Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv"

Transkrypt

1 Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Pątnów Inwestycja liniowa

2 Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawcy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) są operatorem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. To spółka Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności określone zostały w ustawie Prawo energetyczne. PSE S.A. zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kv i 220 kv) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwój sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE S.A. są właścicielem ponad kilometrów linii oraz ponad stu stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. ELTEL Networks Energetyka S.A. lider konsorcjum. Jest doświadczonym dostawcą kompletnych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu energetyki i telekomunikacji. Zatrudnia 790 pracowników. Oferuje pełen zakres usług: przygotowanie inwestycji, projektowanie, realizację projektów sieciowych, stacyjnych i telekomunikacyjnych, eksploatację urządzeń telekomunikacyjnych, sprzedaż materiałów i urządzeń elektroenergetycznych oraz specjalistyczne szkolenia nt. bezpiecznych metod pracy przy budowie i eksploatacji linii WN i NN w unikalnym na skalę krajową Centrum Szkoleniowym. Inżynier Kontraktu SAG Elbud Gdańsk S.A. członek konsorcjum. od ponad 60 lat zajmuje się budową, remontami linii, stacji elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć w Polsce i w Europie. Zatrudniając ponad 300 pracowników, jest jedną z największych firm budownictwa elektroenergetycznego w Polsce. Wieloletnie doświadczenie i specjalistyczna wiedza w połączeniu z potencjałem wykwalifikowanej kadry pozwalają spółce na kompleksową realizację najpoważniejszych inwestycji w branży elektroenergetycznej. PSE Inwestycje S.A. to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma wykonuje działania wspierające realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność spółki obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów). Elfeko S.A. członek konsorcjum. Jest jedną z największych polskich firm, kompleksowo obsługującą inwestycje w energetyce i telekomunikacji. Od ponad 20 lat wprowadza nowości technologiczne na rynek. Zatrudniając ponad 250 pracowników jest w stanie realizować własnym potencjałem największe inwestycje, począwszy od przygotowania koncepcji, poprzez projektowanie i prowadzenie prac formalno-prawnych, a kończąc na budowie. Od 2006 roku posiada certyfikowane laboratorium pomiarów pól elektromagnetycznych. 2

3 Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce folder dotyczący budowy linii 400 kv Jasiniec Pątnów. Realizację tej kluczowej dla regionu inwestycji powierzyły nam Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jedna z największych spółek Skarbu Państwa, odpowiedzialna za to, aby o każdej porze dnia i nocy prąd był przesyłany w odpowiedniej ilości do odbiorców w całym kraju. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną jest to coraz trudniejsze zadanie. Większość linii przesyłowych w Polsce funkcjonuje już od ponad lat. Są więc dość mocno wyeksploatowane. Z tego powodu, od kilku lat prowadzona jest modernizacja i rozbudowa systemu przesyłowego. Budowa linii 400 kv Jasiniec Pątnów jest jedną z kilkudziesięciu podobnych inwestycji elektroenergetycznych realizowanych w Polsce. Linia będzie jednym z głównych filarów zasilania województw kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego i zastąpi dwie linie 220 kv pracujące na tym terenie od ponad pół wieku. Nowoczesna linia zapewni dostęp do energii elektrycznej milionom mieszkańców tej części kraju. Mamy świadomość, że budowa tego typu infrastruktury, choć niezwykle potrzebna, może budzić wątpliwości mieszkańców. Dlatego wraz z przystąpieniem do inwestycji, rozpoczęliśmy akcję informacyjno-konsultacyjną. Jej elementem są spotkania z Państwem, niniejszy folder oraz strona internetowa, na której mogą Państwo znaleźć aktualne wiadomości na temat linii. Na kolejnych stronach tej publikacji zamieściliśmy podstawowe informacje o inwestycji. Opisujemy procedurę zawierania umów z właścicielami, zasady wytyczania trasy, przybliżamy informacje techniczne dotyczące np. wysokości słupów, czy odległości między nimi. Zdajemy sobie sprawę, że w trakcie realizacji naszego zadania mogą pojawić się różne pytania i wątpliwości. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zależy nam, aby z informacją o inwestycji dotrzeć do jak największej liczby osób. Chcemy zrealizować to zadanie we współpracy z Państwem. Z poważaniem, Paweł Madaj Dyrektor Zadania 3

4 Sieć przesyłowa najwyższych napięć w Polsce O bezpieczeństwie elektroenergetycznym Polski stanowi niezawodny i sprawny Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE). Na KSE składają się urządzenia do wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Zanim energia elektryczna dotrze do gniazdek w Państwa domach i urządzeń, które zasila, musi pokonać długą drogę. Czasem jest to nawet kilkaset kilometrów, ponieważ większość elektrowni w Polsce jest zlokalizowana w południowej części kraju. Przesył i dystrybucja energii na tak duże odległości są możliwe dzięki rozbudowanej i prawidłowo funkcjonującej sieci linii przesyłowych i stacji elektroenergetycznych. Tworzą one system umożliwiający dostawy prądu w sposób ciągły i nieprzerwany do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz obiektów użyteczności publicznej w całym kraju. W Polsce jest ponad km linii przesyłowych. Około km jest o napięciu 400 kv. Pozostałe niemal km to linie 220 kv, które są stopniowo zastępowane dużo bardziej wydajnymi połączeniami 400 kv. Służą one do przesyłu energii z elektrowni do stacji elektroenergetycznych. Tam napięcie jest obniżane, po czym za pomocą linii 110 kv energia przesyłana jest do mniejszych stacji, nazywanych głównymi punktami zasilania (GPZ). Tu następuje transformacja do poziomu średniego napięcia (najczęściej 15 kv, ale także 20 kv lub 30 kv) i rozdział energii do setek mniejszych stacji transformatorowych. Dopiero z nich zasilana jest większość odbiorców końcowych, takich jak np. gospodarstwa domowe, firmy, szkoły czy szpitale. Tak energia elektryczna trafia do Państwa. Sieć elektroenergetyczna Polski jest porównywalna z siecią autostrad. Linii najwyższych napięć, podobnie jak dróg autostradowych, jest obecnie za mało. W celu zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii, konieczna jest modernizacja i rozbudowa tego rodzaju infrastruktury. Po pierwsze dlatego, że duża część linii powstała jeszcze w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. Po drugie, trzeba wziąć pod uwagę o ile wzrosła liczba urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w przeciętnym polskim gospodarstwie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Od razu staje się jasne, z czego wynika rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Dziś w Polsce szczególnie brakuje linii 400 kv, które od lat są standardem u naszych zachodnich sąsiadów. Dlatego tak ważna jest budowa nowych linii przesyłowych, w tym linii 400 kv Jasiniec Pątnów. Wytwórca Stacja SN/NN Linie przesyłowe NN 400 kv i 220 kv Stacja rozdzielcza i transformatorowa NN/WN Linia WN 110 kv Odbiorca Linia nn 400/230 V Transformator SN/nn Linia rozdzielcza SN Stacja transformatorowa WN/SN NN najwyższe napięcia WN wysokie napięcia SN średnie napięcia nn niskie napięcia 4

5 Szybki rozwój sieci przesyłowych w Polsce Obecna infrastruktura sieci przesyłowych w Polsce wymaga szybkiej rozbudowy. Wystarczy spojrzeć na mapę zagęszczenia linii 400 kv u naszych sąsiadów. W Niemczech łączna długość linii najwyższych napięć (NN) na 1000 km 2 wynosi ponad 100 km. We Francji około 90 km, a w bliskich nam Czechach 70 km. U nas ten wskaźnik oscyluje na stosunkowo niskim poziomie 41 km na 1000 km 2, a znaczna część z ponad km linii NN powstała ponad pół wieku temu. Budowa linii 400 kv Jasiniec Pątnów wpisuje się w szeroko zakrojone plany Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., realizujących rządową Politykę energetyczną Polski do 2030 roku. Do 2025 roku PSE S.A. zamierza 2025 roku wybudować kilometrów nowych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć. Linia Jasiniec Pątnów jest częścią tego planu i stanowi inwestycję celu publicznego o znaczeniu lokalnym i krajowym zarazem. Po lewej istniejące linie elektroenergetyczne Po prawej linie istniejące oraz planowane W ostatnich latach Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. uruchomiły proces inwestycyjny na niespotykaną dotychczas skalę. Obejmuje on zarówno budowę nowej, jak i modernizację istniejącej infrastruktury przesyłowej. Inwestycje te mają przede wszystkim zapewnić wzrost bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów Polski, umożliwić przyłączenie i wyprowadzenie mocy z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii oraz rozwinąć połączenia transgraniczne. Niezawodna, gwarantująca stałe dostawy energii infrastruktura elektroenergetyczna to obok nowoczesnych dróg bez wątpienia największy impuls dla rozwoju ekonomicznego i zwiększenia możliwości inwestycyjnych w naszym kraju. To także wyższy komfort życia Polaków. Długość linii najwyższych napięć w Polsce (w kilometrach) 13,5 tys ,5 tys Liczba stacji elektroenergetycznych w Polsce Henryk Majchrzak Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 5

6 Korzyści z realizacji inwestycji GMINA I JEJ MIESZKAŃCY Większa pewność dostaw energii do domów Nowa linia istotnie obniży ryzyko wystąpienia rozległych awarii energetycznych, co ma bezpośredni wpływ na dostawy prądu do Państwa domów. Jest też warunkiem rozbudowy lokalnej sieci dystrybucji energii elektrycznej. Większe wpływy do budżetu gminy Inwestycja oznacza także stałe wpływy z tytułu podatku płaconego przez Inwestora (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.). Wyniosą one około 2% wartości linii elektroenergetycznej na obszarze danej gminy. Im dłuższy fragment linii przebiega przez gminę, tym wyższa jest kwota podatku. Wynagrodzenie dla właścicieli Właściciele, przez których działki będzie przebiegać linia, otrzymają z tego tytułu stosowne wynagrodzenia za ustanowienie tzw. służebności przesyłu. REGION Poprawa infrastruktury Nowa linia 400 kv będzie jednym z filarów zasilania województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Jej budowa wpłynie na wzrost niezawodności systemu elektroenergetycznego, a w dalszym czasie umożliwi rozbiórkę wyeksploatowanych torów istniejącej linii 220 kv. Rozwój biznesu i tworzenie miejsc pracy Zabezpieczenie dostaw prądu ma bezpośrednie przełożenie na rozwój przedsiębiorczości na poziomie regionalnym i lokalnym, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy. Bez gwarancji stabilnego i nieprzerwanego zasilania nie będzie to możliwe. Nowe źródła energii Budowa linii 400 kv umożliwi w przyszłości przyłączenie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego nowych źródeł energii elektrowni konwencjonalnych, gazowych, farm wiatrowych i solarnych. 6

7 Inwestycja celu publicznego Dwutorowa, napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kv Jasiniec Pątnów, będąc inwestycją celu publicznego, ma stanowić jeden z filarów bezpieczeństwa energetycznego województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego oraz innych terenów przede wszystkim północnej Polski. Inwestycja celu publicznego oznacza zadania prowadzone na szczeblu lokalnym (gminnym), ponadlokalnym (powiatowym i wojewódzkim) oraz krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), które realizują cele wymienione w art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Inwestycje celu publicznego Z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami można dowiedzieć się, że inwestycje celu publicznego to m.in.: budowa i utrzymywanie ( ) przewodów i urządzeń służących do przesyłania ( ) energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Pątnów, zgodnie z zapisami ustawy, stanowi inwestycję celu publicznego. Oznacza to między innymi szereg udogodnień w przepisach prawa, które regulują realizację tego typu przedsięwzięć. Znaczenie linii dla regionu W szerszym ujęciu, projektowana linia 400 kv posłuży przede wszystkim do wyprowadzenia mocy z Elektrowni Pątnów i przesłania jej w kierunku północnym. Jak wcześniej wspomniano, bez sprawnego systemu przesyłowego ta część Polski zostałaby pozbawiona dostępu do energii elektrycznej. Istniejące tu nielicznie źródła wytwarzania nie byłyby w stanie zbilansować zapotrzebowania na elektryczność. Dziś zasilanie województwa kujawsko-pomorskiego zależy w ogromnym stopniu od dwóch linii 220 kv, łączących Pątnów i Bydgoszcz. Powstały one na przełomie lat 50. i 60., a więc pracują od ponad pół wieku. Ich żywotność dobiega końca. Awaria jednej z tych linii mogłaby stanowić realne zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego całego regionu. Nowa infrastruktura, gwarantując ciągłość dostaw energii elektrycznej, ma strategiczne znaczenie dla tego regionu. Nowa linia 400 kv będzie również mogła w awaryjnych sytuacjach zasilić obszar województwa wielkopolskiego. Obecnie istniejące linie 220 kv nie dawały i nie dają takiej możliwości. 7

8 Harmonogram inwestycji Działania formalnoprawne Zaprojektowanie trasy linii, wprowadzenie linii do dokumentów planistycznych gmin, rozmowy i zawarcie umów z właścicielami działek pod linią, uzyskanie decyzji środowiskowej, zdobycie pozwoleń na budowę Budowa linii 2018 Uruchomienie linii 2020 Rozbiórka linii 220 kv Po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji linii 400 kv Jasiniec Pątnów 8 Inwestycję rozpoczyna się od przygotowania propozycji trasy linii. Następnie z jej przebiegiem zapoznają się przedstawiciele społeczności lokalnych. Tak ważne przedsięwzięcia muszą znaleźć się w dokumentach planistycznych gmin. Rozpoczynają się procedury zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Procesowi temu towarzyszą konsultacje z mieszkańcami. W ich toku rozpatrywane są uwagi zgłaszane do projektu. Konsultacje pozwalają na ustalenie możliwego do realizacji przebiegu trasy linii, który będzie najmniej uciążliwy dla mieszkańców. Przyjęcie studium i planu miejscowego kończy fazę procedur planistycznych. Zgodność podjętych uchwał z prawem sprawdza jeszcze wojewoda. Ważnym elementem niezbędnym do rozpoczęcia budowy jest uzyskanie tak zwanej decyzji środowiskowej. Wydanie takiego dokumentu dla linii 400 kv jest poprzedzone szczegółową i długotrwałą procedurą oceny jej oddziaływania na środowisko. Już więc sam projekt linii podlega szczegółowej weryfikacji, której dokonuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Ponieważ linia przechodzić będzie przez nieruchomości prywatnych właścicieli, wykonawca prowadzi z nimi rozmowy, których celem jest uzyskanie zgody na budowę linii. Szczegóły tego procesu opisano na stronie 14.

9 Jak projektujemy trasę linii? Rozmowa z Adamem Pahlem generalnym projektantem linii 400 kv Jasiniec Pątnów Panie inżynierze, po co buduje się nową linię, skoro Bydgoszcz i Konin łączy już linia najwyższych napięć? Właścicielem istniejącej linii i inwestorem zlecającym budowę nowej infrastruktury są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Jest to jedna z największych Spółek Skarbu Państwa, odpowiedzialna za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Czyli za to, żeby o każdej porze dnia i nocy, w całym kraju dostarczać taką ilość energii, która odpowiada zapotrzebowaniu. Dzięki działaniom PSE S.A. powstaje coraz więcej nowych obiektów służących do przesyłu i rozdziału energii. Są też takie elementy sieci przesyłowej, które wymagają modernizacji lub całkowitego zastąpienia. Jednym z nich jest linia 220 kv Pątnów Jasiniec, działająca od ponad pół wieku. Aby poprawić pewność dostaw energii elektrycznej w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, zdecydowano się na jej zastąpienie nowoczesną linią o napięciu 400 kv. Jedną taką linią można przesłać średnio cztery razy więcej energii elektrycznej niż istniejącą linią 220 kv. Stara linia zostanie docelowo zdemontowana, choć już nie w ramach naszych prac. Czy nie da się poprowadzić tej linii kablem, pod ziemią? O ile mi wiadomo, ani w Polsce, ani nigdzie w Europie, nie stosuje się takiej technologii do budowy całych linii przesyłowych. Zdarzają się bardzo krótkie odcinki kablowe, np. przy wprowadzaniu linii do stacji na terenach miejskich, gdzie występuje duże zagęszczenie zabudowy tak jest choćby w Berlinie. Ta technologia nie jest jednak rozwinięta i sprawdzona, ponadto powoduje ogromną degradację terenu. Linie takie układa się w specjalnych wentylowanych tunelach. Na tak długim odcinku linii musiałyby powstać dodatkowo tzw. stacje z dławikami kompensacyjnymi, zajmujące dużą powierzchnię. Nasza linia będzie zasilać szkoły, szpitale, zakłady przemysłowe, dziesiątki tysięcy domów. Nie można budować jej w technologii, która nie jest wystarczająco rozwinięta i sprawdzona. A dlaczego wytyczacie linię przez prywatne działki? Linia ma ponad sto kilometrów długości. Niestety nie sposób wytyczyć jej wyłącznie przez działki państwowe. Staramy się prowadzić trasę głównie przez użytki rolne, możliwie najdalej od istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Zależy nam, aby lokalizacja linii była jak najmniej uciążliwa dla właścicieli nieruchomości. W tym celu staramy się m.in. w miarę możliwości lokalizować słupy blisko granic działek, żeby nie utrudniać prac polowych. Czy tę linię można jeszcze przesunąć, na przykład w las? Projektując linię staramy się w możliwie największym stopniu pogodzić ze sobą interesy wszystkich stron. Przede wszystkim omijamy istniejące budynki mieszkalne. To trudne zadanie, bo zabudowa jest rozproszona. Nie ma dziewiczych, niezabudowanych terenów poza obszarami pod ochroną. Uwzględniamy również plany rozwoju gmin. 9

10 Lokalizujemy linię tak, żeby nie prowadzić jej na terenach przewidzianych np. pod przyszłą zabudowę mieszkaniową, czy rekreację. Chronimy też środowisko. Musimy brać pod uwagę, że część terenów jest bardzo cenna przyrodniczo i te obszary należy ominąć. Poza tym projektanci uwzględniają istniejące i planowane linie elektroenergetyczne, drogi, tory kolejowe Wreszcie pozostaje kwestia ochrony krajobrazu. Szukamy takich miejsc, gdzie linię można ukryć i zminimalizować jej oddziaływanie na otoczenie. Na przykład na skraju lasu, czy w sąsiedztwie istniejącej linii, do której mieszkańcy są już przyzwyczajeni. Projekt trasy linii jest efektem wielomiesięcznych rozmów z władzami samorządowymi, planistami, leśnikami, specjalistami od ochrony przyrody. Projektanci są wiele razy w terenie. Prowadzone są konsultacje z mieszkańcami 12 gmin, przez które będzie przebiegać linia Czyli trasę linii można zmienić? Jeśli w którymś miejscu uznajemy wspólnie z władzami, czy mieszkańcami, że jest lepszy wariant trasy taki, który nie prowadzi do dewastacji środowiska, bardziej odsuwa linię od zabudowy, jest możliwy do technicznej realizacji, a nie ogranicza się jedynie do przesunięcia linii na podobne działki innych sąsiadów, to oczywiście rozważamy taką możliwość. Polskie prawo jest bardzo restrykcyjne w tym zakresie. Wymogi i normy dotyczące tego typu inwestycji są dużo bardziej rygorystyczne, niż w niejednym europejskim państwie, np. w Niemczech, Szwecji, czy Finlandii. Linia zaprojektowana i wybudowana zgodnie z przepisami nie oddziałuje negatywnie na środowisko, zdrowie i życie ludzi, ani nie powoduje nadmiernych uciążliwości. Czasem padają też pytania, czy takie słupy mogą się przewrócić albo połamać. A to wyjątkowo rzadkie zdarzenia. Takie konstrukcje są posadowione na dużych żelbetowych lub palowych fundamentach. Ich wytrzymałość jest testowana pod kątem ogromnych obciążeń. Konstrukcje przeszły z wynikiem pozytywnym pełne badania na tzw. stacji prób. Mogą zatem być Państwo spokojni. Miasto Bydgoszcz Nowa Wieś Wielka Złotniki Kujawskie Pakość Janikowo Strzelno Solec Kujawski woj. kujawsko- -pomorskie Inowrocław Czy ta linia będzie bezpieczna dla ludzi i środowiska? Jeziora Wielkie Ślesin Miasto Konin woj. wielkopolskie Skulsk 10

11 Technologia jak będzie wyglądała linia? Linia na terenach niezalesionych, głównie rolnych, będzie składała się ze słupów kratowych i łączących je przewodów. Rozpiętość typowego przęsła, czyli odległość między dwoma słupami, będzie wynosiła od 350 do 450 metrów. W niektórych gminach linia będzie przebiegała przez tereny leśne. Dla zmniejszenia wycinki drzew będą stosowane słupy w tak zwanej technologii nadleśnej. Oznacza to wielokrotnie mniejsze straty dla środowiska. W technologii nadleśnej słupy są znacznie wyższe od standardowych. W lesie dokonuje się wycinki tylko w miejscach posadowienia słupów oraz tymczasowo wycina się dodatkowy pas o szerokości kilku metrów. Ma on ułatwić montaż konstrukcji. Dzięki temu oszczędza się wiele hektarów lasu, a drzewa mogą swobodnie rosnąć pod przewodami linii. Słupy W inwestycji zastosowane zostaną nowoczesne słupy kratowe serii E33 o wysokości od 55 do 75 metrów. Wyższe mogą być jedynie konstrukcje nadleśne, opisane poniżej. Słupy spełniają wszystkie normy i wymagania techniczne, tak aby w największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i maszyn rolniczych. Przewody Przewody fazowe zostaną zawieszone na słupach poprzez łańcuchy izolatorowe. Przewiduje się zastosowanie potrójnej wiązki przewodów stalowo-aluminiowych. To bardzo ważne, bo skutecznie obniży poziom szumów akustycznych wytwarzanych przez linię. Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi między wierzchołkami wszystkich słupów zostaną zawieszone dwa przewody odgromowe. Słupy nadleśne 11

12 Pas technologiczny W celu zapewnienia dodatkowej strefy ochrony dla każdej linii 400 kv tworzy się tzw. pas technologiczny o szerokości 70 metrów (po 35 metrów od osi linii w obie strony). Odległości linii od budynków, dróg oraz innych obiektów będą zgodne z nową normą PN-EN : E, która obowiązuje w większości krajów europejskich. Odległość przewodów od ziemi Odległość pomiędzy najniżej zawieszonym przewodem fazowym a ziemią nie będzie mniejsza niż 10 m, co odpowiada wysokości 3-4 piętra w bloku mieszkalnym. Dzięki temu nawet największe maszyny rolnicze będą mogły bezpiecznie pracować pod linią. W celu zmniejszenia hałasu linii zostaną zastosowane specjalne przewody fazowe Dwa przewody odgromowe łączące wierzchołki słupów oś linii ok m Odległość pomiędzy sąsiednimi słupami (rozpiętość przęsła) 10 m Dwutorowe stalowe słupy kratowe wysokości m (słupy nadleśne ok. 90 m) Pas technologiczny 70 m Po 35 m od osi linii w obie strony 12

13 Konsultacje społeczne Szacuje się, że linia 400 kv Jasiniec Pątnów będzie miała długość około 102 km. Oznacza to konieczność przeprowadzenia rozmów z właścicielami około 1100 działek. Dlatego wykonawca od początku inwestycji podejmuje działania konsultacyjno-informacyjne z władzami gmin, mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi, aby trasa linii zyskała optymalny przebieg, uwzględniający interesy wszystkich stron. Na każdym etapie inwestycji pozostajemy do dyspozycji mieszkańców i organizacji zainteresowanych trasą linii. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo na końcu folderu. Konsultacjom podlega zwłaszcza: Konsultacjom podlega zwłaszcza: Konsultacje prowadzimy od początku inwestycji: wybór trasy, która ma w najmniejszym możliwym stopniu ingerować w życie mieszkańców. przedstawiając propozycję trasy do zaopiniowania władzom gminy, zbierając opinie radnych i sołtysów, uważnie słuchając uwag mieszkańców i organizacji społecznych. Konsultacje prowadzimy od początku inwestycji: 13

14 Prywatne nieruchomości na trasie linii zasady współpracy z właścicielami Ze względu na charakter inwestycji, trudno jest wytyczyć trasę tak, aby całkowicie ominąć działki prywatne. Część linii planuje się więc poprowadzić przez tego typu tereny. Dlatego przedstawiciele firm wykonawczych (ELTEL Networks Energetyka S.A., SAG ELBUD Gdańsk S.A. i ELFEKO S.A.) będą sukcesywnie kontaktować się z ich właścicielami i rozmawiać o możliwości zlokalizowania linii. Reprezentanci wykonawcy przedstawią właścicielom działek propozycję wynagrodzenia w zamian za zgodę na wybudowanie linii na ich nieruchomości. Jak szacuje się wartość wynagrodzenia za służebność przesyłu? Wykonawca rozpoczyna pracę od sporządzenia tzw. operatów szacunkowych dla każdej nieruchomości, która będzie położona pod planowaną trasą linii. Taki operat stanowi podstawę do wyceny wynagrodzenia i odszkodowania, jakie oferowane będzie właścicielowi. Każdy właściciel nieruchomości pod linią otrzymuje bowiem wynagrodzenie z tytułu ustanowienia tzw. służebności przesyłu oraz odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości. wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. Należy podkreślić, że absolutnie nie zmienia się właściciel działki. Rozmowy z właścicielami krok po kroku Przedstawiciel wykonawcy odwiedza właściciela gruntu. Informuje o inwestycji, pyta o zgodę na lokalizację linii na nieruchomości. Przedstawia również umowę cywilnoprawną, którą planuje podpisać z właścicielem. Prezentuje operat i informuje ile wynosi proponowane kwota wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu oraz w jaki sposób została oszacowana. Po podpisaniu pierwszej umowy następuje wypłata pierwszej części wynagrodzenia. Służebność przesyłu wymaga następnie spotkania u notariusza. Zawierana jest wówczas umowa w formie aktu notarialnego. Po jej podpisaniu przez właściciela następuje wypłata drugiej transzy wynagrodzenia. Wykonawca proponuje właścicielom gruntów czytelne umowy na ustanowienie służebności przesyłu. Każdy z właścicieli ma czas, aby sprawdzić wszystkie jej zapisy. Zachęcamy do konsultowania i dopytywania naszych przedstawicieli o wszystkie kwestie budzące wątpliwości. Czym jest służebność przesyłu? To instrument prawny służący do regulowania relacji pomiędzy firmami zajmującymi się przesyłem gazu czy prądu, a właścicielem nieruchomości, na której przedsiębiorstwo zamierza wybudować infrastrukturę przesyłową. Służebność określa precyzyjnie zasady wykorzystywania nieruchomości na potrzeby elementów systemu przesyłowego. Dotyczy to również linii energetycznych. Przepisy o służebności przesyłu wskazują też jasno, co firma, korzystająca z prywatnej nieruchomości, może na niej robić, a czego robić jej nie wolno. W praktyce służebność określa, jaką linię można na działce wybudować i zapewnia firmie prawo dostępu do tej części działki, gdzie linia się znajduje. Zezwala także na prowadzenie prac eksploatacyjno-remontowych. Każdemu właścicielowi firma przesyłowa wypłaca jednorazowo pieniądze z tytułu służebności. Umowa służebności zawierana jest w formie aktu notarialnego i musi zostać 14

15 Linia i bezpieczeństwo Dziesiątki lat historii W Polsce istnieje ponad kilometrów linii najwyższych napięć i wciąż powstają nowe. Niektóre z nich działają nieprzerwanie od ponad pół wieku. Na terenach podmiejskich, zwłaszcza wokół dużych miast, zabudowa mieszkaniowa zbliża się do istniejących linii na możliwe dopuszczalne odległości. Widok osiedli zlokalizowanych 35 metrów od linii najwyższych napięć jest dosyć powszechny. Jeszcze więcej tego typu przykładów można zobaczyć w Europie Zachodniej, gdzie sieć przesyłowa jest wielokrotnie dłuższa i gęstsza niż w Polsce. Obawy Mimo to, sąsiedztwo nowej infrastruktury tego typu budzi szereg obaw związanych z jej oddziaływaniem na środowisko. Zaniepokojone są głównie osoby, które mają mieszkać w pobliżu linii. Jest to oczywiście zrozumiałe, ponieważ linie niewątpliwie oddziałują na otoczenie, przede wszystkim zmieniając jego krajobraz. Normy i regulacje Dlatego budowa linii 400 kv Jasiniec Pątnów, jak i innych tego typu obiektów, podlega rygorystycznym przepisom i regulacjom. Kontroluje się przede wszystkim poziom pola elektrycznego i magnetycznego oraz szumu. Poziomy pól elektrycznych i magnetycznych wytwarzanych przez linie elektroenergetyczne podlegają znacznym ograniczeniom. Wartości dopuszczalne obowiązujące w Polsce mieszczą się w zaleceniach wydanych przez Unię Europejską oraz odpowiednie organizacje międzynarodowe. Warto dodać, że polskie normy nie tylko spełniają europejskie standardy, ale są o nich znacznie bardziej rygorystyczne. Prowadzone od lat badania nad oddziaływaniem pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz (źródłem takich częstotliwości są linie elektroenergetyczne) na organizmy żywe nie potwierdziły ich szkodliwego wpływu na organizm człowieka. Według obowiązujących w Polsce przepisów, dopuszczalne w środowisku wartości poszczególnych składowych pola elektromagnetycznego wynoszą: Pole elektryczne 10 kv/m dopuszczalna wartość natężenia w miejscach dostępnych dla ludzi, 1 kv/m dopuszczalna wartość natężenia na obszarach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową (dla porównania suszarka do włosów wytwarza natężenie 0,8 kv/m). Oznacza to zatem, że nawet stałe przebywanie w miejscach, w których natężenie pola elektrycznego nie przekracza 1 kv/m jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia. Natomiast w miejscach dostępnych dla ludzi, lecz nieprzeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową nie potrzeba ograniczać dopuszczalnych wartości pola elektrycznego do poziomów niższych niż 10 kv/m. Pole magnetyczne 60 A/m dopuszczalna wartość natężenia w miejscach dostępnych dla ludzi. Zaprezentowane dozwolone wartości natężenia składowych pola elektromagnetycznego są bardzo niskie, a przebywanie w nim jest całkowicie bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Warto zauważyć, że są one są równe lub nawet bardziej surowe niż w Niemczech, Austrii, Szwecji czy Belgii, czyli w krajach znanych z rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony środowiska. Ustalaniu poziomów dozwolonych wartości obydwu składowych towarzyszyła zasada, że działające na człowieka pole magnetyczne nie może powodować powstawania w organizmie prądów większych niż naturalnie płynące w jego ciele. Zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami weryfikowane jest przez pomiary kontrolne, które prowadzone są zawsze po wybudowaniu i uruchomieniu linii. Bez nich nie ma możliwości uzyskania zgody na eksploatację obiektu. 15

16 Hałas W zależności od rodzaju zabudowy otaczającej linię, dopuszczalne w środowisku wartości poziomów hałasu, którego źródłem jest napowietrzna linia elektroenergetyczna wynoszą: od 40 db w porze nocnej do 50 db w dzień. Określenie hałas kojarzy się raczej z odgłosem startującego samolotu, pracującego młota pneumatycznego, czy dźwiękami dobiegającymi z ruchliwej ulicy w centrum miasta. W kontekście linii elektroenergetycznej mamy do czynienia z szumem towarzyszącym jej pracy, często określanym jako bzyczenie. Poziom tego szumu mieści się w przedziale od 30 do 45 decybeli. 145 db 125 db 105 db 93 db 55 db 45 db db 12 db start odrzutowca ciężki sprzęt budowlany dyskoteka ciężki transport drogowy rozmowa mieszkanie linie przesyłowe najwyższych napięć las Mówiąc obrazowo, natężenie tego dźwięku jest zbliżone do odgłosów szumu lasu, albo dźwięków słyszalnych w mieszkaniu. Warto też wiedzieć, że dźwięk ten pojawia się jedynie w wyjątkowo niekorzystnych warunkach pogodowych, wówczas, gdy mży lub gdy powietrze jest bardzo wilgotne (ok. 35 dni w roku). Przy innej pogodzie linia jest praktycznie niesłyszalna. Jeżeli zatem podczas mżawki staniemy tuż pod linią, to faktycznie usłyszymy szum, którego źródłem jest tak zwany ulot. To zjawisko występujące na powierzchni przewodów, które są pod wysokim napięciem. Podobnie jak w przypadku pól elektromagnetycznych, obowiązujące przepisy nakładają na właściciela obiektu obowiązek przeprowadzenia pomiarów kontrolnych hałasu, jeszcze przed przekazaniem inwestycji do użytkowania. 16

17 Najczęściej zadawane pytania Jak blisko linii 400 kv można budować domy? O tym, jaka odległość musi dzielić dom od linii, decyduje poziom pola elektromagnetycznego i hałasu, który jest nieco inny dla każdej linii. Zależy bowiem od wysokości słupów, czy zawieszenia przewodów nad ziemią. Dla linii Jasiniec Pątnów minimalna odległość dzieląca dom od osi linii to 35 metrów. Oznacza to, że przy zachowaniu takiej odległości wartości pola elektromagnetycznego spadają do poziomów, które umożliwiają lokalizowanie budynków na pobyt stały, a dźwięk, jaki czasami towarzyszy pracy linii, nie jest uciążliwy. Czy dłuższe przebywanie pod linią jest bezpieczne? Tak. W miejscach dostępnych dla ludzi dopuszczalne natężenie pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz czyli takiego, z jakim mamy do czynienia w przypadku linii przesyłowych wynosi 10 kv/m. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jest to 1 kv/m. Z kolei natężenie pola magnetycznego nie może przekroczyć 60 A/m. Poziomy pól dla projektowanej linii będą poniżej tych poziomów. Czy linia zakłóci odbiór sygnału radiowo-telewizyjnego w moim domu? W pasie technologicznym linii przesyłowej może występować podwyższony poziom zakłóceń radiowych, co może czasami powodować pogorszenie odbioru radiowego i telewizyjnego. Linia napowietrzna musi jednak spełniać wymagania restrykcyjnej normy dotyczącej dopuszczalnego poziomu emisji zakłóceń radioelektrycznych, co jest sprawdzane po oddaniu linii do użytkowania. Zgodnie z przepisami, poziom natężenia pola zakłóceń mierzony w odległości 20 m od rzutu poziomego najbliższego przewodu linii nie powinien przekraczać 57,5 db. Liczne wyniki pomiarów poziomu hałasu zakłóceń radioelektrycznych dla nowo budowanych linii 400 kv są jeszcze niższe od tej wartości. A zatem można powiedzieć, że poza pasem technologicznym między innymi w budynkach mieszkalnych zakłócenia nie występują. W jakiej odległości od siebie będą słupy i jaka będzie ich wysokość? Standardowo rozpiętości przęseł pomiędzy słupami będą wynosić około metrów. Wszystko zależy od ukształtowania terenu. Może się zdarzyć, że odległości między słupami będą na określonych odcinkach większe lub mniejsze. Wysokość będzie różna, od 55 do 75 metrów. Wyjątkiem są konstrukcje wykorzystywane w lesie. Żeby do minimum ograniczyć wycinkę lasu będą to specjalne słupy, które wyniosą linię nad korony drzew. Czy wypasanie zwierząt pod linią jest bezpieczne? W Europie jest ponad sto tysięcy kilometrów takich linii. Wiele z nich pracuje od kilkudziesięciu lat. W większości znajdują się na terenach rolniczych, a widok stada krów pasącego się bezpośrednio pod linią jest powszechny. Przez wszystkie te lata nie stwierdzono żadnego wpływu linii na zwierzęta i ich zachowanie. Oznacza to, że wypasanie zwierząt pod linią jest bezpieczne. Czy po ustanowieniu służebności przesyłu i wybudowaniu linii Inwestor staje się właścicielem gruntu w pasie technologicznym? Nie. Dzięki służebności przesyłu Inwestor PSE S.A. uzyska jedynie ograniczone prawo do korzystania z gruntów pod linią w związku z jej budową i eksploatacją. Służebność przesyłu ustanawiana jest w formie aktu notarialnego, ale nie ma to nic wspólnego z przeniesieniem własności. Potwierdzić to może każdy notariusz. Jakie ograniczenia zostaną nałożone na właścicieli działek pod linią? Ograniczenia dotyczą wyłącznie pasa technologicznego, a więc 70 metrów (2 x 35 m od osi linii). W jego obrębie zabronione jest wznoszenie budynków mieszkalnych i sadzenie wysokich drzew. Jednak poza granicą pasa nie ma żadnych ograniczeń w użytkowaniu działek. 17

18 Czy rodzaj działek zmienia się po wybudowaniu linii? Nie, jeśli teren pod linią ma np. przeznaczenie rolne (a tak jest w większości przypadków), to nawet po wybudowaniu linii nie ulega to zmianie. Komu i za co przysługuje wynagrodzenie? Do wynagrodzenia uprawnieni są wszyscy właściciele, przez których działki będzie przechodzić pas technologiczny. Wysokość kwoty zależna będzie od obszaru działki objętego tym pasem, rodzaju działki, klasy gruntu. Dodatkowe odszkodowania otrzymają wszyscy właściciele działek, na których zostaną zlokalizowane słupy. Wynagrodzenie wypłacane będzie w dwóch ratach: pierwsza trafi do właściciela po zawarciu umowy, druga po podpisaniu aktu notarialnego. Czy wynagrodzenia obejmą szkody związane z budową linii? Nie. Rekompensaty za ewentualne straty powstałe podczas budowy i eksploatacji linii będą regulowane osobno. Będą one szacowane na podstawie protokołu szkód sporządzanego w obecności właściciela gruntu. Pojawiają się głosy, że linie mają szkodliwy wpływy na zdrowie ludzi. Czy to prawda? Nie. Nie potwierdza tego żadna licząca się instytucja naukowa. Trzeba również podkreślić, że linie te istnieją tuż przy zabudowie od kilkudziesięciu lat i nic złego nikomu się nie dzieje. W samej Polsce funkcjonuje ponad kilometrów linii najwyższych napięć. Warto dodać, że linia 400 kv budowana jest z poszanowaniem rygorystycznych norm środowiskowych. Jej działanie nie ma żadnego bezpośredniego wpływu na zdrowie ludzi. Czy to prawda, że słupy energetyczne ściągają pioruny? Nie. Miejsce uderzenia pioruna jest losowe. Nowoczesne linie najwyższych napięć wyposażone są w przewody odgromowe, co chroni je przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Obecność przewodów odgromowych umieszczonych nad przewodami fazowymi powoduje, że przed wyładowaniami atmosferycznymi chroniony jest również obszar o szerokości kilkudziesięciu metrów wzdłuż całej linii napowietrznej. 18

19 Miejsce na notatki 19

20 Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna Biuro prasowe inwestycji Marek Rudnicki tel Katarzyna Piekarniak tel Strona inwestycji Wykonawcy ELTEL Networks Energetyka S.A. Gutkowo 81D Olsztyn tel SAG Elbud Gdańsk S.A. ul. Marynarki Polskiej Gdańsk tel Elfeko S.A. ul. Hutnicza 20 a Gdynia tel Konstancin-Jeziorna, luty 2015

Rozbudowa i modernizacja stacji

Rozbudowa i modernizacja stacji Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kv Mikułowa Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 400/110 kv

Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 400/110 kv Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 400/110 kv Siedlce Ujrzanów Inwestycja stacyjna Inwestor Inżynier Kontraktu Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Pątnów Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawcy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) są operatorem Krajowego Systemu

Bardziej szczegółowo

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin wraz z montażem autotransformatora 220/110 kv Inwestycja stacyjna Szanowni Państwo! W całym kraju prowadzony jest obecnie szereg zadań inwestycyjnych, których celem

Bardziej szczegółowo

Budowa rozdzielni 400 kv w stacji 220/110 kv

Budowa rozdzielni 400 kv w stacji 220/110 kv Budowa rozdzielni 400 kv w stacji 220/110 kv Jasiniec Inwestycja stacyjna INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE)

Bardziej szczegółowo

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Pabianice

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Pabianice Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Pabianice 1 Kto jest kim w inwestycji? INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA 2 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv relacji Połaniec Klikowa Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Grudziądz Pelplin Gdańsk Przyjaźń Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawcy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv relacji Poręba Czeczott oraz Poręba Byczyna Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci

Bardziej szczegółowo

Modernizacja. Odpowiedzialne budowanie. Inwestycja liniowa Inwestycja liniowa

Modernizacja. Odpowiedzialne budowanie. Inwestycja liniowa Inwestycja liniowa Modernizacja linii elektroenergetycznej Budowa dwutorowej linii 400 kv relacja Ostrów - Pasikurowice RP 400 kv Ełk-granica Odpowiedzialne budowanie Inwestycja liniowa Inwestycja liniowa Inwestor Inwestor

Bardziej szczegółowo

Informator. Szanowni Państwo! Przebudowa linii 110 kv Leszno Gronowo Wschowa. dla mieszkańców gmin. Święciechowa, Lipno, Wschowa

Informator. Szanowni Państwo! Przebudowa linii 110 kv Leszno Gronowo Wschowa. dla mieszkańców gmin. Święciechowa, Lipno, Wschowa Przebudowa linii 110 kv Leszno Gronowo Wschowa i Informator dla mieszkańców gmin Święciechowa, Lipno, Wschowa Szanowni Państwo! Firma PBE ELBUD Warszawa rozpoczyna przebudowę jednego z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja. Odpowiedzialne budowanie. Inwestycja liniowa Inwestycja liniowa

Modernizacja. Odpowiedzialne budowanie. Inwestycja liniowa Inwestycja liniowa Modernizacja linii elektroenergetycznej Budowa dwutorowej linii 220 kv relacja Mikułowa - Cieplice - Boguszów 400 kv Ełk-granica RP - Świebodzice Odpowiedzialne budowanie Inwestycja liniowa Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów odgromowych OPGW

Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów odgromowych OPGW Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów odgromowych OPGW na linii 400 kv Kozienice Lublin Systemowa Inwestycja liniowa Inwestor Inżynier Kontraktu Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? Inwestor

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 220/110 kv

Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 220/110 kv Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 220/110 kv Adamów Inwestycja stacyjna Inwestor Inżynier Kontraktu Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE)

Bardziej szczegółowo

FOLDER INFORMACYJNY. Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Skawina. Stabilne zasilanie regionu. wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kv

FOLDER INFORMACYJNY. Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Skawina. Stabilne zasilanie regionu. wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kv Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Skawina wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kv FOLDER INFORMACYJNY Stabilne zasilanie regionu Wykonawca Inwestor Inżynier kontraktu PSE Inwestycje S.A.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji 400/110 kv Dobrzeń. Inwestycja stacyjna

Rozbudowa stacji 400/110 kv Dobrzeń. Inwestycja stacyjna Rozbudowa stacji 400/110 kv Dobrzeń Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Spis treści Inwestor Główny wykonawca konsorcjum Kto jest kim w inwestycji? 2 Spis treści 3 Słowo wstępu 4 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 400 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 400 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 400 kv relacji Grudziądz Węgrowo Płock Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Kozienice Siedlce Ujrzanów Inwestycja liniowa kto jest kim w inwestycji Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba FOLDER INFORMACYJNY. Energia w dobrych rękach

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba FOLDER INFORMACYJNY. Energia w dobrych rękach Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba FOLDER INFORMACYJNY Energia w dobrych rękach Wykonawca Inwestor Inżynier kontraktu 2 Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Byczyna. wraz z wprowadzeniem linii 400 kv FOLDER INFORMACYJNY. Stabilne zasilanie regionu

Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Byczyna. wraz z wprowadzeniem linii 400 kv FOLDER INFORMACYJNY. Stabilne zasilanie regionu Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kv FOLDER INFORMACYJNY Stabilne zasilanie regionu Wykonawca Inwestor Inżynier kontraktu 2 Rozbudowa i modernizacja

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm - Lublin Systemowa. Spiczyn r.

Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm - Lublin Systemowa. Spiczyn r. Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kv Chełm - Lublin Systemowa Spiczyn 10.01.2017 r. Inwestor Operator Elektroenergetycznego Systemu Przesyłowego. Właściciel Infrastruktury Przesyłowej. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV MIKUŁOWA ŚWIEBODZICE ZĄBKOWICE

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Autor: Jarosław Tomczykowski - Biuro PTPiREE ("Energia Elektryczna" - nr 5/2015) W Polsce mamy prawie 200 operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), przy

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestycja liniowa kto jest kim w inwestycji Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

System elektroenergetyczny

System elektroenergetyczny ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KRZESZOWICE NA LATA 2012-2030 Część 07 System elektroenergetyczny W 798.07 2/13 SPIS TREŚCI 7.1 Informacje ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Dobrzeń nacięcie linii Pasikurowice Wrocław FOLDER INFORMACYJNY inwestor inżynier kontraktu WykONAWcA konsorcjum firm SAG Elbud Gdańsk S.A. Eltel Networks

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pod linię 400kV Miłosna Siedlce Ujrzanów dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska,

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Krajnik Baczyna Inwestycja liniowa Inwestor Inżynier Kontraktu Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? W realizację budowy linii 400kV Krajnik-Baczyna zaangażowane

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv

Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv Groszowice Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ELEKTROENERGETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA

INWESTYCJE ELEKTROENERGETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA INWESTYCJE ELEKTROENERGETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA dr inż. Marek Szuba Poznań, 14 czerwca 2016 r. Oddziaływanie inwestycji infrastrukturalnych na środowisko - w tym na zdrowie człowieka HAŁAS (30-45

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 kwietnia 2013r.

Uchwała Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 kwietnia 2013r. Uchwała Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Gminy Zaniemyśl, poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV PLEWISKA GRANICA RP....54

Bardziej szczegółowo

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną.

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. Wind Field Wielkopolska Sp. z o.o. Farma Wiatrowa Wielkopolska Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. 1 Siłownie wiatrowe

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania farm wiatrowych- wdrażanie, lokalizacja, dylematy. Tomasz Koprowiak Burmistrz Kisielic

Praktyczne aspekty funkcjonowania farm wiatrowych- wdrażanie, lokalizacja, dylematy. Tomasz Koprowiak Burmistrz Kisielic Praktyczne aspekty funkcjonowania farm wiatrowych- wdrażanie, lokalizacja, dylematy. Tomasz Koprowiak Burmistrz Kisielic Kisielice 2010 Ogólna charakterystyka Gminy Kisielice. - powierzchnia 172,8 km 2,

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Bydgoszcz Zachód Piła Krzewina Folder informacyjny inwestor inżynier KontRaKtu WyKonaWca ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. kto jest kim w inwestycji inwestor inżynier

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY POLA ELEKTRYCZNEGO I MAGNETYCZNEGO W OTOCZENIU NAPOWIETRZNYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

ROZKŁADY POLA ELEKTRYCZNEGO I MAGNETYCZNEGO W OTOCZENIU NAPOWIETRZNYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH Należy zwrócić uwagę, że wyznaczenie i zobrazowanie na odpowiednich mapach obszaru pod linią, w którym natężenie pola elektrycznego przekracza wartość 1 kv/m jest szczególne ważne dla jakości wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich

Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Polskie Sieci Morskie PSM Infrastruktura przesyłowa niezbędna dla rozwoju farm wiatrowych w polskich obszarach morskich Bogdan Gutkowski AOS Sp. z o.o., Konsorcjum Polskie Sieci Morskie Polskie Sieci Morskie

Bardziej szczegółowo

OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ

OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ Lubasz 2009 Wstęp Wieś Klempicz położona jest w południowej części Gminy Lubasz, na granicy powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK PRZYJAŹN ŻYDOWO KIERZKOWO

GDAŃSK PRZYJAŹN ŻYDOWO KIERZKOWO BUDOWA DWUTOROWEJ LINII 400 kv GDAŃSK PRZYJAŹN ŻYDOWO KIERZKOWO Folder informacyjny www.liniagdanskzydowo.pl Inwestor: Inżynier kontraktu: Wykonawca inwestycji: Kto jest kim w inwestycji? Inwestor PSE

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo

System elektroenergetyczny

System elektroenergetyczny AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŚWIEBODZIN NA LATA 2013-2028 Część 07 System elektroenergetyczny W 864.07 2/10 SPIS TREŚCI 7.1

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o projekcie. Cel budowy gazociągu i Tłoczni gazu

Podstawowe informacje o projekcie. Cel budowy gazociągu i Tłoczni gazu Tłocznia gazu w Goleniowie. Fot. Bartosz Lewandowski, GAZ-SYSTEM S.A. Podstawowe informacje o projekcie Gazociąg Świnoujście Szczecin połączy terminal LNG w Świnoujściu z krajową siecią gazociągów poprzez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część II SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł zadania inwestycyjnego: ZAWIESZENIE PRZEWODÓW FAZOWYCH DRUGIEGO (PÓŁ- NOCNEGO) TORU LINII 400 kv ŁOMŻA OSTROŁĘKA Konstancin

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 220 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 220 kv Budowa linii elektroenergetycznej 220 kv Glinki Recław Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku

Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części opisanej poniżej nieruchomości, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Marek Szuba. Środowiskowe aspekty oddziaływania pól elektromagnetycznych w świetle ostatnich zmian w prawodawstwie polskim

Marek Szuba. Środowiskowe aspekty oddziaływania pól elektromagnetycznych w świetle ostatnich zmian w prawodawstwie polskim Biuro Konsultingowo-Inżynierskie EKO-MARK www.eko-mark.com.pl eko-mark@eko-mark.com.pl Marek Szuba Środowiskowe aspekty oddziaływania pól elektromagnetycznych w świetle ostatnich zmian w prawodawstwie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/316/14 RADY GMINY DYWITY. z dnia 25 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/316/14 RADY GMINY DYWITY. z dnia 25 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/316/14 RADY GMINY DYWITY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod trasę przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej 400

Bardziej szczegółowo

Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej

Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej Rola dobrych praktyk w rozwoju energetyki wiatrowej Kraków, 23 listopada 2012 r. Aspekty dobrych praktyk w ramach rozwoju energetyki wiatrowej: wybór lokalizacji farmy wiatrowej, współpraca ze społecznością

Bardziej szczegółowo

Protokół ze spotkania w sprawie ustalenia przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej Jasiniec-Grudziądz-Węgrowo odbytego w dniu r.

Protokół ze spotkania w sprawie ustalenia przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej Jasiniec-Grudziądz-Węgrowo odbytego w dniu r. Protokół ze spotkania w sprawie ustalenia przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej Jasiniec-Grudziądz-Węgrowo odbytego w dniu 3.04.2013r. Spotkaniu przewodniczył Radosław Ciechacki - Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia Włocławek

Elektrociepłownia Włocławek Wizualizacja 1 Wizualizacja 2 Wizualizacja 3 Wizualizacja 4 Wizualizacja 5 Wizualizacja 6 Nazwa inwestycji Inwestor PKN ORLEN SA Wartość inwestycji ok. 1,4 mld PLN brutto Planowane zakończeni e inwestycji

Bardziej szczegółowo

9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego

9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego 9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego 9.1. Uwarunkowania ogólne... 2 9.2. Pola o częstotliwości 50 Hz... 3 9.3. Źródła fal radiowych... 4 9.4. Stacje bazowe telefonii komórkowej... 4 9.5. Stacje radiolokacyjne...

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI KRÓLEWSKIE BRZEZINY CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

ENERGA gotowa na Euro 2012

ENERGA gotowa na Euro 2012 ENERGA gotowa na Euro 2012 Gdańsk, czerwiec 2011 ENERGA-OPERATOR SA miejsce w Grupie ENERGA Gdańsk, czerwiec 2011 Grupa ENERGA Jeden z czterech polskich holdingów elektroenergetycznych (PGE, Tauron, Enea,

Bardziej szczegółowo

DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK

DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK FORUM DYSTRYBUTORÓW W ENERGII NIEZAWODNOŚĆ DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK NIKÓW W REGULACJI JAKOŚCIOWEJ ENERGETICSERGETICS LUBLIN

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Janów - Piotrków SAG Elbud Gdańsk S.A. Kto jest kim w inwestycji Inwestor Inżynier Kontraktu Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) www.pse.pl Polskie

Bardziej szczegółowo

SŁUŻEBNOŚD PRZESYŁU PRZEPISY PRAWA-USTAWA

SŁUŻEBNOŚD PRZESYŁU PRZEPISY PRAWA-USTAWA PRZEPISY PRAWA-USTAWA Od 3 sierpnia 2008 r. obowiązują nowe przepisy kodeksu cywilnego odnoszące się do służebności przesyłu. W ramach działu III tytułu III księgi drugiej poświęconego służebnościom, oprócz

Bardziej szczegółowo

Tereny Miasta Jawor włączane do SSEMP TEREN PRZEMYSŁOWY. Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska

Tereny Miasta Jawor włączane do SSEMP TEREN PRZEMYSŁOWY. Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska TEREN PRZEMYSŁOWY Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska Obszar: Dz. Nr 4/29 o pow. 16.5864 ha Dz. Nr 4/30 o pow. 12.6393 ha Dz. Nr 4/31 o pow. 14.7353 ha Dz. Nr 4/35 o pow. 4.0230 ha Dz. Nr 4/36 o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części nieruchomości - niezabudowanej, opisanej poniżej, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE

ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE Tarczyn, 07.07.2017 r. Artur Ślarzyński Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Wsparcia Operacyjnego Mariusz Konieczny Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Technicznych 1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Główne aspekty działalności scn

Główne aspekty działalności scn scn energy AG Siedziba scn-energy AG mieści się w północno-wschodniej części Niemiec. Firma zajmuje się projektowaniem, wykonawstwem oraz eksploatacją instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. strona 1

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. strona 1 RWE Stoen Operator Sp. z o.o. strona 1 RWE Stoen Operator stabilny i pewny partner już od 110 lat! działamy w Warszawie już od ponad 110 lat Klient nr 1 25 sierpnia 1903 r.; Mokotowska 59; Aleksandrine

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa Założenia przyjęte przez Unię Europejską w dziedzinie produkowanej energii są takie, że do 2020

Farma wiatrowa Założenia przyjęte przez Unię Europejską w dziedzinie produkowanej energii są takie, że do 2020 E X P R ES S Nr 5/2012 Do rywal( )i Farma wiatrowa Założenia przyjęte przez Unię Europejską w dziedzinie produkowanej energii są takie, że do 2020 roku 20 procent energii ma pochodzić z odnawialnych źródeł.

Bardziej szczegółowo

FOLDER INFORMACYJNY. Linia elektroenergetyczna Ełk granica RP. Budujemy w harmonii ze środowiskiem

FOLDER INFORMACYJNY. Linia elektroenergetyczna Ełk granica RP. Budujemy w harmonii ze środowiskiem Linia elektroenergetyczna Ełk granica RP FOLDER INFORMACYJNY Inwestycja realizowana w ramach projektu połączenia elektroenergetycznego Polska Litwa Budujemy w harmonii ze środowiskiem www.liniaelkgranica.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Sejmik Województwa Mazowieckiego. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UZASADNIENIE

Przewodniczący Sejmik Województwa Mazowieckiego. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UZASADNIENIE Warszawa, dnia 2 czerwca 2015 r. /Imię nazwisko (Lub nazwa podmiotu) Adres/ Telefon mail Do Marszałek Województwa Mazowieckiego jako Przewodniczącego Zarządu Województwa Mazowieckiego Przewodniczący Sejmik

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE Jacek Jarmuła Tarnów ul. Solskiego 12 tel PROJEKT BUDOWLANY

USŁUGI PROJEKTOWE Jacek Jarmuła Tarnów ul. Solskiego 12 tel PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY Temat: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. budynku Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie przy ul. Traugutta 1. Adres: Tarnów dz. nr

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z PROCESU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO DLA DWUTOROWEJ LINII 400 kv PIŁA KRZEWINA PLEWISKA

ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z PROCESU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO DLA DWUTOROWEJ LINII 400 kv PIŁA KRZEWINA PLEWISKA ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z PROCESU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO DLA DWUTOROWEJ LINII 400 kv PIŁA KRZEWINA PLEWISKA LISTA ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 Stanowisko Inwestora w sprawie realizacji linii w technologii

Bardziej szczegółowo

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska Ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga określenia w programie środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowania.

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI ELEKTROENERGETCZNEJ 2. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I ELEMENTY SIECI

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI ELEKTROENERGETCZNEJ 2. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I ELEMENTY SIECI Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną miasta SPIS TREŚCI A. PODSTAWA OPRACOWANIA B. OCENA STANU AKTUALNEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO 1. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI ELEKTROENERGETCZNEJ

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB4/4511-340/15/AS Data 2015.11.10 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych à Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Adres firmy: ul. 700 LECIA 11B/16, 72-200 Nowogard, tel. kom. +48 604-606-960; +48 606-910-231; WYKONUJE USŁUGI W ZAKRESIE: prac projektowych sieci energetycznych WN/SN/nN oraz oświetlenia ulicznego, prac

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna nr 3

Oferta inwestycyjna nr 3 Olimpia III Powierzchnia 11 ha Oferta inwestycyjna nr 3 Olimpia III droga wojewódzka nr 470 Kościelec - Kalisz autostrada A2 Warszawa - Berlin GMINA BRUDZEW Olimpia III Oferta inwestycyjna Położenie Województwo

Bardziej szczegółowo

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW 1. Będąca własnością Gminy Mściwojów niezabudowana nieruchomość położona jest w obrębie wsi Grzegorzów i składa się z dwóch działek

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna nr 1

Oferta inwestycyjna nr 1 Oferta inwestycyjna nr 1 Lokalizacja Właściciel Status prawny Obszar do zagospodarowania Spodziewane restrykcje nałożone na sprzedaż Rokitnica. Gmina Złotoryja, Powiat Złotoryjski ok. 9 km od centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno

Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno Tab. A Podstawowe dane wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno średnia ilość pojazdów prędkość liczba pojazdów/h nr ciężkich [%] pojazdów

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

Planowane rozwiązania prawne w zakresie ustanawiania służebności przesyłu - Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych

Planowane rozwiązania prawne w zakresie ustanawiania służebności przesyłu - Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych Planowane rozwiązania prawne w zakresie ustanawiania służebności przesyłu - Projekt Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki Stan obecny Długotrwały proces inwestycyjny Pozyskanie prawa do gruntu

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA SEKTORA OZE

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA SEKTORA OZE OBSŁUGA INWESTYCJI FARM WIATROWYCH KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA SEKTORA OZE Inwestycje w odnawialne źródła energii, a w szczególności w farmy wiatrowe są w naszym kraju oceniane jako bezpieczne i odznaczają

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/101/2016 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/101/2016 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XX/101/2016 RADY GMINY WIELGIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii 220 kv relacji Byczyna - Jamki i Byczyna - Koksochemia Inwestycja liniowa

Modernizacja linii 220 kv relacji Byczyna - Jamki i Byczyna - Koksochemia Inwestycja liniowa Modernizacja linii 220 kv relacji Byczyna - Jamki i Byczyna - Koksochemia Inwestycja liniowa Inwestor Inżynier Kontraktu Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? Spis treści Inwestor Główny wykonawca Kto jest

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Autor: Sergiusz Urban - WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. K. ( Energia Elektryczna marzec 2013) Realizacja wielu inwestycji nie pozostaje bez wpływu

Bardziej szczegółowo

Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych

Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych Radosław Walaszczyk Radca prawny Główny specjalista

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo