Natychmiastowe obciążenie implantów, umieszczonych w zębodołach bezpośrednio po ekstrakcji zębów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Natychmiastowe obciążenie implantów, umieszczonych w zębodołach bezpośrednio po ekstrakcji zębów"

Transkrypt

1 PROT. STOM., 2006, LVI, 2 Natychmiastowe obciążenie implantów, umieszczonych w zębodołach bezpośrednio po ekstrakcji zębów Immediate post-extractive implant placement and loading Marcin Tutak 1, Katarzyna Sporniak-Tutak 2, Bogumiła Frączak 1 W pracy opisano podstawowe zagadnienia dotyczące wprowadzenia implantów do zębodołów, bezpośrednio po usunięciu zębów, z ich jednoczesnym obciążeniem koronami tymczasowymi. Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono aspekty chirurgiczne, protetyczne i biologiczne wpływające na osteointegrację. Za zasadnicze czynniki sprzyjające osteointegracji uznano pierwotną stabilizację, jaką uzyskuje się przy zastosowaniu siły Ncm, rodzaj powierzchni tytanowego implantu (TiUnite) zwiększającej zdolność przyczepu włókien fibrynowych. Podkreślono, że odpowiedź osteogeniczna i osteoresorpcyjna jest już zainicjonowana samoistnie w wyniku ekstrakcji w odróżnieniu od implantacji w wygojonej kości. Ponadto jednoetapowe postępowanie pozwala na zmniejszenie liczby zabiegów, szybkie i widoczne dla pacjenta efekty leczenia, zachowanie brodawek dziąsłowych, dzięki czemu uzyskuje się lepszą estetykę. Przedstawiono także własne doświadczenia na przykładzie 9 implantów Replace Select firmy Nobel Biocare. This study was developed to describe the procedure of immediate post-extractive implant placement and loading with temporary crowns. Surgical, prosthetic, and biological aspects affecting the implant s osseointegration were presented based on the scientific literature. The most important factors that promote osseointegration included the force [32 50 Nem] used for primary stabilisation and the type of titanium surface [TiUnite] facilitating adhesion of fibrin fibres. It was stressed that osteogenic and osteoresorptive responses were already initiated by extraction, contrary to implants placed in a healed alveolar bone. A one-stage procedure allows for reducing the number of surgeries and producing faster and more noticeable effects. It also makes papilla preservation possible, which results in a superior aesthetic. Examples of the authors own clinical experience were also presented, including the procedures of placement of nine Replace Select implants manufactured by the Nobel Biocare. HASŁA INDEKSOWE: implanty zębowe, natychmiastowe obciążenie KEY WORDS: dental implants, immediately loading Tradycyjny protokół postępowania implantologicznego w przypadku usuniętego zęba związany jest z kilkumiesięcznym okresem oczekiwania na Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej PAM w Szczecinie 1 Kierownik: dr hab. n. med. B. Frączak Z Zakładu Chirurgii Stomatologicznej PAM w Szczecinie 2 Kierownik: dr hab. n. med. L. Myśliwiec Adres autorów: Szczecin, ul. Powst. Wlkp. 72 wygojenie części kostnej wyrostka zębodołowego. W tym czasie pacjent zmuszony jest najczęściej do użytkowania protezy natychmiastowej osiadającej lub mostów AET. Rozwiązaniem sytuacji, w której zaplanowane jest usunięcie zęba, może być wprowadzenie implantu bezpośrednio do zębodołu i natychmiastowe obciążenie go koroną tymczasową. Decyzja o umieszczeniu wszczepu w miejscu usuwanego zęba wymaga dokładnej analizy, uwzględniającej miejscowe warunki kostne. Ocenie poddaje się układ przestrzenny korzenia zaplanowanego do ekstrakcji, w stosunku do korzeni zębów sąsied- 105

2 M. Tutak i inni nich, ilość kości, dostępnej poza wierzchołkiem usuwanego zęba, szerokość wyrostka oraz potencjalny zanik blaszki policzkowej wyrostka zębodołowego. Istotna jest także ocena warunków zwarciowych, a także przyczyna usuwania zęba. Najczęstszymi wskazaniami do ekstrakcji z jednoczesnym wprowadzeniem implantu są złamania korzenia zęba, resorpcje pourazowe, przetrwałe zęby mleczne, niekorzystny stosunek długości korony do korzenia w przypadku planowanej odbudowy protetycznej oraz przewlekłe stany zapalne tkanek okołowierzchołkowych, niepodatne na leczenie (25). Aspekty chirurgiczne Warunkiem udanej implantacji, bezpośrednio po usunięciu zęba, jest przeprowadzenie możliwie bezurazowej ekstrakcji, z zachowaniem ścian zębodołu. Schwartz-Arad podkreśla konieczność mechanicznego usunięcia wszystkich widocznych fragmentów tkanki ziarninowej oraz przepłukanie zębodołu solą fizjologiczną przed wprowadzeniem implantu (25). Ważne jest ustalenie optymalnej średnicy wszczepu w stosunku do wymiaru usuniętego korzenia. Nie zawsze jednak średnica implantu pozwala na szczelne wypełnienie przestrzeni w zębodole. Problem ten pojawia się szczególnie w okolicy szyjki zęba, gdzie z reguły powstaje wolna przestrzeń, którą można wypełnić wiórami kostnymi uzyskanymi z preparacji łoża kostnego dla implantu lub materiałem kościotwórczym z/lub użyciem membran zaporowych (23). Innym problemem jest przygotowanie płata śluzówkowo okostnowego do szczelnego zamknięcia zębodołu, co może wiązać się ze spłyceniem przedsionka jamy ustnej. Jednak według Schwartz- Arad i wsp. w przypadku bezpośredniego wprowadzenia implantu, problem ten nie jest tak istotny, gdyż przestrzeń po zębie zostaje wypełniona przez implant i umieszczoną na nim tymczasową koronę. W związku z tym, preparacja płata może być bardziej oszczędna i nie prowadzi do spłycenia przedsionka. Pozwala to na zachowanie dotychczasowego przebiegu linii dziąsłowo-zębowej (25). Usunięcie zęba z powodu zaawansowanej choroby przyzębia często wiąże się z jego przemieszczeniem poza krzywiznę łuku. Wskazana jest wówczas odmienna preparacja łoża kostnego, odbiegająca od długiej osi zębodołu, a zgodna z planowaną odbudową protetyczną. Aspekty biologiczne Standardowe postępowanie w leczeniu implantologicznym wymaga 3- lub 6-miesięcznego okresu nieingerencji, potrzebnego do osteointegracji wszczepów. Dopiero po tym czasie możliwe jest przystąpienie do wykonania rekonstrukcji protetycznych. Procedura ta opiera się na założeniach, że wczesne obciążenie, tuż po wprowadzeniu implantu, może powodować wzrost tkanki łącznej pomiędzy wszczepem a kością, podobny do tego, który występuje w stawie rzekomym, obserwowanym w źle unieruchomionych odłamach kostnych. Według Donatha mikroruchy, powodujące wychylenie implantu większe niż 200 µm, stwarzają dogodne warunki do wzrostu tkanek włóknistych. Obecne doniesienia wykazują, że niewielki stopień ruchomości pomiędzy kością a implantem, powstały pod wpływem wczesnego obciążenia w czasie fazy wgajania może być korzystny dla procesu osteointegracji. Zakres tolerowanych ruchów waha się od 50 do 150 µm (7, 8, 9, 10). W przypadku natychmiastowego obciążenia istotnym czynnikiem jest zapewnienie implantom pierwotnej stabilizacji. Według Malo siła, potrzebna do osiągnięcia pierwotnej stabilizacji i wykonania na nim natychmiastowego obciążenia wynosi 32 Ncm w przednim odcinku żuchwy. Większe wartości podają Horiuchi (40 Ncm) i Chow (50 Ncm). Podkreśla się, że użycie zbyt dużej siły w trakcie wprowadzania wszczepu powoduje nadmierną kompresję i w efekcie martwicę kości. Według Piattellego dobra stabilizacja minimalizuje zniekształcające napięcia w tkankach wokół implantu. Uzyskuje się ją przede wszystkich dzięki zastosowaniu implantów w kształcie śruby, zwężającej się ku wierzchołkowi oraz oksydowanych, o zwiększonej porowatości powierzchni tytanowych, np.: TiUnite. Powierzchnie te w przeciwieństwie do powierzchni maszynowej zapewniają lepsze zakotwiczenia włókien fibrynowych, co może wpływać na wyższą stabilność skrzepu w przypadku mikroruchów, a w efekcie lepszą tolerancję na dylata- 106

3 Implantologia cyjne przemieszczenia wszczepu. Zaobserwowano także zwiększoną aktywność czynników płytkowych oraz komórek osteogenicznych, bezpośrednio stykających się z powierzchnią implantu. Na podstawie badań histometrycznych stwierdzono rozmieszczenie nowych, cienkich beleczek kostnych, otaczających implant o cechach osteogenezy kontaktowej (6, 12, 13, 16, 17, 19, 23). Nowe powierzchnie implantów cechują się właściwościami osteokondukcyjnymi, a takie zapewniają szybszą przebudowę martwej kości. Według Testoriego martwa kość w łożu implantu nie jest odpowiednia do obciążeń i musi być zastąpiona przez nową tkankę. Na podstawie przeprowadzonych badań, stwierdził on, że obciążenie implantu we wczesnej fazie stymuluje apozycję kości i jest ona większa wśród implantów natychmiastowo obciążonych (64,2% powierzchni implantu) w porównaniu z implantami, pozostawionymi bez obciążenia (38,9% powierzchni implantu). Zbliżone wyniki uzyskał Piattelli, wprowadzając implanty w kości szczękowe małp (19, 26). Ponadto w sytuacji, w której implant jest umieszczany w zębodole bezpośrednio po usunięciu zęba, odpowiedź osteogeniczna i osteoresorpcyjna jest już zainicjowana w wyniku ekstrakcji. Procesy te mogą wzmagać zdolność tkanek do gojenia (19, 26). Aspekty protetyczne Czynniki, decydujące o powodzeniu leczenia implantologicznego, związanego z natychmiastowym obciążeniem wszczepów, wprowadzonych do zębodołów bezpośrednio po ekstrakcji, wynikają z wielu aspektów. Wydaje się, że w takich przypadkach pozycja implantu jest korzystniejsza pod względem biomechaniki, a oś implantu zorientowana jest zgodnie z zębami sąsiednimi. Z kolei wielopunktowe, tymczasowe konstrukcje pozwalają na zblokowanie implantów, co wydatnie zmniejsza mikroruchy, powstające w trakcie żucia (10). Według Salamy (22) wyniki, uzyskiwane w przypadku umiejscowienia implantów zblokowanych i natychmiast obciążonych, w kości o dobrej jakości, są zbliżone do tych, jakie uzyskuje się w postępowaniu odroczonym. O skuteczności leczenia decydują również prawidłowe proporcje między implantem a koroną. Według Testoriego korzystny stosunek długości implantu do wysokości korony wynosi 1:1,4. W przypadku koron tymczasowych pojedynczych, umieszczanych na implantach unika się kontaktów zwarciowych, szczególnie zwracając uwagę na ruchy wyważające. W wypadku uzupełnień, odtwarzających całkowicie brakujące zęby zaleca się uzyskanie okluzji zbalansowanej (14, 26). Nie należy pomijać faktu, że wprowadzenie implantów bezpośrednio do zębodołów pozwala na zachowanie brodawek dziąsłowych, nawet w przypadku mnogich ekstrakcji, wykonywanych w obrębie przedniego odcinka wyrostka zębodołowego szczęki. Wpływa to bardzo korzystnie na efekty estetyczne wykonywanych uzupełnień protetycznych. Aspekty psychologiczne Zastosowanie natychmiastowego obciążenia zapewnia wiele korzyści. Przede wszystkim eliminuje wieloetapowe postępowanie chirurgiczne, składające się z ekstrakcji, wprowadzenia implantu, odsłonięcia i założenia śruby gojącej. Minimalna urazowość zabiegu oraz niewielkie odwarstwianie błony śluzowej, pokrywającej wyrostek zębodołowy powodują, że pacjent w mniejszym stopniu narażony jest na powikłania pozabiegowe typu ból, obrzęk czy krwiaki. Dzięki jednodniowej procedurze chirurgiczno-protetycznej, pacjent unika okresu bezzębnego. Wykonanie korony tymczasowej na implancie pozwala na wyeliminowanie ruchomych protez tymczasowych i związanych z tym okresowych podścieleń materiałami do biologicznej odnowy tkanek. W ciągu kilku godzin od rozpoczęcia zabiegu pacjent uzyskuje nowe, tymczasowe uzupełnienie protetyczne. Własne doświadczenia W ciągu pół roku zastosowano 9 implantów Replace Select firmy Nobel Biocare. Wszystkie wszczepy wprowadzono w przednim odcinku szczęki, po uprzednim przygotowaniu łoża kostnego w zębodołach, bezpośrednio po ekstrakcji. Zabiegi te wykonano u 4 pacjentów. Pacjentom I i II (mężczyźni, 42 i 34 lata) usunięto zęby 22. Wskazaniem do ekstrakcji w przypadku I były oporne na lecze- 107

4 M. Tutak i inni Pierwszym trzem pacjentom wykonano ograniczoną preparację płata śluzówkowo-okostnowego. W przypadku ostatnim dokonano szerokiego odwarstwienia płata. Wszystkim pacjentom wykonano w laboratorium prowizoryczne uzupełnienia. W tym celu wykorzystano tytanowe filary tymczasowe, pokryte zaczepami retencyjnymi. Po ich skróceniu i dostosowaniu do warunków zwarciowych, odtworzono bezpośrednio na nich korony akrylowe. Tak przygotowane uzupełnienia przykręcono do implantów śrubą. Otwory wlotowe zabezpieczono gutaperką i akrylem (ryc. 3). W przypadku pacjenta IV wykonano również korony akrylowe, zblokowane, spolimeryzowane na filarach tymczasowych. Uzupełnienia protetyczne wykonano w tym samym dniu, w którym dokonano zabiegu. Ryc. 1. Pantomogram pacjentki III przed usunięciem zębów mlecznych 53,63. nie zmiany zapalne tkanek okołowierzchołkowych oraz w przypadku II skośne złamanie korzenia. U obu pacjentów wprowadzono implanty o średnicy 4,3 mm i długości 13 mm. U pacjentki III (kobieta 18 lat, po leczeniu ortodontycznym z przetrwałymi kłami mlecznymi) usunięto zęby 53, 63 i w ich miejsce wprowadzono implanty o średnicy 3,3 i długości 13 mm (ryc. 1 i 2). U pacjenta IV (mężczyzna, 53 lata) usunięto zęby 12, 11, 21, 22, 23 w trzecim stopniu rozchwiania. Wprowadzono 3 implanty o długości 13 mm i średnicy 5 mm oraz 2 implanty o długości 13 mm i średnicy 4,3. Jako materiał uszczelniający implant w zębodole użyto w tym przypadku materiał Bio-Oss bez membrany. We wszystkich przypadkach uzyskano pierwotną stabilizację. Siła, z jaką wkręcano implanty wyno- Ryc. 2. Pantomogram pacjentki III po wprowadzeniu siła 32 Ncm. Ryc. 3. Korona tymczasowa na implancie w miejscu brakującego zęba 23. Przykręcono je bezpośrednio bez elementów łączących do implantów, z siłą 15 Ncm. Po 8-12 miesiącach wykonano ostateczne uzupełnienia protetyczne. Nie stwierdzono stanów zapalnych tkanek okołowszczepowych, ruchomości, zaniku brodawek dziąsłowych (ryc. 4 i 5). Wykonano zdjęcia pantomograficzne trzy dni po zabiegu i ponownie po roku od wprowadzenia implantów. Nie oceniono jednak stopnia zaniku tkanki kostnej, ze względu na niewystandaryzowanie zdjęć RTG. Zanik lejkowaty o wysokości 2,0 mm zauważono przy dwóch implantach u pacjenta IV, u którego wprowadzano implanty łącznie z Bio- Ossem. Okres obserwacji wyżej wymienionych przypadków wynosi 2 lata. 108

5 Implantologia Ryc. 4. Rtg implantów z koronami długoczasowymi po 8 miesiącach od wprowadzenia wszczepów. Ryc. 5. Korona długoczasowa na implancie w miejscu brakującego zęba 23. Dyskusja Większość doniesień w piśmiennictwie, dotyczących natychmiastowego obciążenia omawia umieszczanie wszczepów w przednim odcinku żuchwy (6). Dopiero w ostatnich latach pojawiły się publikacje, oceniające skuteczność leczenia implantami, natychmiast lub wcześnie obciążanymi, umiejscowionymi w przednim odcinku szczęki lub nawet w dystalnych odcinkach wyrostka zębodołowego obu szczęk (11, 20). Według Salamy korzystne warunki dające możliwość natychmiastowego obciążenia implantów to: odpowiednia jakość kości, zastosowanie implantu śrubowego z powierzchnią o zwiększonej mikrostrukturze, bikortykalna stabilizacja, optymalne rozmieszczenie, unikanie dowieszonych zębów i staranne zbalansowanie okluzji (22). Wyniki, uzyskiwane w przypadku natychmiastowego obciążenia i prezentowane w wielu publikacjach wahają się od 85% do 97,1% skuteczności i dotyczą głównie implantów, umieszczanych w wygojonej kości, co najmniej pół roku od ekstrakcji (11, 14, 24). Wyższe odsetki (98,1%) uzyskał Malo w przypadku wprowadzenia implantów w przednim odcinku szczęki, natychmiast obciążonych i zblokowanych. Ten sam autor, po wprowadzeniu 22 implantów bezpośrednio do zębodołów po ekstrakcji, uzyskał skuteczność zabiegu, sięgającą 100% po rocznej obserwacji (17). W badaniach przeprowadzonych przez Jo z zastosowaniem implantów, rozszerzających się w części przyszczytowej (ang. expandable) i po natychmiastowym obciążeniu uzyskano 96,3% skuteczności, w porównaniu z 90% bez takiego obciążenia, po 40 miesiącach obserwacji. W przypadku umieszczenia ich w zębodołach, wyniki te były jeszcze lepsze, gdyż sięgały 98,9% skuteczności, w porównaniu z 93,9% umieszczonymi w wygojonej kości. Autorzy tłumaczą to lepszą stabilnością implantu i aktywniejszymi procesami naprawczymi w poekstrakcyjnym zębodole. W przypadku pojedynczego implantu, umieszczonego w zębodole, eliminacji ulegają siły niezgodne z długą osią wszczepu (15). Obserwacja radiologiczna zaniku brzegu wyrostka kostnego w przypadku natychmiastowego obciążenia wahała się od 1,6 mm po 18 miesiącach do 1,2 i 0,8 po roku obserwacji (3, 4, 16). Wszyscy autorzy podkreślają wiele zalet w przypadku wprowadzenia implantów bezpośrednio po ekstrakcji. Należą do nich przede wszystkim zmniejszenie liczby zabiegów, uproszczona procedura, zadawalające efekty estetyczne, a także uniknięcie okresu bezzębnego. Zahamowane zostają procesy zanikowe kości, co pozwala na zachowanie wymiaru wyrostka i istniejących brodawek dziąsłowych. W przypadku jednoetapowego postępowania, u większości pacjentów stwierdza się wystarczającą ilość kości, przynajmniej w wymiarze pionowym, pozwalającym na wprowadzenie implantu o pożądanej długości i średnicy. Porównywalna skuteczność zabiegów ze standardowym protokołem stwarza nowe i szybsze moż- 109

6 M. Tutak i inni liwości rehabilitacji protetycznej z wykorzystaniem implantów. Piśmiennictwo 1. Abron A., Hopfensperger M., Thompson J., Cooper L.: Evaluation of a Predictive Model for Implant Surface Topography Effects on Early Osseointegration in the Rat Tibia Model. J. Prosthet. Dent., 2001, 85, Barzilay I., Graser G., Iranpour B., Proskin H.: Immediate Implantation of Pure Titanium Implants Into Extarction Sockets of Macaca fascicularis Part I: Clinical and Radiographic Assessment. Int. J. Oral Maxillofac Implants, 1996, 11, Bogaerde L., Pedretti G., Dellacasa P., Mozzati M., Rangert B.: Early Function of Splinted Implants In Maxillas and Posterior Mandibles Using Branemark System Machined-Surface Implants: An 18-Month prospective clinical Multicenter study. Clin. Impl. Dent. and Related Research 2003, 5, suppl. 1, Calandriello R., Tomatis M., Rangert B.: Immediate Functional Loading of Branemark system Implants with Enhanced Initial stability: A Prospective 1 to 2 Year Clinical and Radiographic Study. Clin Implant Dent. and Related Research 2003, 5, suppl. 1, Calandriello R., Tomatis M., Vallone R., Rangert B., Gottlow J.: Immediate Loading of Single Lower Molars Using Branemark System Wide-Platform TiUnite Implants: An Interim Report of Prospective Open-Ended Clinical Multicenter Study. Clin. Impl. Dent. and Relat. Res., 2003, 5, suppl. 1, Chow J., Hui E., Liu J.: The Hong Kong bridge protocol. Immediate loading of mandibular Branemark fixtures using a fixed provisional prosthesis: preliminary results. Clin. Implant. Dent. Relat. Res., 2001, 3, Cooper L., Rahman A., Moriarty J., Chaf N., Sacco D.: Immediate mandibular rehabilitation with endosseous implants: simultaneous extraction, implant placement, and loading. Int. J. Oral Maxillofac. Implants, 2002, 17, 4, Corso M., Sirota C., Fiorellini J., Rasool F., Szmukler-Moncler S., Weber H.: Clinical and Radiographic Evaluation of Early Loaded Free- Standing Dental Implants with Various Coating in Beagle Dogs. J. Prosthet. Dent., 1999, 82, Donath K.: Tissue reaction around loaded and unloaded titanium implants. J. Hard Tissue Biol., 1993, 2, Ericsson I., Nilner K.: Early Functional Loading Using Branemark Dental Implants. Int. J. Periodontics Restorative Dent., 2002, 22, Glauser R., Lundgren A., Gottlow J., Sennerby L., Portmann M., Ruhstaller P., Hammerle Ch.: Immediate Occlusal Loading of Branemark TiUnite implants Placed Predominantly in Soft Bone: 1-Year Results of a Prospective Clinical Study. Clin. Impl. Dent. and Relat. Res., 2003, 5, 1, Grunder U.: Immediate Functional Loading of Immediate Implants In Edentulous Arches: Two-Year Results. Int. J. Periodontics Rest. Dent., 2001, 21, Horiuchi K., Uchida H., Yamamoto K., Sagimura M.: Immediate Loading of Branemark System implants following placement in edentulous patients: a clinical report. Int. J. Oral Maxillofac Implants, 2000, 15, Jaffin R., Kumar A., Berman C.: Immediate Loading of Implants in Partially and Fully edentulous Jaws: A Series of 27 Case Reports. J. Periodontol., 2000, 71, Jo Y., Hobo P., Hobo S.: Freestanding and multiunit immediate loading of expandable implant: An up-to-40-month prospective survival study. J. Prosthet. Dent., 2001, 85, Malo P., Friberg B., Polizzi G., Gualini F., Vighagen T., Rangert B.: Immediate and Early Function of Branemark System Implants Placed in the Esthetic Zone: A 1-Year Prospective Clinical Multicenter Study. Clin. Impl. Dent. and Relat Research, 2003, 5, supp1, Malo P., Rangert B., Nobre M.: All-on-Four Immediate-Function Concept with Branemark System Implants for Completely Edentulous Mandibles: A Retrospective Clinical Study. Clin. Implant Dent. and Relat. Res., 2003, 5, suppl. 1, Piattelli A. Paolantonio M., Corigliano M., Scarano A.: Immediate Loading of Titanium Plasma-Sprayed Screw-Shaped Implant In Man: A Clinical and Histological Report of Two Cases. J. Periodontol., 1997, 68, Piattelli A., Corigliano M., Scarano A., Costigliola G., Paolantonio M.: Immediate Loading of Titanium Plasma-Sprayed Implants: An Histologic Analysis in Monkeys. J. Periodontol. 1998, 69, Rocci A., Martignoni M., Gottlow J: Immediate Loading of Branemark System TiUnite and Machined-Surface Implants In the Posterior Mandible: A Randomized Open-Ended. Clinic. Trial. Clin. Impl. Dent and Relat. Res., 2003, 5, suppl 1, Romanos G., Toh G., Siar C., Swaminathan D., Ong A., Donath K., Yaacob H., Nentwing G.: Peri-Implant Bone Reactions to Immediately Loaded Implants. An Experimental Study in Monkeys. J. Periodont., 2001, 72, Salama H., Rose L., Salama M., Betts N.: Immediate loading of TPS root-form implants in the human mandible. Int. J. Oral Maxillofac. Implant., 1996, 11, Scarano A., Iezzi G., Petrone 110

7 Implantologia G., Marino V., Corigliano M., Piattelli A.: Immediate Postextraction Implants: A Histologic and Histometric Analysis in Monkeys. J. Oral Implant., 2000, 26, Schnitman P., Wohrle P., Rubenstein J.: Immediate fixided interim prostheses suported by two- -stage threaded implants: Methodology and results. J. Oral Implantol., 1990,16, Schwartz- Arad D., Chaushu G.: Placement of implants into fresh extraction sites: 4 to 7 years retrospective evaluation of 95 immediate implants. J. Periodontol., 1997, 68, 11, Testori T., Szmugler-Moncler S., Francetti L., Del Fabro M., Trisi P., Einstein R.: Healing of Osseotite Implants Under Submerged and Immediate Loading Conditions in a Single Patients: A Case Report and Interface Analysis After 2 Months. Int. J. Periodontics Rest. Dent., 2002, 22, Otrzymano: 7.IV.2005 r. K O M U N I K A T Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód Wschód Organizowana przez Instytut Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie w nowym Centrum Dydaktyczno Kongresowym w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 61 A w dniach: maja 2006 r. godz Udział w konferencji potwierdziły delegacje 16 krajów Unii Europejskiej i Europy Wschodniej. Wiodące wykłady wygłosi około 30 profesorów i wykładowców z europejskich uczelni medycznych. Lekarze stomatolodzy i lekarze uczestniczący w Konferencji otrzymają 22 punkty edukacyjne. Zgłoszenia pocztą, faksem lub na adres: Dyrekcja Instytutu Stomatologii Warszawa, ul. Lindleya 4 paw. VIII Tel.: (22) , Fax: (22) Wielce Szanowni Państwo Koleżanki i Koledzy Serdecznie zapraszam na Międzynarodową Konferencję Stomatologiczną, którą organizujemy przy współudziale Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Lekarzy z aktywnym udziałem profesorów kierowników katedr, klinik i zakładów z Polski, Niemiec i innych krajów Unii Europejskiej. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy jako gości, przewodniczących i delegacje Towarzystw Stomatologicznych z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, dlatego przyjęliśmy tytuł konferencji Zachód Wschód. W Polsce faktem stało się szkolenie ustawiczne. Podobnie jak w wielu innych krajach jest ono obowiązkowe dla wszystkich lekarzy. Tak więc nie tylko na mocy złożonej przysięgi lekarskiej w dniu wręczenia dyplomu, jesteśmy zobowiązani do doskonalenia zawodowego, obecnie obliguje nas do tego również ustawa o zawodzie lekarza, rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej. Mając to na uwadze wychodzimy z inicjatywą zorganizowania znakomitego szkolenia w postaci konferencji, w której wykładowcami będą najwyższej klasy specjaliści różnych dziedzin stomatologii, z zachowaniem rozsądnych kosztów uczestnictwa. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych lekarzy stomatologów, techników dentystycznych, higienistki stomatologiczne. Ważną częścią konferencji będzie wystawa materiałów i sprzętu stomatologicznego. Zakładamy uczestnictwo w niej ( ) znaczących firm, producentów i dystrybutorów sprzętu oraz możliwości promocji w/w materiałów poprzez pokazy, prezentacje i wykłady sponsorowane. Bardzo zależy nam, aby umożliwić promocję najnowszych materiałów i sprzętu, stanowiących o postępie w stomatologii. Zakładamy, że w konferencji będą uczestniczyli licznie również studenci ostatniego roku wydziałów / oddziałów stomatologii oraz stażyści. Prof. dr hab. med. dr hc. Janusz Piekarczyk Dyrektor Instytutu Stomatologii 111

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych

Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 288-294 Leczenie implantoprotetyczne z wykorzystaniem wykonywanych stereolitograficznie szablonów chirurgicznych The use of stereolithographically manufactured surgical

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Implantoprosthetic treatment of edentulous maxilla and mandible case report Autorzy_ Katarzyna Zaklika-Mrukwa i Marek Mrukwa Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Moja praktyka. Praca porusza kwestię natychmiastowego

Moja praktyka. Praca porusza kwestię natychmiastowego Mariusz Duda 1 Norbert Bomba 2 Paweł Kłosiński 3 Jednoczasowa implantacja 15 wszczepów w szczęce i w żuchwie metodą implantacji minimalnie inwazyjnej (MIMI) z natychmiastowym funkcjonalnym obciążeniem

Bardziej szczegółowo

Leczenie implanto-protetyczne z zastosowaniem wszczepów systemu Leader

Leczenie implanto-protetyczne z zastosowaniem wszczepów systemu Leader PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 5, 367-373 Leczenie implanto-protetyczne z zastosowaniem wszczepów systemu Leader Implanto-prosthetic treatment by means of leader system Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Schneidera i umieszczeniu pod nią biomateriału. Zestaw

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych Z C O D Z I E N N E J P R A K T Y K I lek. stom. Michał Sypień Współpraca: dr n. med. lek. stom. Katarzyna Bindek-Sypień, lek. stom. Tomasz Sypień Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków

Bardziej szczegółowo

Natychmiastowa proteza typu overdenture na implantach w żuchwie*

Natychmiastowa proteza typu overdenture na implantach w żuchwie* PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 6, 479-483 Natychmiastowa proteza typu overdenture na implantach w żuchwie* Immediate overdenture retained on implants in the mandible Piotr Stendera, Piotr Grochowski Ze Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Polska Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych

alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Polska Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych Ochrona zębodołów Badania naukowe dowodzą, iż: do znacznych ubytków tkanki kostnej najczęściej

Bardziej szczegółowo

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 4, 280-284 Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych Selection of impression copings

Bardziej szczegółowo

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego PROTETYCZNE ZAOPATRZENIE ŻUCHWY SPRAWOZDANIE UŻYTKOWNIKA Od czasu pionierskich publikacji Philippa Ledermanna dysponujemy obecnie ponad trzydziestopięcioletnim doświadczeniem klinicznym w zakresie protetycznego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy The implantological treatment of severely atrophic alveolar part of the mandible Autor_ Damian Dudek, Oliwia Segiet, Edyta Reichman-Warmusz,

Bardziej szczegółowo

Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych

Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent Hanson, lat 60 Implanty dentystyczne

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroficznej żuchwy opis przypadku

Leczenie implantoprotetyczne atroficznej żuchwy opis przypadku Leczenie implantoprotetyczne atroficznej żuchwy opis przypadku The application of implants in treating edentulousness in patients with advanced bone atrophy Autor _ Krzysztof Caruk Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada 1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada Podstawowe definicje i prawa w implantologii stomatologicznej. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowania wszczepów dentystycznych w różnych przypadkach braków zębowych. Część pierwsza etap chirurgiczny

Przykłady zastosowania wszczepów dentystycznych w różnych przypadkach braków zębowych. Część pierwsza etap chirurgiczny Maciej Stupka Przykłady zastosowania wszczepów dentystycznych w różnych przypadkach braków zębowych. Część pierwsza etap chirurgiczny Examples of dental implants in various clinical cases. Part one surgical

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Kent Hanson,

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty stosowania systemu Bicon doświadczenia własne

Praktyczne aspekty stosowania systemu Bicon doświadczenia własne Praktyczne aspekty stosowania systemu Bicon doświadczenia własne autorzy Michał Sypień, Tomasz Sypień Streszczenie: W dobie nowoczesnej stomatologii, mnogości systemów implantologicznych dostępnych na

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Wstęp Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja odcinka bocznego szczęki augmentacja, implantacja oraz mukodystrakcja horyzontalna

Rehabilitacja odcinka bocznego szczęki augmentacja, implantacja oraz mukodystrakcja horyzontalna Implantoprotetyka 2008, tom IX, nr 2 (31) Krzysztof Tomasz śliwowski Rehabilitacja odcinka bocznego szczęki augmentacja, implantacja oraz mukodystrakcja horyzontalna Streszczenie Celem pracy jest pokazanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum OSIS EDI 2012/2013 lek. dent. Krzysztof Zieliński Specjalista Protetyki Stomatologicznej 1 PACJENT I Pacjentka J.J. lat zgłosiła się z powodu braku d.15

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja pierwotna wszczepu podstawą sukcesu w implantologii

Stabilizacja pierwotna wszczepu podstawą sukcesu w implantologii Stabilizacja pierwotna wszczepu podstawą sukcesu w implantologii Autor _ dr n. med. Jaros aw Pospiech Ryc. 1_Powierzchnia SBM, powi kszenie 200 x. 28 I _Wstęp Współczesna implantologia oferuje pacjentom

Bardziej szczegółowo

Odbudowa brakujących siekaczy w żuchwie za pomocą implantów

Odbudowa brakujących siekaczy w żuchwie za pomocą implantów Odbudowa brakujących siekaczy w żuchwie za pomocą implantów Nad czym się jeszcze zastanawiasz? Autorzy _ dr Chonghwa Kim i Sangwoo Lee ma jednak odpowiednich warunków do leczenia implantologicznego ze

Bardziej szczegółowo

Warszawa 01.08.2012 r.

Warszawa 01.08.2012 r. Warszawa 01.08.2012 r. Uwagi do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego /MZ-MD-L- 0212-2800-4/EHM/12

Bardziej szczegółowo

www.ceia.pl Dr hab. n. med. Piotr Majewski

www.ceia.pl Dr hab. n. med. Piotr Majewski W tym roku organizujemy spotkanie, które ma być inspiracją dla wszystkich lekarzy, na każdym stopniu zaawansowania zajmujących się leczeniem implantoprotetycznym. Różnorodność doniesień naukowych oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 34 Poz 1462 nr 5 Załącznik nr 5 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela

Bardziej szczegółowo

Mini implanty proste wyjście z trudnej sytuacji doświadczenia własne. Opis przypadku

Mini implanty proste wyjście z trudnej sytuacji doświadczenia własne. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 4, 312-316 Mini implanty proste wyjście z trudnej sytuacji doświadczenia własne. Opis przypadku Mini implants a simple way out of a difficult situation: A case report Marek

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x stomatologiczne celowane : 07.0000.110.02 : 07.0000.111.02 : 07.0000.210.02 w chirurgii : 07.0000.211.02 : 07.0000.212.02 : 07.0000.213.02 : 07.0000.214.02 : 07.0000.215.02 stomatologii w protetyce : 07.0000.217.02

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości!

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości! Spis treści Przsdi^owd «\/ Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do wydania polskiego Adresy a VII V VIII Skróty * ** * IX Rozpoczęła się nowa epoka Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze

Bardziej szczegółowo

Cennik usług stomatologicznych

Cennik usług stomatologicznych Cennik usług stomatologicznych Usługa stomatologiczna Przegląd / wizyta konsultacyjna /recepta Wizyta adaptacyjna dla dzieci Wypełnienie światłoutwardzalne 100 Odbudowa zęba na wkstandradowym/okołomiazgowym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 7. URAZY ZĘBÓW STAŁYCH. E ologia i epidemiologia. Złamania koron zębów stałych

ROZDZIAŁ 7. URAZY ZĘBÓW STAŁYCH. E ologia i epidemiologia. Złamania koron zębów stałych ograniczenie używania smoczka oraz karmienia butelką, regularne zgłaszanie się na wizyty kontrolne do dentysty. ROZDZIAŁ 7. URAZY ZĘBÓW STAŁYCH E ologia i epidemiologia Ryzyko urazowych uszkodzeń zębów

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

Idealne połączenie. p. 3. micron accuracy

Idealne połączenie. p. 3. micron accuracy Idealne połączenie Mozo-Grau z jego nowym implantem MG InHex osiągnął rozwiązanie oparte na długoterminowych, potwierdzonych rezultatach, respektując chirurgiczne, biologiczne i protetyczne zasady, zapewniając

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. r.ż.

Bardziej szczegółowo

Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku

Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku Implantoprosthetic restoration of missing 21 case study Autor _ Paweł Fràczak Streszczenie: W niniejszej pracy opisano etapy wykonania

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY PROMEDICUS

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY PROMEDICUS Jesteśmy producentem modeli anatomicznych kości ludzkich przeznaczonych do prowadzenia szkoleń z implantologii ortopedycznej i stomatologicznej. Oferujemy również możliwość wykonania specjalnych modeli

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA.

LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA. LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA. DOSTĘPNE POSTACIE Laddec jest dostępny pod różnymi postaciami: bloki lub granulat o średniej

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Przegląd uzębienia. bezpłatny Konsultacja.... 50 zł PROFILAKTYKA Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Usuwanie złogów nazębnych, piaskowanie..150 zł Ozonoterapia

Bardziej szczegółowo

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów Wpływ zębów na zatoki lek. stom. Barbara Urbanowicz-Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran, inż. fizyki medycznej, tech. radiolog Rozalia Kołodziej Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów mogą

Bardziej szczegółowo

Implanty zębowe. Piękne zęby na całe życie?

Implanty zębowe. Piękne zęby na całe życie? Implanty zębowe Piękne zęby na całe życie? Piękne zęby na całe życie? Odpowiednia pielęgnacja, promienny uśmiech wszystko w porządku... Niestety taka sytuacja może bardzo szybko ulec zmianie Wypadek sportowy,

Bardziej szczegółowo

Implantacja natychmiastowa jako odpowiedź na wyzwania estetyczne i biomechaniczne opis przypadku

Implantacja natychmiastowa jako odpowiedź na wyzwania estetyczne i biomechaniczne opis przypadku Implantacja natychmiastowa jako odpowiedź na wyzwania estetyczne i biomechaniczne opis przypadku Autor _ dr n. med., lek. stom. Pär-Olov Östman Ryc. 1_Obraz kliniczny przed leczeniem przyêrodkowe z by

Bardziej szczegółowo

1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych. I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2

1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych. I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2 Spis treści 1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych I I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2 1.2.1 Osteoblasty 2 1.2.2 Osteoklasty 4 1.3 Kaskada przebudowy kości

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. świadczenia

Bardziej szczegółowo

IMPLANTACJA NATYCHMIASTOWA PO URAZOWYM ZŁAMANIU SIEKACZA W SZCZĘCE. OPIS PRZYPADKU

IMPLANTACJA NATYCHMIASTOWA PO URAZOWYM ZŁAMANIU SIEKACZA W SZCZĘCE. OPIS PRZYPADKU IMPLANTACJA NATYCHMIASTOWA PO URAZOWYM ZŁAMANIU SIEKACZA W SZCZĘCE. OPIS PRZYPADKU IMMEDIATE IMPLANTATION AFTER A MAXILLARY INCISOR TRAUMATIC FRACTURE. CASE REPORT praca recenzowana Streszczenie: Najczęstszym

Bardziej szczegółowo

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe CENNIK USŁUG STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) Gratis 1-200 zł Wypełnienie MOD 180-220 zł Ubytek klinowy 140

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH

NOWOCZESNY SYSTEM IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH NOWOCZESNY SYSTEM IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH Miłe Panie, Szanowni Panowie! Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na jakość naszego życia ma kompletne, funkcjonalne i estetyczne uzębienie. Strata jednego lub więcej

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

Estetyczna interdyscyplinarna koncepcja leczenia pacjenta z wrodzoną hipodoncją

Estetyczna interdyscyplinarna koncepcja leczenia pacjenta z wrodzoną hipodoncją T E M A T N U M E R U lek. med. stom. Tomasz Sypień Estetyczna interdyscyplinarna koncepcja leczenia pacjenta z wrodzoną hipodoncją Choć potrzeba estetycznego uśmiechu zawsze była istotna, pojęcie estetyki

Bardziej szczegółowo

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe CENNIK STOMATOLOGICZNY STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) Gratis 1 - Wypełnienie MOD 180-220 zł Ubytek klinowy

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy. Przychodnia KOMPLET ul. Garwolińska 16, tel. (22) ul. Zwycięzców 28 lok 30, tel. (22)

Serdecznie witamy. Przychodnia KOMPLET ul. Garwolińska 16, tel. (22) ul. Zwycięzców 28 lok 30, tel. (22) Przychodnia KOMPLET ul. Garwolińska 16, tel. (22) 673-08-84 ul. Zwycięzców 28 lok 30, tel. (22) 672-81-49 Serdecznie witamy Implanty zęby na całe życie Przychodnia stomatologiczna Komplet Gabinet nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości

Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości C L I N I C A L E D U C A T I O N Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości S I M P L E P R E D I C TA B L E P R A C T I C A L C L I N I C A L E D U C A T I O N Barry K. Bartee,

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Implanty Ankylos zęby na całe życie

Implanty Ankylos zęby na całe życie Implanty Ankylos zęby na całe życie Drogi Pacjencie Decydując, się na wejście do naszej kliniki powierzyłeś nam coś najcenniejszego swoje zdrowie!!! Możesz być pewny że wybrałeś dobrze. Dzięki naszej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Protetyka. Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed. dniu o godz. Natychmiastowy most

Protetyka. Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed. dniu o godz. Natychmiastowy most fast & fixed Protetyka Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed Możliwość użycia wszczepów w celu stabilizacji protezy bez zastosowania leczenia augumentacyjnego wymaga

Bardziej szczegółowo

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Wnioski naukowe Uwzględniając sprawozdanie oceniające PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie (PSUR) dotyczących

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem protezy całkowitej typu overdenture wspartej o pojedynczy implant w żuchwie opis przypadku

Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem protezy całkowitej typu overdenture wspartej o pojedynczy implant w żuchwie opis przypadku Rehabilitacja protetyczna z zastosowaniem protezy całkowitej typu overdenture wspartej o pojedynczy implant w żuchwie opis przypadku Single-implant retained mandibular overdenture case report Autorzy_

Bardziej szczegółowo

IMPLanty stomatologiczne mogą zmienić Twoje życie?

IMPLanty stomatologiczne mogą zmienić Twoje życie? W jaki sposób... IMPLanty stomatologiczne mogą zmienić Twoje życie? Wszystko, co musisz wiedzieć zanim zdecydujesz się na leczenie protetyczne. Implant Implant to kilkumilimetrowy element w kształcie stożka,

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Technologia 3D w leczeniu implantologicznym przy deicycie wysokości wyrostka zębodołowego opis przypadku

Technologia 3D w leczeniu implantologicznym przy deicycie wysokości wyrostka zębodołowego opis przypadku _CBCT Technologia 3D w leczeniu implantologicznym przy deicycie wysokości wyrostka zębodołowego opis przypadku Vertical alveolar bone atrophy in implant treatment possible 3D solutions case report Autor_

Bardziej szczegółowo

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC.

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. Program Implantologii Stomatologicznej UNC DENTISTRY Department of Prosthodontics MEDITERRANEAN PROSTHODONTIC INSTITUTE Castellon, Spain UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. USA Recognized by

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BADANIA WSTĘPNE 0 zł WIZYTA KONTROLNA 0 zł WIZYTA ADAPTACYJNA DZIECKA 0 zł RTG ZĘBA 25 zł ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE 80zl ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE 80 zł TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne po usunięciu zębiaka złożonego żuchwy opis przypadku

Leczenie implantoprotetyczne po usunięciu zębiaka złożonego żuchwy opis przypadku PROT. STOM., 2005, LV, 5 Leczenie implantoprotetyczne po usunięciu zębiaka złożonego żuchwy opis przypadku Implantoprosthetic treatment of patient after composed odontoma a case report Wojciech Kiewlicz,

Bardziej szczegółowo

Analiza kliniczna zalet implantów Bicon w wybranych przypadkach

Analiza kliniczna zalet implantów Bicon w wybranych przypadkach Analiza kliniczna zalet implantów Bicon w wybranych przypadkach Clinical analysis of the Bicon s implants advantages in selected cases Autorka _ Katarzyna Maciejewska Streszczenie: Zastosowanie implantów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 16 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.01.24 16:06:54 +01'00' 1274 Poz. 77 77 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

IMPLANTY STOMATOLOGICZNE

IMPLANTY STOMATOLOGICZNE IMPLANTY STOMATOLOGICZNE W HARMONII Z NATURĄ Biogenesis to powstała w 2008 roku firma implantologiczna łącząca najwyższe standardy jakościowe produkcji, zaawansowaną technologię biomedyczną oraz wieloletnie

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60.

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60. CENNIK 2015 1. ZNIECZULEŃ 2. STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ 3. ENDODONTYCZNY 4. PROTETYCZNY 5. ORTODONTYCZNY 6. CHIRURGICZNY 7. IMPLANTOLOGICZNY 8. PEDODONTYCZNY 9. HIGIENY 1. CENNIK ZNIECZULEŃ znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Lecznica posiada dwie siedziby, tj.: 41-902 Bytom, pl. Akademicki 17, tel.2827942, fax.2827775, e-mail: sls@sls.bytom.pl

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH OBOWIĄZJĄCY W PORADNI STOMATOLOGICZNEJ BADENT

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH OBOWIĄZJĄCY W PORADNI STOMATOLOGICZNEJ BADENT CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH OBOWIĄZJĄCY W PORADNI STOMATOLOGICZNEJ BADENT Lp. Rodzaj Usługi Cena 1. Badanie- przegląd Konsultacja Wizyta adaptacyjna 2. Wypełnienie - Te- Econom 70-120 3. Koferdam 4.

Bardziej szczegółowo

LECZENIE IMPLANTOPROTETYCZNE BRAKU DRUGICH SIEKACZY W SZCZĘCE IMPLANT-PROSTHETIC REHABILITATION OF PATIENTS WITH ABSENCE OF MAXILLARY LATERAL INCISORS

LECZENIE IMPLANTOPROTETYCZNE BRAKU DRUGICH SIEKACZY W SZCZĘCE IMPLANT-PROSTHETIC REHABILITATION OF PATIENTS WITH ABSENCE OF MAXILLARY LATERAL INCISORS ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 2, 155 159 LESZEK MYŚLIWIEC, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK, BARTOSZ ŁUSZCZYŃSKI, MICHAŁ LESIAKOWSKI, KRZYSZTOF

Bardziej szczegółowo

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku _estetyka Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku Interdisciplinar management of adult patient with hipodontia a case report Autorzy_ Maciej

Bardziej szczegółowo

Stomatologia. Chirurgia szczękowa

Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU 1-49 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WU 50-95 Etyka. Praktyka zawodowa i personel. Dokumentacja WU 100-113.7 Anatomia. Fizjologia. Higiena WU 140-166 Choroby.

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Wartość punktowa świadczeń. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Wartość punktowa świadczeń. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia

Bardziej szczegółowo

Obserwacje kliniczne mostów osadzonych na zębach naturalnych i implantach oraz wyłącznie na implantach

Obserwacje kliniczne mostów osadzonych na zębach naturalnych i implantach oraz wyłącznie na implantach PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 263-268 Obserwacje kliniczne mostów osadzonych na zębach naturalnych i implantach oraz wyłącznie na implantach Clinical observations of bridges fixed on natural teeth and

Bardziej szczegółowo

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1462) Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunki ich realizacji Wykaz

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza. Przegląd bez pisemnego planu leczenia. Przegląd z pisemnym planem leczenia. Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5

Stomatologia zachowawcza. Przegląd bez pisemnego planu leczenia. Przegląd z pisemnym planem leczenia. Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 Trudne warunki leczenia Porada Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Zgoda WŁASNA Pacjenta na leczenie PROTETYCZNE zęba lub zębów (dotyczy Pacjentów pełnoletnich zdolnych do świadomego wyrażenia zgody).

Zgoda WŁASNA Pacjenta na leczenie PROTETYCZNE zęba lub zębów (dotyczy Pacjentów pełnoletnich zdolnych do świadomego wyrażenia zgody). Zgoda WŁASNA Pacjenta na leczenie PROTETYCZNE zęba lub zębów (dotyczy Pacjentów pełnoletnich zdolnych do świadomego wyrażenia zgody). Pacjent: Imię i nazwisko Adres zamieszkania: PESEL Tel. e-mail Informacje

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i estetyka dla lepszego samopoczucia.

Bezpieczeństwo i estetyka dla lepszego samopoczucia. implanty zębowe Bezpieczeństwo i estetyka dla lepszego samopoczucia. Yuri Arcurs - Fotolia.com Piękne zęby. Yuri Arcurs - Fotolia.com Dobre samopoczucie powód nr 1 Zęby odgrywają decydującą rolę przy pierwszym

Bardziej szczegółowo

Estetyka różowa i biała implantacja w odcinku przednim z natychmiastowym obciążeniem przy użyciu implantów MIS C1

Estetyka różowa i biała implantacja w odcinku przednim z natychmiastowym obciążeniem przy użyciu implantów MIS C1 Estetyka różowa i biała implantacja w odcinku przednim z natychmiastowym obciążeniem przy użyciu implantów MIS C1 Aesthetics red and white the description of implantation in the anterior region immediate

Bardziej szczegółowo

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk)

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk) Badanie jamy ustnej, konsultacja, przygotowanie planu leczenia i wycena, wizyta adaptacyjna, wizyta kontrolna Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - mały) Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - duży)

Bardziej szczegółowo

Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy opis przypadku

Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy opis przypadku Atypowe powikłanie w leczeniu implantologicznym bezzębnej żuchwy opis przypadku The athypical complication in the impantological treatment of the edentulous mandible case report Autorzy _ Damian Dudek,

Bardziej szczegółowo

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego Poznań 2010 zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego IMPLACORE Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 190 Poznań tel. 061 6630785, fax: 061 6630783,

Bardziej szczegółowo

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Aktualizacja: 24.06.2015r. ZACHOWAWCZA + RTG Częściowa zapłata za usługę stomatologiczną 0,00 zł 0,00 zł Przegląd 0,00 zł 0,00 zł Konsultacja/ porada podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 3, 192200 www.prot.stomat.net Leczenie implantoprotetyczne pacjenta z bezzębną żuchwą i natychmiastowym obciążeniem wszczepów z wykorzystaniem systemu Ankylos SynCone Treatment

Bardziej szczegółowo