Definition, docs/definition.php. Reynolds R. [2004], Open Source Courseware, archives/open_source_courseware. Vuorikari R. [2004], Why Europe Needs Free and Open Source Software and Content in Schools, An Attempt of Evaluation of Learning Management Systems Delivered as Open Source Software The goal of the article is to make an attempt of assessment of selected learning management systems (LMS) delivered as open source software. The rules accepted in open source solutions have been presented. Main features of learning management systems have been described. Much attention has been paid to defining a criterion of LMS systems evaluation. A few selected solutions have been outlined and attempts of their estimation have been made. Problems of sufficient system selection have also been considered. Key words: Learning Management System (LMS), distance learning, e-learning, open source, courses, e-learning platform.

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Issue 2 April 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć więcej

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Przegląd wybranych systemów i narzędzi e-learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Duża część oprogramowania e-learningowego

Bardziej szczegółowo

Nauczanie na odległość

Nauczanie na odległość P o l i t e c h n i k a W a r s z a w s k a Nauczanie na odległość a standaryzacja materiałów edukacyjnych Krzysztof Kaczmarski Nauczanie na odległość T Nauczanie ustawiczne T Studia przez Internet? T

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej

Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej Authoring Tools narzędzia służące do przygotowywania treści e-lekcji. Rodzaje treści umieszczanych w e-lekcjach. Edycja treści tekstowej

Bardziej szczegółowo

e-learning Daniel Lala Combidata Poland Warszawa, 19 września 2005 r.

e-learning Daniel Lala Combidata Poland Warszawa, 19 września 2005 r. e-learning Daniel Lala Combidata Poland Warszawa, 19 września 2005 r. e-learning e-learning jest jednym z głównych narzędzi edukacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego, w którym wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych Poznańska Impreza Wolnego Oprogramowania Poznań, 3 grudnia 2011 Rafał Brzychcy rafal.brzychcy@fwioo.pl

Bardziej szczegółowo

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Projekt jest współfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

E-learning nauczanie na odległość

E-learning nauczanie na odległość E-learning nauczanie na odległość część 2. Cel prezentacji Przekonanie Państwa, że warto uatrakcyjnić i wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o pracę z uczniem na platformie e-learningowej Moodle. część

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA PRZEZ INTERNET

GEODEZJA PRZEZ INTERNET GEODEZJA PRZEZ INTERNET XX Jesienna Szkoła Geodezji 16-18 września 2007 Polanica Zdrój dr inż. Tadeusz Głowacki Zakład Geodezji i Geoinformatyki, Instytut Górnictwa, Politechnika Wrocławska Agenda 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANALIZY PORÓWNAWCZEJ NA TEMAT ISTNIEJĄCYCH LMS WP 2

RAPORT Z ANALIZY PORÓWNAWCZEJ NA TEMAT ISTNIEJĄCYCH LMS WP 2 RAPORT Z ANALIZY PORÓWNAWCZEJ NA TEMAT ISTNIEJĄCYCH LMS WP 2 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission

Bardziej szczegółowo

Przegląd narzędzi do tworzenia komponentów kursów e-learning

Przegląd narzędzi do tworzenia komponentów kursów e-learning Zbigniew Zieliński zzielins@gmail.com, zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego Zakład Informatyki Kielce Przegląd narzędzi do tworzenia komponentów kursów e-learning

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

Open Source w Open e-learningu. Przykłady zastosowania

Open Source w Open e-learningu. Przykłady zastosowania Open Source w Open e-learningu Przykłady zastosowania Co to jest E-learning? E-learning zaawansowana technologicznie forma uczenia się i nauczania na odległość, znana także pod nazwą kształcenia zdalnego.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Marlena Plebańska. Nowoczesny e-podręcznik

Marlena Plebańska. Nowoczesny e-podręcznik Marlena Plebańska Nowoczesny e-podręcznik E-podręcznik zbudowany jest z trzech zsynchronizowanych ze sobą poziomów. Pierwszą warstwę stanowi repozytorium składające się z trzech podstawowych części : ogólne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Dokumentacja techniczna Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Spis Treści 1. Widok ogólny architektury MPP... 3 2. Warstwy systemu... 5 3. Struktura systemu/komponentów... 7 3.1 Aplikacje... 7 3.2 Biblioteki...

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE ABC e - learningu Termin e-learning (z ang. learning nauka, wiedza, poznanie) oznacza nauczanie na odległość przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informatycznych. Dydaktyka wspomagana jest za

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Podlaskie Forum Bibliotekarzy 1. Platforma moodle wprowadzenie. 2. Szkolenia oparte na platformie. 3. Platforma moddle do zarządzanie

Bardziej szczegółowo

S4EL SYSTEM DO ZARZĄDZANIA KURSAMI ONLINE

S4EL SYSTEM DO ZARZĄDZANIA KURSAMI ONLINE S4EL SYSTEM DO ZARZĄDZANIA KURSAMI ONLINE Jakub Grygiel Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II e-mail: jakub.grygiel@kul.lublin.pl Streszczenie Artykuł ten prezentuje obecny stan prac nad platformą

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Budowa systemu e-learning jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Politechnika Wrocławska Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Lesław Sieniawski 2004 Wprowadzenie Definicja kształcenia na odległość [wg: Mirosław J. Kubiak,

Bardziej szczegółowo

Pla$orma edukacyjna czy to wystarczy? Przygotował: Artur Dyro, Prezes Learnetic S.A. artur.dyro@learnetic.com

Pla$orma edukacyjna czy to wystarczy? Przygotował: Artur Dyro, Prezes Learnetic S.A. artur.dyro@learnetic.com Pla$orma edukacyjna czy to wystarczy? Przygotował: Artur Dyro, Prezes Learnetic S.A. artur.dyro@learnetic.com www.learne9c.com O Learne9c Cyfrowa rewolucja (w szkole) = Powszechność + Integracja + Różnorodność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie e-learningiem

Zarządzanie e-learningiem Zarządzanie e-learningiem Zarządzanie e-learningiem obejmuje dwie strefy związane z procesem nauczania: zarządzanie nauczaniem, zarządzanie treścią nauczania. Zazwyczaj funkcje te powierza się dwu odrębnym

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Metodologia tworzenia wykładów online

Metodologia tworzenia wykładów online Mieczysław Lech Owoc, Krzysztof Hauke Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Metodologia tworzenia wykładów online Tworzenie wykładów wymaga stosowania metodologii. Intuicyjne zaprojektowanie wykładu online

Bardziej szczegółowo

SITOS. Twój partner w rozwoju best in training. www.bit-polska.pl. SITOS Core. SITOS Learning Management. SITOS Compliance Training

SITOS. Twój partner w rozwoju best in training. www.bit-polska.pl. SITOS Core. SITOS Learning Management. SITOS Compliance Training Core Learning Management Compliance Training Classroom Training e-testing Collaboration Virtual Classroom e-commerce Connect Twój partner w rozwoju best in training www.bit-polska.pl - Indywidualny system

Bardziej szczegółowo

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl Realizacja modelu nauczania hybrydowego na przykładzie platformy b-learningowej dla studentów filologii germańskiej Arkadiusz Jasinski jasinski.ukw.edu.pl Na początku był e-learning czyli model nauczania

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Narzędzia uruchomieniowe dla systemów Embedded firmy Total Phase

Narzędzia uruchomieniowe dla systemów Embedded firmy Total Phase 1 Narzędzia uruchomieniowe dla systemów Embedded firmy Total Phase Narzędzia uruchomieniowe dla systemów Embedded firmy Total Phase Jednym z głównych aspektów procesu programowania systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa to zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni. Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005

Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni. Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005 Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005 od 1990 roku zajmujemy się obsługą instytucji szkolnictwa wyższego, nasza oferta to efekt wieloletniej współpracy

Bardziej szczegółowo

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Agencja Interaktywna System do skutecznego e-mail marketingu Agencja Interaktywna Fabryka Pikseli 1 System mailingowy 1. Opis systemu. System został stworzony z myślą o podmiotach zamierzających prowadzić

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych zdalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych zdalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych zdalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, Coraz częściej potrzebujemy dostępu do naszych danych będąc w różnych miejscach na

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA

DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA Michał Kwiatkowski Piotr Grzybowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe VII Warsztaty Biblioteki Cyfrowe 22.10.2010 Plan prezentacji 2/15 Geneza Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat Grzegorz Ruciński Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011 Promotor dr inż. Paweł Figat Cel i hipoteza pracy Wprowadzenie do tematu Przedstawienie porównywanych rozwiązań Przedstawienie zalet i wad porównywanych

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

Open AGH i inne platformy Otwartych Zasobów Akademickich. Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH Koalicja Otwartej Edukacji

Open AGH i inne platformy Otwartych Zasobów Akademickich. Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH Koalicja Otwartej Edukacji Open AGH i inne platformy Otwartych Zasobów Akademickich Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH Koalicja Otwartej Edukacji materiały, które są publicznie dostępne w internecie, opublikowane wraz z prawem

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na prawo

Nowe spojrzenie na prawo LEX 2 Nowe spojrzenie na prawo Od 25 lat informujemy o prawie i tworzymy narzędzia przekazujące tę wiedzę. Szybko. Intuicyjnie. Nowocześnie. Stawiamy sobie za cel sprostanie wymaganiom naszych Klientów.

Bardziej szczegółowo

Formularz rejestracyjny przedmiotu zgłoszonego do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Formularz rejestracyjny przedmiotu zgłoszonego do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Zał. Nr 1 do Regulaminu przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Formularz rejestracyjny przedmiotu zgłoszonego do realizacji 1. Informacje o prowadzącym zajęcia dydaktyczne z przedmiotu zgłoszonego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

LimeSurvey serwis do prowadzenia badań on-line

LimeSurvey serwis do prowadzenia badań on-line Aldona Zawałkiewicz Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu LimeSurvey serwis do prowadzenia badań on-line Upowszechnienie dostępu do Internetu, a co za tym idzie łatwiejszy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: wymienić narzędzia do tworzenia strony Zainstalować

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

System zarządzający grami programistycznymi Meridius

System zarządzający grami programistycznymi Meridius System zarządzający grami programistycznymi Meridius Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski 20 września 2011 Promotor: prof. Krzysztof Loryś Gry komputerowe a programistyczne Gry komputerowe Z punktu

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA.

BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA. BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA. Michał Kwiatkowski Piotr Grzybowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe II Konferencja

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie Zespołowe Porównanie programów do pracy grupowej: DotProject, egroupware, SAP ERP

Przetwarzanie Zespołowe Porównanie programów do pracy grupowej: DotProject, egroupware, SAP ERP Przetwarzanie Zespołowe Porównanie programów do pracy grupowej: DotProject, egroupware, SAP ERP dr inż. Tomasz Boiński Piotr Bieliński Marcin Kwiatkowski Katedra Architektur Systemów Komputerowych WETI

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDD-TIDL-L_pNadGenHG3ZZ

Bardziej szczegółowo

JMK-CRM. System zarządzania przedsiębiorstwem.

JMK-CRM. System zarządzania przedsiębiorstwem. JMK-CRM System zarządzania przedsiębiorstwem. Intuicyjny, przejrzysty interfejs, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb JMK-CRM = CRM + Workflow + elektroniczny obieg dokumentów + + elementy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

ul. Pogodna 6 10-647 Olsztyn +48 504 647 030 codeit@codeit.pl http://codeit.pl

ul. Pogodna 6 10-647 Olsztyn +48 504 647 030 codeit@codeit.pl http://codeit.pl Aplikacja 'mcrm' codeit ul. Pogodna 6 10-647 Olsztyn +48 504 647 030 codeit@codeit.pl 1. Idea Aplikacja 'mcrm' to prosty system klasy CRM (Customer Relationship Management) stworzony z myślą o małych i

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń 14 VI 2012 Bartosz Ziemkiewicz Nowoczesne metody nauczania... 1/14 Zdalne nauczanie na UMK

Bardziej szczegółowo

Projekt szkolenia on-line w bibliotece akademickiej

Projekt szkolenia on-line w bibliotece akademickiej Anna Gruca anna.gruca@bg.agh.edu.pl Projekt szkolenia on-line w bibliotece akademickiej Przysposobienie biblioteczne w BG AGH Przysposobienie biblioteczne w Bibliotece Głównej AGH Nieobowiązkowe Treść

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

Kurs komputerowy, Program szkolenia poziom C Klik@j bez barier-profesjonalne kursy komputerowe w Wielkopolsce, nr RPWP.08.02.

Kurs komputerowy, Program szkolenia poziom C Klik@j bez barier-profesjonalne kursy komputerowe w Wielkopolsce, nr RPWP.08.02. Kurs komputerowy, Program szkolenia poziom C Klik@j bez barier-profesjonalne kursy komputerowe w Wielkopolsce, nr RPWP.08.02.00-30-0234/15 1. INFORMACJA: a. Pojęcia związane z Internetem i. podstawowe

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, września 2014 r.

Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, września 2014 r. Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, 18-19 września 2014 r. Ewa Szynkowska Urząd Miasta Szczecin, 2014r. PORTAL EDUKACYJNY: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 Rynek oprogramowania evolpe Consulting Group Open Source Commercial Open Source Polecane produkty Korzyści z wdrożenia Podsumowanie Pytania 2 evolpe Consulting Group

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Wirtualne dyski sieciowe co to jest? Pod

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM Technologii Informacyjnych Program szkolenia dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Wyspecjalizowani w ochronie urządzeń mobilnych

Wyspecjalizowani w ochronie urządzeń mobilnych Wyspecjalizowani w ochronie urządzeń mobilnych Rozwiązania dopasowane do dużych i małych firm MDM 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28 tel./fax: +48 /33/ 822 14 85 Proget MDM Coraz większa ilość urządzeń

Bardziej szczegółowo

Plan testów. Robert Dyczkowski, Piotr Findeisen, Filip Grzdkowski. 4 czerwca 2006

Plan testów. Robert Dyczkowski, Piotr Findeisen, Filip Grzdkowski. 4 czerwca 2006 Robert Dyczkowski, Piotr Findeisen, Filip Grzdkowski 4 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel dokumentu................................... 3 1.2 Oczekiwania....................................

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Platforma e-learningowa... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning...

Spis treści. 1. Platforma e-learningowa... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning... 1 Spis treści 1. Platforma e-learningowa.... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning... 10 2 1. Platforma e-learningowa Firmy szkoleniowe zatrudniają profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Co to jest blended-learning?

Co to jest blended-learning? Co to jest blended-learning? model tradycyjny model e-learning nauczanie synchroniczne seminaria, prelekcje wykłady, ćwiczenia dyskusje na plenum demonstracje online laboratoria i zdalne symulacje chat

Bardziej szczegółowo

GLOBAL4NET Agencja interaktywna

GLOBAL4NET Agencja interaktywna Sklep internetowy Magento dla Rotom Polska Strona1 System B2B dla Rotom Polska Rotom jest jednym z czołowych dystrybutorów palet drewnianych, opakowań oraz nośników logistycznych dla przedsiębiorstw w

Bardziej szczegółowo