KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS 2000 / XP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS 2000 / XP"

Transkrypt

1 KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS 2000 / XP GARŚĆ, PRAKTYCZNIE ZEBRANYCH PORAD KONFIGURACJI I MODYFIKACJI SYSTEMU OPERACYJNEGO WINDOWS 2000/XP WSZYSTKIE PRZEDSTAWIONE W PORADNIKU INFORMACJE, ZOSTAŁY PRZETESTOWANE I DOKŁADNIE SPRAWDZONE PRZEZ OKRES OD 1 do 3 LAT. WIĘKSZOŚĆ WYKONANYCH ZMIAN ZOSTAŁA WPROWADZONA NA STAŁE W MOIM SYSTEMIE. Autor: Andrzej Dropik

2 1. WSTĘP Poradnik ten powstał pod wpływem własnych doświadczeń, podczas pracy na komputerze. Ukazuje początkującym uŝytkownikom PC, jak i tym bardziej zaawansowanym, Ŝe sami moŝemy dać sobie radę z konfiguracją i ustawieniem systemu Windows. Zawarte w nim informacje i materiały są zbiorem własnych doświadczeń, wielu prób, przeprowadzania zmian, usprawnień, modyfikacji systemowych oraz zorganizowania tego wszystkiego co mamy na dysku w sprawnie działającą całość. Skłamałbym, gdybym napisał, Ŝe do wszystkiego doszedłem sam - większość ogólnodostępnych informacji zdobyłem czytając wiele czasopism, ksiąŝek oraz korzystając z Internetu, do czego wszystkich gorąco zachęcam. Nie sposób pominąć roli, jaką odegrali inni zaawansowani uŝytkownicy PC-tów w drodze do zdobytej przeze mnie wiedzy, którą w połączeniu z własnymi pomysłami wykorzystałem do przeprowadzenia szeregu zmian i modyfikacji systemowych, co w duŝej mierze przyczyniło się do podniesienia jego wydajności, stabilności, komfortu pracy oraz nadania mu niepowtarzalnego, indywidualnego charakteru. Przedstawione informacje przeznaczone są przede wszystkim dla systemów operacyjnych Windows 2000 / XP, ale większość z nich z powodzeniem moŝemy zastosować w starszych systemach 98 i Millenium. Niektórzy z nas na pewno pamiętają, co się działo zaraz po kupnie i rozpakowaniu komputera. Część próbowała sama zainstalować system, inni juŝ mieli zainstalowany, a jeszcze innych wyręczył w tym zaprzyjaźniony informatyk. Na tym jednak nasze kłopoty się nie kończyły. Ile razy przy instalacji róŝnych programów, dodatkowego sprzętu, czy nawet przy penetrowaniu zawartości naszego dysku zabrnęliśmy w ślepy zaułek, wydawałoby się, bez wyjścia? Sami najlepiej wiemy, ile kosztowało nas to nerwów, czasu, a w końcu i tak biegliśmy do znajomych lub serwisu po pomoc. W przedstawionych poradach znajdziemy informacje, które nawet niedoświadczonemu uŝytkownikowi komputera pomogą w prosty sposób poradzić sobie z nękającymi go problemami. Jedynym warunkiem jest podstawowa znajomość zasad korzystania z systemu operacyjnego Windows, czyli: umiejętność tworzenia nowych folderów, dokumentów, ich przenoszenie, kopiowanie, zmiana nazwy, usuwanie. Na pewno równieŝ przyda się wiedza na temat połoŝenia podstawowych folderów, takich jak: Moje dokumenty, Mój komputer, Panel sterowania, Windows itp. Informacje na wszystkie podstawowe tematy bez problemu znajdziemy w czasopiśmie Komputer Świat i podręcznikach opisujących podstawy przygody z komputerem. Wszystkie zmiany, modyfikacje i usprawnienia przedstawione w tym poradniku zostały sprawdzone na róŝnej konfiguracji sprzętowej. Daje to nam pełną gwarancję ich prawidłowego działania i wyklucza wszelkie niespodzianki. Stosując się do wskazówek, będziemy się cieszyć sprawnym i przejrzystym systemem operacyjnym Windows. 2. MAMY NOWY KOMPUTER Mamy juŝ wymarzony komputer, podłączony - i co dalej? JeŜeli jeszcze nie jest podłączony, musimy zrobić to sami, postępując zgodnie z posiadanymi instrukcjami. Większość podręczników w sposób wyczerpujący opisuje to zagadnienie, a poza tym wtyki i gniazda róŝnią się budową i kolorem, trudno więc przy zachowaniu odrobiny ostroŝności o pomyłkę. JeŜeli nie mamy jeszcze zainstalowanego systemu operacyjnego, nie pozostaje nam nic innego, jak go zainstalować. 2

3 3. POMOCNE DODATKI (UŜytkownicy mający juŝ dysk podzielony na partycje i zainstalowany system operacyjny mogą od razu przejść do dalszych punktów, w których szczegółowo opisany jest proces konfiguracji i ustawień systemowych). Procesu tworzenia i formatowania partycji celowo nie opisuję w początkowej fazie tego poradnika, choć operacja ta moŝe wydawać się nam banalnie prosta, to wykonując ją za pomocą narzędzi dostarczonych razem z systemem, czyha na nas wiele pozornie drobnych pułapek, co moŝe stanowić barierę nie do pokonania dla początkującego uŝytkownika (np. inna wielkość klastra, jaki jest tworzony podczas formatowania spod Windows 2000 lub konieczność ręcznego przerwania procesu instalacji plików systemowych po zakończonym formatowania kolejnej partycji (przy ich większej ilości) itd. Dlatego na tym etapie czynność tą musimy powierzyć bardziej doświadczonym kolegom (koleŝankom), bądź serwisowi, który cały proces wykona za pomocą profesjonalnych narzędzi. Zanim przystąpimy po raz pierwszy do instalacji systemu operacyjnego Windows 2000 lub XP, powinniśmy zgromadzić odpowiednie dodatki np.: zbiór ikon, kursorów, dźwięków, tapet i co najwaŝniejsze, nowy zestaw niezbędnych sterowników do: płyty głównej, karty graficznej, dźwiękowej, sieciowej, myszy i innych urządzeń zewnętrznych oraz programy, bez których nasz komputer będzie praktycznie bezuŝytecznym urządzeniem. Wszystkie dodatki i większość opisanych programów moŝemy bez problemu znaleźć na darmowej płycie CD dołączonej na Ŝyczenie do tego poradnika lub na płytach CD z czasopism, takich jak: PC World Komputer, PC Format, Enter, Komputer Świat, Komputer Świat Twój Niezbędnik, Komputer Świat Ekspert itp. lub poprosić znajomego o pobranie ich z Internetu. Większość z nich po zainstalowaniu systemu operacyjnego skopiujemy na dysk twardy np. D:\ (do utworzonego przez nas folderu Akcesoria i podfolderów o nazwie symbolizującej ich zawartość). 4. INSTALACJA SYSTEMU OPERACYJNEGO 4.1. Przygotowanie dyskietek startowych do Windows 2000 Instalację nowego systemu operacyjnego Windows 2000 lub XP rozpoczynamy od przygotowania oryginalnej bootującej płyty z Windowsem XP lub 4 sztuk dyskietek startowych, plus płyty instalacyjnej z systemem Windows O ile w pierwszym przypadku nie będziemy mieć problemów, to przy niektórych wydaniach Windows 2000 dyskietki startowe musimy wykonać sami. UWAGA! W tym celu na sprawnym komputerze przeprowadzamy pełne formatowanie 4 szt. dyskietek Wkładamy pierwszą dyskietkę do stacji i klikamy dwa razy LPM na ikonę Mój komputer. W otwartym oknie PPM jeden raz klikamy na ikonę Stacji dyskietek 3.5, a w rozwiniętym menu przechodzimy do polecenia Formatuj. W oknie Formatuj A:\ klikamy LPM na przycisk Rozpocznij. 3

4 W następnym oknie, jakie się pojawi klikamy na przycisk OK Po zakończeniu operacji formatowania dyskietki pojawi się okno informujące nas o tym fakcie. Zamykamy je przyciskiem OK. Cały proces powtarzamy jeszcze trzykrotnie, aŝ do momentu sformatowania ostatniej, czwartej dyskietki. Kolejnym etapem jest utworzenie dyskietek startowych instalatora do systemu Windows Wkładamy pustą, sformatowaną dyskietkę do stacji dyskietek i dysk CD systemu Windows 2000 Professional do stacji CD-ROM. JeŜeli mamy aktywną opcję autostartu CD-ROMU, po chwili automatycznie pojawi się okno powitalne systemu Win 2000 i wybieramy opcję Przeglądaj ten dysk CD-ROM JeŜeli opcja autostartu jest nieaktywna, klikamy dwukrotnie na ikonę napędu CD-ROM w oknie Mój komputer. Pojawia się kolejne okno (z zawartością płyty instalacyjnej CD), w którym klikamy dwukrotnie na ikonę Bootdisk. W otwartym katalogu Bootdisk znajdują się dwa pliki: Makeboot.exe i Makebt32.exe. 4

5 JeŜeli wykonujemy dyskietki startowe spod Windows 98/ME, uŝywamy pliku Makeboot.exe, w przypadku wykonywania dyskietek startowych spod Windows 2000/NT/XP, pliku Makebet32.exe. Po podwójnym kliknięciu np. na plik Makeboot.exe, pojawia się okno trybu tekstowego. Wkładamy do napędu pierwszą dyskietkę. - W oknie trybu tekstowego z klawiatury wpisujemy literę napędu: A - Wyświetla się dodatkowy komunikat, po którym wciskamy klawisz Enter. - Następuje kopiowanie plików. Gdy dyskietka zostaje zapełniona, komputer prosi o następną. W ten sposób utworzyliśmy cztery dyskietki instalacyjne (startowe), które zawczasu warto odpowiednio oznaczyć, aby uniknąć problemów podczas instalacji systemu operacyjnego. 5

6 4.2.Konfiguracja ustawień BIOS-u Wbrew pozorom jest to jedna z prostszych czynności, jakie przyjdzie nam wykonać. Całą operację zaczynamy od skonfigurowania BIOS-u i sposobu, w jaki nasz komputer przeprowadza bootowanie. W tym celu zaraz po uruchomieniu komputera wciskamy najczęściej klawisz Delete informacja ta widoczna jest na ekranie startowym w dolnym lewym rogu (Press DEL to enter SETUP). JeŜeli mamy kłopot z odczytaniem powyŝszej informacji, moŝemy zatrzymać zmieniające się komunikaty wciskając klawisz Pause/Break. Kontynuowanie bootowania wznawiamy wciskając klawisz Enter. Po wejściu do BIOS-u widzimy jego menu główne. Klawiszami kierunkowymi (strzałkami) przechodzimy do pozycji Advanced BIOS Features 6

7 i wciskając klawisz Enter wchodzimy do podmenu Frist Boot Device, w którym, uŝywając klawiszy Page UP i Page Down ustawiamy opcję rozruchową z: napędu CD-ROM napędu stacji dyskietek A3.5 (Frist Boot Device CDROM) (Frist Boot Device Floppy) lub w zaleŝności od tego, czy instalację będziemy przeprowadzać z płyty CD, czy dyskietek A 3.5, jak w przypadku Windows Wybór opcji kończymy wciskając klawisz Esc, aby opuścić okno zaawansowanych opcji i powrócić do menu głównego. Zapisujemy przeprowadzone przez nas zmiany poprzez zaznaczenie klawiszami kierunkowymi opcji o nazwie Save & Exit Setup: znajdującej się przewaŝnie w prawym dolnym rogu ekranu i wciskamy klawisz Enter. Ukazuje się nowe okno z pulsującą literą (Y), potwierdzające przeprowadzone zmiany i opuszczenie BIOS-u. Wciskamy klawisz Y, wkładamy do napędu płytę lub dyskietkę instalacyjną systemu. Po naciśnięciu na klawisz Enter następuje ponowne uruchomienie komputera i rozruch z wybranego nośnika. Rozpoczyna się proces uruchomienia sytemu i jego instalacja na twardym dysku komputera. 7

8 4.3. I faza procesu instalacji systemu operacyjnego Windows Podczas instalacji systemu Windows 2000 z dyskietek, proces ładowania plików przebiega automatycznie, w przeciwieństwie do instalacji Windows XP z krąŝka CD, gdzie zostanie on poprzedzony komunikatem: (Dowolny klawisz spowoduje rozruch z dysku CD) Wciskamy dowolny klawisz np. Enter i ukazuje nam się ekran instalacyjny, a w dolnej jego części informacja o ładowanych plikach. Instalowanie (ładowanie) plików z dyskietek i płyty CD ma identyczny przebieg, z tą róŝnicą, Ŝe podczas korzystania z dyskietek zostaniemy poproszeni o włoŝenie do stacji kolejnych nośników i trwa to odpowiednio dłuŝej, a po zakończeniu ładowania plików na dysk zostaniemy poproszeni o płytę instalacyjną systemu. Po chwili na ekranie ukazuje się nam plansza zapraszająca do programu instalacyjnego. Wciskamy klawisz Enter w celu kontynuowania instalacji systemu. 8

9 Zapoznajemy się treścią umowy licencyjnej przewijając okno klawiszami Page Up/Down. Po zapoznaniu się z jej treścią wciskamy klawisz F8 i przechodzimy do następnej planszy, na której widzimy informacje o partycjach i ich rozmiarze (ostatnią partycję 2 MB rezerwuje sobie system Windows 2000 na dodatkowe operacje). Klawiszami kierunkowymi zaznaczamy partycję C i naciskamy klawisz Enter. Pojawia nam się ekran wyboru systemu plików zaznaczamy ostatnią pozycję Pozostaw bieŝący system plików nienaruszony (bez zmian) i naciskamy klawisz Enter. W nowym oknie obserwujemy postęp kopiowania plików na dysk twardy, a w kolejnym jesteśmy informowani o ponownym uruchomieniu komputera po określonym czasie (15 sek.). 9

10 4.4. II faza procesu instalacji systemu operacyjnego Windows Dalsza instalacja przebiega juŝ w trybie graficznym. Interfejs okien dla systemu Windows 2000 i XP znacznie róŝni się od siebie wyglądem, ale jej przebieg jest bardzo zbliŝony. Na ekranie pojawia się kreator instalacji: Dla Windows 2000 i dla Windows XP Naciskamy klawisz Enter w celu kontynuowania instalacji. Następuje wykrywanie urządzeń: mysz, klawiatura, urządzenia Plug and Play. Podczas tej operacji ekran moŝe zacząć migać lub na chwilę zgasnąć (nie wpadajmy w panikę), po chwili wszystko wraca do normy i przechodzimy do następnego okna z ustawieniami regionalnymi i układem klawiatury. W oknie z ustawieniami regionalnymi nie zmieniamy domyślnych ustawień. Przechodzimy do kolejnego klikając na przycisk Dalej. 10

11 W nowym oknie w pola wpisujemy nazwisko, imię uŝytkownika i organizację. Dla uproszczenia proponuję w pierwsze pole wpisać swoje imię, a w drugie np. UŜytkownik. Klikamy na Dalej. W kolejnym oknie musimy wpisać klucz instalacyjny, który powinien znajdować się na opakowaniu płyty CD lub przy wersji systemu OEM, na naklejce z kodem paskowym. Klikamy na Dalej. Następne okno umoŝliwia nam zmianę nazwę komputera na dowolną np. Speed. W polach poniŝej proponuję nie wpisywać hasła, zamiast tego zaznaczamy kliknięciem PPM pierwsze pole i naciskamy klawisz Enter i tą samą czynność powtarzamy w polu drugim, w celu jego zlikwidowania. Przechodzimy do kolejnego okna klikając na przycisk Dalej. 11

12 MoŜemy teraz ustawić datę i strefę czasową, ale zazwyczaj nie ma takiej potrzeby. Klikamy na przycisk Dalej. Zaznaczamy drugą pozycję: Ustawienia niestandardowe, klikamy na przycisk Dalej i w nowym oknie odznaczamy pozycję Udostępnianie plików i drukarek w sieci Microsoft... i decyzję zatwierdzamy klawiszem OK w dolnej części okna. (W systemie Windows XP widzimy jeszcze jedną zaznaczoną pozycję: Harmonogram pakietów QoS, którą pozostawiamy bez zmian). 12

13 Przechodzimy do kolejnego okna klikając na przycisk Dalej, w którym pozostawiamy zaznaczoną pozycję i wpis bez zmian. przyciskiem Dalej rozpoczynamy proces instalacji i konfiguracji komponentów systemu Windows 2000/XP, widoczny w oknie postępu. Czas jego trwania wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu minut, zaleŝnie od szybkości komputera. Po zakończeniu procesu usuwania plików tymczasowych, pojawia się ostatnie okno. Wykonujemy polecenia w nim zawarte (wyjmujemy dysk CD z napędu), klikamy na przycisk Zakończ. Następuje samoczynne ponowne uruchomienie komputera. 13

14 5. PIERWSZE KROKI 5.1. Zapoznajemy się z systemem Pierwszym oknem, jakie pojawi się przy ponownym uruchomieniu systemu, po pomyślnie przeprowadzonej instalacji jest okno logowania. Jako, Ŝe wcześniej zlikwidowaliśmy hasło teraz wystarczy nacisnąć klawisz Enter lub uŝyć przycisku OK, aby zakończyć proces uruchamiania systemu i przejść do ekranu powitalnego. W przypadku systemu Windows XP zostaniemy poproszeni o wpisanie nazwy uŝytkownika. Pozostaje nam jeszcze proces rejestracji Windows 2000 i aktywacji Windows XP, ale na to mamy w przypadku tego drugiego 14 dni czasu i zajmiemy się tym w dalszej kolejności. Na ekranie widzimy główne okno zachęcające nas do zapoznania się z Windows a dolnej części na Pasku zadań przy przycisku Start dymek: (kliknij, aby rozpocząć). Pomiędzy systemami Windows 2000 i XP, szczególnie bezpośrednio po instalacji istnieją dość spore róŝnice w interfejsie graficznym. Jest to spowodowane są brakiem sterowników w systemie 2000 a do tych zamieszczonych w XP, moŝna równieŝ mieć wiele do Ŝyczenia (są całkowicie przestarzałe). Obraz jest widoczny w 16 bitowej palecie kolorów w niskiej rozdzielczości i o niskiej częstotliwości odświeŝania ekranu. Ulegnie to dopiero zmianie po zainstalowaniu i konfiguracji odpowiednich sterowników. 14

15 5.2. Wyłączamy Połączenie Lokalne Pracę z nowo zainstalowanym systemem i jego konfigurację proponuję rozpocząć od wyłączenia uruchomionego na starcie Połączenia lokalnego, które ma miejsce, gdy mamy zainstalowaną kartę sieciową i jesteśmy podłączeni do Internetu. Windows 2000: Klikamy LPM na przycisk Start na Pasku zadań i w rozwiniętym menu przechodzimy do zakładki Ustawienia / Połączenia sieciowe i telefoniczne. W nowym oknie, dwukrotnie klikamy na ikonę Połączenie lokalne a w następnym na przycisk Właściwości. W oknie Właściwości: Połączenie lokalne zaznaczamy opcję PokaŜ ikonę na pasku zadań podczas połączenia, klikamy na przycisk OK, zamykamy okno Stan: Połączenie lokalne, klikając na przycisk Zamknij. Widzimy teraz ikonę Połączenie lokalne w zasobniku systemowym, klikamy na nią PPM i wybieramy z menu polecenie Wyłącz. Odtąd, do momentu jak sami nie uruchomimy połączenia z Internetem ikona będzie nie widoczna. 15

16 Windows XP: Przechodzimy do Panelu sterowania w menu Start. W otwartym jego oknie klikamy link Połączenia sieciowe i internetowe. W dolnej części okna wybieramy kolejny link Połączenia sieciowe. W otwartym oknie Połączenia sieciowe, PPM klikamy na ikonie Połączeń sieciowych i z rozwiniętego memu przechodzimy do polecenia Właściwości. W oknie Właściwości: Połączenie lokalne postępujemy identycznie jak przy systemie 2000 zaznaczając opcję PokaŜ ikonę na pasku zadań podczas połączenia. Zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK i Zamknij. Informacja! Uruchamiając po raz pierwszy okno Panelu sterowania w Windows XP proponuję od razu przejść z widoku kategorii do widoku normalnego (uprości to nam nawigację i wyszukiwanie ikon systemowych). Aby to wykonać w otwartym oknie Panelu sterowania w jego lewej górnej części klikamy na polecenia Przełącz do widoku klasycznego Instalacja i konfiguracja podstawowych sterowników Aby wszystkie urządzenia zamontowane w komputerze mogły prawidłowo funkcjonować naleŝy zainstalować odpowiednie do nich sterowniki. Dotyczy to równieŝ urządzeń zewnętrznych takich jak mysz, drukarka, skaner, pad do gier itd. Do podstawowych sterowników zaliczamy sterownik do płyt głównej, karty graficznej i dźwiękowej. Warto za w czasu, zaopatrzyć się w najnowsze ich wersje (otrzymane przy zakupie komputera lub podzespołów sterowniki na płytach CD są z reguły juŝ przestarzałe), zapobiegnie to ewentualnemu wystąpieniu konfliktów, a na pewno zapewni większą stabilność i wydajność danego urządzenia i całego systemu. Wymaga to od nas podstawowej znajomości PC-ta. Musimy określić, jaki chipset posiada płyta główna np.: VIA lub NVidia nforce 2 itd. Ma to kolosalne znaczenie dla wyboru rodzaju sterownika, szczególnie, gdy sami się w niego zaopatrujemy pobierając go z Internetu, prosząc o to znajomego lub korzystając z płyt CD zamieszczonych w czasopismach. Podobnie postępujemy dobierając sterowniki do karty graficznej, inne będą do kart Radeon z chipsetem ATI a inne do kart Nvidi z chipsetem GeForce. To samo dotyczy modelu karty dźwiękowej i nie waŝne czy posiadamy kartę zintegrowana z płytą główną czy montowaną osobno. Jedno jest pewne, na stronie Internetowej producenta zawsze znajdziemy odpowiednie informacje i najnowsze ich wersje. Instalując sterowniki do urządzeń, moŝemy w przypadku braku ich cyfrowego podpisu spotkać się z informującym nas o tym fakcie oknem. Ignorujemy to ostrzeŝenie klikając na przycisk Tak, aby kontynuować proces instalacji 16

17 Sterowniki do płyty głównej Zawsze jako pierwszy instalujemy sterownik do płyty głównej. Podczas instalacji musimy zwrócić uwagę, aby odpowiednie opcje w oknach były zaznaczone (AGP, IDE, USB itp.). W większości, jej przebieg jest w pełni automatyczny i nasza rola kończy się na klikaniu przycisku OK, Dalej lub Next. Po zakończonym procesie komputer powinien uruchomić się ponownie, jeŝeli to nie nastąpi musimy zrobić to sami klikając na przycisk Start na Pasku zadań i wybierając zakładkę Zamknij (Wyłącz komputer) a w oknie Uruchom ponownie Sterownik do karty graficznej Drugim w kolejności sterownikiem, jaki zainstalujemy jest sterownik do karty graficznej. Na przykładzie popularnych kart graficznych z układem GeForce przestawię w skrócie proces instalacji sterowników Nvidi. JeŜeli dysponujemy sterownikiem pobranym z Internetu bądź na płycie CD z czasopisma, to po kliknięciu na jego ikonę nastąpi proces wypakowania plików. Na tym etapie mamy jeszcze moŝliwość wyboru dysku / folderu, na którym będzie to miało miejsce. Proponuję tą opcje pozostawić bez zmian, program rozpakuje się na dysku C:\w folderze Nvidia, który później moŝemy usunąć do kosza. Po rozpakowaniu, samoczynnie następuje proces instalacji, ekran na moment moŝe przybrać kolor czarny i migać, co jest zjawiskiem normalnym. Po zakończeniu w ostatnim oknie przyciskiem Zakończ lub OK potwierdzamy ponowne uruchomienie komputera Podstawowa konfiguracja karty graficznej Po ponownym uruchomieniu komputera przystępujemy do podstawowej konfiguracji ustawień karty graficznej, (przebieg zaprezentuję na przykładzie karty, Ganiwarda z chipsetem GeForce, dla kart graficznych z chipsetem ATI opcje ustawiamy te same, jedynie umiejscowienie przycisków i zakładek będzie się róŝnić). Klikamy PPM na Pulpicie i w rozwiniętym menu przechodzimy do zakładki Właściwości. W nowym oknie klikamy na zakładkę Ustawienia. W oknie Właściwości: Ekran zmieniamy paletę kolorów z 16 bitów na 32 bity i klikamy na przycisk Zastosuj a w nowym oknie potwierdzamy zmianę klikając na przycisk OK. W polu Obszar ekranu, ustawiamy suwakiem rozdzielczość 1024 na 768 (dla monitorów od 17 ) i klikamy na przycisk Zastosuj, a w oknie informacyjnym na OK. 17

18 Po ustawieniu palety kolorów i obszaru ekranu, pozostając nadal w oknie Właściwości: Ekran przechodzimy do konfiguracji ustawień zaawansowanych. Klikamy na przycisk Zaawansowane a w kolejnym oknie, w polu Zgodność sprawdzamy czy jest zaznaczona opcja: Zastosuj nowe ustawienia bez ponownego uruchomienia komputera, jeŝeli nie, to ją dajemy i klikamy kolejno na przyciski Zastosuj i Ok. Jednym z waŝniejszych parametrów, jakie musimy jeszcze zmienić jest częstotliwość odświeŝania ekranu, która ma niebagatelny wpływ na komfort pracy i nasz wzrok. W górnej części okna przechodzimy do zakładki Monitor. W polu Ustawienia Monitora zmieniamy Częstotliwość odświeŝania. W tym celu rozwijamy pole i wybieramy wartość 85 Hz. Zapisujemy zmiany klikając na Zastosuj a w nowym oknie potwierdzamy decyzję przyciskiem OK. Ekran po krótkotrwałym wygaśnięciu uruchomi się w wybranej przez nas częstotliwości. Kolejną czynnością jest ustawienie globalnej konfiguracji sterownika karty graficznej. W tym celu klikamy na zakładkę z nazwą naszej karty i przechodzimy do jej okna z rozwiniętym dodatkowym menu. 18

19 Klikając na poszczególne zakładki w rozwiniętym menu, obserwujemy zmieniające się okna z roŝnymi opcjami i ustawieniami. Przeciętnego uŝytkownika, większość z tych opcji raczej nie zainteresuje a ponadto, są one ściśle związane z wydajnością karty graficznej, jaką posiadamy. Dla tego, proponuję opcje w dwóch pierwszych zakładkach Dostosowanie ekranu i Taktowanie trybu wyświetlania pozostawić bez zmian. Zajmiemy się trzecia zakładką Ustawienia wydajności i jakości. Dwie pierwsze pozycje w polu Ustawienia globalne sterownika (Ustawienia wygładzania obrazu i Filtr anizotropowy) mają bezpośredni wpływ na jakość wyświetlanej grafiki, szczególnie w grach. Usunięcie zaznaczenie Pod kontrolą aplikacji w lewym dolnym rogu i ustawienie suwaka na wartość x2 - zwiększy jakość generowanego przez kartę obrazu, (zbyt duŝa wartość np., 4x, x8, przy słabszym sprzęcie moŝe spowodować nawet całkowity brak płynności obrazu ), dla tego na tym etapie najrozsądniej pozostawić opcję bez zmian czyli pod kontrolą aplikacji. Następna opcja, Wydajność systemu pozwala nam na określenie za pomocą suwaka parametrów pracy karty graficznej a dokładniej uzyskanie robocze, ulepszeń jakości dla aplikacji Direct 3D i OpenGL. Tutaj teŝ moŝemy poeksperymentować, juŝ bez tak drastycznych skrótów jak w poprzedniej opcji. Zmiany zatwierdzamy klikając na klawisz Zastosuj. UWAGA! Zmiany w zakładce Ustawienia kolorów przeprowadzamy po odpowiednim ustawieniu opcji wyświetlania i geometrii ekranu na monitorze. Zakładka Ustawienia kolorów pozwala na zdefiniowanie własnych ustawień a za razem polepszenie jakości wyświetlanego obrazu. Zanim przystąpimy do zmian w lewej części okna w polach Zastosuj zmiany koloru, tak aby objęły, zmieniamy w górnym okienku opcję z Pulpit na Wszystko i sprawdzamy czy w poniŝszym oknie równieŝ figuruje wpis Wszystkie. Z prawej strony okna w polu Cyfrowa głębia klawiszami kierunkowymi <- : -> lub za pomocą kursora myszy, zmieniamy ustawienie (odpowiednią jakość uzyskamy poprzez trzykrotne naciśnięcie przycisku kierunkowego: ->). Identycznie postępujemy przy pozycji Kontrast, przesuwając suwak na wartość 102% lub 103%. Pozycja Jasność pozwala na zdefiniowanie własnych ustawień, szczególnie przydatnych przy oglądaniu filmów, które z reguły są ciemniejsze. Przeprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zastosuj i klikając na przycisk Zapisz jako... moŝemy je zapisać pod własna nazwą, co umoŝliwi nam ich szybki wybór. W kaŝdej chwili moŝemy powrócić do standardowych ustawień wyświetlania obrazu klikając na przycisk Przywróć domyślne. 19

20 Ostatnim etapem konfiguracji karty graficznej jest opcja Narzędzia. Klikamy na zakładkę Narzędzia w rozwiniętym dodatkowym menu, W oknie obok w polu Narzędzia skrótów usuwamy oba zaznaczenia. Zmiany zatwierdzamy kolejno przyciskami Zastosuj i OK. W pozostałych zakładkach: Układ ekranu, Rozdzielczość ekranu i tempa odswieŝania, Zarządzanie pulpitami oraz Edytowanie memu nie przeprowadzamy Ŝadnych zmian. Zamykamy okna klikając dwa razy na przycisk OK i uruchamiamy ponownie komputer Sterownik do karty dźwiękowej Opis instalacji sterownika dźwięku oprę o oprogramowanie do najpopularniejszych kart dźwiękowych, zintegrowanych z płyta główną, na chipsecie AC97 Realtek ALC. Tym razem jednak, nie będziemy uruchamiać procesu instalacyjnego z płyty lub dysku twardego, ale poprzez aktualizację sterownika z panelu MenadŜera urządzeń. W ten sposób zainstalujemy tylko niezbędne składniki, potrzebne do prawidłowej pracy karty dźwiękowej, bez zbędnego obciąŝania systemu niepotrzebną ilością dodatkowych plików i bibliotek DLL. Rozpoczynamy od kliknięcia PPM na ikonę Mój komputer (w Windows XP ikonę Mój komputer odnajdziemy w menu Start) i wybraniu z rozwiniętego menu zakładki Właściwości. W oknie Właściwości systemu przechodzimy do zakładki Sprzęt, i przycisku MenadŜer urządzeń. W oknie MenadŜera urządzeń rozwijamy wpis ze znakiem zapytania, informujący o braku sterownika do naszej karty dźwiękowej i klikamy na niego PPM a z rozwiniętego menu wybieramy Właściwości. W nowym oknie przechodzimy na zakładkę Sterownik i klikamy na przycisk Aktualizuj sterownik. W następnych oknach zaznaczamy odpowiednią opcję wyszukiwania plików sterownika np. z dysku, CD-ROM, innej lokalizacji, którą musimy dokładnie określić. UWAGA! Pliki sterownika jeŝeli były ściągnięte z Internetu lub znajdują się na płycie CD z czasopisma przed instalacją muszą być wypakowane na dysk twardy (najlepiej do nowo utworzonego w tym celu folderu o takiej samej nazwie jak sterownik), w przeciwnym razie nie zostaną odnalezione, nawet jeŝeli wskaŝemy ich dokładną lokalizację. O zakończonej pozytywnie operacji wyszukiwania, zostaniemy poinformowani stosownym komunikatem. Potwierdzając przyciskiem OK rozpoczynamy pobieranie plików sterownika. Po zakończeniu zamykamy wszystkie otwarte okna i uruchamiamy ponownie komputer. 20

21 Tym razem po ponownym uruchomieniu, słyszymy powitalne dźwięki płynące z głośników. Pora zabrać się za nie i odpowiednio skonfigurować pozostałe opcje Audio. Kolejno przechodzimy do Menu start \ Ustawienia \ Panel sterowania (w Windows XP dla naszej wygody w Panelu sterowania włączamy Standardowy widok). W oknie Panelu sterowania odnajdujemy i klikamy podwójnie na ikonę Dźwięki i multimedia. W nowym oknie Właściwości: Dźwięki i multimedia, zaznaczamy w polu Głośność dźwięku opcję PokaŜ wskaźnik na pasku zadań i klikamy na przycisk Zastosuj. W polu Schemat ustawiamy w okienku opcje Brak dźwięków i potwierdzamy decyzję przyciskiem Zastosuj. W polu Zdarzenia dźwiękowe odszukujemy po kolei dwie pozycje: Zatrzymanie krytyczne i OpróŜnienie kosza. Zaznaczamy pierwszą i klikamy na przycisk Przeglądaj. W oknie Przeglądania odnajdujemy nasz folder z dźwiękami audio aby wybierać właściwy dla danego zdarzenia dźwięk. Zamykamy okno przeglądania klikając na klawisz OK. Identycznie postępujemy z drugim zdarzeniem OpróŜnienie kosza. Przeprowadzone zmiany zapisujemy pod własna nazwą klikając na przycisk Zapisz jako w polu Schemat. Wszystkie zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zastosuj i zamykamy okno klikając na przycisk OK. Pierwszą widoczną zmianą jaka przeprowadziliśmy jest widok ikony głośniczka w Zasobniku systemowym. Klikamy na nią PPM i z menu wybieramy polecenie Otwórz regulację głośności. W nowym oknie Volume control na Pasku narzędziowym przechodzimy do Opcji i w menu do Właściwości. W oknie Właściwości w panelu PokaŜ następujące sterowniki głośności zaleŝnie od sprzętu jakim dysponujemy zaznaczamy pozycję: Wolume control, Wave, SW synth, Subwoower, Center, CD Player, Line In, Microphone, PC Speaker. Wybór kończymy klikając na przycisk OK. 21

22 Ponownie otwieramy okno Volume control oraz zakładkę Właściwości. Przechodzimy do panelu Center (nazwa panelu moŝe być inna, zaleŝnie od typu karty dźwiękowej) i klikamy na przycisk Zaawansowane. W oknie Zaawansowane sterowniki dla: Center w panelu Inne sterowniki dajemy zaznaczenie przy pozycji 1 Switch Mic-In to Center/LFE Output i Zamykamy okno klikając na przycisk Zamknij. Większość płyt głównych posiada obecnie zintegrowaną 5-cio lub 6-cio kanałową kartę dźwiękową, do której mamy podłączony zestaw nagłaśniający. Z tego względu musimy sprawdzić i ewentualnie skonfigurować rodzaj podłączonych do karty głośników. Klikamy PPM na ikonę głośnika w Zasobniku systemowym i wybieramy zakładkę Ustaw właściwości audio. W oknie Właściwości: Dźwięki i multimedia przechodzimy do zakładki Audio i przycisku Zaawansowane. W nowym oknie Zaawansowane właściwości audio przechodzimy do panelu Ustawienia głośników i z rozwiniętej listy wybieramy opcję najbardziej zbliŝoną do posiadanego zestawu muzycznego. Ostatnim etapem ustawień, na przykładzie 5-cio kanałowej karty Realtek ALC Series AC'97 jest jej przetestowanie i konfiguracja dodatkowego oprogramowania, które jest automatycznie instalowane razem z sterownikiem dźwięku. Otwieramy okno Panelu sterowania, odnajdujemy i klikamy dwukrotnie na ikonę Sound Effect Manager. (Wygląd i nazwa ikony moŝe być róŝna od podanej). W otwartym oknie AC97 Audio Configutation moŝemy spokojnie przyjrzeć się poszczególnym zakładką i ich ustawieniom. - Sound Effect: ustawienia pozostawiamy bez zmian. 22

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przygotowanie do instalacji systemu 4.1.1. Materiał nauczania Struktura fizyczna dysku Dwa pojęcia ściśle związane z budową dysku to zapis magnetyczny i technika realizacji dostępu

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ustawień BIOS-u

Konfiguracja ustawień BIOS-u Konfiguracja ustawień BIOS-u BIOS Basic Input/Output System. (podstawowy system wejścia/wyjścia).program o wielkości 256 lub 512 kb zapisany w pamięci na płycie głównej. Zbiór procedur które wykrywają

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01 Materiały szkoleniowe Kurs D1 wersja 2.01 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu

Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu Autor: Steve Sinchak T³umaczenie: Leszek Sagalara ISBN: 978-83-246-2712-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Tweaks: A Comprehensive Guide on Customizing, Increasing

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-61125-58-7

ISBN 978-83-61125-58-7 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Publikacja jest rezultatem realizacji Projektu: Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5 Podręcznik użytkownika ŁÓDŹ 2013 1 ISBN 978-83-937613-0-2 Układ typograficzny autora. Wydawca: Producent programu: Tomasz Bernacik GPSoftware PO Box 570 Ashgrove Queensland

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

LunarPlus Udoskonalony program powiększający Wersja 7.0

LunarPlus Udoskonalony program powiększający Wersja 7.0 LunarPlus Udoskonalony program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1 Instalacja i ustawienia...3 1.1 Instalacja pakietu ochrony antywirusowej mks_vir 2k7 administrator...3 1.

Spis treści: Rozdział 1 Instalacja i ustawienia...3 1.1 Instalacja pakietu ochrony antywirusowej mks_vir 2k7 administrator...3 1. Spis treści: Rozdział 1 Instalacja i ustawienia...3 1.1 Instalacja pakietu ochrony antywirusowej mks_vir 2k7 administrator...3 1.2 Ustawienie administratora z poziomu programu...5 1.2.1-Uruchamiaj jako:

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o.

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. instrukcja użytkownika wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. 1 Instalacja i rejestracja 1.1 Program preinstalowany na karcie SD 1.2 Instalator pobrany z Internetu 1.4 Dalsza część

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Typowe uszkodzenia sprzętowe i ich objawy 4.1.1. Materiał nauczania Typowe uszkodzenia sprzętowe i ich objawy W niniejszym rozdziale zostały omówione jedynie najbardziej typowe

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Spis treści Podziękowania...9 O autorach... 11 Wstęp... 13 Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Rozdział 1. O systemie Damn Small Linux... 21 Miara sukcesu Damn Small Linux... 22 Co Damn

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

Po prostu Windows XP PL. Service Pack 2

Po prostu Windows XP PL. Service Pack 2 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo