REGULAMIN SKLEPU GM SPORTS DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY TOWARÓW NA PORTALU AUKCYJNYM ALLEGRO.PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU GM SPORTS DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY TOWARÓW NA PORTALU AUKCYJNYM ALLEGRO.PL"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU GM SPORTS DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY TOWARÓW NA PORTALU AUKCYJNYM ALLEGRO.PL 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin reguluje warunki sprzedaży naszych Towarów, dokonywanej w drodze Transakcji zawieranych za pośrednictwem portalu allegro.pl. 2. Niniejszy Regulamin stosowany jest w zakresie nieuregulowanym Regulaminem Allegro. W przypadku wystąpienia sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Allegro, stosuje się postanowienia Regulaminu Allegro. 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa, w szczególności postanowieniom Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, z późn. zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883, z późn. zm.). 4. Dokonując zakupu naszych towarów w drodze Transakcji zawartej za pośrednictwem portalu allegro.pl Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem portalu allegro.pl. 2 SPRZEDAJĄCY 1. Sprzedającym, używającym na portalu allegro.pl konta użytkownika JWT1, jest Jerzy Tyburski prowadzący pod firmą GM TRADE Jerzy Tyburski działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, prowadzący punkt handlowy pod adresem: ul. Błękitna 87A, Warszawa zwany dalej Sklepem, zamieszkały: ul. Obiegowa 20 lok. 4, Warszawa, NIP: , REGON Dane Sprzedającego do kontaktu z Klientem, w tym do składania reklamacji: a) adres: GM TRADE Jerzy Tyburski, ul. Błękitna 87A, Warszawa, b) telefon: , c) adres 3. Opłata za połączenie telefoniczne ze wskazanym wyżej numerem telefonu przeznaczonym do kontaktu z Klientem jest standardową opłatą za zwykłe połączenie telefoniczne, wynikającą z taryfy opłat dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie.

2 3 PŁATNOŚCI 1. Ceny towarów podane w naszych aukcjach zawierają podatek VAT. Ceny są wyrażone w złotych polskich. 2. Informacja o koszcie dostawy towaru realizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest widoczna w trakcie składania zamówienia. Koszt dostawy (wyrażony w złotych polskich) jest doliczany do ceny zamawianego towaru. Całkowita wartość zamówienia (obejmująca cenę towaru i koszt dostawy) jest wskazana po wybraniu przez Klienta sposobu dostawy. 3. Sposób i koszt dostawy towaru realizowanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalany jest z klientem indywidualnie. 4. Do każdego zakupu dołączany jest paragon lub na prośbę Klienta faktura VAT. 5. Klient ma możliwość wybrania jednej z poniższych form zapłaty: a) przedpłata na konto bankowe Sprzedającego: BZ WBK , b) płatność z wykorzystaniem Usługi PayU, c) płatność gotówką do rąk kuriera/listonosza przy odbiorze przesyłki pobraniowej, d) płatność gotówką przy odbiorze osobistym towaru w naszym punkcie handlowym (Sklepie) pod adresem: GM SPORTS, ul Błękitna 87A, Warszawa. 4 WYSYŁKA ZAKUPIONEGO TOWARU 1. Zakupiony towar wysyłamy w dniu złożenia zamówienia przypadającym w dniach roboczych (poniedziałek piątek), z wyłączeniem przesyłek z opcją dostawy - przedpłata. Przesyłki z opcją dostawy - przedpłata - wysyłamy niezwłocznie (nie później niż trzeciego dnia roboczego) po zaksięgowaniu pełnej kwoty zapłaty na naszym rachunku bankowym. 2. Wysyłki realizujemy za pośrednictwem: firmy kurierskiej Siódemka, Poczta Polska, Paczkomaty według wyboru Klienta i na Jego koszt. 3. Aktualne koszty wysyłki w zależności od wybranej opcji dostawy podane są w opisach naszych aukcji internetowych ALLEGRO. 5 ODBIÓR OSOBISTY 1. Klienci, którzy dokonali zakupu towaru na naszych aukcjach ALLEGRO i chcą odebrać zamówiony towar osobiście proszeni są o wcześniejsze poinformowanie nas telefonicznie pod numerem tel Odbiór osobisty towaru jest możliwy w naszym Sklepie pod adresem: GM SPORTS, ul. Błękitna 87A, Warszawa. 3. Odbiór osobisty możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00. W dni ustawowo wolne od pracy oraz w soboty nasz Sklep jest nieczynny. 4. Przy odbiorze osobistym należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

3 6 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAJĄCEGO 1. Sprzedający zobowiązany jest na mocy obowiązujących przepisów prawa sprzedawać towary pozbawione wad. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej towaru Klientowi przysługują roszczenia z tytułu rękojmi (określone w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny) oraz z tytułu gwarancji udzielonej przez Sprzedającego (określone w oświadczeniu gwarancyjnym zamieszczonym w 8 niniejszego Regulaminu). 2. Wszystkie podane w opisie aukcji informacje dotyczące oferowanych towarów zostały spisane z metek danego towaru oraz katalogów producenta. 3. Odpowiadamy za zgodność opisu oferty na aukcji względem danych wyszczególnionych na metkach towaru. 4. Nie odpowiadamy za niezgodność informacji umieszczonych na metkach względem rzeczywistych parametrów towaru, a w szczególności za różnice pomiędzy wymiarami podanymi przez Producenta, a fizycznie zmierzonymi przez Klienta (np. długość wkładki obuwia). 5. Źle dobrany rozmiar / zła długość wkładki wynikające z różnic w pomiarze Producenta i Klienta nie stanowią wady fizycznej rzeczy w rozumieniu art Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, stanowiącej podstawę odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi. A. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY 7 SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA KONSUMENTA 1. Klient będący osobą fizyczną nabywającą towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (konsument) może bez podania przyczyny odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej w drodze Transakcji z opcją Kup teraz (uprawnienie to nie przysługuje w przypadku dokonania Transakcji w drodze licytacji). Podstawa prawna: art Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 2. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Klient jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym On lub wskazana przez Niego osoba trzecia inna niż przewoźnik otrzymała towar wysłać na nasz adres wskazany w 2 ust. 2a) niniejszego Regulaminu stosowne, jednoznacznie sformułowane oświadczenie na piśmie (decyduje data wysłania oświadczenia). Prosimy, chociaż nie jest to obowiązkowe, o użycie w tym celu Formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostępnego także w opisach naszych aukcji na portalu allegro.pl. 3. Wypełnienie pola Powód odstąpienia od umowy w Formularzu odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe. Sugerujemy jednak jego wypełnienie, co pozwoli nam na stałe podnoszenie jakości naszych usług i reagowanie na oczekiwania naszych Klientów. 4. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży (lub ewentualnie nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) Klient powinien dokonać - na nasz adres wskazany w 2 ust. 2a) niniejszego Regulaminu - zwrotu towaru (decyduje data wysłania towaru) wraz z oryginałem paragonu fiskalnego lub faktury VAT potwierdzających dokonanie transakcji. 5. W przypadku utraty paragonu fiskalnego lub faktury VAT potwierdzających dokonanie transakcji Klient zobowiązany jest przedstawić Sprzedającemu inny dokument potwierdzający dokonanie transakcji (np. potwierdzenie przelewu zapłaty za towar, wyciąg z rachunku bankowego, wyciąg z rachunku karty

4 kredytowej). Prosimy również o wypełnienie i przesłanie Sprzedającemu wraz z Formularzem odstąpienia od umowy Formularza oświadczenia o braku paragonu fiskalnego/faktury VAT, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 6. Towar musi być odesłany w oryginalnym pudełku wraz z metkami i innymi elementami opakowania (wypełniacze wewnątrz obuwia, papier ochronny, etc.) i nie może nosić śladów użytkowania lub zniszczeń. Za towar noszący ślady użytkowania uważane będzie w szczególności obuwie z zabrudzonymi podeszwami, wyściółką, wkładkami wewnętrznymi oraz powierzchniami zewnętrznymi, obuwie z widocznymi otarciami powierzchni zewnętrznych (w tym znaków, np. logo producenta) oraz obuwie z zagiętymi cholewkami. 7. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zabezpieczając odsyłany towar i jego opakowanie w taki sposób aby skutecznie uniemożliwić powstanie jakichkolwiek uszkodzeń w czasie transportu. Prosimy zabezpieczyć przesyłkę tak, aby nie oklejać taśmą oryginalnego pudełka. 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania w niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, tj. niezgodny z postanowieniami ust. 6 i 7 powyżej. Sprzedający zastrzega sobie prawo potrącenia z tego tytułu stosownej kwoty ze zwracanej Klientowi zapłaty za towar. 9. Koszt przesłania zwracanego towaru do Sprzedającego ponosi Klient. 10. Towar odsyłany za pobraniem nie będzie odbierany. 11. Po stwierdzeniu spełnienia przez Klienta wszystkich warunków odstąpienia od umowy, wysyłamy pocztą na adres Klienta korektę paragonu fiskalnego lub korektę faktury VAT. Do korespondencji dołączamy zaadresowaną na adres naszej firmy kopertę zwrotną ze znaczkiem. 12. Klient obowiązany jest do podpisania korekty paragonu fiskalnego lub korekty faktury VAT i odesłania tych dokumentów na nasz adres wskazany w 2 ust. 2a) niniejszego Regulaminu (w załączonej przez nas kopercie). 13. Przelewu zwrotnego zapłaty za odesłany przez Klienta towar, obejmującej cenę towaru (z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej) oraz koszt jego przesłania do Klienta (z wyjątkiem dodatkowego kosztu wynikającego z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż oferowany przez nas najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru), dokonujemy - po otrzymaniu zwracanego towaru (lub dostarczonego przez Klienta dowodu jego odesłania) i pod warunkiem spełnienia przez Klienta wszystkich warunków odstąpienia od umowy - w terminie 14 dni od daty otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. 14. W przypadku skutecznego odstąpienia umowę sprzedaży towaru uważa się za niezawartą. B. WYMIANA TOWARU 1. Klient, któremu przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, o którym mowa w 7 A niniejszego Regulaminu, może zamiast odstąpienia od umowy skorzystać z możliwości wymiany towaru. 2. Klient może zażądać wymiany towaru na inny towar (ten sam lub inny model towaru znajdujący się w naszej ofercie) z ewentualnym rozliczeniem różnicy w cenach (nadpłaty lub niedopłaty) towaru wymienianego i towaru zamówionego na wymianę. 3. Wymiana jest możliwa tylko w sytuacji gdy w posiadamy towar na wymianę. Do wymiany konieczne będzie wcześniejsze zarezerwowanie potrzebnego towaru. Rezerwacji można dokonać mailem skierowanym na adres: lub telefonicznie pod numerem telefonu komórkowego

5 4. W przypadku braku towaru na wymianę Klient ma prawo do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, zgodnie z postanowieniami 7 A niniejszego Regulaminu. 5. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji (zawierającego informację o ewentualnej nadpłacie podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta lub niedopłacie wymagającej uiszczenia przez Klienta) Klient powinien niezwłocznie (przed upływem 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru): - odesłać towar, wraz z kompletnie wypełnionym Formularzem wymiany towaru stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu (dostępnym także w opisach naszych aukcji na portalu allegro.pl) oraz oryginałem paragonu fiskalnego lub faktury VAT potwierdzających dokonanie transakcji, na nasz adres wskazany w 2 ust. 2a) niniejszego Regulaminu, oraz - w przypadku wystąpienia niedopłaty dokonać zapłaty różnicy w cenach towaru wymienianego i towaru zamówionego na wymianę, w kwocie wskazanej przez Sprzedającego w potwierdzeniu rezerwacji towaru, na rachunek bankowy Sprzedającego: BZ WBK (towar zamówiony na wymianę wysłany zostanie po odnotowaniu wpływu kwoty niedopłaty na powyższym rachunku bankowym). 6. W przypadku utraty paragonu fiskalnego lub faktury VAT potwierdzających dokonanie transakcji Klient zobowiązany jest przedstawić Sprzedającemu inny dokument potwierdzający dokonanie transakcji (np. potwierdzenie przelewu zapłaty za towar, wyciąg z rachunku bankowego, wyciąg z rachunku karty kredytowej). Prosimy również o wypełnienie i przesłanie Sprzedającemu wraz z Formularzem odstąpienia od umowy oświadczenia o braku paragonu fiskalnego/faktury VAT, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 7. Towar musi być odesłany w oryginalnym pudełku wraz z metkami i innymi elementami opakowania (wypełniacze wewnątrz obuwia, papier ochronny, etc.) i nie może posiadać śladów użytkowania lub zniszczeń. Za towar noszący ślady użytkowania uważane będzie w szczególności obuwie z zabrudzonymi podeszwami, wyściółką, wkładkami wewnętrznymi oraz powierzchniami zewnętrznymi, obuwie z widocznymi otarciami powierzchni zewnętrznych (w tym znaków, np. logo producenta) oraz obuwie z zagiętymi cholewkami. 8. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zabezpieczając odsyłany towar i jego opakowanie w taki sposób aby skutecznie uniemożliwić powstanie jakichkolwiek uszkodzeń w czasie transportu. Prosimy zabezpieczyć przesyłkę tak, aby nie oklejać taśmą oryginalnego pudełka. 9. W przypadku wystąpienia nadpłaty podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta Sprzedający dokona jej zwrotu na wskazany przez Klienta rachunek bankowy najpóźniej w dniu wysłania do Klienta towaru zamówionego na wymianę. 10. Koszt przesłania wymienianego towaru do Sprzedającego ponosi Klient. Koszt wysyłki do Klienta towaru zamówionego na wymianę ponosi Sprzedający. C. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO Z TYTUŁU RĘKOJMI 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną nabywającą towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (konsumenta) jeżeli dostarczony towar posiada w chwili jego wydania Klientowi wady fizyczne lub prawne. Podstawa prawna: art Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 2. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej (w rozumieniu art Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny) lub wady prawnej (w rozumieniu art Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny) towaru Klientowi przysługuje prawo żądania wg wyboru Klienta jego naprawy lub wymiany na nowy. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru:

6 - są niemożliwe (naprawa np. z powodu fizycznej nieusuwalności wady towaru; wymiana np. z powodu zaprzestania produkcji towaru), - wymagałyby poniesienia nadmiernych w stosunku do wartości towaru kosztów (naprawa np. gdy jej koszt byłby wyższy niż cena towaru; wymiana np. z powodu niemożliwości zapewnienia Klientowi towaru w możliwym do przyjęcia przez Niego terminie), Klient może domagać się stosownego obniżenia ceny albo postępując zgodnie z procedurą określoną w 7 A niniejszego Regulaminu odstąpić od umowy (uwaga: uprawnienie do obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy przysługuje w dalszej kolejności tylko gdy z wyżej wymienionych przyczyn naprawa lub wymiana towaru jest niemożliwa lub niecelowa). Klient nie może odstąpić od umowy gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. 3. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi jedynie w przypadku stwierdzenia wady towaru przed upływem 2 lat od daty doręczenia towaru Klientowi. Klient zobowiązany jest zgłosić Sprzedającemu swoje roszczenie z tytułu rękojmi w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady, przy czym termin ten nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od daty doręczenia towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie pisma zawierającego zgłoszenie roszczenia z tytułu rękojmi a przed jego upływem. 4. W celu złożenia prawidłowej i kompletnej reklamacji dla realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, Klient powinien odesłać na nasz adres wskazany w 2 ust. 2a) niniejszego Regulaminu czysty i odpowiednio zapakowany towar wraz z oryginałem paragonu fiskalnego lub faktury VAT potwierdzających dokonanie transakcji oraz pismem zawierającym jednoznacznie sformułowane zgłoszenie roszczenia z tytułu rękojmi. Prosimy, chociaż nie jest to obowiązkowe, o użycie w celu zgłoszenia roszczenia Formularza reklamacyjnego, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 5. W przypadku utraty paragonu fiskalnego lub faktury VAT potwierdzających dokonanie transakcji Klient zobowiązany jest przedstawić Sprzedającemu inny dokument potwierdzający dokonanie transakcji (np. potwierdzenie przelewu zapłaty za towar, wyciąg z rachunku bankowego, wyciąg z rachunku karty kredytowej). Prosimy również o wypełnienie i przesłanie Sprzedającemu wraz z Formularzem reklamacyjnym Formularza oświadczenia o braku paragonu fiskalnego/faktury VAT, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 6. Sprzedający ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowej i kompletnej reklamacji. 7. Odpowiedź w sprawie uznania lub odrzucenia reklamacji, zawierająca w przypadku uznania reklamacji również informację o sposobie i terminie zaspokojenia roszczenia Klienta, wysłana zostanie na podany przez Klienta adres lub przekazana zostanie w inny wskazany przez Klienta sposób. 8. Nieudzielenie przez Sprzedającego odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni uważane będzie za uznanie roszczenia Klienta za uzasadnione. 9. Towary odsyłane Sprzedającemu za pobraniem nie będą odbierane. 10. Koszty naprawy, wymiany lub zwrotu towaru dokonanych w wyniku uwzględnienia reklamacji klienta, w tym koszt przesyłki zawierającej odsyłany przez Klienta reklamowany towar, ponosi Sprzedający. 8 GWARANCJA 1. Wszystkie produkty sprzedawane w naszym Sklepie objęte są 12-miesięczną gwarancją. Termin ważności gwarancji liczony jest od daty doręczenia Klientowi towaru. 2. Gwarancja dotyczy wyłącznie ukrytych wad fabrycznych towaru.

7 3. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej towaru Klientowi przysługuje prawo żądania wg wyboru Klienta jego naprawy lub wymiany na nowy. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru: - są niemożliwe (naprawa np. z powodu fizycznej nieusuwalności wady towaru; wymiana np. z powodu zaprzestania produkcji towaru), - wymagałyby poniesienia nadmiernych w stosunku do wartości towaru kosztów (naprawa np. gdy jej koszt byłby wyższy niż cena towaru; wymiana np. z powodu niemożliwości zapewnienia Klientowi towaru w możliwym do przyjęcia przez Niego terminie), Klient może domagać się stosownego obniżenia ceny albo postępując zgodnie z procedurą określoną w 7 A niniejszego Regulaminu odstąpić od umowy (uwaga: uprawnienie do obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy przysługuje w dalszej kolejności tylko gdy z wyżej wymienionych przyczyn naprawa lub wymiana towaru jest niemożliwa lub niecelowa). Klient nie może odstąpić od umowy gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. 4. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują wszystkim Klientom, w tym również podmiotom nabywającym towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 5. Realizacja uprawnień Klienta z tytułu gwarancji następuje zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w 7 C niniejszego Regulaminu. 6. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta nie będącego konsumentem (nabywającego towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą), przewidziana przepisami o rękojmi (art Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny). 9 UŻYWANIE I KONSERWACJA TOWARU 1. Zakupiony towar powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób opisany na opakowaniu, w odrębnej informacji załączonej przez Sprzedającego do zakupionego towaru lub w opisie oferty na aukcji ALLEGRO. 2. W przypadku braku informacji o przeznaczeniu oraz sposobie używania i konserwacji towaru załączonej do towaru lub w umieszczonej w opisie oferty na aukcji ALLEGRO, Klient powinien zwrócić się o przesłanie takiej informacji do Sprzedającego (na adres poczty elektronicznej: 3. W szczególności obuwie sportowe powinno być używane z uwzględnieniem następujących zasad: - obuwie należy starannie sznurować, nie należy wyjmować lub wkładać stopy z/do obuwia bez jego rozsznurowania, nie należy przy zdejmowaniu obuwia przytrzymywać drugą stopą cholewki buta zdejmowanego (grozi to oderwaniem podeszwy od cholewki), - nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia i zamoczenia obuwia, - obuwie należy czyścić wilgotną szmatką, - zabronione jest pranie obuwia w pralce, - zabronione jest suszenie obuwia w suszarce mechanicznej, - obuwie należy suszyć w temperaturze pokojowej z dala od silnych źródeł ciepła. 4. Towar (obuwie) należy konserwować regularnie przed i po użyciu, stosując przeznaczone do tego właściwe preparaty.

8 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Klienta w procedurze zakupu towaru. 2. Klient w toku procedury zakupu towaru dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego. 3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Klientem umowy (w tym też dla realizacji ewentualnych procedur: reklamacyjnych, odstąpienia od umowy oraz wymiany towaru), zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1994 r. o ochronie danych osobowych. 4. W każdym czasie Klient może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również drogą elektroniczną na adres do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby. 5. Klientowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego. 11 PRAWA AUTORSKIE 1. Wszelkie treści umieszczone na koncie Sprzedającego na allegro.pl, jak również składające się na organizowane przez niego aukcje (w szczególności zdjęcia, opisy, układy graficzne, hasła i slogany reklamowe, znaki towarowe) stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego i ich wykorzystywanie bez pisemnej zgody Sprzedającego jest zabronione. 2. Naruszenie przysługujących Sprzedającemu praw autorskich uprawnia go do podjęcia w stosunku do osoby, która naruszyła te prawa działań przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 12 INFORMACJE DODATKOWE 1. Na naszych aukcjach sprzedajemy towary wyłącznie nowe, oryginalne i nieużywane. 2. Do każdej sprzedaży wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT. W celu uzyskania faktury VAT konieczne jest wypełnienie pola Faktura VAT w formularzu opcji dostawy. 3. Spełniamy standardy europejskie w zakresie sprzedaży e-commerce. Bierzemy udział w programie ORYGINALNY SPRZEDAWCA oraz spełniamy kryteria przyznania STANDARDU ALLEGRO. 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2014 r. 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów zawartych zgodnie z jego postanowieniami od dnia jego wejścia w życie. Warszawa, dn. 12 grudnia 2014

9 Załącznik nr 1 Miejscowość, data FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY /Proszę wypełnić formularz wielkimi literami/ Nazwa towaru: Nr zamówienia / aukcji*: Wartość zamówienia (bez kosztów wysyłki): (słownie): Nr paragonu / faktury VAT**: zł brutto Powód zwrotu towaru***: Dane nabywcy: Imię i nazwisko / Firma: Ulica i nr domu / mieszkania: Kod pocztowy i miasto: Nr telefonu: Nick allegro*: Dane o rachunku bankowym przeznaczonym do zwrotu zapłaty: Nr rachunku bankowego: Dane właściciela rachunku bankowego: Oświadczam, że zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży towaru zawartej dnia:.. Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem(-am) się z postanowieniami Regulaminu Sklepu GM Sports regulującymi zasady i warunki odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zwrotu towaru ( 7A Regulaminu). (podpis nabywcy) Pouczenie: Prosimy o załączenie do formularza oryginału paragonu fiskalnego bądź faktury VAT. Wypełniony formularz wraz z towarem należy wysłać na adres: GM SPORTS, ul. Błękitna 87A, Warszawa. O przebiegu procedury zwrotu towaru poinformujemy Państwa telefonicznie bądź drogą mailową * dotyczy aukcji allegro ** zaznacz właściwe *** wypełnienie pola nieobowiązkowe

10 Załącznik nr 2 Miejscowość, data OŚWIADCZENIE O BRAKU PARAGONU FISKALNEGO / FAKTURY VAT /Proszę wypełnić formularz wielkimi literami/ Data zakupu towaru: Nazwa towaru: Wartość zamówienia (bez kosztów wysyłki): (słownie): Nr zamówienia / aukcji*: Dane nabywcy: Imię i nazwisko / Firma: Ulica i nr domu / mieszkania: Kod pocztowy i miasto: W związku z (proszę wybrać i zaznaczyć jedną z opcji): dokonanym przeze mnie odstąpieniem od opisanej powyżej umowy zakupu towaru, złożoną przeze mnie reklamacją towaru zakupionego zgodnie z opisaną powyżej umową, wyrażoną przeze mnie chęcią wymiany towaru zakupionego zgodnie z opisaną powyżej umową, oświadczam, że nie dysponuję paragonem / fakturą VAT dokumentującymi zakup towaru z powodu W związku z powyższym jako dowód dokonania zakupu towaru przedstawiam (miejscowość) (data) (podpis nabywcy) * dotyczy aukcji allegro

11 Załącznik nr 3 Miejscowość, data Nazwa towaru: Nr zamówienia / aukcji*: Wartość zamówienia (bez kosztów wysyłki): (słownie): FORMULARZ WYMIANY TOWARU /Proszę wypełnić formularz wielkimi literami/ Nr paragonu / faktury VAT**: zł brutto Powód wymiany towaru***: Wymiana na towar (model, rozmiar): Dane nabywcy: Imię i nazwisko / Firma: Ulica i nr domu / mieszkania: Kod pocztowy i miasto: Nr telefonu: Nick allegro*: Dane o rachunku bankowym przeznaczonym do zwrotu ewentualnej nadpłaty: Nr rachunku bankowego: Dane właściciela rachunku bankowego: Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z postanowieniami Regulaminu Sklepu GM Sports regulującymi zasady i warunki wymiany towaru ( 7B Regulaminu). (podpis nabywcy) Pouczenie: Prosimy o załączenie do formularza oryginału paragonu fiskalnego bądź faktury VAT. Wypełniony formularz wraz z towarem należy wysłać na adres: GM SPORTS, ul. Błękitna 87A, Warszawa. O przebiegu procedury wymiany towaru poinformujemy Państwa telefonicznie bądź drogą mailową * dotyczy aukcji allegro ** zaznacz właściwe *** wypełnić w przypadku wymiany towaru

12 Załącznik nr 4 Miejscowość, data FORMULARZ REKLAMACYJNY TOWARU zakupionego na aukcji internetowej w serwisie ALLEGRO.PL /Proszę wypełnić formularz wielkimi literami/ Nazwa towaru: Nr zamówienia / aukcji*: Wartość zamówienia (bez kosztów wysyłki): (słownie): Nr paragonu / faktury VAT**: zł brutto Dokładny opis wady: Data stwierdzenia wady: Dane nabywcy: Imię i nazwisko / Firma: Ulica i nr domu / mieszkania: Kod pocztowy i miasto: Nr telefonu: Nick allegro*: Żądanie nabywcy co do załatwienia reklamacji (proszę wybrać i zaznaczyć krzyżykiem wybrane opcje): nieodpłatna naprawa towaru na podstawie art k.c. wymiana towaru na nowy na podstawie art k.c. obniżenie ceny towaru (w przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany towaru) o kwotę (słownie:.) na podstawie art k.c. odstąpienie od umowy (w przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany towaru) na podstawie art k.c. Inne żądania:

13 Ewentualnego zwrotu należności (z tytułu obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy) proszę dokonać na rachunek bankowy: Nr rachunku bankowego: Dane właściciela rachunku bankowego: Oświadczam, że niniejsza reklamacja zgłoszona zostaje w celu realizacji (proszę wybrać i zaznaczyć krzyżykiem jedną z opcji): uprawnień konsumenta z tytułu rękojmi Sprzedającego uprawnień Klienta z tytułu gwarancji udzielonej przez Sprzedającego. Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem(-am) się z postanowieniami Regulaminu Sklepu GM Sports regulującymi zasady i warunki postępowania reklamacyjnego ( 7C oraz 8 Regulaminu). (podpis nabywcy) Pouczenie: Prosimy o czytelne i kompletne wypełnienie formularza (drukowanymi literami) i odesłanie go wraz z reklamowanym towarem na adres: GM SPORTS, ul. Błękitna 87A, Warszawa. Prosimy o załączenie do formularza oryginału paragonu fiskalnego bądź faktury VAT (ewentualnie innego dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji, np. potwierdzenia przelewu zapłaty za towar, wyciągu z rachunku bankowego, wyciągu z rachunku karty kredytowej). Rozstrzygnięcie zasadności reklamacji nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo i kompletnie wypełnionego formularza reklamacyjnego. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany telefonicznie bądź drogą mailową na podany Sprzedającemu adres e- mail * dotyczy aukcji allegro ** zaznacz właściwe

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Just4Smart

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Just4Smart REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Just4Smart 1 Postanowienia ogólne 1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.just4smart.pl (zwany dalej Just4Smart lub sklepem ) stanowi własność Jana Bertranda, prowadzącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Postanowienia ogólne

REGULAMIN Postanowienia ogólne REGULAMIN Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące przy składaniu zamówień i zawieraniu umów oraz ich realizacji za pośrednictwem Sklepu internetowego. 2. Definicje - ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIX

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIX Poniższy regulamin określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku i jest następstwem wejścia w życie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PHU Julia Obowiązujący w stosunku do umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PHU Julia Obowiązujący w stosunku do umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PHU Julia Obowiązujący w stosunku do umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.buglaenergy.pl obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2015 r.

Regulamin sklepu internetowego sklep.buglaenergy.pl obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2015 r. Regulamin sklepu internetowego sklep.buglaenergy.pl obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2015 r. 1. Informacje ogólne 1.1 Sklep działa pod adresem www. sklep.buglaenergy.pl. Właścicielem Sklepu jest Marcin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 REGULAMIN

Załącznik nr 3 REGULAMIN REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Firmie posługującej się w sieci Internet adresem www.doniform.pl Sprzedającym jest Mateusz Raczykowski, prowadzący działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu Internetowego Zarządu Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o. o.

Regulamin sklepu Internetowego Zarządu Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o. o. Regulamin sklepu Internetowego Zarządu Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o. o. Słownik: 1) Sprzedający Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Sport House

Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin ten określa sposób dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.odziez-sportwa.com (www.sporthouseweb.com), prowadzonym przez Sport House

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. Rozdział I. Informacje Ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. Rozdział I. Informacje Ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Rozdział I. Informacje Ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem url: www.citysport.com.pl (dalej: Sklep ) prowadzony przez CITY SPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.adrenalinasklep.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Piotr Podczaski prowadzący działalność gospodarczą o numerze NIP 1230793140 oraz REGON 017161649,

Bardziej szczegółowo

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedawcą towarów i usług jest spółka Manticora S.C. Łukasz Łydka, Dariusz Wieczorek zwana dalej Sklepem z siedzibą w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 18, 32-300 Olkusz,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.abernatopen.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.abernatopen.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.abernatopen.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Anna Bernat-Ogidel, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: ABERNATO Anna Bernat-Ogidel,

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.freshandgreen.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Ewa Mazur, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Profit Ewa Mazur z siedzibą w Łomiankach

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.roooolki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: PRO-FIT s.c, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRO-FIT s.c. z siedzibą w Legnicy, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ealarmy.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

Regulamin sklepu internetowego ealarmy.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin sklepu internetowego ealarmy.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. 1. Informacje ogólne 1.1. Sklep działa pod adresem www.ealarmy.com.pl Właścicielem sklepu jest Marcin Borowski, prowadzący

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sck.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sck.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sck.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje: 1) Allegro portal aukcyjny znajdujący się pod adresem http://allegro.pl; 2) Klient pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 4. Wszystkie ceny wystawianych przez Sprzedającego towarów podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT ( ceny brutto ).

REGULAMIN. 4. Wszystkie ceny wystawianych przez Sprzedającego towarów podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT ( ceny brutto ). REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin reguluje kwestie dotyczące sprzedaży towarów przez DJCOM Janusz Dąbrowski, ul. Pawła Findera 7, 63 500 Ostrzeszów, dokonywanych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (e-sklep) ksiegarnialudzisukcesu.pl (dalej Sklep ) prowadzi sprzedaż detaliczną za

Bardziej szczegółowo

Działalności Gospodarczej) link. Posiadający konto Pinio_zg. I Definicje regulaminowe

Działalności Gospodarczej) link. Posiadający konto Pinio_zg. I Definicje regulaminowe Sprzedawca prowadzący sprzedaż za pośrednictwem serwisu Allegro dokłada wszelkich starań aby Klienci czuli się komfortowo i bezpiecznie, a zakupy dokonane na naszych aukcjach były zawsze udane. Sprzedawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SLIWINSKITENIS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SLIWINSKITENIS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SLIWINSKITENIS.PL 1 Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego VAKU-DSGN w serwisie MyBaze

Regulamin sklepu internetowego VAKU-DSGN w serwisie MyBaze Regulamin sklepu internetowego VAKU-DSGN w serwisie MyBaze (w brzmieniu obowiązującym od dnia 25 grudnia 2014 r.) 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy VAKU-DSGN, działający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. SmallBig.pl ROZDZIAŁ I. Wyjaśnienie wyrażeń użytych w regulaminie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. SmallBig.pl ROZDZIAŁ I. Wyjaśnienie wyrażeń użytych w regulaminie REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SmallBig.pl ROZDZIAŁ I 1 Wyjaśnienie wyrażeń użytych w regulaminie 1. Sprzedający Gabriela Antczak prowadząca działalność gospodarczą pod firma Gabriela Antczak Marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r.

Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r. Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.plinta-serwis.abc24.pl prowadzony

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

DOTYCZY SPRZEDAŻY DETALICZNEJ Sklep internetowy prowadzony jest przez: F.H.P. KENT-BUT 32-650 Kety, ul Mickiewicza 80 A, tel. +48 33 8450 156 od Pon. do Pt. od 8 do 16 e-mail: kent-but@kent-but.pl I. Informacja o produktach DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Ladyline.pl z dnia 25.12.2014

Regulamin sklepu internetowego Ladyline.pl z dnia 25.12.2014 Regulamin sklepu internetowego Ladyline.pl z dnia 25.12.2014 1. Postanowienia ogólne 1.1. Sklep internetowy Ladyline.pl (zwany dalej Sklepem) dostępny w domenie www.ladyline.pl, prowadzony jest przez firmę

Bardziej szczegółowo

I Definicje regulaminowe

I Definicje regulaminowe Sprzedawca prowadzący sprzedaż za pośrednictwem serwisu Allegro dokłada wszelkich starań aby Klienci czuli się komfortowo i bezpiecznie, a zakupy dokonane na naszych aukcjach były zawsze udane. Sprzedawca

Bardziej szczegółowo