ZP SERWIS Bydgoszcz ul. Kościuszki 27. tel fax Program. Pośredni 2.1. Lipiec 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZP SERWIS 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27. tel. 52 366 18 46 fax. 52 366 18 49. Program. Pośredni 2.1. Lipiec 2012 r."

Transkrypt

1 ZP SERWIS Bydgoszcz ul. Kościuszki 27 tel fax Program Pośredni 2.1 Lipiec 2012 r.

2 Spis treści I. Wstęp... I-1 II. III. IV. 1. O programie Pośredni... I-1 2. Pojęcia stosowane w niniejszej instrukcji... I-1 Przed pierwszym uruchomieniem programu... II-1 1. Proces instalacji... II-1 2. Konfiguracja ustawień... II-1 Transfer plików na urządzenie przenośne... III-1 Transfer plików z urządzenia przenośnego do PC-ta... IV-1 V. Pozostałe funkcje... V-1 VI. 1. Kopiowanie wersji instalacyjnej programu Wodnik na zestaw inkasencki nowej generacji... V-1 2. Aktualizacja programu Wodnik na komputerze inkasenckim nowej generacji... V-1 3. Sprawdzanie połączenia z komputerem inkasenckim nowej generacji... V-3 4. Kasowanie baz danych na komputerze inkasenckim nowej generacji... V-5 5. Analiza błędów w importowanych danych z komputera nowej generacji... V-6 6. Archiwizacja danych z komputera inkasenckiego nowej generacji... V-7 7. Tworzenie Kalendarza dni wolnych... V-9 8. Tworzenie słownika Tras... V Informacje ogólne... V Zakończenie pracy z programem... V-16 Obsługa zestawów z PSION MX... VI-1 1. Uruchomienie programu dla obsługi PSION MX... VI-1 2. Kopiowanie wersji instalacyjnej lub aktualizacji programu Inkasent... VI-2 3. Transfer danych na zestaw inkasencki MX... VI-5 4. Transfer danych z zestawu inkasenckiego MX do PC-ta... VI-8

3 I. Wstęp 1. O programie Pośredni Program służy do przygotowania danych do transferu pomiędzy programem na komputerze PC oraz programem na komputerze przenośnym - inkasenckim służącym do rozliczania sprzedaży wody i odbioru ścieków oraz świadczonych usług. Do poprawnego działania programu wymagany jest na komputerze PC system Windows XP wraz z zainstalowanym Microsoft Framework 2.0. Program Pośredni obsługuje transfer danych pomiędzy programem WODA oraz Wodnik wersja 1.0. Do połączenia komputera inkasenckiego nowej generacji z komputerem PC służy program Microsoft ActiveSync. Program dostępny jest na płycie dołączonej do komputera inkasenckiego. Pobranie tego programu jest również możliwe ze strony producenta: (http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.mspx), na której również dostępne są informacje na jego temat. Aktualizacji programu Microsoft ActiveSync również należy szukać w Internecie (http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/default.mspx). Do połączenia komputera inkasenckiego MX służy program PsiWin wer 2.3. Program jest dostępny na naszej stronie internetowej 2. Pojęcia stosowane w niniejszej instrukcji komputer PC komputer stacjonarny wyposażony w system Windows XP, Microsoft Framework 2.0, Microsoft ActiveSync, komputer inkasencki nowej generacji komputer przenośny typu PSION Workabout PRO G2, G3, Nautiz X5, X7, Nomad, z systemem Windows Mobile 6.0, komputer inkasencki MX komputer przenośny typu PSION Workabout MX program WODA program pracujący na komputerze PC, służący do rozliczania sprzedaży wody i odbioru ścieków oraz świadczonych usług (np. Firma, Woda). I-1

4 II. Przed pierwszym uruchomieniem programu 1. Proces instalacji W celu zainstalowania programu Pośredni na komputerze stacjonarnym należy z płyty CD uruchomić plik instalacyjny o nazwie PosredniSetup.exe i postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. Ważne: Podczas instalacji w systemie Windows 7 klikamy na plik PosredniSetup.exe prawym przyciskiem myszy i robimy instalację na prawach administratora (Uruchom jako administrator). 2. Konfiguracja ustawień Do prawidłowego działania programu konieczna jest jego konfiguracja. Wykonuje się ją jednorazowo po instalacji programu lub zmienia w sytuacji zmian lokalizacji programu. W menu Ustawienia należy wybrać opcję Konfiguracja programu. II-1

5 Następnie w okienku Konfiguracja programu w zakładce Schemat ustawień należy zaznaczyć odpowiedni schemat działania programu. Możliwe są dwie opcje do wyboru: współpraca z programem Firma 5 (dla programu Firma 5) oraz współpraca z innymi programami (inne programy). W części okna Lokalizacja danych Katalog wymiany danych należy podać właściwą ścieżkę dostępu do katalogu, w którym znajdują się dane przekazane z programu Woda np. D:\MODKOMUS. Na zakładce Dodatkowe ustawienia programu należy ustawić ścieżkę dostępu do aktualnej wersji programu Wodnik - zalecany katalog roboczy programu, czyli C:\ZPSERWIS\Posredni. W celu poprawnego działania transmisji danych z komputera PC do komputera inkasenckiego użytkownicy mobilnych komputerów inkasenckich muszą koniecznie zaznaczyć opcję dane przygotowywać tylko dla urządzeń mobilnych z systemem Windows Mobile (jak w powyżej). II-2

6 W przypadku jednoczesnego użytkowania PSION Workabout MX i komputerów z systemem Windows Mobile np. PSION PRO należy tą opcję pozostawić niezaznaczoną. Na zakładce Moduły zewnętrzne należy ustawić Kodowanie polskich znaków w programie Woda w zależności od stosowanego kodowania. Należy sprawdzić jakiego kodowania używa program i dokonać odpowiedniego wyboru z listy: BRAK kodowania, CP1250, MAZOVIA, ISO LATIN lub DOS LATIN 2. W tej zakładce należy również określić Źródło kalendarza, a także Źródło słownika Tras (nie dotyczy wersji oprogramowania, w których opcje te są nieaktywne). Należy ustalić Źródło kalendarza, z którego korzystamy: PROGRAM_WODA jeżeli nasz program WODA sam tworzy kalendarz dni wolnych na dany rok MODKOMUS jeżeli posiadamy urządzenia typu Psion MX i do tworzenia kalendarza na dany rok używamy programu Modkomus POŚREDNI jeżeli posiadamy tylko urządzenia z Windows Mobile 6.0 lub nowszym i używać będziemy tego programu do tworzenia kalendarza dni wolnych. Informacja: Jak utworzyć kalendarz dni wolnych od pracy w programie Pośredni opisane zostało w pkt. V.7. Należy także określić Źródło słownika Tras, analogiczne jak ustalamy Źródło kalendarza. Wybór Źródła kalendarza oraz Źródła słownika Tras nie dotyczy wersji oprogramowania, w których opcje te są nieaktywne. II-3

7 III. Transfer plików na urządzenie przenośne Aby dokonać transferu bazy danych z programu WODA należy przygotować dane tras odczytowych wykonując funkcje dotychczas stosowane, które przekazują dane tras do programu MODKOMUS. Po przygotowaniu tras, należy sprawdzić, czy jest połączenie pomiędzy komputerami, wówczas w programie Pośredni uruchomić transmisję danych do komputera inkasenckiego. Można to zrobić 2-ma sposobami: 1) klikając na czerwoną strzałkę Transmisja danych do zestawu inkasenckiego 2) z menu Konwersje wybrać Dane do zestawu inkasenckiego/konwersja i wysyłanie. Jeżeli program Woda umożliwia wcześniejsze przygotowanie pliku z listą tras wówczas pojawi się okienko z informacją jak niżej, w przeciwnym wypadku okienka tego nie będzie. Po wciśnięciu OK pojawia się okno z wykazem przygotowanych tras po prawej stronie. Jeżeli program Woda nie utworzy listy przygotowanych tras to słownik dostępnych tras pojawi się po lewej stronie tak jak pokazano poniżej. III-1

8 Wówczas należy z listy tras wskazać po kolei te, które mają być obecnie przekazane na komputer inkasencki, przy pomocy klawisza. Z prawej strony ekranu pojawią się wytłuszczone nazwy wskazanych tras. Jeżeli lista przygotowanych tras jest właściwa (z prawej strony ekranu jako wytłuszczone nazwy), należy wcisnąć przycisk Wyślij do urządzenia. Wówczas program Pośredni przygotuje dane do wysłania do komputera inkasenckiego (poprzez ich konwersję do odpowiedniego formatu). Pasek postępu na dole okienka pokazuje postęp w konwersji danych. Po zakończeniu konwersji pojawia się następujący komunikat: Ważne!!! Po tym komunikacie należy wykonać na komputerze inkasenckim pobranie danych. W tym celu należy na komputerze inkasenckim uruchomić program Wodnik i wybrać z menu głównego Parametry następnie funkcję Pobierz nowe dane, III-2

9 Pojawi się pytanie: Czy na pewno pobrać nowe trasy do bazy danych? Odpowiedź TAK powoduje rozpoczęcie pobieranie danych. Po zakończeniu pojawi się komunikat, np.: Import danych zakończony: 33 [sek]. Po zaakceptowaniu klawiszem <Enter> pojawi się ekran, na którym możemy sprawdzić numerację faktur danego inkasenta. Po wyjściu z menu Parametry należy wybrać menu Trasy, gdzie pojawi się lista tras wgranych do komputera inkasenckiego. Po wskazaniu trasy, na której będą aktualnie wykonywane odczyty i zaakceptowaniu wyboru klawiszem <Enter> można rozpocząć pracę. III-3

10 IV. Transfer plików z urządzenia przenośnego do PC-ta Należy zacząć przygotowanie danych na komputerze inkasenckim, poprzez wykonanie w programie Wodnik w menu Parametry funkcji Wydanie tras dla PC. Na pytanie Czy przygotować dane dla PC? wskazać odpowiedź TAK. Po zakończeniu pojawi się komunikat: Pliki powrotne dla PC przygotowane. Proszę pobrać te dane programem Pośredni. Wówczas uruchomić na PC program Pośredni Wcisnąć przycisk z niebieską strzałką Pobieranie danych z zestawu inkasenckiego. Pojawi się okienko Status zadania, na którym będzie można obserwować postępy pobierania i konwersji danych. IV-1

11 Po zakończeniu pobierania danych pojawi się odpowiedni komunikat: WAŻNE!!! Teraz należy wykonać pobranie danych przekazanych z komputera inkasenckiego do baz danych w programie WODA, nastąpi aktualizacja baz. rozpocząć pracę. IV-2

12 V. Pozostałe funkcje 1. Kopiowanie wersji instalacyjnej programu Wodnik na komputer nowej generacji Funkcja ta jest przeznaczona do instalacji programu na nowym komputerze inkasenckim lub na komputerze po tzw. twardym resecie. Używać tylko do pierwszej instalacji. Aby skopiować wersję instalacyjną programu Wodnik na komputer inkasencki należy z menu Ustawienia wybrać opcję Kopiowanie instalacji Wodnika na zestaw inkasencki. Nastąpi kopiowanie wersji instalacyjnych programów pomocniczych i samego programu Wodnik. Należy skopiować wszystkie proponowane pliki, odpowiadając na pojawiające się kolejno komunikaty tak. Po zakończonym kopiowaniu pojawi się komunikat, który podaje kolejność, z jaką należy uruchomić skopiowane pliki instalacyjne. Proszę postępować zgodnie z treścią tego komunikatu, aby dokończyć instalację programu Wodnik. 2. Aktualizacja programu Wodnik na komputerze inkasenckim nowej generacji Aktualizacji programu Wodnik można dokonywać tylko po uprzednim pobraniu bazy danych z komputera inkasenckiego na komputer PC i przed transmisją danych z komputera PC na komputer inkasencki. W celu aktualizacji programu Wodnik na komputerze inkasenckim należy umieścić nową udostępniona wersję programu w katalogu podanym w konfiguracji (patrz podrozdział I.2): Następnie z menu Ustawienia wybrać opcję AKTUALIZACJA programu Wodnik na zestawie inkasenckim. V-1

13 Następnie pojawi się komunikat: Należy zamknąć program Wodnik na komputerze inkasenckim i wcisnąć OK. Jeśli jest to aktualizacja zainstalowanego na komputerze programu pojawi się okienko, np.: Wcisnąć OK, po czym pojawi się komunikat: po wskazaniu odpowiedzi TAK, pojawi się komunikat: V-2

14 Utworzenie tego skrótu nie jest konieczne do działania programu Wodnik, może jedynie ułatwić jego uruchamianie. Po zakończeniu aktualizacji pojawia się okienko: 3. Sprawdzanie połączenia z komputerem inkasenckim nowej generacji Program Pośredni umożliwia sprawdzenie połączenia komputera inkasenckiego z komputerem PC. Opcja ta dostępna jest z menu Konwersje/Sprawdź połączenie. po wybraniu funkcji Test połączenia pojawi się ekran: Po sprawdzeniu połączenia pojawi się jeden z poniższych komunikatów: V-3

15 Jeżeli pojawi się poniższy ekran: należy sprawdzić, czy komputery są połączone i wcisnąć klawisz Połącz Po uzyskaniu połączenia wcisnąć klawisz OK. V-4

16 4. Kasowanie baz danych na komputerze inkasenckim nowej generacji Funkcja ta pozwala na czyszczenie komputera inkasenckiego z danych (zawierają one dane osobowe o klientach) na okres dłuższej przerwy w wykonywaniu odczytów (choroba, urlop) związane jest to z ustawą o ochronie danych osobowych klientów w sytuacji np. konieczności wysyłki sprzętu do naprawy lub zabezpieczenia na wypadek kradzieży sprzętu Do wykonania tej opcji konieczne jest połączenie komputera inkasenckiego z komputerem stacjonarnym. W przypadku braku komunikacji pomiędzy komputerami pojawi się okno: W zakładce Funkcje część okna Kasowanie danych na zestawie inkasenckim zawiera opcję: Po wybraniu tej opcji pojawi się najpierw ekran ostrzegający: Uwaga!!! Proces jest nieodwracalny! Należy bezwzględnie upewnić się, czy dane znajdujące się w komputerze inkasenckim zostały już przekazane do programu Woda. Po naciśnięciu OK. pojawi się okno: V-5

17 - jeżeli rezygnujemy to wcisnąć klawisz Nie. - jeżeli kasowanie ma być wykonane to wcisnąć klawisz Tak, pojawi się okno: Należy wyjść z programu Wodnik do ikony, wcisnąć klawisz OK, po czym nastąpi usuwanie danych z komputera inkasenckiego. 5. Analiza błędów w importowanych danych z komputera nowej generacji W przypadku wystąpienia komunikatu o błędach podczas importu danych istnieje możliwość podglądu plików pomocniczych znajdujących się na urządzeniu, w których zapisywane są informacje o przyczynie błędu. Można podglądać plik LOG lub ERR. V-6

18 6. Archiwizacja danych z komputera inkasenckiego nowej generacji W menu głównym Ustawienia w punkcie Konfiguracja programu znajduje się zakładka Funkcje umożliwiająca wykonanie dodatkowych operacji, np. przekazanie archiwum danych znajdujących się na komputerze inkasenckim do komputera PC. W zakładce Funkcje część okna Funkcje archiwum zawiera następujące opcje związane z archiwizacją: Opcja Pobierz archiwum służy do wykonania kopiowania przechowywanych w archiwum na komputerze inkasenckim danych do komputera stacjonarnego. Dane te są przechowywane w katalogach, których nazwy tworzone są od daty i godziny wykonywanych operacji. Po wybraniu opcji pojawi się ekran: Należy wyjść z programu Wodnik, po zatwierdzeniu OK. pojawi się okno: Należy podać ile katalogów z archiwum ma być skopiowane (max 25) i zatwierdzić OK. Nastąpi kopiowanie danych z komputera inkasenckiego do katalogu archiwizacji na PC-cie. V-7

19 Otworzy się przegląd archiwum z katalogami, w których znajdują się skopiowane bazy danych. Opcja Oblicz rozmiar archiwum służy do sprawdzenia rozmiaru danych zapisanych w komputerze inkasenckim w katalogu archiwum. Opcja Wyświetl plik raportu pozwala na wyświetlenie na ekranie PC-ta zawartości pliku raportu z przebiegu pracy inkasenta. Wykorzystywany jest w sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku konieczności wyjaśnienia przyczyny wystąpienia problemów podczas pracy inkasenta. V-8

20 7. Tworzenie Kalendarza dni wolnych Funkcja ta umożliwia tworzenie kalendarza dni wolnych od pracy. Aby uruchomić moduł kalendarza należy w menu głównym Bazy wybierać Kalendarz Następnie klikamy Tworzenie nowego i z listy jak na rysunku poniżej wskazujemy rok, dla którego tworzyć będziemy kalendarz dni wolnych. V-9

21 Pojawi nam się okno Definiowanie kalendarza dni wolnych dla terminów płatności. Należy wskazać parametry dni wolnych. Zaznaczamy bądź odznaczamy: Czy soboty, Czy niedziele, Czy Święta stałe (np. 11 listopada), Czy święta ruchome (np. Wielkanoc). Po zaznaczeniu wybranych opcji program automatycznie utworzy w kalendarzu dni wolne. Istnieje także możliwość wyznaczenie dodatkowych dni wolnych od pracy (np. nowo utworzony dzień wolny od pracy), w tym celu klikamy przycisk Dodaj po którym pokaże się okno. V-10

22 Wybieramy datę np. jak na obrazku powyżej 22 luty (wybrane pole zaznaczy się kolorem turkusowym) i klikamy Wybierz. W polu Dni wolne od pracy poza stałymi wyświetlają się wybrane daty. Jeżeli wybraliśmy złą datę zaznaczamy ją i klikamy Usuń. Istnieje możliwość podglądu dni wolnych od pracy w kalendarzu poprzez funkcję Podgląd. Jeżeli wszystko się zgadza klikamy Utwórz kalendarz. V-11

23 Po tej operacji możemy podejrzeć istniejący kalendarz, stworzyć nowy bądź zamknąć okno jeśli skończyliśmy pracę z tworzeniem kalendarza dni wolnych. Informacja: Kalendarz możemy tworzyć: na aktualny rok, rok wstecz oraz dwa lata do przodu. V-12

24 8. Tworzenie słownika Tras Istnieje możliwość utworzenia słownika tras w programie Pośredni. W tym celu z menu Ustawienia wybieramy Konfiguracja programu, zakładkę Moduły zewnętrzne, a następnie w polu Źródło słownika Tras POSREDNI i klikamy Zapisz ustawienia. Pojawi się okienko, w którym klikamy OK. W kolejnym kroku wybieramy z menu Bazy Lista tras. Pojawi się pytanie, na które należy odpowiedzieć twierdząco. W oknie Wybór trasy w celu stworzenia listy tras klikamy Nowa. V-13

25 Dodajemy nową trasę podając numer oraz nazwę trasy. Czynność tą powtarzamy dowolną ilość razy, aż do wpisania wszystkich potrzebnych tras. W przypadku gdy popełniliśmy błąd w numeracji, nazwie bądź wpisaliśmy złą trasę zaznaczamy ją i klikamy Usuń. Po dodaniu wszystkich tras możemy zakończyć pracę klikając Zamknij. Informacja: W każdym dowolnym momencie możemy dopisać bądź usunąć trasy. V-14

26 9. Informacje ogólne W menu Pomoc jest opcja Informacja o programie, która pozwala sprawdzić, jaka wersja programu Pośredni jest aktualnie zainstalowana na komputerze stacjonarnym, np.: W menu Pomoc jest opcja Historia, w której w odpowiednich punktach można uzyskać informacje dotyczące np.: o wykonywanych transmisjach tras (data, trasy), aktualizacjach programów, wykonywanych archiwizacjach. W podmenu Archiwum znajdują się kolejne funkcje kontrolne, które wyświetlają na ekranie odpowiednie do wybranego tytułu raporty. V-15

27 10. Zakończenie pracy z programem Jest możliwe poprzez wybranie z ekranu głównego programu poniższych oznaczeń: lub z menu Konwersje \ Koniec programu V-16

28 VI. Obsługa zestawów z PSION MX 1. Uruchomienie programu dla obsługi PSION MX Po uruchomieniu program Pośredni działa standardowo w trybie pracy z zestawami nowej generacji. Aby przełączyć program w tryb pracy z komputerami PSION MX należy zaznaczyć parametr dla MX. Okno przyjmie wówczas zmieniony wygląd (tło kolor pomarańczowy), jak poniżej: - VI-1

29 2. Kopiowanie wersji instalacyjnej lub aktualizacji programu Inkasent Funkcja ta jest przeznaczona do instalacji programu na nowym komputerze inkasenckim lub na komputerze po tzw. twardym resecie oraz do wykonania aktualizacji. W tym celu należy z menu Ustawienia wybrać opcję Instalator programu Inkasent. Pojawi się ekran: Należy podłączyć PSIONa do komputera PC, otworzyć port transmisji, czyli Remote link na ON. Następnie wcisnąć klawisz połącz - VI-2

30 Po nawiązaniu łączności pomiędzy komputerami pojawi się ekran: Wówczas należy wcisnąć klawisz Instaluj oprogramowanie Inkasent, nastąpi kopiowanie plików, a postęp prac będzie widoczny na ekranie, jak powyżej Przy prawidłowym zakończeniu kopiowania pojawi się ekran: Należy wcisnąć OK. Uwaga! W przypadku, gdy PSION był zresetowany (np. po wyjęciu baterii) należy pamiętać by po nagraniu oprogramowania zainstalować ikonę programu INKASENT. Aby zainstalować ikonę należy (będąc na ekranie z ikonami standardowymi programów) wcisnąć klawisz <Menu> i wybrać strzałką Apps, pojawi się ekran: Apps Install U I Install standard U J Remove U / Exit aplication Shift U J Exit all aplications Shift U A Kill aplication Shift U K Należy wybrać polecenie Install i wcisnąć <Enter>, po czym pojawi się okno: Install. File: Name Inkasent.opa Disk Internal. Position Current - VI-3

31 Można przejść strzałką do linii Position i strzałką lub ustalić miejsce położenia ikony programu INKASENT wybierając: Current - bieżące położenie tzn. przed ikoną, która jest obecnie podświetlona, Last - jako ostatnia, First - jako pierwsza. Operację należy zatwierdzić klawiszem <Enter>. Powstanie ikona programu INKASENT. - VI-4

32 3. Transfer danych na zestaw inkasencki MX Aby dokonać transferu bazy danych z programu WODA należy przygotować dane tras odczytowych wykonując funkcje dotychczas stosowane, które przekazują dane tras do programu MODKOMUS lub POSREDNI (w zależności od wcześniej wybranych ustawień). Po przygotowaniu tras, należy sprawdzić, czy jest połączenie pomiędzy komputerami (program PsiWin), wówczas w programie Pośredni uruchomić przygotowanie danych dla komputera inkasenckiego. Należy uruchomić na PC program Pośredni i zaznaczyć parametr dla MX Przygotowanie danych można uruchomić 2-ma sposobami: 1) klikając czerwoną strzałkę Przygotowanie danych dla zestawu MX 2) z menu Konwersje wybrać Dane do zestawu inkasenckiego/konwersja i wysyłanie. Wcisnąć przycisk z czerwoną strzałką Przygotowanie danych z MX dla programu WODA. Jeżeli program WODA umożliwia wcześniejsze przygotowanie pliku z listą tras wówczas pojawi się okienko z informacją jak niżej, w przeciwnym wypadku okienka tego nie będzie. Po wciśnięciu OK pojawia się okno z wykazem przygotowanych tras po prawej stronie. - VI-5

33 Jeżeli program Woda nie utworzy listy przygotowanych tras to słownik dostępnych tras pojawi się po lewej stronie tak jak pokazano poniżej. Wówczas należy z listy tras wskazać po kolei te, które mają być obecnie przekazane na komputer inkasencki, przy pomocy klawisza. Z prawej strony ekranu pojawią się wytłuszczone nazwy wskazanych tras. Jeżeli lista przygotowanych tras jest właściwa (z prawej strony ekranu jako wytłuszczone nazwy), należy wcisnąć przycisk Przygotuj dane dla MX-a. Wówczas program Pośredni przygotuje dane do wysłania do komputera inkasenckiego (poprzez ich konwersję do odpowiedniego formatu). Pasek postępu na dole okienka pokazuje postęp w konwersji danych. Po zakończeniu konwersji pojawia się następujący komunikat: a następnie komunikat informujący, co należy wykonać: - VI-6

34 Należy sprawdzić, czy połączenie pomiędzy PC-tem a komputerem PSION MX (program PsiWin) jest aktywne. Jeśli isnieje połączenie to uruchomić program TRANSFER i wykonać z menu Transmisja opcję Komputer PC -> Flash (szczegółowy opis w dokumentacji programu TRANSFER) - VI-7

35 4. Transfer danych z zestawu inkasenckiego MX do PC-ta Należy podłączyć PSIONa do PC-ta, sprawdzić czy istnieje połączenie (program PsiWin). Jeśli jest połączenie to uruchomić program TRANSFER i wykonać z menu Transmisja opcję Flash -> Komputer PC (szczegółowy opis w dokumentacji programu TRANSFER). Wówczas uruchomić na PC program Pośredni i zaznaczyć parametr dla MX Można to zrobić 2-ma sposobami: 1) klikając niebieska strzałkę Przygotowanie danych z MXdla programu WODA 2) z menu Konwersje wybrać Pobieranie danych z zestawu inkasenckiego/pobieranie danych. Wcisnąć przycisk z niebieską strzałką Przygotowanie danych z MX dla programu WODA. Pojawi się okienko Status zadania, na którym będzie można obserwować postępy pobierania i konwersji danych. Po zakończeniu pobierania danych pojawi się odpowiedni komunikat: BARDZO WAŻNE!!! Po tej czynności należy koniecznie wykonać pobranie danych przekazanych z komputera inkasenckiego do baz danych w programie WODA, nastąpi aktualizacja baz. - VI-8

ZP SERWIS 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27 tel. (52) 366-18-46 fax. (52) 366-18-49 e-mail: biuro@zpserwis.com.pl www.zpserwis.com.pl.

ZP SERWIS 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27 tel. (52) 366-18-46 fax. (52) 366-18-49 e-mail: biuro@zpserwis.com.pl www.zpserwis.com.pl. ZP SERWIS 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27 tel. (52) 366-18-46 fax. (52) 366-18-49 e-mail: biuro@zpserwis.com.pl www.zpserwis.com.pl Program Transfer wer 4.3 (U)/PL/HD dla PsiWin grudzień 2012 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0.

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0. Inwentaryzator Wersja 1.0.0.11 Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile Wersja dokumentu 1.0.14 14 września 2012 Treść zawarta w instrukcji zawiera informację

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WERSJA 2012.x.xx SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do Serwisu: (22)

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Small Business. Szybki start *

Small Business. Szybki start * Small Business Szybki start * * Broszura zawiera skrócony opis podstawowych elementów programu (stan na dzień 26.04.2010). Szczegółowa Instrukcja Obsługi dostępna jest w wersji elektronicznej na płycie

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar 1 Automatyka Serwis E.Majdański Sp.J. Program obsługi wagi samochodowej Jonkar Wersja 1.0x Dariusz Glina 2014-03-10 Zawartość 1. Wstęp... 4 1.1 Ogólne zasady obsługi okien programu... 4 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Przywracanie bazy danych systemu Sz@rk po zmianie komputera lub reinstalacji Windows

Przywracanie bazy danych systemu Sz@rk po zmianie komputera lub reinstalacji Windows Przywracanie bazy danych systemu Sz@rk po zmianie komputera lub reinstalacji Windows Spis treści Wstęp... 1 1. Wykonanie kopii zapasowej aktualnej bazy danych... 2 2. Instalowanie serwera MS SQL na nowym

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR Program do tworzenia dokumentów celnych i finansowych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2013 2 HUZAR SOFTWARE 1.WSTĘP... 7 UMOWA LICENCYJNA... 7 2. INSTALACJA... 8 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo