Co to jest OpenGL? Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych. Wykład 5. OpenGL - Achitektura. OpenGL - zalety.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co to jest OpenGL? Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych. Wykład 5. OpenGL - Achitektura. OpenGL - zalety. olas@icis.pcz."

Transkrypt

1 Co to jest OpenGL? Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych Wykład 5 Dr inż. Tomasz Olas OpenGL (Open Graphics Library) jest niskopoziomowa biblioteka graficzna (API - programowy interfes sprzętu graficzengo) służac a do tworzenia grafiki 2D i 3D. Obsługiwana jest przez wszystkie liczace się systemy operacyjne oraz większość procesorów graficznych (kart graficznych). Pierwsza wersja biblioteki OpenGL powstała w 1992 roku na bazie języka Iris GL opracowanego przez firmę Silicon Graphics Inc. (SGI). Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska OpenGL - Achitektura 1/?? OpenGL - zalety Wykład 5 p Aplikacja odwołuje się przez funkcje API OpenGL bezpośrednio do karty graficznej (z pominięciem systemu operacyjnego). Implementacja software owa - poszczególne funkcje moga być wykonywane przez CPU w przypadku, gdy procesor graficzny ich nie wspiera. możliwość zastosowania w aplikacjach 2D i 3D, szybkość działania - wykorzystanie akceleracji sprzętowej, wysoka jakość wizualna utworzonych aplikacji, standard przemysłowy - OpenGL Architecture Review Board (ATI, NVIDIA, SGI, 3Dlabs, Apple, Intel, IBM, Sun), Khronos Group, wiarygodność i przenośność (OpenGL jest niezależna od systemu operacyjnego), ciagły rozwój - aktuala wersja jest 3.0, łatwość użycia, rozszerzalność (OpenGL extensions). 3/?? Wykład 5 p

2 OpenGL - Zastosowanie OpenGL - Literatura telewizja, kino, przemysł CAD/CAM/CAE, rozrywka (gry i programy multimedialne), medycyna pokazowa (trójwymiarowe modele), wirtualna rzeczywistość, urzadzenia mobilne (OpenGL ES),... R. Wright, M. Sweet. OpenGL - księga eksperta, Wydawnictwo Helion, Warszawa A. Orłowski. OpenGL. Leksykon kieszonkowy, Wydawnictwo Helion, OpenGL Reference Manual - OpenGL Programming Guide - man pages. Przykładowe możliwości OpenGL (I) 5/?? Przykładowe możliwości OpenGL (II) Wykład 5 p Rysowanie prymitywów - punkt, linia, trójkat, wielokat. Transformacje obiektów - możliwość obrotu, zmiany rozmiaru, przesunięcia obiektów. Gouraud shading (cieniowanie Gouraud a) - cieniowanie na podstawie interpolacji kolorów ze wszystkich wierzchołków wielokata. Texture mapping - Proces dodawania obrazu do prymitywnych elementów. Technika ta ma na celu podwyższenie realizmu obrazu. 7/?? Wykład 5 p

3 Przykładowe możliwości OpenGL (III) Przykładowe możliwości OpenGL (IV) Z-buffering - Z-bufor jest struktura, w której przechowywane sa współrzędne z każdego piksela. pozwala na ułożenie obiektów w kolejności od najdalszych do tych najbliższych położeniu obserwatora. Alpha blending (efekt przeźroczystości pikseli) - Służy do uzyskania przeźroczystości. Można uzyskać obiekt od całkowicie przeźroczystego (poprzez różne jej stopnie) do całkowicie nieprzeźroczystego. Double buffering (podwójne buforowanie) - używany do uzyskania płynnej animacji. Każda kolejna klatka animacji obiektu w ruchu konstruowana jest w ukrytym buforze i następnie wyświetlana. Pozwala to na wyświetlenie kompletnych już obrazów. Czcionki 2D i 3D Przykładowe możliwości OpenGL (V) 9/?? Przykładowe możliwości OpenGL (VI) Accumulation buffer Bufor, w którym wiele zrenderowanych ramek może zostać złożonych w celu otrzymania jednego połaczonego obrazu. Używany też do efektów takich jak motion blur (rozmycie) i anti-aliasing (uśrednianie kolorów krawędzi obiektu z tłem). Anti-aliasing Metoda renderowania używana do wygładzania linii i krzywych. Technika polega na uśrednianiu koloru przylegajacego do linii. W efekcie uzyskuje się wrażenie miękkości (krawędzie nie sa postrzępione). Powierzchnie Beziera 11/??

4 OpenGL - warstwy API Struktura aplikacji Od modelu do widoku 13/?? Prymitywy 15/??

5 Transformacje obiektów Obcinanie Rzutowanie 17/?? Rasteryzacja 19/??

6 Konwencje nazw funkcji Konwencje nazw - typy w OpenGL Wszystkie funkcje OpenGL maja następujacy format: <Przedrostek biblioteki><rdzeń polecenia> <Opcjonalnie liczba argumentów><opcjonalnie typ argumentów> Table 1-1 : Command Suffixes and Argument Data Types Suffix Data Type Typical Corresponding C-Language Type OpenGL Type Definition b 8-bit integer signed char GLbyte s 16-bit integer short GLshort i 32-bit integer int or long GLint, GLsizei f 32-bit floating-point float GLfloat, GLclampf d 64-bit floating-point double GLdouble, GLclampd ub 8-bit unsigned integer unsigned char GLubyte, GLboolean us 16-bit unsigned integer unsigned short GLushort ui 32-bit unsigned integer unsigned int or unsigned long GLuint, GLenum, GLbitfield 21/?? Konwencje nazw - przykłady Układ współrzędnych Wszystkie poniższe wywołania funkcji określaja punkt o współrzędnych (1,3): W OpenGL oś z jest zwrócona w kierunku obserwatora. glvertex2i(1, 3); glvertex2f(1.0, 3.0); GLfloat coords[] = 1.0, 3.0}; glvertex2fv(coords); 23/??

7 OpenGL i Qt Rzutowanie Biblioteka Qt może być wykorzystana do wyświetlania grafiki w OpenGL przy wykorzystaniu modułu QGL. Do wyświetlenia sceny w OpenGL w oknie Qt służy klasa QGLWidget. Tworzenie grafiki w takim oknie odbywa się poprzez wywołania funkcji z OpenGL, a nie wykorzystaniu klasy QPainter. Aby renderować scenę OpenGL należy utworzyć klasę dziedziczac a po klasie QGLWidget i zaimplementować metody: paintgl() resizegl() initializegl() W OpenGL do określenia rzutu równoległego służy funkcja glortho. glortho(gldouble left, GLdouble right, GLdouble bottom, GLdouble top, GLdouble near, GLdouble far); Definiowanie widoku 25/?? Kolory w OpenGL Do ustalenia obszaru okna (widok), przeznaczonego do wykorzystania przez OpenGL służy funkcja glviewport glviewport(glint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height); Kolory w OpenGL sa zadawane w trybie RGB lub RGBA (red, green, blue, alpha) 27/??

8 Kolor tła paintgl - bufory Kolor tła może być ustawiony na dwa sposoby: poprzez funkcję z biblioteki OpenGL: void glclearcolor(glclampf red, GLclampf green, GLclampf blue, GLclampf alpha); lub przy wykorzystaniu metody qglcolor z klasy QGLWidget: void QGLWidget::qglColor (const QColor &c) const; W OpenGL w skład bufora ramki (pamięci obrazu) wchodza następujace bufory: bufor koloru (color buffer), bufor głębokości (depth buffer), bufor szblonowy (stencil buffer), bufor akumulacyjny (accumulation buffer). Przed przystapieniem do tworzenia sceny wykorzystywane bufory musza zostać wyczyszczone. Do tego celu służy funkcja glclear. Wyczyszczenie bufora kolorów (GL_COLOR_BUFFER_BIT): glclear(gl_color_buffer_bit); Macierze w OpenGL 29/?? Dodawanie obiektów do sceny Biblioteka OpenGL do wykonywania operacji na punktach wykorzystuje macierze. Macierze przechowywane sa w stosach macierzy. Podstawowymi stosami macierzy w OpenGL sa: GL_MODELVIEW - stos macierzy widoku, GL_PROJECTION - stos macierzy rzutowania. Zmiana aktualnego stosu macierzy: glmatrixmode(glenum mode); Do zresetowania aktualnej macierzy służy funkcja: glloadidentity(); Najpierw ustawia się jakiego typu prymitywy będa wykorzystywane do tworzenia bardziej złożonych obiektów, a następnie zadaje się ich poszczególne wierzchołki glbegin(gl_lines); glvertex3f(-1.0f, 0.0f, 0.0f); glvertex3f(1.0f, 0.0f, 0.0f); glvertex3f(-1.0f, 1.0f, 0.0f); glvertex3f(1.0f, 1.0f, 0.0f); glend() glbegin(gl_triangles); glcolor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f); glvertex3f(-0.5f, 0.0f, 0.0f); glcolor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f); glvertex3f(0.0f, 0.0f, 0.0f); glcolor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f); glvertex3f(0.0f, 0.5f, 0.0f); glend() 31/??

9 Prymitywy OpenGL i Qt - Przykład I #include <QGLWidget> class MyGLWidget : public QGLWidget public: MyGLWidget(QWidget* parent = NULL); protected: void initializegl(); void paintgl(); void resizegl(int w, int h); }; OpenGL i Qt - Przykład II 33/?? OpenGL i Qt - Przykład III void MyGLWidget::initializeGL() qglclearcolor(qt::black); } void MyGLWidget::paintGL() glclear(gl_color_buffer_bit); glloadidentity(); void MyGLWidget::resizeGL(int w, int h) glviewport(0, 0, w, h); glmatrixmode(gl_projection); glloadidentity(); glortho(-3.0f, 3.0f, -3.0f, 3.0f, 1.0, -1.0); glmatrixmode(gl_modelview); } } glbegin(gl_lines); glvertex3f(-2.0, -2.0, 0.0); glvertex3f(2.0, 2.0, 0.0); glend(); 35/??

10 OpenGL i Qt - Przykład IV Ustawienie koloru obiektów int main(int argc, char **argv) QApplication a(argc, argv); } if (!QGLFormat::hasOpenGL()) qwarning("this system has no OpenGL support. Exiting."); return -1; } MyGLWidget widget; widget.resize(150, 150); widget.show(); return a.exec(); Do ustawiania aktualnego koloru służy funkcja glcolor* void glcolor3b s i f d ub us ui} (TYPE r, TYPE g, TYPE b); void glcolor4b s i f d ub us ui} (TYPE r, TYPE g, TYPE b, TYPE a); void glcolor3b s i f d ub us ui}v (const TYPE *v); void glcolor4b s i f d ub us ui}v (const TYPE *v); Do rysowania elementu wykorzystywany jest aktualnie ustawiony kolor: ustaw_kolor(red); rysuj_obiekt(a); rysuj_obiekt(b); ustaw_kolor(green); ustaw_kolor(blue); rysuj_obiekt(c); 37/?? Kolory wielokatów Wypełnianie wielokata jednolitym kolorem, zgodnym z kolorem aktualnym w momencie podawania ostatniego wierzchołka: glshademodel(gl_flat); Płynne przejście pomiędzy kolorami wierzchołków poprzez interpolację kolorów pośrednich: glshademodel(gl_smooth); 39/??

Temat: Wprowadzenie do OpenGL i GLUT

Temat: Wprowadzenie do OpenGL i GLUT Instrukcja laboratoryjna 8 Grafika komputerowa 3D Temat: Wprowadzenie do OpenGL i GLUT Przygotował: dr inż. Grzegorz Łukawski, mgr inż. Maciej Lasota, mgr inż. Tomasz Michno 1 Wstęp teoretyczny OpenGL

Bardziej szczegółowo

Programowanie OpenGL

Programowanie OpenGL Programowanie OpenGL Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Programowanie OpenGL Rafał Stęgierski Lublin 2011 Instytut Informatyki UMCS Lublin

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Grafiki Komputerowej i Animacji. Ćwiczenie VI. Biblioteka OpenGL - teksturowanie

Laboratorium Grafiki Komputerowej i Animacji. Ćwiczenie VI. Biblioteka OpenGL - teksturowanie Laboratorium Grafiki Komputerowej i Animacji Ćwiczenie VI Biblioteka OpenGL - teksturowanie Sławomir Samolej Rzeszów, 1999 1. Wstęp Podczas tworzenia skomplikowanych obiektów graficznych przydatnym mechanizmem

Bardziej szczegółowo

Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android

Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Michał Bieńkowski Numer albumu 289475 Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK C# I BIBLIOTEKA DIRECTX W PROCESIE WSPOMAGANIA TWORZENIA GIER NA PLATFORMIE MS WINDOWS

JĘZYK C# I BIBLIOTEKA DIRECTX W PROCESIE WSPOMAGANIA TWORZENIA GIER NA PLATFORMIE MS WINDOWS ZESZYTY NAUKOWE 59-75 Mgr inż. Zbigniew ROSIEK 1 JĘZYK C# I BIBLIOTEKA DIRECTX W PROCESIE WSPOMAGANIA TWORZENIA GIER NA PLATFORMIE MS WINDOWS Streszczenie Tworzenie grafiki komputerowej na potrzeby symulacji

Bardziej szczegółowo

Programowanie generyczne w Qt

Programowanie generyczne w Qt Programowanie generyczne w Qt UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Programowanie generyczne w Qt Paweł Mikołajczak LUBLIN 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

ZSNR9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie. Temat Grafika komputerowa. Pracę wykonał Radosław Terefenko Kl. II LA

ZSNR9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie. Temat Grafika komputerowa. Pracę wykonał Radosław Terefenko Kl. II LA ZSNR9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie Temat Grafika komputerowa Pracę wykonał Radosław Terefenko Kl. II LA I Grafika komputerowa Dział informatyki zajmujący się wykorzystaniem komputerów do generowania

Bardziej szczegółowo

Algorytmy przetwarzania obrazów

Algorytmy przetwarzania obrazów Algorytmy przetwarzania obrazów i wstȩp do pracy z bibliotek a OpenCV Pod redakcj a: Ewarysta Rafajłowicza Wojciecha Rafajłowicza Andrzeja Rusieckiego Algorytmy przetwarzania obrazów i wstȩp do pracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej PROJEKT INŻYNIERSKI pt. Opracowanie aplikacji dla systemu Apple ios do obróbki zdjęć z

Bardziej szczegółowo

Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium. Część 3: Tekst, czcionki, kolory

Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium. Część 3: Tekst, czcionki, kolory UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI Opracował: mgr inż. Przemysław Pardel, dr hab. Bogdan Kwolek v1.01 2010 Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium Część 3: Tekst, czcionki, kolory

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Wizualizacja CoDeSys Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 by 3S Smart Software Solutions GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

Programowanie procesorów graficznych GPU

Programowanie procesorów graficznych GPU Programowanie procesorów graficznych GPU Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Programowanie procesorów graficznych GPU Marcin Denkowski Paweł

Bardziej szczegółowo

Dodatek A. CUDA. 1 Stosowany jest w tym kontekście skrót GPCPU (od ang. general-purpose computing on graphics processing units).

Dodatek A. CUDA. 1 Stosowany jest w tym kontekście skrót GPCPU (od ang. general-purpose computing on graphics processing units). Dodatek A. CUDA Trzy ostatnie rozdziały książki poświęcone są zagadnieniom związanym z programowaniem równoległym. Skłoniła nas do tego wszechobecność maszyn wieloprocesorowych. Nawet niektóre notebooki

Bardziej szczegółowo

3 Biblioteka WinBGIm. 3.1 Powstanie biblioteki WinBGI(m).

3 Biblioteka WinBGIm. 3.1 Powstanie biblioteki WinBGI(m). 3 Biblioteka WinBGIm J a c e k Ta r a s i u k 3.1 Powstanie biblioteki WinBGI(m). Na początku lat 90-tych XX wieku firma Borland udostępniła pierwszą prostą bibliotekę graficzną współpracującą z jej kompilatorami

Bardziej szczegółowo

Kurs Java TI 312[01]

Kurs Java TI 312[01] TI 312[01] Spis treści 1. Wiadomości ogólne... 4 2. Instalacja i narzędzia... 4 3. Beta-kod i maszyna wirtualna... 4 4. Struktura programu... 5 5. Pierwszy program... 5 Przykład 5.1. Program Hello... 5

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

4 NVIDIA CUDA jako znakomita platforma do zrównoleglenia obliczeń

4 NVIDIA CUDA jako znakomita platforma do zrównoleglenia obliczeń Spis treści Spis treści i 1 Wstęp 1 1.1 Wprowadzenie.......................... 1 1.2 Dostępne technologie, pozwalające zrównoleglić obliczenia na kartach graficznych....................... 1 1.2.1 Open

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Narzędzia Komputerowe w Praktyce Inżynierskiej, ED7, 2008/09. 1 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU 1. Klasyfikacja oprogramowania CAD. 2. Porównaj grafikę wektorową i bitową oraz wymień programy wykorzystujące oba

Bardziej szczegółowo

Usuwanie tła z wykorzystaniem GPU raport z projektu

Usuwanie tła z wykorzystaniem GPU raport z projektu Usuwanie tła z wykorzystaniem GPU raport z projektu Szymon Wąsik, czerwiec 007 Założenia projektu Cele i opis projektu Celem projektu było stworzenie aplikacji, która z filmu wczytanego z pliku bądź kamery

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania

Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA zagadnienia do kolokwium, ED5.1-6 2008/09. 1 Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania Pytania z wykładu 1. Klasyfikacja oprogramowania CAD.

Bardziej szczegółowo

Animacje komputerowe we Flashu

Animacje komputerowe we Flashu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE Instytut Matematyki i Informatyki Kierunek: Matematyka Specjalność: Matematyka z informatyką Sylwia Załużna Nr albumu 2965 Animacje komputerowe we Flashu Praca

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady Materiały dydaktyczne Języki programowania Semestr III Wykłady 1 Temat 1 (4 godziny): Języki programowania. Delphi 2010 omówienie środowiska Zagadnienia tematyczne: A. Delphi 2010 interfejs systemu programowania

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Pro Android Flash Tłumaczenie: Łukasz Schmidt ISBN: 978-83-246-3920-5 Original edition copyright 2011 by Stephen Chin, Dean Iverson, Oswald Campesato, and Paul Trani. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator Grafika wektorowa - Adobe Illustrator dr Radosław Stelmaszczyk/dr Krzysztof Moszczyński przewodnik do ćwiczeń Spis treści 00. Wstęp... 5 Grafika wektorowa... 5 01. Otwieranie, tworzenie i zapisywanie dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Laboratorium

Systemy operacyjne Laboratorium Katedra Informatyki i Automatyki Systemy operacyjne Laboratorium Kierunek: Informatyka (EF-DI) Rok: 2 Rzeszów 2009 Systemy operacyjne Laboratorium Ćwiczenie 1 Architektura systemów Windows NT(2000,XP)

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Myślę więc, że nauka obsługi Windows GDI będzie dla ciebie całkiem przyjemnym (a przynajmniej znośnym ;D) zajęciem.

Myślę więc, że nauka obsługi Windows GDI będzie dla ciebie całkiem przyjemnym (a przynajmniej znośnym ;D) zajęciem. 4 WINDOWS GDI Jeden obraz wart jest tysiąc słów. znane przysłowie Już na początku kursu WinAPI wyjaśniłem, że będziemy zajmować się programowaniem graficznego interfejsu użytkownika. Widoczne na ekranie

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania z wykorzystaniem API Java 3D

Podstawy programowania z wykorzystaniem API Java 3D Warsztaty Świat 3D w Javie Podstawy programowania z wykorzystaniem API Java 3D Java jest jednym z najczęściej wykorzystywanych języków programowania, który w połączeniu z wirtualną maszyną Javy daje aplikacjom

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo