KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS 2000 / XP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS 2000 / XP"

Transkrypt

1 KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS 2000 / XP GARŚĆ, PRAKTYCZNIE ZEBRANYCH PORAD KONFIGURACJI I MODYFIKACJI SYSTEMU OPERACYJNEGO WINDOWS 2000/XP WSZYSTKIE PRZEDSTAWIONE W PORADNIKU INFORMACJE, ZOSTAŁY PRZETESTOWANE I DOKŁADNIE SPRAWDZONE PRZEZ OKRES OD 1 do 3 LAT. WIĘKSZOŚĆ WYKONANYCH ZMIAN ZOSTAŁA WPROWADZONA NA STAŁE W MOIM SYSTEMIE. Autor: Andrzej Dropik

2 1. WSTĘP Poradnik ten powstał pod wpływem własnych doświadczeń, podczas pracy na komputerze. Ukazuje początkującym uŝytkownikom PC, jak i tym bardziej zaawansowanym, Ŝe sami moŝemy dać sobie radę z konfiguracją i ustawieniem systemu Windows. Zawarte w nim informacje i materiały są zbiorem własnych doświadczeń, wielu prób, przeprowadzania zmian, usprawnień, modyfikacji systemowych oraz zorganizowania tego wszystkiego co mamy na dysku w sprawnie działającą całość. Skłamałbym, gdybym napisał, Ŝe do wszystkiego doszedłem sam - większość ogólnodostępnych informacji zdobyłem czytając wiele czasopism, ksiąŝek oraz korzystając z Internetu, do czego wszystkich gorąco zachęcam. Nie sposób pominąć roli, jaką odegrali inni zaawansowani uŝytkownicy PC-tów w drodze do zdobytej przeze mnie wiedzy, którą w połączeniu z własnymi pomysłami wykorzystałem do przeprowadzenia szeregu zmian i modyfikacji systemowych, co w duŝej mierze przyczyniło się do podniesienia jego wydajności, stabilności, komfortu pracy oraz nadania mu niepowtarzalnego, indywidualnego charakteru. Przedstawione informacje przeznaczone są przede wszystkim dla systemów operacyjnych Windows 2000 / XP, ale większość z nich z powodzeniem moŝemy zastosować w starszych systemach 98 i Millenium. Niektórzy z nas na pewno pamiętają, co się działo zaraz po kupnie i rozpakowaniu komputera. Część próbowała sama zainstalować system, inni juŝ mieli zainstalowany, a jeszcze innych wyręczył w tym zaprzyjaźniony informatyk. Na tym jednak nasze kłopoty się nie kończyły. Ile razy przy instalacji róŝnych programów, dodatkowego sprzętu, czy nawet przy penetrowaniu zawartości naszego dysku zabrnęliśmy w ślepy zaułek, wydawałoby się, bez wyjścia? Sami najlepiej wiemy, ile kosztowało nas to nerwów, czasu, a w końcu i tak biegliśmy do znajomych lub serwisu po pomoc. W przedstawionych poradach znajdziemy informacje, które nawet niedoświadczonemu uŝytkownikowi komputera pomogą w prosty sposób poradzić sobie z nękającymi go problemami. Jedynym warunkiem jest podstawowa znajomość zasad korzystania z systemu operacyjnego Windows, czyli: umiejętność tworzenia nowych folderów, dokumentów, ich przenoszenie, kopiowanie, zmiana nazwy, usuwanie. Na pewno równieŝ przyda się wiedza na temat połoŝenia podstawowych folderów, takich jak: Moje dokumenty, Mój komputer, Panel sterowania, Windows itp. Informacje na wszystkie podstawowe tematy bez problemu znajdziemy w czasopiśmie Komputer Świat i podręcznikach opisujących podstawy przygody z komputerem. Wszystkie zmiany, modyfikacje i usprawnienia przedstawione w tym poradniku zostały sprawdzone na róŝnej konfiguracji sprzętowej. Daje to nam pełną gwarancję ich prawidłowego działania i wyklucza wszelkie niespodzianki. Stosując się do wskazówek, będziemy się cieszyć sprawnym i przejrzystym systemem operacyjnym Windows. 2. MAMY NOWY KOMPUTER Mamy juŝ wymarzony komputer, podłączony - i co dalej? JeŜeli jeszcze nie jest podłączony, musimy zrobić to sami, postępując zgodnie z posiadanymi instrukcjami. Większość podręczników w sposób wyczerpujący opisuje to zagadnienie, a poza tym wtyki i gniazda róŝnią się budową i kolorem, trudno więc przy zachowaniu odrobiny ostroŝności o pomyłkę. JeŜeli nie mamy jeszcze zainstalowanego systemu operacyjnego, nie pozostaje nam nic innego, jak go zainstalować. 2

3 3. POMOCNE DODATKI (UŜytkownicy mający juŝ dysk podzielony na partycje i zainstalowany system operacyjny mogą od razu przejść do dalszych punktów, w których szczegółowo opisany jest proces konfiguracji i ustawień systemowych). Procesu tworzenia i formatowania partycji celowo nie opisuję w początkowej fazie tego poradnika, choć operacja ta moŝe wydawać się nam banalnie prosta, to wykonując ją za pomocą narzędzi dostarczonych razem z systemem, czyha na nas wiele pozornie drobnych pułapek, co moŝe stanowić barierę nie do pokonania dla początkującego uŝytkownika (np. inna wielkość klastra, jaki jest tworzony podczas formatowania spod Windows 2000 lub konieczność ręcznego przerwania procesu instalacji plików systemowych po zakończonym formatowania kolejnej partycji (przy ich większej ilości) itd. Dlatego na tym etapie czynność tą musimy powierzyć bardziej doświadczonym kolegom (koleŝankom), bądź serwisowi, który cały proces wykona za pomocą profesjonalnych narzędzi. Zanim przystąpimy po raz pierwszy do instalacji systemu operacyjnego Windows 2000 lub XP, powinniśmy zgromadzić odpowiednie dodatki np.: zbiór ikon, kursorów, dźwięków, tapet i co najwaŝniejsze, nowy zestaw niezbędnych sterowników do: płyty głównej, karty graficznej, dźwiękowej, sieciowej, myszy i innych urządzeń zewnętrznych oraz programy, bez których nasz komputer będzie praktycznie bezuŝytecznym urządzeniem. Wszystkie dodatki i większość opisanych programów moŝemy bez problemu znaleźć na darmowej płycie CD dołączonej na Ŝyczenie do tego poradnika lub na płytach CD z czasopism, takich jak: PC World Komputer, PC Format, Enter, Komputer Świat, Komputer Świat Twój Niezbędnik, Komputer Świat Ekspert itp. lub poprosić znajomego o pobranie ich z Internetu. Większość z nich po zainstalowaniu systemu operacyjnego skopiujemy na dysk twardy np. D:\ (do utworzonego przez nas folderu Akcesoria i podfolderów o nazwie symbolizującej ich zawartość). 4. INSTALACJA SYSTEMU OPERACYJNEGO 4.1. Przygotowanie dyskietek startowych do Windows 2000 Instalację nowego systemu operacyjnego Windows 2000 lub XP rozpoczynamy od przygotowania oryginalnej bootującej płyty z Windowsem XP lub 4 sztuk dyskietek startowych, plus płyty instalacyjnej z systemem Windows O ile w pierwszym przypadku nie będziemy mieć problemów, to przy niektórych wydaniach Windows 2000 dyskietki startowe musimy wykonać sami. UWAGA! W tym celu na sprawnym komputerze przeprowadzamy pełne formatowanie 4 szt. dyskietek Wkładamy pierwszą dyskietkę do stacji i klikamy dwa razy LPM na ikonę Mój komputer. W otwartym oknie PPM jeden raz klikamy na ikonę Stacji dyskietek 3.5, a w rozwiniętym menu przechodzimy do polecenia Formatuj. W oknie Formatuj A:\ klikamy LPM na przycisk Rozpocznij. 3

4 W następnym oknie, jakie się pojawi klikamy na przycisk OK Po zakończeniu operacji formatowania dyskietki pojawi się okno informujące nas o tym fakcie. Zamykamy je przyciskiem OK. Cały proces powtarzamy jeszcze trzykrotnie, aŝ do momentu sformatowania ostatniej, czwartej dyskietki. Kolejnym etapem jest utworzenie dyskietek startowych instalatora do systemu Windows Wkładamy pustą, sformatowaną dyskietkę do stacji dyskietek i dysk CD systemu Windows 2000 Professional do stacji CD-ROM. JeŜeli mamy aktywną opcję autostartu CD-ROMU, po chwili automatycznie pojawi się okno powitalne systemu Win 2000 i wybieramy opcję Przeglądaj ten dysk CD-ROM JeŜeli opcja autostartu jest nieaktywna, klikamy dwukrotnie na ikonę napędu CD-ROM w oknie Mój komputer. Pojawia się kolejne okno (z zawartością płyty instalacyjnej CD), w którym klikamy dwukrotnie na ikonę Bootdisk. W otwartym katalogu Bootdisk znajdują się dwa pliki: Makeboot.exe i Makebt32.exe. 4

5 JeŜeli wykonujemy dyskietki startowe spod Windows 98/ME, uŝywamy pliku Makeboot.exe, w przypadku wykonywania dyskietek startowych spod Windows 2000/NT/XP, pliku Makebet32.exe. Po podwójnym kliknięciu np. na plik Makeboot.exe, pojawia się okno trybu tekstowego. Wkładamy do napędu pierwszą dyskietkę. - W oknie trybu tekstowego z klawiatury wpisujemy literę napędu: A - Wyświetla się dodatkowy komunikat, po którym wciskamy klawisz Enter. - Następuje kopiowanie plików. Gdy dyskietka zostaje zapełniona, komputer prosi o następną. W ten sposób utworzyliśmy cztery dyskietki instalacyjne (startowe), które zawczasu warto odpowiednio oznaczyć, aby uniknąć problemów podczas instalacji systemu operacyjnego. 5

6 4.2.Konfiguracja ustawień BIOS-u Wbrew pozorom jest to jedna z prostszych czynności, jakie przyjdzie nam wykonać. Całą operację zaczynamy od skonfigurowania BIOS-u i sposobu, w jaki nasz komputer przeprowadza bootowanie. W tym celu zaraz po uruchomieniu komputera wciskamy najczęściej klawisz Delete informacja ta widoczna jest na ekranie startowym w dolnym lewym rogu (Press DEL to enter SETUP). JeŜeli mamy kłopot z odczytaniem powyŝszej informacji, moŝemy zatrzymać zmieniające się komunikaty wciskając klawisz Pause/Break. Kontynuowanie bootowania wznawiamy wciskając klawisz Enter. Po wejściu do BIOS-u widzimy jego menu główne. Klawiszami kierunkowymi (strzałkami) przechodzimy do pozycji Advanced BIOS Features 6

7 i wciskając klawisz Enter wchodzimy do podmenu Frist Boot Device, w którym, uŝywając klawiszy Page UP i Page Down ustawiamy opcję rozruchową z: napędu CD-ROM napędu stacji dyskietek A3.5 (Frist Boot Device CDROM) (Frist Boot Device Floppy) lub w zaleŝności od tego, czy instalację będziemy przeprowadzać z płyty CD, czy dyskietek A 3.5, jak w przypadku Windows Wybór opcji kończymy wciskając klawisz Esc, aby opuścić okno zaawansowanych opcji i powrócić do menu głównego. Zapisujemy przeprowadzone przez nas zmiany poprzez zaznaczenie klawiszami kierunkowymi opcji o nazwie Save & Exit Setup: znajdującej się przewaŝnie w prawym dolnym rogu ekranu i wciskamy klawisz Enter. Ukazuje się nowe okno z pulsującą literą (Y), potwierdzające przeprowadzone zmiany i opuszczenie BIOS-u. Wciskamy klawisz Y, wkładamy do napędu płytę lub dyskietkę instalacyjną systemu. Po naciśnięciu na klawisz Enter następuje ponowne uruchomienie komputera i rozruch z wybranego nośnika. Rozpoczyna się proces uruchomienia sytemu i jego instalacja na twardym dysku komputera. 7

8 4.3. I faza procesu instalacji systemu operacyjnego Windows Podczas instalacji systemu Windows 2000 z dyskietek, proces ładowania plików przebiega automatycznie, w przeciwieństwie do instalacji Windows XP z krąŝka CD, gdzie zostanie on poprzedzony komunikatem: (Dowolny klawisz spowoduje rozruch z dysku CD) Wciskamy dowolny klawisz np. Enter i ukazuje nam się ekran instalacyjny, a w dolnej jego części informacja o ładowanych plikach. Instalowanie (ładowanie) plików z dyskietek i płyty CD ma identyczny przebieg, z tą róŝnicą, Ŝe podczas korzystania z dyskietek zostaniemy poproszeni o włoŝenie do stacji kolejnych nośników i trwa to odpowiednio dłuŝej, a po zakończeniu ładowania plików na dysk zostaniemy poproszeni o płytę instalacyjną systemu. Po chwili na ekranie ukazuje się nam plansza zapraszająca do programu instalacyjnego. Wciskamy klawisz Enter w celu kontynuowania instalacji systemu. 8

9 Zapoznajemy się treścią umowy licencyjnej przewijając okno klawiszami Page Up/Down. Po zapoznaniu się z jej treścią wciskamy klawisz F8 i przechodzimy do następnej planszy, na której widzimy informacje o partycjach i ich rozmiarze (ostatnią partycję 2 MB rezerwuje sobie system Windows 2000 na dodatkowe operacje). Klawiszami kierunkowymi zaznaczamy partycję C i naciskamy klawisz Enter. Pojawia nam się ekran wyboru systemu plików zaznaczamy ostatnią pozycję Pozostaw bieŝący system plików nienaruszony (bez zmian) i naciskamy klawisz Enter. W nowym oknie obserwujemy postęp kopiowania plików na dysk twardy, a w kolejnym jesteśmy informowani o ponownym uruchomieniu komputera po określonym czasie (15 sek.). 9

10 4.4. II faza procesu instalacji systemu operacyjnego Windows Dalsza instalacja przebiega juŝ w trybie graficznym. Interfejs okien dla systemu Windows 2000 i XP znacznie róŝni się od siebie wyglądem, ale jej przebieg jest bardzo zbliŝony. Na ekranie pojawia się kreator instalacji: Dla Windows 2000 i dla Windows XP Naciskamy klawisz Enter w celu kontynuowania instalacji. Następuje wykrywanie urządzeń: mysz, klawiatura, urządzenia Plug and Play. Podczas tej operacji ekran moŝe zacząć migać lub na chwilę zgasnąć (nie wpadajmy w panikę), po chwili wszystko wraca do normy i przechodzimy do następnego okna z ustawieniami regionalnymi i układem klawiatury. W oknie z ustawieniami regionalnymi nie zmieniamy domyślnych ustawień. Przechodzimy do kolejnego klikając na przycisk Dalej. 10

11 W nowym oknie w pola wpisujemy nazwisko, imię uŝytkownika i organizację. Dla uproszczenia proponuję w pierwsze pole wpisać swoje imię, a w drugie np. UŜytkownik. Klikamy na Dalej. W kolejnym oknie musimy wpisać klucz instalacyjny, który powinien znajdować się na opakowaniu płyty CD lub przy wersji systemu OEM, na naklejce z kodem paskowym. Klikamy na Dalej. Następne okno umoŝliwia nam zmianę nazwę komputera na dowolną np. Speed. W polach poniŝej proponuję nie wpisywać hasła, zamiast tego zaznaczamy kliknięciem PPM pierwsze pole i naciskamy klawisz Enter i tą samą czynność powtarzamy w polu drugim, w celu jego zlikwidowania. Przechodzimy do kolejnego okna klikając na przycisk Dalej. 11

12 MoŜemy teraz ustawić datę i strefę czasową, ale zazwyczaj nie ma takiej potrzeby. Klikamy na przycisk Dalej. Zaznaczamy drugą pozycję: Ustawienia niestandardowe, klikamy na przycisk Dalej i w nowym oknie odznaczamy pozycję Udostępnianie plików i drukarek w sieci Microsoft... i decyzję zatwierdzamy klawiszem OK w dolnej części okna. (W systemie Windows XP widzimy jeszcze jedną zaznaczoną pozycję: Harmonogram pakietów QoS, którą pozostawiamy bez zmian). 12

13 Przechodzimy do kolejnego okna klikając na przycisk Dalej, w którym pozostawiamy zaznaczoną pozycję i wpis bez zmian. przyciskiem Dalej rozpoczynamy proces instalacji i konfiguracji komponentów systemu Windows 2000/XP, widoczny w oknie postępu. Czas jego trwania wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu minut, zaleŝnie od szybkości komputera. Po zakończeniu procesu usuwania plików tymczasowych, pojawia się ostatnie okno. Wykonujemy polecenia w nim zawarte (wyjmujemy dysk CD z napędu), klikamy na przycisk Zakończ. Następuje samoczynne ponowne uruchomienie komputera. 13

14 5. PIERWSZE KROKI 5.1. Zapoznajemy się z systemem Pierwszym oknem, jakie pojawi się przy ponownym uruchomieniu systemu, po pomyślnie przeprowadzonej instalacji jest okno logowania. Jako, Ŝe wcześniej zlikwidowaliśmy hasło teraz wystarczy nacisnąć klawisz Enter lub uŝyć przycisku OK, aby zakończyć proces uruchamiania systemu i przejść do ekranu powitalnego. W przypadku systemu Windows XP zostaniemy poproszeni o wpisanie nazwy uŝytkownika. Pozostaje nam jeszcze proces rejestracji Windows 2000 i aktywacji Windows XP, ale na to mamy w przypadku tego drugiego 14 dni czasu i zajmiemy się tym w dalszej kolejności. Na ekranie widzimy główne okno zachęcające nas do zapoznania się z Windows a dolnej części na Pasku zadań przy przycisku Start dymek: (kliknij, aby rozpocząć). Pomiędzy systemami Windows 2000 i XP, szczególnie bezpośrednio po instalacji istnieją dość spore róŝnice w interfejsie graficznym. Jest to spowodowane są brakiem sterowników w systemie 2000 a do tych zamieszczonych w XP, moŝna równieŝ mieć wiele do Ŝyczenia (są całkowicie przestarzałe). Obraz jest widoczny w 16 bitowej palecie kolorów w niskiej rozdzielczości i o niskiej częstotliwości odświeŝania ekranu. Ulegnie to dopiero zmianie po zainstalowaniu i konfiguracji odpowiednich sterowników. 14

15 5.2. Wyłączamy Połączenie Lokalne Pracę z nowo zainstalowanym systemem i jego konfigurację proponuję rozpocząć od wyłączenia uruchomionego na starcie Połączenia lokalnego, które ma miejsce, gdy mamy zainstalowaną kartę sieciową i jesteśmy podłączeni do Internetu. Windows 2000: Klikamy LPM na przycisk Start na Pasku zadań i w rozwiniętym menu przechodzimy do zakładki Ustawienia / Połączenia sieciowe i telefoniczne. W nowym oknie, dwukrotnie klikamy na ikonę Połączenie lokalne a w następnym na przycisk Właściwości. W oknie Właściwości: Połączenie lokalne zaznaczamy opcję PokaŜ ikonę na pasku zadań podczas połączenia, klikamy na przycisk OK, zamykamy okno Stan: Połączenie lokalne, klikając na przycisk Zamknij. Widzimy teraz ikonę Połączenie lokalne w zasobniku systemowym, klikamy na nią PPM i wybieramy z menu polecenie Wyłącz. Odtąd, do momentu jak sami nie uruchomimy połączenia z Internetem ikona będzie nie widoczna. 15

16 Windows XP: Przechodzimy do Panelu sterowania w menu Start. W otwartym jego oknie klikamy link Połączenia sieciowe i internetowe. W dolnej części okna wybieramy kolejny link Połączenia sieciowe. W otwartym oknie Połączenia sieciowe, PPM klikamy na ikonie Połączeń sieciowych i z rozwiniętego memu przechodzimy do polecenia Właściwości. W oknie Właściwości: Połączenie lokalne postępujemy identycznie jak przy systemie 2000 zaznaczając opcję PokaŜ ikonę na pasku zadań podczas połączenia. Zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK i Zamknij. Informacja! Uruchamiając po raz pierwszy okno Panelu sterowania w Windows XP proponuję od razu przejść z widoku kategorii do widoku normalnego (uprości to nam nawigację i wyszukiwanie ikon systemowych). Aby to wykonać w otwartym oknie Panelu sterowania w jego lewej górnej części klikamy na polecenia Przełącz do widoku klasycznego Instalacja i konfiguracja podstawowych sterowników Aby wszystkie urządzenia zamontowane w komputerze mogły prawidłowo funkcjonować naleŝy zainstalować odpowiednie do nich sterowniki. Dotyczy to równieŝ urządzeń zewnętrznych takich jak mysz, drukarka, skaner, pad do gier itd. Do podstawowych sterowników zaliczamy sterownik do płyt głównej, karty graficznej i dźwiękowej. Warto za w czasu, zaopatrzyć się w najnowsze ich wersje (otrzymane przy zakupie komputera lub podzespołów sterowniki na płytach CD są z reguły juŝ przestarzałe), zapobiegnie to ewentualnemu wystąpieniu konfliktów, a na pewno zapewni większą stabilność i wydajność danego urządzenia i całego systemu. Wymaga to od nas podstawowej znajomości PC-ta. Musimy określić, jaki chipset posiada płyta główna np.: VIA lub NVidia nforce 2 itd. Ma to kolosalne znaczenie dla wyboru rodzaju sterownika, szczególnie, gdy sami się w niego zaopatrujemy pobierając go z Internetu, prosząc o to znajomego lub korzystając z płyt CD zamieszczonych w czasopismach. Podobnie postępujemy dobierając sterowniki do karty graficznej, inne będą do kart Radeon z chipsetem ATI a inne do kart Nvidi z chipsetem GeForce. To samo dotyczy modelu karty dźwiękowej i nie waŝne czy posiadamy kartę zintegrowana z płytą główną czy montowaną osobno. Jedno jest pewne, na stronie Internetowej producenta zawsze znajdziemy odpowiednie informacje i najnowsze ich wersje. Instalując sterowniki do urządzeń, moŝemy w przypadku braku ich cyfrowego podpisu spotkać się z informującym nas o tym fakcie oknem. Ignorujemy to ostrzeŝenie klikając na przycisk Tak, aby kontynuować proces instalacji 16

17 Sterowniki do płyty głównej Zawsze jako pierwszy instalujemy sterownik do płyty głównej. Podczas instalacji musimy zwrócić uwagę, aby odpowiednie opcje w oknach były zaznaczone (AGP, IDE, USB itp.). W większości, jej przebieg jest w pełni automatyczny i nasza rola kończy się na klikaniu przycisku OK, Dalej lub Next. Po zakończonym procesie komputer powinien uruchomić się ponownie, jeŝeli to nie nastąpi musimy zrobić to sami klikając na przycisk Start na Pasku zadań i wybierając zakładkę Zamknij (Wyłącz komputer) a w oknie Uruchom ponownie Sterownik do karty graficznej Drugim w kolejności sterownikiem, jaki zainstalujemy jest sterownik do karty graficznej. Na przykładzie popularnych kart graficznych z układem GeForce przestawię w skrócie proces instalacji sterowników Nvidi. JeŜeli dysponujemy sterownikiem pobranym z Internetu bądź na płycie CD z czasopisma, to po kliknięciu na jego ikonę nastąpi proces wypakowania plików. Na tym etapie mamy jeszcze moŝliwość wyboru dysku / folderu, na którym będzie to miało miejsce. Proponuję tą opcje pozostawić bez zmian, program rozpakuje się na dysku C:\w folderze Nvidia, który później moŝemy usunąć do kosza. Po rozpakowaniu, samoczynnie następuje proces instalacji, ekran na moment moŝe przybrać kolor czarny i migać, co jest zjawiskiem normalnym. Po zakończeniu w ostatnim oknie przyciskiem Zakończ lub OK potwierdzamy ponowne uruchomienie komputera Podstawowa konfiguracja karty graficznej Po ponownym uruchomieniu komputera przystępujemy do podstawowej konfiguracji ustawień karty graficznej, (przebieg zaprezentuję na przykładzie karty, Ganiwarda z chipsetem GeForce, dla kart graficznych z chipsetem ATI opcje ustawiamy te same, jedynie umiejscowienie przycisków i zakładek będzie się róŝnić). Klikamy PPM na Pulpicie i w rozwiniętym menu przechodzimy do zakładki Właściwości. W nowym oknie klikamy na zakładkę Ustawienia. W oknie Właściwości: Ekran zmieniamy paletę kolorów z 16 bitów na 32 bity i klikamy na przycisk Zastosuj a w nowym oknie potwierdzamy zmianę klikając na przycisk OK. W polu Obszar ekranu, ustawiamy suwakiem rozdzielczość 1024 na 768 (dla monitorów od 17 ) i klikamy na przycisk Zastosuj, a w oknie informacyjnym na OK. 17

18 Po ustawieniu palety kolorów i obszaru ekranu, pozostając nadal w oknie Właściwości: Ekran przechodzimy do konfiguracji ustawień zaawansowanych. Klikamy na przycisk Zaawansowane a w kolejnym oknie, w polu Zgodność sprawdzamy czy jest zaznaczona opcja: Zastosuj nowe ustawienia bez ponownego uruchomienia komputera, jeŝeli nie, to ją dajemy i klikamy kolejno na przyciski Zastosuj i Ok. Jednym z waŝniejszych parametrów, jakie musimy jeszcze zmienić jest częstotliwość odświeŝania ekranu, która ma niebagatelny wpływ na komfort pracy i nasz wzrok. W górnej części okna przechodzimy do zakładki Monitor. W polu Ustawienia Monitora zmieniamy Częstotliwość odświeŝania. W tym celu rozwijamy pole i wybieramy wartość 85 Hz. Zapisujemy zmiany klikając na Zastosuj a w nowym oknie potwierdzamy decyzję przyciskiem OK. Ekran po krótkotrwałym wygaśnięciu uruchomi się w wybranej przez nas częstotliwości. Kolejną czynnością jest ustawienie globalnej konfiguracji sterownika karty graficznej. W tym celu klikamy na zakładkę z nazwą naszej karty i przechodzimy do jej okna z rozwiniętym dodatkowym menu. 18

19 Klikając na poszczególne zakładki w rozwiniętym menu, obserwujemy zmieniające się okna z roŝnymi opcjami i ustawieniami. Przeciętnego uŝytkownika, większość z tych opcji raczej nie zainteresuje a ponadto, są one ściśle związane z wydajnością karty graficznej, jaką posiadamy. Dla tego, proponuję opcje w dwóch pierwszych zakładkach Dostosowanie ekranu i Taktowanie trybu wyświetlania pozostawić bez zmian. Zajmiemy się trzecia zakładką Ustawienia wydajności i jakości. Dwie pierwsze pozycje w polu Ustawienia globalne sterownika (Ustawienia wygładzania obrazu i Filtr anizotropowy) mają bezpośredni wpływ na jakość wyświetlanej grafiki, szczególnie w grach. Usunięcie zaznaczenie Pod kontrolą aplikacji w lewym dolnym rogu i ustawienie suwaka na wartość x2 - zwiększy jakość generowanego przez kartę obrazu, (zbyt duŝa wartość np., 4x, x8, przy słabszym sprzęcie moŝe spowodować nawet całkowity brak płynności obrazu ), dla tego na tym etapie najrozsądniej pozostawić opcję bez zmian czyli pod kontrolą aplikacji. Następna opcja, Wydajność systemu pozwala nam na określenie za pomocą suwaka parametrów pracy karty graficznej a dokładniej uzyskanie robocze, ulepszeń jakości dla aplikacji Direct 3D i OpenGL. Tutaj teŝ moŝemy poeksperymentować, juŝ bez tak drastycznych skrótów jak w poprzedniej opcji. Zmiany zatwierdzamy klikając na klawisz Zastosuj. UWAGA! Zmiany w zakładce Ustawienia kolorów przeprowadzamy po odpowiednim ustawieniu opcji wyświetlania i geometrii ekranu na monitorze. Zakładka Ustawienia kolorów pozwala na zdefiniowanie własnych ustawień a za razem polepszenie jakości wyświetlanego obrazu. Zanim przystąpimy do zmian w lewej części okna w polach Zastosuj zmiany koloru, tak aby objęły, zmieniamy w górnym okienku opcję z Pulpit na Wszystko i sprawdzamy czy w poniŝszym oknie równieŝ figuruje wpis Wszystkie. Z prawej strony okna w polu Cyfrowa głębia klawiszami kierunkowymi <- : -> lub za pomocą kursora myszy, zmieniamy ustawienie (odpowiednią jakość uzyskamy poprzez trzykrotne naciśnięcie przycisku kierunkowego: ->). Identycznie postępujemy przy pozycji Kontrast, przesuwając suwak na wartość 102% lub 103%. Pozycja Jasność pozwala na zdefiniowanie własnych ustawień, szczególnie przydatnych przy oglądaniu filmów, które z reguły są ciemniejsze. Przeprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zastosuj i klikając na przycisk Zapisz jako... moŝemy je zapisać pod własna nazwą, co umoŝliwi nam ich szybki wybór. W kaŝdej chwili moŝemy powrócić do standardowych ustawień wyświetlania obrazu klikając na przycisk Przywróć domyślne. 19

20 Ostatnim etapem konfiguracji karty graficznej jest opcja Narzędzia. Klikamy na zakładkę Narzędzia w rozwiniętym dodatkowym menu, W oknie obok w polu Narzędzia skrótów usuwamy oba zaznaczenia. Zmiany zatwierdzamy kolejno przyciskami Zastosuj i OK. W pozostałych zakładkach: Układ ekranu, Rozdzielczość ekranu i tempa odswieŝania, Zarządzanie pulpitami oraz Edytowanie memu nie przeprowadzamy Ŝadnych zmian. Zamykamy okna klikając dwa razy na przycisk OK i uruchamiamy ponownie komputer Sterownik do karty dźwiękowej Opis instalacji sterownika dźwięku oprę o oprogramowanie do najpopularniejszych kart dźwiękowych, zintegrowanych z płyta główną, na chipsecie AC97 Realtek ALC. Tym razem jednak, nie będziemy uruchamiać procesu instalacyjnego z płyty lub dysku twardego, ale poprzez aktualizację sterownika z panelu MenadŜera urządzeń. W ten sposób zainstalujemy tylko niezbędne składniki, potrzebne do prawidłowej pracy karty dźwiękowej, bez zbędnego obciąŝania systemu niepotrzebną ilością dodatkowych plików i bibliotek DLL. Rozpoczynamy od kliknięcia PPM na ikonę Mój komputer (w Windows XP ikonę Mój komputer odnajdziemy w menu Start) i wybraniu z rozwiniętego menu zakładki Właściwości. W oknie Właściwości systemu przechodzimy do zakładki Sprzęt, i przycisku MenadŜer urządzeń. W oknie MenadŜera urządzeń rozwijamy wpis ze znakiem zapytania, informujący o braku sterownika do naszej karty dźwiękowej i klikamy na niego PPM a z rozwiniętego menu wybieramy Właściwości. W nowym oknie przechodzimy na zakładkę Sterownik i klikamy na przycisk Aktualizuj sterownik. W następnych oknach zaznaczamy odpowiednią opcję wyszukiwania plików sterownika np. z dysku, CD-ROM, innej lokalizacji, którą musimy dokładnie określić. UWAGA! Pliki sterownika jeŝeli były ściągnięte z Internetu lub znajdują się na płycie CD z czasopisma przed instalacją muszą być wypakowane na dysk twardy (najlepiej do nowo utworzonego w tym celu folderu o takiej samej nazwie jak sterownik), w przeciwnym razie nie zostaną odnalezione, nawet jeŝeli wskaŝemy ich dokładną lokalizację. O zakończonej pozytywnie operacji wyszukiwania, zostaniemy poinformowani stosownym komunikatem. Potwierdzając przyciskiem OK rozpoczynamy pobieranie plików sterownika. Po zakończeniu zamykamy wszystkie otwarte okna i uruchamiamy ponownie komputer. 20

21 Tym razem po ponownym uruchomieniu, słyszymy powitalne dźwięki płynące z głośników. Pora zabrać się za nie i odpowiednio skonfigurować pozostałe opcje Audio. Kolejno przechodzimy do Menu start \ Ustawienia \ Panel sterowania (w Windows XP dla naszej wygody w Panelu sterowania włączamy Standardowy widok). W oknie Panelu sterowania odnajdujemy i klikamy podwójnie na ikonę Dźwięki i multimedia. W nowym oknie Właściwości: Dźwięki i multimedia, zaznaczamy w polu Głośność dźwięku opcję PokaŜ wskaźnik na pasku zadań i klikamy na przycisk Zastosuj. W polu Schemat ustawiamy w okienku opcje Brak dźwięków i potwierdzamy decyzję przyciskiem Zastosuj. W polu Zdarzenia dźwiękowe odszukujemy po kolei dwie pozycje: Zatrzymanie krytyczne i OpróŜnienie kosza. Zaznaczamy pierwszą i klikamy na przycisk Przeglądaj. W oknie Przeglądania odnajdujemy nasz folder z dźwiękami audio aby wybierać właściwy dla danego zdarzenia dźwięk. Zamykamy okno przeglądania klikając na klawisz OK. Identycznie postępujemy z drugim zdarzeniem OpróŜnienie kosza. Przeprowadzone zmiany zapisujemy pod własna nazwą klikając na przycisk Zapisz jako w polu Schemat. Wszystkie zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zastosuj i zamykamy okno klikając na przycisk OK. Pierwszą widoczną zmianą jaka przeprowadziliśmy jest widok ikony głośniczka w Zasobniku systemowym. Klikamy na nią PPM i z menu wybieramy polecenie Otwórz regulację głośności. W nowym oknie Volume control na Pasku narzędziowym przechodzimy do Opcji i w menu do Właściwości. W oknie Właściwości w panelu PokaŜ następujące sterowniki głośności zaleŝnie od sprzętu jakim dysponujemy zaznaczamy pozycję: Wolume control, Wave, SW synth, Subwoower, Center, CD Player, Line In, Microphone, PC Speaker. Wybór kończymy klikając na przycisk OK. 21

22 Ponownie otwieramy okno Volume control oraz zakładkę Właściwości. Przechodzimy do panelu Center (nazwa panelu moŝe być inna, zaleŝnie od typu karty dźwiękowej) i klikamy na przycisk Zaawansowane. W oknie Zaawansowane sterowniki dla: Center w panelu Inne sterowniki dajemy zaznaczenie przy pozycji 1 Switch Mic-In to Center/LFE Output i Zamykamy okno klikając na przycisk Zamknij. Większość płyt głównych posiada obecnie zintegrowaną 5-cio lub 6-cio kanałową kartę dźwiękową, do której mamy podłączony zestaw nagłaśniający. Z tego względu musimy sprawdzić i ewentualnie skonfigurować rodzaj podłączonych do karty głośników. Klikamy PPM na ikonę głośnika w Zasobniku systemowym i wybieramy zakładkę Ustaw właściwości audio. W oknie Właściwości: Dźwięki i multimedia przechodzimy do zakładki Audio i przycisku Zaawansowane. W nowym oknie Zaawansowane właściwości audio przechodzimy do panelu Ustawienia głośników i z rozwiniętej listy wybieramy opcję najbardziej zbliŝoną do posiadanego zestawu muzycznego. Ostatnim etapem ustawień, na przykładzie 5-cio kanałowej karty Realtek ALC Series AC'97 jest jej przetestowanie i konfiguracja dodatkowego oprogramowania, które jest automatycznie instalowane razem z sterownikiem dźwięku. Otwieramy okno Panelu sterowania, odnajdujemy i klikamy dwukrotnie na ikonę Sound Effect Manager. (Wygląd i nazwa ikony moŝe być róŝna od podanej). W otwartym oknie AC97 Audio Configutation moŝemy spokojnie przyjrzeć się poszczególnym zakładką i ich ustawieniom. - Sound Effect: ustawienia pozostawiamy bez zmian. 22

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Czysta Instalacja systemu Windows XP

Czysta Instalacja systemu Windows XP Czysta Instalacja systemu Windows XP Polega na zainstalowaniu systemu na partycji, gdzie aktualnie nie znajduje się żadna inna wersja systemu Windows, z wyjątkiem tego, który nie działa poprawnie i chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap

Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap Platforma epuap współpracuje z Internet Exploratorem oraz Mozilla Firefox. Doświadczenie użytkowników wskazuje, że najlepiej

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

6. Pliki i foldery na dyskach NTFS

6. Pliki i foldery na dyskach NTFS 6. Pliki i foldery na dyskach NTFS Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą w pełni wykorzystać moŝliwości nowego systemu plików wykorzystywanego przez Windows XP. Jednym z obsługiwanych przez Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze

Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze Dostajemy wiele sygnałów od użytkowników portalu VISTA.PL w sprawie instalacji Windows Vista krok po kroku. W tym FAQ zajmę się przypadkiem

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3

Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3 Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3 Zaleca się, aby komputer na którym ma pracować program Mach3 był przeznaczony wyłącznie do tego celu. Instalujemy na nim tylko programy,

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS Opracowanie: Krzysztof Trembaczowski Spis treści Ćwiczenia z systemu operacyjnego Windows 98.... 3 1. Ćwiczenie (Zabawa z pasjansem)... 3 2. Ćwiczenie (Elementy składowe interfejsu)... 3 3. Ćwiczenie (Elementy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku 1. Minimalne wymagania sprzętowe System operacyjny: Microsoft Window XP SP3 (32 bit), XP SP2 (64 bit), Windows Vista SP1, 7, Microsoft Windows Server 2003 SP2,

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników 1 Instalacja oprogramowania ESI [ tronic ] Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyty bazowe DVD 1 i/lub DVD

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system. Przygotowanie polega na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50 Spis treści Rozdział 1. Instalacja systemu Aurox...5 Wymagania sprzętowe... 5 Rozpoczynamy instalację... 6 Wykrywanie i instalacja urządzeń... 7 Zarządzanie partycjami... 10 Konfiguracja sieci i boot loadera...

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI DOSTĘPU DO INTERNETU za pomocą protokołu PPPoE

INSTRUKCJA KONFIGURACJI DOSTĘPU DO INTERNETU za pomocą protokołu PPPoE INSTRUKCJA KONFIGURACJI DOSTĘPU DO INTERNETU za pomocą protokołu PPPoE Potrzebna będzie karta ustawień technicznych załącznik do Umowy 1. Wchodzimy do Menu Start i otwieramy Panel Sterowania. konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Grzegorz Trześniewski kl 1Tia 26.05.08r. Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Prof. Artur Rudnicki Uruchamiianiie ii zamykaniie Należy monitorować oprogramowanie ładowane podczas uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych.

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Bankowość Internetowa R-Online Biznes. Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji odtwarzacza RealPlayer dla systemu Windows.

Instrukcja instalacji odtwarzacza RealPlayer dla systemu Windows. Instrukcja instalacji odtwarzacza RealPlayer dla systemu Windows. Instalacja trwa kilka minut (w zależności od szybkości łącza) a w naszej instrukcji wyjaśniamy krok po kroku proces instalacji, dzięki

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski:

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski: 1. Do czego słuŝy Total Commander? Total Commander jest dwu-panelowym menedŝerem plików, z powodzeniem zastępującym windowsowego Eksploratora. Dzięki niemu, operacje na plikach i folderach, takiej jak

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ!

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ! Konfiguracja połączenia sieciowego z siecią PRIMANET 1. Instalujemy kartę sieciową w systemie operacyjnym z dołączonej płyty CD. Następnie przechodzimy do START ustawienia połączenia sieciowe połączenia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 4. Aktywacja i aktualizacja systemu...71 Aktywacja systemu Aktualizacja systemu... 75

Spis treści. Rozdział 4. Aktywacja i aktualizacja systemu...71 Aktywacja systemu Aktualizacja systemu... 75 Spis treści Wstęp...5 Rozdział 1. Przygotowanie komputera do instalacji systemu...7 Zmiana ustawień BIOS-u... 7 Uruchamianie komputera z płyty CD... 9 Sterownik kontrolera dyskowego... 10 Rozdział 2. Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 4 Wstęp 5 Co jest potrzebne? 6 Instalowanie w skrócie 6 Krok 1: Sprawdzenie uaktualnień 6 Krok 2: Otwarcie Asystenta Boot Camp 6 Krok 3:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Windows 7 / Maria Sokół. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Rozdział 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA Dla urządzeń o numerach seryjnych serii A01000 i E01000 1. Wymagania FiloVox działa na komputerach z systemem operacyjnym Windows 2000, XP lub Windows 2003. Dodatkowo komputer

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Aby pobrać program Creative Fotos naleŝy wejść na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wykonania albumów fotograficznych.

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1. Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.4 Spis treści: 1. Wymagania sprzętowe...2 2. Sprawdzenie oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji:

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji: Nr: 15 Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1 Data modyfikacji: 2013-10-25 Co zawiera ten dokument: Ten dokument opisuje elementy systemu Windows 8 i Windows 8.1 powiązane z programem Kancelaris.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo