KRUSZYWA WAPIEN Wysoka jakoś Wysoka jako ć ść w dobrej cenie w dobrej cenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRUSZYWA WAPIEN Wysoka jakoś Wysoka jako ć ść w dobrej cenie w dobrej cenie"

Transkrypt

1 KRUSZYWA WAPIEŃ Wysoka jakość w dobrej cenie

2 LAFARGE KRUSZYWA Lafarge Kruszywa - lider w produkcji kruszyw na polskim rynku Główną działalnością firmy Lafarge jest produkcja i sprzedaż wysokiej jakości kruszyw, które znajdują zastosowanie w obszarze budownictwa drogowego, ogólnego, infrastruktury kolejowej oraz w wielu branżach przemysłu. Lafarge osiągnął pozycję lidera na polskim rynku producentów kruszyw dzięki: oferowaniu najwyższej jakości produktów, profesjonalnej obsłudze i doradztwu technicznemu, kompleksowym usługom logistycznym, wprowadzaniu nowych technologii, partnerskiej współpracy z klientami. NASZE PRIORYTETY: Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo pracowników i podwykonawców podczas wykonywania pracy jest wartością nadrzędną, stawianą wyżej niż wartości produkcji i sprzedaży. Jakość Wysoka i stabilna jakość kruszyw Lafarge wykorzystywanych w budownictwie i drogownictwie jest gwarancją trwałości i bezpieczeństwa. Ochrona Środowiska Naturalnego Poszanowanie środowiska naturalnego, lokalnych kultur i społeczności oraz zrównoważony rozwój dostosowany do potrzeb rynku to dla firmy wartości fundamentalne. Serwis Kompleksowe usługi logistyczne oraz doradztwo techniczne w doborze optymalnego kruszywa do recept w pełni odpowiadają potrzebom klientów. S T R O N A 2 L A f A R G e K R U S Z Y W A

3 WAPIEŃ w apienie należą do najbardziej rozpowszechnionych skał na świecie. Ze względu na pochodzenie wyróżnia się wapienie organogeniczne i nieorganogeniczne (pochodzenia chemicznego). Wiek złóż wapieni waha się od 60 milionów do 2 miliardów lat. Każde ze złóż wapienia posiada swój własny wiek geologiczny i znajduje inne zastosowania. W zależności od pochodzenia skała ta znacząco różni się wyglądem. Surowiec produkowany w Lafarge pochodzi ze złoża wapieni organo genicznych Barcin-Piechcin-Pakość. Wapień ma szerokie zastosowanie w drogownictwie na całym świecie, jak również w Polsce. Z perspektywy lat stosowania w Polsce można stwierdzić, iż doskonale sprawdza się jako materiał zarówno do warstw podbudów stabilizowanych mechanicznie jak i do warstw asfaltowych. Jakość wapienia została potwierdzona na trasach szybkiego ruchu o charakterze międzynarodowym i krajowym. Wapień jest także idealnym materiałem do budowy dróg lokalnych. Dzięki swoim unikalnym właściwościom umożliwia budowę wysokiej jakości dróg, pozwalając na znaczne zmniejszenie kosztów inwestycji. Wapień jest więc kruszywem, które sprzyja nie tylko efektywnym, ale również oszczędnym inwestycjom strukturalnym L A f A R G e K R U S Z Y W A S T R O N A 3

4 JAKOŚĆ WAPIeŃ LAfARGe to idealny materiał do budowy dróg. Jego jakość jest monitorowana na bieżąco. Jakość jest dla nas priorytetem Oferowane przez Lafarge kruszywa posiadają aktualne badania według norm PN-eN oraz orzeczenia o jakości. KRUSZYWA WAPIENNE Z LAFARGE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA: Dla kruszyw do warstwy podbudowy, wiążącej i ścieralnej w mieszankach mineralno-asfaltowych zgodnie z: Normą PN-eN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, Wymaganiami Technicznymi Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych WT-1 Kruszywa w ramach stałej wewnętrznej kontroli produkcji w roku 2004 wprowadzony został system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), którego celem jest pełne monitorowanie procesu produkcyjnego na poszczególnych etapach. wykonane Badania wstępne Typu oraz wdrożony i certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną system ZKP, upoważnia Lafarge do oznakowania wyrobów budowlanych znakiem CE w systemie oceny zgodności 2+ dla kruszyw wymagających wysokiego poziomu jakości. Dla kruszyw do podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie zgodnie z: Normą PN-eN Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, Wymaganiami Technicznymi Mieszanki niezwiązane do dróg publicznych WT-4 Mieszanki niezwiązane 2009, Normą PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. Dla kruszyw do betonów cementowych zgodnie z: Normą PN-eN Kruszywa do betonu. W zakresie badań kruszyw firma na stałe współpracuje z: Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad; Laboratorium Drogowym w Bydgoszczy, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Łodzi, Białymstoku, Kielcach, Warszawie i Lublinie, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie i Żmigrodzie, Politechniką Gdańską, Politechniką Poznańską, Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego; Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych, Politechniką Lubelską, Politechniką Krakowską, Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie, TPA Instytut Badań Technicznych. S T R O N A 4 L A f A R G e K R U S Z Y W A

5 KORZYŚCI FINANSOWE wysoka jakość niższe koszty Zalety stosowania kruszyw wapiennych: kruszywa wapienne wykazują bardzo dobrą przyczepność do asfaltu, mieszanki mineralno-asfaltowe na bazie kruszyw wapiennych spełniają wymaganie normowe (warstwa podbudowy, wiążąca i ścieralna), kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (wapienno-żwirowe) pozwala na uzyskanie wymaganych zagęszczeń oraz nośności podbudów zasadniczych i pomocniczych stabilizowanych mechanicznie, możliwość zamawiania małych partii kruszywa (minimalna ilość zamówienia wapienia z kopalni Lafarge na Kujawach - 10 t; w przypadku dostaw z Dolnego Śląska t), możliwość zamawiania materiału z dnia na dzień, możliwość dostawy na budowę, zastosowanie wapienia jako materiału lokalnego zdecydowanie obniża koszty budowy, m.in. poprzez niższe koszty transportu. Średni koszt transportu wapieni z Lafarge na budowę jest około trzykrotnie niższy od kosztu transportu z Dolnego Śląska. Poniżej przykład oszczędności: Koszt 1 km nawierzchni asfaltowej drogi lokalnej zbudownej z: Kruszyw z Dolnego Śląska zł * Wapieni z Lafarge zł * Oszczędność: zł *orientacyjny koszt zakupu matariałów do mieszanki asfaltowej na 1 km drogi. DZIĘKI ZASTOSOWANIU KRUSZYW WAPIEN- NYCH Z LAFARGE MOŻNA POŁOŻYĆ PONAD 20% WIĘCEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ* *wartości szacowane dla drogi gminnej o szerokości 6 m i grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej 2 x 4 cm L A f A R G e K R U S Z Y W A S T R O N A 5

6 OFERTA Oferta kruszyw Lafarge Oferta kruszyw wapiennych Lafarge obejmuje: kruszywa naturalne drobne: 0/2 mm, kruszywa naturalne grube: 4/8 mm, 8/16 mm, 16/22 mm, 22/45 mm, 16/31,5 mm, kruszywa naturalne o ciągłym uziarnieniu w następujących frakcjach: 0/5 mm, 0/16 mm, 0/31,5 mm, 0/63 mm, wypełniacz wapienny. PARAMETRY WAPIENIA LAFARGE: Odporność kruszywa na rozdrabnianie: LA 25 (wg PN-eN1097-2). Nasiąkliwość: WA 24 2 (wg PN-eN ). Mrozoodporność: f 2 (wg PN-eN ). S T R O N A 6 L A f A R G e K R U S Z Y W A

7 ZASTOSOWANIE Zastosowanie kruszyw wapiennych Kruszywa wapienne Lafarge znajdują zastosowanie do: podbudów stabilizowanych mechanicznie: jedno- lub dwuwarstwowych (0/31,5 mm, 0/63 mm), nawierzchni asfaltowych (0/4 mm, 4/8 mm, 8/16 mm, 16/ 22 mm), produkcji betonów (4/8 mm, 8/16 mm), podbudów stabilizowanych cementem, produkcji wypełniacza wapiennego, produkcji nawozów. 1. Warstwa ścieralna bazalt, melafir, 2. Warstwa wiążąca wapień, bazalt, melafir, żwir kruszony, 3. Warstwa podbudowy wapień, bazalt, melafir, żwir kruszony, 4. Podbudowa stabilizowana mechanicznie wapień, bazalt, melafir, żwir kruszony, 6. Warstwa mrozoochronna 7. Podłoże gruntowe PRZeKRÓJ przez warstwy drogi wyższych standardów KR Warstwa ścieralna wapień, bazalt, melafir, żwir kruszony, 2. Warstwa wiążąca wapień, melafir, bazalt, żwir kruszony, 3. Warstwa podbudowy stabilizowanej mechanicznie wapień, melafir, bazalt, żwir kruszony, 4. Podłoże gruntowe PRZeKRÓJ przez warstwy drogi lokalnej o standardzie ruchu KR L A f A R G e K R U S Z Y W A S T R O N A 7

8 OBIEKTY REFERENCYJNE TORUŃ obwodnica miasta w ciągu drogi S10. elbląg modernizacja Drogi Krajowej nr 7. SZUBIN obwodnica miasta. Toruń Bydgoszcz Bydgoszcz elbląg Łabiszyn Paterek Szubin Wąbrzeźno Szubin Powiesk Malankowo Chełmno Grudziądz Bydgoszcz Łysomice Poznań Świeć Woj. kujawsko-pomorskie obwodnica miasta w ciągu drogi S10 węzeł Strzyszek/Białe Błota w ciągu drogi S5/S10 węzeł Lotnisko modernizacja DK7 droga wojewódzka 253, Łabiszyn - Murczyn droga wojewódzka 246, Paterek - Szubin droga wojewódzka 246, Szubin - Łabiszyn droga wojewódzka 534, obwodnica obwodnica modernizacja drogi powiatowej odcinek Powiesk - Paparzyn modernizacja drogi powiatowej odcinek Malankowo - Chrusty przebudowa ul. Podgórnej przebudowa ul. Parkowej Centrum Handlowe Geant Specjalna Strefa ekonomiczna hale produkcyjne i magazynowe Bridgestone tereny inwestycyjne Vistula Park drogi dojazdowe i place montażowe do elektrowni wiatrowych S T R O N A 8 L A f A R G e K R U S Z Y W A

9 LAFARGE KRUSZYWA W POLSCE OBSZAR PRZEWAGI KOSZTOWEJ KRUSZYW WAPIENNYCH KOSZALIN OSTROWITE OLSZTYN SZCZECIN MOWAP KUJAWY WAPIEŃ Zakład Produkcji Grysów i Mieszanek Wapiennych Wapienno, Barcin tel , fax RUDNO BYDGOSZCZ WARSZAWA LUBLIN DOROHUSK KOPALNIE SULIKÓW KIELCE ŻWIROWNIE HRUBIESZÓW RADKOWICE ZAKŁADY PRZERÓBCZE KRAKÓW PRZEŁADOWNIE RZESZÓW ZAKŁAD PRODUKCJI MĄCZKI WAPIENNEJ KOSD. RUDAWA REGIONALIZACJA SPRZEDAZ Y Marcin Kendra Gdańsk Łukasz Onoszkowicz-Jacyna Piotr Sowa Wojciech Kupper Olsztyn Szczecin Białystok Bydgoszcz Bartosz Kraszewski Mariusz Aman Marcin Kostrzyński Warszawa Zielona Góra Poznań Honorata Łysak Łódź Michał Głowacki Wrocław Lublin Sebastian Musiałek Kielce Edyta Szołdrowska Katowice Robert Szajnoga Patryk Tadej Artur Stypczyński Mączka wapienna Paweł Tkaczyk Maciej Płotka Nawóz Kujawit Mariusz Przytuła Rzeszów LAfARGe KRUSZYWA STRONA 9

10 LAFARGE KRUSZYWA I BETON Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24F Warszawa Tel Fax:

Lafarge jest światowym liderem w produkcji materiałów budowlanych,

Lafarge jest światowym liderem w produkcji materiałów budowlanych, Grupa Lafarge Lafarge jest światowym liderem w produkcji materiałów budowlanych, zajmującym czołowe pozycje we wszystkich branżach swojej działalności: cemencie, kruszywach i betonie oraz w gipsie. Grupa

Bardziej szczegółowo

Budynki Oferta i rozwiązania dla budownictwa kubaturowego

Budynki Oferta i rozwiązania dla budownictwa kubaturowego LAFARGE 2015 1 Budynki Oferta i rozwiązania dla budownictwa kubaturowego NASZA MISJA Budujemy lepsze miasta Budujemy lepszy kraj NASZA WIZJA Służymy naszym wewnętrznym i zewnętrznym Klientom, dostarczając

Bardziej szczegółowo

D -05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S

D -05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S D -05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WBUDOWYWANIA MIESZANEK MINERALNO-CEMENTOWO-EMULSYJNYCH (MCE)

INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WBUDOWYWANIA MIESZANEK MINERALNO-CEMENTOWO-EMULSYJNYCH (MCE) Katedra Inżynierii Drogowej INSTRUKCJA PROJEKTOWANIA I WBUDOWYWANIA MIESZANEK MINERALNO-CEMENTOWO-EMULSYJNYCH (MCE) Wersja z dnia 10.09.2014 Gdańsk, 2014 Opracowano w: Katedrze Inżynierii Drogowej Politechniki

Bardziej szczegółowo

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU 2008

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU 2008 Wymagania Techniczne Kruszywa do Mieszanek Mineralno Asfaltowych i Powierzchniowych Utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu WT Kruszywa MMA PU 2008 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 TRZUSKAWICA S.A. Zakład Sitkówka Sitkówka 24 26-052 Nowiny tel.: 41 346 91 30 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

,,GRAMAR Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec ul. Chłopska 15 NIP 575-188-53-32 REGON 243102850

,,GRAMAR Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec ul. Chłopska 15 NIP 575-188-53-32 REGON 243102850 D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

UBOCZNE PRODUKTY SPALANIA W DROGOWNICTWIE. Tomasz Szczygielski Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

UBOCZNE PRODUKTY SPALANIA W DROGOWNICTWIE. Tomasz Szczygielski Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania UBOCZNE PRODUKTY SPALANIA W DROGOWNICTWIE Secondary first! Tomasz Szczygielski Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania Bilans zasobów polskiego budownictwa drogowego Warszawa, 9 listopada 2009 Zalety

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ASFALTOWY 2 0 0 9

PORADNIK ASFALTOWY 2 0 0 9 PORADNIK ASFALTOWY 2009 PORADNIK ASFALTOWY 2009 Krzysztof Błażejowski Jacek Olszacki Hubert Peciakowski konsultant: Dariusz Sybilski Płock 2009 Poradnik asfaltowy 2009 Autorzy: dr inż. Krzysztof Błażejowski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D 05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D 05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. D-05.03.05b 2013.00. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJNR 112737L W POKRÓWCE GMINA CHEŁM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i

Bardziej szczegółowo

katalog marketingowy ROK ZAŁOŻENIA 1897

katalog marketingowy ROK ZAŁOŻENIA 1897 katalog marketingowy ROK ZAŁOŻENIA 1897 Misja PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A. to przedsiębiorstwo istniejące już od 1897 roku, dysponujące ogromnym doświadczeniem i ugruntowaną pozycją rynkową. Od pokoleń

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych

Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych Rozdział 1. Kilka słów o powstaniu SMA 16 JENA i jej zaletach Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa SMA 16 JENA Poradnik dla zarządców i wykonawców dróg samorządowych 1 JEDNOWARSTWOWA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla robót mostowych

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla robót mostowych Zamierzenie budowlane Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego ( Most Trzebiński ), uszkodzonego w wyniku powodzi z maja i czerwca 2010 r. i budowa nowego mostu na rz. Koszarawa w ciągu drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

D 05.03.05.01 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA 1. WSTĘP

D 05.03.05.01 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA 1. WSTĘP D 05.03.05.01 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D-05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA.

D-05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA. 1 D-05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA. 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są przepisy ogólne dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

WT AC 11 S wersja listopad 2013

WT AC 11 S wersja listopad 2013 PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU Wytyczne Techniczne Beton asfaltowy AC 11 do warstwy ścieralnej obciążonej ruchem KR5-KR6 ZDW-D-05.03.05b WT AC 11 S wersja listopad 2013 BIAŁYSTOK 2013

Bardziej szczegółowo

Programy naprawcze infrastruktury

Programy naprawcze infrastruktury Nr 10(45)/2011 październik 2011 Cena 9,94 zł (w tym VAT 8%) www.inframedia.pl Programy naprawcze infrastruktury Między jakością a ceną Dofinansowanie ITS ISSN 1896-6233 10 9 771 896 623109 OD REDAKCJI

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. ul. Św. Jacka 12 46-050 Tarnów Opolski DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o. ul. Św. Jacka 12 46-050 Tarnów Opolski DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA Tarnów Opolski marzec 2015 Wydawca: Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o., www.labtar.pl e mail: labtar@labtar.pl tel. (+48) 77 447600 Fax. (+48) 77 4644597 Agnieszka Doboszewska Specjalista ds. Kontroli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA WG PN-EN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA WG PN-EN SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA WG PN-EN 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

D-05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA.

D-05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA. 1 D-05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA. 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są przepisy ogólne dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D 05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA WG PN-EN

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D 05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA WG PN-EN 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA WG PN-EN 2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.05b Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

D - 05.03.05b Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 1. WSTĘP D - 05.03.05b Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót określonych w pkt.1.1.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót określonych w pkt.1.1. D.05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA WG PN-EN. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

"Wymiana nawierzchni dróg i placów - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku 19-400 Olecko, Kolonia 4 - dz.

Wymiana nawierzchni dróg i placów - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku 19-400 Olecko, Kolonia 4 - dz. SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. Strona 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

... uhonorowana Wytwórnia Betonu Towarowego spełnia najwyższe standardy branżowe w zakresie organizacji i technologii produkcji, obsługi klienta oraz

... uhonorowana Wytwórnia Betonu Towarowego spełnia najwyższe standardy branżowe w zakresie organizacji i technologii produkcji, obsługi klienta oraz ... uhonorowana Wytwórnia Betonu Towarowego spełnia najwyższe standardy branżowe w zakresie organizacji i technologii produkcji, obsługi klienta oraz ochrony środowiska naturalnego... Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D 05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.

SZCZEGÓŁÓWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D 05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. SZCZEGÓŁÓWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. 2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 z 2011

Bardziej szczegółowo

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5. D-10.05.01. ŚCIEŻKI ROWEROWE 1 D-10.05.01. ŚCIEŻKI ROWEROWE 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścieżek rowerowych

Bardziej szczegółowo

ZKP gwarancją jakości

ZKP gwarancją jakości dr inż. Jadwiga Szuba Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. gwarancją jakości kruszyw dla ich użytkowników Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do stosowania ujednoliconych

Bardziej szczegółowo