ZP SERWIS Bydgoszcz ul. Kościuszki 27. tel fax Program. Pośredni 2.1. Lipiec 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZP SERWIS 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27. tel. 52 366 18 46 fax. 52 366 18 49. Program. Pośredni 2.1. Lipiec 2012 r."

Transkrypt

1 ZP SERWIS Bydgoszcz ul. Kościuszki 27 tel fax Program Pośredni 2.1 Lipiec 2012 r.

2 Spis treści I. Wstęp... I-1 II. III. IV. 1. O programie Pośredni... I-1 2. Pojęcia stosowane w niniejszej instrukcji... I-1 Przed pierwszym uruchomieniem programu... II-1 1. Proces instalacji... II-1 2. Konfiguracja ustawień... II-1 Transfer plików na urządzenie przenośne... III-1 Transfer plików z urządzenia przenośnego do PC-ta... IV-1 V. Pozostałe funkcje... V-1 VI. 1. Kopiowanie wersji instalacyjnej programu Wodnik na zestaw inkasencki nowej generacji... V-1 2. Aktualizacja programu Wodnik na komputerze inkasenckim nowej generacji... V-1 3. Sprawdzanie połączenia z komputerem inkasenckim nowej generacji... V-3 4. Kasowanie baz danych na komputerze inkasenckim nowej generacji... V-5 5. Analiza błędów w importowanych danych z komputera nowej generacji... V-6 6. Archiwizacja danych z komputera inkasenckiego nowej generacji... V-7 7. Tworzenie Kalendarza dni wolnych... V-9 8. Tworzenie słownika Tras... V Informacje ogólne... V Zakończenie pracy z programem... V-16 Obsługa zestawów z PSION MX... VI-1 1. Uruchomienie programu dla obsługi PSION MX... VI-1 2. Kopiowanie wersji instalacyjnej lub aktualizacji programu Inkasent... VI-2 3. Transfer danych na zestaw inkasencki MX... VI-5 4. Transfer danych z zestawu inkasenckiego MX do PC-ta... VI-8

3 I. Wstęp 1. O programie Pośredni Program służy do przygotowania danych do transferu pomiędzy programem na komputerze PC oraz programem na komputerze przenośnym - inkasenckim służącym do rozliczania sprzedaży wody i odbioru ścieków oraz świadczonych usług. Do poprawnego działania programu wymagany jest na komputerze PC system Windows XP wraz z zainstalowanym Microsoft Framework 2.0. Program Pośredni obsługuje transfer danych pomiędzy programem WODA oraz Wodnik wersja 1.0. Do połączenia komputera inkasenckiego nowej generacji z komputerem PC służy program Microsoft ActiveSync. Program dostępny jest na płycie dołączonej do komputera inkasenckiego. Pobranie tego programu jest również możliwe ze strony producenta: (http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.mspx), na której również dostępne są informacje na jego temat. Aktualizacji programu Microsoft ActiveSync również należy szukać w Internecie (http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/default.mspx). Do połączenia komputera inkasenckiego MX służy program PsiWin wer 2.3. Program jest dostępny na naszej stronie internetowej 2. Pojęcia stosowane w niniejszej instrukcji komputer PC komputer stacjonarny wyposażony w system Windows XP, Microsoft Framework 2.0, Microsoft ActiveSync, komputer inkasencki nowej generacji komputer przenośny typu PSION Workabout PRO G2, G3, Nautiz X5, X7, Nomad, z systemem Windows Mobile 6.0, komputer inkasencki MX komputer przenośny typu PSION Workabout MX program WODA program pracujący na komputerze PC, służący do rozliczania sprzedaży wody i odbioru ścieków oraz świadczonych usług (np. Firma, Woda). I-1

4 II. Przed pierwszym uruchomieniem programu 1. Proces instalacji W celu zainstalowania programu Pośredni na komputerze stacjonarnym należy z płyty CD uruchomić plik instalacyjny o nazwie PosredniSetup.exe i postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. Ważne: Podczas instalacji w systemie Windows 7 klikamy na plik PosredniSetup.exe prawym przyciskiem myszy i robimy instalację na prawach administratora (Uruchom jako administrator). 2. Konfiguracja ustawień Do prawidłowego działania programu konieczna jest jego konfiguracja. Wykonuje się ją jednorazowo po instalacji programu lub zmienia w sytuacji zmian lokalizacji programu. W menu Ustawienia należy wybrać opcję Konfiguracja programu. II-1

5 Następnie w okienku Konfiguracja programu w zakładce Schemat ustawień należy zaznaczyć odpowiedni schemat działania programu. Możliwe są dwie opcje do wyboru: współpraca z programem Firma 5 (dla programu Firma 5) oraz współpraca z innymi programami (inne programy). W części okna Lokalizacja danych Katalog wymiany danych należy podać właściwą ścieżkę dostępu do katalogu, w którym znajdują się dane przekazane z programu Woda np. D:\MODKOMUS. Na zakładce Dodatkowe ustawienia programu należy ustawić ścieżkę dostępu do aktualnej wersji programu Wodnik - zalecany katalog roboczy programu, czyli C:\ZPSERWIS\Posredni. W celu poprawnego działania transmisji danych z komputera PC do komputera inkasenckiego użytkownicy mobilnych komputerów inkasenckich muszą koniecznie zaznaczyć opcję dane przygotowywać tylko dla urządzeń mobilnych z systemem Windows Mobile (jak w powyżej). II-2

6 W przypadku jednoczesnego użytkowania PSION Workabout MX i komputerów z systemem Windows Mobile np. PSION PRO należy tą opcję pozostawić niezaznaczoną. Na zakładce Moduły zewnętrzne należy ustawić Kodowanie polskich znaków w programie Woda w zależności od stosowanego kodowania. Należy sprawdzić jakiego kodowania używa program i dokonać odpowiedniego wyboru z listy: BRAK kodowania, CP1250, MAZOVIA, ISO LATIN lub DOS LATIN 2. W tej zakładce należy również określić Źródło kalendarza, a także Źródło słownika Tras (nie dotyczy wersji oprogramowania, w których opcje te są nieaktywne). Należy ustalić Źródło kalendarza, z którego korzystamy: PROGRAM_WODA jeżeli nasz program WODA sam tworzy kalendarz dni wolnych na dany rok MODKOMUS jeżeli posiadamy urządzenia typu Psion MX i do tworzenia kalendarza na dany rok używamy programu Modkomus POŚREDNI jeżeli posiadamy tylko urządzenia z Windows Mobile 6.0 lub nowszym i używać będziemy tego programu do tworzenia kalendarza dni wolnych. Informacja: Jak utworzyć kalendarz dni wolnych od pracy w programie Pośredni opisane zostało w pkt. V.7. Należy także określić Źródło słownika Tras, analogiczne jak ustalamy Źródło kalendarza. Wybór Źródła kalendarza oraz Źródła słownika Tras nie dotyczy wersji oprogramowania, w których opcje te są nieaktywne. II-3

7 III. Transfer plików na urządzenie przenośne Aby dokonać transferu bazy danych z programu WODA należy przygotować dane tras odczytowych wykonując funkcje dotychczas stosowane, które przekazują dane tras do programu MODKOMUS. Po przygotowaniu tras, należy sprawdzić, czy jest połączenie pomiędzy komputerami, wówczas w programie Pośredni uruchomić transmisję danych do komputera inkasenckiego. Można to zrobić 2-ma sposobami: 1) klikając na czerwoną strzałkę Transmisja danych do zestawu inkasenckiego 2) z menu Konwersje wybrać Dane do zestawu inkasenckiego/konwersja i wysyłanie. Jeżeli program Woda umożliwia wcześniejsze przygotowanie pliku z listą tras wówczas pojawi się okienko z informacją jak niżej, w przeciwnym wypadku okienka tego nie będzie. Po wciśnięciu OK pojawia się okno z wykazem przygotowanych tras po prawej stronie. Jeżeli program Woda nie utworzy listy przygotowanych tras to słownik dostępnych tras pojawi się po lewej stronie tak jak pokazano poniżej. III-1

8 Wówczas należy z listy tras wskazać po kolei te, które mają być obecnie przekazane na komputer inkasencki, przy pomocy klawisza. Z prawej strony ekranu pojawią się wytłuszczone nazwy wskazanych tras. Jeżeli lista przygotowanych tras jest właściwa (z prawej strony ekranu jako wytłuszczone nazwy), należy wcisnąć przycisk Wyślij do urządzenia. Wówczas program Pośredni przygotuje dane do wysłania do komputera inkasenckiego (poprzez ich konwersję do odpowiedniego formatu). Pasek postępu na dole okienka pokazuje postęp w konwersji danych. Po zakończeniu konwersji pojawia się następujący komunikat: Ważne!!! Po tym komunikacie należy wykonać na komputerze inkasenckim pobranie danych. W tym celu należy na komputerze inkasenckim uruchomić program Wodnik i wybrać z menu głównego Parametry następnie funkcję Pobierz nowe dane, III-2

9 Pojawi się pytanie: Czy na pewno pobrać nowe trasy do bazy danych? Odpowiedź TAK powoduje rozpoczęcie pobieranie danych. Po zakończeniu pojawi się komunikat, np.: Import danych zakończony: 33 [sek]. Po zaakceptowaniu klawiszem <Enter> pojawi się ekran, na którym możemy sprawdzić numerację faktur danego inkasenta. Po wyjściu z menu Parametry należy wybrać menu Trasy, gdzie pojawi się lista tras wgranych do komputera inkasenckiego. Po wskazaniu trasy, na której będą aktualnie wykonywane odczyty i zaakceptowaniu wyboru klawiszem <Enter> można rozpocząć pracę. III-3

10 IV. Transfer plików z urządzenia przenośnego do PC-ta Należy zacząć przygotowanie danych na komputerze inkasenckim, poprzez wykonanie w programie Wodnik w menu Parametry funkcji Wydanie tras dla PC. Na pytanie Czy przygotować dane dla PC? wskazać odpowiedź TAK. Po zakończeniu pojawi się komunikat: Pliki powrotne dla PC przygotowane. Proszę pobrać te dane programem Pośredni. Wówczas uruchomić na PC program Pośredni Wcisnąć przycisk z niebieską strzałką Pobieranie danych z zestawu inkasenckiego. Pojawi się okienko Status zadania, na którym będzie można obserwować postępy pobierania i konwersji danych. IV-1

11 Po zakończeniu pobierania danych pojawi się odpowiedni komunikat: WAŻNE!!! Teraz należy wykonać pobranie danych przekazanych z komputera inkasenckiego do baz danych w programie WODA, nastąpi aktualizacja baz. rozpocząć pracę. IV-2

12 V. Pozostałe funkcje 1. Kopiowanie wersji instalacyjnej programu Wodnik na komputer nowej generacji Funkcja ta jest przeznaczona do instalacji programu na nowym komputerze inkasenckim lub na komputerze po tzw. twardym resecie. Używać tylko do pierwszej instalacji. Aby skopiować wersję instalacyjną programu Wodnik na komputer inkasencki należy z menu Ustawienia wybrać opcję Kopiowanie instalacji Wodnika na zestaw inkasencki. Nastąpi kopiowanie wersji instalacyjnych programów pomocniczych i samego programu Wodnik. Należy skopiować wszystkie proponowane pliki, odpowiadając na pojawiające się kolejno komunikaty tak. Po zakończonym kopiowaniu pojawi się komunikat, który podaje kolejność, z jaką należy uruchomić skopiowane pliki instalacyjne. Proszę postępować zgodnie z treścią tego komunikatu, aby dokończyć instalację programu Wodnik. 2. Aktualizacja programu Wodnik na komputerze inkasenckim nowej generacji Aktualizacji programu Wodnik można dokonywać tylko po uprzednim pobraniu bazy danych z komputera inkasenckiego na komputer PC i przed transmisją danych z komputera PC na komputer inkasencki. W celu aktualizacji programu Wodnik na komputerze inkasenckim należy umieścić nową udostępniona wersję programu w katalogu podanym w konfiguracji (patrz podrozdział I.2): Następnie z menu Ustawienia wybrać opcję AKTUALIZACJA programu Wodnik na zestawie inkasenckim. V-1

13 Następnie pojawi się komunikat: Należy zamknąć program Wodnik na komputerze inkasenckim i wcisnąć OK. Jeśli jest to aktualizacja zainstalowanego na komputerze programu pojawi się okienko, np.: Wcisnąć OK, po czym pojawi się komunikat: po wskazaniu odpowiedzi TAK, pojawi się komunikat: V-2

14 Utworzenie tego skrótu nie jest konieczne do działania programu Wodnik, może jedynie ułatwić jego uruchamianie. Po zakończeniu aktualizacji pojawia się okienko: 3. Sprawdzanie połączenia z komputerem inkasenckim nowej generacji Program Pośredni umożliwia sprawdzenie połączenia komputera inkasenckiego z komputerem PC. Opcja ta dostępna jest z menu Konwersje/Sprawdź połączenie. po wybraniu funkcji Test połączenia pojawi się ekran: Po sprawdzeniu połączenia pojawi się jeden z poniższych komunikatów: V-3

15 Jeżeli pojawi się poniższy ekran: należy sprawdzić, czy komputery są połączone i wcisnąć klawisz Połącz Po uzyskaniu połączenia wcisnąć klawisz OK. V-4

16 4. Kasowanie baz danych na komputerze inkasenckim nowej generacji Funkcja ta pozwala na czyszczenie komputera inkasenckiego z danych (zawierają one dane osobowe o klientach) na okres dłuższej przerwy w wykonywaniu odczytów (choroba, urlop) związane jest to z ustawą o ochronie danych osobowych klientów w sytuacji np. konieczności wysyłki sprzętu do naprawy lub zabezpieczenia na wypadek kradzieży sprzętu Do wykonania tej opcji konieczne jest połączenie komputera inkasenckiego z komputerem stacjonarnym. W przypadku braku komunikacji pomiędzy komputerami pojawi się okno: W zakładce Funkcje część okna Kasowanie danych na zestawie inkasenckim zawiera opcję: Po wybraniu tej opcji pojawi się najpierw ekran ostrzegający: Uwaga!!! Proces jest nieodwracalny! Należy bezwzględnie upewnić się, czy dane znajdujące się w komputerze inkasenckim zostały już przekazane do programu Woda. Po naciśnięciu OK. pojawi się okno: V-5

17 - jeżeli rezygnujemy to wcisnąć klawisz Nie. - jeżeli kasowanie ma być wykonane to wcisnąć klawisz Tak, pojawi się okno: Należy wyjść z programu Wodnik do ikony, wcisnąć klawisz OK, po czym nastąpi usuwanie danych z komputera inkasenckiego. 5. Analiza błędów w importowanych danych z komputera nowej generacji W przypadku wystąpienia komunikatu o błędach podczas importu danych istnieje możliwość podglądu plików pomocniczych znajdujących się na urządzeniu, w których zapisywane są informacje o przyczynie błędu. Można podglądać plik LOG lub ERR. V-6

18 6. Archiwizacja danych z komputera inkasenckiego nowej generacji W menu głównym Ustawienia w punkcie Konfiguracja programu znajduje się zakładka Funkcje umożliwiająca wykonanie dodatkowych operacji, np. przekazanie archiwum danych znajdujących się na komputerze inkasenckim do komputera PC. W zakładce Funkcje część okna Funkcje archiwum zawiera następujące opcje związane z archiwizacją: Opcja Pobierz archiwum służy do wykonania kopiowania przechowywanych w archiwum na komputerze inkasenckim danych do komputera stacjonarnego. Dane te są przechowywane w katalogach, których nazwy tworzone są od daty i godziny wykonywanych operacji. Po wybraniu opcji pojawi się ekran: Należy wyjść z programu Wodnik, po zatwierdzeniu OK. pojawi się okno: Należy podać ile katalogów z archiwum ma być skopiowane (max 25) i zatwierdzić OK. Nastąpi kopiowanie danych z komputera inkasenckiego do katalogu archiwizacji na PC-cie. V-7

19 Otworzy się przegląd archiwum z katalogami, w których znajdują się skopiowane bazy danych. Opcja Oblicz rozmiar archiwum służy do sprawdzenia rozmiaru danych zapisanych w komputerze inkasenckim w katalogu archiwum. Opcja Wyświetl plik raportu pozwala na wyświetlenie na ekranie PC-ta zawartości pliku raportu z przebiegu pracy inkasenta. Wykorzystywany jest w sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku konieczności wyjaśnienia przyczyny wystąpienia problemów podczas pracy inkasenta. V-8

20 7. Tworzenie Kalendarza dni wolnych Funkcja ta umożliwia tworzenie kalendarza dni wolnych od pracy. Aby uruchomić moduł kalendarza należy w menu głównym Bazy wybierać Kalendarz Następnie klikamy Tworzenie nowego i z listy jak na rysunku poniżej wskazujemy rok, dla którego tworzyć będziemy kalendarz dni wolnych. V-9

21 Pojawi nam się okno Definiowanie kalendarza dni wolnych dla terminów płatności. Należy wskazać parametry dni wolnych. Zaznaczamy bądź odznaczamy: Czy soboty, Czy niedziele, Czy Święta stałe (np. 11 listopada), Czy święta ruchome (np. Wielkanoc). Po zaznaczeniu wybranych opcji program automatycznie utworzy w kalendarzu dni wolne. Istnieje także możliwość wyznaczenie dodatkowych dni wolnych od pracy (np. nowo utworzony dzień wolny od pracy), w tym celu klikamy przycisk Dodaj po którym pokaże się okno. V-10

22 Wybieramy datę np. jak na obrazku powyżej 22 luty (wybrane pole zaznaczy się kolorem turkusowym) i klikamy Wybierz. W polu Dni wolne od pracy poza stałymi wyświetlają się wybrane daty. Jeżeli wybraliśmy złą datę zaznaczamy ją i klikamy Usuń. Istnieje możliwość podglądu dni wolnych od pracy w kalendarzu poprzez funkcję Podgląd. Jeżeli wszystko się zgadza klikamy Utwórz kalendarz. V-11

23 Po tej operacji możemy podejrzeć istniejący kalendarz, stworzyć nowy bądź zamknąć okno jeśli skończyliśmy pracę z tworzeniem kalendarza dni wolnych. Informacja: Kalendarz możemy tworzyć: na aktualny rok, rok wstecz oraz dwa lata do przodu. V-12

24 8. Tworzenie słownika Tras Istnieje możliwość utworzenia słownika tras w programie Pośredni. W tym celu z menu Ustawienia wybieramy Konfiguracja programu, zakładkę Moduły zewnętrzne, a następnie w polu Źródło słownika Tras POSREDNI i klikamy Zapisz ustawienia. Pojawi się okienko, w którym klikamy OK. W kolejnym kroku wybieramy z menu Bazy Lista tras. Pojawi się pytanie, na które należy odpowiedzieć twierdząco. W oknie Wybór trasy w celu stworzenia listy tras klikamy Nowa. V-13

25 Dodajemy nową trasę podając numer oraz nazwę trasy. Czynność tą powtarzamy dowolną ilość razy, aż do wpisania wszystkich potrzebnych tras. W przypadku gdy popełniliśmy błąd w numeracji, nazwie bądź wpisaliśmy złą trasę zaznaczamy ją i klikamy Usuń. Po dodaniu wszystkich tras możemy zakończyć pracę klikając Zamknij. Informacja: W każdym dowolnym momencie możemy dopisać bądź usunąć trasy. V-14

26 9. Informacje ogólne W menu Pomoc jest opcja Informacja o programie, która pozwala sprawdzić, jaka wersja programu Pośredni jest aktualnie zainstalowana na komputerze stacjonarnym, np.: W menu Pomoc jest opcja Historia, w której w odpowiednich punktach można uzyskać informacje dotyczące np.: o wykonywanych transmisjach tras (data, trasy), aktualizacjach programów, wykonywanych archiwizacjach. W podmenu Archiwum znajdują się kolejne funkcje kontrolne, które wyświetlają na ekranie odpowiednie do wybranego tytułu raporty. V-15

27 10. Zakończenie pracy z programem Jest możliwe poprzez wybranie z ekranu głównego programu poniższych oznaczeń: lub z menu Konwersje \ Koniec programu V-16

28 VI. Obsługa zestawów z PSION MX 1. Uruchomienie programu dla obsługi PSION MX Po uruchomieniu program Pośredni działa standardowo w trybie pracy z zestawami nowej generacji. Aby przełączyć program w tryb pracy z komputerami PSION MX należy zaznaczyć parametr dla MX. Okno przyjmie wówczas zmieniony wygląd (tło kolor pomarańczowy), jak poniżej: - VI-1

29 2. Kopiowanie wersji instalacyjnej lub aktualizacji programu Inkasent Funkcja ta jest przeznaczona do instalacji programu na nowym komputerze inkasenckim lub na komputerze po tzw. twardym resecie oraz do wykonania aktualizacji. W tym celu należy z menu Ustawienia wybrać opcję Instalator programu Inkasent. Pojawi się ekran: Należy podłączyć PSIONa do komputera PC, otworzyć port transmisji, czyli Remote link na ON. Następnie wcisnąć klawisz połącz - VI-2

30 Po nawiązaniu łączności pomiędzy komputerami pojawi się ekran: Wówczas należy wcisnąć klawisz Instaluj oprogramowanie Inkasent, nastąpi kopiowanie plików, a postęp prac będzie widoczny na ekranie, jak powyżej Przy prawidłowym zakończeniu kopiowania pojawi się ekran: Należy wcisnąć OK. Uwaga! W przypadku, gdy PSION był zresetowany (np. po wyjęciu baterii) należy pamiętać by po nagraniu oprogramowania zainstalować ikonę programu INKASENT. Aby zainstalować ikonę należy (będąc na ekranie z ikonami standardowymi programów) wcisnąć klawisz <Menu> i wybrać strzałką Apps, pojawi się ekran: Apps Install U I Install standard U J Remove U / Exit aplication Shift U J Exit all aplications Shift U A Kill aplication Shift U K Należy wybrać polecenie Install i wcisnąć <Enter>, po czym pojawi się okno: Install. File: Name Inkasent.opa Disk Internal. Position Current - VI-3

31 Można przejść strzałką do linii Position i strzałką lub ustalić miejsce położenia ikony programu INKASENT wybierając: Current - bieżące położenie tzn. przed ikoną, która jest obecnie podświetlona, Last - jako ostatnia, First - jako pierwsza. Operację należy zatwierdzić klawiszem <Enter>. Powstanie ikona programu INKASENT. - VI-4

32 3. Transfer danych na zestaw inkasencki MX Aby dokonać transferu bazy danych z programu WODA należy przygotować dane tras odczytowych wykonując funkcje dotychczas stosowane, które przekazują dane tras do programu MODKOMUS lub POSREDNI (w zależności od wcześniej wybranych ustawień). Po przygotowaniu tras, należy sprawdzić, czy jest połączenie pomiędzy komputerami (program PsiWin), wówczas w programie Pośredni uruchomić przygotowanie danych dla komputera inkasenckiego. Należy uruchomić na PC program Pośredni i zaznaczyć parametr dla MX Przygotowanie danych można uruchomić 2-ma sposobami: 1) klikając czerwoną strzałkę Przygotowanie danych dla zestawu MX 2) z menu Konwersje wybrać Dane do zestawu inkasenckiego/konwersja i wysyłanie. Wcisnąć przycisk z czerwoną strzałką Przygotowanie danych z MX dla programu WODA. Jeżeli program WODA umożliwia wcześniejsze przygotowanie pliku z listą tras wówczas pojawi się okienko z informacją jak niżej, w przeciwnym wypadku okienka tego nie będzie. Po wciśnięciu OK pojawia się okno z wykazem przygotowanych tras po prawej stronie. - VI-5

33 Jeżeli program Woda nie utworzy listy przygotowanych tras to słownik dostępnych tras pojawi się po lewej stronie tak jak pokazano poniżej. Wówczas należy z listy tras wskazać po kolei te, które mają być obecnie przekazane na komputer inkasencki, przy pomocy klawisza. Z prawej strony ekranu pojawią się wytłuszczone nazwy wskazanych tras. Jeżeli lista przygotowanych tras jest właściwa (z prawej strony ekranu jako wytłuszczone nazwy), należy wcisnąć przycisk Przygotuj dane dla MX-a. Wówczas program Pośredni przygotuje dane do wysłania do komputera inkasenckiego (poprzez ich konwersję do odpowiedniego formatu). Pasek postępu na dole okienka pokazuje postęp w konwersji danych. Po zakończeniu konwersji pojawia się następujący komunikat: a następnie komunikat informujący, co należy wykonać: - VI-6

34 Należy sprawdzić, czy połączenie pomiędzy PC-tem a komputerem PSION MX (program PsiWin) jest aktywne. Jeśli isnieje połączenie to uruchomić program TRANSFER i wykonać z menu Transmisja opcję Komputer PC -> Flash (szczegółowy opis w dokumentacji programu TRANSFER) - VI-7

35 4. Transfer danych z zestawu inkasenckiego MX do PC-ta Należy podłączyć PSIONa do PC-ta, sprawdzić czy istnieje połączenie (program PsiWin). Jeśli jest połączenie to uruchomić program TRANSFER i wykonać z menu Transmisja opcję Flash -> Komputer PC (szczegółowy opis w dokumentacji programu TRANSFER). Wówczas uruchomić na PC program Pośredni i zaznaczyć parametr dla MX Można to zrobić 2-ma sposobami: 1) klikając niebieska strzałkę Przygotowanie danych z MXdla programu WODA 2) z menu Konwersje wybrać Pobieranie danych z zestawu inkasenckiego/pobieranie danych. Wcisnąć przycisk z niebieską strzałką Przygotowanie danych z MX dla programu WODA. Pojawi się okienko Status zadania, na którym będzie można obserwować postępy pobierania i konwersji danych. Po zakończeniu pobierania danych pojawi się odpowiedni komunikat: BARDZO WAŻNE!!! Po tej czynności należy koniecznie wykonać pobranie danych przekazanych z komputera inkasenckiego do baz danych w programie WODA, nastąpi aktualizacja baz. - VI-8

"ZP SERWIS" 85-451 Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 229 tel. (52) 366-18-46 fax. (52) 366-18-49 e-mail: zpserwis@pro.onet.pl www.zpserwis.com.pl.

ZP SERWIS 85-451 Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 229 tel. (52) 366-18-46 fax. (52) 366-18-49 e-mail: zpserwis@pro.onet.pl www.zpserwis.com.pl. "ZP SERWIS" 85-451 Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 229 tel. (52) 366-18-46 fax. (52) 366-18-49 e-mail: zpserwis@pro.onet.pl www.zpserwis.com.pl Program Transfer wer 4.3 (U)/PL/HD dla PsiWin (do ModKomUS) styczeń

Bardziej szczegółowo

ZP SERWIS 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27 tel. (52) 366-18-46 fax. (52) 366-18-49 e-mail: biuro@zpserwis.com.pl www.zpserwis.com.pl.

ZP SERWIS 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27 tel. (52) 366-18-46 fax. (52) 366-18-49 e-mail: biuro@zpserwis.com.pl www.zpserwis.com.pl. ZP SERWIS 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27 tel. (52) 366-18-46 fax. (52) 366-18-49 e-mail: biuro@zpserwis.com.pl www.zpserwis.com.pl Program Transfer wer 4.3 (U)/PL/HD dla PsiWin grudzień 2012 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji KaMap CE

Instrukcja instalacji KaMap CE Instrukcja instalacji KaMap CE Tematy pomocy: 1. Instalacja z pliku instalatora.exe 1.1 Wymagania wstępne 1.2 Instalacja na palmtopie 1.3 Instalacja na nawigacji samochodowej 2. Instalacja z pliku.zip

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Program Adobe Acrobat Reader jest niezbędny do otwarcia dokumentu e-faktury tp. Jeżeli nie posiadają go Państwo w swoim komputerze, należy go zainstalować.

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu serwisowego NTSN krok po kroku

Instrukcja instalacji programu serwisowego NTSN krok po kroku Instrukcja instalacji programu serwisowego NTSN krok po kroku 1. Pobieramy program serwisowy ze strony http://serwis.monument9.pl/program_serwisowy/ - bezpośredni link znajduje się w polu POBIERZ PROGRAM.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590. Instalacja. Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express

BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590. Instalacja. Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590 Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express http://bexlab.pl Spis treści 1 Wstęp... 2 2 Wymagania... 2 3 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany.

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. Uruchamianie Multibooka. Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. 1. Uruchomienie Multibooka Po podłączeniu nośnika i wykryciu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu

Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty instalacyjnej

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej instalacji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Integracja MS Windows Service Pack 4 z płytą instalacyjną MS Windows 2000

Integracja MS Windows Service Pack 4 z płytą instalacyjną MS Windows 2000 mgr Marek W. Krasowski Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego w Drohiczynie Integracja MS Windows Service Pack 4 z płytą instalacyjną MS Windows 2000 W oprogramowaniu systemowym stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Dodatki. Dodatek A Octave. Język maszyn

Dodatki. Dodatek A Octave. Język maszyn Dodatki Dodatek A Octave Przykłady programów zostały opracowane w środowisku programistycznym Octave 3.6.2 z interfejsem graficznym GNU Octave 1.5.4. Octave jest darmowym środowiskiem programistycznym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26 Pilotaż Egzaminów Online) Wprowadzenie: 1. Wirtualny Serwer Egzaminacyjny ma niewielkie wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA Aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek pocztowych do nadania OPIS INSTALACJI POSTDATA S.A. ul. Fabryczna 3 85-741 Bydgoszcz tel. 0-52 / 370-57-57 fax.0-52 / 370-57-77

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU TRANSMISJA 2004 OPIS OGÓLNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU TRANSMISJA 2004 OPIS OGÓLNY Spis treści OPIS OGÓLNY... 2 INSTALACJA...2 OBSŁUGA PROGRAMU... 4 Ustawienie parametrów transmisji...4 EDYCJA POJEDYNCZYCH PLIKÓW... 5 Nadawanie...6 Odbiór...7 porównanie... 7 Menu podręczne... 8 OBSŁUGA

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 2010-09-06 Wszystkie znaki handlowe i znaki towarowe stanowią własnośd ich legalnych posiadaczy. 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna częśd niniejszej

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Obsługa grawerki Laser 500 i programu LaserCut 5.3 Dominik Rzepka, dominik.rzepka@agh.edu.pl Celem projektu jest wykonanie grawerunku na pleksi oraz

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013

Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013 Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013 I. Wykonie kopii bezpieczeństwa danych Proszę uruchomić program (jeszcze starą wersję ) a następnie wyjść z niego. W zależności od wersji pojawi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. FlyElectronics Wszelkie prawa zastrzeżone Marzec

SPIS TREŚCI. FlyElectronics Wszelkie prawa zastrzeżone Marzec Instrukcja Obsługi aplikacji Copyright by FlyElectronics Marzec 2012 SPIS TREŚCI Instalacja PPGinfo Diagnostic Tool... - 3 - Pierwsze uruchomienie... - 4 - Opis funkcji programu Data Diagnostic... - 5-1.

Bardziej szczegółowo

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. ERI Software 2013 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service

Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service SZRBD SQL Server 2012 jest dostępny w darmowej wersji jako Express Edition. W niniejszym materiale zostanie omówiony proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN 1.Zmienna środowiskowa Instalacje rozpoczynamy od zmiany ścieżki we właściwościach mój komputer w zakładce zaawansowane, zmienne środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP

Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP - 1 - Podstawy Windows & Zarządzanie zasobami komputera opr.m r Osa Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP 1. System Windows składa się z następujących podstawowych elementów: ikona pulpit okno pasek zadań folder

Bardziej szczegółowo

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci?

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Poniższe instrukcje opisują procedury dla programu MapSource w wersji 6.14.1. Jeśli posiadasz starszą wersję możesz dokonać aktualizacji programu pobierając

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

AutoPROFIL R 6 Dodatek do opisu programu Współpraca z programem AutoCAD 2004, 2005, LT 2004 i LT 2005

AutoPROFIL R 6 Dodatek do opisu programu Współpraca z programem AutoCAD 2004, 2005, LT 2004 i LT 2005 AutoPROFIL R 6 Dodatek do opisu programu Współpraca z programem AutoCAD 2004, 2005, LT 2004 i LT 2005 4 lutego 2006 2 Wszelkie prawa zastrzeżone All Rights Reserved Copyright c by Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1. Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.4 Spis treści: 1. Wymagania sprzętowe...2 2. Sprawdzenie oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo