ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I półroczu 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I półroczu 2015"

Transkrypt

1 ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I półroczu 2015 sierpień 20,

2 AGENDA Kluczowe wydarzenia Działalność operacyjna Inicjatywy strategiczne Perspektywy Załączniki 2

3 KLUCZOWE WYDARZENIA Solidne wyniki półroczne Pozytywne trendy w zakresie ryzyka kredytowego Dzięki sprzedaży portfela niepracujących kredytów detalicznych wskaźnik NPL dla pożyczek znacząco poniżej średniej rynkowej (9,8% w 2 kw 15 vs. 13,2% in 1 kw 15) Wskaźnik NPL dla kredytów hipotecznych spadek o 20bps kw/kw (2,2%) Wskaźnik NPL dla kredytów firmowych spadek o 10bps QoQ (at 9,7%) Poziom płynności na bezpiecznym poziomie zapewniający przyszły wzrost akcji kredytowej Wskaźnik kredyty/depozyty: 95,2% Kredyty +PLN 934mln kw/kw, +PLN 6,467mln r/r Depozyty +PLN 1,975mln kw/kw, +PLN 8,357 mln r/r Marża odsetkowa netto nieznacznie niższa w związku z nie przeszacowaniem depozytów założonych przed 6-tym marca (obniżka stóp) NIM of 4,5% (-10bps kw/kw) Integracja z Meritum przebiega zgodnie z planem 3

4 FUZJA Z MEIRUTM Fuzja z Meritum Bank 30 czerwca 2015 fuzja prawna Osiągnięcie minimum 36 mln synergii 36m w 2015 niezagrożone (5 mln w kw/kw): Redukcja 607 etatów w 2 kw 15 Zamknięcie 60 oddziałów w 2 kw 15 Maksymalne koszty integracji zgodnie z planem 50 mln (9,7 mln dotychczas) Negocjacje z franczyzobiorcami zakończone. Zdefiniowanie docelowego modelu biznesowego oraz rozpoczęcie rebranding u. Fuzja operacyjna w toku, prowadzona zgodnie z najlepszymi praktykami Zarząd Banku wzmocniony powołaniem Joanny Krzyżanowskiej odpowiedzialnej za Consumer Finance, pośredników i agencje. 4

5 AGENDA Kluczowe wydarzenia Działalność operacyjna Inicjatywy strategiczne Perspektywy Załączniki 5

6 PODSTAWOWE DANE FINANSOWE (A/B)-1 1P'15 wpływ w mln zł 1P'15 1P'14 2kw'15 1kw'15 (D/E)-1 (%) (%) Meritum A B C D E F G Wynik odsetkowy Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności handlowej i inny Przychody razem Koszty działania Odpisy z tyt. utraty wartości i rezerw Zysk brutto Zysk netto Zysk netto z wyłączeniem efektów integracji* w mln zł 1P'15 1P' (A/B)-1 (%) 1kw'15 (D/B)-1 (%) (A/D)-1 (%) 1P'15 wpływ Meritum Kredyty Depozyty Kapitały Aktywa P'15 1P'14 A-B 2kw'15 1kw'15 D-E ROE (%)** 11,5 12,1-0,6 11,0 12,2-1,2 ROA (%)** 1,1 1,2-0,1 1,0 1,2-0,2 C/I (%) 49,8 50,8-1,0 50,0 49,6 0,4 CoR (%)** 2,3 2,3 0,0 2,2 2,3-0,1 L/D (%) 95,2 102,1-6,9 95,2 98,6-3,4 NPL (%) 8,3 8,4-0,1 8,3 9,8-1,5 NPL wskaźnik pokrycia (%) 58,3 52,6 5,7 58,3 58,5-0,2 CAR (%) 12,8 13,1-0,4 12,8 13,0-0,3 Tier 1 (%) 10,2 11,5-1,3 10,2 10,4-0,2 * Zysk netto z wyłączeniem efektów integracji, tj.: zysk netto + koszty integracji + wyłączenia wartości godziwej - synergie **Wskaźniki obliczone w oparciu o annualizowane wyniki Meritum za 1 kw (nie tylko za okres konsolidacji ) 6

7 WZROST PORTFELA KREDYTOWEGO Struktura portfela kredytowego Alior porównywalne Alior + Meritum w mln zł 46% klienci biznesowi 54% klienci detaliczni % +16% % 44% % 55% % 57% (incl. 8 Meritum) (incl. 842 Meritum) (incl Meritum) Inne kredyty (w tym 1 Meritum) Faktoring Kredyty inwestycyjne Kredyty obrotowe Inne kredyty (w tym 227 Meritum) Pozostałe kredyty hipoteczne Kredyty mieszkaniowe Kredyty gotówkowe 2kw 14 1kw 15 2kw 15 2kw 15 Wartość kredytów w CHF wynosi 211 mln zł na koniec 2kw 15, co stanowi 0,7% portfela kredytowego banku. 7

8 BAZA DEPOZYTOWA Detaliczne Alior dane porównywalne +20% Kredyty/Depozyty = 95,2% +37% Alior + Meritum K/D=85% Depozyty Kredyty 64% 57% (w tym Meritum) (w tym 755 Meritum) kw 14 1kw 15 2kw 15 2kw 15 2kw 15 2kw 15 w mln zł Terminowe, bankowe pap. wart., inne Bieżące Kredyty Przedsiębiorstwa % % (w tym 106 Meritum) (w tym 146 Meritum) K/D=114% Depozyty Kredyty 36% 43% kw 14 1kw 15 2kw 15 2kw 15 2kw 15 2kw 15 Terminowe, bankowe pap. wart., inne Bieżące Kredyty 8

9 RYZYKO KREDYTOWE NPL (%) 2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15 1k'15 Alior+Meritum 2k'15 Alior+Meritum 8,8 9,0 9,5 9,1 12,8 13,2 11,8 12,0 10,7 9,8 9,7 9,8 8,9 8,5 sprzedaż portfela wierzytelności PLN 663 m in k2 15 Średnia rynkowa* 10,9 11,5 3,4 2,5 2,5 2,2 2,4 2,2 2,4 2,2 Wskaźnik pokrycia (%) Biznes Detal Hipoteki 2k'14 3k'14 4k'14 Q1'15 k2'15 Q1'15 Alior+Meritum k2'15 Alior+Meritum Średnia rynkowa* Biznes Detal Hipoteki Portfel kredytowy struktura (%) Biznes Detal Hipoteki Alior + Meritum 43,4 36,2 20,4 Alior 45,1 32,2 22,7 Sektor bankowy* *Wskaźniki (na koniec czerwca 2015) obliczone na podstawie danych o należnościach sektorowych publikowanych przez Narodowy Bank Polski. W przypadku sektora należności dla przedsiębiorstw nie zawierają jednostek budżetowych. Detal to portfel klientów detalicznych pomniejszony o kredyty mieszkaniowe. 9

10 MARŻA ODSETKOWA NETTO Kształtowanie się marży odsetkowej netto (narastająco) Alior z wyłączeniem Meritum Alior + Meritum Średnia rynkowa 4,8% 4,3% 4,1% 4,6% 4,5% 2,8% 1P'14 1kw'15 1P'15 1kw'15 1P'15 1P'15 Średnia dla rynku obliczona w oparciu o dane po 2kw 15 dla następujących banków: (Alior, BZWBK, Pekao, PKOBP, ING, Millennium, mbank, Bank BPH, Bank Handlowy 2kw 15 oraz GetinNoble 1kw 15) Wyliczenie NIM dla ALior z wyłączeniem Meritum: NII fza 1kw 15 annualizowane, dzielone przez średnie aktywa odsetkowe na 4kw 14 i 1kw 15, NII za 1P 14/15 annualizowane, dzielone przez średnie aktywa odsetkowe z 4kw 13/14 i 2kw 14/15. Wyliczenie NIM dla Alior + Meritum: bazuje na konsolidacji Meritum w 1kw od (a nie tylko od do ), NII dla 1kw 15 annualizowane, dzielone przez aktywa odsetkowe na 1kw 15, NII dla 1P 15 annualizowane, dzielone przez średnie aktywa odsetkowe z 1kw 15 i 2kw

11 WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI Alior dane porównywalne Alior + Meritum Wynik kw 14 3kw 14 4kw 14 1kw 15 2kw 15 2kw 15 Przychody opłaty związane z rachunkami, kredytami, przelewami bancassurance obsługa kart płatniczych i kredytowych opłaty maklerskie Koszty 11

12 POZYCJA KAPITAŁOWA UMOŻLIWIA UTRZYMANIE PLANOWANEGO WZROSTU AKTYWÓW Alior dane porównywalne narastająco Alior + Meritum 12,1% 11,6% 12,4% 10,8% 10,0% 11,5% 1,2% 1,1% 1,2% 1,1% 1,0% 1,1% 2kw 14 3kw 14 4kw 14 1kw 15 2kw 15 2kw 15 ROE ROA Alior dane porównywalne Alior + Meritum 13,1% 13,8% 12,8% 13,0% 12,8% 11,5% 12,0% 11,2% 10,4% 10,2% 2kw 14 3kw 14 4kw 14 1kw 15 2kw 15 CAR Tier-1 12

13 UTRZYMANIE ŚCISŁEJ DYSCYPLINY KOSZTOWEJ Koszty / Dochody w I półroczu 2015 = 49,8% Alior dane porównywalne Alior+ Meritum +16% ,6% P'14 1P'15 Koszty integracji Koszty Meritum 1P'15 Koszty integracji w I półroczu 2015 r.: 9,7 mln zł. 13

14 LICZBA KLIENTÓW Akwizycja klientów Rozwój T-Mobile podstawą akwizycji klientów w 2 kw r. Spadek w pozostałych kanałach w efekcie proaktywnego zarządzania kontami nieaktywnymi 2kw 14 3kw 14 4kw 14 1kw 15 2kw 15 Retail Detal Corporate Przedsiębiorstwa Meritum Liczba klientów detalicznych wg kanałów sprzedaży 2kw 14 3kw 14 4kw 14 1kw 15 2kw 15 Oddziały Consumer Finance T-Mobile Meritum (detal)

15 POPRAWA JAKOŚCI WPŁYWÓW Z RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH Akwizycja koncentruje się na bardziej dochodowych klientach Konsekwentny wzrost akwizycji rachunków bieżących pierwszego wyboru (z wpływami z pensji) w nowej sprzedaży... 51% 50% 50% 50% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 50% 51% 51% 53% 54% 55% 56% I 2014 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2015 II III IV V VI Konta nieaktywne są stopniowo zamykane w tys. 20,5 29,2 42,7 25,9 19,9 25,7 16,3 liczba nowych rachunków liczba zamykanych rachunków 19,9 20,4 23,7 23,4 18,6 20,6 21,7 I 2015 II III IV V VI VII 15

16 OPTYMALIZACJA SIECI DYSTRYBUCJI W TOKU Alior dysponuje jedną z największych sieci dystrybucji w kraju Minioddziały Agencje Oddziały kw'15 2kw'15 Alior Meritum T-Mobile Razem Punkty sprzedaży Po fuzji z Meritum liczba punktów sprzedaży tworzących sieć dystrybucji (z T-Mobile) wynosi

17 AGENDA Kluczowe wydarzenia Działalność operacyjna Inicjatywy strategiczne Perspektywy Załączniki 17

18 SILNE PARTNERSTWO Z T-MOBILE W POLSCE PODSTAWĄ ZYSKOWNEGO WZROSTU Utrzymanie wysokiego tempa akwizycji klientów 226 tys. nowych klientów od startu w maju 14 Konsekwentny wzrost dochodowości Nowa sprzedaż pożyczki wzrost o 38 mln w 2kw 15 vs. 70 mln w okresie maj 14 mar 15 w wyniku kampanii marketingowej wspartej nowoczesnym CRM, Wzrost przychodu +53% kw/kw Rozbudowa sieci dystrybucji 144 placówek store-in-store pod koniec lipca placówek store-in-store na koniec 3 kw 15, dalsze 40 lokalizacji w fazie analizy Poszerzenie oferty produktowej Oferta dla małych firm/soho od czerwca 15 Finansowanie zakupu telefonów na bazie ofert preapproved lub w wyniku regularnej analizy zdolności kredytowej start 2 kw 15 18

19 POSZERZENIE STRATEGICZNEGO ALIANSU ALIOR BANK Z GRUPĄ DEUTSCHE TELEKOM Umowa z silnym partnerem pozwoli na wejście na rynek o wysokim potencjale Ponad 6 mln klientów Telekom Romania MC Jedna z największych gospodarek w naszym regionie, wysoki potencjał wzrostu dla usług bankowych, dynamiczny wzrost użytkowników smartfonów (28%, ulegnie podwojeniu w 2017) Sprawdzony, prosty i efektywny model biznesowy z innowacyjnym procesem analizy kredytowej Kontynuacja sprawdzonego modelu biznesowego T-Mobile Usługi Bankowe, wykorzystanie polskich doświadczeń i inwestycji Efektywne zarządzanie ryzykiem kredytowym dzięki weryfikacji dochodu online (z urzędu skarbowego), efektywne polityki kredytowe zgodne z wytycznymi organów nadzoru w Polsce i Rumunii, sprawdzone modele scoring owe bazujące na danych z banku i telekomu, Budowa silnej pozycji na zagranicznym rynku 800 tys. klientów w 5 tym roku działalności Organizacja sieci sprzedaży - IV kw 2015, start 1 kw 2016 Pierwszy krok międzynarodowej ekspansji Alior Banku dzięki ugruntowanej obecności Grupy DT na wielu rynkach europejskich 19

20 DZIAŁALNOŚĆ CONSUMER FINANCE Wolumeny cross-sell pod presją konkurencji Średnie miesięczne wolumeny kredytów ratalnych (w mln zł; narastająco) % Średnie miesięczne wolumeny sprzedaży krzyżowej (w mln zł; narastająco) % Plan przyszłego rozwoju i wzrostu zyskowności w oparciu o: Negocjacje 20 nowych umów z dużymi podmiotami handlu detalicznego (w celu zastąpienia wypowiedzianych nisko rentowych relacji) Rozpoczęcie działalności w finansowaniu nowych segmentów opieka zdrowotna, wyposażenie ekologiczne dla domów Znaczący rozwój finansowania e-commerce innowacyjny proces już wdrożony 20

21 POTWIERDZENIE KOMPETENCJI W BIZNESIE WHITE LABEL KONTYNUACJA WSPÓŁPRACY Z TESCO Status projektu Tesco zaakceptowało propozycję dalszej współpracy Umowa zostanie podpisana we wrześniu 2015 Dotychczasowe osiągnięcia Portfel kredytowy przekracza 100 mln PLN Wzrost sprzedaży pożyczki gotówkowej o 50% vs Miesięczny break-even osiągnięty w czerwcu 2015 Plany na przyszłość Plan akwizycji 250 tys. nowy klientów do 2018 Rozbudowa oferty produktów i usług pod marką Tesco w celu zaoferowania najwygodniejszych, zorientowanych na klienta rozwiązań Rozbudowa sieci sprzedaży by w pełni wykorzystać lokalizacje sklepów Tesco 21

22 AGENDA Kluczowe wydarzenia Działalność operacyjna Inicjatywy strategiczne Perspektywy Załączniki 22

23 PERSPEKTYWY NA ROK 2015 Perspektywy 2015 z uwzględnieniem Meritum Konsensus na 2015 rok: 373 mln zł* (wzrost z 353 mln zł w 1kw 15) Marża odsetkowa netto [NIM] ~4,7% Koszty / Dochody [C/I] poniżej 48% Koszty ryzyka [CoR] ~2,4% (poprzednio 2,5%) Wzrost portfela kredytów w 2015 roku 4 miliardy zł netto (poprzednio 5 miliardów zł netto) *na podstawie raportów analityków opublikowanych po ogłoszeniu wyników za 1 kw roku DI Investors - June 11, 2015, Raiffeisen Research - June 16, 2015, Research - June 18, 2015, Erste Group - July 1, 2015, PKO BP -6 lipca 2015, J.P. Morgan - 22 July 2015, Trigon - 22 lipiec 2015, BESI Research - July 23, 2015, DM BZWBK ; July 24, 2015, VTB - 27 lipiec 2015, Millennium - lipiec 2015, BESI - 11 Aug

24 AGENDA Kluczowe wydarzenia Działalność operacyjna Inicjatywy strategiczne Perspektywy Załączniki 24

25 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT in PLN m 2kw 14 3kw'14 4kw'14 1kw'15 2kw'15 Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu dywidend Przychody z tytułu opłat i prowizji Koszty z tytułu opłat i prowizji Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik handlowy Wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Koszty działania Wynik z odpisów aktualizujących z tyt. utraty wartości Zysk/Strata brutto Podatek dochodowy Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej przypadający udziałom niekontrolującym Zysk netto

26 BILANS 30 Cze Wrz Gru Mar Cze 15 Kasa i środki w banku centralnym Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pochodne instrumenty zabezpieczające Należności od banków Należności od klientów Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Aktywa przeznaczone do sprzedaży Aktywa z tytułu podatku dochodowego Bieżący Odroczone Pozostałe aktywa AKTYWA RAZEM Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów Pochodne instrumenty zabezpieczające Rezerwy Pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Bieżące Zobowiązania podporządkowane Zobowiązania, razem Kapitał własny Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Niepodzielony wynik z lat ubiegłych Zysk/strata bieżącego roku Udziały niekontrolujące ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM

27 PROPONOWANE ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE WALUTOWYCH KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH Sejm przyjął ustawę o przewalutowaniu kredytów mieszkaniowych Polski rynek kredytów walutowych zdominowany przez kredyty w CHF (>80%) Klienci którzy wzięli kredyt po kursie CHF/PLN >2,6 konwersja kredytu może przynieść korzyści Szacowane koszty dla sektora bankowego to mln zł. 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 CHF/PLN =2, Kredyty w CHF (o wartości 211 mln zł) stanowią 0,7% portfela kredytowego marginalny wpływ 27

28 KOSZT KREDYTU KONSUMENCKIEGO NOWA PROPOZYCJA Ustawa czeka na podpis Prezydenta 6 miesięczne vacatio legis Założenia: maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu - 25% jego całkowitej kwoty i 30% tej kwoty w stosunku rocznym, pozaodsetkowe koszty kredytu w całym okresie kredytowania nie wyższe od całkowitej kwoty kredytu, pozaodsetkowe koszty kredytu - wszystkie koszty dla konsumenta z wyłączeniem odsetek, limit odsetek za opóźnienie w spłacie oraz odsetek od odsetek 6krotność stopy lombardowej NBP (dotyczy także opłat windykacyjnych), w przypadku naruszenia przez kredytodawcę limitów - klient skorzysta z tzw. kredytu darmowego, wobec firm zostaną wprowadzone określone wymogi (m.in.: kapitał zakładowy > 200 tys. zł, niekaralność osób we władzach spółki). 28

29 AKCJONARIAT Największy free float wśród polskich instytucji finansowych 18.3 mln akcji - 25,2% Podmioty kontrolowane przez Grupę Carlo Tassara 5.1 mln akcji 7,0% 45,5 mln akcji 62.6% Genesis Asset Managers LLP Free float 3.8 mln akcji 5,2% Aviva OFE W dniu 30 maja 2015 r. Carlo Tassara i PZU podpisały przedwstępną umowę sprzedaży akcji Alior Banku. 29

30 SPRZEDAŻ KREDYTÓW DETALICZNYCH I KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW Kredyty detaliczne (nowa produkcja, kwartalnie) Pozostałe Kredyty mieszkaniowe Kredyty gotówkowe 2 kw'13 3 kw13 4 kw'13 1kw'14 2kw'14 3kw'14 4kw'14 1kw'15 2kw'15 Kredyty dla przedsiębiorstw (nowa produkcja, kwartalnie) Pozostałe Faktoring Limit wierzytelności Gwarancje Kredyty inwestycyjne Kredyty obrotowe 2 kw'13 3 kw13 4 kw'13 1kw'14 2kw'14 3kw'14 4kw'14 1kw'15 2kw'15 Nowa produkcja rozumiana jako każdy nowo otwarty rachunek kredytowy /limit kredytowy. Odnowienia uwzgl. w sprzedaży kredytów dla przedsiębiorstw. Pozostałe kredyty detaliczne: kredyty na zakup papierów wartościowych, karty kredytowe, pozostałe kredyty hipoteczne. 30 Pozostałe kredyty dla przedsiębiorstw: karty kredytowe, kredyty samochodowe, inne należności, faktoring.

31 ZATRUDNIENIE w osobach Meritum Oddziały Centrala 2kw'14 3kw'14 4kw'14 1kw'15 2kw'15 w etatach Meritum Oddziały Centrala 2kw'14 3kw'14 4kw'14 1kw'15 2kw'15 31

32 WZROST UDZIAŁÓW RYNKOWYCH Depozyty UDZIAŁ W RYNKU Kredyty 2,9% 3,0% 3,2% 2,6% 3,2% 3,2% Q2'14 Q1'15 Q2'15 Q2'14 Q1'15 Q2'15 Depozyty ZMIANY MIESIĘCZNE (%) Kredyty Razem Detal Biznes ALIOR rynek ALIOR rynek ALIOR rynek STY 0,0-1,1 3,8 0,9-6,8-6,4 LUT 0,8 0,6 3,2 1,2-3,9-0,9 MAR 12,7 1,0 15,9 0,3 6,0 3,1 KWI 1,9-0,8-1,0-0,1 8,6-2,9 MAJ 1,8 0,8 1,5 0,4 2,5 2,0 CZE 2,9 1,7 2,8 0,6 3,2 4,8 Razem Detal Biznes ALIOR rynek ALIOR rynek ALIOR rynek STY 1,6 2,3 1,7 3,3 1,5 0,5 LUT 1,7-0,4 1,6-0,8 1,9 0,4 MAR 13,9 0,9 16,7 0,6 10,2 1,5 KWI 1,2-0,4 1,0-0,2 1,5-0,8 MAJ 1,8 1,6 1,9 1,6 1,6 1,5 CZE 0,2 1,2-1,2 0,8 2,1 1,9 32

33 PERSPEKTYWY MAKROEKONOMICZNE Wzrost PKB (% r/r) Inwestycje, konsumpcja prywatna (% r/r) 10,6 4,5 3,9 3,3 3,5 1,6 1,9 1, F Koniec okresu Inwestycje Konsumpcja prywatna 4,8 3,2 4,1 2,1 2,6 2,5 3,0 0,8 0,2 0,9-2,4-0,8-1, F Koniec okresu Inflacja (CPI % r/r) Bezrobocie (%) 3,5 2,6 4,3 3,7 12,1 12,4 12,5 13,4 13,4 11,6 11,9 0,9 0,2 0, F Koniec okresu F Koniec okresu Źródło: GUS, Narodowy Bank Polski, Reuters. Projekcje autorstwa Alior Banku. 33

34 PERSPEKTYWY MAKROEKONOMICZNE Stopa referencyjna NBP (%) WIBOR 3M (%) 3,50 3,50 4,50 4,25 4,27 3,95 4,99 4,13 2,50 2,00 1,50 2,71 2,06 1, F Na koniec okresu F Na koniec okresu Kurs FX (EUR/PLN) Polityka fiskalna (% PKB) 4,10 3,96 4,46 4,07 4,15 4,25 4, Dług publiczny 50,9 54,9 56,2 55,6 57,2 Deficyt 51,0 4,6 51, F Źródło: GUS, Narodowy Bank Polski, Reuters. Projekcje autorstwa Alior Banku. Na koniec okresu ,0-3,9-4,2-3,0-7,5-7, F Na koniec okresu

35 POLSKI SEKTOR BANKOWY PRZYROST GŁÓWNYCH POZYCJI BILANSU Aktywa Kredyty +5,6% +4,6% +6,5% ,8% k'13 3k'13 4k'13 1k'14 2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15 Kapitały 2k'13 3k'13 4k'13 1k'14 2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15 Depozyty ,8% ,1% ,4% +7,1% k'13 3k'13 4k'13 1k'14 2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15 Źródło: KNF, w mld zł 2k'13 3k'13 4k'13 1k'14 2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15 35

36 POLSKI SEKTOR BANKOWY GŁÓWNE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny Wynik na działalności bankowej 9,5 9,7-11,3 8,8 8,7 8,4 3,5 3,3 3,5-4, ,3 14,8 14,5 3,3 3,4 13,6 13,4 2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15 2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15 2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15 X - ZMIANA VS. k2 14 (%) Koszty działania* Odpisy netto** Zysk netto 7,8 7,6 7,6-1,0 8,0 7,8 2,0 2,0 2,2-23,5 1,7 1,5 4,7 4,3 3,1-18,9 4,0 3,8 2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15 2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15 2k'14 3k'14 4k'14 1k'15 2k'15 Źródło: KNF, w mld zł * Zawiera: koszty działania, amortyzację i rezerwy ** Zawiera: Impairment netto oraz IBnR 36

37 KONTAKT Prośba o kierowanie zapytań na adres: Dyrektor IR: Piotr Bystrzanowski 37

38 ZASTRZEŻENIE Niniejsze dane zostały przygotowane przez Alior Bank S.A.( Bank") wyłącznie na użytek Prezentacji. Wszelkie dane mogące stanowić prognozę dotyczącą przyszłych wyników ekonomiczno-finansowych Spółki, zawarte w niniejszej prezentacji przygotowane zostały na podstawie sprawozdania finansowego Banku za pierwsze półrocze 2015 r. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przedstawionych informacji. Rozpowszechnianie niniejszego dokumentu, w niektórych krajach może podlegać ograniczeniom prawnym. Niniejszy dokument nie może być używany do, lub w związku z, ani stanowić oferty sprzedaży, ani nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych Banku w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta byłaby sprzeczna z prawem. Osoby będące w posiadaniu tego dokumentu obowiązane są do wzajemnego informowania się oraz przestrzegania powyższych ograniczeń. Każde zaniedbanie tych ograniczeń może stanowić naruszenie prawa. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie powinny być traktowane ani jako jawne, ani ukryte oświadczenie lub oświadczenia przekazywane przez Bank lub osoby działające w imieniu Banku. Ponadto, ani Bank, ani osoby działające w imieniu Banku nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w wyniku zaniedbania lub z innych przyczyn, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. 38

ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r.

ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r. ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r. Maj 15, 2015 1 KLUCZOWE WYDARZENIA Kontynuacja wzrostu i zyskowności Wysoka dynamika wzrostu wyniku netto w I kw, 2015 91 mln zł zysku netto (+34%

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015

SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015 SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 4 maja 205 WYNIKI FINANSOWE ZA kwartał 205 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe

Bardziej szczegółowo

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014 WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 204 WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 203 PREZENTACJA ZAUDYTOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Kolejny solidny kwartał Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla dziennikarzy 2 sierpnia 2012 r. Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Analiza

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium 2013: dobry rok w wymagającym otoczeniu Nr 1 w Polsce 3 lutego 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Data publikacji raportu: 10 sierpnia 2015 SPIS TREŚCI 1. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r.

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. Wizja rozwoju i cele strategiczne Otoczenie konkurencyjne Inicjatywy strategiczne Akwizycje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2012 1 lutego 2013 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK 2011 Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 1 marca 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny cel pierwsza piątka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

1-3Q 2010 Wyniki finansowe Grupy BZ WBK. Warszawa, 9 listopada 2010

1-3Q 2010 Wyniki finansowe Grupy BZ WBK. Warszawa, 9 listopada 2010 1-3Q 2010 Wyniki finansowe Grupy BZ WBK Warszawa, 9 listopada 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie

Bardziej szczegółowo

Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ

Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ Prezentacja dla inwestorów i mediów Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA...

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w I półroczu 2013 roku Warszawa, 1 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 I.1. KONTYNUACJA

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki za I kwartał 2015 r. 27 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Podstawowe dane finansowe dane narastające (tys. PLN) 1-3 Q 2012 2012 1-3 Q 2013 Zmiana R/R ROE Wynik z tytułu odsetek 213 276 284 155 200 845-5,8% Wynik z tytułu opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Strategia Banku Millennium, Podsumowanie emisji akcji serii L oraz Prezentacja wyników za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. 22 kwietnia 2010 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014

NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014 NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 kwartał 2014 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda 1. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Data publikacji raportu: 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za 2014 rok Warszawa, 25 lutego 2015 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2014 roku Getin Holding trudna sytuacja polityczno ekonomiczna w Rosji,

Bardziej szczegółowo