Uwarunkowania Prawne Związane z Informatyzacją Ochrony Zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwarunkowania Prawne Związane z Informatyzacją Ochrony Zdrowia"

Transkrypt

1 Uwarunkowania Prawne Związane z Informatyzacją Ochrony Zdrowia Dr inż. Kazimierz Frączkowski Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Biuro Zarządzania Projektami PIOZ, CSIOZ MZ Warszawa Kraków 1 i

2 Główne wyzwania i działania Społeczeństwa Informacyjnego Budowanie społecznego zaufania do usług informatycznych i telemedycznych od ponad 60 lat Proceduralno prawne aspekty Działania interoperacyjne w sieci usług 2

3 Wytwarzanie informacji, przechowywanie informacji, przetwarzanie informacji, udostępnianie informacji medycznej to usługi wsparcia w zakresie świadczeń medycznych. 3

4 Z jakimi działaniami łączymy telemedycynę w kategoriach usług medycznych potencjalni i realni beneficjenci? 4

5 Nowa pozycja i rola pacjenta, lekarza, oraz elektronicznych mediów komunikacyjnych w świadczeniu usług? 5

6 Czy mamy zadawalające rezultaty i tempo wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej i telemedycyny? 6

7 Cel - przy tych samych środkach większe efekty dla społeczeństwa W ochronie zdrowia wykorzystanie technologii informacyjnych jest poniżej 30% w stosunku do realnych możliwości! Wg. raportu Gartnera 2008r 7

8 Recepty papierowe mln/rok Recepta ma wymiary nie mniejsze niż 90 mm (szerokość) i 200 mm (długość) oraz nie większe niż 110 mm (szerokość) i 215 mm (długość). Długość równika m /0.215 m = razy recepty opasują ziemię 250 ton papieru = 17 wagonów 8

9 Papierowa dokumentacja medyczna a elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) w liczbach Zdarzenia medyczne ponad miliard Liczba hospitalizacji 7.5 mln 9

10 10

11 Zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia dokumentacja wytworzona po dniu 31 lipca 2014 r. musi być prowadzona w postaci elektronicznej Od dziś to tylko ok. 1,5 roku!!! 11

12 12 Klasyfikacja dokumentacji medycznej

13 Klasyfikacja Systemem porządkujący, katalogujący wiedzę o dokumentacji medycznej, nie same dokumenty. Podstawę klasyfikacji stanowią typy dokumentów perspektywy: Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki kod resortowy dziedziny medycyny 13

14 Klasyfikacja a identyfikacja dokumentu systemem porządkujący, katalogujący wiedzę o dokumentacji; kodowanie określa własność dokumentu i klasyfikuje go w odpowiednie miejsce w hierarchii; system identyfikacji instancji dokumentu, umożliwiający dotarcie do konkretnego dokumentu wytworzonego u Usługodawcy; 14

15 recepty zaświadczenia Typy dokumentów skierowania Indywidualna wewnętrzna Historia zdrowia i choroby Indywidualna zewnętrzna Oświadczenia Historia choroby Konsultacje 15

16 Perspektywy (1) Stanowią dodatkowe źródło informacji o wytworzonej dokumentacji. Opierają się na rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych ( ). Perspektywy to: dziedziny medyczne; specjalności komórek organizacyjnych. 16

17 Wywiad lekarski i badania przedmiotowe Skierowanie na konsultację Recepta Orzeczenia Perspektywy (2) Typ dokumentu Dziedziny medyczne Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia dziecięca Reumatologia Poradnia alergologiczna Poradnia dermatologiczna Ośrodek rehabilitacji dziennej Specjalności kom. org. Inne propozycje? Inne kwestie definiujące strukturę dokumentu med. 17

18 Struktura kodu dokumentu Historia zdrowia i choroby 36 - Alergologia Poradnia alergii oddechowych Konsultacje Typ dokumentu - identyfikator Kod resortowy dziedziny medycyny Specjalność komórki organizacyjnej

19 Identyfikacja instancji dokumentu (1) Identyfikacja konkretnego dokumentu medycznego wydanego dla konkretnego pacjenta Brak ingerencji w wew. procedury usługodawcy Wymagania dotyczące identyfikatora instancji Unikalność na poziomie usługodawcy, krajowym Zapewnienie możliwości identyfikacji przy pomocy kodów jedno- oraz dwuwymiarowych (normy ISO) Wykorzystanie istniejącej klasyfikacji kodów resortowych 19

20 Identyfikacja instancji dokumentu (2) W /06/15/25 Identyfikator wytwórcy Identyfikator dokumentu Oznaczenie organu: W-14 Nr księgi: jednostka org. w strukturze zakładu: /06/15/25 20

21 21 Struktura dokumentu

22 Dokument zgodny HL7 CDA Dokument zgodny z HL7 CDA posiada dwie sekcje: Nagłówek zawierający metadane opisujące dokument: identyfikator, autora, typ, czas powstania i jego przeznaczenie. Struktura nagłówka jest identyczna dla wszystkich poziomów dokumentacji wg HL7 oraz dla wszystkich typów dokumentów, natomiast nie jest wymagane wypełnienie wszystkich informacji w nim zawartych. Główna część dokumentu (ciało) zawierająca treść informacyjną. 22 Nagłówek dokumentu Część główna dokumentu

23 HL7 CDA struktura dokumentu 23 Poziom 1 CDA Header is Described Document Type(s) Poziom 2 Assumes XML Body Content Prescribes: the Sections, their Order and Section Identifier Codes Poziom 3 CDA Entries Vocabulary [Codes] Relationships Semantics Header Body Section Entries Źródło: A basic overview of Clinical Document Architecture,

24 HL7 CDA - Nagłówek dokumentu Standardowo nagłówek dokumentu w HL7 CDA zawiera informacje dotyczące: Identyfikacji dokumentu i jego typu, Poufności, bezpieczeństwa i autoryzacji, Aktorów - podmiotów (osób, instytucji i innych) biorących udział w wykonywaniu świadczenia medycznego. 24

25 Część główna dokumentu ustrukturyzowana informacja zapisana za pomocą języka znaczników (StructuredBody); plik binarny (NonXMLBody); 25

26 26 Wymagania dla transformacji papierowej dokumentacji medycznej do postaci cyfrowej

27 27 Papierowa dokumentacja medyczna

28 Transformacja dokumentacji do postaci elektronicznej Nagłówek dokumentu Nagłówek dokumentu Nagłówek dokumentu 28

29 Wymagania Każdy dokument stanowi odrębny plik z własnym nagłówkiem. Skanowane dokumenty muszą mieć uzupełnione pola wymagane w nagłówku. Dokumentacja przetwarzana do postaci cyfrowej klasyfikowana jest wg tych samych zasad co dokumentacja elektroniczna. 29

30 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz.657, z poźn. zm.) Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy utworzony zostanie portal edukacyjno-informacyjny, którego celem jest m. in. upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania systemów informatycznych w ochronie zdrowia oraz telemedycyny 30

31 Bariery w rozwoju telemedycyny Niedostateczne finansowanie ze środków publicznych Prace w AOTM związane z finansowaniem usług telemedycznych Bariera nie jest technologia, lecz przeszkody prawne (np. zapis koniecznść bezpośredniego kontaktu lekarza z pacjentem) 31

32 Bezpieczeństwo danych medycznych Telemedycyna może stanowić zagrożenie dla prawa do ochrony danych (tzn. ujawnienie schorzenia lub diagnozy mogłoby mieć negatywny wpływ na osobiste i zawodowe życie jednostki). Podczas świadczenia usług telemedycznych należy systematycznie poddawać ocenie aspekty związane z ochroną danych. W każdym przypadku niezbędne jest zapewnienie przestrzegania krajowych i wspólnotowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. 32

33 Obowiązujące prawo Kodeks Etyki Lekarskiej Art. 9. Lekarz może podejmować leczenie jedynie po uprzednim zbadaniu pacjenta. Wyjątki stanowią sytuacje, gdy porada lekarska może być udzielona wyłącznie na odległość. 33

34 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z poźn. zm.) Art. 42. Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w odrębnych przepisach. 34

35 Odstępstwo od zasady wyrażonej w art. 42 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Zgodnie z 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz. U. Nr 273, poz. 2711, z poźn. zm.) lekarz orzecznik może wydać orzeczenie o niezdolności do pracy również bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane, jeżeli dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca o wydania orzeczenia. 35

36 Akty prawne wymagające zmian-1/2 ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634) ustawa z dnia 27 kwietnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz.1027, z poźn. zm.), w szczególności: przepisy wydane na podstawie art. 31d ustawy wykazy świadczeń gwarantowanych 36

37 Akty prawne wymagające zmian-2/2 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159) oraz stosowne akty wykonawcze regulujące poszczególne kwestie 37

38 38 Wnioski Należy rozwiązać problemy rozliczania usług świadczonych zdalnie, w tym np. czas pracy lekarza dyżurującego w domu, Bezpieczeństwo związane z dostępem i przetwarzaniem danych pacjenta, finansowanie projektów telemedycznych. Prawne Mentalne odhumanizowanie medycyny

39 39 Czy zamiast dalszych wniosków 2/2

40 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 40

P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI

P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ P.1. OPRACOWANIE REKOMENDACJI KLASYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Informacje o dokumencie Właściciel Autorzy Zatwierdził Centrum

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 14 października 2013 EuroSoft Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 32 02-220 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE EuroSoft Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: 1. Opracowanie szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35 ... 4 Wstęp... 5 Trendy w telemedycynie... 7 Trend 1: Mobilne aplikacje dla osób starszych i osób z przewlekłymi chorobami... 9 Trend 2: Multidyscyplinarność telemedycyny... 12 Trend 3: Usługi zwiększania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 325 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 325 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 325 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Analiza obowiązujących standardów i norm w zakresie informatyki medycznej w Polsce oraz UE, które będą obowiązywać w Programie

Analiza obowiązujących standardów i norm w zakresie informatyki medycznej w Polsce oraz UE, które będą obowiązywać w Programie Analiza obowiązujących standardów i norm w zakresie informatyki medycznej w Polsce oraz UE, które będą obowiązywać w Programie Opracował: Kazimierz Frączkowski Strona 1 z 43 Spis treści: 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.VITAFORTO.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.VITAFORTO.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.VITAFORTO.PL 1. DEFINICJE 1. Administrator Danych Osobowych podmiot, o którym mowa w art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, decydujący

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt z dnia 13 sierpnia 2014 r. U S T AWA z dnia.. 1), 2) o krwiodawstwie i krwiolecznictwie Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady: a) oddawania oraz pobierania krwi i jej

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

Praca Pogl dowa Zdr Publ 2009;119(3):325-330 Review Article

Praca Pogl dowa Zdr Publ 2009;119(3):325-330 Review Article Praca Pogl dowa Zdr Publ 2009;119(3):325-330 Review Article MARTA D BROWSKA-BENDER, MONIKA STE Bezpiecze stwo pacjenta jako cz systemu jako ci opieki zdrowotnej na przyk adzie Polski i Szwecji Patient

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PEDIATRÓW I INTERNISTÓW JAK OTWORZYĆ PODMIOT LECZNICZY

PRZEWODNIK DLA PEDIATRÓW I INTERNISTÓW JAK OTWORZYĆ PODMIOT LECZNICZY Polskie Towarzystwo Pediatryczne Towarzystwo Internistów Polskich PRZEWODNIK DLA PEDIATRÓW I INTERNISTÓW JAK OTWORZYĆ PODMIOT LECZNICZY 1. Pierwszym krokiem podczas zakładania nowego podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny KWIECIEŃ 2013, WYDANIE DZIEWIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE Załącznik nr 12 WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów informatycznych, w tym: 1.1. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym

Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym w Indywidualnej Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej Piotr Wiśniewski wydana w dniu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny PAŹDZIERNIK 2013, WYDANIE DWUNASTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 93

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 93 Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 100-lecie Szpitala Chirurgicznego im. Ludwika Rydygiera w Częstochowie. Nagrody

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys.

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys. Ocena bieżącej realizacji projektów kluczowych realizowanych w ramach VII osi priorytetowej POIG 07.01.00-00-001/08, w kontekście identyfikacji obszarów krytycznych mających znaczenie dla skutecznego i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Dokument: Architektura korporacyjna państwa Historia modyfikacji Wersja Data Autor zmiany Opis zmiany 0.5 28.08.2014

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce

Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce Mgr Maciej Gibiński Centrum Doradcze Prawa Medycznego e-amil: mgibinski@cdpm.pl tel.: 883-925-879 Adres: Kasprowicza 14, 31-523 Kraków Wstęp W opracowaniu została podjęta

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy wprowadzenia e-dokumentacji medycznej. Key problems with implementation of e-medical records

Kluczowe problemy wprowadzenia e-dokumentacji medycznej. Key problems with implementation of e-medical records Praca Poglądowa Zdr Publ 2012;122(2): 195-200 Review Article MARIUSZ SKRZYPEK 1, JOLANTA SZYMAŃSKA 2, ANDRZEJ CZUBEK 3 Kluczowe problemy wprowadzenia e-dokumentacji medycznej Key problems with implementation

Bardziej szczegółowo