SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI - MOŻLIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI - MOŻLIWOŚCI I ZASTOSOWANIA"

Transkrypt

1 SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI - MOŻLIWOŚCI I ZASTOSOWANIA Beata Rozum Seminarium Analityczne MS Spektrum 2013 Porównania laboratoryjne, akredytacja, typowe problemy w laboratoriach

2 SPEKTROSKOPIA Oddziaływanie promieniowania elektromagretycznego z materią AA PES AAS, AES Raman EPR NMR widma elektronowe widma oscylacyjne widma rotacyjne ϒ X UV VIS IR MW RW 5 pm 10 nm 400 nm 700 nm 1 mm 1 m λ m 10 4 m 10 8 ev ENERGIA ev CZĘSTOTLIWOŚĆ Hz 10 4 Hz

3 PROMIENIOWANIE UV/VIS/NIR Daleki UV Daleki UV Bliski UV Vis Bliska IR nm nm nm nm 300 Bliski UV v Fioletowe Niebieskie Zielone Żółte Pomarańczowe Czerwone Bliska IR E 1 E 0 I 3 I 1 Energia przejścia: el > osc. > rotac. I 2 I 0 v 2 v1 v 0 v 3 v 2 v 1 v 0

4 CHROMOFORY Grupy absorbujące promieniowanie UV lub widzialne Zazwyczaj zawierają wiązania podwójne. Grupa Aminowa Ethylenowa Ketonowa Estrowa Aldehydowa Karboksylowa Nitrowa Fenylowa Antracen Naftylowa Chromofor - NH 2 - C = C - - C = O - COOR - CHO -COOH -NO Długość fali w maximum absorpcji 195 nm 190 nm 195 nm 205 nm 210 nm nm 310 nm 270 nm 380 nm 310 nm Długość fali może być przesunięta w wyniku obecności innych grup w cząsteczce Warunków : rozpuszczalnik, ph, temperatura, itp.

5 POJĘCIA PODSTAWOWE Kolor absorbowany Kolor obserwowany Absorbowane promieniowanie Fioletowy Yellow-Green nm Niebieski Żółty nm Zielono-niebieski Pomarańczowy nm Niebiesko-zielony Czerwony nm Zielony Purpura nm Żółto-zielony VFiolet nm Żółty Niebieski nm Pomarańczowy Zielono-niebieski nm Czerwony Niebiesko-zielony nm

6 POJĘCIA PODSTAWOWE I 0 I I = I 0 e -kt ln I 0 /I = kb = A Absorbancja: A = log I 0 /I = ab (a = 0,4343k) Transmitancja: T = I/I 0 Prawo Lamberta-Beera: A = εcb A absorbancja ε molowy współczynnik absorpcji [dm 3 mol -1 cm -1 ] c stężenie molowe [mol dm -3 ]

7 SPEKTROFOTOMETR UV/VIS-NIR Monochromator Źródło promieniowania Próbka Detektor

8 SPEKTROFOTOMETR UV/VIS-NIR Monochromator Źródło promieniowania Beam-Splitter (50/50) Odniesienie Detektor Próbka Detektor

9 SPEKTROFOTOMETR UV/VIS-NIR Monochromator Detektor Źródło promieniowania Beam-Splitter (50/50) Próbka Detektor

10 AGILENT UV/VIS-NIR Matryca diodowa Badania wstępne Średniozaawans. Fluoresc. Zaawans Cary 60 Cary 100 Cary 300 Cary Eclipse Cary 4000 Cary 5000 Cary 6000i Cary 7000

11 . [µm] [cm -1 ] POJĘCIA PODSTAWOWE 0,8 2, Bliska IR - NIR (near infrared) Podstawowa IR - MIR (mid infrared) Liczba falowa: Daleka IR - FIR (far infrared)

12 . POJĘCIA PODSTAWOWE Drgania cząsteczkowe: 1. Rozciągające/Walencyjne (ang.: stretching) - skracanie lub rozciąganie wiązania chemicznego (symetryczne lub asymetryczne) 2. Deformacyjne: Zginające (ang.: bending) ruch atomów w płaszczyźnie, zmienia się kąt między wiązaniami (nożycowe lub kołyszące) Wahadłowe (ang.: wagging) ruch poza płaszczyznę w zgodnej fazie Skręcające (ang.: twisting) ruch poza płaszczyznę nie zgodnie fazie 3. Szkieletowe Np. pierścienia jako całości symetryczne asymetryczne nożycowe wahadłowe skręcające Spektrometria IR

13 . SPEKTROMETR FTIR Źródło Interferometr Michelsona Beamsplitter Lustro stałe Detektor Lustro ruchome Interferogram obraz interferencyjny będący różnicą dróg optycznych między wiązkami I 1 i I 2 ; transformata Fouriera widma promieniowania padającego na interferometr. Widmo jest całką Fouriera z interferogramu.

14 METODY POMIAROWE Transmitancja (ciecze, gazy, proszki, warstwy) Odbicie lustrzane (ciecze, cienkie warstwy, powierzchnie błyszczące) Odbicie rozproszone (głównie proszki) ATR (Całkowite Osłabione Odbicie) (wszystkie poza gazami) d p PRÓBKA KRYSZTAŁ

15 DLACZEGO FTIR? - Łatwa do wykonania analiza -Wymaga bardzo niewielkiego lub żadnego przygotowania próbki -Wyniki otrzymuje się w ciągu sekund do minut - Doskonałe narzędzie do analizy gazów, cieczy i ciał stałych - Metoda jest uniwersalna (dla różnych kształtów i wielkości próbek) - Możliwość oznaczeń jakościowych i ilościowych - Uzyskiwane wyniki są bardzo dokładne -Analiza FTIR może być niedestrukcyjna

16 AGILENT FTIR Przenośny Analizatory 5500 Badania wstępne Cary 630 Zaawans. Cary 660 Cary 670 Cary 680 Mikroskopia Cary 610 Cary

17 AGILENT CARY 630 Wymiary: Ciężar: 160 x 310 x 130 mm 3,8 kg NAJMNIEJSZY FTIR NA RYNKU!!!

18 AGILENT CARY 630 Cary 630 FTIR służący do wykonywania badań na poziomie wstępnym, który na zawsze zmieni podejście analityka do rutynowych badań w podczerwieni Użyteczny w wielu gałęziach badań, w tym: zapewnienie i kontrola jakości (przemysł chemiczny, farmaceutyczny), edukacja na poziomie akademickim

19 INNOWACYJNY CARY 630 Różnorodność metod, różnorodność próbek DialPath 630 moduł główny TumblIR Odbicie rozproszone Transmisja ATR diament

20 INNOWACYJNY CARY 630 Moduł główny Zminiaturyzowany interferometr Michaelsona 45 Wymiary: 8 x 8 x 13 cm Trwale wyjustowany Warunki próżniowe Rozdzielczość <2cm -1 Duża prędkość skanowania: 2 scany/sek (4cm -1 ) 3 scany/sek (8cm -1 ) Krótka droga między źródłem promieniowania a próbką wysoka wydajność energetyczna

21 INNOWACYJNY CARY 630 Optyka Beamsplitter KBr praca w warunkach laboratoryjnych Zakres spektralny: cm -1 Beamsplitter ZnSe praca w trudnych warunkach Zakres spektralny: cm -1

22 NIEZAWODNY CARY 630 Wywodzi się z grupy spektrometrów pozalobolatoryjnych Przenośne Analizatory Ręczne

23 INTUICYJNY CARY 630 Program Microlab

24 INTUICYJNY CARY 630 Szybka i latwa wymiana akcesoriów z automatycznym rozpoznawaniem i optymalizacją parametrów pracy

25 MODUŁ TRANSMISYJNY Klasyczne pomiary metodą FTIR Tabletki KBr, olej parafinowy, kuwety do pomiarów próbek ciekłych, itd. Otwarta komora próbki!!!

26 MODUŁ ATR KRYSZTAŁ DIAMENTOWY Pojedyncze odbicie (45 ) Wysoka wydajność energetyczna (>40% promieniowania źródła) Monolityczny kryształ diamentowy szeroki zakres spektralny Blokada stały docisk w czasie analizy próbek stałych

27 MODUŁ ROZPROSZONEGO ODBICIA Wysoce czuła analiza materiałów sypkich Złote lustro, materiał referencyjny (polistyren), 2 celki pomiarowe o Ø 10 mm

28 MODUŁ TUMBLIR Pomiary transmisyjne próbek stałych REWOLUCJA W ANALIZIE CIECZY METODA FTIR!!! Stała, standardowa droga optyczna 100 μm Optyka ZnSe zakres spektralny cm -1

29 KLASYCZNA ANALIZA CIECZY Trudności w napełnieniu kuwety cieczowej wysokie umiejętności operatora Długotrawałe i staranne czyszczenie kuwety pomiedzy pomiarami 4 próbki/godz.

30 MODUŁ TUMBLIR 1. Umieść próbkę na krysztale 2. Obróć część optyczną 3. Wykonaj pomiar 4. Umyj

31 MODUŁ DIALPATH 3 możliwe długości drogi optycznej 30, 50, 100 μm - standard 50, 100, 200 μm opcjonalnie Na życzenie klienta - wybrane Optyka ZnSe - zakres spektralny cm -1 Długość drogi optycznej (μm) Typowy zakres stężeń 30 < 0.1% 50 50% ppm % ppm % - 50 ppm

32 ZASTOSOWANIA Odczynniki chemiczne/kj: Określanie jakości odczynników, zapewnienie jakości składników pożywienia i produktów kosmetycznych, analiza wytworzonych materiałów, pomiar stężenia dodatków, analiza polimerów, kompozytówi innych materiałów technicznych pod względem składu i struktury, itd. Nauka wyższa: zajęcia dla studentów, prowadzenie badań w zakresie chemii analitycznej, organicznej i fizycznej, badania rutynowe syntezie organicznej i polimerów, charakteryzacja nieznanych lub nowootrzymanych związków, badania warstw i składników powierzchni, monitorowanie reakcji chemicznych i biologicznych w czasie, itd. Farmacja: identyfikacja substratów, analiza czystości otrzymanych leków, określanie budowy i oznaczanie ilościowe produktów reakcji, oznaczanie zanieczyszczeń w produktach, itd.

33 DLACZEGO WYBRAĆ AGILENT CARY 630 Układ modułowy (wybierz do swoich potrzeb analitycznych!) Intuicyjne oprogramowanie Innowacyjna metoda pomiaru próbek ciekłych Innowacyjne rozwiązania ATR Łatwość obsługi Niezawodność i trwałość (gwarancja: interferometr, źródło promieniowania) Wymiary Cena (!!!)

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS OZNACZANE STĘŻENA BARWNKÓW W WODZE METODĄ UV-VS. SPEKTROFOTOMETRA UV-Vis Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (ang. ultra-violet UV) i promieniowania widzialnego (ang. visible- Vis), czyli spektrofotometria

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ listopad 2012 ROK LXVIII Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część I. Podstawy teoretyczne spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

Spektrum nowych możliwości

Spektrum nowych możliwości Spektrum nowych możliwości aparatura akcesoria serwis w w w. m s s p e k t r u m. p l 1 2 3 4 5 6 7 1A 2A 3B 4B 5 3 A 4A 5A 6A 7A 8A B 6 B 7B 8 1 B 2B H 6 7.784 3 13.4 2 2 49.77 3 7 1 67.8.2 4 5 26 1 93.2

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR)

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYC METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) Metodą o bardzo dużym znaczeniu w organicznej analizie strukturalnej jest spektroskopia w podczerwieni (spektroskopia

Bardziej szczegółowo

MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY. POMIAR WYDAJNOŚCI KWANTOWEJ FLUORESCENCJI ANTRACENU, PERYLENU ORAZ 9,10-DIFENYLOANTRACENU W ROZTWORZE

MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY. POMIAR WYDAJNOŚCI KWANTOWEJ FLUORESCENCJI ANTRACENU, PERYLENU ORAZ 9,10-DIFENYLOANTRACENU W ROZTWORZE Ćwiczenie 1 MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY. POMIAR WYDAJNOŚCI KWANTOWEJ FLUORESCENCJI ANTRACENU, PERYLENU ORAZ 9,10-DIFENYLOANTRACENU W ROZTWORZE Zagadnienia: procesy dezaktywacji stanów wzbudzonych (diagram

Bardziej szczegółowo

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY

MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY MONOWARSTWY I MULTIWARSTWY Wojciech FABIANOWSKI Politechnika Warszawska, Wydział Chemii, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa e-mail: wofab@ch.pw.edu.pl 1. MONOWARSTWY

Bardziej szczegółowo

KOLORYMETRYCZNE OZNACZANIE Cd, Mn i Ni

KOLORYMETRYCZNE OZNACZANIE Cd, Mn i Ni KOLORYMETRYCZNE OZNACZANE Cd, Mn i Ni nstrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. l. WSTĘP 1.1. Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (UV) i promieniowania widzialnego

Bardziej szczegółowo

Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej

Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej Katedra Technologii Leków i Biochemii Kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

Piotr Maciej Wojciechowski

Piotr Maciej Wojciechowski Piotr Maciej Wojciechowski Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013. Copyright by Piotr Wojciechowski, Wrocław 2013 ISBN 978-83-938096-0-8 Słowo wstępne Praca przedstawia wybór zagadnień

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie rozdziału 3

Uzupełnienie rozdziału 3 Uzupełnienie rozdziału 3 Załącznik nr 1 do WKJK WIŚiB PCz Uzupełnienie rozdziału 3 3.1. Budynki i sale dydaktyczne SALE DYDAKTYCZNE Sale wykładowe wyposażone są w nowoczesną aparaturę audiowizualną oraz

Bardziej szczegółowo

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 ORGANIZOWANA PRZEZ WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA I RADĘ DOKTORANTÓW UEP KOMUNIKATY Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2011 Komitet Organizacyjny Sesji Sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII

ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII ZASTOSOWANIA SPEKTROMETRII MAS W CHEMII ORGANICZNEJ I BIOCHEMII WYKŁAD I PODSTAWY SPEKTROMETRII MAS Prof. dr hab. Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN Warszawa ZAKRESY PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2012/ Kraków, grudzień 2012 Raport Nr 2055/Ch Zarys metod

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Wykład - 4 V rok fizyki Semestr zimowy Plan:. Mikroskopia - mikroskopy optyczne (zasada działania, wady) - mikroskop

Bardziej szczegółowo

UDOSKONALONY SPEKTROMETR MASOWY

UDOSKONALONY SPEKTROMETR MASOWY E 2 M UDOSKONALONY SPEKTROMETR MASOWY OPIS PRZYRZĄDU 1/7 Opis E 2 M jest mobilnym, kompaktowym i odpornym systemem GC/MS do szybkiego i niezawodnego identyfikowania i określania stężenia substancji organicznych

Bardziej szczegółowo

Ana n l a i l za z a i ns n tru r men e t n al a n l a

Ana n l a i l za z a i ns n tru r men e t n al a n l a Analiza instrumentalna rok akademicki 2014/2015 wykład: prof. dr hab. Ewa Bulska prof. dr hab. Agata Michalska Maksymiuk pracownia: dr Marcin Wojciechowski Slide 1 Analiza_Instrumentalna: 2014/2015 Analiza

Bardziej szczegółowo

Life Science, Biotechnologia Rozwój projektu leku / Stacje przygotowania próbek

Life Science, Biotechnologia Rozwój projektu leku / Stacje przygotowania próbek Rozwój projektu leku / Stacje przygotowania próbek Stacje przygotowania próbek, Zephyr Zephyr są nastołowymi, 96- kanałowymi lub 384-kanałowymi stacjami przygotowania próbek, sterowanymi przez oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne

Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne Katarzyna Znajdek promotor prof. dr hab. inż. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Trwałość cilazaprilu w fazie stałej

Trwałość cilazaprilu w fazie stałej UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII FARMACEUTYCZNEJ Rozprawa doktorska Trwałość cilazaprilu w fazie stałej Sylwia Katarzyna Paszun Promotor: dr hab. Beata Jadwiga Stanisz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania WYDZIAŁ CHEMICZNY PLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa SPRAWZDANIE KŃCWE z wykonania zadania Zagospodarowanie odpadów poli(tereftalanu etylenu) (PET) pochodzących z butelek po napojach

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIAR. państwowe wzorce jednostek miar laboratoria wzorcujące prawna kontrola metrologiczna towary paczkowane probiernictwo

URZĄD MIAR. państwowe wzorce jednostek miar laboratoria wzorcujące prawna kontrola metrologiczna towary paczkowane probiernictwo INFORMATOR GŁO WNY URZĄD MIAR Mierzymy dla Wszystkich od 1919 r. państwowe wzorce jednostek miar laboratoria wzorcujące prawna kontrola metrologiczna towary paczkowane probiernictwo SPIS TREŚCI 3 4 5 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE DO SERWISOWANIA KLIMATYZACJI. Wykrywanie nieszczelności. Płukanie układów klimatyzacji

WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE DO SERWISOWANIA KLIMATYZACJI. Wykrywanie nieszczelności. Płukanie układów klimatyzacji WAECO AirCon Service WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE DO SERWISOWANIA KLIMATYZACJI 2014 / 2015 LOW EMISSION SZYBKI, EKONOMICZNY, PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA SERWIS KLIMATYZACJI YEARS Stacje do serwisowania klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie Laboratorium

Wyposażenie Laboratorium Wyposażenie Laboratorium 2012/2013 www.merazet.pl O firmie Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu najnowszy Katalog aparatury laboratoryjnej oferowanej przez MERAZET S.A. Znajdą w nim Państwo najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia

OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia OPTYKA BIOMEDYCZNA Wybrane zagadnienia Redakcja Halina Podbielska Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 011 Książka powstała pod auspicjami Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG

Częśd I. prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Częśd I prof. dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykłady: poniedziałek, godz. 19:00-21:00 Aud.

Bardziej szczegółowo