Informator. Szanowni Państwo! Przebudowa linii 110 kv Leszno Gronowo Wschowa. dla mieszkańców gmin. Święciechowa, Lipno, Wschowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator. Szanowni Państwo! Przebudowa linii 110 kv Leszno Gronowo Wschowa. dla mieszkańców gmin. Święciechowa, Lipno, Wschowa"

Transkrypt

1 Przebudowa linii 110 kv Leszno Gronowo Wschowa i Informator dla mieszkańców gmin Święciechowa, Lipno, Wschowa Szanowni Państwo! Firma PBE ELBUD Warszawa rozpoczyna przebudowę jednego z najważniejszych połączeń elektroenergetycznych 110 kv na terenie Wielkopolski. Prace realizujemy na zlecenie inwestora spółki ENEA Operator z Poznania. Istniejąca od ponad pięćdziesięciu lat linia z Leszna Gronowa do Wschowy zostanie zastąpiona nowoczesną konstrukcją. Napięcie linii nie zmieni się, a wysokość słupów będzie podobna do obecnej. Trasa linii zostanie zachowana na całej długości, od stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Leszno Gronowo (gmina Lipno) do stacji 110/20 kv we Wschowie (gm. Wschowa). Od początku prac będziemy prowadzić działania informacyjne skierowane do wszystkich zainteresowanych osób. Zaczynamy je od wydania informatora, w którym prezentujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące przebudowy linii elektroenergetycznych. Już niebawem zorganizujemy zebranie informacyjne dla właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na trasie linii. Kolejnym krokiem będą indywidualne spotkania. Przebudowie linii będzie towarzyszyć uporządkowanie spraw formalnoprawnych. Na ostatniej stronie publikacji znajdą Państwo dane kontaktowe. Można do nas napisać, wysłać lub po prostu zadzwonić. Zachęcamy do zadawania pytań i spotykania się z przedstawicielami firmy. Z poważaniem, Zespół PBE ELBUD Warszawa

2 0 PS P P+3 Przyczyna Dolna Stacja elektroenergetyczna Wschowa 110/20 kv Długie Nowe Święciechowa Leszno Gronowo Stacja elektroenergetyczna Leszno Gronowo 220/110/15 kv Przebieg linii Leszno Gronowo Wschowa

3 1 Na czym dokładnie polega inwestycja? 3 Inwestycja polega na rozebraniu istniejących słupów i postawieniu w ich miejsce nowych konstrukcji. Linia połączy stację elektroenergetyczną Leszno Gronowo ze stacją Wschowa. Przed rozpoczęciem budowy zaplanowanej na 2014 rok prowadzone będą rozmowy z właścicielami gruntów pod linią. Każdemu zaproponujemy ustanowienie tak zwanej służebności przesyłu, co pozwoli uregulować stan prawny nieruchomości położonych pod linią. 2 Jakie jest znaczenie inwestycji? Przebudowywana linia dostarcza energię elektryczną ze stacji w Lesznie Gronowie bezpośrednio do stacji Wschowa oraz pośrednio (poprzez linię Wschowa Rawicz) do stacji Rawicz. Oznacza to, że jest ona kluczowa dla zasilania niemal wszystkich odbiorców z gmin: Święciechowa, Lipno, Włoszakowice, Wijewo, Wschowa, Szlichtyngowa, Sława, Góra, Niechlów, Jemielno, Wąsosz. Jednym z powodów budowy nowoczesnej linii, która zapewni stabilne dostawy prądu, jest stały wzrost zapotrzebowania na energię na terenach pokazanych na mapie. Gminy zasilane za pośrednictwem linii 110 kv Leszno Gronowo Wschowa

4 3 Jak będą wyglądać słupy? 4 Poniżej prezentujemy zdjęcia słupów. Tego typu konstrukcje zostaną wykorzystane podczas budowy. Słup mocny: Stosowany w miejscach, w których linia zakręca. Oddziałują na niego większe siły, dlatego ma wzmocnioną konstrukcję i szerszą niż w przypadku słupa przelotowego podstawę o wymiarach 5,5 x 5,5 m. Słup przelotowy: Wykorzystywany jest na prostych odcinkach linii. Charakteryzuje się smukłą konstrukcją i ma około 33 m wysokości. 4 Jak daleko od siebie staną słupy? Jaka będzie wysokość zawieszenia przewodów nad ziemią? Słupy stać będą w tych samych miejscach, gdzie obecnie. Odległości między słupami przelotowymi wynosić będą około 300 m. Wysokość zawieszenia przewodów nad ziemią w najniższym punkcie linii, tj. w środku przęsła, wyniesie co najmniej 6,4 m. słup mocny niższy, o szerszej podstawie słupy przelotowe wyższe, o węższej podstawie słup mocny min. 6,4 m Odległość pomiędzy słupami wynosi około 300 m

5 5 Słup linii 110 kv 5 Jak blisko linii można lokalizować budynki mieszkalne? Zgodnie z obowiązującymi przepisami budynki mieszkalne będzie można lokalizować w odległości 6,5 m od jej osi. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, precyzyjnie określono dopuszczalne wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w miejscach dostępnych dla ludzi. I tak wartość natężenia pola elektrycznego nie może przekroczyć 10 kv/m, a w miejscach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 1 kv/m. Jeśli chodzi o pole magnetyczne, to jego natężenie w miejscach dostępnych dla ludzi nie może być wyższe niż 60 A/m. Linię projektuje się w taki sposób, żeby wartości te nie zostały przekroczone, a przed wydaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie jest to oczywiście weryfikowane. 6 Co w praktyce oznacza, że jest się właścicielem działki, nad którą przebiegać będzie linia? Przede wszystkim to, że przedstawiciele naszej firmy (PBE ELBUD Warszawa) będą kontaktować się właśnie z tymi osobami. Na pierwszym spotkaniu przedstawią każdemu właścicielowi nieruchomości propozycję warunków finansowych, na jakich będą chcieli ustanowić służebność przesyłu. Szczegółowo omówią także zapisy umowy, której podpisanie zaproponują. Po jej zawarciu wypłacona zostanie pierwsza część wynagrodzenia. Kolejnym krokiem jest ustalenie terminu spisania umowy, w formie aktu notarialnego. W ten sposób ustanowiona zostanie służebność przesyłu. Jest to służebność gruntowa, która została wprowadzona do porządku prawnego w 2008 roku z myślą o regulowaniu relacji pomiędzy właścicielami nieruchomości a przedsiębiorstwami, które chcą zlokalizować na ich działkach np. linie elektroenergetyczne. Prawo pozwala na to w zamian za rekompensatę finansową. Umowa musi jednak być zawarta w formie aktu notarialnego, ponieważ dotyczy nieruchomości. Po jego sporządzeniu właściciel nieruchomości otrzyma pozostałą część ustalonego wcześniej wynagrodzenia, a służebność przesyłu wraz z załącznikiem określającym przebieg linii przez nieruchomość zostanie wpisana do księgi wieczystej nieruchomości.

6 7 Czy po ustanowieniu służebności właściciel zachowuje własność działki? 6 Tak. W księdze wieczystej nieruchomości zostanie wpisana służebność przesyłu, natomiast właściciel nadal dysponuje swoją nieruchomością. Może ją sprzedać, ponieważ służebność związana jest z nieruchomością, a nie właścicielem. 8 Czy umowę można podpisać od razu, podczas pierwszego spotkania z przedstawicielem terenowym? Tak, ale dotyczy to wyłącznie umowy pierwszej, cywilnoprawnej. Jeśli właściciel zapozna się z jej zapisami na spotkaniu z przedstawicielem terenowym i zaakceptuje je od razu, to może złożyć swój podpis. Otrzyma wówczas jeden egzemplarz umowy, a drugi zatrzyma przedstawiciel. Zawarcie drugiej umowy, w formie aktu notarialnego, wymaga wizyty w kancelarii notarialnej po wcześniejszym ustaleniu terminu. Opłaty notarialne ponosi wykonawca zadania, firma PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. 9 Jakie ograniczenia nakłada umowa na właściciela działki? Najważniejsze ograniczenia dotyczą lokalizowania zabudowy mieszkaniowej w pasie 6,5 m od osi linii. Pod linią można przebywać i pracować, bez jakichkolwiek ograniczeń. Wysokość zawieszenia przewodów (w najniższym miejscu wynosząca 6,4 m) pozwala na prowadzenie wszystkich prac polowych z wykorzystaniem sprzętu rolniczego. Nie ma zatem żadnych ograniczeń w uprawach, a linia nie oddziałuje na rosnące pod nią rośliny.

7 oś linii 7 10 Jak ustalane są kwoty rekompensat dla właścicieli działek pod linią? Podstawą określenia ich wysokości są operaty szacunkowe wykonane dla obrębów, na których znajduje się linia. Rzeczoznawca majątkowy ustala należną właścicielowi kwotę wynagrodzenia za służebność przesyłu. Oczywiście im dłuższy jest odcinek linii na terenie nieruchomości, tym wyższa jest kwota wynagrodzenia. Wypłaca się ją za każdy metr kwadratowy terenu zajętego przez pas technologiczny. Ponadto właściciel nieruchomości, na której zlokalizowany będzie słup elektroenergetyczny, otrzyma z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. Grunty leśne i zadrzewione: 14 m Grunty inwestycyjne i zabudowane: 13 m Pozostałe: 9 m Szerokość pasa technologicznego linii 11 Czy kwoty zawarte w umowie uwzględniają odszkodowania za ewentualne szkody powstałe na nieruchomościach w toku prac budowlanych? Nie, takie kwestie rozliczane są odrębnie. Istnieje możliwość, że podczas budowy naruszona zostanie gleba lub dojdzie do uszkodzenia np. rowu czy drogi wskutek pracy ciężkiego sprzętu. Wówczas, niezwłocznie i na miejscu, ustalana jest z właścicielem nieruchomości kwota odszkodowania. Taki mechanizm jest zapisany w umowie, co gwarantuje, że każda szkoda będzie zrekompensowana.

8 i Kto jest kim w inwestycji? Inwestor zlecający przebudowę To jeden z największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Obecnie zaopatruje 2,3 miliona odbiorców w sześciu województwach. Głównym zadaniem spółki jest zapewnienie nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej. W tym celu ENEA Operator zajmuje się kompleksową eksploatacją, konserwacją i rozbudową swojej sieci. Wykonawca odpowiedzialny za realizację inwestycji Spółka od ponad sześćdziesięciu lat zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji z zakresu budownictwa elektroenergetycznego, przede wszystkim budową i modernizacją linii oraz stacji elektroenergetycznych. Działalność firmy obejmuje także projektowanie i wsparcie formalnoprawne inwestycji. Ponadto ELBUD Warszawa rozwija grupę kapitałową w, której skład wchodzą m.in. Energoprojekt Poznań S.A. oraz Elbud-Projekt Warszawa Sp. z o. o. Kontakt Zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań dotyczących inwestycji. Tomasz Młynarczyk tel.: (+48 22) tel. kom. (+48) Klaudia Bronikowska tel.: (+48 22) tel. kom. (+48) Pocztą tradycyjną: Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa Sp. z o.o. Al. Krakowska Warszawa z dopiskiem: Linia Leszno Gronowo Wschowa Joanna Szurnicka tel.: (+48 22)

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestycja liniowa kto jest kim w inwestycji Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin wraz z montażem autotransformatora 220/110 kv Inwestycja stacyjna Szanowni Państwo! W całym kraju prowadzony jest obecnie szereg zadań inwestycyjnych, których celem

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Bydgoszcz Zachód Piła Krzewina Folder informacyjny inwestor inżynier KontRaKtu WyKonaWca ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. kto jest kim w inwestycji inwestor inżynier

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Płock FOLDer informacyjny Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 40 pomiędzy SE Piła Krzewina SE Bydgo Na pasku na dole: Wykonawca: Konsorcjum Firm:

Bardziej szczegółowo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Wzory wniosków wraz z komentarzem Copyright 2012 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559

Bardziej szczegółowo

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 Zachodniopomorska Izba Rolnicza Prezes Izby: Julian Sierpiński Wiceprezes Izby:

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 9/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Etap III obejmuje okres od przesłania przez Dąbrowę Górniczą zaproszenia do składania ofert w sierpniu 2012 r. do unieważnienia postępowania

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ Warszawa, styczeñ 2014 r. Poradnik został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. CO KONSUMENT

Bardziej szczegółowo

Gruntowe uwarunkowania autostrady A4 Kraków Tarnów

Gruntowe uwarunkowania autostrady A4 Kraków Tarnów ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 2(13)/2009 T. 3 STANIS AWA GOLA, RENATA LANGNER* Gruntowe uwarunkowania autostrady A4 Kraków Tarnów Słowa kluczowe: inwestycje drogowe,

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia negocjacji przez Projektantów z właścicielami nieruchomości w zakresie ustanawiania służebności przesyłu

Zasady prowadzenia negocjacji przez Projektantów z właścicielami nieruchomości w zakresie ustanawiania służebności przesyłu Zasady prowadzenia negocjacji przez Projektantów z właścicielami nieruchomości w zakresie ustanawiania służebności przesyłu W ramach udzielonego przedstawicielowi Jednostki Projektowej pełnomocnictwa do

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii BIULETYN Spis treści Nr 3 (32) WRZESIEŃ 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ

Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ Opracowanie Projektu Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko łącznie z inwentaryzacją przyrodniczą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Przewodniczący Rady Tadeusz Świątkiewicz o godz. 6 00 otworzył XL Sesję

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2012 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 5 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE. czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera

PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE. czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera 1 2 Spis treści Wstęp EKSPERCI REKOMENDUJĄ...7 Rozdział 1 SZUKAMY MIESZKANIA OD CZEGO ZACZĄĆ?...9 Rozdział 2 PIERWSZA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Redaktor Naczelny Bartosz Łuć. www.iurislink.pl

Szanowni Państwo! Redaktor Naczelny Bartosz Łuć. www.iurislink.pl Szanowni Państwo! Oddajemy w Państwa ręce specjalne wydanie Biuletynu Stowarzyszenia i Sieci Iuris Link poświęcone prawnym aspektom procesu inwestowania w nieruchomości. Dzięki współpracy Kancelarii Prawniczych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych SPIS TREŚCI: 1. Zasadnicze cele ustawy 2. Organizacje działkowców 3. Status stowarzyszenia ogrodowego 4. Relacja działkowca

Bardziej szczegółowo

U M O W A D E W E L O P E R S K A

U M O W A D E W E L O P E R S K A Repertorium A numer /2014 Poniższy tekst stanowi wstępny projekt aktu notarialnego przeznaczony do konsultacji ze stronami i może ulegać modyfikacjom w związku z ustaleniami stawających i przedłożonymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/80 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

Jak skredytować budowę domu?

Jak skredytować budowę domu? Jak skredytować budowę domu? W ABC kredytów mieszkaniowych staraliśmy się znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania, nurtujące większość z nas w sytuacji ubiegania się o kredyt. Zasygnalizowaliśmy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający Farmy wiatrowe Margonin i Pawłowo Polska

Raport uzupełniający Farmy wiatrowe Margonin i Pawłowo Polska Opracowano dla: EDPR Warszawa, Na rzecz: European Bank for Reconstrution and Development Opracowano przez: ENVIRON Poland Sp. z o.o. Warszawa, Data: Marzec/kiwecień 2013 Numer projektu: PL0930 (Finalny)

Bardziej szczegółowo

1 z 64 2013-10-03 15:15

1 z 64 2013-10-03 15:15 1 z 64 2013-10-03 15:15 Wydruk z 2013.10.03 Dz.U.2007.16.94 -j.t. - Transport kolejowy. Wersja 2014.03.31 do... Dz.U.2007.16.94 j.t. 2014.03.31 zm. Dz.U.2013.1152 art. 1 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w...pomiędzy: - Pełnomocnika a 1)... imię i nazwisko właściciela...... adres zameldowania / adres do korespondencji 2).........

zawarta w dniu... w...pomiędzy: - Pełnomocnika a 1)... imię i nazwisko właściciela...... adres zameldowania / adres do korespondencji 2)......... U M O W A Nr :.../... Nr / Gmina zawarta w dniu... w...pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna, z siedzibą w 05-520 Konstancin Jeziorna, ul. Warszawska 165 wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 86 poz.789. USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 86 poz.789. USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/128 Dz.U. 2003 Nr 86 poz.789 USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z 2014 r. poz. 644, 768, 962. o transporcie kolejowym 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Mo-BRUK S.A.

NOTA INFORMACYJNA. Mo-BRUK S.A. NOTA INFORMACYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia 20.000 obligacji na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda wyemitowanych przez Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi, nr 68, 33-322

Bardziej szczegółowo