GDAŃSK PRZYJAŹN ŻYDOWO KIERZKOWO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GDAŃSK PRZYJAŹN ŻYDOWO KIERZKOWO"

Transkrypt

1 BUDOWA DWUTOROWEJ LINII 400 kv GDAŃSK PRZYJAŹN ŻYDOWO KIERZKOWO Folder informacyjny Inwestor: Inżynier kontraktu: Wykonawca inwestycji:

2 Kto jest kim w inwestycji? Inwestor PSE S.A. spółka należąca do Skarbu Państwa są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce, co oznacza, że zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiadają za ruch sieciowy w systemie przesyłowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi, sąsiednimi systemami elektroenergetycznymi. PSE S.A. są właścicielem ponad km linii oraz 101 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. Zakres i formę działalności PSE S.A. określono w ustawie Prawo energetyczne (Ustawa z 10 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997, nr 54, poz. 348). Inżynier kontraktu PSE Inwestycje S.A. spółka, należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów). Wykonawca Aldesa Nowa Energia sp. z o.o. to polski oddział jednej z największych międzynarodowych firm inżynieryjno-budowlanych. Wywodzi się z Hiszpanii, działa m.in. w Stanach Zjednoczonych, Rumunii, Meksyku, Gwatemali i Indiach, zatrudniając na całym świecie ok pracowników. W Polsce spółka zaangażowana jest w dwa duże kontrakty: infrastrukturalny i energetyczny. Aldesa Nowa Energia sp. z. o.o. została wybrana przez PSE S.A. na drodze przetargu publicznego na wykonanie dwutorowej linii 400 kv Gdańsk Przyjaźń Żydowo Kierzkowo. Firma odpowiedzialna jest za kompleksową realizację inwestycji.

3 Szanowni Państwo, Priorytetem działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Sieć przesyłowa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. W ciągu najbliższych lat planowana jest jej rozbudowa, zarówno z uwagi na konieczność zapewnienia niezawodnej pracy systemu przesyłowego, jak i możliwości przyłączenia nowych źródeł wytwórczych oraz wyprowadzenia z nich mocy. Dotyczy to również przyłączania odnawialnych źródeł energii (farm wiatrowych czy fotowoltaicznych). Realizacja wielu inwestycji będzie miała miejsce w północno - wschodniej część Polski, która obecnie charakteryzuje się najmniejszą w kraju gęstością sieci przesyłowej. Jest to sytuacja niekorzystna nie tylko w kontekście potrzeb rozwijającej się energetyki lokalnej, ale także bezpieczeństwa energetycznego regionu. Rozbudowa systemu jest zatem niezbędna dla zwiększenia pewności zasilania, zmniejszenia zagrożenia przeciążeniami linii oraz dla poprawy jakości energii dostarczanej do odbiorców. Jednym z takich przedsięwzięć, które stworzy nowe możliwości dla rozwoju gospodarczego regionów, podnosząc jednocześnie ich atrakcyjność inwestycyjną, jest realizowana na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego budowa linii 400 kv na trasie Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo. PSE, jako Operator Systemu Przesyłowego, prowadzi inwestycje infrastrukturalne według najwyższych standardów europejskich, potwierdzonych przyznanymi certyfikatami, w tym certyfikatem Systemu Zarządzania Środowiskowego. Naszą intencją jest, aby każdy projekt był realizowany z poszanowaniem opinii społeczności lokalnej, w sposób do minimum ograniczający ingerencję w otoczenie. Szanowni Państwo, Aldesa Nowa Energia to jedna z największych firm inżynieryjno-budowlanych, wywodząca się z Hiszpanii. Mamy ponad 40-letnie doświadczenie w realizacji dużych kontraktów budowlanych na całym świecie. W Polsce działamy od 2007 roku, realizując głównie duże kontrakty infrastrukturalne i energetyczne. Aldesa Nowa Energia została wybrana w przetargu PSE S.A. na budowę dwutorowej linii 400 kv Gdańsk Przyjaźń Żydowo Kierzkowo. Jesteśmy odpowiedzialni za kompleksową realizację inwestycji, w tym za procedury planistyczne w gminach i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Dysponując wiedzą, bogatym doświadczeniem, kadrą wysoko wykwalifikowanych fachowców oraz odpowiednim zapleczem technicznym, z pełną odpowiedzialnością podejmujemy się realizacji tego niezwykle ważnego dla Pomorza przedsięwzięcia. Zdajemy sobie sprawę, że skala oraz charakter projektu wymagają wielkiej staranności i otwartości na dialog ze społecznością lokalną. Dołożymy wszelkich starań, aby projekt przebiegał w zgodzie z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa. Będziemy informować Państwa o przebiegu działań inwestycyjnych i odpowiadać na wszystkie pytania. Mam nadzieję, że realizowany przez nas projekt spotka się z pozytywnym przyjęciem, a zakończona z powodzeniem inwestycja będzie służyć dobru ogółu. Miguel Ortega Dyrektor Generalny Aldesa Polska sp. z o.o. Jestem przekonany, że przy współpracy zarówno władz samorządowych, jak i mieszkańców gmin, przez teren których przechodzi trasa linii 400 kv Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo, inwestycja zostanie zrealizowana z sukcesem i linia przez wiele lat będzie służyła rozwojowi gospodarczemu regionu i poprawie standardu życia całej społeczności lokalnej. Henryk Majchrzak Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Budowa dwutorowej linii 400 kv Gdańsk Przyjaźń Żydowo Kierzkowo 1

4 SPIS TREŚCI Krajowy System Elektroenergetyczny s. 3 Jakie są korzyści wynikające z budowy linii? s. 4 Pomorze potrzebuje nowej linii elektroenergetycznej s. 5 Jak wyznacza się trasę linii? s. 6 Etapy przygotowania inwestycji s. 7 Rozwiązania konstrukcyjne linii s. 8 Konsultacje s. 9 Zabezpieczenie interesów właścicieli gruntów s Dbałość o środowisko naturalne s. 12 Bezpieczeństwo i zdrowie ponad wszystko s Fakty i mity s. 16 Czy wiesz, że? s. 16 Jesteśmy do Państwa dyspozycji s Budowa dwutorowej linii 400 kv Gdańsk Przyjaźń Żydowo Kierzkowo

5 Krajowy System Elektroenergetyczny Co to jest KSE? Na Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) składają się urządzenia do rozdziału, przesyłu i wytwarzania energii elektrycznej, połączone w system umożliwiający dostawy do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz obiektów użyteczności publicznej w całej Polsce. Co ważne, w sposób ciągły i nieprzerwany. Głównymi elementami KSE są linie o napięciach 400 kv i 220 kv oraz stacje elektroenergetyczne. W jakim stanie jest polski system przesyłowy? Większość linii przesyłowych w Polsce zostało wybudowanych w latach 60. ubiegłego wieku. Ich stan oraz rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną sprawiają, że statystyczny Polak zmaga się z przerwami w dostawach prądu aż 400 minut rocznie, podczas gdy Niemiec kilkanaście minut, a Duńczyk zaledwie kilka minut. Zapotrzebowanie na energię elektryczną jest coraz większe, co wymaga również zwiększania przepustowości sieci, to znaczy powiększania ich możliwości przesyłowych. Czy można poprawić sytuację? Tak. Stan KSE może ulec poprawie dzięki modernizacji obecnych i budowie nowych linii. System będzie stabilny, zmniejszy się ryzyko awarii i przerw w dostawach prądu. Zwiększenie przepustowości osiągnąć można np. przez zwiększenie napięcia linii z 220 kv do 400 kv lub zwiększenie obciążalności prądowej przewodów. Zastępowanie eksploatowanych dotychczas linii 220 kv nowymi o napięciu 400 kv pozwala także na znaczące oszczędności. Podczas przesyłu energii elektrycznej z elektrowni do odbiorcy występują bowiem straty sieciowe, które są tym mniejsze, im wyższe jest napięcie linii. Największe, 10 - procentowe straty, powstają w sieciach o napięciach od 0,4 kv do 110 kv. Straty w sieci 400 kv są najmniejsze i wynoszą zaledwie 1,83 proc. Kto jest odpowiedzialny za polski system przesyłowy? Zadanie modernizacji obecnych i budowy nowych linii realizują Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Operatora Krajowego Systemu Przesyłowego. Budowa dwutorowej linii 400 kv Gdańsk Przyjaźń Żydowo Kierzkowo 3

6 Co będziemy z tego mieli? Przebieg dwutorowej linii 400 kv Budowa nowej linii przesyłowej będzie miała wymiar ogólnopolski, regionalny, jak i lokalny. Rozwój sieci Budowa umożliwi rozwój sieci dystrybucyjnych w skali całego regionu i kraju. Mniej awarii Inwestycja poprawi warunki pracy sieci w regionie. Wyraźnie zminimalizuje ryzyko występowania awarii systemowych, takich jak przerwy w dostawach prądu. Inwestorzy i nowe miejsca pracy Budowa linii to szansa na rozwój regionu: pozyskanie nowych inwestorów i stworzenie nowych miejsc pracy. Możliwość przyłączenia do sieci nowych źródeł Powstaną dogodne warunki do rozwoju energetyki rozproszonej. Nowe źródła wytwórcze m.in. wiatrowe, solarne, biogazowe będą mogły być przyłączane do sieci, a wyprodukowana w nich energia elektryczna trafi do systemu. Dodatkowe środki w kasie gminnej Gminy, przez które przebiegać będzie inwestycja, mogą liczyć na stałe wpływy z tytułu podatku płaconego od nieruchomości przez właściciela sieci elektroenergetycznej, tj. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Wpłacana corocznie należność w wysokości 2 proc. wartości inwestycji na obszarze gminy, stanowić będzie poważną pozycję w jej budżecie. Profity dla właścicieli gruntów Właściciele gruntów, na których zostanie ustanowiona służebność przesyłu, otrzymają z tego tytułu wynagrodzenie (patrz na s ). 4 Budowa dwutorowej linii 400 kv Gdańsk Przyjaźń Żydowo Kierzkowo

7 Co będziemy z tego mieli? Ryszard Stachurski, Wojewoda Pomorski Budowa nowej dwutorowej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kv jest inwestycją niezwykle ważną i pożądaną z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu. Województwo pomorskie jest obecnie silnie uzależnione od zewnętrznych dostaw energii elektrycznej. Nowa linia Gdańsk Przyjaźń Żydowo Kierzkowo pozwoli lepiej wykorzystywać potencjał energetyczny województwa i poprawić bezpieczeństwo dostaw energii w regionie. Projekt wpisuje się także w realizowaną przez województwo strategię pełnego włączenia regionu do systemu transeuropejskich sieci elektroenergetycznych. Maciej Zydorowicz, Wojewoda Zachodniopomorski Elektroenergetyczny system przesyłowy na obszarze województwa zachodniopomorskiego wymaga dostosowania do potrzeb obywateli, rynku i wymogów ochrony środowiska. Budowa linii Gdańsk Przyjaźń Żydowo Kierzkowo to z perspektywy północnej i północno-zachodniej Polski przede wszystkim działanie na rzecz ograniczenia ryzyka awarii poprzez modernizację sieci oraz poprawienie efektywności przesyłu. Nowa linia wpłynie pozytywnie na stan bezpieczeństwa energetycznego regionu i jakość dostaw energii. Umożliwi także rozwój lokalnych źródeł wytwarzania i rynku energii w regionie. POMORSKIE IMPORTUJE Województwo pomorskie jest jednym z największych importerów energii elektrycznej w Polsce produkuje tylko 30 proc. całkowitego zapotrzebowania na energię. Podobnie jest na Pomorzu Zachodnim, gdzie sieć przesyłowa wymaga znaczących inwestycji. Nowa jakość energii dla Pomorza Nowa dwutorowa napowietrzna linia 400 kv Gdańsk Przyjaźń Żydowo Kierzkowo liczyć będzie ok. 120 km i zastąpi eksploatowaną dotychczas linię 220 kv. Inwestycja realizowana będzie na terytorium 11 gmin. Jednym z priorytetów jest, aby w jak najmniejszym stopniu nowa linia ingerowała w życie społeczności lokalnych i środowisko naturalne. Inwestycja wzmocni sieć przesyłową w północnej Polsce, która ma najmniejszą gęstość w kraju. Harmonogram prac grudzień 2019 rusza procedura administracyjna oraz pozyskiwanie terenów pod inwestycję uzgodnienia i procedury administracyjne oraz uzyskiwanie pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji rusza budowa linii zakończenie inwestycji Budowa dwutorowej linii 400 kv Gdańsk Przyjaźń Żydowo Kierzkowo 5

8 Jak wyznacza się trasę linii? 120 km nowej linii będzie przebiegać przez terytorium 11 gmin, zastępując obecnie istniejącą linię 220 kv. Przebieg dwutorowej linii 400 kv planowany jest w bliskiej odległości od istniejącej już linii 220 kv, tak aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w życie społeczności lokalnych i środowisko naturalne uwzględniając istniejącą zabudowę. Po wybudowaniu dwutorowej linii 400 kv linia 220 kv zostanie zdemontowana. Proces wyznaczania trasy nowej linii ma na celu zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dla jej otoczenia. Na pierwszym etapie przygotowań najistotniejsze jest, aby inwestycja miała jak najmniej niekorzystny wpływ na środowisko. Nad procedurami czuwają m.in. regionalni dyrektorzy ochrony środowiska oraz inspektorzy sanitarni. Dopiero po tym etapie ruszają procedury związane z wprowadzeniem trasy linii do dokumentów planistycznych gmin takich jak Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Gwarantem prawidłowo przeprowadzonego procesu są restrykcyjne regulacje prawne dotyczące tego typu inwestycji i ich oddziaływania, ale także szacunek wobec aspektów regionalnych i lokalnych. Schemat działań zmierzających do uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Inwestor zwraca się do wójtów i burmistrzów a władze lokalne do rad gminnych z prośbą o podjęcie stosownych uchwał. Władze lokalne przeprowadzają złożony proces informacyjny i konsultacyjny, pozyskują opinie od wielu podmiotów, m.in. gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, organów administracji geologicznej i wojewódzkiego konserwatora zabytków. Po tym, jak pozytywnie projekt zostanie zaopiniowany, władze wprowadzają zmiany w dotąd obowiązujących dokumentach, po czym ogłaszają tę decyzję publicznie. Z projektem może zapoznać się każdy mieszkaniec i wnieść swoje uwagi. Projekt dyskutuje Rada Gminy i podejmuje uchwałę. Zgodność projektu z prawem bada wojewoda. 6 Budowa dwutorowej linii 400 kv Gdańsk Przyjaźń Żydowo Kierzkowo

9 Etapy przygotowania inwestycji Jakie czynniki bierze się pod uwagę budując linię? lokalne i regionalne plany zagospodarowania przestrzennego oraz plany rozwoju poszczególnych gmin na trasie linii, szczegółowe uwarunkowania środowiskowe i krajobrazowe, tereny leśne, obszary ochrony architektonicznej i archeologicznej, inne przesłanki, które mogą mieć wpływ na przebieg linii. Przebieg trasy Przebieg trasy dla linii Gdańsk Przyjaźń Żydowo Kierzkowo konsultowany jest pod kątem najlepszej lokalizacji, zarówno z władzami wojewódzkimi, poszczególnych powiatów oraz gmin, a także z lokalną społecznością. Regulacje prawne Proces wyznaczania trasy nowej linii prowadzony jest w oparciu o restrykcyjne regulacje prawne, uwzględniając aspekty regionalne i lokalne, z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa. Dopiero po uzgodnieniu wspólnych wniosków rozpocznie się procedura związana z wprowadzeniem trasy linii do dokumentów planistycznych gmin oraz ze sporządzeniem lub zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Gdańsk Przyjaźń Gmina Polanów Projektowana dwutorowa linia 400 kv Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo Wykonawca: Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. Projektowana linia 2x400 kv Planowany przebieg dwutorowej linii 400 kv Budowa dwutorowej linii 400 kv Gdańsk Przyjaźń Żydowo Kierzkowo 7

10 Rozwiązania konstrukcyjne linii min. 11 m m 2 35 m pas technologiczny Słupy Dwutorowe stalowe słupy kratowe lub rurowe będą miały wysokość m. Wyjątkiem od tej zasady są specjalne konstrukcje wykorzystane na terenach leśnych i zadrzewionych. Ich wysokość może osiągnąć nawet ok. 90 m, aby można było poprowadzić przewody nad koronami drzew i do minimum ograniczyć ich wycinkę. Konstrukcje słupów zostaną zaprojektowane specjalnie na potrzeby realizacji linii Gdańsk Przyjaźń Żydowo Kierzkowo. Spełniać będą wymogi najnowszych norm i rygorów bezpieczeństwa. Przewody Przewody fazowe zostaną zawieszone na słupach poprzez łańcuchy izolatorowe. Przewiduje się zastosowanie potrójnej wiązki przewodów stalowo-aluminiowych. To bardzo ważne, bo skutecznie obniży poziom szumów akustycznych wytwarzanych przez linię. Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi na wierzchołku każdego słupa zostaną zawieszone przewody odgromowe. Odległość przewodów od ziemi Odległość pomiędzy najniżej zawieszonym przewodem fazowym a ziemią nie będzie mniejsza niż 11 m. Dzięki temu nawet największe maszyny rolnicze będą mogły bezpiecznie pracować pod linią. Odległości linii od budynków, dróg oraz innych obiektów będą zgodne z nową normą PN-EN : E, która obowiązuje w większości krajów europejskich. Rozpiętość przęseł Odległość pomiędzy słupami ma wynosić m, w zależności od rodzaju terenu oraz obiektów, nad którymi linia będzie przebiegać (drogi, rzeki, jeziora, tory kolejowe). Pas technologiczny W celu zapewnienia dodatkowej strefy ochrony dla każdej linii 400 kv tworzy się pas technologiczny o szerokości 70 metrów (po 35 metrów od osi linii w obie strony). 8 Budowa dwutorowej linii 400 kv Gdańsk Przyjaźń Żydowo Kierzkowo

11 Konsultacje Budowa dwutorowej linii 400 kv jest inwestycją celu publicznego, czyli taką, która jest istotna dla dobra wspólnego. Zapewnić ma dostawę energii elektrycznej mieszkańcom regionu. Inwestor, jak i Wykonawcy są w stałym kontakcie z wójtami i burmistrzami, na których terenie planowana jest inwestycja. Podejmują dialog z lokalnymi społecznościami oraz zapewniają pełną przejrzystość całego procesu inwestycyjnego. Optymalny przebieg trasy linii będzie konsultowany z władzami samorządowymi. Wstępnie przygotowano trzy warianty przebiegu linii. Intencją Wykonawcy był wybór takiej trasy, która w jak najmniejszym stopniu będzie ingerować w życie społeczności lokalnych i środowisko naturalne. Nieocenioną pomoc w planowaniu inwestycji stanowią dla Wykonawcy plany lokalnych władz samorządowych związane z rozwojem administrowanych przez nie terenów. Po uzgodnieniu trasy linii w konsultacjach społecznych oraz z miejscowymi planami rozwoju, Wykonawca wprowadza trasę linii do dokumentów planistycznych gmin. UWAGA! Na każdym etapie przedsięwzięcia Inwestor, jak i Wykonawcy pozostają do dyspozycji mieszkańców, dane kontaktowe znaleźć można na tylnej okładce. Budowa dwutorowej linii 400 kv Gdańsk Przyjaźń Żydowo Kierzkowo 9

12 Wynagrodzenie i odszkodowania Zapis w umowie W treści umowy, jaką zawiera właściciel nieruchomości z przedsiębiorcą przesyłowym, zawarte zostają wysokość i zasady płatności wynagrodzenia za odpłatne ustanowienie służebności przesyłu. Wsparcie rzeczoznawcy Kwota wynagrodzenia ustalona jest na podstawie operatu szacunkowego niezależnego rzeczoznawcy majątkowego Wynagrodzenie i odszkodowania Przedsiębiorca przesyłowy zobowiązuje się do zapłaty na rzecz właściciela nieruchomości: 1. Uzgodnionego przez strony wynagrodzenia pieniężnego za ustanowienie służebności, 2. Odszkodowania za szkody w użytkach rolnych (zasiewach, uprawach i zbiorach), wynikające z wykonania robót związanych z budową napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv, 3. Odszkodowania za szkody (zniszczenia) wynikające z wykonywania robót na nieruchomości, związanych z budową, eksploatacją, konserwacją, remontami, naprawami i usuwaniem awarii linii, powstałych przy wykonywaniu czynności w ramach służebności przesyłu. UWAGA! Kwota pieniężna otrzymana z tytułu ustanowienia służebności przesyłu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, który należy wykazać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym świadczenie zostało wypłacone. 10 Budowa dwutorowej linii 400 kv Gdańsk Przyjaźń Żydowo Kierzkowo

13 Co jeśli na moim polu ma stanąć słup? Służebność przesyłu Zabezpieczenie interesów właścicieli gruntów, na których przebiega inwestycja, odbywa się na mocy umowy cywilnoprawnej między przedsiębiorcami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości. Określa ona zasady wykorzystywania nieruchomości na potrzeby elementów systemu przesyłowego, takich jak: słupy, linie energetyczne czy transformatory. Służebność przesyłu określa zakres, w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej nieruchomości, na której znajdują się lub mają się znajdować jego urządzenia przesyłowe. Celem ustalania służebności przesyłu jest uregulowanie sytuacji prawnej nieruchomości, na terenie której znajduje się infrastruktura techniczna. Umowa Umowę w formie aktu notarialnego właściciel gruntu zawiera z przedsiębiorcą przesyłowym. Szczegółowo określa ona zakres czynności, które przedsiębiorca przesyłowy może wykonywać w stosunku do nieruchomości, a tym samym, na jakie działania przedsiębiorcy w stosunku do nieruchomości jej właściciel powinien się zgodzić. PSE S.A. proponują właścicielom gruntów czytelne umowy na ustanowienie służebności przesyłu. Każdy z właścicieli ma wystarczająco dużo czasu, aby sprawdzić wszystkie zapisy umowy, a sygnatariusze są zachęcani do skonsultowania ich treści z gminnymi radcami prawnymi oraz prawnikami czy zaufanymi ekspertami. W wypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, Inwestor zawsze stara się wyjaśnić poprzez doprecyzowanie, w miarę możliwości zmianę lub dodanie stosownych zapisów do treści umowy. Wygaśnięcie umowy Służebność wygasa na skutek: 1. Likwidacji przedsiębiorstwa, 2. Zrzeczenia się jej przez uprawnionego, 3. Nabycia przez osobę, której przysługuje prawo służebności, prawa własności nieruchomości, tzw. konfuzja praw, 4. Nie wykonywania jej przez dziesięć lat, 5. Zniesienia służebności prawomocnym orzeczeniem sądu. Rozjemcą może zostać sąd Gdy właściciel nieruchomości lub przedsiębiorca przesyłowy odmawiają zawarcia umowy, np. wówczas, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia, można ustanowić służebność przesyłu w drodze orzeczenia sądowego. Wówczas to sąd określa wysokość wynagrodzenia na podstawie wyceny nieruchomości sporządzonej przez biegłego sądowego. W trosce o zgodę W sytuacji, gdy z jednej strony ustanowienie służebności przesyłu jest obiektywnie niezbędne dla właściwego korzystania z urządzeń przesyłowych, a z drugiej strony właściciel nieruchomości nie wyraża na to zgody (niezależnie od powodów), przedsiębiorcy przysługuje żądanie o ustanowienie takiej służebności, oczywiście z uwzględnieniem odpowiedniego wynagrodzenia. Budowa dwutorowej linii 400 kv Gdańsk Przyjaźń Żydowo Kierzkowo 11

14 Bezpieczeństwo ponad wszystko Inwestor i Wykonawca mają obowiązek spełnić restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa i ochrony ludności oraz środowiska, kierując się normami określonymi przez przepisy prawne. Nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne pozwolą zminimalizować wpływ inwestycji na środowisko naturalne: 1. Zastosowanie linii wielotorowych najwyższych napięć powoduje zmniejszenie oddziaływania pola elektomagnetycznego na środowisko, 2. Pole powierzchni objętej oddziaływaniem dla dwutorowej linii 400 kv jest znacząco mniejsze niż w przypadku użycia czterech jednotorowych linii 220 kv, 3. Zastosowane zostaną rozwiązania techniczne minimalizujące wycinkę drzew, gdy linia przechodzić będzie przez tereny leśne. Trasa linii elektoenergetycznych przebiegać będzie przez obszary objęte programem Natura Zgodnie z obowiązującymi przepisami inwestycja musi wówczas spełnić wyjątkowe rygory obowiązujące na tym terenie: nie powodować pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt. 12 Budowa dwutorowej linii 400 kv Gdańsk Przyjaźń Żydowo Kierzkowo

15 Prawo na straży bezpieczeństwa REGULACJE PRAWNE Normy prawne Projektowanie i użytkowanie infrastruktury sieci przesyłowej wyznaczają restrykcyjne normy prawne. Stoją one na straży bezpieczeństwa, minimalizując niemal do zera oddziaływanie linii na zdrowie oraz komfort życia ludzi. Wytyczne najistotniejszych dokumentów W stacjach elektroenergetycznych o napięciu 220 kv i 400 kv natężenie pola elektrycznego nie może w ich otoczeniu przekraczać 10 kv/m. Akt prawny: Rozporządzenie ministra środowiska z 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania ich dotrzymywania. Odległość dzieląca przewody linii 400 kv od powierzchni ziemi nie powinna być mniejsza niż 11 m. Akt prawny: Norma Polskiego Komitetu Normalizacyjnego o elektroenergetycznych liniach napowietrznych (PN-EN : E), określająca szczegółowo wymagania dotyczące odległości elektroenergetycznych linii napowietrznych od innych linii, obiektów i urządzeń budowlanych. UWAGA! Co ważne, dodatkowym buforem bezpieczeństwa dla każdej linii 400 kv jest pas technologiczny o szerokości 70 m (po 35 m od osi linii w obie strony). Budowa dwutorowej linii 400 kv Gdańsk Przyjaźń Żydowo Kierzkowo 13

16 Czy pole elektromagnetyczne szkodzi zdrowiu? Wszystkie urządzenia elektryczne również linie najwyższego napięcia wytwarzają w swoim otoczeniu pole elektromagnetyczne. Powstaje ono na skutek obecności napięcia oraz przepływu prądu. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez linie najwyższego napięcia jest takie same, jak pochodzące od odkurzacza, pralki, suszarki do włosów czy żelazka. To pole niskiej częstotliwości 50 Hz. Obecny stan wiedzy dowodzi, że nawet długotrwałe przebywanie w obrębie oddziaływania pola o takiej częstotliwości, przy spełnieniu ustalonych wymogów opisanych na poprzedniej stronie nie powoduje żadnego ryzyka zdrowotnego (np. IEEE Standards for Safety Level with Respect to Human Exposure to Electromagnetic Fields 0 3 khz. IEEE Std C ). maszynka do golenia odkurzacz suszarka linia 400 kv pralka żelazko Natężenie pola magnetycznego H (A/m) ,8 4 0,3 0,2 Natężenie pola elektrycznego E (kv/m) 0,7 0,13 0, ,13 0,12 Linia Gdańsk Przyjaźń Żydowo Kierzkowo będzie spełniać wszystkie restrykcyjne normy dotyczące pola elektromagnetycznego. Wykonawca przeprowadził symulacje już na etapie projektu. Ponadto, monitor komputera 0,1 0,2 Pole magnetyczne i elektryczne - wartości dla średniej odległości użytkowania Pole elektryczne szybko maleje przy oddalaniu się od osi linii, a także przy zbliżaniu się do konstrukcji słupów po uruchomieniu instalacji, a także przy każdorazowej zmianie warunków jej pracy, pomiary przeprowadzać będą niezależne instytucje kontrolne. UWAGA! Żadne badania naukowe nie potwierdziły, by pola elektromagnetyczne powodowały choroby nowotworowe. 0,4 kv/m 30 m 20 m 10 m 0 m Pole elektryczne jest najsilniejsze w środku przęsła. Tam gdzie odległość przewodów od ziemi jest najmniejsza Zgodnie z zapisami rozporządzenia ministra środowiska z 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów, normy dla miejsc dostępnych dla ludności wynoszą: składowa elektryczna 10 kv/m, składowa magnetyczna 60 A/m. 1,9 kv/m 5,8 kv/m 1,7 kv/m Dodatkowo na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową natężenie pola elektrycznego nie może przekraczać 1 kv/m, a pola magnetycznego 60 A/m. Ustalenia te są bardziej restrykcyjne niż Zalecenia Rady Europejskiej w sprawie ograniczenia ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (1999/519/EC), opracowane w oparciu o zalecenia Międzynarodowej Komisji Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), która jest uznawana za miarodajne ciało naukowe. Pole elektryczne w otoczeniu linii przesyłowej 14 Budowa dwutorowej linii 400 kv Gdańsk Przyjaźń Żydowo Kierzkowo

17 A co z hałasem? Normy prawne Przestrzeganie norm gwarantuje, że przy normalnej pracy linii, poza wyznaczonym obszarem pasa technologicznego o szerokości 70 m, nie będzie przekroczone dopuszczalne natężenie dźwięku. dzenie ministra środowiska (z 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku): Obszary ochrony uzdrowiskowej, tereny szpitali, domów opieki oraz tam, gdzie wiele godzin przebywają dzieci i młodzież: podczas dnia 45 db, w nocy 40 db. Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, zabudowy zagrodowej oraz tereny terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych poza miastem: w porze dnia 50 db, w porze nocy 45 db. 145 db start odrzutowca 125 db Wytyczne Hałas w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 3, ust. 5, Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z późn. zm.) to dźwięki o częstotliwości od 16 do Hz. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku powodowany przez linie elektroenergetyczne określa Rozporząciężki sprzęt budowlany 105 db dyskoteka 93 db ciężki transport drogowy 55 db rozmowa 45 db mieszkanie db linia 400 kv 12 db las Porównanie natężenia dźwięku z różnych źródeł Budowa dwutorowej linii 400 kv Gdańsk Przyjaźń Żydowo Kierzkowo 15

18 Czy to prawda, że? / Czy wiesz że...? Fakty i mity Mit: Dom można bezpiecznie zbudować dopiero 500 m od linii wysokiego napięcia. Fakt: O tym, jaka odległość musi dzielić dom od linii, decyduje poziom pól elektromagnetycznych i hałasu. Przepisy nie wskazują takiej samej dla wszystkich przypadków odległości minimalnej, bo zależy to od rodzaju konstrukcji linii i wysokości zawieszenia przewodów nad ziemią. Dla dwutorowej linii 400 kv relacji Gdańsk Przyjaźń Żydowo Kierzkowo wyliczono dystans 35 m od osi linii. Mit: Linie elektroenergetyczne mają szkodliwy wpływ na hodowlę zwierząt. Fakt: Linie 400 kv nie mają wpływu na hodowlę zwierząt. Nie stwierdzono naukowo żadnych przeciwwskazań dla hodowli i wypasu zwierząt w pobliżu linii. Badania nie dowodzą również, aby eksploatacja linii elektroenergetycznej 400 kv wpływała na jakość mięsa czy mleka wypasanego bydła. Mit: Linia zakłóca odbiór sygnału radiowo-telewizyjnego. Fakt: W przypadku linii przesyłowych częstotliwość pól jest bardzo niska. W żaden sposób nie zakłóca sygnałów radiowych i telewizyjnych. Mit: Słupy energetyczne ściągają pioruny. Fakt: Nowoczesna linia najwyższego napięcia wyposażona jest w przewody odgromowe, co chroni ją przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Obecność przewodów odgromowych umieszczonych nad przewodami fazowymi powoduje też, że przed wyładowaniami atmosferycznymi chroniony jest również obszar o szerokości kilkudziesięciu metrów wzdłuż całej linii napowietrznej. Zatem przebywanie w czasie burzy pod przewodami linii, ale niezbyt blisko słupa, zdecydowanie zmniejsza możliwość uderzenia pioruna. Mit: Po ustanowieniu służebności przesyłu i wybudowaniu linii Inwestor staje się właścicielem gruntu. Fakt: Nie, to nie jest prawda! Dzięki służebności przesyłu Inwestor uzyska jedynie ograniczone prawo do korzystania z gruntów pod linią w związku z budową i eksploatacją linii. Służebność przesyłu ustanawiana jest w formie aktu notarialnego, ale nie ma to nic wspólnego z przeniesieniem prawa własności. Ciekawostki Najwyższe słupy energetyczne na świecie Znajdują się w Chinach w miejscowości Jiangyin. Każdy z nich ma 346,5 m wysokości i łączą przewody o długości 2300 m, przechodzące nad rzeką Jangcy. Jest to element linii przesyłowej o napięciu 500 kv. Najwyższy słup energetyczny w Europie Zbudowano w Niemczech i wynosi 227 m wysokości. Najwyższe słupy energetyczne w Polsce Najwyższy słup energetyczny ma 127 m wysokości. Wraz ze swoim sąsiadem liczącym 121 m łączą dwa brzegi Wisły w okolicach Nowych Dworów. Linia między nimi ma długość 963 m. Najdłuższa napowietrzna linia przesyłowa na świecie Także działać będzie w Chinach. Już rozpoczęła się budowa linii 800 kv, której długość przekroczy 2200 km. Najdłuższa podwodna linia energetyczne na świecie Budowa liczącej ponad 700 km linii połączyć ma Wielką Brytanię i Norwegię. Aktualnie najdłuższy kabel ma 580 km i łączy Norwegię z Holandią. Najwyższe napięcia 1100 kv stosuje się je na szeroką skalę w Japonii. W Kazachstanie natomiast jest linia o napięciu znamionowym 1150 kv. Węgrzy zaprojektowali słupy przesyłowe w kształcie klaunów. Można je zobaczyć jadąc autostradą M5 w okolicach Ujhartyan. 16 Budowa dwutorowej linii 400 kv Gdańsk Przyjaźń Żydowo Kierzkowo

19 Jesteśmy do Państwa dyspozycji Szanowni Państwo, Cieszymy się z Państwa zainteresowania inwestycją budowy dwutorowej linii 400 kv na trasie Gdańsk Przyjaźń Żydowo Kierzkowo. Gotowi jesteśmy odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Państwa pytania dotyczące projektu. Zapraszamy do kontaktu Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna tel.: PSE Inwestycje S.A. ul. Wojciecha Górskiego Warszawa tel.: Aldesa Nowa Energia sp. z o.o. ul. Postępu Warszawa tel.: Aldesa Nowa Energia sp. z o.o. Oddział Gdańsk ul. Nagietkowa Gdańsk tel.: Budowa dwutorowej linii 400 kv Gdańsk Przyjaźń Żydowo Kierzkowo 17

20 Zdjęcia: Aldesa Nowa Energia i Fotolia.com Gdańsk 2014

BUDOWA DWUTOROWEJ LINII 400 kv GDAŃSK PRZYJAŹŃ ŻYDOWO KIERZKOWO. Broszura informacyjna NOWA ENERGIA DLA POMORZA. www.liniagdanskzydowo.pl.

BUDOWA DWUTOROWEJ LINII 400 kv GDAŃSK PRZYJAŹŃ ŻYDOWO KIERZKOWO. Broszura informacyjna NOWA ENERGIA DLA POMORZA. www.liniagdanskzydowo.pl. BUDOWA DWUTOROWEJ LINII 400 kv GDAŃSK PRZYJAŹŃ ŻYDOWO KIERZKOWO NOWA ENERGIA DLA POMORZA Broszura informacyjna www.liniagdanskzydowo.pl Inwestor: Inżynier kontraktu: Wykonawca inwestycji: Kto jest kim

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja stacji

Rozbudowa i modernizacja stacji Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kv Mikułowa Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv relacji Połaniec Klikowa Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 400/110 kv

Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 400/110 kv Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 400/110 kv Siedlce Ujrzanów Inwestycja stacyjna Inwestor Inżynier Kontraktu Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii 400 kv Kozienice Miłosna

Budowa dwutorowej linii 400 kv Kozienice Miłosna Budowa dwutorowej linii 400 kv Kozienice Miłosna z wykorzystaniem korytarza istniejącej linii Inwestor Wykonawca 1 O inwestycji Istniejąca jednotorowa linia 400 kv relacji Kozienice Miłosna została zaprojektowana

Bardziej szczegółowo

Modernizacja. Odpowiedzialne budowanie. Inwestycja liniowa Inwestycja liniowa

Modernizacja. Odpowiedzialne budowanie. Inwestycja liniowa Inwestycja liniowa Modernizacja linii elektroenergetycznej Budowa dwutorowej linii 400 kv relacja Ostrów - Pasikurowice RP 400 kv Ełk-granica Odpowiedzialne budowanie Inwestycja liniowa Inwestycja liniowa Inwestor Inwestor

Bardziej szczegółowo

Modernizacja. Odpowiedzialne budowanie. Inwestycja liniowa Inwestycja liniowa

Modernizacja. Odpowiedzialne budowanie. Inwestycja liniowa Inwestycja liniowa Modernizacja linii elektroenergetycznej Budowa dwutorowej linii 220 kv relacja Mikułowa - Cieplice - Boguszów 400 kv Ełk-granica RP - Świebodzice Odpowiedzialne budowanie Inwestycja liniowa Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv relacji Poręba Czeczott oraz Poręba Byczyna Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci

Bardziej szczegółowo

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Pabianice

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Pabianice Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Pabianice 1 Kto jest kim w inwestycji? INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA 2 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm - Lublin Systemowa. Spiczyn r.

Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm - Lublin Systemowa. Spiczyn r. Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm - Lublin Systemowa Spiczyn 10.01.2017 r. Inwestor Operator Elektroenergetycznego Systemu Przesyłowego. Właściciel Infrastruktury Przesyłowej. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Budowa rozdzielni 400 kv w stacji 220/110 kv

Budowa rozdzielni 400 kv w stacji 220/110 kv Budowa rozdzielni 400 kv w stacji 220/110 kv Jasiniec Inwestycja stacyjna INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE)

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ELEKTROENERGETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA

INWESTYCJE ELEKTROENERGETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA INWESTYCJE ELEKTROENERGETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA dr inż. Marek Szuba Poznań, 14 czerwca 2016 r. Oddziaływanie inwestycji infrastrukturalnych na środowisko - w tym na zdrowie człowieka HAŁAS (30-45

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 220/110 kv

Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 220/110 kv Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 220/110 kv Adamów Inwestycja stacyjna Inwestor Inżynier Kontraktu Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE)

Bardziej szczegółowo

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin wraz z montażem autotransformatora 220/110 kv Inwestycja stacyjna Szanowni Państwo! W całym kraju prowadzony jest obecnie szereg zadań inwestycyjnych, których celem

Bardziej szczegółowo

Informator. Szanowni Państwo! Przebudowa linii 110 kv Leszno Gronowo Wschowa. dla mieszkańców gmin. Święciechowa, Lipno, Wschowa

Informator. Szanowni Państwo! Przebudowa linii 110 kv Leszno Gronowo Wschowa. dla mieszkańców gmin. Święciechowa, Lipno, Wschowa Przebudowa linii 110 kv Leszno Gronowo Wschowa i Informator dla mieszkańców gmin Święciechowa, Lipno, Wschowa Szanowni Państwo! Firma PBE ELBUD Warszawa rozpoczyna przebudowę jednego z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba FOLDER INFORMACYJNY. Energia w dobrych rękach

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba FOLDER INFORMACYJNY. Energia w dobrych rękach Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba FOLDER INFORMACYJNY Energia w dobrych rękach Wykonawca Inwestor Inżynier kontraktu 2 Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów odgromowych OPGW

Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów odgromowych OPGW Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów odgromowych OPGW na linii 400 kv Kozienice Lublin Systemowa Inwestycja liniowa Inwestor Inżynier Kontraktu Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? Inwestor

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji 220/110 kv

Rozbudowa stacji 220/110 kv Rozbudowa stacji 220/110 kv Piła Krzewina o rozdzielnię 400 kv etap I Inwestycja stacyjna Inwestor Inżynier kontraktu Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Kto jest kim w inwestycji Wykonawca Polskie

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestycja liniowa kto jest kim w inwestycji Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Kozienice Siedlce Ujrzanów Inwestycja liniowa kto jest kim w inwestycji Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Dobrzeń nacięcie linii Pasikurowice Wrocław FOLDER INFORMACYJNY inwestor inżynier kontraktu WykONAWcA konsorcjum firm SAG Elbud Gdańsk S.A. Eltel Networks

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Krajnik Baczyna Inwestycja liniowa Inwestor Inżynier Kontraktu Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? W realizację budowy linii 400kV Krajnik-Baczyna zaangażowane

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem

Bardziej szczegółowo

Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne

Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne Paweł Konieczny Misją Fundacji jest działanie na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii Planowanie przestrzenne

Bardziej szczegółowo

FOLDER INFORMACYJNY. Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Skawina. Stabilne zasilanie regionu. wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kv

FOLDER INFORMACYJNY. Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Skawina. Stabilne zasilanie regionu. wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kv Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Skawina wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kv FOLDER INFORMACYJNY Stabilne zasilanie regionu Wykonawca Inwestor Inżynier kontraktu PSE Inwestycje S.A.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv

Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv Groszowice Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB4/4511-340/15/AS Data 2015.11.10 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych à Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pod linię 400kV Miłosna Siedlce Ujrzanów dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV MIKUŁOWA ŚWIEBODZICE ZĄBKOWICE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 kwietnia 2013r.

Uchwała Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 kwietnia 2013r. Uchwała Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Gminy Zaniemyśl, poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Bydgoszcz Zachód Piła Krzewina Folder informacyjny inwestor inżynier KontRaKtu WyKonaWca ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. kto jest kim w inwestycji inwestor inżynier

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o projekcie. Cel budowy gazociągu i Tłoczni gazu

Podstawowe informacje o projekcie. Cel budowy gazociągu i Tłoczni gazu Tłocznia gazu w Goleniowie. Fot. Bartosz Lewandowski, GAZ-SYSTEM S.A. Podstawowe informacje o projekcie Gazociąg Świnoujście Szczecin połączy terminal LNG w Świnoujściu z krajową siecią gazociągów poprzez

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNEGO GMINY HRUBIESZÓW KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO - ZMIANA-

PRZESTRZENNEGO GMINY HRUBIESZÓW KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO - ZMIANA- Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy w Hrubieszowie z dnia.. 2012 r. WÓJT GMINY HRUBIESZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZENNEGO GMINY HRUBIESZÓW KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami Informator dla właścicieli nieruchomości Inwestycja liniowa Inwestor O inwestycji Budowa

Bardziej szczegółowo

Planowane rozwiązania prawne w zakresie ustanawiania służebności przesyłu - Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych

Planowane rozwiązania prawne w zakresie ustanawiania służebności przesyłu - Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych Planowane rozwiązania prawne w zakresie ustanawiania służebności przesyłu - Projekt Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki Stan obecny Długotrwały proces inwestycyjny Pozyskanie prawa do gruntu

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY POLA ELEKTRYCZNEGO I MAGNETYCZNEGO W OTOCZENIU NAPOWIETRZNYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

ROZKŁADY POLA ELEKTRYCZNEGO I MAGNETYCZNEGO W OTOCZENIU NAPOWIETRZNYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH Należy zwrócić uwagę, że wyznaczenie i zobrazowanie na odpowiednich mapach obszaru pod linią, w którym natężenie pola elektrycznego przekracza wartość 1 kv/m jest szczególne ważne dla jakości wykonywanego

Bardziej szczegółowo

9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego

9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego 9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego 9.1. Uwarunkowania ogólne... 2 9.2. Pola o częstotliwości 50 Hz... 3 9.3. Źródła fal radiowych... 4 9.4. Stacje bazowe telefonii komórkowej... 4 9.5. Stacje radiolokacyjne...

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. SZ1T/ /4 7/100 w dz. nr 27/ /100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. SZ1T/ /4 7/100 w dz. nr 27/ /100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz. Lp. Gmina Obręb 1. 2. Miasto Stargard Miasto Stargard ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

GAZOCIĄG ZDZIESZOWICE-WROCŁAW

GAZOCIĄG ZDZIESZOWICE-WROCŁAW GAZOCIĄG ZDZIESZOWICE-WROCŁAW S Y S T E M, K T Ó R Y Ł Ą C Z Y GAZ-SYSTEM S.A. jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. Kluczowym zadaniem spółki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV PLEWISKA GRANICA RP....54

Bardziej szczegółowo

System elektroenergetyczny

System elektroenergetyczny AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŚWIEBODZIN NA LATA 2013-2028 Część 07 System elektroenergetyczny W 864.07 2/10 SPIS TREŚCI 7.1

Bardziej szczegółowo

Proponujemy dodać artykuł 11a w rozdziale 3 projektu ustawy, o treści:

Proponujemy dodać artykuł 11a w rozdziale 3 projektu ustawy, o treści: P R O P O Z Y C J A P O P R A W K I N R 1 Proponujemy dodać artykuł 11a w rozdziale 3 projektu ustawy, o treści: W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Jak zintegrować elektrownię jądrową w polskim systemie elektroenergetycznym? Zbigniew Uszyński Departament Rozwoju Systemu 15 listopada 2017 r.

Jak zintegrować elektrownię jądrową w polskim systemie elektroenergetycznym? Zbigniew Uszyński Departament Rozwoju Systemu 15 listopada 2017 r. Jak zintegrować elektrownię jądrową w polskim systemie elektroenergetycznym? Zbigniew Uszyński Departament Rozwoju Systemu 15 listopada 2017 r. Integracja elektrowni jądrowej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Grudziądz Pelplin Gdańsk Przyjaźń Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawcy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem

Bardziej szczegółowo

Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Baczyna

Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Baczyna Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kv Krajnik - Plewiska Inwestycja stacyjna Inwestor Inżynier Kontraktu Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO. Hanna Grunt WIOŚ Poznań

PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO. Hanna Grunt WIOŚ Poznań PROCEDURY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU NA ŚRODOWISKO Hanna Grunt WIOŚ Poznań Geneza procedury ocen oddziaływania na środowisko w ustawodawstwie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia..

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia.. UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia.. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 400 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 400 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 400 kv relacji Grudziądz Węgrowo Płock Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem

Bardziej szczegółowo

Marek Szuba. Środowiskowe aspekty oddziaływania pól elektromagnetycznych w świetle ostatnich zmian w prawodawstwie polskim

Marek Szuba. Środowiskowe aspekty oddziaływania pól elektromagnetycznych w świetle ostatnich zmian w prawodawstwie polskim Biuro Konsultingowo-Inżynierskie EKO-MARK www.eko-mark.com.pl eko-mark@eko-mark.com.pl Marek Szuba Środowiskowe aspekty oddziaływania pól elektromagnetycznych w świetle ostatnich zmian w prawodawstwie

Bardziej szczegółowo

Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej

Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej Kraków, 23 listopada 2012 r. Aspekty dobrych praktyk w ramach rozwoju energetyki wiatrowej: wybór lokalizacji farmy wiatrowej, współpraca ze społecznością

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji 400/110 kv Dobrzeń. Inwestycja stacyjna

Rozbudowa stacji 400/110 kv Dobrzeń. Inwestycja stacyjna Rozbudowa stacji 400/110 kv Dobrzeń Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Spis treści Inwestor Główny wykonawca konsorcjum Kto jest kim w inwestycji? 2 Spis treści 3 Słowo wstępu 4 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Problemy w zakresie ochrony środowiska

Problemy w zakresie ochrony środowiska Problemy w zakresie ochrony środowiska www.plk-sa.pl Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan prezentacji 1. Zagadnienia priorytetowe 2. Inne ważne Regulacje ustawowe 1. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania farm wiatrowych- wdrażanie, lokalizacja, dylematy. Tomasz Koprowiak Burmistrz Kisielic

Praktyczne aspekty funkcjonowania farm wiatrowych- wdrażanie, lokalizacja, dylematy. Tomasz Koprowiak Burmistrz Kisielic Praktyczne aspekty funkcjonowania farm wiatrowych- wdrażanie, lokalizacja, dylematy. Tomasz Koprowiak Burmistrz Kisielic Kisielice 2010 Ogólna charakterystyka Gminy Kisielice. - powierzchnia 172,8 km 2,

Bardziej szczegółowo

Niniejsze wyjaśnienia dotyczą jedynie instalacji radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych.

Niniejsze wyjaśnienia dotyczą jedynie instalacji radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. Wyjaśnienia do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z projektowaniem przebiegu DK50-A2 linii Kozienice-Ołtarzew w okresie od 15 lipca 30 października 2015 r.

Harmonogram prac związanych z projektowaniem przebiegu DK50-A2 linii Kozienice-Ołtarzew w okresie od 15 lipca 30 października 2015 r. Harmonogram prac związanych z projektowaniem przebiegu DK50-A2 linii Kozienice-Ołtarzew w okresie od 15 lipca 30 października 2015 r. Zadanie Data realizacji Odpowiedzialny Zaangażowani 1 Wykreślenie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/12/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2010 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag Lp Data wpływu uwagi Nazwisko, imię i adres Treść uwagi Oznaczenie nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji

Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji warszawskiej Agenda Polska energetyka w liczbach Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie

Bardziej szczegółowo

Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach.

Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. 1. Jak się określa? Obostrzenie określa wiele dodatkowych wymagań dotyczących odcinka linii wymagającego zwiększonego bezpieczeństwa. Wiąże się to

Bardziej szczegółowo

Protokół ze spotkania w sprawie ustalenia przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej Jasiniec-Grudziądz-Węgrowo odbytego w dniu r.

Protokół ze spotkania w sprawie ustalenia przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej Jasiniec-Grudziądz-Węgrowo odbytego w dniu r. Protokół ze spotkania w sprawie ustalenia przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej Jasiniec-Grudziądz-Węgrowo odbytego w dniu 3.04.2013r. Spotkaniu przewodniczył Radosław Ciechacki - Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Anna Szabłowska. Łódź, r

Anna Szabłowska. Łódź, r Rozporządzenie MŚ z dnia 30 października 2003r. W sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz.U. 2003 Nr 192 poz. 1883) 1 Anna Szabłowska

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 220 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 220 kv Budowa linii elektroenergetycznej 220 kv Glinki Recław Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 1. INFORMACJE PODSTAWOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UMOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ("Zamawiający") realizuje projekt budowy instalacji do wychwytywania,

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Pątnów Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawcy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) są operatorem Krajowego Systemu

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP

Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP Warszawa, 2 stycznia 2018 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku, W odpowiedzi na zapytanie nr 6356 z dnia 11.12.2017 r. Pana Posła na Sejm RP Stanisława Tyszki w sprawie realizacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_LitpolLink 18/04/2011- ID:2011-055386 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Autor: Jarosław Tomczykowski - Biuro PTPiREE ("Energia Elektryczna" - nr 5/2015) W Polsce mamy prawie 200 operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), przy

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Byczyna. wraz z wprowadzeniem linii 400 kv FOLDER INFORMACYJNY. Stabilne zasilanie regionu

Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Byczyna. wraz z wprowadzeniem linii 400 kv FOLDER INFORMACYJNY. Stabilne zasilanie regionu Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kv FOLDER INFORMACYJNY Stabilne zasilanie regionu Wykonawca Inwestor Inżynier kontraktu 2 Rozbudowa i modernizacja

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 2 z 5 Szanowni Państwo, Urzędy gmin i miast będąc gospodarzami na swoim terenie, poprzez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 07 lipca 2015r.

Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 07 lipca 2015r. Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 07 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia dokumentu : Projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smętowo

Bardziej szczegółowo

Sławno, dnia 10 września 2013 r.

Sławno, dnia 10 września 2013 r. Sławno, dnia 10 września 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO ORAZ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY REJOWIEC CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA I KIERUNKI

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY REJOWIEC CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA I KIERUNKI EDYCJA DO WYŁOŻENIA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY REJOWIEC CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY POLITYKI REALIZACJI STUDIUM

Bardziej szczegółowo

Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina.

Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina. Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina. Informacje bieżące i dotyczące lotniska i naszego zdrowia w oparciu o prezentacje podczas włochowskiej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE I REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI POD PARKI WIATROWE Warszawa,

POZYSKIWANIE I REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI POD PARKI WIATROWE Warszawa, POZYSKIWANIE I REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI POD PARKI WIATROWE Warszawa, 23 24.01.2012 Poniedziałek, 23.01.2012: 10.00 10.30 recepcja szkolenia/kawa powitalna 10.30 12.00 Podstawowe definicje

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM

INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM Dr hab. Maciej Przewoźniak INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ) LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 2 x 400 KV PIŁA KRZEWINA PLEWISKA Poznań 14 czerwca 2016 r. GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

Informacja o powiązanych inwestycjach elektroenergetycznych: STACJA. ELEKTRO- ENERGETYCZNA 400/220/110 kv KIELCE STACJA ELEKTROENERGETYCZNA

Informacja o powiązanych inwestycjach elektroenergetycznych: STACJA. ELEKTRO- ENERGETYCZNA 400/220/110 kv KIELCE STACJA ELEKTROENERGETYCZNA Informacja o powiązanych inwestycjach elektroenergetycznych: Rozbudowa stacji 220/110 kv Kielce Piaski Rozbudowa stacji 220/110 kv Radkowice Budowa linii napowietrznej 220 kv, łączącej obie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia..., zgłoszony przez...

Projekt. z dnia..., zgłoszony przez... Projekt z dnia..., zgłoszony przez... Uchwała Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze

Bardziej szczegółowo

UDA-POIS / Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operator S.A ,89 zł ,00 zł

UDA-POIS / Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operator S.A ,89 zł ,00 zł Umowa nr Tytuł projektu Beneficjent UDA-POIS.10.01.00-00-002/11-00 Budowa linii Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne uwarunkowania i ograniczenia rozwoju energetyki wiatrowej dr Zdzisław Cichocki

Przestrzenne uwarunkowania i ograniczenia rozwoju energetyki wiatrowej dr Zdzisław Cichocki Na podstawie pracy wykonanej w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie i Wrocławiu w ramach tematu badawczego "Analiza podstaw lokalizacji elektrowni wiatrowych w aspekcie

Bardziej szczegółowo

PROCES INWESTYCYJNY W ENERGETYCE - zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane i prawo ochrony środowiska

PROCES INWESTYCYJNY W ENERGETYCE - zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane i prawo ochrony środowiska Program zajęć: PROCES INWESTYCYJNY W ENERGETYCE - zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane i prawo ochrony środowiska Środa, 1 czerwca 2011 r.: 10.00-10.30 Recepcja seminarium/ kawa powitalna 10.30-12.00

Bardziej szczegółowo

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną.

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. Wind Field Wielkopolska Sp. z o.o. Farma Wiatrowa Wielkopolska Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. 1 Siłownie wiatrowe

Bardziej szczegółowo

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla użytkowników urządzeń wytwarzających pole i promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 0-300 GHz. Podstawy prawne krajowe uregulowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

System elektroenergetyczny

System elektroenergetyczny ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KRZESZOWICE NA LATA 2012-2030 Część 07 System elektroenergetyczny W 798.07 2/13 SPIS TREŚCI 7.1 Informacje ogólne...3

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI KRÓLEWSKIE BRZEZINY CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

EUROSTRADA Sp. z o.o.

EUROSTRADA Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK E65/88/12/09 Warszawa, dn. 04 grudnia 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa dotyczy: Materiałów do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze

Bardziej szczegółowo

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław Patron honorowy

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław Patron honorowy Planowanie przestrzenne elektrowni wiatrowych, stosowane procedury, planowane zmiany Monika Pezdek urbanistka Wrocław 24.06.2010 Czynniki decydujące o atrakcyjności lokalizacji punkt widzenia INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Autor: Sergiusz Urban - WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. K. ( Energia Elektryczna marzec 2013) Realizacja wielu inwestycji nie pozostaje bez wpływu

Bardziej szczegółowo

Standardy ekologiczne i planistyczne w infrastrukturze kolejowej. Warszawa, 08 kwietnia 2009 r.

Standardy ekologiczne i planistyczne w infrastrukturze kolejowej. Warszawa, 08 kwietnia 2009 r. Standardy ekologiczne i planistyczne w infrastrukturze kolejowej Warszawa, 08 kwietnia 2009 r. TRANSPORT ZRÓWNOWA WNOWAśONY ONY Działania zmierzające do transportu zrównowaŝonego: 1) Wprowadzanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Służebność przesyłu. Jakie masz prawa dotyczące wynagrodzenia. za służebność i obowiązki podatkowe

Służebność przesyłu. Jakie masz prawa dotyczące wynagrodzenia. za służebność i obowiązki podatkowe Służebność przesyłu Jakie masz prawa dotyczące wynagrodzenia za służebność i obowiązki podatkowe Jakie masz prawa dotyczące wynagrodzenia za służebność i obowiązki podatkowe VAT oraz rozliczanie 22 518

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Polskie Sieci Morskie PSM Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Bogdan Gutkowski AOS Sp. z o.o., Konsorcjum Polskie Sieci Morskie Polskie Sieci Morskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmujący obszar

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS OKREŚLANIE WARTOŚCI SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU ORAZ WYNAGRODZENIA ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo