1. Edytor tekstu (Word)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Edytor tekstu (Word)"

Transkrypt

1 Pakiet Office 1. Edytor tekstu (Word) Paski narzędziowe Worda Linijka Pasek stanu Przełączniki widoku dokumentu Tworzenie dokumentu Wpisywanie i kasowanie tekstu Polecenie Cofnij Dwa tryby pisania Przemieszczanie kursora Zaznaczanie tekstu Formatowanie akapitu Formatowanie znaków Schowek i jego użycie Drukowanie Tabulatory Ustawianie i usuwanie punktów tabulacji Rodzaje tabulatorów: Znaki wiodące tabulatora Automatyczne wyliczanie i numerowanie Automatyczne wstawianie daty i godziny Czym jest arkusz kalkulacyjny Przemieszczanie się po arkuszu. Wybór komórki Wprowadzanie danych do komórek Formuły Adresy Powielanie (kopiowanie) formuły Zaznaczanie komórek w arkuszu Formatowanie komórek Wbudowane funkcje Excela Wybrane funkcje Wykresy Przygotowanie danych do wykresu Dobór typu wykresu Tworzenie wykresu Przygotowanie wydruku w Excelu 33 Ireneusz Książek Strona 1

2 Pakiet Office Pakiet Office Pakiet Office (ang. biuro) jest zestawem programów przydatnych w pracy biurowej. W zależności od używanej wersji składa się on z co najmniej trzech programów Word, Excel i Outlook. Oprócz nich występują jeszcze inne programy wewnętrzne, uruchamiane jedynie za pośrednictwem tych programów jak np. edytor równań Microsoft Equation oraz inne programy samodzielne jak np. w wersji Standard program PowerPoint, w wersji Small Business program Publisher oraz zestaw dodatkowych narzędzi do Excela; w wersji Professional programy zawarte w wersji Small Business oraz program obsługi baz danych Accesss, w wersji Premium programy zawarte w wersji Professional uzupełnione o programy przydatne przy projektowaniu stron internetowych FrontPage oraz PhotoDraw. W podręczniku tym omówione zostaną podstawy obsługi edytora tekstów Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Ireneusz Książek Strona 2

3 Wprowadzenie do edytora tekstów Word 1. Edytor tekstu (Word) Edytor tekstu jest to najogólniej mówiąc program zamieniający komputer w maszynę do pisania. Edytorami tekstu są zarówno proste programiki służące do tworzenia niewielkich tekstów (takich jak pliki typu bat ) jak i bardzo rozbudowane programy takie jak Word czy WordPerfect umożliwiające oprócz wypisywania tekstu także tworzenie grafiki, wykresów czy rozbudowanych tabel, w których wykonywane są automatyczne obliczenia. Zasadnicza przewaga wszelkich edytorów tekstu nad maszyną do pisania polega na: 1) możliwości przejrzenia tekstu przed wydrukiem, 2) możliwości poprawiania pomyłek zarówno w trakcie pisania jak i bezpośrednio przed wydrukiem, 3) możliwości zachowania dokumentu na dysku w celu późniejszego użycia. 4) tworzeniu wielu dokumentów w oparciu o jeden dokument bazowy Nowoczesny rozbudowany edytor (a takim jest Word) posiada ponadto: szeroki wachlarz różnego rodzaju czcionek o różnych rozmiarach, możliwość umieszczania w tekście różnych znaków takich jak np., automatyczne sprawdzanie ortografii (a w tekstach napisanych w języku angielskim także gramatyki), bardzo łatwe tworzenie tabel, łatwe dołączanie rysunków, wykresów itp., automatyczne numerowanie rozdziałów, rysunków, stron itp., tworzenie dużych, złożonych dokumentów z rozkładem treści na rozdziały i podrozdziały itp. korespondencja seryjna (czyli tworzenie serii dokumentów różniących się jedynie w niewielkim fragmencie; przykładem takich dokumentów mogą być zaproszenia, życzenia świąteczne, upomnienia itd. różniące się jedynie imieniem i nazwiskiem adresata) Oprócz normalnych elementów okna takich jak przyciski zmiany rozmiarów okna czy pasek tytułu ekran Worda wyposażony jest w pewne dodatkowe elementy. To które z nich są wyświetlane zależy wyłącznie od użytkownika. Zmian w wyglądzie ekranu można dokonywać za pomocą menu Widok. Ireneusz Książek Strona 3

4 Wprowadzenie do edytora tekstów Word Niektóre z tych elementów np. powiększenie obrazu, czy też rodzaj widoku mogą być zmieniane także w inny sposób. Widok można zmieniać za pomocą przycisków umieszczonych w lewym dolnym rogu okna edycyjnego, a powiększenie za pomocą listwy rozwijalnej umieszczonej na pasku Standardowy Paski narzędziowe Worda Paski narzędziowe służą zapewnieniu szybkiego dostępu do pewnych często wykorzystywanych poleceń. Zazwyczaj są one umieszczone pod paskiem menu, chociaż mogą znajdować się również na dole lub z boku okna. Paski narzędziowe nie muszą zawsze znajdować się pod menu górnym lecz można je przemieszczać w dowolną część okna. Należy w tym celu uchwycić pasek za dowolny obszar pomiędzy przyciskami i przeciągnąć w pożądane miejsce. Do najczęściej używanych pasków narzędzi należą: Pasek Standardowy: Pasek Formatowanie: Pasek Tabele i krawędzie Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w obrębie dowolnego paska powoduje otwarcie menu podręcznego, w którym można włączać/wyłączać wyświetlanie różnych pasków narzędziowych. Na paskach narzędziowych występują dwa rodzaje elementów. Zatrzymanie wskaźnika myszy nad jakimkolwiek przyciskiem i pozostawienie go w tym miejscu przez ok. 2 s powoduje wyświetlenie informacji o funkcji danego przycisku. 1.2.Linijka Jest to biały pasek z podziałką (w centymetrach lub calach) ułatwiający rozplanowanie tekstu poprzez rozmieszczenie tabulatorów, określenie szerokości kolumn tabeli, określenie rozmiarów marginesów itp. Jeśli podczas wprowadzania zmian na linijce przyciśniemy klawisz LewyAlt, Word zamiast Ireneusz Książek Strona 4

5 Wprowadzenie do edytora tekstów Word normalnej podziałki wyświetli napisy określające odległości pomiędzy poszczególnymi elementami umieszczonymi na linijce. Na linijce oprócz podziałki znajdują się także znaczniki lewego i prawego krańca akapitu a także znacznik wcięcia pierwszego wiersza akapitu można je przeciągać na linijce zmieniając tym samym ustawienia bieżącego akapitu. Na linijce znajdują się także znaczniki ustawionych punktów tabulacji a na lewo od niej umieszczony jest przycisk wyboru typu tabulatora. 1.3.Pasek stanu Znajduje się on na samym dole okna i wyświetla różne informacje o aktualnym trybie pracy jak np. numer bieżącej strony, liczba stron dokumentu, położenie kursora tekstowego oraz tryb pracy. Pasek stanu pokazuje zawsze stan aktualny edycji. 1.4.Przełączniki widoku dokumentu Przełączniki te znajdują się na lewo od paska stanu. Widok układu układu dla sieci Web Widok normalny Widok układu strony Widok konspektu Znajdują się one na dole okna, nad paskiem stanu, obok paska przewijania poziomego. Przy pracy z niewielkimi dokumentami korzysta się z Widoku normalnego lub Widoku układu strony. Użycie Widoku konspektu ma sens gdy używamy rozbudowanej struktury z wieloma rozdziałami i podrozdziałami. Widok Układu dla sieci Web. jest zbliżony do wyglądu typowej strony Internetowej. Ireneusz Książek Strona 5

6 Wprowadzenie do edytora tekstów Word 1.5. Tworzenie dokumentu Wpisywanie i kasowanie tekstu W środkowej części okna Worda, znajduje się zazwyczaj biała, płaska przestrzeń będąca kartką papieru, na której będziemy pisać. Gdzieś na tej kartce znajduje się migająca, czarna kreska, która jest kursorem tekstowym czyli punktem wstawiania tekstu. Do wpisywania polskich liter służy zazwyczaj kombinacja klawiszy Prawy Alt+litera, czyli aby wstawić literę ó należy nacisnąć Prawy Alt+ o a Prawy Alt+ a to wpisanie litery ą itp. Ponieważ istnieją dwie polskie litery oparte na łacińskiej literze z wprowadzono przypisania: Prawy Alt + z ż Prawy Alt + x ź Każda wpisana litera wstawiana jest na lewo od tego kursora a gdy chcemy skasować wpisany tekst używamy klawiszy Backspace (strzałka w lewo, nad klawiszem Enter) aby usunąć literę na lewo od kursora, Delete (klawisz opisany tym słowem znajduje się nad klawiszami strzałek) aby usunąć literę na prawo od kursora Uwaga: Podczas wpisywania tekstu nie należy kończyć każdej linii naciskając klawisz Enter tak jak było to konieczne na maszynie do pisania. Podział wpisanego tekstu na linie zostanie dokonany automatycznie przez komputer. Jeżeli wpisywany wyraz nie mieści się i musiałby wyjść na margines cały wyraz zostanie automatycznie przeniesiony do nowego wiersza. Klawisz Enter należy nacisnąć kończąc akapit, czyli wyodrębniony fragment tekstu. Akapit może składać się z jednego (np. tytuł rozdziału) lub wielu wierszy (np. ten obramowany fragment tekstu stanowi jeden akapit). Naciśnięcie klawisza Enter wiąże się ze wstawieniem niewidocznego na wydruku a bardzo pożytecznego w formatowaniu tekstu Znaku końca akapitu (paragrafu). Jeśli chcemy aby ten znak i inne znaki typograficzne były widoczne podczas pisania tekstu należy włączyć opcję Pokaż/Ukryj za pomocą przycisku. Jeśli chcemy wymusić przejście do nowego wiersza naciskamy klawisz Enter lub Shift Enter. Naciśnięcie Shift Enter powoduje przejście do nowego wiersza bez zakończenia akapitu. Niewłaściwe, zbyt częste użycie klawisza Enter w pisanym tekście pozbawia nas możliwości korzystania z wielu udogodnień, jakie daje edytor komputerowy w porównaniu z klasyczną maszyną do pisania. Ireneusz Książek Strona 6

7 Wprowadzenie do edytora tekstów Word Polecenie Cofnij Bardzo przydatną (zwłaszcza dla początkujących) zaletą Worda jest możliwość cofnięcia ostatnio (i niekoniecznie ostatnio) wykonanych operacji. Można to zrobić naciskając kombinację klawiszy Control+Z lub Alt+Backspace lub też naciskając na pasku narzędzi przycisk. Word umożliwia cofnięcie o wiele kroków wstecz, zdarzają się jednak czynności, których nie da się cofnąć (np. usuwanie dużych rysunków) Dwa tryby pisania Podczas pisania edytor może pracować w jednym z dwóch trybów w trybie wstawiania lub w trybie nadpisywania, pomiędzy którymi można przełączać się za pomocą klawisza Insert. O tym w jakim trybie aktualnie się znajdujemy informuje napis na pasku stanu. Tryb wstawiania Jest to standardowy tryb pisania. W trybie tym wpisywany tekst rozsuwa tekst wcześniej istniejący. Wyłączona opcja zastępowania Tryb zastępowania Jest on raczej rzadko używany. W trybie tym tekst wpisywany zastępuje tekst wcześniej istniejący. Jeśli użyjemy tego trybu można wpisując jednocześnie kasować poprzednią zawartość dokumentu. Włączona opcja zastępowania Przełączanie pomiędzy tymi trybami następuje przez podwójne kliknięcie na pasku stanu, na napisie ZAS a czasami także przez naciśnięcie klawisza Insert. Wygodniej i bezpieczniej jest pracować przy trybie wstawiania, do kasowania używając klawiszy Backspace i Delete. Ireneusz Książek Strona 7

8 Wprowadzenie do edytora tekstów Word Przemieszczanie kursora Podczas normalnego wpisywania tekstu kursor przesuwa się w miarę pisania od lewej do prawej i od góry w dół. Zdarza się jednak, że chcemy poprawić fragment tekstu już wpisany (coś wykasować lub coś dopisać). Kursor można przesuwać za pomocą klawiszy obsługi kursora: ( )... przesuwa kursor o jeden znak w lewo (prawo), ( )... przesuwa kursor o jeden wiersz w górę (w dół) Home... przesuwa kursor na początek wiersza, End... przesuwa kursor na koniec wiersza, PageUp... przesuwa kursor o jeden ekran w górę, PageDown przesuwa kursor o jeden ekran w dół, Control ( ) przesuwa kursor o jeden wyraz w lewo (prawo), Control ( ) przesuwa kursor o jeden akapit w górę (w dół) Control Home przesuwa kursor na początek tekstu, Control End przesuwa kursor na koniec tekstu. Kursor można także przemieszczać za pomocą myszki: najeżdżamy na wybrane miejsce w tekście i klikamy raz lewym przyciskiem myszy a kursor tekstowy pojawia się dokładnie w tym miejscu. Jeśli kursor znajduje się na końcu dokumentu to naciśnięcie strzałki w dół lub strzałki w prawo powoduje dźwiękowy sygnał o błędzie. Kursora nie można jednak przesunąć dalej niż ostatni znak w wierszu i ostatni wiersz w tekście Zaznaczanie tekstu Zaznaczyć tekst można: przesuwając kursor przy wciśniętym klawiszu Shift, przesuwając wskaźnik myszy przy wciśniętym lewym przycisku myszy, ustawiając wskaźnik myszy na lewym marginesie tak że przybiera kształt: i kliknąć pojedynczo aby zaznaczyć jeden wiersz, kliknąć podwójnie aby zaznaczyć cały akapit. Ireneusz Książek Strona 8

9 Wprowadzenie do edytora tekstów Word Formatowanie akapitu Akapit jest do wyodrębniony fragment tekstu, znajdujący się pomiędzy dwoma znakami końca akapitu. Znaki takie wstawiane są przez naciśnięcie klawisza Enter. Wszystkie parametry akapitu można ustawiać za pomocą menu Format Akapit przy czym zmiany te będą dotyczyły bieżącego akapitu Podgląd formatowanego akapitu Oprócz tego do zmiany formatu akapitu można użyć przycisków z paska narzędzi Formatowanie oraz linijki. Zmiany sposobu wyrównania tekstu najłatwiej można wykonać za pomocą służących do tego przycisków: Określają one wyrównanie tekstu kolejno:. do lewego akapitu (czyli tak jak zazwyczaj w maszynie do pisania), na środku centrująco (w ten sposób pisze się zazwyczaj tytuły, nagłówki i druki reklamowe), do prawego akapitu (np. jeśli chcemy przy prawym akapicie umieścić datę), do lewej i prawej wyjustowanie, czyli wyrównanie tekstu, poprzez odpowiednie rozsunięcie wyrazów, równocześnie do lewego i prawego akapitu (w ten sposób pisane są teksty w książkach i gazetach; nie jest to jednak najlepszy sposób wyrównania gdy w wierszu znajduje się mało wyrazów). Ireneusz Książek Strona 9

10 Wprowadzenie do edytora tekstów Word Formatowanie znaków Format poszczególnych liter (znaków) czyli ich rozmiar, rodzaj czcionki, pogrubienie, pochylenie, podkreślenie itp. można zmieniać za pomocą menu Format Czcionka. Można do tego wykorzystać także przyciski umieszczone na pasku narzędzi. Do włączania/wyłączania pogrubienia, pochylenia i podkreślenia znaków służą przyciski:. Można te właściwości ze sobą łączyć i używać np. znaków jednocześnie pochylonych i pogrubionych. Rozmiar czcionki podawany jest w punktach jest to drukarska miara wielkości. 1punkt = 1 / 72 cala 0,35 mm. Najczęściej w długich tekstach (książki, gazety) używane są czcionki o rozmiarze 10 punktów, w tekstach krótszych (listy, podania) używa się z reguły czcionek o rozmiarach 12 lub 14 punktów.rodzaj używanej czcionki i jej rozmiar można zmienić za pomocą list rozwijalnych: oraz. Zamiast wybierać rozmiar czcionki z listy rozwijalnej możemy klikając wskaźnikiem myszki na liczbie określającej ten wymiar umieścić kursor w polu edycji i skasować tę liczbę i wpisać z klawiatury nową wartość. Jeżeli chcemy aby zmiany dotyczyły tekstu od miejsca gdzie znajduje się kursor to ustawiamy pożądane parametry tekstu i kontynuujemy pisanie. Jeśli zaś chcemy zmienić parametry tekstu już wprowadzonego to musimy ten tekst uprzednio zaznaczyć. Ireneusz Książek Strona 10

11 Wprowadzenie do edytora tekstów Word 1.6.Schowek i jego użycie Schowek jest to specjalny obszar pamięci Windows służący do wymiany i przekazywania informacji. Każdy program ma dostęp do tego miejsca i można umieszczoną tam zawartość wklejać do okna danego programu. Element umieszczony w Schowku można wklejać wielokrotnie. W Schowku może być umieszczony jednocześnie tylko jeden element. Wycięcie lub skopiowanie do schowka np. nowego fragmentu tekstu powoduje usunięcie jego poprzedniej zawartości. Do obsługi Schowka służą polecenia menu Edycja polecenia: Wytnij, Kopiuj i Wklej oraz przyciski paska narzędzi Standardowy. Kopiuj Wytnij Wklej Kopiowanie polega na umieszczeniu w Schowku kopii zaznaczonego tekstu. Wycinanie polega na usunięciu zaznaczonego tekstu z okna i umieszczeniu go w Schowku. Wklejanie polega na umieszczeniu w bieżącym oknie w miejscu gdzie znajduje się kursor kopii zawartości Schowka. Czynność tę można wykonywać wielokrotnie np. w celu powielenia jakiegoś tekstu. Poprzez Schowek mogą być przenoszone nie tylko teksty ale również, rysunki wykresy, tabele arkusza kalkulacyjnego, itp. Ireneusz Książek Strona 11

12 Wprowadzenie do edytora tekstów Word 1.7.Drukowanie Najbezpieczniejszym sposobem drukowania jest wybranie polecenia menu Plik Drukuj W otwierającym się oknie można wybrać obiekt do drukowania (dokument, statystyka dokumentu itp.), zakres drukowania (cały dokument, wybrane strony lub zakres stron, w ramach zakresu wszystkie strony bądź tylko parzyste lub nieparzyste) czy też liczbę kopii. Domyślnym ustawieniem jest drukowanie całego (wszystkich stron) dokumentu w jednej kopii. Naciskając przycisk Drukarka można zmienić też ustawienia drukarki. Drugim sposobem na wydrukowanie dokumentu jest naciśnięcie przycisku, co powoduje natychmiastowe rozpoczęcie drukowania przy ustawieniach domyślnych Worda i bieżących ustawieniach drukarki. Ireneusz Książek Strona 12

13 Wprowadzenie do edytora tekstów Word 1.8.Tabulatory Pisząc tekst na komputerze nie można ustawiać go za pomocą odstępu (spacji). Rozmiary spacji są różne na ekranie i na różnych drukarkach, w związku z tym tekst, który wyrównany jest na ekranie na wydruku może być rozmieszczony nierówno. Aby wyrównać tekst wpisany w kilku wierszach należy użyć tabulatorów. Tabulatory są to obiekty służące do wyrównywania tekstu w różnych zestawieniach. Pod tym pojęciem rozumie się zarówno specjalne znaki typograficzne, niewidoczne na wydruku, których wpisanie powoduje przesunięcie punktu wstawiania tekstu (kursora tekstowego) do najbliższego punktu tabulacji jak też same punkty tabulacji. Ustawienia punktów tabulacji związane są z akapitem. Jeżeli nawet użytkownik nie ustawił żadnego takiego punktu w akapicie znajdują się automatycznie równomiernie rozmieszczone (zazwyczaj co 1 cm) standardowe punkty tabulacji. Wstawienie tabulatora następuje po naciśnięciu na klawiaturze klawisza Tab. Wszystkie ustawienia, i właściwości tabulatorów można określić za pomocą menu Format Tabulatory Ustawianie i usuwanie punktów tabulacji Aby ustawić punkt tabulacji należy, po wybraniu odpowiedniego rodzaju tabulatora, umieścić wskaźnik myszy w miejscu na linijce gdzie ma zostać umieszczony tabulator i nacisnąć lewy przycisk myszy. Jeśli chcemy zmienić położenie już ustawionego tabulatora należy chwycić go za pomocą wskaźnika myszy i przeciągnąć do nowego położenia na linijce; jeśli zaś chcemy go usunąć należy go ściągnąć z linijki czyli przesunąć (najlepiej w dół) w położenie poza linijką. Powyższe operacje można wykonać również za pomocą menu Format Tabulatory Punkt tabulacji Ireneusz Książek Strona 13

14 Wprowadzenie do edytora tekstów Word Rodzaje tabulatorów: Aby wybrać pożądany rodzaj tabulatora należy umieścić wskaźnik myszy w z lewej strony linijki i klikając na zmieniającym się pod wpływem tego kliknięcia symbolu tabulatora wybrać rodzaj tabulatora. Innym sposobem jest skorzystanie z menu Format Tabulatory. Word wyposażony jest w cztery rodzaje tabulatorów: 1) tabulator wyrównujący do lewej strony..., 2) tabulator centrujący..., 3) tabulator wyrównujący do prawej strony..., 4) tabulator dziesiętny.... Tekst ustawiony za pomocą danego punktu tabualacji będzie wyrównany w sposób określony nazwą tabulatora. do lewej centrujący do prawej tekst wyrównany tekst wyrównany tekst wyrównany do lewej strony symetrycznie wzgl. p.tab. do prawej strony 5, , , ,2 22,2 22,2 111,11 111,11 111,11 dziesiętny do wyrównania liczb do przecinka dziesiętnego 5, ,2 111, Znaki wiodące tabulatora Word, oprócz tego, iż umożliwia wyrównanie tekstu za pomocą tabulatora daje możliwość dodatkowego wpisania znaku wiodącego, który będzie wpisany od miejsca, w którym wpisany został z klawiatury np. Boeuf Strogonoff... 12,60 zł Gulasz... 7,20 zł Znaki wiodące można ustawiać tylko za pomocą menu Format Tabulatory i mogą one mieć wygląd Ireneusz Książek Strona 14

15 Wprowadzenie do edytora tekstów Word 1.9. Automatyczne wyliczanie i numerowanie Jeśli tworzymy jakąś dłuższą listę wyliczaną lub numerowaną, w której każdy element listy znajduje się w odrębnym akapicie możemy użyć opcji automatycznego wyliczania lub numerowania. Najprostszym sposobem rozpoczęcia jest włączenie opcji wyliczania za pomocą przycisku. Poprzez użycie menu Format Wypunktowanie i numerowanie można modyfikować znak wyliczenia przyjmując dowolny symbol z dowolnego zestawu czcionek zainstalowanych w komputerze. Wiele interesujących symboli znajduje się w zestawach czcionek Symbol i Windings. wyliczanka wyliczanka wyliczanka wyliczanka wyliczanka wyliczanka wyliczanka wyliczanka wyliczanka a numerowania za pomocą przycisku, dopóki dany przycisk pozostanie wciśnięty każdy nowy akapit będzie poprzedzany specjalnym znaczkiem lub numerkiem. Usunięcie bądź wstawienie nowego akapitu spowoduje natychmiastową aktualizację wszystkich numerów. Jest to niezwykle użyteczne w sytuacji gdy pisząc tworzymy jakąś listę (np. zamawianych materiałów) a następnie musimy ją zmodyfikować. Parametry tej opcji ustawia się za pomocą menu Format Wypunktowaniee i numerowanie 1) wyliczanka 2) wyliczanka 3) wyliczanka I. wyliczanka II. wyliczanka III.wyliczanka A) wyliczanka B) wyliczanka C) wyliczanka Aby zakończyć Wyliczanie (lub Numerowanie) należy powtórnie nacisnąć przycisk na pasku narzędzi i wyłączyć go Automatyczne wstawianie daty i godziny Aby to wykonać należy wybrać polecenie Wstaw Data i godzina. W okienku jakie się pojawi należy wybrać odpowiedni format daty lub godziny a następnie nacisnąć przycisk OK. Jeśli zaznaczymy opcje Wstaw jako pole wstawiony tekst nie jest ostateczny i po zaznaczeniu go i naciśnięciu klawisza F9 nastąpi aktualizacja pola, czyli wpisanie w to miejsce aktualnej (wg. zegara komputera) daty lub godziny. Aktualizacja pola może następować także automatycznie przed rozpoczęciem wydruku (ustawienie opcjonalne Worda). Jest to opcja bardzo przydatna wtedy gdy co jakiś czas musimy wyprodukować dokument o tej samej lub zbliżonej treści (np. co miesiąc nękamy dyrektora podaniem o podwyżkę). Ireneusz Książek Strona 15

16 2. Czym jest arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny jest programem, który służy do wykonywania obliczeń. Strona arkusza kalkulacyjnego podzielona jest na szereg komórek, z których każda posiada adres składający się z litery oznaczającej kolumnę i liczby określającej numer wiersza np. A1, C60, B52. Arkusz taki przypominać może, więc planszę do gry w statki, przy czym rozmiary tej planszy są dość duże bowiem wynoszą 256 kolumn wierszy. Po wyczerpaniu alfabetu kolumny są nazywane dwuliterowo po kolumnie Z następuje AA, potem AB itd. aż do IV. Na górze ekranu, tuż pod paskami narzędzi znajduje się pasek formuły (zwany też linią edycji), na którym pojawia się tekst wprowadzany do komórki. Ten sam tekst równocześnie jest wprowadzany bezpośrednio w komórkę arkusza. Na lewo od paska formuły znajduje się adres aktualnie wybranej komórki, do której wprowadzany jest dany tekst. Excel jest arkuszem trójwymiarowym tzn. jeden plik (zwany Zeszytem) zawiera wiele arkuszy, do których można przechodzić klikając na odpowiedni odnośnik (fiszkę) na dole okna. nagłówek kolumny pasek formuły wybrana komórka fiszka wyboru arkusza adres wybranej komórki Ireneusz Książek Strona 16

17 Komórki mogą zawierać: liczby (na bazie których chcemy wykonać obliczenia), tekst (opisujący najczęściej znaczenie wpisanych wartości liczbowych), formuły czyli specjalnie zapisany wzory matematyczne służące do wykonania obliczeń. Głównym zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego jest, więc wykonywanie mniej lub bardziej skomplikowanych rachunków. 2.1.Przemieszczanie się po arkuszu. Wybór komórki. Wyboru aktywnej komórki można dokonać za pomocą myszki (klikając w niej) lub za pomocą klawiszy kursora (ze strzałkami). Jeśli komórka, którą chcemy wybrać nie jest widoczna na ekranie można przewinąć arkusz posługując się paskami przewijania, bądź też przytrzymując dłużej jeden z klawiszy kursora. W arkuszu kalkulacyjnym ma zastosowanie znajdujący się na klawiaturze przełącznik Scroll Lock, który jak nazwa wskazuje służy (podobnie jak Caps Lock i Num Lock) do przełączania dwóch trybów pracy klawiatury. Jeśli Scroll Lock jest wyłączony (lampka opisana tym napisem jest zgaszona) klawisze kursora służą do wyboru komórki w arkuszu. Jeśłi Scroll Lock jest włączony (lampka jest zapalona) naciskanie klawiszy ze strzałkami nie będzie powodowało zmiany wybranej komórki a jedynie przewijanie arkusza. O włączeniu tego przycisku informuje także napis wyświetlany w pasku stanu arkusza W poruszaniu się po arkuszu o większych rozmiarach pomocne mogą być następujące skróty klawiaturowe. Ctrl + Home przenosi zawsze do komórki A1 Ctrl + klawisz strzałka ( ) przenosi na koniec ciągłego bloku danych tzn. do ostatniej wypełnionej komórki lub jeśli aktualny wybór jest poza jakimkolwiek blokiem danych do pierwszej niepustej komórki. Ctrl + Ireneusz Książek Strona 17

18 2.2.Wprowadzanie danych do komórek. Aby wpisać cokolwiek w komórkę wystarczy wybrać daną komórkę i rozpocząć pisanie. Wpisywany tekst będzie wyświetlany jednocześnie w danej komórce i w pasku formuł. Jeśli wybrana komórka nie była pusta jej poprzednia zawartość zostanie automatycznie usunięta i zastąpiona nowo wpisywanym tekstem. Podczas wpisywania liczb można wprowadzić dane dotyczące formatu liczby a nastąpi wtedy ustawienie odpowiedniego formatu komórki. Tak więc wpisanie: % ustawia format procentowy (wartość wpisana dzielona jest przez 100), zł ustawia format walutowy, nazwy miesiąca np. 1-kwi-00 ustawia format daty, dwóch liczb oddzielonych dwukropkiem (np. 8:30) ustawia format godziny, dwóch liczb oddzielonych literą E (lub e ) ustawia format tzw. naukowy część liczby wpisana po literze e określa wykładnik liczby 10 tak więc zapis 5,00E+06 oznacza liczbę czyli Jeśli nie chcemy całkowicie zastępować zawartości komórki a jedynie ją nieznacznie zmienić (np. poprawić) należy, po wybraniu tej komórki, wejść w tryb edycji. Można to zrobić klikając wskaźnikiem myszy na pasku formuł, lub naciskając klawisz F2. Ireneusz Książek Strona 18

19 Jeśli użytkownik nie zmieni formatu wyrównania zawartości komórki zawsze tekst wyrównywany jest do lewej strony a liczby do strony prawej. Nieprawidłowo wpisana liczba będzie potraktowana jako tekst i w obliczeniach może powodować pojawienie się komunikatu o błędzie lub, co gorsza, potraktowanie zawartości komórki jako zero. Dlatego też warto podczas wpisywania danych krytycznie przyjrzeć się ich wyrównywaniu. Problematyczna może być czasem wymiana danych z krajami anglosaskimi w naszej części świata przyjęto bowiem używać do oddzielenia części ułamkowej liczby znaku przecinka a niekiedy do oddzielenia wielokrotności 1000 używa się kropki; w krajach anglosaskich znaki te są zamienione znaczeniami. Zapis polski liczby Zapis angielski liczby ,89 45,123, Jeśli wprowadzona liczba nie mieści się w komórce o danej szerokości zamiast niej będzie wyświetlany ciąg znaków #######. Aby usunąć ten problem należy poszerzyć kolumnę lub zmniejszyć rozmiar czcionki. Ireneusz Książek Strona 19

20 2.2.1.Formuły Formuły są specyficznie zapisanymi wyrażeniami matematycznymi, służącymi do wykonywania obliczeń. W Excel u formułę rozpoczyna znak =. Po wpisaniu formuły w komórce arkusza wyświetlana jest wartość obliczona na podstawie tej formuły natomiast w pasku formuł wypisywana jest treść tej formuły. W formułach mogą być używane następujące operatory: dodawania +, odejmowania, mnożenia *, dzielenia /, potęgowania ^. Kolejność wykonywania działań w formułach Excela określona jest regułami nadrzędności (identycznymi jak w matematyce), tak więc w pierwszej kolejności wykonywane są działania w nawiasach, potem potęgowanie, następnie mnożenie i dzielenie a na końcu dodawanie i odejmowanie. Ireneusz Książek Strona 20

21 Przedstawione powyżej przykłady formuł nie są zbyt praktyczne gdyż wymagają podania konkretnych wartości liczbowych w treści samej formuły. Praktyczniej jest, gdy liczby te wpisane są w innych komórkach a w treści formuły pojawiają się jedynie adresy komórek Adresy Adresy komórek (podobnie jak potoczne sposoby określania miejsca) mogą być określane w sposób względny lub bezwzględny. Adres względny określa drogę, jaką należy przejść od danego miejsca do komórki docelowej (np. o jedną komórkę w lewo, dwie komórki w prawo i cztery do góry itp.). W życiu codziennym posługujemy się także adresami względnymi mówiąc np. trzecie drzwi na prawo, na drugim skrzyżowaniu w prawo i pierwsza w lewo. Podanie adresu względnego polega na wpisaniu po prostu adresu komórki (np. =A4*B4). Adres bezwzględny odnosi się do konkretnej komórki w arkuszu określonej przez numer wiersza i literę kolumny. W życiu codziennym rolę takiego adresu spełnia np. pokój nr 7, drzwi z napisem»sekretariat«. Podanie adresu bezwzględnego polega na wpisaniu adresu komórki poprzedzając symbol kolumny i numer wiersza znakiem dolara $ (np. =$A$1*$B$4). Adres mieszany jest adresem, w którym jedna jego część (czyli symbol kolumny lub numer wiersza) jest określona w sposób względny a druga w sposób bezwzględny. Podanie takiego Ireneusz Książek Strona 21

22 adresu polega na wpisaniu symbolu $ przed tą częścią adresu, która ma być traktowana w sposób bezwzględny (np. =A$1 kolumna określona jest w sposób względny, wiersz w sposób bezwzględny). Zmiany typu adresu można dokonać wpisując (bądź usuwając) symbole $ lub też, naciskając klawisz F4 gdy kursor znajduje się w danym adresie Powielanie (kopiowanie) formuły. Zawsze należy starać się tak zapisać formułę, aby można było ją następnie zastosować w jak największej liczbie komórek. Należy w tym celu odpowiednio dobierać adresy względne i bezwzględne. Aby powielić formułę wzorcową należy po wpisaniu jej ponownie wybrać komórkę, w której jest umieszczona a następnie wykonać następujące czynności: Sposób 1 Sposób 2 Sposób 3 1) wybrać tę komórkę; 2) skopiować formułę do schowka ; 3) zaznaczyć obszar, na który chcemy skopiować tę formułę; 4) wybrać polecenie Wklej (np. przez naciśnięcie Ctrl V). 1) wybrać tę komórkę; 2) najechać wskaźnikiem myszy na czarny kwadrat znajdujący się w prawym dolnym rogu komórki (wskaźnik myszy zmieni się w czarny krzyżyk); 3) przytrzymać wciśnięty lewy przycisk myszy i przeciągnąć ją na obszar, na który chcemy skopiować formułę. 1) zaznaczyć odpowiednią liczbę komórek w poziomie lub pionie, zaczynając od komórki zawierającej kopiowaną formułę; 2) wybrać polecenie Edycja Wypełnij. Jeśli chcemy powielić jedynie formułę za pomocą Sposobu 1, nie przenosząc elementów formatu komórki zamiast polecenia Wklej należy wybrać polecenie Edycja Wklej specjalnie a następnie wybrać jako obiekt do wklejania tylko formuły. mnożnik wspólny dla wszystkich Ireneusz Książek (odwołanie przez adr. bezwzględny) Strona 22

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Praca w edytorze WORD

Praca w edytorze WORD 1 Praca w edytorze WORD Interfejs Cały interfejs tworzy pojedynczy mechanizm. Głównym jego elementem jest wstęga. Wstęga jest podzielona na karty. Zawierają one wszystkie opcje formatowania dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury komputerowej

Opis klawiatury komputerowej Spis treści utworzony przez NN Opis klawiatury komputerowej...1 1.1.Esc...1 1.2.F1 F12...1 1.3.Backspace...1 1.4.Tab...1 1.5.Caps Lock...2 1.6.Enter...2 1.7.Shift...2 1.8.Ctrl...2 1.9.Alt...2 1.10.Caps

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do MS Excel

Wprowadzenie do MS Excel Wprowadzenie do MS Excel Czym jest Excel? Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu programów nazywanych arkuszami kalkulacyjnymi. W

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel SPIS TREŚCI Wstęp... 7 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 14 Excel 2007... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna... 25 4 Nawigacja i zaznaczanie...

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie, kopiowanie formuł

Przenoszenie, kopiowanie formuł Przenoszenie, kopiowanie formuł Jeżeli będziemy kopiowali komórki wypełnione tekstem lub liczbami możemy wykorzystywać tradycyjny sposób kopiowania lub przenoszenia zawartości w inne miejsce. Jednak przy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

WordPad Materiały szkoleniowe

WordPad Materiały szkoleniowe WordPad Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie. Działania szkoleniowe na rzecz

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE Autoformatowanie Znaczniki tabulacji Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Wcięcia i tabulatory Objaśnienia i podpisy Wcięcia w akapitach Ćwiczenia Tabulatory są umownymi znacznikami powodującymi

Bardziej szczegółowo

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office Podstawy pracy z edytorem tekstu na przykładzie Open Office inż. Krzysztof Głaz krzysztof.glaz@gmail.com http://krzysztofglaz.eu.org Wprowadzenie Dokument ten został napisany jako pomoc dla osób, które

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

1.5. Formatowanie dokumentu

1.5. Formatowanie dokumentu Komputerowa edycja tekstu 29 1.5. Formatowanie dokumentu Pisanie, kopiowanie czy przenoszenie tekstu to jedynie część naszej pracy z dokumentem. O tym, jak będzie się on prezentował, decydujemy, wykonując

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Samouczek edycji dokumentów tekstowych

Samouczek edycji dokumentów tekstowych 1. Różne sposoby zaznaczania tekstu. Najprostszą czynnością, którą możemy wykonać na zaznaczonym tekście, jest jego usunięcie. Wystarczy nacisnąć klawisz Delete lub Backspace. Aby przekonać się, jak to

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc . Pierwsza pomoc Autor: Bartosz Gajda ISBN: 978-83-246-1095-2 Format: A5, stron: 92 Kto w dzisiejszych zwariowanych czasach chcia³by traciæ cenne godziny na robienie papierowych sprawozdañ i zestawieñ?

Bardziej szczegółowo

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze.

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz strona zawierająca informacje Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. Obszar roboczy fragment ekranu, na którym dokonywane są obliczenia Wiersze

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne 1. Uruchomić program Excel, utworzyć plik o nazwie Ćwiczenia_excel.xls, a następnie zapisać go na dysku D w swoim folderze. 2. Ćwiczenia wstępne Zaznaczyć pojedynczą

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Arkusz kalkulacyjny MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel I. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8 Kilka zasad: Czerwoną strzałką na zrzutach pokazuje w co warto kliknąć lub co zmieniłem oznacza kolejny wybierany element podczas poruszania się po menu Ustawienia strony: Menu PLIK (Rozwinąć żeby było

Bardziej szczegółowo

ECDL. Moduł nr 3. Przetwarzanie tekstów

ECDL. Moduł nr 3. Przetwarzanie tekstów ECDL Moduł nr 3 Przetwarzanie tekstów autor: Tomasz Idzikowski Spis treści 1 Praca z aplikacją... 5 1.1 Praca z dokumentami... 5 1.1.1 Uruchomienie edytora tekstu, zakończenie pracy z nim. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Przypisy i przypisy końcowe

Przypisy i przypisy końcowe - 1 - Przypisy i przypisy końcowe Przypisami nazywamy pewne teksty służące do podawania wyjaśnień, komentarzy, odsyłaczy do tekstu, do bibliografii itp. Edytor WORD rozróżnia dwa rodzaje przypisów: przypisy

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD

EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD Optymalne ustawienia formatowania tekstu. Domyślną wielkością czcionki tekstu jest 12, nagłówki pisze się 14, a przypisy 8. Aby tekst był estetyczny i czytelny należy do

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstów Microsoft Word

Edytor tekstów Microsoft Word Microsoft Word opis 1/6 Edytor tekstów Microsoft Word Informacje podstawowe W dalszej części opisu pojęcie kliknięcie myszą oznacza jednokrotne naciśnięcie lewego przycisku myszy. Podwójne kliknięcie oznacza

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Ms Excel jest przykładem arkusza kalkulacyjnego, grupy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe Test z przedmiotu zajęcia komputerowe 1. System operacyjny to: a) nowoczesna gra komputerowa, b) program niezbędny do pracy na komputerze, c) urządzenie w komputerze. d) przeglądarka internetowa 2.Angielskie

Bardziej szczegółowo

Mateusz Bednarczyk, Dawid Chałaj. Microsoft Word Kolumny, tabulatory, tabele i sortowanie

Mateusz Bednarczyk, Dawid Chałaj. Microsoft Word Kolumny, tabulatory, tabele i sortowanie Mateusz Bednarczyk, Dawid Chałaj Microsoft Word Kolumny, tabulatory, tabele i sortowanie 1. Kolumny Office Word umożliwia nam dzielenie tekstu na kolumny. Zaznaczony tekst dzieli się na wskazaną liczbę

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

Excel program kursu podstawowego

Excel program kursu podstawowego Excel program kursu podstawowego inż. Krzysztof Głaz e-mail: krzysztof.glaz@gmail.com tel. 606 941 957 1. Zapoznanie się z pojęciami i środowiskiem programu Excel Program MS Excel jest programem typu arkusz

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego:

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: WSTĘP Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: 1. Pasek tytułowy, w którym wyświetlana jest nazwa dokumentu 2. Pasek narzędzi szybki dostęp, w którym wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

1. Wstawianie macierzy

1. Wstawianie macierzy 1. Wstawianie macierzy Aby otworzyć edytor równań: Wstaw Obiekt Formuła Aby utworzyć macierz najpierw wybieramy Nawiasy i kilkamy w potrzebny nawias (zmieniający rozmiar). Następnie w oknie formuły zamiast

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Podstawy edycji tekstu

Podstawy edycji tekstu Podstawy edycji tekstu Edytor tekstu (ang. word processor) to program umożliwiający wprowadzanie, redagowanie, formatowanie oraz drukowanie dokumentów tekstowych. Wyliczmy możliwości dzisiejszych aplikacji

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Slajd 1 Slajd 2 Redagowanie dokumentu 1. Wprowadzanie tekstu Nowy tekst wprowadzamy w sposób analogiczny do zwykłego

Bardziej szczegółowo

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest?

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest? Przykładowy test zaliczeniowy z Informatyki gimnazjum I rok nauczania edytory tekstu. Test do rozwiązania na platformie edukacyjnej po zalogowaniu. Opracował: Piotr Ochmiński 1. Edytor tekstu to program

Bardziej szczegółowo

Czcionki bezszeryfowe

Czcionki bezszeryfowe Czcionki szeryfowe Czcionki szeryfowe wyposażone są w dodatkowe elementy ułatwiające czytanie. Elementy te, umieszczone w dolnej i górnej części liter tworzą poziome, optyczne linie ułatwiające prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL- wprowadzanie danych.

MS EXCEL- wprowadzanie danych. MS EXCEL- wprowadzanie danych. Ćwiczenie 1. Zapoznaj się z elementami okna początkowego programu. Uruchom program Microsoft Excel i wskaż następujące elementy: pasek menu; paski narzędzi; pasek formuły;

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. SP 8 Lubin Zdjęcie: www.softonet.pl Otwieranie programu MS Word. Program MS Word można

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 5. Tabulatory i inne funkcje edytora OpenOffice Writer Tabulatory umożliwiają wyrównanie tekstu do lewej, do prawej, do środka, do znaku dziesiętnego lub do

Bardziej szczegółowo

Techniki wstawiania tabel

Techniki wstawiania tabel Tabele w Wordzie Tabela w Wordzie to uporządkowany układ komórek w postaci wierszy i kolumn, w które może być wpisywany tekst lub grafika. Każda komórka może być formatowana oddzielnie. Możemy wyrównywać

Bardziej szczegółowo

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen okresowych w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Kadrowo - Płacowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8

Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8 Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 13 Excel 2003... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna...

Bardziej szczegółowo

Podstawowa obsługa komputera Edytor tekstów MS WORD

Podstawowa obsługa komputera Edytor tekstów MS WORD Fundacja Wspomagania Wsi październik 2004 Publikacja finansowana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI UL.BELLOTTIEGO 1; 01-022 WARSZAWA TEL. +22

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej,

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej, Tworzenie wykresu do danych z tabeli zawierającej analizę rozwoju wyników sportowych w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 100 m, zarejestrowanych podczas Igrzysk Olimpijskich na przestrzeni lat 1896-2012.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word i Writer cz.2 Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć: 1. Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word

Bardziej szczegółowo

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna:

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna: - 1 - WSTAW Aby uruchomić menu programu należy Wskazać myszką podmenu Wstaw a następnie nacisnąć lewy przycisk myszki lub Wcisnąć klawisz (wejście do menu), następnie klawiszami kursorowymi (w prawo

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo