Jak to robią światowi gracze?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak to robią światowi gracze?"

Transkrypt

1 RAPORT ABERDEEN Planowanie finansowe i budżetowanie: Jak to robią światowi gracze?

2 Każda firma patrząca w przyszłość oczekuje by procesy planowania i budżetowania pomogły określić jej plan działania i punkty kontrolne, wedle których będzie mogła zmierzyć efekty swojej działalności w ciągu roku finansowego. Wraz ze wzrostem przychodów rośnie też zatrudnienie i złożoność organizacyjna przedsiębiorstwa. Można by się spodziewać zatem, że im mniejsza firma tym mniej skomplikowany proces planowania i budżetowania, a tym większa efektywność. Tymczasem według badań Aberdeen Group okazuje się, że większe firmy częściej radzą sobie z zakończeniem procesów planowania i budżetowania na czas przy jednoczesnym wyższym stopniu trafności i precyzyjności. Zbyt wiele małych i średnich przedsiębiorstw ciągle polega w dużej mierze na arkuszach kalkulacyjnych i ręcznych procesach do prowadzenia budżetowania, co nie pozwala na realizację planów przed rozpoczęciem kolejnych okresów i jednocześnie skutkuje w niezbyt trafnych budżetach. Najlepsze Wyniki w branży (Best-in-Class) W swoim badaniu z kwietnia 2008 roku, Aberdeen określiło najlepsze wyniki budżetowania i planowania przedsiębiorstw bazując na kryteriach efektywności i precyzyjności procesów, jak również na zdolności przystosowania się do zmieniających się warunków poprzez korygowanie prognoz w trakcie roku. Okazało się, że duże przedsiębiorstwa 60 % częściej osiągają najlepsze wyniki, natomiast mniejsze firmy 40% rzadziej osiągają ten najwyższy poziom efektywności (wykres nr 1). Przegląd sektora Przeglądy sektorów wykonywane przez Aberdeen Group zapewniają analizę najważniejszych wyników badań pogrupowanych według segmentu rynku, rodzaju działalności czy położenia geograficznego. Kryteria dla najlepszych wyników: Aberdeen ocenia, że 20% wszystkich badanych firm osiąga wyniki na najlepszym poziomie. To badanie porównawcze opiera się na następujących kryteriach istotnych dla procesów planowania i budżetowania: coroczne usprawnianie cyklu budżetowania częstotliwość prognozowania całościowa trafność budżetów zdolność do ukończenia budżetu przed rozpoczęciem roku finansowego Długość cyklu budżetowego jest zadziwiająco podobna we wszystkich przedsiębiorstwach niezależnie od wielkości. W firmach dużych i średnich trwa około 2.9 miesiąca natomiast w małych skraca się do 2.5 miesiąca. Jednakowoż duże firmy w 50 % i więcej przypadków są w stanie zawsze sfinalizować budżet przed rozpoczęciem kolejnego okresu (wykres nr 2).

3 W czasie gdy całościowo rzecz ujmując przeciętne duże przedsiębiorstwo osiąga 100% trafność budżetu, przeciętna mała firma osiąga zaledwie 91%, a przedsiębiorstwo średniej wielkości oscyluje w granicach 97%. Budżet trafny w 100% może odzwierciedlać albo precyzyjne przewidzenie zarówno przychodów jak i kosztów, albo dobre kontrolowanie wykonania budżetu lub oba te czynniki. Potwierdzeniem tego może być zaledwie 3 procentowa różnica pomiędzy wynikami na najwyższym poziomie (101%), a przeciętną badanego sektora (98%). Strona kosztowa tego równania jest wielokrotnie łatwiejsza do kontrolowania. Faktycznie wyniki wykazują, że wszystkie firmy niezależnie od wielkości osiągają trafność na poziomie 98-99% jeśli chodzi o kosztową stronę budżetów, natomiast większe różnice wychodzą w przypadku precyzyjności części przychodowej budżetów, która w przypadku małych firm osiąga poziom 95%, średnich 97% oraz przeciętnie 100% wśród dużych przedsiębiorstw. Rola odgrywana przez technologię Co sprawia, że duże firmy osiągają lepsze wyniki jeśli chodzi o proces planowania i budżetowania mimo, że posiadają bardziej złożoną i skomplikowaną organizację? Aberdeen jako jedną z zasadniczych różnic widzi wykorzystanie technologii. Małe i średnie przedsiębiorstwa są w dużej mierze zależne od arkuszy kalkulacyjnych jako jedynej lub podstawowej formy komunikacji w procesie budżetowania (wykres nr 3) i znacząco mniej chętnie wykorzystują aplikacje biznesowe zaprojektowane pod katem wspierania planowania i budżetowania (wykres nr 4).

4 Aby sprostać naszym wewnętrznym celom biznesowym oraz z zewnątrz narzuconym terminom raportowania, potrzebowaliśmy wszechstronnego systemu do zarządzania procesami biznesowymi, który obejmowałby planowanie, budżetowanie, prognozowanie, raportowanie i zarządzanie przez cele. Założeniem jest dostarczenie fundamentu pod integrację i wspieranie zarządzania finansami, cykle wyznaczania celów, modelowanie, planowanie, monitorowanie, analizy i raportowanie. Ma to pomóc osiągać przewidywalne wyniki oraz szybciej i trafniej finalizować zamknięcie ksiąg. - Dyrektor IT dużej firmy sektora lotniczego i obronnego.

5 Preferowaną metodą prowadzenia budżetowania przez 73% firm, które osiągnęły poziom najlepszych wyników w badaniu, jest kombinacja budżetowania oddolnego i odgórnego. To podejście daje możliwość spójnego wyznaczania celów, nie powodując, że stają się one niezrozumiałe dla organizacji. Jednocześnie dodaje ono pewien poziom skomplikowania, który jest trudny do kontrolowania poprzez wykorzystanie ręcznych procesów. Dwukierunkowy przepływ zmian i poprawek, zarówno w górę jak i w dół organizacji, może szybko stać się zbyt skomplikowany dla ręcznego zarządzania. Panorama rozwiązań na rynku Wielu niezależnych producentów oprogramowania oferuje aplikacje biznesowe i narzędzia wspierające planowanie finansowe i budżetowanie. Lista dostawców tego typu rozwiązań jest dość długa, jednak te występujące na wykresie nr 5 poniżej zostały zaimplementowane w 109 różnych firmach reprezentowanych przez 321 respondentów badania. Przy założeniu, że szybkość adaptacji technologii wzrasta wraz z wielkością przedsiębiorstwa, nie jest zaskakującym fakt, że procent dużych klientów jest znacząco wyższy niż całkowity udział dużych firm biorących udział w badaniu, podczas gdy jednocześnie udział małych klientów jest znacząco niższy. W rzeczywistości 50 % lub więcej badanych klientów Business Objects (obecnie jednostki biznesowej SAP), Hyperion oraz SAP (oddzielnie) to firmy z rocznymi przychodami powyżej 1 miliarda dolarów, gdy tymczasem żaden z badanych respondentów z małych firm nie używa Business Objects, mniej niż 10 % używa systemu Hyperion (5%) lub SAP (8%). Na drugim biegunie znajdują się respondenci korzystający z systemu PROPHIX, którzy w znacznej większości okazują się być firmami średniej wielkości (85 %). Natomiast Microsoft posiada najwyższy odsetek klientów wśród małych firm (31%). Większość z tych dostawców oferuje wielorakie produkty i narzędzia, które mogą być wykorzystane w procesach planowania i budżetowania. Wybór, którego narzędzia konkretnie należałoby używać, w dużej mierze zależy od nacisku czy to na efektywność procesów czy to na trafność budżetu, czy też nacisku na obydwa te elementy. Trafność budżetu wymaga połączenia narzędzi planistycznych/budżetujących jak również narzędzi Business Intelligence i Performance Management. Gdy budżet zostanie ukończony organizacja musi zacząć myśleć o ciągłym monitorowaniu i zarządzaniu działalnością.

6 Znaczący odsetek klientów wymienionych dostawców (wykres 5) %)- to firmy średniej wielkości. Wśród nich, nie można zaobserwować 100% trafności budżetów, z wyjątkiem tych używających PROPHIX (wykres nr 6). Wprawdzie można by argumentować, że 96% średniej wielkości klientów Oracle reprezentuje lepszą wydajność budżetowania i są bliższe ideału niż 108% w przypadku dużych klientów Oracle. Jednak we wszystkich pozostałych przypadkach duzi gracze spisują się lepiej niż średni sektor. To wskazuje albo na zły wybór rodzaju narzędzia, albo na brak dojrzałości przy implementacji rozwiązania i wiedzy o wykorzystaniu produktu lub też na obydwa te czynniki. Konkretny przykład American HomePatient (AHP) jest średniej wielkości firmą, która zainwestowała w rozwiązanie do budżetowania. Wraz z rocznymi przychodami na poziomie 350 milionów dolarów i 2500 pracownikami, AHP jest jednym największych dostawców świadczeń zdrowotnych w kraju z przeszło 250 placówkami na terenie Stanów Zjednoczonych. Przed zaimplementowaniem PROPHIX, AHP, jak wiele średniej wielkości przedsiębiorstw używała arkuszy MS Excel w trakcie procesu budżetowania. W czasie gdy firma się rozrastała, rosły równolegle problemy z bezpieczeństwem, kontrolą nad wersjami i problemy z konsolidacją. Dla firmy naszej wielkości, z wieloma użytkownikami pracującymi nad osobnymi wersjami budżetu, problemy z konsolidacją były przerażające mówi Jason Webster, AHP Budżet Manager. W środowisku arkuszy firma była niezdolna do właściwego zabezpieczenia ich przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian. Panowanie nad poszczególnymi wersjami było problematyczne i wskaźniki wewnątrz budżetu były trudne do kontrolowania. Proces budżetowania wymaga udziału zarówno pracowników na szczeblu centralnym jak również placówek w terenie. Z jednej strony rada dyrektorów wyznacza cele korporacyjne, które muszą być przekazane w dół organizacji. Z drugiej strony w tym samym czasie personel w terenie musi radzić sobie z kontrolą kosztów na poziomie pracowników, dystrybuować budżet równo pomiędzy kierowników, wyznaczać osiągalne cele, które są jednocześnie wystarczająco motywujące. Trzeba pogodzić dwie perspektywy. Próbujemy połączyć strategie oddolnego i odgórnego budżetowania, jednak jest to niezwykle trudne i w niektórych latach działa lepiej, a w innych gorzej, Przykładowo w tym roku kładliśmy większy nacisk na sprostanie celom korporacyjnym. BI jest kolejnym obszarem, nad którym chcielibyśmy się skupić. Obecnie jesteśmy w stanie ładować dane z naszej hurtowni do Excel a ale chcielibyśmy czegoś bardziej rozwiniętego wizualnie. Chcemy powiązać proces budżetowania z możliwością śledzenia kluczowych wskaźników przedsiębiorstwa i puścić to w dół organizacji. Na dłuższą metę ulepszy to przejrzystość i poprawi precyzyjność oraz poziom świadomości na temat budżetu - dyrektor IT w średniej wielkości firmie zajmującej się dystrybucją żywności i napojów

7 Implementacja systemu PROPHIX, umożliwiła AHP skrócenie cyklu budżetowania o 75%, kontrolę nad kosztami personelu na poziomie pracowników oraz automatyzację konsolidacji danych. Rekomendowane działania Małe i średnie firmy mogą korzystać z doświadczeń dużych graczy oraz próbować naśladować wszystkich, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w badaniu Aberdeen Group: - połączenie budżetowania odgórnego z oddolnym. Firmy z najlepszymi rezultatami 24% częściej łączą te dwa sposoby, mimo że dodaje to znaczny stopień złożoności do tego procesu i jest trudne do ręcznego kontrolowania nawet w małych organizacjach. - wprowadzenie formalnego procesu budżetowania/planowania oraz automatyzacji. Gdy liczba osób zaangażowanych w tworzenie budżetu rośnie potrzebne są narzędzia do wspierania budżetu i implementacji automatycznego przepływu pracy, by prowadzić uczestników przez proces budżetowania. - mierzenie, mierzenie i jeszcze raz mierzenie. Śledzenie efektów i zestawianie ich z ustalonym budżetem. Nie jest przypadkiem, że 100% firm z najlepszymi wynikami jest w stanie śledzić aktualne wykonanie budżetu co pozwala skupić się na zarządzaniu wydajnością by poprawiać trafność i precyzyjność budżetów i zapewnić akceptowalny poziom kontroli nad kosztami - wykorzystanie możliwości jakie dają BI (business intelligence) i Performance Management, które często są dostępne albo jako platforma z narzędziami analitycznymi lub też są wkomponowane w systemy transakcyjne, z których dane są pobierane. Jest to szczególnie ważne, gdy w grę wchodzą prognozy i korekty bazujące na wcześniejszej aktywności biznesowej. PROPHIX zapewnia dobrą równowagę pomiędzy łatwością użytkowania, a oferowanymi możliwościami - Jason Webster, Administrator Budżetu w American HomePatient Łącząc dobre procedury z technologią, która je usprawnia, przedsiębiorstwa mogą osiągać znaczące korzyści, w związku z finalizowaniem budżetów przed rozpoczęciem kolejnych okresów, oraz z ich wykonywaniem ze 100% dokładnością.

8

Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości

Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Raport z badań BPM Partners we współpracy z PROPHIX Software Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Zautomatyzowane aplikacje do zarządzania wydajnością teraz

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

IBM Software. IBM Cognos Express

IBM Software. IBM Cognos Express Przełomowe rozwiązanie Business Intelligence (BI) i Performance Management (PM) dla grup roboczych i organizacji średniej wielkości Najważniejsze informacje - - - IBM Cognos Express jest pierwszym i jedynym

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon Business ligence Rozwiązania Business ligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Xeon CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM business intelligence Narzędzia pomocne w planowaniu i budżetowaniu

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania Współpraca: Patronat: Zawartość 1 Wstęp 2 2 Charakterystyka badania 4 Grupa docelowa 4 Przyjęta metodyka 4 Cykl zarządzania zmianą 5

Bardziej szczegółowo

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Ogólny opis systemu 1. Ogólny opis systemu Infor d/epm jest kompleksowym systemem informatycznym klasy Performance

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

r a p o r t p r z y g o t o w a n y p r z e z s e r w i s P R O C E S O W C Y. P L partnerzy merytoryczni

r a p o r t p r z y g o t o w a n y p r z e z s e r w i s P R O C E S O W C Y. P L partnerzy merytoryczni dojrzałość procesowa polskich Luty 2013 organizacji p o d s u m o w a n i e I I e d y c j i b a d a n i a d o j r z a ł o ś c i p r o c e s o w e j p o l s k i c h o r g a n i z a c j i r a p o r t p r

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Business intelligence

Business intelligence NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 30 PAŹDZIERNIKA 2009 Business intelligence Samo ERP już nie wystarcza Transformacje biznesu z wykorzystaniem BI Budżetowanie bez arkusza

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami 1 SPIS TREŚ CI 1. WPROWADZENIE SYTUACJA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence - droga do sukcesu

Business Intelligence - droga do sukcesu Strona 1 z 6 Bieżący numer Archiwalne numery Prenumerata Baza firm Dla reklamodawców FORUM EKSPERTÓW Business Intelligence - droga do sukcesu Teleinfo nr 5/2007, 12.03.2007r. Spis treści» Wdrożenie BI

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem Optymalizacja IT 1 2 Spis treści Optymalizacja jest koniecznością 5 kroków budowania zespołu wg Łukasza Kruczka Barbara Mejssner, it-manager.pl Redukcja kosztów w IT Jak mierzyć efektywność IT Stanisław

Bardziej szczegółowo

Relacyjne aplikacje robocze

Relacyjne aplikacje robocze Microsoft Dynamics CRM Relacyjne aplikacje robocze Wykorzystaj Microsoft Dynamics CRM oraz SharePoint, by osiągnąć lepsze wyniki biznesowe. Dokument oficjalny Kwiecień 2010 r. http://crm.dynamics.com Spis

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach Systemy informatyczne w polskich magazynach Raport Wprowadzenie Jak polscy menedżerowie odpowiadający

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA.

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. 2010 Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Kluczem do sukcesu każdej firmy

Bardziej szczegółowo

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision)

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) ANALIZY BIZNESOWE Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE Dokument oficjalny * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu. www.deloitte.com/pl/badaniecio2014

Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu. www.deloitte.com/pl/badaniecio2014 Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu www.deloitte.com/pl/badaniecio2014 GO Mam przyjemność przedstawić Państwu wyniki badania CIO 2014. Nasz raport prezentuje szanse i wyzwania, przed którymi

Bardziej szczegółowo

Cykl życia systemu ERP

Cykl życia systemu ERP Cykl życia systemu ERP Wstęp Cel: przedstawienie wszystkich zdarzeń tworzących cykl życia systemu ERP od koncepcji do wycofania z użycia oraz kolejności w jakiej mogą wystąpić te zdarzenia Różnice: mogą

Bardziej szczegółowo