Czas na monitorowanie jakości usług

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czas na monitorowanie jakości usług"

Transkrypt

1 Czas na monitorowanie jakości usług 1. Stan wdrożenia Memorandum o jakości UKE (J.Knaup) 2. Monitorowanie usług w sieciach mobilnych NOTEL 3. Wyniki pomiarów sieci mobilnych w Poznaniu Systemics PAB 4. Praktyki w zakresie QoS RRT, Lithuania 5. Praktyki w zakresie QoS BNetzA, Germany (T.Uhl) 6. Koncepcja narzędzia NPK UKE (J. Podolska) 1

2 Narzędzie Pomiarowo-Kontrolne UKE do oceny jakości sieci szerokopasmowych budowanych ze środków UE M. Jolanta Podolska Marek Ostanek Departament Rozwoju Infrastruktury

3 Agenda 1. Narzędzia i systemy Regulatorów UE 2. Koncepcja Narzędzia Pomiarowo- Kontrolnego (NPK) UKE 3. Harmonogram realizacji projektu UKE 3

4 Jakość usług KSTiT 2009 KSTiT 2011 KSTiT 2010 KSTiT 2012 KSTiT 2013 KSTiT

5 Tematyka QoS ERG BEREC draft BEREC CN (14)64 Monitoring quality of Internet access services in context of net neutrality update after public consultation prepared for CN meeting 4-5 September 2014 ECC Report 195 Monitoring of Quality of Residental Internet Access Service Pre-selected minimal set of technical parameters and measurement methods. Best practises 2013 Strategia Regulacyjna do roku 2015 Prezesa UKE CEL 3: Wzmocnienie pozycji konsumenta i zapewnienie wymaganego poziomu jakości usług M. Jolanta Podolska

6 ERG BEREC draft BEREC CN (14)64 Monitoring quality of Internet access services in context of net neutrality update after public consultation prepared for CN meeting 4-5 September

7 Austria - RTR Od maja 2013 speed test w architekturze klient-serwer RTR - NetTest https://www.rtr.at/en/tk/netztest Dla oceny jakości usługi dostępu do Internetu świadczonych w sieciach stacjonarnych i mobilnych 7

8 Cyprus - OCECPR 2B2T System for Performance Evaluation of Broadband Connection Services Dla oceny jakości usługi dostępu do Internetu świadczonych w sieciach stacjonarnych i mobilnych 8

9 Dennmark - DBA Od 2010 Web-based broadband speedtest with software from Ookla Dla oceny jakości usługi dostępu do Internetu świadczonych w sieciach stacjonarnych i mobilnych 9

10 Finland - FICORA Large scale QoS measurements (pilot ) Speedtest w architekturze klient-serwer dla oceny jakości usługi dostępu do Internetu świadczonych w sieciach stacjonarnych i mobilnych 10

11 France - ARCEP Quality of fixed Internet access services Main tool (centralised national measurement platform) Pomiar w architekturze klient-serwer u 5 dostawców powyżej abonentów. Sondy pomiarowe rozmieszczone w 8 lokalizacjach 11

12 France - ARCEP Quality of fixed Internet access services Secondary tool (distributed) Pomiar w architekturze klient-server przy pomocy speedtest Serwery zlokalizowane we Francji i za granicą. 12

13 France - ARCEP Mobile networks Quality of service study Pomiary w architekturze klient-server 3 miesiące pomiarów w małych, średnich, dużych miastach Serwery testowe zlokalizowane we Francji oraz przy popularnych Web i platformach streamingowych 13

14 Germany - BNetzA 2014 rozwój i implementacja narzędzia dla speedtest użytkowników Quality study on broadband Internet accesses Pomiar w architekturze klient-server dla oceny jakości usługi dostępu do Internetu świadczonych w sieciach stacjonarnych i mobilnych 14

15 Greece - EETT System for Performance Evaluation of Broadband connections HYPERION Platforma M-Lab z 2 serwerami w GRIX Pomiar w architekturze klient-server dla oceny jakości usługi dostępu do Internetu świadczonych w sieciach stacjonarnych. 15

16 Ireland - ComReg Broadband Test and See (pilot w 2014) Pomiar speedtest w architekturze klient-server dla oceny jakości usługi dostępu do Internetu świadczonych w sieciach stacjonarnych, mobilnych i bezprzewodowych 16

17 Italy - AGCOM Quality monitoring for Fixed Broadband Internet Access Pomiar w architekturze klient-server dla oceny jakości usługi dostępu do Internetu świadczonych w sieciach stacjonarnych z zastosowaniem: dedykowanych sond pomiarowych w głównych zurbanizowanych obszarach agentów softwerowych 17

18 Italy - AGCOM Quality monitoring for Mobile Broadband Internet Access Pomiar w architekturze klient-serwer 4 operatorów sieci mobilnych w 20 dużych wybranych miastach (drivetests) do serwerów testowych zlokalizowanych w IXP. Narzędzie pomiarowe: SwissQual Diversity Benchmarker 18

19 Latvia - SPRK Internet Access Service Quality Measurement Tool (ITEST) Pomiar speedtest w architekturze klient-server dla oceny jakości usługi dostępu do Internetu świadczonych w sieciach stacjonarnych i mobilnych z wykorzystaniem 2 serwerów testowych LIX i SMILE 19

20 Lithuania - RRT Speedtest Pomiary typu speedtest average throughput (up/down) w architekturze klient-server dla oceny jakości usługi dostępu do Internetu świadczonych w sieciach stacjonarnych, mobilnych i bezprzewodowych z wykorzystaniem serwera testowego zlokalizowanego w IXP 20

21 Malta - MCA Broadband Internet Quality of service Framework broadband-internet-quality-serviceframework Pomiary typu speedtest w architekturze klientserver dla oceny jakości usługi dostępu do Internetu świadczonych w sieciach stacjonarnych, mobilnych i bezprzewodowych z wykorzystaniem serwera testowego zlokalizowanego w punkcie 21 wymiany ruchu miedzyopeartorskiego MIX

22 Norway - NPT Pomiary typu speedtest w architekturze klientserver dla oceny jakości usługi dostępu do Internetu świadczonych w sieciach stacjonarnych, mobilnych z wykorzystaniem serwera testowego zlokalizowanego w punkcie wymiany ruchu miedzyopeartorskiego NIX 22

23 Portugal - ANACOM Pomiary typu speedtest w architekturze klientserver dla oceny jakości usługi dostępu do Internetu świadczonych w sieciach stacjonarnych, mobilnych z wykorzystaniem serwera testowego zlokalizowanego w punkcie wymiany ruchu miedzyopeartorskiego PIX 23

24 Romania - ANCOM Pomiary typu speedtest w architekturze klient-server dla oceny jakości usługi dostępu do Internetu świadczonych w sieciach stacjonarnych, mobilnych z wykorzystaniem serwera testowego zlokalizowanego w punkcie wymiany ruchu miedzyopeartorskiego RONIX 24

25 Spain - CNMC QoS for Internet access service Pomiar w architekturze klient-serwer za pośrednictwem dedykowanych sond pomiarowych (1-5 sond) u każdego dostawcy w regionie. Publikacja wyników: raz na kwartał 25

26 UK - Ofcom Monitorowanie parametrów usługi dostępu do Internetu za pośrednictwem 2400 sond pomiarowych (klienckich) na całym obszarze UK realizują pomiary do jednostek pomiarowych zlokalizowanych w miejscu wybranych ruterów (SamKnows) Publikacja wyników odbywa się dwa razy do roku 26

27 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy https://mac.gov.pl/aktualnosci/narodowy-plan-szerokopasmowy-przyjety-przez-rade-ministrow zakłada m.in.: zapewnienie dostępu szerokopasmowego do Internetu dla wszystkich gospodarstw domowych o prędkości co najmniej 30Mb/s Raport pokrycia Polski infrastrukturą telekomunikacyjną w 2013 roku 27

28 POROZUMIENIE WWPE - UKE z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie realizacji czynności technicznych w ramach POIG dla osi 8 priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili 28

29 PROJEKT: System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i Portal Polska Szerokopasmowa CEL: Utworzenie systemu teleinformacyjnego zapewniającego wsparcie administracji rządowej i samorządowej dla zarządzania i koordynacji projektów dotyczących rozwoju infrastruktury szerokopasmowej na obszarach wymagających interwencji oraz e-usług społeczeństwa informacyjnego FINANSOWANIE: PO IG , Oś priorytetowa 7 WYKONAWCY: Instytut Łączności, UKE i MAiC BENEFICJENCI: przedsiębiorcy telekomunikacyjni jednostki samorządu terytorialnego oraz administracja publiczna przedsiębiorcy uczestniczący w budowie e-usług publicznych oraz tworzący treści cyfrowe w Internecie (MŚP) użytkownicy e-usług publicznych i korzystający z treści cyfrowych dostępnych w Internecie szerokopasmowym

30 SIPS Niektóre produkty projektu SIPS Baza wiedzy w zakresie infrastruktury szerokopasmowej i rynku usług szerokopasmowych (SIIS) Portale Grupy Polska Szerokopasmowa: ww.polskaszerokopasmowa.pl/mapy iq.polskaszerokopasmowa.pl ki.polskaszerokopasmowa.pl memorandum.polskaszerokopasmowa.pl kspsr.polskaszerokopasmowa.pl/ Narzędzie Pomiarowo-Kontrolne (NPK) do oceny parametrów jakości sieci szerokopasmowych wybudowanych ze środków unijnych

31 31

32 Ocena parametrów QoS Usługi dostępu do Internetu dostarczonej przez ISP Usługi dostępu do punktu wymiany ruchu międzyoperatorskiego IXP Monitoring quality of Internet access services in the context of net neutrality Update after public consultation (BEREC: BOR (14)24) 32

33 Mierzone parametry QoS usługi dostępu do Internetu Prędkość transmisji danych (Mean Data Rate) Opóźnienie pakietu danych (Round Trip Delay) Zmienność opóźnienia (Jitter) Współczynnik utraty pakietów (Packet Loss) 33

34 Prędkość transmisji danych (Mean Data Rate) Prędkość transmisji danych można interpretować jako średnią prędkość z jaką dane mogą być wysyłane (UpLink) lub odbierane (DownLink) przy użyciu danego łącza. Wyniki podaje się oddzielnie dla UL i DL. 34

35 Opóźnienie pakietu danych (Round Trip Delay) Na wartość opóźnienia pakietu danych mają wpływ chwilowe parametry transmisji tj. wielkość pakietu, obciążenie łącza i routerów, odległość, ilość routerów uczestniczących w transmisji, protokół transmisji czy obciążenie serwera docelowego. Opóźnienie pakietu danych ma istotny wpływ na wszelkie aplikacje stosujące protokoły z potwierdzeniem (np. TCP) lub dla komunikacji głosowej VoIP. 35

36 Zmienność opóźnienia (Jitter) Zmienność opóźnienia wynika ze zmian obciążenia sieci oraz z przesyłania pakietów należących do jednej transmisji różnymi drogami w sieci. Zmienność opóźnienia ma szczególnie negatywny wpływ na usługi czasu rzeczywistego. 36

37 Współczynnik utraty pakietów (Packet Loss) Utrata pakietów może wynikać z problemów z łączem lub z przepełnienia sieci. Może powodować, w zależności od użytego protokołu błędy w odbiorze lub konieczność retransmisji pakietów, a to powoduje dalsze opóźnienia w transmisji. W celu zminimalizowania wpływu utraty pakietów na transmisję stosuje się kody kontrolne i retransmisję utraconych pakietów. 37

38 38

39 Narzędzie Pomiarowo-Kontrolne (NPK) jest przeznaczone do oceny parametrów sieci szerokopasmowych wybudowanych z funduszy unijnych tj. do kontroli parametrów usługi dostępu do Internetu świadczonej przez Dostawcę Użytkownikom Końcowym. NPK realizuje pomiary 2-torowo przy pomocy: Aplikacji Pomiarowych (tzw. agentów softwerowych) Sond Pomiarowych (agentów harwerowych) stanowiących referencję dla pomiarów przy pomocy agentów softwarowych realizujących te same pomiary według metodyk zalecanych przez międzynarodowe organizacje normalizacyjne ETSI i ITU. 39

40 NPK ma służyć: Specjalistom UKE (także delegaturom UKE) do realizacji pomiarów nowo budowanych sieci szerokopasmowych ze środków UE (Działanie 8.4 POIG Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili ) ramach porozumienia WWPE UKE z dnia 2 grudnia 2014 r. Użytkownikom usługi Dostępu do Internetu świadczonej przez Beneficjentów programów unijnych do oceny jakości swoich łączy za pośrednictwem aplikacji AP i ZAP korzystających z różnych platform sprzętowych: urządzenia stacjonarne i mobilne 40

41 Komponenty sprzętowe i programowe NPK Główny Serwer Narzędzia (GSN) + Oprogramowanie (OGSN) Aplikacja Pomiarowa (AP) 17 Serwerów Testowych (ST) + Oprogramowanie (OST) Referencyjny Serwer Testowy (RST) + Oprogramowanie (ORST) Zaawansowana Aplikacja Pomiarowa (ZAP) System Zarządzania Sondami Pomiarowymi (SZSP) System Bazo-Danowy (SBD) 35 Sond Pomiarowych (SP) + Oprogramowanie (OSP) 17 Referencyjnych Stacji Pomiarowych (RSP) + Oprogramowanie (ORSP) System Analityczno- Raportowy (SAR) 41

42 Infrastruktura pomiarowa NPK SYSTEM REFERENCYJNY Warstwa pomiarowa po stronie klienta końcowego Sonda Pomiarowa (SP) (referencyjne urządzenie agent hardwarowy) Urządzenie Klienta (UK) / Referencyjna Stacja Pomiarowa (RSP) Aplikacja Pomiarowa (AP) / Zaawansowana Aplikacja Pomiarowa (ZAP) (- agent softwarowy) Pomiar przy pomocy tzw. agentów softwarowych Warstwa pomiarowa po stronie operatora Sonda Pomiarowa (SP) (referencyjne urządzenie agent hardwarowy) Serwer Testowy (ST) / Referencyjny Serwer Testowy (RST) Aplikacja Pomiarowa (AP) / Zaawansowana Aplikacja Pomiarowa (ZAP) (- agent softwarowy) Główny Serwer Narzędzia (GSN) System Zarządzania Sondami Pomiarowymi (SZSP) Moduł Komunikacyjny Repozytorium AP i ZAP Legenda: Dane Testowe System Bazo-Danowy (SBD) Konfiguracja Wyniki Pomiarów System Analityczny i Raportowania (SAR) Moduł do oceny statystycznej wyników 42

43 43

44 Pomiar za pomocą Aplikacji Pomiarowej (Software Agent) Główny Serwer Narzędzia (UKE) INTERNET System Analityczno -Raportowy Baza Danych Aplikacja Pomiarowa (AP) i ZAP Referencyjny Serwer Testowy (RST) Aplikacja Pomiarowa (AP) i ZAP Aplikacja Pomiarowa (AP) i ZAP Serwer Testowy (ST) Sieć Internet PLIX Ruch testowy 44

45 Pomiar referencyjny przy pomocy Sond Pomiarowych Pomiar przy pomocy Pomiar System Zarządzania Sondami Pomiarowymi Wyniki pomiarów Dane testowe INTERNET System Analityczno -Raportowy Baza Danych Serwer Testowy (ST) Referencyjny Serwer Testowy (RST) Główny Serwer Narzędzia (UKE) PLIX Sonda Pomiarowa (SP) Sieć Internet Sonda Pomiarowa (SP) Sonda Pomiarowa (SP) Ruch testowy 45

46 Harmonogram realizacji NPK wrzesień 2014 procedura przetargowa na NPK październik 2014 rozpoczęcie projektu kwiecień maj 2015 testy akceptacyjne przeprowadzane przez niezależny podmiot lipiec 2015 zakończenie projektu 46

47 Strategia BEREC Promowanie konkurencji i inwestycji 2. Promowanie rynku wewnętrznego 3. Wzmocnienie pozycji i ochrony użytkowników końcowych: promowanie prawa do dostępności usług, przystępności cen i wyboru dostawcy usług zagwarantowanie otwartego Internetu promowanie ochrony użytkowników końcowych w Internecie Działania na rzecz poprawy jakości usług do 47 decyzji krajowych Regulatorów

48 Pytania? 48

System rozproszonego pomiaru jakości usług. Autor: Piotr Łukawski

System rozproszonego pomiaru jakości usług. Autor: Piotr Łukawski System rozproszonego pomiaru jakości usług Autor: Piotr Łukawski Warszawa, 22 listopada 2012 Podstawowe parametry jakościowe usług IP Podstawowe parametry usług IP Podstawowym parametrem definiującym jakość

Bardziej szczegółowo

Raport z prac realizowanych w ramach memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym

Raport z prac realizowanych w ramach memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym Urząd Komunikacji Elektronicznej Raport z prac realizowanych w ramach memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym wersja robocza 1.02, z dnia 2013.12.16

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA realizacji projektów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych podlegających notyfikacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

OTWARTE NARZĘDZIA DO POMIARU USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU

OTWARTE NARZĘDZIA DO POMIARU USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU OTWARTE NARZĘDZIA DO POMIARU USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU Janusz Klink Paweł Bardowski M. Jolanta Podolska Tadeus Uhl PLAN PREZENTACJI 1. Wprowadzenie 2. Ramy regulacyjne 3. Parametry sieciowe

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 roku EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca interwencji publicznej dla bezpośredniego wykonania celów Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz pośrednio

Bardziej szczegółowo

Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego

Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego Kwiecień 2009 Strona 1 z 21 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Stan polskiego rynku szerokopasmowego, dane na styczeń 2009 roku... 6 2. Stacjonarny dostęp

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: Wojciecha Hałki Dyrektora ds. Rozwoju IŁ PIB Mirosława Fereńca Kierownika Zakładu Problemów Regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie Internetu szerokopasmowego

Upowszechnianie Internetu szerokopasmowego Upowszechnianie Internetu szerokopasmowego Kierunki rozwoju technologii: FTTH, VULA, vectoring, unbundling wobec priorytetów Europejskiej agendy cyfrowej Marlena Wach Dr, adiunkt, Wydział Prawa SWPS, radca

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2011 r. i planowanymi w 2012 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

ABCD. KPMG Economics & Regulation. Sierpień 2014

ABCD. KPMG Economics & Regulation. Sierpień 2014 ABCD Rynek telekomunikacyjny po 2015 roku w kontekście inwestycji publicznych zrealizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z funduszy unijnych, w ramach budowy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 9 września 2014 roku EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca interwencji publicznej dla bezpośredniego wykonania celów Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz pośrednio

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo

02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5, tel. 224366750; e-mail: frsi@frsi.org.pl, www.frsi.org.pl

02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5, tel. 224366750; e-mail: frsi@frsi.org.pl, www.frsi.org.pl Stan i perspektywy rozwoju dostępu do szerokopasmowego Internetu dla placówek bibliotecznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich, wiejskomiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji Warszawa, czerwiec 2015 r. 2 SPIS TREŚCI Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Plany inwestycyjne Instrukcja użytkownika System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej Wersja oprogramowania 5.26 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

46 PAK 3/2007. Marek NATKANIEC, Janusz GOZDECKI, Andrzej R. PACH AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, KATEDRA TELEKOMUNIKACJI

46 PAK 3/2007. Marek NATKANIEC, Janusz GOZDECKI, Andrzej R. PACH AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, KATEDRA TELEKOMUNIKACJI 46 PAK 3/2007 Marek NATKANIEC, Janusz GOZDECKI, Andrzej R. PACH AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, KATEDRA TELEKOMUNIKACJI Zastosowanie pomiarów ruchu i sygnalizacji do różnicowania usług transportowych w heterogenicznych

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo