Etap 1 Projektowanie tabeli która będzie przechowywać informacje na temat książek.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Etap 1 Projektowanie tabeli która będzie przechowywać informacje na temat książek."

Transkrypt

1 Zadanie 1. Stworzyć bazę do przechowywania podstawowych (tytuł, autor, wydawnictwo, liczba stron, ocena liczby od 2.0 do 5.0 przyznawana w momencie przeczytania książki przez ciebie) informacji o książkach. Etap 1 Projektowanie tabeli która będzie przechowywać informacje na temat książek. Stwórz tabelę o nazwie Ksiazki (nazwa jest pozbawiona polskich znaków). Poniższe kroki prowadzą do zbudowania właściwej tabeli: Kroki Krok 1 Dodaj identyfikator książek (pole Id_K) Szczegóły Pierwsze pole, jakie powinieneś dodać, powinno sposób jednoznaczny identyfikować książki. Najprościej ponumerować książki, więc dodaj pole o nazwie Id_K (przyjęło się że pola identyfikujące zwykle mają przedrostek Id), a typ danych ustaw na Autonumerowanie by ciężał numerowania książek spadł na Accessa. Jeżeli nazwa pola jest niejednoznaczna możesz dodatkowo wprowadzić jego opis. Ponieważ pole ma identyfikować książki należy jeszcze ustawić klucz na tym polu. Kiedy mamy zdefiniowany klucz możemy dodać pozostałe pola które szczegółowo opiszą daną pozycję księgozbioru. Ilość dodanych pól zależy od tego jak szczegółowe informacje chcemy posiadać o pozycji. Z punktu projektowania najważniejszy jest klucz gdyż on jednoznacznie identyfikuje książkę i dalej będziemy się tylko nim posługiwać - mając Id_K w dowolnym momencie mogę uzyskać szczegółowe informacje o książce o danym numerze (Id_K) sięgając do tabeli którą właśnie projektujesz.

2 Krok 2 Dodaj pole do przechowywania tytułu Niewątpliwie podstawową informacją o książce jest jej tytuł, więc należy dodać pole o nazwie Tytul (unikamy stosowania znaków polskich i spacji) o typie danych Tekst. Tytuły książek nie są zbyt długie więc rozmiar pola 100 znaków jest wystarczający (jednak jeżeli w księgozbiorze posiadamy książki o dłuszych tytułach należy zwiększyć rozmiar tego pola, pamiętając że im większy rozmiar pola tym dane więcej miejsca zajmują na dysku). Ponieważ każda książka posiada tytuł i chcemy go przechowywac w bazie należy ustawić właściwość wymagane na Tak a zerową dł. dozwoloną na Nie.

3 Krok 3 Dodaj pole do przechowywania wydawnictwa Dodaj pole Wydawnictwo o typie danych Tekst i z właściwościami: Rozmiar pola: 50 Wymagane: Tak Zerowa dł dozwolona: Nie

4 Krok 4 Dodaj pole do przechowywania liczby stron książki Dodaj pole LiczbaStron. Jako typ danych wybierz Liczba. Wybrany typ danych umożliwia wprowadzanie zarówno liczb dodatnich jak i ujemnych, a doskonale wiemy że liczba stron musi być liczbą dodatnią i w dodatku większą od zera. Mając to na uwadze zdefiniuj regułę: >0, z opisem Liczba stron musi być większa od 0.. Pozostałe właściwości pola pozostaw niezmienione.

5 Krok 5 Dodaj pole do przechowywania punktów jakie zdobyła książka Dodaj pole Punkty. Punkty to ocena książki przyznana przez ciebie. Założenia określają że książce można przypisać punkty od 2,0 do 5,0, dlatego należy ustawić typ danych tego pola na Liczba. Ponieważ punkty mają wartości dziesiętne konieczne jest ustawienie rozmiaru pola na: Dziesiętne i Skalę na: 1 gdyż przechowujemy wartość dziesiętną do jednego miejsca po przecinku. Powinieneś także zdefiniować regułę: Between 1 and 5 z opisem: Punkty mogą być z zakresu od 1,0 do 5,0.. Wartość domyślną należało by zmienić z 0 na 1 żeby należała do przedziału o której mówi reguła. Nie ustawiamy właściwości wymagane na Tak, gdyż założenia mówią że punkty wprowadza się po przeczytaniu książki a nie w momencie wprowadzania książki do bazy (zakupu). Do tabeli nie zostało dodane pole Autor, gdyż książka może mieć wielu autorów a jedno pole to jedna informacja w tym przypadku jeden autor (imie + nazwisko). By dodać kolejnego autora konieczne byłoby dodanie kolejnego pola np. Autor2. A co zrobisz jak książka będzie miała 3 autorów, lub więcej? Dwa następne etapy mają na celu zbudowanie struktur tabel, tak by można było przypisywać do jednej książki paru autorów, zgodnie z zasadami normalizacji.

6 Etap 2 Zaprojektować tabele do przechowywania danych na temat autorów. Stwórz tabele Autorzy która będzie przechowywała dane o autorach. Poniższe kroki prowadzą do zbudowania właściwej tabeli: Kroki Krok 1 Dodaj pole identyfikujące autora Szczegóły Należy dodać pole które identyfikuje w sposób jednoznaczny autora. Oczywiście nie może być to NIP chyba że ktoś pamięta NIP Adama Mickiewicza. Zwykle zadanie takiego pola pełni sztuczny klucz. Dlatego dodaj pole Id_A ustawiając typ danych na Autonumerowanie i klucz na tym polu.

7 Krok 2 Dodaj pole z imieniem i nazwiskiem autora Należy dodać dwa pola: Imie oraz Nazwisko, gdyż umieszczenie tych dwóch informacji w jednym polu uniemożliwiłoby np. posortowanie autorów według nazwiska. Wymuś konieczność prowadzenia imienia i nazwiska ustawiając właściwości obu pól: Wymagane: Tak Zerowa dł dozwolona: Nie

8 Etap 3 Zaprojektować tabele która skojarzy książki z autorami. Kiedy mamy w jednej tabeli książki a w drugiej autorów to wystarczy skojarzyć daną książkę z jej autorami, czyli wziąć identyfikator książki (Id_K) oraz identyfikator autora (Id_A). Te kombinacje trzeba zapisać w tabeli o nazwie KsiazkiAutorzy. Poniższe kroki prowadzą do zbudowania właściwej tabeli: Kroki Krok 1 Dodaj pole które będzie identyfikowało książkę Szczegóły Dodaj pole o nazwie Id_K. Choć nazwa tego pola może być dowolna, przyjęła się niepisana zasada: jeżeli w polu umieszcza się wartości klucza obcego (z innej tabeli) to nazwa tego pola powinna być identyczna. Nie ma już dowolności w typie danych typ danych musi być identyczny (łącznie z rozmiarem pola). W tabeli książki dla pola Id_K został wybrany typ danych Autonumerowanie czyli liczba dlatego dla dodanego pola należy wybrać typ danych Liczba. Zgodność typów jest konieczna to stworzenia relacji między tworzoną tabelą KsiazkiAutorzy i tabelą Ksiazki.

9 Krok 2 Dodaj pole które będzie identyfikowało autora Dodaj pole o nazwie Id_A o typie danych Liczba. Nazwa i typ danych tego pola podyktowane jest tymi samymi powodami co przy polu Id_K. Krok 3 Dodaj klucz złożony Każda tabela powinna posiadać klucz który w sposób jednoznaczny będzie identyfikował jeden rekord w tabeli. W tym przypadku należy zbudować klucz złożony obejmujący pola Id_K i Id_A. Taki klucz nie pozwoli zdefiniować dla tej samej książki dwóch identycznych autorów! Możliwe jest natomiast dodanie nieskończonej liczby różnych autorów dla tej samej pozycji.

10 Etap 4 Utworzenie relacji między zaprojektowanymi tabelami. Utworzenie relacji z opcją wymuszanie więzów integralności między tabelami, zapobiegnie możliwości dodania do tabeli KsiazkiAutorzy książki (reprezentowanej przez Id_K) której nie ma w tabeli Ksiazki lub dodania autora (reprezentowanego przez Id_A) którego nie ma w tabeli Autorzy. Poniżej relacje o których mowa w tym akapicie: Wprowadź dane do tabel! Sprawdź czy działa wymuszanie więzów integralności!

11 Zadanie 2. Zmodyfikuj projekt bazy by można było przechowywać bardziej szczegółowe informacje o wydawnictwach: telefon, mail. Etap 1 Dodanie tabeli która będzie przechowywała informacje o wydawnictwach. Dodaj tabele Wydawnictwa. Poniższe kroki poprowadzą Ciebie do zbudowania tabeli o właściwej strukturze: Kroki Krok 1 Dodaj pole identyfikujące wydawnictwo Szczegóły Dodaj pole Id_W o typie danych Autonumerowanie. Ustaw klucz na tym polu.

12 Krok 2 Dodaj pole do przechowywanie nazwy wydawnictwa Dodaj pole Nazwa o typie danych Tekst. Wymuś wprowadzenie wartości dla tego pola o niezerowej dł. Krok 3 Dodaj pole do przechowywania telefonu Dodaj pole: Telefon o typie danych Tekst. Ponieważ wydawnictwa posiadają telefon stacjonarny to można rozmiar pola ograniczyć do 15 znaków i zdefiniować maskę wprowadzania wpisując (000) , access sam przekonwertuje na postać jaką widać na poniższym zrzucie. Wymuś wprowadzenie telefonu. Mile widziane było wymuszenie unikalności telefonów (dwa wydawnictwa nie mogą posiadać tego samego numeru telefonu) poprzez ustawienie właściwości indeksowanie na Tak (Bez duplikatów).

13 Krok 4 Dodaj pole do przechowywania maila Należy dodać pole: Mail, ustawiając typ danych na: Tekst i rozmiar pola na 100 (pozostałe właściwości pozostaw bez zmian).

14 Etap 2 Zmodyfikowanie tabeli która służy do przechowywania informacji o książkach. Kroki Krok 1 Dodaj pole identyfikujące wydawnictwo Szczegóły Dodaj pole Id_W o typie danych Liczba. Krok 2 Usuń pole przeznaczone do przechowywania nazwy wydawnictwa Usuń pole Wydawnictwo, gdyż informacje o nazwie wydawnictwa przechowywana jest w tabeli Wydawnictwa, a mając identyfikator wydawnictwa (Id_W) możemy w dowolnym momencie sprawdzić w tabeli Wydawnictwa nazwę wydawnictwa. Należy wymusić wprowadzenie wydawnictwa. Zrzut poniżej pokazuje już zmodyfikowaną tabelę:

15 Etap 3 Zmodyfikowanie relacji. Należy zbudować relacje między tabelą Wydawnictwa a tabelą Ksiazki: Uwaga! Jeżeli w tabeli były już wprowadzone dane proces modyfikacji tabeli i relacji przebiega inaczej. Najpierw trzeba dodać pole Id_W w tabeli Ksiazki (tak jak w etapie 2 w kroku 1), później dla każdego rekordu tabeli Ksiazki (dla każdej książki) podać prawidłową wartość Id_W (patrzymy jaka nazwa wydawnictwa jest w polu

16 Wydawnictwo w tabeli Ksiazki, potem odnajdujemy je w tabeli Wydawnictwa, spoglądamy jakie ma Id_W i w tabeli Ksiazki w pole Id_W wstawiamy zapamiętany identyfikator). Kolejnym etapem jest usunięcie pola Wydawnictwo w tabeli Ksiazki (tak jak w etapie 2 w kroku 2) i zmodyfikowanie relacji (tak jak w etapie 3).

Pozycjonowanie stron dla początkujących!

Pozycjonowanie stron dla początkujących! Pozycjonowanie stron dla początkujących! SPIS TREŚCI Rozdział 1: Wprowadzenie Czym jest pozycjonowanie Podstawy pozycjonowania Rozdział 2: Podstawy pozycjonowania Dobór słów kluczowych i ocena konkurencji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Uczelnia Instytut /Pracownia/ Jan Kowalski nr albumu: XXXX Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Praca /tu wstaw magisterska / napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. etc...

Bardziej szczegółowo

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne.

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML u dla wszystkich HTML??? nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Opracował: Krzysztof Dzierbicki KADEK - 2003 - 1 - - 2 - Wiek XXI charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Automat 24 / 7 do wysyłek kodów na Allegro. System Allex. Instrukcja obsługi

Automat 24 / 7 do wysyłek kodów na Allegro. System Allex. Instrukcja obsługi Automat 24 / 7 do wysyłek kodów na Allegro System Allex Instrukcja obsługi Zawartość Oprogramowanie AlleX... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartość oprogramowania... 3 Funkcje programu AlleX... 3 Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 Spis treści: O PROGRAMIE...2 INSTALACJA...2 PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU...6 USTAWIANIE OPCJI PROGRAMU...6 Zakładka USTAWIENIA PROGRAMU...6

Bardziej szczegółowo

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Justyna Harasimczuk Jan Cieciuch Konsultacja edytorska i językowa: prof. Mirosław Bańko dr Adam

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól

Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól Niniejszy przewodnik został przygotowany w celu ułatwienia odczytania

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

12-języczny Advanced Global Translator

12-języczny Advanced Global Translator Umowa Licencyjna (Obowiązująca poza państwami należącymi do Wspólnoty Europejskiej oraz w Szwajcarii) 12-języczny Advanced Global Translator PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA NABYTEGO PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl

Przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl Przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl Warszawa 2013 Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 6 lok. 2/5 T: +48 (22) 537 02 00-02, F: +48 (22) 537 02 03 http:

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2008 r. Uwagi odnośnie przewodnika proszę kierować na adres: rzabielski@plusnet.pl

Warszawa, kwiecień 2008 r. Uwagi odnośnie przewodnika proszę kierować na adres: rzabielski@plusnet.pl Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW 1 Romuald Zabielski, Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW Czasem napisanie pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

JAK NIE ZOSTAĆ SPAMEREM

JAK NIE ZOSTAĆ SPAMEREM JAK NIE ZOSTAĆ SPAMEREM Czyli co robić, jak pisać i jak wysyłać e-maile by nie mieć na bakier z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Piotr Majewski, redaktor CzasNaE-Biznes () Majewski Business

Bardziej szczegółowo