Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d"

Transkrypt

1 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d Opis zmian Wersja 2014.d Zmiana daty programu przy wykonywaniu raportów 6 Poprawiono błąd powodujący zmianę daty programu na datę systemową po wykonaniu niektórych raportów. Informacje na rejestrach VAT 6 Na wydruku rejestru VAT poprawiono wykazywanie danych kontrahenta incydentalnego z innego roku niż rozliczany okres VAT. Dokument specjalny zakupu wykazywanie wartości 6 Poprawiono wykazywanie kwot w polach Netto Waluta, VAT Waluta, Brutto Waluta dla dokumentów Dokument specjalny zakupu z wprowadzonymi w rejestrze kwotami tylko w złotówkach Zamykanie miesięcy numeracja dokumentów 6 Poprawiono weryfikację ciągłości numeracji dokumentów podczas zamykania miesiąca. Księgowanie wyjątków z EDP 6 Poprawiono błąd polegający na usuwaniu wyjątków EDP podczas księgowania dokumentu. Zmiana kwoty nie wchodzącej do rejestru VAT 6 Poprawiono błąd powodujący zamknięcie programu przy zapisie dokumentu FVS po zmianie wartości kwoty nie wchodzącej do rejestru VAT. Polecenie księgowania pusty opis 6 Poprawiono błąd skutkujący wyświetlaniem pustego opisu konta na raporcie Polecenie księgowania dla dokumentów obsługiwanych jak Dokument prosty. Adres firmy na wydrukach 6 Poprawiono formatowanie znajdującego się na wydrukach adresu firmy bez wprowadzonej ulicy. Sortowanie na wydruku rejestru VAT 6 Dla wydruków rejestrów VAT poprawiono sortowanie po numerze ewidencyjnym. Definicja rejestru - niepoprawna stawka VAT 6 Poprawiono mechanizm edycji definicji rejestrów VAT. Wersja 2014.c Wyliczanie kwot na deklaracji CIT-8/o 6 W deklaracji CIT-8/0 poprawiono formuły służące do wyliczania kwot w polach 41, 42, 43, 45 oraz pozostałych pól, do których są pobierane z nich dane.

2 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 2 Wyliczanie kwot na deklaracji CIT-8/o 6 W deklaracji CIT-8/0 poprawiono wyświetlanie wartości 0,00 w tych polach, których ta wartość dotyczy. Edycja planu kont z poziomu wprowadzania dokumentu księgowego 6 Okres rejestru VAT na fakturze VAT zakup 7 Poprawiono dostępność okresu rejestru VAT na formatce FVZ zgodnej z okresem sprawozdawczym, po zmianach okresu na późniejszy a następnie powrocie do okresu pierwotnego. Drukowanie komunikatów Importu specjalnego 7 Poprawiono drukowanie komunikatów importu po wczytaniu danych za pomocą Importu specjalnego. Szablony numeracji miesięcznej na dokumentach księgowych 7 Poprawiono prezentację informacji o nieciągłości numerów ewidencyjnych podczas zamykania miesięcy dla dokumentów księgowych z szablonem numeracji miesięcznej. Wersja 2014.b Nowy formularz e-deklaracji CIT-8 7 Zmieniono schemat e-deklaracji CIT-8 (21) zgodnie ze zmianą opublikowaną pod numerem wzoru 2014/02/1446. Automatyczne wypełnianie rozrachunków dla faktur sprzedaży importowanych z programu Handel 7 Poprawiono proces automatycznego wypełniania rozrachunków dla faktur sprzedaży zaimportowanych z programu Symfonia Handel. Sumowanie wartości w oknie przeglądania rejestrów 7 Poprawiono sposób zaokrąglania kwot netto, VAT i brutto i wykazywania ich w oknie Lista rejestrów VAT, otwieranym z menu Rejestry / Przeglądanie. Użycie rejestru korygującego w dokumentach obsługiwanych jak Raport kasowy 7 W dokumentach obsługiwanych jak Raport kasowy umożliwiono użycie rejestru VAT oznaczonego, jako Korekta. Okres rejestru VAT na bazach konwertowanych 7 Dla baz konwertowanych poprawiono listę dostępnych okresów rejestrów VAT na formatkach wprowadzania dokumentów z poprzedniego okresu. Na formatce Rejestry można wybrać okres rejestru VAT zgodny z datą wynikającą z ustawienia dat dla okresu VAT w definicji dokumentu. Okres rejestru VAT w dokumentach obsługiwanych jak Raport kasowy i Rozliczenie zaliczki. 7 Poprawiono listę dostępnych okresów rejestrów VAT na formatkach wprowadzania dokumentów - Raport kasowy i Rozliczenie zaliczki - z poprzedniego okresu. Na formatce Rejestry można wybrać okres rejestru VAT zgodny z datą dokumentu. Przesunięte wartości na wydrukach RZIS 7

3 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 3 Poprawiono wykazywanie wartości dla poszczególnych kont na raporcie Rachunek zysków i strat, otwieranym z menu Raporty / Zestawienia. Przesunięte wartości na wydrukach Bilansu 7 Poprawiono wykazywanie wartości dla poszczególnych kont na raporcie Bilans, otwieranym z menu Raporty / Zestawienia. Wyświetlanie nazwy kontrahenta w raporcie Kontrola biznesowa Rachunku korygującego sprzedaż 8 Poprawiono wyświetlanie nazwy kontrahenta w polu Pozycja 1 w raporcie Kontrola biznesowa Rachunku korygującego sprzedaż. Wersja 2014.a Rejestr VAT na kopii dokumentu księgowego z rejestrem VAT 8 Poprawiono zapis w rejestrze VAT nowego dokumentu księgowego, który powstał jako kopia zapisanego dokumentu księgowego posiadającego wypełniony rejestr VAT. Księgowanie do ksiąg dokumentu z zapisami na konto pozabilansowe z podpiętym słownikiem 8 Poprawiono księgowanie do ksiąg dokumentów z zapisami na konta pozabilansowe, które posiadają podpięte słowniki. Zdublowana numeracja dokumentów kompensaty walutowej 8 Poprawiono numerację dokumentów, które zostają wystawione do bufora po wygenerowaniu w kompensacie walutowej rozliczenia z kontrahentami. Raport Kontrola podatkowa zobowiązań 8 Poprawiono zapisy w raporcie Kontrola podatkowa zobowiązań w przypadku, gdy 150 dni po terminie płatności upływa w innym roku obrotowym niż termin płatności zobowiązania. Raport Kontrola podatkowa należności 8 Poprawiono zapisy w raporcie Kontrola podatkowa należności w przypadku, gdy 150 dni po terminie płatności upływa w innym roku obrotowym niż termin płatności należności. Wielkość czcionki w programie 8 Poprawiono wyświetlanie w programie czcionek po zwiększeniu DPI w ustawieniach systemu Microsoft. Wersja 2014 Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego 8 Nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług, ze zmianami wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2014 roku, dotyczy zasad ustalania momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT. Jako termin powstania obowiązku podatkowego Ustawa definiuje termin dokonania dostawy towarów lub moment wykonania usługi. Moment powstania obowiązku podatkowego uniezależnia się od daty wydania towaru, a wiąże z datą przeniesienia prawa do rozporządzenia towarem. Dokument specjalny 9

4 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 4 Dokument specjalny umożliwia ewidencjonowanie transakcji wymagających jednoczesnego rozliczenia podatku naliczonego i należnego, fakturowanego w PLN lub walucie obcej. Dodano nowe raporty dla dokumentów specjalnych: Dokument specjalny bufor i Dokument specjalny księgi. Raporty wywoływane są odpowiednio z listy dokumentów w buforze oraz z listy dokumentów w księgach. Nowe raporty 11 Zostały dodane raporty otwierane z menu Raporty >> Urzędy: Kontrola podatkowa zobowiązań (VAT naliczony) raport prezentuje wszystkie zobowiązania, które powinny być skorygowane w wybranym okresie rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym). Kontrola podatkowa należności (VAT należny) raport prezentuje wszystkie należności, które powinny być skorygowane w wybranym okresie rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym). Kompensata walutowa 11 Dodano możliwość prowadzenia wzajemnych rozliczeń w sytuacji, gdy pomiędzy kontrahentami występują dwukierunkowe rozrachunki w walucie obcej. Nowy formularz załącznika ORD-ZU do deklaracji podatkowych VAT 12 Zaktualizowano formularz załącznika ORD-ZU Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7D i VAT-7K. Symfonia Pro Finanse i Księgowość 2014 System Symfonia Pro to nowa pozycja w ofercie w ramach linii Symfonia, obsługująca obszar finansowy i handlowy. Została wyposażona w funkcjonalności pozwalające na dokonywanie analizy bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa oraz czytelną prezentację wyników analiz w postaci wykresów. Wizualna prezentacja danych umożliwia łatwe tworzenie zestawień graficznych z dostępnych w programach danych. Szerokie możliwości dostosowania wyglądu wykresu pomagają w łatwej interpretacji przygotowanych raportów. Zmiany w programie związane z obsługą graficznej prezentacji danych dostępnej w wersji Symfonia Pro 12 Wykresy są graficznym przedstawieniem danych dostępnych w tabeli przestawnej. W zależności od rodzaju analizowanych danych, Użytkownik otrzymuje zestaw wymiarów i wartości, które można wykorzystać w tabeli przestawnej. Uruchamianie funkcjonalności linii Symfonia Pro w programie Finanse i Księgowość 13 Charakterystyka zestawień 14 Lista wykresów predefiniowanych 14 Parametry wykresów 16 Zarządzanie wykresami 16 Wykresy własne 17 Okno graficznej prezentacji danych 17 Okno kreatora wykresu 22

5 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 5 Baza demonstracyjna 23

6 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 6 Wersja 2014.d Zmiana daty programu przy wykonywaniu raportów Poprawiono błąd powodujący zmianę daty programu na datę systemową po wykonaniu niektórych raportów. Informacje na rejestrach VAT Na wydruku rejestru VAT poprawiono wykazywanie danych kontrahenta incydentalnego z innego roku niż rozliczany okres VAT. Dokument specjalny zakupu wykazywanie wartości Poprawiono wykazywanie kwot w polach Netto Waluta, VAT Waluta, Brutto Waluta dla dokumentów Dokument specjalny zakupu z wprowadzonymi w rejestrze kwotami tylko w złotówkach Zamykanie miesięcy numeracja dokumentów Poprawiono weryfikację ciągłości numeracji dokumentów podczas zamykania miesiąca. Księgowanie wyjątków z EDP Poprawiono błąd polegający na usuwaniu wyjątków EDP podczas księgowania dokumentu. Zmiana kwoty nie wchodzącej do rejestru VAT Poprawiono błąd powodujący zamknięcie programu przy zapisie dokumentu FVS po zmianie wartości kwoty nie wchodzącej do rejestru VAT. Polecenie księgowania pusty opis Poprawiono błąd skutkujący wyświetlaniem pustego opisu konta na raporcie Polecenie księgowania dla dokumentów obsługiwanych jak Dokument prosty. Adres firmy na wydrukach Poprawiono formatowanie znajdującego się na wydrukach adresu firmy bez wprowadzonej ulicy. Sortowanie na wydruku rejestru VAT Dla wydruków rejestrów VAT poprawiono sortowanie po numerze ewidencyjnym. Definicja rejestru - niepoprawna stawka VAT Poprawiono mechanizm edycji definicji rejestrów VAT. Zmiana Rodzaju rejestru w istniejącej definicji rejestru VAT o typie Eksport lub Sprzedaż nie skutkuje podpowiadaniem niepoprawnych stawek VAT. Wersja 2014.c Wyliczanie kwot na deklaracji CIT-8/o W deklaracji CIT-8/0 poprawiono formuły służące do wyliczania kwot w polach 41, 42, 43, 45 oraz pozostałych pól, do których są pobierane z nich dane. Wyliczanie kwot na deklaracji CIT-8/o W deklaracji CIT-8/0 poprawiono wyświetlanie wartości 0,00 w tych polach, których ta wartość dotyczy. Edycja planu kont z poziomu wprowadzania dokumentu księgowego Poprawiono prezentację struktury planu kont po wykonaniu operacji edycji planu kont z poziomu wprowadzenia dokumentu księgowego.

7 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 7 Okres rejestru VAT na fakturze VAT zakup Poprawiono dostępność okresu rejestru VAT na formatce FVZ zgodnej z okresem sprawozdawczym, po zmianach okresu na późniejszy a następnie powrocie do okresu pierwotnego. Drukowanie komunikatów Importu specjalnego Poprawiono drukowanie komunikatów importu po wczytaniu danych za pomocą Importu specjalnego. Szablony numeracji miesięcznej na dokumentach księgowych Poprawiono prezentację informacji o nieciągłości numerów ewidencyjnych podczas zamykania miesięcy dla dokumentów księgowych z szablonem numeracji miesięcznej. Wersja 2014.b Nowy formularz e-deklaracji CIT-8 Zmieniono schemat e-deklaracji CIT-8 (21) zgodnie ze zmianą opublikowaną pod numerem wzoru 2014/02/1446. Automatyczne wypełnianie rozrachunków dla faktur sprzedaży importowanych z programu Handel Poprawiono proces automatycznego wypełniania rozrachunków dla faktur sprzedaży zaimportowanych z programu Symfonia Handel. Po wybraniu typu importowanego dokumentu obsługiwany jak Faktura VAT sprzedaży, zaznaczeniu opcji automatycznego tworzenia transakcji dla kont wymagających rozrachunków oraz wymogu wypełniania rozrachunków dla konta rozrachunkowego, rozrachunek zostaje wypełniony automatycznie. Sumowanie wartości w oknie przeglądania rejestrów Poprawiono sposób zaokrąglania kwot netto, VAT i brutto i wykazywania ich w oknie Lista rejestrów VAT, otwieranym z menu Rejestry / Przeglądanie. Użycie rejestru korygującego w dokumentach obsługiwanych jak Raport kasowy W dokumentach obsługiwanych jak Raport kasowy umożliwiono użycie rejestru VAT oznaczonego, jako Korekta. Okres rejestru VAT na bazach konwertowanych Dla baz konwertowanych poprawiono listę dostępnych okresów rejestrów VAT na formatkach wprowadzania dokumentów z poprzedniego okresu. Na formatce Rejestry można wybrać okres rejestru VAT zgodny z datą wynikającą z ustawienia dat dla okresu VAT w definicji dokumentu. Okres rejestru VAT w dokumentach obsługiwanych jak Raport kasowy i Rozliczenie zaliczki. Poprawiono listę dostępnych okresów rejestrów VAT na formatkach wprowadzania dokumentów - Raport kasowy i Rozliczenie zaliczki - z poprzedniego okresu. Na formatce Rejestry można wybrać okres rejestru VAT zgodny z datą dokumentu. Przesunięte wartości na wydrukach RZIS Poprawiono wykazywanie wartości dla poszczególnych kont na raporcie Rachunek zysków i strat, otwieranym z menu Raporty / Zestawienia. Przesunięte wartości na wydrukach Bilansu Poprawiono wykazywanie wartości dla poszczególnych kont na raporcie Bilans, otwieranym z menu Raporty / Zestawienia.

8 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 8 Wyświetlanie nazwy kontrahenta w raporcie Kontrola biznesowa Rachunku korygującego sprzedaż Poprawiono wyświetlanie nazwy kontrahenta w polu Pozycja 1 w raporcie Kontrola biznesowa Rachunku korygującego sprzedaż. Wersja 2014.a Rejestr VAT na kopii dokumentu księgowego z rejestrem VAT Poprawiono zapis w rejestrze VAT nowego dokumentu księgowego, który powstał jako kopia zapisanego dokumentu księgowego posiadającego wypełniony rejestr VAT. Księgowanie do ksiąg dokumentu z zapisami na konto pozabilansowe z podpiętym słownikiem Poprawiono księgowanie do ksiąg dokumentów z zapisami na konta pozabilansowe, które posiadają podpięte słowniki. Zdublowana numeracja dokumentów kompensaty walutowej Poprawiono numerację dokumentów, które zostają wystawione do bufora po wygenerowaniu w kompensacie walutowej rozliczenia z kontrahentami. Raport Kontrola podatkowa zobowiązań Poprawiono zapisy w raporcie Kontrola podatkowa zobowiązań w przypadku, gdy 150 dni po terminie płatności upływa w innym roku obrotowym niż termin płatności zobowiązania. Raport Kontrola podatkowa należności Poprawiono zapisy w raporcie Kontrola podatkowa należności w przypadku, gdy 150 dni po terminie płatności upływa w innym roku obrotowym niż termin płatności należności. Wielkość czcionki w programie Poprawiono wyświetlanie w programie czcionek po zwiększeniu DPI w ustawieniach systemu Microsoft. Wersja 2014 Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego Nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług, ze zmianami wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2014 roku, dotyczy zasad ustalania momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT. Jako termin powstania obowiązku podatkowego Ustawa definiuje termin dokonania dostawy towarów lub moment wykonania usługi. Moment powstania obowiązku podatkowego uniezależnia się od daty wydania towaru, a wiąże z datą przeniesienia prawa do rozporządzenia towarem. W programie Finanse i Księgowość w oknie definiowania typów dokumentów dodano parametr VAT sterowany przybierający wartości: Dla sprzedaży z wyborem: data dokumentu lub data operacji gospodarczej. Dla zakupu z wyborem: data dokumentu, data operacji gospodarczej lub data wpływu. Dla eksportu z wyborem: data dokumentu lub data operacji gospodarczej. Dla importu z wyborem: data dokumentu, data odprawy celnej.

9 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 9 Dokument specjalny Dokument specjalny umożliwia ewidencjonowanie transakcji wymagających jednoczesnego rozliczenia podatku naliczonego i należnego, fakturowanego w PLN lub walucie obcej. Użytkownik może ewidencjonować transakcje na dokumentach o charakterze dokumentu specjalnego: Dokumencie specjalnym sprzedaży z wyborem waluty, z domyślnym rejestrem VAT: należnym, okresem sterowanym datą dokumentu lub datą operacji gospodarczej i parametrem VAT sterowany ustawionym na datę dokumentu lub datę operacji gospodarczej; Dokumencie specjalnym zakupu z wyborem waluty, z domyślnym rejestrem VAT: naliczonym, okresem sterowanym datą wpływu, datą dokumentu lub datą operacji gospodarczej i parametrem VAT sterowany ustawionym na datę wpływu, datę dokumentu lub datę operacji gospodarczej; Dokumencie specjalnym zakupu z samoopodatkowaniem z wyborem waluty, z domyślnymi rejestrami VAT: naliczonym i należnym - sprzedaż z odwrotnym opodatkowaniem, z parametrem VAT sterowany ustawionym na datę wpływu, datę dokumentu lub datę operacji gospodarczej. Ponadto, Użytkownik może ewidencjonować transakcje walutowe przy pomocy następujących typów dokumentów własnych, utworzonych na podstawie wzoru Dokument specjalny: Dokument specjalny sprzedaży w walucie obcej, Dokument specjalny korygujący sprzedaż w walucie obcej, Dokument specjalny zakupu w walucie obcej, Dokument specjalny korygujący zakup w walucie obcej, Dokument specjalny z samoopodatkowaniem w walucie obcej, Korekta dokumentu specjalnego w walucie obcej. Rejestr: Sprzedaż z odwrotnym opodatkowaniem Na potrzeby ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych na dokumentach specjalnych w PLN i walutowych dodano nowy rejestr sprzedaży: Sprzedaż z odwrotnym opodatkowaniem, z typem rejestru: Sprzedaż i rodzajem rejestru: Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

10 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 10 Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych na dokumencie specjalnym W trakcie ewidencjonowania operacji gospodarczej, oprócz daty wpływu i nieedycyjnej daty wprowadzenia dokumentu, należy wprowadzić datę dokumentu i datę operacji gospodarczej. Okno rejestru zawiera pola: waluta które otwiera kartotekę walut, jeżeli Użytkownik ewidencjonuje dokument walutowy, kurs VAT i kurs CIT/PIT które otwierają okno z tabelą kursów, jeżeli Użytkownik ewidencjonuje dokument walutowy. Jeżeli zostanie wybrany rodzaj zdarzenia: zakup z samoopodatkowaniem VAT, na formatce rejestru dokumentu specjalnego należy wypełnić pola rejestrów: naliczony i należny. Maski kont dla dokumentu specjalnego W oknie Ustawienia >> Parametry stałe >> Rejestry i konta VAT >> Maski kont, w przypadku dokumentu o charakterze dokumentu specjalnego i rodzaju transakcji - zakup z samoopodatkowaniem, można jednocześnie ustawić podpowiedź dla VATu należnego i naliczonego.

11 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 11 Nowe raporty dla dokumentów specjalnych Dodano nowe raporty dla dokumentów specjalnych: Dokument specjalny bufor i Dokument specjalny księgi. Raporty wywoływane są odpowiednio z listy dokumentów w buforze oraz z listy dokumentów w księgach. Nowe raporty Zostały dodane raporty otwierane z menu Raporty >> Urzędy: Kontrola podatkowa zobowiązań (VAT naliczony) raport prezentuje wszystkie zobowiązania, które powinny być skorygowane w wybranym okresie rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym). Kontrola podatkowa należności (VAT należny) raport prezentuje wszystkie należności, które powinny być skorygowane w wybranym okresie rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym). W przypadku częściowego rozliczenia, odpowiednio zobowiązań lub należności, wybrany raport prezentuje odpowiednią proporcję podatku VAT. Po wybraniu w menu zakładkowym Raporty, odpowiednio, polecenia Kontrola podatkowa należności (VAT należny) lub Kontrola podatkowa zobowiązań pojawia się okno parametrów raportu. Kompensata walutowa Dodano możliwość prowadzenia wzajemnych rozliczeń w sytuacji, gdy pomiędzy kontrahentami występują dwukierunkowe rozrachunki w walucie obcej. Możemy wówczas zaproponować kontrahentowi wzajemną kompensatę, gdzie za pomocą noty księgowej, bez przepływu gotówki zostaną zlikwidowane nierozliczone rozrachunki w wybranej walucie obcej. Program wspomaga ten proces przygotowując wezwanie do kompensaty, notę do zaksięgowania oraz dokumenty różnic kursowych.

12 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 12 Aby otworzyć dokument kompensaty należy wybrać przycisk Kompensata walutowa, dostępny w menu Operacje na liście rozrachunków. Ważne, aby w kryteriach wyszukiwania rozrachunków wskazać kontrahentów razem oraz ograniczyć wybór transakcji do nierozliczonych przeterminowanych lub tylko do nierozliczonych (zależnie od przyjętej między stronami umowy). Powstanie lista wszystkich kandydatów do kompensaty, z którymi Użytkownik posiada nierozliczone zarówno zobowiązania jak i należności. Zostanie otwarte okno: Kontrahenci z dokumentami do kompensaty walutowej, w której należy wskazać kontrahenta z przypisaną do niego walutą. Po wybraniu kontrahenta polecenie Wybierz otworzy okno z proponowanym wariantem rozliczenia. Można zastąpić proponowany wariant rozliczenia innymi dokumentami, które prezentowane są w oknie kompensaty w oddzielnym panelu. W przypadku wybrania w ustawieniach programu Parametry stałe >> Kursy walut do kompensaty opcji Z dnia kompensaty lub umowny zostanie uaktywniony przycisk Kursy, otwierający tabelę kursów, dzięki której możemy wprowadzić i wybrać konkretny kurs walutowy. Wystawiony do bufora dokument kompensaty prezentuje wygenerowane w kompensacie rozliczenie, ponad to wystawiane są dokumenty różnic kursowych. Przeglądając w buforze dokument kompensaty można wybrać raport Wezwanie do kompensaty w wersji polskiej lub angielskiej. Nowy formularz załącznika ORD-ZU do deklaracji podatkowych VAT Zaktualizowano formularz załącznika ORD-ZU Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7D i VAT-7K. Symfonia Pro Finanse i Księgowość 2014 System Symfonia Pro to nowa pozycja w ofercie w ramach linii Symfonia, obsługująca obszar finansowy i handlowy. Została wyposażona w funkcjonalności pozwalające na dokonywanie analizy bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa oraz czytelną prezentację wyników analiz w postaci wykresów. Wizualna prezentacja danych umożliwia łatwe tworzenie zestawień graficznych z dostępnych w programach danych. Szerokie możliwości dostosowania wyglądu wykresu pomagają w łatwej interpretacji przygotowanych raportów. Zmiany w programie związane z obsługą graficznej prezentacji danych dostępnej w wersji Symfonia Pro Wykresy są graficznym przedstawieniem danych dostępnych w tabeli przestawnej. W zależności od rodzaju analizowanych danych, Użytkownik otrzymuje zestaw wymiarów i wartości, które można wykorzystać w tabeli przestawnej. Zwiększenie efektywności procesu zarządzania dzięki szybkiemu dostępowi do informacji to bardzo ważny etap w rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Nowa funkcjonalność Pro, dostępna w programach Systemu Zarządzania Symfonia od wersji 2014 umożliwia przejrzystą, tabelaryczną i graficzną prezentację danych analitycznych i innych informacji o stanie działalności przedsiębiorstwa. Wizualna prezentacja pozwala dostrzegać zdarzenia, stany lub trendy, które wymagają szczególnej uwagi lub podjęcia działań przez wyspecjalizowane zasoby. Funkcjonalność wyróżnia się prostotą rozwiązania, ergonomią, spójnością oraz kompletnością. Użytkownicy funkcjonalności Pro w poszczególnych programach biznesowych Systemu Symfonia, mogą sporządzać zestawienia w obsługiwanych przez nich obszarach sprzedaży, zakupu i finansów. Dane prezentowane są zarówno przy użyciu standardowych postaci jak i typów zestawień graficznych zdefiniowanych przez Użytkowników.

13 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 13 Wersja Pro objęta jest odrębnym licencjonowaniem. W celu skorzystania z funkcji w niej zawartych należy zakupić stosowną licencję a następnie ją aktywować podobnie jak się to odbywa przy zakupie nowej wersji programu. Wykupiona funkcjonalność dostępna jest na wszystkich terminalach obsługujących dany program, bez względu na liczbę stanowisk. Uruchamianie funkcjonalności linii Symfonia Pro w programie Finanse i Księgowość Zestawienia i graficzną reprezentację danych uzyskuje się: z paska narzędziowego poleceniem Wskaźniki, wybraniem grupy wykresów a następnie wskazaniem zestawienia poleceniem Wykonaj w menu Wskaźniki >> Zarządzanie wykresami, otwierającym okno Lista wykresów, po wybraniu grupy wykresów i wskazaniu zestawienia poprzez wskazanie zestawienia w oknie rozrachunków z menu Wykresy

14 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 14 z okna rozrachunków z menu Wykresy >> Lista wykresów, otwierającym okno Lista wykresów po wybraniu polecenia Wykonaj na wskazanym zestawieniu. Charakterystyka zestawień Wykresy są graficzną reprezentacją danych wyświetlanych w postaci tabeli przestawnej. W zależności od rodzaju analizowanych danych, Użytkownik otrzymuje zestaw wymiarów i wartości, które może wykorzystać w tabeli przestawnej. Zestawienia prezentowane są w układzie z podziałem na część graficzną w górnej części i tabelaryczną w dolnej. Lista wykresów predefiniowanych Dla wersji Symfonia Pro zostały przygotowane wykresy predefiniowane, które w łatwy i intuicyjny sposób można dostosować do swoich potrzeb. Obroty kont księgowych Wykresy w tym obszarze prezentują zmiany wartości obrotów na kontach księgowych. Dostępne zestawienia dają możliwość porównywania wartości obrotów wybranych kont na dowolnych poziomach analitycznych oraz analizy tych danych w czasie na przestrzeni roku obrachunkowego. Obroty mogą być analizowane w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym, narastająco bądź za wybrany przez użytkownika okres. Dane mogą być zestawiane z uwzględnieniem bufora księgowego bądź tylko z ksiąg oraz mają możliwość parametryzowania wartości pochodzących z bilansu otwarcia, obrotów rozpoczęcia oraz przeksięgowań końcoworocznych.

15 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 15 Wykresy predefiniowane w tym obszarze: Rozrachunki Obroty kont w kwartałach Obroty kont w kwartałach narastająco Obroty kont w kwartałach zbiorczo Obroty kont w miesiącach Obroty kont w miesiącach narastająco Obroty kont w miesiącach zbiorczo Obroty kont za okres Zestawienia przedstawiające stan rozrachunków z bogatymi możliwościami parametryzacji oraz różnymi wariantami ujęcia danych (wg kontrahentów, stanu transakcji, terminu płatności, konta księgowego i wiele innych). Wykresy z obszaru rozrachunków dają możliwość bieżącego śledzenia stanów rozliczeń z odbiorcami i dostawcami oraz wyszukiwania rozrachunków w kontekście przepisów związanych z ulgą na złe długi oraz zatorami płatniczymi. Wykresy predefiniowane w tym obszarze: Należności przeterminowane wg kontrahentów Rozrachunki przeterminowane 150 dni od terminu płatności Zobowiązania 30 dni od terminu płatności Zobowiązania 90 dni od daty zaliczenia w koszty Wiekowanie należności i zobowiązań Zestawienia generowane na podstawie zaewidencjonowanej w systemie informacji o stanie rozrachunków, umożliwiające grupowanie transakcji w obrębie zdefiniowanych przedziałów przeterminowania. Funkcjonalność daje możliwość ujęcia danych według kontrahentów, rodzaju rozrachunków, stanu transakcji i wiele innych. Dodatkowo jest również możliwość samodzielnego definiowania zakresu okresów przeterminowania oraz agregowania danych wg terminu płatności a także daty dokumentu. Wykresy predefiniowane w tym obszarze: Wiekowanie należności Wiekowanie transakcji - należności i zobowiązania niezapłacone przeterminowane Wiekowanie transakcji - należności i zobowiązania niezapłacone przeterminowane wg daty dokumentu Wiekowanie transakcji - należności niezapłacone wg kontrahentów Wiekowanie transakcji - zobowiązania niezapłacone wg kontrahentów Wiekowanie zobowiązań Zapisy kont księgowych Zestawienia prezentujące dane zapisów na kontach księgowych z możliwością agregowania danych dodatkowo po treści zapisu, numerze dokumentu lub wybranych okresów czy dat. Obszar zapisów posiada możliwości analogicznej jak dla obrotów parametryzacji, między innymi agregowania danych na dowolnym poziomie analitycznym w wybranym okresie. Istnieje również możliwość zestawiania zapisów wybranych kont łącznie na jednym zestawieniu. Wykresy predefiniowane w tym obszarze: Rejestry VAT Zapisy analityk w okresie Zapisy syntetyk w okresie Zestawienia prezentujące dane z rejestrów VAT w podziale na rodzaj podatku, wg stawek VAT, typ ABCD. Funkcjonalność ma możliwość prezentacji zestawień zakupowych oraz sprzedażowych wg kontrahentów np. w ujęciu porównującym rok do roku. Szerokie możliwości parametryzacji danych pochodzących z rejestrów. Wykresy predefiniowane w tym obszarze: Rejestr VAT wg rodzaju w czasie

16 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 16 Rejestr VAT wg rodzaju w wybranym okresie Rejestr VAT wg stawek w czasie Rejestr VAT wg stawek w okresie Sprzedaż RAZEM w okresach Sprzedaż wg kontrahentów Sprzedaż wg rejestrów VAT Zakup Razem w okresach Zakup wg kontrahentów Zakup wg rejestrów VAT Zakup z podziałem na typ ABCD w okresach Parametry wykresów Wykonywanie zestawień domyślnie poprzedzane jest wyświetleniem okna dialogowego z wyborem parametrów określających zakres danych wykorzystywanych przez wykres. Możliwe jest wyłączenie okna parametrów odrębnie dla każdego zestawienia, dzięki czemu wykres wygenerowany zostanie na podstawie ustawień domyślnych w zestawieniach predefiniowanych. Dotyczy to również zestawień zdefiniowanych i zapisanych przez Użytkownika z ustawionym zestawem parametrów. Sterowanie pytaniem o parametry przeprowadza się w oknie Zarządzanie wykresami, poprzez ustawienie znacznika w kolumnie Opcje. W programie Finanse i Księgowość okno parametrów wykresów nie jest wywoływane, gdy zestawienie wykonywane jest bezpośrednio z okna rozrachunków, niezależnie od ustawienia znacznika w kolumnie Opcje. W takim przypadku wykres jest generowany dla listy wyświetlonych pozycji. Zarządzanie wykresami W oknie Lista wykresów poza możliwością sterowania parametrami, opisaną powyżej, można przeprowadzać podstawowe czynności administracyjne. Możliwa jest zmiana nazwy wcześniej zapisanego zestawienia własnego. Dostęp do edycji nazwy uzyskuje się po dwukrotnym jej kliknięciu. Kasowanie własnego zestawienia realizuje się z pomocą przycisku Usuń. Nie jest możliwe usunięcie wykresów predefiniowanych fabrycznie. Możliwe jest jednak skorzystanie ze znaczników w kolumnie Aktywny, dzięki cze-

17 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 17 mu można ukryć nieużywane wykresy by nie wyświetlały się w listach dedykowanych obszarom tematycznym. Wykresy własne Jeżeli Użytkownik zdefiniuje zestawienie z wybranymi parametrami i je zapisze, zostanie ono wyświetlone na liście zestawień w oknach: Lista wykresów, Wykresy w oknie rozrachunków oraz w oknie Wykresy >> grupa zestawień właściwa dla zdefiniowanego zestawienia. Zestawienia te są oznaczone ikonką. Jeżeli zestawienie zostanie zdefiniowane przez innego Użytkownika, wówczas jest oznaczone ikoną i pozostali Użytkownicy nie mogą go edytować ani usunąć. Okno graficznej prezentacji danych Dane do wykresów są pobierane z tabeli przestawnej. Zestawienia otwierane są w odrębnych oknach, co pozwala na rozmieszczenie na monitorze okna programu i wykresów tak, by zoptymalizować dostęp do informacji.

18 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 18 Okno zestawienia składa się z następujących elementów: 1. Menu główne - opcje Plik Zapisywanie wykresu oraz jego parametrów pod własną nazwą Drukowanie wykresu, tabeli oddzielnie i razem Eksport tabeli do Excela Eksport do PDF Podgląd wydruku i eksportu wykresu i tabeli oddzielnie i razem Zamknięcie okna zestawienia Edycja Kopiowanie do schowka wybranych (zaznaczonych) wartości liczbowych z tabeli Przywracanie stanu zapisanego Tabela Wyróżnianie wartości ujemnych Wyświetlanie/ukrywanie lista elementów tabeli Wyczyszczenie filtrów tabeli Wykres Wybór rodzaju wykresu Określenie palety kolorów Ustalenie parametrów legendy, etykiet danych i osi oraz wartości dyskretnych osi X Domyślne pobieranie sum Ustalanie opcji wykresu polecenie otwiera okno kreatora konstrukcji i prezentacji typu wykresu Widok: Wyświetlanie lub ukrywanie parametrów zestawienia Ukrywanie/wyświetlanie wykresu Ukrywanie/wyświetlanie tabeli Pomoc Otwarcie pliku pomocy kontekstowej Wyświetlenie okna z informacjami na temat wersji programu, zajmowanej pamięci oraz liczby wierszy danych w wykresie Wybrane opcje dostępne są również w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy użytym w wybranym obszarze zestawienia.

19 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d Pasek narzędziowy Na pasku narzędziowym znajdują się wybrane polecenia z menu głównego. Zapewnia to szybki dostęp do: zapisywania, drukowania, eksportu do Excela oraz PDF, drukowania, wyboru rodzaju wykresu, ustawienia parametrów wykresu, przełączania paska parametrów zestawienia, przywrócenia stanu zapisanego, dostępu do pomocy kontekstowej. 3. Panel danych - tabela przestawna Zastosowanie tabeli przestawnej pozwala na dowolne wybieranie pól z dostępnych dla danego zestawienia wymiarów i wartości. Modyfikowanie konfiguracji parametrów tabeli umożliwia analizowanie szeregu wariantów zestawień. Zmieniając ustawienia pól oraz nadkładając filtry na poszczególne elementy można wydobyć różne informacje niezbędne do analizowania obszarów działania firmy. Dodatkowo, sparametryzowane w odpowiedni sposób zestawienie można wyeksportować do Excela, do pliku PDF, zapisać pod swoją nazwą lub wydrukować. Podgląd wydruku i eksportu pozwala również zapisać zestawienie w wielu popularnych formatach.

20 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 20 Panel tabeli przestawnej oddzielony jest od wykresu paskiem narzędziowym szybkiego dostępu do poleceń: kopiowania, wyróżniania wartości ujemnych, prezentacji wybranej ilości wierszy w stosunku do pierwszej kolumny zestawienia, rodzaju podsumowania danych według wybranego wymiaru, zdejmowania filtrów tabeli ukrywania i pokazywania listy dostępnych elementów do wykorzystania w tabeli. Sama tabela jest oparta o wymiary i wartości. Lewa część zawiera elementy możliwe do wykorzystania w konstrukcji tabeli. Prawa natomiast, zasadnicza, zawiera dane wyświetlane w strukturze zależnej od układu wymiarów zastosowanych w obszarze kolumn, wierszy, filtrowania oraz danych. Zarówno elementy z listy jak i nazwy użyte w obszarach można zmieniać poprzez przeciąganie z miejsca na miejsce. W powyższej tabeli zostało przedstawione zestawienie wiekowania transakcji wg typu rozrachunku. W tabeli poniżej, dla tego samego zestawu elementów i danych, przedstawione jest wiekowanie wg okresów przeterminowania.

21 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 21 Uzyskane to zostało poprzez zamianę miejscami elementów z obszaru wierszy i kolumn. Elementy w obrębie prostokątnej ramki mogą zawierać dodatkowe, funkcjonalne symbole graficzne. Na poniższym przykładzie widoczne są dwa małe trójkąty oraz miniaturowy lejek. Trójkąt po prawej stronie nazwy elementu symbolizuje możliwość zmiany kolejności sortowania danych na rosnącą lub malejącą. Trójkąt z lewej strony symbolizuje charakter elementu zgrupowanego z ukrytą podstrukturą, którą można rozwinąć przez jego kliknięcie. Może to być struktura analityczna kont lub podział elementów odpowiedzialnych za datę na interwały czasowe np. rok, kwartał, miesiąc. Rozwinięcie podstruktury pozwala na poszczególnych poziomach ustalić sortowanie oraz filtrowanie. Symbol lejka pozwala na ustawienie żądanego filtrowania poprzez zaznaczenie lub odznaczenie elementów na liście rozwijanej, uzyskanej poprzez jego kliknięcie. W elementach zgrupowanych, opisanych powyżej, możliwe jest filtrowanie z wykorzystaniem hierarchicznej struktury pokazanej na poniższej ilustracji.

22 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 22 Filtrowanie obowiązuje w tabeli do czasu usunięcia go z elementu. Usunięcie elementu z ustawionym filtrem z któregokolwiek z obszarów tabeli przestawnej nie likwiduje filtrowania. Zakres danych tabeli będzie ograniczony ustawionym filtrem elementu spoza tabeli. 4. Panel wizualizacji danych Dane z tabeli przestawnej mogą być przedstawiane w panelu wizualizacji na różnego rodzaju wykresach np.: kolumnowych, słupkowych, bąbelkowych, schodkowych, kołowych, lejkowych, giełdowych i Gantta. Szeroki wybór rodzajów wykresów umożliwia taką wizualizację danych, która w najpełniejszy sposób zapewni czytelność i łatwość analizowania danych. Panel składa się z nagłówka, w którym widoczny jest tytuł wykresu oraz z samego wykresu. Wygląd wykresu można zdefiniować w oknie Kreatora wykresu otwieranego z menu Wykres. Okno kreatora wykresu Kreator wykresu otwierany jest w oknie niezależnym od okna zestawienia, co pozwala na ich wygodne rozmieszczenie na ekranie monitora. Okno kreatora wykresu składa się z menu wyboru ustawień podzielonego na część definiowania konstrukcji wykresu i definiowania części prezentacyjnej oraz panelu, w którym prezentowany jest widok wy-

Symfonia Finanse i Księgowość 2014

Symfonia Finanse i Księgowość 2014 Symfonia Finanse i Księgowość 2014 Opis zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2014 Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego 2 Nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług, ze zmianami wchodzącymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2014.b

Symfonia Finanse i Księgowość 2014.b Symfonia Finanse i Księgowość 2014.b Opis zmian Wersja 2014.b Nowy formularz e-deklaracji CIT-8 4 Zmieniono schemat e-deklaracji CIT-8 (21) zgodnie ze zmianą opublikowaną pod numerem wzoru 2014/02/1446.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2014

Symfonia Mała Księgowość 2014 Symfonia Mała Księgowość 2014 Opis zmian Wersja 2014 Zgodność z prawem podatkowym Program jest dostosowany do wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku zmian w podatku od towarów i usług. W oknie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura 2014

Symfonia Faktura 2014 Opis zmian Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego 2 Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego odzwierciedlona jest w programie w ustawieniach parametru Domyślna data wejścia do rejestru oraz

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2014.a

Symfonia Mała Księgowość 2014.a Symfonia Mała Księgowość 2014.a Opis zmian Wersja 2014.a Nowe wzory deklaracji podatkowych Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych PIT-40(19), PIT-36(19), PIT-36L(9), PIT/O(19), PIT/B(12), PIT-28(17),

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.c 3 Nowa deklaracja VAT-27 3 Aktualizacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D 4 Raport Zestawienie rejestrów VAT 4 Zmiany w rejestrach - ulga na złe

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Dodatkowa kolumna w raporcie Zestawienie rachunków bankowych Dodawanie nowych kontrahentów i pracowników Edycja danych kontrahentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Wersja 3.67.312 6.12.2013 r. Dostosowano system do zmian w handlu towarami gdzie podatnikiem jest nabywca.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium w wersji 2009 Znaczniki dla podmiotów nowe moŝliwości analizy i grupowania danych Dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 12 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab3 Strona 1 Plan zajęć 1 Definiowanie Arkuszy kont... 3 1.1 Definiowanie arkusza BILANS... 3 1.2 Zdefiniowanie arkusza

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1d

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1d Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1d Opis zmian Wersja 2013.1d Nowe formularze deklaracji podatkowych 5 Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych VAT-7 (14), VAT-7D (5) i VAT-7K (8). Obliczanie kwoty

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Ochrona danych osobowych... 2. 3. Zmiana klasyfikacji PKWiU... 4

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Ochrona danych osobowych... 2. 3. Zmiana klasyfikacji PKWiU... 4 Symfonia Handel 1 / 16 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Ochrona danych osobowych... 2 3. Zmiana klasyfikacji PKWiU... 4 4.

Bardziej szczegółowo

Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2014

Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2014 Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Wersja 2014 Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Strona 2 z 16 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Ewidencja w Symfonia Finanse

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1 Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Kontrola biznesowa 4 Symfonia Finanse i Księgowość zawiera zestawienie pozwalające przedstawić przebieg transakcji zapisanych na fakturach

Bardziej szczegółowo

Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2011.1

Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2011.1 Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Wersja 2011.1 Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Strona 2 z 11 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Ewidencja w Symfonia Finanse i Księgowość...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.20

Zmiany w programie VinCent Office v.1.20 Zmiany w programie VinCent Office v.1.20 1) Moduł FK a)wydruki sprawozdań - Bilans i Rachunek wyników. Dodano możliwość generowania wydruku w uproszczonej formie graficznej. Pozwala to na proste przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1a

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1a Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1a Opis zmian Wersja 2013.1a Wspomaganie obsługi zatorów płatniczych 4 W ramach dostosowania programu do ustawy deregulacyjnej, obowiązującej od 1 stycznia 2013 roku,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.c 2 Odliczenie 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych z wykorzystaniem samochodów w celach firmowych 2 Fiskalizacja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1e

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1e Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1e Opis zmian Wersja 2013.1e Nowe formularze deklaracji podatkowych VAT UE i VAT-UEK 5 W związku z wejściem Chorwacji do Unii Europejskiej zostały uaktualnione formularze

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Raport Kasowy w walucie obcej 3 1. Definiowanie nowego

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa złe długi

Metoda kasowa złe długi Jacek Bator Sp. J. ul. J. Lindego 2, 30 148 Kraków, tel.: 012 638 66 55, fax: 012 636 97 36 www.aktyn.pl Luty 2013 Metoda kasowa złe długi 1. Ustawienia dotyczące nowych pojęć i funkcjonalności. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 17.04.2014 Spis treści 1 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH... 3 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA WALUTOWYCH RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK

Bardziej szczegółowo

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte.

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Autor: DAMAL Grupa Dr IT Data utworzenia: 2009-10-15 Ostatnia zmiana: 2012-11-04 Wersja: 1.4 1. Opis rozwiązania Moduł Synchroniczne

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r.

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo