Proces informowania przedstawicieli pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów w europejskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proces informowania przedstawicieli pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów w europejskim"

Transkrypt

1 Proces informowania przedstawicieli pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów w europejskim przemyśle stalowym Wnioski i zalecenia Kwiecień

2 Przypomnienie zakresu analizy Informowanie, przeprowadzanie konsultacji i negocjacji w kwestiach dotyczących inwestycji w europejskim przemyśle stalowym w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów termin, pod którym kryje się zarówno efektywność energetyczna jak i surowcowa sprawiają, że pojawia się pytanie o zaangażowanie przedstawicieli pracowników i ich organizacji związkowych w proces modernizacji europejskiego przemysłu stalowego. Podejście do kwestii inwestycji w tak kapitałochłonnym przemyśle, jakim jest przemysł stalowy, sprowadza się do określenia przyszłych mocy produkcyjnych i związanych nimi miejsc pracy, pod względem zarówno jakościowym, jak i ilościowym, krótko mówiąc określenia czynników niezbędnych dla zapewnienia mu trwałości przemysłowej. Zajmiemy się kwestią inwestycji w efektywność wykorzystania zasobów w europejskim przemyśle stalowym uwzględniając trzy płaszczyzny: energia elektryczna, powszechny temat z zakresu polityki przemysłowej; jej zużycie było od zawsze kluczowym elementem warunkującym wybory przedsiębiorstwa; środowisko, które może prowadzić do niewspółmiernych ocen obejmujących aspekty ekonomiczne narzucone przepisami rozporządzenia; klimat, ściśle związany z kwestią ochrony środowiska, ale o bardziej odległych efektach, mniej bezpośrednio możliwych do zidentyfikowania, podlegających bardziej elastycznemu podejściu wykorzystującemu instrumenty ekonomiczne. 2

3 Emisje dwutlenku węgla Emisje dwutlenku węgla są obecnie ważną kwestią ekonomiczną dla producentów stali, którzy obawiają się, że po 2020 r. stanie się ona zagrożeniem dla ich rentowności. W Europie sytuacje są bardzo zróżnicowane: począwszy od zakładów benchmarków, które spełniają najbardziej wymagające kryteria europejskie skończywszy na zakładach borykających się z olbrzymimi trudnościami z powodu braku inwestycji w zakresie efektywności energetycznej. W każdym zakładzie przedstawicielom pracowników powinna zostać przedstawiona analiza z zakresu emisji dwutlenku węgla, określająca: bieżący stan każdego narzędzia w porównaniu do najlepszych dostępnych na rynku technik; sposoby poprawy istniejącej sytuacji poprzez eksploatację, z jednej strony, i inwestycje, z drugiej; możliwości zwrotu z inwestycji każdego z rozwiązań; możliwości dotyczące kwestii finansowania. 3

4 Emisje zanieczyszczeń Cztery główne europejskie przepisy prawne obejmujące przemysł stalowy to: dyrektywa w sprawie emisji CO 2 ; dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych IED; dyrektywa Seveso 3; rozporządzenie REACH w sprawie substancji chemicznych. Przepisy te weszły w życie w latach Główne założenia powyższych dyrektyw i rozporządzenia są następujące: ocena i kontrola zagrożeń sanitarnych; odniesienie do najlepszych dostępnych technik; dostęp do informacji i możliwości odwołania się ze strony zainteresowanych podmiotów spoza przedsiębiorstwa. W każdym zakładzie przedstawicielom pracowników powinna zostać przedstawiona analiza środowiskowa, określająca: bieżący stan każdego narzędzia w porównaniu do najlepszych dostępnych na rynku technik z zakresu ochrony środowiska; sposoby poprawy istniejącej sytuacji poprzez eksploatację, z jednej strony, i inwestycje, z drugiej; możliwości zwrotu z inwestycji każdego z rozwiązań; możliwości dotyczące kwestii finansowania. 4

5 Inwestycje energetyczne i wybór surowców naturalnych: dwa kluczowe parametry Wybór inwestycji energetycznych wymaga zintegrowanego podejścia, na które składają się: miks energetyczny zakładu produkcyjnego i jego powiązanie z krajem, w którym się znajduje; konsekwencje tego miksu energetycznego pod względem emisji zanieczyszczeń; konsekwencje miksu energetycznego pod względem emisji CO 2. Obliczenia ekonomiczne powinny się odbywać przy uwzględnieniu czynników środowiskowych, które nieuchronnie wpływają na ich ostateczny kształt: Inwestycje energetycznie powinny być traktowane nie tylko jako wyłącznie wybór przemysłowy, ale również jako wybór terytorialny, mający wpływ na warunki funkcjonowania w miejscu pracy i poza nim. W tej kwestii informacje przekazywane przedstawicielom pracowników powinny być kompletne, gdyż to od ich rzeczowości zależy w dużej mierze trwałość zakładu w perspektywie średnio i długoterminowej. Podobnie, wybór surowców naturalnych jest kluczowy w odniesieniu do: techniki i ekonomiki procesu produkcyjnego; poziomu emisji CO 2 ; rodzaju emitowanych zanieczyszczeń. 5

6 Wyposażenie przedstawicieli pracowników w odpowiednie środki do działania Szkolenia dla przedstawicieli pracowników wydają się być kluczową kwestią, aby uczynić z nich pełnoprawne podmioty w dyskusji na tematy środowiskowe, energetyczne i emisji dwutlenku węgla, co przyczyniłoby się do poprawy kiepskiej kondycji dialogu społecznego. Aby działania na rzecz podnoszenia świadomości i zwiększania wiedzy przedstawicieli pracowników były skuteczne, musi im towarzyszyć proces informowania i przeprowadzania konsultacji, realizowany zgodnie z przepisami prawnymi i/lub uczestnictwo w negocjacjach zbiorowych angażujących w pełni przedstawicieli dyrekcji. W tym celu w niektórych krajach należałoby wyjaśnić kto jest za co odpowiedzialny i podjąć działania w celu wypracowania komplementarności pomiędzy instancjami BHP i dialogu społecznego w kwestiach ekonomicznych. Przedstawiciele pracowników podkreślają potrzebę dysponowania wiążącymi ramami z zakresu informacji dotyczących środowiska lub, mówiąc szerzej, zrównoważonego rozwoju, w celu wypracowania niezależnej i uzasadnionej opinii na temat tych zagadnień w odniesieniu do różnych kwestii, które mają wpływ na przedsiębiorstwo (przemysłowych, finansowych, strategicznych i społecznych). Uwzględnienie w ramach tego samego podejścia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz zdrowia i bezpieczeństwa okolicznej ludności. W tym miejscu pojawia się pytanie o stosunki pomiędzy ekologicznymi organizacjami pozarządowymi i organizacjami związkowymi. Umożliwienie opracowania niezależnych strategii związkowych na rzecz obrony interesu publicznego. Tak aby nie być wciśniętymi między kierownictwo przedsiębiorstwa i ekologiczne organizacje pozarządowe twierdzące, iż reprezentują interes publiczny. 6

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ZrównowaŜony rozwój - polityka i wytyczne

ZrównowaŜony rozwój - polityka i wytyczne ZrównowaŜony rozwój - polityka i wytyczne Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Dokument przyjęto: 5 kwietnia 2006 r. strona 1 z 8 1. Wstęp 1.1. Określenie załoŝeń polityki

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 68 E/63 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje P7_TA(2012)0359 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Kolofon Recenzent: dr hab. Marek Kozak, prof. UW Redakcja naukowa: Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz ISBN 978-83-7383-636-5 Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON Centrum

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P)

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Załącznik nr 2 do RSI WK-P 2014-2020 System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WK-P do roku 2020

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne

Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne Maciej Kucharczyk, AGE Platform Europe 1 W świetle obecnej sytuacji gospodarczej Unia Europejska znalazła się

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu,

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE EWALUACJA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ FUNKCJE, STANDARDY I WARUNKI STOSOWANIA Ewaluacja to systematyczna i obiektywna ocena programu lub polityki, ich założeń, procesu realizacji i rezultatów pod względem

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo