INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Oprogramowanie do mapowania Farm Works

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Oprogramowanie do mapowania Farm Works"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions Oprogramowanie do mapowania Farm Works

2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions Oprogramowanie do mapowania Farm Works Wersja 2012 z późniejszymi zmianami A Grudzień 2011 r.

3 Informacje kontaktowe iprawne Dane kontaktowe Farm Works Information Management Dział Trimble PO Box 250 Hamilton, IN USA USA Kanada Inne kraje Europa Australia Nowa Zelandia +61 (3) Informacje prawne Prawa autorskie i znaki towarowe , Trimble Navigation Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Trimble, Farm Works Software, AgGPS, EZ-Guide, FmX, Juno, Nomad oraz Yuma są znakami towarowymi firmy Trimble Navigation Limited, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Connected Farm, EZ-Pilot, Farm Works oraz WM-Drain są znakami towarowymi firmy Trimble Navigation Limited. Microsoft, ActiveSync, Windows, Windows Vista i Windows Mobile są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Wszelkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność odnośnych właścicieli. Informacje o wersji Edycja z Grudzień 2011r. (wersja A) Farm Works Software Solution - Instrukcja obsługi oprogramowania do mapowania Farm Works. Informacje dotyczące gwarancji Aby uzyskać informacje dotyczące gwarancji, należy zapoznać się ztreścią informacji prawnych będących częścią umowy licencyjnej lub skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem rozwiązań Farm Works. Instrukcja obsługi oprogramowania do mapowania Farm Works 2

4 Spis treści 1 Wprowadzenie Informacje pokrewne i wsparcie techniczne Instalacja oprogramowania Konfiguracja w systemie operacyjnym Windows Vista i Windows Rejestracja oprogramowania Uruchamianie oprogramowania po raz pierwszy Tworzenie i otwieranie projektu Wybór układu jednostek miar Zmiana informacji o użytkowniku Zmiana daty roboczej / daty systemowej Interfejs użytkownika Menu, podmenu i menu kontekstowe Paski narzędzi Tworzenie kopii zapasowych projektów Przywracanie danych z kopii zapasowych projektów Konfiguracja gospodarstw, pól i danych Konfiguracja gospodarstw, pól i danych Opcje konfiguracji Karty Client (Klient) / Farm (Gospodarstwo) / Field (Pole) lub Inputs (Wkłady) Konfigurowanie klienta Konfigurowanie gospodarstwa Konfigurowanie pola Konfigurowanie gospodarza Konfigurowanie budynku Konfigurowanie osoby Konfigurowanie maszyny Konfigurowanie zapasów Dodawanie nowego zapasu Dodawanie nowej mieszanki Konfigurowanie grupy zwierząt Konfigurowanie pracy uprawowej Edycja artykułu Zarządzanie gospodarstwami, polami i wkładami Wyświetlanie i edycja informacji Usuwanie gospodarstwa, pola lub wkładu Oznaczanie gospodarstw, pól i wkładów jako nieużywane Przechowywanie danych terenowych Karta Jobs (Zadania) Korzystanie z menu View (Widok) Instrukcja obsługi oprogramowania do mapowania Farm Works 1

5 Spis treści Tworzenie zaplanowanego zadania Kończenie realizacji zaplanowanych zadań Ręczne zapisywanie działań związanych z uprawą Ręczne zapisywanie działań związanych z siewem Ręczne zapisywanie działań związanych ze zbiorami Wprowadzanie paragonów ważenia Edytowanie informacji na temat gospodarza/zbiorów przy kończeniu zadania Wyszukiwanie istniejącego zadania Wyszukiwanie zadania na karcie Farm (Gospodarstwo) Wyszukiwania zadania na karcie Jobs (Zadania) Wyszukiwanie zadania na karcie Inputs (Wkłady) Edytowanie zadań Usuwanie zadań Eksportowanie zadań Eksport plików CSV i XML Importowanie plików FODM XML Łączenie zasobów przy synchronizacji lub importowaniu zadań Łączenie prac uprawowych Karta Weather (Pogoda) Dodawanie informacji o pogodzie Wyświetlanie i drukowanie raportu dotyczącego pogody Wystawianie faktur Raporty Drukowanie raportów dotyczących zadań Drukowanie raportów dotyczących pola oraz raportów dotyczących wykorzystania sprzętu i zapasów Mapowanie Paski narzędzi Pobieranie danych dotyczących dróg i arterii wodnych Kalibracja i obrazowanie georeferencyjne bez użycia danych GPS Rejestracja punktów GPS Kalibracja obrazu Ładowanie obrazu Rysowanie i importowanie granic Rysowanie map granic pola Automatyczne rysowanie pól na podstawie map plonów Importowanie granic pól Wyświetlanie map granic pola Wyświetlanie granic pola: Wyświetlanie zmian Eksportowanie map z granicami pól Zbiorczy eksport plików kształtu Przypisywanie kolorów do pól według prac uprawowych Przypisywanie wzorów Instrukcja obsługi oprogramowania do mapowania Farm Works

6 Spis treści Edycja map pracy Konfigurowanie i wybór atrybutów warstw Tworzenie warstw prowadzenia / cech Tworzenie warstwy prowadzenia Tworzenie funkcji powierzchni Tworzenie funkcji linii Tworzenie funkcji punktu Praca z narzędziem bufora Praca z mapami plonów i zastosowanych dawek Importowanie danych zadania Analiza danych dotyczących plonów i zastosowanych dawek Ponowne przetwarzanie danych dotyczących plonów Trimble Łączenie zadań Dzielenie danych punktu Tworzenie uzgodnionych map plonów Tworzenie map odmian w formie wielokąta Dodawanie map odmian w formie wielokąta Ręczne rysowanie map odmian w formie wielokąta Raport o odmianach plonów Podział map zasiewów Edycja legend Wykorzystywanie zakresów utworzonych przez oprogramowanie Tworzenie własnych zakresów Edycja kolorów Tworzenie szablonu Filtr zbioru Funkcja Show Me (Pokaż) Markery Praca z siatkami i mapami konturowymi Dodawanie siatek lub konturów do mapy Uśrednianie wielokątów Animowanie warstw Suwak przezroczystości Mapy rodzaju gleby Pobieranie i importowanie map z rodzajami gleby Próbki gleby Tworzenie mapy siatki z próbkami gleby Modyfikowanie map siatki próbek gleby Eksportowanie map siatek próbek gleby Importowanie danych próbek gleby Kopiowanie warstwy do innego gospodarstwa lub pola Tworzenie map zmiennego dawkowania nawozu Eksportowanie map zmiennego dawkowania nawozu Instrukcja obsługi oprogramowania do mapowania Farm Works 3

7 Spis treści Eksportowanie mapy zmiennego dawkowania nawozu na sterownik lub monitor innego producenta Drukowanie map Analiza map Podsumowanie pracy Plon normalizowany Generowanie formuł Narzędzie Connected Farm Opis Korzystanie z narzędzia Connected Farm Praca z urządzeniami przenośnymi Logowanie do konta Connected Farm Karta Connected Farm Ładowanie zasobów Wysyłanie zlecenia Przetwarzanie skrzynki odbiorczej Śledzenie zasobów przy użyciu narzędzia Connected Farm (Dispatch) Przypisywanie urządzeń do sprzętu Lokalizacje maszyny Wirtualne ogrodzenia Synchronizacja danych z oprogramowaniem na urządzenia przenośne Oznaczanie zaplanowanych zadań jako zlecenia w oprogramowaniu na urządzenia przenośne Synchronizacja z oprogramowaniem na urządzenia przenośne Synchronizacja danych GreenSeeker z oprogramowania na urządzenia przenośne Instrukcja obsługi oprogramowania do mapowania Farm Works

8 ROZDZIAŁ 1 Wprowadzenie 1 W tym rozdziale: Informacje pokrewne i wsparcie techniczne Instalacja oprogramowania Uruchamianie oprogramowania po raz pierwszy Zmiana informacji o użytkowniku Zmiana daty roboczej / daty systemowej Interfejs użytkownika Tworzenie kopii zapasowych projektów Przywracanie danych z kopii zapasowych projektów Niniejszy rozdział stanowi wprowadzenie do obsługi oprogramowania Office. Opisano tu również często wykonywane działania. Instrukcja obsługi oprogramowania do mapowania Farm Works 5

9 1 Wprowadzenie Informacje pokrewne i wsparcie techniczne Oprogramowanie Farm Works zapewnia dostęp do wsparcia technicznego na kilka sposobów: Można wysłać wiadomość do zespołu ds. wsparcia technicznego na adres zadając szczegółowe pytania lub skontaktować się z lokalnym dystrybutorem oprogramowania Farm Works. Jeśli posiadasz abonament Update Service Plan, możesz skontaktować się z zespołem ds. wsparcia technicznego pod jednym z poniższych numerów: USA Kanada Inne kraje Europa Australia +61 (3) Nowa Zelandia Abonament Update Service Plan zapewnia dostęp do bieżących aktualizacji wszystkich modułów oprogramowania oraz nielimitowanego wsparcia telefonicznego. Więcej informacji znaleźć można na stronie Internetowe grupy dyskusyjne, na których można zadawać pytania, atakże przeglądać pytania i odpowiedzi od wielu użytkowników. Przejdź do strony Najczęściej zadawane pytania, które są systematycznie aktualizowane. Przejdź do strony Tutoriale przedstawiające obsługę oprogramowania. Przejdź do strony Informacje o wersji zawierające opisy nowych funkcji produktu, informacje niedostępne w instrukcjach oraz wszelkie zmiany instrukcji. Przejdź do strony Więcej informacji znaleźć można na stronie 6 Instrukcja obsługi oprogramowania do mapowania Farm Works

10 Wprowadzenie 1 Instalacja oprogramowania Aby zainstalować oprogramowanie: 1. Włóż płytę instalatora do napędu CD/DVD w komputerze stacjonarnym. Instalacja zostanie uruchomiona automatycznie. 2. Wybierz moduły oprogramowania lub instrukcje, które mają zostać zainstalowane / pobrane, a następnie wykonaj polecenia wyświetlane na ekranie. Niektóre moduły oprogramowania wymagają podania kodu produktu kody dostępne są na koncie użytkownika Farm Works Store lub są dostarczane wraz z oprogramowaniem. Konfiguracja w systemie operacyjnym Windows Vista i Windows 7 W przypadku korzystania z oprogramowania w środowisku Windows Vista lub Windows 7, jeśli pojawi się komunikat o błędzie (na przykład: DBI Create Table Error), przy próbie uruchomienia programu konieczne może okazać się ustawienie skrótu do programu w opcji Uruchom jako administrator. Więcej informacji dostępnych na stronie Rejestracja oprogramowania Aby móc w pełni korzystać z oprogramowania, należy je zarejestrować. Można dokonać tego automatycznie, korzystając z Internetu, wybierając odpowiednią opcję podczas pierwszego uruchomienia programu. Inną możliwością jest przeprowadzenie rejestracji telefonicznej poprzez kontakt z numerem podanym na początku niniejszej instrukcji lub z dystrybutorem oprogramowania Farm Works. Przy telefonicznej rejestracji należy mieć przed sobą otwarty komputer z zainstalowanym i uruchomionym oprogramowaniem. Instrukcja obsługi oprogramowania do mapowania Farm Works 7

11 1 Wprowadzenie Uruchamianie oprogramowania po raz pierwszy Tworzenie i otwieranie projektu Przy każdym uruchomieniu programu pojawia się okno dialogowe Project Selection (Wybór projektu). W oknie tym: Kliknij... aby... nazwę projektu na liście, zaznaczyć projekt. opcję New Project (Nowy utworzyć nowy projekt. Patrz Dodawanie nowego projektu, strona 9. projekt), opcję Change Project Info zmienić nazwę projektu lub hasło. (Zmiana informacji o projekcie), opcję Restore Project (Przywróć projekt), opcję Copy Project (Kopiuj projekt), opcję Delete (Usuń), przywrócić kopię zapasową projektu zapisaną uprzednio na innym nośniku. skopiować projekt lub jego część. usunąć projekt. C UWAGA Zalecamy częste tworzenie kopii zapasowych projektów w celu ochrony najważniejszych informacji projektowych na wypadek awarii komputera lub wirusa. Oprogramowanie zapisuje kopię zapasową na dysku twardym komputera, kopię można również zapisać na innym nośniku, takim jak pamięć flash lub płyta CD. Patrz Tworzenie kopii zapasowych projektów, strona Instrukcja obsługi oprogramowania do mapowania Farm Works

12 Wprowadzenie 1 Dodawanie nowego projektu Przy pierwszym uruchomieniu oprogramowania w oknie Project Selection (Wybór projektu) nie będą wyświetlane żadne projekty. Aby utworzyć nowy projekt: 1. W oknie Project Selection (Wybór projektu) kliknij New Project (Nowy projekt). C 2. W oknie dialogowym Add New Project (Dodaj nowy projekt) wprowadź nazwę nowego projektu w polu Project Name (Nazwa projektu). Możesz również wprowadzić hasło w polu Password (Hasło) jest to opcjonalne. Hasła rozróżniają małe i wielkie litery, mogą zawierać do ośmiu znaków (litery lub cyfry), znaki specjalne, takie lub ~ są niedozwolone. Jeśli hasło nie jest wymagane, należy pozostawić pole Password (Hasło) puste. Aby usunąć hasło: a. W oknie dialogowym Project Selection (Wybór projektu) wybierz projekt, a następnie kliknij Change Project Info (Edytuj informacje oprojekcie). b. Wprowadź hasło w polu Project Password (Hasło do projektu), anastępnie kliknij OK. c. W oknie dialogowym Project (Projekt) zaznacz hasło, naciśnij przycisk [Delete] na klawiaturze, a następnie kliknij OK. UWAGA Hasło chroni projekt przed dostępem osób niepowołanych, ale w przypadku utraty hasła, uniemożliwia wyświetlenie projektu. Upewnij się, że hasło jest łatwe do zapamiętania dla Ciebie, a jednocześnie trudne do odgadnięcia dla innych. W przypadku utraty hasła, należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego. 3. Kliknij OK, aby powrócić do okna dialogowego Project Selection (Wybór projektu). Instrukcja obsługi oprogramowania do mapowania Farm Works 9

13 1 Wprowadzenie 4. W oknie dialogowym Project Selection (Wybór projektu) wyświetlona zostanie nazwa projektu. Aby otworzyć projekt, należy upewnić się, że zaznaczono właściwy projekt na liście, a następnie kliknąć OK. Oprogramowanie utworzy nowy, pusty projekt, w którym można pracować. Uwaga Projekt oznacza wszystkie mapy, dokumenty oraz informacje księgowe dotyczące określonych działań w gospodarstwie. Jeśli zainstalowano oprogramowanie księgowe, każdy projekt będzie posiadać oddzielny zestaw ksiąg i powinien stanowić oddzielny wpis podlegający opodatkowaniu. Większość użytkowników korzysta z jednego projektu. Dane wkażdym projekcie przechowywane są oddzielnie od innych projektów, nie ma możliwości łączenia danych z kilku projektów. Wybór układu jednostek miar Po pierwszym uruchomieniu programu konieczne jest wybranie układu jednostek miar. Zaznacz odpowiednią opcję, a następnie kliknij OK. Opcje są następujące: US-English (Amerykański) Metryczny Show All Units (Pokaż wszystkie jednostki). Powoduje to wyświetlenie jednostek obu układów amerykańskiego i metrycznego; oprogramowanie stosuje układ wybrany jako pierwszy (amerykański lub metryczny) dla powierzchni oraz odległości, natomiast wszelkie wielkości wyrażające objętość wyrażane są w jednostkach obu układów. Opcja Pokaż wszystkie jednostki znajduje zastosowanie na przykład w Kanadzie, gdzie stosuje się układ amerykański do wyrażania odległości i powierzchni, natomiast układ metryczny jest układem preferowanym w odniesieniu do objętości i ilości. 10 Instrukcja obsługi oprogramowania do mapowania Farm Works

14 Wprowadzenie 1 Zmiana informacji o użytkowniku Informacje kontaktowe drukowane na wielu raportach pochodzą z wprowadzonych do programu informacji o użytkowniku. Aby zmienić którąś z informacji: 1. Wybierz File / Preferences / User Info (Plik / Preferencje / Informacje oużytkowniku). 2. W oknie dialogowym User Information (Informacje o użytkowniku) wybieraj kolejno karty, aby wprowadzić dane, które mają pojawiać się na drukowanych raportach, a następnie kliknij OK. Instrukcja obsługi oprogramowania do mapowania Farm Works 11

15 1 Wprowadzenie Zmiana daty roboczej / daty systemowej Jeśli chcesz wprowadzić dane lub wydrukować raporty dla określonej daty, możesz zmienić datę roboczą. 1. Kliknij datę w prawym górnym rogu ekranu. 2. Wpisz lub wybierz Working Date (Datę roboczą), której chcesz użyć do wprowadzenia danych lub wygenerowania raportu, a następnie kliknij OK. 3. Po wprowadzeniu danych / wydrukowaniu raportów, powtórz kroki od Krok 1 do Krok 2, aby przywrócić Working Date (Datę roboczą) i zsynchronizować ją z System Date (Datą systemową). Interfejs użytkownika W tej części opisano wybrane elementy oprogramowania. Menu, podmenu i menu kontekstowe Z menu można wybierać dostępne pozycje. W przypadku gdy przy danej pozycji znajduje się strzałka, oznacza to, że posiada ona podmenu. W instrukcji opisano to jako Wybierz File / Preferences / User Info (Plik / Preferencje / Informacje o użytkowniku). 12 Instrukcja obsługi oprogramowania do mapowania Farm Works

16 Wprowadzenie 1 Najedź myszką na wybraną pozycję, a następnie kliknij prawym przyciskiem, aby wyświetlić menu kontekstowe. W instrukcji opisano to jako kliknij prawym przyciskiem myszy <User Info> (Informacje oużytkowniku), a następnie wybierz New Client (Nowy klient). Uwaga Większość (ale nie wszystkie) pozycji zawarte w menu i podmenu posiadają odpowiadające im ikony na pasku narzędzi (przyciski). Jeśli nie możesz znaleźć ikony służącej do wykonania żądanego polecenia, poszukaj tego polecenia w odpowiednim menu. Paski narzędzi Z listy rozwijanej można wybrać pasek narzędzi. Lista ta zawiera wszystkie paski narzędzi dostępne dla danego oprogramowania. Aby wyświetlić informacje o ikonach, najedź kursorem na wybraną ikonę. Instrukcja obsługi oprogramowania do mapowania Farm Works 13

17 1 Wprowadzenie Kliknij dowolną ikonę na pasku narzędzi, aby otworzyć okno dialogowe wtym przykładzie kliknij ikonę Struktura, aby otworzyć okno dialogowe Structure Properties (Właściwości struktury), w którym można utworzyć nową strukturę. Okna dialogowe Okna dialogowe pojawiają się, gdy trzeba wykonać jakieś działanie. Okna dialogowe zawierają elementy, które można wykorzystywać do dodawania, edycji, usuwania, wyświetlania i drukowania informacji na przykład przyciski, opcje, pola do zaznaczania, listy i pola. Listy rozwijane: Listy rozwijane umożliwiają wybór pozycji. Aby wyświetlić pozycje dostępne na liście, kliknij strzałkę. Aby wybrać daną pozycję, należy na nią kliknąć. Jeśli z listy można wybrać więcej niż jedną pozycję, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Ctrl] na klawiaturze, aby wybrać więcej pozycji. <Add/Edit> (Dodaj/Edytuj): Jeśli taka pozycja pojawia się na liście, można wybrać ją w celu dodania nowej pozycji do listy lub edycji nazwy pozycji, która już istnieje na liście. <New> (Nowy): Jeśli taka pozycja pojawia się na liście, można wybrać ją, a następnie wprowadzić nową pozycję wsąsiednim polu. <All> (Wszystkie): Jeśli opcja ta pojawia się na liście, można przy jej pomocy wybrać wszystkie pozycje sąsiadującej z nią listy. 14 Instrukcja obsługi oprogramowania do mapowania Farm Works

18 Wprowadzenie 1 Pola dialogowe: Możesz wprowadzić informacje bezpośrednio do pola dialogowego, klikając w tym polu. Dotyczy to również pól Notes (Uwagi) i Description (Opis), w których można wprowadzić opis lub przypomnienie. Uwaga Jeśli pole jest zaznaczone na szaro, oznacza to, że jest niedostępne. W takich polach nie można wprowadzać ani edytować informacji. Niektóre pola umożliwiają bezpośrednie wprowadzanie danych lub ich wybór z listy lub kalendarza. Przyciski opcji i pola do zaznaczania: Możesz kliknąć, aby wybrać jedną opcję z listy przycisków opcji. Możesz również zaznaczyć więcej niż jedno pole. Pola do zaznaczania z reguły służą do aktywacji jednej lub większej liczby opcji. Jeśli wybierzesz przycisk opcji, zostanie on oznakowany czarną kropką, jeśli zaznaczysz pole, pojawi się wnim znak zaznaczenia. Aby dezaktywować przycisk opcji lub pole, należy ponownie je kliknąć. Przyciski: Kliknięcie przycisku (ikony na pasku narzędzi lub przycisku polecenia) powoduje natychmiastowe wykonanie działania, takiego jak aktywacja opcji lub otwarcie okna dialogowego. Przykładowo kliknięcie OK zazwyczaj powoduje zamknięcie okna. Poniżej przedstawiono często używane przyciski: Przycisk Działanie OK Zapisuje informacje i zamyka okno. Cancel Zamyka okno bez zapisywania informacji. (Anuluj) Zapisz Zapisuje informacje i czyści okno dialogowe, tak aby można było wprowadzić nowe dane. Gotowe Jeśli nie wprowadzono informacji, okno zostanie zamknięte. Jeśli wprowadzono informacje, przed zamknięciem okna wyświetlony zostanie monit oich zapisanie. Tworzenie kopii zapasowych projektów Ze względów związanych z bezpieczeństwem zalecane jest regularne tworzenie kopii zapasowych projektów na nośniku innym niż dysk twardy komputera (pamięć USB, płyta CD, inny dysk twardy itp.) na wypadek awarii, utraty lub uszkodzenia danych. Kopia zapasowa umożliwia odzyskanie utraconych danych projektu. Kopia zapasowa projektu jest także jedynym sposobem na odzyskanie dokumentacji i map gospodarstwa. Instrukcja obsługi oprogramowania do mapowania Farm Works 15

19 1 Wprowadzenie 1. Wybierz File / Backup Project (Plik / Utwórz kopię zapasową projektu). 2. Wprowadź nazwę kopii zapasowej w polu Backup To (Utwórz kopię zapasową w) lub zastąp istniejącą kopię zapasową, wybierając ją z rozwijanej listy. Domyślną lokalizacją kopii zapasowych projektów jest folder na dysku twardym komputera (c:\farmproj\backup). Aby zapisać kopię zapasową w innym folderze lub na dysku wymiennym: a. W oknie dialogowym Backup Project (Utwórz kopię zapasową projektu) kliknij przycisk Browse (Przeglądaj). b. W oknie dialogowym Save As (Zapisz jako) wykonaj jedną z poniższych czynności: Wybierz odpowiedni folder lub dysk wymienny z listy Save In (Zapisz w). Wybierz ikonę w lewej kolumnie okna dialogowego, a następnie przeglądaj zawartość folderu lub dysku, na którym chcesz zapisać kopię zapasową (na przykład aby zapisać kopie zapasową na dysku USB, wybierz ikonę Mój komputer, wybierz literę oznaczającą dysk wymienny, aby odpowiednia ścieżka pojawiła się w polu Save In (Zapisz w)). c. Wprowadź nazwę kopii zapasowej w polu File Name (Nazwa pliku) lub zastąp uprzednio utworzoną kopię zapasową, wybierając ją z listy rozwijanej. 3. Wykonaj jedną z następujących czynności: Kliknij Save (Zapisz), aby wrócić do okna dialogowego Backup Project (Utwórz kopię zapasową projektu). Kliknij Cancel (Anuluj), aby zamknąć okno dialogowe bez zapisywania kopii zapasowej. 16 Instrukcja obsługi oprogramowania do mapowania Farm Works

20 Wprowadzenie 1 C 4. W części Options (Opcje) okna dialogowego Backup Project (Utwórz kopię zapasową projektu) z rozwijanej listy Compression (Kompresja) wybierz odpowiednią wartość, aby zmienić rozmiar pliku kopii zapasowej oraz czas trwania tworzenia kopii zapasowej. Dostępne opcje to: Maximum (Maksymalna) (najwolniej), Normal (Normalna) (ustawienie domyślne), Fast (Szybka), Super Fast (Bardzo szybka) lub None (Brak): Wybranie opcji Maximum (Maksymalna) spowoduje, że tworzenie kopii zapasowej będzie trwało dłużej, ale plik będzie miał mniejszy rozmiar. Wybranie opcji None (Brak) spowoduje, że tworzenie kopii zapasowej będzie trwało krócej, ale plik będzie miał bardzo duży rozmiar. 5. W przypadku zapisu kopii zapasowej w pamięci USB lub na dysku, przed zapisaniem kopii możesz wybrać opcję Wipe Disk (Oczyść dysk) z rozwijanej listy Disk Prep (Przygotowanie dysku), aby usunąć wszystkie pliki zapisane w pamięci USB lub na dysku. UWAGA Przed skorzystaniem z funkcji Wipe Disk (Oczyść dysk) należy upewnić się, że nie znajdują się na nim żadne potrzebne dane. 6. Można również wybrać pola do zaznaczania, tak aby uwzględnić tła i / lub dane archiwalne z nośnika przenośnego. Uwaga Tła uwzględniają obrazy z anteny i zdjęcia cyfrowe. Dane zurządzenia przenośnego to kopia oryginalnych danych z oprogramowania w wersji na urządzenia przenośne. 7. Kliknij OK. Wyświetlony zostanie ekran postępu. Kliknij Cancel (Anuluj), aby zamknąć okno dialogowe bez tworzenia kopii zapasowej. 8. Powtórz kroki od Krok 1 do Krok 7, aby zapisać kolejną kopię zapasową w innym folderze, na dysku wymiennym lub dyskietce. Instrukcja obsługi oprogramowania do mapowania Farm Works 17

21 1 Wprowadzenie Przywracanie danych z kopii zapasowych projektów Jeżeli doszło do uszkodzenia lub utraty danych w wyniku awarii sprzętu, możliwe jest przywrócenie danych z utworzonej wcześniej kopii zapasowej (jak opisano powyżej). Uwaga Oprogramowanie nie pozwala na przywracanie danych z kopii zapasowych utworzonych za pomocą innego oprogramowania, w tym funkcji tworzenia kopii zapasowych systemu Windows XP. Przywrócenie danych z kopii zapasowej projektu powoduje zastąpienie aktualnego projektu informacjami dostępnymi w chwili tworzenia kopii zapasowej. Jeżeli na przykład kopia zapasowa utworzona została w poniedziałek, a w piątek tego samego tygodnia wystąpi konieczność odtworzenia danych z kopii zapasowej, dojdzie do utraty wszystkich informacji zapisanych między wtorkiem a czwartkiem tego tygodnia. 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: Wybierz File / Restore Backup (Plik / Przywróć kopię zapasową). Na karcie Project Selection (Wybór projektu) kliknij Restore Project (Przywróć projekt). 2. Z rozwijanej listy Backup Project (Utwórz kopię zapasową) wybierz uprzednio utworzony plik kopii zapasowej. Jeśli kopia zapasowa nie występuje na liście, wyszukaj ją ręcznie: a. Kliknij Browse (Przeglądaj), aby otworzyć drugie okno dialogowe Restore Backup (Przywróć kopię zapasową). b. Wykonaj jedną z następujących czynności: Przejrzyj zawartość folderu lub nośnika, na którym zapisana została kopia zapasowa. Wybierz ikonę z lewej kolumny, a następnie przeglądaj folder lub dysk wymienny, na którym zapisano kopię zapasową (na przykład, jeśli kopia zapasowa została zapisana w folderze Moje dokumenty, wybierz ikonę Moje dokumenty, aby przenieść ją do pola Look In (Szukaj w)). 3. Wybierz plik kopii zapasowej zostanie on przeniesiony do pola File Name (Nazwa pliku) a następnie kliknij Open (Otwórz). 18 Instrukcja obsługi oprogramowania do mapowania Farm Works

22 Wprowadzenie 1 4. W oknie dialogowym Restore Backup (Przywróć kopię zapasową) plik kopii zapasowej wyświetlany jest teraz w polu Restore From (Przywróć z). 5. Z listy rozwijanej wybierz nazwę projektu, dla którego chcesz przywrócić kopię zapasową. Uwaga Jeśli wybrano opcję Restore Backup (Przywróć kopię zapasową) z menu File (Plik), nie można przywrócić ostatnio otwieranego projektu. Aby przywrócić do tego projektu, należy zamknąć program, uruchomić go ponownie, a następnie kliknąć Restore Project (Przywróć projekt) w karcie Project Selection (Wybór projektu). 6. Wykonaj jedną z następujących czynności: Kliknij OK, aby przywrócić kopię zapasową zpliku. Kliknij Cancel (Anuluj), aby zamknąć okno dialogowe bez przywracania danych z kopii zapasowej. 7. Po kliknięciu OK konieczne jest potwierdzenie zamiaru przywrócenia danych z kopii zapasowej. 8. Kliknij OK. Wyświetlony zostanie ekran postępu możesz kliknąć Cancel (Anuluj), aby zamknąć okno dialogowe bez przywracania kopii zapasowej. Podczas przywracania danych z kopii zapasowej program zastępuje aktualne dane projektu danymi z kopii zapasowej. Po zakończeniu przywracania danych z kopii zapasowej można rozpocząć pracę z odzyskanymi danymi. Instrukcja obsługi oprogramowania do mapowania Farm Works 19

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Oprogramowanie Farm Works Surface

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Oprogramowanie Farm Works Surface INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions Oprogramowanie Farm Works Surface INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions Oprogramowanie Farm Works Surface Wersja 2012 i późniejsze Stan zmian

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Farm Works Mobile Software

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Farm Works Mobile Software INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions Farm Works Mobile Software INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions FarmWorks Mobile Software Wersja 2011 z późniejszymi zmianami D Październik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Desktop Software Wersja: 7.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2012-06-05 SWD-20120605131050757 Spis treści Podstawy... 7 Informacje BlackBerry Desktop Software... 7 Konfigurowanie smartfonu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking

Wprowadzenie. 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking Wprowadzenie 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking Spis treści 1 Witamy w systemie W1SE 4 Style 5 Czego potrzebujesz aby korzystać z systemu W1SE? 5 Helpdesk systemu W1SE 6 2 Instalacja 7 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Spis treści: Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat...1 1. Instalacja...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 2.1. Rejestracja programu...3 2.2. Uruchomienie programu...4

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo