Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d"

Transkrypt

1 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d Opis zmian Wersja 2014.d Zmiana daty programu przy wykonywaniu raportów 6 Poprawiono błąd powodujący zmianę daty programu na datę systemową po wykonaniu niektórych raportów. Informacje na rejestrach VAT 6 Na wydruku rejestru VAT poprawiono wykazywanie danych kontrahenta incydentalnego z innego roku niż rozliczany okres VAT. Dokument specjalny zakupu wykazywanie wartości 6 Poprawiono wykazywanie kwot w polach Netto Waluta, VAT Waluta, Brutto Waluta dla dokumentów Dokument specjalny zakupu z wprowadzonymi w rejestrze kwotami tylko w złotówkach Zamykanie miesięcy numeracja dokumentów 6 Poprawiono weryfikację ciągłości numeracji dokumentów podczas zamykania miesiąca. Księgowanie wyjątków z EDP 6 Poprawiono błąd polegający na usuwaniu wyjątków EDP podczas księgowania dokumentu. Zmiana kwoty nie wchodzącej do rejestru VAT 6 Poprawiono błąd powodujący zamknięcie programu przy zapisie dokumentu FVS po zmianie wartości kwoty nie wchodzącej do rejestru VAT. Polecenie księgowania pusty opis 6 Poprawiono błąd skutkujący wyświetlaniem pustego opisu konta na raporcie Polecenie księgowania dla dokumentów obsługiwanych jak Dokument prosty. Adres firmy na wydrukach 6 Poprawiono formatowanie znajdującego się na wydrukach adresu firmy bez wprowadzonej ulicy. Sortowanie na wydruku rejestru VAT 6 Dla wydruków rejestrów VAT poprawiono sortowanie po numerze ewidencyjnym. Definicja rejestru - niepoprawna stawka VAT 6 Poprawiono mechanizm edycji definicji rejestrów VAT. Wersja 2014.c Wyliczanie kwot na deklaracji CIT-8/o 6 W deklaracji CIT-8/0 poprawiono formuły służące do wyliczania kwot w polach 41, 42, 43, 45 oraz pozostałych pól, do których są pobierane z nich dane.

2 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 2 Wyliczanie kwot na deklaracji CIT-8/o 6 W deklaracji CIT-8/0 poprawiono wyświetlanie wartości 0,00 w tych polach, których ta wartość dotyczy. Edycja planu kont z poziomu wprowadzania dokumentu księgowego 6 Okres rejestru VAT na fakturze VAT zakup 7 Poprawiono dostępność okresu rejestru VAT na formatce FVZ zgodnej z okresem sprawozdawczym, po zmianach okresu na późniejszy a następnie powrocie do okresu pierwotnego. Drukowanie komunikatów Importu specjalnego 7 Poprawiono drukowanie komunikatów importu po wczytaniu danych za pomocą Importu specjalnego. Szablony numeracji miesięcznej na dokumentach księgowych 7 Poprawiono prezentację informacji o nieciągłości numerów ewidencyjnych podczas zamykania miesięcy dla dokumentów księgowych z szablonem numeracji miesięcznej. Wersja 2014.b Nowy formularz e-deklaracji CIT-8 7 Zmieniono schemat e-deklaracji CIT-8 (21) zgodnie ze zmianą opublikowaną pod numerem wzoru 2014/02/1446. Automatyczne wypełnianie rozrachunków dla faktur sprzedaży importowanych z programu Handel 7 Poprawiono proces automatycznego wypełniania rozrachunków dla faktur sprzedaży zaimportowanych z programu Symfonia Handel. Sumowanie wartości w oknie przeglądania rejestrów 7 Poprawiono sposób zaokrąglania kwot netto, VAT i brutto i wykazywania ich w oknie Lista rejestrów VAT, otwieranym z menu Rejestry / Przeglądanie. Użycie rejestru korygującego w dokumentach obsługiwanych jak Raport kasowy 7 W dokumentach obsługiwanych jak Raport kasowy umożliwiono użycie rejestru VAT oznaczonego, jako Korekta. Okres rejestru VAT na bazach konwertowanych 7 Dla baz konwertowanych poprawiono listę dostępnych okresów rejestrów VAT na formatkach wprowadzania dokumentów z poprzedniego okresu. Na formatce Rejestry można wybrać okres rejestru VAT zgodny z datą wynikającą z ustawienia dat dla okresu VAT w definicji dokumentu. Okres rejestru VAT w dokumentach obsługiwanych jak Raport kasowy i Rozliczenie zaliczki. 7 Poprawiono listę dostępnych okresów rejestrów VAT na formatkach wprowadzania dokumentów - Raport kasowy i Rozliczenie zaliczki - z poprzedniego okresu. Na formatce Rejestry można wybrać okres rejestru VAT zgodny z datą dokumentu. Przesunięte wartości na wydrukach RZIS 7

3 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 3 Poprawiono wykazywanie wartości dla poszczególnych kont na raporcie Rachunek zysków i strat, otwieranym z menu Raporty / Zestawienia. Przesunięte wartości na wydrukach Bilansu 7 Poprawiono wykazywanie wartości dla poszczególnych kont na raporcie Bilans, otwieranym z menu Raporty / Zestawienia. Wyświetlanie nazwy kontrahenta w raporcie Kontrola biznesowa Rachunku korygującego sprzedaż 8 Poprawiono wyświetlanie nazwy kontrahenta w polu Pozycja 1 w raporcie Kontrola biznesowa Rachunku korygującego sprzedaż. Wersja 2014.a Rejestr VAT na kopii dokumentu księgowego z rejestrem VAT 8 Poprawiono zapis w rejestrze VAT nowego dokumentu księgowego, który powstał jako kopia zapisanego dokumentu księgowego posiadającego wypełniony rejestr VAT. Księgowanie do ksiąg dokumentu z zapisami na konto pozabilansowe z podpiętym słownikiem 8 Poprawiono księgowanie do ksiąg dokumentów z zapisami na konta pozabilansowe, które posiadają podpięte słowniki. Zdublowana numeracja dokumentów kompensaty walutowej 8 Poprawiono numerację dokumentów, które zostają wystawione do bufora po wygenerowaniu w kompensacie walutowej rozliczenia z kontrahentami. Raport Kontrola podatkowa zobowiązań 8 Poprawiono zapisy w raporcie Kontrola podatkowa zobowiązań w przypadku, gdy 150 dni po terminie płatności upływa w innym roku obrotowym niż termin płatności zobowiązania. Raport Kontrola podatkowa należności 8 Poprawiono zapisy w raporcie Kontrola podatkowa należności w przypadku, gdy 150 dni po terminie płatności upływa w innym roku obrotowym niż termin płatności należności. Wielkość czcionki w programie 8 Poprawiono wyświetlanie w programie czcionek po zwiększeniu DPI w ustawieniach systemu Microsoft. Wersja 2014 Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego 8 Nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług, ze zmianami wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2014 roku, dotyczy zasad ustalania momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT. Jako termin powstania obowiązku podatkowego Ustawa definiuje termin dokonania dostawy towarów lub moment wykonania usługi. Moment powstania obowiązku podatkowego uniezależnia się od daty wydania towaru, a wiąże z datą przeniesienia prawa do rozporządzenia towarem. Dokument specjalny 9

4 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 4 Dokument specjalny umożliwia ewidencjonowanie transakcji wymagających jednoczesnego rozliczenia podatku naliczonego i należnego, fakturowanego w PLN lub walucie obcej. Dodano nowe raporty dla dokumentów specjalnych: Dokument specjalny bufor i Dokument specjalny księgi. Raporty wywoływane są odpowiednio z listy dokumentów w buforze oraz z listy dokumentów w księgach. Nowe raporty 11 Zostały dodane raporty otwierane z menu Raporty >> Urzędy: Kontrola podatkowa zobowiązań (VAT naliczony) raport prezentuje wszystkie zobowiązania, które powinny być skorygowane w wybranym okresie rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym). Kontrola podatkowa należności (VAT należny) raport prezentuje wszystkie należności, które powinny być skorygowane w wybranym okresie rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym). Kompensata walutowa 11 Dodano możliwość prowadzenia wzajemnych rozliczeń w sytuacji, gdy pomiędzy kontrahentami występują dwukierunkowe rozrachunki w walucie obcej. Nowy formularz załącznika ORD-ZU do deklaracji podatkowych VAT 12 Zaktualizowano formularz załącznika ORD-ZU Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7D i VAT-7K. Symfonia Pro Finanse i Księgowość 2014 System Symfonia Pro to nowa pozycja w ofercie w ramach linii Symfonia, obsługująca obszar finansowy i handlowy. Została wyposażona w funkcjonalności pozwalające na dokonywanie analizy bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa oraz czytelną prezentację wyników analiz w postaci wykresów. Wizualna prezentacja danych umożliwia łatwe tworzenie zestawień graficznych z dostępnych w programach danych. Szerokie możliwości dostosowania wyglądu wykresu pomagają w łatwej interpretacji przygotowanych raportów. Zmiany w programie związane z obsługą graficznej prezentacji danych dostępnej w wersji Symfonia Pro 12 Wykresy są graficznym przedstawieniem danych dostępnych w tabeli przestawnej. W zależności od rodzaju analizowanych danych, Użytkownik otrzymuje zestaw wymiarów i wartości, które można wykorzystać w tabeli przestawnej. Uruchamianie funkcjonalności linii Symfonia Pro w programie Finanse i Księgowość 13 Charakterystyka zestawień 14 Lista wykresów predefiniowanych 14 Parametry wykresów 16 Zarządzanie wykresami 16 Wykresy własne 17 Okno graficznej prezentacji danych 17 Okno kreatora wykresu 22

5 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 5 Baza demonstracyjna 23

6 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 6 Wersja 2014.d Zmiana daty programu przy wykonywaniu raportów Poprawiono błąd powodujący zmianę daty programu na datę systemową po wykonaniu niektórych raportów. Informacje na rejestrach VAT Na wydruku rejestru VAT poprawiono wykazywanie danych kontrahenta incydentalnego z innego roku niż rozliczany okres VAT. Dokument specjalny zakupu wykazywanie wartości Poprawiono wykazywanie kwot w polach Netto Waluta, VAT Waluta, Brutto Waluta dla dokumentów Dokument specjalny zakupu z wprowadzonymi w rejestrze kwotami tylko w złotówkach Zamykanie miesięcy numeracja dokumentów Poprawiono weryfikację ciągłości numeracji dokumentów podczas zamykania miesiąca. Księgowanie wyjątków z EDP Poprawiono błąd polegający na usuwaniu wyjątków EDP podczas księgowania dokumentu. Zmiana kwoty nie wchodzącej do rejestru VAT Poprawiono błąd powodujący zamknięcie programu przy zapisie dokumentu FVS po zmianie wartości kwoty nie wchodzącej do rejestru VAT. Polecenie księgowania pusty opis Poprawiono błąd skutkujący wyświetlaniem pustego opisu konta na raporcie Polecenie księgowania dla dokumentów obsługiwanych jak Dokument prosty. Adres firmy na wydrukach Poprawiono formatowanie znajdującego się na wydrukach adresu firmy bez wprowadzonej ulicy. Sortowanie na wydruku rejestru VAT Dla wydruków rejestrów VAT poprawiono sortowanie po numerze ewidencyjnym. Definicja rejestru - niepoprawna stawka VAT Poprawiono mechanizm edycji definicji rejestrów VAT. Zmiana Rodzaju rejestru w istniejącej definicji rejestru VAT o typie Eksport lub Sprzedaż nie skutkuje podpowiadaniem niepoprawnych stawek VAT. Wersja 2014.c Wyliczanie kwot na deklaracji CIT-8/o W deklaracji CIT-8/0 poprawiono formuły służące do wyliczania kwot w polach 41, 42, 43, 45 oraz pozostałych pól, do których są pobierane z nich dane. Wyliczanie kwot na deklaracji CIT-8/o W deklaracji CIT-8/0 poprawiono wyświetlanie wartości 0,00 w tych polach, których ta wartość dotyczy. Edycja planu kont z poziomu wprowadzania dokumentu księgowego Poprawiono prezentację struktury planu kont po wykonaniu operacji edycji planu kont z poziomu wprowadzenia dokumentu księgowego.

7 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 7 Okres rejestru VAT na fakturze VAT zakup Poprawiono dostępność okresu rejestru VAT na formatce FVZ zgodnej z okresem sprawozdawczym, po zmianach okresu na późniejszy a następnie powrocie do okresu pierwotnego. Drukowanie komunikatów Importu specjalnego Poprawiono drukowanie komunikatów importu po wczytaniu danych za pomocą Importu specjalnego. Szablony numeracji miesięcznej na dokumentach księgowych Poprawiono prezentację informacji o nieciągłości numerów ewidencyjnych podczas zamykania miesięcy dla dokumentów księgowych z szablonem numeracji miesięcznej. Wersja 2014.b Nowy formularz e-deklaracji CIT-8 Zmieniono schemat e-deklaracji CIT-8 (21) zgodnie ze zmianą opublikowaną pod numerem wzoru 2014/02/1446. Automatyczne wypełnianie rozrachunków dla faktur sprzedaży importowanych z programu Handel Poprawiono proces automatycznego wypełniania rozrachunków dla faktur sprzedaży zaimportowanych z programu Symfonia Handel. Po wybraniu typu importowanego dokumentu obsługiwany jak Faktura VAT sprzedaży, zaznaczeniu opcji automatycznego tworzenia transakcji dla kont wymagających rozrachunków oraz wymogu wypełniania rozrachunków dla konta rozrachunkowego, rozrachunek zostaje wypełniony automatycznie. Sumowanie wartości w oknie przeglądania rejestrów Poprawiono sposób zaokrąglania kwot netto, VAT i brutto i wykazywania ich w oknie Lista rejestrów VAT, otwieranym z menu Rejestry / Przeglądanie. Użycie rejestru korygującego w dokumentach obsługiwanych jak Raport kasowy W dokumentach obsługiwanych jak Raport kasowy umożliwiono użycie rejestru VAT oznaczonego, jako Korekta. Okres rejestru VAT na bazach konwertowanych Dla baz konwertowanych poprawiono listę dostępnych okresów rejestrów VAT na formatkach wprowadzania dokumentów z poprzedniego okresu. Na formatce Rejestry można wybrać okres rejestru VAT zgodny z datą wynikającą z ustawienia dat dla okresu VAT w definicji dokumentu. Okres rejestru VAT w dokumentach obsługiwanych jak Raport kasowy i Rozliczenie zaliczki. Poprawiono listę dostępnych okresów rejestrów VAT na formatkach wprowadzania dokumentów - Raport kasowy i Rozliczenie zaliczki - z poprzedniego okresu. Na formatce Rejestry można wybrać okres rejestru VAT zgodny z datą dokumentu. Przesunięte wartości na wydrukach RZIS Poprawiono wykazywanie wartości dla poszczególnych kont na raporcie Rachunek zysków i strat, otwieranym z menu Raporty / Zestawienia. Przesunięte wartości na wydrukach Bilansu Poprawiono wykazywanie wartości dla poszczególnych kont na raporcie Bilans, otwieranym z menu Raporty / Zestawienia.

8 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 8 Wyświetlanie nazwy kontrahenta w raporcie Kontrola biznesowa Rachunku korygującego sprzedaż Poprawiono wyświetlanie nazwy kontrahenta w polu Pozycja 1 w raporcie Kontrola biznesowa Rachunku korygującego sprzedaż. Wersja 2014.a Rejestr VAT na kopii dokumentu księgowego z rejestrem VAT Poprawiono zapis w rejestrze VAT nowego dokumentu księgowego, który powstał jako kopia zapisanego dokumentu księgowego posiadającego wypełniony rejestr VAT. Księgowanie do ksiąg dokumentu z zapisami na konto pozabilansowe z podpiętym słownikiem Poprawiono księgowanie do ksiąg dokumentów z zapisami na konta pozabilansowe, które posiadają podpięte słowniki. Zdublowana numeracja dokumentów kompensaty walutowej Poprawiono numerację dokumentów, które zostają wystawione do bufora po wygenerowaniu w kompensacie walutowej rozliczenia z kontrahentami. Raport Kontrola podatkowa zobowiązań Poprawiono zapisy w raporcie Kontrola podatkowa zobowiązań w przypadku, gdy 150 dni po terminie płatności upływa w innym roku obrotowym niż termin płatności zobowiązania. Raport Kontrola podatkowa należności Poprawiono zapisy w raporcie Kontrola podatkowa należności w przypadku, gdy 150 dni po terminie płatności upływa w innym roku obrotowym niż termin płatności należności. Wielkość czcionki w programie Poprawiono wyświetlanie w programie czcionek po zwiększeniu DPI w ustawieniach systemu Microsoft. Wersja 2014 Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego Nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług, ze zmianami wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2014 roku, dotyczy zasad ustalania momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT. Jako termin powstania obowiązku podatkowego Ustawa definiuje termin dokonania dostawy towarów lub moment wykonania usługi. Moment powstania obowiązku podatkowego uniezależnia się od daty wydania towaru, a wiąże z datą przeniesienia prawa do rozporządzenia towarem. W programie Finanse i Księgowość w oknie definiowania typów dokumentów dodano parametr VAT sterowany przybierający wartości: Dla sprzedaży z wyborem: data dokumentu lub data operacji gospodarczej. Dla zakupu z wyborem: data dokumentu, data operacji gospodarczej lub data wpływu. Dla eksportu z wyborem: data dokumentu lub data operacji gospodarczej. Dla importu z wyborem: data dokumentu, data odprawy celnej.

9 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 9 Dokument specjalny Dokument specjalny umożliwia ewidencjonowanie transakcji wymagających jednoczesnego rozliczenia podatku naliczonego i należnego, fakturowanego w PLN lub walucie obcej. Użytkownik może ewidencjonować transakcje na dokumentach o charakterze dokumentu specjalnego: Dokumencie specjalnym sprzedaży z wyborem waluty, z domyślnym rejestrem VAT: należnym, okresem sterowanym datą dokumentu lub datą operacji gospodarczej i parametrem VAT sterowany ustawionym na datę dokumentu lub datę operacji gospodarczej; Dokumencie specjalnym zakupu z wyborem waluty, z domyślnym rejestrem VAT: naliczonym, okresem sterowanym datą wpływu, datą dokumentu lub datą operacji gospodarczej i parametrem VAT sterowany ustawionym na datę wpływu, datę dokumentu lub datę operacji gospodarczej; Dokumencie specjalnym zakupu z samoopodatkowaniem z wyborem waluty, z domyślnymi rejestrami VAT: naliczonym i należnym - sprzedaż z odwrotnym opodatkowaniem, z parametrem VAT sterowany ustawionym na datę wpływu, datę dokumentu lub datę operacji gospodarczej. Ponadto, Użytkownik może ewidencjonować transakcje walutowe przy pomocy następujących typów dokumentów własnych, utworzonych na podstawie wzoru Dokument specjalny: Dokument specjalny sprzedaży w walucie obcej, Dokument specjalny korygujący sprzedaż w walucie obcej, Dokument specjalny zakupu w walucie obcej, Dokument specjalny korygujący zakup w walucie obcej, Dokument specjalny z samoopodatkowaniem w walucie obcej, Korekta dokumentu specjalnego w walucie obcej. Rejestr: Sprzedaż z odwrotnym opodatkowaniem Na potrzeby ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych na dokumentach specjalnych w PLN i walutowych dodano nowy rejestr sprzedaży: Sprzedaż z odwrotnym opodatkowaniem, z typem rejestru: Sprzedaż i rodzajem rejestru: Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

10 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 10 Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych na dokumencie specjalnym W trakcie ewidencjonowania operacji gospodarczej, oprócz daty wpływu i nieedycyjnej daty wprowadzenia dokumentu, należy wprowadzić datę dokumentu i datę operacji gospodarczej. Okno rejestru zawiera pola: waluta które otwiera kartotekę walut, jeżeli Użytkownik ewidencjonuje dokument walutowy, kurs VAT i kurs CIT/PIT które otwierają okno z tabelą kursów, jeżeli Użytkownik ewidencjonuje dokument walutowy. Jeżeli zostanie wybrany rodzaj zdarzenia: zakup z samoopodatkowaniem VAT, na formatce rejestru dokumentu specjalnego należy wypełnić pola rejestrów: naliczony i należny. Maski kont dla dokumentu specjalnego W oknie Ustawienia >> Parametry stałe >> Rejestry i konta VAT >> Maski kont, w przypadku dokumentu o charakterze dokumentu specjalnego i rodzaju transakcji - zakup z samoopodatkowaniem, można jednocześnie ustawić podpowiedź dla VATu należnego i naliczonego.

11 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 11 Nowe raporty dla dokumentów specjalnych Dodano nowe raporty dla dokumentów specjalnych: Dokument specjalny bufor i Dokument specjalny księgi. Raporty wywoływane są odpowiednio z listy dokumentów w buforze oraz z listy dokumentów w księgach. Nowe raporty Zostały dodane raporty otwierane z menu Raporty >> Urzędy: Kontrola podatkowa zobowiązań (VAT naliczony) raport prezentuje wszystkie zobowiązania, które powinny być skorygowane w wybranym okresie rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym). Kontrola podatkowa należności (VAT należny) raport prezentuje wszystkie należności, które powinny być skorygowane w wybranym okresie rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym). W przypadku częściowego rozliczenia, odpowiednio zobowiązań lub należności, wybrany raport prezentuje odpowiednią proporcję podatku VAT. Po wybraniu w menu zakładkowym Raporty, odpowiednio, polecenia Kontrola podatkowa należności (VAT należny) lub Kontrola podatkowa zobowiązań pojawia się okno parametrów raportu. Kompensata walutowa Dodano możliwość prowadzenia wzajemnych rozliczeń w sytuacji, gdy pomiędzy kontrahentami występują dwukierunkowe rozrachunki w walucie obcej. Możemy wówczas zaproponować kontrahentowi wzajemną kompensatę, gdzie za pomocą noty księgowej, bez przepływu gotówki zostaną zlikwidowane nierozliczone rozrachunki w wybranej walucie obcej. Program wspomaga ten proces przygotowując wezwanie do kompensaty, notę do zaksięgowania oraz dokumenty różnic kursowych.

12 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 12 Aby otworzyć dokument kompensaty należy wybrać przycisk Kompensata walutowa, dostępny w menu Operacje na liście rozrachunków. Ważne, aby w kryteriach wyszukiwania rozrachunków wskazać kontrahentów razem oraz ograniczyć wybór transakcji do nierozliczonych przeterminowanych lub tylko do nierozliczonych (zależnie od przyjętej między stronami umowy). Powstanie lista wszystkich kandydatów do kompensaty, z którymi Użytkownik posiada nierozliczone zarówno zobowiązania jak i należności. Zostanie otwarte okno: Kontrahenci z dokumentami do kompensaty walutowej, w której należy wskazać kontrahenta z przypisaną do niego walutą. Po wybraniu kontrahenta polecenie Wybierz otworzy okno z proponowanym wariantem rozliczenia. Można zastąpić proponowany wariant rozliczenia innymi dokumentami, które prezentowane są w oknie kompensaty w oddzielnym panelu. W przypadku wybrania w ustawieniach programu Parametry stałe >> Kursy walut do kompensaty opcji Z dnia kompensaty lub umowny zostanie uaktywniony przycisk Kursy, otwierający tabelę kursów, dzięki której możemy wprowadzić i wybrać konkretny kurs walutowy. Wystawiony do bufora dokument kompensaty prezentuje wygenerowane w kompensacie rozliczenie, ponad to wystawiane są dokumenty różnic kursowych. Przeglądając w buforze dokument kompensaty można wybrać raport Wezwanie do kompensaty w wersji polskiej lub angielskiej. Nowy formularz załącznika ORD-ZU do deklaracji podatkowych VAT Zaktualizowano formularz załącznika ORD-ZU Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7D i VAT-7K. Symfonia Pro Finanse i Księgowość 2014 System Symfonia Pro to nowa pozycja w ofercie w ramach linii Symfonia, obsługująca obszar finansowy i handlowy. Została wyposażona w funkcjonalności pozwalające na dokonywanie analizy bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa oraz czytelną prezentację wyników analiz w postaci wykresów. Wizualna prezentacja danych umożliwia łatwe tworzenie zestawień graficznych z dostępnych w programach danych. Szerokie możliwości dostosowania wyglądu wykresu pomagają w łatwej interpretacji przygotowanych raportów. Zmiany w programie związane z obsługą graficznej prezentacji danych dostępnej w wersji Symfonia Pro Wykresy są graficznym przedstawieniem danych dostępnych w tabeli przestawnej. W zależności od rodzaju analizowanych danych, Użytkownik otrzymuje zestaw wymiarów i wartości, które można wykorzystać w tabeli przestawnej. Zwiększenie efektywności procesu zarządzania dzięki szybkiemu dostępowi do informacji to bardzo ważny etap w rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Nowa funkcjonalność Pro, dostępna w programach Systemu Zarządzania Symfonia od wersji 2014 umożliwia przejrzystą, tabelaryczną i graficzną prezentację danych analitycznych i innych informacji o stanie działalności przedsiębiorstwa. Wizualna prezentacja pozwala dostrzegać zdarzenia, stany lub trendy, które wymagają szczególnej uwagi lub podjęcia działań przez wyspecjalizowane zasoby. Funkcjonalność wyróżnia się prostotą rozwiązania, ergonomią, spójnością oraz kompletnością. Użytkownicy funkcjonalności Pro w poszczególnych programach biznesowych Systemu Symfonia, mogą sporządzać zestawienia w obsługiwanych przez nich obszarach sprzedaży, zakupu i finansów. Dane prezentowane są zarówno przy użyciu standardowych postaci jak i typów zestawień graficznych zdefiniowanych przez Użytkowników.

13 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 13 Wersja Pro objęta jest odrębnym licencjonowaniem. W celu skorzystania z funkcji w niej zawartych należy zakupić stosowną licencję a następnie ją aktywować podobnie jak się to odbywa przy zakupie nowej wersji programu. Wykupiona funkcjonalność dostępna jest na wszystkich terminalach obsługujących dany program, bez względu na liczbę stanowisk. Uruchamianie funkcjonalności linii Symfonia Pro w programie Finanse i Księgowość Zestawienia i graficzną reprezentację danych uzyskuje się: z paska narzędziowego poleceniem Wskaźniki, wybraniem grupy wykresów a następnie wskazaniem zestawienia poleceniem Wykonaj w menu Wskaźniki >> Zarządzanie wykresami, otwierającym okno Lista wykresów, po wybraniu grupy wykresów i wskazaniu zestawienia poprzez wskazanie zestawienia w oknie rozrachunków z menu Wykresy

14 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 14 z okna rozrachunków z menu Wykresy >> Lista wykresów, otwierającym okno Lista wykresów po wybraniu polecenia Wykonaj na wskazanym zestawieniu. Charakterystyka zestawień Wykresy są graficzną reprezentacją danych wyświetlanych w postaci tabeli przestawnej. W zależności od rodzaju analizowanych danych, Użytkownik otrzymuje zestaw wymiarów i wartości, które może wykorzystać w tabeli przestawnej. Zestawienia prezentowane są w układzie z podziałem na część graficzną w górnej części i tabelaryczną w dolnej. Lista wykresów predefiniowanych Dla wersji Symfonia Pro zostały przygotowane wykresy predefiniowane, które w łatwy i intuicyjny sposób można dostosować do swoich potrzeb. Obroty kont księgowych Wykresy w tym obszarze prezentują zmiany wartości obrotów na kontach księgowych. Dostępne zestawienia dają możliwość porównywania wartości obrotów wybranych kont na dowolnych poziomach analitycznych oraz analizy tych danych w czasie na przestrzeni roku obrachunkowego. Obroty mogą być analizowane w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym, narastająco bądź za wybrany przez użytkownika okres. Dane mogą być zestawiane z uwzględnieniem bufora księgowego bądź tylko z ksiąg oraz mają możliwość parametryzowania wartości pochodzących z bilansu otwarcia, obrotów rozpoczęcia oraz przeksięgowań końcoworocznych.

15 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 15 Wykresy predefiniowane w tym obszarze: Rozrachunki Obroty kont w kwartałach Obroty kont w kwartałach narastająco Obroty kont w kwartałach zbiorczo Obroty kont w miesiącach Obroty kont w miesiącach narastająco Obroty kont w miesiącach zbiorczo Obroty kont za okres Zestawienia przedstawiające stan rozrachunków z bogatymi możliwościami parametryzacji oraz różnymi wariantami ujęcia danych (wg kontrahentów, stanu transakcji, terminu płatności, konta księgowego i wiele innych). Wykresy z obszaru rozrachunków dają możliwość bieżącego śledzenia stanów rozliczeń z odbiorcami i dostawcami oraz wyszukiwania rozrachunków w kontekście przepisów związanych z ulgą na złe długi oraz zatorami płatniczymi. Wykresy predefiniowane w tym obszarze: Należności przeterminowane wg kontrahentów Rozrachunki przeterminowane 150 dni od terminu płatności Zobowiązania 30 dni od terminu płatności Zobowiązania 90 dni od daty zaliczenia w koszty Wiekowanie należności i zobowiązań Zestawienia generowane na podstawie zaewidencjonowanej w systemie informacji o stanie rozrachunków, umożliwiające grupowanie transakcji w obrębie zdefiniowanych przedziałów przeterminowania. Funkcjonalność daje możliwość ujęcia danych według kontrahentów, rodzaju rozrachunków, stanu transakcji i wiele innych. Dodatkowo jest również możliwość samodzielnego definiowania zakresu okresów przeterminowania oraz agregowania danych wg terminu płatności a także daty dokumentu. Wykresy predefiniowane w tym obszarze: Wiekowanie należności Wiekowanie transakcji - należności i zobowiązania niezapłacone przeterminowane Wiekowanie transakcji - należności i zobowiązania niezapłacone przeterminowane wg daty dokumentu Wiekowanie transakcji - należności niezapłacone wg kontrahentów Wiekowanie transakcji - zobowiązania niezapłacone wg kontrahentów Wiekowanie zobowiązań Zapisy kont księgowych Zestawienia prezentujące dane zapisów na kontach księgowych z możliwością agregowania danych dodatkowo po treści zapisu, numerze dokumentu lub wybranych okresów czy dat. Obszar zapisów posiada możliwości analogicznej jak dla obrotów parametryzacji, między innymi agregowania danych na dowolnym poziomie analitycznym w wybranym okresie. Istnieje również możliwość zestawiania zapisów wybranych kont łącznie na jednym zestawieniu. Wykresy predefiniowane w tym obszarze: Rejestry VAT Zapisy analityk w okresie Zapisy syntetyk w okresie Zestawienia prezentujące dane z rejestrów VAT w podziale na rodzaj podatku, wg stawek VAT, typ ABCD. Funkcjonalność ma możliwość prezentacji zestawień zakupowych oraz sprzedażowych wg kontrahentów np. w ujęciu porównującym rok do roku. Szerokie możliwości parametryzacji danych pochodzących z rejestrów. Wykresy predefiniowane w tym obszarze: Rejestr VAT wg rodzaju w czasie

16 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 16 Rejestr VAT wg rodzaju w wybranym okresie Rejestr VAT wg stawek w czasie Rejestr VAT wg stawek w okresie Sprzedaż RAZEM w okresach Sprzedaż wg kontrahentów Sprzedaż wg rejestrów VAT Zakup Razem w okresach Zakup wg kontrahentów Zakup wg rejestrów VAT Zakup z podziałem na typ ABCD w okresach Parametry wykresów Wykonywanie zestawień domyślnie poprzedzane jest wyświetleniem okna dialogowego z wyborem parametrów określających zakres danych wykorzystywanych przez wykres. Możliwe jest wyłączenie okna parametrów odrębnie dla każdego zestawienia, dzięki czemu wykres wygenerowany zostanie na podstawie ustawień domyślnych w zestawieniach predefiniowanych. Dotyczy to również zestawień zdefiniowanych i zapisanych przez Użytkownika z ustawionym zestawem parametrów. Sterowanie pytaniem o parametry przeprowadza się w oknie Zarządzanie wykresami, poprzez ustawienie znacznika w kolumnie Opcje. W programie Finanse i Księgowość okno parametrów wykresów nie jest wywoływane, gdy zestawienie wykonywane jest bezpośrednio z okna rozrachunków, niezależnie od ustawienia znacznika w kolumnie Opcje. W takim przypadku wykres jest generowany dla listy wyświetlonych pozycji. Zarządzanie wykresami W oknie Lista wykresów poza możliwością sterowania parametrami, opisaną powyżej, można przeprowadzać podstawowe czynności administracyjne. Możliwa jest zmiana nazwy wcześniej zapisanego zestawienia własnego. Dostęp do edycji nazwy uzyskuje się po dwukrotnym jej kliknięciu. Kasowanie własnego zestawienia realizuje się z pomocą przycisku Usuń. Nie jest możliwe usunięcie wykresów predefiniowanych fabrycznie. Możliwe jest jednak skorzystanie ze znaczników w kolumnie Aktywny, dzięki cze-

17 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 17 mu można ukryć nieużywane wykresy by nie wyświetlały się w listach dedykowanych obszarom tematycznym. Wykresy własne Jeżeli Użytkownik zdefiniuje zestawienie z wybranymi parametrami i je zapisze, zostanie ono wyświetlone na liście zestawień w oknach: Lista wykresów, Wykresy w oknie rozrachunków oraz w oknie Wykresy >> grupa zestawień właściwa dla zdefiniowanego zestawienia. Zestawienia te są oznaczone ikonką. Jeżeli zestawienie zostanie zdefiniowane przez innego Użytkownika, wówczas jest oznaczone ikoną i pozostali Użytkownicy nie mogą go edytować ani usunąć. Okno graficznej prezentacji danych Dane do wykresów są pobierane z tabeli przestawnej. Zestawienia otwierane są w odrębnych oknach, co pozwala na rozmieszczenie na monitorze okna programu i wykresów tak, by zoptymalizować dostęp do informacji.

18 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 18 Okno zestawienia składa się z następujących elementów: 1. Menu główne - opcje Plik Zapisywanie wykresu oraz jego parametrów pod własną nazwą Drukowanie wykresu, tabeli oddzielnie i razem Eksport tabeli do Excela Eksport do PDF Podgląd wydruku i eksportu wykresu i tabeli oddzielnie i razem Zamknięcie okna zestawienia Edycja Kopiowanie do schowka wybranych (zaznaczonych) wartości liczbowych z tabeli Przywracanie stanu zapisanego Tabela Wyróżnianie wartości ujemnych Wyświetlanie/ukrywanie lista elementów tabeli Wyczyszczenie filtrów tabeli Wykres Wybór rodzaju wykresu Określenie palety kolorów Ustalenie parametrów legendy, etykiet danych i osi oraz wartości dyskretnych osi X Domyślne pobieranie sum Ustalanie opcji wykresu polecenie otwiera okno kreatora konstrukcji i prezentacji typu wykresu Widok: Wyświetlanie lub ukrywanie parametrów zestawienia Ukrywanie/wyświetlanie wykresu Ukrywanie/wyświetlanie tabeli Pomoc Otwarcie pliku pomocy kontekstowej Wyświetlenie okna z informacjami na temat wersji programu, zajmowanej pamięci oraz liczby wierszy danych w wykresie Wybrane opcje dostępne są również w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy użytym w wybranym obszarze zestawienia.

19 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d Pasek narzędziowy Na pasku narzędziowym znajdują się wybrane polecenia z menu głównego. Zapewnia to szybki dostęp do: zapisywania, drukowania, eksportu do Excela oraz PDF, drukowania, wyboru rodzaju wykresu, ustawienia parametrów wykresu, przełączania paska parametrów zestawienia, przywrócenia stanu zapisanego, dostępu do pomocy kontekstowej. 3. Panel danych - tabela przestawna Zastosowanie tabeli przestawnej pozwala na dowolne wybieranie pól z dostępnych dla danego zestawienia wymiarów i wartości. Modyfikowanie konfiguracji parametrów tabeli umożliwia analizowanie szeregu wariantów zestawień. Zmieniając ustawienia pól oraz nadkładając filtry na poszczególne elementy można wydobyć różne informacje niezbędne do analizowania obszarów działania firmy. Dodatkowo, sparametryzowane w odpowiedni sposób zestawienie można wyeksportować do Excela, do pliku PDF, zapisać pod swoją nazwą lub wydrukować. Podgląd wydruku i eksportu pozwala również zapisać zestawienie w wielu popularnych formatach.

20 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 20 Panel tabeli przestawnej oddzielony jest od wykresu paskiem narzędziowym szybkiego dostępu do poleceń: kopiowania, wyróżniania wartości ujemnych, prezentacji wybranej ilości wierszy w stosunku do pierwszej kolumny zestawienia, rodzaju podsumowania danych według wybranego wymiaru, zdejmowania filtrów tabeli ukrywania i pokazywania listy dostępnych elementów do wykorzystania w tabeli. Sama tabela jest oparta o wymiary i wartości. Lewa część zawiera elementy możliwe do wykorzystania w konstrukcji tabeli. Prawa natomiast, zasadnicza, zawiera dane wyświetlane w strukturze zależnej od układu wymiarów zastosowanych w obszarze kolumn, wierszy, filtrowania oraz danych. Zarówno elementy z listy jak i nazwy użyte w obszarach można zmieniać poprzez przeciąganie z miejsca na miejsce. W powyższej tabeli zostało przedstawione zestawienie wiekowania transakcji wg typu rozrachunku. W tabeli poniżej, dla tego samego zestawu elementów i danych, przedstawione jest wiekowanie wg okresów przeterminowania.

21 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 21 Uzyskane to zostało poprzez zamianę miejscami elementów z obszaru wierszy i kolumn. Elementy w obrębie prostokątnej ramki mogą zawierać dodatkowe, funkcjonalne symbole graficzne. Na poniższym przykładzie widoczne są dwa małe trójkąty oraz miniaturowy lejek. Trójkąt po prawej stronie nazwy elementu symbolizuje możliwość zmiany kolejności sortowania danych na rosnącą lub malejącą. Trójkąt z lewej strony symbolizuje charakter elementu zgrupowanego z ukrytą podstrukturą, którą można rozwinąć przez jego kliknięcie. Może to być struktura analityczna kont lub podział elementów odpowiedzialnych za datę na interwały czasowe np. rok, kwartał, miesiąc. Rozwinięcie podstruktury pozwala na poszczególnych poziomach ustalić sortowanie oraz filtrowanie. Symbol lejka pozwala na ustawienie żądanego filtrowania poprzez zaznaczenie lub odznaczenie elementów na liście rozwijanej, uzyskanej poprzez jego kliknięcie. W elementach zgrupowanych, opisanych powyżej, możliwe jest filtrowanie z wykorzystaniem hierarchicznej struktury pokazanej na poniższej ilustracji.

22 Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d 22 Filtrowanie obowiązuje w tabeli do czasu usunięcia go z elementu. Usunięcie elementu z ustawionym filtrem z któregokolwiek z obszarów tabeli przestawnej nie likwiduje filtrowania. Zakres danych tabeli będzie ograniczony ustawionym filtrem elementu spoza tabeli. 4. Panel wizualizacji danych Dane z tabeli przestawnej mogą być przedstawiane w panelu wizualizacji na różnego rodzaju wykresach np.: kolumnowych, słupkowych, bąbelkowych, schodkowych, kołowych, lejkowych, giełdowych i Gantta. Szeroki wybór rodzajów wykresów umożliwia taką wizualizację danych, która w najpełniejszy sposób zapewni czytelność i łatwość analizowania danych. Panel składa się z nagłówka, w którym widoczny jest tytuł wykresu oraz z samego wykresu. Wygląd wykresu można zdefiniować w oknie Kreatora wykresu otwieranego z menu Wykres. Okno kreatora wykresu Kreator wykresu otwierany jest w oknie niezależnym od okna zestawienia, co pozwala na ich wygodne rozmieszczenie na ekranie monitora. Okno kreatora wykresu składa się z menu wyboru ustawień podzielonego na część definiowania konstrukcji wykresu i definiowania części prezentacyjnej oraz panelu, w którym prezentowany jest widok wy-

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1e

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1e Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1e Opis zmian Wersja 2013.1e Nowe formularze deklaracji podatkowych VAT UE i VAT-UEK 5 W związku z wejściem Chorwacji do Unii Europejskiej zostały uaktualnione formularze

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura

Sage Symfonia Start Faktura Sage Symfonia Start Faktura Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Wersja 2015.c 4 Deklaracje 4 Aktualizacja e-deklaracji PIT-11(22) 4 Wypełnianie adresu Urzędu Skarbowego na deklaracji 4 Jedna deklaracja dla wszystkich firm

Bardziej szczegółowo

Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika

Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SYSTEM FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7 Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net.pl Wstęp Przeznaczenie systemu: System FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ służy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

Finanse i Księgowość dla WINDOWS

Finanse i Księgowość dla WINDOWS System Zarządzania SYMFONIA Finanse i Księgowość dla WINDOWS Wersja 5.1 Copyright 1993-20013MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1

Instrukcja użytkownika. Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1 Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.3.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06

Zakład Projektowo - Handlowy  M A D A S O F T  40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY DEMEGA wersja 6.41 dla systemu Windows KATOWICE 2015 ..

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Spis treści 9 KSIĘGOWOŚĆ... 9.9 9.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 9.9 9.2 Opis funkcji dostępnych w module... 9.10 9.2.1 Menu główne...9.10 System...9.10

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Moduł Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i Księgowość Moduł Finanse i Księgowość STREAM soft Wersja 2.7.239 2 Finanse i Księgowość Spis treści Słowo wstępne 7 Część I Charakterystyka modułu Finanse i Księgowość 9 1. Przeznaczenie modułu 9 2. Budowa modułu

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo