(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/HU02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 26.11.2002, PCT/HU02/000129 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/HU02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: , WO03/ (13) B1 (51) Int.Cl. A61K 31/565 ( ) A61P 15/18 ( ) Opis patentowy przedrukowano ze względu na zauważone błędy (54) Środek farmaceutyczny do antykoncepcji doraźnej zawierający lewonorgestrel i zastosowanie lewonorgestrelu (73) Uprawniony z patentu: RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Budapeszt, HU (30) Pierwszeństwo: , HU, P (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 08/05 (72) Twórca(y) wynalazku: PAUL F.A. VAN LOOK, Geneva, CH ILLÉSNÉ BALOGH, Budapeszt, HU KATALIN KOMÁNDI, Budapeszt, HU LÁSZLÓ NEMES, Budapeszt, HU ZSOLT SZABÓ, Csömör, HU (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 06/10 (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Sulima Zofia SULIMA GRABOWSKA SIERZPUTOWSKA BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH spółka jawna PL B1

2 2 PL B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest środek farmaceutyczny do antykoncepcji doraźnej, zawierający lewonorgestrel i zastosowania lewonorgestrelu do wytwarzania leku. Wiadomo, iż w wielu przypadkach, w których zachodzi stosunek należy ze wszech miar zapobiegać zapłodnieniu. W celu zapobiegania niepożądanemu zapłodnieniu w przypadku regularnych i planowanych stosunków dostępnych jest szereg środków ochronnych i środków farmaceutycznych. Przykładami takich środków są prezerwatywy, krążki maciczne, wewnątrzmaciczne środki ochronne, jak również różne jedno- lub wielofazowe doustne środki antykoncepcyjne. Natomiast w przypadku nieplanowanych stosunków lub stosunków z niepełną antykoncepcją te środki nie są dostępne lub są dostępne w ograniczonej mierze, a zatem pewne środki zaradcze w celu zapobiegania zapłodnieniu muszą zostać podjęte po stosunku. Taka sytuacja ma miejsce przykładowo w przypadku kobiet, które prowadzą nieregularne życie seksualne lub są ofiarami gwałtów albo w przypadku gdy środek ochronny zapobiegający zapłodnieniu, np. prezerwatywa, ulega uszkodzeniu lub rozerwaniu. Mając na uwadze, iż w tych przypadkach antykoncepcję należy osiągnąć przed zagnieżdżeniem się zapłodnionego jaja, w stosunkowo krótkim czasie, te sposoby określa się mianem antykoncepcji doraźnej. Norgestrel i lewonorgestrel, czyli izomer D norgestrelu [±-17α-13-etylo-17-hydroksy-18,19- -dinorpregn-4-en-20-in-3-onu], od dawna stosuje się w złożonych preparatach będących środkami antykoncepcyjnymi. Przykładowym środkiem farmaceutycznym jest środek zwany OVRAL, wprowadzony na rynek w 1968 r., zawierający 0,05 mg etynyloestradiolu i norgestrelu. W brytyjskim opisie patentowym nr opisano wytwarzanie tabletek, kapsułek i zawiesin o działaniu anabolicznym, zawierających 5 mg norgestrelu jako substancji czynnej, przy czym w opisie działania biologicznego substancji czynnej podano, że jej działanie jako antagonisty estrogenu jest 53,7-krotnie silniejsze niż działanie progesteronu, a działanie progestogenu jest takie samo jak działanie progesteronu. W latach siedemdziesiątych przeprowadzono wszechstronne badania [The Journal of Reproductive Medicine, 13(2), (1974); Contraception, 7(5), , (1973); Reproduction, 2(1), 61-62, (1975); International Journal of Fertility, 20, , (1975)] w celu zbadania zastosowania wielu progestyn, w tym lewonorgestrelu, jako rutynowych środków antykoncepcyjnych do stosowania po stosunku. Rutynowa antykoncepcja po stosunku oznacza, iż kobieta, która nie prowadzi regularnego życia płciowego, stosuje lek w sposób zamierzony, ale po stosunku. Stosowane pojedyncze dawki dzienne wynosiły μg. Wyniki tych badań wykazały, iż skuteczność antykoncepcyjna lewonorgestrelu po stosunku, w przypadku stosowania tylko tej substancji, była mała nawet w przypadku dawki 1 mg. A. A. Yuzpe i jego współpracownicy zamieścili w The Journal of Reproductive Medicine [13(2), (1974)] wyniki badań, w których jako środek antykoncepcyjny po stosunku stosowano środek farmaceutyczny zawierający 100 μg etynyloestradiolu i 1,0 mg norgestrelu w postaci pojedynczej dawki. Środek podawano przez pięć dni po stosunku bez zabezpieczenia. Później sposób ten zmodyfikowano. Okres możliwości stosowania środka skrócono od 5 dni do 72 godzin, natomiast dawkę podwajano w taki sposób, iż podawanie powtarzano w 12 godzin po pierwszym podaniu. [Fertility and Sterility, 28, , (1977), ibid. 37, (1982); International Journal of Gynaecology and Obstetrics, 15, , (1977)]. Ta modyfikacja spowodowała zwiększenie skuteczności tego sposobu. Po badaniach przeprowadzonych przez A. A. Yuzpe i jego współpracowników przeprowadzono wiele innych prób w celu wykazania skuteczności tego połączenia. W tych badaniach całkowita dawka etynyloestradiolu wynosiła 0,2 mg w połączeniu z 2,0 mg norgestrelu lub 1,0 mg lewonorgestrelu. Wyniki tych badań wykazały, że chociaż przy trybie podawania (tryb Yuzpe) występowało mniej działań ubocznych niż w przypadku stosowanych wcześniej w wysokich dawkach estrogenów (głównie w latach sześćdziesiątych), jednak występowanie nudności i wymiotów było nadal stosunkowo bardzo częste (odpowiednio 50 i 20%). Te działania uboczne były wywoływane działaniem estrogenu i powodowały zmniejszenie zdyscyplinowania pacjentów, a ponadto w przypadku występowania wymiotów, ulegała zmniejszeniu skuteczność leczenia. Zastosowanie lewonorgestrelu do antykoncepcji doraźnej odkryto w latach dziewięćdziesiątych. Wyniki badań opublikowano w dwu dobrze udokumentowanych publikacjach [Lancet, 352, , (1998) i Human Reproduction, 8(3), , (1993)]. Skuteczność tabletek zawierających tylko 0,75 mg lewonorgestrelu i złożonych tabletek stosowanych w sposobie Yuzpe, zawierających 0,1 mg etynyloestradiolu + 1,0 mg lewonorgestrelu, badano przez podawanie dawek w odstępach 12 godzin w ciągu 48, jak również 72 godzin po stosunku bez zabezpieczenia. Wyniki wykazały, iż zabezpieczenie osiągnię-

3 PL B1 3 te w wyniku podawania dwu tabletek zawierających 0,75 mg lewonorgestrelu było większe niż w przypadku trybu Yuzpe, ale w przypadku kobiet, które otrzymywały tylko lewonorgestrel, zaobserwowano mniej działań ubocznych, czego powodem mógł być brak etynyloestradiolu. Mechanizm działania lewonorgestrelu stosowanego jako środek antykoncepcyjny po stosunku badano w wielu doświadczeniach. Keserü i Garmendia wykazali, iż działanie przeciwowulacyjne zapewne częściowo zależy od upływu czasu pomiędzy przyjęciem ostatniej tabletki i czasem owulacji, częściowo od ilości użytego hormonu [Contraception, 10, (1974)]. Według innych autorów obok hamowania owulacji na działanie antykoncepcyjne mogą mieć również wpływ inne czynniki [Contraception, 63, , (2001)]. Lewonorgestrel podawany w fazie pęcherzykowej zmniejszał działanie namnażające śluzówki macicy, natomiast nie wykazywał żadnego działania w fazie lutealnej [Contraception, 39(3), , (1989)]. Przeprowadzono szereg prób w celu wykazania działania lewonorgestrelu na śluzówkę szyjki macicy, które można zaobserwować w kilka godzin po podaniu. Lewonorgestrel hamuje plemniki przedostające się do górnego przewodu rozrodczego w ten sposób, iż powoduje pogrubienie śluzówki szyjki macicy prawie bezpośrednio po absorbcji hormonu. Wykazano również, iż po podaniu 400 μg lewonorgestrelu już w 4 godziny po podaniu rozpoczyna się proces alkalizacji płynu wewnątrzmacicznego i proces ten trwa przez około 48 godzin. Ten proces może odgrywać rolę w hamowaniu ruchu plemników, a zatem również i w działaniu antykoncepcyjnym [Contraception, 11(1), (1975)]. Badania wykazały, iż w wyniku zastosowania dwóch środków farmaceutycznych zawierających 0,75-0,75 mg lewonorgestrelu stosowanych co 12 godzin w okresie 72 godzin po stosunku bez zabezpieczenia uzyskano zahamowanie zapłodnienia, które w innym przypadku mogło nastąpić. Skuteczność była znacznie lepsza niż skuteczność trybu Yuzpe stosowanego wcześniej na świecie. Ze względu na brak składnika w postaci estrogenu, znacznie rzadziej obserwowano występowanie działań ubocznych (nudności, odczucie niedomagania, wymioty) prowadzących do zmniejszenia zdyscyplinowania pacjenta i skuteczności leczenia. Wyniki badań klinicznych wykazały, iż skuteczność była tym lepsza im wcześniej po stosunku rozpoczynało się leczenie. Jednakże zgodnie z doświadczeniami, w przypadku gdy kobieta chciała postępować właściwie i zgodnie z instrukcjami, zwykle opóźniano przyjmowanie pierwszej tabletki, tak aby przyjęcie drugiej dawki po 12 godzinach nie przypadało na bardzo niekorzystną porę dnia (np. o 3 rano). Wyniki badań wykazały, iż zalecanie 12-godzinnej przerwy pomiędzy dwiema dawkami zwiększało niezdyscyplinowanie pacjenta. Zgodnie z danymi statystycznymi większość kobiet przyjmowało drugą dawkę w ciągu 12 do 16 godzin po pierwszej dawce [Lancet, 352, , (1998)]. Wyniki badania mechanizmu działania lewonorgestrelu stosowanego jako środek antykoncepcyjny po stosunku wykazały, iż działanie polegające na przeciwdziałaniu owulacji odgrywało dużą rolę. Zgodnie z literaturą [Contraception, 63, , (2001)] działanie polegające na przeciwdziałaniu owulacji stanowiło około 42% całego działania, podczas gdy reszta działania obejmowała inne rodzaje oddziaływania na śluzówkę szyjki macicy, ruch plemników, transport zygoty przez przewód jajowodu, śluzówkę macicy i zagnieżdżanie. Działanie polegające na przeciwdziałaniu owulacji częściowo zależy od ilości zastosowanego hormonu, częściowo od upływu czasu pomiędzy podaniem leku a oczekiwanym czasem owulacji. Powyższe wydaje się potwierdzać znaczenie 12-godzinnej przerwy. Zgodnie z powyższymi ustaleniami, przyjęcie 0,75 mg lewonorgestrelu w celu antykoncepcji doraźnej dwukrotnie z 12-godzinną przerwą w ciągu 72 godzin po stosunku wydaje się uzasadnione. Poza tym badano możliwość podawania dwu dawek jednocześnie w ciągu 72 godzin po stosunku bez zabezpieczenia dla wyeliminowania niedogodności związanych z 12-godzinną przerwą. Nieoczekiwanie stwierdzono, iż podawanie dwu dawek 0,75 mg lewonorgestrelu jako substancji czynnej w tym samym czasie nie powodowało zmniejszenia skuteczności. Istniała potrzeba opracowania środka farmaceutycznego do antykoncepcji doraźnej, w postaci dawkowanej do podawania w określonym trybie dawkowania. Wynalazek dotyczy środka farmaceutycznego do antykoncepcji doraźnej, zawierającego lewonorgestrel jako substancję czynną, w pojedynczej postaci dawkowanej, charakteryzującego się tym, że zawiera 1,5 ± 0,2 mg lewonorgestrelu w mieszaninie ze znanymi zaróbkami, rozcieńczalnikami, środkami smakowo/zapachowymi lub aromatyzującymi, środkami stabilizującymi, jak również dodatkami ułatwiającymi formułowanie lub umożliwiającymi formułowanie, zwykle stosowanymi w praktyce farmaceutycznej. Wynalazek dotyczy również zastosowania lewonorgestrelu w ilości 1,5 ± 0,2 mg do wytwarzania leku do antykoncepcji doraźnej.

4 4 PL B1 Korzystnie lewonorgestrel stosuje się do wytwarzania leku, który jest przeznaczony do podawania w pojedynczej postaci dawkowanej w okresie do 72 godzin po stosunku płciowym. Tryb dawkowania polega na podaniu pojedynczej dawki zawierającej tylko 1,5 ± 0,2 mg lewonorgestrelu jako substancji czynnej kobiecie, która ma przyjąć środek farmaceutyczny w ciągu 72 godzin po stosunku bez zabezpieczenia. Postacie dawkowane wymagane do zrealizowania powyższego trybu dawkowania mogą mieć postać stałą lub ciekłą i mogą je stanowić np. tabletki, tabletki z powłoczką, tabletki powlekane, kapsułki, pigułki lub preparaty w postaci proszku. Preparaty w postaci ampułek zawierających liofilizowany proszek, umożliwiające wytworzenie ciekłych środków in situ, również należą do takich postaci dawkowanych. Ciekłe środki mogą stanowić np. roztwory do iniekcji lub wlewów. Skuteczność nowego trybu podawania lewonorgestrelu porównano do znanego trybu podawania 0,75-0,75 mg lewonorgestrelu co 12 godzin w poniższych próbach. W podwójnie ślepej, losowej, wieloośrodkowej, wielonarodowej próbie 1356 kobietom podano 0,75-0,75 mg lewonorgestrelu z 12-godzinną przerwą w tradycyjny sposób, podczas gdy 1356 kobiet otrzymało pojedynczą dawkę 1,5 ± 0,2 mg lewonorgestrelu w ciągu 72 godzin po stosunku bez zabezpieczenia. W grupie kobiet, którym podano lewonorgestrel w tradycyjny sposób, stopień antykoncepcji wynosił 1,77%, podczas gdy w drugiej grupie kobiet, którym podano pojedynczą dawkę stopień ten wynosił 1,47%. Tak zwany udział kobiet zabezpieczonych" (liczba ta wskazuje jakiemu odsetkowi zapłodnień, do których w innym przypadku mogłoby dojść, zapobieżono dzięki zastosowanemu trybowi dawkowania) wynosiła 77,3% w grupie kobiet, którym podano lewonorgestrel w tradycyjny sposób, podczas gdy w drugiej grupie wynosiła 81,9%. Dane te potwierdzają, że tryb podawania polegający na podawaniu pojedynczej dawki jest skuteczniejszy, chociaż istotności statystycznej tych danych nie można wykazać. Wyniki próby wykazały, iż zapłodnieniom, do których w innym przypadku mogłoby dojść, można zapobiegać dzięki stosowaniu pojedynczej tabletki zawierającej dwukrotną dawkę 0,75 mg lewonorgestrelu co najmniej tak skutecznie jak w przypadku znanego trybu dawkowania. Oceniając działania uboczne stwierdzono, iż nudności występowały u 14,5% kobiet z grupy kobiet, którym podano lewonorgestrel w tradycyjny sposób, podczas gdy w grupie kobiet, którym podano pojedynczą dawkę, nudności występowały u 13,7%. Wymioty występowały u 1,4% kobiet w obu grupach. Mając na uwadze, iż nowy tryb dawkowania ma również korzystne cechy dzięki pominięciu estrogenu, przypadki występowania nudności, odczucia niedomagania, wymioty były wyraźnie rzadsze. Nie stwierdzono również znaczącego zróżnicowania pod względem przypadków występowania innych działań ubocznych (biegunka, zmęczenie, zawroty głowy, bóle głowy, tkliwość uciskowa sutka, ból w podbrzuszu). Nie zwiększyła się liczba przypadków występowania zaburzeń miesiączkowania zarówno w grupie, której podano pojedynczą dawkę 1,5 mg lewonorgestrelu, jak i grupie, której podano dwie dawki po 0,75 mg. Odsetek przypadków występowania zaburzeń miesiączkowania wynosił 30,9% w obu grupach. Wyniki badań porównawczych wykazują, iż w wyniku podania pojedynczej dawki 1,5 ± 0,2 mg lewonorgestrelu nieoczekiwanie uzyskano zapobieżenie zapłodnieniu, do którego w innym przypadku mogłoby dojść, z takim samym powodzeniem jakie możliwe byłoby do osiągnięcia przez dwukrotne podanie takiej samej ilości substancji czynnej z 12-godzinną przerwą w ciągu 72 godzin po stosunku bez zabezpieczenia. Jednakże podanie pojedynczej dawki zwiększa zdyscyplinowanie pacjenta i zmniejsza możliwość niewłaściwego stosowania przez kobiety. Jeśli chodzi o działania uboczne, podanie pojedynczej dawki jest tak samo korzystne jak podanie podwójnej dawki znanego środka zawierającego tylko lewonorgestrel w celu antykoncepcji doraźnej. Wynalazek ilustrują poniższe przykłady. P r z y k ł a d 1 Wytworzono tabletki o masie całkowitej 100 mg, każdą z następujących składników: lewonorgestrel 1,5 mg hydrofilowy koloidalny ditlenek krzemu skrobia kukurydziana 23,5 mg skrobia ziemniaczana talk 2,5 mg stearynian magnezu 1,0 mg monohydrat laktozy 7 Tabletki o wyżej podanym składzie wytworzono przez jednorodne zmieszanie obliczonej ilości substancji czynnej z mieszaniną w postaci proszku, zawierającą monohydrat laktozy i skrobię kukury-

5 PL B1 5 dzianą, albo rozpylanie jej roztworu w alkoholu i/lub w mieszaninie alkoholu i chloroformu na powyższą mieszaninę w postaci proszku, zawierającą laktozę i skrobię kukurydzianą (tworzącą fazę wewnętrzną) w urządzeniu do granulacji w złożu fluidalnym. Następnie ciecz granulacyjną wytworzoną z części skrobi kukurydzianej rozpylono na mieszaninę i złoże fluidalne zestalono z użyciem strumienia powietrza. Granulacja zaszła jednocześnie z suszeniem. Otrzymane ziarna w razie potrzeby ponownie poddano granulacji, dodano hydrofilowego koloidalnego ditlenku krzemu, talku i stearynianu magnezu (tworzących fazę zewnętrzną), a następnie jednorodną mieszaninę sprasowano w tabletki. P r z y k ł a d 2 Wytworzono tabletki o masie całkowitej 100 mg, każdą z następujących składników: lewonorgestrel 1,5 mg hydrofilowy koloidalny ditlenek krzemu talk stearynian magnezu 1,0 mg poliwinylopirolidon (Polivinodum K-30) 2,5 mg sól sodowa kroskarmelozy 4,0 mg monohydrat laktozy 40,0 mg celuloza mikrokrystaliczna 50,0 mg Tabletki o wyżej podanym składzie wytworzono przez jednorodne zmieszanie obliczonej ilości substancji czynnej z mieszaniną w postaci proszku, zawierającą monohydrat laktozy i celulozę mikrokrystaliczną, albo rozpylanie jej roztworu w alkoholu i/lub w mieszaninie alkoholu i chloroformu na powyższą mieszaninę w postaci proszku, zawierającą laktozę i celulozę mikrokrystaliczną (tworzącą fazę wewnętrzną) w urządzeniu do granulacji z ugniataniem. Następnie dodano ciecz granulacyjną wytworzoną z użyciem PVP-K30 i produkt poddano granulowaniu przez ugniatanie. Mokry granulat ponownie poddano granulowaniu i wysuszono w mikrofalowej suszarce próżniowej lub w urządzeniu fluidyzacyjnym. Do powyższego granulatu dodano soli sodowej kroskarmelozy, hydrofilowego koloidalnego ditlenku krzemu, talku i stearynianu magnezu (tworzących fazę zewnętrzną), a następnie jednorodną mieszaninę sprasowano w 100 mg tabletki. P r z y k ł a d 3 Wytworzono tabletki o masie całkowitej 100 mg, każdą z następujących składników: lewonorgestrel 1,5 mg celuloza mikrokrystaliczna 50,0 mg hydrofilowy koloidalny ditlenek krzemu wstępnie żelowana skrobia 4,0 mg ultra amolipektyna 3,0 mg stearynian magnezu 1,0 mg monohydrat laktozy 40,0 mg Powyższą kompozycję tworzącą mieszaninę w postaci proszku ujednorodniono, z wyjątkiem stearynianu magnezu, w zbiorniku lub w homogenizatorze z pojemnikiem, a następnie dodano stearynian magnezu i mieszaninę w postaci proszku na końcu ujednorodniono. Następnie jednorodną mieszaninę w postaci proszku sprasowano w 100 mg tabletki. Zastrzeżenia patentowe 1. Środek farmaceutyczny do antykoncepcji doraźnej zawierający lewonorgestrel jako substancję czynną, w pojedynczej postaci dawkowanej, znamienny tym, że zawiera 1,5 ± 0,2 mg lewonorgestrelu w mieszaninie ze znanymi zaróbkami, rozcieńczalnikami, środkami smakowo/zapachowymi lub aromatyzującymi, środkami stabilizującymi, jak również dodatkami ułatwiającymi formułowanie lub umożliwiającymi formułowanie, zwykle stosowanymi w praktyce farmaceutycznej. 2. Zastosowanie lewonorgestrelu w ilości 1,5 ± 0,2 mg do wytwarzania leku do antykoncepcji doraźnej. 3. Zastosowanie według zastrz. 2, w którym lek jest przeznaczony do podawania w pojedynczej postaci dawkowanej w okresie do 72 godzin po stosunku płciowym.

6 6 PL B1 Departament Wydawnictw UP RP Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT)

Ulotka dla pacjenta. POSTINOR - DUO; 750 µg, tabletki Levonorgestrelum

Ulotka dla pacjenta. POSTINOR - DUO; 750 µg, tabletki Levonorgestrelum Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. -Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. -Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1 A61K 9/20. (22) Data zgłoszenia:

PL B1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1 A61K 9/20. (22) Data zgłoszenia: R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSK A (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) 1 7 7 6 0 7 (21) Numer zgłoszenia: 316196 (13) B 1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.03.1995

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1740163 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1740163 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2005

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 142,5 mg.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 142,5 mg. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ramonna, 1500 mikrogramów, tabletka 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 1500 mikrogramów lewonorgestrelu. Substancja

Bardziej szczegółowo

ASMAG FORTE 34 mg jonów magnezu, tabletki Magnesii hydroaspartas

ASMAG FORTE 34 mg jonów magnezu, tabletki Magnesii hydroaspartas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ASMAG FORTE 34 mg jonów magnezu, tabletki Magnesii hydroaspartas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

ANTYKONCEPCJA DORAŹNA OCTAN ULIPRYSTALU Stanisław Radowicki Konsultant Krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii Warszawa 24 lutego 2015 r. Fizjologia cyklu miesiączkowego Okno płodności Cykl miesiączkowy

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 16.10.2003, PCT/SI03/000036 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 16.10.2003, PCT/SI03/000036 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206217 (21) Numer zgłoszenia: 376413 (22) Data zgłoszenia: 16.10.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Diosminum. Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Diosminum. Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Diohespan max, 1000 mg, tabletki Diosminum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten jest dostępny

Bardziej szczegółowo

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 217050 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217050 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 388203 (22) Data zgłoszenia: 08.06.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 204536 B1. Szczepanik Marian,Kraków,PL Selmaj Krzysztof,Łódź,PL 29.12.2003 BUP 26/03 29.01.2010 WUP 01/10

PL 204536 B1. Szczepanik Marian,Kraków,PL Selmaj Krzysztof,Łódź,PL 29.12.2003 BUP 26/03 29.01.2010 WUP 01/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204536 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 354698 (22) Data zgłoszenia: 24.06.2002 (51) Int.Cl. A61K 38/38 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1811987 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.11.2004 04798720.1 (13) T3 (51) Int. Cl. A61K31/198 A61M15/00

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US99/11798 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US99/11798 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200163 (21) Numer zgłoszenia: 344328 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 07.06.1999 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1773451 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2005 05761294.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 31/4745 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Ramonna, 1500 mikrogramów, tabletka Levonorgestrelum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Ramonna, 1500 mikrogramów, tabletka Levonorgestrelum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ramonna, 1500 mikrogramów, tabletka Levonorgestrelum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188998 (21 ) Numer zgłoszenia: 333174 (22) Data zgłoszenia: 23.10.1997 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FR02/02519 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FR02/02519 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 202567 (21) Numer zgłoszenia: 367089 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.07.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207732 (21) Numer zgłoszenia: 378818 (22) Data zgłoszenia: 18.12.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Escapelle tabletka 1500 mikrogramów 1500 mikrogramów, tabletka (Levonorgestrelum)

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Escapelle tabletka 1500 mikrogramów 1500 mikrogramów, tabletka (Levonorgestrelum) Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Escapelle tabletka 1500 mikrogramów 1500 mikrogramów, tabletka (Levonorgestrelum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

ASMAG B 20 mg jonów magnezu + 0,25 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum

ASMAG B 20 mg jonów magnezu + 0,25 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ASMAG B 20 mg jonów magnezu + 0,25 mg pirydoksyny chlorowodorku, tabletki Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1937274. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.09.2006 06791828.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1937274. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.09.2006 06791828. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1937274 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.09.06 06791828.4

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1755562. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05750712.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1755562. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05750712. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1755562 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05750712.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 9/36 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA. Strona 1 z 6

ULOTKA DLA PACJENTA. Strona 1 z 6 ULOTKA DLA PACJENTA Strona 1 z 6 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA NORPROLAC 25 mikrogramów, 50 mikrogramów, tabletki NORPROLAC 75 mikrogramów, tabletki NORPROLAC 150 mikrogramów, tabletki

Bardziej szczegółowo

Escapelle tabletka 1500 mikrogramów 1500 mikrogramów, tabletka (Levonorgestrelum)

Escapelle tabletka 1500 mikrogramów 1500 mikrogramów, tabletka (Levonorgestrelum) Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Escapelle tabletka 1500 mikrogramów 1500 mikrogramów, tabletka (Levonorgestrelum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

BIONORICA Polska Sp z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lunapret 1

BIONORICA Polska Sp z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lunapret 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Lunapret 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lunapret Valerianae radicis extractum siccum + Lupuli strobili extractum siccum tabletki powlekane, 250 mg + 60 mg 2. SKŁAD

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego , PCT/EP95/03692

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego , PCT/EP95/03692 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia 319373 (22) Data zgłoszenia 19.09.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego 19.09.1995,

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206248 (21) Numer zgłoszenia: 373034 (22) Data zgłoszenia: 20.06.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Diohespan forte, 600 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera 600 mg diosminy (Diosminum). Pełny wykaz substancji

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212194 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378146 (51) Int.Cl. F02B 7/06 (2006.01) F02M 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Ten przewodnik dla pacjenta może być rozpowszechniany wyłącznie wśród kobiet, którym lekarz przepisał tabletki antykoncepcyjne Atywia

Ten przewodnik dla pacjenta może być rozpowszechniany wyłącznie wśród kobiet, którym lekarz przepisał tabletki antykoncepcyjne Atywia Ten przewodnik dla pacjenta może być rozpowszechniany wyłącznie wśród kobiet, którym lekarz przepisał tabletki antykoncepcyjne Atywia Twój lekarz zalecił Ci stosowanie nowoczesnej metody antykoncepcji

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK99/00663 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK99/00663 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197077 (21) Numer zgłoszenia: 348601 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 29.11.1999 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1968711 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.01.2007 07712641.5

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 10.11.2003, PCT/FI03/000850 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 10.11.2003, PCT/FI03/000850 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211756 (21) Numer zgłoszenia: 376772 (22) Data zgłoszenia: 10.11.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LORATADYNA PYLOX 10 mg, tabletki Loratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Empil, 0,75 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 0,75 mg lewonorgestrelu. Substancja pomocnicza o znanym

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1677627 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08..04 04762316.0 (97)

Bardziej szczegółowo

Empil, 0,75 mg, tabletki Levonorgestrelum

Empil, 0,75 mg, tabletki Levonorgestrelum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Empil, 0,75 mg, tabletki Levonorgestrelum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. IRCOLON GASTRO, 100 mg, tabletki Trimebutini maleas

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. IRCOLON GASTRO, 100 mg, tabletki Trimebutini maleas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika IRCOLON GASTRO, 100 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA GALENA, 10 mg, tabletki Loratadinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. LORATADYNA GALENA, 10 mg, tabletki Loratadinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta LORATADYNA GALENA, 10 mg, tabletki Loratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. VALDIXEXTRAKT Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum 355 mg tabletka powlekana

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. VALDIXEXTRAKT Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum 355 mg tabletka powlekana Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VALDIXEXTRAKT Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum 355 mg tabletka powlekana Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.2004 04006037.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.2004 04006037.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1462149 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.04 04006037.8

Bardziej szczegółowo

Tribux Bio 100 mg, tabletki

Tribux Bio 100 mg, tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tribux Bio 100 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Luteina, 200 mg, tabletki dopochwowe Progesteronum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Tribux Forte 200 mg, tabletki

Tribux Forte 200 mg, tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tribux Forte 200 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 142,5 mg.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 142,5 mg. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Escapelle tabletka 1500 mikrogramów, 1500 mikrogramów, tabletka 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 1500 mikrogramów

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14 PL 222179 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222179 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400696 (22) Data zgłoszenia: 10.09.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL BUP 09/13

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL BUP 09/13 PL 222738 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222738 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 396706 (22) Data zgłoszenia: 19.10.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 03.11.2000, PCT/EP00/010871 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 03.11.2000, PCT/EP00/010871 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212132 (21) Numer zgłoszenia: 356240 (22) Data zgłoszenia: 03.11.2000 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1896022. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.06.2005 05757506.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1896022. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.06.2005 05757506. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1896022 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.06.2005 05757506.0

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Zasterid, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Zasterid, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Zasterid, 5 mg, tabletki powlekane Finasteridum Ten lek jest przeznaczony tylko do stosowania u mężczyzn Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas

Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

BIONORICA Polska Sp z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Cyclodynon 1

BIONORICA Polska Sp z o.o. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Cyclodynon 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Cyclodynon 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cyclodynon 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 1 tabletka powlekana zawiera 40 mg suchego wyciągu etanolowego

Bardziej szczegółowo

Tabletka barwy prawie białej, płaska, o zaokrąglonych brzegach, o średnicy około 8 mm, z wytłoczonym napisem G00 po jednej stronie.

Tabletka barwy prawie białej, płaska, o zaokrąglonych brzegach, o średnicy około 8 mm, z wytłoczonym napisem G00 po jednej stronie. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ramonna, 1500 mikrogramów, tabletka 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 1500 mikrogramów lewonorgestrelu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Alerdes, 5 mg, tabletki powlekane. Desloratadinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Alerdes, 5 mg, tabletki powlekane. Desloratadinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Alerdes, 5 mg, tabletki powlekane Desloratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ramonna, 1500 mikrogramów, tabletka 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 1500 mikrogramów lewonorgestrelu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Aneks II. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Aneks II Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu 20 Wnioski naukowe Ogólne podsumowanie oceny naukowej dotyczącej produktów leczniczych zawierających lewonorgestrel

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej.

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej. Aneks II Zmiany dotyczące odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz ulotki dla pacjenta przedstawione przez Europejską Agencję Leków (EMA) Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1181 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.09.04 04270.4 (13) T3 (1) Int. Cl. A61K9/ A61K31/2 (06.01) (06.01)

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 16

ULOTKA DLA PACJENTA 16 ULOTKA DLA PACJENTA 16 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Esmya, 5 mg, tabletki Octan uliprystalu Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA Biosteron, 5 mg, tabletki Biosteron, 10 mg, tabletki Biosteron, 25 mg, tabletki (Dehydroepiandrosteronum) Należy

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Orgametril, 5 mg, tabletki Lynestrenolum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Orgametril, 5 mg, tabletki Lynestrenolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Orgametril, 5 mg, tabletki Lynestrenolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO Feminon PMS, 4 mg, kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda kapsułka twarda Feminon PMS zawiera

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21 ) Numer zgłoszenia: 324345 (22) Data zgłoszenia: 18.06.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami. Technik farmaceutyczny 322[10] 1. Treść zadania z załącznikami:

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami. Technik farmaceutyczny 322[10] 1. Treść zadania z załącznikami: Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami. Technik farmaceutyczny 322[10] 1. Treść zadania z załącznikami: 1 2 3 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik farmaceutyczny

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 13.12.1999,PCT/EP99/09864 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 13.12.1999,PCT/EP99/09864 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 202483 (21) Numer zgłoszenia: 349335 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.12.1999 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 17/11. RADOSŁAW ROSIK, Łódź, PL WUP 08/12. rzecz. pat. Ewa Kaczur-Kaczyńska

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 17/11. RADOSŁAW ROSIK, Łódź, PL WUP 08/12. rzecz. pat. Ewa Kaczur-Kaczyńska PL 212206 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212206 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390424 (51) Int.Cl. C07C 31/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ZYX, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206451 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 371452 (51) Int.Cl. A23L 1/221 (2006.01) A23L 1/0522 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Mefelor 50/5 mg Tabletka o przedłużonym uwalnianiu. Metoprololtartrat/Felodipi n AbZ 50 mg/5 mg Retardtabletten

Mefelor 50/5 mg Tabletka o przedłużonym uwalnianiu. Metoprololtartrat/Felodipi n AbZ 50 mg/5 mg Retardtabletten ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, WNIOSKODAWCÓW, POSIADACZY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH Państwo członkowskie Podmiot

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. DESLODYNA pro, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Desloratadinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. DESLODYNA pro, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Desloratadinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta DESLODYNA pro, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Desloratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA. Strona 1 z 6

ULOTKA DLA PACJENTA. Strona 1 z 6 ULOTKA DLA PACJENTA Strona 1 z 6 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta NORPROLAC, 25 mikrogramów, 50 mikrogramów, tabletki NORPROLAC, 75 mikrogramów, tabletki NORPROLAC, 150 mikrogramów,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Karbis, 4 mg, tabletki Karbis, 8 mg, tabletki Karbis, 16 mg, tabletki Karbis, 32 mg, tabletki Candesartanum cilexetilum Należy zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Acidum Folicum Richter, 5 mg, tabletki Acidum Folicum Richter, 15 mg, tabletki ( Acidum folicum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1781277 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.07.2005 05764510.3

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Gabitril Tiagabinum 5 mg, tabletki powlekane 10 mg, tabletki powlekane 15 mg, tabletki powlekane Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA. Zinkorot 25 mg Zn 2+, tabletki. (Zinci orotas dihydricus)

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA. Zinkorot 25 mg Zn 2+, tabletki. (Zinci orotas dihydricus) ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA Zinkorot 25 mg Zn 2+, tabletki (Zinci orotas dihydricus) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie preparatów stosowanych w antykoncepcji hormonalnej

Postrzeganie preparatów stosowanych w antykoncepcji hormonalnej Postrzeganie preparatów stosowanych w antykoncepcji hormonalnej Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez firmę Sequence HC Partners Sp. z o.o. Sequence HC Partners Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 188339 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.0.06 06769997. (97)

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Orgametril, 5 mg, tabletki Linestrenolum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Orgametril, 5 mg, tabletki Linestrenolum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Orgametril, 5 mg, tabletki Linestrenolum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas

Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tribux 100 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Aciclovir Hasco 200 mg, tabletki Aciclovirum

Aciclovir Hasco 200 mg, tabletki Aciclovirum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Aciclovir Hasco 200 mg, tabletki Aciclovirum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Stymen, 10 mg, tabletki Prasteronum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Stymen, 10 mg, tabletki Prasteronum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Stymen, 10 mg, tabletki Prasteronum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Entecavir Teva, 0,5 mg, tabletki powlekane. Entekawir

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Entecavir Teva, 0,5 mg, tabletki powlekane. Entekawir Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Entecavir Teva, 0,5 mg, tabletki powlekane Entekawir Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O LEKU 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Donepex, 10 mg, tabletki powlekane

INFORMACJA O LEKU 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Donepex, 10 mg, tabletki powlekane INFORMACJA O LEKU 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Donepex, 5 mg, tabletki powlekane Donepex, 10 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Donepezili hydrochloridum Każda tabletka powlekana 5

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA 1

ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA 1 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Alermed, 10 mg, tabletki powlekane (Cetirizini dihydrochloridum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/IL02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/IL02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208263 (21) Numer zgłoszenia: 361734 (22) Data zgłoszenia: 21.01.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Luteina, 50 mg, tabletki dopochwowe. Progesteronum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Luteina, 50 mg, tabletki dopochwowe. Progesteronum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Luteina, 50 mg, tabletki dopochwowe Progesteronum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2179743 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.07.2009 09460028.5 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 38/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. zmienia się pozwolenie nr 8782 na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego: typ zmiany: II nr C.l. z)

DECYZJA. zmienia się pozwolenie nr 8782 na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego: typ zmiany: II nr C.l. z) PREZES Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, W yrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Warszawa, 2015 " 12" 2 9 N ru R /Z D U 3G 9 /15 BIOFARM Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań DECYZJA Na

Bardziej szczegółowo

, PCT/EP02/008384

, PCT/EP02/008384 PL 209647 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209647 (21) Numer zgłoszenia: 366984 (22) Data zgłoszenia: 26.07.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Diohespan max, 1000 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy (Diosminum).

Bardziej szczegółowo

Z wyboru, nie z przypadku

Z wyboru, nie z przypadku Z wyboru, nie z przypadku Jak wybrać pigułkę dla siebie Z wyborem pigułki jak z wyborem partnera - trzeba się poważnie zastanowić. O ile w kwestiach sercowych decyzję podejmujemy samodzielnie, to wyboru

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175992 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305151 (22) Data zgłoszenia: 23.09.1994 (51) IntCl6: C02F 1/26 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182207 (21) Numer zgłoszenia: 314632 (22) Data zgłoszenia: 05.06.1996 (13) B1 (51) IntCl7 C09K 17/02 (54)

Bardziej szczegółowo

Desogestrel SUBSTANCJE CZYNNE. Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, produkty złożone. GRUPA FARMAKOTERAPEUTYCZNA (KOD ATC)

Desogestrel SUBSTANCJE CZYNNE. Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, produkty złożone. GRUPA FARMAKOTERAPEUTYCZNA (KOD ATC) SUBSTANCJE CZYNNE Desogestrel GRUPA FARMAKOTERAPEUTYCZNA (KOD ATC) Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, produkty złożone. Kod ATC: G03AC09 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY NAZWA HANDLOWA PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1658064 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699.6 (51) Int. Cl. A61K31/37 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

... ...J CD CD. N "f"'" Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09

... ...J CD CD. N f' Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)212766 (13) 81 (21) Numer zgłoszenia 385072 (51) Int.CI 801D 53/04 (2006.01) C01C 1/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178433 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 312817 (2 2 ) Data zgłoszenia: 13.02.1996 ( 5 1) IntCl6: D06M 15/19

Bardziej szczegółowo