INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Oprogramowanie Farm Works Surface

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Oprogramowanie Farm Works Surface"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions Oprogramowanie Farm Works Surface

2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions Oprogramowanie Farm Works Surface Wersja 2012 i późniejsze Stan zmian A Grudzień 2011 r.

3 Informacje kontaktowe iprawne Dane kontaktowe Farm Works zarządzanie informacją Dział firmy Trimble PO Box 250 Hamilton, IN USA USA Kanada Inne kraje Europa Australia Nowa Zelandia +61 (3) Informacje prawne Prawa autorskie i znaki towarowe , Trimble Navigation Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Trimble, Farm Works Software, AgGPS, EZ-Guide, FmX, Juno, Nomad oraz Yuma są znakami towarowymi firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. EZ-Pilot, Farm Works oraz WM-Drain są znakami towarowymi Trimble Navigation Limited. Microsoft, ActiveSync, Windows, Windows Vista oraz Windows Mobile są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Wszelkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność odnośnych właścicieli. Informacje o wersji Edycja Grudzień 2011 r. (wersja A) Farm Works Software Solution - Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface. Informacje dotyczące gwarancji Aby uzyskać informacje dotyczące gwarancji, należy zapoznać się ztreścią informacji prawnych będących częścią umowy licencyjnej lub skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem rozwiązań Farm Works. Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface 2

4 Spis treści Informacje kontaktowe i prawne Wprowadzenie Informacje pokrewne i wsparcie techniczne Instalacja oprogramowania Konfiguracja w systemie operacyjnym Windows Vista i Windows Rejestracja oprogramowania Uruchamianie oprogramowania po raz pierwszy Tworzenie i otwieranie projektu Wybór układu jednostek miar Zmiana informacji o użytkowniku Zmiana daty roboczej / daty systemowej Interfejs użytkownika Menu, podmenu i menu kontekstowe Paski narzędzi Tworzenie kopii zapasowych projektów Przywracanie danych z kopii zapasowych projektów Konfiguracja gospodarstw, pól i danych Konfiguracja gospodarstw, pól i danych Opcje konfiguracji Karty Client (Klient) / Farm (Gospodarstwo) / Field (Pole) lub Inputs (Wkłady) Konfigurowanie klienta Konfigurowanie gospodarstwa Konfigurowanie pola Konfigurowanie gospodarza Konfigurowanie budynku Konfigurowanie osoby Konfigurowanie maszyny Konfigurowanie zapasów Dodawanie nowego zapasu Dodawanie nowej mieszanki Konfigurowanie grupy zwierząt Konfigurowanie pracy uprawowej Edycja artykułu Zarządzanie gospodarstwami, polami i wkładami Wyświetlanie i edycja informacji Usuwanie gospodarstwa, pola lub wkładu Oznaczanie gospodarstw, pól i wkładów jako nieużywane Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface 3

5 Spis treści 3 Przechowywanie danych terenowych Karta Jobs (Zadania) Korzystanie z menu View (Widok) Tworzenie zaplanowanego zadania Kończenie realizacji zaplanowanych zadań Ręczne zapisywanie działań związanych z uprawą Ręczne zapisywanie działań związanych z siewem Ręczne zapisywanie działań związanych ze zbiorami Wprowadzanie paragonów ważenia Edytowanie informacji na temat gospodarza/zbiorów przy kończeniu zadania Wyszukiwanie istniejącego zadania Wyszukiwanie zadania na karcie Farm (Gospodarstwo) Wyszukiwania zadania na karcie Jobs (Zadania) Wyszukiwanie zadania na karcie Inputs (Wkłady) Edytowanie zadań Usuwanie zadań Eksportowanie zadań Eksport plików CSV i XML Importowanie plików FODM XML Łączenie zasobów przy synchronizacji lub importowaniu zadań Łączenie prac uprawowych Karta Weather (Pogoda) Dodawanie informacji o pogodzie Wyświetlanie i drukowanie raportu dotyczącego pogody Wystawianie faktur Raporty Drukowanie raportów dotyczących zadań Drukowanie raportów dotyczących pola oraz raportów dotyczących wykorzystania sprzętu i zapasów Mapowanie Paski narzędzi Pobieranie danych dotyczących dróg i arterii wodnych Kalibracja i obrazowanie georeferencyjne bez użycia danych GPS Rejestracja punktów GPS Kalibracja obrazu Ładowanie obrazu Rysowanie i importowanie granic Rysowanie map granic pola Automatyczne rysowanie pól na podstawie map plonów Importowanie granic pól Wyświetlanie map granic pola Wyświetlanie granic pola: Wyświetlanie zmian Eksportowanie map z granicami pól Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface

6 Spis treści Zbiorczy eksport plików kształtu Przypisywanie kolorów do pól według prac uprawowych Przypisywanie wzorów Edycja map pracy Konfigurowanie i wybór atrybutów warstw Tworzenie warstw prowadzenia / cech Tworzenie warstwy prowadzenia Tworzenie funkcji powierzchni Tworzenie funkcji linii Tworzenie funkcji punktu Praca z narzędziem bufora Praca z mapami plonów i zastosowanych dawek Importowanie danych zadania Analiza danych dotyczących plonów i zastosowanych dawek Ponowne przetwarzanie danych dotyczących plonów Trimble Łączenie zadań Dzielenie danych punktu Tworzenie uzgodnionych map plonów Tworzenie map odmian w formie wielokąta Dodawanie map odmian w formie wielokąta Ręczne rysowanie map odmian w formie wielokąta Raport o odmianach plonów Podział map zasiewów Edycja legend Wykorzystywanie zakresów utworzonych przez oprogramowanie Tworzenie własnych zakresów Edycja kolorów Tworzenie szablonu Filtr zbioru Funkcja Show Me (Pokaż) Markery Praca z siatkami i mapami konturowymi Dodawanie siatek lub konturów do mapy Uśrednianie wielokątów Animowanie warstw Suwak przezroczystości Mapy rodzaju gleby Pobieranie i importowanie map z rodzajami gleby Próbki gleby Tworzenie mapy siatki z próbkami gleby Modyfikowanie map siatki próbek gleby Eksportowanie map siatek próbek gleby Importowanie danych próbek gleby Kopiowanie warstwy do innego gospodarstwa lub pola Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface 5

7 Spis treści Tworzenie map zmiennego dawkowania nawozu Eksportowanie map zmiennego dawkowania nawozu Eksportowanie mapy zmiennego dawkowania nawozu na sterownik lub monitor innego producenta Drukowanie map Analiza map Podsumowanie pracy Plon normalizowany Generowanie formuł Moduł Surface Dane: Odczyt i zapis Przeglądanie danych Mapy topograficzne Wybór sposobu wyświetlania danych topograficznych Opcje wyświetlania Widok 3D Wyświetlanie punktów odniesienia Mapy melioracyjne Praca z warstwami melioracyjnymi Tworzenie linii melioracyjnej Narzędzie edycji węzłów Tworzenie linii przesunięcia Zmiana wyglądu linii melioracyjnych Dodawanie etykiet do linii melioracyjnych Usuwanie linii głównych, podrzędnych i bocznych Tworzenie projektu melioracyjnego Konfiguracja zapasów rur Wprowadzanie parametrów projektu melioracyjnego Opcje wprowadzania / wyświetlania danych Tworzenie projektu melioracyjnego Wyświetlanie profilu Wyświetlanie informacji na linii melioracyjnej Zapisywanie zmian na warstwie melioracyjnej Zmiana typów atrybutów na warstwie melioracyjnej Zmiana koloru lub legendy cech systemu melioracyjnego Pokaż Narzędzie do tworzenia wałów Drukowanie map Narzędzie Connected Farm Opis Korzystanie z narzędzia Connected Farm Praca z urządzeniami przenośnymi Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface

8 Spis treści Logowanie do konta Connected Farm Karta Connected Farm Ładowanie zasobów Wysyłanie zlecenia Przetwarzanie skrzynki odbiorczej Śledzenie zasobów przy użyciu narzędzia Connected Farm (Dispatch) Przypisywanie urządzeń do sprzętu Lokalizacje maszyny Wirtualne ogrodzenia Synchronizacja danych z oprogramowaniem na urządzenia przenośne Oznaczanie zaplanowanych zadań jako zlecenia w oprogramowaniu na urządzenia przenośne Synchronizacja z oprogramowaniem na urządzenia przenośne Synchronizacja danych GreenSeeker z oprogramowania na urządzenia przenośne Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface 7

9 Spis treści 8 Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface

10 ROZDZIAŁ 1 Wprowadzenie 1 W tym rozdziale: Informacje pokrewne i wsparcie techniczne Instalacja oprogramowania Uruchamianie oprogramowania po raz pierwszy Zmiana informacji o użytkowniku Zmiana daty roboczej / daty systemowej Interfejs użytkownika Tworzenie kopii zapasowych projektów Przywracanie danych z kopii zapasowych projektów Niniejszy rozdział stanowi wprowadzenie do obsługi oprogramowania Office. Opisano tu również często wykonywane działania. Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface 9

11 1 Wprowadzenie Informacje pokrewne i wsparcie techniczne Oprogramowanie Farm Works zapewnia dostęp do wsparcia technicznego na kilka sposobów: Można wysłać wiadomość do zespołu ds. wsparcia technicznego na adres zadając szczegółowe pytania lub skontaktować się z lokalnym dystrybutorem oprogramowania Farm Works. Jeśli posiadasz abonament Update Service Plan, możesz skontaktować się z zespołem ds. wsparcia technicznego pod jednym z poniższych numerów: USA Kanada Inne kraje Europa Australia +61 (3) Nowa Zelandia Abonament Update Service Plan zapewnia dostęp do bieżących aktualizacji wszystkich modułów oprogramowania oraz nielimitowanego wsparcia telefonicznego. Więcej informacji znaleźć można na stronie Internetowe grupy dyskusyjne, na których można zadawać pytania, atakże przeglądać pytania i odpowiedzi od wielu użytkowników. Przejdź do strony Najczęściej zadawane pytania, które są systematycznie aktualizowane. Przejdź do strony Tutoriale przedstawiające obsługę oprogramowania. Przejdź do strony Informacje o wersji zawierające opisy nowych funkcji produktu, informacje niedostępne w instrukcjach oraz wszelkie zmiany instrukcji. Przejdź do strony Więcej informacji znaleźć można na stronie 10 Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface

12 Wprowadzenie 1 Instalacja oprogramowania Aby zainstalować oprogramowanie: 1. Włóż płytę instalatora do napędu CD/DVD w komputerze stacjonarnym. Instalacja zostanie uruchomiona automatycznie. 2. Wybierz moduły oprogramowania lub instrukcje, które mają zostać zainstalowane / pobrane, a następnie wykonaj polecenia wyświetlane na ekranie. Niektóre moduły oprogramowania wymagają podania kodu produktu kody dostępne są na koncie użytkownika Farm Works Store lub są dostarczane wraz z oprogramowaniem. Konfiguracja w systemie operacyjnym Windows Vista i Windows 7 W przypadku korzystania z oprogramowania w środowisku Windows Vista lub Windows 7, jeśli pojawi się komunikat o błędzie (na przykład: DBI Create Table Error), przy próbie uruchomienia programu konieczne może okazać się ustawienie skrótu do programu w opcji Uruchom jako administrator. Więcej informacji dostępnych na stronie Rejestracja oprogramowania Aby móc w pełni korzystać z oprogramowania, należy je zarejestrować. Można dokonać tego automatycznie, korzystając z Internetu, wybierając odpowiednią opcję podczas pierwszego uruchomienia programu. Inną możliwością jest przeprowadzenie rejestracji telefonicznej poprzez kontakt z numerem podanym na początku niniejszej instrukcji lub z dystrybutorem oprogramowania Farm Works. Przy telefonicznej rejestracji należy mieć przed sobą otwarty komputer z zainstalowanym i uruchomionym oprogramowaniem. Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface 11

13 1 Wprowadzenie Uruchamianie oprogramowania po raz pierwszy Tworzenie i otwieranie projektu Przy każdym uruchomieniu programu pojawia się okno dialogowe Project Selection (Wybór projektu). W oknie tym: Kliknij... aby... nazwę projektu na liście, zaznaczyć projekt. opcję New Project (Nowy utworzyć nowy projekt. Patrz Dodawanie nowego projektu, strona 13. projekt), opcję Change Project Info zmienić nazwę projektu lub hasło. (Zmiana informacji o projekcie), opcję Restore Project (Przywróć projekt), opcję Copy Project (Kopiuj projekt), opcję Delete (Usuń), przywrócić kopię zapasową projektu zapisaną uprzednio na innym nośniku. skopiować projekt lub jego część. usunąć projekt. C UWAGA Zalecamy częste tworzenie kopii zapasowych projektów w celu ochrony najważniejszych informacji projektowych na wypadek awarii komputera lub wirusa. Oprogramowanie zapisuje kopię zapasową na dysku twardym komputera, kopię można również zapisać na innym nośniku, takim jak pamięć flash lub płyta CD. Patrz Tworzenie kopii zapasowych projektów, strona Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface

14 Wprowadzenie 1 Dodawanie nowego projektu Przy pierwszym uruchomieniu oprogramowania w oknie Project Selection (Wybór projektu) nie będą wyświetlane żadne projekty. Aby utworzyć nowy projekt: 1. W oknie Project Selection (Wybór projektu) kliknij New Project (Nowy projekt). C 2. W oknie dialogowym Add New Project (Dodaj nowy projekt) wprowadź nazwę nowego projektu w polu Project Name (Nazwa projektu). Możesz również wprowadzić hasło w polu Password (Hasło) jest to opcjonalne. Hasła rozróżniają małe i wielkie litery, mogą zawierać do ośmiu znaków (litery lub cyfry), znaki specjalne, takie lub ~ są niedozwolone. Jeśli hasło nie jest wymagane, należy pozostawić pole Password (Hasło) puste. Aby usunąć hasło: a. W oknie dialogowym Project Selection (Wybór projektu) wybierz projekt, a następnie kliknij Change Project Info (Edytuj informacje oprojekcie). b. Wprowadź hasło w polu Project Password (Hasło do projektu), anastępnie kliknij OK. c. W oknie dialogowym Project (Projekt) zaznacz hasło, naciśnij przycisk [Delete] na klawiaturze, a następnie kliknij OK. UWAGA Hasło chroni projekt przed dostępem osób niepowołanych, ale w przypadku utraty hasła, uniemożliwia wyświetlenie projektu. Upewnij się, że hasło jest łatwe do zapamiętania dla Ciebie, a jednocześnie trudne do odgadnięcia dla innych. W przypadku utraty hasła, należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego. 3. Kliknij OK, aby powrócić do okna dialogowego Project Selection (Wybór projektu). Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface 13

15 1 Wprowadzenie 4. W oknie dialogowym Project Selection (Wybór projektu) wyświetlona zostanie nazwa projektu. Aby otworzyć projekt, należy upewnić się, że zaznaczono właściwy projekt na liście, a następnie kliknąć OK. Oprogramowanie utworzy nowy, pusty projekt, w którym można pracować. Uwaga Projekt oznacza wszystkie mapy, dokumenty oraz informacje księgowe dotyczące określonych działań w gospodarstwie. Jeśli zainstalowano oprogramowanie księgowe, każdy projekt będzie posiadać oddzielny zestaw ksiąg i powinien stanowić oddzielny wpis podlegający opodatkowaniu. Większość użytkowników korzysta z jednego projektu. Dane wkażdym projekcie przechowywane są oddzielnie od innych projektów, nie ma możliwości łączenia danych z kilku projektów. Wybór układu jednostek miar Po pierwszym uruchomieniu programu konieczne jest wybranie układu jednostek miar. Zaznacz odpowiednią opcję, a następnie kliknij OK. Opcje są następujące: US-English (Amerykański) Metryczny Show All Units (Pokaż wszystkie jednostki). Powoduje to wyświetlenie jednostek obu układów amerykańskiego i metrycznego; oprogramowanie stosuje układ wybrany jako pierwszy (amerykański lub metryczny) dla powierzchni oraz odległości, natomiast wszelkie wielkości wyrażające objętość wyrażane są w jednostkach obu układów. Opcja Pokaż wszystkie jednostki znajduje zastosowanie na przykład w Kanadzie, gdzie stosuje się układ amerykański do wyrażania odległości i powierzchni, natomiast układ metryczny jest układem preferowanym w odniesieniu do objętości i ilości. 14 Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface

16 Wprowadzenie 1 Zmiana informacji o użytkowniku Informacje kontaktowe drukowane na wielu raportach pochodzą z wprowadzonych do programu informacji o użytkowniku. Aby zmienić którąś z informacji: 1. Wybierz File / Preferences / User Info (Plik / Preferencje / Informacje oużytkowniku). 2. W oknie dialogowym User Information (Informacje o użytkowniku) wybieraj kolejno karty, aby wprowadzić dane, które mają pojawiać się na drukowanych raportach, a następnie kliknij OK. Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface 15

17 1 Wprowadzenie Zmiana daty roboczej / daty systemowej Jeśli chcesz wprowadzić dane lub wydrukować raporty dla określonej daty, możesz zmienić datę roboczą. 1. Kliknij datę w prawym górnym rogu ekranu. 2. Wpisz lub wybierz Working Date (Datę roboczą), której chcesz użyć do wprowadzenia danych lub wygenerowania raportu, a następnie kliknij OK. 3. Po wprowadzeniu danych / wydrukowaniu raportów, powtórz kroki od Krok 1 do Krok 2, aby przywrócić Working Date (Datę roboczą) i zsynchronizować ją z System Date (Datą systemową). Interfejs użytkownika W tej części opisano wybrane elementy oprogramowania. Menu, podmenu i menu kontekstowe Z menu można wybierać dostępne pozycje. W przypadku gdy przy danej pozycji znajduje się strzałka, oznacza to, że posiada ona podmenu. W instrukcji opisano to jako Wybierz File / Preferences / User Info (Plik / Preferencje / Informacje o użytkowniku). 16 Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface

18 Wprowadzenie 1 Najedź myszką na wybraną pozycję, a następnie kliknij prawym przyciskiem, aby wyświetlić menu kontekstowe. W instrukcji opisano to jako kliknij prawym przyciskiem myszy <User Info> (Informacje oużytkowniku), a następnie wybierz New Client (Nowy klient). Uwaga Większość (ale nie wszystkie) pozycji zawarte w menu i podmenu posiadają odpowiadające im ikony na pasku narzędzi (przyciski). Jeśli nie możesz znaleźć ikony służącej do wykonania żądanego polecenia, poszukaj tego polecenia w odpowiednim menu. Paski narzędzi Z listy rozwijanej można wybrać pasek narzędzi. Lista ta zawiera wszystkie paski narzędzi dostępne dla danego oprogramowania. Aby wyświetlić informacje o ikonach, najedź kursorem na wybraną ikonę. Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface 17

19 1 Wprowadzenie Kliknij dowolną ikonę na pasku narzędzi, aby otworzyć okno dialogowe wtym przykładzie kliknij ikonę Struktura, aby otworzyć okno dialogowe Structure Properties (Właściwości struktury), w którym można utworzyć nową strukturę. Okna dialogowe Okna dialogowe pojawiają się, gdy trzeba wykonać jakieś działanie. Okna dialogowe zawierają elementy, które można wykorzystywać do dodawania, edycji, usuwania, wyświetlania i drukowania informacji na przykład przyciski, opcje, pola do zaznaczania, listy i pola. Listy rozwijane: Listy rozwijane umożliwiają wybór pozycji. Aby wyświetlić pozycje dostępne na liście, kliknij strzałkę. Aby wybrać daną pozycję, należy na nią kliknąć. Jeśli z listy można wybrać więcej niż jedną pozycję, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Ctrl] na klawiaturze, aby wybrać więcej pozycji. <Add/Edit> (Dodaj/Edytuj): Jeśli taka pozycja pojawia się na liście, można wybrać ją w celu dodania nowej pozycji do listy lub edycji nazwy pozycji, która już istnieje na liście. <New> (Nowy): Jeśli taka pozycja pojawia się na liście, można wybrać ją, a następnie wprowadzić nową pozycję wsąsiednim polu. <All> (Wszystkie): Jeśli opcja ta pojawia się na liście, można przy jej pomocy wybrać wszystkie pozycje sąsiadującej z nią listy. 18 Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface

20 Wprowadzenie 1 Pola dialogowe: Możesz wprowadzić informacje bezpośrednio do pola dialogowego, klikając w tym polu. Dotyczy to również pól Notes (Uwagi) i Description (Opis), w których można wprowadzić opis lub przypomnienie. Uwaga Jeśli pole jest zaznaczone na szaro, oznacza to, że jest niedostępne. W takich polach nie można wprowadzać ani edytować informacji. Niektóre pola umożliwiają bezpośrednie wprowadzanie danych lub ich wybór z listy lub kalendarza. Przyciski opcji i pola do zaznaczania: Możesz kliknąć, aby wybrać jedną opcję z listy przycisków opcji. Możesz również zaznaczyć więcej niż jedno pole. Pola do zaznaczania z reguły służą do aktywacji jednej lub większej liczby opcji. Jeśli wybierzesz przycisk opcji, zostanie on oznakowany czarną kropką, jeśli zaznaczysz pole, pojawi się wnim znak zaznaczenia. Aby dezaktywować przycisk opcji lub pole, należy ponownie je kliknąć. Przyciski: Kliknięcie przycisku (ikony na pasku narzędzi lub przycisku polecenia) powoduje natychmiastowe wykonanie działania, takiego jak aktywacja opcji lub otwarcie okna dialogowego. Przykładowo kliknięcie OK zazwyczaj powoduje zamknięcie okna. Poniżej przedstawiono często używane przyciski: Przycisk Działanie OK Zapisuje informacje i zamyka okno. Cancel Zamyka okno bez zapisywania informacji. (Anuluj) Zapisz Zapisuje informacje i czyści okno dialogowe, tak aby można było wprowadzić nowe dane. Gotowe Jeśli nie wprowadzono informacji, okno zostanie zamknięte. Jeśli wprowadzono informacje, przed zamknięciem okna wyświetlony zostanie monit oich zapisanie. Tworzenie kopii zapasowych projektów Ze względów związanych z bezpieczeństwem zalecane jest regularne tworzenie kopii zapasowych projektów na nośniku innym niż dysk twardy komputera (pamięć USB, płyta CD, inny dysk twardy itp.) na wypadek awarii, utraty lub uszkodzenia danych. Kopia zapasowa umożliwia odzyskanie utraconych danych projektu. Kopia zapasowa projektu jest także jedynym sposobem na odzyskanie dokumentacji i map gospodarstwa. Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface 19

21 1 Wprowadzenie 1. Wybierz File / Backup Project (Plik / Utwórz kopię zapasową projektu). 2. Wprowadź nazwę kopii zapasowej w polu Backup To (Utwórz kopię zapasową w) lub zastąp istniejącą kopię zapasową, wybierając ją z rozwijanej listy. Domyślną lokalizacją kopii zapasowych projektów jest folder na dysku twardym komputera (c:\farmproj\backup). Aby zapisać kopię zapasową w innym folderze lub na dysku wymiennym: a. W oknie dialogowym Backup Project (Utwórz kopię zapasową projektu) kliknij przycisk Browse (Przeglądaj). b. W oknie dialogowym Save As (Zapisz jako) wykonaj jedną z poniższych czynności: Wybierz odpowiedni folder lub dysk wymienny z listy Save In (Zapisz w). Wybierz ikonę w lewej kolumnie okna dialogowego, a następnie przeglądaj zawartość folderu lub dysku, na którym chcesz zapisać kopię zapasową (na przykład aby zapisać kopie zapasową na dysku USB, wybierz ikonę Mój komputer, wybierz literę oznaczającą dysk wymienny, aby odpowiednia ścieżka pojawiła się w polu Save In (Zapisz w)). c. Wprowadź nazwę kopii zapasowej w polu File Name (Nazwa pliku) lub zastąp uprzednio utworzoną kopię zapasową, wybierając ją z listy rozwijanej. 3. Wykonaj jedną z następujących czynności: Kliknij Save (Zapisz), aby wrócić do okna dialogowego Backup Project (Utwórz kopię zapasową projektu). Kliknij Cancel (Anuluj), aby zamknąć okno dialogowe bez zapisywania kopii zapasowej. 20 Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface

22 Wprowadzenie 1 C 4. W części Options (Opcje) okna dialogowego Backup Project (Utwórz kopię zapasową projektu) z rozwijanej listy Compression (Kompresja) wybierz odpowiednią wartość, aby zmienić rozmiar pliku kopii zapasowej oraz czas trwania tworzenia kopii zapasowej. Dostępne opcje to: Maximum (Maksymalna) (najwolniej), Normal (Normalna) (ustawienie domyślne), Fast (Szybka), Super Fast (Bardzo szybka) lub None (Brak): Wybranie opcji Maximum (Maksymalna) spowoduje, że tworzenie kopii zapasowej będzie trwało dłużej, ale plik będzie miał mniejszy rozmiar. Wybranie opcji None (Brak) spowoduje, że tworzenie kopii zapasowej będzie trwało krócej, ale plik będzie miał bardzo duży rozmiar. 5. W przypadku zapisu kopii zapasowej w pamięci USB lub na dysku, przed zapisaniem kopii możesz wybrać opcję Wipe Disk (Oczyść dysk) z rozwijanej listy Disk Prep (Przygotowanie dysku), aby usunąć wszystkie pliki zapisane w pamięci USB lub na dysku. UWAGA Przed skorzystaniem z funkcji Wipe Disk (Oczyść dysk) należy upewnić się, że nie znajdują się na nim żadne potrzebne dane. 6. Można również wybrać pola do zaznaczania, tak aby uwzględnić tła i / lub dane archiwalne z nośnika przenośnego. Uwaga Tła uwzględniają obrazy z anteny i zdjęcia cyfrowe. Dane zurządzenia przenośnego to kopia oryginalnych danych z oprogramowania w wersji na urządzenia przenośne. 7. Kliknij OK. Wyświetlony zostanie ekran postępu. Kliknij Cancel (Anuluj), aby zamknąć okno dialogowe bez tworzenia kopii zapasowej. 8. Powtórz kroki od Krok 1 do Krok 7, aby zapisać kolejną kopię zapasową w innym folderze, na dysku wymiennym lub dyskietce. Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface 21

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowania PLM Mapping

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowania PLM Mapping INSTRUKCJA OBSŁUGI Oprogramowania PLM Mapping INSTRUKCJA OBSŁUGI Oprogramowania PLM Mapping Wersja 2012 z późniejszymi zmianami A Grudzień 2011 r. Informacje prawne Prawa autorskie i znaki towarowe 2010

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Oprogramowanie do mapowania Farm Works

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Oprogramowanie do mapowania Farm Works INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions Oprogramowanie do mapowania Farm Works INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions Oprogramowanie do mapowania Farm Works Wersja 2012 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Oprogramowanie Farm Works View Software

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Oprogramowanie Farm Works View Software INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions Oprogramowanie Farm Works View Software Instrukcja obsługi Farm Works Software Solutions Oprogramowanie Farm Works View Wydanie 1.0 Wersja B Październik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie AFS View

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oprogramowanie AFS View INSTRUKCJA OBSŁUGI Oprogramowanie AFS View Instrukcja obsługi Oprogramowanie AFS View Wydanie 1.0 Wersja B Październik 2011 r. Informacje prawne Prawa autorskie i znaki towarowe 2011, Trimble Navigation

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści

Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści Najważniejsze informacje dla klienta na temat Portalu Serwisowego D-Link Spis treści Rozdział 1: Rejestracja i logowanie do Portalu Serwisowego... 2 Rozdział 2: Informacje ogólne... 4 Rozdział 3: Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Agrinavia MOBILE. Agrinavia MOBILE. Logowanie. Ogólnie

Agrinavia MOBILE. Agrinavia MOBILE. Logowanie. Ogólnie Agrinavia MOBILE Ogólnie Agrinavia Mobile jest mobilną wersją dla użytkowników Agrinavia Management. Agrinavia mobile daje dostęp do edycji, przeglądania i towrzenia zapisów na polach gospodarstwa. Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. S t r o n a 2

Spis treści. S t r o n a 2 S t r o n a 2 Spis treści... 1 I. Okno aplikacji... 3 1. Lokalizacja... 5 2. Zapis trasy... 5 II. Panel narzędzi... 6 1. Warstwy... 6 2. Wyszukiwanie... 8 3. Pomiary... 10 3.1. Długość... 10 3.2. Obszar...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Fawag Studio. Instrukcja obsługi

Fawag Studio. Instrukcja obsługi 2016-11-16 Fawag Studio. Instrukcja obsługi UTWORZYŁ JACEK RUSZECKI WERSJA DOKUMENTU F-001-008 FAWAG LUBLIN Aplikacja W skład aplikacji wchodzą 3 moduły: 1. Edytor bazy danych 2. Edytor etykiet 3. Moduł

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Instalowanie VHOPE i plików biblioteki VHOPE

Instalowanie VHOPE i plików biblioteki VHOPE Instalowanie VHOPE i plików biblioteki VHOPE Krok 1. Zainstaluj aplikację VHOPE Przed rozpoczęciem korzystania z materiałów prezentacyjnych znajdujących się na tym dysku USB należy zainstalować na komputerze

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

JLR EPC. Szybki start. Spis treści. Polish Version 2.0. Przewodnik krok po kroku Przewodnik po ekranach

JLR EPC. Szybki start. Spis treści. Polish Version 2.0. Przewodnik krok po kroku Przewodnik po ekranach JLR EPC Szybki start Spis treści Przewodnik krok po kroku...2-7 Przewodnik po ekranach....8-11 Polish Version 2.0 Szybki start aplikacji JLR EPC 1. Uruchamianie aplikacji Otwórz przeglądarkę internetową

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Archiwum DG 2016 PL-SOFT

Archiwum DG 2016 PL-SOFT 2 1 to kompleksowe narzędzie ochrony Twoich danych genealogicznych utworzonych w programie Drzewo genealogiczne. Aplikacja nie wymaga instalacji na komputerze i jest uruchamiana bezpośrednio z dysku USB.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Techniki zaznaczania plików i folderów

Techniki zaznaczania plików i folderów Techniki zaznaczania plików i folderów Aby wykonać określone operacje na plikach lub folderach (np. kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy itp.) należy je najpierw wybrać (zaznaczyć) nazwa i ikona pliku lub

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi programu Neofon

instrukcja obsługi programu Neofon instrukcja obsługi programu Neofon spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Główne okno aplikacji...3 3. Panel dolny...4 4. Klawiatura numeryczna...5 5. Regulacja głośności...6 6. Książka adresowa...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014 Aktualizacja musi odbyć się przy zamkniętych programach na wszystkich końcówkach. Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych oraz całego folderu, w którym znajduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Creative Photos. program do tworzenia kompozycji fotoksiążek instrukcja instalacji i obsługi

Creative Photos. program do tworzenia kompozycji fotoksiążek instrukcja instalacji i obsługi Laboratorium Fotograficzne Kodak Express FOTOS ul. Hoża 9, 16-300 Augustów tel. 087 643 24 66 www.fotos.augustow.pl fotos@fotos.augustow.pl Godz. otwarcia pn-pt 9.00 17.00 sob 9.00 13.00 Creative Photos

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. 3. Udostępnić folder nadrzędny do folderu z danymi (czyli folder Finanse Optivum) operatorom programu na końcówkach roboczych.

Problemy techniczne. 3. Udostępnić folder nadrzędny do folderu z danymi (czyli folder Finanse Optivum) operatorom programu na końcówkach roboczych. Problemy techniczne Jak udostępnić dane sieciowo w programach z pakietu Finanse Optivum praca w trybie współużytkowania Programy z pakietu Finanse Optivum mogą pracować na wspólnej bazie danych. Baza ta

Bardziej szczegółowo