REGULAMIN SKLEPU GM SPORTS DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY TOWARÓW NA PORTALU AUKCYJNYM ALLEGRO.PL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU GM SPORTS DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY TOWARÓW NA PORTALU AUKCYJNYM ALLEGRO.PL"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU GM SPORTS DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY TOWARÓW NA PORTALU AUKCYJNYM ALLEGRO.PL 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin reguluje warunki sprzedaży naszych Towarów, dokonywanej w drodze Transakcji zawieranych za pośrednictwem portalu allegro.pl. 2. Niniejszy Regulamin stosowany jest w zakresie nieuregulowanym Regulaminem Allegro. W przypadku wystąpienia sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Allegro, stosuje się postanowienia Regulaminu Allegro. 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa, w szczególności postanowieniom Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, z późn. zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883, z późn. zm.). 4. Dokonując zakupu naszych towarów w drodze Transakcji zawartej za pośrednictwem portalu allegro.pl Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem portalu allegro.pl. 2 SPRZEDAJĄCY 1. Sprzedającym, używającym na portalu allegro.pl konta użytkownika JWT1, jest Jerzy Tyburski prowadzący pod firmą GM TRADE Jerzy Tyburski działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, prowadzący punkt handlowy pod adresem: ul. Błękitna 87A, Warszawa zwany dalej Sklepem, zamieszkały: ul. Obiegowa 20 lok. 4, Warszawa, NIP: , REGON Dane Sprzedającego do kontaktu z Klientem, w tym do składania reklamacji: a) adres: GM TRADE Jerzy Tyburski, ul. Błękitna 87A, Warszawa, b) telefon: , c) adres 3. Opłata za połączenie telefoniczne ze wskazanym wyżej numerem telefonu przeznaczonym do kontaktu z Klientem jest standardową opłatą za zwykłe połączenie telefoniczne, wynikającą z taryfy opłat dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie.

2 3 PŁATNOŚCI 1. Ceny towarów podane w naszych aukcjach zawierają podatek VAT. Ceny są wyrażone w złotych polskich. 2. Informacja o koszcie dostawy towaru realizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest widoczna w trakcie składania zamówienia. Koszt dostawy (wyrażony w złotych polskich) jest doliczany do ceny zamawianego towaru. Całkowita wartość zamówienia (obejmująca cenę towaru i koszt dostawy) jest wskazana po wybraniu przez Klienta sposobu dostawy. 3. Sposób i koszt dostawy towaru realizowanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalany jest z klientem indywidualnie. 4. Do każdego zakupu dołączany jest paragon lub na prośbę Klienta faktura VAT. 5. Klient ma możliwość wybrania jednej z poniższych form zapłaty: a) przedpłata na konto bankowe Sprzedającego: BZ WBK , b) płatność z wykorzystaniem Usługi PayU, c) płatność gotówką do rąk kuriera/listonosza przy odbiorze przesyłki pobraniowej, d) płatność gotówką przy odbiorze osobistym towaru w naszym punkcie handlowym (Sklepie) pod adresem: GM SPORTS, ul Błękitna 87A, Warszawa. 4 WYSYŁKA ZAKUPIONEGO TOWARU 1. Zakupiony towar wysyłamy w dniu złożenia zamówienia przypadającym w dniach roboczych (poniedziałek piątek), z wyłączeniem przesyłek z opcją dostawy - przedpłata. Przesyłki z opcją dostawy - przedpłata - wysyłamy niezwłocznie (nie później niż trzeciego dnia roboczego) po zaksięgowaniu pełnej kwoty zapłaty na naszym rachunku bankowym. 2. Wysyłki realizujemy za pośrednictwem: firmy kurierskiej Siódemka, Poczta Polska, Paczkomaty według wyboru Klienta i na Jego koszt. 3. Aktualne koszty wysyłki w zależności od wybranej opcji dostawy podane są w opisach naszych aukcji internetowych ALLEGRO. 5 ODBIÓR OSOBISTY 1. Klienci, którzy dokonali zakupu towaru na naszych aukcjach ALLEGRO i chcą odebrać zamówiony towar osobiście proszeni są o wcześniejsze poinformowanie nas telefonicznie pod numerem tel Odbiór osobisty towaru jest możliwy w naszym Sklepie pod adresem: GM SPORTS, ul. Błękitna 87A, Warszawa. 3. Odbiór osobisty możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00. W dni ustawowo wolne od pracy oraz w soboty nasz Sklep jest nieczynny. 4. Przy odbiorze osobistym należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

3 6 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAJĄCEGO 1. Sprzedający zobowiązany jest na mocy obowiązujących przepisów prawa sprzedawać towary pozbawione wad. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej towaru Klientowi przysługują roszczenia z tytułu rękojmi (określone w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny) oraz z tytułu gwarancji udzielonej przez Sprzedającego (określone w oświadczeniu gwarancyjnym zamieszczonym w 8 niniejszego Regulaminu). 2. Wszystkie podane w opisie aukcji informacje dotyczące oferowanych towarów zostały spisane z metek danego towaru oraz katalogów producenta. 3. Odpowiadamy za zgodność opisu oferty na aukcji względem danych wyszczególnionych na metkach towaru. 4. Nie odpowiadamy za niezgodność informacji umieszczonych na metkach względem rzeczywistych parametrów towaru, a w szczególności za różnice pomiędzy wymiarami podanymi przez Producenta, a fizycznie zmierzonymi przez Klienta (np. długość wkładki obuwia). 5. Źle dobrany rozmiar / zła długość wkładki wynikające z różnic w pomiarze Producenta i Klienta nie stanowią wady fizycznej rzeczy w rozumieniu art Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, stanowiącej podstawę odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi. A. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY 7 SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA KONSUMENTA 1. Klient będący osobą fizyczną nabywającą towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (konsument) może bez podania przyczyny odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej w drodze Transakcji z opcją Kup teraz (uprawnienie to nie przysługuje w przypadku dokonania Transakcji w drodze licytacji). Podstawa prawna: art Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 2. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Klient jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym On lub wskazana przez Niego osoba trzecia inna niż przewoźnik otrzymała towar wysłać na nasz adres wskazany w 2 ust. 2a) niniejszego Regulaminu stosowne, jednoznacznie sformułowane oświadczenie na piśmie (decyduje data wysłania oświadczenia). Prosimy, chociaż nie jest to obowiązkowe, o użycie w tym celu Formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostępnego także w opisach naszych aukcji na portalu allegro.pl. 3. Wypełnienie pola Powód odstąpienia od umowy w Formularzu odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe. Sugerujemy jednak jego wypełnienie, co pozwoli nam na stałe podnoszenie jakości naszych usług i reagowanie na oczekiwania naszych Klientów. 4. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży (lub ewentualnie nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) Klient powinien dokonać - na nasz adres wskazany w 2 ust. 2a) niniejszego Regulaminu - zwrotu towaru (decyduje data wysłania towaru) wraz z oryginałem paragonu fiskalnego lub faktury VAT potwierdzających dokonanie transakcji. 5. W przypadku utraty paragonu fiskalnego lub faktury VAT potwierdzających dokonanie transakcji Klient zobowiązany jest przedstawić Sprzedającemu inny dokument potwierdzający dokonanie transakcji (np. potwierdzenie przelewu zapłaty za towar, wyciąg z rachunku bankowego, wyciąg z rachunku karty

4 kredytowej). Prosimy również o wypełnienie i przesłanie Sprzedającemu wraz z Formularzem odstąpienia od umowy Formularza oświadczenia o braku paragonu fiskalnego/faktury VAT, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 6. Towar musi być odesłany w oryginalnym pudełku wraz z metkami i innymi elementami opakowania (wypełniacze wewnątrz obuwia, papier ochronny, etc.) i nie może nosić śladów użytkowania lub zniszczeń. Za towar noszący ślady użytkowania uważane będzie w szczególności obuwie z zabrudzonymi podeszwami, wyściółką, wkładkami wewnętrznymi oraz powierzchniami zewnętrznymi, obuwie z widocznymi otarciami powierzchni zewnętrznych (w tym znaków, np. logo producenta) oraz obuwie z zagiętymi cholewkami. 7. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zabezpieczając odsyłany towar i jego opakowanie w taki sposób aby skutecznie uniemożliwić powstanie jakichkolwiek uszkodzeń w czasie transportu. Prosimy zabezpieczyć przesyłkę tak, aby nie oklejać taśmą oryginalnego pudełka. 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania w niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, tj. niezgodny z postanowieniami ust. 6 i 7 powyżej. Sprzedający zastrzega sobie prawo potrącenia z tego tytułu stosownej kwoty ze zwracanej Klientowi zapłaty za towar. 9. Koszt przesłania zwracanego towaru do Sprzedającego ponosi Klient. 10. Towar odsyłany za pobraniem nie będzie odbierany. 11. Po stwierdzeniu spełnienia przez Klienta wszystkich warunków odstąpienia od umowy, wysyłamy pocztą na adres Klienta korektę paragonu fiskalnego lub korektę faktury VAT. Do korespondencji dołączamy zaadresowaną na adres naszej firmy kopertę zwrotną ze znaczkiem. 12. Klient obowiązany jest do podpisania korekty paragonu fiskalnego lub korekty faktury VAT i odesłania tych dokumentów na nasz adres wskazany w 2 ust. 2a) niniejszego Regulaminu (w załączonej przez nas kopercie). 13. Przelewu zwrotnego zapłaty za odesłany przez Klienta towar, obejmującej cenę towaru (z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej) oraz koszt jego przesłania do Klienta (z wyjątkiem dodatkowego kosztu wynikającego z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż oferowany przez nas najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru), dokonujemy - po otrzymaniu zwracanego towaru (lub dostarczonego przez Klienta dowodu jego odesłania) i pod warunkiem spełnienia przez Klienta wszystkich warunków odstąpienia od umowy - w terminie 14 dni od daty otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. 14. W przypadku skutecznego odstąpienia umowę sprzedaży towaru uważa się za niezawartą. B. WYMIANA TOWARU 1. Klient, któremu przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, o którym mowa w 7 A niniejszego Regulaminu, może zamiast odstąpienia od umowy skorzystać z możliwości wymiany towaru. 2. Klient może zażądać wymiany towaru na inny towar (ten sam lub inny model towaru znajdujący się w naszej ofercie) z ewentualnym rozliczeniem różnicy w cenach (nadpłaty lub niedopłaty) towaru wymienianego i towaru zamówionego na wymianę. 3. Wymiana jest możliwa tylko w sytuacji gdy w posiadamy towar na wymianę. Do wymiany konieczne będzie wcześniejsze zarezerwowanie potrzebnego towaru. Rezerwacji można dokonać mailem skierowanym na adres: lub telefonicznie pod numerem telefonu komórkowego

5 4. W przypadku braku towaru na wymianę Klient ma prawo do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, zgodnie z postanowieniami 7 A niniejszego Regulaminu. 5. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji (zawierającego informację o ewentualnej nadpłacie podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta lub niedopłacie wymagającej uiszczenia przez Klienta) Klient powinien niezwłocznie (przed upływem 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru): - odesłać towar, wraz z kompletnie wypełnionym Formularzem wymiany towaru stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu (dostępnym także w opisach naszych aukcji na portalu allegro.pl) oraz oryginałem paragonu fiskalnego lub faktury VAT potwierdzających dokonanie transakcji, na nasz adres wskazany w 2 ust. 2a) niniejszego Regulaminu, oraz - w przypadku wystąpienia niedopłaty dokonać zapłaty różnicy w cenach towaru wymienianego i towaru zamówionego na wymianę, w kwocie wskazanej przez Sprzedającego w potwierdzeniu rezerwacji towaru, na rachunek bankowy Sprzedającego: BZ WBK (towar zamówiony na wymianę wysłany zostanie po odnotowaniu wpływu kwoty niedopłaty na powyższym rachunku bankowym). 6. W przypadku utraty paragonu fiskalnego lub faktury VAT potwierdzających dokonanie transakcji Klient zobowiązany jest przedstawić Sprzedającemu inny dokument potwierdzający dokonanie transakcji (np. potwierdzenie przelewu zapłaty za towar, wyciąg z rachunku bankowego, wyciąg z rachunku karty kredytowej). Prosimy również o wypełnienie i przesłanie Sprzedającemu wraz z Formularzem odstąpienia od umowy oświadczenia o braku paragonu fiskalnego/faktury VAT, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 7. Towar musi być odesłany w oryginalnym pudełku wraz z metkami i innymi elementami opakowania (wypełniacze wewnątrz obuwia, papier ochronny, etc.) i nie może posiadać śladów użytkowania lub zniszczeń. Za towar noszący ślady użytkowania uważane będzie w szczególności obuwie z zabrudzonymi podeszwami, wyściółką, wkładkami wewnętrznymi oraz powierzchniami zewnętrznymi, obuwie z widocznymi otarciami powierzchni zewnętrznych (w tym znaków, np. logo producenta) oraz obuwie z zagiętymi cholewkami. 8. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zabezpieczając odsyłany towar i jego opakowanie w taki sposób aby skutecznie uniemożliwić powstanie jakichkolwiek uszkodzeń w czasie transportu. Prosimy zabezpieczyć przesyłkę tak, aby nie oklejać taśmą oryginalnego pudełka. 9. W przypadku wystąpienia nadpłaty podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta Sprzedający dokona jej zwrotu na wskazany przez Klienta rachunek bankowy najpóźniej w dniu wysłania do Klienta towaru zamówionego na wymianę. 10. Koszt przesłania wymienianego towaru do Sprzedającego ponosi Klient. Koszt wysyłki do Klienta towaru zamówionego na wymianę ponosi Sprzedający. C. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO Z TYTUŁU RĘKOJMI 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną nabywającą towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (konsumenta) jeżeli dostarczony towar posiada w chwili jego wydania Klientowi wady fizyczne lub prawne. Podstawa prawna: art Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 2. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej (w rozumieniu art Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny) lub wady prawnej (w rozumieniu art Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny) towaru Klientowi przysługuje prawo żądania wg wyboru Klienta jego naprawy lub wymiany na nowy. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru:

6 - są niemożliwe (naprawa np. z powodu fizycznej nieusuwalności wady towaru; wymiana np. z powodu zaprzestania produkcji towaru), - wymagałyby poniesienia nadmiernych w stosunku do wartości towaru kosztów (naprawa np. gdy jej koszt byłby wyższy niż cena towaru; wymiana np. z powodu niemożliwości zapewnienia Klientowi towaru w możliwym do przyjęcia przez Niego terminie), Klient może domagać się stosownego obniżenia ceny albo postępując zgodnie z procedurą określoną w 7 A niniejszego Regulaminu odstąpić od umowy (uwaga: uprawnienie do obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy przysługuje w dalszej kolejności tylko gdy z wyżej wymienionych przyczyn naprawa lub wymiana towaru jest niemożliwa lub niecelowa). Klient nie może odstąpić od umowy gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. 3. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi jedynie w przypadku stwierdzenia wady towaru przed upływem 2 lat od daty doręczenia towaru Klientowi. Klient zobowiązany jest zgłosić Sprzedającemu swoje roszczenie z tytułu rękojmi w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady, przy czym termin ten nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od daty doręczenia towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie pisma zawierającego zgłoszenie roszczenia z tytułu rękojmi a przed jego upływem. 4. W celu złożenia prawidłowej i kompletnej reklamacji dla realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, Klient powinien odesłać na nasz adres wskazany w 2 ust. 2a) niniejszego Regulaminu czysty i odpowiednio zapakowany towar wraz z oryginałem paragonu fiskalnego lub faktury VAT potwierdzających dokonanie transakcji oraz pismem zawierającym jednoznacznie sformułowane zgłoszenie roszczenia z tytułu rękojmi. Prosimy, chociaż nie jest to obowiązkowe, o użycie w celu zgłoszenia roszczenia Formularza reklamacyjnego, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 5. W przypadku utraty paragonu fiskalnego lub faktury VAT potwierdzających dokonanie transakcji Klient zobowiązany jest przedstawić Sprzedającemu inny dokument potwierdzający dokonanie transakcji (np. potwierdzenie przelewu zapłaty za towar, wyciąg z rachunku bankowego, wyciąg z rachunku karty kredytowej). Prosimy również o wypełnienie i przesłanie Sprzedającemu wraz z Formularzem reklamacyjnym Formularza oświadczenia o braku paragonu fiskalnego/faktury VAT, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 6. Sprzedający ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowej i kompletnej reklamacji. 7. Odpowiedź w sprawie uznania lub odrzucenia reklamacji, zawierająca w przypadku uznania reklamacji również informację o sposobie i terminie zaspokojenia roszczenia Klienta, wysłana zostanie na podany przez Klienta adres lub przekazana zostanie w inny wskazany przez Klienta sposób. 8. Nieudzielenie przez Sprzedającego odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni uważane będzie za uznanie roszczenia Klienta za uzasadnione. 9. Towary odsyłane Sprzedającemu za pobraniem nie będą odbierane. 10. Koszty naprawy, wymiany lub zwrotu towaru dokonanych w wyniku uwzględnienia reklamacji klienta, w tym koszt przesyłki zawierającej odsyłany przez Klienta reklamowany towar, ponosi Sprzedający. 8 GWARANCJA 1. Wszystkie produkty sprzedawane w naszym Sklepie objęte są 12-miesięczną gwarancją. Termin ważności gwarancji liczony jest od daty doręczenia Klientowi towaru. 2. Gwarancja dotyczy wyłącznie ukrytych wad fabrycznych towaru.

7 3. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej towaru Klientowi przysługuje prawo żądania wg wyboru Klienta jego naprawy lub wymiany na nowy. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru: - są niemożliwe (naprawa np. z powodu fizycznej nieusuwalności wady towaru; wymiana np. z powodu zaprzestania produkcji towaru), - wymagałyby poniesienia nadmiernych w stosunku do wartości towaru kosztów (naprawa np. gdy jej koszt byłby wyższy niż cena towaru; wymiana np. z powodu niemożliwości zapewnienia Klientowi towaru w możliwym do przyjęcia przez Niego terminie), Klient może domagać się stosownego obniżenia ceny albo postępując zgodnie z procedurą określoną w 7 A niniejszego Regulaminu odstąpić od umowy (uwaga: uprawnienie do obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy przysługuje w dalszej kolejności tylko gdy z wyżej wymienionych przyczyn naprawa lub wymiana towaru jest niemożliwa lub niecelowa). Klient nie może odstąpić od umowy gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. 4. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują wszystkim Klientom, w tym również podmiotom nabywającym towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 5. Realizacja uprawnień Klienta z tytułu gwarancji następuje zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w 7 C niniejszego Regulaminu. 6. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta nie będącego konsumentem (nabywającego towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą), przewidziana przepisami o rękojmi (art Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny). 9 UŻYWANIE I KONSERWACJA TOWARU 1. Zakupiony towar powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób opisany na opakowaniu, w odrębnej informacji załączonej przez Sprzedającego do zakupionego towaru lub w opisie oferty na aukcji ALLEGRO. 2. W przypadku braku informacji o przeznaczeniu oraz sposobie używania i konserwacji towaru załączonej do towaru lub w umieszczonej w opisie oferty na aukcji ALLEGRO, Klient powinien zwrócić się o przesłanie takiej informacji do Sprzedającego (na adres poczty elektronicznej: 3. W szczególności obuwie sportowe powinno być używane z uwzględnieniem następujących zasad: - obuwie należy starannie sznurować, nie należy wyjmować lub wkładać stopy z/do obuwia bez jego rozsznurowania, nie należy przy zdejmowaniu obuwia przytrzymywać drugą stopą cholewki buta zdejmowanego (grozi to oderwaniem podeszwy od cholewki), - nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia i zamoczenia obuwia, - obuwie należy czyścić wilgotną szmatką, - zabronione jest pranie obuwia w pralce, - zabronione jest suszenie obuwia w suszarce mechanicznej, - obuwie należy suszyć w temperaturze pokojowej z dala od silnych źródeł ciepła. 4. Towar (obuwie) należy konserwować regularnie przed i po użyciu, stosując przeznaczone do tego właściwe preparaty.

8 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Klienta w procedurze zakupu towaru. 2. Klient w toku procedury zakupu towaru dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego. 3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Klientem umowy (w tym też dla realizacji ewentualnych procedur: reklamacyjnych, odstąpienia od umowy oraz wymiany towaru), zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1994 r. o ochronie danych osobowych. 4. W każdym czasie Klient może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również drogą elektroniczną na adres do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby. 5. Klientowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego. 11 PRAWA AUTORSKIE 1. Wszelkie treści umieszczone na koncie Sprzedającego na allegro.pl, jak również składające się na organizowane przez niego aukcje (w szczególności zdjęcia, opisy, układy graficzne, hasła i slogany reklamowe, znaki towarowe) stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego i ich wykorzystywanie bez pisemnej zgody Sprzedającego jest zabronione. 2. Naruszenie przysługujących Sprzedającemu praw autorskich uprawnia go do podjęcia w stosunku do osoby, która naruszyła te prawa działań przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 12 INFORMACJE DODATKOWE 1. Na naszych aukcjach sprzedajemy towary wyłącznie nowe, oryginalne i nieużywane. 2. Do każdej sprzedaży wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT. W celu uzyskania faktury VAT konieczne jest wypełnienie pola Faktura VAT w formularzu opcji dostawy. 3. Spełniamy standardy europejskie w zakresie sprzedaży e-commerce. Bierzemy udział w programie ORYGINALNY SPRZEDAWCA oraz spełniamy kryteria przyznania STANDARDU ALLEGRO. 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2014 r. 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów zawartych zgodnie z jego postanowieniami od dnia jego wejścia w życie. Warszawa, dn. 12 grudnia 2014

9 Załącznik nr 1 Miejscowość, data FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY /Proszę wypełnić formularz wielkimi literami/ Nazwa towaru: Nr zamówienia / aukcji*: Wartość zamówienia (bez kosztów wysyłki): (słownie): Nr paragonu / faktury VAT**: zł brutto Powód zwrotu towaru***: Dane nabywcy: Imię i nazwisko / Firma: Ulica i nr domu / mieszkania: Kod pocztowy i miasto: Nr telefonu: Nick allegro*: Dane o rachunku bankowym przeznaczonym do zwrotu zapłaty: Nr rachunku bankowego: Dane właściciela rachunku bankowego: Oświadczam, że zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży towaru zawartej dnia:.. Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem(-am) się z postanowieniami Regulaminu Sklepu GM Sports regulującymi zasady i warunki odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zwrotu towaru ( 7A Regulaminu). (podpis nabywcy) Pouczenie: Prosimy o załączenie do formularza oryginału paragonu fiskalnego bądź faktury VAT. Wypełniony formularz wraz z towarem należy wysłać na adres: GM SPORTS, ul. Błękitna 87A, Warszawa. O przebiegu procedury zwrotu towaru poinformujemy Państwa telefonicznie bądź drogą mailową * dotyczy aukcji allegro ** zaznacz właściwe *** wypełnienie pola nieobowiązkowe

10 Załącznik nr 2 Miejscowość, data OŚWIADCZENIE O BRAKU PARAGONU FISKALNEGO / FAKTURY VAT /Proszę wypełnić formularz wielkimi literami/ Data zakupu towaru: Nazwa towaru: Wartość zamówienia (bez kosztów wysyłki): (słownie): Nr zamówienia / aukcji*: Dane nabywcy: Imię i nazwisko / Firma: Ulica i nr domu / mieszkania: Kod pocztowy i miasto: W związku z (proszę wybrać i zaznaczyć jedną z opcji): dokonanym przeze mnie odstąpieniem od opisanej powyżej umowy zakupu towaru, złożoną przeze mnie reklamacją towaru zakupionego zgodnie z opisaną powyżej umową, wyrażoną przeze mnie chęcią wymiany towaru zakupionego zgodnie z opisaną powyżej umową, oświadczam, że nie dysponuję paragonem / fakturą VAT dokumentującymi zakup towaru z powodu W związku z powyższym jako dowód dokonania zakupu towaru przedstawiam (miejscowość) (data) (podpis nabywcy) * dotyczy aukcji allegro

11 Załącznik nr 3 Miejscowość, data Nazwa towaru: Nr zamówienia / aukcji*: Wartość zamówienia (bez kosztów wysyłki): (słownie): FORMULARZ WYMIANY TOWARU /Proszę wypełnić formularz wielkimi literami/ Nr paragonu / faktury VAT**: zł brutto Powód wymiany towaru***: Wymiana na towar (model, rozmiar): Dane nabywcy: Imię i nazwisko / Firma: Ulica i nr domu / mieszkania: Kod pocztowy i miasto: Nr telefonu: Nick allegro*: Dane o rachunku bankowym przeznaczonym do zwrotu ewentualnej nadpłaty: Nr rachunku bankowego: Dane właściciela rachunku bankowego: Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z postanowieniami Regulaminu Sklepu GM Sports regulującymi zasady i warunki wymiany towaru ( 7B Regulaminu). (podpis nabywcy) Pouczenie: Prosimy o załączenie do formularza oryginału paragonu fiskalnego bądź faktury VAT. Wypełniony formularz wraz z towarem należy wysłać na adres: GM SPORTS, ul. Błękitna 87A, Warszawa. O przebiegu procedury wymiany towaru poinformujemy Państwa telefonicznie bądź drogą mailową * dotyczy aukcji allegro ** zaznacz właściwe *** wypełnić w przypadku wymiany towaru

12 Załącznik nr 4 Miejscowość, data FORMULARZ REKLAMACYJNY TOWARU zakupionego na aukcji internetowej w serwisie ALLEGRO.PL /Proszę wypełnić formularz wielkimi literami/ Nazwa towaru: Nr zamówienia / aukcji*: Wartość zamówienia (bez kosztów wysyłki): (słownie): Nr paragonu / faktury VAT**: zł brutto Dokładny opis wady: Data stwierdzenia wady: Dane nabywcy: Imię i nazwisko / Firma: Ulica i nr domu / mieszkania: Kod pocztowy i miasto: Nr telefonu: Nick allegro*: Żądanie nabywcy co do załatwienia reklamacji (proszę wybrać i zaznaczyć krzyżykiem wybrane opcje): nieodpłatna naprawa towaru na podstawie art k.c. wymiana towaru na nowy na podstawie art k.c. obniżenie ceny towaru (w przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany towaru) o kwotę (słownie:.) na podstawie art k.c. odstąpienie od umowy (w przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany towaru) na podstawie art k.c. Inne żądania:

13 Ewentualnego zwrotu należności (z tytułu obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy) proszę dokonać na rachunek bankowy: Nr rachunku bankowego: Dane właściciela rachunku bankowego: Oświadczam, że niniejsza reklamacja zgłoszona zostaje w celu realizacji (proszę wybrać i zaznaczyć krzyżykiem jedną z opcji): uprawnień konsumenta z tytułu rękojmi Sprzedającego uprawnień Klienta z tytułu gwarancji udzielonej przez Sprzedającego. Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem(-am) się z postanowieniami Regulaminu Sklepu GM Sports regulującymi zasady i warunki postępowania reklamacyjnego ( 7C oraz 8 Regulaminu). (podpis nabywcy) Pouczenie: Prosimy o czytelne i kompletne wypełnienie formularza (drukowanymi literami) i odesłanie go wraz z reklamowanym towarem na adres: GM SPORTS, ul. Błękitna 87A, Warszawa. Prosimy o załączenie do formularza oryginału paragonu fiskalnego bądź faktury VAT (ewentualnie innego dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji, np. potwierdzenia przelewu zapłaty za towar, wyciągu z rachunku bankowego, wyciągu z rachunku karty kredytowej). Rozstrzygnięcie zasadności reklamacji nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo i kompletnie wypełnionego formularza reklamacyjnego. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany telefonicznie bądź drogą mailową na podany Sprzedającemu adres e- mail * dotyczy aukcji allegro ** zaznacz właściwe

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 6. Sprzedający prowadzi jednoosobową działalnością gospodarczą.

REGULAMIN. 6. Sprzedający prowadzi jednoosobową działalnością gospodarczą. REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin reguluje kwestie dotyczące sprzedaży towarów przez Krzysztof Łukasik LukasKomp, ul. E. Orzeszkowej 6, 63-500 Ostrzeszów, dokonywanych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

6 Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności: 1. za pobraniem Kupujący należność za Produkty i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki

6 Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności: 1. za pobraniem Kupujący należność za Produkty i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki REGULAMIN SPRZEDAŻY W RAMACH PORTALU AUKCYJNEGO ALLEGRO.PL DEFINICJE 1. Sklep sklep internetowy prowadzący sprzedaż poprzez portal ALLEGRO.PL 2. Regulamin niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO Regulamin sklepu internetowego Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Muzeum z siedzibą w Zakopanem, adres:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Podstawowe pojęcia. II Postanowienia ogólne

Regulamin. I Podstawowe pojęcia. II Postanowienia ogólne Regulamin I Podstawowe pojęcia 1.Sprzedający Anna Laskowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dekorialove Anna Laskowska z siedzibą w Gliwicach 44-121, przy ul. Sieronia 8/6, NIP 634-253-04-77,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY FIRMY Z.P.U.H STOLLDREW

REGULAMIN SPRZEDAŻY FIRMY Z.P.U.H STOLLDREW REGULAMIN SPRZEDAŻY FIRMY Z.P.U.H STOLLDREW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu produktów firmy oraz wykonywania związanych z nimi usług Producenta mebli, galanterii i

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedawcą jest Bartosz Siuszko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bartosz Siuszko w Nakle nad Notecią 89-100 przy ulicy Jana Kilińskiego 2, NIP:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. RODZAJ, ZAKRES I WARUNKI SPRZEDAŻY III. SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. RODZAJ, ZAKRES I WARUNKI SPRZEDAŻY III. SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN 1. Niniejszy Regulamin reguluje kwestie dotyczące sprzedaży towarów przez FHU PCMAX Piotr Hajczuk, ul. Płk. Dąbka 138/1, 82 300 Elbląg, dokonywanych za pośrednictwem platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Grzegorza Kostkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kostka Grzegorz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LINGEA.PL (obowiązujący od dnia 29 czerwca 2016 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy LINGEA, działający

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C.

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.koder.krakow.pl prowadzony jest przez KODER S.C. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Szczęśliwej

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy Kupując jako Konsumenci (osoby fizyczne wykonujące czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną

Bardziej szczegółowo

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro.

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Regulamin Allegro jest dostępny tutaj i znajduje on zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

1 Definicja Sprzedawcy

1 Definicja Sprzedawcy REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Definicja Sprzedawcy Sprzedawca w portalu wszystko.pl: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków NIP: 6762495204 REGON: 362855439 Tel. 601740065 E-mail: biuro@alsitech.pl Numer

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu BrainInside.pl. Ogólne warunki umów sprzedaży

Regulamin sklepu BrainInside.pl. Ogólne warunki umów sprzedaży Regulamin sklepu BrainInside.pl Ogólne warunki umów sprzedaży 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień artykułów prezentowanych w sklepie internetowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Marcina Dudka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 2 Zasady ogólne

1 Definicje. 2 Zasady ogólne 1 Definicje 1. Regulamin niniejszy regulamin. 2. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi na dzień 7.04.2015 r. 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego belumi jest belumi Krzysztof Sosnowski z siedzibą: ul. Ostródzka 44, 03-289

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą:

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PomyslowaKredka.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą:

Bardziej szczegółowo

2. Kontakt z naszą firmą jest możliwy za pośrednictwem telefonicznym pod nr telefonu

2. Kontakt z naszą firmą jest możliwy za pośrednictwem telefonicznym pod nr telefonu SPRZEDAWCA 1. Właścicielem sklepu internetowego o nazwie e-maxmajster.pl jest firma Max Majster Paweł Osiński z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Ćwiklińskiej 18/117 lok.7 wpisany do Ewidencji Działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży wysyłkowej. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sprzedaży wysyłkowej. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sprzedaży wysyłkowej Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 1 Postanowienia ogólne 1. Sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA.

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. 1. Sprzedawca - Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej. 2. Zamówienia przyjmowane są za pomocą serwisu: strefamilitarna.com,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUKCJI ALLEGRO. Użytkownika MARIUSZMM_2008. Określenie Sprzedawcy

REGULAMIN AUKCJI ALLEGRO. Użytkownika MARIUSZMM_2008. Określenie Sprzedawcy REGULAMIN AUKCJI ALLEGRO Użytkownika MARIUSZMM_2008 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem konta użytkownika MARIUSZMM_2008 na portalu Allegro.pl jest: FHU MiM Mariusz Mańkowski z siedzibą w ul. Grabowa

Bardziej szczegółowo

Dostawę zamówionego towaru realizujemy wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostawę zamówionego towaru realizujemy wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Firma KOLAGEN NCN POLSKA SP Z O.O. jest wyłącznym dystrybutorem czystego, naturalnego kolagenu rybiego w postaci proszku, dodatkowo oczyszczonego bezpośrednio w laboratoriach w Szwajcarii. Zaufanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. I. Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów. I. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy www.czerwonaszpilka.pl zwany dalej Sklep (Sprzedawca) działający pod adresem Bdirect Magdalena Szewczuk ul. Łubinowa 1/9 52-210 Wrocław, nip

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO KARTON P.P.U.H. EXPORT IMPORT TERESA TYRAKOWSKA I. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego. 1.2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. GreenAgro Regulamin Regulamin Allegro Sklep 2. Zamówienia, transakcje, zawarcie umowy.

REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. GreenAgro Regulamin Regulamin Allegro Sklep 2. Zamówienia, transakcje, zawarcie umowy. REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. 1. Użytym w niniejszym Regulaminie definicjom, nadaje się następujące znaczenie: 1) GreenAgro GreenAgro S.A. z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ul. Ligockiej

Bardziej szczegółowo

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy.

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy. REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25 grudnia 2014) Informacja o firmie: Sprzedaż na Allegro przez Sprzedawcę Remek_PL prowadzone jest przez "Remek.Pl - Remigiusz Jaroszewicz" z siedzibą w Chociszew 59, 95-045

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 4. Wszystkie ceny wystawianych przez Sprzedającego towarów podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT ( ceny brutto ).

REGULAMIN. 4. Wszystkie ceny wystawianych przez Sprzedającego towarów podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT ( ceny brutto ). REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin reguluje kwestie dotyczące sprzedaży towarów przez DJCOM Janusz Dąbrowski, ul. Pawła Findera 7, 63 500 Ostrzeszów, dokonywanych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne REGULAMIN 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem nick u Swiat-Florysty na poratlu internetowym Allegro jest firma Sky-Net Łukasz Przeździecki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szańcowa 28. 2. Nasza obecność

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Sprzedaży książek i czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin. Sprzedaży książek i czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku Sprzedawcą jest: Regulamin Sprzedaży książek i czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok; Numer NIP: 542-23-83-747, REGON

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Spersonalizowane Wieszaki, dostępny pod adresem mailowym spersonalizowane.wieszaki@gmail.com, prowadzony jest przez Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN Postanowienia Ogólne 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy kuxido.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". 2. Właścicielem sklepu kuxido.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepów internetowych

Regulamin sklepów internetowych 1. Postanowienia ogólne Regulamin sklepów internetowych www.sklep.fotofocus.pl i www.digi.fotofocus.pl 1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady składania oraz realizacji zamówień

Bardziej szczegółowo

1. [Postanowienia ogólne]

1. [Postanowienia ogólne] Regulamin sklepu internetowego obowiązujący do dnia 25 grudnia 2014 Spis treści: 1. [Postanowienia ogólne] 2. [Rejestracja użytkownika] 3. [Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji] 4. [Płatność]

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Właścicielem marki LOVELEC+ jest spółka KOEXIMPO sp. z.o.o. z siedzibą pod adresem ul.

Właścicielem marki LOVELEC+ jest spółka KOEXIMPO sp. z.o.o. z siedzibą pod adresem ul. Regulamin Właścicielem marki LOVELEC+ jest spółka KOEXIMPO sp. z.o.o. z siedzibą pod adresem ul. Lipowa 1986, Czeski Cieszyn 737 01, Republika Czeska. Sklep www.lovelec.pl zwany dalej Sklepem jest własnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku I. Definicje Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku Sklep Internetowy jest prowadzony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

- witrynę Sklepu Internetowego pod adresem: www.esencja-zdrowia.com.pl. - zamówienie przekazane na adres email: kontakt@esencja-zdrowia.com.

- witrynę Sklepu Internetowego pod adresem: www.esencja-zdrowia.com.pl. - zamówienie przekazane na adres email: kontakt@esencja-zdrowia.com. 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego. Sprzedającym jest Izabela Zalewska El Ghamry prowadząca działalność pod nazwą ESENCJA Izabela Zalewska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.buglaenergy.pl obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2015 r.

Regulamin sklepu internetowego sklep.buglaenergy.pl obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2015 r. Regulamin sklepu internetowego sklep.buglaenergy.pl obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2015 r. 1. Informacje ogólne 1.1 Sklep działa pod adresem www. sklep.buglaenergy.pl. Właścicielem Sklepu jest Marcin

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Data publikacji: 28.12.2016 r. Sklep internetowy Nasze Bieszczady działający pod adresem http:// naszebieszczady.com/sklep/ należy do Michała Gaponiuka,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. sklepu internetowego estetiq.pl, działającego pod adresem prowadzonego przez firmę ESTETIQ POLSKA Sp. z o.o.

Regulamin. sklepu internetowego estetiq.pl, działającego pod adresem  prowadzonego przez firmę ESTETIQ POLSKA Sp. z o.o. Regulamin sklepu internetowego estetiq.pl, działającego pod adresem www.sklep.estetiq.pl prowadzonego przez firmę ESTETIQ POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, nr NIP 631-22-05-436, nr Regon 276179410.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Joannę Ciepieniak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Timo-Tel

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Katarzynę Satro prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą Elektroniczną w firmie TAKTYK Detektory Metali. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą Elektroniczną w firmie TAKTYK Detektory Metali. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą Elektroniczną w firmie TAKTYK Detektory Metali 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki składania zamówień poprzez e-mail:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego "Fransja Elegansja"

REGULAMIN sklepu internetowego Fransja Elegansja REGULAMIN sklepu internetowego "Fransja Elegansja" 1 Dane identyfikujące i adresowe sprzedawcy FRANSJA ELEGANSJA Joanna Białas, ul. Piotra Skargi 33c/3, 62 060 Stęszew, zarejestrowana w CEIDG RP; NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z DNIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z DNIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z DNIA 25.12.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ligeroo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ligeroo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.ligeroo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU. 1 Określenie Sprzedawcy

REGULAMIN SKLEPU.  1 Określenie Sprzedawcy Budlift Sp. z o. o. Ul. Strąkowa 38 01-367 Warszawa Nip:5223017721 Regon:147360486 Tel. 22 638 08 88 Mobile: +48604655554 biuro@budlift.pl REGULAMIN SKLEPU www.sejfy.online 1 Określenie Sprzedawcy 2 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Adama Gawlika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WERNIX

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

I. Rodzaj świadczonych usług II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

I. Rodzaj świadczonych usług II. Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Podmiotem świadczącym usługi pod adresem http://sklep-sportowy.eu jest: Sklep rowerowy Leszek Tomica, ul. Daszyńskiego 10, 43-450 Ustroń, Polska NIP: 548-135-12-69 Spis treści: I. Rodzaj świadczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin sklepu internetowego ALS Polska (stan na 2015-10-24) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy ALS Polska prowadzony jest przez ALS Miłosz Korcz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Postanowienia Ogólne Regulamin definiuje warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego przez Polskie Sieci Cyfrowe sp. z o.o. (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego balloonclothes.com

Regulamin Sklepu internetowego balloonclothes.com Regulamin Sklepu internetowego balloonclothes.com 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego działającego pod adresem http://balloonclothes.com/, w

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

Sklep dla ludzi z pasją!

Sklep dla ludzi z pasją! REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich sprzedawca wskazany w ust. 2 poniżej (zwany dalej Sprzedawcą ) prowadzi sprzedaż za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Roberta Fijałkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym KOCARKY.PL działającym pod adresem www.kocarky.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę. 2. O ile w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.k lockowo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów obowiązujący do 24-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo