INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Oprogramowanie Farm Works View Software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Oprogramowanie Farm Works View Software"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions Oprogramowanie Farm Works View Software

2 Instrukcja obsługi Farm Works Software Solutions Oprogramowanie Farm Works View Wydanie 1.0 Wersja B Październik 2011 r.

3 Farm Works Information Management Dział Trimble PO Box 250 Hamilton, IN USA Informacje prawne USA Kanada Inne kraje Europa Australia +61 (3) Nowa Zelandia Prawa autorskie i znaki towarowe 2011, Trimble Navigation Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Trimble, Farm Works, AgGPS, EZ-Guide, FmX, GreenSeeker, Juno oraz Nomad są znakami towarowymi firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Wszelkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność odnośnych właścicieli. Informacje o wersji Wydanie Październik 2011 r. (wersja D) Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View. Informacje dotyczące gwarancji Aby uzyskać informacje dotyczące gwarancji, należy zapoznać się z treścią informacji prawnych będących częścią umowy licencyjnej lub skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem rozwiązań Farm Works. 2 Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View

4 Spis treści Przegląd Konfiguracja w systemie operacyjnym Windows Vista i Windows Uruchom jako administrator Dezaktywacja kont użytkowników na komputerze Rejestracja oprogramowania Rejestracja online Inne opcje rejestracji Uruchamianie oprogramowania po raz pierwszy Wybór układu jednostek miar Tworzenie kopii zapasowych projektów Przywracanie danych z kopii zapasowych projektów Zmiana informacji o użytkowniku Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów.. 12 Korzystanie z paska narzędzi Konfiguracja klientów Konfiguracja gospodarstw Konfiguracja pól Konfiguracja zapasów Dodawanie nowego zapasu Konfiguracja sprzętu Konfiguracja ludzi Dodawanie/edycja artykułów Dodawanie/edycja typów zadań Import i wyświetlanie zadań Importowanie danych Wczytywanie danych zadania z pamięci USB lub innego nośnika Wyświetlanie zadań na karcie mapy Korzystanie z paska narzędzi Mapa Modyfikacja zadań i zarządzanie nimi Znajdowanie istniejącego zadania Modyfikacja zadania Korzystanie z karty Zadania Korzystanie z menu widoku Zapisywanie danych zadania Zapisywanie danych zadania na zewnętrznym urządzeniu Drukowanie map Drukowanie raportu dotyczącego zadania Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View 3

5 4 Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View

6 Przegląd Przegląd W niniejszej instrukcji obsługi opisano konfigurację i obsługę oprogramowania Farm Works View. Konfiguracja w systemie operacyjnym Windows Vista i Windows 7 Oprogramowanie współpracuje z systemami operacyjnymi Windows Vista i Windows 7. Aby przeprowadzić konfigurację, należy wykonać jedną z poniższych czynności: Uruchom jako administrator 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę oprogramowania i wybierz Właściwości. 2. Na karcie Compatibility (Zgodność) wybierz Run this program as an administrator (Uruchom program jako administrator), a następnie kliknij OK: 3. Po uruchomieniu oprogramowania system zapyta o uprawnienia do użytkowania oprogramowania. Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View 5

7 Przegląd Dezaktywacja kont użytkowników na komputerze 1. W menu Start wybierz Panel sterowania / Konta użytkowników. 2. Wybierz opcję Włącz lub wyłącz funkcję Kontrola konta użytkownika, a następnie kliknij OK. 3. Uruchom ponownie komputer. Uwaga Zgodnie z zaleceniami firmy Microsoft opisane zabezpieczenie powinno być stale włączone. Należy mieć na uwadze fakt, iż dezaktywacja ostrzeżeń Kontroli konta użytkownika powoduje wyłączenie poziomu ochrony oraz trybu ochrony programu Internet Explorer. Rejestracja oprogramowania Aby móc korzystać z oprogramowania, musisz zarejestrować swoją kopię z podaniem nazwy właściciela oraz danych kontaktowych. Rejestracja może potrwać kilka minut. Rejestracja online 1. W wyświetlonym oknie dialogowym rejestracji wybierz opcję Zarejestruj teraz. 2. Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu, a następnie kliknij Dalej. 3. Wprowadź wszystkie wymagane informacje, a następnie kliknij Dalej. Po zakończeniu rejestracji wyświetlony zostanie stosowny komunikat. Inne opcje rejestracji Istnieje możliwość skorzystania z innych opcji rejestracji: Wypełnij formularz online: wybierz opcję pozyskania numerów rejestracji z wykorzystaniem formularza online, aby pozyskać numery rejestracji z wykorzystaniem formularza online. Po wypełnieniu formularza numery rejestracji przesłane zostaną drogą elektroniczną. Następnie możesz zaznaczyć tę opcję i wprowadzić numery rejestracji otrzymane drogą elektroniczną. Aby dokonać rejestracji online, wejdź na stronę Wprowadź otrzymane numery: Zaznacz ostatnią opcję, jeżeli numery rejestracji pochodzą z innego źródła (np. od dystrybutora, działu pomocy technicznej lub formularza wypełnionego online). Kliknij Dalej, a następnie w odpowiednich polach wprowadź numery rejestracji dla każdej z posiadanych aplikacji. 6 Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View

8 Przegląd Telefoniczna rejestracja oprogramowania: Ameryka Północna: Europa: Australia: Inne kraje: Uruchamianie oprogramowania po raz pierwszy Wybór układu jednostek miar Po pierwszym uruchomieniu programu konieczne jest wybranie układu jednostek miar: Zaznacz odpowiednią opcję, a następnie kliknij OK. Opcje są następujące: US-English (Amerykański) Metric (Metryczny) Show All Units (Pokaż wszystkie jednostki). Powoduje to wyświetlenie jednostek obu układów amerykańskiego i metrycznego; oprogramowanie stosuje układ wybrany jako pierwszy (amerykański lub metryczny) dla powierzchni oraz odległości, natomiast wszelkie wielkości wyrażające objętość wyrażane są w jednostkach obu układów. Uwaga Opcja Pokaż wszystkie jednostki znajduje zastosowanie na przykład w Kanadzie, gdzie stosuje się układ amerykański do wyrażania odległości i powierzchni, natomiast układ metryczny jest układem preferowanym w odniesieniu do objętości i ilości. Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View 7

9 Przegląd Tworzenie kopii zapasowych projektów Ze względów związanych z bezpieczeństwem zalecane jest regularne tworzenie kopii zapasowych projektów na nośniku innym niż dysk twardy komputera (pamięć USB, płyta CD, inny dysk twardy itp.) na wypadek awarii, utraty lub uszkodzenia danych. Kopia zapasowa umożliwia odzyskanie utraconych danych projektu. Kopia zapasowa jest także jedynym sposobem na odzyskanie rekordów i map gospodarstwa. 1. Wybierz Plik / Utwórz kopię zapasową projektu. 2. Wprowadź nazwę kopii zapasowej w polu Backup To (Utwórz kopię zapasową w) lub zastąp istniejącą kopię zapasową, wybierając ją z rozwijanej listy: Domyślną lokalizacją kopii zapasowych projektów jest folder na dysku twardym komputera (c:\farmproj\backup). Aby zapisać kopię zapasową w innym folderze lub na dysku wymiennym: 1. W oknie dialogowym Backup Project (Utwórz kopię zapasową projektu) kliknij przycisk Browse (Przeglądaj). 2. W oknie dialogowym Zapisz jako wybierz folder lub dysk wymienny. 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku kopii zapasowej. 4. Wykonaj jedną z następujących czynności: Kliknij Save (Zapisz), aby wrócić do okna dialogowego Backup Project (Utwórz kopię zapasową projektu). Kliknij Cancel (Anuluj), aby zamknąć okno dialogowe bez zapisywania kopii zapasowej. 8 Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View

10 Przegląd C 5. W części Options (Opcje) okna dialogowego Backup Project (Utwórz kopię zapasową projektu) z rozwijanej listy Compression (Kompresja) wybierz odpowiednią wartość, aby zmienić rozmiar pliku kopii zapasowej oraz czas trwania tworzenia kopii zapasowej. Dostępne opcje to: Maksymalnie (najwolniej), Normalnie (domyślnie), Szybko, Bardzo szybko lub Brak: Wybranie opcji Maksymalnie spowoduje, że tworzenie kopii zapasowej będzie trwało dłużej, ale plik będzie miał mniejszy rozmiar. Wybranie opcji Brak spowoduje, że tworzenie kopii zapasowej będzie trwało krócej, ale plik będzie miał bardzo duży rozmiar. OSTROŻNIE Przed skorzystaniem z funkcji Wipe Disk (Oczyść dysk) należy upewnić się, że nie znajdują się na nim potrzebne dane. 6. W przypadku zapisu kopii zapasowej w pamięci USB lub na dysku przed zapisaniem kopii możesz wybrać opcję Wipe Disk (Oczyść dysk) z rozwijanej listy Disk Prep (Przygotowanie dysku), aby usunąć wszystkie pliki zapisane w pamięci USB lub na dysku. 7. Kliknij OK. Utworzona zostanie kopia zapasowa. Przywracanie danych z kopii zapasowych projektów Jeżeli doszło do uszkodzenia lub utraty danych w wyniku awarii sprzętu, możliwe jest przywrócenie danych z utworzonej wcześniej kopii zapasowej (jak opisano powyżej). Uwaga Oprogramowanie nie pozwala na przywracanie danych z kopii zapasowych utworzonych za pomocą innego oprogramowania, w tym funkcji tworzenia kopii zapasowych systemu Windows XP. Przywrócenie danych z kopii zapasowej projektu powoduje zastąpienie aktualnego projektu informacjami dostępnymi w chwili tworzenia kopii zapasowej. Jeżeli na przykład kopia zapasowa utworzona została w poniedziałek, a w piątek tego samego tygodnia wystąpi konieczność odtworzenia danych z kopii zapasowej, dojdzie do utraty wszystkich informacji zapisanych między wtorkiem a czwartkiem tego tygodnia. 1. Wybierz Plik / Przywróć kopię zapasową: Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View 9

11 Przegląd 2. Z rozwijanej listy kopii zapasowych projektów wybierz plik utworzonej przez siebie kopii zapasowej. Jeśli kopia zapasowa nie występuje na liście, wyszukaj ją ręcznie: a. Kliknij Browse (Przeglądaj), aby otworzyć drugie okno dialogowe Przywróć kopię zapasową. b. Przejrzyj zawartość folderu lub nośnika, na którym zapisana została kopia zapasowa. 3. Wybierz plik kopii zapasowej zostanie on przeniesiony do pola Nazwa pliku a następnie kliknij Otwórz. 4. W oknie dialogowym Przywróć kopię zapasową plik kopii zapasowej wyświetlany jest teraz w polu Przywróć z. 5. Wykonaj jedną z następujących czynności: Kliknij OK, aby przywrócić kopię zapasową z pliku. Kliknij Cancel (Anuluj), aby zamknąć okno dialogowe bez przywracania danych z kopii zapasowej. 6. Po kliknięciu OK konieczne jest potwierdzenie zamiaru przywrócenia danych z kopii zapasowej: 7. Kliknij OK. Wyświetlony zostanie ekran postępu: Kliknij Cancel (Anuluj), aby zamknąć okno dialogowe bez przywracania danych z kopii zapasowej. Podczas przywracania danych z kopii zapasowej program zastępuje aktualne dane projektu danymi z kopii zapasowej. Po zakończeniu przywracania danych z kopii zapasowej można rozpocząć pracę z odzyskanymi danymi. 10 Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View

12 Przegląd Zmiana informacji o użytkowniku Informacje kontaktowe drukowane na wielu raportach pochodzą z wprowadzonych do programu informacji o użytkowniku. Aby zmienić którąś z informacji: 1. Wybierz Plik / Informacje o użytkowniku. 2. W oknie dialogowym User Information (Informacje o użytkowniku) wybieraj kolejno karty, aby wprowadzić dane, które mają pojawiać się na drukowanych raportach, a następnie kliknij OK: Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View 11

13 Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów Oprogramowanie umożliwia śledzenie klientów, gospodarstw i pól. Dodatkowo możliwa jest konfiguracja informacji wejściowych dotyczących zapasów / materiałów, sprzętu oraz ludzi. Skonfigurowane informacje mogą być zapisywane na wielu różnych wyświetlaczach maszyn rolniczych. Korzystanie z paska narzędzi Kliknij ikonę... Aby Dodać nowych klientów do programu. Nowy klient Nowe gospodarstwo Nowe pole Nowe zapasy Nowy sprzęt Nowa osoba Wczytaj dane zadania Zapisz dane zadania Dodać nowe gospodarstwa do programu. Dodać nowe pola do programu. Dodać zapasy, np. ziarno, środki chemiczne lub nawozy. Dodać sprzęt, np. traktory, kombajny i narzędzia. Dodać robotników, pracowników lub inne osoby. Zaimportować dane zebrane przez urządzenie maszyny rolniczej, np. wyświetlacz Pro 700, pasek świetlny EZ-Guide 500 lub zintegrowany wyświetlacz Trimble FmX. Wyeksportować informacje konfiguracyjne (np. dotyczące klientów, gospodarstw i pól) do wykorzystania przez urządzenie maszyny rolniczej, np. wyświetlacz Pro 700, pasek świetlny EZ-Guide 500 lub zintegrowany wyświetlacz Trimble FmX. 12 Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View

14 Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów Konfiguracja klientów Istnieje możliwość skonfigurowania klientów reprezentujących zleceniodawców będących odbiorcami danych map oraz pól. Jako plantator możesz skonfigurować dla siebie jednego klienta. Do klientów będą przypisane gospodarstwa i pola. Aby dodać klienta: 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: Na karcie Gospodarstwo kliknij prawym przyciskiem myszy <Informacje o użytkowniku>, a następnie wybierz Nowy klient. Kliknij ikonę nowego klienta : 2. W oknie dialogowym Właściwości klienta wprowadź wymagane informacje na kartach General (Ogólne), Address (Adres) oraz Contact information (Informacje kontaktowe): Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View 13

15 Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów 3. Kliknij OK. Nowy klient zostanie wyświetlony jako nowy folder: Następnie można wykonać jedną z następujących czynności: Utworzyć gospodarstwa i pola w ramach nowego klienta. Wyświetlić lub zmodyfikować informacje o kliencie. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę, a następnie wybierz Właściwości. Usunąć klienta. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę, wybierz Usuń, a następnie kliknij Tak dla wyświetlonego komunikatu ostrzegawczego. Klient wraz z przypisanymi do niego rekordami i mapami zostanie usunięty. Po usunięciu klienta jedynym sposobem na odzyskanie informacji jest przywrócenie danych z kopii zapasowej projektu. Konfiguracja gospodarstw Oprogramowanie umożliwia tworzenie gospodarstw, w ramach których grupowane są pola. Gospodarstwa tworzone są z uwzględnieniem różnych dzierżawców, a pola można organizować według nazw gospodarstw. Po dodaniu gospodarstw na karcie Gospodarstwo można rozpocząć dodawanie pól. Można również przenosić pola, które zostały wcześniej dodane w programie do gospodarstwa. Aby dodać nowe gospodarstwo: 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: Wybierz Zasoby / Nowe gospodarstwo. Na karcie Gospodarstwo kliknij prawym przyciskiem myszy <Nazwa Klienta>, a następnie wybierz Nowe gospodarstwo. 14 Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View

16 Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów Kliknij ikonę nowego gospodarstwa : 2. W polu Description (Opis) wprowadź nazwę dla gospodarstwa. Uwaga Pola powierzchni są niedostępne powierzchnie Mapped (Pomierzona), Legal (Ewidencyjna) i Tillable (Uprawna) są wypełniane w oparciu o wartości wprowadzone dla każdego pola konfigurowanego w ramach gospodarstwa. 3. W razie konieczności w polu Notes (Uwagi) możliwe jest wprowadzenie różnorodnych informacji dotyczących gospodarstwa (do 255 znaków). Następnie można wykonać jedną z następujących czynności: Dodać pola w ramach każdego gospodarstwa. Wyświetlić lub zmodyfikować informacje o gospodarstwie. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę, a następnie wybierz Właściwości. Usunąć gospodarstwo. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę, wybierz Usuń, a następnie kliknij Tak dla wyświetlonego komunikatu ostrzegawczego. Gospodarstwo wraz z przypisanymi do niego rekordami i mapami zostanie usunięte. Nie można usuwać gospodarstw, dla których zarejestrowano prace polowe. Gospodarstwo można natomiast oznaczyć jako nieużywane spowoduje to także oznaczenie jako nieużywane wszystkich przypisanych do niego pól. Usunięcie gospodarstwa możliwe jest po usunięciu wszystkich przypisanych do niego zadań. Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View 15

17 Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów Oznaczyć gospodarstwo jako nieużywane. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę, wybierz Oznacz jako nieużywane, a następnie kliknij Tak dla wyświetlonego komunikatu ostrzegawczego. Program dodaje gwiazdkę do nazwy gospodarstwa lub usuwa pole z pola Gospodarstwo. Historia upraw gospodarstwa zostaje zachowana w pamięci na wypadek, gdyby była potrzebna w przyszłości. Aby wyświetlić/ukryć gospodarstwa oznaczone jako nieużywane w polu Gospodarstwo, wybierz Widok / Pokaż nieużywane areały. Konfiguracja pól Pola mogą być tworzone w ramach skonfigurowanych klientów i gospodarstw. Konieczne jest jedynie wprowadzenie nazw pól, areałów uprawnych oraz ewidencyjnych pól oraz wskazanie, czy pola stanowią własność, są dzierżawione lub uprawiane wspólnie. Informacje opcjonalne (jakie zostały zidentyfikowane) to opcja rekordów pól dostępna w przypadku aktualizacji oprogramowania do płatnej wersji, która oferuje możliwość przechowywania rekordów pól. Aby dodać nowe pole: 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: Wybierz Zasoby / Nowe pole. Na karcie Gospodarstwo kliknij prawym przyciskiem myszy gospodarstwo, do którego ma zostać dodane pole, a następnie wybierz Nowe pole. 16 Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View

18 Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów Kliknij ikonę nowego pola : 2. Kliknij kartę General (Ogólne): a. W polu Description (Opis) wprowadź nazwę dla pola. b. W części Area (Areał) wprowadź areał Legal (Ewidencyjny) i Tillable (Uprawny) wyrażony w akrach. Areał uprawny (wymagany) wykorzystywany jest w rekordach pól; areał pomierzony obliczany jest automatycznie na podstawie zamapowanych granic. c. W obszarze Owner/Landlord (Właściciel/gospodarz) uzupełnij dla pola informacje w polach Client (Klient) oraz Farm (Gospodarstwo). Jeżeli nie chcesz nadzorować gospodarstwa, zaznacz opcję<nieznane gospodarstwo>, lub wybierz <Dodaj>, aby dodać gospodarstwo, które nie znajduje się na liście. d. Określ status pola: Owned (Własność), Cash Rented (Dzierżawa) lub Share Cropped (Wspólna uprawa). 3. Opcja. na karcie Info użytkownicy na terenie Stanów Zjednoczonych mogą: a. Wybrać Stan oraz Hrabstwo lokalizacji pola. b. W obszarze FSA uzupełnij informacje w polach Nr FSA gospodarstwa, Nr pola, Nr ścieżki oraz Klasa ziemi. Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View 17

19 Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów c. W obszarze Legal (Ewidencja) uzupełnij informacje w polach Nr sekcji, Nr okręgu oraz Nr zakresu, a także w polu Opis (o ile wymagane). Użytkownicy spoza Stanów Zjednoczonych mogą wprowadzać inne informacje dotyczące pola. 4. Opcja. Na karcie Photo (Zdjęcie) możesz zamieszczać fotografie pól wykonane aparatem cyfrowym lub zeskanowane. Kliknij Zmień, wyszukaj zdjęcie, a następnie kliknij Otwórz. W razie konieczności możesz dowolnie zmieniać, usuwać lubdrukować zdjęcia. Obsługiwane formaty zdjęć to: BMP, JPG, TIF oraz PCX. Zdjęcia wykorzystywane są wyłącznie w celach informacyjnych. Nie pojawiają się na mapach ani w innych obszarach. Usunięcie zdjęcia nie powoduje usunięcia pliku obrazu z twardego dysku komputera lub dysku wymiennego. 5. Kliknij OK. Następnie można wykonać jedną z następujących czynności: Dodać więcej pól w ramach każdego gospodarstwa. Tworzyć lub modyfikować informacje dotyczące pól. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę, a następnie wybierz Właściwości. Obejmuje to przenoszenie pola z gospodarstwa oznaczonego jako <Nieznane> do innego gospodarstwa poprzez wybór nazwy gospodarstwa dodanego do listy Gospodarstwo. Usunąć pole. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę, wybierz Usuń, a następnie kliknij Tak dla wyświetlonego komunikatu ostrzegawczego. Pole wraz ze wszystkimi przypisanymi do niego rekordami i mapami zostanie usunięte. Nie można usuwać pól, które zawierają dane, takie jak plon lub mapy upraw. Pole można jednak oznaczyć jako nieużywane. Usunięcie pola możliwe jest dopiero po usunięciu wszystkich przypisanych do niego zadań. Oznaczyć pole jako nieużywane. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę, wybierz Oznacz jako nieużywane, a następnie kliknij Tak dla wyświetlonego komunikatu ostrzegawczego. Program dodaje gwiazdkę do nazwy pola. Historia upraw pola zostaje zachowana w pamięci na wypadek gdyby była potrzebna w przyszłości. Aby wyświetlić/ukryć pola oznaczone jako nieużywane, wybierz Widok / Pokaż nieużywane areały. 18 Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View

20 Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów Konfiguracja zapasów Z poziomu oprogramowania możliwe jest skonfigurowanie zapasów ziarna, substancji chemicznych i nawozów. Informacje takie mogą być konfigurowane dla wielu popularnych typów zapasów rolniczych. Dodawanie nowego zapasu 1. Kliknij ikonę nowego zapasu. 2. Wprowadź informacje na kartach. Uwaga W raportach znajdą się informacje dotyczące kosztów, środków chemicznych oraz nawozów, jeżeli wykorzystywana jest płatna wersja oprogramowania. Karta Grupa/pole Działanie General (Ogólne) Description (Opis) Wprowadź nazwę zapasu. Wprowadź numer części, o ile istnieje. Typ Wybierz typ zapasu. Jednostki Wprowadź wartości Purchased Units (Jednostka zakupu), Unit Cost (Koszt Jednostkowy), Distributed Unit (Jednostka dystrybucji) oraz Default Application Rate (Domyślna dawka aplikacji). Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View 19

21 Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów Karta Grupa/pole Działanie Chemical (Środek chemiczny) Zaznacz pole wyboru Przechowuj szczegółowe informacje o środku chemicznym. Z etykiety produktu zanotuj poniższe informacje: Nazwa środka chemicznego Nr EPA Producent Formulacja Sposób użycia Domyślny nośnik Nośnik 1. Kliknij Dodaj/edytuj. 2. Wprowadź nazwę nośnika. 3. Wybierz z listy wartość jednostki, a następnie kliknij OK. Domyśla dawka Wprowadź wartość. nośnika Zwalczane zagrożenia (maks. 5) 1. Kliknij Dodaj/edytuj listę zagrożeń. 2. Kliknij Dodaj/edytuj. 3. Kliknij Dodaj, a następnie wprowadź nazwę szkodnika. Powtórz procedurę, aby dodać więcej szkodników. Wskazówka Aby dodać więcej szkodników w ramach pięciu dostępnych nazw, użyj ogólniejszego pojęcia, np. szerokolistne lub trawy. 4. Po zakończeniu kliknij OK. 5. Z listy Szkodniki wybierz do pięciu szkodników, które zostaną dodane do listy Wybrane szkodniki. Aby zaznaczyć więcej pozycji, naciśnij i przytrzymaj [Ctrl] w czasie klikania nazw. 6. Aby dodać więcej nazw, kliknij >>--->. 7. Aby usunąć szkodnika z listy wybranych szkodników, wybierz jego nazwę, a następnie kliknij <---<<. Aby usunąć wszystkie szkodniki, kliknij >>--->. 8. Aby dodać nowego szkodnika, powtórz procedurę od Krok Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View

22 Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów Karta Grupa/pole Działanie Fertilizer (Nawóz) Fertilizer Nutrients (Składniki odżywcze nawozu) 1. Kliknij puste pole w kolumnie Nutrient (Składnik odżywczy). 2. Z listy rozwijanej wybierz pierwszy składnik odżywczy, a w kolumnie Percent % (Procent %) wprowadź zawartość procentową składnika odżywczego. Product Weight (Masa produktu) 3. Aby dodać więcej składników odżywczych, kliknij Add Nutrient (Dodaj składnik odżywczy), wprowadź nazwę z listy, a następnie określ zawartość procentową. W razie konieczności powtórz powyższą procedurę. 4. Jeżeli dany składnik odżywczy nie znajduje się na liście, wybierz z listy opcję Dodaj/edytuj, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij Dodaj. Wprowadź nazwę składnika odżywczego i skrót, a następnie kliknij OK. 5. Aby usunąć składnik odżywczy z listy, kliknij - obok jego nazwy. Współczynnik ten wprowadzany jest automatycznie. Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View 21

23 Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów Karta Grupa/pole Działanie Restrictions (Ograniczenia) Re-entry restrictions (Wprowadź ponownie ograniczenia) Wprowadź ograniczenia opisane na etykiecie produktu. 1. Zaznacz pole wyboru Re-entry Restrictions (Wprowadź ponownie ograniczenia), a następnie wprowadź wymaganą liczbę godzin dla opcji Restricted-Entry Interval (REI) (Okres karencji (OK)). 2. W polach PPE Required for Handlers (ŚOI wymagane przy pracy) oraz Early Entry PPE Required for Workers (ŚOI wymagane przy pracy w okresie karencji) wprowadź opisy wymaganego wyposażenia ochronnego dla osób mających kontakt ze środkiem. 3. W polu Other Label Requirements (Inne wymagania zapisane na etykiecie) wprowadź pozostałe wymagania w stosunku do osób mających kontakt ze środkiem. 4. W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Treat Area Posting and Oral Notification Required (Wymagane oznakowanie obszaru zastosowania i powiadomienie ustne). Na przykład: PHI (OPZ) Okres przed zbiorami Jeżeli dotyczy to substancji chemicznej: 1. Z rozwijanej listy Uprawa wybierz nazwę uprawy lub wybierz <Dodaj/edytuj>, aby dodać uprawę. 2. Wprowadź wartość w kolumnie Okres przed zbiorami (dni). 3. Jeżeli ograniczenia istnieją dla więcej niż jednej uprawy, kliknij Dodaj uprawę, a następnie powtórz kroki 1 i Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View

24 Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów Konfiguracja sprzętu Maszyny mogą być organizowane według następujących kategorii: aplikacja, belowanie/pokos, utrzymanie gospodarstwa, żniwa, holowanie/transport, przygotowanie gleby, inne, sadzenie/siew oraz traktory. Aby skonfigurować nowy sprzęt: 1. Kliknij ikonę nowej maszyny. 2. Wprowadź informacje na kartach. Uwaga W raportach znajdą się informacje dotyczące kosztu, usług oraz innych szczegółów, jeżeli wykorzystywana jest płatna wersja oprogramowania. Karta Grupa/pole Działanie General (Ogólne) Machine (Maszyna) Wprowadź nazwę maszyny. Z listy rozwijanej Category (Kategoria) wybierz typ maszyny: aplikacja, belowanie/pokos, utrzymanie gospodarstwa, żniwa, holowanie/transport, przygotowanie gleby, inne, sadzenie/siew lub traktory. Model Wprowadź markę, model, rok oraz numer seryjny. Operation (Eksploatacja) Z rozwijanej listy Costing Unit (Jedn. płatności) wybierz sposób naliczania należności dla maszyny: za akr lub godzinę. W polu Charge Rate (Stawka) wprowadź stawkę za akr lub godzinę. Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View 23

25 Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów Karta Grupa/pole Działanie Service (Serwis) Options (Opcje) Photo (Zdjęcie) (opcjonalnie) Service (Serwis) Z listy rozwijanej Jednostka okresu międzyprzeglądowego wybierz wymaganą wartość. W polu Stan bieżący wprowadź aktualną liczbę akrów lub godzin dla maszyny. W polu Ostatni przegląd wprowadź liczbę akrów lub godzin w czasie ostatniego przeglądu. W polu Data ostatniego przeglądu wprowadź datę ostatniego przeglądu lub kliknij ikonę kalendarza i wskaż datę z kalendarza. W polu Okres międzyprzeglądowy wprowadź liczbę akrów lub godzin między dwoma kolejnymi przeglądami. Spowoduje to automatyczne obliczenie i wskazanie w polu Następny przegląd liczby godzin lub akrów do kolejnego przeglądu. Notatki z przeglądów W tym polu możesz wprowadzać notatki (do 255 znaków). Opcje Zaznacz pole wyboru Napędzany paliwem, aby śledzić zużycie paliwa. Zaznacz pole wyboru Maszyna żniwna, jeżeli maszyna będzie pracowała przy żniwach, na przykład jako kombajn lub prasa do belowania. Paliwo Jeżeli maszyna napędzana jest paliwem, wybierz prawidłowy rodzaj paliwa z listy Dostarczanie paliwa. W razie konieczności wybierz <Dodaj>, aby dodać nowy zapas paliwa. Wprowadź wartość domyślnego zużycia paliwa i wybierz galony na akr lub galony na godzinę. Uwaga Dostępne formaty zdjęć to bitmapa (.bmp), Joint Photographic Experts Group (.jpg), Tagged Image File Format (.tif) lub PC Paintbrush (.pcx). Zmień zdjęcie 1. Kliknij Zmień zdjęcie. Drukuj zdjęcie Usuń zdjęcie 2. Wskaż folder, w którym zapisano zdjęcie cyfrowe pola, np. folder Moje obrazy. 3. Wybierz plik, a następnie kliknij Otwórz. Zdjęcie wyświetlane jest w oknie dialogowym Właściwości pola. 4. Aby wybrać inne zdjęcie, ponownie kliknij Zmień zdjęcie. Drukuj wybrane zdjęcie. Usuń wybrane zdjęcie z okna dialogowego Właściwości pola. Usunięcie zdjęcia nie powoduje usunięcia pliku z dysku twardego komputera lub dysku wymiennego. 5. Po zakończeniu wprowadzania informacji dotyczących maszyny kliknij OK. Maszyna pojawi się w odpowiedniej kategorii maszyn na karcie Informacje wejściowe pod ikoną Maszyny. Konfiguracja ludzi Z poziomu oprogramowania możliwe jest skonfigurowanie pracowników, właścicieli oraz innych osób. Informacje takie mogą być konfigurowane do wykorzystania z wieloma różnymi wyświetlaczami maszyn rolniczych. Aby dodać nowego pracownika: 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: Wybierz Zasoby / Nowa osoba. 24 Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie AFS View

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie AFS View INSTRUKCJA OBSŁUGI Oprogramowanie AFS View Instrukcja obsługi Oprogramowanie AFS View Wydanie 1.0 Wersja B Październik 2011 r. Informacje prawne Prawa autorskie i znaki towarowe 2011, Trimble Navigation

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Instrukcje

Podręcznik użytkownika. Instrukcje Podręcznik użytkownika W podręczniku użytkownika opisane są najważniejsze, podstawowe zasady pracy w programie. W celu zapoznania się z bardziej szczegółowym opisem, należy zapoznać się z dalszymi instrukcjami.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowania PLM Mapping

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowania PLM Mapping INSTRUKCJA OBSŁUGI Oprogramowania PLM Mapping INSTRUKCJA OBSŁUGI Oprogramowania PLM Mapping Wersja 2012 z późniejszymi zmianami A Grudzień 2011 r. Informacje prawne Prawa autorskie i znaki towarowe 2010

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Oprogramowanie Farm Works Surface

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Oprogramowanie Farm Works Surface INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions Oprogramowanie Farm Works Surface INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions Oprogramowanie Farm Works Surface Wersja 2012 i późniejsze Stan zmian

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Oprogramowanie do mapowania Farm Works

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Oprogramowanie do mapowania Farm Works INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions Oprogramowanie do mapowania Farm Works INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions Oprogramowanie do mapowania Farm Works Wersja 2012 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Techniki zaznaczania plików i folderów

Techniki zaznaczania plików i folderów Techniki zaznaczania plików i folderów Aby wykonać określone operacje na plikach lub folderach (np. kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy itp.) należy je najpierw wybrać (zaznaczyć) nazwa i ikona pliku lub

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3 Interfejs DT Ta sekcja umożliwia minimalizowanie i/lub zamykanie interfejsu DT, zapewnia dostęp do funkcji wyszukiwania oraz paska informującego o wolnej/zajętej przestrzeni. Ta sekcja umożliwia wybór

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Aplikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wymogi techniczne...

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox.

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo