Regulamin Konkursu - SMS Piłkarski konkurs platformy n

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu - SMS 71244- Piłkarski konkurs platformy n"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu - SMS Piłkarski konkurs platformy n 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie Piłkarski konkurs platformy n! publikowanego na łamach Tygodnika Kropka TV w numerze 41-emisja r. 42-emisja , 43- emisja Organizatorem Konkursu jest P&P Sp. z o.o., z siedzibą przy al. Miączyńska 50, Warszawa, (zwana dalej "Organizatorem") 3. Fundatorem konkursu Piłkarski konkurs platformy n jest firma ITI Neovision Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłobuckiej 23, Warszawa (zwana dalej Partnerem ). 2.Uczestnictwo w Konkursach 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej "Uczestnikiem") może być pełnoletnia osoba fizyczna, uprawniona do użytkowania telefonu komórkowego w sieci Orange, T mobile Plus oraz Play. W szczególności nie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie nabycie tygodnika Kropka TV ani dokonanie jakiegokolwiek innego zakupu towaru lub usługi. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Partnera, agencji mediowej lub kreatywnej obsługującej P&P Sp. z o.o. oraz firm, którym została powierzona obsługa Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin tych osób (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). 3. Zasady i przebieg Konkursu 1. Do wzięcia udziału w Konkursie uprawnione są osoby, które spełnią następujące warunki: a) spełniają warunki niniejszego Regulaminu, b) w terminie od godz. 10:00 w dniu r. do godz. 23:59 w dniu r. (termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu), wyślą pod numer 71244, z telefonu komórkowego, do użytkowania którego są uprawnieni, wiadomość SMS zawierającą odpowiedź na pytanie: Na którym stadionie zostanie rozegrany finał Ligi Mistrzów UEFA w 2013 roku? 1) Allianz Arena (SMS o treści Kropka.2.KA) 2) Wembley (SMS o treści Kropka.2.KB) 3) Santiago Bernabeu (SMS o treści Kropka.2.KC) 2. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer to 1 zł bez VAT (1,23 zł z VAT).

2 3. Jeśli Uczestnik prześle wiadomość SMS o treści zgodnej z instrukcją podaną w Regulaminie, otrzyma potwierdzenie w postaci zwrotnej wiadomości SMS. W przeciwnym przypadku otrzyma zwrotną wiadomość SMS informującą o błędzie. 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z zastrzeżeniem, że w może otrzymać tylko jedną nagrodę. 5. Zwycięzcami Konkursu zostaną 3 osoby, które prześlą SMS z prawidłową odpowiedzią o treści zgodnej z instrukcją wskazaną w pkt 1 b) powyżej: - pierwszy zwycięzca w piątek r najbliżej godziny 16:00, - drugi zwycięzca w piątek r. najbliżej godziny 16:00, - trzeci zwycięzca r. najbliżej godziny 16:00. i będą spełniać pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie. 6. Wyłonienie zwycięzców odbędzie się w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia terminu przyjmowania zgłoszeń w Konkursie. 7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie (rozmowa telefoniczna lub odpowiedni komunikat SMS) na numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał wiadomość, o której mowa w ust Jeżeli w ciągu trzech połączeń telefonicznych, osoba wyłoniona jako zwycięzca nie odbierze informacji o wybranej, nagroda przechodzi na następną osobę wyłonioną jako kandydat do wygranej. 4. Dane Osobowe 1. W celu otrzymania nagrody Zwycięzcy powinni podać swoje dane osobowe niezbędna do wydania nagród, w tym rezerwacji biletów i hotelu oraz prawidłowego zadeklarowania i rozliczenia podatku od nagród: imię, nazwisko, adres, PESEL. Nr dowodu osobistego (lub innego dokumentu tożsamości, który będzie użyty w czasie wyjazdu stanowiącego nagrodę), NIP, nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, a także imię, nazwisko, adres, PESEL, nr dowodu osobistego (lub innego dokumentu tożsamości, który będzie użyty w czasie wyjazdu stanowiącego nagrodę) osoby towarzyszącej w wyjeździe. Podanie danych osobowych powinno nastąpić nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia o wygranej na wskazany przez Organizatora adres lub podczas rozmowy telefonicznej. 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych uniemożliwi wydanie nagrody. W związku z tym Oorganizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody w przypadku braku podania danych i przyznanie nagrody następnemu uczestnikowi konkursu, który znajduje się na odpowiedniej liście rezerwowej.

3 3. Dane osobowe uzyskane od uczestników Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu będą przechowywane w bazie danych. Administratorm tych danych jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z realizacją opisywanych Konkursów. Każdy uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania, zmiany lub usunięcia. 4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora oraz podmioty współpracujące przy obsłudze Konkursu, w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu, w tym na przetwarzanie danych przez Fundatora Nagród w celu wydania nagród oraz zadeklarowania i rozliczenia podatku od nagród. 5. Każdy ze Zwycięzców Konkursu wyraża zgodę na publikację jego danych osobowych (imienia, nazwiska, nazwy miejscowości, w której mieszka) na łamach Tygodnika oraz na stronie Partnera 6. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez osobę, biorącą udział w Konkursie, z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie. Organizator nie będzie w szczególności sprawdzał danych wskazanych przez osobę, która odbierze SMS informujący o wygranej w KonkursieOrganizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie po stronie Uczestnika. 5. Nagrody Nagrodami w konkursie są dla każdego ze Zwycięzców1 podwójnye bilety na mecz Real Madryt Borussia Dortmund 6 listopada w Madrycie wraz z przelotem w obie strony i zakwaterowaniem na dwie doby w hotelu 4-gwiazdkowym wraz ze śniadaniem (łącznie 3 podwójne bilety ze świadczeniami wskazanymi powyżej). Wartość jednej nagrody wynosi zł brutto wraz z częścią nagrody gotówkowej w kwocie zł. Łączna wartość jednej nagrody wynosi zł 1 2. Organizator wyklucza możliwość zamiany nagrody w Konkursie na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową. 4. Partner prześle nagrodę przesyłką kurierską lub pocztową w terminie do Koszt wysyłki nagród pokrywa Partner. 6. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi, jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem przesyłki gwarantowanej lub firmy kurierskiej okażą się nieskuteczne. 7. Koszty związane z realizacją nagródy w Konkursie ponosi Partner. 1 Wylot i powrót z/do Warszawy w terminach (wylot , powrót ) zapewniających możliwość uczestniczenia w meczu Ligii Mistrzów zgodnie z kalendarzem UEFA na dzień ogłoszenia Konkursu (2 noclegi); Organizator nie odpowiada za posiadanie przez Zwycięzcę i osobę towarzyszącą dokumentów uprawniających do odbycia podróży i wjazdu do kraju docelowego i ich ważność, a także za ew. inne ograniczenia związane z możliwością odbycia podróży i pobytu, a także uczestniczenia meczu niezależne od Organizatora i Partnera. Część pieniężna nagrody przeznaczona jest na pokrycie należnego podatku od nagrody.

4 8. Partner jest uprawniony do żądania od Zwycięzcy poświadczenia zainteresowania otrzymaniem nagrody oraz danych do zadeklarowania, rozliczenia nagrody oraz rezerwacji biletów i hotelu Zwycięzcy oraz danych do rezerwacji biletów i hotelu osoby towarzyszącej w wyjeździe stanowiącym nagrodę drogą mailową i na piśmie. 6. Postanowienia końcowe 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią wyłączną podstawę do prowadzenia Konkursu SMS. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 2. SMS-y dotyczące Konkursów mogą być wysyłane przez Uczestników wyłącznie z terytorium Polski (usługa nie jest dostępna w roamingu). 3. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Konkursu. 4. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numerów dostępowych do Konkursów. 5. Organizator zastrzega, iż wiadomości SMS wysłane przez: pracowników, zleceniobiorców, współpracowników, oraz z kart testowych operatorów GSM mogą nie być uwzględniane w Konkursie. 6. Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS na numer Konkursu, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego. 8. Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać listownie do Organizatora na adres: Redakcja Kropka TV, Warszawa, al. Miączyńska 50 z dopiskiem "Konkurs-reklamacja" w terminie 30 dni od daty wydania Tygodnika, w którym znajduje się Konkurs, którego dotyczy reklamacja. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora. 9. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, z którego wykonywano połączenia w Konkursie, jak również dokładny opis (numer wydania i numer konkursu) i powód reklamacji. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany na podany przez niego adres w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

5 10. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Redakcji Tygodnika przez cały czas trwania Konkursu.

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa w Konkursie Mody na Zdrowie zatytułowanym Uwaga Konkurs SMS.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy, którzy w w/w terminie wyślą sms o treści URODZINY ELLE pod numer 72303 grają o weekendowy pobyt dla dwóch osób wraz z pakietem

2. Uczestnicy, którzy w w/w terminie wyślą sms o treści URODZINY ELLE pod numer 72303 grają o weekendowy pobyt dla dwóch osób wraz z pakietem REGULAMIN KONKURSU Wygraj pobyt w luksusowym spa 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs SMS Wygraj pobyt w luksusowym spa ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3

Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3 Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star 3 rozgrywanego na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nowe przysłowia

Regulamin Konkursu Nowe przysłowia Regulamin Konkursu Nowe przysłowia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu Nowe przysłowia rozgrywanego na antenie Telewizji Eska TV podczas trwania audycji na żywo Najlepszy program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Para na parę

REGULAMIN KONKURSU Para na parę REGULAMIN KONKURSU Para na parę 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki konkursu pt. Para na parę (dalej zwanego Konkursem ) rozgrywanego na antenie stacji Radia WAWA zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Łam zasady-bend the rules rozgrywanego na antenie Radia ESKA, na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo