IPS. System Ochrony Instytucjonalnej. WSPÓLNYCH SIŁ ISSN Nr 3/2012 czerwiec. magazyn. Ludzie i pieniądze. Temat numeru.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IPS. System Ochrony Instytucjonalnej. WSPÓLNYCH SIŁ ISSN 1427-8162 Nr 3/2012 czerwiec. magazyn. Ludzie i pieniądze. Temat numeru."

Transkrypt

1 Temat numeru Potraktujmy IPS jako szansę Wydarzenia Jubileusz najstarszego w Polsce Banku Spółdzielczego Ludzie i pieniądze Wyniki Banku BPS S.A. po pierwszym kwartale magazyn BANKgrupy bps WSPÓLNYCH SIŁ ISSN Nr 3/2012 czerwiec IPS System Ochrony Instytucjonalnej 1

2 20 Dobre wyniki banku BPS S.A. po I kwartale 4 Potraktujmy IPS jako szansę 78 Co, jeśli nie Euro? Co począć, jeśli jako jedyni w domu nie jesteśmy w stanie oglądać meczów bo albo potwornie nas nudzą, albo za bardzo denerwują. Dlaczego temat IPS-u stał się istotny i o co właściwie chodzi w dyrektywie CRD IV? spis treści Słowo wstępne Temat numeru 4 Potraktujmy to jako szansę 10 Ryzykowne aktualności Okiem Prezesa Banku Spółdzielczego 14 Nie czekajmy, aż dotknie nas kryzys Ludzie i pieniądze 16 Wyniki Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A. 19 Express Elixir nowa marka na rynku usług płatniczych w Polsce 20 Dobre wyniki Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. po I kwartale 22 Bilans kwartału 25 Naruszenia niektórych przepisów prawa 26 BPS Cash nowy system w Grupie BPS 27 W jaki sposób obniżyć koszty obsługi kart i bankomatów? 28 Pierwsza rocznica, pierwsze oceny 30 Juniper SSG gwarantuje bezpieczeństwo sieci 32 Metody pomiaru i ocena płynności finansowej 34 Kiedy kredytobiorca umiera 36 Wirtualizacja systemu Banku Spółdzielczego w pigułce 39 Jakość obsługi i budowa więzi 40 W biurze jak na boisku 42 Gospodarka, prognozy a Euro Ustawa deweloperska czyli nowe obowiązki i wyzwania nie tylko dla deweloperów 46 Wychować klienta 47 Kwestia bezpieczeństwa felieton Wizytówka Banku Spółdzielczego 48 Bank Spółdzielczy w Wolbromiu 50 GBS Bank w Barlinku Wydarzenia 52 Orzeł z rekomendacji burmistrza 52 Debata w dzienniku 52 Komunikat 53 Kontynuacja dynamicznego rozwoju 53 Mocny samorząd 53 W skrócie 54 Wyniki godne tradycji 54 Wyróżnienie od Concordii 54 O perspektywach rozwoju 54 W skrócie 55 Zebranie pełne odznaczeń 55 Z kolektorami za pan brat 55 W skrócie 56 Listy w kamieniu 56 Podsumowanie i wybory 56 W skrócie 57 Europejskie standardy na Podkarpaciu 57 Fabia i mnóstwo innych nagród 57 Centrum Finansowe liderem 57 W skrócie 58 IV Forum Ryzyka Bankowego Rozwijamy się 60 Efektowne stupiętnastolecie 60 Harleyowcy i grochówka 60 W skrócie 61 Podwójny jubileusz 61 Pomyśleli o wszystkich 61 W skrócie 62 Najstarszy bank spółdzielczy w polsce skończył 150 lat! 63 Cząstka lokalnej społeczności 63 Zaczęli kolejarze 64 Funkcjonalność w parze z estetyką 64 Filozofia współtworzenia 64 W skrócie CSR Naszych Banków 65 Moneta w plenerze 65 Pilot Hołowczyca 65 Pomogą żonom górników 66 Radość Kamila 66 Ekonomiczni olimpijczycy 66 W skrócie 67 Multimedaliści z Jastrzębia-Zdroju 67 Ciastka od prezesa 67 Tango za zdjęcie 68 Puchar pojechał do Iławy 68 Zmagania z ortografią 68 Gżegżółki z laptopem Okiem sponsora 69 Zmiany tylko na lepsze! Euro Czternaście razy Euro Kultura 72 Kulturalnie polecamy 73 w dobrym stylu Edukacja 74 Poziomy logiczne Diltsa czy mamy w sobie coś ze Shreka? Po godzinach 77 Felieton Marka Majewskiego 78 Co, jeśli nie Euro? 80 Moto 82 Gadżet na topie 83 Butik nowości Media o nas Krzyżówka 70 Czternaście razy Euro Historia piłkarskich Mistrzostw Europy, których czternasta edycja gości właśnie w Polsce i na Ukrainie 2 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps

3 magazyn BANKgrupy bps WSPÓLNYCH SIŁ Słowo wstępne Szanowni Państwo, W dniu 27 czerwca będziemy uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Naszego Banku, na którym dokonamy podsumowania i rozliczenia 2011 roku. Dla sektora finansowego był to niełatwy okres rozrachunkowy. Również Bank Polskiej Spółdzielczości był narażony na negatywne czynniki zewnętrzne, które niejednokrotnie oddziaływały na jego pracę i ostateczne wyniki. Bank dokonał podsumowania swojej działalności w roku Ostateczny wynik finansowy znacznie odbiega od prezentowanego w pierwszej wersji. Podejście badającego bilans do wyceny niektórych aktywów Banku znacznie różniło się od stanowiska prezentowanego przez Zarząd. Z informacji, jakie otrzymaliśmy od biegłego rewidenta, wynika, że sygnały o odmiennym podejściu do wyceny czy też odmiennego ujęcia w bilansie niektórych pozycji były zgłaszane Zarządowi Banku od samego początku badań końcowego jednostkowego sprawozdania finansowego. W związku z tym Zarząd Banku mógł się liczyć z tym, że ostateczny wynik finansowy może być inny od prezentowanego pierwotnie. Jesteśmy pewni, że badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone zgodnie ze sztuką, rzetelnie, w sposób nie budzący wątpliwości, a ostateczny wynik jest zgodny z rzetelnie prowadzonymi księgami rachunkowymi. Chcę zapewnić Państwa, że skomplikowana sytuacja, która powstała w wyniku konfliktu w Zarządzie Banku, nie miała żadnego wpływu na odmienne podejście do wyceny aktywów Banku i w konsekwencji na obniżenie wyniku finansowego. Insynuacje, jakoby zmiana stanowiska audytora nastąpiła po ujawnieniu zaistniałego konfliktu, są bezpodstawne. Audytor badający sprawozdanie finansowe od samego początku prezentował określone stanowisko i to stanowisko przedstawił w raporcie końcowym. Rada Nadzorcza do badania sprawozdania finansowego wybrała firmę Ernst & Young, którą darzy pełnym zaufaniem. Podczas wielu spotkań z audytorem, jakie na przestrzeni ostatnich pięciu lat odbyła Rada Nadzorcza oraz Komitet Audytu, firma Ernst & Young zawsze rzetelnie informowała o ustaleniach i wynikach prowadzonych badań. Sprawozdania sporządzone przez audytora były bez zastrzeżeń zatwierdzane przez Walne Zgromadzenia Banku. Również rok 2011 należy podsumować na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a wynik finansowy przyjąć taki, jaki wynika z ksiąg rachunkowych. Pragnę podkreślić, że Rada Nadzorcza nigdy nie stawiała wyniku finansowego jako najważniejszego elementu efektywnościowego. Zawsze nadrzędnym celem było i jest bezpieczeństwo środków, jakie właściciele Banki Spółdzielcze powierzyły Bankowi Zrzeszającemu. Wracając do sytuacji, jaka zaistniała w ostatnim czasie w naszym Banku, pragnę podkreślić, że nie jest to konflikt pomiędzy Zarządem a Radą Nadzorczą, jak go niektórzy próbują przedstawić jest to konflikt wewnątrz Zarządu, natomiast Rada Nadzorcza ma obowiązek go rozstrzygnąć. Pragnę Państwa zapewnić, że staramy się działać w taki sposób, aby żadna szkoda nie dotknęła zarówno Banku BPS jak i Banków Zrzeszonych. Dobro Banku jest nadrzędnym celem, nad sprawami personalnymi. Nie miejsce i czas, aby dokonywać całościowej oceny sytuacji, jaka zaistniała w Naszym Banku, pragnę jednak zwrócić uwagę na niektóre zagadnienie związane z jego funkcjonowaniem. Po pierwsze, doraźne zmiany w składzie Zarządu nie mają negatywnego wpływu na bieżącą pracę tego organu oraz jego funkcjonowanie. Bank realizuje swoje bieżące zadania, a Zarząd wykonuje swoje obowiązki. Rozpoczęte prace i zadania realizowane są zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami i planami. Zachowane jest pełne bezpieczeństwo funkcjonowania Banku. Po drugie, zadania zrzeszeniowe związane z funkcjonowaniem i obsługą Banków Zrzeszonych są objęte szczególnym nadzorem. Obsługa Banków Spółdzielczych przebiega bez zakłóceń, wszelkie zadania i zobowiązania są realizowane zgodnie z założeniami i przyjętymi umowami. Po trzecie, sprawnie przebiegły prace przygotowawcze dzisiejszego Zgromadzenia Prezesów oraz bez zarzutu przebiegają również przygotowania do zbliżającego się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 27 czerwca. Zarówno Rada Nadzorcza, jak i Zarząd Banku dokładają wszelkich starań, aby przebieg Zgromadzeń był okazją do obiektywnego podsumowania minionego roku oraz czasem refleksji nad zmianami, jakie w ostatnim czasie zaszły w Zarządzie Banku, a także okazją do rozważenia podłoża oraz przyczyn zaistniałej sytuacji. Pragnę zapewnić, że przy podejmowaniu tych ostatnich bardzo trudnych decyzji wszystkim członkom Rady Nadzorczej przyświecało tylko i wyłącznie dobro Banku Polskiej Spółdzielczości i dobro zrzeszonych w nim Banków Spółdzielczych. Kierowali się oni najlepszą wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w rozstrzyganiu tych jakże trudnych spraw. Również Rada Zrzeszenia włączyła się czynnie w te działania i dokonała niezależnej oceny zaistniałej sytuacji. Podjęte przez nią decyzje były wielce pomocne w pracy Rady Nadzorczej i utwierdziły ją w przekonaniu co do słuszności podjętych działań. Pragnę ponadto podkreślić, że realizacja przyjętych planów na rok bieżący, zarówno rzeczowych jak i finansowych, przebiega zgodnie z założeniami. Również wynik finansowy Banku w roku bieżącym realizowany jest zgodnie z przyjętym planem finansowym. Wojciech Kulak Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu 3

4 temat numeru System Ochrony Instytucjonalnej IPS Potraktujmy to Wojciech Kulak Aleksander Trojanowicz Michał Oleszko Robert Rodek Banki Spółdzielcze w Polsce czeka rewolucja. Przepisy unijne powodują, że zmienią się zasady wyliczeń wymogów ostrożnościowych. Jednym ze sposobów na spełnienie norm nadzorczych jest stworzenie przez Banki Spółdzielcze Systemu Ochrony Instytucjonalnej (IPS).Czemu to służy, jakie niesie ze sobą korzyści, a jakie obawy i wątpliwości? Dyskutowano o tym podczas debaty z udziałem przedstawicieli Grupy BPS oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Dlaczego temat IPS-u stał się istotny i o co właściwie chodzi w dyrektywie CRD IV? Wszelkiego rodzaju regulacje finansowe wynikają przede wszystkim z tego, że najpierw mamy do czynienia z realnymi problemami, w wyniku których pojawiają się regulacje ostrożnościowe wyjaśniał podczas debaty Michał Oleszko, ekspert moderujący debatę. Trudno ukrywać fakt, że od kilku lat w gospodarce światowej istnieje kryzys wynikający z działalności instytucji finansowych i różnego rodzaju zaniedbań związanych z zarządzaniem ryzykiem w instytucjach finansowych. W szczególności dotyczyło to braku zarządzania ryzykiem płynności, a także wykorzystania scenariuszy warunków skrajnych. Wszystko przez kryzys Jest to pierwszy kryzys, który tak bardzo dotknął banki. Ciągnie się od kilku lat i tak naprawdę nie wiadomo, kiedy się skończy. Sytuacja ta miała bezpośredni wpływ na powstanie Regulacji CRD IV. Z ryzykiem płynności nierozerwalnie związane jest pojęcie aktywów płynnych, czyli najczęściej różnego rodzaju papierów wartościowych w bankach kontynuował Michał Oleszko. W wielu bankach tych papierów wartościowych nie było lub były na bardzo niskim poziomie. Kiedyś uważano, że stabilny bank powinien mieć ok. 20 proc. aktywów w obligacjach skarbowych lub płynnych papierach wartościowych. Tymczasem duże banki zagraniczne miały tych papierów wartościowych 2-3 proc. Ale to nie jedyny powód, dlaczego musimy obecnie stawiać czoła kryzysowi. Banki te na globalnym poziomie w nieodpowiedni sposób pozyskiwały pasywa. Posługiwały się instrumentami kapitałowymi dłużnymi, zaniedbując depozyty swoich klientów. Poza tym banki te prowadziły nadmierną działalność handlową. Z instrumentami pochodnymi związany jest także temat zarządzania ryzykiem kredytowym kontrahenta. Klient 4 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps

5 jako szansę Bartosz Kublik Dariusz Twardowski Maciej Obrębski Józef Szperlak może mieć problemy finansowe i może przynieść bankowi stratę wynikającą z ekspozycji pozabilansowych. Istniejące mechanizmy kalkulacji rezerw na ryzyko kredytowe (MSR) nie były dopasowane do rzeczywistości rynkowej. Prace regulacyjne, które spowodował kryzys, na początku były zorientowane na duże banki. Ukierunkowano je głównie na zmianę szacowania ryzyka w portfelach handlowych banków światowych. To były pierwsze działania, które zostały podjęte w ramach tzw. Bazylei 2.5. Po wypuszczeniu tych pierwszych regulacji w 2009 roku nastąpił pozorny spokój, który był spowodowany tym, że świat oczekiwał końca kryzysu. Ale ten nie nadszedł. Potrzebne więc były kolejne regulacje i tak powstały regulacje CRD IV, które jako pierwsze zostały stworzone bez opcji lokalnych (wykorzystywanych przez nadzorców krajowych) wyjaśniał Michał Oleszko. Niestety regulacja ta zrównuje wymagania stawiane wszelkim bankom i nie można jej dopasowywać do konkretnych warunków. Najistotniejsze zmiany W ramach regulacji CRD IV wprowadzone zostały zmiany w definicji kapitałów własnych. Kapitały własne muszą mieć teraz formę bezpieczną taką, by zostawała ona w banku aż do ewentualnej regulacyjnej upadłości. Wprowadzone zostały ponadto zmiany w pomiarze adekwatności kapitałowej oraz współczynniki regulacyjne dla ryzyka płynności. Pierwsza zmiana oznacza tyle, że banki muszą utrzymywać znacząco więcej kapitałów własnych niż dotąd. Druga mówi o tym, że banki muszą utrzymywać różnego rodzaju aktywa płynne w określonej wysokości oraz muszą rozwijać nowe źródła stabilnego finansowania (pozyskiwanego w długim terminie, które pozostaną w banku). Jeśli chodzi o kwestie kapitałowe, to ogólnie nie są one problemem mówił Michał Oleszko. Banki polskie w tym banki spółdzielcze, i zagraniczne mają wystarczająco dużo kapitału, który przekracza nawet wymagane 8 proc. Jedynym wyjątkiem są te banki spółdzielcze, w których duży udział w kapitałach własnych stanowi fundusz udziałowy, który w ramach nowych regulacji nie jest zaliczany do funduszy własnych. Inaczej wygląda sytuacja we współczynnikach dotyczących płynności. Według regulacji każdy bank musi posiadać płynne papiery wartościowe i nimi zarządzać, rozliczać je i wyceniać. W sytuacji gdy banki spółdzielcze utrzymują swoje rezerwy płynne w banku zrzeszającym, sytuacja się komplikuje. Tymczasem: BPS musi utrzymywać 100 procent aktywów płynnych na krótkoterminowe depozyty złożone przez banki spółdzielcze. Wypływ środków od banków, które uczestniczą w ramach Systemu Ochrony Instytucjonalnej w zależności od tego, jakie to są środki jest ograniczony do wysokości 25 proc. wysokości złożonych środków. Kolejną zasadą jest to, że środki wpłacane do banku przez instytucje finansowe nie są traktowane jako źródło stabilnego finansowania. Jednak co istotne każde finansowanie zawarte na okres dłuższy niż rok można już traktować jako środki stabilne. W tym jest nadzieja dla banków zrzeszonych w BPS jeśli tylko będą po- 5

6 temat numeru trafiły stworzyć odpowiednie produkty. Wówczas wpłynie to na polepszenie ich współczynników. Do płynnych papierów wartościowych, o których mowa w regulacji, nie zaliczamy papierów wartościowych emitowanych przez banki. Jest to kolejny cios w instytucje finansowe, m.in. banki spółdzielcze, które coraz aktywniej działają na tym polu stwierdził Michał Oleszko. Stawia się przed nimi coraz większe wymagania regulacyjno-współczynnikowe, a jednocześnie odcina się je od możliwości rozwoju. IPS jest to model ścisłej współpracy podobnych do siebie instytucji finansowych. Model ten wymaga istnienia systemu gwarancyjnego.wdrożony jest wspólny system kontroli zarządzania ryzykiem, który tworzy się na bazie doświadczeń wszystkich podmiotów w ramach systemu. W dalszej części wystąpienia Michał Oleszko wyjaśniał, na czym polega działanie w ramach IPS: zrzeszone instytucje mają wspólny przegląd ryzyka, publikowane jest skonsolidowane lub zagregowane sprawozdanie finansowe podmiotów, wyeliminowane jest sztuczne zwiększanie funduszy własnych, banki stowarzyszone są reprezentowane przez IPS, I PS jest zatwierdzany i monitorowany przez nadzór finansowy. Co banki mogą realnie zyskać dzięki Systemowi Ochrony Instytucjonalnej IPS? Waga aktywów ważonych ryzykiem dla należności wzajemnych wynosi 0 proc. IPS jest to model ścisłej współpracy podobnych do siebie instytucji finansowych. Model ten wymaga istnienia systemu gwarancyjnego.wdrożony jest wspólny system kontroli zarządzania ryzykiem, który tworzy się na bazie doświadczeń wszystkich podmiotów w ramach systemu. Banki mają korzyść z tytułu kalkulacji wypływu środków od instytucji finansowych. W ramach IPS są łagodniej traktowane. Wyliczenie miar współczynnika LCR może odbywać się na poziomie skonsolidowanym (całości IPS). IPS wiąże się jednak również z wymaganiami oraz kosztami. Są nimi: dodatkowy fundusz gwarancyjny, konieczność współpracy i kooperacji, m.in. ujednolicenie procesów biznesowych i czerpanie ze wspólnych doświadczeń, koszt aktywnego utrzymywania portfela aktywów płynnych. Zdaniem Michała Oleszki IPS jest dużą szansą dla BPS-u oraz zrzeszonych banków spółdzielczych, bo jeśli zostanie wypracowany model, w jaki sposób powinien działać System Ochrony Instytucjonalnej, to na mocy współpracy z nadzorcą istnieje szansa na stworzenie na rynku polskim zupełnie nowego rodzaju instytucji finansowej. Prace ponad podziałami Przewodniczący zespołu ds. prac nad zmianami regulacji prawnych dotyczących sektora bankowości spółdzielczej Wojciech Kulak, Prezes Banku Spółdzielczego w Starym Sączu, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. wyjaśnił podczas debaty kulisy prac przygotowawczych do wprowadzeniem Systemu Ochrony Instytucjonalnej IPS: Jesienią ubiegłego roku został powołany zespół do spraw związanych z działaniem aktów prawnych związanych z bankowością spółdzielczą. Powołały go Rady Nadzorcze BPS i SGB-Banku S.A. w Poznaniu, a wyłoniony został spośród członków tych rad i przedstawicieli Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Głównym celem kilkunastu już spotkań było wypracowanie stanowiska wewnątrz zespołu oraz konsultacje z przedstawicielami Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie projektów nowych aktów prawnych, to jest rozporządzenia CRR i dyrektywy CRD. Przede wszystkim zajęto się sprawami kapitałów i płynności finansowej. Wzorując się na zapisach rozporządzenia oraz dyrektywy zespół wypracował stanowisko aby ograniczyć zapisy w naszym ustawodawstwie wyłącznie do tego, co jest w rozporządzeniu (art. 108). Chodzi o to, by nie zawężać bankom możliwości działania. Propozycje te zostały uzgodnione z przedstawicielami UKNF-u. Na razie jesteśmy na etapie budowania modelu, który mielibyśmy przyjąć mówił Prezes Wojciech Kulak. Powstaje on w oparciu o rozwiązania zagraniczne. Konsultowaliśmy się także z ekspertami, którzy przybliżyli nam, jak systemy 6 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps

7 te funkcjonują w innych krajach Europy. I na tej podstawie postanowiliśmy przyjąć system niemiecki. Tam jednak istnieje jeden IPS funkcjonujący poza zrzeszeniem. Doszliśmy do wniosku, że w naszych warunkach, korzystniej by było, aby powstały IPS-y przy bankach zrzeszonych. Organem zarządzającym miałaby być Rada Zrzeszenia odpowiednio umotywowana, umocniona i wyposażona w odpowiednie delegacje, by mogła zarządzać tym systemem na bazie Banku Zrzeszającego. To na razie tylko propozycja, którą po konsultacji będzie można rozbudowywać i uszczegółowić. Jak ta instytucja miałaby działać? Propozycja jest taka, by banki uczestniczące w IPS-ie stworzyły Fundusz Płynnościowy i Fundusz Gwarancyjny wyjaśniał Wojciech Kulak. Przyjęliśmy też założenie dobrowolności uczestniczenia banków w Systemie Ochrony Instytucjonalnej. Polegałoby to na tym, że banki, które spełniają warunki kapitałowe i płynnościowe, mogłyby istnieć poza IPS-em. Jednak wspólnie z Komisją Nadzoru Finansowego zostało uzgodnione, że banki, które miałyby istnieć poza IPS-em, musiałyby równocześnie istnieć poza Zrzeszeniem. Podczas kolejnych spotkań zespołu będą uszczegółowiane powyższe zagadnienia. Wątpliwości są zawsze, dlatego musimy edukować Podczas debaty tylko jeden z uczestników wypowiedział się zdecydowanie krytycznie na temat prac nad dążeniem do wprowadzenia w Grupie BPS Systemu Ochrony Instytucjonalnej Sprawy są tak poważne, że musimy wnieść protest mówił Józef Szperlak, Prezes BS w Jabłonce. Nie mamy pretensji o to, że specjalnie powołany zespół wykonał pracę. Zespół ten nie miał mandatu banków spółdzielczych, (powołany przez centralę banków zrzeszających, nie przez Zgromadzenia Prezesów), tym bardziej że my na dole mamy zupełnie odmienne stanowisko na temat IPS-u, a szczególnie na temat manipulowania funduszem udziałowym. Powołano zespół zbyt młody, który starał się przypodobać władzom UKNF. Jako ekonomista uważam, że nadzorca nadmiernie zajmuje się ryzykami, a nie zyskiem. Mimo próby wzmocnienia banków spółdzielczych w praktyce osłabimy je. Poprzez próbę wdrażania IPS-u czy CRD IV nadmiernie eksponujemy poszukiwanie przyszłych ryzyk kosztem wzrostu dbałości o efektywne zarządzanie bankiem. Zbyt szybkie wprowadzanie zmian, bez odpowiedniego uwzględnienia proporcjonalności i czasu na merytoryczne wdrażanie zmian to cel służący UE i KNF, a nie bankom spółdzielczym. Jestem człowiekiem Solidarności 80. W sytuacji gdy w Polsce sprzedano 70% kapitału bankowego instytucjom zagranicznym, kto dzisiaj ośmieli się twierdzić, że tak głębokie przekształcenie sektora bankowego było dobre dla Polski. Podobnie niekorzystne będzie wdrożenie IPS, CRD IV i eliminowanie udziałów z kapitałów własnych poprzez zasłanianie się wdrażaniem zmian oferowanych przez UE. W Polsce mamy jeszcze nasze własne prawo. Przyrównywanie modeli niemieckich i holenderskich do warunków polskich jest niestosowne, bowiem tam kapitał obcy w bankowości występuje w śladowych wielkościach, a kraje te od lat cieszyły się wolnością w przeciwieństwie do Polski podkreślił Prezes Szperlak. Zasady powołania i funkcjonowaniazespołu ds. prac nad zmianami regulacji prawnych dotyczących sektora bankowości spółdzielczej wyjaśnił Prezes Kulak. Dziwią mnie takie głosy, zwłaszcza że zespół został stworzony z przedstawicieli obu zrzeszeń banków spółdzielczych i pod egidą Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Podkreślił też, że negatywnych opinii jest bardzo niewiele, a jeśli sporadycznie się pojawiają, wynikają raczej z braku wiedzy na temat IPS-ów. Dlatego wkrótce zorganizujemy specjalne szkolenia na temat Systemu Ochrony Instytucjonalnej IPS i korzyści z niego płynących zapewnił. Genialne narzędzie? Ciekawe tory dalszej dyskusji nadał Dariusz Twardowski, dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Na początku swojej wypowiedzi zapewnił, że UKNF przychylnie patrzy na banki spółdzielcze i zna ich specyficzną sytuację. Państwo nie musicie tworzyć IPS-u. To jest tylko Podobnie niekorzystne będzie wdrożenie IPS, CRD IV i eliminowanie udziałów z kapitałów własnych poprzez zasłanianie się wdrażaniem zmian oferowanych przez UE. W Polsce mamy jeszcze nasze własne prawo. Przyrównywanie modeli niemieckich i holenderskich do warunków polskich jest niestosowne. pewien pomysł dla grup działających na terenie Europy. Ale co się stanie, jeśli banki spółdzielcze odrzucą tę ideę? Łatwo przewidzieć taki scenariusz. Banki zrzeszone zachowują się rozsądnie i przestają lokować swoje środki 7

8 temat numeru w Banku Zrzeszającym. Bank Zrzeszający traci rację bytu i przestaje funkcjonować. To z kolei oznacza, że banki spółdzielcze same muszą spełniać wymogi stawiane wszystkim bankom, czyli posiadać minimum 5 mln euro funduszy własnych wyjaśnił. Idea IPS wynika z założenia, że pewna grupa banków przyjmuje określone zasady, które zapewniają jej absolutne bezpieczeństwo: gwarancję płynności i wypłacalności. Oczywiście, warunki IPS są trudne, bo trzeba się poddać kontroli, a nawet reagowaniu, kiedy coś dzieje się nie tak. Jesteśmy za tym, żeby fundusz udziałowy zyskał taki walor jak fundusz akcyjny w spółkach, bo to jest podstawa bankowości spółdzielczej kontynuował dyrektor Twardowski. Podkreślił też, że IPS-y mogą być też używane jako genialne narzędzie W warunkach jeśli te udziały nie będą zaliczane do funduszy podstawowych, płacenie godziwej dywidendy będzie pozbawione sensu. My musimy udziałowcom zaproponować coś w zamian. I musimy zrobić to jeszcze w tym roku, jeśli mają wejść w życie te najbardziej restrykcyjne dla nas rozporządzenia. marketingowe. Bo można zapewnić klientów, że na pewno bank nie upadnie. Powoływane przez oponentów idei przykłady portugalski i hiszpański nie są jego zdaniem adekwatne, bo w tych krajach IPS został narzucony sztucznie. Ma charakter instrumentalny i dlatego się nie sprawdził. IPS-y to szansa dla bankowości spółdzielczej. Szansa na to, by osiągnąć mityczne 15 proc. udziału w rynku podsumował swoje wystąpienie dyrektor Twardowski. Alternatywy nie ma Dostajemy troszeczkę po głowie przy wprowadzeniu regulacji adresowanych do dużych, większych od nas grup finansowych do dyskusji dołączył się Bartosz Kublik, Prezes Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Są banki, które mają znaczące kwoty w swoim funduszu, prowadzą od lat zrównoważoną politykę dywidendy dla swoich udziałowców i nadal chciałyby ją prowadzić. W warunkach jeśli te udziały nie będą zaliczane do funduszy podstawowych, płacenie godziwej dywidendy będzie pozbawione sensu. My musimy udziałowcom zaproponować coś w zamian. I musimy zrobić to jeszcze w tym roku, jeśli mają wejść w życie te najbardziej restrykcyjne dla nas rozporządzenia. Myślę, że IPS jest w tym wypadku koniecznością, bo alternatywa jest żadna. Ale model powinien się ukształtować w naszym kraju i wynikać z dialogu między bankami a krajowym nadzorcą. Tak by w maksymalnym stopniu uwzględnić podmiotowość banków spółdzielczych. Naszą siłą jest przecież efekt skali w Zrzeszeniu oraz własna, dostosowana do lokalnych potrzeb polityka poszczególnych banków kontynuował Prezes Kublik.. Jego zdaniem banki spółdzielcze mają mocne poczucie niezależności, ale w dzisiejszym, mocno zglobalizowanym świecie coś takiego jak pełna niezależność po prostu nie istnieje. W kontekście globalizacji oraz konkurowania z międzynarodowymi bankami na lokalnych rynkach rozpraszanie zasobów poprzez tworzenie np. kilku IPS uważam za niezasadne, a naturalnym umiejscowieniem IPS jest bank zrzeszający. Ideę IPS-u należałoby tłumaczyć tak: to, co jesteśmy w stanie robić sami, róbmy sami, ale to, co możemy robić razem i dzięki temu rozwijać się, róbmy właśnie razem. Skoro już musimy wprowadzić te regulacje, korzystajmy z tego. Przecież u zarania spółdzielczości stoi kooperacja, a IPS to właśnie budowanie wspólnej silnej grupy zakończył swoją wypowiedź Prezes Kublik. Jednak Maciej Obrębski, członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Poddębicach, widzi pewną alternatywę. Dla bankowości spółdzielczej rodzi się dylemat: co dalej? Prosiłbym, by powrócić do koncepcji rozwiązania hybrydowego zaproponował. Polegałoby ono na tym, że działałyby obok siebie banki 8 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps

9 spółdzielcze jedne na zasadzie prawa bankowego, tak jak obecnie Krakowski Bank Spółdzielczy, inne na podstawie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, tak jak obecnie wszystkie banki spółdzielcze oraz banki spółdzielcze działające na podstawie statutu IPS. Zdaniem Obrębskiego taki model byłby najbezpieczniejszy i dający największe możliwości wzmocnienia kapitałowego w sytuacji, gdy źle zaczęłoby się dziać w bankach objętych Systemem Ochrony Instytucjonalnej czy też sektorze bankowości spółdzielczej, a sytuacji takiej nie można wykluczyć, co obrazuje wprowadzenie rozwiązań IPS w bankach spółdzielczych w Hiszpanii. Prezes wątpi bowiem w możliwość 100-procentowej gwarancji wypłacalności IPS w najbliższym terminie. Pokazują to z jednej strony model niemiecki, gdzie na swoje rozwiązania gwarancyjne Niemcy gromadzili środki od lat 30. ubiegłego wieku, a z drugiej strony rozwiązanie hiszpańskie, gdzie wprowadzenie IPS nie spowodowało pełnego zabezpieczenia gwarancyjnego. Tworząc IPS w Polsce, warto mieć na uwadze pozytywne doświadczenia, ale nie można lekceważyć i umniejszać negatywnych doświadczeń innych. Poza tym trudno jego zdaniem zdecydować o statusie zarządzającego IPS-em i o tym, kto miałby nim zarządzać. Model niemiecki tak chętnie wskazywany jako dobre, czy pożądane rozwiązanie właśnie według niego główną siłę czerpie z takiego, a nie innego ulokowania zarządzającego IPS. Obecnie dyskutowane propozycje i nasz krajowy model zrzeszeń są skrajnie odmienne od niemieckiego w tym najważniejszym punkcie. Nie da się więc wdrożyć rozwiązań zagranicznych bez modyfikacji i ostatecznie może powstać jakieś rozwiązanie hybrydowe. Może warto pochylić się jeszcze raz nad proponowaną przeze mnie koncepcją ponowił na zakończenie apel. Możemy być konkurencyjni! Dlaczego nie potraktujemy IPS-u jako szansy na możliwość konkurowania z bankowością komercyjną? włączył się do debaty Robert Rodek, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Banku BPS S.A. Klienci chcący lokować swoje środki często zadają pytania o bezpieczeństwo ich pieniędzy. Banki działające w IPS-ie ze względu na działanie w grupie mogą w praktyce gwarantować do 100% wkładów pieniężnych, byłby to bardzo silny Ideę IPS-u należałoby tłumaczyć tak: to, co jesteśmy w stanie robić sami, róbmy sami, ale to, co możemy robić razem i dzięki temu rozwijać się, róbmy właśnie razem. Skoro już musimy wprowadzić te regulacje, korzystajmy z tego. Przecież u zarania spółdzielczości stoi kooperacja, a IPS to właśnie budowanie wspólnej silnej grupy. argument w konkurowaniu o depozyty z bankowością komercyjną dodał Dyrektor Rodek. Jego zdaniem najbliższy realiom Polski jest niemiecki system IPS zarządzany przez BVR. System stara się wprowadzać równowagę pomiędzy niezależnością działania banków członków IPS a regułami funkcjonowania wprowadzanymi przez IPS. Unifikujemy narzędzia oceny ryzyka kredytowego zostawiając politykę zarządzania ryzykiem kredytowym Bankom Spółdzielczym, które dostosują ją do specyfiki swojej lokalnej działalności. Potraktujmy IPS jako dobrodziejstwo, z którego możemy wszyscy skorzystać, a nie jako przymus zachęcał kończąc debatę na temat Systemu Ochrony Instytucjonalnej Aleksander Trojanowicz, Wiceprezes Zarządu Banku BPS S.A. Istnieje tylko kwestia ustalenia sposobu, w jaki mamy to robić. Biuro Reklamy i PR 9

10 temat numeru Ryzykowne aktualności Od 2010 roku następuje stopniowe zmniejszanie tempa przyrostu kredytów zagrożonych w bankach spółdzielczych Grupy BPS, jednakże dynamika tych kredytów w przeciwieństwie do sektora banków komercyjnych jest nadal wyższa od dynamiki całego portfela kredytowego. Przełożyło się to na pogorszenie jakości portfela, niemniej wskaźnik udziału kredytów zagrożonych w kredytach ogółem banków spółdzielczych z Grupy BPS kształtuje się nadal na poziomie korzystniejszym niż średnio w bankach komercyjnych. Dynamika kredytów banków komercyjnych, po dużym jej spadku w latach , przyspieszyła do 120 proc. w 2011 roku, nadal jednak była ona niższa od uzyskanej w 2008 roku (136,4 proc. r./r.). W bankach spółdzielczych, począwszy od 2009 r., następuje spadek dynamiki sprzedaży kredytów. Z jednej strony jest to wpływ otoczenia makroekonomicznego i regulacji ostrożnościowych, z drugiej zaś może być to skutkiem przejmowania przez banki komercyjne rynku pozyskanego przez BS-y w latach Ponadto niepokój może budzić pogarszający się od trzech lat wskaźnik jakości kredytów w bankach naszej Grupy, który na koniec 2011 roku wyniósł 5,4 proc. Mimo,że kształtuje się on na poziomie korzystniejszym niż w sektorze banków komercyjnych (7,7 proc), to od 2008 roku wzrósł o 2,4 pp. Pogarszająca się jakość portfela kredytowego w Grupie BPS wpłynęła istotnie na osiągnięcie w minionym roku znacznie wyższej niż w sektorze banków komercyjnych dynamiki ujemnego wyniku z tytułu rezerw celowych. W bankach spółdzielczych różnica wartości rezerw zwiększyła się w 2011 roku o 19,7 proc., podczas gdy w bankach komercyjnych uległa zmniejszeniu o 16,5 proc. Na uwagę zasługuje fakt, że w bankach spółdzielczych wynik na rezerwach stanowi zaledwie 6,7 proc. wyniku na działalności bankowej, natomiast w bankach komercyjnych relacja ta przekracza poziom 16 proc. W Banku BPS SA., podobnie jak w zrzeszonych bankach spółdzielczych, wskaźnik szkodowości kredytów uległ pogorszeniu i na koniec 2011 roku osiągnął poziom 7,1 proc. Było to między innymi spowodowane wzrostem szkodowości portfela kredytów konsorcjalnych. Począwszy od czerwca ubiegłego roku, jakość kredytów konsorcjalnych jest gorsza od jakości portfela pozostałych kredytów w Banku BPS. Udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytów konsorcjalnych na koniec I kwartału br. wyniósł 7,9 proc., tj. o 0,5 pp. więcej niż w przypadku pozostałych kredytów. W obliczu podwyższonego ryzyka kredytowego zarówno w Banku BPS jak i w zrzeszonych z nim bankach spółdzielczych, coraz większego znaczenia nabiera działalność profesjonalnej spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A., wspierającej proces zarządzania wierzytelnościami w Grupie. 10 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps

11 Od 2009 r. Centrum Finansowe nabywa wierzytelności na własnych rachunek, natomiast od czerwca 2011 r. zarządza również funduszem sekurytyzacyjnym. W wyniku tych operacji rośnie portfel wierzytelności obsługiwanych przez Spółkę. Na koniec 2011 r. wielkość obsługiwanego portfela pozwoliła zająć spółce piąte miejsce na rynku firm windykacyjnych, tuż po firmach KRUK, BEST, Kredyt Inkaso i Ultimo. Po 4 latach działalności Centrum Finansowe zarządza portfelem o obligu ponad 1,1mld zł, z czego 37 proc. stanowią wierzytelności własne i nabyte w ramach sekurytyzacji. Każdego roku sukcesywnie rośnie liczba zawieranych umów cesji i umów-zleceń. Do marca 2012 r. spółka zawarła 55 umów cesji, w tym z bankami z Grupy BPS 33 umowy. Pozostałe 22 umowy zawarte były z BS-ami z SGB (4), podmiotami niebankowymi (15) oraz bankami komercyjnymi (3). Do końca marca bieżącego roku tylko 20 spośród wszystkich zrzeszonych BS-ów zawarło z Centrum Finansowym umowy-zlecenia. To zastanawiająca okoliczność w obliczu pogarszania się jakości portfela kredytowego banków. Największy wzrost portfela obsługiwanego przez CF widać w zakresie sekurytyzacji największe portfele zakupione zostały od banków komercyjnych (ok. 94 mln zł). Również w zakresie umów cesji na rzecz Centrum Finansowego największe portfele pochodziły od banków komercyjnych i podmiotów niebankowych. W obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym warto wspomnieć o ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która weszła w życie 29 kwietnia2012 r. Wprowadza ona zmiany w relacjach banku i dewelopera zaciągającego kredyt. W ostatnim okresie do Banków Spółdzielczych skierowanych zostało wiele wzorcowych regulacji, wprowadzających do stosowania zasady zdefiniowane w rekomendacji S. Są to: instrukcja zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych w Banku Spółdzielczym; metodyka oceny zdolności kredytowej osób fizycznych; polityka zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Narzędzia te w połączeniu z wcześniej przygotowanymi: W Banku BPS polityką i instrukcją zarządzania SA., podobnie jak w zrzeszonych bankach ekspozycjami kredytowymi spółdzielczych, wskaźnik zabezpieczonymi hipo- pogorszeniu i na koniec 2011 szkodowości kredytów uległ tecznie, stanowią komplet roku osiągnął poziom 7,1 proc. regulacji związanych z Reko- spowodowane wzrostem Było to między innymi mendacją S. szkodowości portfela Wdrożono ponadto dwie usługi kredytów konsorcjalnych. usprawniające współpracę banków spółdzielczych z Biurem Informacji Kredytowej. Pierwsza z nich to Korekty On-Line, które służą do bezpośredniej i natychmiastowej korekty danych klientów w bazach BIK. Na dzień r. korekty on-line wdrożyło już 51 banków spółdzielczych. We współpracy z Biurem Informacji Kredytowej i Fundacją Rozwoju Bankowości Spółdzielczej organizowane są szkolenia dotyczące zasad korzystania z systemu on-line. Kolejna usługa to Telekomunikacyjne Kanały Wymiany Plików. Umożliwia ona bezpośrednie przekazywanie wsadów z danymi do Biura Informacji Kredytowej. Dzięki temu, skróceniu ulega czas od momentu wygenerowania wsadu w Banku Spółdzielczym do jego zaczytania w BIK. Każdy bank przekazujący wsady przez TKWP jest niezależny od pozostałych banków. Dotychczas Bank BPS zbierał wsady od wszystkich BS-ów, scalał je w jeden, a następnie przekazywał do BIK S.A. Termin zaczytania wsadu do bazy BIK był zatem uzależniony od terminu dostarczenia ostatniego wsadu do BPS. Z BIK S.A. współpracują 344 zrzeszone Banki Spółdzielcze, z czego 313 przekazuje wsady, co uznać można za bardzo dobry wynik. Ponadto w systemie Dokumenty Zastrzeżone uczestniczą 342 Banki Spółdzielcze, w systemie AMRON 108 banków, natomiast w systemie Bankowy Rejestr 89 banków. Aby usprawnić zarządzanie ryzykiem finansowym, przygotowana została usługa wyceny portfela dłużnych papierów wartościowych. Dzięki niej możliwe jest oszacowanie wartości narażonej na ryzyko VaR portfela banku spółdzielczego. Wykorzystując zaawansowane systemy informatyczne funkcjonujące w Banku BPS opracowujemy raporty, które posłużą bankom spółdzielczym w zarządzaniu posiadanym portfelem. W obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym, dokonano przeglądu i aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych, dostosowując je do zmienionego Regulaminu Organizacyjnego Banku i przepisów zewnętrznych. Zmiany wynikają również z wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez KNF. Ponadto, kontynuowane są prace nad aktualizacją takich aktów prawnych jak: Strategia/Polityka zarządzania ryzykiem outsourcingu, Instrukcja monitorowania kluczowych wskaźników ryzyka, Instrukcja Zasady postępowania w zakresie działań przestępczych na szkodę Banku, Instrukcja Funkcjonowanie systemu informacji wewnętrznej na temat poziomu ryzyka operacyjnego, Instrukcja do przeprowadzenia procesu samooceny ryzyka operacyjnego, Instrukcja do przeprowadzenia procesu analizy scenariuszy. W trakcie opracowywania jest strategia zarządzania ryzykiem outsourcingu, która jest nowym dokumentem. Ponadto na bieżąco przeprowadzane są konsultacje telefoniczne oraz za pomocą poczty elektronicznej, w kwestii tworzenia/aktualizacji regulacji z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz obsługi systemu AZRO dla BS. W 2011 r. Bank przeprowadził bezpłatne szkolenia dla użytkowników AZRO w bankach spółdzielczych, z nowych funkcjonalności tego systemu. 11

12 temat numeru Warto też chwilę uwagi poświęcić Instytucjonalnemu Systemowi Ochrony IPS. Jest to temat istotny z uwagi na wchodzące w życie nowe uregulowania, dotyczące kapitałów oraz norm płynności, tj. dyrektywę CRD IV oraz rozporządzenie CRR Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, zastępujące dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE. Możliwość tworzenia IPS istnieje już od 2006 roku, jednak restrykcyjne normy ostrożnościowe (a raczej brak możliwości spełnienia ich przez pojedynczy bank) powodują, że jest on swego rodzaju bonusem oferowanym nam przez Unię Europejską. Z punktu widzenia zrzeszonych banków spółdzielczych można powiedzieć, że IPS tworzy pewne zasady prawne, które normują funkcjonujące już teraz mechanizmy: produkty przygotowane dla podniesienia wskaźników płynnościowych norm płynności (np. otwarte, bezwarunkowe linie pozabilansowe) banków spółdzielczych są pewnego rodzaju funduszem płynnościowym zrzeszenia, większość danych niezbędnych do agregacji na potrzeby raportowania ryzyka przekazywana jest w ramach sprawozdawczości obligatoryjnej, funkcjonują jednolite procedury oceny ryzyka kredytowego w ramach regulacji dotyczących udzielania kredytów konsorcjalnych na mocy pełnomocnictwa. Jaki wpływ na ocenę sytuacji Zrzeszenia może mieć zastosowanie IPS w Grupie BPS? Propozycja regulacji europejskiej CRD IV przynosi nowe rozwiązania w zakresie mierzenia poziomu krótkoterminowej płynności instytucji bankowych. Wskaźnik ten obrazuje, w jakim stopniu różnica pomiędzy wypływami i wpływami finansowymi do banku w okresie 30 najbliższych dni jest pokryta płynnymi papierami wartościowymi. Najważniejsze są jednak szczegółowe definicje wypływów i wpływów. Sposób funkcjonowania zrzeszenia banków spółdzielczych nie był chyba brany pod uwagę przez twórców wskaźnika LCR. Z jednej strony banki spółdzielcze mają ograniczone możliwości zaliczenia lokat do jednego miesiąca w Banku Zrzeszającym do aktywów płynnych. Z drugiej strony wszystkie środki deponowane do 1 miesiąca przez banki spółdzielcze muszą być przez BPS traktowane jako niestabilne podlegające wypływowi. Skutkuje to sytuacją, że cześć depozytów (traktowanych wg aktualnej uchwały KNF jako środki stabilne) wypływających z BPS do banków spółdzielczych nie poprawia płynności u tych ostatnich. Jedynym wyjściem, które pozwoli spełnić normę LCR indywidualnie przez banki spółdzielcze jest wycofanie większości środków zdeponowanych w Banku Zrzeszającym i zamiana ich na płynne papiery wartościowe. Taka zamiana skutkuje brakiem możliwości funkcjonowania Zrzeszeń w obecnej formie. Nad koncepcją jednego wskaźnika na poziomie IPS trwają cały czas prace. W czasie spotkań Zespołu ds. zmian regulacji prawnych dotyczących sektora bankowości spółdzielczej z przedstawicielami UKNF wyłania się model, w którym tylko jedna instytucja finansowa w ramach IPS sprawozdawałaby wskaźnik LCR i byłaby zobligowana do jego utrzymania na odpowiednim poziomie, uwzględniającym pozycję płynnościową skumulowaną wszystkich instytucji wchodzących w skład IPS. Szacunek wskaźnika LCR dla IPS Zrzeszenia BPS na koniec I kwartału 2012 r. wyniósł około 1,65. Blisko 7 mld zł w płynnych papierach wartościowych z nadwyżką pokryłoby skumulowane wypływy finansowe poszczególnych członków IPS. Wdrożenie IPS ma niezaprzeczalne zalety. Ale czy ma również wady? Na pewno będzie to rozwiązanie kosztowne, zakres merytoryczny i skomplikowanie organizacyjne może oznaczać konieczność powołania osobnej instytucji (funduszu). IPS umożliwia również stosowanie 0% wagi ryzyka dla aktywów wynikających z wzajemnych zobowiązań członków systemu ochrony. W przypadku Zrzeszenia BPS wymóg kapitałowy Banku BPS generowany przez ekspozycje związane ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi wynosi 14,3 mln zł, natomiast wymóg kapitałowy zrzeszonych banków spółdzielczych z tytułu środków lokowanych w BPS wynosi już 345,7 mln zł. Zastosowanie 0% wagi ryzyka dla tych środków oznacza możliwość udzielenia dodatkowych 4,5 mld zł kredytów z wagą ryzyka 100% bez zmiany obecnego współczynnika wypłacalności na poziomie Zrzeszenia. Wdrożenie IPS ma niezaprzeczalne zalety. Ale czy ma również wady? Na pewno będzie to rozwiązanie kosztowne, zakres merytoryczny i skomplikowanie organizacyjne może oznaczać konieczność powołania osobnej instytucji (funduszu), która w ramach Zrzeszenia będzie zajmować się: codziennym nadzorem nad zbieraniem i konsolidowaniem danych od uczestników systemu ochrony, raportowaniem do Komisji Nadzoru Finansowego, nadzorem nad funduszem pomocowym, który obecnie funkcjonuje w ramach Zrzeszenia. Ale czy rzeczywiście IPS oznacza ograniczenie lub nawet likwidację podmiotowości banków działających w ramach IPS? Jakie dodatkowe zalety i jakie wady niesie za sobą uczestnictwo w IPS? Czy mamy alternatywę do IPS? Na pewno kluczową kwestią będą szczegółowe zapisy określające sposób działania IPS w polskim prawodawstwie. Dyrektywa unijna umożliwia podjęcie przez nadzór krajowy decyzji co do funkcjonowania IPS-ów w Polsce. Możemy mieć nadzieję, że znajomość sektora bankowości spółdzielczej przez przedstawicieli KNF spowoduje, że doregulowania krajowe przepisów o IPS będą odzwierciedlały polskie warunki rynkowe. Aleksander Trojanowicz, Wiceprezes Zarządu Bank BPS S.A. 12 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps

13 Lubimy bankową robotę, ale futbol jest naszą pasją! 13

14 Okiem Prezesa Banku Spółdzielczego Cieszy mnie, że liczne grono prezesów wypowiada się w kwestii niezbędnych zmian w sektorze, niezwykle istotnych dla Banków Spółdzielczych. Szczególnym powodem mojej radości jest kolejne wspólne spotkanie przedstawicieli obu zrzeszeń, które odbyło się w maju br. Sądzę, że ksiądz Wawrzyniak też by się bardzo z tego cieszył. Nie czekajmy, aż dotknie nas kryzys przemyślenia, uwagi i propozycje do dyskusji wokół regulacji dyrektywy CRD IV Martwi mnie natomiast brak znajomości rozwiązań stosowanych już od lat w innych krajach, szczególnie w Niemczech i Austrii, skąd zresztą szanowani powszechnie przez spółdzielców działacze, np. Wawrzyniak, Stefczyk, czerpali wzorce, nie zważając na to, że były to wówczas państwa zaborcze. Polecam lekturę prezentacji z wyjazdu do Montabaur (ta prezentacja jest w posiadaniu KZBS) w celu zapoznania się z rzeczywistymi ograniczeniami w działalności Banków Spółdzielczych w Niemczech dobrowolnych uczestników systemu BVR. Najbardziej wymowna jest preambuła statutu BVR, z której ewidentnie wynika, że strony poddają się pewnym rygorom po to, by nadal działać jako samodzielne podmioty, a przy tym zapewnić sobie bezpieczeństwo działania. Nie są to ograniczenia, o których piszą niektórzy koledzy. Warto zauważyć, że BVR powstał nie na mocy ustawy, ale na mocy umowy banków, zawartej przed wielu laty, zanim zostały przygotowane obecne regulacje europejskie. Przepisy projektowanej regulacji UE uwzględniają funkcjonowanie Systemu Ochrony Instytucjonalnej (IPS), który sprawdził się już w niemieckiej bankowości spółdzielczej. Podawany jest czasami przykład, że niemiecki system IPS nie zadziałał właściwie i DZ Bank miał kłopoty. Należałoby się jednak zastanowić, czym skończyłby się ten problem, gdyby nie system IPS. Dowodem skuteczności Systemu Ochrony Instytucjonalnej jest dobry stan niemieckiej bankowości spółdzielczej. Zapoznanie się z dobrymi wzorcami pozwoli na wypracowanie kierunku zmian organizacji bankowości spółdzielczej w Polsce. W prowadzonych dyskusjach proponuję wystrzegać się powtarzania niesprawdzonych informacji, bo to utrudnia osiągnięcie celu i powoduje niepotrzebny zamęt. Dla przykładu mówi się o limitach kredytowych w rozumieniu PRL-owskich rozdzielników. Według aktualnego stanu każdy z banków w swojej strategii i konsekwentnie w zarządzaniu ryzykiem kredytowym określa (wylicza), jakie są możliwości kredytowe banku. W IPS będzie nadal tak samo, zaś powołana przez banki instytucja (organ) pomoże w dokonaniu wyliczenia zdolności do udzielania kredytów i dodatkowo poradzi, jak w grupie znaleźć możliwości bezpiecznego zwiększenia akcji kredytowej, jeżeli takie lokalne potrzeby wystąpią. Martwi mnie także dość często przejawiające się niezrozumienie roli zespołu powołanego przez prezydia rad obu zrzeszeń. Jego zadaniem jest poszukiwanie nowych roz- 14 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps

15 wiązań, oczywiście przy udziale tych, którzy ostatecznie wpłyną na przyszłe regulacje (szczególnie KNF i MF) oraz przygotowanie propozycji (podkreślam: propozycji) dla obu zrzeszeń, które w demokratyczny sposób rozważą ich przydatność. Niezależnie od decyzji zrzeszeń w zakresie przyjęcia proponowanych rozwiązań wdrożenie rozporządzenia CRR będzie obowiązujące, bezpośrednio na podstawie jego przepisów. Natomiast przepisy dyrektywy CRD IV wymagają zaimplementowania do polskiego porządku prawnego poprzez wydanie i modyfikację odpowiednich krajowych aktów prawnych. Podkreślam, że KNF i Ministerstwo Finansów oczekują sensownych propozycji od Banków Spółdzielczych. Pojawiają się głosy, że przygotowanie projektu należało poprzedzić konsultacjami w sektorze, jednak wydaje się, że temu postulatowi sprostać niezwykle trudno z uwagi na ograniczony czas, szeroki zakres przepisów oraz liczne grono zainteresowanych. Niemniej każda propozycja zgłaszana przez Banki Spółdzielcze była i będzie zawsze wnikliwie rozpatrywana przez Międzyzrzeszeniowy Zespół d.s. Regulacji. Często też spotykam się z poglądem, że IPS ma być obowiązkowy. Z propozycji nowych regulacji ewidentnie wynika, że IPS jest rozwiązaniem dobrowolnym, a problem sprowadza się tylko do tego, czy konkretny bank będzie w stanie działać sam, bez współdziałania z innymi, Oczywiście osiągnięcie bezpieczeństwa grupy wymaga określonej organizacji systemu, wyposażonego w odpowiednie mechanizmy monitorowania, kontroli, wsparcia solidarnościowego i jednocześnie podlegającego zarówno wewnętrznemu nadzorowi, jak i nadzorowi krajowemu. nie tylko po wdrożeniu Rozporządzenia CRR, lecz także w każdej sytuacji rosnącej konkurencji i rosnących kosztów, które w bankach spółdzielczych są nieproporcjonalnie wysokie. Niepokoi mnie zbyt wielka wiara, że działając w dotychczasowy sposób, będziemy sobie nadal dobrze radzili, i powtarzanie, jacy dobrzy jesteśmy. Jeżeli ktoś uważa, że Banków Spółdzielczych i ich zrzeszeń nie dotyczy ryzyko, które przecież może się zdarzyć każdemu podmiotowi, to przypominam, co musiał zrobić Mazowiecki Bank Regionalny i całe jego zrzeszenie, głównie na skutek zdarzenia polegającego na pechowej lokacie. Moje doświadczenie życiowe mówi, że w pewnym momencie, gdy firma rozwija się pomyślnie, decydenci często zachłystują się sukcesami i podejmują nawet bardzo ryzykowne decyzje. Z wypowiedzi przedstawicieli KNF na jednym ze spotkań, jak również z konferencji w NBP, wyraźnie wynika, że KNF nieraz musiała interweniować, widząc zbyt ryzykowne działania niektórych Banków Spółdzielczych. W ramach IPS, zamiast KNF, upoważniona przez banki instytucja zwróci uwagę na ryzykowność działań i poradzi, co można zrobić, aby było bezpiecznie i skutecznie. Chciałbym podkreślić, że system IPS ma działać przede wszystkim prewencyjnie. Na jednym ze spotkań w Montabaur mocno podkreślano rolę BVR w zakresie prewencyjnego działania. Takie podejście skutecznie eliminuje ryzyko rzeczywistej konieczności przyjmowania odpowiedzialności Banków Spółdzielczych, funkcjonujących w systemie IPS, za wadliwe działania konkretnego banku. Jest to moja odpowiedź na dochodzące do mnie obawy o możliwość wpadki większej liczby banków lub całej grupy. Oczywiście osiągnięcie bezpieczeństwa grupy wymaga określonej organizacji systemu, wyposażonego w odpowiednie mechanizmy monitorowania, kontroli, wsparcia solidarnościowego i jednocześnie podlegającego zarówno wewnętrznemu nadzorowi, jak i nadzorowi krajowemu. Wiem, że wiele osób obawia się o duże koszty IPS. Mój pogląd sprowadza się do tego, że najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby stworzenie jednego IPS dla obu zrzeszeń w odpowiednim przedziale czasowym możemy osiągnąć o wiele większe korzyści. Zachodzi jednak obawa, że do tego potrzeba byłoby zainwestowania w stworzenie nowej organizacji, i istnieje niepewność, czy zrzeszenia dobrze będą współpracowały. Dlatego też, świadomy wypracowanych już rozwiązań o charakterze IPS w poszczególnych zrzeszeniach, nie upieram się przy swoim poglądzie. Jednak nawet przy istnieniu dwóch IPS dojdzie do obniżenia kosztów albo do uzyskania większych przychodów, co przełoży się na lepszy wynik i zwiększenie naszego udziału w rynku. Wykonywanie obecnie pracochłonnych analiz i opracowań przez osoby w każdym z banków może być z powodzeniem zastąpione przez zespół pracowników na szczeblu administratora systemu IPS. KNF nie będzie musiała kontrolować każdego banku (chociaż zawsze będzie mogła to zrobić) będzie kontrolowała działanie systemu IPS wyposażonego we własną komórkę kontroli wewnętrznej. Zatem nietrudno zauważyć, że po wdrożeniu systemu IPS musi dojść do obniżenia kosztów albo co jest w ekonomii chyba bardziej oczekiwane do zwiększenia przychodów (każdy z banków więcej energii może włożyć w działalność handlową). Natomiast lepsza organizacja i współpraca w zakresie rozwiązań informatycznych przyniesie wymierne efekty. Zadaję sobie pytanie, czy IPS to zbawienie i skuteczna pomoc dla Banków Spółdzielczych na dziś i na przyszłość, czy to kara za zbyt ryzykowne działanie banków komercyjnych na świecie. Mam tylko jedną odpowiedź: korzystając z przykrych zdarzeń instytucji finansowych, działających w innych krajach, mocno doświadczonych kryzysem, i podejmowanych prób uzdrowienia sytuacji, mamy okazję stworzenia lepszej organizacji bankowości spółdzielczej w Polsce. Skorzystajmy z niej. Wykorzystajmy tę szansę już dzisiaj, nie czekajmy, aż kryzys dotknie nas, bo wówczas może być za późno. Jerzy Dąbrowski 15

16 Ludzie i pieniądze Wyniki Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A. według stanu na r. Kierunki rozwoju działalności Banków Spółdzielczych nie uległy zmianie. W strukturze ich aktywów bilansowych dominują kredyty i inne należności od podmiotów sektora niefinansowego oraz instytucji samorządowych. W portfelu ekspozycji kredytowych Banków Spółdzielczych dominuje pozycja kredytów dla przedsiębiorstw. Na koniec marca 2012 r. wszystkie banki Grupy BPS spełniały wymagany minimalny poziom kapitałów (równowartość 1 mln euro). Na 31 marca 2012 r. Banki Spółdzielcze zrzeszone były w dwóch strukturach. Jeden bank Krakowski Bank Spółdzielczy działał samodzielnie i współpracował z Bankiem BPS S.A. Na koniec marca 2012 r. działalność prowadziły 573 Banki Spółdzielcze. W porównaniu z marcem 2011 r. ich liczba zmniejszyła się o dwa w wyniku połączenia Banku Spółdzielczego w Wysokiem ze Spółdzielczym Bankiem Powiatowym w Piaskach oraz Banku Spółdzielczego w Branicach z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie. Cztery wymienione banki zrzeszone były z Bankiem BPS S.A. Bank BPS S.A. zrzeszał 365 banków, tj. 63,70% łącznej liczby Banków Spółdzielczych, a SGB-Bank S.A. 207 banków (36,13%). W drugim półroczu 2011 r. liczba Banków Spółdzielczych Grupy BPS zwiększyła się o 9 banków należących wcześniej do struktur zrzeszeniowych MR Banku, co zaowocowało wzrostem udziału pod względem liczbowym Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS w sektorze o 1,44 pkt proc. w odniesieniu do stanu z końca marca 2011 r. Aktywa bilansowe Banków Spółdzielczych Grupy BPS na 31 marca 2012 r. wynosiły mln zł i w okresie 12 miesięcy wzrosły o 5440 mln zł (o 12,44%). W strukturze aktywów zdecydowanie przeważały kredyty i inne należności od podmiotów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych (60,02%). Wartość tej pozycji w ciągu 12 miesięcy zwiększyła się o 3980 mln zł (o 15,59%) do mln zł na 31 marca 2012 r. W portfelu kredytowym dominowały kredyty udzielone sektorowi niefinansowemu. Ich wielkość ukształtowała się na poziomie mln zł i stanowiła 89,81% łącznego obliga kredytowego. Najwyższe tempo wzrostu w tej grupie kredytów wykazywały kredyty dla przedsiębiorstw (24,62%), rolników indywidualnych (14,55%) oraz dla przedsiębiorców indywidualnych (13,20%). W nieco mniejszym stopniu kredyty dla insty- Wykres 1. Struktura podmiotowa kredytów sektora niefinansowego Wykres 2. Kredyty sektora niefinansowego 16 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps

17 tucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych (11,95%) (wykres 1 i 2). W ujęciu przedmiotowym największy udział w portfelu kredytowym miały kredyty inwestycyjne 33,06%. Kredyty operacyjne stanowiły 28,99%, kredyty na zakup nieruchomości 23,20%, natomiast kredyty konsumpcyjne 12,73%. Środki pieniężne lokowane w innych bankach stanowiły drugą pod względem wielkości pozycję aktywów bilansowych Banków Spółdzielczych, stanowiąc 29,21% aktywów ogółem. Lokaty międzybankowe w wartości nominalnej wynosiły mln zł i w porównaniu z końcem marca 2011 r. wzrosły o 903 mln zł, tj. o 7,07%. Wartość lokat złożonych poza Bankiem BPS S.A. wykazywała tendencję malejącą i stanowiła niewielki odsetek całej bazy lokacyjnej Banków Spółdzielczych. Trzecią pod względem wielkości pozycję w aktywach zajmowały instrumenty dłużne i kapitałowe, które stanowiły 3,97% aktywów. Na przestrzeni dwunastu miesięcy ich wartość wzrosła o 253 mln zł, tj. o 14,89%, do 1951 mln zł. Na portfel tych papierów składały się instrumenty kapitałowe w kwocie 457 mln zł oraz dłużne o wartości 1493 mln zł. Główną pozycję pozostałych aktywów stanowiły rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 1309 mln zł, których udział w aktywach ogółem wyniósł 2,66%. Podstawowym źródłem finansowania działalności Banków Spółdzielczych były zobowiązania wobec sektora niefinansowego, które stanowiły 76,93% pasywów bilansowych ogółem. Udział kapitałów w pasywach wynosił 10,54%, zobowiązań wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 7,84%, zobowiązań wobec sektora finansowego 2,35%, pozostałych pasywów 2,34%. W porównaniu ze stanem na koniec marca 2011 r. w strukturze pasywów nie zaszły istotne zmiany. Depozyty w Bankach Spółdzielczych Grupy BPS wzrosły w porównaniu z końcem marca 2011 r. o 4467 mln zł (o 12,06%) i na koniec marca 2012 r. wyniosły mln zł. Na bazę depozytową składały się depozyty sektora niefinansowego mln zł oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych 3847 mln zł. O wysokiej dynamice jej rozwoju zdecydowały przede wszystkim depozyty osób prywatnych (środki tych podmiotów wzrosły o 15,87%) oraz rolników indywidualnych (zwiększyły się o 14,55%). W mniejszym stopniu wzrosły depozyty instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych (o 6,73%) oraz przedsiębiorców indywidualnych (o 5,27%) (wykres 3 i 4). Depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych, podobnie jak w ubiegłych latach, w pierwszym kwartale uległy wzrostowi, jednak w perspektywie długookresowej, obejmującej okres od początku 2009 r., obserwuje się zahamowanie trendu rosnącego. W ujęciu rocznym zmniejszyły się one o 1,41% (wykres 5 i 6). Na 31 marca 2012 r. dominowały depozyty terminowe, które stanowiły 56,77% ogółu depozytów, natomiast udział depozytów bieżących wynosił 43,23%. Drugim pod względem wielkości źródłem finansowania w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych były kapitały. Pokrywały aktywa bilansowe w 10,54%. Na koniec marca 2012 r. osiągnęły poziom 5182 mln zł i stanowiły 25,25% rzeczowych aktywów trwałych. Wynik finansowy netto Banków Spółdzielczych w trzech pierwszych miesiącach 2012 r. wyniósł 172,6 mln zł i był o 31,4 mln zł (o 22,23%) wyższy niż w analogicznym okresie 2011 r. O wzroście wyniku finansowego zdecydował przyrost wyniku odsetkowego. Wynik odsetkowy był podstawową pozycją wyniku działalności bankowej (stanowił 76,25%) i wykazywał wysoką dynamikę 123,09%. Istotne znaczenie miała również niższa dynamika wydatków niż wyniku działalności bankowej. Koszty działania wzrosły w analizowanym okresie o 10,69%, natomiast wynik działalności bankowej o 17,42%. Na poziom wyniku finansowego wpłynęły także dokonane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych. Na koniec marca 2012 r. saldo Wykres 3. Depozyty sektora niefinansowego Wykres 4. Depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych 17

18 Ludzie i pieniądze Wykres 5. Depozyty osób prywatnych Wykres 6. Struktura depozytów sektora niefinansowego rezerw celowych było wyższe o 91,36% niż w tym samym okresie 2011 r. W ujęciu nominalnym saldo tych odpisów wynosiło 29 mln zł. W pierwszym kwartale 2012 r. poprawiła się efektywność kosztowa banków. Wskaźnik kosztów operacyjnych (C/I) wyniósł 62,46% i był o 4,03 pkt proc. niższy niż w analogicznym okresie 2011 r. Wskaźniki rentowności osiągnięte na 31 marca 2012 r. uległy poprawie na przestrzeni ostatniego roku. Wskaźnik ROA wzrósł o 0,11 pkt proc. do 1,42%, natomiast współczynnik ROE o 1,07 pkt proc. do 12,78%. W ujęciu rocznym nastąpiło pogorszenie jakości portfela kredytowego, mierzonej wielkością nominalną i udziałem kredytów zagrożonych. Kredyty z rozpoznaną utratą wartości wzrosły o 329 mln zł, tj. o 24,65%. Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości z odsetkami w całym portfelu kredytowym zwiększył się z 5,25% na koniec marca 2011 r. do 5,65% na 31 marca 2012 r., natomiast wskaźnik ten liczony bez odsetek wzrósł odpowiednio z 4,34% do 4,82%. Sytuację Banków Spółdzielczych w zakresie płynności należy uznać za zadowalającą. Na przestrzeni ostatniego roku odnotowano wzrost aktywów płynnych, w porównaniu do końca marca 2011 r. o 2214 mln zł, tj. o 15,23%. Średni udział aktywów płynnych w aktywach ogółem wyniósł 27,47%. Jednocześnie nastąpiło zwiększenie o 15,87% poziomu stabilnych środków obcych. Nadwyżka depozytów nad kredytami wzrosła o 497 mln zł do mln zł, natomiast relacja depozytów do kredytów wyniosła 140,73% i zmniejszyła się w ciągu 12 miesięcy o 4,36 pkt proc. Fundusze własne, zapewniające bezpieczeństwo ekonomiczne banków, na koniec marca 2012 r. wyniosły 5013 mln zł i w okresie 12 miesięcy zwiększyły się o 14,90%. Z łącznej kwoty funduszy własnych 92,95% przypadało na fundusze własne podstawowe i 7,05% na fundusze własne uzupełniające. Całkowity wymóg kapitałowy wzrósł o 301 mln zł, tj. o 11,83%, do poziomu 2844 mln zł. Z tej kwoty 86,88% przypadało na wymóg z tytułu ryzyka kredytowego, 12,56% na ryzyko operacyjne, a 0,56% na wymogi z tytułu pozostałych rodzajów ryzyka. Średni współczynnik wypłacalności na koniec marca 2012 r. wynosił 14,10%, co oznacza jego wzrost w porównaniu do stanu na 31 marca 2011 r. o 0,37 pkt proc. W pierwszym kwartale 2012 r. aktywność Banków Spółdzielczych Grupy BPS, mierzona dynamiką wzrostu sumy bilansowej, była zadowalająca. Kierunki rozwoju działalności Banków Spółdzielczych nie uległy zmianie. W strukturze ich aktywów bilansowych dominują kredyty i inne należności od podmiotów sektora niefinansowego oraz instytucji samorządowych. W portfelu ekspozycji kredytowych Banków Spółdzielczych dominuje pozycja kredytów dla przedsiębiorstw. W trzech pierwszych miesiącach 2012 r. wypracowano wyższy wynik finansowy netto niż w analogicznym okresie 2011 r. Głównym źródłem jego poprawy był przyrost wyniku odsetkowego. Pozostałe pozycje wyniku działalności bankowej miały niewielki wpływ na poprawę wyniku tych banków. Pozytywne tendencje obserwuje się w zakresie wskaźnika kosztów działania banku do wyniku działalności bankowej. Głównym obszarem ryzyka jest jakość portfela kredytowego, która od 2009 r. ulega systematycznemu pogorszeniu. Wskaźnik kredytów zagrożonych na r. wynosił 5,65%. Sytuacja Banków Spółdzielczych w zakresie adekwatności kapitałów jest stabilna. Wszystkie banki spełniały wymogi w zakresie współczynnika wypłacalności oraz poziomu kapitałów (równowartość 1 mln euro). Helena Banaśkiewicz Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej Banku BPS S.A. 18 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps

19 Express Elixir nowa marka na rynku usług płatniczych w Polsce Już niebawem ma wystartować na polskim rynku bankowym nowy system Krajowej Izby Rozliczeniowej o nazwie Express Elixir, służący do realizacji przelewów natychmiastowych. Usługi płatnicze, tak jak każda inna działalność usługowa, nieustannie ewoluują w kierunku coraz nowocześniejszych rozwiązań, które spełnią rosnące oczekiwania klientów. Jeszcze niedawno płatności międzybankowe były przesyłane w postaci papierowej, a czas rozrachunku był liczony w dniach. Dziś chyba każdy bankowiec w Polsce bezbłędnie kojarzy nazwę Elixir z usługą elektronicznego przelewu krajowego, realizowanego poprzez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., którego czas rozliczenia wynosi maksymalnie kilka godzin. Uruchomienie systemu Elixir w 1994 roku było na rynku prawdziwą rewolucją, dzięki której Polska znalazła się w ścisłej czołówce pod względem zaawansowania systemów płatniczych na świecie oraz szybkości realizacji płatności. Obecnie, w dobie powszechnego handlu internetowego, gdy czas odgrywa krytyczną rolę w realizacji transakcji, dla wielu odbiorców usług bankowych oczekiwanie na rozliczenie sesji staje się już nieakceptowalne, a rynek wymusza opracowanie takich rozwiązań, które umożliwią rozrachunek jeszcze szybciej. Do tej pory zadanie częściowo spełniał system Sorbnet, umożliwiający rozliczenia w czasie rzeczywistym. Nie jest to jednak rozwiązanie idealne dla klientów, gdyż godziny pracy systemu są ograniczone, a koszt realizacji transakcji relatywnie wysoki, co wynika z założenia, że podstawowym celem istnienia systemu Sorbnet jest realizacja transakcji międzybankowych i wysokokwotowych. W 2012 roku mamy szansę na zapoczątkowanie kolejnego przeskoku jakościowego w rozliczeniach krajowych. Zapowiadany już w zeszłym roku przez KIR System Rozliczeń Płatności Natychmiastowych właśnie zaczyna funkcjonować produkcyjnie pod nazwą Express Elixir. Nowa marka przez skojarzenie z istniejącym systemem Elixir ma przywodzić na myśl KIR jako dostawcę rozwiązania i solidnego partnera, a z drugiej strony podkreśla walor innowacji czas realizacji transakcji. Główne cechy systemu to: jego dostępność w trybie ciągłym 24/7/365, realizacja transakcji, od przyjęcia zlecenia do zaksięgowania uznania na rachunku odbiorcy płatności, w ciągu kilku do maksymalnie kilkudziesięciu sekund, Wykres 1. Techniczne wymogi, które należy spełnić, aby zostać podłączonym do systemu schemat rozwiązania wymiana przelewów tylko pomiędzy bankami, które przystąpią do systemu, kwota pojedynczej transakcji nie większa niż zł, bezpieczeństwo środków zapewnione poprzez wykorzystanie rachunku powierniczego dla systemu, prowadzonego w NBP. Oczywiście warunkiem powodzenia Express Elixir jest jego implementacja w jak największej liczbie banków w Polsce. Według danych KIR obecnie już co najmniej dziesięć spośród największych banków podpisało umowy uczestnictwa w systemie, a pierwsze dwa planują rozpocząć produkcyjną wymianę komunikatów w czerwcu br. Doceniając potencjał rozwiązania, także Zarząd Banku BPS S.A. podjął decyzję o przystąpieniu do rozliczeń w Express Elixir, pragnąc jednocześnie wspierać Banki Spółdzielcze Grupy BPS w tym zakresie, podobnie jak to ma miejsce w przypadku rozliczeń w Elixir. Dlatego też jednym z elementów budowanego właśnie przez IT BPS nowego Systemu Rozliczeń Krajowych będzie moduł rozliczeń płatności natychmiastowych, z którym będą mogły się komunikować systemy Banków Spółdzielczych w procesie realizacji transakcji. Techniczne wymogi, które należy spełnić, aby zostać podłączonym do systemu, jak również standardy wymiany danych, zostały już udostępnione wszystkim Bankom Spółdzielczym. Schemat rozwiązania przedstawia wykres 1. Express Elixir nie ma zastąpić dotychczasowego systemu Elixir, a raczej uzupełnić ofertę o nową usługę. Pozwoli zaoferować klientom szybki przelew, którego cena zapewne w większości banków zostanie skalkulowana znacznie poniżej kosztu przelewu w Sorbnet, a jednocześnie nie będzie związany z ryzykiem utraty środków, jakie ponoszą klienci, realizując podobne usługi poprzez firmy spoza systemu bankowego. Każdy Bank Spółdzielczy będzie mógł w dowolnym momencie podjąć decyzję o przystąpieniu do systemu, bez wpływu na dotychczas realizowane rozliczenia. Jednakże do rozpoczęcia realizacji płatności niezbędne będzie odpowiednie dostosowanie własnych systemów po stronie BS, zakończone pozytywnym wynikiem testów z Bankiem BPS S.A. Po stronie Banku BPS S.A. pełna funkcjonalność systemu i uruchomienie produkcyjne rozwiązania są planowane na jesień br. Marek Kuropka Ekspert Departament Rozliczeń Krajowych i Zagranicznych Banku BPS S.A. 19

20 Ludzie i pieniądze Dobre wyniki Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. po I kwartale Sytuację ekonomiczno-finansową Banku BPS S.A. za I kwartał 2012 roku należy ocenić pozytywnie. Potwierdzają to wielkości bilansowe, wyniki oraz wskaźniki efektywnościowe uzyskane po trzech miesiącach bieżącego roku, które prezentują się bardzo korzystnie w porównaniu zarówno z analogicznym okresem ubiegłego roku, jak i założeniami planu finansowego banku. Zysk brutto po I kwartale br. wyniósł 27,3 mln zł i był wyższy od uzyskanego przed rokiem o 5,1 mln zł, tj. o 23,1%, natomiast zysk netto ukształtował się na poziomie 23,1 mln zł, tj. o 15,3% wyższym od wielkości wygenerowanej w tym samym okresie roku poprzedniego (tabela 1). Głównym elementem, który wpłynął na wzrost wyniku finansowego banku, był wynik z tytułu odsetek, który w porównaniu z wielkością wygenerowaną w ciągu trzech miesięcy ubiegłego roku zwiększył się o 32,3%, osiągając na koniec marca br. wysokość 65,0 mln zł. Przyczynił się do tego między innymi rozwój akcji kredytowej, zrealizowanej przy wyższym poziomie marży odsetkowej. Spread odsetkowy, tj. różnica pomiędzy średnim oprocentowaniem aktywów i pasywów odsetkowych na koniec I kwartału 2012 roku, osiągnął poziom 1,58 pkt proc., podczas gdy przed rokiem wyniósł 1,19 pkt proc. (wykres 1). Z uwagi na zwiększającą się skalę działalności handlowej, jak również wzrost marż realizowanych na głównych pozycjach aktywów i pasywów odsetkowych, zmianie ulega struktura wyniku na działalności bankowej, przejawiająca się wzrostem udziału wyniku z tytułu odsetek. Relacja ta na koniec marca br. ukształtowała się na poziomie 70,4%, przed rokiem 67,5%, natomiast na koniec I kwartału 2010 roku wyniosła 40,6%. W całym sektorze bankowym udział wyniku z tytułu odsetek w wyniku na działalności bankowej na koniec marca 2012 roku stanowił średnio 61,0%. Wysoki poziom wyniku finansowego ma swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach obrazujących rentowność działania banku. Pomimo przyrostu sumy bilansowej wskaźnik ROA brutto ukształtował się na poziomie Tabela 1. Podstawowe wielkości rachunku zysków i strat Banku BPS S.A. (w tys. zł). Wyszczególnienie Dynamika r./r. Plan Wykonanie /plan Wynik z tytułu odsetek ,3% ,1% Wynik z tytułu prowizji ,9% ,6% Wynik na operacjach finansowych ,6% ,4% Wynik z pozycji wymiany ,3% ,6% Wynik na działalności bankowej Koszty działania banku z amortyzacją Różnica wartości rezerw i aktualizacji ,9% ,8% ,7% ,1% ,9% ,2% Wynik finansowy brutto ,1% ,7% Wynik finansowy netto ,3% ,0% Wykres 1. Przychodowość i kosztowość aktywów i pasywów odsetkowych. 20 BANK WSPÓLNYCH SIŁ magazyn grupy bps

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r.

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r. Sprawozdanie dotyczące Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jako całości za 2016 r. obejmujące: zagregowany bilans, zagregowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie na temat sytuacji i sprawozdanie na temat

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw. 2016 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2016 r. Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

System IPS w zrzeszeniu SGB

System IPS w zrzeszeniu SGB System IPS w zrzeszeniu SGB PODSTAWOWE DANE DOT. IPS - SGB 23 listopada 2015r. 191 BS 31 marca 2016r. 195 BS 30 czerwca 2016r. 197 BS 31 grudnia 2016r. 198 BS czerwiec wrzesień 2017r. 196 BS Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o ryzyku Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w 2016 r.

Sprawozdanie o ryzyku Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w 2016 r. Sprawozdanie o ryzyku Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w 2016 r. Warszawa, maj 2017 Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

System Ochrony Instytucjonalnej dla sektora bankowości spółdzielczej w Polsce (IPS)

System Ochrony Instytucjonalnej dla sektora bankowości spółdzielczej w Polsce (IPS) System Ochrony Instytucjonalnej dla sektora bankowości spółdzielczej w Polsce (IPS) zarys koncepcji przyjęty przez Międzyzrzeszeniowy Zespół ds. Regulacji PROJEKTOWANE AKTY PRAWNE DYREKTYWA PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, III kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, III kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, III kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze 1/2 INSTYTUCJONALNE SYSTEMY OCHRONY Na koniec września 2017 r. działały 554 banki spółdzielcze, z czego 352 było zrzeszonych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH Załącznik do Uchwały Nr 1/45/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach z dnia 11.12.2015. POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH grudzień, 2015r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2011 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2011 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2011 r. PUBLIC Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy

Bardziej szczegółowo

Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych

Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych Tomasz Mironczuk Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji AGENDA 1. Uwarunkowania formalno-prawne 2. Czynności kontrolne w spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016 ujawnień 1/6 ujawnień Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I półrocze 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I półrocze 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I półrocze 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze INSTYTUCJONALNE SYSTEMY OCHRONY W 2018 r. nastąpi zakończenie bytu prawnego obecnych zrzeszeń Na koniec czerwca 2017

Bardziej szczegółowo

Obciążenia Banków Spółdzielczych. Granice możliwości zwiększania obciążeń

Obciążenia Banków Spółdzielczych. Granice możliwości zwiększania obciążeń Obciążenia Banków Spółdzielczych Granice możliwości zwiększania obciążeń Opłaty obowiązkowe zrzeszonych BS Udział opłat na BFG w wyniku na działalności bankowej 3,5% 2,1% 1,6% 1,2% 1,2% 0,5% 11,5 31,2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska SA na 31 grudnia 2009 r. Warszawa, 31 sierpnia 2010 r. Spis treści 1. Wstęp............................ 3 2. Fundusze własne...................

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 15.12.2016r. zatwierdzony Uchwałą Nr 29/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 16.12.2016r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych 2 grudnia 2014 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2014 r. stanowisko w sprawie: polityki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IPS W ZRZESZENIU. FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH września 2016r.

SYSTEM IPS W ZRZESZENIU. FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH września 2016r. SYSTEM IPS W ZRZESZENIU FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH 13-14 września 2016r. IPS-SGB w LICZBACH 23 listopada 2015r. 191 BS 31 marca 2016r. 195 BS 30 czerwca 2016r. 197 BS Suma bilansowa BS IPS-SGB

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Informacja uzupełniająca. z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału ESBANKU Banku Spółdzielczego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Informacja uzupełniająca. z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału ESBANKU Banku Spółdzielczego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Informacja uzupełniająca z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału ESBANKU Banku Spółdzielczego według stanu na dzień Spis treści I. WSTĘP...3 1. Informacje wprowadzające...3 II. Dodatkowe pozycje podlegające

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze organizacja i funkcjonowanie. Płońska Daria, GC09

Banki spółdzielcze organizacja i funkcjonowanie. Płońska Daria, GC09 Banki spółdzielcze organizacja i funkcjonowanie Płońska Daria, GC09 Rys historyczny bankowości spółdzielczej XVI wiek banki pobożne niewielkie finansowe pożyczki na zaspokojenie potrzeb życiowych Polska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. z dnia 7 grudnia 2000 r.

Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. z dnia 7 grudnia 2000 r. Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających z dnia 7 grudnia 2000 r. Spółdzielczość Na czym polega idea spółdzielczości? Czy jest na nią miejsce we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ujawnianiu w ramach

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do Uchwały Nr 59/12/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. Załącznik Do uchwały nr 43/2015 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski sektor banków spółdzielczych WYNIKI FINANSOWE DYNAMICZNY WZROST DEPOZYTÓW WZROST NALEŻNOŚCI OD PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku BPH S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna Banku BPH S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Zarządu Banku BPH S.A. nr 145/2015 Polityka informacyjna Banku BPH S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Strona 1 z 9 Rozdział I Przepisy Ogólne Zakres przedmiotowy 1 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna. w Krakowskim Banku Spółdzielczym

Polityka informacyjna. w Krakowskim Banku Spółdzielczym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr R/I/105/2017 Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 11.04.2017 r. Polityka informacyjna w Krakowskim Banku Spółdzielczym Kraków, kwiecień 2017 r. SPIS TREŚCI 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z/s w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z/s w Pasłęku Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z/s w Pasłęku Pasłęk, styczeń 2015 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Informacje podlegające ogłaszaniu lub udostępnianiu...

Bardziej szczegółowo

Pożądane kierunki zmian modelu funkcjonowania bankowości spółdzielczej

Pożądane kierunki zmian modelu funkcjonowania bankowości spółdzielczej Pożądane kierunki zmian modelu funkcjonowania bankowości spółdzielczej Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 1 Czy model bankowości spółdzielczej powinien ulec zmianie?

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik do Uchwały Zarząd Banku Nr 91/2007 z dnia 13.12.2007r do uchwały Rady Nadzorczej nr 29/2007 z dnia 18.12.2007. Aktualizacja Uchwałą ZB nr 4./2013 z dnia 29.05.2013 Uchwałą RN nr 10./2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Przasnyszu

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Przasnyszu Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Przasnyszu nr 128/2016 z dnia 28.12.2016r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przasnyszu nr 23/2016 z dnia 29.12.2016r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Załącznik do Uchwały 36/2017 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 30.03.2017 Załącznik do Uchwały 35/2017 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 30.03.2017

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie

Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Grupa BPS Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie wynikająca z art. 111a ustawy Prawo Bankowe według stanu na dzień 31.12.2016 r. 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 28.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 26/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy oznacza okres od 7 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku objęty ww. sprawozdaniem finansowym.

Okres sprawozdawczy oznacza okres od 7 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku objęty ww. sprawozdaniem finansowym. Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. (dalej: DM ALFA lub Dom Maklerski ). Stan na 31 grudnia 2010 roku na podstawie zbadanego przez biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS w Janikowie Nr 66/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie

Bardziej szczegółowo

Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r.

Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r. Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r. Spis treści BILANS... 3 1. Kasa i operacje z bankiem centralnym... 4 2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży... 4 3. Należności od klientów... 4

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa. ma istotny wpływ na profil ryzyka. Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa. ma istotny wpływ na profil ryzyka. Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju Załącznik do uchwały nr 2 Zarządu Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju z dnia 19.04.2017 r. Załącznik do uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju z dnia 21.04.2017 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Zarządu BS z dnia 09.08.2016r. INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Szczytnie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. 1. Raport sporządzony został w oparciu o dane sprawozdawcze kas, które nie uwzględniają wszystkich korekt biegłych rewidentów wynikających z weryfikacji

Bardziej szczegółowo

ECB-PUBLIC WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) [RRRR/XX*] z dnia [xx] 2016 r.

ECB-PUBLIC WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) [RRRR/XX*] z dnia [xx] 2016 r. PL ECB-PUBLIC WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) [RRRR/XX*] z dnia [xx] 2016 r. w sprawie wykonywania opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii przez właściwe organy krajowe w stosunku

Bardziej szczegółowo

Zrzeszenia banków spółdzielczych. Zadania i rola w ograniczaniu ryzyka. Autorzy: Maciej Leszczyński Mateusz Manuszak

Zrzeszenia banków spółdzielczych. Zadania i rola w ograniczaniu ryzyka. Autorzy: Maciej Leszczyński Mateusz Manuszak Zrzeszenia banków spółdzielczych. Zadania i rola w ograniczaniu ryzyka. Autorzy: Maciej Leszczyński Mateusz Manuszak Zrzeszenia banków spółdzielczych Zrzeszenie należy przez to rozumieć zrzeszenie działające

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Głogowie

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Głogowie Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogowie z dnia 8.12.2015r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie z dnia 18.12.2015r Polityka Informacyjna Banku

Bardziej szczegółowo

Zasady systemu kontroli wewnętrznej w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Zasady systemu kontroli wewnętrznej w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Zasady systemu kontroli wewnętrznej w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Spis treści Rozdział 1.Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Cele i organizacja systemu kontroli wewnętrznej... 2 Rozdział. 3.

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE Załącznik nr 1 INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZYŻOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Strzyżowie

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.)

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.) Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień 31.12.2015r.) 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Proszowicach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36 SPIS TREŚCI Część I. Organizacja i strategie działalności banków komercyjnych Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12 1.1. Pojęcie i cechy... 13 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków komercyjnych...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie

POLITYKA INFORMACYJNA w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/2017 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 08.05.2017 zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/2017 z dnia 09.05.2017 POLITYKA INFORMACYJNA w Polskim

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Nr 145/2015 dnia 18.12.2015 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 36/2015 z dnia 21.12.2015r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Nr 2/56/216 z dnia 15.12.2016. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/6/2016 z dnia 29.12.2016 Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONOPISKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONOPISKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH Załącznik do Uchwały Nr 1/32/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach z dnia 23.04.2015r. Załącznik do Uchwały Nr 8/5/15 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Konopiskach

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, grudzień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015 1/6 Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania informacji...

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok opracowała:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/V/2013 z dnia 10.05.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2012 (Filar III) Łosice, maj 2013

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Załuskach

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Załuskach Załącznik do Uchwały Nr 32/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Załuskach z dnia 29.06.2017r. Załącznik do Uchwały Nr 13/2017 Rady Nadzorczej BS w Załuskach z dnia 27.07.2017r. Polityka informacyjna Banku

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P.

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P. Załącznik do Uchwały nr 5 / 60 /OK/2015 Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego z dnia 20.11.2015r. Załącznik do Uchwały Nr 2 / 9 /2015 Rady Nadzorczej OK. Banku Spółdzielczego z dnia 16.12. 2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina Załącznik do Uchwały nr 01/06/2015 Z dnia 05.06.2015 r. Rady Nadzorczej Załącznik do Uchwały nr 03/06/2015 Z dnia 29.05.2015 r. Zarządu Polityka informacyjna Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SIEDLCACH

POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SIEDLCACH Załącznik do Uchwały Nr II/3/RN/17 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Siedlcach z dnia 12 maja 2017 r. POLITYKA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA MA ISTOTNY WPŁYW NA PROFIL RYZYKA

Bardziej szczegółowo