Comparing Qualifications Translating the value of your existing qualifications for the UK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Comparing Qualifications Translating the value of your existing qualifications for the UK"

Transkrypt

1 3 Comparing Qualifications Translating the value of your existing qualifications for the UK Porównanie kwalifikacji Jak przetłumaczyć swoje umiejętności i kwalifikacje w Wielkiej Brytanii

2 Porównanie kwalifikacji Jak przetłumaczyć swoje umiejętności i kwalifikacje w Wielkiej Brytanii Pl. 2 Spis treści Informacje ogólne 4 System edukacji w Wielkiej Brytanii 4 Państwowy system kwalifikacji zawodowych i szkocki system kwalifikacji zawodowych 8 Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie ERK 12 Europass 12 Porównanie polskich i Brytyjskick kwalifikacji 14 Źródła 18 Objaśnienie skrótów 18

3 Comparing Qualifications: Poland UK Translating the value of your existing qualifications for the UK Eng. 3 Contents Introduction 5 UK Education System 5 National Qualifications Framework and Scottish Credit and Qualifications Framework 9 European Qualification Framework EQF 13 Europass 13 Polish -UK qualifications comparison 14 References 18 Glossary 18

4 Porównanie kwalifikacji Jak przetłumaczyć swoje umiejętności i kwalifikacje w Wielkiej Brytanii Pl. 4 Informacje ogólne Ta część programu START ma na celu przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących różnorodnych modeli, które zajmują się rozpoznaniem nabytych kwalifikacji uczniów oraz ich porównaniem z innymi systemami edukacyjnymi. Część ta pomoże uczniom w rozpozaniu ich nabytych kwalifikacji oraz sprawdzi czy mogą one zostać użyte w Wielkiej Brytanii. System edukacji w Wielkiej Brytanii Struktura Ze względu na strukturę polityczną Wielkiej Brytanii, system edukacji wygląda inaczej w różnych regionach. Istnieją odrębne struktury edukacyjne w: Anglii i Walii, Szkocji, Irlandii Północnej. Ogólna struktura tych systemów jest jednak podobna i wygląda następująco: Wiek ISCED Poziom instytucjonalny Kwalifikacje 20+ ISCED- 4,5 & Instytucje dalszego kształcenia Instytucje kształcenia wyższego NVQ3 / NVQ4 / Foundation Degree (tytuł zawodowy) / CertHE / DipHE / tytuł licencjata / tytuł magistra / tytuł doktora 17 ISCED- 3 & 4 16 Instytucje dalszego kształcenia Licea (grammar schools), szkoły pomaturalne, kolegia Schools and Colleges Poziom AS / poziom A / NVQ1 / NVQ2 / świadectwo ukończenia / dyplom 15 ISCED-3 14 Szkoły średnie Poziom 4 / GCSE / VGCSE ISCED-2 Poziom 3 10 ISCED-1 Poziom podstawowy Poziom Poziom ISCED-0 Poziom podstawowy 3 Poziom przedszkolny ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia

5 Comparing Qualifications: Poland UK Translating the value of your existing qualifications for the UK Eng. 5 Introduction This section of the START Programme will provide information regarding the services available in different qualification recognition systems. From this section you will find out if you can use your qualifications in UK as well as compare different educational systems & qualifications. UK Education System Structure Given the political structure of the UK, the education system changes from region to region and there are therefore separate structures for England and Wales Scotland Northern Ireland However, they briefly breakdown as follows: Age ISCED Institutional Level Qualifications 20+ ISCED- 4,5 & Further Education Institutions Higher Education Institutions NVQ3/ NVQ4/ Foundation Degree/ CertHE/ DipHE/ Bachelors Degree - Honours/ Master s Degree/PhD 17 ISCED- 3 & 4 16 Further Education Institutions Grammar, Sixth Form Schools and Colleges AS Level/ A Level/ NVQ1/ NVQ2/ National Certificate/ National 15 ISCED-3 14 Secondary School Key Stage 4/ GCSE/ VGCSE ISCED-2 Key Stage 3 10 ISCED-1 Primary Key Stage Key Stage ISCED-0 Foundation Stage 3 Pre-primary ISCED International Standard Classification of Education

6 Porównanie kwalifikacji Jak przetłumaczyć swoje umiejętności i kwalifikacje w Wielkiej Brytanii Pl. 6 Wymagania wstępne Na każdym poziomie kształcenia obowiązują inne wymagania wstępne, które mogą dodatkowo różnić się pomiędzy poszczególnymi instytucjami. W przypadku uczniów i studentów z zagranicy, którzy chcieliby kontynuować edukację w Wielkiej Brytanii, kluczowym wymogiem jest znajomość języka angielskiego. W pierwszej kolejności należy zasięgnąć informacji w biurach ds. rekrutacji poszczególnych placówek w zakresie stawianych przez nie wymagań. Następnie, należy udać się do wydziału, na którym pragniemy się kształcić, aby potwierdzić poziom znajomości języka angielskiego, na podstawie określonego egzaminu, np.: IELTS International English Language Testing System międzynarodowy system sprawdzania znajomości języka angielskiego TOEFL Test of English as a Foreign Language test znajomości języka angielskiego jako języka obcego UCLES University of Cambridge ESOL Exams egzamin ESOL organizowany przez Uniwersytet Cambridge

7 Comparing Qualifications: Poland UK Translating the value of your existing qualifications for the UK Eng. 7 Entry Requirements Each level of education has entry requirements, which vary from institution to institution. However, for those international students wishing to further their education, their own competency in English will be a key factor to being accepted onto further and higher education courses. It is therefore best to start by seeking advice from the colleges admissions department as to what those requirements are. They may then pass you on to the school or department of study you are applying to or proscribe a level of English based on a specified examination board. For example, IELTS International English Language Testing System TOEFL Test of English as a Foreign Language UCLES University of Cambridge ESOL Exams

8 Porównanie kwalifikacji Jak przetłumaczyć swoje umiejętności i kwalifikacje w Wielkiej Brytanii Pl. 8 Państwowy system kwalifikacji zawodowych i szkocki system kwalifikacji zawodowych System kwalifikacji zawodowych NQF (National Qualifications Framework) jest stosowany w Wielkiej Brytanii do określenia zależności pomiędzy kwalifikacjami zagranicznymi a poziomami kwalifikacji obowiązującymi w Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Państwowy system kwalifikacji zawodowych National Qualifications Framework (NQF) Poprzednie poziomy Obecne poziomy Poziomy Poziom 5 Poziom 5 - NVQ Poziom 5 - dyplom Poziom 8 Specjalne Poziom 7 Poziom 7 - dyplom System kwalifikacji i tytułów zawodowych i naukowych w zakresie kształcenia wyższego Framework for Higher Education Qualifications (FHEQ) D (doctoral) tytuł doktora M (masters) tytuł magistra, dyplomy i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Poziom 4 Poziom 4 dyplom państwowy Poziom 4 - dyplom państwowy szkoły wyższej BTEC Poziom 4 - świadectwo Poziom 6 Poziom 6 dyplom państwowy Poziom 5 Poziom 5 - dyplom państwowy szkoły wyższej BTEC dla projektanta 3D Poziom 4 Poziom 4 świadectwo kwalifikacji w dziedzinie wychowania przedszkolnego Poziom 3 Poziom 3 świadectwo, Poziom 3 - NVQ Poziomy A Poziom 2 Poziom 2 - dyplom Poziom 2 - NVQ GCSEs stopnie A*-C H (honours) - tytuł licencjata, świadectwa i dyplomy ukończenia studiów I (intermediate) dyplomy ukończenia szkół pomaturalnych, stopnie podstawowe i dyplomy państwowe szkół wyższych C (certificate) świadectwa wykształcenia wyższego Poziom 1 Poziom 1 - świadectwo Poziom 1 - NVQ GCSEs stopnie D-G Poziom wstępny Świadectwo poziomu wstępnego *Zmodyfikowane poziomy nie są stosowane w NDQ i kilku powiązanych kwalifikacjach. Więcej informacji znaleźć można w bazie danych NDAQ (źródło: NVQ (National Vocational Qualification) państwowe kwalifikacje zawodowe

9 Comparing Qualifications: Poland UK Translating the value of your existing qualifications for the UK Eng. 9 National Qualifications Framework and Scottish Credit and Qualifications Framework The National Qualifications Framework is used in the UK to set out levels against which a qualification can be recognised in England, Wales and Northern Ireland. National Qualifications Framework (NQF) Previous levels Current levels Levels Level 5 Level 5 NVQ Level 5 Diploma Level 4 Level 4 National Diploma Level 4 BTEC Higher National Diploma Level 4 Certificate Level 3 Level 3 Certificate Level 3 NVQ A levels Level 2 Level 2 Diploma Level 2 NVQ GCSEs Grades A*-C Level 1 Level 1 Certificate Level 1 NVQ GCSEs Grades D-G Entry level Entry Level Certificate Level 8 Specialist awards Level 7 Level 7 Diploma Level 6 Level 6 National Diploma Level 5 Level 5 BTEC Higher National Diploma in 3D Design Level 4 Level 4 Certificate in Early Years Practice Framework for Higher Education Qualifications (FHEQ) D (doctoral) Doctorates M (masters) Masters degrees, postgraduate certificates and diplomas H (honours) Bachelor degrees, graduate certificates and diplomas I (intermediate) Diplomas of higher education and further education, foundation degrees and higher national diplomas C (certificate) Certificates of higher education *Revised levels are not currently being implemented for NVQs and a small number of related qualifications. For current information please refer to NDAQ. (source NVQ National Vocational Qualification

10 Porównanie kwalifikacji Jak przetłumaczyć swoje umiejętności i kwalifikacje w Wielkiej Brytanii Pl. 10 SCQGF to szkocki odpowiednik systemu edukacji Poziom SCQF Jednostki państwowe, programy i tytuły SQA 12 Doktor Kształcenie wyższe SVQs* 11 Magister SVQ 5 10 Licencjat, Dyplom / świadectwo ukończenia ** 9 Zwykły tytuł zawodowy, Dyplom / świadectwo ukończenia ** 8 Dyplom państwowy szkoły wyższej, dyplom szkoły wyższej 7 Wyższe zaawansowane Świadectwo państwowe szkoły wyższej, świadectwo szkoły wyższej SVQ 4 6 Wyższe SVQ 3 5 Średnie 2, Poziom Credit 4 Średnie 1, Poziom Credit 3 Podstawowe 3, Poziom Foundation 2 Podstawowe 2 1 Podstawowe 1 SVQ 2 * - Pozycje poszczególnych stopni SVQ ogólnie odzwierciedlają ich miejsce w systemie. SVQ zwykle składają się z jednostek na różnych poziomach, przez co zwykle SVQ mogą być powiązane z więcej niż jednym poziomem SCQF. ** - Te kwalifikacje występują w różnych formach i mogą być oferowane na różnych poziomach. (źródło: SVQ (Scottish Vocational Qualification) szkockie kwalifikacje zawodowe SCQF (Scottish Credit and Qualifications Framework) szkocki system kwalifikacji zawodowych SVQ 1

11 Comparing Qualifications: Poland UK Translating the value of your existing qualifications for the UK Eng. 11 The SCQGF is the Scottish equivalent for their education system SCQF level SQA National Units, Courses and Group Awards Higher Education 12 Doctorates SVQs* 11 Masters SVQ 5 10 Honours degree, Graduate Diploma / Certificate ** 9 Ordinary degree, Graduate Diploma / Certificate ** 8 Higher National Diploma, Diploma in Higher Education 7 Advanced Higher Higher National Certificate Certificate in Higher Education SVQ 4 6 Higher SVQ 3 5 Intermediate 2, Credit Standard Grade 4 Intermediate 1, Credit Standard Grade 3 Access 3, Foundation Standard Grade 2 Access 2 1 Access 1 SVQ 2 * - The positioning of SVQs in the table gives a broad indication of their place in the framework. SVQs are likely to be made up of units at a number of levels making it likely that SVQs will be aligned to more than one SCQF level. ** - These qualifications are differentiated by volume of outcomes and may be offered at either level. (source SVQ Scottish Vocational Qualification SCQF Scottish Credit and Qualifications Framework SVQ 1

12 Porównanie kwalifikacji Jak przetłumaczyć swoje umiejętności i kwalifikacje w Wielkiej Brytanii Eng. 12 Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) mają na celu łączenie kwalifikacji dostępnych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej w jeden system. ERK działa jednocześnie jako swego rodzaju tłumacz różnorodnych systemów edukacyjnych, sprawiając, iż stają się one bardziej czytelne dla każdego. Model ten ma promować szeroko pojętą mobilność obywateli europejskich, jak również wpierać rozwój idei uczenia się przez cale życie (lifelong learning). ERK jest modelem rozpoznawania kwalifikacji, który może być wykorzystywany przez wszystkie kraje europejskie, posiadające różnorodne systemy edukacyjne. Model ten opiera się na ośmiu poziomach kwalifikacji, które obejmują wszystkie poziomy zaawansowania, od podstawowego (Poziom 1, na przykład świadectwo ukończenia szkoły) aż do najbardziej zaawansowanego (Poziom 8, na przykład doktorat). Osiem poziomów kwalifikacji opisuje stan wiedzy, który jest następstwem procesu uczenia się. Model ERK został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł umożliwić współpracę pomiędzy różnorodnymi systemami edukacyjnymi w Europie. Efekt uczenia opisany jest w Europejskim Modelu ERK jako: wiedza, którą uczeń posiada, zrozumienie danego tematu oraz zdolności ucznia polegające na wykorzystaniu posiadanej wiedzy. Model ERK skupia się zatem nie na samym procesie uczenia się, ale na rezultatach tego procesu, czyli posiadanej wiedzy. Rezultaty te przypisane zostały głównym trzem kategoriom Modelu, na które składają się: wiedza, umiejętności i kompetencje. Od 2012 roku wszystkie kwalifikacje powinny posiadać odniesienie do odpowiedniego poziomu Europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Więcej informacji na temat Modelu ERK można znaleść na: Europass Celem Europass jest umożliwienie prezentacji indywidualnych kwalifikacji i umiejętności w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie, a przez to zapewnienie uczniom i pracownikom większej mobilności. Europass składa się z pięciu dokumentów w spójny sposób opisujących osiągnięcia edukacyjne. Dokumenty te to Curriculum Vitae (CV) i Paszport językowy, a także trzy suplementy szczegółowo objaśniające kwalifikacje i umiejętności. Europass obejmuje następujące dokumenty: Europass Curriculum Vitae (CV) Europass Paszport językowy Europass Mobilność Europass Suplement do zaświadczenia kwalifikacji zawodowych Europass Suplement do dyplomu Z dokumentami można zapoznać się tutaj: Źródła informacji:

13 Comparing Qualifications: Poland UK Translating the value of your existing qualifications for the UK Eng. 13 European Qualification Framework EQF The EQF is a common European reference framework which links countries qualifications systems together, acting as translations device to make qualifications more readable and understandable across different countries and systems in Europe. It has two principal aims: to promote citizens mobility between countries and to facilitate the lifelong learning. The EQF will relate different countries national qualifications systems and frameworks together around a common European reference its eight reference levels. The levels span the full scale of qualifications, from basic (Level 1, for example school leaving certificates) to advanced (Level 8, for example Doctorates) levels. The eight reference levels are described in terms of learning outcomes. The EQF recognises that Europe s education and training systems are so diverse that a shift to learning outcomes is necessary to make comparison and cooperation between countries and institutions possible. In the EQF a learning outcome is defined as a statement of what a learner knows, understands and is able to do on completion of a learning process. The EQF therefore emphasises the results of learning rather than focusing on inputs such as length of study. Learning outcomes are specified in three categories as knowledge, skills and competence. From 2012 all new qualifications should bear a reference to the appropriate EQF level. More information is available at: Europass Europass aims to help individuals to have their skills and qualifications clearly and easily understood in Europe, thereby increasing the mobility of both learners and workers. Europass consists of five documents which help to describe learning achievements in a coherent manner. Included in the five documents are a Curriculum Vitae and a Language Passport. Europass also includes supplements that explain in detail the meaning of qualifications held by a learner. The Europass Documents are as follows: Europass Curriculum Vitae (CV) Europass Language Passport Europass Mobility Europass Certificate Supplement Europass Diploma Supplement See them at: Information Sourced from:

14 Porównanie kwalifikacji Jak przetłumaczyć swoje umiejętności i kwalifikacje w Wielkiej Brytanii Pl. 14 Porownanie Kwalifikacji Rozdział ten prezentuje ogólne ramy rozpoznawania kwalifikacji w Wielkiej Brytanii. Ponizsze tabelki pomoga Ci porownac swoje kwalifikacje zdobyte w kraju do kwalifikacji irlandzkich oraz umiejscowic je na mapie Irlandzkiego Systemu Edukacyjnego. Na poczatku nalezy porownac kwalifikacje zdobyte w Polsce do kwalifikacji Irlandzkich, zawartych w pierwszej tabelce. Nastepny krok stanowi porownanie swoich irlandzkich kwalifikacji do tych obowiazujacych w systemie brytyjskich (druga tabelka) Kroki te nie stanowia oficjalnej metody rozpoznawania kwalifikacji, sa ogolnymi ramami, ktore pozwola Ci zrozumiec jak porownac kwalifikacje zdobyte w Polsce do systemu edukacyjnego obowiazujacego w Wielkiej Brytanii. Step 1: Polish Irish Qualifications Comparison Porównanie polskich i irlandzkich kwalifikacji Poland School IE Comparison Swiadectwo Dojrzałości / Matura Leaving Certificate NFQ Levels 4 & 5 Swiadectwo Ukonczenia Szkoly Zasadniczej (Certificate of Completion of Basic Vocational School) Swiadectwo Dojrzałości Technikum (Technical Matura from a Technikum or Liceum Zawodowe) Swiadectwo Ukonczenia Technikum / Swiadectwo Ukonczenia Liceum Technicznego (Certificate of Completion of Technikum or Technical Liceum) Undergraduate Leaving Certificate NFQ Level 4 NFQ Level 5 Certificate NFQ Level 4 Certificate Licencjat / Inzynier An Honours Bachelor Degree NFQ Level 8 Postgraduate Magister (post 2003) Masters Degree NFQ Level 9 Doktor Habilitowany (dr. hab) Doctoral Degree NFQ Level 10 Doktor Doctoral Degree NFQ Level 10 Taken from The information provided above is advisory in nature and is intended for guidance purposes only. It is not the result of an individual recognition assessment

15 Comparing Qualifications: Poland UK Translating the value of your existing qualifications for the UK Eng. 15 This chapter presents a rough guideline to comparing qualifications in UK. Following tables will help you to recognize your qualifications and map them on the UK Education System. The first step involves comparison between Polish and Irish qualifications. In the second step you have to compare your Irish qualifications with UK ones. Please note that this is not an official comparison of qualifications. This is to give you a general understanding of how your qualification might compare to the UK qualifications system. Main stages of education / employment Professional or postgraduate education, research or employment Higher education Advanced skills training Entry to professional graduate employment Specialised education and training Qualified/Skilled worker Entry to higher education Completion of secondary education Progression to skilled employment. Continuation of secondary education. Secondary education Initial entry into employment or further education Qualifications can be taken at any age in order to continue or return to education or training Framework for higher education qualifications in England, Wales and Northern Ireland Qualifications and Credit Framework/National Qualifications Framework for England, Wales and Northern Ireland* Credit and Qualification Framework for Wales National Framework of Qualifications for Ireland The Scottish Credit and Qualifications Framework LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL LEVEL 8 Doctoral Degrees 8 Vocational Qualifications Level 8 8 Doctoral Degrees 10 Doctoral Degree, Higher Doctorate 12 Professional Development Awards, Doctoral Degrees 7 Master s Degrees, Integrated Master s Degrees, Postgraduate Diplomas, Postgraduate Certificate in Education (PGCE), Postgraduate Certificates 7 Fellowships, NVQ Level 5, Vocational Qualifications Level 7 7 Master s Degrees, Integrated Master s Degrees, Postgraduate Diplomas, Postgraduate Certificate in Education (PGCE), Postgraduate Certificates 9 Master s Degree, Post-graduate Diploma 11 SVQ Level 5, Professional Development Awards, Postgraduate Diplomas, Master s Degrees, Integrated Master s Degrees, Postgraduate Certificates, 6 5 Bachelor s Degrees with Honours, Bachelor s Degrees, Professional Graduate Certificate in Education (PGCE), Graduate Diplomas, Graduate Certificates Foundation Degrees, Diplomas of Higher Education (DipHE), Higher National Diplomas (HND) 6 Vocational Qualifications Level 6 5 NVQ Level 4, Higher National Diplomas, (HND), Higher National Certificates (HNC), Vocational Qualifications Level Bachelor s Degrees with Honours, Bachelor s Degrees, Professional Graduate Certificate in Education (PGCE), Graduate Diplomas, Graduate Certificates Foundation Degrees, Diplomas of Higher Education (DipHE), Higher National Diplomas (HND) 8 Honours Bachelor Degree, Higher Diploma 7 Ordinary Bachelor Degree Bachelor s Degrees with Honours, Professional Development Awards, Graduate Diplomas, Graduate Certificates Bachelor s/ordinary Degrees, Professional Development Awards, SVQ Level 4, Graduate Diplomas,Graduate Certificates Higher National Diplomas, SVQ Level 4, Professional Development Awards, Diplomas of Higher Education (DipHE) 4 Higher National Certificates (HNC), Certificates of Higher Education (CertHE) The table gives an indication of how you can compare qualifications across national boundaries. Examples of major qualifications at each level are provided. For more detail of the qualifications in another country, you will need to consult the website given at the head of each column. This leaflet is designed to give some information to help you begin this process, for example, by telling you what your qualification, or qualifications you are interested in studying, are broadly comparable to in other countries. 4 Vocational Qualifications Level NVQ Level 3, Vocational Qualifications Level 3, GCE AS and A Level, Advanced Diplomas NVQ Level 2,Vocational Qualifications Level 2, GCSEs at grade A* C, ESOL skills for life, Higher Diplomas, functional skills Level 2 (English, mathematics & ICT) NVQ Level 1, Vocational Qualifications Level 1, GCSEs at grade D G, ESOL skills for life, Foundation Diplomas, functional skills Level 1 (English, mathematics & ICT) Higher National Certificates (HNC), Certificates of Higher Education (CertHE) NVQ Level 3, Vocational Qualifications Level 3, GCE AS and A Level, Welsh Baccalaureate Qualification Advanced NVQ Level 2, Vocational Qualifications Level 2, Welsh Baccalaureate Qualification Intermediate, GCSEs grade A* C NVQ Level 1, Vocational Qualifications Level 1, GCSEs at grade D G, Welsh Baccalaureate Qualification Foundation Advanced Certificate, Higher Certificate Level 5 Certificate, Leaving Certificate Level 4 Certificate, Leaving Certificate Level 3 Certificate, Junior Certificate Professional Development Awards, Higher National Certificates (HNC), Certificates of Higher Education (CertHE) SVQ Level 3, Advanced Highers, Highers, SVQ Level 3, Professional Development Awards, National Progression Awards, National Certificates Intermediate 2, Credit Standard Grade, SVQ 2, National Progression Awards, National Certificates Intermediate 1, General Standard Grade, Scottish Vocational Qualifications (SVQ) 1, National Progression Awards, National Certificates Qualifications can cross boundaries a rough guide to comparing qualifications in the UK and Ireland. July Entry Level Certificate (sub levels 1 3) 2 Level 2 Certificate 1 Level 1 Certificate Access 3, Foundation Standard Grades, National Progression Awards, National Certificates Access 2, National Progression Awards, National Certificates Entry Level Entry Level Entry Level Certificates (sub levels 1 3), ESOL skills for life, functional skills Entry Level (English,mathematics & ICT) Access 1 * The Qualifications and Credit Framework (QCF) will eventually replace the National Qualifications Framework (NQF).

16 Porównanie kwalifikacji Jak przetłumaczyć swoje umiejętności i kwalifikacje w Wielkiej Brytanii Pl. 16 Oficjalne uznawanie kwalifikacji NARIC, krajowa agencja działająca w imieniu rządu brytyjskiego, jest jedynym oficjalnym źródłem informacji dotyczących potwierdzania zagranicznych kwalifikacji i wykształcenia w Wielkiej Brytanii i zapewnia szybki i łatwy dostęp do niezbędnych porad i zaleceń. Aby skorzystać z usług agencji NARIC, postępuj zgodnie z procedurą opisaną poniżej. Informacje dla osób indywidualnych NARIC to krajowa agencja odpowiedzialna za dostarczanie informacji i porad w zakresie uznawania na terytorium Wielkiej Brytanii wszelkich kwalifikacji zawodowych i stopni akademickich zdobytych w innych krajach. Zapewniamy informacje o zależnościach pomiędzy kwalifikacjami zagranicznymi a brytyjskimi. Aby skorzystać z usług NARIC zadzwoń do NARIC UK pod numer (0044) (0) (od poniedziałku do piątku w godz.9:00 17:00), aby porozmawiać z pracownikiem, który udzieli Ci szczegółowych informacji. Więcej informacji o usługach i procedurach składania wniosków znajdziesz także tutaj: Aby uzyskać pisemne potwierdzenie kwalifikacji, możesz złożyć do NARIC odpowiedni wniosek na dwa sposoby. 1) Możesz złożyć wniosek przez stronę internetową: na której możesz wypełnić odpowiedni formularz zawierający Twoje dane osobowe oraz zapłacić kartą kredytową lub debetową. Składając wniosek online, otrzymasz atrakcyjny rabat: całkowita cena wyniesie 40 funty jeżeli mieszkasz poza terytorium UE lub 40 funty + VAT (46 funtów) jeżeli jesteś obywatelem UE. Następnie wyślij kserokopie wszystkich dokumentów związanych ze studiami, m.in. wyciągów z indeksu i dyplomów. Dokumenty te możesz wysłać razem z wydrukiem wypełnionego na stronie formularza na następujący adres: UK NARIC ORIEL HOUSE ORIEL ROAD CHELTENHAM GLOS, GL50 1XP Możesz także wysłać dokumenty faksem na numer: (0044) (0) ) Jeżeli nie chcesz składać wniosku online, możesz także wysłać dokumenty pocztą. Przesyłka musi zawierać kserokopie wszystkich Twoich dokumentów związanych ze studiami, m.in. wyciągów z indeksu i dyplomów oraz list przewodni zawierający Twoje dane kontaktowe, m.in. imię, nazwisko, adres (jeżeli taki posiadasz) oraz numer telefonu. W liście przewodnim opisz w skrócie dlaczego składasz wniosek o potwierdzenie kwalifikacji. W przypadku wniosków składanych pocztą tradycyjną, całkowita cena za usługi wyniesie 45 funtów jeżeli mieszkasz poza terytorium UE lub 45 funtów + VAT (51.75 funtów) jeżeli jesteś obywatelem UE.

17 Comparing Qualifications: Poland UK Translating the value of your existing qualifications for the UK Eng. 17 Official steps for the Qualifications Recognition in UK NARIC, as the National Agency, managed on behalf of the UK Government, provides the only official source of information on international qualifications through quick and easy access to the advice you need. To avail of this service please follow the steps below. For an individual UK NARIC is the National Agency responsible for providing information and advice about vocational, academic and professional skills and qualifications from all over the world. We provide information about the equivalency of qualifications and skills from overseas to the UK s national qualifications frameworks. If you would like to use their services you can call NARIC UK on (0044) (0) , Monday to Friday (between 9:00am and 5:00pm), to speak to an information officer and they will be happy to discuss this with you further. Detailed information on their services and the various steps to take can also be found here: If you require a written statement of comparability you can apply to NARIC UK in two ways: 1) You can apply online through the website: where you can fill in an online application form with your personal details and pay by credit or debit card. You will receive a discount for applying online and the total price will be 40 if you live outside of the EU or 40VAT ( 46) if you live within the EU. You then need to forward them photocopies of all your academic documentation including your final transcripts and final certificates. You may send these along with a print out of your online application form to the following address: UK NARIC ORIEL HOUSE ORIEL ROAD CHELTENHAM GLOS GL50 1XP Alternatively, you can also fax your documentation on (0044) (0) ) If you do not want to apply online you can also apply through the post. You need to send photocopies of all your academic documentation including your final transcripts and final certificates along with a covering letter, with all your contact details on it, including your name and address and a contact address (if you have one) and a contact telephone number. Your covering letter also needs to contain a brief description of why you wish to apply to them. If you apply through the post this service will cost you 45 if you live outside the EU, or 45 +VAT ( 51.75) if you live within the EU.

18 Porównanie kwalifikacji Jak przetłumaczyć swoje umiejętności i kwalifikacje w Wielkiej Brytanii Pl. 18 References / Źródła Websites / Strony internetowe General Information / Informacje ogólne Studying in the UK / Studia w Wielkiej Brytanii education_system/ Qualifications Mapping/Translation Porównanie kwalifikacji / tłumaczenie ESOL Exams / Egzaminy ESOL Glossary / Objaśnienie skrótów CertHE DipHE FHEQ GCSE IELTS ISCED NDAQ NQF NVQ SCQF SVQ TOEFL UCLES Certificate in higher Education - świadectwo szkoły wyższej Diploma in Higher Education dyplom szkoły wyższej Framework for Higher Education Qualifications system kwalifikacji i tytułów zawodowych i naukowych w zakresie kształcenia wyższego General Certificate in Secondary Education świadectwo szkoły średniej International English Language Testing System międzynarodowy system sprawdzania znajomości języka angielskiego International Standard Classification of Education międzynarodowa standardowa klasyfikacja kształcenia National Database of Accredited Qualifications państwowa baza akredytowanych kwalifikacji National Qualifications Framework państwowy system kwalifikacji zawodowych National Vocational Qualification państwowe kwalifikacje zawodowe Scottish Credit and Qualifications Framework szkocki system kwalifikacji zawodowych Scottish Vocational Qualification szkockie kwalifikacje zawodowe Test of English as a Foreign Language test znajomości języka angielskiego jako języka obcego University of Cambridge ESOL Exams egzamin ESOL organizowany przez Uniwersytet Cambridge

19 3 Project Number: LLP IE-GRUNDTVIG-GMP The Migrant ICT project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Prezentacja zagranicznych systemów edukacji

Prezentacja zagranicznych systemów edukacji Prezentacja zagranicznych systemów edukacji Wielka Brytania Marta Klimaszewska Jeden system? Wielka Brytania to jedno państwo, jednak ze względu na podział administracyjny istnieją tam: 3 oddzielne ogólne

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA MATERIAŁ INFORMACYJNY OPRACOWANY PRZEZ WYDZIAŁ UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA POLSKI ENIC-NARIC Warszawa, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH. Edukacja techniczno-informatyczna

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH. Edukacja techniczno-informatyczna WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH Edukacja techniczno-informatyczna wszystkich kandydatów odbędzie na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: O kolejności przyjęć

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech Po czym poznać lidera? Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University we współpracy z brytyjskim partnerem, Oxford Brookes University (Oxford, Wielka Brytania), już od września 2011 roku uruchamia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r. Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na język obcy oraz suplementu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH v Informatyka studia pierwszego stopnia inżynierskie Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości. Jeżeli liczba zapisów

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH v Informatyka oraz nie studia pierwszego stopnia inżynierskie Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości. Jeżeli liczba

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Słowniczek ważniejszych pojęć i wytycznych dotyczących Porozumienia o Programie Praktyk Studenckich Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (LAT)

Słowniczek ważniejszych pojęć i wytycznych dotyczących Porozumienia o Programie Praktyk Studenckich Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (LAT) Słowniczek ważniejszych pojęć i wytycznych dotyczących Porozumienia o Programie Praktyk Studenckich Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (LAT) I. Wytyczne 1. LAT wypełniany jest z pomocą koordynatora

Bardziej szczegółowo

Ramy kwalifikacji w Wielkiej Brytanii, z wyróżnieniem Anglii

Ramy kwalifikacji w Wielkiej Brytanii, z wyróżnieniem Anglii Ramy kwalifikacji w Wielkiej Brytanii, z wyróżnieniem Anglii Spis treści: 1. Europejska Rama Kwalifikacji (European Qualifications Framework s. 2 2. Odniesienie brytyjskich ram kwalifikacji do Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland FORMULARZ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ 18 LAT I WIĘCEJ. W przypadku egzaminu Cambridge English: Ket należy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Barbados kwalifikacje po europejsku

Barbados kwalifikacje po europejsku Barbados kwalifikacje po europejsku Rama kwalifikacji na Barbados ma osiem poziomów opisanych w trzech kategoriach: Wiedzy i zrozumienia; Umiejętności; Autonomii i odpowiedzialności oraz umiejętności życiowych.

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Education for 16+ Edukacja dla 16+

Education for 16+ Edukacja dla 16+ Highland Life / Information Pack / Information Pack - English / Education / Education for 16+ Życie w regionie Highland / Pakiet Informacyjny / Pakiet Informacyjny język polski / Edukacja / Edukacja dla

Bardziej szczegółowo

Szkocka rama kwalifikacji (SCQF) podstawowe informacje

Szkocka rama kwalifikacji (SCQF) podstawowe informacje Szkocka rama kwalifikacji (SCQF) podstawowe informacje Ogólne informacje o szkockim systemie kwalifikacji Szkocki system kwalifikacji jest odrębny od systemu obowiązującego w pozostałej części Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-59/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 października 2009 r.

Zarządzenie Nr R-59/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 października 2009 r. Zarządzenie Nr R-59/2009 w sprawie wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomów w języku angielskim Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury.

Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/2015 Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej SWPS. Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury. 1. Certyfikaty

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS AND SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE AND

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS AND SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE AND MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS AND SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE AND LANG LTC SP. Z O.O. AUTHORISED EXAMINATION CENTRE PL090 POROZUMIENIE POMIĘDZY UNIVERSITY

Bardziej szczegółowo

Walijski system kwalifikacji

Walijski system kwalifikacji Walijski system kwalifikacji Spis treści Wprowadzenie... 2 1. Krótka charakterystyka brytyjskiego systemu kwalifikacji... 2 2. Rola i funkcjonowanie podmiotów nadających kwalifikacje w Walii... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Nauka angielskiego prowadzona

Nauka angielskiego prowadzona Informacje wstępne Nauka angielskiego prowadzona jest zarówno na uniwersytetach, w większych college ach, jak i w prywatnych szkołach językowych. Wszędzie tam można uczęszczać na zajęcia o podobnych profilach:

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Cele konkursu: 1. Zainteresowanie uczniów kulturą krajów anglojęzycznych, 2. Wzbogacenie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, 3. Motywowanie

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich

Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Proces Boloński co oferuje i jak z niego skorzystać? Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich Uniwersytet Rzeszowski, 18-19.01.2010 Proces Boloński (1999) Stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń asystent dziedzina nauk społecznych - psychologia, DATA OGŁOSZENIA:

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination

Bardziej szczegółowo

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue Inland Revenue National Insurance contributions Centre for Non-Residents Room BP1301 Benton Park View Newcastle Upon Tyne NE98 1ZZ United Kingdom Phone: +44 (0) 191 22- Fax: +44 (0) 191 22- Textphone:

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie The Adam Mickiewicz Foundation in Canada (REV 2015) PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Jak tworzyć programów studiów na bazie efektów uczenia się?

Jak tworzyć programów studiów na bazie efektów uczenia się? Jak tworzyć programów studiów na bazie efektów uczenia się? Seminarium Bolońskie Proces Boloński: nowe wyzwania dla polskich uczelni Uniwersytet w Białymstoku, 12 maja 2010 r. Ewa Chmielecka, Andrzej Kraśniewski

Bardziej szczegółowo

ACCA Accelerate Przewodnik rejestracji online

ACCA Accelerate Przewodnik rejestracji online ACCA Accelerate Przewodnik rejestracji online Poniżej przedstawiamy instrukcję rejestracji w ACCA dla studentów Programu Accelerate. Dzięki niemu studenci zyskują zwolnienie: - z pierwszej opłaty rocznej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. Official stamp of the awarding Wzór suplementu do dyplomu w języku angielskim Higher Education Institution Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. 2. Nazwisko i imię... adres:...

Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. 2. Nazwisko i imię... adres:... 1 PROGRAM ATLANTIS UMOWA WYJAZD STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM... Umowa zawarta pomiędzy: Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r.

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r. Przygotowanie Porozumienia o programie studiów/praktyki rola studenta, uczelni wysyłającej (wydziałowego i uczelnianego koordynatora Erasmusa+) i uczelni przyjmującej. Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka)

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

Maria Ziółek ekspert boloński Poznań, 22 maja 2009. Uniwersytet Ekonomiczny. ziolek@amu.edu.pl

Maria Ziółek ekspert boloński Poznań, 22 maja 2009. Uniwersytet Ekonomiczny. ziolek@amu.edu.pl KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI Maria Ziółek ekspert boloński Poznań, 22 maja 2009 Uniwersytet Ekonomiczny ziolek@amu.edu.pl Kwalifikacje, kompetencje, RK - definicje Kwalifikacja (qualification), to tytuł,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska LEKTORA języka polskiego w Studium Języków Obcych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska LEKTORA języka polskiego w Studium Języków Obcych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 4 /2012 Rektora PW z dnia 12 stycznia 2012 r. Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska LEKTORA języka polskiego w Studium Języków Obcych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Prorektor

Bardziej szczegółowo

TRAINING AGREEMENT. Subject area, Code. E-mail. The Sending Department. Faculty s/department s contact person s name

TRAINING AGREEMENT. Subject area, Code. E-mail. The Sending Department. Faculty s/department s contact person s name TRAINING AGREEMENT The Trainee Last name (s) First name (s) Date of birth Nationality Academic year 2015/2016 Sex (M/F) Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area, Code Phone E-mail The Sending

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Biologia Biotechnologia Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są pod

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

Czesław Noworol Narodowe Forum Doradztwa Kariery Uniwersytet Jagielloński Employabiliy and Career Guidance TF CG NICE network

Czesław Noworol Narodowe Forum Doradztwa Kariery Uniwersytet Jagielloński Employabiliy and Career Guidance TF CG NICE network + APL: Bardziej elastyczne systemy kształcenia i szkolenia zawodowego w oparciu o ocenę wcześniejszego uczenia się Project number: 2012-1-PL1-LEO05-27424 Czesław Noworol Narodowe Forum Doradztwa Kariery

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 1 Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia inżynierskie i licencjackie (I stopnia stacjonarne) rekrutacja "letnia" 2015 egzaminów z matematyki i/lub fizyki

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus students have to be nominated by their home university. There has to be a valid bilateral agreement between the University of Warsaw (UW) and

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA MATERIAŁ INFORMACYJNY OPRACOWANY PRZEZ WYDZIAŁ UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA POLSKI ENC-NARIC Warszawa, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

7. Akumulacja i przenoszenie osiągnięć s. 7. s. 6

7. Akumulacja i przenoszenie osiągnięć s. 7. s. 6 Irlandzki system kwalifikacji Spis treści: 1. Wprowadzenie s. 2. 2. Irlandzka Rama Kwalifikacji dziś s. 2 3. Krajowy Punkt Koordynacyjny (NCP) s. 3 4. Proces przygotowawczy konsultacje z interesariuszami

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich staży zagranicznych dla uczestników projektu Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim

Regulamin studenckich staży zagranicznych dla uczestników projektu Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin studenckich staży zagranicznych dla uczestników projektu Zwiększenie liczby absolwentów kierunku

Bardziej szczegółowo

Walidacja i uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza uczelnią

Walidacja i uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza uczelnią Walidacja i uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza uczelnią RECOGNITION OF PRIOR LEARNING AND VALIDATIONOF NON-FORMAL AND INFORMAL LEARNING, A CHALLENGE FOR POLISH HIGHER EDUCATION SYSTEM University

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 Cross European Studies quality FL teaching & learning for YLs Nikolov M., Curtain H. (2000) An early Start: Young Learners and

Bardziej szczegółowo

Gdzie właściwie jest Wschód? O potencjale rekrutacyjnym rynków wschodnich

Gdzie właściwie jest Wschód? O potencjale rekrutacyjnym rynków wschodnich Gdzie właściwie jest Wschód? O potencjale rekrutacyjnym rynków wschodnich Dr hab. Mirosław Nakonieczny, Prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji Joanna Laskowska, Kierownik

Bardziej szczegółowo

Konferencja 19 kwietnia 2013 r.

Konferencja 19 kwietnia 2013 r. Projekt Leonardo da Vinci nr 2011-1-PL1-LEO03-18362 pt. Język biznesu programu Leonardo Da Vinci VETPRO Konferencja 19 kwietnia 2013 r. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Szkocja

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Szkocja SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Szkocja 1. Populacja uczących się i język nauczania Szkocja ma 5,06 miliona ludności. W czerwcu 2007 r. grupa osób w wieku

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Jak założyć konto i wypełnić aplikację UCAS? Instrukcja krok po kroku przygotowana przez zespół Education Laboratory

Jak założyć konto i wypełnić aplikację UCAS? Instrukcja krok po kroku przygotowana przez zespół Education Laboratory Jak założyć konto i wypełnić aplikację UCAS? Instrukcja krok po kroku przygotowana przez zespół Education Laboratory Wejdź na www.ucas.com Musisz mieć przygotowany aktualny adres e-mail, na który będziesz

Bardziej szczegółowo

Klasa PR P E R -I - B

Klasa PR P E R -I - B Klasa PRE-IB KLASA PRE-IB DIPLOMA W klasie PRE-IB Diploma, przypadającej na pierwszą klasę naszego liceum, realizowany jest program zgodny z podstawami programowymi polskiego liceum. Po roku przygotowań,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document.

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. The booklets are all produced using MS Publisher, so that is necessary on the computer being used. This document

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2016/2017

Warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2016/2017 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 57/2015 Senatu SUM z dnia 20 maja 2015 r. stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 119/2015 Senatu SUM z dnia 25 listopada 2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe 1. Forma brytyjskiej edukacji w przeszłości 2. Dziś systemem brytyjskiej edukacji zarządza państwo 3. Niektóre zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska WYKŁADOWCY języka angielskiego w Studium Języków Obcych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska WYKŁADOWCY języka angielskiego w Studium Języków Obcych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Ogłoszenie konkursu na objęcie stanowiska WYKŁADOWCY języka angielskiego w Studium Języków Obcych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Prorektor ds. Ogólnych ogłasza konkurs na objęcie stanowiska wykładowcy języka

Bardziej szczegółowo