Protokoły do chmur. May 11, 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokoły do chmur. May 11, 2015"

Transkrypt

1 KSEM WETI PG May 11, 2015

2 Co to jest chmura obliczeniowa? obliczeniowa - pojęcie abstrakcyjne w rozproszonym przetwarzaniu danych Cechy: Współdzielenie zasobów (Multitenancy) Wysoka skalowalność (Massive scalability) - skalowanie działania dla wielu systemów oraz wykorzystania zasobów Elastyczność - użytkownik może zwiększać lub zmniejszać swoje zasoby obliczeniowe na żądanie Pay as you go - użytkownik płaci za zasoby (i czas) rzeczywiście wykorzystane Samozaopatrzenie (Self-provisioning) w zasoby - użytkownik sam decyduje o zasobach, których potrzebuje Od kolektywnej mocy połączonych komputerów odróżnia ją fakt, że istnieje nie po to, by rozwiązać problem, lecz po to, by zaspokoić potrzeby użytkowników, którzy np. chcą mieć dostęp do swoich danych i narzędzi z dowolnego miejsca na świecie.

3 Outline

4 Framework SPI SPI - akronim trzech podstawowych rodzajów usług w chmurze obliczeniowej: software-as-a-service (SaaS), platform-as-a-service (PaaS), infrastructure-as-a-service (IaaS). źródło: Cloud Security and Privacy, Shahed Latif, Subra Kumaraswamy, Tim Mather Publisher, O Reilly Media, Inc. Release Date: September 2009

5 Software-As-a-Service Model SaaS: użytkownik wypożycza oprogramowanie w ramach subskrypcji lub płacąc za każde użycie (operational expense, OpEx). w niektórych przypadkach usługi są bezpłatne użytkownik korzysta z aplikacji za pomocą każdego urządzenia, które potrafi się autoryzować (posiada przeglądarkę) Tradycyjne podejście: instalacja oprogramowania na własnej maszynie i zapłata za licencję (capital expense, CapEx) opłata za support użytkownik sam dba o kompatybilność systemu operacyjnego i zgodność z warunkami licencji

6 Platform-As-a-Service Model PaaS: użytkownik (programista) korzysta ze środowiska wytwarzania aplikacji w chmurze Zalety: narzędzia standardy kanały dystrybucji i płatności szybkie rozpowszechnianie produktów, niski koszt wytwarzania aplikacji i wejścia na rynek. programista buduje aplikacje bez instalowania narzędzi na własnych maszynach programista nie musi być ekspertem! PaaS to odmiana SaaS - wypożyczaną usługą jest środowisko wytwarzania aplikacji (a w nim predefiniowane bloki kodu, z których użytkownik składa własne aplikacje)

7 Platform-As-a-Service PaaS dostarcza: serwer aplikacji bazę danych wirtualną maszynę miejsce przechowywania danych PaaS narzuca: logikę biznesową framework do tworzenia aplikacji

8 Infrastructure-As-a-Service Model IaaS: użytkownik płaci za ilość mocy obliczeniowej, miejsce na dysku i inne rzeczywiście zużywane zasoby użytkownik nie musi dbać o szczegóły infrastruktury: lokalizację, zarządzanie danymi, skalowanie, bezpieczeństwo, backup. Cechy modelu Iaas: skalowalność: wykorzystywane zasoby mogą się zmieniać w zależności od bieżących wymagań, niemal w czasie rzeczywistym pay-as-you-go: użytkownik kupuje dokładnie taką ilość zasobów infrastruktury, jaką aktualnie potrzebuje best-of-breed: dostęp do najlepszych technologii za ułamek kosztów

9 Framework SPI źródło: Cloud Security and Privacy, Shahed Latif, Subra Kumaraswamy, Tim Mather Publisher, O Reilly Media, Inc. Release Date: September 2009

10 - zalety Niski koszt inwestycji i utrzymania produktu (również - zakończenia produkcji) Niski koszt złej estymacji zasobów wymaganych w fazie tworzenia, testowania i produkcji Otwarte standardy. Open source = oprogramowanie podlegające licencji publicznej, pozwalającej użytkownikowi zarówno na użycie jak i na modyfikację oprogramowania. Konsekwencją jest ciągły rozwój rozwiązań open source. Stabilność. Właściciele chmur inwestują duże ilości ludzkiej pracy i pieniędzy w rozwój wysoce stabilnego środowiska. Użytkownik może ufać, że chmura ma: ograniczoną liczbę błędów, wysoką odporność dzięki klastrom, zdolność ciągłego rozwoju rozwiązań zapewniających stabilność.

11 Kto korzysta z chmur obliczeniowych? Użytkownicy indywidualni przechowywanie poczty, zdjęć, muzyki przechowywanie informacji (personalnych) w sieciach społecznościowych mapy, nawigacja GPS tworzenie stron www współpraca (np. Google Sites) Użytkownicy biznesowi rozwój aplikacji biznesowych rozwój stron internetowych (reklama) sprzedaż poprzez dedykowane serwisy (ebay) reklamy w wyszukiwarkach internetowych zarządzanie finansami w bankowości internetowej narzędzia biurowe

12 Kto korzysta z chmur obliczeniowych? Start-up y, małe przedsiębiorstwa outsourcing insfrastruktury IT, kluczowej dla wprowadzenia produktu na rynek skalowalność w wielu przypadkach - pionierskie wykorzystanie chmur obliczeniowych Duże przedsiębiorstwa/korporacje narzędzia wspierania produktywności pracowników (wyszukiwarki wiedzy, travel service ) narzędzia wspierania działów HR i oceny pracowników narzędzia wspierania kluczowych działów: sprzedaży, zarządzania dokumentacją, pozyskiwania surowców, logistyki (dane wrażliwe!)

13 Własność i kontrola w chmurze źródło: Cloud Security and Privacy, Shahed Latif, Subra Kumaraswamy, Tim Mather Publisher, O Reilly Media, Inc. Release Date: September 2009

14 Przykład - Google Google App Engine - platform-as-a-service (PaaS) budowa i hosting aplikacji internetowych w infrastrukturze Google obsługiwane języki programowania: Python i Java. usługa jest darmowa, dopóki aplikacja nie korzysta z zasobów Google powyżej limitu (objętość danych, przepływność, cykle CPU) Google Apps - software-as-a-service (SaaS) korzystanie z aplikacji biurowych: Gmail, Google Calendar, Talk, Docs i inne. wersja standardowa jest darmowa (jak konto Gmail)

15 Google - przypadki użycia Use case: Komunikacja opis: firmowa poczta i kalendarz bez tworzenia infrastruktury wewnątrz firmy usługa: Gmail, Google Calendar Use case: Bezpieczna poczta opis: zabezpieczenie instniejącego systemu pocztowego bez tworzenia infrastruktury wewnątrz firmy; filtracja spamu, wirusów i innych zagrożeń usługa: Google Security Use case: przechowywanie poczty i legal discovery for existing systems Organizations can leverage Google Apps for managing retention with a searchable archive so that they can locate quickly in the event of legal discovery without the investment and maintenance of hardware and software. usługa: Google Archiving and Discovery

16 Google - przypadki użycia Use case: Współpraca opis: wspólny dostęp do narzędzi i dokumentów biurowych bez instalacji dodatkowego oprogramowania na lokalnych maszynach lub serwerach usługa: Google Docs, Google Drive, Google Sites Use case: Tworzenie aplikacji opis: tworzenie aplikacji w języku Java lub Python bez inwestowania w infrastrukturę (programową i sprzętową) na maszynach lokalnych usługa: Google App Engine

17 Outline

18 - architektura zorientowana na usługi (Service-Oriented Architecture) koncepcja tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk stawia się na definiowanie usług, które spełnią wymagania użytkownika. obejmuje zestaw metod organizacyjnych i technicznych mający na celu powiązanie biznesowej strony organizacji z jej zasobami informatycznymi. logika biznesowa jest rozbita pomiędzy wiele rozproszonych komponentów usługowych, koordynowanych przez centralną aplikację sterującą. komponenty usługowe są implementowane i udostępniane przez niezależne podmioty, nazywane dostawcami usług (Service Providers). Łączność pomiędzy aplikacją sterującą a komponentami usługowymi odbywa się za pośrednictwem sieci Internet.

19 Web Services Usługa internetowa (ang. web service) Realizowana programistycznie usługa świadczona poprzez sieć telekomunikacyjną, a w tym sieć komputerową, w szczególności przez Internet. Składnik oprogramowania, niezależny od platformy sprzętowej oraz implementacji, dostarczający określonej funkcjonalności. Komunikacja pomiędzy aplikacjami w środowiskach heterogenicznych i rozproszonych. Web serwisy oferują - w różnym stopniu - ujednolicenie komunikacji bez względu na zastosowane w aplikacji technologie. Dane przekazywane są zazwyczaj za pomocą protokołu HTTP i z wykorzystaniem XML.

20 Web Services Sposby realizacji: zdefiniowana za pomocą języka opisu usług (WSDL). Dokument WSDL (Web Service Description Language) zawiera wszelkie informacje niezbędne do wykorzystania danej usługi webowej, w tym listę dostępnych operacji, ich parametry oraz stosowane typy danych opublikowana i wyszukana w rejestrze usług za pomocą standardowego mechanizmu, np. UDDI wywołana zdalnie przez zdefiniowany interfejs jest częścią innych usług internetowych

21 Web Services źródło:

22 P P (Simple Object Access Protocol) protokół komunikacyjny, wykorzystujący XML do kodowania wywołań i (najczęściej) protokołów HTTP do ich przenoszenia (metoda POST). Zorientowany na obiekty. Zapytanie klienta źródło: Odpowiedź źródło:

23 REST REST (REpresentational State Transfer) - styl architektury oprogramowania; zbiór zaleceń i najlepszych praktyk do tworzenia skalowalnych usług sieciowych. Alternatywa dla P Przedstawiony w roku 2000 przez jednego z twórców protokołu HTTP - Roya Fieldinga REST = zasób (obiekt/resource, URL) + reprezentacja (URI - Uniform Resource Identifier) Każdy zasób (lub dowolny podzbiór) może znajdować się na innym hoście Zasób może być reprezentowany jako wynik typu XML, JSON, Image i inne. RESTful Webservices (RESTful web API) - usługi sieciowe zaimplementowane na bazie protokołu HTTP i głównych zasad wzorca REST. Metody HTTP: GET, POST, PUT, DELETE

24 REST vs P źrodło:

25 Outline

26 Elementy chmury Urządzenia dostępowe - domowe PC, firmowe PC, urządzenia przenośne, systemy wbudowane (w tym sprzęt RTV/AGD) Przeglądarki internetowe - dostęp do informacji i aplikacji Szybkie łącze, szerokopasmowy dostęp do internetu Centra danych i farmy serwerów (data centers and server farms) Urządzenia przechowujące dane (storage devices) - DASD (direct access storage device) zostały zastąpione SAN (storage area networks). Oprogramowanie SAN (DASD) zarządza wieloma urządzeniami do przechowywania danych i udostępnia potrzebną ilość miejsca na żądanie. Techniki wirtualizacji - abstrakcja zasobów obliczeniowych (CPU, dysk, pamięć, sieć, baza danych, stos aplikacji); writualizuje się: systemy operacyjne (VMware, Xen, DropBox, Docker), systemy przechowywania danych (NAS, SAN) bazy danych i aplikacje (Apache Tomcat, JBoss, Oracle App Server, WebSphere).

27 Technologie - API API (application programming interface) - umożliwia użytkownikowi programową kontrolę nad zasobami i usługami w chmurze źródło: Cloud Security and Privacy, Shahed Latif, Subra Kumaraswamy, Tim Mather Publisher, O Reilly Media, Inc. Release Date: September 2009

28 Technologie - API Do komunikacji w architekturze REST wystarczą zapytania protokołu HTTP: GET, POST, PUT, i DELETE API definiuje: format danych przesyłanych w zapytaniach (np. JSON) listę poleceń wysyłanych do chmury i spodziewanych odpowiedzi Każda chmura ma swoje własne, unikatowe API -> aplikacje (klienci chmury) nie są przenośne między chmurami Serializacja - przekształcenie obiektów (instancji klas) do postaci strumienia bajtów, z zachowaniem aktualnego stanu obiektu. Serializowany obiekt może zostać utrwalony w pliku dyskowym, przesłany do innego procesu lub innego komputera poprzez sieć. Deserializacja = proces odwrotny

29 API - JSON JSON - JavaScript Object Notation - tekstowy format wymiany danych, bazujący na języku JavaScript. Pomimo nazwy JSON jest formatem niezależnym od konkretnego języka. Wiele języków programowania obsługuje format JSON przez dodatkowe pakiety lub biblioteki (m.in. C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, PHP, Python, Ruby) Dane w formacie JSON są pobierane z serwera jako tekst (kodowany za pomocą UTF-8) przy wykorzystaniu obiektu XMLHttpRequest języka JavaScript, a następnie przekształcane w obiekt.

30 API - JSON

31 API - JSON Komunikat JSON - literał obiektu języka Javascript (tablica asocjacyjna). Wszystkie dane są zmiennymi (nie stanowią kodu wykonywalnego) a nazwy składników (właściwości) obiektów są otoczone cudzysłowami. Możliwe wartości: string (napis otoczony cudzysłowem), number (liczba typu double), stała: false, null, true, tablica złożona z powyższych elementów obiekt Obiekty i tablice mogą być dowolnie zagnieżdżane. Przykład:

32 - IAM IAM = Identity and Access Management źródło: Cloud Security and Privacy, Shahed Latif, Subra Kumaraswamy, Tim Mather Publisher, O Reilly Media, Inc. Release Date: September 2009

33 Uwierzytelnianie Uwierzytelnianie (authentication) - czy użytkownik jest tym, za kogo się podaje? Proces składa się z dwóch etapów: Identyfikacja (identification) podmiot deklaruje swoją tożsamość (identity). w rozmowie telefonicznej z centrum obsługi banku klient deklaruje swoje dane (bank jest stroną ufającą); w procesie logowania do serwera użytkownik wpisuje nazwę (login) (serwer jest stroną ufającą); podczas połączenia przeglądarki z serwerem SSL, ten ostatni przedstawia certyfikat X.509 zawierający jego nazwę (przeglądarka jest stroną ufającą).

34 Uwierzytelnianie Uwierzytelnianie właściwe strona ufająca stosuje odpowiednią technikę uwierzytelniania (authentication mechanism) w celu weryfikacji zadeklarowanej wcześniej tożsamości. personel banku prosi o podanie ustawionego wcześniej hasła telefonicznego, daty urodzenia, nazwiska panieńskiego matki; suma poprawnych odpowiedzi daje wysokie prawdopodobieństwo, że dana osoba jest tą, za którą się podaje; serwer prosi użytkownika o wpisanie hasła (lub wskazanie pliku klucza) i weryfikuje jego zgodność z wcześniej ustawioną wartością; przeglądarka weryfikuje podpis cyfrowy złożony pod certyfikatem serwera przez urząd certyfikacji, któremu ufa. Lightweight Directory Access Protocol [LDAP] - weryfikuje listy uwierzytelniające (credentials) klienta, w których występuje unikalny identyfikator użytkownika (Client ID), przypisany do niego jako pracownika lub klienta chmury.

35 Metody uwierzytelniania Dokumenty papierowe podpisy, pieczęcie, parafowanie, znak wodny (metody), poświadczenie notarialne (protokół); Osoby i inne istoty żywe zabezpieczenie biometryczne, dokument tożsamości, hasło, karta elektroniczna (smart card), biochip, token (generator kodów); Wiadomości i dokumenty elektroniczne - podpis cyfrowy, kod uwierzytelniania wiadomości (message authentication code); Podmioty w komunikacji elektronicznej metody oparte na dowodzie posiadania hasła (kryptografia symetryczna) lub klucza prywatnego (kryptografia asymetryczna), hasło jednorazowe.

36 Metody uwierzytelniania Funkcjonalna klasyfikacja metod uwierzytelniania coś co wiesz (something you know) informacja będąca w wyłącznym posiadaniu uprawnionego podmiotu, na przykład hasło lub klucz prywatny; coś co masz (something you have) przedmiot będący w posiadaniu uprawnionego podmiotu, na przykład klucz (do zamka) lub token (generator kodów); coś czym jesteś (something you are) metody biometryczne.

37 Autoryzacja Autoryzacja (authorization) proces nadawania podmiotowi uprawnień do danych System operacyjny sprawdza uprawnienia zalogowanego (uwierzytelnionego) użytkownika do pliku na podstawie jego atrybutów w systemie plików Użytkownik bankowości internetowej, który zalogował się (uwierzytelnił) za pomocą loginu i hasła, autoryzuje przelew za pomocą podpisu cyfrowego składanego za pomocą hasła jednorazowego Zapora sieciowa równocześnie uwierzytelnia i autoryzuje dostęp do portu serwera na podstawie adresu IP klienta

38 Standardy i specyfikacje IAM - SAML SAML - Security Assertion Markup Language protokół zatwierdzony przez OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) język do wymiany danych weryfikacyjnych i autoryzacyjnych pomiędzy domenami wykorzystywany do pośredniczenia w uwierzytelnianiu i automatycznego przekazywania między systemami i aplikacjami informacji o uprawnieniach użytkowników bazuje na standardzie XML klienci - firmy i organizacje rozwiązuje problem: jak uniknąć duplikowania tożsamości? (wielokrotnego logowania do stron www)

39 Standardy i specyfikacje IAM - SAML Figure: źródło: Cloud Security and Privacy, Shahed Latif, Subra Kumaraswamy, Tim Mather Publisher, O Reilly Media, Inc. Release Date: September 2009

40 Standardy i specyfikacje IAM - SAML Przykład: 1. Użytkownik chce sie połączyć z Gmail 2. Google generuje żądanie uwierzytelnienia SAML 3. Google wysyła przekierowanie do przeglądarki użytkownika. URL zawiera zakodowane żądanie uwierzytelnienia SAML 4. Firmowa usługa ldp dekoduje żądanie SAML i uwierzytelnia użytkownika (prosi o list uwierzytelniający lub sprawdza ciasteczka). 5. ldp generuje zakodowaną odpowiedź SAML zawierającą nazwę użytkownika (username) i podpisuje ją kluczem publicznym oraz prywatnym. 6. ldp przekazuje odpowiedź SAML do przeglądarki użytkownika a ta przekierowuje ją do Google Assertion Consumer Service (ACS) 7. Google ACS weryfikuje odpowiedź SAML kluczem publicznym. Jeśli weryfikacja jest pozytywna, ACS przekierowuje przeglądarkę użytkownika do docelowego adresu (Gmail). 8. Użytkownik loguje się do Gmail.

41 Standardy i specyfikacje IAM - SPML SPML - Service Provisioning Markup Language protokół zatwierdzony przez OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) wykorzystywany do automatycznego przekazywania między systemami informacji o koncie użytkownika bazuje na standardzie XML klienci - firmy i organizacje rozwiązuje problem: jak przekazywać informację o koncie użytkownika między chmurami? umożliwia automatyczne tworzenie kont nowych użytkowników w czasie rzeczywistym

42 Standardy i specyfikacje IAM - XACML XACML - exensible Access Control Markup Language zatwierdzony przez OASIS język opisu kontroli dostępu. bazuje na XML klienci - firmy i organizacje definiuje model polityki kontroli dostępu oraz protokół żądań i odpowiedzi w komunikacji podmiotu z jednostką decyzyjną umożliwia jednolitą politykę kontroli dostępu dla różnych platform i usług rozwiązuje problem: jak przekazywać informację o uprawnieniach użytkowników między chmurami?

43 Standardy i specyfikacje IAM - XACML źródło: Cloud Security and Privacy, Shahed Latif, Subra Kumaraswamy, Tim Mather

44 Standardy i specyfikacje IAM - oauth oauth - standard uwierzytelniania i autoryzacji rozwiązuje problem: jak autoryzować dostęp usługi X do danych w usłudze Y bez ujawniania listów uwierzytelniających (credentials), np. loginu i hasła? pozwala użytkownikom dzielić swoje prywatne zasoby (np. zdjęcia, filmy, kontakty) przechowywane na jednej stronie z inną stroną bez konieczności zagłębiania się w obsługę ich poświadczeń, dostarczając zazwyczaj nazwę użytkownika oraz token (hasło jednorazowe). Token taki pozwala na dostęp do określonej strony dla konkretnych zasobów oraz na określony czas. umożliwia to użytkownikowi na udzielenie dostępu stronom trzecim do informacji przechowywanych u innego dostarczyciela usług bez konieczności współdzielenia praw dostępu, bądź udzielenia pełnego dostępu do danych. protokoł otwarty

45 Standardy i specyfikacje IAM - OpenID OpenID - otwarty standard rozproszonego uwierzytelnienia i dystrybucji tożsamości użytkowników w usługach webowych. OpenID rozwiązuje problem dystrybucji składników tożsamości użytkownika pomiędzy wieloma serwisami webowymi. Zamiast zakładać niezależne konta w każdym z serwisów, użytkownik zakłada jedno konto na serwerze OpenID, zapisując tam swoje dane osobowe i uzyskując identyfikator OpenID. OpenID używany jest przez klientów indywidualnych; niemal nie funkcjonuje w firmach i instytucjach

46 Google GData Google opracowała hybrydową wersję OpenID i OAuth (GData API), redukując liczbę akcji potrzebnych do uwierzytelnienia i autoryzacji źródło: Cloud Security and Privacy, Shahed Latif, Subra Kumaraswamy, Tim Mather Publisher, O Reilly Media, Inc. Release Date: September 2009

47 Google Data 1. Aplikacja webowa prosi usługę Google Authorization o token dla usługi Google 2. Google sprawdza, czy aplikacja jest zarejstrowana i zwraca nieautoryzowany token 3. Aplikacja webowa kieruje użytkownika na stronę autoryzacyjną Google, przekazując nieautoryzowany token 4. Użytkownik loguje się do konta Google i zgadza się (bądź nie) na ograniczony dostęp aplikacji webowej do usługi Google (poprzez jego konto) 5. Jeśli użytkownik zgodził się, usługa Google Authorization przekierowuje go na stronę aplikacji webowej (wraz z autoryzowanym tokenem). 6. Aplikacja webowa wysyła do Google Authorization żądanie wymiany autoryzowanego tokena na token dostępu. 7. Google Authorization weryfikuje żądanie i zwraca token dostępu. 8. Aplikacja webowa wysyła do usługi Google zapytanie podpisane tokenem dostepu. 9. Usługa Google ropoznaje token i udziela dostępu do danych.

48 Gdata-python-client Google Data (Gdata) - Biblioteka Python do komunikacji z dyskiem Google źródło: https://code.google.com/p/gdata-python-client/downloads/list instalacja: cd gdata sudo python setup.py install przykład - obsługa arkusza kalkulacyjnego Google (Google Sheet) cd gdata /samples/spreadsheets spreadsheetexample.py

49 Gdata-python-client 1. Instrukcja rejestracji nowego klienta (projektu) w Google Developers Console: https://developers.google.com/api-clientlibrary/python/samples/samples 2. Autoryzacja: Potrzebne biblioteki Python: httplib2: https://code.google.com/p/httplib2/downloads/list google.appengine.api: https://cloud.google.com/appengine/downloads pakiety: python-memcache, oauth2client

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft 1. Prelegenci Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft Paweł Kowalski, Integrity Solutions, główny inżynier ds. chmury, serwerów Exchange i zarządzania

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 5.11.2014 Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Projekt realizowany będzie w okresie 01.11.2014 r. - 15.10.2015 r. Realizacja inwestycji podzielona

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR PAK vol. 59, nr 1/2013 73 Krzysztof BILLEWICZ Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej jest częścią projektu Praktyczne aspekty realizacji koncepcji

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 2 Przegląd platform cloud computing

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 2 Przegląd platform cloud computing Architektura chmur i wirtualizacja Wykład 2 Przegląd platform cloud computing Zawartość Dostępne platformy Przykłady 2 Platformy Platformy Cloud computing ma olbrzymi potencjał komercyjny. Zgodnie badaniem

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie otwartych technologii informatycznych do budowy aplikacyjnej infrastruktury Smart Grids

Zastosowanie otwartych technologii informatycznych do budowy aplikacyjnej infrastruktury Smart Grids Michał PUDEŁKO 1, Waldemar SKOMUDEK 2 CROSS sp. z o.o., 45-061 Opole, ul. Katowicka 39 (1) Politechnika Opolska, Katedra Zarządzania Projektami, 45-067 Opole, ul. Ozimska 75 (2) Zastosowanie otwartych

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1.

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1. Spis treści 1. Wstęp...4 1.1. Cel i Zakres Pracy...4 1.3. Struktura pracy... 5 2. Aplikacje Webowe... 6 2.1. Historia... 6 2.3. Web 2.0...8 2.4. RIA... 9 2.5. Perspektywy...9 3. Architektura Aplikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej powstało w ramach projektu Praktyczne aspekty realizacji

Bardziej szczegółowo

1. MECHANIZMY MIĘDZYPROCESOWE APLIKACJI DZIAŁAJĄCYCH CLOUD I LOKALNIE. Cloud computing. Rys. 1. Praca w chmurze i poza chmurą

1. MECHANIZMY MIĘDZYPROCESOWE APLIKACJI DZIAŁAJĄCYCH CLOUD I LOKALNIE. Cloud computing. Rys. 1. Praca w chmurze i poza chmurą Cloud computing Czym jest praca w chmurze? Praca w chmurze obliczeniowej oznacza pracę z aplikacjami lub usługami, udostępnianymi przez internet, w odróżnieniu od tradycyjnych aplikacji instalowanych lokalnie

Bardziej szczegółowo

070 USŁUGI W SIECI. Prof. dr hab. Marek Wisła

070 USŁUGI W SIECI. Prof. dr hab. Marek Wisła 070 USŁUGI W SIECI Prof. dr hab. Marek Wisła Usługi sieciowe Internet jest również zbiorem programów umożliwiających świadczenie użytkownikom różnorakich usług komunikacyjnych pozwalających na przepływ

Bardziej szczegółowo

Problematyka bezpieczeństwa usług Web Services

Problematyka bezpieczeństwa usług Web Services Problematyka bezpieczeństwa usług Web Services Witold Andrzejewski, Maciej Zakrzewicz Wydział Informatyki i Zarzadzania Politechnika Poznańska ul. Piotrowo 2 60-965 Poznań {wandrzejewski, mzakrzewicz}@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty Cloud Computing

Prawne aspekty Cloud Computing Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji Kierunek: Prawo Ewa Molenda Nr albumu: 1019292 Prawne aspekty Cloud Computing Opiekun pracy magisterskiej: Prof. dr hab. Ewa Nowińska Instytut Prawa

Bardziej szczegółowo