Prezentacja zagranicznych systemów edukacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja zagranicznych systemów edukacji"

Transkrypt

1 Prezentacja zagranicznych systemów edukacji Wielka Brytania Marta Klimaszewska

2 Jeden system? Wielka Brytania to jedno państwo, jednak ze względu na podział administracyjny istnieją tam: 3 oddzielne ogólne ramy kwalifikacji 2 oddzielne ramy szkolnictwa wyższego

3 Porównanie ram kwalifikacji w Wielkiej Brytanii Źródło:

4 Słowniczek pojęć FHEQ Framework for Higher Education Qualifications in England, Wales and Northern Ireland FQHEIS Framework for Qualifications of Higher Education Institutions in Scotland SHE Scottish Higher Education Level QCF/NQF Qualifications and Credit Framework/National Qualifications Framework for England and Northern Ireland CQFW - Qualifications and Credit Framework for Wales SCQF Scottish Credit and Qualifications Framework FQ-EHEA Framework for Qualifications of the European Higher Education Area NVQ National Vocational Qualification (England, Wales and Northern Ireland) SVQ Scottish Vocational Qualification SQA Scottish Qualifications Authority Ofqual - The Office of Qualifications and Examinations Regulation

5 Czym od polskich kwalifikacji różnią się kwalifikacje uzyskane w Wielkiej Brytanii? Kwalifikacje pośrednie, nieistniejące w polskim systemie szkolnictwa wyższego Kwalifikacje dające inne uprawnienia niż polskie kwalifikacje Kwalifikacje z poziomu szkolnictwa wyższego wydawane przez instytucje inne niż uczelnie Elastyczne ścieżki kształcenia Różnice w czasie trwania studiów i ocenach

6 Czym od polskich kwalifikacji różnią się kwalifikacje uzyskane w Wielkiej Brytanii? Kwalifikacje pośrednie, nieistniejące w polskim systemie szkolnictwa wyższego Kwalifikacje dające inne uprawnienia niż polskie kwalifikacje Kwalifikacje z poziomu szkolnictwa wyższego wydawane przez instytucje inne niż uczelnie Elastyczne ścieżki kształcenia Różnice w czasie trwania studiów i ocenach

7 Przykłady typowych kwalifikacji z każdego poziomu FHEQ i odpowiadające im cykle kształcenia w FQ-EHEA Nazwa kwalifikacji Doctoral degrees (eg, PhD/DPhil [including new-route PhD], EdD, DBA, DClinPsy) Master's degrees (eg, MPhil, MLitt, MRes, MA, MSc) Integrated master's degrees (eg, MEng, MChem, MPhys, MPharm) Postgraduate diplomas Postgraduate Certificate in Education (PGCE) Postgraduate certificates Poziom FHEQ 8 7 Cykl kształcenia wg FQ-EHEA Dyplom ukończenia studiów III stopnia Dyplom ukończenia studiów II stopnia Bachelor's degrees with honours (eg, BA/BSc Hons) Bachelor's degrees Professional Graduate Certificate in Education (PGCE) Graduate diplomas Graduate certificates Foundation Degrees (eg, FdA, FdSc) Diplomas of Higher Education (DipHE) Higher National Diplomas (HND) Higher National Certificates (HNC) Certificates of Higher Education (CertHE) Dyplom ukończenia studiów I stopnia Dyplom ukończenia krótkiego programu studiów (stanowiących część lub powiązanych z programem studiów I stopnia)

8 Poziom SCQF/ FQHEIS (SHE) Przykłady kwalifikacji z każdego poziomu SCQF/FQHEIS i odpowiadające im cykle kształcenia w FQ-EHEA National qualifications Higher national qualifications 12 (SHE D) Doctorates 11 (SHE M) Kwalifikacje nadawane przez szkockie uczelnie Masters Postgraduate Diploma and Certificate Cykl kształcenia wg FQ-EHEA Dyplom ukończenia studiów III stopnia Dyplom ukończenia studiów II stopnia 10 (SHE H) Honours degree 9 (SHE 3) Ordinary degree Dyplom ukończenia studiów I stopnia 8 (SHE 2) Higher National Diploma Diploma of Higher Education 7 (SHE 1) Advanced Higher Higher National Certificate Certificate of Higher Education 6 Higher Intermediate 2/ Credit Standard Grade Intermediate 1/ General Standard Grade Access 3/ Foundation Standard Grade 2 Access 2 1 Access 1

9

10

11 Czym od polskich kwalifikacji różnią się kwalifikacje uzyskane w Wielkiej Brytanii? Kwalifikacje pośrednie, nieistniejące w polskim systemie szkolnictwa wyższego Kwalifikacje dające inne uprawnienia niż polskie kwalifikacje Kwalifikacje z poziomu szkolnictwa wyższego wydawane przez instytucje inne niż uczelnie Elastyczne ścieżki kształcenia Różnice w czasie trwania studiów i ocenach

12 Diagram obrazujący system edukacji Anglii, Walii i Irlandii Północnej

13 Diagram obrazujący system edukacji Szkocji

14 Dyplomy dające uprawnienia do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia Anglia, Walia i Irlandia Północna: Dyplomy nadające tytuł Bachelor with Honours Szkocja: Dyplomy nadające tytuł Bachelor with Honours UWAGA: niektóre szkockie uczelnie na zakończenie studiów I stopnia wydają dyplomy nadające tytuł Master

15

16

17 Honours Ordinary

18 Ordinary!

19

20

21

22

23 Dyplomy dające uprawnienia do kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia Anglia, Walia i Irlandia Północna: Dyplomy nadające tytuł Master, wydawane po ukończeniu programu studiów II stopnia Szkocja: Dyplomy nadające tytuł Master (z wyjątkiem dyplomów Master, wydanych po ukończeniu studiów I stopnia) UWAGA: Univerity of Oxford oraz University of Cambridge dyplomy Master wydają automatycznie po kilku latach od czasu ukończenia studiów I stopnia (jest to jedynie tytuł honorowy)

24

25

26

27 Tytuł honorowy

28 Czym od polskich kwalifikacji różnią się kwalifikacje uzyskane w Wielkiej Brytanii? Kwalifikacje pośrednie, nieistniejące w polskim systemie szkolnictwa wyższego Kwalifikacje dające inne uprawnienia niż polskie kwalifikacje Kwalifikacje z poziomu szkolnictwa wyższego wydawane przez instytucje inne niż uczelnie Elastyczne ścieżki kształcenia Różnice w czasie trwania studiów i ocenach

29 Podział instytucji edukacyjnych Instytucje uprawnione do wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych i prowadzące kształcenie na tym poziomie tzw. recognised bodies (pełną listę można znaleźć na stronie: Instytucje uprawnione do prowadzenia kształcenia na poziomie wyższym, lecz nie posiadające prawa do samodzielnego tworzenia programów studiów i wydawania dyplomów tzw. listed bodies (pełną listę można znaleźć na stronie: Instytucje certyfikujące uzyskane kwalifikacje (np. City&Guilds, BTEC, Edexcel) kwalifikacje te są oficjalnie klasyfikowane na odpowiednim poziomie w ramach kwalifikacji i wpisywane na listę prowadzoną przez Ofqual (http://register.ofqual.gov.uk/)

30 Przykłady kwalifikacji z poziomu szkolnictwa wyższego, niewydanych przez uczelnie NVQ 4 / SVQ 4 NVQ 5 / SVQ 5 BTEC Higher National Certificate i Higher National Diploma SQA Higher National Certificate i Higher National Diploma

31 Poziom 7 NQF

32 Czym od polskich kwalifikacji różnią się kwalifikacje uzyskane w Wielkiej Brytanii? Kwalifikacje pośrednie, nieistniejące w polskim systemie szkolnictwa wyższego Kwalifikacje dające inne uprawnienia niż polskie kwalifikacje Kwalifikacje z poziomu szkolnictwa wyższego wydawane przez instytucje inne niż uczelnie Elastyczne ścieżki kształcenia Różnice w czasie trwania studiów i ocenach

33 Elastyczne ścieżki kształcenia APL Accreditation of Prior Learning APEL Accreditation of Prior Experiential Learning Brytyjskie uczelnie akceptują na poczet dalszych studiów: dyplomy ukończenia krótkiego programu studiów punkty ECTS zdobyte w innych uczelniach/instytucjach dyplomy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych (+ doświadczenie) Dotyczy to zarówno przenoszenia się studenta, jak i przyjmowania na studia I i II stopnia.

34 Czym od polskich kwalifikacji różnią się kwalifikacje uzyskane w Wielkiej Brytanii? Kwalifikacje pośrednie, nieistniejące w polskim systemie szkolnictwa wyższego Kwalifikacje dające inne uprawnienia niż polskie kwalifikacje Kwalifikacje z poziomu szkolnictwa wyższego wydawane przez instytucje inne niż uczelnie Elastyczne ścieżki kształcenia Różnice w czasie trwania studiów i ocenach

35 Programowe okresy studiów w Wielkiej Brytanii Studia na poziomie Ordinary Bachelor trwają 3 lata. Studia na poziomie Honours trwają od 3 do 4 lat. Studia II stopnia (Master) trwają z reguły 1 rok. Zintegrowane studia wyższe (Integrated Master) trwają od 4 do 5 lat. Studia z zakresu architektury, stomatologii i weterynarii trwają 5 lat, natomiast studia z zakresu medycyny 5-6 lat (UWAGA: są to studia pierwszego stopnia, tzw. Professional Bachelor, dające uprawnienia zawodowe).

36 Punkty kredytowe i oceny Liczba credits / 2 = liczba ECTS Skala ocen: 0-100

37 Tabela ukazująca czas trwania studiów, liczbę punktów kredytowych i liczbę ECTS w Anglii, Walii i Irlandii Północnej

38 Tabela ukazująca liczbę punktów kredytowych dla poszczególnych poziomów studiów w Szkocji

39 Klasyfikacja dyplomów ze względu na oceny

40 Prezentacja zagranicznych systemów edukacji Indie Marta Klimaszewska

41 Kilka faktów Indie to jeden z najprężniej rozwijających się rynków edukacyjnych na świecie (liczba przyjęć na studia zwiększyła się z 8 mln w 2000 r. do ponad 25 mln w 2011 r.) 75% instytucji prowadzących studia to instytucje prywatne Tylko co czwarty absolwent znajduje zatrudnienie (programy studiów niedopasowane do potrzeb rynku) Duże dysproporcje społeczne (co trzeci analfabeta na świecie pochodzi z Indii)

42 Rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego Instytucje centralne Instytucje stanowe Instytucje prywatne Uniwersytety i IGNOU Indian Institutes of Technology oraz Indian Institute of Science Indian Institutes of Management Deemed Universities National Institutes of Technology Uniwersytety afiliowane koledże otwarte uniwersytety stanowe inne instytucje dotowane przez rząd prywatne uniwersytety Deemed Universities afiliowane koledże

43 Liczba instytucji szkolnictwa wyższego Instytucje centralne Instytucje stanowe Instytucje prywatne Uniwersytety (152) koledże (669) koledże uprawnione do wydawania Diploma (0) Uniwersytety (316) afiliowane koledże (13024) koledże uprawnione do wydawania Diploma (3207) prywatne uniwersytety (191) afiliowane koledże (19930) koledże uprawnione do wydawania Diploma (9541)

44 Podział instytucji szkolnictwa wyższego 1. Instytucje uprawnione do nadawania degrees, czyli tytułów i stopni (Bachelor, Master, PhD): Uniwersytety (centralne, stanowe i prywatne) Uniwersytety afiliujące wraz z koledżami Deemed universities (instytucje na prawach uniwersytetu, lecz o wiele bardziej wyspecjalizowane) Institutions of National Importance, w tym Indian Institutes of Technology, National Institutes of Technology oraz inne wyspecjalizowane instytuty dotowane centralnie 2. Państwowe i prywatne instytucje bez prawa do nadawania tytułów i stopni, oferujące kwalifikacje typu non-degree (np. Diploma, Certificates)

45 Diagram obrazujący system szkolnictwa wyższego w Indiach

46 Rodzaje kwalifikacji Kwalifikacje techniczne i zawodowe: Dyplomy zatwierdzone przez All India Council Technical Education (Diploma in engineering, pharmacy, hotel management and catering, architecture) Dyplomy państwowe (Advanced Diploma, Post Diploma, Post Graduate Diploma) Kwalifikacje związane ze szkoleniem zawodowym (National Trade Certificate, Engineering trade, Non-engineering trades, Apprenticeship trainig schemes) Kwalifikacje nauczycielskie (Cerificates, Diplomas, Bachelor od Education) Kwalifikacje techników labaoratoryjnych (Post Graduate Diplomas, Diplomas) Kwalifikacje pielęgniarskie (Diploma in General Nursing & Midwifery) Kwalifikacje akademickie: University Diplomas, Cerrtificates Dyplomy Bachelor (Pass/General, Honours/Special, Professional, 2-letni Bachelor) Post Graduate Diploma Dyplomy Master (Master in arts, commerce, science, social science, Specialised Master, Professional Master, Integrated Masrer) Dyplomy medyczne Master of Philosophy Doctor of Philosophy

47 Najniższe kwalifikacje akademickie University Certificates / Diplomas: Program kształcenia trwa od 1 roku do 4 lat (przynajmniej jeden rok musi być zrealizowany w systemie dziennym) Nie ma możliwości przeniesienia osiągnięć na poczet studiów I stopnia

48

49 Studia I stopnia (Bachelor) Pass / General Bachelor oraz Honours / Special Bachelor Program kształcenia trwa 3 lata (system ) Program Honours/Special Bachelor jest bardziej nastawiony na pracę akademicką

50

51

52 Dokument tymczasowy

53

54

55

56 Studia I stopnia (Bachelor) Professional Bachelor na poziomie undergraduate Program kształcenia trwa z reguły 4 lata Obejmuje takie dziedziny, jak rolnictwo, architektura (5 lat), stomatologia (5 lat), edukacja, inżynieria i technologia, prawo (5 lat), medycyna (5,5 roku), pielęgniarstwo, farmacja, kultura fizyczna (3 lata), fizjoterapia, weterynaria

57

58

59 Dokument tymczasowy

60

61 Studia I stopnia (Bachelor) Professional Bachelor na poziomie postgraduate Wymogiem wstępu jest posiadanie innego dyplomu Bachelor Obejmuje takie dziedziny, jak: Edukacja, dziennikarstwo, bibliotekoznawstwo i kultura fizyczna program tych studiów trwa 1 rok Prawo program tych studiów trwa 2 lata (wymagany jest wcześniejszy dyplom z prawa)

62 Studia I stopnia (Bachelor) 2-letni Bachelor stary system Funkcjonował w stanach, które nie w pełni wprowadziły system 12+3 Studia na poziomie Pass trwały 2 lata, a na poziomie Honours 3 lata 2-letni Bachelor dawał prawo wstępu na 2-letnie studia Master pod warunkiem, że na danym kierunku program Honours nie był dostępny

63 Studia I stopnia Integrated Master ( undrergraduate ) Program kształcenia trwa 4 lata Kombinacja programów kształcenia z dwóch różnych kierunków studiów

64 Kwalifikacje akademickie z poziomu pośredniego Post Graduate Diploma Program kształcenia trwa 1 rok Warunkiem wstępu jest posiadanie dyplomu Bachelor lub Master Nie daje prawa wstępu na studia II stopnia (Master)

65 Dyplomy dające uprawnienia do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia Dyplomy Bachelor sklasyfikowane na poziomie przynajmniej Second Class/Division i ukończone z wynikiem przynajmniej 50% W przypadku podejmowania studiów zawodowych wymagany jest zawodowy Bachelor w odpowiedniej dziedzinie W przypadku studiów MBA akceptowany jest dyplom Bachelor uzyskany w dowolnej dziedzinie (poza kilkoma specjalizacjami)

66 Studia II stopnia (Master) Master (arts, commerce, science, social science) oraz Specialised Master Program kształcenia trwa 2 lata Wymogiem wstępu jest posiadanie dyplomu Bachelor (przynajmniej 3-letni program) Program Specialised Master obejmuje specjalizację

67

68

69

70 Studia II stopnia (Master) Professional Master Oferowany w tych samych dziedzinach, co Professional Bachelor Program kształcenia trwa od 1,5 roku do 2 lat Ma wyższy status w procesie rekrutacji na studia doktoranckie, niż zwykły Master

71

72

73 Studia II stopnia (Master) Integrated Master Oferowany głównie w dziedzinach ścisłych Program kształcenia trwa 5 lat Zawiera w sobie program studiów Bachelor i Master

74

75 Studia II stopnia w dziedzinach medycznych Doctor of Medicine (MD): MBBS + 2 lata studiów + 1 rok stażu Specialist Doctor of Medicine (DM): MD + 2 lata studiów Master of Surgery (MS): MBBS lata studiów

76 Studia przeddoktoranckie Master of Philosophy Studia przygotowujące do pracy akademickiej i badawczej, skierowane do posiadaczy dyplomów Master Program kształcenia trwa z reguły 1 rok Ten tytuł nie jest klasyfikowany

77

78 Dyplomy dające uprawnienia do kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia Dyplomy Master sklasyfikowane na poziomie co najmniej Second Class/Division i ukończone z wynikiem przynajmniej 50-55% Wymagane jest posiadanie przygotowania do pracy akademickiej i badawczej (ukończenie studiów Master, posiadających komponent badawczy) W przypadku braku przygotowania do pracy badawczej wymagany jest dyplom Master of Philosophy

79 Studia doktoranckie Doctor of Philosophy Wymogiem wstępu jest posiadanie dyplomu Master lub Master of Philosophy Program kształcenia trwa z reguły 3 lata Nadawany również w dziedzinach medycznych

80 Kwalifikacje zawodowe/specjalistyczne powiązane z kwalifikacjami akademickimi Kwalifikacje z zakresu księgowości nadawane np. przez Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Company Secretaries of India oraz Institute of Cost and Works Accountants of India osobom, które posiadały wcześniej tytuł Bachelor, dają prawo wstępu na studia MPhil i PhD Graduate Diploma in Design nadawany przez National Institute of Design daje prawo wstępu na studia II stopnia Post Graduate Diploma in Design nadawany przez National Institute of Design daje prawo wstępu na studia MPhil i PhD

81 Kwalifikacje zawodowe/specjalistyczne powiązane z kwalifikacjami akademickimi Wydawane przez niektóre instytuty Diploma of Architecture pod względem akademickim odpowiadają dyplomom Bachelor of Architecture Associate Membership nadawane przez Institution of Engineers (India) po ukończeniu pełnego programu kształcenia uprawnia do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia Post Graduate Diploma in Management (PGDM) jest równoważny z dyplomem nadającym tytuł Master

82 Kwalifikacje zawodowe/specjalistyczne powiązane z kwalifikacjami akademickimi Posiadacze Diploma in Engineering zatwierdzonego przez All India Council Technical Education mogą zostać przyjęci na drugi rok studiów Bachelor Posiadacze Diploma in General Nursing & Midwifery mogą przenieść się na studia I stopnia i w ciągu 2-3 lat uzyskać tytuł Bachelor

83 System ocen w szkolnictwie wyższym Skala procentowa (poniżej - przykłady wpływu średniej ocen ze studiów na klasyfikację dyplomów) Division / Class First with Distinction Ocena (przykład 1) Ocena (przykład 2) Ocena (przykład 3) Powyżej 70% --- Powyżej 70% First Powyżej 60% Powyżej 60% Powyżej 60% Second 45% - 59% Powyżej 50% Powyżej 50% Third / Pass 33% - 44% Powyżej 36% Fail: poniżej 50%

84 Opis System ocen w szkolnictwie wyższym Skala punktowa (poniżej - opis przykładowych skal ocen: 10-, 7- i 4-punktowej) Skala 10-punktowa Skala 7-punktowa Skala 4-punktowa Outstanding A = 10 O = 7 First Excellent A- = 9 A = 4 First Very good B = 8 A = 6 First Good B- = 7 B = 5 B = 3 Second Avarage C = 6 C = 4 C = 2 Second Division / Class Below avarage C- = 5 D = 3 Third / Pass Marginal D = 4 D = 1 Third / Pass Poor E = 2 E = 2 (Fail) Very poor F = 0 F = 1 (Fail)

85 Dziękujemy za uwagę! Zespół ENIC/NARIC Tel

BRYTYJSKI SYSTEM SZKOLNY I INFORMACJA EDUKACYJNA

BRYTYJSKI SYSTEM SZKOLNY I INFORMACJA EDUKACYJNA Wielka Brytania, system szkolny, informacja edukacyjna, oświata, szkolnictwo Seweryn DOBRZELEWSKI Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski BRYTYJSKI SYSTEM SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna 1. Populacja uczących się i język nauczania W 2006/07 r. populacja uczących się stanowiła

Bardziej szczegółowo

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Między autonomią szkół wyższych a urzędniczymi wymaganiami A n d r z e j R o z m u s, K a r o l i n a C y r a n, O l g

Bardziej szczegółowo

Seria Focus Struktury systemów szkolnictwa wyższego w Europie

Seria Focus Struktury systemów szkolnictwa wyższego w Europie Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Seria Focus Struktury systemów szkolnictwa wyższego w Europie 2006/07 Proces Boloński: kierunki rozwoju w poszczególnych krajach Komisja Europejska EURYDICE Seria

Bardziej szczegółowo

Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Erasmus Mundus

Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Erasmus Mundus Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa Wspólne studia udział polskich uczelni w programie Redakcja i opracowanie tekstu: Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. w sprawie: zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 167

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora PG nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja UKSW wypisywania części B dyplomu suplementu

Instrukcja UKSW wypisywania części B dyplomu suplementu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 38/2008 Rektora UKSW z dnia 30 września 2008 r. Zał. nr 4 do zarządzenia nr 26/2008 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2008 r. Instrukcja UKSW wypisywania części B dyplomu suplementu

Bardziej szczegółowo

Justyna Rutkowska. Ekspertyza dotycząca szkolnictwa artystycznego w Wielkiej Brytanii. Brytyjski system edukacji

Justyna Rutkowska. Ekspertyza dotycząca szkolnictwa artystycznego w Wielkiej Brytanii. Brytyjski system edukacji Justyna Rutkowska Ekspertyza dotycząca szkolnictwa artystycznego w Wielkiej Brytanii Ekspertyza ta powstała na podstawie materiałów publikowanych przez rządowe i pozarządowe organizacje zajmujące się wyznaczaniem

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym

Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym Andrzej Kraśniewski seminarium IBE, 15 lutego 2011 r. 1 PLAN PREZENTACJI Ramy kwalifikacji dla SzW historia powszechna KRK dla SzW w Polsce stan prac projektowych

Bardziej szczegółowo

podpisana w Warszawie dnia 28 maja 2008 r. (M.P. z dnia 16 kwietnia 2009 r.)

podpisana w Warszawie dnia 28 maja 2008 r. (M.P. z dnia 16 kwietnia 2009 r.) M.P.09.23.299 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do wstępu na studia wyższe, okresów studiów, dyplomów, tytułów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna wartość dodana w angielskiej szkole

Edukacyjna wartość dodana w angielskiej szkole XIX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gniezno 2013 dr Maria Krystyna Szmigel Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instytut Badań Edukacyjnych Edukacyjna wartość dodana w angielskiej szkole Wstęp

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

Broszura o egzaminie zawodowym

Broszura o egzaminie zawodowym Broszura o egzaminie zawodowym dla uczniów 2- i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych Renata Nowakowska-Siuta Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

Nowe reguły finansowania szkół wyższych oparte na zasadzie współfinansowania studiów doświadczenia międzynarodoweo

Nowe reguły finansowania szkół wyższych oparte na zasadzie współfinansowania studiów doświadczenia międzynarodoweo INSTYTUT SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY Nowe reguły finansowania szkół wyższych oparte na zasadzie współfinansowania studiów doświadczenia międzynarodoweo wstęp do operacjonalizacji strategii rozwoju szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Horacy Dębowski przy współpracy Wojciecha Stęchłego i Gabrieli Ziewiec 1

Horacy Dębowski przy współpracy Wojciecha Stęchłego i Gabrieli Ziewiec 1 Horacy Dębowski przy współpracy Wojciecha Stęchłego i Gabrieli Ziewiec 1 System ECVET jako narzędzie polityki UE na rzecz uczenia się przez całe życie 1. Znaczenie polityki na rzecz uczenia się przez całe

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136 Bożena Nadolna STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI I ZASADY ICH AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Hanse-Parlament e.v. Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Systemy edukacyjne w krajach nadbałtyckich - Przegląd systemów edukacyjnych poszczególnych krajów - Zestawienie systemów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie terminu wprowadzenia nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

Portal internetowy My School, źródłem informacji o jakości nauczania w australijskich szkołach

Portal internetowy My School, źródłem informacji o jakości nauczania w australijskich szkołach Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy dr Maria Krystyna Szmigel Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zespół Edukacyjnej Wartości Dodanej Portal internetowy My School, źródłem informacji

Bardziej szczegółowo