Wodnik z usługami wer. 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wodnik z usługami wer. 1.0"

Transkrypt

1 ZP SERWIS Bydgoszcz ul. Kościuszki 27 tel. (52) fax. (52) Program Wodnik z usługami wer. 1.0 (dla Windows Mobile 6.1) Sierpień 2012 r.

2 I. Wstęp Uwagi ogólne o programie Pojęcia stosowane w instrukcji Klawiatura komputera PSION Pro II. Przed pierwszym uruchomieniem programu Pierwsza instalacja programu Wymagane ustawienia systemu... 5 III. Uruchamianie programu Pierwsze uruchomienie Kolejne uruchomienie IV. Poszczególne okna programu Główne okno Odczyty a. Wybór odbiorcy z trasy b. Odczyt c. Ryczałt d. Okno Wybór e. Okno Wybór formy płatności f. Drukowanie faktury Długi Naliczenia Wiadomość Faktury a. Lista naliczonych faktur b. Zmiana formy płatności c. Anulowanie d. Lista spłaconych zadłużeń Raporty a. Sprawozdawczość b. Sprawozdawczość c. Wpłaty gotówki d. Rozliczenie inkasenta e. Zestawienie zbiorcze Parametry a. Pobieranie danych tras b. Oddawanie danych do PC c. Parametry faktur d. Ustawienia do wydruków e. Informacje ogólne f. Zajętość pamięci g. Funkcje dodatkowe Program WODNIK wer 1.0 2

3 9. Trasy Wyjście z programu V. Kody usterek stosowane przy odczycie bieżącym Kody usterek używane przez Inkasentów a. Znaczenie kodów usterek b. Dalsze postępowanie w przypadku usterki Kody nieużywane przez Inkasentów Program WODNIK wer 1.0 3

4 I. Wstęp 1. Uwagi ogólne o programie Program służy do rozliczania sprzedaży wody i odbioru ścieków oraz świadczonych usług na komputerze Psion Teklogix Workabout PRO. Do prawidłowego działania programu konieczny jest zainstalowany na komputerze Workabout PRO system operacyjny Windows Mobile 6.1. Komputer musi być wyposażony w kartę SD SanDisk Extreme III - do przechowywania bazy danych. 2. Pojęcia stosowane w instrukcji kliknięcie naciśnięcie przy użyciu rysika wybranego miejsca na ekranie; przycisk miejsce na ekranie, tekst najczęściej otoczony prostokątem (wtedy w tekście oznaczony również prostokątem, np. ok); klawisz przycisk klawiatury urządzenia, (w tekście oznaczony nawiasami kątowymi np. Enter ); komputer PSION komputer Workabout PRO firmy Psion Teklogix 3. Klawiatura komputera PSION Pro 3 strzałki klawisz funkcyjny - pomarańczowy klawisz funkcyjny - niebieski klawisz Tab klawisz Enter klawisz Esc klawisz Backspace Włączenie/wyłączenie komputera klawisz Space (spacja) Aby włączyć komputer PSION należy wcisnąć klawisz Włącz/wyłącz przez około 1 sek. Aby go wyłączyć należy wcisnąć klawisz Włącz/wyłącz przez około 1 sek Program WODNIK wer 1.0 4

5 II. Przed pierwszym uruchomieniem programu Poniżej opisane czynności należy wykonać, jeśli program Wodnik ma być uruchomiony po raz pierwszy na danym urządzeniu lub, jeśli wykonano tzw. twardy reset urządzenia (powoduje to powrót do ustawień fabrycznych). 1. Pierwsza instalacja programu Do pierwszej instalacji programu Wodnik na komputerze PSION służy funkcja programu Pośredni Kopiowanie instalacji Wodnika na PDA. Funkcja ta powoduje skopiowanie wszystkich potrzebnych plików instalacyjnych do folderu My documents na komputerze PSION. Po zakończeniu kopiowania należy postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na monitorze komputera PC i komputera PSION. 2. Wymagane ustawienia systemu Dla poprawnego działanie programu należy zmienić następujące ustawienia systemu: ustawienia dotyczące działania niektórych klawiszy urządzenia W tym celu należy z menu Settings (Ustawienia) wybrać z zakładki System opcję About Device (O urządzeniu) Program WODNIK wer 1.0 5

6 Tu w zakładce Experience (Ustawienia) należy odznaczyć następujące opcje: Show keyboard indicator icon (Wskaźnik stanu klawiatury) Enter emulates d-pad action key (Enter emuluje klawisz akcji D-pada) Enter emulates d-pad action key Enable Phone keys (Talk and End) in place of the Tab and Esc keys (Klawisze telefonu (Rozmowa i Zakończ) zamiast Tab i Esc), Enable Customer Feedback and SQM (reset required) jak na poniższym rysunku: Zmiany zatwierdzić klikając na ok w górnym prawym rogu ekranu. Program WODNIK wer 1.0 6

7 ustawienia dotyczące uzupełniania wyrazów W tym celu w menu Settings (Ustawienia) wybrać zakładkę Personal (Osobiste) i wybrać opcję Input (Wprowadzanie tekstu): Tutaj w zakładce Word Completion (Uzupełnianie wyrazów) trzeba odznaczyć opcje: Suggest words when entering text (Sugeruj wyrazy przy wprowadzaniu tekstu) Enable Auto Correct (Włącz autokorektę ), jak na poniższym rysunku: Wybrać zakładkę Options i tu odznaczyć parametr dot. kapitalików Program WODNIK wer 1.0 7

8 Zmianę należy zatwierdzić klikając na przycisk ok w górnym prawym rogu ekranu. zmiana strony kodowej Program wymaga angielskiej strony kodowej, stąd jeżeli na urządzeniu zainstalowany jest polski system operacyjny, należy włączyć angielską stronę kodową. W tym celu w menu Start należy wybrać Ustawienia, następnie należy wybrać zakładkę System i opcję Ustawienia regionalne. W ustawieniach regionalnych należy wybrać angielską stronę kodową tzn. English (United Kingdom), jak na przykładzie poniżej: Program WODNIK wer 1.0 8

9 zaakceptować OK ustawienie daty i godziny, W tym celu z menu Start wybrać Settings (Ustawienia), następnie wybrać zakładkę System i wyszukać ikonę Clock & Alarms (Zegar i alarmy) po uruchomieniu ikony Clock & Alarms (Zegar i alarmy) pojawi się ekran: Program WODNIK wer 1.0 9

10 Wybrać w dolnej części ekranu zakładkę Time (Godzina), a tu w części ekranu Time Zone (Strefa czasowa) i kliknąć patyczkiem w przy opisie GMT-8 Pacyfic US, wówczas ukaże się lista możliwych do wybrania ustawień, jak poniżej: z tej listy należy wybrać GMT+1 Warsaw i kliknąć rysikiem w tą nazwę, okno przyjmie wygląd: Program WODNIK wer

11 następnie przejść do części ekranu Date (Data) w której należy ustawić aktualna datę, kliknąć rysikiem w przy dacie, ukaże się ekran jak powyżej, i wówczas należy wybrać właściwy miesiąc, rok, dzień. Następnie w linii Time zmienić czas (godzinę, minuty). Zmiany zaakceptować poprzez kliknięcie w w górnym rogu ekranu ok. pojawi się ekran z pytaniem Save changes to Clock settings? (Czy zapisać zmiany w ustawieniach zegara?) potwierdzić Yes (Tak). Program WODNIK wer

12 Konfiguracja drukarki z bluetooth em Aby możliwe było drukowanie z wykorzystaniem łącza bezprzewodowego należy skonfigurować bluetooth oraz drukarkę z wbudowanym modułem bluetooth. W tym celu w menu Start należy wybrać Settings (Ustawienia), następnie należy wybrać zakładkę Connections (Połączenia) i wyszukać ikonę Bluetooth i uruchomić ją, Wybrać u dołu ekranu zakładkę Device (Urządzenie), pojawi się ekran jak poniżej: należy włączyć drukarkę, która będzie współpracowała z danym PSIONem, i rysikiem kliknąć w klawisz Scan, nastąpi wyszukiwanie drukarki - po czym pojawi się lista znajdujących się w pobliżu urządzeń posiadających bluetooth - drukarka oznaczona będzie symbolem PRN..., jak na przykładzie poniżej (na liście mogą pojawić się znajdujące się w pobliżu telefony komórkowe z bluetooth em). Istnieje możliwość zawężenia tej listy urządzeń do samych drukarek. W tym celu należy w polu obok klawisza Scan zmienić parametr z All na Peripheral Program WODNIK wer

13 należy kliknąć na klawisz Scan nastąpi wyszukiwanie drukarki i pojawi się ekran, np.: należy kliknąć na nazwę tej drukarki np. jak powyżej PRN3872, pojawi się ekran: Program WODNIK wer

14 w którym należy kliknąć na opcje Pair (Sparuj), następnie pojawi się ekran: w linii Passcode (Hasło) w przypadku drukarki typu (drukarka musi być wówczas włączona): a) LINEA12B lub MEFA 2010K należy wpisać cyfry znajdujące się przy oznaczeniu wyszukanej drukarki, wg przykładu byłyby to cyfry 3872 (zamiast cyfr będą pojawiać się ) i wcisnąć Next (Dalej), b) APEX lub EXTECH należy wpisać cyfrę 0 i wcisnąć Next (Dalej nastąpi nawiązanie łączności z drukarką i pojawi się ekran: Program WODNIK wer

15 należy zaznaczyć pole przy Serial Port (Port szeregowy) i wcisnąć u dołu ekranu Done (Zakończ). Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie COM Port (Porty COM), w tym celu należy linii Port wybrać właściwy COM, należy rozwinąć listę portów COM wciskając z prawej strony napisu COM0 znak, rozwinie się lista portów COM, jak poniżej, należy wówczas kliknąć w napis COM8, Program WODNIK wer

16 wcisnąć klawisz Next (Dalej), a na kolejnym ekranie wcisnąć Done (Zakończ). Ważne!!! Dla poprawnej komunikacji komputera z drukarką należy ustawić parametry w zakładce Mode jak poniżej: parametr Discoverable (niewidoczny dla innych urządzeń) musi być niezaznaczony. Program WODNIK wer

17 Usuwanie komunikacji z drukarką: Z menu Start wybrać zakładkę Settings (Ustawienia) i uruchomić ikonę Bluetooth U dołu ekranu wybrać zakładkę Paired pojawi się ekran z informacją o kodzie drukarki oraz COMie jej przypisanym, np. jak ponizej: PRN3834:Serial::<COM8>, należy dotknąć rysikiem ten napis, pojawi się menu kontekstowe, z którego należy wybrać Remove, dodatkowo jeszcze będzie pytanie np.: Remove PRN3834: Serial:<COM8>? Należy wybrać odpowiedź OK.. Następnie u dołu ekranu wybrać zakładkę Device, pojawi się ekran z kodem zainstalowanej drukarki np. jak w przykładzie PRN3834, należy podświetlić ten kod i dotknąć rysikiem ten napis z kodem drukarki, pojawi się lista podręcznego menu, w którym należy kliknąć w opcję Delete (Usuń) Program WODNIK wer

18 pojawi się jeszcze pytanie np. Remove device PRN3834? (Czy chcesz usunąć PRN3834?), na które należy udzielić odpowiedzi OK (Tak). Uwaga! Aby zainstalować ponownie drukarkę należy wykonać wszystkie operacje opisane wcześniej jako konfiguracja drukarki z bluetootem. Ważne! W przypadku, gdy przy ponownej próbie instalowania drukarki, na liście portów COM nie pojawi się COM8 należy wykonać miękki reset komputera (jednocześnie wcisnąć klawisze niebieski Fn oraz ENTER i przytrzymać je do momentu pojawienia się na ekranie białych napisów na czarnym ekranie). Po podniesieniu się systemu operacyjnego Windows wykonać operacje opisane wcześniej jako konfiguracja drukarki z bluetootem. Kontrola stan zasilania Aby sprawdzić stan naładowania baterii PSIONa należy z menu Start wybrać Settings (Ustawienia) i wybrać zakładkę System, uruchomić ikonę Power (Zasilanie), u dołu ekranu należy wybrać zakładkę Battery pojawi się okno z informacją graficzną o stanie zasilania komputera, Program WODNIK wer

19 natomiast po wybraniu zakładki Battery details (Szczegóły baterii) będą podane dane szczegółowe akumulatora tzn. pojemność, temperatura, % naładowania (przykład okna z prawej strony). Natomiast po wybraniu zakładki Built-in-Devices (Urządzenia wbudowane) można sprawdzić, czy łączność poprzez Bluetooth jest aktywna, świadczy o tym zaznaczona opcja Enable Bluetooth (Włącz bluetooth). Uwaga! W przypadku, gdy podczas kojarzenia połączenia bluetooth pomiędzy drukarką a komputerem PSION, wystąpi komunikat: Program WODNIK wer

20 należy sprawdzić, czy opcja Enable Bluetooth (Włącz bluetooth) jest oznaczona (opis okienka powyżej). W przypadku, kiedy w tej opcji brakuje zaznaczenia należy je aktywować (zaznaczyć). Dodatkowo należy sprawdzić, czy bluethooth jest włączony, tzn. z menu Start wybrać Settings (Ustawienia) i wybrać zakładkę Connections, uruchomić ikonę Wireles Manager (Zasilanie sieci bezprzewodowych) jeżeli przy Bluethooth jest status Enabled tzn. że jest on włączony. W przypadku, gdy będzie tam status Disable lub Off oznacza to, że bluethooth jest wyłączony. Aby go włączyć należy kliknąć w znajdujący się na ekranie klawisz Enabled. Po zmianie statusu okno zamknąć wciskając u góry ekranu klawisz OK. Konfiguracja przycisków o kolorze orange (pomarańczowym) Aby zmienić ustawienia dla przycisków o kolorze pomarańczowym należy z menu Start wybrać Settings (Ustawienia) i wybrać zakładkę Personal, uruchomić ikonę Buttons Program WODNIK wer

21 zmienić w linii Orange ustawienie na OneShot po zmianie ustawień zatwierdzić klawiszem ok (w prawym górnym rogu). Konfiguracja podświetlenia ekranu W celu ustawienia właściwego czasu na podświetlenie ekranu podczas pracy, należy z menu systemowego Start wybrać Settings (Ustawienia), a następnie na zakładce System wybrać ikonkę Backlight: po jej uruchomieniu pojawi się ekran: Program WODNIK wer

22 Wybrać zakładkę External Power (zewnętrzne zasilanie), - należy pozostawić zahaczony parametr Turn on backlight when a button is preser or the screen is tapped (włącz podświetlenie, gdy zostanie użyty klawisz lub zostanie dotknięty ekran). Wówczas ekran nie będzie przyciemniał się podczas pracy, gdy komputer stoi na stacji dokującej z podłączonym zasilaczem sieciowym, np. podczas wykonywania transmisji. - parametr Turn off backlight if device is not used for należy zostawić niezaznaczony Wybrać zakładkę Battery Power (bateryjne zasilanie) należy ustawić parametry, jak na poniższym ekranie: - parametr Turn off backlight if device is not used for (wyłącz podświetlenie, gdy nie będzie używany żaden klawisz ani dotykany ekran przez 2 minuty) - parametr Turn on backlight when a btton is presed or the screen is tapped (włącz podświetlenie, gdy będzie użyty klawisz lub dotknięty ekran) Program WODNIK wer

23 Pulpit systemu Windows Mobile Aby skonfigurować pulpit systemu Windows Mobile (tzw. Today Screen) należy z menu systemowego Start wybrać Settings (Ustawienia) a następnie na zakładce Personal wybrać ikonkę Today: Zostanie wyświetlone okno konfiguracji pulpitu. Na zakładce Appearance można określić tzw. motyw systemu Windows Mobile, czyli kolor pasków narzędzi, pulpitu i ikonek. Na zakładce Items można określić elementy, które będą dostępne na pulpicie. Należy zaznaczyć tylko niezbędne elementy. Zaleca się pozostawienie tylko następujących elementów pulpitu: Date (aktualny czas i data), Owner Info (informacje o użytkowniku komputera), Wireless (status bluetooth a) Device Lock (blokada dotykowego ekranu komputera PDA). Prawidłowa konfiguracja pulpitu wygląda następująco: Program WODNIK wer

24 III. Uruchamianie programu 1. Pierwsze uruchomienie Jeśli program jest uruchamiany po raz pierwszy na danym komputerze PSION, to pojawiają się komunikaty o braku bazy danych i konfiguracji: Należy klikając na ok lub wcisnąć klawisz Enter, po czym program uruchomi się w menu Parametry (patrz podrozdział IV.8), tzn. pojawi się okienko: Przycisk Pobierz nowe dane służy do zaimportowania do programu danych, które zostały już przesłane z komputera PC do komputera PSION. Dane pomiędzy komputerami należy przesłać korzystając z programu Pośredni. 7 Program WODNIK wer

25 Po zakończeniu importu danych należy zamknąć okno z komunikatem poprzez wciśnięcie Enter lub kliknięcie ok. Następnie pojawi się strona Parametry faktur: (patrz IV.8.c) Po wyjściu z menu Parametry program przejdzie do okna głównego (patrz IV.1), ale większość opcji nie będzie dostępna (wyszarzone menu). Aby móc z nich skorzystać należy najpierw wybrać trasę. W tym celu należy wcisnąć przycisk Trasy i wybrać odpowiednią trasę z listy tras (patrz IV.9). Uwaga! U dołu ekranu widoczna jest ikona Bluetooth a. Po włączeniu komputera ikona ta mruga, co oznacza, że system operacyjny przygotowuje się do pracy i sprawdza stan pracy bluetooth a. Po kilku sekundach ikona ta przestaje mrugać (staje się nieruchoma), co oznacza, że został włączony bluetooth. Jeżeli ikona ta będzie stale migała, proszę przejść do menu Parametry, a tu do zakładki ustawienia do wydruków i sprawdzić stan bluetooth i w przypadku, gdy jest wyłączony należy go włączyć (patrz rozdz. IV.8.d). Program WODNIK wer

26 Po wybraniu menu Trasy pojawi się ekran z listą nagranych na komputerze tras Program WODNIK wer

27 2. Kolejne uruchomienie Po zainstalowaniu ikona programu znajduje się w menu Programy(Programs) dostępnym z menu Start. Przy kolejnym uruchomieniu programu na początku pojawia się okno wyboru trasy. Należy wybrać odpowiednią trasę z listy i zatwierdzić wybór wciskając klawisz Enter lub klikając na przycisk OK-Enter na dole ekranu. Wyjście z programu możliwe jest po naciśnięciu klawisza Esc lub kliknięciu na przycisk Esc - Wyjście na dole ekranu. Po wyborze trasy przez <Enter> pojawia się główne okno programu (patrz IV.1). Program WODNIK wer

28 IV. Poszczególne okna programu 1. Główne okno Główne okno programu zawiera informacje na temat wybranej aktualnie trasy, bieżącej daty i godziny oraz stanu bluetooth a oraz stanu naładowania baterii zasilającej (głównej) PSIONa. Z głównego okna można przejść do poszczególnych funkcji programu. Funkcje programu można wybrać trzema sposobami: kliknięcie (dotyk rysika), przesunięcie pomiędzy funkcjami klawiszami strzałek i akceptacją klawiszem Enter, wciśnięcie pierwszej litery tytułu funkcji, np. aby przejść do opcji Odczyty wystarczy wcisnąć klawisz O (nie dotyczy to funkcji Koniec). Uwaga! U dołu ekranu widoczna jest ikona Bluetooth a. Po włączeniu komputera ikona ta mruga, co oznacza, że system operacyjny przygotowuje się do pracy i sprawdza stan pracy bluetooth a. Po kilku sekundach ikona ta przestaje mrugać (staje się nieruchoma), co oznacza, że został włączony bluetooth. Jeżeli ikona ta będzie stale migała, proszę przejść do menu Parametry, a tu do zakładki ustawienia do wydruków i sprawdzić stan bluetooth i w przypadku, gdy jest wyłączony należy go włączyć (patrz rozdz. 8.d). W przypadku, kiedy dodatkowa bateria zapasowa (backup) będzie miała już małą pojemność i nie będzie doładowywana, pojawi się napis w kolorze czerwonym Zapasowa słaba! należy wysłać urządzenie do serwisu w celu jej wymiany. Program WODNIK wer

29 2. Odczyty Opcja ta umożliwia wprowadzenie bieżącego odczytu wodomierza, wydrukowanie faktury oraz wydrukowanie potwierdzenia spłaty zadłużenia, jeśli odbiorca zadeklaruje chęć spłaty. Najpierw musimy wybrać odbiorcę. a. Wybór odbiorcy z trasy Program pozwala nam na wybór odbiorcy do odczytu na różne sposoby. Kolejny na trasie Ta opcja umożliwia nam wybór odbiorcy wg kolejności ułożenia na trasie, ustalonej w programie na komputerze stacjonarnym, bez potrzeby podglądu listy odbiorców trasy. Jest to przydatne, jeśli kolejność odbiorców na trasie w PC-cie została przygotowana wg kolejności jaką będzie stosował inkasent, np. wg adresu ulica i numer domu. Dowolny z trasy Wybór tej opcji pozwala na wybranie dowolnej osoby z trasy. Wyświetlona zostaje lista odbiorców z danej trasy, np.: Program WODNIK wer

30 Lista odbiorców jest uporządkowana domyślnie po numerach ewidencyjnych, ale można to zmienić. Wystarczy przytrzymać rysik w dowolnym miejscu listy - pojawi się lista kluczy sortowania, jak poniżej: z tej listy należy wybrać potrzebny klucz sortowania, np.: wg nazwy (poprzez kliknięcie lub poruszając się strzałkami i naciskając Enter ), w tym przypadku lista zostanie ułożona alfabetycznie. Istnieje możliwość szybkiego wyszukiwania po fragmencie nazwy. Należy w oknie z lista nazwisk wpisać fragment nazwiska, wpisana fraza pojawi się na górze ekranu, jak w poniższym przykładzie, gdzie wpisana została fraza sam (lewe okno) a po wciśnięciu <Enter> pojawi się wynik wyszukiwania (prawe okno) jak poniżej: Program WODNIK wer

31 Szukaj wg kryterium Program umożliwia szukanie odbiorcy stosując różne kryteria: - numer NIP lub ewidencyjny, - nazwa, - nazwa ulicy - numer wodomierza. Należy wybrać z listy rozwijanej opcji inne kryteria odpowiednie kryterium, wpisać hasło do szukania (zgodnie z tytułem opcji) np.: nr ewidencyjny, i nacisnąć przycisk Szukaj wg kryterium. Zostanie wyświetlona lista pozycji spełniających podane kryterium lub pojawi się komunikat, że nie znaleziono żadnego odbiorcy. Lista działa tak samo, jak ta przy wyborze dowolnego odbiorcy na trasie. Po wyborze odbiorcy (niezależnie od metody) pojawia się okno Wybrano odbiorcę (patrz b) lub komunikat, że odbiorca ma ryczałt (patrz c). W przypadku odczytu odbiorców będących ze sobą w układzie zależności wodomierz główny podlicznik (zwłaszcza, kiedy podliczniki są odrębnymi płatnikami, tzn. mają różne NIP-y) ułatwieniem w odczytywaniu jest wybór w menu inne kryteria opcji układ główny Program WODNIK wer

32 podlicznik i podaniu w polu szukania numeru ewidencyjnego, któregokolwiek podlicznika lub głównego, np.: Powstanie wówczas lista punktów poboru będących w takiej zależności, tzn. wszystkie podliczniki i wodomierz główny, pomniejszona o już odczytane, np. Po odczytaniu któregoś odbiorcy z tej listy, ponowne wejście do wyszukiwania wg kryterium układ główny podlicznik podpowiada wcześniej wpisany numer ewidencyjny i program wyświetli listę odbiorców będących w tym układzie zależności, ale pomniejszoną o już odczytanych. Program WODNIK wer

33 b. Odczyt Okno Wybrano odbiorcę Okno to umożliwia dodatkowo podgląd danych odbiorcy i informacji o wodomierzu. Wciśniecie klawisza Powrót powoduje rezygnację z kontynuacji odczytywania odbiorcy. Wciśnięcie przycisku Dalej lub klawisza <Enter> powoduje przejście do ekranu umożliwiającego rejestrację bieżącego odczytu. Wpisywanie odczytu Stan bieżący (wskazuje ilość m 3 ) na danym wodomierzu należy wpisać przy pomocy klawiatury PSIONa. W tym okienie wpisuje się również kod usterki, jeśli istnieje taka konieczność, np. brak poboru (patrz rozdział V). Istnieje również możliwość wprowadzenia krótkiej notatki (maks. 27 znaków), która nie będzie widoczna dla klienta (nie pojawi się na fakturze), ale może służyć do celów służbowych (np. do uzupełnienia danych klienta, do podania informacji, że plomba została naruszona, nr wodomierza, itp.). Uwaga! Jeżeli wybrany punkt poboru ma podlicznik(i), którego stan nie został jeszcze odczytany, na ekranie pojawi się komunikat: Program WODNIK wer

34 W przypadku, gdy podlicznik(i) są u tego samego odbiorcy to program przywoła je i po odczytaniu wszystkich liczników powstanie wspólna faktura (łączenie punktów poboru o tym samym NIP-ie). c. Ryczałt Jeśli wybrany odbiorca jest odbiorcą ryczałtowym, to po wyborze odbiorcy (patrz a) pojawia się komunikat, że dany odbiorca ma ryczałt. Należy wcisnąć Enter lub kliknąć ok. Wówczas pojawi się okno Wybrano odbiorcę, takie jak w przypadku odczytu z wodomierza. W tej sytuacji jednak wciśnięcie przycisku Dalej powoduje bezpośrednie przejście do okna Wybór. UWAGA! Jeśli po wyborze odbiorcy ryczałtowego pojawia się komunikat: Ryczałt poza bieżącą datą, proszę sprawdzić datę systemową ustawioną na komputerze PSION. Jeżeli data się zgadza oznacza to, że dane wprowadzone z komputera PC na temat ryczałtów straciły ważność (nie ma obliczeń na dany dzień). d. Okno Wybór Program daje możliwość wyboru - czy dla odbiorcy będzie drukowana faktura, czy zostanie wprowadzony tylko bieżący stan licznika. Tylko odczyt Opcja Tylko odczyt powoduje zapisanie samego odczytu i przejście do okna wyboru odbiorcy z trasy (patrz a). Idź do naliczeń faktury Wybranie tej opcji spowoduje przejście do okna wyboru formy płatności, chyba że dany nabywca ma zadłużenia. W tym wypadku program poinformuje o kwocie zadłużenia i zaproponuje możliwość jego spłaty: opcja Nie powoduje rezygnację ze spłaty i nastąpi przejście do okna wyboru formy płatności faktury bieżącej. opcja Tak powoduje wyświetlenie listy zadłużeń danego odbiorcy, z której należy wybrać pozycje do spłaty (patrz podrozdział 3); następnie program Program WODNIK wer

35 przechodzi do okna wyboru formy płatności w celu wydrukowania bieżącej faktury. W przypadku, gdy odbiorca ma nadpłatę, program odejmie ją (w całości bądź w części) od bieżącego obciążenia i przejdzie do przygotowywania faktury (patrz punkt e). e. Okno Wybór formy płatności Program wylicza kwotę obciążenia i pokazuje ją na ekranie. Na podstawie tej informacji odbiorca może podjąć decyzję, jaką formę faktury chce otrzymać tzn. płatną gotówką czy płatną na poczcie/banku. W tym celu należy wybrać formę płatności bezgotówkową na poczcie, w kasie zakładu albo gotówkową płatne u inkasenta. Od tego wyboru zależy postać faktury. Dodatkowo pokazywany jest numer dokumentu, jaki powstanie. Po dokonaniu wyboru następuje przejście do drukowania faktury. f. Drukowanie faktury Gdy program przygotowuje się do drukowania pojawia się komunikat: Należy w tym momencie sprawdzić, czy drukarka jest włączona. Jeśli jest, wystarczy wcisnąć Enter lub kliknąć na ok. Ten komunikat oznacza, że oryginał faktury został wydrukowany, należy go oderwać i potwierdzić to wciskając Enter lub klikając na ok. Następnie program daje nam możliwość wydrukowania potwierdzenia dla inkasenta: Program WODNIK wer

36 Po udzieleniu odpowiedzi Tak program wydrukuje potwierdzenie dla inkasenta, a następnie kopię faktury, (jeśli taki parametr został ustawiony w trakcie wydawania tras w programie na komputerze PC). Po udzieleniu odpowiedzi Nie program pomija drukowanie potwierdzenia dla inkasenta i przejdzie bezpośrednio do drukowania kopii faktury. W trakcie drukowania może wystąpić brak łączności z drukarką, wówczas pojawi się komunikat: należy wcisnąć klawisz <Enter>, pojawi się kolejny komunikat: należy sprawdzić czy drukarka jest włączona, - jeżeli tak to wybrać odpowiedź Tak, - jeżeli dokument nie zostanie wydrukowany to należy udzielić odpowiedzi Nie. Wówczas nastąpi powrót do głównego menu programu oraz informacja: Dla odczytywanego w tym momencie odbiorcy pozostaną zarejestrowane odczyty i po usunięciu przyczyny braku łączności z drukarką należy dla tego odbiorcy wydrukować fakturę z menu Naliczenia. Program WODNIK wer

37 Uwaga! W przypadku braku łączności z drukarką, pomimo, że jest ona włączona należy sprawdzić status pracy bluetooth a. W tym celu należy sprawdzić na głównym menu programu, czy ikonka bluetootha miga oznacza to jego wyłączenie. Wówczas wejść do menu Parametry i żółtymi strzałkami u dołu ekranu przejść do okna Ustawienia do wydruków w celu sprawdzenia stanu bluetooth a wcisnąć na ekranie klawisz od sytuacji może pojawić się któryś z ekranów, np.:, po czym w zależności Jeżeli bluetooth będzie wyłączony to pojawi się klawisz Włącz bluetooth, należy wcisnąć ten klawisz i następnie po kilku sekundach wcisnąć klawisz w celu sprawdzenia czy nastąpiło włączenie. Jeżeli z jakichś powodów nie zostanie jednak włączony, należy sprawdzić to poprzez menu systemowe Settings a w nim zakładka Connections i tu uruchomić ikonę Wireless Manager sprawdzić, czy ustawione jest na Enabled oraz ikonkę Bluetooth i tu Program WODNIK wer

38 sprawdzić, czy zaznaczone jest przy parametrze Turn on bluetooth. Jeżeli jest inaczej to zmienić (kliknąć). Ważne!!! Parametr kontrola uśpienia systemu musi być zaznaczony 3. Długi Program wyświetla listę zadłużonych odbiorców, na przykład: Przesunięcie w prawo dolnym suwakiem pozwala rozwinąć dodatkowe informacje o płatniku, tj. ulica, Nr płatnika (parter okno z prawej strony). Należy klawiszem strzałki wybrać odbiorcę z listy i wcisnąć <Enter>. Pojawi się okno Funkcje zadłużeń: Program WODNIK wer

39 Spłata zadłużenia Wybranie tej opcji powoduje przejście do listy zadłużeń danego płatnika: Należy wybrać klawiszem strzałki odpowiedni dokument do spłaty i zaznaczyć go klawiszem <Enter> lub <Space> (pojawi się przy dokumencie znak ), klawiszem <Tab> przejść na klawisz <Spłata> i zatwierdzić <Enter>, pojawi się ekran, np.: po zatwierdzeniu Tak program przejdzie do drukowania informując: Program WODNIK wer

40 program przechodzi do drukowania potwierdzenia spłaty zadłużenia, następnie zapyta o poprawność wydruku: Wybranie opcji Nie spowoduje powtórne wydrukowanie potwierdzenia zapłaty. W sytuacji wystąpienia braku połączenia PSIONa z drukarką może wystąpić komunikat: wcisnąć wówczas na PSIONie klawisz <Enter>, program przejdzie do ekranu: należy sprawdzić co jest przyczyną braku łączności pomiędzy Pionem a drukarką, np. nie włączona drukarka, a następnie wybrać Tak wciskając <Enter>, pojawi się informacja Przygotuj drukarkę i po zaakceptowaniu nastąpi drukowanie. Wydruk wezwania Wybór tej opcji spowoduje rozpoczęcie drukowania wezwania do zapłaty (jest to dokument przypominający o istnieniu zadłużenia). Należy przygotować drukarkę, sprawdzić czy jest włączona. Następnie wcisnąć Enter lub kliknąć na ok. Po wydrukowaniu wezwania pojawi się odpowiedni komunikat. Program WODNIK wer

41 4. Naliczenia Po wybraniu opcji Naliczenia pojawia się lista odbiorców, dla których wykonano sam odczyt, bez wydrukowania faktury, np.: Po wyborze odbiorcy z tej listy nastąpi naliczanie bieżących kosztów, podobnie jak w opcji Odczyt po wybraniu opcji Idź do naliczeń faktury - z analizą ewentualnych zadłużeń (patrz 2.d). 5. Wiadomość Ta opcja służy do drukowania wiadomości dla odbiorców o treści standardowej: Nie zastałem Państwa w domu. Proszę o kontakt i podanie stanu licznika lub wiadomości o innej treści opracowanej w programie na komputerze PC (treść korespondencji przekazywana jest do komputera PSION w trakcie transferu danych z komputera PC). Program WODNIK wer

42 Z wyborem odbiorcy Pojawia się lista odbiorców danej trasy, u których jeszcze nie odbył się odczyt. Wybranie odbiorcy z listy i wciśniecie klawisza <Enter> rozpoczyna drukowanie wiadomości dla danego odbiorcy. Bez wskazania odbiorcy Ta opcja pozwala na wydrukowanie wiadomości bez nagłówka z adresem odbiorcy. 6. Faktury Menu to pozwala na wykonanie różnych opcji związanych z wykonanym wcześniej wydrukiem faktur i odczytów. Program WODNIK wer

43 a. Lista naliczonych faktur Pozwala na ponowne wydrukowanie (duplikat) dowolnej faktury naliczonej wcześniej. Pojawia się okno z listą faktur wystawionych przez inkasenta, np.: Z listy tej należy wybrać ten numer faktury, który chcemy wydrukować, np. Po potwierdzeniu, że ma być drukowany duplikat faktury następuje jej drukowanie podobnie jak przy drukowaniu oryginału faktury (patrz 2.f). Również teraz istnieje możliwość wydrukowania potwierdzenia dla inkasenta. Duplikat faktury drukowany jest w dwóch kopiach, jeśli w trakcie tworzenia tras ustawiono taki parametr. Na koniec pojawia się komunikat: Program WODNIK wer

44 b. Zmiana formy płatności Ta opcja umożliwia zmianę formy płatności z gotówkowej na bezgotówkową lub odwrotnie. Jest to możliwe tylko dla ostatnio wydrukowanej faktury, ponieważ drukowana jest ponownie faktura z tym samym numerem, ale z inną formą płatności tzn. odwrotna do zastosowanej pierwotnie (program sam automatycznie wybiera odpowiednią formę dokumentu tzn. odwrotna do wcześniej wydrukowanej). Należy pamiętać by pierwotnie wydrukowaną fakturę zniszczyć. Jeśli gotówkowa forma płatności nie jest dostępna w programie (decydują o tym przekazane z PC-ta parametry) uruchomienie tej funkcji wywołuje następujący komunikat: c. Anulowanie Możliwe jest anulowanie ostatniej faktury lub anulowanie dowolnej faktury, którą należy wskazać z listy faktur, możliwe jest również anulowanie ostatniego odczytu. Anulowanie ostatniej faktury Funkcja ta anuluje ostatnią wydrukowaną fakturę wraz z ostatnim odczytem. Stosuje się ją, gdy został popełniony błąd przy wpisywaniu bieżącego stanu wodomierza. Po usunięciu faktury trzeba wykonać powtórnie odczyt przed wystawieniem nowej faktury. Program WODNIK wer

45 Anulowanie wybranej faktury w chwili obecnej funkcja jeszcze niedostępna. Anulowanie ostatniego odczytu Umożliwia anulowanie ostatniego odczytu, o ile nie była dla niego drukowana faktura. Funkcja ma zastosowanie w przypadkach zauważonego popełnienia błędu przy wpisywaniu stanu wodomierza. Jeżeli po bieżącym odczycie była już wydrukowana faktura, to pojawi się komunikat: d. Lista spłaconych zadłużeń Funkcja pozwala wydrukować duplikat wystawionego potwierdzenia spłaty zadłużenia. Po wybraniu funkcji pojawia się lista spłaconych zadłużeń, np.: po wskazaniu płatnika dla którego drukujemy duplikat potwierdzenia pojawia się ekran z pytaniem czy drukować. Program WODNIK wer

46 7. Raporty Opcja raporty umożliwia wydrukowanie różnorodnych zestawień kontrolnych. Najpierw pojawia się poniższe menu: Po wybraniu większości opcji tego menu pojawia się najpierw okno: Należy wybrać, czy chcemy wydrukować zestawienia dla obsługiwanej obecnie trasy opcja Dla wskazanej trasy), czy dla wszystkich tras, których dane znajdują się na komputerze PSION. Po wyborze opcji pojawia się menu z listą zestawień możliwych do wydrukowania. Program WODNIK wer

47 a. Sprawozdawczość Odbiorców nieodczytanych drukuje listę odbiorców, u których nie było jeszcze odczytu. Odbiorców odczytanych drukuje listę odbiorców, u których był już odczyt, podaje również informację, czy był to tylko odczyt, czy została wystawiona faktura (oznaczenie O tylko odczyt, F faktura). Wystawionych dokumentów drukuje zestawienie wystawionych dokumentów, dzieląc je na rachunki płatne gotówką i wystawione do zapłacenia później. Stany odczytanych odbiorców zestawienie stanów odbiorców odczytanych z podziałem na wodę zimną, wodę ciepłą i ścieki. Odbiorców obciążonych usługami zestawienie odbiorców obciążonych usługami Odbiorców nieobciążonych usługami zestawienie odbiorców nieobciążonych usługami. Powiązania licznik główny - podlicznik zestawienie powiązań typu licznik główny-podlicznik wraz z informacją o tym, czy właściciel wodomierza jest odbiorcą ryczałtowym lub czy ma zainstalowany wodomierz, a także czy wodomierz jest węzłem głównym. Program WODNIK wer

48 b. Sprawozdawczość 2 Podobnie jak przy wyborze opcji Sprawozdawczość najpierw należy wybrać, czy zestawienia mają być drukowane dla jednej trasy (tej obsługiwanej, wcześniej wybranej) czy dla wszystkich tras, których dane znajdują się na komputerze PSION. Następnie pojawia się menu: Anulowanych dokumentów drukuje zestawienie anulowanych faktur z podaną kwotą i z informacją, czy została wydrukowana nowa faktura dla tego odbiorcy. Wprowadzanych notatek drukuje zestawienie wprowadzanych podczas odczytów notatek, przy braku notatek pojawia się komunikat: Statystyki liczbowe wyświetla najpierw poniższe okno: Opcja wg daty umożliwia wydrukowanie statystyki na dany dzień (datę należy wcześniej ustawić klikając rysikiem w strzałki lub przeskakując klawiszem Tab pomiędzy okienkami i wpisując liczby i zatwierdzając je klawiszem Enter ). Opcja wszystko drukuje statystyki od daty rozpoczęcia odczytów na danych znajdujących się na PSION do bieżącej. Statystyki zawierają liczbę liczników odczytanych, liczbę liczników nieodczytanych i liczbę wystawionych dokumentów. Podsumowanie kwot sprzedaży Drukuje raport kwot sprzedaży z każdej z tras z podziałem na stawki VAT. Raport zawiera informacje o kwocie netto, kwocie VAT oraz kwocie brutto dla każdego z rozliczanych mediów. Program WODNIK wer

49 Kwoty sprzedaży wg formy płatności Drukuje raport sprzedaży z podziałem na formy płatności (gotówka, poczta/bank) Odbiorców odprowadzających ścieki Drukuje listę odbiorców odprowadzających ścieki wraz z ilością ścieków, należnością i informacją, czy u danego odbiorcy był tylko odczyt (literka O ), czy została wystawiona faktura (literka F ). c. Wpłaty gotówki Funkcja ta służy do rozliczenia inkasenta z gotówki, jaką zebrał i jaką wpłacił w kasie zakładu, lub na konto zakładu na poczcie lub w banku. Po uruchomieniu tej opcji wyświetlona zostaje lista dokonanych przez inkasenta wpłat gotówkowych: Istnieje możliwość dodania lub korekty jakiejś pozycji. Dodaj W menu rozwijanym Gdzie wpłacono można wybrać pomiędzy opcjami: bank i kasa (gdzie kasa oznacza wpłatę w kasie zakładu, a bank oznacza wpłatę na konto w banku lub na poczcie). Korekta pozwala na poprawienie wpisanych danych Zamknij pozwala zamknąć okno Program WODNIK wer

50 d. Rozliczenie inkasenta Najpierw należy wybrać, czy rozliczenie ma być dla wskazanej trasy, czy dla wszystkich dostępnych tras. Następnie pojawia się okno: Zestawienie gotówki drukuje zestawienie gotówki zebranej przez inkasenta (z podziałem na rachunki bieżące i zaległe, z ich opisem), jak również gotówki wpłaconej przez inkasenta w banku lub kasie oraz podaje ile jeszcze inkasent musi wpłacić. Praca inkasenta na trasie drukuje zestawienie pracy wykonanej przez inkasenta z podziałem na: odbiorców z samym odczytem, odbiorców z fakturą płatną u inkasenta, oraz odbiorców z fakturą płatną na poczcie. Program WODNIK wer

51 e. Zestawienie zbiorcze Najpierw należy wybrać, czy zestawienia mają być drukowane dla jednej, obsługiwanej trasy, czy dla wszystkich, (których dane są dostępne na komputerze PSION). Następnie pojawia się lista możliwych zestawień, z których trzeba wybrać tytuły zestawień, które chcemy wydrukować: Zaznaczać (odznaczać) wybrane pozycje listy możemy używając rysika, lub poruszając się po liście przy pomocy strzałek (pomiędzy przyciskami a listą poruszamy się używając klawisza Tab ) i mając daną pozycję podświetloną przyciskamy klawisz Space. Zaznaczenie wszystkich pozycji umożliwia przycisk Wszystko, odznaczenie wszystkich - przycisk Żaden a odwrócenie oznaczenia - przycisk Odwróć. Przycisk Wykonaj rozpoczyna drukowanie wybranych zestawień (zestawienia są drukowane po kolei). Program WODNIK wer

52 8. Parametry Menu składa się ze stron / zakładek. Pomiędzy stronami można poruszać się klikając na przyciski strzałek: i. Przycisk służy do wyjścia z menu Parametry. U dołu każdej strony/zakładki jest informacja o wersji programu, np.: ID kompilacji: W menu dostępne są następujące strony/zakładki: a. Pobieranie danych tras Przycisk Pobierz nowe dane służy do zaimportowania do programu danych, które zostały już przesłane z komputera PC do komputera PSION. Dane pomiędzy komputerami należy przesłać korzystając z programu Pośredni. Po zakończeniu importu danych należy zamknąć okno z komunikatem poprzez wciśnięcie Enter lub kliknięcie ok. Program WODNIK wer

53 b. Oddawanie danych do PC W celu wydania tras dla komputera PC należy nacisnąć przycisk Wydanie tras dla PC, co spowoduje wyświetlenie się okna: Po zatwierdzeniu przyciskiem Tak program przygotuje dane do pobrania ze strony komputera PC i wyświetli komunikat: Teraz należy połączyć komputer PSION z komputerem PC i pobrać przygotowane trasy przy pomocy programu Pośredni na komputerze PC a następnie pobrać te trasy przez program na komputerze PC w celu aktualizacji danych. Zalecane jest wyłączenie programu Wodnik i zaprzestanie pracy z tym programem aż do wczytania nowych danych z komputera PC na komputer PSION. Program WODNIK wer

54 c. Parametry faktur To menu służy do sprawdzania i ewentualnej modyfikacji początkowych numerów faktur (dostępność tych funkcji uzależniona od udostępnionej wersji programu). Podgląd numeracji faktury służy do sprawdzenia, czy została poprawnie pobrana numeracja faktur z komputera PC (o ile istniała taka możliwość). W ten sposób można też sprawdzić numer ostatniej wydanej faktury, np. Nadanie numeracji na starcie pozwala na zmianę numeru, od jakiego rozpocznie się numeracja faktur (numeru pierwszej faktury drukowanej będzie większy o 1 od numeru wpisanego). Odpowiedź - Nie pozostawia numeracje bez zmian - Tak pozwala na zmianę numeracji - wykorzystywana zwłaszcza na przełomie roku. Program WODNIK wer

55 Modyfikacja numeru faktury pozwala na zmianę numeru bieżącej faktury. Opcja ta pozwala na zmianę numeracji w sytuacjach awaryjnych. d. Ustawienia do wydruków Strona ta umożliwia ustawienie parametrów drukarki, za pomocą, której mają być drukowane faktury i zestawienia. Poniżej właściwe ustawienia dla różnych typów drukarek: Ustawienie drukarki łączącej się z komputerem PSION, poprzez Bluetooth wymaga wcześniejszej konfiguracji (patrz rozdział II.2 pkt Konfiguracja drukarki z bluetooth em). Wtedy trzeba wybrać odpowiedni typ drukarki, port, który został wybrany podczas konfiguracji, odpowiednią prędkość i w polu Połączenie opcję Bluetooth. W linii Typ należy wybrać z listy typów odpowiedni dla posiadanego modelu drukarki, tzn.: a) dla LINEA12B, Mefa2010K należy wybrać typ Mefa b) dla APEX lub EXTECH należy wybrać typ Extech/Apex W przypadku, gdy drukarka będzie połączona kablem poprzez gniazdo RS (czyli u góry komputera PSION znajduje się gniazdo RS, gdzie podłącza się kabel łączący Psiona z drukarką), to nie trzeba konfigurować połączenia. W takiej sytuacji znowu wybieramy odpowiedni typ drukarki i prędkość. Port ustawiamy na COM3 (w niektórych modelach COM1 należy sprawdzić, które z ustawień działa). Połączenie wybieramy jako RS 232. Wprowadzone ustawienia zatwierdzamy przyciskiem zapisz. Po zapisaniu konfiguracji można sprawdzić połączenie poprzez wydrukowanie testu drukarki - kliknąć przycisk Test wydruku. Program WODNIK wer

56 Uwaga! W toku normalnej pracy w przypadku wystąpienia braku łączności z drukarką należy sprawdzić stan bluetooth a. W tym celu należy wejść w programie WODNIK do menu Parametry i żółtymi strzałkami u dołu ekranu przejść do Ustawienia do wydruków wcisnąć klawisz np.:, po czym w zależności od sytuacji może pojawić się któryś z ekranów, Jeżeli bluetooth będzie wyłączony to pojawi się klawisz Włącz bluetooth, należy wcisnąć ten klawisz, a następnie po kilku sekundach wcisnąć ponownie klawisz w celu sprawdzenia czy nastąpiło włączenie (pojawi się napis włączony). Można od razu wypróbować łączność z drukarką wykonując Test wydruku. Jeżeli jednak z jakichś powodów nie zostanie włączony bluetooth, należy sprawdzić jego stan poprzez menu systemowe Settings, a w nim zakładka Connections. Uruchomić ikonę Wireless Manager sprawdzić, czy ustawione jest status na Enabled oraz ikonkę Program WODNIK wer

57 Bluetooth i tu sprawdzić, czy zaznaczone jest przy parametrze Turn on bluetooth. Jeżeli jest inaczej to zmienić (kliknąć). e. Informacje ogólne Na tej stronie możliwe jest sprawdzenie ogólnych informacji na temat programu. Oto działanie poszczególnych przycisków: Parametry aplikacji Przycisk ten służy do wyświetlenia parametrów aplikacji, takich jak: katalog startowy programu, system na urządzeniu przenośnym, katalog, w którym znajduje się baza danych oraz wybrane parametry kompilacji. Na przykład: O programie Wyświetlone zostają podstawowe informacje o wersji programu Wodnik, np.: data wersji, opcje. Program WODNIK wer

58 Parametry tras Zostaną pokazane przekazane z komputera PC parametry tras, które mają wpływ na uprawnienia inkasenta i wyniki wyliczeń, na przykład: f. Zajętość pamięci w celu sprawdzenia stanu zajętości pamięci w komputerze należy wcisnąć klawisz pojawi się ekran jak przykładowy poniżej z prawej strony. Pamięć programów oznacza obszar roboczy dla uruchomionego programu. Dysk systemowy oznacza obszar zapisu bieżącej bazy danych. RAM Disk jest nieużywany, służy do innych celów. SD-MMC oznacza miejsce składowania archiwizacji. Program WODNIK wer

59 g. Funkcje dodatkowe W celu szybkiego dostępu do podstawowych ustawień dla programu należy rysikiem przytrzymać na napisie ID kompilacji:, wówczas pojawi się menu kontekstowe, jak poniżej: W zależności od potrzeby należy wybrać odpowiednie punkt menu. W przypadku kłopotów z łącznością pomiędzy PDA a drukarką można w szybki sposób sprawdzić status drukarki wybierając pkt Bluetooth zasilanie w przypadku konieczności ponownego sparowania drukarki należy wybrać klawisz Settings, pojawi się ekran, np. W zależności od sytuacji można np. usunąć widoczną na liście drukarkę i ponownie przeprowadzić parowanie. Program WODNIK wer

60 9. Trasy Uruchomienie tej funkcji z okna głównego pokazuje listę wczytanych tras i daje możliwość wyboru jednej z nich. Okno wyboru trasy wygląda przykładowo tak: Wybór trasy należy zatwierdzić wciskając klawisz Enter lub klikając na przycisk OK-Enter na dole ekranu. Po naciśnięciu klawisza Esc lub kliknięciu na przycisk Esc - Wyjście na dole ekranu nastąpi wyjście z programu. 10. Wyjście z programu Wyjście z programu Wodnik możliwe jest po wciśnięciu przycisku Koniec na oknie głównym po wcześniejszym przejściu do tego okna. Bezpośrednie wyjście z programu jest też możliwe z okna wyboru tras poprzez użycie przycisku Esc - Wyjście lub wciśnięcie klawisza Esc. Program WODNIK wer

61 V. Kody usterek stosowane przy odczycie bieżącym 1. Kody usterek używane przez Inkasentów Poniższych kodów mogą używać Inkasenci do oznaczenia odczytów/faktur: a. Znaczenie kodów usterek 0 Wodomierz przekroczył zero 1 Wodomierz niesprawny 3 Wodomierz zalany 4 Wodomierz rozmrożony 5 Inne 8 Brak poboru (stan równy poprzedniemu) 9 Brak odczytu (w przypadku braku dostępu do wodomierza) P zużycie wg % sck punktu V rozliczenie zaliczki b. Dalsze postępowanie w przypadku usterki Kod 0 Wodomierz przekroczył zero Kod ten stosuje się z sytuacji przekręcenia liczydła wodomierza (sytuacja gdy zastajemy stan bieżący mniejszy od poprzedniego tzn. liczydło liczy od zera). Należy wpisać stan faktyczny wodomierza oraz ten kod uterki. Kody: 1 Wodomierz niesprawny, 4 Wodomierz rozmrożony, 5 Inne, 9 Brak odczytu Po wpisaniu w oknie Wpisywanie odczytu kodów usterek 1, 3, 4, 5, 9 pojawia się takie lub podobne okno: Proponowane zużycie to podpowiedź, jakie zużycie w m 3 było w poprzednim okresie odczytowym. Można zmienić proponowaną wartość lub ją zatwierdzić klawiszem Enter lub przyciskiem Enter - OK. Należy pamiętać, że to według wartości wprowadzonej w polu Wprowadź zużycie nastąpi obciążenie rachunku. Po zatwierdzeniu następuje powrót do okienka z odczytem, gdzie wprowadzamy stan faktyczny wodomierza. Uwaga! W przypadku kodu 3 i 9 w oknie wprowadzania odczytu pojawi się stan obliczony poprzez dodanie wprowadzonego zużycia do poprzedniego stanu wodomierza. Kod 3 Wodomierz zalany Kod 9 Brak odczytu (stosuje się w przypadku czasowej niedostępności wodomierza, np. przysypany) Program WODNIK wer

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

ZP SERWIS 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27. tel. 52 366 18 46 fax. 52 366 18 49. Program. Pośredni 2.1. Lipiec 2012 r.

ZP SERWIS 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27. tel. 52 366 18 46 fax. 52 366 18 49. Program. Pośredni 2.1. Lipiec 2012 r. ZP SERWIS 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27 tel. 52 366 18 46 fax. 52 366 18 49 e-mail: biuro@zpserwis.com.pl www.zpserwis.com.pl Program Pośredni 2.1 Lipiec 2012 r. Spis treści I. Wstęp... I-1 II. III.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Korzyści stosowania programu INKAS:

Korzyści stosowania programu INKAS: Korzyści stosowania programu INKAS: uproszczenie i przyśpieszenie pracy inkasenta, minimalizacja możliwości pomyłki przy odczycie i fakturze, wydruk faktury u klienta = konieczność wcześniejszego wnoszenia

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA modemu Trimble TDL3G

INSTALACJA modemu Trimble TDL3G INSTALACJA modemu Trimble TDL3G Parowanie modemu z kontrolerem TSC2 1. Aby przystąpić do procedury parowania modemu TDL 3G z kontrolerem, należy uprzednio zainstalować w kontrolerze aplikację TDL 3G Connector

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja usługi OnePhone dla modelu telefonu Nokia E52

Konfiguracja usługi OnePhone dla modelu telefonu Nokia E52 Konfiguracja usługi OnePhone dla modelu telefonu Nokia E52 Spis treści 1. Konfi guracja Punktu Dostępowego Wi-Fi (Access Point) 2 2. Instalacja aplikacji InternetAdvSettings (uwaga: opcja) 4 3. Konfi guracja

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r.

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r. sp. z o.o. Nr tel./fax 012 415 92 81 w godz. od 8 do 16, 694-413-680 całą dobę Zmiany na podstawie BLOZ obowiązujące od 30 grudnia 2010 r. UWAGA! Zmiany w bazie BLOZ zostały przygotowane na podstawie rozporządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8 Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć mozliwość

Bardziej szczegółowo

KolNet. Konfiguracja kolektora Unitech i instalacja programu. NET Innovation Software Sp. z o. o.

KolNet. Konfiguracja kolektora Unitech i instalacja programu. NET Innovation Software Sp. z o. o. KolNet Konfiguracja kolektora Unitech i instalacja programu NET Innovation Software Sp. z o. o. ul.plażowa 35 15-502 Białystok 085 66 23 016, 085 65 44 733 Marcin Szot KolNet: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 2010-09-06 Wszystkie znaki handlowe i znaki towarowe stanowią własnośd ich legalnych posiadaczy. 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna częśd niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX. Interfejs. (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18

Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX. Interfejs. (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18 Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX Interfejs (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18 SPIS TREŚCI 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie... 3 3. Zasada działania...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.*

ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.* ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.* Instrukcja obsługi ELOG Krzysztof Górniak 01-227 Warszawa ul. Szymczaka 5/7 www.elog.com.pl Spis treści 1. Wstęp 2. Okno główne programu a) Informacje ogólne b) Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski

Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski Księga Rejestracji Zwierząt Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager

Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager Obrót magazynowy w kasach Farex przy pomocy programu PLU Manager Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 678-60-29 Ver 1.00 Spis treści: 1 Wstęp... 3 2 Programowanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja usługi OnePhone dla modelu telefonu Nokia E72

Konfiguracja usługi OnePhone dla modelu telefonu Nokia E72 Konfiguracja usługi OnePhone dla modelu telefonu Nokia E72 Spis treści 1. Konfi guracja Punktu Dostępowego Wi-Fi (Access Point) 2 2. Instalacja aplikacji InternetAdvSettings (uwaga: opcja) 3 3. Konfi guracja

Bardziej szczegółowo

Czysta Instalacja systemu Windows XP

Czysta Instalacja systemu Windows XP Czysta Instalacja systemu Windows XP Polega na zainstalowaniu systemu na partycji, gdzie aktualnie nie znajduje się żadna inna wersja systemu Windows, z wyjątkiem tego, który nie działa poprawnie i chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu... 3 1.1 Ekran powitalny... 3 1.2 Obsługa menu startowego... 3 1.3 Ekran łączenia z drukarką... 3 1.4 Zezwolenie na dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Drukarka HotSpot Przewodnik użytkownika

Drukarka HotSpot Przewodnik użytkownika Drukarka HotSpot Przewodnik użytkownika Spis treści 1. Opis klawiatury...2 2. Stuktura menu drukarki...4 3. Konfiguracja drukarki...8 4. Wgrywanie nowego oprogramowania...10 5. Ustawienie daty i czasu

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Opis programu: www.optikom.eu

Opis programu: www.optikom.eu Opis programu: 1) Naliczanie minutowe... 2 2) Karnety... 5 3) Barek... 5 4) Imprezy urodzinowe... 7 5) Rejestracja sprzedaży... 10 6) Raport... 15 7) Magazyn... 18 8) Rejestracja czasu pracy... 18 9) Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 SPIS TREŚCI Wersja 1.1.3 Strona 3 Moduł Stały Klient jest programem lojalnościowym, który umożliwia wydawanie kart stałego klienta dla wybranych gości

Bardziej szczegółowo

GreenPro Cash i urządzenia parkingowe

GreenPro Cash i urządzenia parkingowe GreenPro Cash i urządzenia parkingowe Instrukcja obsługi systemu parkingowego GREEN Center Polska Sp. z o.o. ul. Opalenicka 67 60-362 Poznań 1. Obsługa komputera 1.1 Włączenie komputera i logowanie 1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000 Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows 2000 wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne.

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl 1. Do czego służy program? 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ!

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ! Konfiguracja połączenia sieciowego z siecią PRIMANET 1. Instalujemy kartę sieciową w systemie operacyjnym z dołączonej płyty CD. Następnie przechodzimy do START ustawienia połączenia sieciowe połączenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI GPG4Win

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI GPG4Win INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI GPG4Win Łukasz Awsiukiewicz Solid Security wew 1211 l.awsiukiewicz@solidsecurity.pl wersja 1.0 Pobieramy program gpg4win ze strony http://www.gpg4win.org/download.html.

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Drukarka HotSpot Przewodnik użytkownika

Drukarka HotSpot Przewodnik użytkownika Drukarka HotSpot Przewodnik użytkownika Spis treści 1. Opis klawiatury...2 2. Stuktura menu drukarki...3 3. Konfiguracja drukarki...6 4. Wgrywanie nowego oprogramowania...7 5. Ustawienie daty i czasu w

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń

ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń Poruszanie się w ialadin Partner Podczas poruszania się w systemie ialadin Partner należy wykorzystywać jedynie przeznaczone do tego przyciski

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy Instrukcja do opakowań zwrotnych współpracujący ze Sferą GT wersja 1.12g Zestawienie to napisane jest pod założenia następującego obiegu dokumentów: W hurtowni wystawiany jest na magazynie głównym dokument

Bardziej szczegółowo

Widok programatora PonyProgUSB wersja 1.0 oraz jego elementy przedstawiono na poniższym rysunku.

Widok programatora PonyProgUSB wersja 1.0 oraz jego elementy przedstawiono na poniższym rysunku. Telwis PonyProg USB INSTRUKCJA OBSŁUGI Widok programatora PonyProgUSB wersja 1.0 oraz jego elementy przedstawiono na poniższym rysunku. Program PonyProgUSB nie jest wersją instalacyjną. Uruchamiamy go

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo