Lafarge jest światowym liderem w produkcji materiałów budowlanych,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lafarge jest światowym liderem w produkcji materiałów budowlanych,"

Transkrypt

1 Grupa Lafarge Lafarge jest światowym liderem w produkcji materiałów budowlanych, zajmującym czołowe pozycje we wszystkich branżach swojej działalności: cemencie, kruszywach i betonie oraz w gipsie. Grupa Lafarge, zatrudniająca 84 tysiące pracowników w 79 krajach, osiągnęła w 2008 roku sprzedaż w wysokości 19 miliardów euro. Europa Zachodnia Zatrudnienie: Sprzedaż: M Europa Centralna i Wschodnia Zatrudnienie: Sprzedaż: M Ameryka Północna Zatrudnienie: Sprzedaż: M Azja i Pacyfik Zatrudnienie: Sprzedaż: M Ameryka Południowa Zatrudnienie: Sprzedaż: 952 M Afryka Zatrudnienie: Sprzedaż: M Basen Morza Śródziemnego Zatrudnienie: Sprzedaż: M Lafarge od lat prowadzi swoją działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, wdrażając strategię, która jest kombinacją wiedzy na temat technologii, postępu, kreowania wartości, szacunku dla pracowników i lokalnych kultur, ochrony środowiska, zachowania zasobów naturalnych i energii. Lafarge jest jedyną firmą z sektora materiałów budowlanych, umieszczoną w 2007 roku na liście 100 globalnych najbardziej zrównoważonych firm na świecie. W dążeniu do postępu w rozwoju materiałów budowlanych Lafarge stawia klienta w centrum uwagi. Firma oferuje branży budowlanej kompletne, innowacyjne rozwiązania, zapewniające większe bezpieczeństwo, wygodę i jakość. 01

2 Stary Browar w Poznaniu Grupa Lafarge w Polsce N a polskim rynku firma pojawiła się w 1995 roku i należy do jednych z największych inwestorów zagranicznych w kraju. Łączna wartość inwestycji do końca 2008 roku wyniosła ponad 2 miliardy złotych. Grupa jest obecna w branżach: cementu, gipsu, kruszyw i betonu. Nasze priorytety to: Bezpieczeństwo wszystkich ludzi pracujących dla Lafarge, rozumiane jako nieustanna edukacja pracowników w tym zakresie oraz wprowadzanie i udoskonalanie systemów zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pracownikom i podwykonawcom. Innowacje w zakresie produktów, technologii produkcji i zastosowania kruszyw oraz oferowanych usług. Stałe podwyższanie jakości oferowanych produktów i usług. Zapewnienie przyjaznego środowiska pracy z szerokimi możliwościami podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Troska o ochronę środowiska naturalnego poprzez oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi, ograniczanie emisji szkodliwych czynników oraz wartściową rekultywację terenów objętych eksploatacją. Racjonalne zarządzanie kosztami poprzez ich ciągłą kontrolę i analizy. 02

3 Lafarge Kruszywa W szystkie produkty Lafarge Kruszywa charakteryzują się wysoką jakością oraz stałymi parametrami technicznymi. Sprawa jakości jest dla nas kwestią priorytetową, gdyż od właściwości wyrobów stosowanych przy budowie obiektów budowlanych i dróg w dużym stopniu zależy ich bezpieczeństwo, jakość i trwałość. Oferta firmy obejmuje szereg skał: skały magmowe: bazalt, melafir, granodioryt, skały osadowe: dolomit, wapień, piaskowiec, żwiry i piaski, kruszywa sztuczne: żużel stalowniczy, które znajdują zastosowanie w drogownictwie, w produkcji betonu i prefabrykatów oraz w kolejnictwie. Ponadto, oferowana przez spółkę Mowap mączka wapienna używana jest również w przemyśle szklarskim. Specjalna oferta nawozów skierowana jest również do branży rolniczej. GLIŚNO OSTROWITE GDAŃSK SĘPÓLNO RUDNO KUJAWY PLANTA POZNAŃ WARSZAWA MAŁASZEWICZE GRYŻYCE SULIKÓW LUBIEŃ ŚWIERKI RADKOWICE OSTROWIEC DOROHUSK HRUBIESZÓW ZAMOŚĆ BORTATYCZE KOPALNIE ŻWIROWNIE PŁAZA ZAKŁADY PRZERÓBCZE KOSD RUDAWA PRZEŁADOWNIE ZAKŁAD PRODUKCJI MĄCZKI WAPIENNEJ 03

4 Bezpieczeństwo pracy Ambicją Lafarge Kruszywa jest zdobycie pozycji firmy najbezpieczniejszej w dziedzinie ochrony zdrowia i życia pracowników w swojej branży. Bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywania pracy jest wartością nadrzędną, stawianą wyżej niż wartości produkcji i sprzedaży. Celem firmy jest całkowite wyeliminowanie wypadków przy pracy oraz skuteczne zapobieganie chorobom zawodowym pracowników zatrudnionych zwłaszcza przy wydobyciu i produkcji kruszywa. Kopalnia Melafiru Świerki 04

5 Sępólno Wielkie Ochrona środowiska Głównym narzędziem zapewniającym, że eksploatacja złóż prowadzona jest z poszanowaniem środowiska naturalnego jest Polityka Ochrony Środowiska, która m.in. obejmuje przeprowadzanie audytów środowiskowych we wszystkich zakładach. W wyniku tego procesu powstają specyficzne rekomendacje oraz zalecenia dla kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, określające w jaki sposób utrzymać zgodność z wymaganiami ochrony środowiska od strony prawnej i technicznej. Zakres prac rekultywacyjnych na terenach pogórniczych uwarunkowany jest przez rodzaj surowca pozyskiwanego ze złoża oraz technologie wydobycia. Złoża eksploatowane przez Lafarge można podzielić na trzy kategorie: Kamieniołomy, w których rekultywacja jest przewidziana do realizacji dopiero po całkowitym zakończeniu eksploatacji złoża. Żwirownie zawodnione o rekultywacji prowadzonej etapowo w kierunku wodnym (basenowo-jeziorowym). Żwirownie suche gdzie rekultywacja prowadzona etapowo ma głównie kierunek leśny lub rolniczy, polegający na odtworzeniu wyciętych przy udostępnianiu złóż lasów lub terenów uprawnych. 05

6 Dzień Górnika w przedszkolu w Rudawie Troska o społeczność lokalną Naszą ambicją jest przyczynianie się do budowy lepszego świata dla społeczności lokalnych, z którymi współdziałamy. Bycie partnerem preferowanym przez społeczności lokalne oznacza: Działanie jako odpowiedzialni członkowie społeczności lokalnych, przyczynianie się do ich aktywności poprzez tworzenie wzrostu ekonomicznego, rozwijanie lokalnego potencjału ludzkiego, wspieranie postępu w dziedzinie oświaty i kultury. Zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego i zasobów nieodnawialnych. Przyczynianie się do postępu gospodarczego poprzez zdrową konkurencję oraz dzielenie się wypracowanymi wartościami z naszymi klientami i końcowymi użytkownikami. 06

7 Inwestycje Lafarge Kruszywa od początku istnienia jest postrzegana jako firma innowacyjna, przykładająca dużą wagę do nowoczesnych technik eksploatacji kruszyw i modernizacji produkcji. Inwestycje w proces produkcji kruszyw przynoszą wiele pozytywnych efektów: Zapewniają wzrost wydajności przy jednoczesnej optymalizacji jakości uzyskiwanych produktów. Automatyzacja maszyn i urządzeń wpływa na wzrost bezpieczeństwa i poprawę warunków pracy. Są przyjazne środowisku naturalnemu poprzez redukcję zapylenia i hałasu a także minimalizację zużycia surowców nieodnawialnych. Wizytówką nowoczesności jest Zakład Produkcji Grysów uruchomiony we wrześniu 2005 roku w Kopalni Kujawy pierwsza tego typu instalacja w Polsce. Zakład o wydajności 300 t/h jest wyposażony w automatyczne sterowanie i może obsługiwać go tylko jeden pracownik. Zsuwnia kaskadowa oraz hermetyczne pokrywy przesiewaczy skutecznie zapobiegają powstawaniu zapylenia. Zakład produkcji grysów i mieszanek wapiennych w Wapiennie 07

8 Pracownicy naszym największym kapitałem Grupa Lafarge postrzega umiejętności i potencjał swoich pracowników jako źródło przewagi konkurencyjnej, wobec czego dokłada wszelkich starań aby rozwijać kompetencje pracowników i stwarzać możliwości samodoskonalenia. Wierzymy, że każdy z naszych pracowników, poczynając od przedstawicieli handlowych poprzez pracowników działu marketingu, jakości, logistyki i innych, może przyczynić się do lepszej obsługi klienta, a przez to jego i naszego sukcesu. W dążeniu do objęcia pozycji dostawcy preferowanego przez naszych klientów w Lafarge stawiamy nie tylko na wysoką jakość produktów ale dbamy również o zapewnienie wysokiego poziomu profesjonalizmu naszych pracowników. Realizacji tego celu służy staranny proces rekrutacji, a także programy szkoleniowe, oferowane przez Dział Szkoleń, dopasowane do indywidualnych potrzeb pracowników, obejmujące m.in. szkolenia techniczne (bezpieczeństwo, proces produkcji, technologii, kontroli jakości, obsługi maszyn i urządzeń, ciągłe podnoszenie kwalifikacji w zakresie dozoru ruchu zakładu górniczego, technologii budowy dróg, produkcji betonu i prefabrykatów), menedżerskie, kursy komputerowe, językowe i wiele innych. Wyjątkowe możliwości rozwoju zawodowego połączone z dynamicznym rozszerzaniem działalności przez firmę sprawiają, iż liczba pracowników z roku na rok zdecydowanie wzrasta w 2008 roku aż 127 osób podjęło pracę w Dywizji Kruszyw i Betonu w Polsce. Kopalnia Radkowice

9 Jakość w Lafarge Kruszywa Pozycja jednego z największych producentów kruszyw na rynku zobowiązuje nas do wysokiej dbałości o jakość produkowanych kruszyw. W roku 2004 w Lafarge wprowadzony został system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), którego celem jest pełne monitorowanie procesu produkcyjnego na poszczególnych etapach, tj.: wydobycia, transportu, kruszenia i przesiewania. System Zakładowej Kontroli Produkcji spełnia wymagania stawiane w normach branżowych obowiązujących w Unii Europejskiej. Obecnie produkty Lafarge badane są w laboratorium jednostki notyfikowanej zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG, w celu uzyskania certyfikatu systemu ZKP dla kruszyw wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Modernizacja maszyn i urządzen produkcyjnych, bierząca kontrola produkcji oraz materiału składowanego na placu, współpraca z wiarygodnymi firmami transportowymi gwarantują stałą i właściwą jakość naszych produktów. Wszystkie zakłady posiadają laboratoria wewnętrzne wyposażone w sprzęt do wykonywania badań niepełnych, takich jak: uziarnienie, zawartość pyłów, nasiąkliwość, zawartość ziaren nieforemnych. Badana te są przeprowadzane przez odpowiednio przeszkolonych i doświadczonych pracowników. Oferowane przez Lafarge kruszywa posiadają aktualne orzeczenia o jakosci wydane przez instytuty i laboratoria zewnętrzne. W zakresie badań kruszyw firma na stałe współpracuje z: Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie i w Żmigrodzie Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad; Laboratorium Drogowym w Warszawie, w Łodzi, w Białymstoku, w Kielcach, w Bydgoszczy, w Lubline, w Szczecine Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego; Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych Laboratorium Centralnym Budimex-Dromex Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki

10 Obwodnica Torunia Oferta dla drogownictwa Lafarge od lat współpracuje z czołowymi firmami drogowymi w kraju. Specyfika tej branży jest dobrze znana pracownikom Lafarge różnych działów co pozwala nam na przygotowanie oferty spełniającej oczekiwania drogowców. Aktywnie uczestniczymy w realizacji zadań z którymi boryka się branża jesteśmy np. zaangażowani w proces implementacji norm europejskich. Kruszywa do nawierzchni asfaltowych: Kruszywa grube 0 4 mm, 2 5 mm, 2 8 mm, 5 8 mm, 8 11 mm, 8 16 mm, mm, mm i inne Kruszywo drobne 0 2 mm Kruszywo drobne 0 2 mm z niską zawartością pyłów ze skały granodiorytowej, z żużla stalowniczego, ze skały melafirowej, ze skały bazaltowej, ze skały dolomitowej, ze skały wapiennej, z piaskowca, ze żwiru Piaski stosowane są we wszystkich warstwach mieszanek mineralnobitumicznych. Piasek odpylany 0 2 mm wykorzystywany jest głównie do warstw wiążących i ścieralnych przy wysokim obciążeniu ruchem. Niska zawartość pyłu pozwala na ścisłe przestrzeganie recepty mieszanki asfaltowej i zachowywanie bardzo dokładnych proporcji wszystkich składników. Wypełniacz dodany Mączka wapienna określana w normie PN-EN jako wypełniacz dodany stosowana jest do wszystkich warstw mieszanek asfaltowych. Zastosowanie wypełniacza ma na celu poprawę jakości i trwałości masy, a także zwiększenie odporności nawierzchni asfaltowej na koleinowanie. 10

11 Kruszywa do podbudów stabilizowanych mechanicznie: Kruszywo grube oraz o uziarnieniu ciągłym 0 31,5 mm, 0 63 mm, 4 31,5 mm, 16 31,5 mm, 31,5 63 mm ze skały granodiorytowej, z żużla stalowniczego, ze skały melafirowej, ze skały bazaltowej, ze skały dolomitowej, ze skały wapiennej, z piaskowca, ze żwiru Inne produkty: Kruszywa drobne 0 2 mm i kruszywa o uziarnieniu ciągłym nie kruszone Piaski i pospółki do warstw mrozoochronnych oraz nasypów. Parametry tych materiałów, zgodne są z wymaganiami naszych klientów a także inwestorów, a parametry takie jak wskaźnik zagęszczenia czy różnoziarnistości upewnią naszych klientów co do właściwej jakości tych materiałów. Produkty spoza standardowej oferty Możliwe jest produkowanie kruszyw wg specyfikacji klienta. Ponadto na życzenie klienta dostarczamy dowolny rodzaj kruszywa. Usługi dla drogownictwa: Dostawa do Wytwórni Mas Asfaltowych do zasieku samochodami samowyładowczymi. Dostawa w dowolne miejsce w kraju na budowy różnymi rodzajami samochodów samowyładowczych. Kruszywa dostarczamy na składy na placu budowy lub bezpośrednio w koryto przyszłej drogi. Możliwość dostawy kruszywa na bocznicę kolejową w dowolnym rodzaju wagonów w dyspozycji klientowi. Na zlecenie organizujemy rozładunek oraz transport. Możliwość odbioru zakontraktowanego materiału własnym transportem z zakładu Lafarge lub z przeładowni w Warszawie lub Poznaniu. Profesjonalne doradztwo w kwestiach technologicznych, pomoc w wyborze optymalnego materiału i w opracowaniu recepty. Pełne lub częściowe zabezpieczenie kontraktów we wszystkie niezbędne kruszywa. Na zlecenie klienta udostępniamy pełne badania naszych kruszyw wykonane zgodnie z normą PN-EN oraz PN-EN Kruszywa dla drogownictwa znakowane są znakiem jakości CE. Wybrane realizacje: OBWODNICA MIASTA WOJNICZ w woj. małopolskim AUTOSTRADA A2 OBWODNICA TORUNIA OBWODNICA GARWOLINA w woj. mazowieckim 11

12 Osiedle Marina w Warszawie Oferta dla producentów betonów i prefabrykacji Asortyment: Dobra koniunktura na rynku budowlanym stawia przed producentami betonu wiele wyzwań. W tych czasach bardziej niż kiedykolwiek firmy budowlane staranniej muszą sobie dobierać partnerów, stawiając na pierwszym miejscu sprawdzoną jakość materiałów a także rzetelność i profesjonalizm w realizacji warunków umowy. Kruszywa grube 0 4 mm, 2 5 mm, 2 8mm, 5 8 mm, 8 11 mm, 8 16 mm, mm, mm, mm Kruszywo drobne 0 2 mm ze skały granodiorytowej, ze skały melafirowej, ze skały bazaltowej, ze skały dolomitowej, ze skały wapiennej, ze żwiru do produkcji betonów zwykłych i wysokich wytrzymałości, betonów mostowych a także prefabrykatów betonowych. Piaski powstające zarówno przy produkcji żwirów jak i grysów są niezbędnym elementem każdej recepty na beton cementowy. Piaski naturalne są głównym składnikiem prefabrykatów betonowych i dachówek cementowych. Kruszywo wypełniające Mączka wapienna stosowana jest jako kruszywo wypełniające w produkcji różnego rodzaju zapraw budowlanych. Dodatek ten poprawia urabialność zaprawy, nadaje jej paroprzepuszczalność oraz zwiększa odporność na korozję biologiczną. Produkty spoza standardowej oferty Możliwe jest produkowanie kruszyw wg specyfikacji naszego klienta. Ponadto na życzenie klienta dostarczamy dowolny rodzaj kruszywa. 12

13 Usługi dla producentów betonów i prefabrykacji: Dostawa do Wytwórni Betonu do zasieku samochodami samowyładowczymi, również do wytwórni mobilnych w dowolne miejsce kraju. Możliwość dostawy kruszywa na bocznicę kolejową w dowolnym rodzaju wagonów w dyspozycji klientowi. Na zlecenie możemy zorganizować rozładunek oraz transport. Możliwość odbioru zakontraktowanego materiału własnym transportem klienta w zakładzie Lafarge lub na terenie przeładowni w Warszawie lub Poznaniu. Profesjonalne doradztwo w kwestiach technologicznych; pomoc w opracowaniu recepty na dowolny rodzaj betonu dla klienta. Na życzenie klienta udostępniamy pełne badania naszych kruszyw zgodnie z normą PN-EN Wszystkie kruszywa znakowane są europejskim znakiem jakości CE. Wybrane referencje: TRASA SIEKIERKOWSKA węzeł Marsa-Ostrobramska w Warszawie Luksusowe OSIEDLE MIESZKANIOWE MARINA w Warszawie Centrum Handlowe STARY BROWAR w Poznaniu Stary Browar w Poznaniu 13

14 Oferta dla kolejnictwa Linia LHS Polska kolej boryka się z wieloma problemami m.in. ze złym stanem infrastruktury i taboru. Wg danych PKP PLK S.A. 35% linii kolejowych jest w stanie kwalifikującym do wymiany. Na niemal połowie wszystkich linii dopuszczalna prędkość nie przekracza 60 km/h. W istniejących realiach szczególnego znaczenia nabierają środki pomocowe Unii Europejskiej, które są dostępne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do 2013 roku Unia Europejska dofinansuje kolejnictwo w Polsce kwotą 17,3 mld zł. Dzięki tym środkom i wkładowi polskiej strony planowana jest modernizacja 1248 km linii kolejowej. W realizacji tak ambitnych planów modernizacji kolei niezbędne będzie wsparcie producentów kruszyw, będących w stanie sprostać oczekiwaniom ilościowym i jakościowym co do materiału kruszywowego wykorzystywanego do budowy dróg kolejowych. Firma Lafarge dysponująca zakładami produkcji kruszywa na terenie całej Polski z pewnością odegra rolę znaczącego partnera w programie naprawczym stanu polskich dróg kolejowych. Asortyment: Tłuczeń kolejowy 31,5 50 mm, 31,5 63 mm ze skały granodiorytowej ze skały melafirowej ze skały bazaltowej ze skały dolomitowej Usługi dla kolejnictwa: Realizacja: Możliwość załadunku specjalistycznych wagonów kolejowych samowyładowczych praktycznie każdego rodzaju. Usługa transportu ze zniżką Lafarge do dowolnie wybranej stacji kolejowej w kraju. Możliwość wysyłki zestawów całopociągowych, grup wagonów lub pojedynczych wagonów. Możliwość kompensaty należności. Na życzenie klienta udostępniamy badania kruszyw zgodnie z normą PN-EN odcinek drogi kolejowej LINII HUTNICZEJ SZEROKOTOROWEJ Hrubieszów Zamość 14

15 Pozostała oferta Choć trzon naszej oferty skierowany jest do branży drogowej i ogólnobudowlanej znajdują się w niej również produkty znajdujące zastosowanie m.in. w branży rolniczej, szklarskiej, chemicznej i innych. Kamień hydrotechniczny Kruszywa do utwardzeń Kruszywa do warstw filtracyjnych oczyszczalni ścieków Tłuczeń bazaltowy mm Mieszanka drobna 0 5 mm Piaski do dachówek cementowych Kruszywa dla klientów indywidualnych Mączka wapienna Kamień hydrotechniczny używany jest do umocnień różnego rodzaju obiektów w tym przede wszystkim nabrzeży rzecznych i morskich. Kamień hydrotechniczny uzyskiwany jest ze skał melafirowych, bazaltowych, granitowych, piaskowca, dolomitu i granodiorytu. Mieszanki kamienne stosowane są do utwardzeń pod obiekty kubaturowe, boiska sportowe, a także do robót rekultywacyjnych (w tym wysypiska śmieci). Do warstw filtracyjnych i odwadniających najczęściej stosowane są kruszywa naturalne o ziarnach okrągłych: piaski i żwiry rzeczne oraz otoczaki między takimi ziarnami woda może swobodnie przepływać. Z grubszych żwirów lub piasków wykonuje się obsypki filtracyjne rur drenarskich lub opaski wokół domu. Ten rodzaj kruszywa używany jest jako dodatek przy produkcji wełny mineralnej. Stałość parametrów chemicznych bazaltu z naszych kopalń powoduje, że jesteśmy liderem na rynku dostawców tego materiału. W przemyśle ceramicznym wiele zastosowań znajduje mieszanka drobna 0 5 mm ze skały dolomitowej. Jest ona np. jednym z podstawowych składników wiskwitu w procesie produkcji płytek ceramicznych. Piaski obok cementu są podstawowym surowcem w produkcji dachówek cementowych. Lafarge od lat współpracuje z firmą Monier Sp. z o.o. (dawniej Lafarge Dachy), producentem dachówek Braas i Ruppceramika w zakresie dostaw tego materiału. Specjalna oferta kruszyw skierowana jest do budownictwa jednorodzinnego. Kruszywa oferowane przez hurtownię w Warszawie stosowane są do budowy parkingów, placów, dróg oraz do aranżacji ogrodów. Mączka wapienna znajduje zastosowanie w wielu produktach chemii budowlanej, m.in.: w zaprawach tynkarskich, klejach i spoinach. Dodatek ten nadaje systemom ociepleniowym i izolacyjnym właściwości paroprzepuszczalne oraz odpornościowe na korozję biologiczną (grzyby, algi). W przemyśle szklarskim mączka wapienna wykorzystywana jest jako istotny składnik zestawu surowcowego do produkcji szkła. Nasza firma jest dostawcą surowca dla hut produkujących szkło kolorowe, które z kolei obsługują kluczowe koncerny branży piwowarskiej w kraju i zagranicą. Rozwijającym się ostatnio nowym zastosowaniem jest użycie mączki wapiennej jako wypełniacza w zaczynie cementowo bentonitowym w segmencie uszczelniania wałów przeciwpowodziowych. Nasza firma od kilku lat jest dostawcą wypełniacza dla firm realizujących największe projekty wykonania tzw. przesłon filtracyjnych w technologii WIPS (wibracyjnie iniekowana przesłona szczelinowa). Mączka wapienna stosowana jest również w procesie odsiarczania spalin usuwaniu dwutlenku węgla z gazów spalinowych. Spośród wielu metod oczyszczania spalin, ta z użyciem sorbentu wapniowego jest zdecydowanie najtańsza. Nasza firma jest jednym z poddostawców dużych grup z branży energetycznej, posiadających IOS (Instalacje Odsiarczania Spalin). 15

16 Kreda pastewna Nawozy wapniowo magnezowe Produkt otrzymywany jest przez wysuszenie, zmielenie i separację kamienia wapiennego o wysokiej zawartości węglanu wapnia. Kreda pastewna stosowana jest jako dodatek w mieszankach paszowych. Celem stosowania nawozów wapniowych wykorzystywanych w rolnictwie jest przede wszystkim przeciwdziałanie nadmiernemu zakwaszeniu gleby i poprawa jej struktury. Nawóz ten charakteryzuje się dobrą skutecznością i dużymi możliwościami zobojętniania gleby. Logistyka w Lafarge Kruszywa Sieć zakładów Lafarge Kruszywa, rozsianych po całej Polsce, pozwala na optymalizację transportu kruszyw do naszych klientów. Dysponujemy odpowiednimi rozwiązaniami logistycznymi na terenie całego kraju. Umowy zawarte ze wszystkimi liczącymi się przewoźnikami kolejowymi i ponad 100 firmami transportu drogowego pozwalają na efektywne zarządzanie dostawami materiałów zarówno z naszych kopalń jak i od innych producentów. Polityka nasza zakłada dywersyfikację dostawców usług transportowych, owocuje to w postaci większej pewności i stabilności dostaw. Podpisane umowy wieloletnie nie tylko gwarantują preferencyjne upusty ale również mniej rygorystyczne warunki współpracy. Długotrwała, oparta na partnerskich relacjach współpraca z firmami transportu drogowego sprawia, że przewoźnicy obsługują naszych klientów jak swoich własnych, dbając o wysoką jakość usług i terminowość dostaw. Systematycznie przeprowadzane są badania satysfakcji przewoźników, mające na celu usprawnienie naszej współpracy, a tym samym jeszcze lepsze świadczenie usług logistycznych. Dbając o bezpieczeństwo i profesjonalizm swoich przewoźników, Lafarge rokrocznie organizuje, przy udziale funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego oraz oficerów Policji, szkolenie Bezpieczne Drogi z Lafarge. Dążeniem Lafarge jest maksymalne uproszczenie procesu dostawy naszych materiałów poprzez oferowanie kompleksowych usług logistycznych. Organizujemy transport kolejowy i/lub samochodowy ale również niezbędne przeładunki czy rozładunki. Klienci nie angażują się w proces organizacji dostawy, w pełni polegając na Lafarge. Uwarunkowania geologiczne oraz istniejąca infrastruktura kolejowa i drogowa sprawiają, że sprawna obsługa logistyczna wymaga przygotowań i współpracy ze wszystkich stron. Lafarge przykłada bardzo dużą wagę do właściwego planowania wywozu materiałów z naszych zakładów produkcyjnych, co przekłada się na konieczność bardzo bliskiej współpracy z naszymi klientami. Otwarta komunikacja, częsty kontakt i dobre relacje stanowią podstawę udanej współpracy naszej firmy z klientami i przewoźnikami. 16

Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. ul. Św. Jacka 12 46-050 Tarnów Opolski DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. ul. Św. Jacka 12 46-050 Tarnów Opolski DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA Tarnów Opolski marzec 2015 Wydawca: Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o., www.labtar.pl e mail: labtar@labtar.pl tel. (+48) 77 447600 Fax. (+48) 77 4644597 Agnieszka Doboszewska Specjalista ds. Kontroli

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 TRZUSKAWICA S.A. Zakład Sitkówka Sitkówka 24 26-052 Nowiny tel.: 41 346 91 30 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zakład Cementownia Chełm. Deklaracja Środowiskowa za rok 2011 Cemex Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Chełm. Deklaracja Środowiskowa za rok 2011 Cemex Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Chełm Deklaracja Środowiskowa za rok 2011 Cemex Polska Sp. z o.o. Wprowadzenie W CEMEX Polska uznajemy środowisko, które dostarcza nam wielu surowców i paliw do produkcji, za jednego

Bardziej szczegółowo

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku: O nas Grupa ANWIL produkuje i sprzedaje suspensyjny polichlorek winylu, nawozy azotowe, chloroalkalia oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

WEJDŹ W ŚWIAT LAFARGE

WEJDŹ W ŚWIAT LAFARGE WEJDŹ W ŚWIAT LAFARGE Kim jesteśmy? LAFARGE jest światowym liderem w produkcji materiałów budowlanych obecnym w 79 krajach. W ponad 2,2 tysiącach zakładów na całym świecie każdego dnia Lafarge zapewnia

Bardziej szczegółowo

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy, kończących się 31 grudnia 2010 roku, sporządzone 8 marca 2011 roku zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Przeszkody skrywają szanse

Przeszkody skrywają szanse CEMENT magazyn dla klientów Lafarge Cement nr 2 (13) / 2010 TM Cementujemy więzi Przeszkody skrywają szanse Rozmowa z Tomem Ehrhartem, prezesem zarządu Lafarge Cement SA ZRÓB TO Z LAFARGE Drenaż, czyli

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

SUCCESS PROFIL GRUPY 2014

SUCCESS PROFIL GRUPY 2014 SUCCESS PROFIL GRUPY 2014 Polish SGS jest światowym liderem w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji. Grupa SGS jest rozpoznawana jako wzór jakości i rzetelności. Zatrudniając ponad 80,000

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 1 Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 2 Z inicjatywy Zarządu i dzięki wsparciu ze środków polsko-szwajcarskiego programu współpracy został przygotowany raport Społecznej

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 www.arcelormittal.com/poland Al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać na

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta

Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta Nr 6, Styczeń 2009 Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta Drodzy Czytelnicy! 3 4 6 8 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Aktualności Umiarkowany optymizm w 2009 roku Być blisko klienta Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

magazyn dla klientów Lafarge nr 3 (21) / 2012

magazyn dla klientów Lafarge nr 3 (21) / 2012 magazyn dla klientów Lafarge nr 3 (21) / 2012 TM Wszystkim naszym Klientom i Czytelnikom magazynu Cem&Ty życzymy ciepłych, pogodnych i pełnych serdeczności Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności

Bardziej szczegółowo

Firma nie może istnieć sama dla siebie...

Firma nie może istnieć sama dla siebie... DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.grupamediapartner.com NR 5 (109) 30 maja 2008 r. Firma nie może istnieć sama dla siebie... Rozmawiamy ze Zbigniewem Raconiem prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

str. 3 Dar Natury str. 5 Zanam - Legmet str. 7

str. 3 Dar Natury str. 5 Zanam - Legmet str. 7 DODATEK INFORMACYJNO - PROMOCYJNY www.biznesraport.com Dodatek Informacyjno-Promocyjny Biznes Raport środa 31 grudnia 2008 nr 12 (37) 1 nr 12 (37) środa 31 grudnia 2008 www.biznesraport.com Partner Programu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Ministerstwo Infrastruktury Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Warszawa, 27 czerwca 2005 Spis treści Przedmowa...3 1. WPROWADZENIE... 5 2. DIAGNOZA TRENDY I PROBLEMY... 5 3. CELE POLITYKI

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE Ficomirrors Polska w latach 2009 2013 Wstęp Dla Ficomirrors Polska społeczna odpowiedzialność w biznesie oznacza odpowiedzialne i przede wszystkim zrównoważone

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 1. Branża paliwowo - energetyczna 2. Branża metalowa 11. Branża budowlana 14. Branża spożywcza 20.

Spis treści. Wstęp 1. Branża paliwowo - energetyczna 2. Branża metalowa 11. Branża budowlana 14. Branża spożywcza 20. Spis treści Wstęp 1 Branża paliwowo - energetyczna 2 Branża metalowa 11 Branża budowlana 14 Branża spożywcza 20 Podsumowanie 25 1 Niniejszy Raport opisuje aktualny krajobraz gospodarczy miasta z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo