Załącznik nr 1 do SIWZ sprawa numer: 25/SISP/PN/2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ sprawa numer: 25/SISP/PN/2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ sprawa numer: 25/SISP/PN/2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca rozbuduje istniejącą sieć WAN-G, dla której usługę operatora świadczy TPSA, opartą o transmisję danych IP VPN / MPLS w oparciu o standard RFC 2547 BGP/MPLS oraz dostarczy dodatkowe dwa łącza (podstawowe i zapasowe) do przesyłania danych pomiędzy dwoma lokalizacjami. Usługa będzie świadczona przez Zamawiającego na bazie: 1) własnych lub pozyskanych łączy dostępowych bez punktu styku z siecią Internet na całej długości łącza 2) odpowiednich urządzeń zainstalowanych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 3) sieci szkieletowej MPLS Wykonawcy. 2. W ramach świadczenia usługi, Wykonawca zapewni nieodpłatnie na czas świadczenia usługi i zainstaluje wszystkie potrzebne urządzenia, moduły i akcesoria, przeprowadzi ich konfigurację oraz będzie odpowiadał za ich utrzymanie (zarządzanie, usuwanie awarii, wprowadzanie zmian konfiguracyjnych) w lokalizacjach wymienionych załączniku nr 2, przez okres obowiązywania umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się tak skonfigurować swoje urządzenia, aby Zamawiający mógł dowolnie zarządzać własnym sprzętem sieciowym oraz przyznanym mu pasmem w ramach dostawy usługi IP VPN. Konfiguracja urządzeń Wykonawcy we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego powinna być transparentna dla urządzeń Zamawiającego. 4. Wykonawca może świadczyć usługę na łączach obecnego operatora ale dopuszcza się rozwiązanie technicznie alternatywne, które musi się cechować możliwością optymalnego wykorzystania łączy istniejących i dostarczanych przez Wykonawcę. Całość rozwiązania technologicznego leży po stronie Wykonawcy. 5. Dodatkowe dwa łącza pomiędzy lokalizacją centralną a Centrum Przetwarzania Danych w Radomiu mają być niezależne od pozostałej części sieci i muszą być zestawione w technologii pozwalającej na uzyskanie wymaganych parametrów. 6. Formularz cenowy (załącznik do Formularza oferty, a następnie załącznik nr 3 do umowy) zawiera wymagane parametry łączy podstawowych oraz zapasowych. Poszczególnym lokalizacjom nadano kategorię (od A do D), od której zależy sposób wykonania łącza dostępowego oraz wymagane parametry SLA. 7. W sieci IP VPN Wykonawcy musi istnieć możliwość komunikacji na zasadzie każdy z każdym, tak aby połączenia były nawiązywane bezpośrednio pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego. 8. Łączność w IP VPN powinna umożliwić wykorzystanie adresacji IP wg uznania Zamawiającego. Wykonawca nie może zarządzać urządzeniami CPE Zamawiającego. 9. Łączność w IP VPN powinna przenosić dowolne prefiksy konfigurowane w lokalizacjach Zamawiającego. str. 1

2 10. Adresacja połączeń pomiędzy urządzeniami Wykonawcy oraz Zamawiającego będzie zaproponowana przez Zamawiającego. 11. Obecnie Zamawiający posiada sieć WAN-G, w której wyróżnione są kategorie lokalizacji ze względu na sposób włączenia do sieci kategoria A, B, C. W Tabeli 1 podano wszystkie lokalizacje sieci WAN-G, przepustowość dostarczana przez obecnego operatora oraz typy wykorzystanych urządzeń aktywnych. Tabela 1. Sieć WAN-G stan obecny lokalizacje, przepustowość, urządzenia aktywne str. 2

3 Jednostka G Oddział / druga lokalizacja Kategoria lokalizacji Dostęp podstawowy Typ łącza Prędk. łącza [kb/s] Dostęp backup'owy Typ łącza Prędk. łącza [kb/s] routery G routery TPSA Cisco 2821 Cisco 3825 Cisco 7206 Cisco 2811 Cisco 3845 Cisco 7201 Cisco 1841 Cisco 3725 Białystok Bydgoszcz Gdańsk Łomża C FR 2048 Suwałki C FR 2048 Toruń C FR 2048 Włocławek C FR 2048 Inowrocław C FR 2048 Słupsk C FR 2048 Tczew C FR 2048 Chojnice C FR 2048 Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. 7. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne str. 3

4 Katowice Bielsko Biała C FR 2048 Bytom C FR 2048 Częstochowa C FR 2048 Gliwice C FR 2048 Rybnik C FR 2048 Sosnowiec C FR 2048 Zawiercie C FR 2048 Kielce B ATM 4096 FR/ATM Kielce 2 C FR 2048 Sandomierz C FR 2048 Kraków Tarnów C ATM IMA 2048 Zakopane C FR 2048 Kraków 2 C FR 2048 Chrzanów C FR 2048 Nowy Sącz C ATM IMA 2048 Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. 7. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne str. 4

5 Lublin Radzyń Podl. C FR 2048 Chełm C ATM IMA 2048 Zamość C ATM IMA 2048 Biała Podlaska C FR 2048 Puławy C FR 2048 Łódź Piotrków Tryb. C FR 2048 Brzeziny C FR 2048 Sieradz C FR 2048 Olsztyn Elbląg C FR 2048 Ełk C FR 2048 Opole MetroEth 4096 FR/ATM 1024 Opole 2 C FR 2048 Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. 7. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne str. 5

6 Poznań Rzeszów Kalisz C FR 2048 Konin C FR 2048 Kościan C FR 2048 Piła C FR 2048 Poznań 2 C FR 2048 Tarnobrzeg C ATM IMA 2048 Przemyśl C ATM IMA 2048 Szczecin Warszawa Krosno C ATM IMA 2048 Rzeszów 2 C FR 2048 Koszalin C ATM IMA 2048 Stargard C FR 2048 Szczeciński B MetroEth 8192 FR/ATM 2048 Ciechanów C ATM IMA 2048 Ostrołęka C FR 2048 Płock C ATM IMA 2048 Radom C ATM IMA 2048 Siedlce C ATM IMA 2048 Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. 7. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne str. 6

7 Wrocław Zielona Góra Jelenia Góra C FR 2048 Legnica C FR 2048 Wałbrzych C FR 2048 Gorzów Wlkp. B ATM 4096 ATM 1024 C FR 2048 Żagań C FR 2048 Słubice C FR 2048 G+CIS A MetroEth 70M MetroEth 70M 2 2 CIS Radom B MetroEth 8192 FR/ATM 2048 CES Jachranka C FR 2048 Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. 7. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne str. 7

8 12. W lokalizacji kategorii A, łącze dostępowe jest zrealizowane w konfiguracji 2CE-2PE (patrz 13. Rysunek 2). Konfiguracja sprzętowa i programowa każdego z łącz zapewnia eliminację występowania pojedynczego punktu awarii po stronie operatora. Rysunek 2. Łącze dostępowe w konfiguracji 2CE-2PE Router PE Własność, odpowiedzialność i zarządzanie po stronie Wykonawcy Własność, odpowiedzialność i zarządzanie po stronie Zamawiającego Łącze podstawowe Router CE Router CPE MPLS Router PE Łącze zapasowe Router CE Router CPE LAN 14. W lokalizacjach należących do kategorii B, łącze dostępowe zostanie zrealizowane w konfiguracji 1CE-2PE (patrz Rysunek 3). Rysunek 3. Łącze dostępowe w konfiguracji 1CE-2PE 15. W lokalizacjach należących do kategorii C, łącze dostępowe zostanie zrealizowane str. 8

9 1CE-1PE (patrz Rysunek 4). w konfiguracji Rysunek 4. Łącze dostępowe w konfiguracji 1CE-1PE 16. W lokalizacjach kategorii D ma być zrealizowana usługa punkt-punkt (CIS Warszawa CIS Zakład w Radomiu) oparta o łącze światłowodowe podstawowe i zapasowe w technologii Ethernet. Wykonawca musi zapewnić możliwość czasowego zwiększenia przepustowości na obu łączach do 200 Mbps w przeciągu 2 tygodni. Do realizacji tego połączenia Zamawiający dedykował 4 szt. urządzenia CISCO ASR 1002, każdy router jest wyposażony w dwa interfejsy GigabitEthernet TX 17. Usługa dostarczona przez Wykonawcę będzie spełniała następujące parametry jakości i niezawodności (SLA): gwarancja przepustowości na poziomie 100% dostarczonego pasma, czas reakcji na awarię (rozumianej jako przesłanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii oraz określenie trybu naprawy) - nie dłużej niż 1 godzina, liczona od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, Gwarantowany czas usunięcia awarii oraz roczna dostępność usługi wg poniższej tabeli: Kategoria łącza Gwarantowany Czas Usunięcia Awarii [h] Gwarantowana roczna dostępność usługi [%] A 4 99,9 B 12 99,7 C 24 99,0 D 12 99,7 18. Ze względu na wymagania w zakresie bezpieczeństwa, Zamawiający wyklucza możliwość zbudowania łączy dostępowych z wykorzystaniem: zasobów publicznej sieci Internet, technologii IEEE (Wi-Fi). Dopuszczalna jest realizacja łączy dostępowych w technologii radiowej ale tylko w paśmie koncesjonowanym, przy czym łącza radiowe nie mogą stanowić jedynego medium dla łączy dostępowych, za wyjątkiem maksymalnie 6-miesiecznego okresu str. 9

10 przejściowego. 19. Wykonawca dostarczy usługę IP VPN z minimum czterema klasami ruchu (Class of service, CoS) we wszystkich lokalizacjach. Klasa voice, dedykowana dla komunikacji głosowej; Klasa video, dedykowana dla wideokonferencji; Klasa dane1, dedykowana dla aplikacji krytycznych; Klasa dane2, dedykowana dla pozostałych aplikacji. 20. Sposób priorytetyzacji pakietów IP (przydziału do klas CoS) na podstawie adresów IP, numerów portów TCP / UDP oraz numerów VLAN zostanie uzgodniony z przedstawicielami Zamawiającego na etapie wdrożenia. 21. W ramach oferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników Zamawiającego: 1) zakres: Informacje ogólne o systemie, używanych narzędziach do rozrzucania ruchu, procedury zgłaszania awarii i modyfikacji sieci, narzędzia monitorowania i administrowania siecią, narzędzia do diagnozowania błędów; 2) liczba uczestników szkoleń: do 5 osób; 3) czas szkolenia: minimum 8 godz. (ostatecznie zostanie ustalony z Wykonawcą); 4) termin i miejsce szkolenia zostaną ustalone z Wykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, 5) koszty zakwaterowania wyżywienia uczestników szkolenia ponosi Wykonawca, 6) Wykonawca zobowiązany jest sporządzenia dokumentacji szkolenia: agenda, lista obecności. 22. Wykonawca będzie zarządzał swoją siecią IP VPN aż do portu LAN (włącznie) na własnych urządzeniach znajdujących się w lokalizacjach Zamawiającego. 23. Wykonawca, dla każdego łącza WAN, udostępni Zamawiającemu narzędzie, pozwalające na zdalne testowanie działania połączeń. Dodatkowo, udostępni aplikację dostępną przez www, wyświetlającą parametry, mapę i topologię zestawionej sieci w formie graficznej. 24. Wykonawca udostępni Zamawiającemu możliwość zgłaszania problemów i awarii WAN a za pomocą infolinii, faksu oraz poczty elektronicznej ( ). Wykonawca zapewni dedykowaną osobę (opiekuna technicznego) do kontaktu z Zamawiającym. 25. Wykonawca będzie przesyłał comiesięczny raport z realizacji usług objętych umową, informację o rzeczywistych parametrach SLA na poszczególnych łączach WAN G. Raport będzie podstawą do naliczenia bonifikaty z powodu niedotrzymania parametrów jakości i niezawodności, o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 26. Usługa świadczona przez Wykonawcę będzie spełniała następujące parametry jakościowe (QoS): Dla klas voice i video: o Opóźnienie w jedną stronę (delay) < 50 ms; o Wariancja opóźnienia (jitter) < 30 ms; o Straty pakietów w sieci Wykonawca <0,5%; Dla pozostałych klas: str. 10

11 o Opóźnienie w jedną stronę (delay) < 70 ms; o Straty pakietów w sieci Wykonawca <0,5%. 27. Usługa serwisu technicznego będzie obejmowała usuwanie problemów pracy z siecią po ich zgłoszeniu przez Zamawiającego na specjalnie do tego celu wydzielony numer telefoniczny do Centrum Kontaktu Wykonawcy (Biura Obsługi Klienta), dostępny bez przerwy - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. 28. Wszelkie prace modernizacyjne w sieci Wykonawcy poza tzw. oknem serwisowym (okres występujący nie częściej, niż raz w tygodniu, w godzinach nocnych) muszą być zgłaszane i uzgadniane z Zamawiającym na minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem prac. 29. W przypadku opóźnienia w uzyskaniu gotowości do świadczenia usług, potwierdzonej Protokołem odbioru sieci, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,3% wartości całego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10% wartości całego przedmiotu umowy brutto. 30. Wykonawca udzieli bonifikat z tytułu niedotrzymania parametrów SLA: Bonifikatę, naliczaną w cyklach miesięcznych, z tytułu niedotrzymania gwarantowanego czasu usunięcia awarii ustala się na podstawie poniższego wzoru: Bonifikata za Awarię = (CUA-GCUA)*B, gdzie: CUA Czas usunięcia Awarii [h], zaokrąglony wzwyż do pełnej godziny, GCUA Gwarantowany czas usunięcia Awarii [h], zgodny z wymaganiami Specyfikacji technicznej: Kategoria łącza A B C D Gwarantowany czas usunięcia awarii 4h 12h 24h 12h B bonifikata w wysokości 4 % miesięcznego abonamentu za łącze Bonifikatę z tytułu niedotrzymania gwarantowanej rocznej dostępności usługi ustala się na podstawie poniższego wzoru: Całkowita bonifikata = [SCTWA MLGA*(CKUP/LG)]*B, gdzie: SCTWA suma czasów trwania wszystkich awarii w danym roku kalendarzowym [h] MLGA maksymalna liczba godzin awarii, wynikająca z gwarantowanej rocznej dostępności usługi, zgodnej z wymaganiami Specyfikacji technicznej: str. 11

12 Kategoria łącza Gwarantowana roczna dostępność usługi [%] A 99,9 9 B 99,7 27 C 99,0 88 D 99,7 27 Maksymalna liczba godzin awarii w ciągu roku [h] CKUP czas korzystania z usługi w danym roku kalendarzowym [h] LG liczba godzin w danym roku kalendarzowym [h] B bonifikata w wysokości 4 % miesięcznego abonamentu za łącze. Wynik działania [SCTWA MLGA*(CKUP/LG)] zaokrągla się wzwyż do pełnej godziny. str. 12

Załącznik nr 1 do umowy znak sprawy: 11/DI/PN/2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS, ZAKRES I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Załącznik nr 1 do umowy znak sprawy: 11/DI/PN/2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS, ZAKRES I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 1 do umowy znak sprawy: 11/DI/PN/2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS, ZAKRES I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 1 Spis treści I. Definicje... 3 II. Warunki świadczenia usług... 3 III. Wymagania dot.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Numer sprawy: DO-DZP.7720.13.2013. http://www.wam.net.pl

Załącznik nr 1 do SIWZ. Numer sprawy: DO-DZP.7720.13.2013. http://www.wam.net.pl http://www.wam.net.pl Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ numer sprawy: 19/SISP-2/PN/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa platformy komunikacyjnej dla systemu wideokonferencji w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-6/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-34/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-11/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-11/2009/SISP Projekt System Informacyjny Statystyki Publicznej SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa urządzeń sieciowych i systemów wraz z instalacją w jednostkach statystyki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ II

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ II Załącznik nr 2_II_do IPU SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ II zakup usług transmisji danych dla obsługi teletransmisyjnej centralnych rejestrów sądowych: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Rejestr Zastawów (RZ),

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza człowiek najlepsza inwestycja Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

dla rozwoju Mazowsza człowiek najlepsza inwestycja Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

III. Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania

III. Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania Załącznik nr 5 do SIWZ (stanowiący załącznik nr 1 do Wzoru Umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania (zwanych dalej Sprzętem )

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Obsługa systemu transmisji danych GSM/GPRS dla zapewnienia realizacji zadań w zakresie transmisji danych w ramach systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego TTSS oraz Systemu stacji

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr... z dnia.... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa uruchomienia w budynkach Urzędu Miasta Opola, tj. w Ratuszu oraz przy ulicy Koraszewskiego 7,9, a

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Świadczenie usług operatorskich sieci teleinformatycznej

Bardziej szczegółowo

1 CEL ZADANIA...2 2 ZAKRES ZADANIA...2 3 BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO...3 4 INTEGRACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Z SYSTEMEM GEOSMORP...

1 CEL ZADANIA...2 2 ZAKRES ZADANIA...2 3 BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO...3 4 INTEGRACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Z SYSTEMEM GEOSMORP... Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część III SIWZ Rozwój systemu GeoSMoRP - budowa systemu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 46/BAF-VI/PN/13 _ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY. UMOWA nr. /2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 46/BAF-VI/PN/13 _ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY. UMOWA nr. /2013 Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY UMOWA nr. /2013 zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych z siedzibą przy ulicy Batorego 5, 02-591 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT) Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT) 1. Wymagania dla systemu balansowania ruchu. 1.1 Informacja o modelu, wersji i producencie oferowanych produktów.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena.

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa serwera faksów wraz z wdrożeniem w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa serwera faksów wraz z wdrożeniem w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2) Załącznik nr 3 do SIWZ Numer sprawy: 46/SISP-2/PN/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa serwera faksów wraz z wdrożeniem w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2) I. Cel

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a) Przedmiot i zakres stosowania Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest zadanie polegające na budowie sieci bezprzewodowej,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, ubezpieczenie dostarczonego sprzętu, budowa i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo