Mobilne aplikacje multimedialne. OpenGL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mobilne aplikacje multimedialne. OpenGL"

Transkrypt

1 Mobilne aplikacje multimedialne OpenGL Marek Kulawiak Katedra Systemów Geoinformatycznych Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

2 Open Graphics Library API do tworzenia aplikacji wyświetlających grafikę 2D i 3D w czasie rzeczywistym z akceleracją sprzętową Możliwość programowania w: Ada, C, C++, C#, Common Lisp, Delphi, Fortran, Haskell, Perl, Python, Java,... Dostępność na systemach operacyjnych: Windows, Linux, OS X Pochodne standardu OpenGL: OpenGL ES (Android, ios) WebGL (przeglądarki internetowe)

3 Pierwsza połowa lat 90. wyliczanie grafiki na procesorze dostosowanie do różnego sprzętu na PC Źródło:

4 Początki OpenGL Rok 1992: specyfikacja OpenGL 1.0 Rok 1995: pierwsze karty graficzne dostosowane do wyświetlania grafiki 3D Rok 1996: wydanie przez Microsoft pierwszej wersji standardu Direct3D Rok 1997: OpenGL 1.1

5 Druga połowa lat 90. GLQuake rasteryzacja z użyciem karty graficznej wyższa rozdzielczość Źródło:

6 Druga połowa lat 90. Rok 1997: ostra krytyka standardu Direct3D Chris Hecker: An Open Letter to Microsoft: Do the Right Thing for the 3D Game Industry Rok 1999: GeForce pierwsza karta graficzna oferująca T&L (Transform & Lighting) znaczne odciążenie procesora dostępność T&L w OpenGL

7 Druga połowa lat 90. Quake III Arena (OpenGL) wykorzystanie silnika id Tech 3 w innych popularnych grach Źródła:

8 Struktura programu w OpenGL funkcja tworząca kontekst graficzny funkcja rysująca scenę funkcja skalująca obraz do nowych rozmiarów okna

9 GL_LINES gl.glbegin(gl2.gl_lines); gl.glcolor3f(1f, 1f, 1f); gl.glvertex3f(-100, -100, 0); gl.glvertex3f( 100, -100, 0); gl.glvertex3f( 100, -100, 0); gl.glvertex3f( 0, 100, 0); gl.glvertex3f( 0, 100, 0); gl.glvertex3f(-100, -100, 0); gl.glend();

10 GL_LINE_STRIP gl.glbegin(gl2.gl_line_strip); gl.glcolor3f(1f, 1f, 1f); gl.glvertex3f(-100, -100, 0); gl.glvertex3f( 100, -100, 0); gl.glvertex3f( 0, 100, 0); gl.glvertex3f(-100, -100, 0); gl.glend();

11 GL_TRIANGLES gl.glbegin(gl2.gl_triangles); gl.glcolor3f(1f, 0.8f, 0f); gl.glvertex3f(-100, -100, 0); gl.glvertex3f( 100, -100, 0); gl.glvertex3f( 0, 100, 0); gl.glend();

12 GL_TRIANGLE_STRIP gl.glbegin(gl2.gl_triangle_strip); gl.glcolor3f(1f, 0.8f, 0f); gl.glvertex3f(-100, -100, 0); gl.glvertex3f( 100, 100, 0); gl.glvertex3f(-100, 100, 0); gl.glvertex3f(-100, -100, 0); gl.glvertex3f( 100, -100, 0); gl.glvertex3f( 100, 100, 0); gl.glend();

13 GL_QUADS gl.glbegin(gl2.gl_quads); gl.glcolor3f(1f, 0.8f, 0f); gl.glvertex3f(-100, -100, 0); gl.glvertex3f( 100, -100, 0); gl.glvertex3f( 100, 100, 0); gl.glvertex3f(-100, 100, 0); gl.glend();

14 GL_QUADS gl.glbegin(gl2.gl_quads); gl.glcolor3f(1f, 1f, 0f); gl.glvertex3f(-100, -100, 0); gl.glcolor3f(0f, 1f, 0f); gl.glvertex3f( 100, -100, 0); gl.glcolor3f(0f, 0.5f, 1f); gl.glvertex3f( 100, 100, 0); gl.glcolor3f(1f, 0f, 0f); gl.glvertex3f(-100, 100, 0); gl.glend();

15 Atrybuty wierzchołków obiektu glvertex glcolor gltexcoord glnormal...

16 Wektory normalne Normalne wyliczone dla każdej ściany. Normalne wyliczone dla każdego wierzchołka.

17 Wektory normalne (2) Źródło:

18 Zmiana atrybutów sceny gl.glpushattrib(gl2.gl_lighting); gl.gldisable(gl2.gl_lighting); gl.glbegin(gl.gl_quads); gl.glcolor3f(1f, 1f, 0f); gl.glcolor3f(0f, 1f, 0f); gl.glcolor3f(0f, 0.5f, 1f); gl.glcolor3f(1f, 0f, 0f); gl.glend(); gl.glpopattrib(); gl.glvertex3f(-100, -100, 0); gl.glvertex3f( 100, -100, 0); gl.glvertex3f( 100, 100, 0); gl.glvertex3f(-100, 100, 0);

19 Zmiana atrybutów i transformacji gl.glpushmatrix(); gl.gltranslatef(-10f, 0f, -10f); gl.glpushattrib(gl2.gl_lighting); gl.gldisable(gl2.gl_lighting); gl.glbegin(gl.gl_quads); gl.glcolor3f(1f, 1f, 0f); gl.glcolor3f(0f, 1f, 0f); gl.glcolor3f(0f, 0.5f, 1f); gl.glcolor3f(1f, 0f, 0f); gl.glend(); gl.glpopattrib(); gl.glpopmatrix(); gl.glvertex3f(-100, -100, 0); gl.glvertex3f( 100, -100, 0); gl.glvertex3f( 100, 100, 0); gl.glvertex3f(-100, 100, 0);

20 Macierze transformacji (1) gl.glmatrixmode(gl2.gl_modelview); gl.glloadidentity(); [ ] [ ] [] [] modelviewmatrix = x x 0100 y = y 0010 z z 0001 w w

21 Macierze transformacji (2) gl.gltranslatef(-10f, 0f, -10f); [ ][ ] [ ] [] [ ] 100 X Y translationmatrix = = 001 Z =

22 Macierze transformacji (3) gl.glscalef(2f, 2f, 2f); [ ][ ] [ ] [] [ ] X Y scalingmatrix = = 0 0 Z x 2x y = 2y 0020 z 2z 0001 w w

23 Listy rozkazów Listy rozkazów (ang. display lists) OpenGL, które są przekazywane do karty graficznej tylko raz i pozostają w jej pamięci. Do narysowania obiektu wystarczy wywołanie jednej funkcji: glcalllist(identyfikator_listy). Zaleta: szybsze działanie programu. Wada: listy nadają się tylko do obiektów o stałym kształcie.

24 Przykład stworzenia listy rozkazów int listid; // Stworzenie listy. listid = gl.glgenlists(1); gl.glnewlist(listid, GL2.GL_COMPILE); gl.glbegin(gl2.gl_triangles); gl.glcolor3f(1f, 0.8f, 0f); gl.glvertex3f(-100, -100, 0); gl.glvertex3f( 100, -100, 0); gl.glvertex3f( 0, 100, 0); gl.glend(); gl.glendlist(); // Narysowanie obiektu. gl.glcalllist(listid);

25 Vertex Buffer Objects Technika polegająca na przechowywaniu obiektów zawierających dane o wierzchołkach w pamięci GPU. Podobna prędkość jak przy użyciu list. Możliwość późniejszej modyfikacji zawartości VBO. Wada: trudniejsze w użyciu.

26 VBO: indeksy wierzchołków float[] vertexarray = {-100, -100, 0, 100, -100, 0, 100, 100, 0, -100, 100, 0}; [0] [1] [2] [3] float[] colorarray = {1f, 1f, 0f, 0f, 1f, 0f, 0f, 0.5f, 1f, 1f, 0f, 0f}; [0] [1] [2] [3] short[] indexarray = {0,1,2, 0,2,3};

27 VBO: przygotowanie danych FloatBuffer vertices, colors; ShortBuffer indices; int VBOVertices, VBOColors, VBOIndices; float[] vertexarray = {-100, -100, 0, 100, -100, 0, 100, 100, 0, -100, 100, 0}; vertices = BufferUtil.newFloatBuffer(vertexArray.length); vertices.put(vertexarray); vertices.flip(); float[] colorarray = {1f, 1f, 0f, 0f, 1f, 0f, 0f, 0.5f, 1f, 1f, 0f, 0f}; colors = BufferUtil.newFloatBuffer(colorArray.length); colors.put(colorarray); colors.flip(); short[] indexarray = {0, 1, 2, 0, 2, 3}; indices = BufferUtil.newShortBuffer(indexArray.length); indices.put(indexarray); indices.flip();

28 VBO: inicjalizacja buforów int[] temp = new int[3]; gl.glgenbuffers(3, temp, 0); VBOVertices = temp[0]; gl.glbindbuffer(gl2.gl_array_buffer, VBOVertices); gl.glbufferdata(gl2.gl_array_buffer, vertices.capacity() * BufferUtil.SIZEOF_FLOAT, vertices, GL2.GL_STATIC_DRAW); gl.glbindbuffer(gl2.gl_array_buffer, 0); VBOColors = temp[1]; gl.glbindbuffer(gl2.gl_array_buffer, VBOColors); gl.glbufferdata(gl2.gl_array_buffer, colors.capacity() * BufferUtil.SIZEOF_FLOAT, colors, GL2.GL_STATIC_DRAW); gl.glbindbuffer(gl2.gl_array_buffer, 0); VBOIndices = temp[2]; gl.glbindbuffer(gl2.gl_element_array_buffer, VBOIndices); gl.glbufferdata(gl2.gl_element_array_buffer, indices.capacity() * BufferUtil.SIZEOF_SHORT, indices, GL2.GL_STATIC_DRAW); gl.glbindbuffer(gl2.gl_element_array_buffer, 0);

29 VBO: rysowanie gl.glenableclientstate(gl2.gl_vertex_array); gl.glenableclientstate(gl2.gl_color_array); gl.glbindbuffer(gl2.gl_array_buffer, VBOColors); gl.glcolorpointer(3, GL2.GL_FLOAT, 0, 0); gl.glbindbuffer(gl2.gl_array_buffer, VBOVertices); gl.glvertexpointer(3, GL2.GL_FLOAT, 0, 0); gl.glbindbuffer(gl2.gl_element_array_buffer, VBOIndices); gl.gldrawelements(gl2.gl_triangles, indices.capacity(), GL2.GL_UNSIGNED_SHORT, 0); gl.gldisableclientstate(gl2.gl_color_array); gl.gldisableclientstate(gl2.gl_vertex_array);

30 VBO: modyfikacja danych // Inicjalizacja buforów. gl.glbindbuffer(gl2.gl_array_buffer, VBOVertices); gl.glbufferdata(gl2.gl_array_buffer, vertices.capacity() * BufferUtil.SIZEOF_FLOAT, vertices, GL2.GL_STREAM_DRAW); gl.glbindbuffer(gl2.gl_array_buffer, 0); // Rysowanie. gl.glbindbuffer(gl2.gl_array_buffer, VBOVertices); gl.glvertexpointer(3, GL2.GL_FLOAT, 0, 0); FloatBuffer verticesbuffer = gl.glmapbuffer(gl2.gl_array_buffer, GL2.GL_WRITE_ONLY).asFloatBuffer(); verticesbuffer.position(9); verticesbuffer.put(-50.f); verticesbuffer.put(50.f); gl.glunmapbuffer(gl2.gl_array_buffer);

31 VBO: modyfikacja danych (2) glbufferdata() GL_STATIC_DRAW GL_DYNAMIC_DRAW GL_STREAM_DRAW GL_STATIC_READ GL_DYNAMIC_READ GL_STREAM_READ GL_STATIC_COPY GL_DYNAMIC_COPY GL_STREAM_COPY glmapbuffer() GL_WRITE_ONLY GL_READ_ONLY GL_READ_WRITE

32 Początki shaderów Rok 2000: GeForce 3 - pierwsza karta graficzna z obsługą shaderów możliwość programowania shaderów w DirectX 8, ale nie w OpenGL 1.2 Rok 2004: wprowadzenie GLSL w OpenGL 2.0 spoźniona obsługa shaderów w OpenGL

33 OpenGL Shading Language GLSL jest językiem programowania wysokiego poziomu służącego do tworzenia tzw. shaderów, czyli programów wykonywanych na specjalizowanych procesorach karty graficznej. Użycie shaderów powoduje nadpisanie domyślnego potoku renderowania bardziej elastycznym rozwiązaniem, zezwalającym m.in. na dokładniejsze wyliczanie oświetlenia.

34 Wyliczanie oświetlenia Dla wierzchołków (per-vertex lighting) Dla pikseli (per-pixel lighting) Źródło:

35 Struktura shaderów Najczęściej wykorzystywane rodzaje shaderów: są dwa vertex shader: wykonywany dla każdego wierzchołka fragment/pixel shader: wykonywany dla każdego fragmentu zrasteryzowanego obrazu fragmenty odpowiadają pikselom obrazu, ale część z nich jest usuwana

36 Typy proste w GLSL Skalary Wektory bool bvec2, bvec3, bvec4 uint uvec2, uvec3, uvec4 int ivec2, ivec3, ivec4 float vec2, vec3, vec4 double dvec2, dvec3, dvec4

37 Wektory Możliwe metody dostępu do składowych: Jak do elementów tablicy [] Za pomocą masek: xyzw, rgba, stpq Przykład: różne sposoby pobrania wartości drugiej składowej: float tmp = vcolor[1]; float tmp = vcolor.g; float tmp = vcolor.y; float tmp = vcolor.t;

38 Wektory (2) Sposoby tworzenia wektorów: vec4 rgbavector = vec4(0.3, 0.6, 0.9, 1.0); vec3 rgbvector = rgbavector.rgb; vec3 bgrvector = rgbvector.bgr; vec4 anothervector = vec4(bgrvector, 0.5); vec2 yetanothervector = anothervector.zz; yetanothervector[0] = 1.0 yetanothervector[0]; Pytanie do publiczności: Jaka jest zawartość wektora yetanothervector?

39 Najprostszy możliwy przykład Zastosowanie poniższej pary shaderów spowoduje pokolorowanie obiektu jednolitym, czerwonym kolorem: // Vertex Shader void main(void) { // Wyznaczenie położenia wierzchołka. gl_position = ftransform(); } // Fragment Shader void main(void) { // Przypisanie koloru fragmentowi obrazu. gl_fragcolor = vec4(1.0,0.0,0.0, 1.0); }

40 Komunikacja z shaderami W OpenGL istnieje mechanizm umożliwiający komunikację z shaderami za pomocą specjalnych rodzajów zmiennych: uniform: zmienne globalne przekazywane z programu głównego do shaderów varying: zmienne tworzone w vertex shaderze i następnie odczytywane we fragment shaderze w zinterpolowanej postaci attribute: wartości dotyczące konkretnych wierzchołków (położenie, kolor, normalne, itp.)

41 Nieco trudniejszy przykład Uwzględnienie koloru wierzchołków i przekazanie wartości kanału alpha (przezroczystości): // Vertex Shader varying vec4 vcolor; void main(void) { // Wyznaczenie położenia wierzchołka. gl_position = ftransform(); // Zapisanie koloru wierzchołka do zmiennej vcolor. vcolor = gl_color; } // Fragment Shader uniform float alpha; varying vec4 vcolor; void main(void) { // Przypisanie aktualnemu fragmentowi obrazu // automatycznie zinterpolowanego koloru wierzchołka. gl_fragcolor = vec4(vcolor.rgb, alpha); }

42 Macierze transformacji Zmienne predefiniowane w GLSL: uniform mat4 gl_modelviewmatrix; macierz widoku modelu uniform mat4 gl_projectionmatrix; macierz projekcji uniform mat4 gl_modelviewprojectionmatrix; iloczyn macierzy widoku modelu i projekcji

43 Macierze transformacji (2) Różne sposoby wyznaczenia pozycji wierzchołka w vertex shaderze: void main() { // Przemnożenie pozycji wierzchołka przez macierz projekcji oraz // macierz widoku modelu. gl_position = gl_projectionmatrix * gl_modelviewmatrix * gl_vertex; // Przemnożenie położenia wierzchołka przez wcześniej wyliczoną // macierz będącą wynikiem iloczynu macierzy projekcji // i macierzy widoku modelu. gl_position = gl_modelviewprojectionmatrix * gl_vertex; // Wykorzystanie gotowej funkcji transformującej pozycję wierzchołka // (brak możliwości dokonania dodatkowych przekształceń). gl_position = ftransform(); }

44 Stan obecny OpenGL Sukces DirectX na systemach Windows John Carmack: Direct3D is a rather better API today OpenGL still works fine and we wouldn t get any huge benefits by making the switch Komercyjne wykorzystanie OpenGL: Blizzard: porty gier na OS X Valve: porty gier na Linuxa

45 OpenGL for Embedded Systems Uprosczona wersja OpenGL dostosowana do urządzeń mobilnych 2003: specyfikacja OpenGL ES 1.0 ES oparte na OpenGL : specyfikacja OpenGL ES 2.0 ES 2.0 oparty na OpenGL 2.0 Dostępność na systemach operacyjnych: Android, ios, BlackBerry, Symbian Możliwość programowania w: Java, Objective-C, C, C++

46 Różnice pomiędzy OpenGL a OpenGL ES 1.0 brak glbegin i glend (konieczność korzystania z tablic wierzchołków i VBO) brak wsparcia dla Quadów (trzeba operować na trójkątach) brak display lists i wiele innych braków...

47 Różnice pomiędzy OpenGL ES 1.1 a ES 2.0 Rezygnacja ze stałego potoku renderowania (konieczność stosowania shaderów nawet w najprostszych aplikacjach). Mniej uproszczeń związanych z transformacją widoku (w tym glpush i glpop, trzeba samemu wyliczać macierze transformacji i przekazywać je do shaderów.

48 Porównanie OpenGL z OpenGL ES 2.0 Zmiana jednego z atrybutów sceny i wyczyszczenie jej tła: // OpenGL (JOGL) // Włączenie trybu testowania głębokości. gl.glenable(gl2.gl_depth_test); // Wyczyszczenie sceny. gl.glclearcolor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f); gl.glclear(gl2.gl_color_buffer_bit GL2.GL_DEPTH_BUFFER_BIT); // OpenGL ES (Android) // Włączenie trybu testowania głębokości. GLES20.glEnable(GLES20.GL_DEPTH_TEST); // Wyczyszczenie sceny. GLES20.glClearColor(0f, 0f, 0f, 0f);

49 Porównanie OpenGL z OpenGL ES 2.0 Transformacje macierzy: // OpenGL (JOGL) // Wybór macierzy widoku modelu. gl.glmatrixmode(gl2.gl_modelview); // Przypisanie aktualnej macierzy wartości macierzy jednostowej. gl.glloadidentity(); // Dokonanie transformacji. gl.gltranslatef(x, y, z); // OpenGL ES (Android) // Przypisanie macierzy widoku modelu wartości macierzy jednostkowej. Matrix.setIdentityM(mModelMatrix, 0); // Dokonanie transformacji. Matrix.translateM(mModelMatrix, x, y, z);

50 Zmienne predefiniowane W OpenGL istnieje wiele predefiniowanych zmiennych dostępnych w shaderach: attribute vec4 gl_color; attribute vec3 gl_normal; attribute vec4 gl_vertex; attribute vec4 gl_multitexcoord0; uniform mat4 gl_modelviewprojectionmatrix; W OpenGL ES 2.0 wszystkie zmienne wykorzystywane w shaderach muszą być odpowiednio zadeklarowane...

51 Przekazywanie zmiennych do shaderów // Vertex Shader uniform mat4 umvpmatrix; // odpowiednik gl_modelviewprojectionmatrix attribute vec4 aposition; // odpowiednik gl_vertex void main() { gl_position = umvpmatrix * aposition; } // Rysowanie obiektu int mpositionhandle = GLES20.glGetAttribLocation(mProgram, "aposition"); GLES20.glEnableVertexAttribArray(mPositionHandle); GLES20.glVertexAttribPointer(mPositionHandle, 3, GLES20.GL_FLOAT, false, 0, vertexbuffer); int mmvphandle = GLES20.glGetUniformLocation(mProgram, "umvpmatrix"); GLES20.glUniformMatrix4fv(mMVPHandle, 1, false, mvpmatrix, 0); GLES20.glDrawArrays(GLES20.GL_TRIANGLES, 0, vertexcount); GLES20.glDisableVertexAttribArray(mPositionHandle);

52 Web Graphics Library (WebGL) API oparte na OpenGL ES w wersji 2.0 renderowanie w obiekcie Canvas dostępnym w standardzie HTML5 działa na wielu różnych platformach (również mobilnych) oferuje sprzętową akcelerację nie wymaga żadnych wtyczek do przeglądarek (w przeciwieństwie do VRML i X3D)

53 Dostępność WebGL Na komputerach stacjonarnych: Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer Na urządzeniach mobilnych: Chrome, Firefox for Mobile, Opera Mobile (Android), Internet Explorer, Blackberry Playbook,...

54 Przykład Stworzenie kontekstu WebGL: var canvas = document.getelementbyid("nazwa_elementu_canvas"); var gl; try { gl = canvas.getcontext("webgl"); gl.viewportwidth = canvas.width; gl.viewportheight = canvas.height; } catch (e) { } if (!gl) { alert("błąd inicjalizacji WebGL."); }

55 Przykład (2) VBO (z użyciem biblioteki glmatrix): var trianglevertexpositionbuffer = gl.createbuffer(); gl.bindbuffer(gl.array_buffer, trianglevertexpositionbuffer); var vertices = [ 0.0, 1.0, 0.0, 1.0,-1.0, 0.0, 1.0,-1.0, 0.0 ]; gl.bufferdata(gl.array_buffer, new Float32Array(vertices), gl.static_draw); trianglevertexpositionbuffer.itemsize = 3; trianglevertexpositionbuffer.numitems = 3; var trianglevertexcolorbuffer = gl.createbuffer(); gl.bindbuffer(gl.array_buffer, trianglevertexcolorbuffer); var colors = [ 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0 ]; gl.bufferdata(gl.array_buffer, new Float32Array(colors), gl.static_draw); trianglevertexcolorbuffer.itemsize = 4; trianglevertexcolorbuffer.numitems = 3;

56 Przykład (3) Rysowanie (z użyciem biblioteki glmatrix): var mvmatrix = mat4.create(); var pmatrix = mat4.create(); gl.viewport(0, 0, gl.viewportwidth, gl.viewportheight); gl.clear(gl.color_buffer_bit gl.depth_buffer_bit); mat4.perspective(45, gl.viewportwidth / gl.viewportheight, 0.1, 100.0, pmatrix); mat4.identity(mvmatrix); mat4.translate(mvmatrix, [-1.5, 0.0, -7.0]); gl.bindbuffer(gl.array_buffer, trianglevertexpositionbuffer); gl.vertexattribpointer(shaderprogram.vertexpositionattribute, trianglevertexpositionbuffer.itemsize, gl.float, false, 0, 0); gl.bindbuffer(gl.array_buffer, trianglevertexcolorbuffer); gl.vertexattribpointer(shaderprogram.vertexcolorattribute, trianglevertexcolorbuffer.itemsize, gl.float, false, 0, 0); setmatrixuniforms(); gl.drawarrays(gl.triangles, 0, trianglevertexpositionbuffer.numitems);

57 Silniki 3D oparte na WebGL J3D Three.js SpiderGL Babylon.js

58 Dziękuję za uwagę

Grafika trójwymiarowa

Grafika trójwymiarowa Strona 1 Grafika 3D w systemie Android Wprowadzenie do OpenGL ES Podstawy rysowania Rzutowanie i kamera Klasa GLSurfaceView Algorytm rysowania Tekstury Strona 2 Grafika 3D w systemie Android W komputerach,

Bardziej szczegółowo

Programowanie Procesorów Graficznych

Programowanie Procesorów Graficznych Programowanie Procesorów Graficznych Wykład 1 9.10.2012 Prehistoria Zadaniem karty graficznej było sterowanie sygnałem do monitora tak aby wyświetlić obraz zgodnie z zawartościa pamięci. Programiści pracowali

Bardziej szczegółowo

Bartłomiej Filipek www.ii.uj.edu.pl/~filipek

Bartłomiej Filipek www.ii.uj.edu.pl/~filipek Bartłomiej Filipek www.ii.uj.edu.pl/~filipek Nasz Cel Prehistoria krótki wstęp Nowa era! Vertex Shaders Fragment Shaders Podstawy GLSL Obsługa GLSL z API OpenGL Dodajmy parę efektów! Podsumowanie Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do WebGL

Wprowadzenie do WebGL Wprowadzenie do WebGL Monika Falarz, Grzegorz Jaśko, Patryk Kiepas 9 listopad 2012 Streszczenie Dokument prezentuje podstawy i wprowadza w proces tworzenia grafiki przestrzennej przy użyciu biblioteki

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane systemy programowania grafiki. Wprowadzenie. Podstawy OpenGL

Zaawansowane systemy programowania grafiki. Wprowadzenie. Podstawy OpenGL Zaawansowane systemy programowania grafiki. Wprowadzenie. Podstawy OpenGL Aleksander Denisiuk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn, ul. Słoneczna 54 denisjuk@matman.uwm.edu.pl 7 października 2014 1 /

Bardziej szczegółowo

Mapowanie tekstur Mip-mapy (level of detail) Filtrowanie Multiteksturowanie

Mapowanie tekstur Mip-mapy (level of detail) Filtrowanie Multiteksturowanie Mapowanie tekstur Mip-mapy (level of detail) Filtrowanie Multiteksturowanie Korekcja perspektywy http://en.wikipedia.org/wiki/file:perspective_correct_texture_mapping.jpg GL_TEXTURE_MIN_FILTER Zmniejszanie

Bardziej szczegółowo

GLKit. Wykład 10. Programowanie aplikacji mobilnych na urządzenia Apple (IOS i ObjectiveC) #import "Fraction.h" #import

GLKit. Wykład 10. Programowanie aplikacji mobilnych na urządzenia Apple (IOS i ObjectiveC) #import Fraction.h #import <stdio.h> #import "Fraction.h" #import @implementation Fraction -(Fraction*) initwithnumerator: (int) n denominator: (int) d { self = [super init]; } if ( self ) { [self setnumerator: n anddenominator:

Bardziej szczegółowo

Shadery. Artur Staszczyk Bartłomiej Filipek

Shadery. Artur Staszczyk  Bartłomiej Filipek Shadery Artur Staszczyk www.astaszczyk.com Bartłomiej Filipek www.bartlomiejfilipek.pl Bartlomiej.filipek@gmail.com Potok graficzny Vertex shader Fragment shader GLSL Przykłady Inne shadery? Vertex shader

Bardziej szczegółowo

3 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

3 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 3 1/5 Grafika Komputerowa 3D Instrukcja laboratoryjna Temat: Rysowanie prymitywów 3 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Rysowanie prymitywów Podstawową rodziną funkcji wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Realizacja prostej gry polegającej na symulacji jazdy samochodem

Realizacja prostej gry polegającej na symulacji jazdy samochodem Realizacja prostej gry polegającej na symulacji jazdy samochodem zadanie Należy zaprogramować symulator jazdy samochodem Sterowany kursorami odpowiadającymi odpowiednio za skręty w lewo i w prawo oraz

Bardziej szczegółowo

Janusz Ganczarski. OpenGL Pierwszy program

Janusz Ganczarski. OpenGL Pierwszy program Janusz Ganczarski OpenGL Pierwszy program Spis treści Spis treści..................................... 1 1. Pierwszy program.............................. 1 1.1. Rysowanie sceny 3D...........................

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA CZASU RZECZYWISTEGO Wprowadzenie do OpenGL

GRAFIKA CZASU RZECZYWISTEGO Wprowadzenie do OpenGL GRAFIKA CZASU RZECZYWISTEGO Wprowadzenie do OpenGL Grafika komputerowa i wizualizacja, Bioinformatyka S1, II Rok OpenGL Open Graphics Library Jest to API pozwalające na renderowanie grafiki w czasie rzeczywistym,

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Akcelerator 3D Potok graficzny

Plan wykładu. Akcelerator 3D Potok graficzny Plan wykładu Akcelerator 3D Potok graficzny Akcelerator 3D W 1996 r. opracowana została specjalna karta rozszerzeń o nazwie marketingowej Voodoo, którą z racji wspomagania procesu generowania grafiki 3D

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania z wykorzystaniem biblioteki OpenGL. Dorota Smorawa

Wprowadzenie do programowania z wykorzystaniem biblioteki OpenGL. Dorota Smorawa Wprowadzenie do programowania z wykorzystaniem biblioteki OpenGL Dorota Smorawa Pierwszy program Pierwszy program będzie składał się z trzech etapów: Funkcji rysującej scenę 3D, Inicjacji okna renderingu,

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA CZASU RZECZYWISTEGO Wstęp do programowania grafiki czasu rzeczywistego.

GRAFIKA CZASU RZECZYWISTEGO Wstęp do programowania grafiki czasu rzeczywistego. GRAFIKA CZASU RZECZYWISTEGO Wstęp do programowania grafiki czasu rzeczywistego. http://bazyluk.net/zpsb Grafika Komputerowa, Informatyka, I Rok PROGRAMOWANIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ CZASU RZECZYWISTEGO Grafika

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Artur Staszczyk Bartłomiej Filipek

Wprowadzenie. Artur Staszczyk  Bartłomiej Filipek Wprowadzenie Artur Staszczyk www.astaszczyk.com Bartłomiej Filipek www.bartlomiejfilipek.pl Bartlomiej.filipek@gmail.com Podstawy grafiki 3D GPU Co to jest OpenGL Potok Graficzny Inicjalizacja Rendering

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Podstawy programowania procesorów graficznych. realizowanego w ramach projektu PO WER

Karta przedmiotu. Podstawy programowania procesorów graficznych. realizowanego w ramach projektu PO WER Karta przedmiotu Podstawy programowania procesorów graficznych realizowanego w ramach projektu PO WER 2017-2019 Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Kierunek studiów: Informatyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do grafiki maszynowej. Wprowadzenie do historii OpenGL

Wprowadzenie do grafiki maszynowej. Wprowadzenie do historii OpenGL Wprowadzenie do grafiki maszynowej. Wprowadzenie do historii OpenGL Aleksander Denisiuk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn, ul. Słoneczna 54 denisjuk@matman.uwm.edu.pl 1 / 29 Wprowadzenie do historii

Bardziej szczegółowo

ANDROID. OpenGL ES 1.0. Tomasz Dzieniak

ANDROID. OpenGL ES 1.0. Tomasz Dzieniak ANDROID OpenGL ES 1.0 Tomasz Dzieniak Wymagania JRE & JDK 5.0 + IDE (Eclipse 3.3.1 + / Netbeans 7.0.0 +) Android SDK Starter Package Android SDK Components Pierwszy program Project name: OpenGL Build Target:

Bardziej szczegółowo

grafika 2D i animacja obsługa rotacji i elementy 3D-OpenGL w Androidzie

grafika 2D i animacja obsługa rotacji i elementy 3D-OpenGL w Androidzie grafika 2D i animacja obsługa rotacji i elementy 3D-OpenGL w Androidzie Krzysztof Czech, 2 rok IZ Grzegorz Duszyński, 2 rok IZ Daniel Engel, 2 rok IZ Łukasz Olech, 2 rok IZ Radek Wilczak, 2 rok EKA Nadpisywanie

Bardziej szczegółowo

Zatem standardowe rysowanie prymitywów wygląda następująco:

Zatem standardowe rysowanie prymitywów wygląda następująco: Instrukcja laboratoryjna 10 Grafika komputerowa 3D Temat: Prymitywy Przygotował: dr inż. Grzegorz Łukawski, mgr inż. Maciej Lasota, mgr inż. Tomasz Michno 1 Wstęp teoretyczny Prymitywy proste figury geometryczne,

Bardziej szczegółowo

Materiały. Dorota Smorawa

Materiały. Dorota Smorawa Materiały Dorota Smorawa Materiały Materiały, podobnie jak światła, opisywane są za pomocą trzech składowych. Opisują zdolności refleksyjno-emisyjne danej powierzchni. Do tworzenia materiału służy funkcja:

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA KOMPUTEROWA. Rozwiązania sprzętowe i programowe. Przyspieszanie sprzętowe. Synteza dźwięku i obrazu

GRAFIKA KOMPUTEROWA. Rozwiązania sprzętowe i programowe. Przyspieszanie sprzętowe. Synteza dźwięku i obrazu Synteza dźwięku i obrazu GRAFIKA KOMPUTEROWA Rozwiązania sprzętowe i programowe Przyspieszanie sprzętowe Generowanie obrazu 3D wymaga złożonych obliczeń, szczególnie jeżeli chodzi o generowanie płynnej

Bardziej szczegółowo

Elementarne obiekty geometryczne, bufory. Dorota Smorawa

Elementarne obiekty geometryczne, bufory. Dorota Smorawa Elementarne obiekty geometryczne, bufory Dorota Smorawa Elementarne obiekty Tworząc scenę 3D, od najprostszej, po najbardziej skomplikowaną, używamy obiektów złożonych, przede wszystkim podstawowych, elementarnych

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA KOMPUTEROWA. Rozwiązania sprzętowe i programowe. Przyspieszanie sprzętowe. Synteza i obróbka obrazu

GRAFIKA KOMPUTEROWA. Rozwiązania sprzętowe i programowe. Przyspieszanie sprzętowe. Synteza i obróbka obrazu Synteza i obróbka obrazu GRAFIKA KOMPUTEROWA Rozwiązania sprzętowe i programowe Przyspieszanie sprzętowe Generowanie obrazu 3D wymaga złożonych obliczeń, szczególnie jeżeli chodzi o generowanie płynnej

Bardziej szczegółowo

Temat: Transformacje 3D

Temat: Transformacje 3D Instrukcja laboratoryjna 11 Grafika komputerowa 3D Temat: Transformacje 3D Przygotował: dr inż. Grzegorz Łukawski, mgr inż. Maciej Lasota, mgr inż. Tomasz Michno 1 Wstęp teoretyczny Bardzo często programując

Bardziej szczegółowo

Karty graficzne możemy podzielić na:

Karty graficzne możemy podzielić na: KARTY GRAFICZNE Karta graficzna karta rozszerzeo odpowiedzialna generowanie sygnału graficznego dla ekranu monitora. Podstawowym zadaniem karty graficznej jest odbiór i przetwarzanie otrzymywanych od komputera

Bardziej szczegółowo

Biblioteka OpenGL: Wprowadzenie

Biblioteka OpenGL: Wprowadzenie Biblioteka OpenGL: Wprowadzenie Radosław Mantiuk Wydział Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie OpenGL - Koncepcja i architektura Aplikacja odwołuje się poprzez funkcje API

Bardziej szczegółowo

Systemy graficzne. dr inż. Mariusz Szwoch

Systemy graficzne. dr inż. Mariusz Szwoch Systemy graficzne dr inż. Mariusz Szwoch Systemy Graficzne Sem. 2 studiów magisterskich Przedmiot specjalności ISI i uzupełniający Wymiar: wykład 15 h (7 2h + 1h zaliczenie) laboratorium 15 h (5 3h) Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Przyspieszanie sprzętowe

Przyspieszanie sprzętowe Synteza dźwięku i obrazu GRAFIKA KOMPUTEROWA Rozwiązania sprzętowe i programowe Przyspieszanie sprzętowe Generowanie obrazu 3D wymaga złoŝonych obliczeń, szczególnie jeŝeli chodzi o generowanie płynnej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium grafiki komputerowej i animacji. Ćwiczenie V - Biblioteka OpenGL - oświetlenie sceny

Laboratorium grafiki komputerowej i animacji. Ćwiczenie V - Biblioteka OpenGL - oświetlenie sceny Laboratorium grafiki komputerowej i animacji Ćwiczenie V - Biblioteka OpenGL - oświetlenie sceny Przygotowanie do ćwiczenia: 1. Zapoznać się ze zdefiniowanymi w OpenGL modelami światła i właściwości materiałów.

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Rendering (1) Informacje podstawowe

Wykład 4. Rendering (1) Informacje podstawowe Wykład 4. Rendering (1) Informacje podstawowe Z punktu widzenia dzisiejszego programowania gier: Direct3D jest najczęściej wykorzystywanym przez profesjonalnych deweloperów gier API graficznym na platformie

Bardziej szczegółowo

Potok graficzny i shadery. Hubert Rutkowski

Potok graficzny i shadery. Hubert Rutkowski Potok graficzny i shadery Hubert Rutkowski 1. Coś o mnie Zakład Technologii Gier Uniwerytetu Jagiellońskiego 2. Potok graficzny jak w OpenGL Cry Engine 3 (zródło: CryTek) Vertex specification

Bardziej szczegółowo

6 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

6 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 6 1/7 Grafika Komputerowa 3D Instrukcja laboratoryjna Temat: Materiały i oświetlenie 6 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie Specyfikacja biblioteki OpenGL rozróżnia trzy

Bardziej szczegółowo

OpenGL - Open Graphics Library. Programowanie grafiki komputerowej. OpenGL 3.0. OpenGL - Architektura (1)

OpenGL - Open Graphics Library. Programowanie grafiki komputerowej. OpenGL 3.0. OpenGL - Architektura (1) OpenGL - Open Graphics Library Programowanie grafiki komputerowej Rados$aw Mantiuk Wydzia$ Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny! OpenGL: architektura systemu do programowania grafiki

Bardziej szczegółowo

Systemy wirtualnej rzeczywistości. Komponenty i serwisy

Systemy wirtualnej rzeczywistości. Komponenty i serwisy Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Systemy wirtualnej rzeczywistości Laboratorium Komponenty i serwisy Wstęp: W trzeciej części przedstawione zostaną podstawowe techniki

Bardziej szczegółowo

Programowanie gier 3D w HTML5. Andrzej P.Urbański Politechnika Poznańska

Programowanie gier 3D w HTML5. Andrzej P.Urbański Politechnika Poznańska Programowanie gier 3D w HTML5 Andrzej P.Urbański Politechnika Poznańska Moje marzenie Od dawna jest znany pakiet Open GL napisany w C++ i bardzo ułatwiający tworzenie gier 3D Zaproponowałem kiedyś jako

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA KOMPUTEROWA 7: Kolory i cieniowanie

GRAFIKA KOMPUTEROWA 7: Kolory i cieniowanie GRAFIKA KOMPUTEROWA 7: Kolory i cieniowanie http://galaxy.agh.edu.pl/~mhojny Prowadzący: dr inż. Hojny Marcin Akademia Górniczo-Hutnicza Mickiewicza 30 30-059 Krakow pawilon B5/p.406 tel. (+48)12 617 46

Bardziej szczegółowo

Implementacja sieci neuronowych na karcie graficznej. Waldemar Pawlaszek

Implementacja sieci neuronowych na karcie graficznej. Waldemar Pawlaszek Implementacja sieci neuronowych na karcie graficznej Waldemar Pawlaszek Motywacja Czyli po co to wszystko? Motywacja Procesor graficzny GPU (Graphics Processing Unit) Wydajność Elastyczność i precyzja

Bardziej szczegółowo

Co to jest OpenGL? Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych. Wykład 5. OpenGL - Achitektura. OpenGL - zalety. olas@icis.pcz.

Co to jest OpenGL? Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych. Wykład 5. OpenGL - Achitektura. OpenGL - zalety. olas@icis.pcz. Co to jest OpenGL? Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych Wykład 5 Dr inż. Tomasz Olas olas@icis.pcz.pl OpenGL (Open Graphics Library) jest niskopoziomowa biblioteka graficzna (API - programowy

Bardziej szczegółowo

OpenGL oświetlenie. Bogdan Kreczmer. Katedra Cybernetyki i Robotyki Wydziału Elektroniki Politechnika Wrocławska

OpenGL oświetlenie. Bogdan Kreczmer. Katedra Cybernetyki i Robotyki Wydziału Elektroniki Politechnika Wrocławska OpenGL oświetlenie Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Katedra Cybernetyki i Robotyki Wydziału Elektroniki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2017 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Systemy wirtualnej rzeczywistości. Podstawy grafiki 3D

Systemy wirtualnej rzeczywistości. Podstawy grafiki 3D Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Systemy wirtualnej rzeczywistości Laboratorium Podstawy grafiki 3D Wstęp: W drugiej części przedstawione zostaną podstawowe mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do grafiki komputerowej. W. Alda

Wprowadzenie do grafiki komputerowej. W. Alda Wprowadzenie do grafiki komputerowej W. Alda Grafika komputerowa w pigułce Zacznijmy od tego co widać na ekranie Grafika rastrowa 2D Spektrum fal elektromagnetycznych Promieniowanie gamma ~ 10-12 m Fale

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Rendering (2) Geometria

Wykład 5. Rendering (2) Geometria Wykład 5. Rendering (2) Geometria 1. Z ogólnego, niezależnego od implementacji punktu widzenia, dane stanowiące opis geometrii modelu zorganizowane są w skończoną sekwencję (lub grupę sekwencji), którego

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE PRZYDZIELANIE PAMIECI

DYNAMICZNE PRZYDZIELANIE PAMIECI DYNAMICZNE PRZYDZIELANIE PAMIECI Pamięć komputera, dostępna dla programu, dzieli się na cztery obszary: kod programu, dane statyczne ( np. stałe i zmienne globalne programu), dane automatyczne zmienne

Bardziej szczegółowo

Bartosz Bazyluk OpenGL Współczesne podejście do programowania grafiki Część II: Programy cieniujące (shadery)

Bartosz Bazyluk OpenGL Współczesne podejście do programowania grafiki Część II: Programy cieniujące (shadery) OpenGL Współczesne podejście do programowania grafiki Część II: Programy cieniujące (shadery) Programowanie Gier Komputerowych, Informatyka S, III Rok PLAN WYKŁADU Transformacje geometryczne Pożegnanie

Bardziej szczegółowo

Języki i techniki programowania Ćwiczenia 2

Języki i techniki programowania Ćwiczenia 2 Języki i techniki programowania Ćwiczenia 2 Autor: Marcin Orchel Spis treści: Język C++... 5 Przekazywanie parametrów do funkcji... 5 Przekazywanie parametrów w Javie.... 5 Przekazywanie parametrów w c++...

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

OpenGL Światło (cieniowanie)

OpenGL Światło (cieniowanie) OpenGL Światło (cieniowanie) 1. Oświetlenie włączanie/wyłączanie glenable(gl_lighting); - włączenie mechanizmu oświetlenia gldisable(gl_lighting); - wyłączenie mechanizmu oświetlenia glenable(gl_light0);

Bardziej szczegółowo

Informacje i porady dotyczące pisania shaderów.

Informacje i porady dotyczące pisania shaderów. Informacje i porady dotyczące pisania shaderów. 1. Informacje ogólne Będziemy się zajmować shaderami w wersji 2.0, które są obsługiwane przez karty graficzne z procesorami ATI Radeon serii 9000 (premiera

Bardziej szczegółowo

8 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

8 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 8 1/6 Grafika Komputerowa Instrukcja laboratoryjna Temat: Listy wyświetlania i tablice wierzchołków 8 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Listy wyświetlania Listy wyświetlania (ang.

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa i wizualizacja. dr Wojciech Pałubicki

Grafika komputerowa i wizualizacja. dr Wojciech Pałubicki Grafika komputerowa i wizualizacja dr Wojciech Pałubicki Grafika komputerowa Obrazy wygenerowane za pomocy komputera Na tych zajęciach skupiamy się na obrazach wygenerowanych ze scen 3D do interaktywnych

Bardziej szczegółowo

Kompilacja javac prog.java powoduje wyprodukowanie kilku plików o rozszerzeniu.class, m.in. Main.class wykonanie: java Main

Kompilacja javac prog.java powoduje wyprodukowanie kilku plików o rozszerzeniu.class, m.in. Main.class wykonanie: java Main Język obiektowy Wykład 13 Programowanie obiektowe z lotu ptaka, str 1 James Gosling, Mike Sheridan, Patrick Naughton Sun Microsystems 1995(20latmłodszyodC) C jest językiem proceduralnym Java jest językiem

Bardziej szczegółowo

Programowanie gier komputerowych Tomasz Martyn Wykład 6. Materiały informacje podstawowe

Programowanie gier komputerowych Tomasz Martyn Wykład 6. Materiały informacje podstawowe Programowanie gier komputerowych Tomasz Martyn Wykład 6. Materiały informacje podstawowe Czym są tekstury? Tekstury są tablicowymi strukturami danych o wymiarze od 1 do 3, których elementami są tzw. teksele.

Bardziej szczegółowo

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Programowanie Wstęp p do programowania Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany w postaci programu

Bardziej szczegółowo

Systemy Geoinformatyczne

Systemy Geoinformatyczne Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Geoinformatycznych Profil dyplomowania: Systemy Geoinformatyczne Specjalność: Technologie geoinformatyczne i mobilne

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1. Część I. Podstawy biblioteki graficznej OpenGL.

Laboratorium 1. Część I. Podstawy biblioteki graficznej OpenGL. Laboratorium 1 Część I Podstawy biblioteki graficznej OpenGL. I. Konfiguracja środowiska 1. Ściągamy bibliotekę freeglut i rozpakujemy do głównego folderu dysku systemowego np. C:\freeglut 2. Uruchamiamy

Bardziej szczegółowo

Wyświetlanie publikacji w formacie DjVu. Wyświetlanie publikacji w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej można realizować na 3 sposoby:

Wyświetlanie publikacji w formacie DjVu. Wyświetlanie publikacji w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej można realizować na 3 sposoby: Wyświetlanie publikacji w formacie DjVu Wyświetlanie publikacji w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej można realizować na 3 sposoby: 1. Za pomocą wbudowanego apletu DjVu (na komputerze wymagana jest Java).

Bardziej szczegółowo

która metoda jest najlepsza

która metoda jest najlepsza która metoda jest najlepsza dr inż. Marek Żabka Instytut Matematyki Wydział Matematyki Stosowanej Politechnika Śląska 20 września 2012r Nowa metoda tworzenia grafiki na stronie internetowej: element,,canvas

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Grafika komputerowa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-514-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

Programowanie procesorów graficznych NVIDIA (rdzenie CUDA) Wykład nr 1

Programowanie procesorów graficznych NVIDIA (rdzenie CUDA) Wykład nr 1 Programowanie procesorów graficznych NVIDIA (rdzenie CUDA) Wykład nr 1 Wprowadzenie Procesory graficzne GPU (Graphics Processing Units) stosowane są w kartach graficznych do przetwarzania grafiki komputerowej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PLIKÓW "COOKIES" Wyrażanie zgody na instalację przez witrynę plików cookies podczas każdej wizyty z serwisie mogłoby być uciążliwe. W myśl nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne internauta

Bardziej szczegółowo

Proceduralne podejście do generowania tekstur

Proceduralne podejście do generowania tekstur Proceduralne podejście do generowania tekstur Paweł Sabat Praca zamieszczona na http://noni.hswro.org Wersja z obrazkami na końcu Praca inżynierska Promotor: dr Przemysław Kobylański Wydział Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Cloud Customers Relationships Wymagania wersja systemu: 4.1.10

Cloud Customers Relationships Wymagania wersja systemu: 4.1.10 Cloud Customers Relationships Wymagania wersja systemu: 4.1.10 Marzec, 2012 2012 EMK Wszystkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera informacje, które są wyłączną własnością firmy EMK. Adresat dokumentu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie natywnych aplikacji na urządzenia mobilne - PhoneGap Tomasz Margalski

Tworzenie natywnych aplikacji na urządzenia mobilne - PhoneGap Tomasz Margalski Tworzenie natywnych aplikacji na urządzenia mobilne - PhoneGap Tomasz Margalski Agenda Dlaczego PhoneGap i co to jest? Możliwości PhoneGap Jak pisać aplikacje z PhoneGap? Konfiguracja i przykład aplikacji

Bardziej szczegółowo

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy Autor: Daniel Bargie³ ISBN: 83-246-0676-9 Format: B6, stron: 112 TWÓJ KOSZYK

Bardziej szczegółowo

Temat: Wprowadzenie do OpenGL i GLUT

Temat: Wprowadzenie do OpenGL i GLUT Instrukcja laboratoryjna 8 Grafika komputerowa 3D Temat: Wprowadzenie do OpenGL i GLUT Przygotował: dr inż. Grzegorz Łukawski, mgr inż. Maciej Lasota, mgr inż. Tomasz Michno 1 Wstęp teoretyczny OpenGL

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa i wizualizacja

Grafika komputerowa i wizualizacja Grafika komputerowa i wizualizacja Radosław Mantiuk ( rmantiuk@wi.zut.edu.pl, p. 315 WI2) http://rmantiuk.zut.edu.pl Katedra Systemów Multimedialnych Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

GRY KOMPUTEROWE 3D OpenGL DirectX Ogre3D Crystal Space ClanLib Irrlicht SDL Ardor3D jmonkey Engine GRY KOMPUTEROWE 2D ORX Troll2D

GRY KOMPUTEROWE 3D OpenGL DirectX Ogre3D Crystal Space ClanLib Irrlicht SDL Ardor3D jmonkey Engine GRY KOMPUTEROWE 2D ORX Troll2D GRY KOMPUTEROWE 3D 1. Napisać grę komputerową 3D o dowolnej tematyce oraz dowolnego rodzaju z wykorzystaniem OpenGL (bez dodatkowych framework'ów). Mile widziane dodatkowe efekty graficzne oraz dźwiękowe.

Bardziej szczegółowo

1. Prymitywy graficzne

1. Prymitywy graficzne 1. Prymitywy graficzne Prymitywy graficzne są elementarnymi obiektami jakie potrafi bezpośrednio rysować, określony system graficzny (DirectX, OpenGL itp.) są to: punkty, listy linii, serie linii, listy

Bardziej szczegółowo

Proceduralne podejście do generowania tekstur

Proceduralne podejście do generowania tekstur Proceduralne podejście do generowania tekstur Paweł Sabat Praca zamieszczona na http://noni.hswro.org Wersja bez obrazków na końcu Praca inżynierska Promotor: dr Przemysław Kobylański Wydział Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia geometryczne. Dorota Smorawa

Przekształcenia geometryczne. Dorota Smorawa Przekształcenia geometryczne Dorota Smorawa Przekształcenia geometryczne Na poprzednich laboratoriach już dowiedzieliśmy się, na czym polegają podstawowe przekształcenia geometryczne. Trzy podstawowe przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jak tworzyć zapierające dech w piersiach gry 3D i efektowne, trójwymiarowe wizualizacje!

Dowiedz się, jak tworzyć zapierające dech w piersiach gry 3D i efektowne, trójwymiarowe wizualizacje! Dowiedz się, jak tworzyć zapierające dech w piersiach gry 3D i efektowne, trójwymiarowe wizualizacje! Jak sprawnie tworzyć podstawowe obiekty, oświetlać je i cieniować? Jak napisać własne programy, korzystając

Bardziej szczegółowo

// Potrzebne do memset oraz memcpy, czyli kopiowania bloków

// Potrzebne do memset oraz memcpy, czyli kopiowania bloków ZAWARTOŚCI 3 PLIKOW W WORDZIE: MAIN.CPP: #include #include #include pamięci // Potrzebne do memset oraz memcpy, czyli kopiowania bloków #include "Rysowanie_BMP.h" using

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 12 stycznia 2017 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Światło. W OpenGL można rozróżnić 3 rodzaje światła

Światło. W OpenGL można rozróżnić 3 rodzaje światła Wizualizacja 3D Światło W OpenGL można rozróżnić 3 rodzaje światła Światło otaczające (ambient light) równomiernie oświetla wszystkie elementy sceny, nie pochodzi z żadnego konkretnego kierunku Światło

Bardziej szczegółowo

System 32-Bit 1: Microsoft Windows 7 Home Premium 2;, Professional, Ultimate, Enterprise Microsoft Windows 8/8.1, Pro, Enterprise 2;

System 32-Bit 1: Microsoft Windows 7 Home Premium 2;, Professional, Ultimate, Enterprise Microsoft Windows 8/8.1, Pro, Enterprise 2; System 32-Bit 1: Microsoft Windows 7 Home Premium 2;, Professional, Ultimate, Enterprise Microsoft Windows 8/8.1, Pro, Enterprise 2; Wspierane systemy operacyjne System 64-bit: Microsoft Windows 7 Home

Bardziej szczegółowo

Microsoft IT Academy kurs programowania

Microsoft IT Academy kurs programowania Microsoft IT Academy kurs programowania Podstawy języka C# Maciej Hawryluk Język C# Język zarządzany (managed language) Kompilacja do języka pośredniego (Intermediate Language) Kompilacja do kodu maszynowego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU GRAFICZNE MODELOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Wersja 2016.2

Ulotka. Wersja 2016.2 Ulotka Wersja 2016.2 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 AKTUALIZACJA DO WERSJI 2016.2... 4 SZABLON LIQUID KONWERSJA SZABLONU... 4 1 NOWOŚCI... 5 1.1 PORÓWNYWARKI CENOWE OPARTE NA SILNIKU LIQUID... 5

Bardziej szczegółowo

Programowanie Równoległe wykład, 21.01.2013. CUDA, przykłady praktyczne 1. Maciej Matyka Instytut Fizyki Teoretycznej

Programowanie Równoległe wykład, 21.01.2013. CUDA, przykłady praktyczne 1. Maciej Matyka Instytut Fizyki Teoretycznej Programowanie Równoległe wykład, 21.01.2013 CUDA, przykłady praktyczne 1 Maciej Matyka Instytut Fizyki Teoretycznej Motywacja l CPU vs GPU (anims) Plan CUDA w praktyce Wykład 1: CUDA w praktyce l aplikacja

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Programowanie warstwy wizualnej gry

Programowanie warstwy wizualnej gry Programowanie warstwy wizualnej gry Krzysztof Gdawiec Instytut Informatyki Uniwersytet Śląski OpenGL (Open Graphics Library) jest wieloplatformową biblioteką pozwalającą na niskopoziomowy dostęp do karty

Bardziej szczegółowo

Grafika 3D OpenGL część II

Grafika 3D OpenGL część II #include #include #include float kat=0.0f; void renderujscene(void) { glclearcolor(1.0f,1.0f,1.0f,1.0f); glclear(gl_color_buffer_bit); glpushmatrix(); glrotatef(kat,0,0,1);

Bardziej szczegółowo

OpenGL przezroczystość

OpenGL przezroczystość OpenGL przezroczystość W standardzie OpenGL efekty przezroczystości uzyskuje się poprzez zezwolenie na łączenie kolorów: Kolor piksela tworzy się na podstawie kolorów obiektu przesłanianego i przesłaniającego

Bardziej szczegółowo

Animowana grafika 3D. Opracowanie: J. Kęsik.

Animowana grafika 3D. Opracowanie: J. Kęsik. Animowana grafika 3D Opracowanie: J. Kęsik kesik@cs.pollub.pl Rzutowanie Równoległe Perspektywiczne Rzutowanie równoległe Rzutowanie równoległe jest powszechnie używane w rysunku technicznym - umożliwienie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Studia podyplomowe dla nauczycieli INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Przedmiot JĘZYKI PROGRAMOWANIA DEFINICJE I PODSTAWOWE POJĘCIA Autor mgr Sławomir Ciernicki 1/7 Aby

Bardziej szczegółowo

Programowanie Multimediów. Programowanie Multimediów JAVA. wprowadzenie do programowania (3/3) [1]

Programowanie Multimediów. Programowanie Multimediów JAVA. wprowadzenie do programowania (3/3) [1] JAVA wprowadzenie do programowania (3/3) [1] Czym jest aplikacja Java Web Start? Aplikacje JAWS są formą pośrednią pomiędzy apletami a aplikacjami Javy. Nie wymagają do pracy przeglądarki WWW, jednak mogą

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Grafika komputerowa. Grafika komputerowa

Grafika komputerowa. Grafika komputerowa. Grafika komputerowa OpenGL - Koncepcja i architektura Aplikacja odwo!uje si" poprzez funkcje API OpenGL bezpo#rednio do karty graficznej (z pomini"ciem systemu operacyjnego). Programowanie grafiki komputerowej Rados!aw Mantiuk

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE GRAFIKI 2D W ŚRODOWISKU EMBARCADERO RAD STUDIO XE4 Z WYKORZYSTANIEM BIBLIOTEKI DirectX

PROGRAMOWANIE GRAFIKI 2D W ŚRODOWISKU EMBARCADERO RAD STUDIO XE4 Z WYKORZYSTANIEM BIBLIOTEKI DirectX Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Wojskowa Akademia Techniczna PROGRAMOWANIE GRAFIKI 2D W ŚRODOWISKU EMBARCADERO RAD STUDIO XE4 Z WYKORZYSTANIEM BIBLIOTEKI

Bardziej szczegółowo

Światła i rodzaje świateł. Dorota Smorawa

Światła i rodzaje świateł. Dorota Smorawa Światła i rodzaje świateł Dorota Smorawa Rodzaje świateł Biblioteka OpenGL posiada trzy podstawowe rodzaje świateł: światło otoczenia, światło rozproszone oraz światło odbite. Dodając oświetlenie na scenie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Systemy Rozproszone Technologia ICE

Systemy Rozproszone Technologia ICE Systemy Rozproszone Technologia ICE Zespół Systemów Rozproszonych () Katedra Informatyki AGH Kraków Kornel Skałkowski skalkow@agh.edu.pl Opracowano na podstawie książki: Henning M, Spruiell M. Distributed

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany kurs języka Python

Zaawansowany kurs języka Python PyGame 18 grudnia 2015 Plan wykładu 1 Wprowadzenie Parametry wyświetlania Powierzchnie 2 Klawiatura Mysz Dżojstik 3 Odtwarzanie plików dźwiękowych Odtwarzanie muzyki Samodzielne tworzenie dźwięków 4 3D:

Bardziej szczegółowo

Analiza moż liwości i porównanie nowych ję zyków do programowania grafiki

Analiza moż liwości i porównanie nowych ję zyków do programowania grafiki Analiza moż liwości i porównanie nowych ję zyków do programowania grafiki Na przykładzie C for Graphics i OpenGL 2.0 Shading Language autor: Marcin Rociek promotor: dr inż. Witold Alda 1 Wprowadzenie 2

Bardziej szczegółowo

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java język programowania obiektowego Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak 1 Język Java Język Java powstał w roku 1995 w firmie SUN Microsystems Java jest językiem: wysokiego

Bardziej szczegółowo

Obszar statyczny dane dostępne w dowolnym momencie podczas pracy programu (wprowadzone słowem kluczowym static),

Obszar statyczny dane dostępne w dowolnym momencie podczas pracy programu (wprowadzone słowem kluczowym static), Tworzenie obiektów Dostęp do obiektów jest realizowany przez referencje. Obiekty w języku Java są tworzone poprzez użycie słowa kluczowego new. String lan = new String( Lancuch ); Obszary pamięci w których

Bardziej szczegółowo