Mobilne aplikacje multimedialne. OpenGL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mobilne aplikacje multimedialne. OpenGL"

Transkrypt

1 Mobilne aplikacje multimedialne OpenGL Marek Kulawiak Katedra Systemów Geoinformatycznych Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

2 Open Graphics Library API do tworzenia aplikacji wyświetlających grafikę 2D i 3D w czasie rzeczywistym z akceleracją sprzętową Możliwość programowania w: Ada, C, C++, C#, Common Lisp, Delphi, Fortran, Haskell, Perl, Python, Java,... Dostępność na systemach operacyjnych: Windows, Linux, OS X Pochodne standardu OpenGL: OpenGL ES (Android, ios) WebGL (przeglądarki internetowe)

3 Pierwsza połowa lat 90. wyliczanie grafiki na procesorze dostosowanie do różnego sprzętu na PC Źródło:

4 Początki OpenGL Rok 1992: specyfikacja OpenGL 1.0 Rok 1995: pierwsze karty graficzne dostosowane do wyświetlania grafiki 3D Rok 1996: wydanie przez Microsoft pierwszej wersji standardu Direct3D Rok 1997: OpenGL 1.1

5 Druga połowa lat 90. GLQuake rasteryzacja z użyciem karty graficznej wyższa rozdzielczość Źródło:

6 Druga połowa lat 90. Rok 1997: ostra krytyka standardu Direct3D Chris Hecker: An Open Letter to Microsoft: Do the Right Thing for the 3D Game Industry Rok 1999: GeForce pierwsza karta graficzna oferująca T&L (Transform & Lighting) znaczne odciążenie procesora dostępność T&L w OpenGL

7 Druga połowa lat 90. Quake III Arena (OpenGL) wykorzystanie silnika id Tech 3 w innych popularnych grach Źródła:

8 Struktura programu w OpenGL funkcja tworząca kontekst graficzny funkcja rysująca scenę funkcja skalująca obraz do nowych rozmiarów okna

9 GL_LINES gl.glbegin(gl2.gl_lines); gl.glcolor3f(1f, 1f, 1f); gl.glvertex3f(-100, -100, 0); gl.glvertex3f( 100, -100, 0); gl.glvertex3f( 100, -100, 0); gl.glvertex3f( 0, 100, 0); gl.glvertex3f( 0, 100, 0); gl.glvertex3f(-100, -100, 0); gl.glend();

10 GL_LINE_STRIP gl.glbegin(gl2.gl_line_strip); gl.glcolor3f(1f, 1f, 1f); gl.glvertex3f(-100, -100, 0); gl.glvertex3f( 100, -100, 0); gl.glvertex3f( 0, 100, 0); gl.glvertex3f(-100, -100, 0); gl.glend();

11 GL_TRIANGLES gl.glbegin(gl2.gl_triangles); gl.glcolor3f(1f, 0.8f, 0f); gl.glvertex3f(-100, -100, 0); gl.glvertex3f( 100, -100, 0); gl.glvertex3f( 0, 100, 0); gl.glend();

12 GL_TRIANGLE_STRIP gl.glbegin(gl2.gl_triangle_strip); gl.glcolor3f(1f, 0.8f, 0f); gl.glvertex3f(-100, -100, 0); gl.glvertex3f( 100, 100, 0); gl.glvertex3f(-100, 100, 0); gl.glvertex3f(-100, -100, 0); gl.glvertex3f( 100, -100, 0); gl.glvertex3f( 100, 100, 0); gl.glend();

13 GL_QUADS gl.glbegin(gl2.gl_quads); gl.glcolor3f(1f, 0.8f, 0f); gl.glvertex3f(-100, -100, 0); gl.glvertex3f( 100, -100, 0); gl.glvertex3f( 100, 100, 0); gl.glvertex3f(-100, 100, 0); gl.glend();

14 GL_QUADS gl.glbegin(gl2.gl_quads); gl.glcolor3f(1f, 1f, 0f); gl.glvertex3f(-100, -100, 0); gl.glcolor3f(0f, 1f, 0f); gl.glvertex3f( 100, -100, 0); gl.glcolor3f(0f, 0.5f, 1f); gl.glvertex3f( 100, 100, 0); gl.glcolor3f(1f, 0f, 0f); gl.glvertex3f(-100, 100, 0); gl.glend();

15 Atrybuty wierzchołków obiektu glvertex glcolor gltexcoord glnormal...

16 Wektory normalne Normalne wyliczone dla każdej ściany. Normalne wyliczone dla każdego wierzchołka.

17 Wektory normalne (2) Źródło:

18 Zmiana atrybutów sceny gl.glpushattrib(gl2.gl_lighting); gl.gldisable(gl2.gl_lighting); gl.glbegin(gl.gl_quads); gl.glcolor3f(1f, 1f, 0f); gl.glcolor3f(0f, 1f, 0f); gl.glcolor3f(0f, 0.5f, 1f); gl.glcolor3f(1f, 0f, 0f); gl.glend(); gl.glpopattrib(); gl.glvertex3f(-100, -100, 0); gl.glvertex3f( 100, -100, 0); gl.glvertex3f( 100, 100, 0); gl.glvertex3f(-100, 100, 0);

19 Zmiana atrybutów i transformacji gl.glpushmatrix(); gl.gltranslatef(-10f, 0f, -10f); gl.glpushattrib(gl2.gl_lighting); gl.gldisable(gl2.gl_lighting); gl.glbegin(gl.gl_quads); gl.glcolor3f(1f, 1f, 0f); gl.glcolor3f(0f, 1f, 0f); gl.glcolor3f(0f, 0.5f, 1f); gl.glcolor3f(1f, 0f, 0f); gl.glend(); gl.glpopattrib(); gl.glpopmatrix(); gl.glvertex3f(-100, -100, 0); gl.glvertex3f( 100, -100, 0); gl.glvertex3f( 100, 100, 0); gl.glvertex3f(-100, 100, 0);

20 Macierze transformacji (1) gl.glmatrixmode(gl2.gl_modelview); gl.glloadidentity(); [ ] [ ] [] [] modelviewmatrix = x x 0100 y = y 0010 z z 0001 w w

21 Macierze transformacji (2) gl.gltranslatef(-10f, 0f, -10f); [ ][ ] [ ] [] [ ] 100 X Y translationmatrix = = 001 Z =

22 Macierze transformacji (3) gl.glscalef(2f, 2f, 2f); [ ][ ] [ ] [] [ ] X Y scalingmatrix = = 0 0 Z x 2x y = 2y 0020 z 2z 0001 w w

23 Listy rozkazów Listy rozkazów (ang. display lists) OpenGL, które są przekazywane do karty graficznej tylko raz i pozostają w jej pamięci. Do narysowania obiektu wystarczy wywołanie jednej funkcji: glcalllist(identyfikator_listy). Zaleta: szybsze działanie programu. Wada: listy nadają się tylko do obiektów o stałym kształcie.

24 Przykład stworzenia listy rozkazów int listid; // Stworzenie listy. listid = gl.glgenlists(1); gl.glnewlist(listid, GL2.GL_COMPILE); gl.glbegin(gl2.gl_triangles); gl.glcolor3f(1f, 0.8f, 0f); gl.glvertex3f(-100, -100, 0); gl.glvertex3f( 100, -100, 0); gl.glvertex3f( 0, 100, 0); gl.glend(); gl.glendlist(); // Narysowanie obiektu. gl.glcalllist(listid);

25 Vertex Buffer Objects Technika polegająca na przechowywaniu obiektów zawierających dane o wierzchołkach w pamięci GPU. Podobna prędkość jak przy użyciu list. Możliwość późniejszej modyfikacji zawartości VBO. Wada: trudniejsze w użyciu.

26 VBO: indeksy wierzchołków float[] vertexarray = {-100, -100, 0, 100, -100, 0, 100, 100, 0, -100, 100, 0}; [0] [1] [2] [3] float[] colorarray = {1f, 1f, 0f, 0f, 1f, 0f, 0f, 0.5f, 1f, 1f, 0f, 0f}; [0] [1] [2] [3] short[] indexarray = {0,1,2, 0,2,3};

27 VBO: przygotowanie danych FloatBuffer vertices, colors; ShortBuffer indices; int VBOVertices, VBOColors, VBOIndices; float[] vertexarray = {-100, -100, 0, 100, -100, 0, 100, 100, 0, -100, 100, 0}; vertices = BufferUtil.newFloatBuffer(vertexArray.length); vertices.put(vertexarray); vertices.flip(); float[] colorarray = {1f, 1f, 0f, 0f, 1f, 0f, 0f, 0.5f, 1f, 1f, 0f, 0f}; colors = BufferUtil.newFloatBuffer(colorArray.length); colors.put(colorarray); colors.flip(); short[] indexarray = {0, 1, 2, 0, 2, 3}; indices = BufferUtil.newShortBuffer(indexArray.length); indices.put(indexarray); indices.flip();

28 VBO: inicjalizacja buforów int[] temp = new int[3]; gl.glgenbuffers(3, temp, 0); VBOVertices = temp[0]; gl.glbindbuffer(gl2.gl_array_buffer, VBOVertices); gl.glbufferdata(gl2.gl_array_buffer, vertices.capacity() * BufferUtil.SIZEOF_FLOAT, vertices, GL2.GL_STATIC_DRAW); gl.glbindbuffer(gl2.gl_array_buffer, 0); VBOColors = temp[1]; gl.glbindbuffer(gl2.gl_array_buffer, VBOColors); gl.glbufferdata(gl2.gl_array_buffer, colors.capacity() * BufferUtil.SIZEOF_FLOAT, colors, GL2.GL_STATIC_DRAW); gl.glbindbuffer(gl2.gl_array_buffer, 0); VBOIndices = temp[2]; gl.glbindbuffer(gl2.gl_element_array_buffer, VBOIndices); gl.glbufferdata(gl2.gl_element_array_buffer, indices.capacity() * BufferUtil.SIZEOF_SHORT, indices, GL2.GL_STATIC_DRAW); gl.glbindbuffer(gl2.gl_element_array_buffer, 0);

29 VBO: rysowanie gl.glenableclientstate(gl2.gl_vertex_array); gl.glenableclientstate(gl2.gl_color_array); gl.glbindbuffer(gl2.gl_array_buffer, VBOColors); gl.glcolorpointer(3, GL2.GL_FLOAT, 0, 0); gl.glbindbuffer(gl2.gl_array_buffer, VBOVertices); gl.glvertexpointer(3, GL2.GL_FLOAT, 0, 0); gl.glbindbuffer(gl2.gl_element_array_buffer, VBOIndices); gl.gldrawelements(gl2.gl_triangles, indices.capacity(), GL2.GL_UNSIGNED_SHORT, 0); gl.gldisableclientstate(gl2.gl_color_array); gl.gldisableclientstate(gl2.gl_vertex_array);

30 VBO: modyfikacja danych // Inicjalizacja buforów. gl.glbindbuffer(gl2.gl_array_buffer, VBOVertices); gl.glbufferdata(gl2.gl_array_buffer, vertices.capacity() * BufferUtil.SIZEOF_FLOAT, vertices, GL2.GL_STREAM_DRAW); gl.glbindbuffer(gl2.gl_array_buffer, 0); // Rysowanie. gl.glbindbuffer(gl2.gl_array_buffer, VBOVertices); gl.glvertexpointer(3, GL2.GL_FLOAT, 0, 0); FloatBuffer verticesbuffer = gl.glmapbuffer(gl2.gl_array_buffer, GL2.GL_WRITE_ONLY).asFloatBuffer(); verticesbuffer.position(9); verticesbuffer.put(-50.f); verticesbuffer.put(50.f); gl.glunmapbuffer(gl2.gl_array_buffer);

31 VBO: modyfikacja danych (2) glbufferdata() GL_STATIC_DRAW GL_DYNAMIC_DRAW GL_STREAM_DRAW GL_STATIC_READ GL_DYNAMIC_READ GL_STREAM_READ GL_STATIC_COPY GL_DYNAMIC_COPY GL_STREAM_COPY glmapbuffer() GL_WRITE_ONLY GL_READ_ONLY GL_READ_WRITE

32 Początki shaderów Rok 2000: GeForce 3 - pierwsza karta graficzna z obsługą shaderów możliwość programowania shaderów w DirectX 8, ale nie w OpenGL 1.2 Rok 2004: wprowadzenie GLSL w OpenGL 2.0 spoźniona obsługa shaderów w OpenGL

33 OpenGL Shading Language GLSL jest językiem programowania wysokiego poziomu służącego do tworzenia tzw. shaderów, czyli programów wykonywanych na specjalizowanych procesorach karty graficznej. Użycie shaderów powoduje nadpisanie domyślnego potoku renderowania bardziej elastycznym rozwiązaniem, zezwalającym m.in. na dokładniejsze wyliczanie oświetlenia.

34 Wyliczanie oświetlenia Dla wierzchołków (per-vertex lighting) Dla pikseli (per-pixel lighting) Źródło:

35 Struktura shaderów Najczęściej wykorzystywane rodzaje shaderów: są dwa vertex shader: wykonywany dla każdego wierzchołka fragment/pixel shader: wykonywany dla każdego fragmentu zrasteryzowanego obrazu fragmenty odpowiadają pikselom obrazu, ale część z nich jest usuwana

36 Typy proste w GLSL Skalary Wektory bool bvec2, bvec3, bvec4 uint uvec2, uvec3, uvec4 int ivec2, ivec3, ivec4 float vec2, vec3, vec4 double dvec2, dvec3, dvec4

37 Wektory Możliwe metody dostępu do składowych: Jak do elementów tablicy [] Za pomocą masek: xyzw, rgba, stpq Przykład: różne sposoby pobrania wartości drugiej składowej: float tmp = vcolor[1]; float tmp = vcolor.g; float tmp = vcolor.y; float tmp = vcolor.t;

38 Wektory (2) Sposoby tworzenia wektorów: vec4 rgbavector = vec4(0.3, 0.6, 0.9, 1.0); vec3 rgbvector = rgbavector.rgb; vec3 bgrvector = rgbvector.bgr; vec4 anothervector = vec4(bgrvector, 0.5); vec2 yetanothervector = anothervector.zz; yetanothervector[0] = 1.0 yetanothervector[0]; Pytanie do publiczności: Jaka jest zawartość wektora yetanothervector?

39 Najprostszy możliwy przykład Zastosowanie poniższej pary shaderów spowoduje pokolorowanie obiektu jednolitym, czerwonym kolorem: // Vertex Shader void main(void) { // Wyznaczenie położenia wierzchołka. gl_position = ftransform(); } // Fragment Shader void main(void) { // Przypisanie koloru fragmentowi obrazu. gl_fragcolor = vec4(1.0,0.0,0.0, 1.0); }

40 Komunikacja z shaderami W OpenGL istnieje mechanizm umożliwiający komunikację z shaderami za pomocą specjalnych rodzajów zmiennych: uniform: zmienne globalne przekazywane z programu głównego do shaderów varying: zmienne tworzone w vertex shaderze i następnie odczytywane we fragment shaderze w zinterpolowanej postaci attribute: wartości dotyczące konkretnych wierzchołków (położenie, kolor, normalne, itp.)

41 Nieco trudniejszy przykład Uwzględnienie koloru wierzchołków i przekazanie wartości kanału alpha (przezroczystości): // Vertex Shader varying vec4 vcolor; void main(void) { // Wyznaczenie położenia wierzchołka. gl_position = ftransform(); // Zapisanie koloru wierzchołka do zmiennej vcolor. vcolor = gl_color; } // Fragment Shader uniform float alpha; varying vec4 vcolor; void main(void) { // Przypisanie aktualnemu fragmentowi obrazu // automatycznie zinterpolowanego koloru wierzchołka. gl_fragcolor = vec4(vcolor.rgb, alpha); }

42 Macierze transformacji Zmienne predefiniowane w GLSL: uniform mat4 gl_modelviewmatrix; macierz widoku modelu uniform mat4 gl_projectionmatrix; macierz projekcji uniform mat4 gl_modelviewprojectionmatrix; iloczyn macierzy widoku modelu i projekcji

43 Macierze transformacji (2) Różne sposoby wyznaczenia pozycji wierzchołka w vertex shaderze: void main() { // Przemnożenie pozycji wierzchołka przez macierz projekcji oraz // macierz widoku modelu. gl_position = gl_projectionmatrix * gl_modelviewmatrix * gl_vertex; // Przemnożenie położenia wierzchołka przez wcześniej wyliczoną // macierz będącą wynikiem iloczynu macierzy projekcji // i macierzy widoku modelu. gl_position = gl_modelviewprojectionmatrix * gl_vertex; // Wykorzystanie gotowej funkcji transformującej pozycję wierzchołka // (brak możliwości dokonania dodatkowych przekształceń). gl_position = ftransform(); }

44 Stan obecny OpenGL Sukces DirectX na systemach Windows John Carmack: Direct3D is a rather better API today OpenGL still works fine and we wouldn t get any huge benefits by making the switch Komercyjne wykorzystanie OpenGL: Blizzard: porty gier na OS X Valve: porty gier na Linuxa

45 OpenGL for Embedded Systems Uprosczona wersja OpenGL dostosowana do urządzeń mobilnych 2003: specyfikacja OpenGL ES 1.0 ES oparte na OpenGL : specyfikacja OpenGL ES 2.0 ES 2.0 oparty na OpenGL 2.0 Dostępność na systemach operacyjnych: Android, ios, BlackBerry, Symbian Możliwość programowania w: Java, Objective-C, C, C++

46 Różnice pomiędzy OpenGL a OpenGL ES 1.0 brak glbegin i glend (konieczność korzystania z tablic wierzchołków i VBO) brak wsparcia dla Quadów (trzeba operować na trójkątach) brak display lists i wiele innych braków...

47 Różnice pomiędzy OpenGL ES 1.1 a ES 2.0 Rezygnacja ze stałego potoku renderowania (konieczność stosowania shaderów nawet w najprostszych aplikacjach). Mniej uproszczeń związanych z transformacją widoku (w tym glpush i glpop, trzeba samemu wyliczać macierze transformacji i przekazywać je do shaderów.

48 Porównanie OpenGL z OpenGL ES 2.0 Zmiana jednego z atrybutów sceny i wyczyszczenie jej tła: // OpenGL (JOGL) // Włączenie trybu testowania głębokości. gl.glenable(gl2.gl_depth_test); // Wyczyszczenie sceny. gl.glclearcolor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f); gl.glclear(gl2.gl_color_buffer_bit GL2.GL_DEPTH_BUFFER_BIT); // OpenGL ES (Android) // Włączenie trybu testowania głębokości. GLES20.glEnable(GLES20.GL_DEPTH_TEST); // Wyczyszczenie sceny. GLES20.glClearColor(0f, 0f, 0f, 0f);

49 Porównanie OpenGL z OpenGL ES 2.0 Transformacje macierzy: // OpenGL (JOGL) // Wybór macierzy widoku modelu. gl.glmatrixmode(gl2.gl_modelview); // Przypisanie aktualnej macierzy wartości macierzy jednostowej. gl.glloadidentity(); // Dokonanie transformacji. gl.gltranslatef(x, y, z); // OpenGL ES (Android) // Przypisanie macierzy widoku modelu wartości macierzy jednostkowej. Matrix.setIdentityM(mModelMatrix, 0); // Dokonanie transformacji. Matrix.translateM(mModelMatrix, x, y, z);

50 Zmienne predefiniowane W OpenGL istnieje wiele predefiniowanych zmiennych dostępnych w shaderach: attribute vec4 gl_color; attribute vec3 gl_normal; attribute vec4 gl_vertex; attribute vec4 gl_multitexcoord0; uniform mat4 gl_modelviewprojectionmatrix; W OpenGL ES 2.0 wszystkie zmienne wykorzystywane w shaderach muszą być odpowiednio zadeklarowane...

51 Przekazywanie zmiennych do shaderów // Vertex Shader uniform mat4 umvpmatrix; // odpowiednik gl_modelviewprojectionmatrix attribute vec4 aposition; // odpowiednik gl_vertex void main() { gl_position = umvpmatrix * aposition; } // Rysowanie obiektu int mpositionhandle = GLES20.glGetAttribLocation(mProgram, "aposition"); GLES20.glEnableVertexAttribArray(mPositionHandle); GLES20.glVertexAttribPointer(mPositionHandle, 3, GLES20.GL_FLOAT, false, 0, vertexbuffer); int mmvphandle = GLES20.glGetUniformLocation(mProgram, "umvpmatrix"); GLES20.glUniformMatrix4fv(mMVPHandle, 1, false, mvpmatrix, 0); GLES20.glDrawArrays(GLES20.GL_TRIANGLES, 0, vertexcount); GLES20.glDisableVertexAttribArray(mPositionHandle);

52 Web Graphics Library (WebGL) API oparte na OpenGL ES w wersji 2.0 renderowanie w obiekcie Canvas dostępnym w standardzie HTML5 działa na wielu różnych platformach (również mobilnych) oferuje sprzętową akcelerację nie wymaga żadnych wtyczek do przeglądarek (w przeciwieństwie do VRML i X3D)

53 Dostępność WebGL Na komputerach stacjonarnych: Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer Na urządzeniach mobilnych: Chrome, Firefox for Mobile, Opera Mobile (Android), Internet Explorer, Blackberry Playbook,...

54 Przykład Stworzenie kontekstu WebGL: var canvas = document.getelementbyid("nazwa_elementu_canvas"); var gl; try { gl = canvas.getcontext("webgl"); gl.viewportwidth = canvas.width; gl.viewportheight = canvas.height; } catch (e) { } if (!gl) { alert("błąd inicjalizacji WebGL."); }

55 Przykład (2) VBO (z użyciem biblioteki glmatrix): var trianglevertexpositionbuffer = gl.createbuffer(); gl.bindbuffer(gl.array_buffer, trianglevertexpositionbuffer); var vertices = [ 0.0, 1.0, 0.0, 1.0,-1.0, 0.0, 1.0,-1.0, 0.0 ]; gl.bufferdata(gl.array_buffer, new Float32Array(vertices), gl.static_draw); trianglevertexpositionbuffer.itemsize = 3; trianglevertexpositionbuffer.numitems = 3; var trianglevertexcolorbuffer = gl.createbuffer(); gl.bindbuffer(gl.array_buffer, trianglevertexcolorbuffer); var colors = [ 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0 ]; gl.bufferdata(gl.array_buffer, new Float32Array(colors), gl.static_draw); trianglevertexcolorbuffer.itemsize = 4; trianglevertexcolorbuffer.numitems = 3;

56 Przykład (3) Rysowanie (z użyciem biblioteki glmatrix): var mvmatrix = mat4.create(); var pmatrix = mat4.create(); gl.viewport(0, 0, gl.viewportwidth, gl.viewportheight); gl.clear(gl.color_buffer_bit gl.depth_buffer_bit); mat4.perspective(45, gl.viewportwidth / gl.viewportheight, 0.1, 100.0, pmatrix); mat4.identity(mvmatrix); mat4.translate(mvmatrix, [-1.5, 0.0, -7.0]); gl.bindbuffer(gl.array_buffer, trianglevertexpositionbuffer); gl.vertexattribpointer(shaderprogram.vertexpositionattribute, trianglevertexpositionbuffer.itemsize, gl.float, false, 0, 0); gl.bindbuffer(gl.array_buffer, trianglevertexcolorbuffer); gl.vertexattribpointer(shaderprogram.vertexcolorattribute, trianglevertexcolorbuffer.itemsize, gl.float, false, 0, 0); setmatrixuniforms(); gl.drawarrays(gl.triangles, 0, trianglevertexpositionbuffer.numitems);

57 Silniki 3D oparte na WebGL J3D Three.js SpiderGL Babylon.js

58 Dziękuję za uwagę

Grafika trójwymiarowa

Grafika trójwymiarowa Strona 1 Grafika 3D w systemie Android Wprowadzenie do OpenGL ES Podstawy rysowania Rzutowanie i kamera Klasa GLSurfaceView Algorytm rysowania Tekstury Strona 2 Grafika 3D w systemie Android W komputerach,

Bardziej szczegółowo

Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android

Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Michał Bieńkowski Numer albumu 289475 Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Programowanie OpenGL

Programowanie OpenGL Programowanie OpenGL Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Programowanie OpenGL Rafał Stęgierski Lublin 2011 Instytut Informatyki UMCS Lublin

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra: Inteligentnych Systemów Interaktywnych Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Inteligentne Systemy Interaktywne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Silnik graficzny 3D PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Stanisław Ignacy Gąsiorowski. Rok akademicki 2010/2011

Silnik graficzny 3D PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Stanisław Ignacy Gąsiorowski. Rok akademicki 2010/2011 Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Rok akademicki 2010/2011 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Stanisław Ignacy Gąsiorowski Silnik graficzny 3D Opiekun pracy

Bardziej szczegółowo

GDI+. NOWE MOŻLIWOŚCI PODSYSTEMU GRAFICZNEGO MICROSOFT WINDOWS

GDI+. NOWE MOŻLIWOŚCI PODSYSTEMU GRAFICZNEGO MICROSOFT WINDOWS Scientific Bulletin of Che lm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2008 GDI+. NOWE MOŻLIWOŚCI PODSYSTEMU GRAFICZNEGO MICROSOFT WINDOWS MACIEJ SMIATACZ, MARCIN RÓŻAŃSKI Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK C# I BIBLIOTEKA DIRECTX W PROCESIE WSPOMAGANIA TWORZENIA GIER NA PLATFORMIE MS WINDOWS

JĘZYK C# I BIBLIOTEKA DIRECTX W PROCESIE WSPOMAGANIA TWORZENIA GIER NA PLATFORMIE MS WINDOWS ZESZYTY NAUKOWE 59-75 Mgr inż. Zbigniew ROSIEK 1 JĘZYK C# I BIBLIOTEKA DIRECTX W PROCESIE WSPOMAGANIA TWORZENIA GIER NA PLATFORMIE MS WINDOWS Streszczenie Tworzenie grafiki komputerowej na potrzeby symulacji

Bardziej szczegółowo

Co to jest OpenGL? Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych. Wykład 5. OpenGL - Achitektura. OpenGL - zalety. olas@icis.pcz.

Co to jest OpenGL? Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych. Wykład 5. OpenGL - Achitektura. OpenGL - zalety. olas@icis.pcz. Co to jest OpenGL? Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych Wykład 5 Dr inż. Tomasz Olas olas@icis.pcz.pl OpenGL (Open Graphics Library) jest niskopoziomowa biblioteka graficzna (API - programowy

Bardziej szczegółowo

Nieliniowe prezentowanie informacji z uwzględnieniem zainteresowań grupy docelowej

Nieliniowe prezentowanie informacji z uwzględnieniem zainteresowań grupy docelowej Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Kuczyński Nr albumu 9833 Nieliniowe prezentowanie informacji z uwzględnieniem zainteresowań grupy docelowej

Bardziej szczegółowo

OpenGL Zaawansowana grafika komputerowa

OpenGL Zaawansowana grafika komputerowa p. 1/63 OpenGL Zaawansowana grafika komputerowa p. 2/63 Czym jest OpenGL OpenGL można zdefiniować jako "programowy interfejs sprzętu graficznego". Jest to biblioteka przeznaczona do tworzenia trójwymiarowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej PROJEKT INŻYNIERSKI pt. Opracowanie aplikacji dla systemu Apple ios do obróbki zdjęć z

Bardziej szczegółowo

Teksturowanie obiektów z wykorzystaniem reprogramowalnych modułów do obliczania cieniowania

Teksturowanie obiektów z wykorzystaniem reprogramowalnych modułów do obliczania cieniowania Wydział Informatyki Politechnika Szczecińska Praca magisterska Teksturowanie obiektów z wykorzystaniem reprogramowalnych modułów do obliczania cieniowania Daniel Kos promotor: dr inż. Radosław Mantiuk

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Practical Android 4 Games Development Tłumaczenie: Szymon Pietrzak ISBN: 978-83-246-5087-3 Original edition copyright 2011 by J. F. DiMarzio. All rights reserved. Polish edition copyright

Bardziej szczegółowo

Karta graficzna. Karta graficzna przyjmuje. rozszerzeń montowanej w magistrali wejścia/wyjścia na płycie głównej. Opcjonalnie układ graficzny

Karta graficzna. Karta graficzna przyjmuje. rozszerzeń montowanej w magistrali wejścia/wyjścia na płycie głównej. Opcjonalnie układ graficzny Karty graficzne Wykład: budowa karty graficznej, zasada działania, standardy, parametry, GPU, RAMDAC, magistrale, interfejsy, złącza, OpenGL, DirectX, SLI, Crossfire, bufor ramki, potok graficzny, producenci:

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja treści na PLATFORMIE ADOBE FLASH

Optymalizacja treści na PLATFORMIE ADOBE FLASH Optymalizacja treści na PLATFORMIE ADOBE FLASH Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Programowanie procesorów graficznych GPU

Programowanie procesorów graficznych GPU Programowanie procesorów graficznych GPU Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Programowanie procesorów graficznych GPU Marcin Denkowski Paweł

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 01 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów. Wprowadzenie teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Konrad Szelągowski Interfejs WWW dla biblioteki Infosel++ Praca licencjacka/inżynierska

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne Informatyka

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne Informatyka

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP Ryszard Myhan Wykład 4: Języki programowania PHP PHP - bibliografia PHP5. Praktyczny kurs Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Kierzkowski, Andrzej Kierzkowski

Bardziej szczegółowo

Symulacja zjawisk naturalnych przy wykorzystaniu silnika graficznego CryEngine

Symulacja zjawisk naturalnych przy wykorzystaniu silnika graficznego CryEngine Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Rok akademicki 2013/2014 PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Andrzej Zawiślak Symulacja zjawisk naturalnych przy

Bardziej szczegółowo

Mikołaj Sklepek. Oprogramowanie do sterowania komputerem przy użyciu wskaźnika laserowego

Mikołaj Sklepek. Oprogramowanie do sterowania komputerem przy użyciu wskaźnika laserowego Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wy d z ia ł E l e k t r o t e c h n i k i, A u t o m a t y k i, I n f o r m a t y k i i E l e k t r o n i k i Katedra Automatyki PRACA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Grafiki Komputerowej i Animacji. Ćwiczenie VI. Biblioteka OpenGL - teksturowanie

Laboratorium Grafiki Komputerowej i Animacji. Ćwiczenie VI. Biblioteka OpenGL - teksturowanie Laboratorium Grafiki Komputerowej i Animacji Ćwiczenie VI Biblioteka OpenGL - teksturowanie Sławomir Samolej Rzeszów, 1999 1. Wstęp Podczas tworzenia skomplikowanych obiektów graficznych przydatnym mechanizmem

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania z wykorzystaniem API Java 3D

Podstawy programowania z wykorzystaniem API Java 3D Warsztaty Świat 3D w Javie Podstawy programowania z wykorzystaniem API Java 3D Java jest jednym z najczęściej wykorzystywanych języków programowania, który w połączeniu z wirtualną maszyną Javy daje aplikacjom

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne na urządzenia mobilne. Alicja Łuszczak Juliusz Sompolski Piotr Świgoń

Systemy operacyjne na urządzenia mobilne. Alicja Łuszczak Juliusz Sompolski Piotr Świgoń Systemy operacyjne na urządzenia mobilne Alicja Łuszczak Juliusz Sompolski Piotr Świgoń 14 stycznia 2009 Urządzenia mobilne Niewielkich rozmiarów, z ograniczonymi możliwościami względem komputerów. Zazwyczaj

Bardziej szczegółowo