Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Vol. 10, LASERY NEODYMOWE W CHIRURGII OKULISTYCZNEJ - PRZEGLĄD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Vol. 10, 2004 137 LASERY NEODYMOWE W CHIRURGII OKULISTYCZNEJ - PRZEGLĄD"

Transkrypt

1 Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Vol. 10, LASERY NEODYMOWE W CHIRURGII OKULISTYCZNEJ - PRZEGLĄD Ewa Kostuś¹, Marta Misiuk-Hojło², Maria Turska² 1 Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny, Wrocław, ul. Stawowa 12 2 Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej, Wrocław, ul. Chałubińskiego 2a Streszczenie W pracy przeglądowej omówiono zastosowanie laserów neodymowych w okulistyce. Abstract Nd:YAG lasers in ophthalmic surgery survey The application of Nd:YaG laser in ophthalmic surgery is discussed in this survey. Słowa kluczowe: laser Nd:YAG, choroby oczu. Key words: Nd:YAG-laser, eye diseases. Wpłynęło , zaakceptowano do druku Wstęp Lasery, w których materiałem aktywnym są jony neodymu emitują promieniowanie w zakresie bliskiej podczerwieni (długość fali 1064,5 nm). Neodym należy do pierwiastków ziem rzadkich tzw. lantanowców. Jony tego pierwiastka można wprowadzać do szkła, kryształów, cieczy, a nawet mas plastycznych. Lantanowce mają korzystną, z punktu widzenia zastosowania w laserze strukturę elektronową. Dlatego wiele z nich wykorzystano jako materiał czynny. Obecnie najbardziej powszechnie wykorzystuje się lasery Nd- YAG. Nazwa tego lasera jest skrótem składającym się z symboli pierwiastków wykorzystywanych jako materiał czynny, emitujących energię: neodym, które umieszczone są w krysztale granatu (Neodymium Yttrium Aluminium Garnet). W latach 60. najpopularniejszym materiałem do budowy rezonatorów było szkło z jonami neodymu. Zaletą laserów budowanych na granacie itrowo-glinowym domieszkowanych neodymem (Nd-YAG) jest możliwość uzyskiwania emisji zarówno impulsowej, jak i ciągłej, a także możliwość zawężania impulsu (Q-switch). Obecnie wykorzystuje się: 1. lasery neodymowe o swobodnej generacji, 2. drugą harmoniczną lasera neodymowego (SGH, Second Harmonic Generation), 3. lasery neodymowe o zawężonym impulsie modulowanym, tzw. Q-switch [18, 33, 34]. Lasery neodymowe o swobodnej generacji nie znalazły szerszego zastosowania do koagulacji dna oka. Wykorzystuje się je do destrukcji ciała rzęskowego poprzez twardówkę w ciężkich przypadkach jaskry. Podejmowane są też próby wykorzystania lasera neodymowego o swobodnej generacji do poprzeztwardówkowej koagulacji podczas zabiegów odwarstwienia siatkówki. Już w rok po zbudowaniu przez Maimana lasera rubinowego Franken i wsp. otrzymali drugą harmoniczną, kierując promieniowanie na kryształ kwarcu. Na jego wyjściu oprócz wiązki podstawowej o długości fali 694,3 nm otrzymano składową o długości fali równej 341nm (zakres nadfioletu). Dla okulistyki szczególne znaczenie ma przetwarzanie promieniowania laserów emitujących w podczerwieni. W ten sposób uzyskać można długość fali w zakresie widzialnym. W celu przetworzenia promieniowania podczerwonego (1064 nm) na promieniowanie barwy zielonej o długości fali 532nm wstawia się odpowiednio zorientowany kryształ (KH 2 PO 4 ). Druga harmoniczna lasera neodymowego jest wykorzystywana klinicznie przy zabiegach na odcinku przednim i na dnie oka, gdzie powoduje powstanie ognisk koagulacji. Laser ten stosuje się w retinopatii cukrzycowej [29, 33, 34]. Q-switch to urządzenie, w którym dąży się do znacznego zwiększania mocy promieniowania, przy jednoczesnym skracaniu czasu ekspozycji. Nowoczesny Q-switch Nd-YAG laser emituje w czasie ns promieniowanie o mocy od 10 do 16 (terawatów).

2 138 Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Vol. 10, 2004 Energia tego promieniowania skupia się w ognisku o średnicy ok. 50 µm, wytwarzając w miejscu uderzenia temperaturę ok C. Tkanka pochłonąwszy taka ilość energii zamienia się w plazmę. Efekt tnący jest wynikiem powstawania hydrodynamicznej fali uderzeniowej na skutek gwałtownego zwiększenia objętości plazmy. Fala ta mechanicznie rozrywa tkanki wokół miejsca uderzenia. Mimo tak wysokiej temperatury efekt termiczny jest minimalny z powodu bardzo krótkiego czasu trwania impulsu oraz niskiego przewodnictwa cieplnego tkanek oka. [17, 18, 32, 33]. W okulistyce lasery Nd-YAG o modulowanym impulsie mają zastosowanie między innymi do [18, 33]: 1. przecinania różnego rodzaju cyst spojówek i powiek, 2. przecinania naczyń wrastających w rogówkę, 3. przecinania cyst tęczówkowych, 4. przecinania (kapsulotomii) zaćm wtórnych, resorbujących się soczewek, soczewek podwichniętych (np. w zespole Marfana), 5. przecinania zrostów przednich i/lub tylnych (po urazach, zabiegach operacyjnych), 6. wykonania irydektomii (np. w jaskrze), 7. zabiegów przeciwjaskrowych wykonanych w obszarze kata przesączania, 8. poprzeztwardówkowej koagulacji ciała rzęskowego w najcięższych przypadkach jaskry, w których pomimo stosowania leczenie operacyjnego nie uzyskano obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego, 9. przecinania trakcji i błon w ciele szklistym (witreotomia) - po urazach, stanach zapalnych, w retinopatii cukrzycowej, 10. korekcji źrenicy, najczęściej w oczach bezsoczewkowych. W niektórych przypadkach korzystne jest połączenie zabiegów laserem argonowym i laserem Nd-YAG. Cysty powiek i spojówki są to zazwyczaj torbiele retencyjne, zawierające przeźroczysty płyn. W tych przypadkach zamiast chirurgicznego zabiegu wyłuszczenia lub nacięcia, z powodzeniem stosuje się perforację laserem Nd-YAG. Wrastające naczynia w rogówkę stanowią poważny problem, zwłaszcza w przypadku planowanego przeszczepu rogówki. Koagulacja tych naczyń za pomocą diatermii lub lasera argonowego bywa mało efektywna. Rekanalizacja koagulowanych naczyń następuje po kilku dniach. Znacznie lepsze efekty daje śródrogówkowe przecinanie naczyń za pomocą lasera Nd-YAG o zawężonym impulsie. Obecnie stosuje się połączone zabiegi laserem argonowym i laserem Nd-YAG. Mechanizm działania lasera Nd-YAG polega rozrywaniu ściany naczynia. W ten sposób osiąga się większa destrukcję niż przy użyciu lasera argonowego, za pomocą którego przy stosowaniu odpowiednio wysokich poziomów mocy można spowodować koagulacje krwi w naczyniu, następowe zatory i zamknięcie przepływu. Wskazaniami do tego typu zabiegów są: naczynia w centrum rogówki upośledzające ostrość wzroku, przygotowanie do zabiegu przeszczepienia rogówki, wrastanie naczyń w rogówkę po przebytym wirusowym zapaleniu rogówki, po ranie perforującej rogówki, po oparzeniach. Zabieg należy poprzedzić wykonaniem angiografii fluoresceinowej przedniego odcinka gałki ocznej co pozwala na zidentyfikowanie naczyń doprowadzających. Wiązkę promieniowania lasera argonowego o średnicy 50 µm i mocy 0,5-1,0 W kieruje się na wybrane naczynie doprowadzające i przesuwa się ją wzdłuż naczynia zgodnie z prądem krwi, doprowadzając do zatoru. Wówczas laserem Nd-YAG w kilku miejscach rozrywa się ścianę naczynia. Obecnie prowadzi się badania nad inną techniką polegającą na rozerwaniu naczynia laserem Nd-YAG, a następnie na koagulacji wynaczynionej krwi laserem argonowym, stąd możliwość użycia mniejszej energii lasera argonowego [21, 28]. Cysty tęczówkowe są przeważnie późnym powikłaniem po ranach rogówki. Chirurgicznie ich wyłuszczenie jest dość trudne. Często obserwuje się wznowy. Perforacja tych cyst laserem nie sprawia żadnego problemu. Choć często obserwuje się wznowy to zabieg, ten można powtarzać bez większego ryzyka. Zabiegi wykonywane laserem Nd-YAG w różnego rodzaju zaćmach Jednym z większych powikłań po zewnątrztorebkowym usunięciu zaćmy i wszczepieniu soczewki tylnokomorowej jest zmętnienie tylnej torbki (10-30% operowanych). Wykonuje się wówczas kapsulotomię tylną metodą klasyczną (chirurgiczną) lub laserową (laser Nd-YAG). 1. Kapsulotomia tylna [1, 6, 10, 43, 50] Laser Nd-YAG o następujących parametrach długość emitowanej fali 1064nm,

3 Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Vol. 10, czas impulsu 8ns, zakres energii 2-10mJ, możliwość powtarzania impulsów w seriach 1-3. Wskazaniem do kapsulotomii tylnej jest obniżenie pooperacyjnej ostrości wzroku związanej z przymgleniem torebki tylnej [27]. Przeciwwskazania bezwzględne to: 1. blizny rogówki obniżające w znaczny sposób przezierność rogówki, 2. zmętnienie płynu w komorze przedniej, 3. jaskra nieregulująca się farmakologicznie czy chirurgicznie, 4. brak potencjalnej zdolności widzenia ( złe rokowanie), 5. inne np. brak współpracy pacjenta-małe dziecko, oczopląs. Przeciwwskazania względne to: 1. niezdolność pacjenta do prawidłowej fiksaci (możliwość uszkodzenia struktur wewnętrznych gałki ocznej), 2. podejrzenie lub rozpoznanie cystowatego obrzęku plamki, 3. wysokie ryzyko odwarstwienia siatkówki, 4. czynne zapalenie wewnątrzgałkowe. Nie zaleca się wykonywania rozcięcia zmętniałej torebki tylnej przed upływem trzech, a nawet sześciu miesięcy po usunięciu zaćmy. W tym bowiem czasie torebka tylna ulega napięciu, co znacznie ułatwia wykonanie zabiegu [47]. Część operatorów rutynowo poszerza źrenicę przed zabiegiem kapsulotomii, co stwarza możliwości uzyskania największego kąta stożka promieni lasera zdążających do miejsca ogniskowania. Zapewnia to gwałtowny spadek gęstości energii przed i za ogniskiem, a tym samym maksymalne bezpieczeństwo zabiegu. Inni operatorzy nie poszerzają źrenicy, ponieważ operując przy poszerzonej źrenicy można wykonać otwór przesunięty w stosunku względem osi optycznej, co powoduje konieczność poszerzenia i niepotrzebnie zwiększa ilość impaktów laserowych. (19,47) Wykonując zabieg stosuje się wiele technik, np. kapsulotomię pionową, poziomą, na wzór krzyża. 2. Kapsulotomia przednia Obecnie zabieg ten wykonuje się rzadziej. Nacięcie torebki przedniej laserem Nd-YAG wykonuje się [4, 43, 48]: 1. przed właściwym zabiegiem chirurgicznym, zwłaszcza w przypadku zwapniałej, twardej torebki przedniej (korzystne jest wykonanie kapsulotomii na 1 godz. przed właściwym zabiegiem), 2. w okresie pooperacyjnym, jeśli była nieprawidłowo wykonana kapsulotomia podczas zabiegu i torebka przednia pokrywa sztuczną soczewkę w osi optycznej lub jeśli resztki torebki włóknieją, 3. w podwichniętej soczewce w przebiegu zespołu Marfana - korzystne efekty u młodych pacjentów (masy soczewkowe wchłaniają się w ciągu kilku dni), 4. w zaćmach pourazowych (częściowo lub całkowicie zresorbowanych) i w zaćmach błoniastych (były to pierwsze wskazania do stosowania lasera Nd-YAG). 3. Fakoliza Jest stosowana coraz częściej przed fakoemulsyfikacją, aby skrócić czas samego zabiegu operacyjnego. Zabieg polega na rozbiciu jądra soczewki bez naruszenia jej torebki. Obecnie zaczyna się stosować do tego celu lasery pikosekundowe. Należy jednak pamiętać, że istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia torebki tylnej [2, 15, 27]. 4. Fotoliza Fotoliza czyli emulsyfikacja śródoperacyjna mas soczewkowych przy użyciu promieniowania lasera Nd-YAG wydaje się być metodą perspektywiczną. Promieniowanie lasera ogniskowane jest na płytce tytanowej, która znajduje się w końcówce układu roboczego, powodując jej drgania. Powstające fale rozbijają masy soczewkowe, które są następnie odsysane przez aspirację tego samego układu. Jedynym dopuszczonym układem do usuwania zaćmy u ludzi w USA metodą fotolizy jest tzw. układ do fotolizy Dodicka. Płytka tytanowa w końcówce układu roboczego spełnia rolę ochronną dla śródbłonka rogówki, siatkówki i oczu chirurga. Światło lasera w porównaniu do fal ultradźwiękowych powoduje powstanie dużo mniejszej ilości ciepła, stąd znacznie zmniejsza się ryzyko oparzenia rogówki. Pozwala to na oddzielenie irygacji od końcówki roboczej układu do fotolizy, co z kolei umożliwia zmniejszenie średnicy cięcia twardówkowo-rogówkowego do mniej niż 1,5 mm (8 11, 15, 23 25, 27]. 5. Inne zabiegi laserowe Pigmentolysis - usuwanie, rozpraszanie złogów barwnika na soczewce (38,50). Rozbicie mas soczewko-

4 140 Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Vol. 10, 2004 wych, które pozostały na tylnej torebce lub przesunęły się w obręb źrenicy, co przyspiesza wchłanianie. Synechiotomia, czyli przecinanie zrostów: (14,27,50) a) w przypadku zrostów tylnych - pozwala to na uzyskanie prawidłowego kształtu źrenicy; zabieg ten czasem bywa poprzedzony koagulacją laserem argonowym, b) w przypadku zrostów przednich, które zniekształcają źrenicę lub blokują jednoczasowo wykonaną trabekulektomię (powikłaniem może być kilkudniowy wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz krwawienie do komory przedniej oka), c) w przypadku zrostów szklistkowo-rogówkowych, do których dochodzi po powikłanych zabiegach usunięcia zaćmy. Zastosowanie lasera Nd-YAG w leczeniu jaskry 1. Irydotomia laserowa Najstarszym zabiegiem chirurgicznym w jaskrze była irydektomia, wykonana w 1857 roku przez Graefego. Również irydotomia laserowa była pierwszym zabiegiem przeciwjaskrowym, wykonanym na początku lat 50-tych przez Meyer-Schwickeratha przy użyciu koagulatora z lampą ksenonową, która dawała jednak niepożądane powikłanie w postaci uszkodzenia soczewki. W późniejszym okresie wykorzystywano również lasery rubinowe. Obecnie stosuje się lasery Nd-YAG, argonowe i diodowe. (36,37) Wskazania: 1. ostry atak jaskry, 2. jaskra pierwotna zamykającego się kąta, która normalizuje się łatwiej po irydotomii, 3. niekompletna irydektomia chirurgiczna (celem zniszczenia listka barwnikowego), 4. jako irydotomia profilaktyczna w oku towarzyszącym, 5. jaskra o mieszanym patomechaniźmie, czyli jaskra pierwotna otwartego kata z wąskim katem przesączania, 6. blok źreniczny w oku bezsoczewkowym, 7. jako irydotomia profilaktyczna w drugim oku po wystąpieniu jaskry złośliwej po chirurgicznym leczeniu jaskry w pierwszym oku [5, 37]. Główne przeciwwskazania do irydotomii laserowej stanowią: patologiczne unaczynienie tęczówki (rubeosis iridis), unaczynienie w kącie przesączania, rozszerzenie naczyń tęczówki z innych powodów np. zapalnych. Podjęcie zabiegu w takich warunkach grozi wylewem krwi do komory przedniej oka. W uzasadnionych klinicznymi względami przypadkach zamyka się naczynie za pomocą lasera argonowego, a następnie wykonuje się bardzo ostrożnie (jak najniższa energia) irydotomię laserem Nd-YAG obrzęk oraz przymglenie rogówki szeroka źrenica Przed wykonaniem laserowej irydotomii wymagane jest zastosowanie leków ogólnych celem zminimalizowania odczynu zapalnego w gałce ocznej (Aspiryna 500mg na 1 godz. przed zabiegiem) oraz maksymalne zwężenie źrenicy 4% r-rem pilokarpiny. Zabieg irydotomii laserowej wykonuje się przy użyciu specjalnej soczewki Abrahama, która dzięki ekscentrycznie wtopionej małej soczewce o mocy +60 dioptrii pozwala uzyskać duże powiększenie tęczówki, na której ogniskowana jest wiązka laserowa. Miejsce irydotomi zostało dokładnie określone na dalekim obwodzie; pod powieką, na godz. 11 lub 1 (omijając godz. 12, ponieważ wytworzony pęcherzyk gazu może zablokować irydotomię). Uważa się, że w przypadku jasnopigmentowanej tęczówki najlepsze efekty uzyskuje się stosując laser Nd-YAG, przy użyciu którego jeden lub kilka impaktów powoduje przerwanie tkanki tęczówki i powstanie otworu. Stosuje się energię rzędu 2-10mJ. W przypadku bardziej pigmentowanych i grubych tęczówek proponuje się stosowanie kombinacji terapii laserowej: laserem argonowym (energia 1000 mw, czas 0,02 0,05 s., średnica impulsu 50µm) lub diodowym (energia mw, czas 0,05 0,1 s) wykonuje się ścieńczenie tęczówki, a następnie przy użyciu lasera Nd-YAG (energia 4 6 mw, ilość impaktów 3 4) wykonanie koagulacji penetrującej. Pamiętać należy, że w przypadku ciemnych tęczówek postępowanie może być utrudnione niezamierzonym efektem wyrzucenia barwnika już po kilku pierwszych impaktach, co zmusza do przerwania seansu laserowania [22, 26, 37, 42]. W momencie perforacji (po przecięciu warstwy barwnikowej) widoczny jest gwałtowny przepływ płynu z komory tylnej do komory przedniej. Przepływ ten jest dobrze widoczny gdyż strumień płynu unosi barwnik tylnego listka tęczówki i strzępki tęczówki.

5 Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Vol. 10, Jest to tzw. sygnał dymny. Zwykle pogłębia się komora przednia i wzrasta wartość współczynnika odpływu. W przypadku iris bombe ciśnienie śródgałkowe obniża się niemal natychmiast. Inne sytuacje kliniczne, w których konieczne jest przecięcie tęczówki, czyli irydotomia, to zrosty tęczówkowo-rogówkowe blokujące na znacznej przestrzeni kąt przesączania (np. w przypadkach pourazowych lub po powikłanych operacja chirurgicznych). 2. Trabekulopunkcja laserowa Następna grupa zabiegów laserowych w jaskrze, wykonywanych laserem Nd-YAG, to zabiegi wykonywane w obszarze kąta przesączania. Należy tu trabekulopunkcja laserowa, inaczej trabekulotomia laserowa, goniotomia laserowa oraz selektywna laserowa trabekuloplastyka (SLT). Pierwszą typową goniotomię ab interno przy pomocy lasera Nd-YAG wprowadzili Dutton, Fukachi i inni, oraz Jurio i wsp. [12, 13, 40, 41, 44, 45]. Stosowana jest ona w jaskrze otwartego kąta i w jaskrze zamykającego się kąta przy dostępie do trabekulum, a polega ona na wykonaniu mikroperforacji w utkaniu beleczkowym, co powoduje powstanie trwałych mikrokanalików, powstałych w wyniku wysokiej energii lasera. Łączą one bezpośrednio komorę przednią z kanałem Schlemma i tym samym usprawniają i zwiększają odpływ cieczy wodnistej z układu komorowego oka. Trabekulopunkcje wykonuje się w środkowej, barwnikowej części utkania beleczkowego kąta rogówkowo-tęczówkowego, w zakresie stopni, najczęściej w kwadrancie dolno-skroniowym, przy użyciu trójlustra Goldmana. Na jednym posiedzeniu terapeutycznym wykonuje się od 12 do 38 emisji (średnio 20). Stosuje się moc od 4 6 mj (średnio 4,72 mj). W przypadku niepowodzeń zabieg można powtarzać. Wskazania: 1. przy nieskuteczności leczenia farmakologicznego jaskry otwartego kąta, 2. przy nietolerancji leków przeciwjaskrowych, 3. przy małej skuteczności (wykonywanej wcześniej) trabekuloplastyki laserowej(alt), 4. przy braku zgody pacjenta na leczenie chirurgiczne, 5. gdy leczenie operacyjne stanowi duże ryzyko powikłań (podeszły wiek, ciężki stan chorego), 6. konieczność czasowego odroczenia zabiegu operacyjnego. Bezwzględnym przeciwwskazaniem jest unaczyniony kąt tęczówkowo-rogówkowy. 3. Sklerostomia laserowa Kolejnym zabiegiem laserowym obniżającym ciśnienie wewnątrzgałkowe jest sklerostomia laserowa. Jest to zabieg polegający na wykonaniu przetoki łączącej komorę przednią z przestrzenią podspojówkową. Początkowo stosowano laser CO 2, odgrywał on w tym zabiegu rolę skalpela i zasadnicza korzyść z jego użycia ograniczała się do tzw. suchego pola operacyjnego. Jednak trudności manipulacyjne zwierciadlanym torem optycznym spowodowały zarzucenie tej metody. Obecnie do wykonywania laserowej sklerostomii ab externo stosowane są lasery Nd-YAG o zwężonym impulsie, a także laser Holmium-YAG (Ho-YAG) i Erbium-YAG (Er-YAG) zaopatrzone w końcówkispecjalnie ukształtowane światłowody, które wprowadzone są pod spojówkę gałkowa przez małe cięcie w okolicy rąbka rogówki i przepalają otwór do komory przedniej. Uważa się, że zabieg sklerostomii laserowej jest prosty w wykonaniu, jednakże obarczony ryzykiem uszkodzenia soczewki. Dlatego jest zalecany głównie w oczach bezsoczewkowych [3, 35]. 4. Selektywna laserowa trabekuloplastyka SLT W 1997 roku Latina przedstawił nowy rodzaj lasera Nd:YAG o zawężonym impulsie i zdwojonej częstotliwości, emitującej falę o długości 532 nm. Jego działanie pozwala na selektywne absorbowanie fali światła przez leżące wewnątrzkomórkowo cząsteczki melaniny. Energia wyzwalana w wyniku specjalnie generowanego impulsu działa wyłącznie w obrębie komórek barwnikowych kata przesączania bez wywoływania efektu termicznego w sąsiednich komórkach. W wyniku działania tego rodzaju lasera nie dochodzi więc do trwałego uszkodzenia struktury beleczkowania [39, 46]. Wskazania: 1. jaskra pierwotna otwartego kata, 2. jaskra normalnego ciśnienia, 3. jaskra barwnikowa, 4. jaskra w zespole pseudozłuszczania. Wykonuje się około 50 niezachodzących na siebie impaktów. Średnica wiązki wynosi 400mikronów, czas trwania 2 ns, a energia waha się od 0,5 do 1,4mJ. Efekt obniżający ciśnienie w wyniku zabiegu SLT jest uzależniony od zawartości barwnika w belecz-

6 142 Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Vol. 10, 2004 kowaniu. Skuteczność metody jest potwierdzona w obserwacjach 3-letnich w około 90 % przypadków. Średnia wartość obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego wynosi 6mmHg. 5. Cyklofotokoagulacja transkleralna Kolejnym sposobem obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego jest zastosowanie energii laserowej do zmniejszenia wydzielania cieczy wodnistej. Można to osiągnąć powodując destrukcje ciała rzęskowego drogą poprzeztwardówkowej koagulacji, metodą kontaktową lub bezkontaktową. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu pozagałkowym. Przypalenia stosuje się w odległości 1,5 mm do tyłu od rąbka rogówki na cały obwód z pozostawieniem kwadrantu skroniowego. Stosuje się średnio około 32 impakty (7 10 impaktów na każdy kwadrant), używając mocy 7,2±1,4 mj, czas ekspozycji 0,7 s. Metoda ta jest stosowana w bardzo ciężkich przypadkach jaskry, gdy inne metody zawodzą (głównie w jaskrze krwotocznej), stąd jej niewielka skuteczność działania, określana na ok % [7, 15, 20, 30, 36]. 6. Witreotomia laserem Nd-YAG Jest alternatywą w wielu przypadkach dla klasycznej witrektomii operacyjnej. Celem witreotomii laserem Nd-YAG jest zmniejszenie trakcji szklistkowo-siatkówkowych lub uzyskanie efektu optycznego [15, 16, 31, 49. Główne wskazania to: 1. wszelkiego typu nieunaczynnione proliferacje szklistkowo-siatkówkowe w retinopatii cukrzycowej. Ich przecięcie powoduje zniwelowanie trakcji w ciele szklistym. W przypadku unaczynionych błon proliferacyjnych, przed zabiegiem ich przecięcia, koaguluje się patologiczne naczynia laserem argonowym; 2. otwory podkowiaste z klapką przy nieodwarstwionej siatkówce przecięcie istniejących proliferacji szklistkowych pociągających klapkę zbliża brzegi otworu do naczyniówki i stwarza szansę zamknięcia go laserem argonowym bez zabiegu chirurgicznego; 3. trakcje szklistkowe w okolicy plamki np. u pacjentów z retinopatią cukrzycową; 4. zrosty szklistkowo-rogówkowe po powikłanych zabiegach usunięcia zaćmy jako profilaktyka degeneracji rogówki oraz cystowatego obrzęku plamki; 5. błony umiejscowione w osi optycznej oka (pozapalne, pourazowe, wrodzone); 6. wylewy przedsiatkówkowe, męty w ciele szklistym, szczególnie o dużych rozmiarach. Podsumowanie Terapeutyczne wykorzystanie laserów w okulistyce stworzyło nowe możliwości działania profilaktycznego (np. zapobieganie odwarstwieniu siatkówki, jak również możliwości zastępowania niektórych metod chirurgicznych, wymagających działania na otwartym oku w warunkach hospitalizacji (zabiegi mikrochirurgiczne w jaskrze, czy zaćmie). Okulista posługując się wiązką lasera jest w stanie dokonać z dużą precyzją skomplikowanych zabiegów, często w trybie ambulatoryjnym. Skraca to znacznie czas leczenia, często eliminuje konieczność hospitalizacji pacjentów. Dlatego, mimo wysokich kosztów chirurgicznych urządzeń laserowych, łączny koszt terapii nie jest wysoki. Nie bez znaczenia jest także to, że pacjent unika stresu i bólu związanego z zabiegiem operacyjnym. Literatura 1. D. Aron-Rosa, J. Aron, M. Griesemann et al.: Use of the neodymium:yag laser to open the posterior capsule after lens implant surgery: a preliminary report. Am. Intraocular. Implant Soc. J., 6 (1980) E. Alzner, G. Grabner: Dodick laser phacolysis: thermal effects. J. Catarct. Refract. Surg., 25 (1999) M.S. Berlin, P.H. Yoo, B.A. Ahn: The role of laser sclerostomy in glaucoma surgery. Curr. Opin. Ophthalmol., 6 (1995) W.S. Chambless: Neodymium-YAG laser anterior capsulotomy and possible new application. J. Am. Intraocul. Implant Soc., 11 (1985) Comitte on Ophtalmic Procedures Assessment: Laser peripheral iridotomy for papillary-block glaucoma. Ophtalmology, 101 (1994) J. Dębowska-Weis: Ocena porównawcza leczenia zmętniałej torby tylnej w pseudofakii metodą operacyjną i laserową. Klinika Oczna, 96 (1994) C.J. Deckens, N. Nguyyen, J.S. Mora, A.G. Iwach,

7 Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Vol. 10, M.M. Gaffney, P.C. Wong, H. Tran: Long-term results of noncontact Transcleral Neodymium: YAG cyclophotokoagulation. Ophthalmology, 102 (1995) J.M. Dodick: Can cataracts be removed using laser technology. Ophthalmol. Clin. N. Am., 4 (1991) J.M. Dodick, J.M. Lally, L.T.D. Sperber: Lasers in catarct surgery. Curr. Opin. Ophthalmol.m 4 (1993) J.M. Dodick: Nd: YAG laser treatment of the posterior capsule. Trans. New Orleans Acad. Ophthalmol., 1988, J.M. Dodick, L.T.D. Sperber: The future of catartct surgery. Int. Ophthalmol. Clin., 34(2) (1994) G.N. Dutton, D. Alla, S. Cameron: Pulsed neodymium-yag laser trabeculotomy, energy, requirements and reclicability. British Journal of Ophthalmology, 73(1989) D.L. Epstei, S. Melamed, C.A. Puliafito, R.F. Steinert: Neodymium: YAG laser trabeculopuncture in open-angle glaucoma. Ophthalmology, 92 (1985) F. Franchauser, S. Kwasniewska, R.M. Klapper: Neodymium Q-switched YAG laser lysis of iris lens synechiae. Ophthalmology, 92 (1985) F. Frankhauser, S. Kwasniewska: Lasers in Ophthalmology. Basic Diagnostic and Surgical Aspects. A Review. Kugler Publications, The Hague, The Netherlands 2003, pp F. Frankhauser, S. Kwasniewska: Laser vitreolysis. Ophthalmologia, 216 (2001) F. Frankhauser, E. van der Zypen, S. Kwasniewska, H.P. Lortscher: The effects of thermal mode Nd:YAG laser in 100consecutive patients. Ophthalmology, 106 (1999) P. Fiedorow, T. Kęcik, Z. Niechoda, W. Nowakowski, M. Nowicki, W. Otto, M. Pirożyński, E. Stanowicki: Zarys klinicznych zastosowań laserów. Dom Wydawniczy Arkan, Warszawa 1995, ss.18-30, , 19. M. Formińska-Kapuścik, A. Szymańska: Laser Nd-YAG w leczeniu niektórych postaci zamy wtórnej. Klinika Oczna, 93 (1995) A. Gierek-Łapińska, M. Rzendkowski, R. Leszczyński, P. Rusek: Laserowe zabiegi cyklodestrukcyjne w leczeniu wybranych przypadków jaskry. Nowa Medycyna, 6 (1997) Z. Goś-Krawczykowa, M. Góralczyk, A. Jarmak, D. Krzycka: Zamknięcie naczyń wrastajacych w rogówkę za pomoca energii laserowej. Klonika Oczna, 95 (1994) T. Ho, R. Fan: Sequential argon-yag laser iridotomies in dark irides. British Journal of Ophthalmology, 76 (1992) W.W. Huetz, H.B. Eckhardt: Prospective clinical study with photolysis using the Dodick-ARC laser system for cataract surgery. Personal correspondence. 24. A.J. Kanellopoulos, J.M. Dodick, P. Brauweiler, E. Alzner: Dodick photolysis for cataract surgery: early experience with the neodymium:yag laser in 100 consecutive patients. Ophthalmology, 106 (1999) A.J. Kanellopoulos et al: Laser catarct surgery: a prospective clinical evaluation of 1000 consecutive laser procedures using the Dodick photolysis neodymium: YAG system. Ophthalmology, 108 (2001) J.J. Kański: Nd-YAG laser capsulotomy, Nd- YAG laser iridectomy. Clinical Ophthalmology Butterwoth Heinemann Ltd., (1994) D. Kęcik, T. Kęcik: Aktualne i perspektywiczne możliwości wykorzystania laserów neodymowych w chirurgii zaćmy. Nowa Medycyna, 3 (1995) D. Kęcik, I. Skórska: Wykorzystanie laserów argonowych i Nd-YAG do obliteracji naczyń w rogówce. Nowa Medycyna, 3 (1995) T. Kęcik: Aktualne kierunki wykorzystywania laseró w okulistyce. Nowa Medycyna, 20 (1996) T. Kęcik, Z. Jankiewicz, W. Czarnecki, W. Nowakowski: LMOP-2-nowe polskie urządzenie z laserem Nd+³-YAG do poprzeztwardówkowej koagulacji siatkówki i ciała rzęskowego. Klinika Oczna, 88 (1986) T. Kęcik, D. Kęcik: Witreotomia laserem Nd- YAG. Nowa Medycyna, 3 (1995) T. Kęcik: Kliniczne efekty uzyskiwanem laserem neodymowym Q-switch. Klinika Oczna, 83 (1981)

8 144 Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Vol. 10, T. Kęcik: Lasery w okulistyce 1984, ss T. Kęcik: Niektóre aspekty techniki laserowej w okulistyce. Terapia, 12 (1994) T. Kęcik: Perspektywiczne możliwości wykorzystania laserów w diagnostyce i leczeniu jaskry. Nowa Medycyna, 6 (1997) T. Kęcik, M. Żydecki: Przydatność techniki laserowej w leczeniu jaskry. Nowa Medycyna, 3 (1995) R.M. Klapper: Q-switched neodymium:yag laser irydotomy. Ophthalmology, 91 (1984) S. Kasniewska, F. Frankhauser, M. Klapper: Photodisruption of precipitates on the anterior surface of IOL. Catarct, 1 (1985) M.A. Latina, S.A. Sibayan, D.H. Shin, R.J. Noecker, G. Marsellino: Q-switched 532nm Nd-YAG laser trabeculoplasty (Selective Laser Trabeculoplasty). Ophthalmology, 105 (1998) S. Melamed, M.A. Latina, D.L. Epsein: Neodymium: YAG laser trabeculopunkture in juvenile open-angle glaucoma. Ophthalmology, 94 (1987) A. Mermoud, M.E. Karlen, C.C. Schnyder, M. Sickenberg, A.G. Chiou, S.E. Hediguer, E. Sanchez: Nd:YAG goniopuncture after deep sclerectomy with collagen implant. Ophthalmic. Surg. Lasers, 30 (1999) M.H. Niżankowska: Zastosowanie lasera argonowego w profilaktyce i leczeniu chorób oczu. Postępy okulistyki, (1990) O. Palacz, Z. Sylwestrzak, A. Palacz: Kapsulotomia laserowa w przypadku zmętnienia tylnej torebki soczewki w pseudofakii, afakii oraz zaćmach pourazowych. Klinika Oczna, 95 (1993) O. Palacz, Z. Sylwestrzak, A. Palacz: Skuteczność trabekulopunkcji laserowej w jaskrze otwartego kąta. Klinika Oczna, 96 (1994) O. Palacz, Z. Sylwestrzak, A. Palacz: Zalety i wady terapii laserowej w jaskrze otwartego kąta. Nowa Medycyna, 6 (1997) G. Popiela, M. Muzyka, Ł. Szelepin, M.H. Niżankowska: Zastosowanie lasera YAG-Selecta i lasera argonowoego w leczeniu jaskry otwartego kąta. Klinika Oczna, 102 (2000) J. Szaflik, T. Wesołowski, E. Wylegała: Zastosowanie Nd-YAG lasera do kapsulotomii. Klinika Oczna, 93 (1991) E. Szweda: Przedoperacyjne rozcięcie torebki przedniej soczewki laserem Nd-YAG w usunieciu zaćmy techniką koperty. Doniesienie wstępne. Klinika Oczna, 93 (1991) T. Wu-Fu, Y.C. Chen, S. Chorng-Yi: Treatment of vitreous floaters with neodymium YAG laser. British Journal of Ophthalmology, 77 (1993) Z. Zagórski, A. Jaroszyński, W. Grunwald: Zastosowanie lasera neodymowego YAG w chirurgii zaćmy. Klinika Oczna, 92 (1990)

SLT - Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka, opcja w leczeniu chorego na jaskrę

SLT - Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka, opcja w leczeniu chorego na jaskrę Jacek Szendzielorz, Aleksandra Mikulska-Cholewa SLT - Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka, opcja w leczeniu chorego na jaskrę - doświadczenia własne w LENS-MED Klinika Jednego Dnia Niepubliczny Okulistyczny

Bardziej szczegółowo

JASKRA SIATKÓWKA. Zaćma ROGÓWKA OKULISTYKA DZIECIĘCA CHIRURGIA REFRAKCYJNA

JASKRA SIATKÓWKA. Zaćma ROGÓWKA OKULISTYKA DZIECIĘCA CHIRURGIA REFRAKCYJNA JASKRA SIATKÓWKA Zaćma ROGÓWKA OKULISTYKA DZIECIĘCA CHIRURGIA REFRAKCYJNA Copyright American Academy of Ophthalmology, October 2013 www.aao.org 2013 PODSUMOWANIE ZAŁOŻEŃ DLA ZALECANYCH ALGORYTMÓW POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Retinopatia cukrzycowa

Retinopatia cukrzycowa Retinopatia cukrzycowa Retinopatia cukrzycowa jest w krajach rozwiniętych jedną z głównych przyczyn ślepoty. Rozwija się u znacznej liczby pacjentów długo chorujących na cukrzycę, która może być przyczyną

Bardziej szczegółowo

Zaćma. Sandra Zuziak 2013-07-29

Zaćma. Sandra Zuziak 2013-07-29 Zaćma Sandra Zuziak 1 Zaćma zajmuje pierwsze miejsce w rankingu przyczyn ślepoty we współczesnym świecie wg statystyk Światowej Organizacji Zdrowia www.korektorzdrowia.pl 2 Definicja Zaćma (łac. cataracta)

Bardziej szczegółowo

Źródła światła: Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów. Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18

Źródła światła: Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów. Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18 Źródła światła: Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18 Lampy: a) szerokopasmowe, rozkład Plancka 2hc I( λ) = 5 λ 2 e 1 hc λk T B

Bardziej szczegółowo

Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku

Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego 1 Konsensus okulistyczno-położniczy

Bardziej szczegółowo

Prosta i skuteczna, nowa metoda leczenia jaskry

Prosta i skuteczna, nowa metoda leczenia jaskry Implant XEN Nowa skuteczna metoda leczenia jaskry Dla osób, u których ciśnienie w gałce ocznej jest zbyt wysokie pomimo stosowania kropli przeciwjaskrowych Obniża ciśnienie wewnątrz gałki ocznej, aby zapobiec

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego LECZENIE OPERACYJNE W JASKRZE

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego LECZENIE OPERACYJNE W JASKRZE Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego LECZENIE OPERACYJNE W JASKRZE 1 LECZENIE OPERACYJNE W JASKRZE Stan na dzień 31.06.2013 Copyright by Polskie Towarzystwo Okulistyczne 2013 Wytyczne opracowane

Bardziej szczegółowo

Przebieg jaskry często jest bezobjawowy lub skąpoobjawowy. Do objawów charakterystycznych zalicza się:

Przebieg jaskry często jest bezobjawowy lub skąpoobjawowy. Do objawów charakterystycznych zalicza się: Jaskra Jaskra należy do grupy chorób, których wspólną cechą jest postępujące uszkodzenie nerwu wzrokowego. Charakteryzują ją zmiany morfologiczne w tarczy nerwu wzrokowego, ubytki w polu widzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Innowacje w zakresie PROFILAKTYKI I TERAPII JASKRY

Innowacje w zakresie PROFILAKTYKI I TERAPII JASKRY Wrocław Maria Hanna Niżankowska Innowacje w zakresie PROFILAKTYKI I TERAPII JASKRY Innowacje w okulistyce ocena dostępności w Polsce Seminarium Fundacji WHC Warszawa, 16.09.2011 Definicja jaskry Jaskra

Bardziej szczegółowo

LASER KTP. CZAJOWSKA Justyna 32D

LASER KTP. CZAJOWSKA Justyna 32D LASER KTP CZAJOWSKA Justyna 32D WSTĘP Lasery coraz częściej są stosowne we współczesnej medycynie. Efekt oddziaływania światła laserowego na organizm jest wypadkową właściwości fizycznych światła lasera

Bardziej szczegółowo

Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku.

Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku. Warszawa, dn. 09.02.2017 r. Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku. Aktualizacja 9 lutego 2017 Konsensus opracowała

Bardziej szczegółowo

(półprzewodnikowego) lasera Katana LaserSoft w chirurgii refrakcyjnej

(półprzewodnikowego) lasera Katana LaserSoft w chirurgii refrakcyjnej Zastosowanie stałokrystalicznego (półprzewodnikowego) lasera Katana LaserSoft w chirurgii refrakcyjnej Matteo Piovella, Fabrizio I. Camesasca i Barbara Kusa Zastosowanie techniki laserowej w chirurgii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do materiałów informacyjnych PRO. zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po 12 miesiącach w

Załącznik nr 12 do materiałów informacyjnych PRO. zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po 12 miesiącach w SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH UDZIELANIA ORAZ WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW W PROGRAMIE WCZESNEJ DIAGNOSTYKI I LECZENIA JASKRY 1. OPIS ŚWIADCZEŃ 1) PORADA NA ETAPIE I OBEJMUJE: a) zarejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Podziękowania. Przedmowa do wydania polskiego Skróty. Rozdział 1. Powieki 1

Podziękowania. Przedmowa do wydania polskiego Skróty. Rozdział 1. Powieki 1 v Podziękowania Przedmowa Przedmowa do wydania polskiego Skróty xii xiii xiv xv Rozdział 1. Powieki 1 Rzęsy.................................................. 2 Przewlekłe zapalenie brzegów powiek.......................

Bardziej szczegółowo

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita Niezwykłe światło ultrakrótkie impulsy laserowe Laboratorium Procesów Ultraszybkich Zakład Optyki Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Światło Fala elektromagnetyczna Dla światła widzialnego długość

Bardziej szczegółowo

Zapomnij o okularach. 13.09.2011, Warszawa

Zapomnij o okularach. 13.09.2011, Warszawa Zapomnij o okularach 13.09.2011, Warszawa Program konferencji Badanie CBOS Jak Polacy dbają o wzrok Prezbiopia wprowadzenie Laser femtosekundowy opis urządzenia IntraCOR laserowa korekcja prezbiopii Pozbyłem

Bardziej szczegółowo

Tajemnice świata zmysłów oko.

Tajemnice świata zmysłów oko. Tajemnice świata zmysłów oko. Spis treści Narządy zmysłów Zmysły u człowieka Oko Budowa oka Model budowy siatkówki Działanie oka Kolory oczu Choroby oczu Krótkowzroczność Dalekowzroczność Astygmatyzm Akomodacja

Bardziej szczegółowo

KURS II Kanaloplastyka, MIGS. Wykładowca:

KURS II Kanaloplastyka, MIGS. Wykładowca: 29.01.2015 r. (czwartek) Aula Katedry Okulistyki, Chmielna 1. 18.00. Sesja Standardy w chirurgii zaćmy Moderatorzy: Prof. Iwona Grabska-Liberek, Prof. Tomasz Żarnowski, Prof. Andrzej Grzybowski Godz. SALA

Bardziej szczegółowo

Temat: Budowa i działanie narządu wzroku.

Temat: Budowa i działanie narządu wzroku. Temat: Budowa i działanie narządu wzroku. Oko jest narządem wzroku. Umożliwia ono rozróżnianie barw i widzenie przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach. Oko jest umiejscowione w kostnym oczodole.

Bardziej szczegółowo

Selektywna trabekuloplastyka laserowa (SLT) w leczeniu jaskry i nadciśnienia ocznego

Selektywna trabekuloplastyka laserowa (SLT) w leczeniu jaskry i nadciśnienia ocznego Selektywna trabekuloplastyka laserowa (SLT) w leczeniu jaskry i nadciśnienia ocznego Selective laser trabeculoplasty in treatment of glaucomatous and ocular hypertensive patients Małgorzata Krajewska 1,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W JASKRZE U KOBIET W CIĄŻY

POSTĘPOWANIE W JASKRZE U KOBIET W CIĄŻY POSTĘPOWANIE W JASKRZE U KOBIET W CIĄŻY dr n. med. Mira Gacek SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY KATEDRA I KLINIKA OKULISTYKI II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY m OPIS OCHRONNY PL 60179

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY m OPIS OCHRONNY PL 60179 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY m OPIS OCHRONNY PL 60179 WZORU UŻYTKOWEGO Y1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2lJ Numer zgłoszenia: 110171 @ Data zgłoszenia: 18.10.1999 5i) Intel7:

Bardziej szczegółowo

Wyzwania diagnostyczne w chorobach zapalnych tylnego odcinka gałki ocznej - prezentacja przypadków

Wyzwania diagnostyczne w chorobach zapalnych tylnego odcinka gałki ocznej - prezentacja przypadków Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Kęcik Wyzwania diagnostyczne w chorobach zapalnych tylnego odcinka gałki ocznej - prezentacja przypadków MONIKA

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3)

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 761 Poz. 48 Załącznik B.70. LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) ŚWIADCZENIOBIORCY afliberceptem

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3)

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 882 Poz. 79 Załącznik B.70. LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie neowaskularnej

Bardziej szczegółowo

Laserowa korekcja wzroku

Laserowa korekcja wzroku Laserowa korekcja wzroku Zmień swoje życie już dziś! P R Y W A T N Y S Z P I T A L W E I S S K L I N I K w w w. w e i s s k l i n i k. p l 1 Zabieg w Weiss Klinik Czy kiedykolwiek zastanawialiście się

Bardziej szczegółowo

Jerzy Nawrocki POTRZEBA I SPOSÓB OCENY JAKOŚCI WITREKTOMII

Jerzy Nawrocki POTRZEBA I SPOSÓB OCENY JAKOŚCI WITREKTOMII Jerzy Nawrocki POTRZEBA I SPOSÓB OCENY JAKOŚCI WITREKTOMII Program specjalizacji w zakresie okulistyki wymaga wykonania 10 zabiegów wewnątrzgałkowych (zaćmy, jaskry) Asysta przy 6 operacjach odwarstwienia

Bardziej szczegółowo

Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM

Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM Epidemiologia czerniaka błony naczyniowej Częstość występowania zależy od rasy (u

Bardziej szczegółowo

Przyczyny zaniku nerwu wzrokowego są następujące:

Przyczyny zaniku nerwu wzrokowego są następujące: JASKRA Na jaskrę cierpi 67 milionów ludzi na świecie, a ponad 6 milionów jest z tego powodu całkowicie niewidomych. Na czym polega to schorzenie? W prawidłowym oku odbywa się stale krążenie płynu śródocznego,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PACJENTA ZAĆMA. Prawidłowe widzenie. Początkowe stadium choroby. Zaawansowane stadium choroby

PORADNIK PACJENTA ZAĆMA. Prawidłowe widzenie. Początkowe stadium choroby. Zaawansowane stadium choroby PORADNIK PACJENTA ZAĆMA Prawidłowe widzenie Początkowe stadium choroby Zaawansowane stadium choroby Zaćma definicja SCHEMAT OKA ROGÓWKA SIATKÓWKA ZDROWA SOCZEWKA W zdrowym oku światło dostaje się do oka

Bardziej szczegółowo

Technologia Laserów: nowe trendy w biologii i medycynie. Gabriela Mianowska Karolina Pasieka FM rok IV, DIE

Technologia Laserów: nowe trendy w biologii i medycynie. Gabriela Mianowska Karolina Pasieka FM rok IV, DIE Technologia Laserów: nowe trendy w biologii i medycynie Gabriela Mianowska Karolina Pasieka FM rok IV, DIE 08.03.2016 LASER (ang. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) Krótka historia:

Bardziej szczegółowo

- obrzęk po złamaniu kości oraz zwichnięciach i skręceniach stawów, - ostre zapalenie tkanek miękkich okołostawowych (ścięgien, torebki stawowej,

- obrzęk po złamaniu kości oraz zwichnięciach i skręceniach stawów, - ostre zapalenie tkanek miękkich okołostawowych (ścięgien, torebki stawowej, Fizykoterapia jest działem lecznictwa, w którym stosuje się występujące w przyrodzie naturalne czynniki fizyczne, jak czynniki termiczne, promieniowanie Słońca oraz czynniki fizyczne wytworzone przez różnego

Bardziej szczegółowo

28 Choroby infekcyjne

28 Choroby infekcyjne 28 Choroby infekcyjne Ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)/zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) Retinopatia związana z ludzkim wirusem upośledzenia odporności Retinopatia HIV to rodzaj

Bardziej szczegółowo

Struktury oka, które odgrywają rolę w mechanizmie powstawania jaskry:

Struktury oka, które odgrywają rolę w mechanizmie powstawania jaskry: Jaskra podstawowe informacje Oko budowa Twardówka Siatkówka Nerw wzrokowy Ciecz wodnista Rogówka Tęczówka Mięśnie oka Źrenica Soczewka Ciało rzęskowe Ciało szkliste Struktury oka, które odgrywają rolę

Bardziej szczegółowo

NOWA JAKOŚĆ WIDZENIA LECZENIE JASKRY

NOWA JAKOŚĆ WIDZENIA LECZENIE JASKRY NOWA JAKOŚĆ WIDZENIA LECZENIE JASKRY I N F O R M AT O R D L A PA C J E N T Ó W JASNY OBRAZ ŚWIATA NOWA JAKOŚĆ WIDZENIA CO TO JEST JASKRA? Jaskra (łac. glaucoma) jest to grupa chorób oczu, w której dochodzi

Bardziej szczegółowo

LASER VARILITE 532/940 NM SYSTEM LASEROWY DO USUWANIA ZMIAN NACZYNIOWYCH NA TWARZY I KOŃCZYNACH DOLNYCH, ZMIAN PIGMENTACYJNYCH I SKÓRNYCH

LASER VARILITE 532/940 NM SYSTEM LASEROWY DO USUWANIA ZMIAN NACZYNIOWYCH NA TWARZY I KOŃCZYNACH DOLNYCH, ZMIAN PIGMENTACYJNYCH I SKÓRNYCH LASER VARILITE 532/940 NM SYSTEM LASEROWY DO USUWANIA ZMIAN NACZYNIOWYCH NA TWARZY I KOŃCZYNACH DOLNYCH, ZMIAN PIGMENTACYJNYCH I SKÓRNYCH System VariLite firmy Iridex (USA) stanowi kompleksowe rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

OKO BUDOWA I INFORMACJE. Olimpia Halasz xd Bartosz Kulus ; x

OKO BUDOWA I INFORMACJE. Olimpia Halasz xd Bartosz Kulus ; x OKO BUDOWA I INFORMACJE Olimpia Halasz xd Bartosz Kulus ; x OCZY - narządy receptorowe umożliwiające wykrywanie kierunku padania światła i jego intensywności oraz, wraz ze wzrostem złożoności konstrukcji,

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEGO KORZYSTANIA Z LASERÓW

POTENCJALNE ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEGO KORZYSTANIA Z LASERÓW 1 Prof. Dr Halina Abramczyk Technical University of Lodz, Faculty of Chemistry Institute of Applied Radiation Chemistry Poland, 93-590 Lodz, Wroblewskiego 15 Phone:(+ 48 42) 631-31-88; fax:(+ 48 42) 684

Bardziej szczegółowo

Depilacja laserowa laserowe usuwanie owłosienia

Depilacja laserowa laserowe usuwanie owłosienia Depilacja laserowa laserowe usuwanie owłosienia USTUPSKA-KUBECZEK Katarzyna Mechanizm działania światła lasera na mieszek włosowy i włos Laser stosowany do zabiegów depilacji działa powierzchownie, nie

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIA DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT. Zuzanna Kaszycka Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii

WSKAZANIA DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT. Zuzanna Kaszycka Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii WSKAZANIA DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT Zuzanna Kaszycka Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii Choroba Crohna Zapalenie przewodu pokarmowego w chorobie Crohna

Bardziej szczegółowo

Focushape K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E

Focushape K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E łączy w sobie najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ogniskowania fali ultradźwiękowej oraz w dziedzinie destrukcji błony komórkowej, za pomocą fali mechanicznej. Rezultatem

Bardziej szczegółowo

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu 1 Wnioski naukowe Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Anna Okruszko. Praca na stopień doktora nauk medycznych. Promotor: Dr hab. n. med. Maria Kmera-Muszyńska

Anna Okruszko. Praca na stopień doktora nauk medycznych. Promotor: Dr hab. n. med. Maria Kmera-Muszyńska Anna Okruszko Ocena stanu bariery naczyniowej oka u chorych z przedarciowym odwarstwieniem siatkówki w prognozowaniu rozwoju pooperacyjnej witreoretinopatii proliferacyjnej (PVR) Praca na stopień doktora

Bardziej szczegółowo

Glaucoma-profi laxis 2015

Glaucoma-profi laxis 2015 bezpłatny zestaw pomiarów: pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą bezkontaktową pachymetria (mierzenie grubości rogówki) autorefraktometria (komputerowy pomiar wad widzenia) Glaucoma-profi laxis 2015

Bardziej szczegółowo

Published on LUMED OPOCZNO Ośrodek Mikrochirurgii "Okoluxklinik" (http://lumedopoczno.pl) Badania i konsultacje. Konsultacja Profesora

Published on LUMED OPOCZNO Ośrodek Mikrochirurgii Okoluxklinik (http://lumedopoczno.pl) Badania i konsultacje. Konsultacja Profesora Published on LUMED OPOCZNO Ośrodek Mikrochirurgii "Okoluxklinik" (http://lumedopoczno.pl) Strona główna > Oferta > Cennik Badania i konsultacje Konsultacja Profesora 300 zł Konsultacja dr.n.med Konsultacja

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3)

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 904 Poz. 133 Załącznik B.70. LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie

Bardziej szczegółowo

Renas K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E P O R Ó W N A N I E R Ó Ż N Y C H T E C H N O L O G I I

Renas K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E P O R Ó W N A N I E R Ó Ż N Y C H T E C H N O L O G I I FRAKCYJNY SYSTEM NIEABLACYJNY K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E, bazujący na zaawansowanej technologii laserów światłowodowych Fiber Laser, działa na skórę mikroskopijnymi wiązkami laserowymi w trybie

Bardziej szczegółowo

Ogólne cechy ośrodków laserowych

Ogólne cechy ośrodków laserowych Ogólne cechy ośrodków laserowych Gazowe Cieczowe Na ciele stałym Naturalna jednorodność Duże długości rezonatora Małe wzmocnienia na jednostkę długości ośrodka czynnego Pompowanie prądem (wzdłużne i poprzeczne)

Bardziej szczegółowo

LINSCAN. BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka.

LINSCAN. BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka. LINSCAN LINSCAN Najefektywniejszy laser diodowy do epilacji BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka.pl Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

Barbara Polaczek-Krupa. Zastosowanie analizy grubości siatkówki w okolicy plamki jako nowej metody w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta

Barbara Polaczek-Krupa. Zastosowanie analizy grubości siatkówki w okolicy plamki jako nowej metody w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta Barbara Polaczek-Krupa Zastosowanie analizy grubości siatkówki w okolicy plamki jako nowej metody w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta Praca doktorska Praca finansowana w ramach projektu CMKP

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pracy z laserami

Bezpieczeństwo pracy z laserami Bezpieczeństwo pracy z laserami Oddziaływania: cieplne, fotochemiczne, nieliniowe. Grupy: UV-C (0 280 nm), UV-B (280 315 nm), UV-A (315 00 nm), IR-A (780 00 nm), IR-B (100 3000 nm), IR-C (3000 nm 1 mm).

Bardziej szczegółowo

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D. OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C. 60 o

Bardziej szczegółowo

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2.1. Podsumowanie korzyści wynikających z leczenia Co to jest T2488? T2488

Bardziej szczegółowo

RF Radiofrekwencja + laser Biostymulujący w głowicach. Fale Radiowe

RF Radiofrekwencja + laser Biostymulujący w głowicach. Fale Radiowe RF Radiofrekwencja + laser Biostymulujący w głowicach Fale Radiowe Najskuteczniejsza technologia potwierdzona badaniami naukowymi! Teraz ta technologia może być w Twoim gabinecie! RF emituje falę elektromagnetyczną

Bardziej szczegółowo

4. Soczewki wewnątrzgałkowe 50 szt.

4. Soczewki wewnątrzgałkowe 50 szt. PAKIET I Soczewki wewnątrzgałkowe L.p. Asortyment Ilość j.m. VAT % Proponowana nazwa własna Nr katalogowy Producent - kraj 1. Soczewki wewnątrzgałkowe tylnokomorowe z PMMA 120 szt. (sterylne) 2. Soczewki

Bardziej szczegółowo

OPERACJA ZAĆMY - Podstawowe informacje i zgoda pacjenta

OPERACJA ZAĆMY - Podstawowe informacje i zgoda pacjenta Załącznik nr 2 do umowy: Zamówienie usługi medycznej TANA oční klinika s.r.o. NIP 278 12 898 Ul. Uhelná 1186/8, 779 00 Olomouc OPERACJA ZAĆMY - Podstawowe informacje i zgoda pacjenta Imię i nazwisko pacjenta...

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia na stanowisku pracy i dobór środków ochrony indywidualnej ochrona oczu (cz. 1)

Zagrożenia na stanowisku pracy i dobór środków ochrony indywidualnej ochrona oczu (cz. 1) Zagrożenia na stanowisku pracy i dobór środków ochrony indywidualnej ochrona oczu (cz. 1) Źródła i rodzaje zagrożeń oczu Najczęstsze źródła i rodzaje zagrożeń oczu, które występują na stanowisku pracy.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie fizyki w medycynie

Zastosowanie fizyki w medycynie Zastosowanie fizyki w medycynie Zastosowanie lasera w medycynie 1. Światło laserowe 2. Korekcja wzroku 3. Zabiegi laserowe 4. Stomatologia, utwardzanie plomb Laser Urządzenie emitujące promieniowanie elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Okulistyka - opis przedmiotu

Okulistyka - opis przedmiotu Okulistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Okulistyka Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-O Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ W OKULISTYCE

METODY BADAŃ W OKULISTYCE Dr med. Joanna Wąsiewicz-Rager Wywiad okulistyczny przyczyna zgłoszenia się do okulisty przebyte choroby narządu wzroku urazy gałki ocznej wywiad dotyczący wieku dziecięcego-zezy dotychczasowa korekcja

Bardziej szczegółowo

Objawy retinopatii cukrzycowej

Objawy retinopatii cukrzycowej Rozdział 18 Utrata widzenia związana z wiekiem 447 Ryc. 18-3 Fotografia dna oka z prostą retinopatią cukrzycową. Należy zwrócić uwagę na okrągłe wybroczyny powyżej tarczy nerwu wzrokowego oraz wysięki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: 1. Adres jednostki: Adres: Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 61-848 Poznań ul:długa

Bardziej szczegółowo

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem?

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna Choroba Zakrzepowo-Zatorowa (ŻChZZ) stanowi ważny ny, interdyscyplinarny problem współczesnej medycyny Zakrzepica żył głębokich (ZŻG) (Deep

Bardziej szczegółowo

Jolanta Oficjalska CZY POTRZEBUJEMY KRAJOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I LECZENIA RETINOPATII CUKRZYCOWEJ?

Jolanta Oficjalska CZY POTRZEBUJEMY KRAJOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I LECZENIA RETINOPATII CUKRZYCOWEJ? Jolanta Oficjalska CZY POTRZEBUJEMY KRAJOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I LECZENIA RETINOPATII CUKRZYCOWEJ? EPIDEMIOLOGIA Retinopatia cukrzycowa jest główną przyczyną ślepoty dorosłych w krajach rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI

ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI zaawansowane, nieinwazyjne leczenie cellulitu pomagające uzyskać gładką skórę w miejscach, gdzie zazwyczaj występują

Bardziej szczegółowo

Zmysł wzroku Narząd wzroku Zdolność układu nerwowego do odbierania bodźców świetlnych i przetwarzania ich w mózgu na wrażenia wzrokowe jest określana jako zmysł wzroku. Anatomiczną postacią tego zmysłu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/201 Kierunek studiów: Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

OPERACYJNE USUNIĘCIE ZAĆMY POŁĄCZONE Z WSZCZEPEM SZTUCZNEJ SOCZEWKI

OPERACYJNE USUNIĘCIE ZAĆMY POŁĄCZONE Z WSZCZEPEM SZTUCZNEJ SOCZEWKI Strona1 OPERACYJNE USUNIĘCIE ZAĆMY POŁĄCZONE Z WSZCZEPEM SZTUCZNEJ SOCZEWKI Szanowni Państwo, Rutynowe badanie okulistyczne wykazało u Pani/Pana obecność zaćmy, która powoduje zaburzenia widzenia w jednym

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 7/2012 z dnia 27 lutego 2012 w sprawie zakwalifikowania terapii protonowej nowotworów oka jako świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

PIĄTEK, 27 STYCZNIA 2017 ROKU

PIĄTEK, 27 STYCZNIA 2017 ROKU PIĄTEK, 27 STYCZNIA 2017 ROKU 12.00 Warsztaty KURS 1: PODSTAWY WITREKTOMII KURS 2: ZAĆMA I WITREKTOMIA Z UŻYCIEM SYMULATORA KURS 3: TECHNIKI SZYCIA GAŁKI OCZNEJ KURS 4: INIEKCJA WEWNĄTRZGAŁKOWA Więcej

Bardziej szczegółowo

Fale radiowe w kosmetyce

Fale radiowe w kosmetyce Fale radiowe w kosmetyce Działanie kosmetyczne fal radiowych polega na termolizie (diatermii) przy pomocy prądu szybkozmiennego o wysokim napięciu. Zmiana energii powoduje wytwarzanie ciepła, które rozgrzewa

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:...

Imię i nazwisko Pacjenta:..PESEL/Data urodzenia:... FORMULARZ ZGODY. Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... FORMULARZ ZGODY I Informacje o osobach uprawnionych do wyrażenia zgody Imię i nazwisko Pacjenta:... Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego:... PESEL/Data urodzenia Pacjenta:... II Nazwa procedury medycznej

Bardziej szczegółowo

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE Kierownik: Dr hab.n. med. Jacek Wroński UDROŻNIENIE T. SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ WSKAZANIA

Bardziej szczegółowo

Jaskra Klasyfikacja: 1. Jaskra pierwotna:

Jaskra Klasyfikacja: 1. Jaskra pierwotna: Jaskra Zespół chorób oka, które prowadzą do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki, co powoduje uszkodzenie lub utratę wzroku. Choroba ta może spotkać

Bardziej szczegółowo

Mel 80. www.weissklinik.pl

Mel 80. www.weissklinik.pl laserowa korekcja wady wzroku Mel 80 jedyny na Śląsku laser www.weissklinik.pl Spis treści 1. Opis zabiegów okulistycznych.........2 2. Soczewki wewnątrzgałkowe.......... 4 3. Opis zabiegów chirurgii plastycznej.....

Bardziej szczegółowo

Jeden z narządów zmysłów. Umożliwia rozpoznawanie kształtów, barw i ruchów. Odczytuje moc i kąt padania światła. Bardziej wyspecjalizowanie oczy

Jeden z narządów zmysłów. Umożliwia rozpoznawanie kształtów, barw i ruchów. Odczytuje moc i kąt padania światła. Bardziej wyspecjalizowanie oczy I CO MU ZAGRAŻA Jeden z narządów zmysłów. Umożliwia rozpoznawanie kształtów, barw i ruchów. Odczytuje moc i kąt padania światła. Bardziej wyspecjalizowanie oczy pozwalają np. widzieć w ciemności. Zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności zabiegów przeciwjaskrowych z zastosowaniem stentu Ex-PRESS u chorych z jaskrą pierwotną i wtórną otwartego kąta

Ocena skuteczności zabiegów przeciwjaskrowych z zastosowaniem stentu Ex-PRESS u chorych z jaskrą pierwotną i wtórną otwartego kąta Ocena skuteczności zabiegów przeciwjaskrowych z zastosowaniem stentu Ex-PRESS u chorych z jaskrą pierwotną i wtórną otwartego kąta Surgical outcomes of the Ex-PRESS glaucoma filtration device in primary

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne działające w oparciu o pozostałe metody nagrzewania elektrycznego Prof. dr hab. inż.

Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne działające w oparciu o pozostałe metody nagrzewania elektrycznego Prof. dr hab. inż. Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne działające w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie. S. Teper, E. Wylęgała

Różnicowanie. S. Teper, E. Wylęgała r8_:layout 1 2011-02-07 00:10 Strona 83 8 Różnicowanie S. Teper, E. Wylęgała Różnicowanie w większości przypadków nie stanowi kłopotu. Pewne wątpliwości mogą się pojawić w zaawansowanym CNV, gdy trudne

Bardziej szczegółowo

PIĄTEK Uroczyste otwarcie konferencji SESJA I - Cataracta 1

PIĄTEK Uroczyste otwarcie konferencji SESJA I - Cataracta 1 PIĄTEK 2.06.2017 9.30-9.40 Uroczyste otwarcie konferencji 9.40-11.31 SESJA I - Cataracta 1 9.40-9.55 (15 min.) The role of femtosecond lasers in cataract surgery prof. Zoltan Nagy, Węgry 9.55-10.07 (12

Bardziej szczegółowo

WADY WRODZONE NARZĄDU WZROKU U KONI

WADY WRODZONE NARZĄDU WZROKU U KONI WADY WRODZONE NARZĄDU WZROKU U KONI Wady wrodzone są to nieprawidłowości anatomiczne powstałe w czasie życia płodowego. Mogą być spowodowane czynnikami zewnętrznymi np. mechaniczne uszkodzenia płodu, choroby

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na jakość wizualizacji podczas operacji wewnątrzgałkowych

Nowe spojrzenie na jakość wizualizacji podczas operacji wewnątrzgałkowych Nowe spojrzenie na jakość wizualizacji podczas operacji wewnątrzgałkowych A new look at the quality of visualization during intraocular surgery Piotr Jurowski Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej,

Bardziej szczegółowo

Zmień swoje życie już dziś!

Zmień swoje życie już dziś! P R Y W A T N Y S Z P I T A L W E I S S K L I N I K Zmień swoje życie już dziś! w w w. w e i s s k l i n i k. p l CO TO JEST ZAĆMA? JAKIE SĄ OBJAWY? Zaćma to choroba dotycząca soczewki oka, polegająca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do zarządzenia Nr 38/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry

Załącznik nr 9 do zarządzenia Nr 38/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU WCZESNEJ DIAGNOSTYKI I LECZENIA JASKRY, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego Jaska jest ciężkim

Bardziej szczegółowo

Andrzej Haliński. Leczenie kamicy moczowej u dzieci metodą endoskopii i metodą ESWL. Andrzej Haliński

Andrzej Haliński. Leczenie kamicy moczowej u dzieci metodą endoskopii i metodą ESWL. Andrzej Haliński Andrzej Haliński Leczenie kamicy moczowej u dzieci metodą endoskopii i metodą ESWL Andrzej Haliński Ureterorenoskopia i lithotrypsja z użyciem lasera holmowego w leczeniu kamicy moczowodowej u dzieci.

Bardziej szczegółowo

Testy wysiłkowe w wadach serca

Testy wysiłkowe w wadach serca XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT oraz ISHNE 5-8 marca 2014 roku, Kościelisko Testy wysiłkowe w wadach serca Sławomira Borowicz-Bieńkowska Katedra Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Interferometr Michelsona zasada i zastosowanie

Interferometr Michelsona zasada i zastosowanie Interferometr Michelsona zasada i zastosowanie Opracował: mgr Przemysław Miszta, Zakład Dydaktyki Instytut Fizyki UMK, przy wydatnej pomocy ze strony Zakładu Biofizyki i Fizyki Medycznej IF UMK Interferencja

Bardziej szczegółowo

Wysoka szczytowa moc impulsu, krótki czas jego trwania oraz długie

Wysoka szczytowa moc impulsu, krótki czas jego trwania oraz długie W HILTERAPIA stosuje się pulsacyjną emisję promieniowania laserowego. Wysoka szczytowa moc impulsu, krótki czas jego trwania oraz długie przerwy między impulsami sprawiają, że odpowiednio duża dawka energii

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji OKULISTYCE

Program specjalizacji OKULISTYCE CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w OKULISTYCE Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w okulistyce Warszawa 2003 Program specjalizacji opracowany został

Bardziej szczegółowo

niedostatecznego rozwój części kręgu (półkręg, kręg klinowy, kręg motyli) nieprawidłowego zrostu między kręgami (płytka lub blok kręgowy)

niedostatecznego rozwój części kręgu (półkręg, kręg klinowy, kręg motyli) nieprawidłowego zrostu między kręgami (płytka lub blok kręgowy) Kifozy wrodzone Błędy w rozwoju kręgosłupa w okresie wewnątrzmacicznym prowadzą do powstawania wad wrodzonych kręgosłupa. Istnienie wady w obrębie kręgosłupa nie jest równoznaczne z powstaniem deformacji

Bardziej szczegółowo

Ponadto oświadczam, że zostałam/em w sposób wyczerpujący i w języku dla mnie zrozumiałym poinformowana/y o :

Ponadto oświadczam, że zostałam/em w sposób wyczerpujący i w języku dla mnie zrozumiałym poinformowana/y o : OŚWIADCZENIE ŚWIADOMA ZGODA NA ZABIEG CHIRURGICZNY LUB LECZENIE Imię i nazwisko pacjenta:... Adres zamieszkania:... Data urodzenia:... Rodzaj planowanego zabiegu operacyjnego:...... Rodzaj planowanego

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3). Ważne: od dnia 01 stycznia 2017 r.

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3). Ważne: od dnia 01 stycznia 2017 r. Załącznik B.70. LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3). Ważne: od dnia 01 stycznia 2017 r. ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie neowaskularnej

Bardziej szczegółowo

zaburzeniem widzenia spowodowanym obrzękiem plamki wywołanym cukrzycą;

zaburzeniem widzenia spowodowanym obrzękiem plamki wywołanym cukrzycą; EMA/677928/2015 EMEA/H/C/002392 Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa aflibercept Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) dotyczącego leku.

Bardziej szczegółowo

Implanty przetokowe typu Ex-PRESS w zaawansowanych postaciach jaskry doniesienie wstępne

Implanty przetokowe typu Ex-PRESS w zaawansowanych postaciach jaskry doniesienie wstępne Implanty przetokowe typu Ex-PRESS w zaawansowanych postaciach jaskry doniesienie wstępne Preliminary reports on efficiency of use Ex-PRESS glaucoma filtration device in advanced glaucoma Agnieszka Małachowska,

Bardziej szczegółowo

Badanie w lampie szczelinowej

Badanie w lampie szczelinowej Rozdział 8 Badanie w lampie szczelinowej G Ł ÓWNE ZAGADNIENIA Upewnij się, że pacjent siedzi wygodnie i jest przygotowany do badania. Rozjaśnij światło tylko na tyle, na ile wymaga tego badanie. Opracuj

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Agata Miłaszewska 3gB

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Agata Miłaszewska 3gB Agata Miłaszewska 3gB rogówka- w części centralnej ma grubość około 0,5 mm, na obwodzie do 1 mm, zbudowana jest z pięciu warstw, brak naczyń krwionośnych i limfatycznych, obfite unerwienie, bezwzględny

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI

BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI Szkodliwe dzia anie promieniowania laserowego dotyczy oczu oraz skóry cz owieka, przy czym najbardziej zagro one s oczy. Ze wzgl du na kierunkowo wi zki zagro enie promieniowaniem

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ BTL-6000 SHORTWAVE NOWA GENERACJA DIATERMII KRÓTKOFALOWEJ

NOWOŚĆ BTL-6000 SHORTWAVE NOWA GENERACJA DIATERMII KRÓTKOFALOWEJ NOWOŚĆ BTL-6000 SHORTWAVE NOWA GENERACJA DIATERMII KRÓTKOFALOWEJ BTL-6000 SHORTWAVE 400 BTL-6000 SHORTWAVE 200 Interfejs użytkownika Kolorowy ekran dotykowy 5,7 Kolorowy ekran dotykowy 5,7 Tryb indukcyjny/

Bardziej szczegółowo