Telemedycyna w projektach prowadzonych przez CSIOZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Telemedycyna w projektach prowadzonych przez CSIOZ"

Transkrypt

1 Telemedycyna w projektach prowadzonych przez CSIOZ 1

2 Projekt P1 w trakcie realizacji Projekt P2 zrealizowany Projekt P5 przed realizacją Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych P1 P2 P3 Platforma udostępniania on -line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych PIOZ Systemy związane z przebudową, dostosowaniem, utrzymaniem i monitorowaniem rejestrów (...) - Platforma Rejestrów Ochrony Zdrowia ( PROZ) P4 Projekty związane z organizacją i administrowaniem systemami informacji publicznej (...) Projekty związane z usprawnianiem i integracją systemów informatycznych w ochronie zdrowia (...) P6 P5 Elektroniczna platforma konsultacyjnych usług telemedycznych Ministerstwa Zdrowia, NFZ oraz sieci szpitali wysokospecjalistycznych Wzmocnienie strategii informacji publicznej polskiej Instytucji Łącznikowej 2

3 Projekt P5 Elektroniczna platforma konsultacyjnych usług telemedycznych Ministerstwa Zdrowia, NFZ oraz sieci szpitali wysokospecjalistycznych WARTOŚĆ PROJEKTU: ,00 PLN OKRES REALIZACJI: do ( przed realizacją złożono wniosek o dofinansowanie) 3

4 Cel główny projektu Budowa ogólnopolskiej elektronicznej platformy usług telekomunikacyjnych, obejmującej wysokospecjalistyczne usługi medyczne z możliwością dostępu i wykorzystania systemów ewidencyjnych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej profesjonalistom konsultacje zdarzeń medycznych na odległość. Cele szczegółowe projektu Umożliwienie wyboru optymalnej metody leczenia pacjentów. Ulepszanie organizacji opieki nad pacjentami. 4 Powyższe cele zostaną osiągnięte dzięki Platformie Konsultacyjnych Usług Telemedycznych.

5 W ramach Projektu zostanie utworzona Platforma Konsultacyjnych Usług Telemedycznych, której rolą będzie ułatwienie wymiany wiedzy z różnych dziedzin i specjalności medycznych w zakresie konsultacji trudnych przypadków medycznych. 5

6 W ramach Platformy udostępnione zostaną uniwersalne usługi i narzędzia informatyczne m.in.: 1. tele oraz wideokonferencje 2. formularze kontaktowe itp. umożliwiające prowadzenie zdalnych konsultacji lekarz-lekarz (bez konieczności fizycznego kontaktu z personelem medycznym) oraz zdalne diagnozowanie trudnych przypadków medycznych z dziedzin specjalistycznych. 6

7 Platforma Konsultacyjnych Usług Telemedycznych : 1. umożliwi prowadzenie konsultacji lekarz-lekarz, 2. usprawnieni proces diagnozowania przyczyn oraz podjęcie skutecznych decyzji o sposobie leczenia - będzie to sprzyjać szybszemu i skuteczniejszemu procesowi przywracania pacjenta do zdrowia, 3. usprawnieni organizację opieki nad pacjentem - dzięki wykorzystaniu funkcjonalności Platformy w zakresie prowadzenia zdalnych konsultacji lekarz-pacjent. 7

8 Powiązanie projektu z P1 i P2 Projekt będzie wykorzystywał rozwiązania informatyczne dostarczone w ramach Projektów P1 i P2, m.in.: System Administracji oraz Szynę Usług dostarczane w ramach Projektu P1 i P2, w tym m.in. system do zarządzania użytkownikami, jeden mechanizm logowania do systemu; Tworzone w ramach Projektu P1 rejestry wtórne, np. Centralny Wykaz Pracowników Medycznych, Centralny Wykaz Usługobiorców, Centralny Wykaz Usługodawców; Tworzone w ramach Projektu P1 medyczne rejestry przedmiotowe. 8

9 CSIOZ bierze również udział w inicjatywach europejskich z zakresu e-zdrowia związanych z telemedycynąm.in.: 1. Projekcie TRANSFoRm 2. Projekt epsos 3. Projekt CLEAR 9

10 10 TRANSFoRm

11 Budżet, udziałowcy i czas 1. Projekt finansowany z budżetu 7-go Programu Ramowego Unii Europejskiej, DG-INFSO, ICT for Patient Safety, (no. FP ) 2. Całkowity budżet projektu: ,- Euro udziałowców projektu z 9 krajów UE (uniwersytety, instytuty, szpitale, agencje medyczne, firmy) 4. Polska jest jedynym spośród nowych krajów UE 5. Koordynator projektu: King s College London 6. Największa grupa udziałowców projektu jest zlokalizowana w Wielkiej Brytanii i Irlandii. 7. Czas prac CSIOZ w projekcie TRANSFoRm: od początku grudnia 2011 r. do połowy 2015 r. 11

12 Zakres 1. Projekt dotyczy systemów wspomagania decyzji klinicznych 2. Szczególny nacisk na pierwszą pomoc medyczną w zakresie typowych w starej Europie chorób cywilizacyjnych, tj.: cukrzycy, choroby refluksowej przełyku i bóli nietypowych 3. epsos dostarcza niezbędnych rekomendacji interoperacyjności transgranicznej dla projektu TRANSFoRm 4. ecrf są specjalnymi formularzami proponowanymi przez TRANSFoRm 5. openehr jest podstawowym standardem dokumentacji medycznej dla TRANSFoRm 6. Zostaną opracowane mechanizmy interoperacyjności między innymi z HL7 CDA 12

13 CSIOZ w TRANSFoRm 1. Udział w realizacji wspólnych mechanizmów interoperacyjności (zadanie 7; lider: Trinity College Dublin, Irlandia). Dotyczy to: 1. zaprojektowania modeli mediacji semantycznych, serwisów terminologicznych i repozytorium metadanych, 2. zbudowania infrastruktury zarządzania formularzami ecrf w systemach ehr, 3. zaprojektowania bazującej na serwisach infrastuktury zarządzania ekstrakcją danych i powiązaniami heterogenicznych zbiorów danych (ehr, repozytoria metadanych) 4. zaprojektowanie mechanizmów mapowania semantycznego dla warstwy middleware bazującej na ESB dla serwisów mobilnych e-zdrowia i wprowadzania klinicznych reguł predykcyjnych (wykorzystanie PCROM, ecrf w ehr, mechanizmów interoperacyjności pomiędzy HL7 i CEN 13606). Wiodąca Politechnika Wrocławska (podzadanie 7.6) 5. wsparcie integracji projektu na etapie jego walidacji 13

14 CSIOZ w TRANSFoRm 1. Udział w rozpowszechnianiu i wdrażaniu rezultatów projektu (zadanie 9; lider: The Heinrich-Heine-University Düsseldorf, Coordination Centre for Clinical Trials (KKS), on behalf of the European Clinical Research Infrastructures Network, Niemcy). Dotyczy to: 1. włączenia wybranych rezultatów projektu do projektów własnych -> CSIOZ do wybranych projektów PIOZ (P1), 2. włączenia rezultatów projektu do systemu ECRIN (European Clinical Research Infrastructures Network), 3. popularyzowania rezultatów projektu poprzez publikacje naukowe, konferencje, współpracę z innymi projektami unijnymi o pozaunijnymi (USA) 14

15 PIOZ vs TRANSFoRm 1. Współpraca z projektem P1 1. reguły interoperacyjności HL7 CDA CEN metody ekstrakcji danych i mediacji semantycznych (częściowo zbieżne z epsos) 3. reguły zarządzania rozproszonymi zbiorami ehr 4. dynamiczne formularze ecrf w systemach ehr 5. mechanizmy dla serwisów e-zdrowia 2. Współpraca z projektem P2 1. reguły interoperacyjności 2. metody ekstrakcji danych 3. Potencjalna współpraca z projektem P5: 1. reguły interoperacyjności HL7 CDA CEN dynamiczne formularze ecrf w systemach ehr 3. mechanizmy dla serwisów m-zdrowia 4. zastosowanie klinicznych reguł predykcyjnych 15

16 Udział CSIOZ w projekcie CLEAR Clinical Leading Environment for the Assessment of Rehabilitation Protocols in home care 16

17 1. Projekt telemedyczny realizowany w latach z partnerami z: 1. Hiszpanii 2. Holandii 3. Polski 4. Włoch 2. Projekt dotyczący telerehabilitacji 3. Organizacja projektu: centra kliniczne oraz asesorzy 4. Polskim partnerem klinicznym był Warszawski Uniwersytet Medyczny 5. Zrealizowano ścieżki kliniczne dla ok. 350 pacjentów przed lub po operacji wprowadzenia endoprotezy biodra lub kolana 17

18 1. Przeprowadzone ścieżki kliniczne jasno wskazały, że jeśli chodzi o skuteczność pod względem medycznym telerehabilitacja daje co najmniej takie same rezultaty jak rehabilitacja tradycyjna. 2. Oprócz skuteczności medycznej należy podkreślić, że zastosowanie telerehabilitacji może generować istotne oszczędności w procesie udzielania świadczenia, a także zwiększyć dostępność do tego typu świadczeń. 3. Wyniki jasno wskazują, że pacjenci mogą osiągnąć bardzo dobre wyniki kliniczne bez wychodzenia z domu, ćwicząc w dogodnym dla nich miejscu przy zdalnym nadzorze rehabilitanta. 4. Wnioski z projektu CLEAR wspierają przyszły projekt P5 18

19 Podsumowanie udziału CSIOZ w inicjatywach europejskich z zakresu e-zdrowia 1. Udział CSIOZ w projektach europejskich znakomicie wzbogaca doświadczenie w zakresie prowadzonego obecnie projektu P1 oraz zrealizowanego już projektu P2. 2. Stanowi również dobrą podstawę przygotowań CSIOZ do realizacji planowanego projektu telemedycznego P5 19

20 Dziękuję za uwagę 20

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

INNOWACYJNOŚĆ w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki warto art mieć pomysł INNOWACYJNOŚĆ w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki INNOWACYJNOŚĆ: dlaczego warto? Świat, w którym żyjemy, nasze otoczenie społeczne i gospodarcze podlega coraz szybszym, niekiedy

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

EaSI. Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Społeczna Europa

EaSI. Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Społeczna Europa EaSI Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia Społeczna Europa EaSI Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY STRONY INTERNETOWEJ SZPITALI W KONTEKŚCIE INNOWACYJNYCH STRATEGII W SEKTORZE USŁUG ZDROWOTNYCH

KRYTERIA OCENY STRONY INTERNETOWEJ SZPITALI W KONTEKŚCIE INNOWACYJNYCH STRATEGII W SEKTORZE USŁUG ZDROWOTNYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Tomasz OWCZAREK, Dariusz ZDONEK Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska KRYTERIA OCENY STRONY

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o.

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo