REGULAMIN KONKURSU WYJEDŹ DO PARYŻA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU WYJEDŹ DO PARYŻA"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU WYJEDŹ DO PARYŻA Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9 - zwany dalej organizatorem Konkursu - ogłasza niniejszym konkurs pod nazwą WYJEDŹ DO PARYŻA zwany, dalej Konkursem. 2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród, i sposób ich uzyskania przez uczestników Konkursu. 3. Informacje o Konkursie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych, zostaną zamieszczone na stronie oraz w Magazynie PLUS + (wrzesień/październik). 4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu oraz do zamieszczenia swoich danych osobowych w środkach przekazu wymienionych w art.4 ust.4 w wypadku zostania laureatami Konkursu. 5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, dla celów przeprowadzenia Konkursu. 6. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony w siedzibie organizatora Konkursu na każde żądanie uczestników Konkursu. Ponadto regulamin jest dostępny na stronach internetowych pod adresem Artykuł 2 Uczestnicy 1. Prawo do udziału w Konkursie ma każda osoba fizyczna, która spełni łącznie niżej podane warunki: a) jest Abonentem CYFRY+ w dniu rozpoczęcia Konkursu, b) posiada umowę o abonament CYFRA+ lub najpóźniej do dnia 30 września 2010 zawarła taka umowę o abonament CYFRA+, c) nie złożyła pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy o abonament CYFRA+ przed dniem rozpoczęcia Konkursu i w trakcie jego trwania, d) nie posiada zadłużenia z tytułu opłat abonamentowych przed dniem rozpoczęcia Konkursu i w trakcie jego trwania,

2 e) posiada telefon komórkowy wyposażony w funkcje wysyłania i odbierania krótkich wiadomości tekstowych (SMS). 2. Konkurs nie dotyczy Abonentów CYFRY+, którzy uiszczają opłaty abonamentowe w formie pre-paid 3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby posiadające numer telefonu komórkowego z aktywną funkcją CLIR, uniemożliwiającą identyfikację numeru. Artykuł 3 Zasady konkursu 1. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie i spełniające warunki określone w art. 2, zwane dalej Uczestnikami Konkursu muszą w terminie od dnia 6 września 2010r. do 6 października 2010r. do godziny 23:59 wysłać SMS pod numer 73611, w treści wpisując. hasło: COCO symbol (A, B lub C), jako odpowiedź na pytanie zamieszczone w Magazynie PLUS+ oraz na oddzielone kropką, według wzoru: COCO.symbol A, B lub C SMS nie może zawierać spacji. 2. W SMS-ie zwrotnym Uczestnik Konkursu, który odpowiedział prawidłowo na pytanie zgodnie z ust.1, otrzyma informację o poprawności odpowiedzi i czy awansował do Finału. 3. Uczestnik Konkursu, który awansował do Finału, otrzyma w dniu 7 października 2010 r. SMS z informacją o godzinie, od której należy przesłać SMS finałowy. 4. SMS finałowy należy wysłać 7 października 2010 od godziny podanej w SMS-ie zwrotnym zgodnie z ust. 3, w treści wpisując: hasło: CHANEL numer Abonenta CYFRY+ oddzielone kropką, według wzoru: CHANEL SMS nie może zawierać spacji. 5. W SMS-ie zwrotnym Uczestnik Finału, który prześle SMS finałowy od podanej godziny, zgodnie z ust. 4, otrzyma informację: Dziekujemy za udzial w konkursie Wyjedz do Paryza! Wyniki zamiescimy dnia r. na stronie 6. SMS finałowy musi być wysłany z tego samego numeru telefonu, na który została przysłana informacja zgodnie z ust. 3. SMS-y finałowe z innego numeru telefonu nie będą brane pod uwagę przy wyborze Laureatów Konkursu.

3 7. Koszt każdego SMS-a wysłanego pod numer wynosi 3 zł netto/3,66 zł brutto. 8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o. oraz pracownicy i współpracownicy MNI. Artykuł 4 Nagrody 1. Spośród wszystkich nadesłanych - zgodnie z procedura opisaną w art. 3 regulaminu - SMS-ów finałowych, zostanie wyłonionych pierwszych 6 (spełniających warunki z art. 2-3), które zostały zarejestrowane w systemie przyjmującym SMS-y od godziny podanej w SMS-ie zwrotnym, zgodnie z art. 3 ust. 3, do godziny 23:59 dnia 7 października 2010 r. 2. Laureaci Konkursu otrzymają Nagrody w zależności od zajętego miejsca: 1 miejsce: wyjazd dla 2 osób do Paryża, 500 zł w gotówce Szczegóły dotyczące nagrody stanowi załącznik nr miejsce: woda toaletowa Chanel nr 5 (50 ml) 3. Wyłonienie Laureatów na zasadach określonych w ust. 1 odbędzie się w dniu 12 października 2010r. w siedzibie organizatora Konkursu. 4. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną do dnia 15 października 2010r. na stronie internetowej 5. Podatek dochodowy od Nagrody za miejsce 1 uiszcza Laureat Konkursu. Warunkiem wydania Nagrody jest wpłacenie podatku przez Laureata na konto Organizatora Konkursu oraz przekazania danych niezbędnych do rezerwacji biletów (imię, nazwisko, zgodne z paszportem, datę urodzenia, adres zameldowania, datę ważności paszportu oraz numer telefonu) w terminie 10 dni od zamieszczenia wyników na stronie 6. W przypadku, gdy podatek dochodowy od Nagrody nie zostanie wpłacony w wyznaczonym w ust. 5 terminie i/lub nie zostaną przekazane dane zgodnie z ust.5, Laureat traci prawo do Nagrody i Nagroda przechodzi na rzecz Organizatora Konkursu. 7. Organizator skontaktuje się z Laureatem Konkursu za miejsce 1, w celu ustalenia szczegółów odebrania nagrody oraz przekazania danych, zgodnie z ust.5. Organizator podejmie trzy próby telefonicznego skontaktowania się z Laureatem. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Laureatem Konkursu w powyższym trybie, Laureat traci prawo do Nagrody. 8. Nagrody za pozostałe miejsca zostaną dostarczone Laureatom Konkursu w terminie 30 dni od daty opublikowania wyników Konkursu na stronie

4 9. Nagrody nierozdane i nieodebrane przez Laureatów przechodzą na rzecz Organizatora Konkursu. 10. Jedynie Laureat ma prawo do Nagrody. 11. Każdy Laureat ma prawo wyłącznie do jednej Nagrody. 12. Laureat Nagrody nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu nagrody, ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju. Artykuł 4 Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać do Organizatora Konkursu, w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu, bezpośrednio do siedziby Organizatora Konkursu lub listem poleconym (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. 3. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. 4. Decyzja Organizatora Konkursu w sprawie reklamacji będzie ostateczna. 5. Za wady nagród przewidzianych w Konkursie odpowiada producent nagrody. Artykuł 5 Przechowywanie dokumentacji Dokumentacja związana z przeprowadzeniem konkursu przechowywana będzie przez organizatora Konkursu przez okres 1 roku od daty wyłonienia Laureatów Konkursu, poza dokumentacją, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres czasu. Warszawa, dnia 3 września 2010r.

5 Załącznik nr. 1 Wyjazd do Paryża obejmuje: ' zakwaterowanie w hotelu **** (2 noclegi) w terminie 6-7 listopada śniadania pakiet ubezpieczeniowy podczas pobytu przelot z Warszawy do Paryża i z Paryża do Warszawy wraz z opłatami lotniskowymi transfer z lotniska do hotelu (w dniu przyjazdu) i z hotelu na lotnisko (w dniu wyjazdu)

REGULAMIN KONKURSU KONCERT JUSTINA TIMBERLAKE W PARYŻU

REGULAMIN KONKURSU KONCERT JUSTINA TIMBERLAKE W PARYŻU REGULAMIN KONKURSU KONCERT JUSTINA TIMBERLAKE W PARYŻU Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. CANAL+ Cyfrowy S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9 oraz ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Magiczny Dzień Dziecka z nc+ Artykuł 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Magiczny Dzień Dziecka z nc+ Artykuł 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Magiczny Dzień Dziecka z nc+ Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. CANAL+ Cyfrowy S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. gen. Wł. Sikorskiego 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W AUDYCJI HOME STAGING MIESZKANIA DO SPRZEDANIA 2. Artykuł 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W AUDYCJI HOME STAGING MIESZKANIA DO SPRZEDANIA 2. Artykuł 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W AUDYCJI HOME STAGING MIESZKANIA DO SPRZEDANIA 2 Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. CANAL+ Cyfrowy S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. gen. Wł. Sikorskiego 9, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie!

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Poczuj się fantastycznie.. II. Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu - SMS 71244- Piłkarski konkurs platformy n

Regulamin Konkursu - SMS 71244- Piłkarski konkurs platformy n Regulamin Konkursu - SMS 71244- Piłkarski konkurs platformy n 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie Piłkarski konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc

Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc 1. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN "Konkurs Wianki 2011 SMS"

REGULAMIN Konkurs Wianki 2011 SMS REGULAMIN "Konkurs Wianki 2011 SMS" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu "Wianki 2011 SMS" (dalej "Konkurs") jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie Os. Teatralne 9A, 31 946 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa w Konkursie Mody na Zdrowie zatytułowanym Uwaga Konkurs SMS.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Konkursu Radia ESKA Zaproś ESKĘ na domówkę

Regulamin. Konkursu Radia ESKA Zaproś ESKĘ na domówkę Regulamin Konkursu Radia ESKA Zaproś ESKĘ na domówkę 1 Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego stronie internetowej Radia Eska: www.eska.pl zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r.

REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r. REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Wirtualny wyścig (zwanego dalej: Konkursem) jest TELEAUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konsumenckiego pod nazwą Mistrzowski Norton

Regulamin Konkursu Konsumenckiego pod nazwą Mistrzowski Norton Regulamin Konkursu Konsumenckiego pod nazwą Mistrzowski Norton 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Konsumenckiego Mistrzowski Norton (dalej: Konkurs) jest Grzegorz Osóbka prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ODBIERZ STÓWKĘ CO GODZINĘ

REGULAMIN KONKURSU ODBIERZ STÓWKĘ CO GODZINĘ REGULAMIN KONKURSU ODBIERZ STÓWKĘ CO GODZINĘ 1. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Organizator - podmiot wskazany w 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wystartuj po studia!

REGULAMIN KONKURSU Wystartuj po studia! REGULAMIN KONKURSU Wystartuj po studia! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu Wystartuj po studia!, zwanego dalej Konkursem, jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o.

Bardziej szczegółowo