Infor10 Corporate Performance Management (PM10)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Infor10 Corporate Performance Management (PM10)"

Transkrypt

1 Infor10 Corporate Performance Management Informacje lepszej jakości na życzenie Szybkość, złożoność i globalny charakter dzisiejszego środowiska biznesu stawia wyzwania nawet przed najlepiej zarządzanymi firmami. Aby dopasować się do ciągle zmieniającego się świata, niezbędny jest pełny dostęp do najważniejszych informacji w czasie rzeczywistym. Potrzebujesz kompletnego, zintegrowanego obrazu wszystkich działów, wyników i stymulantów finansowych i operacyjnych - aby móc wykorzystać najlepsze pomysły bez względu to, czy powstały one w firmie, czy też pojawiły się w innym miejscu na świecie. Musisz ponadto uzyskać pewną kontrolę nad procesami związanymi ze sprawozdawczością finansową, aby zapewnić szybszy przepływ informacji i spełnić wymagania urzędów, udziałowców oraz innych istotnych graczy. Przekazywanie lepszych jakościowo informacji na życzenie do coraz większej liczby osób zaangażowanych w prowadzenie działalności stanowi trudne wyzwanie. Aby mu sprostać, musisz mieć możliwość wykorzystania istniejących technologii. Powinieneś zintegrować zasoby w taki sposób, aby były przejrzyste dla użytkowników systemu i odzwierciedlały dane ułatwiające podejmowanie decyzji. Ponadto należy mieć pewność, że technologia, którą dzisiaj wybierzemy, jutro nie będzie przestarzała. Infor może pomóc. Firmy działające na skalę globalną polegają na Infor10 Corporate Performance Management, aby w lepszy sposób monitorować, kontrolować i zarządzać swoimi działaniami. Dzięki Corporate Performance Management i Ty możesz w lepszy sposób identyfikować stymulatory sukcesu, formułować skuteczne strategie, koordynować działania i zasoby według planów, aktywnie monitorować i analizować procesy biznesowe, kontrolować wydatki pracowników i zapewnić współpracę całego przedsiębiorstwa. Dzięki Corporate Performance Management możesz usprawnić zarządzanie strategiczne, planowanie i prognozowanie budżetu, konsolidację finansową i procesy sprawozdawczości finansowej. Ponadto zyskujesz kontrolę nad monitorowaniem kluczowych wskaźników wydajności wspomagających podejmowanie właściwych decyzji. Sprawdzone rozwiązania Infor do zarządzania wynikami działalności przedsiębiorstwa są zbudowane na zaawansowanej warstwie infrastruktury/integracji, która pozwala zarządzać danymi finansowymi i operacyjnymi, metadanymi, danymi głównymi oraz integracją procesów. Dzięki komponentowej budowie systemu, warstwa technologiczna umożliwia łączenie i wykorzystanie a nie wymusza zastępowania istniejących systemów oraz aplikacji biznesowych. Aby usprawnić zarządzanie wynikami działalności przedsiębiorstwa i obniżyć całkowity koszt posiadania technologii, przyłącz się do wizjonerskich firm, które wybrały rozwiązania Infor.

2 System Corporate Performance Management został przygotowany na podstawie doświadczenia i informacji naszych klientów, wiedzy współpracujących z nami specjalistów branżowych i analityków, jak również wymogów organów nadzorczych. Od strategii do wyników Profil działalności Twojej firmy jest wyjątkowy, tak samo jak informacje, których potrzebujesz. Infor oferuje wiele rozwiązań wspierających pracowników każdego szczebla w zarządzaniu procesami, generowaniu rzetelnych raportów i podejmowaniu właściwych decyzji, które przyczyniają się do rozwoju firmy. Dzięki Infor10 Corporate Performance Management możesz wyjść poza pomiary wydajności finansowej do rzeczywistego zarządzania wynikami. Zarządzanie strategiczne pozwoli Ci skoncentrować się na działaniach Twojej firmy. Możesz skoordynować zasoby z celami przedsiębiorstwa dzięki planowaniu finansowemu i operacyjnemu, elastycznemu budżetowaniu i realnemu prognozowaniu. Możesz monitorować i kontrolować wyniki dzięki rzetelnemu procesowi sprawozdawczości i analizom wspomagającym podejmowanie właściwych decyzji. Usprawnij działanie przedsiębiorstwa dzięki rozwiązaniom Corporate Performance Management: Zarządzanie strategiczne. Zdobądź ramy przyczynowo-skutkowe i tym samym możliwość połączenia planów strategicznych z operacyjnymi, środkami pomiaru wyników i pracownikami. Zyskaj intuicyjny, wizualny sposób raportowania tego, w jaki sposób działania jednostek operacyjnych oraz poszczególnych osób przyczyniają się do osiągania celów strategicznych. Dostrzeż nie tylko zdarzenia biznesowe oraz źródła dochodu w danym okresie, ale również to, czy Twoje plany strategiczne zostały wdrożone, w jakim stopniu, oraz dlaczego niektóre działania zakończyły się pomyślnie, podczas gdy inne nie. Planowanie i budżetowanie. Z łatwością twórz scenariusze co, jeżeli, założenia testowe, oceniaj wpływ zdarzeń oraz modeluj procesy, aby osiągnąć założenia. Przeprowadź modelowanie swojej działalności, wykorzystując do tego główne stymulanty i spójrz na model z różnych perspektyw (tj. na przykład firma, produkt, rynek, kanał dystrybucyjny i czas), aby podjąć właściwą decyzję. System Infor10 CPM: Wdrożony w ponad 100 krajach Dostępny w wielu językach Opracowany na podstawie ponad 30-letniego doświadczenia Wspierany przez personel na całym świecie Oparty o otwarte standardy Zapewnia niższy całkowity koszt posiadania Jednocześnie projektuj różnego rodzaju budżety i plany od nowa, na podstawie danych historycznych oraz bieżących. Wykorzystaj nasz system do zwiększenia szybkości i dokładności obliczeń, alokacji, fazowania i przeliczania walut. Ponieważ w Corporate Performance Management zastosowano interfejs Microsoft Excel, otrzymujesz znany Ci wygląd arkusza, a problemy z dokładnością i kontrolą wersji zostają wyeliminowane. W przypadku zmian aplikacja przeprowadza automatyczną aktualizację odpowiednich liczb i przy użyciu systemu przesyła raport. Prognozowanie. Twórz statystycznie dokładne prognozy, które pomogą zarządzać oczekiwaniami co do wyników, wprowadzaj taktyczne usprawnienia i zdobywaj założone cele. Generuj prognozy, sprawdzaj dokładność przedłożonych planów i otrzymuj ostrzeżenia, aby w łatwy sposób lokalizować problemy w momencie ich powstania i podejmować stosowne decyzje. Połączenie funkcjonalności porównania statystycznego i możliwości analitycznych z własnym doświadczeniem zapewnia dokładniejszy obraz przyszłej wydajności. Konsolidacja finansowa. Usprawnij księgowość korporacyjną i przejrzystość finansową oraz spełniaj wymagania urzędowe dotyczące sprawozdawczości. Automatyzuj wprowadzanie danych, konsolidację i weryfikację, nawet jeżeli w firmie jest prowadzonych kilka ksiąg głównych, planów kont oraz systemów planowania zasobów (ERP). Zbieraj, przetwarzaj i analizuj dane otrzymywane w różnych walutach i przygotowuj raporty dotyczące wpływu wahań kursowych. Konsoliduj dane według norm miejscowych oraz międzynarodowych i spoglądaj na nie z wielu perspektyw 2 INFOR > INFOR10 CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT

3 prowadzonej działalności (na przykład regionu geograficznego i linii produktów) oraz wersji strukturalnych (na przykład wyników tegorocznych i z roku poprzedniego). Sprawozdawczość finansowa. Automatyzuj generowanie, formatowanie i dystrybucję sprawozdań finansowych oraz raportów kadry kierowniczej. Przedstawiaj dane w najbardziej przystępnej formie tabele, karty, arkusze, wykresy kołowe, słupkowe i liniowe. Otrzymuj wczesne ostrzeżenia, gdy wyniki odbiegają od oczekiwanych wartości. Porównuj rzeczywiste liczby z budżetami i prognozami, zyskuj szczegółowe informacje, oceniaj trendy i wpływ wahań kursowych. Dostęp i informacje Infor10 Corporate Performance Management oferuje przygotowane wcześniej możliwości integracji, raporty oraz analizy ułatwiające całemu personelowi firmy uzyskać i wykorzystać cenne informacje pozyskane z istniejącego systemu ERP oraz innych systemów biznesowych. Dzięki tabelom, miernikom, kartom oraz innego rodzaju raportom otrzymujesz informacje niezbędne podczas podejmowania codziennych i strategicznych decyzji. Corporate Performance Management pomaga przygotować raport we właściwym czasie, przeanalizować wszystkie dane, monitorować kluczowe wartości progowe i powiadamiać osoby podejmujące decyzje. Wszystko w ramach jednej i niezawodnej architektury. Nasze aplikacje do zarządzania wynikami wykorzystują warstwę interoperacyjności Infor, współpracującą ze wszystkimi systemami operacyjnymi, nie tylko naszej firmy, oraz źródłami danych. Możesz ponadto w łatwy sposób analizować wszystkie dane i dostarczać błyskawicznie informacje na temat wyników przedsiębiorstwa, tworząc alarmy przesyłane osobom podejmującym decyzje, gdy kluczowe wartości progowe nie zostaną osiągnięte. Wynik końcowy? Osoby te otrzymują niezbędne dla nich informacje w celu udoskonalenia realizowanych działań. W firmie Infor rozumiemy, że potrzeby banków dotyczące sprawozdawczości i analiz nie są takie same jak osób prywatnych czy kasyn. Corporate Performance Management łączy innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz doświadczenie branżowe, aby dostarczyć obraz przedsiębiorstwa oraz analizy, których potrzebujesz, bez względu na to czy jesteś producentem, Infor10 Corporate Performance Management pomaga przygotować raport we właściwym czasie, przeanalizować wszystkie dane, monitorować kluczowe wartości progowe i powiadamiać decydentów. Wszystko w ramach jednej i niezawodnej architektury. dystrybutorem, sprzedawcą detalicznym, czy prowadzisz firmę telekomunikacyjną, w branży rozrywkowej, świadczysz usługi finansowe, edukacyjne, rządowe, jesteś dostawcą mediów, energii, zakładem opieki zdrowotnej, instytutem naukowym czy też działasz w innej branży. Na przykład producenci towarów pakowanych są w stanie określić, które z punktów wysyłkowych są najbardziej obciążone pracą. Firmy z branży usług finansowych w lepszym stopniu monitorują stopę zwrotu z aktywów oraz rentowność kapitału, zakłady opieki zdrowotnej mogą przeanalizować dbałość o pacjentów. Corporate Performance Management dostosowuje się do informacji przechowywanych w systemie i przedstawia je w postaci właściwej dla rodzaju prowadzonej działalności. Wartość i elastyczność Wybierając rozwiązania Infor Corporate Performance Management, zyskujesz dostęp do większej ilości różnego rodzaju danych, otrzymujesz więcej możliwości przekazania informacji osobom decyzyjnym oraz pracujesz w znanym Ci środowisku Microsoft Office. Dzięki tym technologiom możesz osiągnąć lepsze wyniki, korzystając z optymalnej platformy dotyczącej planowania, raportowania i analiz oraz gromadząc informacje i dzieląc się wiedzą w ramach firmy. Wprowadź niniejsze komponenty Infor Business Intelligence do obecnych rozwiązań typu Corporate Performance Management - i wprowadź zarządzenie wynikami na wyższy poziom. Infor10 OLAP Server. Zyskaj dostęp do ogromnej ilości danych, które będziesz mógł wykorzystać podczas przeprowadzania analiz, oraz poszerz aplikację Infor o planowanie. Ponadto Infor10 INFOR > INFOR10 CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT 3

4 OLAP Server (Online Analytical Processing) umożliwia wykorzystanie, a nie zastępowanie istniejących systemów. Technologia niniejszego rozwiązania ułatwia przeszukiwanie danych z dowolnej perspektywy oraz według wybranych szczegółów. Ponieważ informacje są przechowywane w centralnej bazie danych, a nie w plikach miejscowych, Infor10 OLAP Server ogranicza typowe problemy arkuszy kalkulacyjnych, takich jak ręczne wprowadzanie danych, czasochłonne konsolidacje danych oraz ryzyko ludzkiego błędu. Infor10 BI Application Studio. Dostęp do danych OLAP oraz źródeł relacyjnych, a nawet dokumentów Word, i oraz innych danych półstrukturalnych. Ponieważ Application Studio w sposób szybki integruje informacje bezpośrednio lub za pośrednictwem powszechnej technologii dostępu do danych, możesz jednocześnie przedstawiać informacje z różnych źródeł danych lub sprzedawców w jednym raporcie. Application Studio obsługuje miejscową administrację, wymagania dotyczące sprawozdawczości oraz możliwości modelowania klienta końcowego, tak więc możesz gromadzić i przekazywać lepszej jakości informacje gdy są potrzebne. Dołącz do wielu wizjonerskich firm, które korzystają z Application Studio i uzyskaj dostęp, analizuj i publikuj informacje pochodzące z całej firmy w jednym raporcie. Uzyskać przewagę nad konkurencją Niezależnie od gałęzi przemysłu Corporate Performance Management pozwala kontrolować, dokonywać pomiaru i zarządzać wynikami działalności w czasie rzeczywistym i w lepszy sposób, aby zapewnić firmie przewagę nad konkurencją. Łącz dane bez względu na ich pochodzenie w celu lepszego zrozumienia środowiska biznesu, doskonalenia efektywności procesów finansowych i przygotowania wariantów, aby skuteczniej konkurować. Szybki zwrot inwestycji zyskujesz dzięki: Koordynacji celów z zasobami. Doskonaleniu spójności i jakości danych. Skróceniu czasu cyklu procesów. Większej ilości czasu na analizę. Lepszemu obrazowi operacji. Większej przejrzystości finansowej. Lepszej sprawności i krótszemu czasowi reakcji. Skróceniu procesu kontroli i zapewnienia zgodności. Wszystko to możesz mieć dzięki Corporate Performance Management. Ponadto możesz czerpać korzyści z: Wbudowanych integracji, które skracają czas wdrożenia, a jednocześnie zwiększają spójność i dokładność danych. Zdefiniowanych zasobów redukujących czas tworzenia raportów. Widoków i tabel oraz raportów zawierających dane charakterystyczne dla danej działalności. Automatycznych alarmów na temat zdarzeń lub zmian biznesowych. Sprawozdawczości i analiz własnych działań, które ograniczają zależność od IT. Różnego rodzaju procesy biznesowe zachodzą, czy jesteś na to gotowy, czy nie. Dzięki Infor10 Corporate Performance Management wizjonerskie firmy, takie jak Twoja, stoją na straży i są gotowe do działania. Dzięki sprawdzonej metodologii wdrożenia Infor, nie jest ono obarczone problemami, ale szybkie i dokładne oraz pozwala skrócić czas zwrotu inwestycji. Infor zapewnia rozwiązania, które zawierają doświadczenie branżowe i są wdrażane przez ekspertów z danej dziedziny, których umiejętności i wiedza są nieporównywalne z innymi, co w jeszcze większym stopniu przyczynia się do redukcji czasu wdrożenia. 4 INFOR > INFOR10 CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT

5 INFOR > INFOR10 CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT 5

6 6 INFOR > INFOR10 CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT

7 INFOR > INFOR10 CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT 7

8 Sukces napędzany innowacyjną technologią Najnowsze technologie Infor przenoszą nasze produkty na wyższy poziom mocy, użyteczności i elastyczności. Niektóre z tych technologii obejmują: INFOR10 WORKSPACE Nie potrzebujesz większej ilości informacji potrzebujesz odpowiednich informacji w odpowiednim czasie. Ujednolicona nawigacja, jedno hasło oraz dostęp za pomocą pojedynczego kliknięcia do systemów Infor, a także personalizacja, widgety internetowe oraz skróty zapewniają szybszy i łatwiejszy dostęp do niezbędnych informacji. Otrzymujesz wszystko, czego potrzebujesz do wydajniejszej i prostszej pracy INFOR10 ION Ujednolicona platforma służąca do łączenia i zarządzania aplikacjami, zarówno marki Infor oraz innych dostawców. Płynna, elastyczna integracja pomiędzy bieżącymi, głównymi aplikacjami oraz rozwiązaniami oferowanymi przez stronę trzecią, działającymi w wersji standardowej, w chmurze, lub w obydwu wersjach. Określ kluczowe procesy biznesowe i nie zdawaj się na przypadek automatycznie ostrzegaj swoich użytkownikach o najważniejszych kwestiach, aby mogli trzymać rękę na pulsie i niezwłocznie reagować. Dzięki Infor10 ION twój system oraz pracownicy płynnie współpracują ze sobą. RAPORTY ORAZ ANALIZY Za pomocą rozwiązania Infor10 Business Vault, każdy pracownik posiada te same, pełne dane w odpowiednich aplikacjach. Kokpity menedżerskie dostarczają całościowych informacji w oparciu o stanowiska, otrzymujesz więc niezbędne informacje dotyczące swojej pracy w odpowiedni sposób oraz w odpowiednim miejscu i czasie. Możesz także przekształcić te informacje za pomocą różnorodnych analitycznych widoków swoich osiągnięć. WDRAŻANIE W CHMURZE Zerowe początkowe koszty instalacji oraz możliwość stosowania tych samych potężnych, sprawdzonych aplikacji biznesowych w chmurze lub w wersji standardowej sprawią, że odczujesz powiedzenie czas to pieniądz oraz docenisz bezprecedensową elastyczność opcji wyboru pracy w chmurze lub przeniesienia się do środowiska klienta, w momencie gdy ma to uzasadnienie dla prowadzonej działalności. O firmie Infor Infor jest wiodącym dostawcą aplikacji biznesowych i usług, pomagającym klientów w 164 krajach ulepszyć operacje biznesowe i przyspieszyć rozwój. Więcej informacji dostępnych jest na naszej stronie Główna siedziba: Infor Morris Road Suite 4100 Alpharetta, Georgia 30004, USA tel.: +1 (800) Oddział w Polsce: Infor Global Solutions Polska Sp. z o.o. ul. Makuszyńskiego Kraków tel./faks: +48 (12) INF pl-PL Copyright Infor Wszelkie prawa zastrzeżone. Słowa i znaki projektowe wykorzystane w dokumencie to znaki handlowe i/lub zarejestrowane znaki handlowe Infor oraz/bądź jego oddziałów i filii. Pozostałe znaki handlowe tutaj wykorzystane należą do odpowiednich właścicieli,

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Zobacz, co kryją w sobie liczby

Zobacz, co kryją w sobie liczby Zobacz, co kryją w sobie liczby Elastyczne i efektywne narzędzia do analizy kondycji przedsiębiorstwa Budżetowanie Tworzenie dokładniejszych budżetów znacznie mniejszym nakładem pracy. Rozumienie czynników

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

POTRZEBUJĘ swobody DZIAŁANIA W BIZNESIE

POTRZEBUJĘ swobody DZIAŁANIA W BIZNESIE POTRZEBUJĘ swobody DZIAŁANIA W BIZNESIE Osiągniesz to, dzięki systemowi Microsoft Business Solutions Navision POTRZEBUJĘ systemu, KTÓRY POMOŻE MI PROWADZIĆ FIRMĘ TAK, JAK CHCĘ Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Ogólny opis systemu 1. Ogólny opis systemu Infor d/epm jest kompleksowym systemem informatycznym klasy Performance

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav.

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav. STREAMLINE Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Zarządzanie finansami Oficjalny dokument Styczeń 2007 www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści Wprowadzenie... 3 Streszczenie... 3 Wyzwania zarządzania

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

IBM Software. IBM Cognos Express

IBM Software. IBM Cognos Express Przełomowe rozwiązanie Business Intelligence (BI) i Performance Management (PM) dla grup roboczych i organizacji średniej wielkości Najważniejsze informacje - - - IBM Cognos Express jest pierwszym i jedynym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision)

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) ANALIZY BIZNESOWE Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE Dokument oficjalny * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) 2010 Business Intelligence (BI) Inteligentna Analiza Danych Wprowadzenie Oprogramowanie COGNOS (obecnie IBM Cognos) to od wielu lat nr 1 wśród systemów wspomagających tworzenie i obsługę administracyjną

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa w SQL Server 2008

Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Spis treści Wprowadzenie 3 Technologie inteligencji biznesowej Microsoft 3 Integracja z Microsoft Office System 2007 3 Unifikacja metod składowania i dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Jak spowodować, by wiedza o produkcie firmy była bez przeszkód dostępna? Firma Siemens odpowiada: Zintegruj się dzięki TEAMCENTER.

Jak spowodować, by wiedza o produkcie firmy była bez przeszkód dostępna? Firma Siemens odpowiada: Zintegruj się dzięki TEAMCENTER. Jak spowodować, by wiedza o produkcie firmy była bez przeszkód dostępna? Firma Siemens odpowiada: Zintegruj się dzięki TEAMCENTER. www.siemens.com/teamcenter Korzyści związane z oprogramowaniem Teamcenter

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości

Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Raport z badań BPM Partners we współpracy z PROPHIX Software Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Zautomatyzowane aplikacje do zarządzania wydajnością teraz

Bardziej szczegółowo

SAP BusinessObjects Business Intelligence

SAP BusinessObjects Business Intelligence SAP BusinessObjects Business Intelligence Rozwiązania SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0 Zarządzanie globalnym przedsiębiorstwem w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem technologii mobilnych

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo