EWALUACJA III EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO. Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Jarosław Górski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EWALUACJA III EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO. Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Jarosław Górski"

Transkrypt

1 EWALUACJA III EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Jarosław Górski

2 agenda 1. Podstawowe informacje o badaniu 2. Charakterystyka respondentów 3. Zmiana wiedzy uczestników nt. mechanizmów funkcjonowania strefy euro 4. Opinie i postawy względem strefy euro i pełnego uczestnictwa Polski w UGW 5. Ocena satysfakcji z uczestnictwa w projekcie Ewaluacja III edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" 2

3 agenda 1. Podstawowe informacje o badaniu 2. Charakterystyka respondentów 3. Zmiana wiedzy uczestników nt. mechanizmów funkcjonowania strefy euro 4. Opinie i postawy względem strefy euro i pełnego uczestnictwa Polski w UGW 5. Ocena satysfakcji z uczestnictwa w projekcie Ewaluacja III edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" 3

4 podstawowe informacje o badaniu badanie panelowe na 13 uczelniach, 2 tury: październik/listopad 2011 i czerwiec 2012 kwestionariusze ankiet PAPI, anonimowe (podwójne kodowanie) wyniki NIE są reprezentatywne dla społeczeństwa polskiego (vide charakterystyka respondentów) cele: 1. rozpoznanie opinii i postaw względem strefy euro, perspektyw pełnego uczestnictwa Polski w UGW oraz zmian tych opinii i postaw w czasie w toku realizacji studiów 2. ewaluacja projektu studiów podyplomowych w aspektach: wzrostu wiedzy satysfakcji uczestników Ewaluacja III edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" 4

5 agenda 1. Podstawowe informacje o badaniu 2. Charakterystyka respondentów 3. Zmiana wiedzy uczestników nt. mechanizmów funkcjonowania strefy euro 4. Opinie i postawy względem strefy euro i pełnego uczestnictwa Polski w UGW 5. Ocena satysfakcji z uczestnictwa w projekcie Ewaluacja III edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" 5

6 charakterystyka respondentów [1] 465 anonimowych respondentów: 326 kobiet (70,1%) i 139 mężczyzn (29,9%) % ,4% Liczba osób Pierwotne Wtórne 50 0 Do 30 lat lat lat lat Powyżej 60 lat Wiek Ewaluacja III edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" 6

7 charakterystyka respondentów [2] ,3% 48,4% ,7% 31,6% Liczba osób Pierwotne Wtórne 0 Zdecydowanie dobra Dobra Raczej dobra Raczej zła Zła Bardzo zła Trudno powiedzieć Ocena sytuacji materialnej Ewaluacja III edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" 7

8 charakterystyka respondentów [3] % Liczba osób Pierwotne Wtórne Wieś Miasto do 20 tyś Miasto tyś Miasto tyś Miasto tyś Miasto mln Miasto powyżej 1 mln Miejsce zamieszkania Ewaluacja III edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" 8

9 charakterystyka respondentów [4] 4,5% 19,1% 0,0% 1,7% 1,3% 13,6% 13,6% 12,5% 24,1% 1,5% 7,7% Ewaluacja III edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" 9

10 agenda 1. Podstawowe informacje o badaniu 2. Charakterystyka respondentów 3. Zmiana wiedzy uczestników nt. mechanizmów funkcjonowania strefy euro 4. Opinie i postawy względem strefy euro i pełnego uczestnictwa Polski w UGW 5. Ocena satysfakcji z uczestnictwa w projekcie Ewaluacja III edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" 10

11 zmiana wiedzy nt. mechanizmów funkcjonowania strefy euro [1] I tura 27,0% 30,5% 19,8% 22,7% II tura 32,7% 8,8% 56,3% 2,2% zmiana + 5,7 p.p. - 21,7 p.p. + 36,5 p.p. - 20,5 p.p. Ewaluacja III edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" 11

12 zmiana wiedzy nt. mechanizmów funkcjonowania strefy euro [2] I tura 58,3% 10,4% 22,4% 8,9% II tura 93,0% 2,8% 4,1% 0% zmiana + 35,3 p.p. - 7,6 p.p. - 18,3 p.p. - 8,9 p.p. Ewaluacja III edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" 12

13 zmiana wiedzy nt. mechanizmów funkcjonowania strefy euro [3] I tura 29,5% 5,5% 46,0% 19,0% II tura 82,5% 4,2% 11,8% 1,5% zmiana + 53 p.p. -1,3 p.p. -34,2 p.p. -17,5 p.p. Ewaluacja III edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" 13

14 zmiana wiedzy nt. mechanizmów funkcjonowania strefy euro [4] Odpowiedź w badaniu wtórnym nieprawidłowa Odpowiedź w badaniu wtórnym prawidłowa W badaniu wtórnym ankietowani zdecydowanie częściej wskazywali na poprawną odpowiedź: nastąpił wzrost posiadanej wiedzy u uczestników studiów Liczba osób Nieprawidłowa Prawidłowa Nieprawidłowa Prawidłowa Nieprawidłowa Prawidłowa Wpływ wejścia do strefy euro a realny kurs walutowy unii walutowej Najważniejsze wydatki budżetowe Unii Europejskiej Przyczyny rosnącego udziału handlu wewnątrzgałęziowego Ewaluacja III edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" 14

15 agenda 1. Podstawowe informacje o badaniu 2. Charakterystyka respondentów 3. Zmiana wiedzy uczestników nt. mechanizmów funkcjonowania strefy euro 4. Opinie i postawy względem strefy euro i pełnego uczestnictwa Polski w UGW 5. Ocena satysfakcji z uczestnictwa w projekcie Ewaluacja III edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" 15

16 wprowadzenie euro w Polsce [1] Analizy testem Wilcoxona różnic w odpowiedziach na pytania dot. wejścia Polski do strefy euro udzielanych w I i II turze badania: ocena przyszłości strefy euro w perspektywie najbliższych 5 lat: Z = 4,91; p < 0,001 chęć, aby w Polsce wprowadzić Euro: Z = 5,69; p < 0,001 ocena okresu w jakim polski złoty powinien zostać zastąpiony przez europejską walutę euro: Z = 1,70; p = 0,089 Wnioski: Respondenci w badaniu wtórnym lepiej oceniali przyszłość strefy euro w perspektywie najbliższych 5 lat oraz bardziej chcieliby, aby w Polsce wprowadzono euro w porównaniu do badania pierwotnego. Nie odnotowano natomiast istotnego statystycznie wyniku dla podawanego okresy wprowadzenia w Polsce euro. Ewaluacja III edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" 16

17 wprowadzenie euro w Polsce [2] Ocena okresu w jakim polski złoty powinien zostać zastąpiony przez europejską walutę euro Chęć, aby w Polsce wprowadzić Euro Ocena przyszłości strefy Euro w perspektywie najbliższych 5 lat Wtórne Pierwotne 2 2,5 3 3,5 4 tak/dobrze/szybko Średnia ocena nie/źle/wolno Ewaluacja III edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" 17

18 konsekwencje przyjęcia euro [1] Analizy testem Wilcoxona różnic w odpowiedziach na pytania dot. konsekwencji przyjęcia euro w Polsce wykazały, że ankietowani w badaniu wtórnym lepiej oceniali konsekwencje wprowadzenia euro: ogółem dla Polski, dla ogółu przedsiębiorców, dla eksporterów, dla rolników, dla gospodarstw domowych oraz dla budżetu państwa, w porównaniu do badania pierwotnego ankietowani w badaniu wtórnym lepiej oceniali bilans kosztów i korzyści dla wszystkich grup osób w porównaniu do badania pierwotnego (osoby pracujące, osoby niepracujące, osoby prowadzące działalność gospodarczą, młodzież, osoby starsze, rodziny z dziećmi, turyści, osoby podróżujące) ankietowani w badaniu wtórnym oceniali wprowadzenie euro dla takich ludzi jak oni korzystniej niż w badaniu pierwotnym, możliwy wzrost cen jako mniej znaczący, wzrost płac jako istotniejszy oraz wyżej ocenili stopień przygotowania Polski do wejścia do strefy euro w porównaniu do badania pierwotnego Ewaluacja III edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" 18

19 konsekwencje przyjęcia euro [2] dla budżetu państwa dla gospodarstw domowych dla instytucji finansowych dla rolników dla eksporterów dla ogółu przedsiębiorstw (producentów i usługodawców) ogółem dla Polski Wtórne Pierwotne 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Średnia ocena zdecydowanie pozytywne zdecydowanie negatywne Ewaluacja III edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" 19

20 konsekwencje przyjęcia euro [3] Turyści, osoby podróżujące Rodziny z dziećmi Osoby starsze Młodzież Osoby prowadzące działalność gospodarczą Osoby niepracujące Wtórne Pierwotne Osoby pracujące Średnia ocena zdecydowanie pozytywne zdecydowanie negatywne Ewaluacja III edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" 20

21 konsekwencje przyjęcia euro [4] Ocena stopnia przygotowania Polski do wejścia do strefy euro Ocena zmiany płac nominalnych po wprowadzeniu euro Ocena zmiany cen po wprowadzeniu euro Wtórne Pierwotne Ocena wprowadzenia euro dla takich ludzi jak badane osoby 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Średnia ocena zdecydowanie pozytywne zdecydowanie negatywne Ewaluacja III edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" 21

22 zróżnicowanie wyników względem cech socjo-demograficznych [1] analizy testem U Manna-Whitneya nie wykazały istotnych statystycznie różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami w ocenie studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro. Ewaluacja III edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" 22

23 zróżnicowanie wyników względem cech socjo-demograficznych [2] Analizy korelacji rho-spearmana wykazały, że: Im starsze były osoby badane, tym: lepiej oceniały przyszłość strefy euro w perspektywie najbliższych 5 lat, bardziej chciały wprowadzenia w Polsce euro, bardziej chciały szybszego wprowadzenia euro, oceniały jako bardziej korzystne konsekwencje wprowadzenia euro ogółem dla całej Polski, oceniały jako bardziej korzystne wprowadzenia euro dla takich ludzi jak oni lepiej oceniały stopień przygotowania Polski do wejście do strefy euro. im lepiej respondenci oceniali własną sytuację materialną, tym: lepiej oceniali przyszłość strefy euro w perspektywie najbliższych 5 lat bardziej chcieli wprowadzenia w Polsce euro bardziej chcieli szybszego wprowadzenia euro korzystniej oceniali konsekwencje wprowadzenia euro ogółem dla całej Polski korzystniej oceniali wprowadzenia euro dla takich ludzi jak oni Ewaluacja III edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" 23

24 agenda 1. Podstawowe informacje o badaniu 2. Charakterystyka respondentów 3. Zmiana wiedzy uczestników nt. mechanizmów funkcjonowania strefy euro 4. Opinie i postawy względem strefy euro i pełnego uczestnictwa Polski w UGW 5. Ocena satysfakcji z uczestnictwa w projekcie Ewaluacja III edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" 24

25 ocena satysfakcji z uczestnictwa w projekcie [1] Badane osoby średnio oceniły, że: przydatność zdobytej wiedzy na studiach podyplomowych jest wysoka bądź raczej wysoka (mediana(m) = 2,4 w skali: 1 bardzo wysoko; 7 bardzo nisko), praca wykładowców była na wysokim poziomie (M = 2,0) ogólna (całościowa) satysfakcja z uczestnictwa w studiach jest wysoka (M = 2,2) studia istotnie zachęciły je do dalszego zgłębiania wiedzy (M = 2,2) wskutek uczestnictwa w studiach zaobserwowały u siebie istotny wzrost własnej wiedzy nt. mechanizmów funkcjonowania strefy euro (M = 1,9) (co pokrywa się z oceną obiektywną) Ewaluacja III edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" 25

26 ocena satysfakcji z uczestnictwa w projekcie [2] Analizy korelacji rho-spearmana wykazały, że: im starsi byli ankietowani, tym: lepiej oceniali przydatność zdobytej wiedzy lepiej oceniali jakość pracy wykładowców wyżej oceniali c łościowy poziom satysfakcji z uczestnictwa w studiach bardziej zgadzali się, z tym, że studia zachęciły ich do dalszego zgłębiania wiedzy nt. strefy euro im wyżej respondenci oceniali własną sytuację materialną, tym: lepiej oceniali przydatność zdobytej wiedzy, lepiej oceniali jakość pracy wykładowców prowadzących zajęcia wyżej oceniali całościowy poziom satysfakcji z uczestnictwa bardziej zaobserwowali u siebie istotny wzrost wiedzy w im większej miejscowości mieszkali badani, tym gorzej oceniali całościowy poziom satysfakcji z uczestnictwa w studiach im liczniejsze było gospodarstwo domowe respondentów, tym lepiej oceniali całościowy poziom satysfakcji z uczestnictwa oraz w większym stopniu obserwowali u siebie istotny wzrost wiedzy Ewaluacja III edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" 26

27 Dziękujemy za uwagę! Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Jarosław Górski

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Korzyści i koszty wynikające z wprowadzenia euro w Polsce

Korzyści i koszty wynikające z wprowadzenia euro w Polsce Barbara Galimska Korzyści i koszty wynikające z wprowadzenia euro w Polsce Praca dyplomowa Promotor: dr Paweł Szudra Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 144. Rynek usług bankowych: społeczne postawy, zachowania, opinie. Krystyna Lelińska, Grażyna Zakrzewska

Informacja. Nr 144. Rynek usług bankowych: społeczne postawy, zachowania, opinie. Krystyna Lelińska, Grażyna Zakrzewska KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ INFORMACJI Rynek usług bankowych: społeczne postawy, zachowania, opinie Listopad 1993 Krystyna Lelińska, Grażyna Zakrzewska Informacja Nr 144 Wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Redakcja: Rafał Trzciński Opracowanie rozdziału I: Dominik Batorski, Michał Bojanowski Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Jakość kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Jakość kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Rok akademicki 203/204 Luty 205 Dział Jakości Kształcenia Spis treści. Problematyka

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Instytut Administracji, Samorządu i Prawa. Instytut Zarządzania i Marketingu

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Instytut Administracji, Samorządu i Prawa. Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Instytut Administracji, Samorządu i Prawa Instytut Zarządzania i Marketingu BADANIE POTENCJAŁU UCZELNI WYŻSZEJ W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ ZWIĄZANEJ

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na zlecenie Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP. Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni mieszkańcy wsi. Sytuacja społeczna i zawodowa

Niepełnosprawni mieszkańcy wsi. Sytuacja społeczna i zawodowa Niepełnosprawni mieszkańcy wsi. Sytuacja społeczna i zawodowa Karolina Włodarczyk www.aktywizacja.org.pl; KRS: 0000049694; NIP: 527-13-11-973; REGON: 006229672 Spis treści Problem wykluczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank Raport opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown Lipiec 2014 2 Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY PAWEŁ CHMIELIŃSKI LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY ZAROBKOWANIE, BEZROBOCIE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRACA ZA GRANICĄ W LATACH 2005-2011 PROJEKT BADAWCZY nr 0021/B/H03/2011/40 PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego Projekt Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich

Bardziej szczegółowo

Raport z badania wśród pracowników w branży przetwórstwa przemysłowego

Raport z badania wśród pracowników w branży przetwórstwa przemysłowego Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania wśród pracowników w branży przetwórstwa przemysłowego Instytut

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia. Raport z badań

Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia. Raport z badań Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia Raport z badań KRAKÓW 2006 Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia 2 Poniższy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka RAPORT

Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka RAPORT Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka RAPORT Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka Kozienice, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Raport koocowy z badao MMP dostawcą usług dla osób starszych

Raport koocowy z badao MMP dostawcą usług dla osób starszych Raport koocowy z badao MMP dostawcą usług dla osób starszych Wrocław, 2013 Strona1 Spis treści Top Line... 3 Wstęp... 4 Cel badania... 6 Metodologia badania... 6 Próba badania... 8 Badania jakościowe...

Bardziej szczegółowo

Marta Agnieszka Kroczek

Marta Agnieszka Kroczek Marta Agnieszka Kroczek Preferencje i poziom wiedzy polityków Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości dotyczące korzyści i kosztów wprowadzenia waluty euro w Polsce Praca dyplomowa Promotor:

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania Rozwoju Lokalnego

Uwarunkowania Rozwoju Lokalnego 5R O Z D Z I A Ł Uwarunkowania Rozwoju Lokalnego Z A W A R T O Ś Ć R O Z D Z I A Ł U 179 Wskaźniki ekonomiczne rozwoju przedsiębiorstw 182 Lokalne warunki prowadzenia działalności gospodarczej 185 Możliwości

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim

Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim Raport z badania ankietowego przedsiębiorstw Instytut Badań Strukturalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia społeczne dwóch lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Doświadczenia społeczne dwóch lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej Doświadczenia społeczne dwóch lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Skotnickiej-Illasiewicz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Departament Analiz i Strategii

Bardziej szczegółowo

Monitor opinii publicznej

Monitor opinii publicznej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 6 / 2014 Monitor opinii publicznej Kontakt: tel. (+48 22) 694 36 00 694 36 04 fax (+48 22) 694 41 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa?

Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa? Dr Piotr Białowolski Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa? Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej Projekt EAPN Polska razem na rzecz

Bardziej szczegółowo

Szybki Monitoring NBP

Szybki Monitoring NBP Nr 1/14 (styczeń 14 r.) Szybki Monitoring NBP Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 13 r. oraz prognoz na I kw. 14 r. Nr 1/14 (styczeń 14

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY

Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY 2 WSTĘP... 7 PROGNOZA LUDNOŚCI NA LATA 2003-2030... 9 I. Wstęp... 11 II. Założenia prognozy ludności... 11 II.1. Dzietność kobiet... 11 II.2.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY STAN ZDROWIA LUDNOŒCI POLSKI W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2004 R.

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY STAN ZDROWIA LUDNOŒCI POLSKI W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2004 R. G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY STAN ZDROWIA LUDNOŒCI POLSKI W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2004 R. Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2007 Opracowanie publikacji GUS, Departament Statystyki Społecznej

Bardziej szczegółowo