INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Oprogramowanie Farm Works Surface

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Oprogramowanie Farm Works Surface"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions Oprogramowanie Farm Works Surface

2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions Oprogramowanie Farm Works Surface Wersja 2012 i późniejsze Stan zmian A Grudzień 2011 r.

3 Informacje kontaktowe iprawne Dane kontaktowe Farm Works zarządzanie informacją Dział firmy Trimble PO Box 250 Hamilton, IN USA USA Kanada Inne kraje Europa Australia Nowa Zelandia +61 (3) Informacje prawne Prawa autorskie i znaki towarowe , Trimble Navigation Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Trimble, Farm Works Software, AgGPS, EZ-Guide, FmX, Juno, Nomad oraz Yuma są znakami towarowymi firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. EZ-Pilot, Farm Works oraz WM-Drain są znakami towarowymi Trimble Navigation Limited. Microsoft, ActiveSync, Windows, Windows Vista oraz Windows Mobile są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Wszelkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność odnośnych właścicieli. Informacje o wersji Edycja Grudzień 2011 r. (wersja A) Farm Works Software Solution - Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface. Informacje dotyczące gwarancji Aby uzyskać informacje dotyczące gwarancji, należy zapoznać się ztreścią informacji prawnych będących częścią umowy licencyjnej lub skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem rozwiązań Farm Works. Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface 2

4 Spis treści Informacje kontaktowe i prawne Wprowadzenie Informacje pokrewne i wsparcie techniczne Instalacja oprogramowania Konfiguracja w systemie operacyjnym Windows Vista i Windows Rejestracja oprogramowania Uruchamianie oprogramowania po raz pierwszy Tworzenie i otwieranie projektu Wybór układu jednostek miar Zmiana informacji o użytkowniku Zmiana daty roboczej / daty systemowej Interfejs użytkownika Menu, podmenu i menu kontekstowe Paski narzędzi Tworzenie kopii zapasowych projektów Przywracanie danych z kopii zapasowych projektów Konfiguracja gospodarstw, pól i danych Konfiguracja gospodarstw, pól i danych Opcje konfiguracji Karty Client (Klient) / Farm (Gospodarstwo) / Field (Pole) lub Inputs (Wkłady) Konfigurowanie klienta Konfigurowanie gospodarstwa Konfigurowanie pola Konfigurowanie gospodarza Konfigurowanie budynku Konfigurowanie osoby Konfigurowanie maszyny Konfigurowanie zapasów Dodawanie nowego zapasu Dodawanie nowej mieszanki Konfigurowanie grupy zwierząt Konfigurowanie pracy uprawowej Edycja artykułu Zarządzanie gospodarstwami, polami i wkładami Wyświetlanie i edycja informacji Usuwanie gospodarstwa, pola lub wkładu Oznaczanie gospodarstw, pól i wkładów jako nieużywane Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface 3

5 Spis treści 3 Przechowywanie danych terenowych Karta Jobs (Zadania) Korzystanie z menu View (Widok) Tworzenie zaplanowanego zadania Kończenie realizacji zaplanowanych zadań Ręczne zapisywanie działań związanych z uprawą Ręczne zapisywanie działań związanych z siewem Ręczne zapisywanie działań związanych ze zbiorami Wprowadzanie paragonów ważenia Edytowanie informacji na temat gospodarza/zbiorów przy kończeniu zadania Wyszukiwanie istniejącego zadania Wyszukiwanie zadania na karcie Farm (Gospodarstwo) Wyszukiwania zadania na karcie Jobs (Zadania) Wyszukiwanie zadania na karcie Inputs (Wkłady) Edytowanie zadań Usuwanie zadań Eksportowanie zadań Eksport plików CSV i XML Importowanie plików FODM XML Łączenie zasobów przy synchronizacji lub importowaniu zadań Łączenie prac uprawowych Karta Weather (Pogoda) Dodawanie informacji o pogodzie Wyświetlanie i drukowanie raportu dotyczącego pogody Wystawianie faktur Raporty Drukowanie raportów dotyczących zadań Drukowanie raportów dotyczących pola oraz raportów dotyczących wykorzystania sprzętu i zapasów Mapowanie Paski narzędzi Pobieranie danych dotyczących dróg i arterii wodnych Kalibracja i obrazowanie georeferencyjne bez użycia danych GPS Rejestracja punktów GPS Kalibracja obrazu Ładowanie obrazu Rysowanie i importowanie granic Rysowanie map granic pola Automatyczne rysowanie pól na podstawie map plonów Importowanie granic pól Wyświetlanie map granic pola Wyświetlanie granic pola: Wyświetlanie zmian Eksportowanie map z granicami pól Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface

6 Spis treści Zbiorczy eksport plików kształtu Przypisywanie kolorów do pól według prac uprawowych Przypisywanie wzorów Edycja map pracy Konfigurowanie i wybór atrybutów warstw Tworzenie warstw prowadzenia / cech Tworzenie warstwy prowadzenia Tworzenie funkcji powierzchni Tworzenie funkcji linii Tworzenie funkcji punktu Praca z narzędziem bufora Praca z mapami plonów i zastosowanych dawek Importowanie danych zadania Analiza danych dotyczących plonów i zastosowanych dawek Ponowne przetwarzanie danych dotyczących plonów Trimble Łączenie zadań Dzielenie danych punktu Tworzenie uzgodnionych map plonów Tworzenie map odmian w formie wielokąta Dodawanie map odmian w formie wielokąta Ręczne rysowanie map odmian w formie wielokąta Raport o odmianach plonów Podział map zasiewów Edycja legend Wykorzystywanie zakresów utworzonych przez oprogramowanie Tworzenie własnych zakresów Edycja kolorów Tworzenie szablonu Filtr zbioru Funkcja Show Me (Pokaż) Markery Praca z siatkami i mapami konturowymi Dodawanie siatek lub konturów do mapy Uśrednianie wielokątów Animowanie warstw Suwak przezroczystości Mapy rodzaju gleby Pobieranie i importowanie map z rodzajami gleby Próbki gleby Tworzenie mapy siatki z próbkami gleby Modyfikowanie map siatki próbek gleby Eksportowanie map siatek próbek gleby Importowanie danych próbek gleby Kopiowanie warstwy do innego gospodarstwa lub pola Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface 5

7 Spis treści Tworzenie map zmiennego dawkowania nawozu Eksportowanie map zmiennego dawkowania nawozu Eksportowanie mapy zmiennego dawkowania nawozu na sterownik lub monitor innego producenta Drukowanie map Analiza map Podsumowanie pracy Plon normalizowany Generowanie formuł Moduł Surface Dane: Odczyt i zapis Przeglądanie danych Mapy topograficzne Wybór sposobu wyświetlania danych topograficznych Opcje wyświetlania Widok 3D Wyświetlanie punktów odniesienia Mapy melioracyjne Praca z warstwami melioracyjnymi Tworzenie linii melioracyjnej Narzędzie edycji węzłów Tworzenie linii przesunięcia Zmiana wyglądu linii melioracyjnych Dodawanie etykiet do linii melioracyjnych Usuwanie linii głównych, podrzędnych i bocznych Tworzenie projektu melioracyjnego Konfiguracja zapasów rur Wprowadzanie parametrów projektu melioracyjnego Opcje wprowadzania / wyświetlania danych Tworzenie projektu melioracyjnego Wyświetlanie profilu Wyświetlanie informacji na linii melioracyjnej Zapisywanie zmian na warstwie melioracyjnej Zmiana typów atrybutów na warstwie melioracyjnej Zmiana koloru lub legendy cech systemu melioracyjnego Pokaż Narzędzie do tworzenia wałów Drukowanie map Narzędzie Connected Farm Opis Korzystanie z narzędzia Connected Farm Praca z urządzeniami przenośnymi Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface

8 Spis treści Logowanie do konta Connected Farm Karta Connected Farm Ładowanie zasobów Wysyłanie zlecenia Przetwarzanie skrzynki odbiorczej Śledzenie zasobów przy użyciu narzędzia Connected Farm (Dispatch) Przypisywanie urządzeń do sprzętu Lokalizacje maszyny Wirtualne ogrodzenia Synchronizacja danych z oprogramowaniem na urządzenia przenośne Oznaczanie zaplanowanych zadań jako zlecenia w oprogramowaniu na urządzenia przenośne Synchronizacja z oprogramowaniem na urządzenia przenośne Synchronizacja danych GreenSeeker z oprogramowania na urządzenia przenośne Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface 7

9 Spis treści 8 Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface

10 ROZDZIAŁ 1 Wprowadzenie 1 W tym rozdziale: Informacje pokrewne i wsparcie techniczne Instalacja oprogramowania Uruchamianie oprogramowania po raz pierwszy Zmiana informacji o użytkowniku Zmiana daty roboczej / daty systemowej Interfejs użytkownika Tworzenie kopii zapasowych projektów Przywracanie danych z kopii zapasowych projektów Niniejszy rozdział stanowi wprowadzenie do obsługi oprogramowania Office. Opisano tu również często wykonywane działania. Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface 9

11 1 Wprowadzenie Informacje pokrewne i wsparcie techniczne Oprogramowanie Farm Works zapewnia dostęp do wsparcia technicznego na kilka sposobów: Można wysłać wiadomość do zespołu ds. wsparcia technicznego na adres zadając szczegółowe pytania lub skontaktować się z lokalnym dystrybutorem oprogramowania Farm Works. Jeśli posiadasz abonament Update Service Plan, możesz skontaktować się z zespołem ds. wsparcia technicznego pod jednym z poniższych numerów: USA Kanada Inne kraje Europa Australia +61 (3) Nowa Zelandia Abonament Update Service Plan zapewnia dostęp do bieżących aktualizacji wszystkich modułów oprogramowania oraz nielimitowanego wsparcia telefonicznego. Więcej informacji znaleźć można na stronie Internetowe grupy dyskusyjne, na których można zadawać pytania, atakże przeglądać pytania i odpowiedzi od wielu użytkowników. Przejdź do strony Najczęściej zadawane pytania, które są systematycznie aktualizowane. Przejdź do strony Tutoriale przedstawiające obsługę oprogramowania. Przejdź do strony Informacje o wersji zawierające opisy nowych funkcji produktu, informacje niedostępne w instrukcjach oraz wszelkie zmiany instrukcji. Przejdź do strony Więcej informacji znaleźć można na stronie 10 Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface

12 Wprowadzenie 1 Instalacja oprogramowania Aby zainstalować oprogramowanie: 1. Włóż płytę instalatora do napędu CD/DVD w komputerze stacjonarnym. Instalacja zostanie uruchomiona automatycznie. 2. Wybierz moduły oprogramowania lub instrukcje, które mają zostać zainstalowane / pobrane, a następnie wykonaj polecenia wyświetlane na ekranie. Niektóre moduły oprogramowania wymagają podania kodu produktu kody dostępne są na koncie użytkownika Farm Works Store lub są dostarczane wraz z oprogramowaniem. Konfiguracja w systemie operacyjnym Windows Vista i Windows 7 W przypadku korzystania z oprogramowania w środowisku Windows Vista lub Windows 7, jeśli pojawi się komunikat o błędzie (na przykład: DBI Create Table Error), przy próbie uruchomienia programu konieczne może okazać się ustawienie skrótu do programu w opcji Uruchom jako administrator. Więcej informacji dostępnych na stronie Rejestracja oprogramowania Aby móc w pełni korzystać z oprogramowania, należy je zarejestrować. Można dokonać tego automatycznie, korzystając z Internetu, wybierając odpowiednią opcję podczas pierwszego uruchomienia programu. Inną możliwością jest przeprowadzenie rejestracji telefonicznej poprzez kontakt z numerem podanym na początku niniejszej instrukcji lub z dystrybutorem oprogramowania Farm Works. Przy telefonicznej rejestracji należy mieć przed sobą otwarty komputer z zainstalowanym i uruchomionym oprogramowaniem. Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface 11

13 1 Wprowadzenie Uruchamianie oprogramowania po raz pierwszy Tworzenie i otwieranie projektu Przy każdym uruchomieniu programu pojawia się okno dialogowe Project Selection (Wybór projektu). W oknie tym: Kliknij... aby... nazwę projektu na liście, zaznaczyć projekt. opcję New Project (Nowy utworzyć nowy projekt. Patrz Dodawanie nowego projektu, strona 13. projekt), opcję Change Project Info zmienić nazwę projektu lub hasło. (Zmiana informacji o projekcie), opcję Restore Project (Przywróć projekt), opcję Copy Project (Kopiuj projekt), opcję Delete (Usuń), przywrócić kopię zapasową projektu zapisaną uprzednio na innym nośniku. skopiować projekt lub jego część. usunąć projekt. C UWAGA Zalecamy częste tworzenie kopii zapasowych projektów w celu ochrony najważniejszych informacji projektowych na wypadek awarii komputera lub wirusa. Oprogramowanie zapisuje kopię zapasową na dysku twardym komputera, kopię można również zapisać na innym nośniku, takim jak pamięć flash lub płyta CD. Patrz Tworzenie kopii zapasowych projektów, strona Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface

14 Wprowadzenie 1 Dodawanie nowego projektu Przy pierwszym uruchomieniu oprogramowania w oknie Project Selection (Wybór projektu) nie będą wyświetlane żadne projekty. Aby utworzyć nowy projekt: 1. W oknie Project Selection (Wybór projektu) kliknij New Project (Nowy projekt). C 2. W oknie dialogowym Add New Project (Dodaj nowy projekt) wprowadź nazwę nowego projektu w polu Project Name (Nazwa projektu). Możesz również wprowadzić hasło w polu Password (Hasło) jest to opcjonalne. Hasła rozróżniają małe i wielkie litery, mogą zawierać do ośmiu znaków (litery lub cyfry), znaki specjalne, takie lub ~ są niedozwolone. Jeśli hasło nie jest wymagane, należy pozostawić pole Password (Hasło) puste. Aby usunąć hasło: a. W oknie dialogowym Project Selection (Wybór projektu) wybierz projekt, a następnie kliknij Change Project Info (Edytuj informacje oprojekcie). b. Wprowadź hasło w polu Project Password (Hasło do projektu), anastępnie kliknij OK. c. W oknie dialogowym Project (Projekt) zaznacz hasło, naciśnij przycisk [Delete] na klawiaturze, a następnie kliknij OK. UWAGA Hasło chroni projekt przed dostępem osób niepowołanych, ale w przypadku utraty hasła, uniemożliwia wyświetlenie projektu. Upewnij się, że hasło jest łatwe do zapamiętania dla Ciebie, a jednocześnie trudne do odgadnięcia dla innych. W przypadku utraty hasła, należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego. 3. Kliknij OK, aby powrócić do okna dialogowego Project Selection (Wybór projektu). Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface 13

15 1 Wprowadzenie 4. W oknie dialogowym Project Selection (Wybór projektu) wyświetlona zostanie nazwa projektu. Aby otworzyć projekt, należy upewnić się, że zaznaczono właściwy projekt na liście, a następnie kliknąć OK. Oprogramowanie utworzy nowy, pusty projekt, w którym można pracować. Uwaga Projekt oznacza wszystkie mapy, dokumenty oraz informacje księgowe dotyczące określonych działań w gospodarstwie. Jeśli zainstalowano oprogramowanie księgowe, każdy projekt będzie posiadać oddzielny zestaw ksiąg i powinien stanowić oddzielny wpis podlegający opodatkowaniu. Większość użytkowników korzysta z jednego projektu. Dane wkażdym projekcie przechowywane są oddzielnie od innych projektów, nie ma możliwości łączenia danych z kilku projektów. Wybór układu jednostek miar Po pierwszym uruchomieniu programu konieczne jest wybranie układu jednostek miar. Zaznacz odpowiednią opcję, a następnie kliknij OK. Opcje są następujące: US-English (Amerykański) Metryczny Show All Units (Pokaż wszystkie jednostki). Powoduje to wyświetlenie jednostek obu układów amerykańskiego i metrycznego; oprogramowanie stosuje układ wybrany jako pierwszy (amerykański lub metryczny) dla powierzchni oraz odległości, natomiast wszelkie wielkości wyrażające objętość wyrażane są w jednostkach obu układów. Opcja Pokaż wszystkie jednostki znajduje zastosowanie na przykład w Kanadzie, gdzie stosuje się układ amerykański do wyrażania odległości i powierzchni, natomiast układ metryczny jest układem preferowanym w odniesieniu do objętości i ilości. 14 Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface

16 Wprowadzenie 1 Zmiana informacji o użytkowniku Informacje kontaktowe drukowane na wielu raportach pochodzą z wprowadzonych do programu informacji o użytkowniku. Aby zmienić którąś z informacji: 1. Wybierz File / Preferences / User Info (Plik / Preferencje / Informacje oużytkowniku). 2. W oknie dialogowym User Information (Informacje o użytkowniku) wybieraj kolejno karty, aby wprowadzić dane, które mają pojawiać się na drukowanych raportach, a następnie kliknij OK. Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface 15

17 1 Wprowadzenie Zmiana daty roboczej / daty systemowej Jeśli chcesz wprowadzić dane lub wydrukować raporty dla określonej daty, możesz zmienić datę roboczą. 1. Kliknij datę w prawym górnym rogu ekranu. 2. Wpisz lub wybierz Working Date (Datę roboczą), której chcesz użyć do wprowadzenia danych lub wygenerowania raportu, a następnie kliknij OK. 3. Po wprowadzeniu danych / wydrukowaniu raportów, powtórz kroki od Krok 1 do Krok 2, aby przywrócić Working Date (Datę roboczą) i zsynchronizować ją z System Date (Datą systemową). Interfejs użytkownika W tej części opisano wybrane elementy oprogramowania. Menu, podmenu i menu kontekstowe Z menu można wybierać dostępne pozycje. W przypadku gdy przy danej pozycji znajduje się strzałka, oznacza to, że posiada ona podmenu. W instrukcji opisano to jako Wybierz File / Preferences / User Info (Plik / Preferencje / Informacje o użytkowniku). 16 Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface

18 Wprowadzenie 1 Najedź myszką na wybraną pozycję, a następnie kliknij prawym przyciskiem, aby wyświetlić menu kontekstowe. W instrukcji opisano to jako kliknij prawym przyciskiem myszy <User Info> (Informacje oużytkowniku), a następnie wybierz New Client (Nowy klient). Uwaga Większość (ale nie wszystkie) pozycji zawarte w menu i podmenu posiadają odpowiadające im ikony na pasku narzędzi (przyciski). Jeśli nie możesz znaleźć ikony służącej do wykonania żądanego polecenia, poszukaj tego polecenia w odpowiednim menu. Paski narzędzi Z listy rozwijanej można wybrać pasek narzędzi. Lista ta zawiera wszystkie paski narzędzi dostępne dla danego oprogramowania. Aby wyświetlić informacje o ikonach, najedź kursorem na wybraną ikonę. Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface 17

19 1 Wprowadzenie Kliknij dowolną ikonę na pasku narzędzi, aby otworzyć okno dialogowe wtym przykładzie kliknij ikonę Struktura, aby otworzyć okno dialogowe Structure Properties (Właściwości struktury), w którym można utworzyć nową strukturę. Okna dialogowe Okna dialogowe pojawiają się, gdy trzeba wykonać jakieś działanie. Okna dialogowe zawierają elementy, które można wykorzystywać do dodawania, edycji, usuwania, wyświetlania i drukowania informacji na przykład przyciski, opcje, pola do zaznaczania, listy i pola. Listy rozwijane: Listy rozwijane umożliwiają wybór pozycji. Aby wyświetlić pozycje dostępne na liście, kliknij strzałkę. Aby wybrać daną pozycję, należy na nią kliknąć. Jeśli z listy można wybrać więcej niż jedną pozycję, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Ctrl] na klawiaturze, aby wybrać więcej pozycji. <Add/Edit> (Dodaj/Edytuj): Jeśli taka pozycja pojawia się na liście, można wybrać ją w celu dodania nowej pozycji do listy lub edycji nazwy pozycji, która już istnieje na liście. <New> (Nowy): Jeśli taka pozycja pojawia się na liście, można wybrać ją, a następnie wprowadzić nową pozycję wsąsiednim polu. <All> (Wszystkie): Jeśli opcja ta pojawia się na liście, można przy jej pomocy wybrać wszystkie pozycje sąsiadującej z nią listy. 18 Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface

20 Wprowadzenie 1 Pola dialogowe: Możesz wprowadzić informacje bezpośrednio do pola dialogowego, klikając w tym polu. Dotyczy to również pól Notes (Uwagi) i Description (Opis), w których można wprowadzić opis lub przypomnienie. Uwaga Jeśli pole jest zaznaczone na szaro, oznacza to, że jest niedostępne. W takich polach nie można wprowadzać ani edytować informacji. Niektóre pola umożliwiają bezpośrednie wprowadzanie danych lub ich wybór z listy lub kalendarza. Przyciski opcji i pola do zaznaczania: Możesz kliknąć, aby wybrać jedną opcję z listy przycisków opcji. Możesz również zaznaczyć więcej niż jedno pole. Pola do zaznaczania z reguły służą do aktywacji jednej lub większej liczby opcji. Jeśli wybierzesz przycisk opcji, zostanie on oznakowany czarną kropką, jeśli zaznaczysz pole, pojawi się wnim znak zaznaczenia. Aby dezaktywować przycisk opcji lub pole, należy ponownie je kliknąć. Przyciski: Kliknięcie przycisku (ikony na pasku narzędzi lub przycisku polecenia) powoduje natychmiastowe wykonanie działania, takiego jak aktywacja opcji lub otwarcie okna dialogowego. Przykładowo kliknięcie OK zazwyczaj powoduje zamknięcie okna. Poniżej przedstawiono często używane przyciski: Przycisk Działanie OK Zapisuje informacje i zamyka okno. Cancel Zamyka okno bez zapisywania informacji. (Anuluj) Zapisz Zapisuje informacje i czyści okno dialogowe, tak aby można było wprowadzić nowe dane. Gotowe Jeśli nie wprowadzono informacji, okno zostanie zamknięte. Jeśli wprowadzono informacje, przed zamknięciem okna wyświetlony zostanie monit oich zapisanie. Tworzenie kopii zapasowych projektów Ze względów związanych z bezpieczeństwem zalecane jest regularne tworzenie kopii zapasowych projektów na nośniku innym niż dysk twardy komputera (pamięć USB, płyta CD, inny dysk twardy itp.) na wypadek awarii, utraty lub uszkodzenia danych. Kopia zapasowa umożliwia odzyskanie utraconych danych projektu. Kopia zapasowa projektu jest także jedynym sposobem na odzyskanie dokumentacji i map gospodarstwa. Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface 19

21 1 Wprowadzenie 1. Wybierz File / Backup Project (Plik / Utwórz kopię zapasową projektu). 2. Wprowadź nazwę kopii zapasowej w polu Backup To (Utwórz kopię zapasową w) lub zastąp istniejącą kopię zapasową, wybierając ją z rozwijanej listy. Domyślną lokalizacją kopii zapasowych projektów jest folder na dysku twardym komputera (c:\farmproj\backup). Aby zapisać kopię zapasową w innym folderze lub na dysku wymiennym: a. W oknie dialogowym Backup Project (Utwórz kopię zapasową projektu) kliknij przycisk Browse (Przeglądaj). b. W oknie dialogowym Save As (Zapisz jako) wykonaj jedną z poniższych czynności: Wybierz odpowiedni folder lub dysk wymienny z listy Save In (Zapisz w). Wybierz ikonę w lewej kolumnie okna dialogowego, a następnie przeglądaj zawartość folderu lub dysku, na którym chcesz zapisać kopię zapasową (na przykład aby zapisać kopie zapasową na dysku USB, wybierz ikonę Mój komputer, wybierz literę oznaczającą dysk wymienny, aby odpowiednia ścieżka pojawiła się w polu Save In (Zapisz w)). c. Wprowadź nazwę kopii zapasowej w polu File Name (Nazwa pliku) lub zastąp uprzednio utworzoną kopię zapasową, wybierając ją z listy rozwijanej. 3. Wykonaj jedną z następujących czynności: Kliknij Save (Zapisz), aby wrócić do okna dialogowego Backup Project (Utwórz kopię zapasową projektu). Kliknij Cancel (Anuluj), aby zamknąć okno dialogowe bez zapisywania kopii zapasowej. 20 Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface

22 Wprowadzenie 1 C 4. W części Options (Opcje) okna dialogowego Backup Project (Utwórz kopię zapasową projektu) z rozwijanej listy Compression (Kompresja) wybierz odpowiednią wartość, aby zmienić rozmiar pliku kopii zapasowej oraz czas trwania tworzenia kopii zapasowej. Dostępne opcje to: Maximum (Maksymalna) (najwolniej), Normal (Normalna) (ustawienie domyślne), Fast (Szybka), Super Fast (Bardzo szybka) lub None (Brak): Wybranie opcji Maximum (Maksymalna) spowoduje, że tworzenie kopii zapasowej będzie trwało dłużej, ale plik będzie miał mniejszy rozmiar. Wybranie opcji None (Brak) spowoduje, że tworzenie kopii zapasowej będzie trwało krócej, ale plik będzie miał bardzo duży rozmiar. 5. W przypadku zapisu kopii zapasowej w pamięci USB lub na dysku, przed zapisaniem kopii możesz wybrać opcję Wipe Disk (Oczyść dysk) z rozwijanej listy Disk Prep (Przygotowanie dysku), aby usunąć wszystkie pliki zapisane w pamięci USB lub na dysku. UWAGA Przed skorzystaniem z funkcji Wipe Disk (Oczyść dysk) należy upewnić się, że nie znajdują się na nim żadne potrzebne dane. 6. Można również wybrać pola do zaznaczania, tak aby uwzględnić tła i / lub dane archiwalne z nośnika przenośnego. Uwaga Tła uwzględniają obrazy z anteny i zdjęcia cyfrowe. Dane zurządzenia przenośnego to kopia oryginalnych danych z oprogramowania w wersji na urządzenia przenośne. 7. Kliknij OK. Wyświetlony zostanie ekran postępu. Kliknij Cancel (Anuluj), aby zamknąć okno dialogowe bez tworzenia kopii zapasowej. 8. Powtórz kroki od Krok 1 do Krok 7, aby zapisać kolejną kopię zapasową w innym folderze, na dysku wymiennym lub dyskietce. Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface 21

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Spis treści: Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat...1 1. Instalacja...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 2.1. Rejestracja programu...3 2.2. Uruchomienie programu...4

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WERSJA 2012.x.xx SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do Serwisu: (22)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo