INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Oprogramowanie Farm Works View Software

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Oprogramowanie Farm Works View Software"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions Oprogramowanie Farm Works View Software

2 Instrukcja obsługi Farm Works Software Solutions Oprogramowanie Farm Works View Wydanie 1.0 Wersja B Październik 2011 r.

3 Farm Works Information Management Dział Trimble PO Box 250 Hamilton, IN USA Informacje prawne USA Kanada Inne kraje Europa Australia +61 (3) Nowa Zelandia Prawa autorskie i znaki towarowe 2011, Trimble Navigation Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Trimble, Farm Works, AgGPS, EZ-Guide, FmX, GreenSeeker, Juno oraz Nomad są znakami towarowymi firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Wszelkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność odnośnych właścicieli. Informacje o wersji Wydanie Październik 2011 r. (wersja D) Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View. Informacje dotyczące gwarancji Aby uzyskać informacje dotyczące gwarancji, należy zapoznać się z treścią informacji prawnych będących częścią umowy licencyjnej lub skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem rozwiązań Farm Works. 2 Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View

4 Spis treści Przegląd Konfiguracja w systemie operacyjnym Windows Vista i Windows Uruchom jako administrator Dezaktywacja kont użytkowników na komputerze Rejestracja oprogramowania Rejestracja online Inne opcje rejestracji Uruchamianie oprogramowania po raz pierwszy Wybór układu jednostek miar Tworzenie kopii zapasowych projektów Przywracanie danych z kopii zapasowych projektów Zmiana informacji o użytkowniku Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów.. 12 Korzystanie z paska narzędzi Konfiguracja klientów Konfiguracja gospodarstw Konfiguracja pól Konfiguracja zapasów Dodawanie nowego zapasu Konfiguracja sprzętu Konfiguracja ludzi Dodawanie/edycja artykułów Dodawanie/edycja typów zadań Import i wyświetlanie zadań Importowanie danych Wczytywanie danych zadania z pamięci USB lub innego nośnika Wyświetlanie zadań na karcie mapy Korzystanie z paska narzędzi Mapa Modyfikacja zadań i zarządzanie nimi Znajdowanie istniejącego zadania Modyfikacja zadania Korzystanie z karty Zadania Korzystanie z menu widoku Zapisywanie danych zadania Zapisywanie danych zadania na zewnętrznym urządzeniu Drukowanie map Drukowanie raportu dotyczącego zadania Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View 3

5 4 Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View

6 Przegląd Przegląd W niniejszej instrukcji obsługi opisano konfigurację i obsługę oprogramowania Farm Works View. Konfiguracja w systemie operacyjnym Windows Vista i Windows 7 Oprogramowanie współpracuje z systemami operacyjnymi Windows Vista i Windows 7. Aby przeprowadzić konfigurację, należy wykonać jedną z poniższych czynności: Uruchom jako administrator 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę oprogramowania i wybierz Właściwości. 2. Na karcie Compatibility (Zgodność) wybierz Run this program as an administrator (Uruchom program jako administrator), a następnie kliknij OK: 3. Po uruchomieniu oprogramowania system zapyta o uprawnienia do użytkowania oprogramowania. Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View 5

7 Przegląd Dezaktywacja kont użytkowników na komputerze 1. W menu Start wybierz Panel sterowania / Konta użytkowników. 2. Wybierz opcję Włącz lub wyłącz funkcję Kontrola konta użytkownika, a następnie kliknij OK. 3. Uruchom ponownie komputer. Uwaga Zgodnie z zaleceniami firmy Microsoft opisane zabezpieczenie powinno być stale włączone. Należy mieć na uwadze fakt, iż dezaktywacja ostrzeżeń Kontroli konta użytkownika powoduje wyłączenie poziomu ochrony oraz trybu ochrony programu Internet Explorer. Rejestracja oprogramowania Aby móc korzystać z oprogramowania, musisz zarejestrować swoją kopię z podaniem nazwy właściciela oraz danych kontaktowych. Rejestracja może potrwać kilka minut. Rejestracja online 1. W wyświetlonym oknie dialogowym rejestracji wybierz opcję Zarejestruj teraz. 2. Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu, a następnie kliknij Dalej. 3. Wprowadź wszystkie wymagane informacje, a następnie kliknij Dalej. Po zakończeniu rejestracji wyświetlony zostanie stosowny komunikat. Inne opcje rejestracji Istnieje możliwość skorzystania z innych opcji rejestracji: Wypełnij formularz online: wybierz opcję pozyskania numerów rejestracji z wykorzystaniem formularza online, aby pozyskać numery rejestracji z wykorzystaniem formularza online. Po wypełnieniu formularza numery rejestracji przesłane zostaną drogą elektroniczną. Następnie możesz zaznaczyć tę opcję i wprowadzić numery rejestracji otrzymane drogą elektroniczną. Aby dokonać rejestracji online, wejdź na stronę Wprowadź otrzymane numery: Zaznacz ostatnią opcję, jeżeli numery rejestracji pochodzą z innego źródła (np. od dystrybutora, działu pomocy technicznej lub formularza wypełnionego online). Kliknij Dalej, a następnie w odpowiednich polach wprowadź numery rejestracji dla każdej z posiadanych aplikacji. 6 Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View

8 Przegląd Telefoniczna rejestracja oprogramowania: Ameryka Północna: Europa: Australia: Inne kraje: Uruchamianie oprogramowania po raz pierwszy Wybór układu jednostek miar Po pierwszym uruchomieniu programu konieczne jest wybranie układu jednostek miar: Zaznacz odpowiednią opcję, a następnie kliknij OK. Opcje są następujące: US-English (Amerykański) Metric (Metryczny) Show All Units (Pokaż wszystkie jednostki). Powoduje to wyświetlenie jednostek obu układów amerykańskiego i metrycznego; oprogramowanie stosuje układ wybrany jako pierwszy (amerykański lub metryczny) dla powierzchni oraz odległości, natomiast wszelkie wielkości wyrażające objętość wyrażane są w jednostkach obu układów. Uwaga Opcja Pokaż wszystkie jednostki znajduje zastosowanie na przykład w Kanadzie, gdzie stosuje się układ amerykański do wyrażania odległości i powierzchni, natomiast układ metryczny jest układem preferowanym w odniesieniu do objętości i ilości. Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View 7

9 Przegląd Tworzenie kopii zapasowych projektów Ze względów związanych z bezpieczeństwem zalecane jest regularne tworzenie kopii zapasowych projektów na nośniku innym niż dysk twardy komputera (pamięć USB, płyta CD, inny dysk twardy itp.) na wypadek awarii, utraty lub uszkodzenia danych. Kopia zapasowa umożliwia odzyskanie utraconych danych projektu. Kopia zapasowa jest także jedynym sposobem na odzyskanie rekordów i map gospodarstwa. 1. Wybierz Plik / Utwórz kopię zapasową projektu. 2. Wprowadź nazwę kopii zapasowej w polu Backup To (Utwórz kopię zapasową w) lub zastąp istniejącą kopię zapasową, wybierając ją z rozwijanej listy: Domyślną lokalizacją kopii zapasowych projektów jest folder na dysku twardym komputera (c:\farmproj\backup). Aby zapisać kopię zapasową w innym folderze lub na dysku wymiennym: 1. W oknie dialogowym Backup Project (Utwórz kopię zapasową projektu) kliknij przycisk Browse (Przeglądaj). 2. W oknie dialogowym Zapisz jako wybierz folder lub dysk wymienny. 3. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku kopii zapasowej. 4. Wykonaj jedną z następujących czynności: Kliknij Save (Zapisz), aby wrócić do okna dialogowego Backup Project (Utwórz kopię zapasową projektu). Kliknij Cancel (Anuluj), aby zamknąć okno dialogowe bez zapisywania kopii zapasowej. 8 Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View

10 Przegląd C 5. W części Options (Opcje) okna dialogowego Backup Project (Utwórz kopię zapasową projektu) z rozwijanej listy Compression (Kompresja) wybierz odpowiednią wartość, aby zmienić rozmiar pliku kopii zapasowej oraz czas trwania tworzenia kopii zapasowej. Dostępne opcje to: Maksymalnie (najwolniej), Normalnie (domyślnie), Szybko, Bardzo szybko lub Brak: Wybranie opcji Maksymalnie spowoduje, że tworzenie kopii zapasowej będzie trwało dłużej, ale plik będzie miał mniejszy rozmiar. Wybranie opcji Brak spowoduje, że tworzenie kopii zapasowej będzie trwało krócej, ale plik będzie miał bardzo duży rozmiar. OSTROŻNIE Przed skorzystaniem z funkcji Wipe Disk (Oczyść dysk) należy upewnić się, że nie znajdują się na nim potrzebne dane. 6. W przypadku zapisu kopii zapasowej w pamięci USB lub na dysku przed zapisaniem kopii możesz wybrać opcję Wipe Disk (Oczyść dysk) z rozwijanej listy Disk Prep (Przygotowanie dysku), aby usunąć wszystkie pliki zapisane w pamięci USB lub na dysku. 7. Kliknij OK. Utworzona zostanie kopia zapasowa. Przywracanie danych z kopii zapasowych projektów Jeżeli doszło do uszkodzenia lub utraty danych w wyniku awarii sprzętu, możliwe jest przywrócenie danych z utworzonej wcześniej kopii zapasowej (jak opisano powyżej). Uwaga Oprogramowanie nie pozwala na przywracanie danych z kopii zapasowych utworzonych za pomocą innego oprogramowania, w tym funkcji tworzenia kopii zapasowych systemu Windows XP. Przywrócenie danych z kopii zapasowej projektu powoduje zastąpienie aktualnego projektu informacjami dostępnymi w chwili tworzenia kopii zapasowej. Jeżeli na przykład kopia zapasowa utworzona została w poniedziałek, a w piątek tego samego tygodnia wystąpi konieczność odtworzenia danych z kopii zapasowej, dojdzie do utraty wszystkich informacji zapisanych między wtorkiem a czwartkiem tego tygodnia. 1. Wybierz Plik / Przywróć kopię zapasową: Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View 9

11 Przegląd 2. Z rozwijanej listy kopii zapasowych projektów wybierz plik utworzonej przez siebie kopii zapasowej. Jeśli kopia zapasowa nie występuje na liście, wyszukaj ją ręcznie: a. Kliknij Browse (Przeglądaj), aby otworzyć drugie okno dialogowe Przywróć kopię zapasową. b. Przejrzyj zawartość folderu lub nośnika, na którym zapisana została kopia zapasowa. 3. Wybierz plik kopii zapasowej zostanie on przeniesiony do pola Nazwa pliku a następnie kliknij Otwórz. 4. W oknie dialogowym Przywróć kopię zapasową plik kopii zapasowej wyświetlany jest teraz w polu Przywróć z. 5. Wykonaj jedną z następujących czynności: Kliknij OK, aby przywrócić kopię zapasową z pliku. Kliknij Cancel (Anuluj), aby zamknąć okno dialogowe bez przywracania danych z kopii zapasowej. 6. Po kliknięciu OK konieczne jest potwierdzenie zamiaru przywrócenia danych z kopii zapasowej: 7. Kliknij OK. Wyświetlony zostanie ekran postępu: Kliknij Cancel (Anuluj), aby zamknąć okno dialogowe bez przywracania danych z kopii zapasowej. Podczas przywracania danych z kopii zapasowej program zastępuje aktualne dane projektu danymi z kopii zapasowej. Po zakończeniu przywracania danych z kopii zapasowej można rozpocząć pracę z odzyskanymi danymi. 10 Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View

12 Przegląd Zmiana informacji o użytkowniku Informacje kontaktowe drukowane na wielu raportach pochodzą z wprowadzonych do programu informacji o użytkowniku. Aby zmienić którąś z informacji: 1. Wybierz Plik / Informacje o użytkowniku. 2. W oknie dialogowym User Information (Informacje o użytkowniku) wybieraj kolejno karty, aby wprowadzić dane, które mają pojawiać się na drukowanych raportach, a następnie kliknij OK: Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View 11

13 Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów Oprogramowanie umożliwia śledzenie klientów, gospodarstw i pól. Dodatkowo możliwa jest konfiguracja informacji wejściowych dotyczących zapasów / materiałów, sprzętu oraz ludzi. Skonfigurowane informacje mogą być zapisywane na wielu różnych wyświetlaczach maszyn rolniczych. Korzystanie z paska narzędzi Kliknij ikonę... Aby Dodać nowych klientów do programu. Nowy klient Nowe gospodarstwo Nowe pole Nowe zapasy Nowy sprzęt Nowa osoba Wczytaj dane zadania Zapisz dane zadania Dodać nowe gospodarstwa do programu. Dodać nowe pola do programu. Dodać zapasy, np. ziarno, środki chemiczne lub nawozy. Dodać sprzęt, np. traktory, kombajny i narzędzia. Dodać robotników, pracowników lub inne osoby. Zaimportować dane zebrane przez urządzenie maszyny rolniczej, np. wyświetlacz Pro 700, pasek świetlny EZ-Guide 500 lub zintegrowany wyświetlacz Trimble FmX. Wyeksportować informacje konfiguracyjne (np. dotyczące klientów, gospodarstw i pól) do wykorzystania przez urządzenie maszyny rolniczej, np. wyświetlacz Pro 700, pasek świetlny EZ-Guide 500 lub zintegrowany wyświetlacz Trimble FmX. 12 Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View

14 Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów Konfiguracja klientów Istnieje możliwość skonfigurowania klientów reprezentujących zleceniodawców będących odbiorcami danych map oraz pól. Jako plantator możesz skonfigurować dla siebie jednego klienta. Do klientów będą przypisane gospodarstwa i pola. Aby dodać klienta: 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: Na karcie Gospodarstwo kliknij prawym przyciskiem myszy <Informacje o użytkowniku>, a następnie wybierz Nowy klient. Kliknij ikonę nowego klienta : 2. W oknie dialogowym Właściwości klienta wprowadź wymagane informacje na kartach General (Ogólne), Address (Adres) oraz Contact information (Informacje kontaktowe): Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View 13

15 Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów 3. Kliknij OK. Nowy klient zostanie wyświetlony jako nowy folder: Następnie można wykonać jedną z następujących czynności: Utworzyć gospodarstwa i pola w ramach nowego klienta. Wyświetlić lub zmodyfikować informacje o kliencie. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę, a następnie wybierz Właściwości. Usunąć klienta. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę, wybierz Usuń, a następnie kliknij Tak dla wyświetlonego komunikatu ostrzegawczego. Klient wraz z przypisanymi do niego rekordami i mapami zostanie usunięty. Po usunięciu klienta jedynym sposobem na odzyskanie informacji jest przywrócenie danych z kopii zapasowej projektu. Konfiguracja gospodarstw Oprogramowanie umożliwia tworzenie gospodarstw, w ramach których grupowane są pola. Gospodarstwa tworzone są z uwzględnieniem różnych dzierżawców, a pola można organizować według nazw gospodarstw. Po dodaniu gospodarstw na karcie Gospodarstwo można rozpocząć dodawanie pól. Można również przenosić pola, które zostały wcześniej dodane w programie do gospodarstwa. Aby dodać nowe gospodarstwo: 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: Wybierz Zasoby / Nowe gospodarstwo. Na karcie Gospodarstwo kliknij prawym przyciskiem myszy <Nazwa Klienta>, a następnie wybierz Nowe gospodarstwo. 14 Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View

16 Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów Kliknij ikonę nowego gospodarstwa : 2. W polu Description (Opis) wprowadź nazwę dla gospodarstwa. Uwaga Pola powierzchni są niedostępne powierzchnie Mapped (Pomierzona), Legal (Ewidencyjna) i Tillable (Uprawna) są wypełniane w oparciu o wartości wprowadzone dla każdego pola konfigurowanego w ramach gospodarstwa. 3. W razie konieczności w polu Notes (Uwagi) możliwe jest wprowadzenie różnorodnych informacji dotyczących gospodarstwa (do 255 znaków). Następnie można wykonać jedną z następujących czynności: Dodać pola w ramach każdego gospodarstwa. Wyświetlić lub zmodyfikować informacje o gospodarstwie. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę, a następnie wybierz Właściwości. Usunąć gospodarstwo. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę, wybierz Usuń, a następnie kliknij Tak dla wyświetlonego komunikatu ostrzegawczego. Gospodarstwo wraz z przypisanymi do niego rekordami i mapami zostanie usunięte. Nie można usuwać gospodarstw, dla których zarejestrowano prace polowe. Gospodarstwo można natomiast oznaczyć jako nieużywane spowoduje to także oznaczenie jako nieużywane wszystkich przypisanych do niego pól. Usunięcie gospodarstwa możliwe jest po usunięciu wszystkich przypisanych do niego zadań. Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View 15

17 Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów Oznaczyć gospodarstwo jako nieużywane. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę, wybierz Oznacz jako nieużywane, a następnie kliknij Tak dla wyświetlonego komunikatu ostrzegawczego. Program dodaje gwiazdkę do nazwy gospodarstwa lub usuwa pole z pola Gospodarstwo. Historia upraw gospodarstwa zostaje zachowana w pamięci na wypadek, gdyby była potrzebna w przyszłości. Aby wyświetlić/ukryć gospodarstwa oznaczone jako nieużywane w polu Gospodarstwo, wybierz Widok / Pokaż nieużywane areały. Konfiguracja pól Pola mogą być tworzone w ramach skonfigurowanych klientów i gospodarstw. Konieczne jest jedynie wprowadzenie nazw pól, areałów uprawnych oraz ewidencyjnych pól oraz wskazanie, czy pola stanowią własność, są dzierżawione lub uprawiane wspólnie. Informacje opcjonalne (jakie zostały zidentyfikowane) to opcja rekordów pól dostępna w przypadku aktualizacji oprogramowania do płatnej wersji, która oferuje możliwość przechowywania rekordów pól. Aby dodać nowe pole: 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: Wybierz Zasoby / Nowe pole. Na karcie Gospodarstwo kliknij prawym przyciskiem myszy gospodarstwo, do którego ma zostać dodane pole, a następnie wybierz Nowe pole. 16 Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View

18 Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów Kliknij ikonę nowego pola : 2. Kliknij kartę General (Ogólne): a. W polu Description (Opis) wprowadź nazwę dla pola. b. W części Area (Areał) wprowadź areał Legal (Ewidencyjny) i Tillable (Uprawny) wyrażony w akrach. Areał uprawny (wymagany) wykorzystywany jest w rekordach pól; areał pomierzony obliczany jest automatycznie na podstawie zamapowanych granic. c. W obszarze Owner/Landlord (Właściciel/gospodarz) uzupełnij dla pola informacje w polach Client (Klient) oraz Farm (Gospodarstwo). Jeżeli nie chcesz nadzorować gospodarstwa, zaznacz opcję<nieznane gospodarstwo>, lub wybierz <Dodaj>, aby dodać gospodarstwo, które nie znajduje się na liście. d. Określ status pola: Owned (Własność), Cash Rented (Dzierżawa) lub Share Cropped (Wspólna uprawa). 3. Opcja. na karcie Info użytkownicy na terenie Stanów Zjednoczonych mogą: a. Wybrać Stan oraz Hrabstwo lokalizacji pola. b. W obszarze FSA uzupełnij informacje w polach Nr FSA gospodarstwa, Nr pola, Nr ścieżki oraz Klasa ziemi. Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View 17

19 Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów c. W obszarze Legal (Ewidencja) uzupełnij informacje w polach Nr sekcji, Nr okręgu oraz Nr zakresu, a także w polu Opis (o ile wymagane). Użytkownicy spoza Stanów Zjednoczonych mogą wprowadzać inne informacje dotyczące pola. 4. Opcja. Na karcie Photo (Zdjęcie) możesz zamieszczać fotografie pól wykonane aparatem cyfrowym lub zeskanowane. Kliknij Zmień, wyszukaj zdjęcie, a następnie kliknij Otwórz. W razie konieczności możesz dowolnie zmieniać, usuwać lubdrukować zdjęcia. Obsługiwane formaty zdjęć to: BMP, JPG, TIF oraz PCX. Zdjęcia wykorzystywane są wyłącznie w celach informacyjnych. Nie pojawiają się na mapach ani w innych obszarach. Usunięcie zdjęcia nie powoduje usunięcia pliku obrazu z twardego dysku komputera lub dysku wymiennego. 5. Kliknij OK. Następnie można wykonać jedną z następujących czynności: Dodać więcej pól w ramach każdego gospodarstwa. Tworzyć lub modyfikować informacje dotyczące pól. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę, a następnie wybierz Właściwości. Obejmuje to przenoszenie pola z gospodarstwa oznaczonego jako <Nieznane> do innego gospodarstwa poprzez wybór nazwy gospodarstwa dodanego do listy Gospodarstwo. Usunąć pole. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę, wybierz Usuń, a następnie kliknij Tak dla wyświetlonego komunikatu ostrzegawczego. Pole wraz ze wszystkimi przypisanymi do niego rekordami i mapami zostanie usunięte. Nie można usuwać pól, które zawierają dane, takie jak plon lub mapy upraw. Pole można jednak oznaczyć jako nieużywane. Usunięcie pola możliwe jest dopiero po usunięciu wszystkich przypisanych do niego zadań. Oznaczyć pole jako nieużywane. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę, wybierz Oznacz jako nieużywane, a następnie kliknij Tak dla wyświetlonego komunikatu ostrzegawczego. Program dodaje gwiazdkę do nazwy pola. Historia upraw pola zostaje zachowana w pamięci na wypadek gdyby była potrzebna w przyszłości. Aby wyświetlić/ukryć pola oznaczone jako nieużywane, wybierz Widok / Pokaż nieużywane areały. 18 Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View

20 Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów Konfiguracja zapasów Z poziomu oprogramowania możliwe jest skonfigurowanie zapasów ziarna, substancji chemicznych i nawozów. Informacje takie mogą być konfigurowane dla wielu popularnych typów zapasów rolniczych. Dodawanie nowego zapasu 1. Kliknij ikonę nowego zapasu. 2. Wprowadź informacje na kartach. Uwaga W raportach znajdą się informacje dotyczące kosztów, środków chemicznych oraz nawozów, jeżeli wykorzystywana jest płatna wersja oprogramowania. Karta Grupa/pole Działanie General (Ogólne) Description (Opis) Wprowadź nazwę zapasu. Wprowadź numer części, o ile istnieje. Typ Wybierz typ zapasu. Jednostki Wprowadź wartości Purchased Units (Jednostka zakupu), Unit Cost (Koszt Jednostkowy), Distributed Unit (Jednostka dystrybucji) oraz Default Application Rate (Domyślna dawka aplikacji). Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View 19

21 Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów Karta Grupa/pole Działanie Chemical (Środek chemiczny) Zaznacz pole wyboru Przechowuj szczegółowe informacje o środku chemicznym. Z etykiety produktu zanotuj poniższe informacje: Nazwa środka chemicznego Nr EPA Producent Formulacja Sposób użycia Domyślny nośnik Nośnik 1. Kliknij Dodaj/edytuj. 2. Wprowadź nazwę nośnika. 3. Wybierz z listy wartość jednostki, a następnie kliknij OK. Domyśla dawka Wprowadź wartość. nośnika Zwalczane zagrożenia (maks. 5) 1. Kliknij Dodaj/edytuj listę zagrożeń. 2. Kliknij Dodaj/edytuj. 3. Kliknij Dodaj, a następnie wprowadź nazwę szkodnika. Powtórz procedurę, aby dodać więcej szkodników. Wskazówka Aby dodać więcej szkodników w ramach pięciu dostępnych nazw, użyj ogólniejszego pojęcia, np. szerokolistne lub trawy. 4. Po zakończeniu kliknij OK. 5. Z listy Szkodniki wybierz do pięciu szkodników, które zostaną dodane do listy Wybrane szkodniki. Aby zaznaczyć więcej pozycji, naciśnij i przytrzymaj [Ctrl] w czasie klikania nazw. 6. Aby dodać więcej nazw, kliknij >>--->. 7. Aby usunąć szkodnika z listy wybranych szkodników, wybierz jego nazwę, a następnie kliknij <---<<. Aby usunąć wszystkie szkodniki, kliknij >>--->. 8. Aby dodać nowego szkodnika, powtórz procedurę od Krok Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View

22 Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów Karta Grupa/pole Działanie Fertilizer (Nawóz) Fertilizer Nutrients (Składniki odżywcze nawozu) 1. Kliknij puste pole w kolumnie Nutrient (Składnik odżywczy). 2. Z listy rozwijanej wybierz pierwszy składnik odżywczy, a w kolumnie Percent % (Procent %) wprowadź zawartość procentową składnika odżywczego. Product Weight (Masa produktu) 3. Aby dodać więcej składników odżywczych, kliknij Add Nutrient (Dodaj składnik odżywczy), wprowadź nazwę z listy, a następnie określ zawartość procentową. W razie konieczności powtórz powyższą procedurę. 4. Jeżeli dany składnik odżywczy nie znajduje się na liście, wybierz z listy opcję Dodaj/edytuj, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij Dodaj. Wprowadź nazwę składnika odżywczego i skrót, a następnie kliknij OK. 5. Aby usunąć składnik odżywczy z listy, kliknij - obok jego nazwy. Współczynnik ten wprowadzany jest automatycznie. Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View 21

23 Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów Karta Grupa/pole Działanie Restrictions (Ograniczenia) Re-entry restrictions (Wprowadź ponownie ograniczenia) Wprowadź ograniczenia opisane na etykiecie produktu. 1. Zaznacz pole wyboru Re-entry Restrictions (Wprowadź ponownie ograniczenia), a następnie wprowadź wymaganą liczbę godzin dla opcji Restricted-Entry Interval (REI) (Okres karencji (OK)). 2. W polach PPE Required for Handlers (ŚOI wymagane przy pracy) oraz Early Entry PPE Required for Workers (ŚOI wymagane przy pracy w okresie karencji) wprowadź opisy wymaganego wyposażenia ochronnego dla osób mających kontakt ze środkiem. 3. W polu Other Label Requirements (Inne wymagania zapisane na etykiecie) wprowadź pozostałe wymagania w stosunku do osób mających kontakt ze środkiem. 4. W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Treat Area Posting and Oral Notification Required (Wymagane oznakowanie obszaru zastosowania i powiadomienie ustne). Na przykład: PHI (OPZ) Okres przed zbiorami Jeżeli dotyczy to substancji chemicznej: 1. Z rozwijanej listy Uprawa wybierz nazwę uprawy lub wybierz <Dodaj/edytuj>, aby dodać uprawę. 2. Wprowadź wartość w kolumnie Okres przed zbiorami (dni). 3. Jeżeli ograniczenia istnieją dla więcej niż jednej uprawy, kliknij Dodaj uprawę, a następnie powtórz kroki 1 i Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View

24 Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów Konfiguracja sprzętu Maszyny mogą być organizowane według następujących kategorii: aplikacja, belowanie/pokos, utrzymanie gospodarstwa, żniwa, holowanie/transport, przygotowanie gleby, inne, sadzenie/siew oraz traktory. Aby skonfigurować nowy sprzęt: 1. Kliknij ikonę nowej maszyny. 2. Wprowadź informacje na kartach. Uwaga W raportach znajdą się informacje dotyczące kosztu, usług oraz innych szczegółów, jeżeli wykorzystywana jest płatna wersja oprogramowania. Karta Grupa/pole Działanie General (Ogólne) Machine (Maszyna) Wprowadź nazwę maszyny. Z listy rozwijanej Category (Kategoria) wybierz typ maszyny: aplikacja, belowanie/pokos, utrzymanie gospodarstwa, żniwa, holowanie/transport, przygotowanie gleby, inne, sadzenie/siew lub traktory. Model Wprowadź markę, model, rok oraz numer seryjny. Operation (Eksploatacja) Z rozwijanej listy Costing Unit (Jedn. płatności) wybierz sposób naliczania należności dla maszyny: za akr lub godzinę. W polu Charge Rate (Stawka) wprowadź stawkę za akr lub godzinę. Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View 23

25 Dodawanie klientów, gospodarstw i pól, zapasów, sprzętu, ludzi i artykułów Karta Grupa/pole Działanie Service (Serwis) Options (Opcje) Photo (Zdjęcie) (opcjonalnie) Service (Serwis) Z listy rozwijanej Jednostka okresu międzyprzeglądowego wybierz wymaganą wartość. W polu Stan bieżący wprowadź aktualną liczbę akrów lub godzin dla maszyny. W polu Ostatni przegląd wprowadź liczbę akrów lub godzin w czasie ostatniego przeglądu. W polu Data ostatniego przeglądu wprowadź datę ostatniego przeglądu lub kliknij ikonę kalendarza i wskaż datę z kalendarza. W polu Okres międzyprzeglądowy wprowadź liczbę akrów lub godzin między dwoma kolejnymi przeglądami. Spowoduje to automatyczne obliczenie i wskazanie w polu Następny przegląd liczby godzin lub akrów do kolejnego przeglądu. Notatki z przeglądów W tym polu możesz wprowadzać notatki (do 255 znaków). Opcje Zaznacz pole wyboru Napędzany paliwem, aby śledzić zużycie paliwa. Zaznacz pole wyboru Maszyna żniwna, jeżeli maszyna będzie pracowała przy żniwach, na przykład jako kombajn lub prasa do belowania. Paliwo Jeżeli maszyna napędzana jest paliwem, wybierz prawidłowy rodzaj paliwa z listy Dostarczanie paliwa. W razie konieczności wybierz <Dodaj>, aby dodać nowy zapas paliwa. Wprowadź wartość domyślnego zużycia paliwa i wybierz galony na akr lub galony na godzinę. Uwaga Dostępne formaty zdjęć to bitmapa (.bmp), Joint Photographic Experts Group (.jpg), Tagged Image File Format (.tif) lub PC Paintbrush (.pcx). Zmień zdjęcie 1. Kliknij Zmień zdjęcie. Drukuj zdjęcie Usuń zdjęcie 2. Wskaż folder, w którym zapisano zdjęcie cyfrowe pola, np. folder Moje obrazy. 3. Wybierz plik, a następnie kliknij Otwórz. Zdjęcie wyświetlane jest w oknie dialogowym Właściwości pola. 4. Aby wybrać inne zdjęcie, ponownie kliknij Zmień zdjęcie. Drukuj wybrane zdjęcie. Usuń wybrane zdjęcie z okna dialogowego Właściwości pola. Usunięcie zdjęcia nie powoduje usunięcia pliku z dysku twardego komputera lub dysku wymiennego. 5. Po zakończeniu wprowadzania informacji dotyczących maszyny kliknij OK. Maszyna pojawi się w odpowiedniej kategorii maszyn na karcie Informacje wejściowe pod ikoną Maszyny. Konfiguracja ludzi Z poziomu oprogramowania możliwe jest skonfigurowanie pracowników, właścicieli oraz innych osób. Informacje takie mogą być konfigurowane do wykorzystania z wieloma różnymi wyświetlaczami maszyn rolniczych. Aby dodać nowego pracownika: 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: Wybierz Zasoby / Nowa osoba. 24 Podręcznik użytkownika oprogramowania Farm Works View

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Oprogramowanie do mapowania Farm Works

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Oprogramowanie do mapowania Farm Works INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions Oprogramowanie do mapowania Farm Works INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions Oprogramowanie do mapowania Farm Works Wersja 2012 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Oprogramowanie Farm Works Surface

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Oprogramowanie Farm Works Surface INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions Oprogramowanie Farm Works Surface INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions Oprogramowanie Farm Works Surface Wersja 2012 i późniejsze Stan zmian

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Farm Works Mobile Software

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Farm Works Mobile Software INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions Farm Works Mobile Software INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions FarmWorks Mobile Software Wersja 2011 z późniejszymi zmianami D Październik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Desktop Software Wersja: 7.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2012-06-05 SWD-20120605131050757 Spis treści Podstawy... 7 Informacje BlackBerry Desktop Software... 7 Konfigurowanie smartfonu

Bardziej szczegółowo

Report Package) Package)

Report Package) Package) Podręcznik obsługi 1 Informacje o SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Instalacja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Zarządzanie narzędziem 4 Zarządzanie informacjami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo