Ćw. 10 Badanie toru przetwarzania C/A w mikrokontrolerach analogowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćw. 10 Badanie toru przetwarzania C/A w mikrokontrolerach analogowych"

Transkrypt

1 Ćw. 10 Badanie toru przetwarzania C/A w mikrokontrolerach analogowych (ADuC824 lub ADuC834) Problemy teoretyczne: Podstawy architektury mikrokontrolerów i mikrokonwerterów pamięć programu, pamięć danych, interfejs komunikacyjny RS-232, moduły programowanych liczników/dzielników, system przerwań. Teoria próbkowania i kwantowania sygnałów analogowych. Ogólna zasada działania przetworników C/A (z ważeniem prądowym i sieciami drabinkowymi R-2R) Rekwizyty: 1. Moduł mikroprocesorowy ADuC824 / ADuC834 a. moduł b. zasilacz c. kabel interfejsu RS Mikrokomputer z systemem operacyjnym Windows 2000/XP oraz oprogramowanie: a. system uruchomieniowy Vision2 f-my Keil v.2.36 (kompilator języków programowania C i ASM, konsolidator, bibliotekarz, programy ładujące) b. hyperterminal v5.1 c. program ładujący (downloader) WSD.exe (v.6.03) d. kompilator języka C (Borland v3.1 lub Builder C) e. arkusz kalkulacyjny: Microsoft Excel 3. Oscyloskop analogowy/cyfrowy 4. Multimetr Instrukcja obsługi modułu ADuC824/834 Zasilanie modułu: Moduł zasilany jest z zewnętrznego zasilacza napięciem stałym o wartości 9V. Do podłączenia wykorzystywany jest wtyk cylindryczny (2.1mm). Napięcie 9V zasila liniowy regulator napięcia (U2). Z jego wyjścia po odfiltrowaniu uzyskuje się napięcie 5V zasilające części analogowe i cyfrowe modułu. Stan zasilania sygnalizowany jest zieloną diodą LED (D4). Interfejs UART/RS232 Moduł ADuC8xx (U1) wykorzystuje jedynie linie komunikacyjne TxD i RxD dostępne na złączu interfejsowym (J4). Kabel interfejsowy zapewnia dopasowanie poziomów napięciowych sygnałów. Obwód zegara systemowego Moduł wyposażony jest obwód rezonatora kwarcowego kHz. System mikroprocesorowy sterowany jest poprzez układy powielania częstotliwości PLL. Napięcie referencyjne System mikroprocesorowy wyposażony jest dodatkowo w zewnętrzne źródło napięcia referencyjnego (AD780). Wskaźnik LED Dioda sygnalizacyjna (czerwona) LED (D5) jest podłączona bezpośrednio do portu P3.4. Użytkownik systemu może wykorzystywać np. instrukcje CLR P3.4 do zapalenia diody lub SETB P3.4 do wyłączenia diody. SPWF_cw_10 Badanie toru przetwarzania CA w mikrokontrolerach analogowych.docx1-1 -

2 Przyciski: Reset/INT0/Serial_Download Przycisk RESET jest wykorzystywany do ręcznego wyzerowania modułu, powoduje to uruchomienie programu zapisanego w pamięci FLASH ROM modułu. Przycisk INT0 jest podłączony bezpośrednio do linii P3.2/INT0. Wciśnięcie przycisku (podanie sygnału LOW na linię P3.2) może powodować inicjację przerwania 0. Wprowadzenie modułu w tryb ładowania programu użytkownika do pamięci (serial download) wymaga od użytkownika wykonania sekwencji wciśnięć przycisków (przycisk Serial_Dowload == PSEN) obrazowanej na rysunku: (a) SW1 & SW3 zwolnione (b) wciśnij SW3 (c) wciśnij SW1 SW1 (RESET=0) SW3 (PSEN=1) SW1 (RESET=0) SW3 (PSEN=0) SW1 (RESET=1) SW3 (PSEN=1) (d) zwolnij SW1 (e) zwolnij SW3 SW1 (RESET=0) SW3 (PSEN=0) SW1 (RESET=0) SW3 (PSEN=1) Rys. 1. Wprowadzenie modułu ADuC8xx w tryb ładowania programu użytkownika (SW1-RESET, SW3- Serial_Download). Program ćwiczenia: 1. Zapoznać się z dokumentacją techniczną modułu mikroprocesorowego ADuC824/834 a. ogólna charakterystyka modułu mikroprocesorowego b. budowa przetwornika C/A c. algorytmy obsługi przetworników C/A 2. Zapoznać się z budową stanowiska laboratoryjnego: mikrokomputer i środowisko programowe Vision2, hyperminal, downloader WASP.exe 3. Zapoznać się ze sposobem sterowania częstotliwością zegarową systemu mikroprocesorowego (znaczenie bitów słowa kontrolnego PLLCON). Weryfikacja poprawności działania pętli fazowej PLL śledzącej częstotliwość podstawową zegara kwarcowego, sposób przyspieszonej obsługi przerwań programowych, określenie częstotliwości pracy rdzenia systemu. 4. Zapoznać się ze sposobem sterowania przetwornika C/A modułu mikroprocesorowego ADuC824/834 (bity słowa kontrolnego DACCON, rejestry DACL, DACH). (patrz - tabela 1b). 5. W programowaniu uwzględnić buforowane wtórnikiem napięciowym wyprowadzenie sygnału z modułu ADuC8xx na złącze J1-11 (tzn. DACPIN=1) SPWF_cw_10 Badanie toru przetwarzania CA w mikrokontrolerach analogowych.docx2-2 -

3 6. Zweryfikować układ połączeń zgodny z poniższym schematem blokowym: oscyloskop multimetr moduł ADuC824/834 t 999.9mV rdzeń 8051/52 x(t) y(t) mikrokomputer RS232 C/A UART C/A GND Rys. 2. Schemat blokowy układu połączeń do testowania przetwornika C/A. 7. Wyznaczyć charakterystykę statyczną przetwornika C/A (kilkanaście punktów pomiarowych) uruchamiając na mikrokontrolerze analogowym aplikację test_dac.uvproj: uruchomić program terminala znakowego urządzenia ADuc824/834 wcisnąć przycisk RESET mikrosystemu zaobserwować odpowiedź mikroukładu dokonać wyboru trybu pracy przetwornika C/A (słowo kontrolne DACCON =0x13 lub =0x17) wprowadzić numerycznie słowo kodu przetwornika (dziesiętnie w zakresie od 0 do 4095) zmierzyć wartość napięcia wyjściowego przetwornika C/A przy pomocy multimetru (napięcie DC) powtórz od dla kolejnej wartości słowa kodowego, wyniki zanotuj w tab. 1 wyznacz charakterystykę statyczną przetwornika C/A (rys. 7. Zapoznać się z zasadą działania licznika TL2 modułów serii ADuC824/834 pracujących w trybie auto-przeładowania (jak na rys.4). Tryb ten umożliwia generowanie przerwania IRQ5 zgodnie z częstotliwością przepełniania licznika TL2. Należy zwrócić uwagę na częstotliwość rdzenia systemu, która jest zgodna z częstotliwością generatora powielacza PLL i zależy od słowa kontrolnego PLLCON (standardowo częstotliwość zegara systemowego fcore= MHz, jeżeli PLLCON=0 to f CORE= MHz). Okres przerwań licznika TL2 w takim układzie będzie wynosił: RCAP 2 TC fcore 12 Aby zatem uzyskać zdaną wartość częstotliwości powtarzania się przerwania IRQ5 należy w odpowiedni sposób zaprogramować wartości rejestrów RCAP2: f CORE fcore RCAP TC 12 f IRQ5 12 fcore DZ f 12 IRQ5 Zadaną częstotliwość okresu generowanej funkcji uzyskamy po uwzględnieniu liczby przetwarzanych próbek N. Tx N T C Dla zadanych wartości: fcore, N, Tc (wartości zadane przez prowadzącego ćwiczenie) należy określić parametry programowania układu czasowo-licznikowego L2 (rejestr dzielnika RCAP2L, RCAP2H). SPWF_cw_10 Badanie toru przetwarzania CA w mikrokontrolerach analogowych.docx3-3 -

4 U(t) bin U N 2 N -1 T C T x t Rys. 3. Diagram czasowy generowania kolejnych próbek sygnału przetwornika C/A, (TX-okres sygnału, Tc-okres próbkowania) Rys. 4. Schemat blokowy budowy układu czasowo-licznikowego L2 mikroprocesra (TL2, TH2 - część młodsza i starsza licznika L2, RCAP2L, RCAP2H- część młodsza i starsza rejestru zadawania dzielnika, TIMER INTERRUPT - sygnał przerwania z układu L2). 8. Zapoznać się programem obsługi przetwornika C/A generującym kolejne próbki sygnału sinusoidalnego sinus_128.c. Wyznaczyć podstawowe parametry procesu przetwarzania C/A zakładając, że: jeden okres przetwarzanego sygnału składa się z Nprb próbek, zadana częstotliwość sygnału wyjściowego fx (zostanie podana przez prowadzącego ćwiczenia), amplituda sygnału Ax=1V, składowa stała sygnału UDC=0.5V gdzie: WDi-wartość binarna próbki, UREF - napięcie skali przetwarzania przetwornika C/A (2.5V). W Di U 2 12 REF U DC A x 2i sin N prb oraz warunki ograniczające do skali przetwarzania przetwornika: if W Di 2 1 W 2 1 if Di W Di 0W 0 Di SPWF_cw_10 Badanie toru przetwarzania CA w mikrokontrolerach analogowych.docx4-4 -

5 9. Zapoznać się z metodami generowania i przygotowywania wartości przetwarzanych próbek w pamięci mikrokontrolera: wewnętrznej RAM (DATA, IDATA) zewnętrznej RAM (XDATA), pamięci kodu ROM (CDATA). Przeanalizować czas dostępu do pamięci podczas generowania kolejnych wartości próbek sygnału podczas obsługi przerwania INT Uruchomić w środowisku mikrokontrolera analogowego program sinus_128 (sinus.uvproj). Zaobserwować generowany przebieg na ekranie oscyloskopu. Przy jego pomocy zweryfikować podstawowe parametry obserwowanego sygnału fx. 11. Zaobserwować na ekranie oscyloskopu efekty zakłóceń szpilkowych. 12. Zaproponować algorytm uproszczenia przetwarzania C/A do słowa 8-bitowego przetwornika C/A 13. Zaproponować i zweryfikować algorytm obsługi przetwornika C/A w którym wartość generowanego napięcia przetwornika zadawana jest przez operatora mikrosystemu np. z klawiatury (instrukcja scanf). W oparciu o w/w algorytm zweryfikować charakterystykę przetwarzania C/A w zakresie od 0 do 2.5V z krokiem 0.1V. Wartości napięcia wyjściowego przetwornika C/A odczytać z multimetru. W oparciu o uzyskane wyniki dokonać oceny charakterystyki przetwornika Literatura: 1. Z.Kulka, A.Libura, M.Nadachowski: Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe. WkiŁ, Warszawa Rudy van de Plassche: Scalone przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe. WKiŁ, Warszawa ADuC824/ADuC834, MicroConwerter TM, Dual-Channel 16/24-Bit ADCs with Embedded FLASH MCU, Analog Devices, Rev.0, (plik: ADuC824.pdf / ADuC834.pdf) 1. Wyniki pomiarów Wyznaczenie charakterystyki statycznej przetwornika C/A D Uwy [V] D Uwy [V] D słowo kodowe SPWF_cw_10 Badanie toru przetwarzania CA w mikrokontrolerach analogowych.docx5-5 -

6 Rys. 5. Charakterystyka statyczna przetwornika C/A Zadawane wartości parametrów: Lp. f x [ Hz ] A x [ V ] U DC [ V ] N prb DAC0 DAC1 DAC MODE RAM int RAM ext ROM SPWF_cw_10 Badanie toru przetwarzania CA w mikrokontrolerach analogowych.docx6-6 -

7 Przkładowy program obsługi przetwornika C/A sinus_128.c #include <stdio.h> #include <ADuC834.h> #include <math.h> #define RAM 0 #define XRAM 1 #define DZ -105 #define NPRB 90 #define XLPR 256 sbit LED = 0x0B4; unsigned int i; data unsigned int code *ptr, *ptrend; data unsigned int idata *iptr, *iptrend; data unsigned int xdata *xptr, *xptrend; xdata unsigned int xbuf[xlpr]; idata unsigned int ibuf[nprb]; code unsigned int buf[128]= 2048,2148,2248,2348,2447,2545,2642,2737,2831,2923,3012,3100,3185,3267,3346,3422, 3495,3564,3630,3692,3750,3804,3853,3898,3939,3975,4007,4034,4056,4073,4085,4093, 4095,4093,4086,4074,4057,4035,4008,3976,3940,3900,3855,3805,3752,3694,3632,3567, 3497,3425,3349,3270,3188,3103,3015,2926,2834,2740,2645,2548,2450,2351,2251,2151, 2051,1950,1850,1750,1651,1553,1456,1361,1267,1175,1085, 998, 913, 831, 751, 675, 602, 533, 467, 405, 347, 293, 243, 198, 157, 121, 89, 62, 40, 22, 10, 2, 0, 2, 9, 21, 38, 60, 86, 117, 153, 194, 239, 288, 342, 399, 461, 526, 595, 668, 744, 823, 905, 990,1077,1166,1258,1352,1447,1544,1642,1741,1840,1941; // Obsluga kolejnych przerwan od licznika TL2 #if XRAM void interrupt_0 () interrupt 5 DACH=*xptr>>8; DACL=*xptr; if (xptr++==xptrend) xptr=xbuf; LED^=1; TF2 = 0; #else #if RAM void interrupt_0 () interrupt 5 DACH=*iptr>>8; DACL=*iptr; if (iptr++==iptrend) iptr=ibuf; LED^=1; TF2 = 0; #else void interrupt_0 () interrupt 5 DACH=*ptr>>8; DACL=*ptr; if (ptr++==ptrend) ptr=buf; LED^=1; TF2 = 0; #endif #endif void main (void) PLLCON=0; // clk= MHz (standardowo: clk= MHz) #if XRAM CFG834=0x01; #endif // KONFIGURACJA portu transmisji szeregowej - UART SCON=0x52; // mode 1 TMOD=0x20; TH1=TL1=0xF9; // PCON=0x80; // SMOD=1 TR1=1; printf("\nbadanie przetwornika C/A (mikrokonwerter AduC824)\n"); #if XRAM for (i=0; i<xlpr; i++) xbuf[i]=(int)(2048.0*(1+sin(i*6.26/xlpr))); SPWF_cw_10 Badanie toru przetwarzania CA w mikrokontrolerach analogowych.docx7-7 -

8 printf("\n%2d: %4u", i, xbuf[i]); xptr=xbuf; xptrend=&xbuf[xlpr-1]; #else #if RAM #else #endif #endif for (i=0; i<nprb; i++) ibuf[i]=(int)(1024.0*(1+sin(i*6.26/nprb))); printf("\n%2d: %4u", i, ibuf[i]); iptr=ibuf; iptrend=&ibuf[nprb-1]; ptr=buf; ptrend=&buf[127]; // Programowanie trybu pracy przetwornika C/A DACCON = 0x13; // wyjscie=pin12, zakres: 0-2.5V, wlaczony DACH = 0x08; // 1/2 zakresu DACL = 0x00; ET2 = 1; TL2 = DZ; TH2 = DZ>>8; // zezwolenie przerwan od TL2 // wartosc poczatkowa TL2 RCAP2L = DZ; RCAP2H = DZ>>8; // wartosc autorepetycji TL2 EA = 1; TR2=1; while (1); // globalne zezwolenie przerwan // start TL2 // Modul generuje kolejne probki sygnalu test_dac.c #include <stdio.h> #include <ADuC824.h> sbit LED = 0x0B4; void main (void) data unsigned int val; PLLCON=0; // clk= MHz (standardowo: clk= MHz) // KONFIGURACJA portu transmisji szeregowej - UART SCON=0x52; // mode 1 TMOD=0x20; TH1=TL1=0xF9; // 9600 PCON=0x80; // SMOD=1 TR1=1; // Programowanie trybu pracy przetwornika C/A DACCON = 0x13; // wyjscie=pin12, zakres: 0-2.5V, wlaczony DACH = 0x08; // 1/2 zakresu DACL = 0x00; printf("\nbadanie przetwornika C/A (mikrokonwerter AduC824)\n"); while (1) printf("\npodaj wartosc HEX kodu wejsciowego przetwornika DAC: "); scanf("%04x", &val); DACH = val >> 8; DACL = val; SPWF_cw_10 Badanie toru przetwarzania CA w mikrokontrolerach analogowych.docx8-8 -

9 Podstawowe parametry przetwornika: Dokładność względna (Relative Accuracy) Dokładność względna jest mierzona jako max odchylenie punktów charakterystyki przetwarzania od linii prostej przechodzącej przez punkt końcowy charakterystyki przetwarzania C/A, odniesioną do napięcia pełnego zakresu przetwarzania i wyrażona w procentach. Pomiar powinien być dokonywany po przeprowadzeniu adjustacji błędu przesunięcia zera i błędu pełnej skali przetwornika. Czas ustalania napięcia wyjściowego (Voltage Output Settling Time) Jest to wartość czasu upływającego do momentu osiągnięcia specyfikowanego poziomu napięcia wyjściowego na skutek zmiany na wejściu odpowiadającej pełnemu zakresowi. Zakłócenia szpilkowe sygnału wyjściowego (GLITCH) (Digital-to-Analog Glitch Impulse) Powstają w wyniku stanów przejściowych zmiany słów kodowych. Określane powierzchnią obszaru szpilek w nv/s. Przetwornik C/A ADuC812 jest wyposażony w dwa 12-bitowe napięciowe przetworniki C/A. Każdy z nich posiada wyjściowy bufor napięciowy typu rail-to-rail (wyjście od szyny do szyny zasilającej) obciążany do wartości 10kΩ/100pF. Każdy niezależnie może pracować w zakresie 0V do VREF (wewnętrzne źródło 2.5V) i 0V do AVDD. Każdy z nich może pracować w trybie 8 lub 12-bitowym. Przetworniki wykorzystują wspólnie jeden rejestr kontrolny DACCON oraz 4 rejestry danych, DAC1H, DAC1L, DAC0H, DAC0L. Mogą pracować w trybie 12-bitowym asynchronicznym, w którym wartość wyjściowa napięcia przetwornika C/A uaktualniana jest po wpisaniu danej do DACL dlatego ważna jest kolejność wpisywania danych, najpierw cz. starsza DACH, a potem, młodsza DACL. Tabela 1. Słowo sterujące trybem pracy przetwornika a). AduC812, b). ADuC824/834. a). DACCON (wartość pocz. 04H, brak adresowania bitowego) ADuC812 MODE RNG1 RNG0 CLR1 CLR0 SYNC PD1 PD0 Alokacja Mnemonic Opis bitowa bitu DACCON.7 MODE DAC MODE bit umieszcza nadrzędny działający tryb dla obu DACs 1 = 8-bit tryb (pisz 8bitowy do DACxL SFR). 0 = 12-bit tryb. Bitowy wybór zakresu DAC1. DACCON.6 RNG1 Bit wyboru zakresu przetwornika. DAC1 1 =DAC1 zakres 0-VDD. 0 = DAC1 zakres 0-VREF. DACCON.5 RNG0 Bit wyboru zakresu przetwornika. DAC0. 1 =DAC0 zakres 0-VDD. 0 = DAC0zakres 0-VREF. DACCON.4 CLR1 Bit zerowania DAC1 0 =DAC1 wyjście wymusza do 0V. 1 = DAC1 wyjście normalne. DACCON.3 CLR0 Bit zerowania DAC0 0 =DAC0 wyjście wymusza do 0V. 1 = DAC0 wyjście normalne. DACCON.2 SYNC Bit uaktualnienia synchronicznego 1 wyjścia przetworników są aktywowane wpisem danej do DACxL. Użytkownik może uaktualniać rejestry DACxL/H podczas SYNC=0. Uaktualnienie jednoczesne wyjść nastąpi po wpisaniu do SYNC=1. DACCON.1 PD1 Bit Power-Down 1 = Power-On DAC1. 0 = Power-Off DAC1 SPWF_cw_10 Badanie toru przetwarzania CA w mikrokontrolerach analogowych.docx9-9 -

10 DACCON.0 PD0 Bit Power Down. 1 = Power-On DAC0 0 = Power-Off DAC0 b). DACCON (wartość pocz. 00H, brak adresowania bitowego) ADuC824 / ADuC DACPIN DAC8 DACRN DACCLR DACEN Alokacja Mnemonic Opis bitowa bitu DACCON.4 DACPIN Bit wyboru wyprowadzenia sygnału wyjściowego 1 = Pin 12 (P1.7/AIN4/DAC) 0 = Pin 3 (P1.2/DAC/IEXC1) DACCON.3 DAC8 Bit wyboru trybu pracy 8/12 bit 1 = uaktywnienie trybu 8-bit (w tym trybie pracy rejestr DACL ustawiają część starszą rejestru sterującego przetwornika C/A, a 4 bity części młodszej są ustawione na 0) 0 = uaktywnienie trybu 12-bit DACCON.2 DACRN Bit wyboru zakresu przetwarzania C/A 1 zakres przetwarzania 0 - AVDD 0 zakres przetwarzania 0 2.5V. DACCON.1 DACCLR Bit zerowania przetwornika 1 = normalne operacje przetwornika C/A 0 = zerowanie słów sterujących przetwornika DACL i DACH DACCON.0 DACEN Bit zezwolenia 1 = normalne operacje, przetwornik włączony 0 = przetwornik wyłączony (tryb oszczędnościowy), power-off DAC Użycie przetwornika C/A Architektura przetwornika C/A zawiera drabinkę rezystancyjną współpracującą ze buforowym wzmacniaczem wyjściowym (funkcjonalny ekwiwalent pokazany jest na rys.). Szczegóły architektury są opatentowane U.S. Patent Number Zasada tej architektury gwarantuje monotoniczność i znakomitą różnicową liniowość. SPWF_cw_10 Badanie toru przetwarzania CA w mikrokontrolerach analogowych.docx

11 Pytania kontrolne: 1. Narysuj schemat blokowy struktury przetwornika C/A mikrosystemu (ADuC824/834) 2. Wymień podstawowe parametry przetworników C/A 3. Opisz funkcję przetwarzania przetwornika C/A 4. Analogowe układy buforowania wyjścia przetwornika C/A 5. Programowanie rejestrowe przetwornika C/A 6. Napięcie referencyjne i napięcie zasilania w funkcji przetwarzania C/A 7. Opisz zasadę generowania sygnałów analogowych o zadanym kształcie 8. Pamięć RAM w procesie generowania sygnałów analogowych C/A 9. Rola systemu przerwań w procesie generowania sygnałów analogowych przetwornika C/A 10. Schemat blokowy systemu do weryfikacji charakterystyki przetwarzania C/A SPWF_cw_10 Badanie toru przetwarzania CA w mikrokontrolerach analogowych.docx

ĆWICZENIE. TEMAT: OBSŁUGA PRZETWORNIKA A/C W ukontrolerze 80C535 KEILuVISON

ĆWICZENIE. TEMAT: OBSŁUGA PRZETWORNIKA A/C W ukontrolerze 80C535 KEILuVISON ĆWICZENIE TEMAT: OBSŁUGA PRZETWORNIKA A/C W ukontrolerze 80C535 KEILuVISON Wiadomości wstępne: Wszystkie sygnały analogowe, które mają być przetwarzane w systemach mikroprocesorowych są próbkowane, kwantowane

Bardziej szczegółowo

Przetworniki AC i CA

Przetworniki AC i CA KATEDRA INFORMATYKI Wydział EAIiE AGH Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Ćwiczenie 4 Przetworniki AC i CA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania wybranych rodzajów przetworników

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESORY architektura i programowanie

MIKROPROCESORY architektura i programowanie Struktura portów (CISC) Port to grupa (zwykle 8) linii wejścia/wyjścia mikrokontrolera o podobnych cechach i funkcjach Większość linii we/wy może pełnić dwie lub trzy rozmaite funkcje. Struktura portu

Bardziej szczegółowo

4 Transmisja szeregowa na przykładzie komunikacji dwukierunkowej z komputerem PC, obsługa wyświetlacza LCD.

4 Transmisja szeregowa na przykładzie komunikacji dwukierunkowej z komputerem PC, obsługa wyświetlacza LCD. 13 4 Transmisja szeregowa na przykładzie komunikacji dwukierunkowej z komputerem PC, obsługa wyświetlacza LCD. Zagadnienia do przygotowania: - budowa i działanie interfejsu szeregowego UART, - tryby pracy,

Bardziej szczegółowo

Start Bity Bit Stop 1 Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 Par. 1 2. Rys. 1

Start Bity Bit Stop 1 Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 Par. 1 2. Rys. 1 Temat: Obsługa portu komunikacji szeregowej RS232 w systemie STRC51. Ćwiczenie 2. (sd) 1.Wprowadzenie do komunikacji szeregowej RS232 Systemy bazujące na procesorach C51 mogą komunikować się za pomocą

Bardziej szczegółowo

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32Butterfly2 Zestaw STM32Butterfly2 jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity

Bardziej szczegółowo

Wstęp...9. 1. Architektura... 13

Wstęp...9. 1. Architektura... 13 Spis treści 3 Wstęp...9 1. Architektura... 13 1.1. Schemat blokowy...14 1.2. Pamięć programu...15 1.3. Cykl maszynowy...16 1.4. Licznik rozkazów...17 1.5. Stos...18 1.6. Modyfikowanie i odtwarzanie zawartości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS tel. (0-22) 823-30-17, 668-69-75 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 141/90 fax (0-22) 659-26-11

Bardziej szczegółowo

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia specjalistyczne Szkolenia specjalistyczne AGENDA Programowanie mikrokontrolerów w języku C na przykładzie STM32F103ZE z rdzeniem Cortex-M3 GRYFTEC Embedded Systems ul. Niedziałkowskiego 24 71-410 Szczecin info@gryftec.com

Bardziej szczegółowo

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701.

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy. SigmaDSP jest niedrogim zestawem uruchomieniowym dla procesora DSP ADAU1701 z rodziny SigmaDSP firmy Analog Devices, który wraz z programatorem USBi i darmowym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

LITEcompLPC1114. Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Sponsorzy:

LITEcompLPC1114. Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Sponsorzy: LITEcompLPC1114 Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Bezpłatny zestaw dla Czytelników książki Mikrokontrolery LPC1100. Pierwsze kroki LITEcompLPC1114 jest doskonałą platformą mikrokontrolerową

Bardziej szczegółowo

Technik elektronik 311[07] moje I Zadanie praktyczne

Technik elektronik 311[07] moje I Zadanie praktyczne 1 Technik elektronik 311[07] moje I Zadanie praktyczne Firma produkująca sprzęt medyczny, zleciła opracowanie i wykonanie układu automatycznej regulacji temperatury sterylizatora o określonych parametrach

Bardziej szczegółowo

Ćw. 12. Akwizycja sygnałów w komputerowych systemach pomiarowych ( NI DAQPad-6015 )

Ćw. 12. Akwizycja sygnałów w komputerowych systemach pomiarowych ( NI DAQPad-6015 ) Ćw. 12. Akwizycja sygnałów w komputerowych systemach pomiarowych ( NI DAQPad-6015 ) Problemy teoretyczne: Podstawy architektury kart kontrolno-pomiarowych na przykładzie modułu NI DAQPad-6015 Teoria próbkowania

Bardziej szczegółowo

ZL9ARM płytka bazowa dla modułów diparm z mikrokontrolerami LPC213x/214x

ZL9ARM płytka bazowa dla modułów diparm z mikrokontrolerami LPC213x/214x ZL9ARM płytka bazowa dla modułów diparm z mikrokontrolerami LPC213x/214x ZL9ARM Płytka bazowa dla modułów diparm z mikrokontrolerami LPC213x/214x 1 ZL9ARM to uniwersalna płyta bazowa dla modułów diparm

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej Struktura stanowiska laboratoryjnego Na rysunku 1.1 pokazano strukturę stanowiska laboratoryjnego Z80 z interfejsem częstościomierza- czasomierz PFL 21/22. Rys.1.1. Struktura stanowiska. Interfejs częstościomierza

Bardziej szczegółowo

Przetworniki A/C i C/A w systemach mikroprocesorowych

Przetworniki A/C i C/A w systemach mikroprocesorowych Przetworniki A/C i C/A w systemach mikroprocesorowych 1 Przetwornik A/C i C/A Przetworniki analogowo-cyfrowe (A/C) i cyfrowoanalogowe (C/A) to układy elektroniczne umożliwiające przesyłanie informacji

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w mikrokontrolerach Laboratorium

Komunikacja w mikrokontrolerach Laboratorium Laboratorium Ćwiczenie 2 Magistrala UART Program ćwiczenia: konfiguracja transmisji danych między komputerem PC a mikrokontrolerem przy użyciu magistrali UART. Zagadnienia do przygotowania: podstawy programowania

Bardziej szczegółowo

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32 ZL15AVR Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32 ZL15AVR jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów ATmega32 (oraz innych w obudowie 40-wyprowadzeniowej). Dzięki wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIKI A/C I C/A.

PRZETWORNIKI A/C I C/A. Przetworniki A/C i C/A 0 z 8 PRACOWNIA ENERGOELEKTRONICZNA w ZST Radom 2006/2007 PRZETWORNIKI A/C I C/A. Przed wykonaniem ćwiczenia powinieneś znać odpowiedzi na 4 pierwsze pytania i polecenia. Po wykonaniu

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESORY architektura i programowanie

MIKROPROCESORY architektura i programowanie WEWNĘTRZNE UKŁADY PERYFERYJNE (µ-kontrolerów rodziny 51) nazwa jest trochę osobliwa, ale dobrze oddaje to, co jest najważniejszą cechą mikro-kontrolerów: jednoukładowość przy bogatym wyposażeniu Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

3.2. Zegar/kalendarz z pamięcią statyczną RAM 256 x 8

3.2. Zegar/kalendarz z pamięcią statyczną RAM 256 x 8 3.2. Zegar/kalendarz z pamięcią statyczną RAM 256 x 8 Układ PCF 8583 jest pobierającą małą moc, 2048 bitową statyczną pamięcią CMOS RAM o organizacji 256 x 8 bitów. Adresy i dane są przesyłane szeregowo

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Marcin Narel Promotor: dr inż. Eligiusz

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK ADC w mikrokontrolerach Atmega16-32

PRZETWORNIK ADC w mikrokontrolerach Atmega16-32 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki LABORATORIUM TECHNIKA MIKROPROCESOROWA PRZETWORNIK ADC w mikrokontrolerach Atmega16-32

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Zastosowania wielofunkcyjnej karty pomiarowej Data wykonania: 06.03.08 Data oddania: 19.03.08 Celem ćwiczenia było poznanie

Bardziej szczegółowo

Technika Cyfrowa. Badanie pamięci

Technika Cyfrowa. Badanie pamięci LABORATORIUM Technika Cyfrowa Badanie pamięci Opracował: mgr inż. Andrzej Biedka CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się studentów z budową i zasadą działania scalonych liczników asynchronicznych

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Współpraca z pamięciami zewnętrznymi Interfejs równoległy (szyna adresowa i danych) Multipleksowanie

Bardziej szczegółowo

Płyta uruchomieniowa EBX51

Płyta uruchomieniowa EBX51 Dariusz Kozak ZESTAW URUCHOMIENIOWY MIKROKOMPUTERÓW JEDNOUKŁADOWYCH MCS-51 ZUX51 Płyta uruchomieniowa EBX51 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

AVREVB1. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AVR. Zestawy uruchomieniowe www.evboards.eu

AVREVB1. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AVR. Zestawy uruchomieniowe www.evboards.eu AVREVB1 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów AVR. 1 Zestaw AVREVB1 umożliwia szybkie zapoznanie się z bardzo popularną rodziną mikrokontrolerów AVR w obudowach 40-to wyprowadzeniowych DIP (układy

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESORY architektura i programowanie

MIKROPROCESORY architektura i programowanie Systematyczny przegląd. (CISC) SFR umieszczane są w wewnętrznej pamięci danych (80H 0FFH). Adresowanie wyłącznie bezpośrednie. Rejestry o adresach podzielnych przez 8 są też dostępne bitowo. Adres n-tego

Bardziej szczegółowo

IIPW_SML3_680 (Z80) przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych

IIPW_SML3_680 (Z80) przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych IIPW_SML3_680 (Z80) przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych wrzesieo 2010 UWAGA: Moduł jest zasilany napięciem do 3.3V i nie może współpracowad z wyjściami układów zasilanych z wyższych napięd. Do pracy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

NX700 PLC www.atcontrol.pl

NX700 PLC www.atcontrol.pl NX700 PLC NX700 Podstawowe cechy Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe urządzenia peryferyjne mikrokontrolera ATmega8 Spis treści

Podstawowe urządzenia peryferyjne mikrokontrolera ATmega8 Spis treści Podstawowe urządzenia peryferyjne mikrokontrolera ATmega8 Spis treści 1. Konfiguracja pinów2 2. ISP..2 3. I/O Ports..3 4. External Interrupts..4 5. Analog Comparator5 6. Analog-to-Digital Converter.6 7.

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611

Kod produktu: MP01611 CZYTNIK RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi tani i prosty w zastosowaniu czytnik RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, umożliwiający szybkie konstruowanie urządzeń do bezstykowej

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

ZL29ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

ZL29ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 ZL29ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw ZL29ARM jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity Line (STM32F107).

Bardziej szczegółowo

ZL27ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103

ZL27ARM. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103 ZL27ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F103 Zestaw ZL27ARM jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów STM32F103. Dzięki wyposażeniu w szeroką gamę zaawansowanych układów

Bardziej szczegółowo

MAXimator. Zestaw startowy z układem FPGA z rodziny MAX10 (Altera) Partnerzy technologiczni projektu:

MAXimator. Zestaw startowy z układem FPGA z rodziny MAX10 (Altera) Partnerzy technologiczni projektu: Zestaw startowy z układem FPGA z rodziny MAX10 (Altera) MAXimator Zestaw startowy z nowoczesnym układem FPGA z rodziny Altera MAX10, wyposażony w złącze zgodne z Arduino Uno Rev 3, interfejsy wideo HDMI+CEC+DCC

Bardziej szczegółowo

Program ćwiczenia: SYSTEMY POMIAROWE WIELKOŚCI FIZYCZNYCH - LABORATORIUM

Program ćwiczenia: SYSTEMY POMIAROWE WIELKOŚCI FIZYCZNYCH - LABORATORIUM Podstawy budowy wirtualnych przyrządów pomiarowych Problemy teoretyczne: Pomiar parametrów napięciowych sygnałów za pomocą karty kontrolno pomiarowej oraz programu LabVIEW (prawo Shanona Kotielnikowa).

Bardziej szczegółowo

Programator ICP mikrokontrolerów rodziny ST7. Full MFPST7. Lite. Instrukcja użytkownika 03/09

Programator ICP mikrokontrolerów rodziny ST7. Full MFPST7. Lite. Instrukcja użytkownika 03/09 Full Lite MFPST7 Programator ICP mikrokontrolerów rodziny ST7 Instrukcja użytkownika 03/09 Spis treści WSTĘP 3 CZYM JEST ICP? 3 PODŁĄCZENIE PROGRAMATORA DO APLIKACJI 4 OBSŁUGA APLIKACJI ST7 VISUAL PROGRAMMER

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie sterowania układem pozycjonowania z wykorzystaniem sterownika VersaMax Micro oraz silnika krokowego. Do algorytmu pozycjonowania wykorzystać licznik

Bardziej szczegółowo

Światłowodowy kanał transmisyjny w paśmie podstawowym

Światłowodowy kanał transmisyjny w paśmie podstawowym kanał transmisyjny w paśmie podstawowym Układ do transmisji binarnej w paśmie podstawowym jest przedstawiony na rys.1. Medium transmisyjne stanowi światłowód gradientowy o długości 3 km. Źródłem światła

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

ZL6ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów LPC213x. Tab. 1. Zestawienie najważniejszych parametrów wybranych mikrokontrolerów z rodziny LPC213x

ZL6ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów LPC213x. Tab. 1. Zestawienie najważniejszych parametrów wybranych mikrokontrolerów z rodziny LPC213x ZL6ARM Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów LPC213x (rdzeń ARM7TMDI-S) Kompatybilny z zestawem MCB2130 firmy Keil! Zestaw ZL6ARM opracowano z myślą o elektronikach chcących szybko zaznajomić się

Bardziej szczegółowo

STM32 Butterfly. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

STM32 Butterfly. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32 Butterfly Zestaw STM32 Butterfly jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity

Bardziej szczegółowo

STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Wstęp Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z problemami związanymi z projektowaniem, realizacją i pomiarami

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Podstaw Techniki Mikroprocesorowej Skrypt do ćwiczenia M.43 Obliczanie wartości średniej oraz amplitudy z próbek sygnału język C .Część teoretyczna

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 Zegar czasu rzeczywistego na mikrokontrolerze AT90S8515

Ćwiczenie 5 Zegar czasu rzeczywistego na mikrokontrolerze AT90S8515 Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Informatyka studia dzienne Ćwiczenie 5 Zegar czasu rzeczywistego na mikrokontrolerze AT90S8515 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie możliwości nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Wirtualne przyrządy pomiarowe

Wirtualne przyrządy pomiarowe Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn POLITECHNIKA OPOLSKA Wirtualne przyrządy pomiarowe dr inż.. Roland PAWLICZEK Laboratorium Mechatroniki Cel zajęć ęć: Zapoznanie się ze strukturą układu pomiarowego

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 5. TEMAT: OBSŁUGA PORTU SZEREGOWEGO W PAKIECIE KEILuVISON WYSYŁANIE PORTEM SZEREGOWYM

ĆWICZENIE 5. TEMAT: OBSŁUGA PORTU SZEREGOWEGO W PAKIECIE KEILuVISON WYSYŁANIE PORTEM SZEREGOWYM ĆWICZENIE 5 TEMAT: OBSŁUGA PORTU SZEREGOWEGO W PAKIECIE KEILuVISON WYSYŁANIE PORTEM SZEREGOWYM Wiadomości wstępne: Port szeregowy może pracować w czterech trybach. Tryby różnią się między sobą liczbą bitów

Bardziej szczegółowo

2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O)

2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O) 2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O) 2.1 WPROWADZENIE Porty I/O mogą pracować w kilku trybach: - przesyłanie cyfrowych danych wejściowych i wyjściowych a także dla wybrane wyprowadzenia: - generacja przerwania

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE nr 3. Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników analogowo-cyfrowych

ĆWICZENIE nr 3. Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników analogowo-cyfrowych Politechnika Łódzka Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych WWW.DSOD.PL LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRONICZNEJ ĆWICZENIE nr 3 Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO 1.7 64-PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO IC200UDD064 40 wejść dyskretnych 24 VDC, 24 wyjścia tranzystorowe 24 VDC (zabezpieczenie przed zwarciem i przeciąŝeniem), wbudowany port RS232, drugi port dostępny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości.

Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości. Ćwiczenie 23. Cyfrowe pomiary czasu i częstotliwości. Program ćwiczenia: 1. Pomiar częstotliwości z wykorzystaniem licznika 2. Pomiar okresu z wykorzystaniem licznika 3. Obserwacja działania pętli synchronizacji

Bardziej szczegółowo

Układ pomiarowy CoachLab II

Układ pomiarowy CoachLab II Układ pomiarowy CoachLab II Warszawa, 2003 Wprowadzenie CoachLab II jest wielofunkcyjnym układem pomiarowym, który posiada szerokie możliwości w zakresie wykonywania pomiarów wspomaganych komputerowo i

Bardziej szczegółowo

DRTS 33 Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych

DRTS 33 Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych DRTS 33 Automatyczny tester zabezpieczeń przekaźnikowych Badanie wszystkich rodzajów przekaźników: elektromechanicznych, półprzewodnikowych, cyfrowych oraz IEC61850 Możliwość pracy lokalnej, kolorowy wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej. Konstrukcje i Technologie w Aparaturze Elektronicznej.

Wydział Elektryczny. Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej. Konstrukcje i Technologie w Aparaturze Elektronicznej. Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Konstrukcje i Technologie w Aparaturze Elektronicznej Ćwiczenie nr 5 Temat: Przetwarzanie A/C. Implementacja

Bardziej szczegółowo

USB interface in 8-bit microcontrollers PIC18F family manufactured by Microchip.

USB interface in 8-bit microcontrollers PIC18F family manufactured by Microchip. 1 Mateusz Klimkowski IV rok Koło Naukowe Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy USB interface in 8-bit microcontrollers PIC18F family manufactured by Microchip. Interfejs USB w 8-bitowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 19 Analogowa karta rozszerzeń we / wy

Rozdział 19 Analogowa karta rozszerzeń we / wy Rozdział 19 Analogowa karta rozszerzeń we / wy Dla jednostek głównych serii FBs wyposażonych w mniej niż 20 punktów, które nie mają interfejsu do rozszerzenia o moduły we / wy, firma FATEK opracowała specjalną

Bardziej szczegółowo

Układy czasowo-licznikowe w systemach mikroprocesorowych

Układy czasowo-licznikowe w systemach mikroprocesorowych Układy czasowo-licznikowe w systemach mikroprocesorowych 1 W każdym systemie mikroprocesorowym znajduje zastosowanie układ czasowy lub układ licznikowy Liczba liczników stosowanych w systemie i ich długość

Bardziej szczegółowo

Programowanie mikrokontrolerów 2.0

Programowanie mikrokontrolerów 2.0 Programowanie mikrokontrolerów 2.0 Zegar czasu rzeczywistego Marcin Engel Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego 5 maja 2015 Zegar czasu rzeczywistego Niezależny układ RTC (ang.

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Kod przedmiotu: TS1C 622 388 Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Elektronika samochodowa Temat: Programowanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny zestaw uruchomieniowy ZL4PIC

Uniwersalny zestaw uruchomieniowy ZL4PIC Uniwersalny zestaw uruchomieniowy ZL4PIC Uniwersalny zestaw uruchomieniowy ZL4PIC przeznaczony jest testowania aplikacji realizowanych na bazie mikrokontrolerów PIC. Jest on przystosowany do współpracy

Bardziej szczegółowo

ZL9AVR. Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019)

ZL9AVR. Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019) ZL9AVR Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019) ZL9AVR to płyta bazowa umożliwiająca wykonywanie różnorodnych eksperymentów związanych z zastosowaniem mikrokontrolerów AVR w aplikacjach

Bardziej szczegółowo

Opis układów wykorzystanych w aplikacji

Opis układów wykorzystanych w aplikacji Opis układów wykorzystanych w aplikacji Układ 74LS164 jest rejestrem przesuwnym służącym do zamiany informacji szeregowej na równoległą. Układ, którego symbol logiczny pokazuje rysunek 1, posiada dwa wejścia

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-01

Konwerter Transmisji KT-01 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-01 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis Treści 1. Opis działania... 3 1.1. Podstawowe cechy:... 3 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia zaliczeniowe z przedmiotu Układy i systemy mikroprocesorowe elektronika i telekomunikacja, stacjonarne zawodowe

Zagadnienia zaliczeniowe z przedmiotu Układy i systemy mikroprocesorowe elektronika i telekomunikacja, stacjonarne zawodowe Zagadnienia zaliczeniowe z przedmiotu Układy i systemy mikroprocesorowe elektronika i telekomunikacja, stacjonarne zawodowe System mikroprocesorowy 1. Przedstaw schemat blokowy systemu mikroprocesorowego.

Bardziej szczegółowo

Zakłócenia równoległe w systemach pomiarowych i metody ich minimalizacji

Zakłócenia równoległe w systemach pomiarowych i metody ich minimalizacji Ćwiczenie 4 Zakłócenia równoległe w systemach pomiarowych i metody ich minimalizacji Program ćwiczenia 1. Uruchomienie układu współpracującego z rezystancyjnym czujnikiem temperatury KTY81210 będącego

Bardziej szczegółowo

Programowanie mikrokontrolerów AVR z rodziny ATmega.

Programowanie mikrokontrolerów AVR z rodziny ATmega. Programowanie mikrokontrolerów AVR z rodziny ATmega. Materiały pomocnicze Jakub Malewicz jakub.malewicz@pwr.wroc.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości lub w częściach bez zgody i wiedzy autora

Bardziej szczegółowo

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr ZL8AVR Płyta bazowa dla modułów dipavr Zestaw ZL8AVR to płyta bazowa dla modułów dipavr (np. ZL7AVR z mikrokontrolerem ATmega128 lub ZL12AVR z mikrokontrolerem ATmega16. Wyposażono ją w wiele klasycznych

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Łukasz Wieczorek 75971 Paweł Zaleski 75975 Grupa I3 [REFLEKSOMETR] Systemy wbudowane projekt laboratoryjny.

Łukasz Wieczorek 75971 Paweł Zaleski 75975 Grupa I3 [REFLEKSOMETR] Systemy wbudowane projekt laboratoryjny. 2008 Łukasz Wieczorek 75971 Paweł Zaleski 75975 Grupa I3 [REFLEKSOMETR] Systemy wbudowane projekt laboratoryjny. Spis treści 1 OPIS PROJEKTU... 3 2 UKŁAD ELEKTRONICZNY... 4 2.1 SCHEMAT UKŁADU... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla: Icomsat v1.0 SIM900 GSM/GPRS shield for Arduino oraz dla GPRS Shield produkcji Seeedstudio.

Instrukcja dla: Icomsat v1.0 SIM900 GSM/GPRS shield for Arduino oraz dla GPRS Shield produkcji Seeedstudio. Instrukcja dla: Icomsat v1.0 SIM900 GSM/GPRS shield for Arduino oraz dla GPRS Shield produkcji Seeedstudio. IComsat jest to shield GSM/GPRS współpracujący z Arduino oparty o moduł SIM900 firmy SIMCOM.

Bardziej szczegółowo

(57) Tester dynamiczny współpracujący z jednej strony (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Tester dynamiczny

(57) Tester dynamiczny współpracujący z jednej strony (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Tester dynamiczny RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166151 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 0 5 8 3 (22) Data zgłoszenia: 06.06.1991 (51) IntCl5: G01R 31/28

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA Kalibracja kanału pomiarowego 1. Wstęp W systemach sterowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P Naścienny przetwornik CO2 z ustawianym progiem przekaźnikowym oraz pomiarem temperatury i wilgotności powietrza 2016-02-22 HOTCOLD

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM. TIMERY w mikrokontrolerach Atmega16-32

LABORATORIUM. TIMERY w mikrokontrolerach Atmega16-32 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki LABORATORIUM TECHNIKA MIKROPROCESOROWA TIMERY w mikrokontrolerach Atmega16-32 Opracował:

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA MIKROPROCESOROWA

TECHNIKA MIKROPROCESOROWA LABORATORIUM TECHNIKA MIKROPROCESOROWA Port transmisji szeregowej USART ATmega Opracował: Tomasz Miłosławski 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobami komunikacji mikrokontrolera

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Mikrokontroler 8051 Budowa

Systemy wbudowane. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Mikrokontroler 8051 Budowa Systemy wbudowane Mikrokontroler 8051 Budowa dr inż. Maciej Piechowiak Wprowadzenie rdzeń CPU z jednostką artymetyczno-logiczną (ALU) do obliczeń na liczbach 8-bitowych, uniwersalne dwukierunkowe porty

Bardziej szczegółowo

PC 3 PC^ TIMER IN RESET PC5 TIMER OUT. c 3. L 5 c.* Cl* 10/H CE RO WR ALE ADO AD1 AD2 AD3 AD4 A05 A06 LTJ CO H 17 AD7 U C-"

PC 3 PC^ TIMER IN RESET PC5 TIMER OUT. c 3. L 5 c.* Cl* 10/H CE RO WR ALE ADO AD1 AD2 AD3 AD4 A05 A06 LTJ CO H 17 AD7 U C- PC 3 PC^ TIMER IN RESET PC5 TIMER OUT 10/H CE RO WR ALE ADO AD1 AD2 AD3 AD4 A05 A06 AD7 U ss c 3 L 5 c.* Cl* S 9 10 11 12 13 U 15 H 17 Cu C-" ln LTJ CO 2.12. Wielofunkcyjne układy współpracujące z mikroprocesorem

Bardziej szczegółowo

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC LDN SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC SEM 08.2003 Str. 1/5 SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC INSTRUKCJA OBSŁUGI Charakterystyka Interfejs SBCD w wyświetlaczach cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Elektrolityczny kondensator filtrujący zasilanie stabilizatora U12 po stronie sterującej

Elektrolityczny kondensator filtrujący zasilanie stabilizatora U12 po stronie sterującej Designator Part Type Description AM2 DC/DC QDC2WSIL 5V Przetwornica DC/DC 12V/5V zasilanie logiki AM3 DC/DC QDC2WSIL 5V Przetwornica DC/DC 12V/5V ujemne zasilanie drivera U23 Przetwornica DC/DC 12V/5V

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC seria NX700

Sterowniki PLC seria NX700 Sterowniki PLC seria NX700 Jednostki centralne CPU Pamięć programu 20K kroków (wbudowana), obsługa 1600 punktów (12 slotów i 1 rozszerzenie) lub do 2048 punktów w systemie oddalonych wejść/wyjść, 0,2 usek/instrukcję,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 01 - Strona nr 1 ĆWICZENIE 01

Ćwiczenie 01 - Strona nr 1 ĆWICZENIE 01 ĆWICZENIE 01 Ćwiczenie 01 - Strona nr 1 Polecenie: Bez użycia narzędzi elektronicznych oraz informatycznych, wykonaj konwersje liczb z jednego systemu liczbowego (BIN, OCT, DEC, HEX) do drugiego systemu

Bardziej szczegółowo

Kurs Elektroniki. Część 5 - Mikrokontrolery. www.knr.meil.pw.edu.pl 1/26

Kurs Elektroniki. Część 5 - Mikrokontrolery. www.knr.meil.pw.edu.pl 1/26 Kurs Elektroniki Część 5 - Mikrokontrolery. www.knr.meil.pw.edu.pl 1/26 Mikrokontroler - autonomiczny i użyteczny system mikroprocesorowy, który do swego działania wymaga minimalnej liczby elementów dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr 10 (3h) Implementacja interfejsu SPI w strukturze programowalnej Instrukcja pomocnicza do laboratorium z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1 ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3 WIN3 Ana WIN3 RS485 WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI Wersja 1.1 SPIS TREŚCI WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA DANE TECHNICZNE Str. 3 DANE TECHNICZNE (ciąg dalszy) Str. 4 SYMBOLE

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

Zastosowania nieliniowe wzmacniaczy operacyjnych

Zastosowania nieliniowe wzmacniaczy operacyjnych UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Zastosowania nieliniowe wzmacniaczy operacyjnych Laboratorium Układów Elektronicznych Poznań 2008 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-ALNET USB - RS-1-v_1 Data aktualizacji: 03/2012r. 03/2012 ALNET USB RS 1-v_1 1 Spis treści 1. Przeznaczenie... 3 2. Parametry urządzenia...

Bardziej szczegółowo