Samsung KNOX : odpowiedź na zmieniające się wyzwania dla przedsiębiorstw w obszarze rozwiązań mobilnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samsung KNOX : odpowiedź na zmieniające się wyzwania dla przedsiębiorstw w obszarze rozwiązań mobilnych"

Transkrypt

1 Samsung KNOX : odpowiedź na zmieniające się wyzwania dla przedsiębiorstw w obszarze rozwiązań mobilnych Flyer Fly yer e 1

2 Wybór odpowiedniej platformy sposobem na realizację mobilnych potrzeb nowoczesnej firmy Trendy mobilne w przedsiębiorstwach Rosnąca obecność rozwiązań mobilnych w środowisku przedsiębiorstw, której źródłem jest coraz powszechniejsze wykorzystanie prywatnych urządzeń w miejscu pracy w ramach tzw. strategii BYOD (Bring Your Own Device), wywołuje również gwałtowne zmiany na rynku rozwiązań mobilnych dla firm. Do świata przedsiębiorstw coraz odważniej wkraczają czołowi dostawcy konsumenckich urządzeń przenośnych, oferując im niezawodne rozwiązania najnowszej generacji i wypierając platformy, które nie nadążają za najnowszymi trendami lub nie spełniają potrzeb użytkowników. Urządzenia, które wcześniej wyznaczały standardy w biznesie, lecz przestały spełniać wymagania użytkowników, ustępują pola rozwiązaniom bardziej innowacyjnym. Nadzwyczajny wzrost sprzedaży smartfonów i tabletów i zmieniająca się popularność poszczególnych marek urządzeń przenośnych rodzą konieczność stałej rewizji strategii i praktyk mobilnych w przedsiębiorstwach. Jeszcze dwa-trzy lata temu nikt nie mógłby nawet przypuszczać, że w łącznej liczbie 236,4 mln smartfonów sprzedanych w drugim kwartale 2013 r. aż 80% stanowić będą urządzenia z systemem Android, a udział firmy Samsung w rynku smartfonów z Androidem wyniesie prawie 40%, a takie właśnie dane wynikają z badania rynku przeprowadzonego przez IDG Enterprise 1. Dostawcy urządzeń mobilnych, którzy nie podołają wymogom innowacyjności lub nie trafią w gusta użytkowników, w krótkim czasie mogą spaść z pozycji lidera na dalsze miejsce. Spółki, w których przyjęto model BYOD, umożliwiają pracownikom dostęp do zasobów firmowych i wykonywanie pracy przy użyciu prywatnych urządzeń przenośnych. Jeśli korporacyjne polityki mobilne nie uwzględnią zmieniającego się profilu urządzeń, z których korzystają pracownicy, firmowe działy IT mogą dość szybko utracić możliwość skutecznego zarządzania i nadzoru nad tymi urządzeniami. Spadająca popularność urządzeń starszej generacji i ewolucja technologii mobilnych oznaczają, iż optymalizacja strategii mobilnych w przedsiębiorstwie musi przebiegać według przemyślanego schematu, który wykracza poza prostą ocenę funkcjonalności danego urządzenia. Równie ważne są preferencje pracowników, ekosystem oferowany przez partnerów, a także wymogi związane z zarządzaniem i bezpieczeństwem, będące priorytetem dla menedżerów IT i kierownictwa firmy. Proces ten zostanie omówiony w niniejszym dokumencie. 2

3 Rozwiązania mobilne: ocena potrzeb i preferencji pracowników Urządzenia przenośne same w sobie nie mogą stanowić punktu wyjścia przy próbie stworzenia lub udoskonalenia strategii mobilnej. Pierwszym krokiem, który należy wykonać, jest gruntowna analiza aktualnych praktyk i procesów firmy w obszarze mobilności. Tym samym ewentualne ustalenia dotyczące optymalnego zastosowania najnowszych urządzeń i technologii mobilnych muszą uwzględniać interakcje pomiędzy rozwiązaniami mobilnymi przedsiębiorstwa a głównymi celami jego działalności, a także wiedzę na temat sposobu, w jaki pracownicy firmy korzystają ze swoich urządzeń. W przeprowadzanych ocenach nierzadko ujawnia się działanie czynnika pokoleniowego. Młodsi pracownicy, którzy dorastali w świecie wszechobecnych sieci społecznościowych i mobilności, mogą wskazywać nowe obszary wykorzystania rozwiązań mobilnych, podnosząc wydajność i efektywność nie tylko swojej pracy, ale również działalności całej firmy. Prosta wymiana starych urządzeń na nowe, o ile nie towarzyszą jej inne zmiany, może oznaczać utratę szansy na optymalizację mobilnego wymiaru działalności firmy, którą tworzą możliwości nowych platform oraz nowe procesy i scenariusze wykorzystania rozwiązań mobilnych. Kluczowym elementem tego rodzaju całościowej oceny jest ustalenie preferencji pracowników. Jednoznaczny obraz tych preferencji da się określić w spółkach, które wdrożyły programy BYOD i mogą w prosty sposób sprawdzić, jakie urządzenia mobilne ich pracownicy przynoszą do pracy. Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu danej platformy, preferencje swoich pracowników powinny uwzględnić także spółki, które stosują tradycyjny model zakupu, dystrybucji i obsługi firmowych urządzeń mobilnych. Menedżerowie środowiska IT i osoby kierujące firmą, którzy tego nie zrobią, mogą nagle przekonać się, że pracownicy odrzucili wybrane przez nich urządzenia lub nie wykorzystują ich w pełnym zakresie. Uzyskawszy odpowiednie rozeznanie w kwestii stosowanych w przedsiębiorstwie rozwiązań mobilnych oraz preferencji i praktyk swoich pracowników, spółki są gotowe do kolejnych etapów procesu oceny. Niepodjęcie tego pierwszego krytycznego kroku może w istotny sposób negatywnie wpłynąć na powodzenie tworzonej strategii mobilnej. 3

4 Bezpieczeństwo i kompatybilność mobilnej platformy Przedsiębiorstwa, które zakończyły przegląd środowiska mobilnego i podjęły odpowiednie decyzje, muszą następnie wprowadzić mechanizmy zarządzania zarówno samym środowiskiem, jak i zgromadzonymi danymi firmy, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Jest to jedno z priorytetowych zadań przedsiębiorstwa w procesie wdrażania strategii mobilności. Zdanie to podziela ponad menedżerów IT, osób kierujących firmami i specjalistów, którzy uczestniczyli w badaniu IDG Enterprise na początku 2013 r. 1 Jak widać na rys. 1, 88% respondentów pracujących w firmach zatrudniających ponad pracowników uznało możliwość zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń za istotny czynnik przy ocenie dostawców rozwiązań mobilnych. Z tej grupy 69% respondentów opowiedziało się również za udziałem swoich dostawców w zarządzaniu rosnącą liczbą urządzeń mobilnych. Przystępując do tego etapu oceny, przedsiębiorstwa nie powinny skupiać na tym czy innym urządzeniu, lecz na ocenie ogólnego profilu ryzyka organizacji i odpowiedzi na szereg pytań. Do najważniejszych należą następujące pytania: Które z informacji i zasobów przedsiębiorstwa są szczególnie cenne i wrażliwe? W jaki sposób zapewnić właściwą równowagę pomiędzy korzyściami a zagrożeniami, jakie wiążą się z mobilnym dostępem użytkowników do danych i zasobów firmy? Które z danych firmowych mogą być pobierane na urządzenie mobilne, a które z nich powinny pozostać za zaporą sieciową przedsiębiorstwa? Jakie są stosowane techniki i praktyki zabezpieczeń dotyczące urządzeń mobilnych i poszczególnych scenariuszy ich wykorzystania? Bez odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące profilu ryzyka organizacje nie będą w stanie określić na podstawie racjonalnych przesłanek wymaganego poziomu zabezpieczeń na urządzeniach mobilnych, a także w stosowanych przez siebie systemach zarządzania urządzeniami mobilnymi i regułach bezpieczeństwa. Czynniki o krytycznym lub bardzo ważnym znaczeniu dla oceny dostawców rozwiązań mobilnych 88% 81% 81% 77% 71% 66% 69% 60% Rys. 1. Ocena dostawców rozwiązań mobilnych 63% 52% Ponad pracowników 4

5 Oferta Samsung odpowiedzią na pełen zakres mobilnych potrzeb firm Jako światowy lider na rynku urządzeń mobilnych firma Samsung uznaje za swój obowiązek realizację szerokiego wachlarza wymagań stawianych przez klientów biznesowych. Zobowiązanie to wykracza poza produkcję smartfonów, tabletów oraz innych urządzeń mobilnych najwyższej klasy i obejmuje kompleksową ofertę programów i porozumień partnerskich, które towarzyszą inicjatywom mobilnym w firmach. Samsung oferuje szeroką gamę urządzeń różnej wielkości, w tym smartfony i tablety. Oprócz zróżnicowania wielkości i formatów ekranu urządzania te charakteryzuje olbrzymie bogactwo cech i funkcji. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą znaleźć w ofercie firmy Samsung urządzenia spełniające ich wymogi dla niemal każdego scenariusza zastosowań mobilnych. Jeśli chodzi o preferencje pracowników, ich obrazem są zakupy urządzeń do osobistego użytku. Jak wynika z cytowanych wyżej danych rynkowych, segment smartfonów zdominowały urządzenia z systemem Android, na rynku których Samsung posiada prawie 40% udział. Biorąc powyższe dane pod uwagę, w spółkach z wdrożonymi programami BYOD już teraz znajduje się duża liczba urządzeń firmy Samsung, z których aktywnie korzystają pracownicy. Przedsiębiorstwa planujące wymianę na nowsze modele urządzeń przenośnych, powinny brać pod uwagę wybory, jakich we własnym zakresie dokonują ich pracownicy. Samsung oferuje wiele mechanizmów zarządzania oraz zabezpieczeń. Przykładem jest stosowany w urządzeniach firmy protokół Exchange ActiveSync (EAS), który zapewnia użytkownikom telefonów komórkowych bezpieczny dostęp do firmowych kont poczty elektronicznej, kalendarzy, kontaktów i zadań, co wpływa korzystnie na wydajność pracy. W roku 2013 Samsung odsłonił nową platformę: kompleksowy system zabezpieczeń dla urządzeń mobilnych pod nazwą Samsung KNOX. 5

6 Zaawansowane i bezpieczne środowisko pracy urządzeń mobilnych w firmie Samsung KNOX to kompleksowe środowisko do zastosowań firmowych, oferujące zaawansowane mechanizmy zabezpieczeń, wyodrębnione obszary do pracy służbowej i prywatnej ( kontenery ), usługi zarządzania urządzeniami przenośnymi za pośrednictwem chmury obliczeniowej, a także usługę marketplace z dostępem do produktów KNOX i aplikacji w formule SaaS ( oprogramowanie jako usługa ). Odpowiedzią na szybko zmieniające się potrzeby użytkowników technologii mobilnych są stałe innowacje w tym obszarze. Dzięki nim środowisko Samsung KNOX oferuje lepsze zabezpieczenia i łatwiejszą obsługę oraz stanowi elastyczną platformę, która może sprostać dynamicznym wymogom współczesnych firm w zakresie rozwiązań mobilnych. Rysunek 2. Rozbudowane środowisko Samsung KNOX 6

7 Bezpieczeństwo i elastyczność pracy mobilnej w firmie dzięki zaawansowanym mechanizmom zabezpieczeń Samsung KNOX Silniejsze zabezpieczenia Bezpieczeństwo urządzenia i danych Użyteczność kontenerów Szybka i prosta rejestracja Kontrola urządzeń w chmurze Dzięki modelowi wielowarstwowych zabezpieczeń i najlepszym w branży rozwiązaniom w zakresie zarządzania Samsung KNOX potrafi sprostać potrzebom najbardziej wymagających środowisk biznesowych, zapewniając ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i atakami hakerów. Trusted Boot. Mechanizm Trusted Boot, odpowiadający za to, by na urządzeniu uruchamiane było tylko sprawdzone i dopuszczone do użytku oprogramowanie, stanowi główny element pierwszej linii obrony przed złośliwym oprogramowaniem na urządzeniach pracujących w środowisku Samsung KNOX. ARM TrustZone-based Integrity Measurement Architecture (TIMA). Architektura TIMA działa w bezpiecznym środowisku i odpowiada za nieprzerwane monitorowanie integralności jądra systemu Linux. Po wykryciu naruszenia integralności jądra lub programu rozruchowego TIMA informuje firmowy dział IT za pośrednictwem systemu zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM), który w odpowiedzi na to i w oparciu o ustalone reguły podejmuje określone działania. Jedna z istniejących reguł działania przewiduje dezaktywację jądra systemu i wyłączenia urządzenia. Security Enhancements for Android (SE for Android). Technologia SE dla systemu Android zapewnia wsparcie dla kontenerów dostarczanych przez inne firmy, uzupełniając mechanizmy bezpieczeństwa oferowane przez kontener KNOX. Rysunek 3. Poziomy zabezpieczeń w środowisku Samsung KNOX 7

8 Środowisko Samsung KNOX oferuje rozwiązania podnoszące poziom zabezpieczeń w warstwie sprzętowej i programowej urządzeń. SE Android. Technologia SE dla systemu Android zapewnia wsparcie dla kontenerów dostarczanych przez podmioty trzecie, uzupełniając mechanizmy bezpieczeństwa oferowane przez kontener KNOX. Elastyczność platformy Samsung KNOX gwarantuje firmom najwyższy poziom zabezpieczeń w kontenerach oferowanych przez innych wiodących dostawców. TIMA. Architektura TIMA, działając w sferze TrustZone, zapewnia nieprzerwane monitorowanie systemu w czasie rzeczywistym, zapobiegając ingerencji w jądro systemu i partycję systemu. TIMA chroni kod jądra systemu przed modyfikacjami i nadpisaniem przez złośliwe oprogramowanie. SmartCard Framework. Coraz częściej smartfony stanowią dodatkowy czynnik uwierzytelniający dla czytników kart. Zamiast nosić przy sobie czytnik, użytkownicy mogą zbliżyć swoje telefony do czytnika kart w standardzie Bluetooth. Środowisko KNOX umożliwia teraz używanie smartfonów w charakterze bezpiecznych, uwierzytelnionych kart inteligentnych. Samsung KNOX Elastycznie i bardziej użytecznie Bezpieczeństwo urządzenia i danych Użyteczność kontenerów Szybka i prosta rejestracja Kontrola urządzeń w chmurze Kontener Samsung KNOX zabezpiecza dane przedsiębiorstwa, tworząc w urządzeniu pracownika bezpieczne środowisko na potrzeby aplikacji korporacyjnych, a także szyfrując dane firmowe zarówno w spoczynku, jak i w trakcie używania. Kontener Samsung KNOX to wyodrębnione i zabezpieczone środowisko w obrębie urządzenia przenośnego, posiadające własny ekran główny, program uruchamiający, aplikacje i widgety. Aplikacje i dane przechowywane wewnątrz kontenera są oddzielone od aplikacji pozostających na zewnątrz. Dzięki temu platforma Samsung KNOX oferuje większą użyteczność kontenera. Rozbudowane wsparcie dla aplikacji. Użytkownicy korzystają z większego wyboru aplikacji, w tym aplikacji KNOX i aplikacji dostępnych w ramach usługi Google Play, bez konieczności ich wcześniejszego zabezpieczenia (app-wrapping). Zwiększa to dostępność aplikacji przy jednoczesnym zachowaniu ich bezpieczeństwa dzięki użyciu skanerów złośliwego oprogramowania, które zaimplementowano na platformie KNOX. Firmy mogą teraz w bezpieczny i prosty sposób wgrywać aplikacje biznesowe w środowisku kontenera. Elastyczne wykorzystanie danych i aplikacji. Kontener KNOX umożliwia dostosowane do potrzeb, elastyczne formy korzystania z aplikacji, danych oraz schowka pomiędzy osobistym obszarem użytkownika a kontenerem. Firmy mogą określać sposób wykorzystania danych i aplikacji zarówno w kontenerze, jak i pomiędzy nim a prywatną przestrzenią pracownika, wprowadzając, uruchamiając i nadzorując odpowiednie reguły działania kontenera. Samsung KNOX Minimum formalności rejestracyjnych i spójny interfejs użytkownika Bezpieczeństwo urządzenia i danych Użyteczność kontenerów Szybka i prosta rejestracja Kontrola urządzeń w chmurze Użytkownicy mogą z łatwością rejestrować się i aktywować swoje urządzenia za pośrednictwem serwera Samsung Enterprise Gateway (SEG) działającego w chmurze i aplikacji Universal MDM Client (UMC), co do minimum ogranicza liczbę kroków w procesie tworzenia kontenera KNOX. Sewer MDM rejestruje profil organizacji w SEG. Aplikacja UMC (domyślnie instalowana na urządzeniach Samsung GALAXY) nawiązuje komunikację z serwerem SEG, z którego pobiera i instaluje aplikację MDM. Po zainstalowaniu aplikacja MDM automatycznie uwierzytelnia dane użytkownika komunikującego się z serwerem MDM. 8

9 Samsung KNOX Wygodne i efektywne zarządzanie urządzeniami mobilnymi Bezpieczeństwo urządzenia i danych Użyteczność kontenerów Szybka i prosta rejestracja Kontrola urządzeń w chmurze Uproszczony system zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) działa w oparciu o chmurę, a tym samym nie wymaga żadnej infrastruktury w siedzibie przedsiębiorstwa. Rozwiązanie to pozwala przezwyciężyć powszechne problemy wdrożeniowe firm ograniczenia budżetowe, braki kompetencyjne w zakresie IT i integrację zróżnicowanych urządzeń. Urządzeniami można zarządzać za pośrednictwem panelu administracyjnego z opcjonalnym lokalnym wsparciem dla usługi Active Directory. Tym samym znika potrzeba wynikających z rozrostu firmy regularnych aktualizacji katalogu pracowników w ramach lokalnego systemu MDM. Portal administracyjny umożliwia personelowi IT kontrolę i monitorowanie urządzeń oraz aplikacji pracowników. Bogaty zestaw reguł IT ułatwia administratorom wdrożenie korporacyjnej polityki mobilnej, polegającej np. na zdalnym kasowaniu danych, zmianie haseł, zdalnym blokowaniu dostępu, szyfrowaniu przestrzeni dyskowej na urządzeniach, wprowadzaniu ograniczeń w urządzeniach, w których złamano istniejące restrykcje lub do których uzyskano dostęp administracyjny, ograniczaniu możliwości korzystania z aparatu fotograficznego, tworzeniu raportów lokalizacyjnych itp. Przyjęte rozwiązanie obsługuje w pełni procesy BYOD i CYOD (Choose Your Own Device wybór własnego urządzenia przez pracownika) z wieloplatformowym wsparciem dla urządzeń z systemami Android i ios, a dzięki wygodnemu mechanizmowi jednorazowego logowania (SSO) użytkownicy mogą korzystać z gamy mobilnych aplikacji sieciowych. Wygodny proces wyszukiwania, wyboru oraz zakupu licencji KNOX i aplikacji biznesowych w ramach jednej witryny Podejmując decyzję o wdrażaniu polityki mobilności, przedsiębiorstwa powinny rozważyć wybór spośród wielu usługodawców, w tym dostawców systemu MDM, systemu bezpieczeństwa lub aplikacji biznesowych, a także producenta urządzeń. Korzystając z jednej witryny internetowej, na której skonsolidowano wszelkie aspekty związane z mobilną pracą przedsiębiorstw, zainteresowane organizacje mogą wybierać z oferty ponad 140 wiodących aplikacji chmurowych i pakietów oprogramowania. Są to m.in.: produkty KNOX, poczta elektroniczna i kalendarz oferowane w ramach hostingu, rozwiązania do zarządzania kadrami (HRM), rozwiązania do zarządzania relacjami z klientami firmy (CRM), rozwiązania do zarządzania firmą, aplikacje do pracy zespołowej i współdzielenia plików, programy antywirusowe i rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa IT. Za pośrednictwem witryny można w efektywny kosztowo sposób dokonać wyboru usługodawcy, zarządzać centralnie użytkownikami i licencjami, a także dokonywać zakupów i rozliczeń finansowych oraz przeprowadzać instalacje. Administratorzy IT uiszczają tylko jeden rachunek za wszystkich użytkowników i aplikacje, a do ich dyspozycji oddano elastyczne taryfy cenowe, wśród których znajdują się rozwiązania przedpłacone i abonamenty, rozliczenia jedno- lub wielorazowe oraz płatności ustalane na podstawie profili użytkowych. Do wyboru oddano także szereg różnych form zapłaty (karta kredytowa, PayPal, przelew bankowy), których można dokonywać w różnych walutach. Przedsiębiorstwa, którym zależy na wygodzie, większej efektywności i uproszczeniu całego procesu, obecnie mogą korzystać z jednego źródła. 9

10 Zbuduj mobilne przedsiębiorstwo wspólnie z firmą Samsung Platforma mobilna następnej generacji W świecie wysokiej technologii wszystko odbywa się bardzo szybko, zaś rynek rozwiązań mobilnych należy do sektorów szczególnie dynamicznych. Obecność setek milionów zaawansowanych smartfonów, tabletów i innych urządzeń przenośnych w środowiskach firmowych w dramatyczny sposób zmieniła sytuację przedsiębiorstw. Spółki chcące zachować konkurencyjność i zapewnić maksymalną wydajność prowadzonej działalności muszą dotrzymywać kroku ewoluującym możliwościom i zmiennym losom różnych urządzeń mobilnych. Aby osiągnąć ten cel, firmy winny uwzględniać nie tylko możliwości samych urządzeń, ale też całą gamę innych czynników o krytycznym znaczeniu dla powodzenia firmowych polityk mobilności. Przedsiębiorstwa, które swoje przygotowania do wdrożenia strategii mobilnej przeprowadzą w kompleksowy sposób, z dużym prawdopodobieństwem staną przed wyborem firmy Samsung jako oczywistego partnera w realizacji swoich zamierzeń. Asortyment urządzeń mobilnych marki Samsung jest najbardziej popularny i zapewne najbogatszy ze wszystkich oferowanych obecnie na świecie. W parze z wprowadzanymi innowacjami sprzętowymi firma Samsung stworzyła bezpieczną platformę mobilną następnej generacji, która wychodzi naprzeciw wymaganiom klientów biznesowych. Szeroka gama oferowanych urządzeń, stopień technicznego zaawansowania, a także skala realizowanych inicjatyw i programów partnerskich dla przedsiębiorstw już teraz czynią z firmy Samsung czołowego gracza w sektorze biznesowych rozwiązań mobilnych. Biorąc pod uwagę jej zaangażowanie na rzecz swoich wymagających klientów, firma Samsung pozycję tę zapewne utrzyma przez długie lata. 10

11 O Samsung Electronics Co. Ltd. Samsung Electronics Co. Ltd. zajmuje pozycję światowego lidera w dziedzinie technologii. Liczne odkrycia i nowatorskie rozwiązania firmy otwierają przed ludźmi na całym świecie nieznane dotąd możliwości, rewolucjonizując świat telewizorów, smartfonów, komputerów osobistych, drukarek, aparatów fotograficznych, artykułów gospodarstwa domowego, systemów LTE, urządzeń medycznych, półprzewodników i rozwiązań w technologii LED. Spółka zatrudnia pracowników w 79 krajach, a jej roczne obroty wynoszą 187,8 mld USD. Więcej informacji na stronie Więcej informacji na temat środowiska Samsung KNOX pod adresem https://www.knox.samsung.pl Copyright 2014 Samsung Electronics Co. Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Samsung i KNOX stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy Samsung Electronics Co. Ltd. Specyfikacje i wzornictwo mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Niemetryczne jednostki miar i wag mają charakter orientacyjny. Wszelkie dane uznaje się za prawidłowe na dzień ich sporządzenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. Niniejszym uznaje się oraz potwierdza, że poszczególne marki, produkty, nazwy usług i logotypy stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe ich właścicieli. Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc. ARM i TrustZone to zarejestrowane znaki towarowe firmy ARM Ltd. lub jej podmiotów zależnych. ios jest znakiem towarowym firmy Apple zarejestrowanym w USA i innych krajach, używanym na podstawie licencji przez firmę Cisco Systems Inc. Linux jest zarejestrowanym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa w USA i innych krajach. Microsoft i ActiveSync to znaki towarowe firmy Microsoft Corporation, zarejestrowane w USA i innych krajach Consumerization of IT in the Enterprise survey [Badanie konsumeryzacji technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach w roku 2013], IDG Enterprise Samsung Electronics Polska ul. Marynarska 15, Warszawa 11

12

BIG BYOD NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BITCOIN DATA ERP 2.0 DRUK 3D OD BIŻUTERII PO DOM PRACUJ ZDALNIE. WEARABLE TECHNOLOGY Odzież nie tylko dla geeków

BIG BYOD NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BITCOIN DATA ERP 2.0 DRUK 3D OD BIŻUTERII PO DOM PRACUJ ZDALNIE. WEARABLE TECHNOLOGY Odzież nie tylko dla geeków NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAGAZYN COMARCH ERP NR 1/2014 (21) ISSN 2082-1581 www.nz.comarch.pl BYOD PRACUJ ZDALNIE ERP 2.0 Ewolucja, która uwolni możliwości Twojej firmy BITCOIN GLOBALNA REWOLUCJA FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych 2 3 Spis treści Zestawy oprogramowania ochronnego 7 Desktop

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE STYCZEŃ 2013 LUTY 2013 MARZEC 2013 KWIECIEŃ 2013 MAJ 2013 CZERWIEC 2013 LIPIEC 2013 SIERPIEŃ 2013 WRZESIEŃ 2013 PAŹDZIERNIK 2013 LISTOPAD 2013 GRUDZIEŃ 2013 BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE www.interaktywnie.com/biznes/raporty

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Nowy program partnerski Microsoft. Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft. Więcej zasobów w witrynie dla Microsoft OEM System Builderów

Nowy program partnerski Microsoft. Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft. Więcej zasobów w witrynie dla Microsoft OEM System Builderów ISSN 1730 6884 nr 12/2003 GRUDZIEŃ 2003 Miesięcznik dla Partnerów Microsoft Możliwości współpracy firm ISV z Microsoft [str. 7] Nowy program partnerski Microsoft [str. 10] Więcej zasobów w witrynie dla

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wymagania dotyczące bezpiecznego korzystania z aplikacji: Centrala. Wewnętrzne centrum danych. Sieć brzegowa.

Najważniejsze wymagania dotyczące bezpiecznego korzystania z aplikacji: Centrala. Wewnętrzne centrum danych. Sieć brzegowa. PALO PALO ALTO ALTO NETWORKS: NETWORKS: zapora Next-Generation nowej generacji Firewall informacje Feature Overview Informacje o zaporze nowej generacji firmy Palo Alto Networks Fundamentalne zmiany, jakie

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O naturze bezpieczeństwa, czyli jak opanować niepewność. Strategie bezpieczeństwa w IT. Uwaga na BYOD!

Spis treści. O naturze bezpieczeństwa, czyli jak opanować niepewność. Strategie bezpieczeństwa w IT. Uwaga na BYOD! Bezpieczeństwo IT 1 Spis treści O naturze bezpieczeństwa, czyli jak opanować niepewność Sebastian Pikur, Infovide-Matrix SA Strategie bezpieczeństwa w IT Krzysztof Labiak, itelligence Uwaga na BYOD! Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki

Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki Wstęp Intraspekcja to badanie intranetów, którego celem jest poznanie popularnych rozwiązań oraz zidentyfikowanie trendów w projektowaniu wewnętrznych systemów

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej jest częścią projektu Praktyczne aspekty realizacji koncepcji

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Gazeta Finansowa NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny, wyłącznie do 46 numeru z 18 24 listopada 2011 r.) Już 16 grudnia specjalne wydanie Magazynu GF Kolorowy

Bardziej szczegółowo

Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP

Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP DOKUMENT BIZNESOWY Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP Korzystanie z technologii CEP do uzyskiwania informacji o rynku z dużych ilości danych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Spis treści 1. Wstęp do przewodnika... 6 2. Cykl życia urządzeń mobilnych... 9 2.1 Rejestracja urządzenia... 9 2.2 Zarządzanie konfiguracją urządzenia... 9 2.2.1

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE Chmura hybrydowa Perspektywy rozwoju, oceny i postawy potencjalnych i obecnych użytkowników 30 października 2014 r. Spis treści Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Szanowni Państwo, Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A.

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. 1 Spis treści Case study 3 Nescafé Dolce Gusto Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. Rozwijanie sprzedaży e-commerce 35 w modelu

Bardziej szczegółowo