Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv"

Transkrypt

1 Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Grudziądz Pelplin Gdańsk Przyjaźń Inwestycja liniowa

2 Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawcy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności jako OSP określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kv i 220 kv oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego i rozwojem sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. Inżynier kontraktu Lider konsorcjum: SAG Elbud Gdańsk S.A. Od ponad 60 lat zajmuje się budową, remontami linii, stacji elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć w Polsce i w Europie. Zatrudniając ponad 280 pracowników, jest jedną z największych firm budownictwa elektroenergetycznego w Polsce. Wieloletnie doświadczenie i specjalistyczna wiedza w połączeniu z potencjałem wykwalifikowanej kadry pozwalają Spółce na realizację najpoważniejszych inwestycji w branży elektroenergetycznej. Członek konsorcjum Eltel Networks Energetyka S.A. oferuje kompleksową obsługę przy realizacji projektów budowy i modernizacji linii i stacji elektroenergetycznych wszystkich napięć, w tym: przygotowanie inwestycji, projektowanie, realizację projektów liniowych, stacyjnych i telekomunikacyjnych, eksploatację urządzeń stacyjnych, sprzedaż materiałów i urządzeń elektroenergetycznych oraz specjalistyczne szkolenia nt. bezpiecznych metod pracy przy budowie i eksploatacji linii WN i NN w unikalnym na skalę krajową Centrum Szkoleniowym. PSE Inwestycje S.A. to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów). Członek konsorcjum: Elfeko S.A. Jest jedną z największych polskich firm, kompleksowo obsługującą inwestycje w energetyce i telekomunikacji. Od ponad 20 lat wprowadza nowości technologiczne na rynek. Zatrudniając ponad 250 pracowników, jest w stanie realizować własnym potencjałem największe inwestycje, począwszy od przygotowania koncepcji, poprzez projektowanie i prowadzenie prac formalnoprawnych, a kończąc na budowie. Od roku 2006 posiada certyfikowane laboratorium pomiarów pól elektromagnetycznych. 2

3 Szanowni Państwo, Nasz informator przygotowaliśmy dla osób zainteresowanych projektem budowy nowej linii elektroenergetycznej relacji Grudziądz Pelplin Gdańsk Przyjaźń. To inwestycja duża i ważna dla regionu, swoim zasięgiem obejmująca dwa województwa i kilkanaście gmin. Na dziesiątki lat poprawi pewność dostaw energii elektrycznej do mieszkańców Polski północnej. Linia zastąpi wyeksploatowaną linię 220 kv, która zostanie zdemontowana w dwa lata po zakończeniu inwestycji. Tak duże projekty w naturalny sposób interesują mieszkańców, władze i organizacje z terenów objętych planowaną budową. Dlatego krótko opisaliśmy, kto dokładnie odpowiada za realizację inwestycji, na czym ona polega i dlaczego jest tak ważna. Odnosimy się do większości uwarunkowań związanych z lokalizacją linii, wyjaśniamy także kwestie dotyczące wpływu linii na środowisko. Niemało miejsca poświęcamy kwestiom formalnoprawnym, ponieważ fragmenty linii prowadzone będą przez tereny prywatnych właścicieli. Nasze wydawnictwo jest jednym z elementów kampanii informacyjnej, która prowadzona będzie na terenie gmin objętych inwestycją. Zachęcamy Państwa do lektury, do regularnego odwiedzania strony internetowej projektu a w razie pytań do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Te dane znajdą Państwo na końcu broszury. Z poważaniem Monika Szymczuk Dyrektor Zadania 3

4 Sieć przesyłowa najwyższych napięć w Polsce Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) to podstawa bezpieczeństwa elektroenergetycznego kraju. Na KSE składają się urządzenia do rozdziału, przesyłu i wytwarzania energii elektrycznej. Zanim prąd dotrze do gniazdek elektrycznych i urządzeń, które zasila, musi pokonać długą drogę, czasem nawet kilkaset kilometrów. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki rozbudowanej i prawidłowo funkcjonującej sieci linii przesyłowych i stacji elektroenergetycznych, które są podstawowymi elementami KSE. Tworzą one system umożliwiający dostawy prądu do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz obiektów użyteczności publicznej w całej Polsce co ważne, w sposób ciągły i nieprzerwany. W Polsce jest ponad km tego typu linii z czego 5340 km to linie o napięciu 400 kv. Pozostałe 7942 km to linie 220 kv, które są stopniowo zastępowane dużo bardziej wydajnymi połączeniami 400 kv. Linie przesyłowe służą do transportu energii z miejsc, gdzie prąd jest wytwarzany, do dużych stacji elektroenergetycznych. Tam napięcie jest obniżane, po czym za pomocą linii 110 kv prąd przesyła się do mniejszych stacji zwanych Głównymi Punktami Zasilania. Tu następuje ponowne obniżenie napięcia do poziomu 20, 15 lub 10 kv i rozdział energii do setek stacji transformatorowych. Dopiero z nich zasila się większość odbiorców końcowych, czyli domy, szkoły, szpitale czy urzędy. Tak prąd trafia do gniazdek w Państwa domach. Dziś sytuacja z siecią elektroenergetyczną Polski jest porównywalna do kwestii autostrad. Linii najwyższych napięć, podobnie jak dróg, wciąż przybywa, jest ich jednak nadal za mało. Aby sieć była w stanie zapewnić nieprzerwane dostawy energii, musi być stale rozbudowywana. Po pierwsze dlatego, że duża część linii powstała jeszcze w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. Po drugie wystarczy przez chwilę pomyśleć, ile było sprzętów elektrycznych w przeciętnym polskim gospodarstwie 20 lat temu, a ile jest dziś. Wówczas od razu staje się jasne, z czego wynika rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. To oznacza, że dziś szczególnie brakuje linii 400 kv, które od lat są już standardem u naszych zachodnich sąsiadów. Dlatego tak ważna jest realizacja nowych linii 400 kv, w tym linii Grudziądz Pelplin Gdańsk Przyjaźń. Wytwórca Stacja SN/NN Linie przesyłowe NN 400 kv i 220 kv Stacja rozdzielcza i transformatorowa NN/WN Linia WN 110 kv Odbiorca Linia nn 400/230 V Transformator SN/nn Linia rozdzielcza SN Stacja transformatorowa WN/SN NN najwyższe napięcia WN wysokie napięcia SN średnie napięcia nn niskie napięcia 4

5 Sieć przesyłowa w Polsce wymaga szybkiego rozwoju Obecnie infrastruktura sieci przesyłowych w Polsce wymaga szybkiego rozwoju. Wystarczy spojrzeć na mapę zagęszczenia linii 400 kv u naszych sąsiadów. W Niemczech łączna długość linii napowietrznych 400 kv i 220 kv na 1000 km 2 wynosi ponad 100 km. We Francji około 90 km, a w bliskich nam Czechach 70 km. U nas ten wskaźnik oscyluje na stosunkowo niskim poziomie 41 km na 1000 km 2. Do tego należy zauważyć, że znaczna część z 14 tys. km linii najwyższych napięć powstała w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. Budowa nowej linii Grudziądz Pelpin Gdańsk Przyjaźń wpisuje się w szeroko zakrojone plany Polskich Sieci Elektroenergetycznych, będące realizacją rządowego programu Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. W ramach tych planów PSE zamierza do 2025 roku wybudować 4 tys. kilometrów nowych sieci elektroenergetycznych najwyższych napięć 400 kv i 220 kv. To oznacza, że linia Grudziądz Pelplin Gdańsk Przyjaźń, będąc elementem tego planu, stanowi inwestycję celu publicznego o znaczeniu lokalnym i krajowym zarazem. Po lewej istniejące linie elektroenergetyczne Po prawej istniejące oraz planowane W ostatnich latach Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. uruchomiły proces inwestycyjny na niespotykaną dotychczas skalę. Obejmuje on zarówno budowę nowej, jak i modernizację istniejącej infrastruktury przesyłowej. Inwestycje te mają przede wszystkim zapewnić wzrost bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów Polski, umożliwić przyłączenie i wyprowadzenie mocy z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii oraz rozwinąć połączenia transgraniczne. Niezawodna, gwarantująca stałe dostawy energii infrastruktura elektroenergetyczna to obok nowoczesnych dróg bez wątpienia największy impuls dla rozwoju ekonomicznego i zwiększenia możliwości inwestycyjnych w naszym kraju. To także wyższy komfort życia Polaków. Długość linii najwyższych napięć w Polsce (w kilometrach) 13,5 tys ,5 tys Liczba stacji elektroenergetycznych w Polsce Henryk Majchrzak Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 5

6 Projekt trasy linii 400 kv Grudziądz Pelplin Gdańsk Przyjaźń Stacja elektroenergetyczna Gdańsk-Przyjaźń* Stacja elektroenergetyczna Pelplin Porozumienie z gminami regionu 23 gminy, 7 powiatów, 2 województwa z regionu północnej Polski i Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w październiku 2013 r. porozumiały się w kwestii współpracy przy realizacji kilku projektów elektroenergetycznych. Jednym z nich jest budowa linii 400 kv Grudziądz Pelplin Gdańsk Przyjaźń. Wszystkie strony porozumienia podpisały list intencyjny, w którym ustaliły (...) potrzebę rozbudowy i modernizacji elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa pomorskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na terenie województwa i w północnej Polsce. Realizowane inwestycje sprzyjać będą zrównoważonemu rozwojowi wszystkich gmin i powiatów, poprawią zaopatrzenie w energię elektryczną mieszkańców i odbiorców na terenie województwa pomorskiego oraz stworzą korzystne warunki do realizacji nowych inwestycji. Żukowo woj. pomorskie Kolbudy Przywidz Trąbki Wielkie Skarszewy Starogard Gdański Pelplin Morzeszczyn Gniew Smętowo Graniczne Stacja elektroenergetyczna Grudziądz Nowe woj. kujawsko-pomorskie Grudziądz Rogóźno Gruta Długość linii: około 122 kilometry * Trwają ustalenia dotyczące dokładnej lokalizacji stacji Inwestycja przebiega przez 2 województwa i 15 gmin 6

7 Korzyści z realizacji inwestycji GMINA I JEJ MIESZKAŃCY REGION Większa pewność dostaw energii do domów Nowa linia istotnie obniża ryzyko wystąpienia rozległych awarii energetycznych i przerw w dostawie prądu do Państwa domów. Jest też warunkiem dla rozbudowy lokalnej sieci dystrybucji prądu. Większe wpływy do budżetu gminy Inwestycja dla mieszkańców gmin położonych na trasie linii oznacza wpływy z tytułu podatku płaconego przez inwestora (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.). Wyniosą one około 2% wartości inwestycji na obszarze danej gminy. Im dłuższy fragment linii przebiega przez gminę, tym kwota podatku jest wyższa. Należność ta będzie wypłacana co roku. Szacuje się, że średni koszt budowy kilometra linii wynosi około 2 miliony złotych. Znając długość trasy w gminie, łatwo oszacować przybliżone wpływy z tytułu inwestycji. Poprawa infrastruktury Nowa linia zapewni dostawy prądu dla całego regionu Polski północnej. To oznacza mniej awarii i rozbiórkę przestarzałej linii 220 kv. Rozwój biznesu i tworzenie miejsc pracy Zapewnienie dostaw prądu ma bezpośrednie przełożenie na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, a tym samym stworzenie nowych miejsc pracy. Bez gwarancji zasilania nie będzie to możliwe. Nowe źródła energii Budowa linii 400 kv umożliwi w przyszłości przyłączenie nowych źródeł energii do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wynagrodzenie dla właścicieli Właściciele, przez których działki będzie przebiegać linia, otrzymają z tego tytułu wynagrodzenia. 7

8 Inwestycja celu publicznego Dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kv Grudziądz Pelplin Gdańsk Przyjaźń, będąc inwestycją celu publicznego, ma stanowić jeden z filarów bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji trójmiejskiej i pozostałych terenów Polski północnej. Przez inwestycję tego typu rozumie się zadania realizowane na szczeblu lokalnym (gminnym), ponadlokalnym (powiatowym i wojewódzkim) i krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), stanowiące realizację celów, o których jest mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Inwestycje celu publicznego Z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami można dowiedzieć się, że inwestycje celu publicznego to m.in.: budowa i utrzymywanie ( ) przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Grudziądz Pelplin Gdańsk Przyjaźń zgodnie z zapisami ustawy stanowi inwestycję celu publicznego. To oznacza między innymi szereg udogodnień w przepisach prawa, które regulują realizację tego typu przedsięwzięć. Znaczenie linii dla regionu Dziś województwo pomorskie produkuje zaledwie 30 proc. energii, której potrzebuje. Resztę musi importować z pozostałych regionów Polski. Dzieje się tak dlatego, że większość elektrowni znajduje się na południu kraju. Wytwarzany w nich prąd wymaga zatem przesyłu na odległość setek kilometrów. Obecnie aglomeracja Trójmiasta oraz cały region zasilane są przede wszystkim dzięki starej linii 220 kv biegnącej z Bydgoszczy do Gdańska. Linia powstała jeszcze na przełomie lat 50. i 60. Drugim źródłem jest jednotorowa linia 400 kv Grudziądz Gdańsk, która ma już blisko 30 lat. Awaria jednego z tych źródeł zasilania może stanowić realne zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego całego regionu. Nowa linia, gwarantując ciągłość dostaw prądu, ma dla województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego znaczenie strategiczne. Nowa linia 400 kv Istniejąca linia 200 kv Bydgoszcz Linie w 2018 r. Gdańsk Grudziądz Istniejąca linia 400 kv 8

9 Harmonogram inwestycji Działania formalnoprawne Wyznaczenie trasy linii, zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rozmowy i podpisanie umów z właścicielami działek na trasie linii, uzyskanie decyzji środowiskowej, zdobycie pozwoleń na budowę Budowa linii 2018 Uruchomienie linii 2020 Rozbiórka linii 220 kv Inwestycję rozpoczyna się od przygotowania propozycji trasy linii. Następnie jej przebieg przedstawiany jest przedstawicielom społeczności lokalnych. Rozpoczynają się procedury zmiany studiów i miejscowych planów. Tak ważne inwestycje muszą znaleźć się w dokumentach planistycznych gmin. Procesowi temu towarzyszą konsultacje z mieszkańcami. W ich toku rozpatrywane są uwagi zgłaszane do projektu. Konsultacje pozwalają na ustalenie możliwego do realizacji przebiegu trasy linii, który będzie najmniej uciążliwy dla mieszkańców. Przyjęcie studium i planu miejscowego kończy fazę procedur planistycznych. Zgodność podjętych uchwał z prawem sprawdza jeszcze wojewoda. Ważnym elementem niezbędnym do rozpoczęcia budowy jest uzyskanie tak zwanej decyzji środowiskowej. Wydanie decyzji dla linii 400 kv jest poprzedzone szczegółową i długotrwałą procedurą oceny jej oddziaływania na środowisko. Już więc sam projekt linii podlega szczegółowej weryfikacji, której dokonuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Ponieważ linia przechodzić będzie przez nieruchomości prywatnych właścicieli, wykonawca prowadzi z nimi rozmowy, których celem jest uzyskanie zgody na budowę linii. 9

10 Jak projektujemy trasę linii? Rozmowa z Krzysztofem Katyńskim, członkiem zespołu projektującego linię Grudziądz Pelplin Gdańsk Przyjaźń. Panie inżynierze, ile osób projektuje linię Grudziądz Pelplin Gdańsk? Zespół liczy kilkanaście osób, z czego projektantów jest dziewięciu. Do tego współpracujemy z geodetami, specjalistami ds. środowiskowych. Projekt takiej linii to efekt pracy ponad dwudziestu osób. Co jest najtrudniejsze w Pańskiej pracy? Ta praca ma co najmniej dwa wymiary. Jeden jest ściśle inżynierski, czyli zaprojektowanie konstrukcji słupów, fundamentów. To oczywiście wymaga ogromnej wiedzy inżynierskiej. Ale jest coś trudniejszego znalezienie optymalnego przebiegu linii. To już wyzwanie inżynierskie, społeczne i środowiskowe. Optymalny przebieg, czyli jaki? Taki, który jest w stanie pogodzić różne interesy, jakie pojawiają się w przypadku projektowania nowej linii. Podstawową kwestią jest omijanie zabudowy mieszkaniowej i już to zadanie samo w sobie jest ogromnym wyzwaniem. Dlaczego? W Polsce zabudowa jest rozproszona. Prawo pozwala lokalizować domy niemalże wszędzie. Efekt jest taki, że są tereny, gdzie nie przewidziano miejsca pod infrastrukturę, jak drogi, sieci czy gazociągi ważne dla wszystkich mieszkańców Polski. Bo wszyscy chcą korzystać z dobrodziejstw cywilizacji, ale mało kto chce mieszkać koło linii. I co robi się w takiej sytuacji? Po pierwsze analizuje się lokalizację zwartej zabudowy. Jeśli tylko to możliwe, unikamy przechodzenia przez ob- szary miejscowości. Gdy na danym odcinku trasy są dwie grupy zwartej zabudowy, szukamy sposobu ich ominięcia. Niestety projektujemy linie, z których prąd czerpią wsie, miasteczka, ale i duże miasta. Musimy znaleźć dojście, żeby dostarczyć energię również do dużych aglomeracji. A te, wiadomo, są otoczone licznymi domami, blokami i fabrykami. A jeśli nie da się znaleźć terenu wolnego od zabudowy? Ten problem dotyczy głównie wejść do dużych miast. Jeśli się nie da, staramy się zachować możliwie równe i duże odległości od istniejącej zabudowy. Oczywiście obowiązują nas niezwykle rygorystyczne przepisy dotyczące lokalizacji naszych linii. Więc nie jest tak, że to, co projektant wymyśli, jest od razu realizowane. Faktem jest natomiast to, że w miastach nikogo nie dziwi widok osiedli położonych wzdłuż linii. Co się robi, żeby ograniczyć wpływ linii na otoczenie? Przede wszystkim na całym świecie takie inwestycje prowadzi się przez tereny rolne. Linia nie uniemożliwia bowiem prowadzenia upraw. I my również szukamy obszarów, gdzie uprawia się ziemię. Tam, gdzie to możliwe, rozważamy poprowadzenie trasy w lasach. To naturalna zasłona dla linii. 10

11 Udaje się? W większości przypadków tak. Mieszkańcy rozumieją, że prąd musi płynąć. Czasami rozmowy trwają, ale generalnie udaje się znaleźć akceptowalne warianty trasy. Jeśli coś stanowi problem, to fakt, że równie ważna, jak zabudowa, jest ochrona środowiska. Jeśli na jakimś terenie występuje rzadki gatunek orła czy bociana, to taki teren musimy ominąć. Nie wszyscy potrafią to zaakceptować, ale takie po prostu jest prawo. Czasem również trudno wyjaśnić, że nie każdy słup da się przesunąć, oraz że linia nie może skręcać pod kątem 90 stopni. A dlaczego nie może? Bo siły działające na słup są zbyt duże. Przypomina to trochę autostradę. Też nie skręca pod kątem prostym, a zakręt jest płynny, choć długi. Skręt linii trzeba zaplanować dużo wcześniej. To jak układanie domina, klocki są ze sobą połączone. Ruch jednego wpływa na ruch pozostałych. Co jeszcze bierze się pod uwagę podczas projektowania linii? Plany rozwojowe gminy, zapisy obowiązujących studiów i miejscowych planów, kierunki rozwoju zabudowy, uwarunkowania terenowe, bo nie wszędzie może stanąć słup. Ważne jest również współwystępowanie infrastruktury, chociażby dróg, kolei, innych linii. Ich krzyżowanie to ogromne wyzwanie, dziesiątki przepisów. Wreszcie najważniejsze normy. Bierzemy pod uwagę nawet lotniska. A czy taka linia może się przewrócić? Trudno mi sobie to wyobrazić z co najmniej kilku powodów. To, czego nie widać, a co jest pod słupem, to gigantyczny fundament. Czasami nawet 100 metrów sześciennych betonu. On odpowiada za utrzymanie konstrukcji. Jaka siła jest w stanie wyrwać taką podstawę? Słupy testujemy mówimy o tym łamanie słupa w specjalnym ośrodku badawczym na Słowacji. Sprawdzamy wytrzymałość konstrukcji, poddając ją siłom, które muszą być większe niż te, które mogą wystąpić na danym terenie. Projektujemy linię, która wytrzyma szadź czy nawet huraganowy wiatr. Bo priorytetem jest bezpieczeństwo. 11

12 Jak będzie wyglądała linia? W celu zmniejszenia hałasu linii zostaną zastosowane specjalne przewody fazowe oś linii Przewody odgromowe na wierzchołku każdego słupa ok m Odległość pomiędzy sąsiednimi słupami (rozpiętość przęsła) 8,3 m Dwutorowe stalowe słupy kratowe wysokości m (nie dotyczy słupów nadleśnych) Pas technologiczny 70 m Po 35 m od osi linii w obie strony Dwutorowa linia 400 kv Grudziądz Pelplin Gdańsk Przyjaźń jest tzw. linią przesyłową najwyższych napięć. Linia będzie składała się ze słupów kratowych o wysokości od 48 do 68 metrów w terenach rolniczych. Wyższe mogą być jedynie konstrukcje leśne, opisane na stronie obok. Typowe przęsło, czyli dwa słupy i zawieszone między nimi przewody, będzie liczyć sobie od 350 do 450 metrów (tyle będzie wynosiła odległość pomiędzy dwoma sąsiadującymi ze sobą słupami). Słupy W tej inwestycji zastosowane zostaną nowoczesne słupy serii E33 o wysokości od 48 do 68 metrów. Stalowe konstrukcje spełniają wszystkie normy i wymagania techniczne, tak aby w największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i maszyn rolniczych. Przewody Przewody fazowe zostaną zawieszone na słupach poprzez łańcuchy izolatorowe. Przewiduje się zastosowanie potrójnej wiązki przewodów stalowo-aluminiowych. To bardzo ważne, bo skutecznie obniży poziom szumów akustycznych wytwarzanych przez linię. Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi, na wierzchołku każdego słupa zostaną zawieszone dwa przewody odgromowe. Odległość przewodów od ziemi Odległość pomiędzy najniżej zawieszonym przewodem fazowym a ziemią nie będzie mniejsza niż 8,3 m. To odpowiada wysokości trzeciego piętra w bloku mieszkalnym. Dzięki temu nawet największe maszyny rolnicze będą mogły bezpiecznie pracować pod linią. 12

13 Pas technologiczny W celu zapewnienia dodatkowej strefy ochrony dla każdej linii 400 kv tworzy się pas technologiczny o szerokości 70 m (po 35 m od osi linii w obie strony). Odległości linii od budynków, dróg oraz innych obiektów będą zgodne z nową normą PN-EN : E, która obowiązuje w większości krajów europejskich. oś linii Technologia nadleśna W niektórych gminach linia będzie przebiegała przez tereny leśne. Dla zmniejszenia wycinki drzew będą stosowane słupy w tak zwanej technologii nadleśnej. Co to oznacza? Przede wszystkim wielokrotnie mniejsze straty dla środowiska. W technologii nadleśnej słupy są znacznie wyższe od standardowych. Dla ich postawienia dokonuje się tylko wycinki w miejscach posadowienia słupów oraz tymczasowo wycina się dodatkowy pas o szerokości kilku metrów. Ma on ułatwić montaż konstrukcji. Dzięki temu oszczędza się wiele hektarów drzew, a las może swobodnie rosnąć pod przewodami linii. Pas technologiczny szerokości 70 m Słup nadleśny Konsultacje społeczne Konsultacjom podlegają zwłaszcza: Projektowana linia 400 kv będzie mierzyć około 122 km długości. To oznacza konieczność przeprowadzenia rozmów z właścicielami blisko 2000 działek. Dlatego wykonawca od początku inwestycji podejmuje działania konsultacyjne z władzami gmin, radnymi, mieszkańcami oraz Wybór trasy, który w jak najmniejszym stopniu ingeruje organizacjami w życie mieszkańców społecznymi, poszczególnych aby trasa linii gmin zyskała optymalny przebieg, uwzględniający interesy wszystkich stron. Plany rozwojowe gmin Na każdym etapie inwestycji pozostajemy do dyspozycji mieszkańców Ochrona środowiska i organizacji zainteresowanych trasą linii. Dane kontaktowe znajdą Państwo na końcu folderu. Konsultacjom podlegają zwłaszcza: Konsultacje prowadzimy od początku inwestycji: Wybór trasy, który w jak najmniejszym stopniu ingeruje w życie mieszkańców poszczególnych gmin Plany rozwojowe gmin Ochrona środowiska Przedstawiając propozycję trasy do zaopiniowania władzom gminy Zbierając opinie radnych i sołtysów Uważnie słuchając uwag mieszkańców i organizacji społecznych Konsultacje prowadzimy od początku inwestycji: 13 Przedstawiając propozycję trasy do zaopiniowania władzom gminy Zbierając opinie radnych i sołtysów

14 Prywatne nieruchomości na trasie linii zasady współpracy z właścicielami Część linii planuje się poprowadzić przez prywatne tereny rolne. Dlatego przedstawiciele firm wykonawczych (SAG ELBUD Gdańsk, ELFEKO i Eltel Networks Energetyka) będą sukcesywnie kontaktować się z ich właścicielami i rozmawiać o możliwości zlokalizowania linii na ich nieruchomościach. Oczywiście przedstawią też właścicielom propozycję wynagrodzenia w zamian za zgodę na lokalizację linii na ich nieruchomości. Jak szacuje się wartość odszkodowań i wynagrodzeń dla właścicieli? Wykonawca rozpoczyna pracę od zlecenia wykonania tzw. operatów szacunkowych dla każdej nieruchomości, która położona będzie pod planowaną trasą linii. Taki operat stanowi podstawę do wyceny odszkodowania i wynagrodzenia, jakie oferowane będzie właścicielowi. Każdy właściciel nieruchomości pod linią otrzymuje bowiem wynagrodzenie z tytułu tzw. służebności przesyłu oraz odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości. Czym jest służebność przesyłu? To instrument prawny służący regulowaniu relacji pomiędzy firmami zajmującymi się przesyłem gazu czy prądu a właścicielem nieruchomości, z której przedsiębiorstwo zamierza korzystać. Służebność określa precyzyjnie zasady wykorzystywania nieruchomości na potrzeby elementów systemu przesyłowego. Dotyczy to również linii energetycznych. Przepisy o służebności przesyłu mówią też jasno, co firma, która korzysta z prywatnej nieruchomości, może na niej robić, a czego robić jej nie wolno. W praktyce służebność określa, jaką linię można wybudować na działce, i zapewnia firmie prawo dostępu do tej części działki, na której znajduje się linia. Zezwala także na prowadzenie prac eksploatacyjno-remontowych. Każdemu właścicielowi firma przesyłowa wypłaca pieniądze z tytułu służebności jednorazowo. Umowa służebności musi zostać wpisana do księgi wieczystej nieruchomości, aczkolwiek i jest to bardzo ważne nie oznacza to, że właściciel traci prawo własności do ziemi pod linią. Rozmowy z właścicielami krok po kroku Przedstawiciel wykonawcy odwiedza właściciela gruntu. Informuje o inwestycji, pyta o zgodę na lokalizację linii na nieruchomości. Przedstawia również umowę cywilnoprawną, którą planuje podpisać z właścicielem. Prezentuje operat i informuje, ile wynosi proponowana kwota wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu oraz w jaki sposób została oszacowana. Po podpisaniu pierwszej umowy następuje wypłata pierwszej części wynagrodzenia. Umowa służebności przesyłu wymaga spotkania u notariusza. Wtedy zawierana jest umowa w formie aktu notarialnego, która zawiera te same ustalenia, co pierwsza umowa. Po jej podpisaniu przez właściciela następuje wypłata drugiej transzy wynagrodzenia. Nasza firma proponuje właścicielom gruntów czytelne umowy na ustanowienie służebności przesyłu. Każdy z właścicieli ma czas, aby sprawdzić wszystkie jej zapisy. Zachęcamy do konsultowania i dopytywania naszych przedstawicieli o wszystkie kwestie. 14

15 Linia i bezpieczeństwo Doświadczenia W Polsce istnieje ponad km linii najwyższych napięć i wciąż powstają nowe. Niektóre z nich działają nieprzerwanie od ponad pół wieku. Na terenach podmiejskich, zwłaszcza wokół dużych miast, zabudowa mieszkaniowa zbliża się do istniejących linii na możliwe dopuszczalne odległości. Widok osiedli zlokalizowanych 35 m od linii najwyższych napięć jest dosyć powszechny. Jeszcze więcej tego typu przykładów można zobaczyć w Europie Zachodniej, gdzie sieć przesyłowa jest wielokrotnie dłuższa i gęstsza niż w Polsce. Obawy Mimo to sąsiedztwo zwłaszcza nowej infrastruktury tego typu, budzi szereg obaw związanych z jej oddziaływaniem na środowisko. Zaniepokojone są głównie osoby, które mają mieszkać w pobliżu linii. Jest to oczywiście zrozumiałe, ponieważ linie niewątpliwie oddziałują na otoczenie, przede wszystkim zmieniając jego krajobraz. Normy i regulacje Dlatego budowa linii 400 kv Grudziądz Pelplin Gdańsk Przyjaźń, jak i innych tego typu obiektów, podlega niezwykle ścisłym przepisom i regulacjom. Kontroluje się przede wszystkim poziom pola elektrycznego i magnetycznego oraz szumu. Poziomy pól elektrycznych i magnetycznych wytwarzanych przez linie elektroenergetyczne podlegają znacznym ograniczeniom. Wartości dopuszczalne obowiązujące w Polsce są zbliżone do zaleceń wydanych przez Unię Europejską oraz właściwe organizacje międzynarodowe. Trzeba dodać, że polskie normy nie tylko spełniają europejskie standardy, ale są od nich znacznie bardziej rygorystyczne. Prowadzone od lat badania nad oddziaływaniem na organizmy żywe pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz (źródłem takich częstotliwości są linie elektroenergetyczne) nie potwierdziły ich szkodliwego wpływu na organizm człowieka. Według obowiązujących w Polsce przepisów dopuszczalne w środowisku wartości poszczególnych składowych pola elektromagnetycznego wynoszą: Pole elektryczne 10 kv/m wartość dopuszczalna w miejscach dostępnych dla ludzi 1 kv/m wartość dopuszczalna na obszarach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową (dla porównania suszarka do włosów wytwarza natężenie 0,8 kv/m) Oznacza to zatem, że nawet stałe przebywanie w miejscach, w których natężenie pola elektrycznego nie przekracza 1 kv/m, jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia. Natomiast w miejscach dostępnych dla ludzi, lecz nieprzeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, nie trzeba ograniczać dopuszczalnych wartości pola elektrycznego do poziomów niższych niż 10 kv/m. Pole magnetyczne 60 A/m wartość dopuszczalna w miejscach dostępnych dla ludzi Zaprezentowane dozwolone wartości natężenia składowych pola elektromagnetycznego są bardzo niskie, a przebywanie w nim jest całkowicie bezpieczne dla ludzi i zwierząt. 15

16 Warto zauważyć, że są one równe lub nawet bardziej surowe niż w Niemczech, Austrii, Szwecji czy Belgii, czyli w krajach znanych z rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony środowiska. Ustalaniu poziomów dozwolonych wartości obydwu składowych towarzyszyła zasada, że działające na człowieka pole magnetyczne nie może powodować powstawania w organizmie prądów większych niż naturalnie płynące w jego ciele. Zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami weryfikowane jest przez pomiary kontrolne, które prowadzone są zawsze po wybudowaniu i uruchomieniu linii. Bez nich nie ma szans na uzyskanie zgody na eksploatację obiektu. Jeżeli zatem podczas mżawki staniemy tuż pod linią, to faktycznie usłyszymy szum, którego źródłem jest tak zwany ulot. Jest to zjawisko występujące na powierzchni przewodów, które są pod wysokim napięciem. Jeśli jednak oddalimy się od linii na odległość 35 m, wówczas ulot będzie po prostu niesłyszalny. Podobnie jak w przypadku pól elektromagnetycznych, obowiązujące przepisy nakładają na właściciela obiektu obowiązek przeprowadzenia pomiarów kontrolnych hałasu, jeszcze przed przekazaniem inwestycji do użytkowania. Hałas W zależności od rodzaju zabudowy otaczającej linię, dopuszczalne w środowisku wartości poziomów hałasu, którego źródłem jest napowietrzna linia elektroenergetyczna, wynoszą: od 40 db w porze nocnej do 50 db w dzień. Określenie hałas kojarzy się raczej z odgłosem startującego samolotu, pracującego młota pneumatycznego czy z dźwiękami dobiegającymi z ruchliwej ulicy w centrum miasta. W przypadku linii elektroenergetycznej mamy do czynienia jedynie z szumem towarzyszącym jej pracy. Poziom tego szumu mieści się w przedziale od 30 do 45 db. Mówiąc obrazowo, dźwięk ten przypomina odgłosem szum lasu albo dźwięki słyszalne w mieszkaniu. Warto też wiedzieć, że dźwięk ten pojawia się jedynie w wyjątkowo niekorzystnych warunkach pogodowych, w czasie mżawki lub gdy powietrze jest bardzo wilgotne. Przy innej pogodzie linia jest praktycznie niesłyszalna. 145 db 125 db 105 db 93 db 55 db 45 db db 12 db start odrzutowca ciężki sprzęt budowlany dyskoteka ciężki transport drogowy rozmowa mieszkanie linie przesyłowe najwyższych napięć las Porównanie poziomów natężenia dźwięku 16

17 Najczęściej zadawane pytania Jak blisko od linii 400 kv można budować domy? O tym, jaka odległość musi dzielić dom od linii, decyduje poziom pól elektromagnetycznych i hałasu, który jest nieco inny dla każdej linii. Zależy on bowiem od wysokości słupów czy zawieszenia przewodów nad ziemią. Dla linii Grudziądz Pelplin Gdańsk Przyjaźń jest to odległość 35 m od osi linii. Oznacza to, że przy zachowaniu takiej odległości wartości pola elektromagnetycznego spadają do poziomów, które umożliwiają lokalizowanie budynków na pobyt stały, a dźwięk, jaki czasami towarzyszy pracy linii, nie jest uciążliwy. Czy dłuższe przebywanie pod linią jest bezpieczne? Tak. W miejscach dostępnych dla ludzi dopuszczalne natężenie pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz czyli takiego, z jakim mamy do czynienia w przypadku linii przesyłowych wynosi około 10 kv/m. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jest to 1 kv/m. Z kolei natężenie pola magnetycznego nie może przekroczyć 60 A/m. Poziomy pól dla projektowanej linii będą poniżej tych wartości. Czy linia zakłóca odbiór sygnału radiowo-telewizyjnego? Nie, chociażby dlatego, że linia napowietrzna musi spełniać wymagania restrykcyjnej normy dotyczącej dopuszczalnego poziomu emisji zakłóceń radioelektrycznych, co będzie sprawdzane po oddaniu linii do użytkowania. Nie ma zatem takiego niebezpieczeństwa. W jakiej odległości od siebie będą słupy i jaka będzie ich wysokość? Rozpiętości przęseł pomiędzy słupami mogą wynieść nawet ponad 450 m. Wszystko zależy od ukształtowania terenu. Odległości między słupami mogą być również mniejsze. Wysokość będzie różna, od 48 do 68 metrów. Wyjątkiem są konstrukcje wykorzystywane w lesie. Żeby do minimum ograniczyć wycinkę lasu, będą to specjalne słupy, które wyniosą linię nad korony drzew. Czy bezpieczne jest wypasanie zwierząt pod linią? W Europie jest ponad 100 tys. km takich linii. Niektóre z nich pracują od 40 lat. W większości znajdują się na terenach rolniczych, a widok stada krów pasącego się bezpośrednio pod linią jest powszechny. Przez wszystkie te lata nie stwierdzono żadnego wpływu linii na zwierzęta i ich zachowanie. Czy po ustanowieniu służebności przesyłu i wybudowaniu linii inwestor staje się właścicielem gruntu w pasie technologicznym? Absolutnie nie. Dzięki służebności przesyłu inwestor PSE S.A. uzyska jedynie ograniczone prawo do korzystania z gruntów pod linią w związku z budową i eksploatacją linii. Służebność przesyłu ustanawiana jest w formie aktu notarialnego, ale nie ma to nic wspólnego z przeniesieniem własności. Potwierdzić to może każdy notariusz. Jakie ograniczenia zostaną nałożone na właścicieli działek pod linią? Ograniczenia dotyczą tylko i wyłącznie pasa technologicznego, a więc 70 m (2 x 35 m od osi linii). W jego obrębie zabronione jest wznoszenie budynków mieszkalnych i sadzenie wysokich drzew. Jednak poza granicą pasa nie ma żadnych ograniczeń w użytkowaniu działek. Czy zmienia się kategoria działek po wybudowaniu linii? Nie, jeśli teren pod linią ma przeznaczenie rolne, to nawet po wybudowaniu linii nie ulega on zmianie. Nie ma takiej potrzeby, nie ma też po temu przesłanek, działka rolna może być wykorzystywana dokładnie tak samo, jak przed budową. 17

18 Komu i za co przysługuje wynagrodzenie? Do wynagrodzenia uprawnieni są wszyscy właściciele, przez których działki przechodzić będzie pas technologiczny. Wysokość kwoty zależna będzie od obszaru działki objętego tym pasem. Dodatkowe odszkodowania otrzymają wszyscy właściciele, na których działkach zostaną zlokalizowane słupy. Kwota wypłacana będzie w dwóch ratach: pierwsza trafi do właściciela po zawarciu umowy, druga po podpisaniu aktu notarialnego. Czy wynagrodzenia obejmą straty związane z budową linii? Nie. Rekompensaty za ewentualne straty powstałe podczas budowy i eksploatacji linii będą regulowane osobno. Nie da się ich wycenić dziś, bo nie wiadomo, kiedy dokładnie co do dnia rozpocznie się budowa, czy pola będą wtedy obsiane (i wówczas rekompensaty będą wyższe), czy może będzie już po zbiorach i wówczas wykonawca będzie musiał jedynie zapłacić za rekultywację terenu. Czy to prawda, że słupy energetyczne ściągają pioruny? Nie. Miejsce uderzenia pioruna jest losowe. Nowoczesne linie najwyższych napięć wyposażone są w przewody odgromowe, co chroni je przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Obecność przewodów odgromowych umieszczonych nad przewodami fazowymi powoduje też, że przed wyładowaniami atmosferycznymi chroniony jest również obszar o szerokości kilkudziesięciu metrów wzdłuż całej linii napowietrznej. Zatem przebywanie w czasie burzy pod przewodami linii, ale niezbyt blisko słupa, zdecydowanie zmniejsza zagrożenie uderzeniem pioruna. Pojawiają się głosy, że linie mają szkodliwy wpływy na zdrowie ludzi. Czy to prawda? Nie. Nie potwierdza tego żadna licząca się instytucja naukowa. Argumentem jednak może być również to, że linie te często istnieją tuż przy zabudowie od dziesiątek lat i nic złego nikomu się nie dzieje. Warto też dodać, że linia 400 kv budowana jest z poszanowaniem rygorystycznych norm środowiskowych. Jej działanie nie ma żadnego bezpośredniego wpływu na zdrowie ludzi. 18

19 Miejsce na notatki 19

20 Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna Zdjęcia SAG Elbud Gdańsk S.A. Szymon Zapadka Wykonawca SAG Elbud Gdańsk S.A. ul. Marynarki Polskiej Gdańsk Tel Fax: Strona inwestycji Konstancin-Jeziorna, luty 2015

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja stacji

Rozbudowa i modernizacja stacji Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kv Mikułowa Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 400/110 kv

Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 400/110 kv Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 400/110 kv Siedlce Ujrzanów Inwestycja stacyjna Inwestor Inżynier Kontraktu Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Pabianice

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Pabianice Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Pabianice 1 Kto jest kim w inwestycji? INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA 2 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin wraz z montażem autotransformatora 220/110 kv Inwestycja stacyjna Szanowni Państwo! W całym kraju prowadzony jest obecnie szereg zadań inwestycyjnych, których celem

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv relacji Połaniec Klikowa Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Pątnów Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawcy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) są operatorem Krajowego Systemu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja. Odpowiedzialne budowanie. Inwestycja liniowa Inwestycja liniowa

Modernizacja. Odpowiedzialne budowanie. Inwestycja liniowa Inwestycja liniowa Modernizacja linii elektroenergetycznej Budowa dwutorowej linii 400 kv relacja Ostrów - Pasikurowice RP 400 kv Ełk-granica Odpowiedzialne budowanie Inwestycja liniowa Inwestycja liniowa Inwestor Inwestor

Bardziej szczegółowo

Modernizacja. Odpowiedzialne budowanie. Inwestycja liniowa Inwestycja liniowa

Modernizacja. Odpowiedzialne budowanie. Inwestycja liniowa Inwestycja liniowa Modernizacja linii elektroenergetycznej Budowa dwutorowej linii 220 kv relacja Mikułowa - Cieplice - Boguszów 400 kv Ełk-granica RP - Świebodzice Odpowiedzialne budowanie Inwestycja liniowa Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv relacji Poręba Czeczott oraz Poręba Byczyna Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci

Bardziej szczegółowo

Budowa rozdzielni 400 kv w stacji 220/110 kv

Budowa rozdzielni 400 kv w stacji 220/110 kv Budowa rozdzielni 400 kv w stacji 220/110 kv Jasiniec Inwestycja stacyjna INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE)

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Pątnów Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawcy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) są operatorem Krajowego Systemu

Bardziej szczegółowo

Informator. Szanowni Państwo! Przebudowa linii 110 kv Leszno Gronowo Wschowa. dla mieszkańców gmin. Święciechowa, Lipno, Wschowa

Informator. Szanowni Państwo! Przebudowa linii 110 kv Leszno Gronowo Wschowa. dla mieszkańców gmin. Święciechowa, Lipno, Wschowa Przebudowa linii 110 kv Leszno Gronowo Wschowa i Informator dla mieszkańców gmin Święciechowa, Lipno, Wschowa Szanowni Państwo! Firma PBE ELBUD Warszawa rozpoczyna przebudowę jednego z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów odgromowych OPGW

Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów odgromowych OPGW Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów odgromowych OPGW na linii 400 kv Kozienice Lublin Systemowa Inwestycja liniowa Inwestor Inżynier Kontraktu Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? Inwestor

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 220/110 kv

Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 220/110 kv Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 220/110 kv Adamów Inwestycja stacyjna Inwestor Inżynier Kontraktu Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE)

Bardziej szczegółowo

FOLDER INFORMACYJNY. Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Skawina. Stabilne zasilanie regionu. wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kv

FOLDER INFORMACYJNY. Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Skawina. Stabilne zasilanie regionu. wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kv Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Skawina wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kv FOLDER INFORMACYJNY Stabilne zasilanie regionu Wykonawca Inwestor Inżynier kontraktu PSE Inwestycje S.A.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji 400/110 kv Dobrzeń. Inwestycja stacyjna

Rozbudowa stacji 400/110 kv Dobrzeń. Inwestycja stacyjna Rozbudowa stacji 400/110 kv Dobrzeń Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Spis treści Inwestor Główny wykonawca konsorcjum Kto jest kim w inwestycji? 2 Spis treści 3 Słowo wstępu 4 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Kozienice Siedlce Ujrzanów Inwestycja liniowa kto jest kim w inwestycji Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 400 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 400 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 400 kv relacji Grudziądz Węgrowo Płock Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Byczyna. wraz z wprowadzeniem linii 400 kv FOLDER INFORMACYJNY. Stabilne zasilanie regionu

Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Byczyna. wraz z wprowadzeniem linii 400 kv FOLDER INFORMACYJNY. Stabilne zasilanie regionu Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kv FOLDER INFORMACYJNY Stabilne zasilanie regionu Wykonawca Inwestor Inżynier kontraktu 2 Rozbudowa i modernizacja

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestycja liniowa kto jest kim w inwestycji Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm - Lublin Systemowa. Spiczyn r.

Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm - Lublin Systemowa. Spiczyn r. Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm - Lublin Systemowa Spiczyn 10.01.2017 r. Inwestor Operator Elektroenergetycznego Systemu Przesyłowego. Właściciel Infrastruktury Przesyłowej. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba FOLDER INFORMACYJNY. Energia w dobrych rękach

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba FOLDER INFORMACYJNY. Energia w dobrych rękach Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba FOLDER INFORMACYJNY Energia w dobrych rękach Wykonawca Inwestor Inżynier kontraktu 2 Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Krajnik Baczyna Inwestycja liniowa Inwestor Inżynier Kontraktu Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? W realizację budowy linii 400kV Krajnik-Baczyna zaangażowane

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Autor: Jarosław Tomczykowski - Biuro PTPiREE ("Energia Elektryczna" - nr 5/2015) W Polsce mamy prawie 200 operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), przy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Dobrzeń nacięcie linii Pasikurowice Wrocław FOLDER INFORMACYJNY inwestor inżynier kontraktu WykONAWcA konsorcjum firm SAG Elbud Gdańsk S.A. Eltel Networks

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv

Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv Groszowice Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 kwietnia 2013r.

Uchwała Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 kwietnia 2013r. Uchwała Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Gminy Zaniemyśl, poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ELEKTROENERGETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA

INWESTYCJE ELEKTROENERGETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA INWESTYCJE ELEKTROENERGETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA dr inż. Marek Szuba Poznań, 14 czerwca 2016 r. Oddziaływanie inwestycji infrastrukturalnych na środowisko - w tym na zdrowie człowieka HAŁAS (30-45

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pod linię 400kV Miłosna Siedlce Ujrzanów dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV MIKUŁOWA ŚWIEBODZICE ZĄBKOWICE

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK PRZYJAŹN ŻYDOWO KIERZKOWO

GDAŃSK PRZYJAŹN ŻYDOWO KIERZKOWO BUDOWA DWUTOROWEJ LINII 400 kv GDAŃSK PRZYJAŹN ŻYDOWO KIERZKOWO Folder informacyjny www.liniagdanskzydowo.pl Inwestor: Inżynier kontraktu: Wykonawca inwestycji: Kto jest kim w inwestycji? Inwestor PSE

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części opisanej poniżej nieruchomości, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Marek Szuba. Środowiskowe aspekty oddziaływania pól elektromagnetycznych w świetle ostatnich zmian w prawodawstwie polskim

Marek Szuba. Środowiskowe aspekty oddziaływania pól elektromagnetycznych w świetle ostatnich zmian w prawodawstwie polskim Biuro Konsultingowo-Inżynierskie EKO-MARK www.eko-mark.com.pl eko-mark@eko-mark.com.pl Marek Szuba Środowiskowe aspekty oddziaływania pól elektromagnetycznych w świetle ostatnich zmian w prawodawstwie

Bardziej szczegółowo

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną.

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. Wind Field Wielkopolska Sp. z o.o. Farma Wiatrowa Wielkopolska Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. 1 Siłownie wiatrowe

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Bydgoszcz Zachód Piła Krzewina Folder informacyjny inwestor inżynier KontRaKtu WyKonaWca ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. kto jest kim w inwestycji inwestor inżynier

Bardziej szczegółowo

System elektroenergetyczny

System elektroenergetyczny ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KRZESZOWICE NA LATA 2012-2030 Część 07 System elektroenergetyczny W 798.07 2/13 SPIS TREŚCI 7.1 Informacje ogólne...3

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY POLA ELEKTRYCZNEGO I MAGNETYCZNEGO W OTOCZENIU NAPOWIETRZNYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

ROZKŁADY POLA ELEKTRYCZNEGO I MAGNETYCZNEGO W OTOCZENIU NAPOWIETRZNYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH Należy zwrócić uwagę, że wyznaczenie i zobrazowanie na odpowiednich mapach obszaru pod linią, w którym natężenie pola elektrycznego przekracza wartość 1 kv/m jest szczególne ważne dla jakości wykonywanego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z PROCESU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO DLA DWUTOROWEJ LINII 400 kv PIŁA KRZEWINA PLEWISKA

ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z PROCESU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO DLA DWUTOROWEJ LINII 400 kv PIŁA KRZEWINA PLEWISKA ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z PROCESU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO DLA DWUTOROWEJ LINII 400 kv PIŁA KRZEWINA PLEWISKA LISTA ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 Stanowisko Inwestora w sprawie realizacji linii w technologii

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 220 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 220 kv Budowa linii elektroenergetycznej 220 kv Glinki Recław Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 07 lipca 2015r.

Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 07 lipca 2015r. Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 07 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia dokumentu : Projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smętowo

Bardziej szczegółowo

Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej

Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej Kraków, 23 listopada 2012 r. Aspekty dobrych praktyk w ramach rozwoju energetyki wiatrowej: wybór lokalizacji farmy wiatrowej, współpraca ze społecznością

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania farm wiatrowych- wdrażanie, lokalizacja, dylematy. Tomasz Koprowiak Burmistrz Kisielic

Praktyczne aspekty funkcjonowania farm wiatrowych- wdrażanie, lokalizacja, dylematy. Tomasz Koprowiak Burmistrz Kisielic Praktyczne aspekty funkcjonowania farm wiatrowych- wdrażanie, lokalizacja, dylematy. Tomasz Koprowiak Burmistrz Kisielic Kisielice 2010 Ogólna charakterystyka Gminy Kisielice. - powierzchnia 172,8 km 2,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o projekcie. Cel budowy gazociągu i Tłoczni gazu

Podstawowe informacje o projekcie. Cel budowy gazociągu i Tłoczni gazu Tłocznia gazu w Goleniowie. Fot. Bartosz Lewandowski, GAZ-SYSTEM S.A. Podstawowe informacje o projekcie Gazociąg Świnoujście Szczecin połączy terminal LNG w Świnoujściu z krajową siecią gazociągów poprzez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części nieruchomości - niezabudowanej, opisanej poniżej, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI KRÓLEWSKIE BRZEZINY CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

System elektroenergetyczny

System elektroenergetyczny AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŚWIEBODZIN NA LATA 2013-2028 Część 07 System elektroenergetyczny W 864.07 2/10 SPIS TREŚCI 7.1

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV PLEWISKA GRANICA RP....54

Bardziej szczegółowo

SŁUŻEBNOŚD PRZESYŁU PRZEPISY PRAWA-USTAWA

SŁUŻEBNOŚD PRZESYŁU PRZEPISY PRAWA-USTAWA PRZEPISY PRAWA-USTAWA Od 3 sierpnia 2008 r. obowiązują nowe przepisy kodeksu cywilnego odnoszące się do służebności przesyłu. W ramach działu III tytułu III księgi drugiej poświęconego służebnościom, oprócz

Bardziej szczegółowo

Protokół ze spotkania w sprawie ustalenia przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej Jasiniec-Grudziądz-Węgrowo odbytego w dniu r.

Protokół ze spotkania w sprawie ustalenia przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej Jasiniec-Grudziądz-Węgrowo odbytego w dniu r. Protokół ze spotkania w sprawie ustalenia przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej Jasiniec-Grudziądz-Węgrowo odbytego w dniu 3.04.2013r. Spotkaniu przewodniczył Radosław Ciechacki - Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Janów - Piotrków SAG Elbud Gdańsk S.A. Kto jest kim w inwestycji Inwestor Inżynier Kontraktu Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) www.pse.pl Polskie

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia Włocławek

Elektrociepłownia Włocławek Wizualizacja 1 Wizualizacja 2 Wizualizacja 3 Wizualizacja 4 Wizualizacja 5 Wizualizacja 6 Nazwa inwestycji Inwestor PKN ORLEN SA Wartość inwestycji ok. 1,4 mld PLN brutto Planowane zakończeni e inwestycji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/316/14 RADY GMINY DYWITY. z dnia 25 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/316/14 RADY GMINY DYWITY. z dnia 25 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/316/14 RADY GMINY DYWITY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod trasę przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej 400

Bardziej szczegółowo

9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego

9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego 9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego 9.1. Uwarunkowania ogólne... 2 9.2. Pola o częstotliwości 50 Hz... 3 9.3. Źródła fal radiowych... 4 9.4. Stacje bazowe telefonii komórkowej... 4 9.5. Stacje radiolokacyjne...

Bardziej szczegółowo

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r.

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r. Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego Kraków, 23 października 2014 r. Regulacje prawne dotyczące jakości dostaw energii Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Polskie Sieci Morskie PSM Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Bogdan Gutkowski AOS Sp. z o.o., Konsorcjum Polskie Sieci Morskie Polskie Sieci Morskie

Bardziej szczegółowo

Planowane rozwiązania prawne w zakresie ustanawiania służebności przesyłu - Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych

Planowane rozwiązania prawne w zakresie ustanawiania służebności przesyłu - Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych Planowane rozwiązania prawne w zakresie ustanawiania służebności przesyłu - Projekt Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki Stan obecny Długotrwały proces inwestycyjny Pozyskanie prawa do gruntu

Bardziej szczegółowo

FOLDER INFORMACYJNY. Linia elektroenergetyczna Ełk granica RP. Budujemy w harmonii ze środowiskiem

FOLDER INFORMACYJNY. Linia elektroenergetyczna Ełk granica RP. Budujemy w harmonii ze środowiskiem Linia elektroenergetyczna Ełk granica RP FOLDER INFORMACYJNY Inwestycja realizowana w ramach projektu połączenia elektroenergetycznego Polska Litwa Budujemy w harmonii ze środowiskiem www.liniaelkgranica.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ

OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ Lubasz 2009 Wstęp Wieś Klempicz położona jest w południowej części Gminy Lubasz, na granicy powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji

Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji Ogólna ocena stanu technicznego istniejących linii napowietrznych 400 oraz 220 kv w kontekście budowy półpierścienia południowego w aglomeracji warszawskiej Agenda Polska energetyka w liczbach Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica obejmujący obszar

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI ELEKTROENERGETCZNEJ 2. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I ELEMENTY SIECI

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI ELEKTROENERGETCZNEJ 2. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I ELEMENTY SIECI Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną miasta SPIS TREŚCI A. PODSTAWA OPRACOWANIA B. OCENA STANU AKTUALNEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO 1. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI ELEKTROENERGETCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia r. Rada Osiedla Nowosolna Łódź, ul. Byszewska 1/2

Łódź, dnia r. Rada Osiedla Nowosolna Łódź, ul. Byszewska 1/2 Łódź, dnia 2016.09.04 r. Rada Osiedla Nowosolna Łódź, ul. Byszewska 1/2 Stanowisko mieszkańców Osiedla Nowosolna w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Grudziądz Pelplin Gdańsk Przyjaźń Inwestycja liniowa INWESTOR WYKONAWCY Kto realizuje budowę? Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA są operatorem

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Gdańsk Przyjaźń Żydowo Kierzkowo Inwestycja liniowa INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część II SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł zadania inwestycyjnego: ZAWIESZENIE PRZEWODÓW FAZOWYCH DRUGIEGO (PÓŁ- NOCNEGO) TORU LINII 400 kv ŁOMŻA OSTROŁĘKA Konstancin

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L:

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L: Niniejsze uzupełnienie sporządzono w trakcie uzgadniania raportu o oddziaływaniu na środowisko, sporządzonego na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna nr 1

Oferta inwestycyjna nr 1 Oferta inwestycyjna nr 1 Lokalizacja Właściciel Status prawny Obszar do zagospodarowania Spodziewane restrykcje nałożone na sprzedaż Rokitnica. Gmina Złotoryja, Powiat Złotoryjski ok. 9 km od centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Główne aspekty działalności scn

Główne aspekty działalności scn scn energy AG Siedziba scn-energy AG mieści się w północno-wschodniej części Niemiec. Firma zajmuje się projektowaniem, wykonawstwem oraz eksploatacją instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

Opinia : sygn. akt I Kmp 44/11 str. 5

Opinia : sygn. akt I Kmp 44/11 str. 5 Opinia : sygn. akt I Kmp 44/11 str. 5 5. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH Wizja lokalna przeprowadzona na terenie nieruchomości, Badanie księgi wieczystej nr KR1I/00005023/0, Informacja z ewidencji gruntów,

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Sejmik Województwa Mazowieckiego. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UZASADNIENIE

Przewodniczący Sejmik Województwa Mazowieckiego. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UZASADNIENIE Warszawa, dnia 2 czerwca 2015 r. /Imię nazwisko (Lub nazwa podmiotu) Adres/ Telefon mail Do Marszałek Województwa Mazowieckiego jako Przewodniczącego Zarządu Województwa Mazowieckiego Przewodniczący Sejmik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH KANAŁ TECHNOLOGICZNY art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/26/2002 RADY GMINY WEJHEROWO. z dnia 30 grudnia 2002 r.

UCHWAŁA NR V/26/2002 RADY GMINY WEJHEROWO. z dnia 30 grudnia 2002 r. UCHWAŁA NR V/26/2002 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dotyczącego liniowego przebiegu gazociągu wysokiego

Bardziej szczegółowo

ENERGA gotowa na Euro 2012

ENERGA gotowa na Euro 2012 ENERGA gotowa na Euro 2012 Gdańsk, czerwiec 2011 ENERGA-OPERATOR SA miejsce w Grupie ENERGA Gdańsk, czerwiec 2011 Grupa ENERGA Jeden z czterech polskich holdingów elektroenergetycznych (PGE, Tauron, Enea,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr.../2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Nr.../2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Projekt decyzji Szczutowo, dnia...2015 r. Decyzja Nr.../2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Stosownie do art. 104 ustawy z dnia 14.061960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia r.

ROZSTRZYGNIĘCIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia r. ROZSTRZYGNIĘCIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 08.10.2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. SZ1T/ /4 7/100 w dz. nr 27/ /100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. SZ1T/ /4 7/100 w dz. nr 27/ /100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz. Lp. Gmina Obręb 1. 2. Miasto Stargard Miasto Stargard ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

BUDOWA POŁUDNIOWEGO OBEJŚCIA SZCZUROWEJ W CIAGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 964

BUDOWA POŁUDNIOWEGO OBEJŚCIA SZCZUROWEJ W CIAGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 964 W związku z projektem BUDOWA POŁUDNIOWEGO OBEJŚCIA SZCZUROWEJ W CIAGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 964 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Pracownia Inżynierska KLOTOIDA oraz Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Schemat systemu planowania Poziom kraju Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju opublikowana MP 27.04.2012 Program zadań rządowych Poziom województwa

Bardziej szczegółowo

Anna Szabłowska. Łódź, r

Anna Szabłowska. Łódź, r Rozporządzenie MŚ z dnia 30 października 2003r. W sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz.U. 2003 Nr 192 poz. 1883) 1 Anna Szabłowska

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI CHOBOT CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI CHOBOT

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Gorzów Leśniów Folder informacyjny inwestor inżynier kontraktu wykonawca ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. kto jest kim w inwestycji Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW 1. Będąca własnością Gminy Mściwojów niezabudowana nieruchomość położona jest w obrębie wsi Grzegorzów i składa się z dwóch działek

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii 220 kv relacji Byczyna - Jamki i Byczyna - Koksochemia Inwestycja liniowa

Modernizacja linii 220 kv relacji Byczyna - Jamki i Byczyna - Koksochemia Inwestycja liniowa Modernizacja linii 220 kv relacji Byczyna - Jamki i Byczyna - Koksochemia Inwestycja liniowa Inwestor Inżynier Kontraktu Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? Spis treści Inwestor Główny wykonawca Kto jest

Bardziej szczegółowo