SIEMENS SIMATIC NET SCALANCE X-100. Instrukcja obs ugi Konwertery. Charakterystyka SCALANCE X Sygnalizacja diod 2. Instalacja SCALANCE X-100 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIEMENS SIMATIC NET SCALANCE X-100. Instrukcja obs ugi Konwertery. Charakterystyka SCALANCE X-100 1. Sygnalizacja diod 2. Instalacja SCALANCE X-100 3"

Transkrypt

1 SIEMENS SIMATIC NET SCALANCE X-100 Charakterystyka SCALANCE X Sygnalizacja diod 2 Instalacja SCALANCE X Instrukcja obs ugi Konwertery

2 1. Charakterystyka SCALANCE X-100. Charakterystyka Typ urz dzenia X101-1 X101-1FL X101-1LD X101-1POF rodowisko SIMATIC Diagnostyka LED V DC Kompaktowa obudowa 40mm 2X24V DC Wej cia sygna owe Diagnostyka: WEB, SNMP, PROFINET C-PLUG Ring redundancy z RM Ring redundancy pasive Standby redundancy IRT Fast learning Pasywne nas uchiwanie Tablica logów SNTP+SICLOCK Cut throught Typ no nika Typ urz dzenia X101-1 X101-1FL X101-1LD X101-1POF TP(RJ-45) wiat owód(bfoc) 1 / 1300nm wiat owód 1 (BFOC) / 820nm wiat owód 1 jednomodowy (BFOC) / 1310nm wiat owód plastikowy (SC-RJ) / 650nm 1

3 1.1. SCALANCE X101-1 Konwerter SCALANCE X101-1 posiada jeden port RJ-45 i jeden port optyczny BFOC. SCALANCE X101-1 TP Port Pin 8 NC Pin 7 NC Pin 6 TD- Pin 5 NC Pin 4 NC Pin 3 TD+ Pin 2 RD- Pin 1 RD+ Konwerter SCALANCE X101-1 posiada zintegrowany port RJ-45 z MDI-X. Do portu RJ-45 TP wykorzystywany jest przewód TP lub TP-XP o maksymalnej ugo ci 10m. W zale no ci od typu kabla maksymalna d ugo po czenia pomi dzy urz dzeniami z IE FC i IE FC RJ wynosi 100m.

4 SCALANCE X101-1 FO Port Pr dko transmisji portu optycznego Fast Ethernet wynosi 100Mbps. Typ transmisji 100Base-FX okre lony jest w standardzie IEEE Wybór pr dko ci transmisji i trybu autonegocjacji jest niedost pny, poniewa pr dko ustawiona jest na 100 Mbps full duplex. Medium transmisyjne to przewód wiat owodowy multimodowy (FOC), d ugos fali 1300nm. Przewody wiat owodowe o rednicy rdzenia od 50 do 62,5µm. ród o wiat a: LED. Maksymalny zasi g transmisji wynosi 3km. SCALANCE X101-1 Przewody zasilaj ce i sygna owe. Do zasilania jest wykorzystywany wtyczka 4 pinowa. Wtyczka umo liwia wykorzystanie nadmiarowego zasilania. Sygna y s izolowane. PIN 1 L1 (+18-32V DC) PIN 2 M1 (masa) PIN 3 M2 (masa) PIN 4 L2 (+18-32V DC) Do przewodów sygna owych jest wykorzystywana wtyk 2 pinowy. Sygna y te s wykorzystywane do sygnalizowania b dów portów komunikacyjnych oraz dów zasilania. PIN 1 F1 PIN 2 F2

5 1.2. SCALANCE X101-1FL Konwerter SCALANCE X101-1FL posiada jeden port RJ-45 i jeden port optyczny BFOC. SCALANCE X101-1FL TP Port Pin 8 NC Pin 7 NC Pin 6 TD- Pin 5 NC Pin 4 NC Pin 3 TD+ Pin 2 RD- Pin 1 RD+ W konwerterze SCALANCE X101-1FL wbudowany jest port RJ-45 z MDI-X. Do portu RJ-45 TP wykorzystywany jest przewód TP lub TP-XP o maksymalnej ugo ci 10m. W zale no ci od typu kabla maksymalna d ugo po czenia pomi dzy urz dzeniami z IE FC i IE FC RJ wynosi 100m. Konwerter SCALANCE X101-1FL pracuje z pr dko ci 10 Mbps half duplex. Urz dzenie nie wspiera autonegocjacji i musi by ustawione w na 10 Mbps half duplex.

6 SCALANCE X101-1FL FO Port Pr dko transmisji portu optycznego Ethernet wynosi 10Mbps. Typ transmisji 10Base-FL okre lony jest w standardzie IEEE Wybór pr dko ci transmisji i trybu autonegocjacji jest niedost pny, poniewa pr dko ustawiona jest na 10 Mbps full duplex. Medium transmisyjne to przewód wiat owodowy multimodowy (FOC), d ugos fali 820nm. Przewody wiat owodowe o rednicy rdzenia od 50 do 62,5µm. ród o wiat a: LED. Maksymalny zasi g transmisji wynosi 3km. SCALANCE X101-1FL Przewody zasilaj ce i sygna owe. Do zasilania jest wykorzystywany wtyczka 4 pinowa. Wtyczka umo liwia wykorzystanie nadmiarowego zasilania. Sygna y s izolowane. PIN 1 L1 (+18-32V DC) PIN 2 M1 (masa) PIN 3 M2 (masa) PIN 4 L2 (+18-32V DC) Do przewodów sygna owych jest wykorzystywana wtyk 2 pinowy. Sygna y te s wykorzystywane do sygnalizowania b dów portów komunikacyjnych oraz dów zasilania. PIN 1 F1 PIN 2 F2

7 1.3. SCALANCE X101-1LD Konwerter SCALANCE X101-1LD posiada jeden port RJ-45 i jeden port optyczny BFOC. SCALANCE X101-1LD TP Port Pin 8 NC Pin 7 NC Pin 6 TD- Pin 5 NC Pin 4 NC Pin 3 TD+ Pin 2 RD- Pin 1 RD+ W konwerterze SCALANCE X101-1LD wbudowany jest port RJ-45 z MDI-X. Do portu RJ-45 TP wykorzystywany jest przewód TP lub TP-XP o maksymalnej ugo ci 10m. W zale no ci od typu kabla maksymalna d ugo po czenia pomi dzy urz dzeniami z IE FC i IE FC RJ wynosi 100m.

8 SCALANCE X101-1LD FO Port Pr dko transmisji portu optycznego Fast Ethernet wynosi 100Mbps. Typ transmisji 100Base-FX okre lony jest w standardzie IEEE Wybór pr dko ci transmisji i tryb autonegocjacji jest niedost pny, dla pr dko ci transmisji zadeklarowanej na 100 Mbps full duplex. Medium transmisyjne to przewód wiat owodowy multimodowy (FOC), d ugos fali 1310nm. Przewody wiat owodowe o rednicy rdzenia 10µm. ród em wiat a jest laser bezpieczny dla wzroku ( eye-safe class1 laser). Maksymalny zasi g transmisji wynosi 26km. SCALANCE X101-1LD Przewody zasilaj ce i sygna owe. Do zasilania jest wykorzystywany wtyk 4 pinowy. Wtyczka umo liwia wykorzystanie nadmiarowego zasilania. Sygna y s izolowane. PIN 1 L1 (+18-32V DC) PIN 2 M1 (masa) PIN 3 M2 (masa) PIN 4 L2 (+18-32V DC) Do przewodów sygna owych jest wykorzystywana wtyczka 2 pinowa. Sygna y te wykorzystywane do sygnalizowania b dów portów komunikacyjnych oraz dów zasilania. PIN 1 F1 PIN 2 F2

9 1.4. SCALANCE X101-1POF Konwerter SCALANCE X101-1POF posiada jeden port RJ-45 i jeden port optyczny SC-RJ. SCALANCE X101-1POF TP Port Pin 8 NC Pin 7 NC Pin 6 TD- Pin 5 NC Pin 4 NC Pin 3 TD+ Pin 2 RD- Pin 1 RD+ W konwerterze SCALANCE X101-1POF wbudowany jest port RJ-45 z MDI-X. Do portu RJ-45 TP wykorzystywany jest przewód TP lub TP-XP o maksymalnej ugo ci 10m. W zale no ci od typu kabla maksymalna d ugo po czenia pomi dzy urz dzeniami z IE FC i IE FC RJ-45 wynosi 100m.

10 SCALANCE X101-1POF FO Port Pr dko transmisji portu optycznego Fast Ethernet wynosi 100Mbps. Typ transmisji 100Base-FX okre lony jest w standardzie IEEE Wybór pr dko ci transmisji i trybu autonegocjacji jest niedost pny, poniewa pr dko ustawiona jest na 100 Mbps full duplex. Medium transmisyjne to przewód wiat owodowy multimodowy (FOC), d ugos fali 650nm. Przewody wiat owodowe o rednicy rdzenia 980µm. Maksymalny zasi g transmisji wynosi 50m. SCALANCE X101-1LD Przewody zasilaj ce i sygna owe. Do zasilania jest wykorzystywany wtyczka 4 pinowa. Wtyczka umo liwia wykorzystanie nadmiarowego zasilania. Sygna y s izolowane. PIN 1 L1 (+18-32V DC) PIN 2 M1 (masa) PIN 3 M2 (masa) PIN 4 L2 (+18-32V DC) Do przewodów sygna owych jest wykorzystywana wtyk 2 pinowy. Sygna y te s wykorzystywane do sygnalizowania b dów portów komunikacyjnych oraz dów zasilania. PIN 1 F1 PIN 2 F2

11 2. Sygnalizacja diod. Sygnalizowanie b du (czerwona dioda LED). Status Znaczenie Zapalone dioda Wykryto b dy: 1. Brak po czenia z monitorowanego portu transmisyjnego. 2. Brak zasilania lub poziom napi cia za ma y(<14v). Zgaszona dioda Nie wykryto b dów. Zasilanie (zielona dioda LED). Status Znaczenie Zapalone dioda Podpi te zasilanie L1 lub L2. Zgaszona dioda Nie podpi to zasilania lub napi cie L1 lub L2 poni ej 14V. Znaczenie portów. Status Port 1 LED zielony Port 2 LED zielony Port 1 LED ty Port 2 LED ty Port 1 i 2 LED miga na to Znaczenie Istnieje po czenie, nie odebrano danych na porcie TP. Istnieje po czenie, nie odebrano danych na porcie FOC. Istnieje po czenie, odebrano dane na porcie TP. Istnieje po czenie, odebrano dane na porcie FOC. dne ustawienia. Po czenie transparentne (zielona dioda LED). Status Znaczenie Zapalona dioda Po czenie transparentne. Zgaszona dioda Tryb samodzielny.

12 3. Instalacja SCALANCE X Monta konwerterów X-100 na 35mm szynie DIN. Nale y powiesi konwerter na szynie i docisn, a do momentu wskoczenia. Przykr ci uziemienie. Podpi zasilanie Podpi przewody sygna owe. Wstawi blok terminala do gniazda konwertera x Demonta konwerterów X-100 z szyny DIN. Nale y wypi wszystkie przewody zasilaj ce i sygna owe. Odepnij doln cz konwertera x-100 z szyny za pomoc rubokr ta i poci gnij doln cz konwertera x-100.

13 3.3. Monta konwertera X-100 na szynie S7. Nale y powiesi górn cz konwerter x-100 na górnej cz ci szyny monta owej Przykr ci doln rub konwertera x-100 do szyny. Przykr ci uziemienie. Podpi zasilanie. Podpi przewody sygna owe. Wstawi blok terminala do gniazda konwertera x Demonta konwertera X-100 z szyny S7. Nale y wypi wszystkie przewody zasilaj ce i sygna owe. Poluzowa rub mocuj i unie konwerter X-100 do góry Monta konwertera X-100 na cianie. Wszystkie konwertery z serii X-100 mo na zamontowa na cianie. Urz dzenia te s montowane na cianie za pomoc czterech rub 6x30mm.

SIMATIC PROFINET k i n z c r d o P W e i n a d y 1 Warszawa 2009

SIMATIC PROFINET k i n z c r d o P W e i n a d y 1 Warszawa 2009 SIMATIC Podr cznik Wydanie 1 Warszawa 2009 SIMATIC Wstęp Przegląd dokumentacji o 1 przegląd 2 elementy 3 wymiana danych i komunikacja 4 IO inżyniering 5 CBA inżyniering 6 przykłady konfiguracji 7 Dodatek

Bardziej szczegółowo

#03486 (SH-1600) NWay Switch 16xSTP + 2xFO #03487 (SH-2400) NWay Switch 24xSTP + 2xFO #03489 (EM24-24SC) Modu³ œwiat³owodowy SC do SH-1600/2400

#03486 (SH-1600) NWay Switch 16xSTP + 2xFO #03487 (SH-2400) NWay Switch 24xSTP + 2xFO #03489 (EM24-24SC) Modu³ œwiat³owodowy SC do SH-1600/2400 PRODUKTY SIECIOWE Atel Electronics jest wy³¹cznym przedstawicielem na Polskê firmy RUBY TECH CORPORATION. Wysoka jakoœæ oraz konkurencyjna cena to zalety dla których produkty te ciesz¹ siê coraz wiêkszym

Bardziej szczegółowo

Elementy systemów komunikacyjnych

Elementy systemów komunikacyjnych Elementy systemów komunikacyjnych Zastosowanie: systemy automatyzacyjne TROVIS 5100, 5400, 5500 i 6400 X1 RS-232-C X2 RS-485 A B 5 4 3 2 1 200 5 2 1 3 4 X1 A B 1 2 3 4 5 6 X2 B A 5 1 2 3 4 3 4 1 2 PE Wydanie:

Bardziej szczegółowo

WA NE OSTRZE ENIA. U ywane symbole graficzne: Informacja. Uziemienie. Praca w warunkach podwy szonej wilgotno ci. Licencja na u ywanie MPEG4.

WA NE OSTRZE ENIA. U ywane symbole graficzne: Informacja. Uziemienie. Praca w warunkach podwy szonej wilgotno ci. Licencja na u ywanie MPEG4. model i : AVC785ASV,AVC787ASV WA NE OSTRZE ENIA UWAGA! RYZYKO PORA ENIA ELEKTRYCZNEGO UWAGA: Aby unikn pora enia pr dem elektrycznym, nie nale y otwiera adnej pokrywy, u ytkownik nie mo e naprawia urz

Bardziej szczegółowo

Adapter: HomePLUG HL 100 E HomePLUG HL 100 E DUO. instrukcja obs ugi

Adapter: HomePLUG HL 100 E HomePLUG HL 100 E DUO. instrukcja obs ugi Adapter: HomePLUG HL 100 E HomePLUG HL 100 E DUO instrukcja obs ugi Spis tre ci 1 WST P... 5 2 ZAWARTO OPAKOWANIA... 6 2.1 WERSJA HL100E... 6 2.2 WERSJA HL100E DUO... 6 3 ZASADY BEZPIECZE STWA... 7 4

Bardziej szczegółowo

SIEMENS SIMATIC NET SCALANCE X414-3E. Instrukcja obsługi. Charakterystyka produktu. Moduły rozszerzeń. Instalacja. Wyświetlacz LED.

SIEMENS SIMATIC NET SCALANCE X414-3E. Instrukcja obsługi. Charakterystyka produktu. Moduły rozszerzeń. Instalacja. Wyświetlacz LED. SIEMENS SIMATIC NET Charakterystyka produktu 1 SCALANCE X414-3E Instrukcja obsługi Moduły rozszerzeń Instalacja Wyświetlacz LED Wymiary 2 3 4 5 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka produktu SCALANCE X414-3E...

Bardziej szczegółowo

MODU KOMUNIKACYJNY GSM LT-2S

MODU KOMUNIKACYJNY GSM LT-2S MODU KOMUNIKACYJNY GSM LT-2S INSTRUKCJA OBS UGI Wersja programowa 2.10 gsmlt-2s_pl 12/07 OSTRZE ENIA Ze wzgl dów bezpiecze stwa modu powinien by instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. Aby unikn

Bardziej szczegółowo

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012 Implementacja apletów Java do procesora komunikacyjnego CP-343-1 Advanced. 1 I. Wymagania sprz towe i oprogramowania: 1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 2000 Professional z SP 4/XP Professional

Bardziej szczegółowo

Przemiennik cz stotliwo ci Starvert ig5 1

Przemiennik cz stotliwo ci Starvert ig5 1 Przemiennik cz stotliwo ci Starvert ig 1 Przegl d W a ciwo ci standardowe Znamionowe zakresy mocy / napi cia: 0. - 2KM, 200 230 VAC, 1 faza 0. KM, 200 230VAC, 3 fazy 0. KM, 380 460VAC, 3 fazy Obudowa :

Bardziej szczegółowo

PJD5232/PJD5234/PJD7223 DLP Projektor

PJD5232/PJD5234/PJD7223 DLP Projektor PJD5232/PJD5234/PJD7223 DLP Projektor Model nr VS14968/VS14969/VS15115 - - - - - - - - i - - - - - - - - ii - 6+ - iii - - - VS14968/VS14969/VS15115 i - - Uwagi dotycz ce przewodu zasilania pr dem zmiennym

Bardziej szczegółowo

Wieloprotoko owy serwer wydruków z trzema portami równoleg ymi do sieci Ethernet/Fast Ethernet

Wieloprotoko owy serwer wydruków z trzema portami równoleg ymi do sieci Ethernet/Fast Ethernet Wieloprotoko owy serwer wydruków z trzema portami równoleg ymi do sieci Ethernet/Fast Ethernet Podr cznik u ytkownika sprz tu Wersja 01 (maj 2000 r.) Informacje o niniejszym podr czniku I Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania...5 2. Wymagania ogólne...7

Bardziej szczegółowo

www.microsens.com MICROSENS 6 news fiber optic solutions

www.microsens.com MICROSENS 6 news fiber optic solutions www.microsens.com 6 news Nr 6, kwiecieñ 2005 Drodzy Czytelnicy, CeBIT 2005 Hanower MICROSENS Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej MICROSENS w roku 2004 zanotowa³ jeden z najlepszych wyników w historii

Bardziej szczegółowo

SIMATIC HMI. Urz dzenie HMI MP 377 (WinCC flexible) Przegl d 1. Bezpiecze stwo u ycia 2. Warunki aplikacji HMI 3. Monta i pod czanie 4

SIMATIC HMI. Urz dzenie HMI MP 377 (WinCC flexible) Przegl d 1. Bezpiecze stwo u ycia 2. Warunki aplikacji HMI 3. Monta i pod czanie 4 Wst p Przegl d 1 SIMATIC HMI Urz dzenie HMI MP 377 (WinCC flexible) Instrukcja u ytkowa Bezpiecze stwo u ycia 2 Warunki aplikacji HMI 3 Monta i pod czanie 4 Ekran operatora 5 Konfiguracja systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 4. Specyfikacja techniczna sprz tu komputerowego i biurowego. Infokiosk 1 szt. Infomaty

Za cznik nr 4. Specyfikacja techniczna sprz tu komputerowego i biurowego. Infokiosk 1 szt. Infomaty Specyfikacja techniczna sprz tu komputerowego i biurowego Za cznik nr 4 Infomaty Infokiosk 1 szt. W ramach zamówienia Wykonawca dokona monta u infomatu zewn trznego stoj cego w lokalizacji wskazanej przez

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania...5 2. Wymagania ogólne...7

Bardziej szczegółowo

STERR STERR. Bezprzewodowy wideodomofon VDW100 (2,4 GHz) 1. Opis urz dzenia

STERR STERR. Bezprzewodowy wideodomofon VDW100 (2,4 GHz) 1. Opis urz dzenia Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia Bezprzewodowy wideodomofon VDW100 (2,4 GHz) Dzi kujemy Pa stwu za wybór naszego

Bardziej szczegółowo

PANEL OPERATORSKI TYP HMI INSTRUKCJA OBS UGI

PANEL OPERATORSKI TYP HMI INSTRUKCJA OBS UGI PANEL OPERATORSKI TYP HMI INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1 Zastosowanie...2 2 Zestaw panelu...3 3 Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania...3 4 Montaż...3 4.1 Wymiary gabarytowe i sposób mocowania...4

Bardziej szczegółowo

10/100Base-TX 100Base-FX Konwerter mediów obsługą PoE

10/100Base-TX 100Base-FX Konwerter mediów obsługą PoE Instrukcja Obsługi FTP-802 FTP-802S15 10/100Base-TX 100Base-FX Konwerter mediów obsługą PoE - 1 - 2-2 - ! ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA! Przed włączeniem urządzenia do prądu proszę przeczytać informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP dr hab. in. Gabriel Kost dr in. Wac aw Bana mgr in. Przemys aw Ostrowski Politechnika l ska KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA Umowa nr: 13/SK/14 STRONA TYTU OWA Egz. pdf PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot (Nazwa, adres) Inwestor (Nazwa, adres) Projekt modernizacji pomieszcze i infrastruktury technicznej Szpitala zwi zanych z budow

Bardziej szczegółowo

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane Za cznik nr 9 Specyfikacja i opis przedmiotu zamówienia Prze czniki sieci LAN Prze cznik sieci LAN Typ I 2 sztuki, ka dy z dwóch prze czników spe niaj cy co najmniej poni sze wymagania: Parametr Warto

Bardziej szczegółowo

DOMOFON GSM DGT10 (SYSTEM KONTROLI DOST PU)

DOMOFON GSM DGT10 (SYSTEM KONTROLI DOST PU) DOMOFON GSM DGT10 (SYSTEM KONTROLI DOST PU) W celach bezpiecze stwa prosimy o zapoznanie si z niniejsz instrukcj obs ugi przed rozpocz ciem korzystania z tego produktu. *Najnowsza wersja instrukcji do

Bardziej szczegółowo

- LE-L - LF-L - LE-U

- LE-L - LF-L - LE-U Rejestratory cyfrowe serii - LE-L - LF-L - LE-U Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na

Bardziej szczegółowo

IVC-2004PT Przemysłowy Ethernet Extender 4 porty 10/100Base-TX z PoE + 1 port BNC / RJ-11

IVC-2004PT Przemysłowy Ethernet Extender 4 porty 10/100Base-TX z PoE + 1 port BNC / RJ-11 IVC-2004PT Przemysłowy Ethernet Extender 4 porty 10/100Base-TX z PoE + 1 port BNC / RJ-11 PLANET IVC-2004PT to przemysłowy Ethernet Extender z obsługą PoE posiadający trzy zasadnicze cechy: Zwiększa zasięg

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Systemy grzewcze Systemy przemysłowe Systemy chłodnicze. Cennik 2015 PL

Systemy grzewcze Systemy przemysłowe Systemy chłodnicze. Cennik 2015 PL Systemy grzewcze Systemy przemysłowe Systemy chłodnicze Cennik 2015 PL 2 Kot y redniej i du ej mocy olejowe, gazowe i na paliwa sta e Pojemno ciowe podgrzewacze wody Pompy ciep a du ej mocy Elektrociep

Bardziej szczegółowo