Panel tylny i przedni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Panel tylny i przedni"

Transkrypt

1 Panel tylny i przedni Wyłącznik Wskaźnik SYS Wskaźnik HDD 1 Wskaźnik HDD 2 Wskaźnik USB Wskaźnik COPY Przycisk COPY/ SYNC Port USB Porty USB Port LAN Przycisk RESET Gniazdo zasilania 1

2 Wprowadzenie Urządzenie NSA320 służy do udostępniania plików oraz tworzenia zapasowych kopii danych w sieci domowej. Możesz również odtwarzać wideo, muzykę oraz zdjęcia przechowywane w urządzeniu NSA320 za pomocą komputera albo multimedialnego urządzenia klienckiego, takiego jak DMA Jak to działa? Powyżej przedstawiono urządzenie NSA320 w sieci domowej. Użytkownicy udostępniają dane i tworzą kopie zapasowe w urządzeniu NSA320. DMA odtwarza multimedialne pliki z urządzenia NSA320 na telewizorze. Dysk twardy USB zapewnia dodatkowe miejsce na dane, a pliki są kopiowane bezpośrednio z klucza pamięci USB do urządzenia NSA320 za pomocą przycisku COPY/SYNC. 2

3 Urządzenie NSA320 należy umieścić za zaporą sieciową albo urządzeniem IDP (Intrusion Detection and Prevention wykrywanie i zapobieganie włamaniom), aby ochronić je przed atakami z internetu. Szczegółowe informacje o konfigurowaniu wszystkich funkcji urządzenia NSA320 znajdziesz w instrukcji użytkownika na dołączonej płycie CD. W tej skróconej instrukcji obsługi wyjaśniono, jak: zainstalować dysk twardy, podłączyć urządzenie NSA320, uzyskać dostęp do urządzenia NSA320, zalogować się w urządzeniu NSA320. Zanim zaczniesz Potrzebne będą następujące elementy: urządzenie NSA320, dołączona płyta CD z narzędziem NAS Starter Utility i instrukcją użytkownika, kabel zasilający i zasilacz (zewnętrzny), dołączony kabel ethernetowy, jeden lub dwa dyski twarde SATA I (Serial Advanced Technology Attachment) albo SATA II (3,0 Gb/s) z 15-stykowymi złączami zasilania SATA, dołączone uchwyty (4) i śruby (8) do zamocowania dysków twardych, śrubokręt krzyżakowy do przykręcenia uchwytów do dysków, kabel USB (opcjonalny, potrzebny tylko wtedy, gdy chcesz zwiększyć pojemność przez podłączenie zgodnych dysków USB 2.0); zaleca się, aby zewnętrzne urządzenie USB używało własnego zasilacza, jeśli go ma, komputer z portem Ethernet, urządzenie sieciowe takie jak przełącznik, router albo koncentrator (opcjonalnie). Instalowanie dysku twardego Kiedy zainstalujesz dysk twardy w urządzeniu NSA320 i utworzysz wolumin, wszystkie dane znajdujące się na dysku zostaną usunięte. Jeśli chcesz zainstalować dwa dyski twarde i skonfigurować je jako wolumin RAID, powinieneś użyć dysków tej samej marki i o jednakowej pojemności, aby uzyskać optymalną wydajność. 3

4 Przed instalacją dysku (lub dysków) musisz wyłączyć urządzenie NSA320. Tworzenie woluminu powoduje sformatowanie dysków twardych. Wszystkie dane zostaną utracone. Zanim zainstalujesz dysk w urządzeniu NSA320, skopiuj wszystkie przechowywane na nim pliki w inne miejsce. 1. Upewnij się, że kabel zasilający i ethernetowy są odłączone od urządzenia NSA Umieść urządzenie NSA320 na płaskiej powierzchni spodem do góry. Wsuń płaski śrubokręt albo monetę w szczelinę w pobliżu panelu przedniego i zdejmij panel. 3. Umieść uchwyt (A) z boku dysku twardego. Zwężony koniec uchwytu powinien wskazywać tę stronę dysku, na której znajdują się złącza. Pogłębione (większe) otwory na śruby powinny znajdować się po zewnętrznej stronie uchwytu. Użyj dołączonych śrub, aby przykręcić uchwyt do dysku twardego. Zrób to samo po obu stronach dysku. 4

5 4. Wsuń jeden i drugi dysk do wnęki, aż poczujesz, że jest dobrze zamocowany wewnątrz urządzenia NSA Załóż panel przedni. Aby wyjąć dysk, użyj uchwytu, który znajduje się wewnątrz pokrywy. 5

6 Podłączanie urządzenia NSA Za pomocą dołączonego kabla ethernetowego podłącz port LAN znajdujący się z tyłu urządzenia NSA320 do komputera, przełącznika lub routera. 2. Podłącz zasilacz do gniazda POWER znajdującego się z tyłu urządzenia NSA320 oraz do gniazdka elektrycznego. Używaj WYŁĄCZNIE zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem. 3. Naciśnij przycisk zasilania umieszczony z przodu urządzenia NSA320, aby je włączyć. Przyjrzyj się wskaźnikom na panelu przednim. Jeśli nie zapali się żaden wskaźnik, sprawdź, czy kabel zasilający jest dobrze osadzony w gnieździe i czy źródło prądu jest włączone. Przycisk zasilający świeci ciągłym, niebieskim światłem Wskaźnik SYS zapala się na zielono po prawidłowym rozruchu urządzenia (zajmuje to około 50 sekund) Wskaźniki HDD zapalają się, jeśli urządzenie NSA320 wykryje dyski twarde zainstalowane we wnękach. Obok portu LAN na panelu tylnym znajduje się wskaźnik, który zapala się, kiedy port ethernetowy zostanie prawidłowo podłączony do sieci. Wskaźnik miga podczas wysyłania lub odbierania danych. Aby wyłączyć urządzenie NSA320, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aż usłyszysz dźwięk. Następnie zwolnij przycisk. 6

7 Uzyskiwanie dostępu do urządzenia NSA320 Aby uzyskać dostęp do urządzenia NSA320, użyj narzędzia NAS Starter Utility. Wykonaj opisane niżej czynności: 1. Włóż dołączoną płytę CD do stacji CD-ROM. Kliknij przycisk Setup na wyświetlonym ekranie. Następnie kliknij łącze NAS Starter Utility. Jeśli ekran nie pojawi się, użyj Eksploratora Windows (ikona Mój komputer), aby przejść do stacji CD-ROM. Kliknij dwukrotnie plik setup.exe. 2. Uruchomi się kreator instalacji. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi na ekranie. W celu zakończenia instalacji kliknij przycisk Finish. 3. W systemie Windows kliknij Start > Wszystkie programy > ZyXEL > NAS Starter Utility > ZyXEL NAS Starter Utility, aby uruchomić program NAS Starter Utility. Jeśli komputer jest wyposażony w więcej niż jedną kartę sieciową, pojawi się prośba o wybranie karty. 7

8 Inicjalizacja urządzenia NSA320 Zanim wykonasz opisane niżej czynności, upewnij się, że zainstalowałeś dysk twardy. 1. Program wykryje urządzenie NSA320 i wyświetli informacje o sieci. Kliknij przycisk urządzenia NSA Kliknij łącze Run Initalization Wizard. 8

9 3. Wprowadź domyślną nazwę użytkownika admin i hasło 1234, a następnie kliknij przycisk Next. W nazwie użytkownika i haśle rozróżniana jest wielkość znaków. Upewnij się, że nie masz włączonego klawisza Caps Lock. 4. Wybierz opcję Default Configuration (konfiguracja domyślna, zalecana) albo Manual Configuration (konfiguracja ręczna). Więcej informacji o konfiguracji ręcznej znajdziesz w instrukcji użytkownika. Następnie kliknij przycisk Next i postępuj według wskazówek wyświetlonych na ekranie, aby skonfigurować urządzenie NSA Możesz teraz wykonać następujące czynności: Kliknij łącze Import files or folders with zpilot, aby uruchomić narzędzie zpilot. Przeciągnij pliki na ikonę zpilot, aby przenieść je do urządzenia NSA320. Pliki multimedialne są automatycznie sortowane 9

10 do folderów Music, Photo i Video. Inne typy plików trafiają do folderu Public. W przypadku folderów plików zostaniesz poproszony o wybranie docelowego miejsca. Kliknij łącze Play Media Files from Home Screen, aby umożliwić odtwarzanie plików multimedialnych za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 6. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk Login. 10

11 Logowanie się w urządzeniu NSA320 W tym rozdziale pokazano, jak zalogować się w urządzeniu NSA320 z poziomu przeglądarki internetowej. Jeśli ekran logowania nie pojawi się, należy przeczytać rozdział poświęcony rozwiązywaniu problemów umieszczony na końcu niniejszej instrukcji. 1. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz nazwę serwera NSA320 (domyślnie NSA320 ). 2. Wprowadź domyślną nazwę użytkownika admin oraz hasło 1234 i kliknij przycisk Login. 3. Pojawi się ekran Home. Użyj menu, aby odtworzyć swoje pliki multimedialne. Użyj oprogramowania Memeo Autobackup zamieszczonego na płycie CD, aby automatycznie kopiować wybrane pliki z komputera do urządzenia NSA320 za każdym razem, kiedy zostaną zmodyfikowane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w instrukcji użytkownika. 11

12 Rozwiązywanie problemów Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do ekranu logowania NSA320, wypróbuj poniższe rozwiązania: Upewnij się, że urządzenie NSA320 jest włączone. Sprawdź połączenia kablowe urządzenia NSA320. Upewnij się, że wskaźnik LAN (umieszczony obok portu LAN) świeci lub miga. Upewnij się, że zainicjalizowałeś urządzenie NSA320 za pomocą programu NAS Starter Utility. Jeśli podjąłeś próbę bezpośredniego zalogowania się przez wpisanie nazwy serwera (domyślnie NSA320) w polu adresu przeglądarki, upewnij się, że zainstalowałeś program NAS Starter Utility i poprawnie wprowadziłeś nazwę. Jeśli to nie zadziała, spróbuj ponownie użyć programu NAS Starter Utility. Sprawdź, czy adres IP komputera należy do tej samej podsieci co adres IP urządzenia NSA320. Adres IP urządzenia NSA320 można sprawdzić za pomocą programu NAS Starter Utility. Informacje o ustawianiu i zmienianiu adresu IP komputera znajdziesz w dodatku do instrukcji użytkownika. Pomiń ten krok, jeśli wiesz, że między komputerem a urządzeniem NSA320 znajduje się router (na przykład łączą się one przez internet). Sprawdź łączność sieciową między urządzeniem NSA320 a komputerem za pomocą programu ping. Upewnij się, że karta sieciowa w komputerze jest zainstalowana i działa prawidłowo. W komputerze (z systemem Windows) kliknij Start, (Wszystkie) Programy, Akcesoria, Wiersz polecenia. W oknie Wiersz polecenia wpisz ping oraz adres IP urządzenia NSA320, a następnie naciśnij klawisz [ENTER]. Jeśli nie znasz adresu IP urządzenia NSA320, ustal go za pomocą programu NAS Starter Utility. Użyj przeglądarki Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 2.00 (lub nowszych wersji tych programów) z włączoną obsługą języka JavaScript. 12

NSA310. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA310. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.21 Wydanie 1, 6/2011 Zawartość Panele urządzenia... 1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

DMA-1000W Adapter mediów cyfrowych z bezprzewodową łącznością 802.11g

DMA-1000W Adapter mediów cyfrowych z bezprzewodową łącznością 802.11g DMA-1000W Adapter mediów cyfrowych z bezprzewodową łącznością 802.11g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Sierpień 2007 Wydanie 1 Adapter DMA-1000W umożliwia odtwarzanie plików audio, wideo i zdjęć

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ Firmware v3.40 Wydanie 2, sierpień 2010 Domyślne dane do logowania: Adres IP: http://10.0.0.138 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Copyright

Bardziej szczegółowo

P-791R v2 Router G.SHDSL.bis

P-791R v2 Router G.SHDSL.bis P-791R v2 Router G.SHDSL.bis Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Kwiecień 2007 Wydanie 1 DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP http://192.168.1.1 Hasło administratora 1234 Hasło użytkownika user Copyright 2007.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

WD ShareSpace. Sieciowy system pamięci masowej Podręcznik użytkownika

WD ShareSpace. Sieciowy system pamięci masowej Podręcznik użytkownika WD ShareSpace Sieciowy system pamięci masowej Podręcznik użytkownika Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na urządzeniu. 2.

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004 Prestige 334 Szerokopasmowy router z zaporą sieciową Szybki start Wersja 3.60 May 2004 1. Prestige wprowadzenie Prestige to szerokopasmowy router z wbudowanym czteroportowym przełącznikiem 10/100 Mb/s,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji bezprzewodowego routera N300 WNR2000v3

Podręcznik instalacji bezprzewodowego routera N300 WNR2000v3 Podręcznik instalacji bezprzewodowego routera N300 WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Sierpień 2010 208-10671-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Sprawdź zawartość pakietu PL - 101. Śruby, otwory obudowy, klucze pokrywy i nóżki

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Sprawdź zawartość pakietu PL - 101. Śruby, otwory obudowy, klucze pokrywy i nóżki 510000221G Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego rejestratora wideo, natychmiast odłącz zasilanie. Nie należy umieszczać

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozwiązywania problemów

Instrukcja rozwiązywania problemów Instrukcja rozwiązywania problemów Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. WPROWADZENIE 3 2. RESTART URZĄDZEŃ SIECIOWYCH 3 3. SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ROUTERA 4 4. RESET ROUTERA DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH 6 5.

Bardziej szczegółowo

My Book World Edition Podręcznik użytkownika. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book World Edition Podręcznik użytkownika. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Podręcznik użytkownika Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku FreeAgent GoFlex Home 2010 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Router WiFi Nighthawk X4 AC2350 Smart Model R7500. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji

Instalacja. Router WiFi Nighthawk X4 AC2350 Smart Model R7500. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000

Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000 Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA czerwiec 2009 208-10509-01 v1.0 2009 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika

Synology DiskStation Podręcznik użytkownika ID dokumentu 110302DSMUGPLK Dotyczy modeli DS111 DS110+ DS110j DS211+ DS211 1 DS211j DS710+ DS411+II DS411j DS411slim DS410 DS1511+ RS411 RS810+ RS810RP+ RS2211+ RS2211RP+ Spis treści Rozdział 1: Przegląd

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Livebox. przewodnik użytkownika

Livebox. przewodnik użytkownika Livebox przewodnik użytkownika Zasady bezpieczeństwa i użytkowania Modem Livebox powinien być użytkowany zgodnie z poniższymi zasadami: Środowisko Modem musi być zainstalowany i używany wewnątrz budynku.

Bardziej szczegółowo

Dell Optiplex 760 Instrukcja konfiguracji i informacje o systemie

Dell Optiplex 760 Instrukcja konfiguracji i informacje o systemie Dell Optiplex 760 Instrukcja konfiguracji i informacje o systemie Niniejszy przewodnik obejmuje przegląd funkcji, dane techniczne, instrukcje konfiguracji podstawowej oraz informacje o oprogramowaniu i

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi Router bezprzewodowy G Instrukcja obsługi PM01110pd F5D7234-4 Spis treści Spis treści części 1 Wprowadzenie 1 Zalety sieci domowej 1 Zalety sieci bezprzewodowej 1 Optymalne umieszczenie routera pod względem

Bardziej szczegółowo

ZyWALL 70. Urządzenie zabezpieczające połączenie internetowe. Szybki start Wersja 3.62 Luty 2004

ZyWALL 70. Urządzenie zabezpieczające połączenie internetowe. Szybki start Wersja 3.62 Luty 2004 ZyWALL 70 Urządzenie zabezpieczające połączenie internetowe Szybki start Wersja 3.62 Luty 2004 ZyWALL wprowadzenie ZyWALL 70 to brama zapewniająca monitorowanie danych przepływających między Internetem

Bardziej szczegółowo

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski External Hard Drive NAS Podręcznik użytkownika Język polski 1 Spis treści Wprowadzenie 6 Elementy sterujące, złącza i wskaźniki 6 Panel przedni 6 Panel tylny 7 O twardym dysku 8 Ustawienie dysku NAS na

Bardziej szczegółowo