Modernizacja linii elektroenergetycznej 400 kv

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modernizacja linii elektroenergetycznej 400 kv"

Transkrypt

1 Modernizacja linii elektroenergetycznej 400 kv relacji Grudziądz Węgrowo Płock Inwestycja liniowa

2 Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności jako OSP określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kv i 220 kv oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. Spółka od pięćdziesięciu lat świadczy pełen zakres usług obejmujących budownictwo energetyczne, sprzedaż urządzeń i eksploatację sieci energetycznych i telekomunikacyjnych. Działa w ramach Grupy Eltel Networks. Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom sektora energetycznego ELTEL Networks Olsztyn S.A. na bieżąco wdraża nowe technologie (m.in. wymiany przewodu odgromowego na OPGW na pozostających pod napięciem liniach 220kV i 400kV) i poszerza zakres swoich usług. Spółka posiada certyfikaty jakości wg normy ISO 9001, a także certyfikat środowiskowy wg normy ISO Inżynier Kontraktu PSE Inwestycje S.A. to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma wykonuje zadania wspierające realizację projektów inwestycyjnych krajowego Operatora Systemu Przesyłowego, czyli PSE S.A. Jej działalność obejmuje nadzór inwestorski nad prowadzonymi inwestycjami (funkcja Inżyniera Kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biura projektów). 2

3 Szanowni Państwo! Operator systemu przesyłowego spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) S.A. prowadzi obecnie w całym kraju kilkadziesiąt inwestycji polegających na rozbudowie i modernizacji stacji oraz linii elektroenergetycznych najwyższych napięć. Celem tego ogromnego projektu jest dostosowanie sieci przesyłowej do stale zwiększającego się w Polsce zapotrzebowania na energię elektryczną i tym samym zapewnienie milionom odbiorców jej bezpiecznych i stabilnych dostaw. Linia 400 kv Grudziądz Węgrowo Płock jest jednym z istotniejszych połączeń Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, ponieważ łączy Polskę centralną i północną. W przypadku takich linii, ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa ich pracy ma kwestia łączności pomiędzy stacjami elektroenergetycznymi (SE), w tym przypadku: SE Grudziądz Węgrowo oraz SE Płock. Modernizacja łączącej je linii jest zatem celem tej inwestycji. Firma ELTEL Networks Olsztyn, którą mamy przyjemność reprezentować, jest jedną z najbardziej doświadczonych w branży budownictwa elektroenergetycznego w Polsce. Dzięki temu, PSE S.A. powierzyły nam zadanie modernizacji tej linii. Skuteczna i terminowa realizacja inwestycji wymaga dziś od nas nie tylko zaangażowania specjalistów (projektantów, planistów, wykonawców itd.) ale także współpracy z lokalną społecznością, a w szczególności z właścicielami nieruchomości, na których znajduje się linia. Dzięki realizacji zadań w całym kraju, doskonale rozumiemy, że każdy projekt, zwłaszcza tak istotny jak ten, jest obiektem zrozumiałego zainteresowania z ich strony. Dlatego też, równolegle do prac projektowych i budowlanych, prowadzić będziemy działania informacyjne dotyczące zadania. Niniejszy folder zawiera najważniejsze informacje o inwestycji, szczególnie istotne dla właścicieli nieruchomości znajdujących się na trasie linii. Opisaliśmy te zagadnienia, o które często pytacie Państwo w kierowanych do nas listach. Zdajemy sobie sprawę, że może być ich więcej, dlatego przez cały okres realizacji zadania, przedstawiciele naszej firmy będą dostępni dla Państwa. Uruchomiliśmy również poświęconą inwestycji stronę internetową na której mogą Państwo śledzić postępy w pracach budowlanych, a także zadawać pytania przez formularz kontaktowy. Z poważaniem, Zespół ELTEL Networks Olsztyn SA 3

4 Podstawowe informacje o linii Linia elektroenergetyczna 400 kv Grudziądz Węgrowo Płock jest linią najwyższych napięć, służącą do przesyłania energii elektrycznej na większe odległości. Jej duże znaczenie wynika z faktu, że stanowi jedno z istniejących połączeń tego typu pomiędzy centralną i północną Polską. Widać to na mapie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Linia umożliwia przesyłanie energii elektrycznej pomiędzy stacjami elektroenergetycznymi zlokalizowanymi w Grudziądzu i Płocku. Linia ma także bardzo duże znaczenie dla zasilania terenów województw mazowieckiego i kujawskopomorskiego, a zatem takich miast jak Grudziądz, Toruń, Włocławek i Płock. Wybudowana w 1982 r. linia liczy 121,12 km długości i przebiega przez obszar 19 gmin, w większości po terenach rolniczych i zalesionych. Na czym polega inwestycja? Modernizacja Wymiana przewodu odgromowego Znajdujący się najwyżej przewód odgromowy starego typu zostanie zastąpiony nowym przewodem typu OPGW. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo pracy linii nawet w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Nowy przewód odgromowy poprawi również łączność pomiędzy dwiema stacjami. W praktyce oznacza to, że praca linii oraz dostawy energii elektrycznej do odbiorców będą stabilniejsze niż dotychczas. Poprawa bezpieczeństwa Pomiary i naprawa uziemień, poprawa skuteczności ochrony przeciwporażeniowej W ramach prowadzonych prac, zostanie również przeprowadzony przegląd stanu technicznego linii, w szczególności słupów. Przedstawiciele Wykonawcy wykonają pomiary uziemień, a w przypadku stwierdzenia ich uszkodzeń niezbędne naprawy. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej zostanie sprawdzona w pobliżu miejsc często uczęszczanych, takich jak: podwórza, stadiony, boiska, place miejskie, parki, parkingi, ogrody działkowe, kąpieliska, kempingi, czy obszary zakładów przemysłowych. 4

5 Trasa linii m. Grudziądz Linia 400 kv Grudziądz Węgrowo Płock Grudziądz Radzyń Chełmiński Płużnica Wąbrzeżno Dębowa Łąka Województwo kujawsko-pomorskie Kowalewo Pomorskie Radomin Gmina Długość odcinka linii [km] Golub-Dobrzyń Brzuze Rogowo m. Grudziądz Grudziądz Radzyń Chełmiński Płużnica Wąbrzeźno Kowalewo Pomorskie Dębowa Łąka Golub-Dobrzyń Radomin Brzuze Zbójno Chrostkowo Rogowo Szczutowo Sierpc Mochowo Gozdowo Bielsk Stara Biała 0,4 5,3 4,7 8,3 14,2 2,9 1,8 11,8 4,8 4,1 2,8 8,0 10,8 9,1 8,4 2,1 13,1 2,2 5,4 Zbójno Chrostkowo Mochowo Województwo mazowieckie Stara Biała Szczutowo Sierpc Gozdowo Bielsk Łącznie ~ 120 5

6 Przebieg inwestycji informacje dla właścicieli nieruchomości Linia 400 kv Grudziądz Węgrowo Płock przebiega przez setki nieruchomości. Zakres prac modernizacyjnych oznacza jednak, że jedynie na wybranych spośród nich, konieczne będzie wejście przedstawicieli Wykonawcy i wykorzystanie specjalistycznego sprzętu (wciągarki, zwijarki, stojaki z bębnami). Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje dla właścicieli. Prace budowlane w terenie Polegać będą na demontażu starego przewodu odgromowego i zamontowaniu w jego miejsce nowego. Wykonany zostanie przegląd stanu słupów uszkodzone elementy zostaną uzupełnione lub wymienione. Przeprowadzone zostaną także pomiary uziemień na każdym stanowisku słupów. Kwestie formalne nawiązanie kontaktu Przed rozpoczęciem prac budowlanych przedstawiciele EL- TEL Networks Olsztyn SA odwiedzą właścicieli działek, na których prowadzone będą prace. Przedstawią ich zakres i terminy oraz propozycję pisemnego porozumienia pozwalającego na wykonanie modernizacji. Zakończenie prac Ostatnim etapem prowadzonych prac będzie ich odbiór. Wówczas przeprowadzone zostaną pomiary powykonawcze, które potwierdzą zgodność prac z wymaganiami Inwestora. Terminy prac budowlanych Realizacja części projektowej inwestycji już się rozpoczęła ale prace budowlane ruszą wiosną 2015 r. Informacja o dokładnym terminie ich rozpoczęcia zostanie przekazana właścicielom nieruchomości, a także opublikowana na stronie internetowej Prace wykonawcze potrwają w sumie ok. 5 miesięcy. Realizacja całej inwestycji zakończy się jesienią 2015 r. Ustalenie kwoty odszkodowania Wykonawca wypłacać będzie rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia prac budowlanych. Ich wysokość zostanie ustalona wspólnie przez Wykonawcę i właściciela nieruchomości, a w przypadku braku porozumienia, szkoda zostanie wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego na koszt Wykonawcy. 6

7 Najczęściej zadawane pytania Czy zmieni się trasa linii i miejsca posadowienia słupów? Nie, ponieważ inwestycja polega jedynie na modernizacji istniejącej linii. Czy zmieni się wygląd linii? Nie, ponieważ inwestycja polega jedynie na wymianie jednego przewodu. Nie zmieni się zatem wygląd linii, a przewody będą znajdować się na tej samej wysokości co obecnie. Oznacza to, że realizacja inwestycji nie wpłynie na możliwości wykorzystania nieruchomości pod linią. Będą one dokładnie takie same, jak to jest obecnie. Czy będą przerwy w dostawach prądu? Nie, ponieważ Wykonawca będzie prowadził prace w technologii PPN pod napięciem. Oznacza to, że dla odbiorców energii elektrycznej w tej części kraju, prowadzone na linii prace będą nieodczuwalne. Czy przedstawiciele Wykonawcy będą wchodzić na nieruchomości? Tak, ale tylko na te niezbędne do wykonania prac remontowych. Aby ustalić termin i sposób w jaki będzie się to odbywać, przedstawiciele Wykonawcy skontaktują się wcześniej z właścicielami nieruchomości i szczegółowo wyjaśnią w jakim zakresie i z zastosowaniem jakiego sprzętu, będą pracować na nieruchomości. Jak zostanie ustalona droga dojazdowa do stanowisk, gdzie wykonywane będą prace? Podczas spotkań z właścicielami nieruchomości i omówienia zakresu planowanych prac, przedstawiciele Wykonawcy poinformują jakie prace planowane są na poszczególnych nieruchomościach. Wówczas również, wspólnie z właścicielem, omówione i ustalone zostaną kwestie dojazdu do stanowisk. Kto będzie odpowiadać za ewentualne szkody? Wykonawca inwestycji ELTEL Networks Olsztyn S.A. Jeżeli w toku prowadzonych prac, na nieruchomościach lub uprawach zostaną wyrządzone szkody, ich właściciele otrzymają rekompensatę finansową. Wszelkie należności zostaną uregulowane po zakończeniu poszczególnych prac modernizacyjnych oraz po uzgodnieniu z właścicielem wysokości odszkodowania w drodze porozumienia stron. W przypadku braku w/w porozumienia, stosowna należność zostanie określona przez rzeczoznawcę majątkowego. Z kim należy kontaktować się w sprawie pytań dotyczących inwestycji? Dane kontaktowe Wykonawcy znajdują się na ostatniej stronie folderu. Można również skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie inwestycji 7

8 Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska Konstancin Jeziorna Zdjęcia: Archiwum ELTEL Networks Olsztyn S.A. Wykonawca: ELTEL Networks Olsztyn S.A. Gutkowo 81 D Olsztyn tel.: Strona inwestycji: Konstancin-Jeziorna, sierpień 2014

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin wraz z montażem autotransformatora 220/110 kv Inwestycja stacyjna Szanowni Państwo! W całym kraju prowadzony jest obecnie szereg zadań inwestycyjnych, których celem

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestycja liniowa kto jest kim w inwestycji Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Bydgoszcz Zachód Piła Krzewina Folder informacyjny inwestor inżynier KontRaKtu WyKonaWca ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. kto jest kim w inwestycji inwestor inżynier

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Płock FOLDer informacyjny Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 40 pomiędzy SE Piła Krzewina SE Bydgo Na pasku na dole: Wykonawca: Konsorcjum Firm:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Wymiana izolatorów na liniach i stacjach elektroenergetycznych NN - Roboty CZĘŚĆ II SIWZ.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Wymiana izolatorów na liniach i stacjach elektroenergetycznych NN - Roboty CZĘŚĆ II SIWZ. CZĘŚĆ II SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Strona 1 z 38 SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA... 6 SKRÓTY... 7 CZĘŚĆ OGÓLNA DLA PRAC NA WSZYSTKICH OBIEKTACH... 8 1. OPIS OGÓLNY... 8 1.1. Zakres zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 9/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011 Raport Roczny 2 Raport Roczny Spis treści Niniejsza publikacja jest pierwszym zintegrowanym raportem GAZ-SYSTEM S.A., który opisuje podjęte przez spółkę działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz prezentuje

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2012 Polskie Sieci Elektroenergetyczne - narodowy Operator Systemu Przesyłowego w Polsce Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRZETARGOWE

DOKUMENTY PRZETARGOWE Instytucje finansujące: UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ul. Targowa 74 04-734 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla MIĘDZYNARODOWEGO PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Słownik definicji i skrótów Projekt wszystkie roboty, dostawy i usługi opisane w Decyzji Komisji Europejskiej/umowie o dofinansowanie dla projektu Program gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DEFINICJE Umowa / Kontrakt oznacza podpisaną Umowę zawartą między Stronami na realizację Usług, łącznie z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, a także wszelkie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE strona 1 z 39 STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE WEDŁUG NORMY PN-EN ISO 9001:2009 SPRAWDZIŁ OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ Pełnomocnik ds. Systemu Starosta Wąbrzeski Zarządzania Jakością Krzysztof Goleń Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013

Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013 RWE Polska Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013 RWE Polska RWE Stoen Operator ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa www.rwe.pl ul. Piękna 46 00-672 Warszawa www.rwestoenoperator.pl

Bardziej szczegółowo

Realizacja elektroenergetycznych. liniowych. wyzwania i bariery inwestycyjne. Linie przesyłowe najwyższych napięć stan aktualny.

Realizacja elektroenergetycznych. liniowych. wyzwania i bariery inwestycyjne. Linie przesyłowe najwyższych napięć stan aktualny. Realizacja elektroenergetycznych inwestycji liniowych wyzwania i bariery inwestycyjne Kontekst Dostarczanie energii elektrycznej z elektrowni do odbiorców komunalnych i przemysłowych, w ilości umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 1/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja aktualizowana

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIE PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL. DĘBICKIEJ W RZESZOWIE OBIEKT PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA, GM. MIŃSK MAZOWIECKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA, GM. MIŃSK MAZOWIECKI 08-110 Siedlce, ul. Topolowa 132, REG: 144410717, NIP:821-230-66-99 tel. 507-429-042, www.proskol.pl, biuro@proskol.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W

Bardziej szczegółowo