CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY"

Transkrypt

1 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-850 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe bezbłędne działanie, przed rozpoczęciem używania zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi. Zachowaj tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu jako źródło informacji w przyszłości. Przed przystąpieniem do wykonywania ważnych zdjęć zalecamy wykonanie serii zdjęć próbnych w celu lepszego poznania aparatu i jego funkcji. Ilustracje pokazujące ekran i aparat, zawarte w niniejszej instrukcji obsługi, wykonano na etapie projektowania aparatu i mogą się różnić od aktualnego produktu. Zarejestruj swój produkt na i otrzymaj dodatkowe korzyści od Olympusa!

2 Rozpakowywanie zawartości opakowania Do aparatu dołączone są wymienione poniżej akcesoria. Jeżeli brakuje jakiejś pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony aparat. Kamera cyfrowa Pasek Bateria litowojonowa (LI-50B) Płyta instalacyjna CD-ROM OLYMPUS lub Zasilacz sieciowy ze złączem Kabel USB (CB-USB8) USB (F-2AC) Inne niepokazane akcesoria: karta gwarancyjna Zawartość opakowania może się różnić w zależności od miejsca zakupu. $ Uwagi W tej instrukcji na wszystkich ilustracjach i w opisach opcje menu podawane są w języku angielskim. W aparacie można zmienić język, w jakim są wyświetlane opcje menu i wartości. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Zmiana języka wyświetlania (str. 60). 2 PL

3 Mocowanie paska do aparatu Zaciągnij mocno pasek, aby się nie obluzował. Korzystanie z monitora Możesz zmienić kąt monitora. PL 3

4 Nazwy części 1 Blokada pokrywy komory baterii/ f Przycisk q (odtwarzanie) karty/złącza g Przycisk Q 2 Pokrywa komory baterii/karty/złącza h Oczko paska do noszenia aparatu 3 Zatrzask pokrywy komory baterii/ i Przycisk karty/złącza j Złącze wielofunkcyjne 4 Lampa błyskowa k Złącze HDMI micro 5 Lampa samowyzwalacza / l Gniazdo statywu podświetlenie LED / lampka wspomagania AF m Otwór regulacji ciśnienia* 6 Obiektyw n Klawisze strzałek 7 Głośnik o Przycisk F (w górę) / INFO (wyświetlanie informacji) 8 Mikrofon stereo p Przycisk I (w prawo) / 9 Przycisk n # (lampa błyskowa) 0 Lampka wskaźnika q Przycisk H (w lewo) a Spust migawki r Przycisk G (w dół) / b Dźwignia zoomu jy (fotografowanie c Monitor sekwencyjne/samowyzwalacz) / d Przycisk R (sekwencje wideo) (kasowanie) e Pokrętło wyboru trybu * Nie wolno wkładać ostro zakończonych przedmiotów (np. szpilki) do otworu. Symbole FGHI oznaczają naciśnięcie przycisków strzałki w górę/dół/ lewo/prawo. 4 PL

5 PL 5

6 Przygotowania do fotografowania Wkładanie i wyjmowanie baterii oraz karty 1 Wykonaj kroki 1, 2 i 3, aby otworzyć pokrywę komory baterii/karty/złącza. Wyłącz aparat przed otwarciem pokrywy komory baterii/karty/złącza. Pokrywa komory baterii/karty/złącza 3 Zatrzask pokrywy komory baterii/karty/złącza 2 1 Blokada pokrywy komory baterii/karty/złącza 2 Włóż baterię, przesuwając zatrzask blokujący baterię w kierunku wskazywanym przez strzałkę. Włóż baterię zgodnie z rysunkiem, oznaczeniem C ustawionym w kierunku zatrzasku blokującego baterię. Przesuń rygiel blokujący baterię w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aby go odblokować, a następnie wyjmij baterię. Zatrzask blokujący baterię 6 PL

7 3 Wsuń kartę prosto, tak aby się zatrzasnęła w odpowiednim położeniu. W aparacie należy używać wyłącznie kart zgodnych ze specyfikacją. g Korzystanie z karty (str. 88) Nie dotykaj bezpośrednio części metalowych karty. Przełącznik zabezpieczenia przed zapisem Aby wyjąć kartę Naciśnij kartę, aż kliknie i wysunie się lekko, a następnie wyjmij ją Wykonaj kroki 1, 2 i 3, aby zamknąć komorę baterii/karty/złącza. Pokrywa komory baterii/karty/złącza powinna być zamknięta, chyba że złącze jest używane PL 7

8 Ładowanie baterii 1 Podłącz kabel USB oraz zasilacz sieciowy USB do aparatu i naładuj baterię. W momencie dostawy bateria nie jest całkowicie naładowana. Przed użyciem należy naładować baterię, dopóki lampka wskaźnika ładowania nie zgaśnie (maksymalnie 3 godziny). Podłączanie aparatu Lampka wskaźnika Świeci: ładowanie Nie świeci: bateria naładowana Złącze wielofunkcyjne Gniazdo sieciowe lub Pokrywa komory baterii/ karty/złącza Kabel USB (w zestawie) Informacje na temat ładowania baterii za granicą znajdują się w sekcji Korzystanie z ładowarki i zasilacza sieciowego USB za granicą (str. 87). 8 PL Nie wolno stosować przewodów innych niż kabel USB dołączony w zestawie lub określony przez fi rmę Olympus. Mogą one ulec spaleniu lub zacząć się dymić. Dołączony zasilacz sieciowy USB F-2AC (nazywany dalej zasilaczem sieciowym USB) różni się w zależności od regionu, w którym zakupiono aparat. W przypadku zasilacza sieciowego USB typu wtyczka, podłącz go bezpośrednio do gniazda sieciowego. Po zakończeniu ładowania lub odtwarzania należy odłączyć wtyczkę kabla zasilacza sieciowego USB od gniazda zasilania. Więcej informacji na temat baterii znajduje się w sekcji Środki ostrożności przy obsłudze baterii (str. 100). Więcej informacji na temat zasilacza sieciowego USB znajduje się w sekcji Zasilacz sieciowy USB (str. 101).

9 Jeśli lampka wskaźnika się nie świeci, sprawdź połączenia kabla USB i zasilacza sieciowego USB. Jeśli na monitorze został wyświetlony komunikat No Connection, odłącz kabel USB i ustaw opcję [Storage] w menu [USB Connection] (str. 58) przed ponownym podłączeniem kabla. Kiedy należy ładować baterie Baterię należy naładować po wyświetleniu się komunikatu o błędzie przedstawionego po prawej stronie. Miga na czerwono Komunikat o błędzie Battery Empty PL 9

10 Włączanie aparatu i wprowadzanie ustawień początkowych Po pierwszym włączeniu aparatu pojawia się ekran umożliwiający ustawienie języka menu i komunikatów wyświetlanych na monitorze oraz daty i godziny. Informacje na temat zmiany ustawionej daty i godziny znajdują się w sekcji Ustawianie daty i godziny d [X] (str. 61). 1 Naciśnij przycisk n, aby włączyć aparat, za pomocą przycisków strzałek FGHI wybierz język i naciśnij przycisk A. 2 Za pomocą przycisków strzałek FG wybierz rok w opcji [Y]. X Y M D Time :-- Back MENU Y/M/D 3 Naciśnij przycisk strzałki I, aby zapisać ustawienie opcji [Y]. X Y M D Time :-- Back MENU Y/M/D 4 Podobnie jak w krokach 2 i 3, za pomocą przycisków strzałek FGHI ustaw wartości opcji [M] (miesiąc), [D] (dzień), [Time] (godziny i minuty) oraz [Y/M/D] (kolejność daty), a następnie naciśnij przycisk A. Aby uzyskać precyzyjne ustawienie godziny, naciśnij przycisk A w chwili, gdy wskaźnik czasu przyjmie wartość 00 sekund. 10 PL

11 5 Użyj przycisków HI, aby ustawić strefę czasową, a następnie naciśnij przycisk A. Użyj przycisków FG, aby włączyć lub wyłączyć zmianę czasu na letni ([Summer]) :30 Summer PL 11

12 Korzystanie z podstawowych funkcji Robienie zdjęć 1 Naciśnij przycisk n, aby włączyć aparat. Włączenie aparatu powoduje włączenie monitora. 2 Ustaw pokrętło wyboru trybu na P. W trybie P aparat automatycznie dostosowuje czas otwarcia migawki i wartość przysłony w zależności od jasności obiektu. 3 Wykadruj zdjęcie. Trzymając aparat, należy uważać, aby nie zasłonić lampy błyskowej, mikrofonu lub innych istotnych części palcami ani w inny sposób. 4 Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość. Jeżeli pole celownika automatycznego ustawiania ostrości miga na czerwono, ustawienie ostrości było niemożliwe. Spróbuj ponownie ustawić ostrość. Czas otwarcia migawki i wartość przysłony są wyświetlone na czerwono, jeżeli aparat nie może nastawić optymalnej ekspozycji. 5 Aby zrobić zdjęcie, delikatnie naciśnij spust migawki do końca, uważając, aby nie poruszyć aparatem. 12 PL Naciśnij spust migawki do połowy P 1/400 Czas otwarcia migawki Naciśnij spust migawki do połowy Pole AF F5.7 Wartość przysłony Naciśnij spust do końca

13 Wyświetlanie zdjęć (odtwarzanie obrazów) Włącz aparat. Naciśnij przycisk q. Zostanie wyświetlone ostatnie zdjęcie. Wybierz zdjęcie za pomocą przycisków HI. Wyświetla poprzednią klatkę Wyświetla następną klatkę 4/30 Zdjęcie 14/02/26 12:30 Przycisk q Klawisze strzałek Ekran indeksu Podczas odtwarzania pojedynczych zdjęć naciśnij dźwignię zoomu w stronę W, aby wyświetlić widok indeksu. Przesuń kursor za pomocą przycisków FGHI. Naciśnij dźwignię zoomu w stronę T, aby włączyć odtwarzanie pojedynczych zdjęć. 14/02/26 12:30 Odtwarzanie w zbliżeniu Podczas odtwarzania pojedynczych zdjęć naciśnij dźwignię zoomu w stronę T, aby powiększyć zdjęcie do 10 ; naciśnij dźwignię w stronę W, aby pomniejszyć zdjęcie. Naciśnij przycisk A, aby powrócić do odtwarzania pojedynczych zdjęć. Następnie użyj przycisków FGHI, aby przewijać zdjęcie w kierunku naciśniętego przycisku. 4/30 14/02/26 12:30 PL 13

14 Nagrywanie sekwencji wideo 1 Naciśnij przycisk R (sekwencja wideo), aby rozpocząć nagrywanie sekwencji wideo. Sekwencja wideo jest nagrywana w trybie fotografowania. Należy pamiętać, że w niektórych trybach fotografowania nie można uzyskać efektów trybu fotografowania. Dźwięk jest także nagrywany. Przy stosowaniu aparatu wyposażonego w przetwornik obrazu CMOS poruszające się obiekty mogą wydawać się zniekształcone w wyniku zjawiska rolling shutter. Świeci na czerwono podczas nagrywania REC 0:00 0:34 REC 0:00 0:34 Czas nagrywania Długość nagrania (str. 90) Jest to zjawisko fizyczne, które powoduje zniekształcenie rejestrowanego obrazu podczas fotografowania szybko poruszających się obiektów lub w wyniku drgań aparatu. Zjawisko to jest szczególnie widoczne przy stosowaniu długich ogniskowych. 2 Naciśnij przycisk R (sekwencja wideo) ponownie, aby zatrzymać nagrywanie sekwencji wideo. 14 PL

15 Odtwarzanie sekwencji wideo Wybierz sekwencję wideo i naciśnij przycisk A. 4/30 Movie Play OK 14/02/26 12:30 Sekwencje wideo 00:12/00:34 W trakcie odtwarzania Naciśnij przycisk A, aby wstrzymać odtwarzanie. Wstrzymywanie i Podczas wstrzymania, przewijania do przodu wznawianie odtwarzania lub odtwarzania od tyłu naciśnij przycisk A, aby wznowić odtwarzanie. Przewijanie do przodu Przewijanie Regulacja głośności Naciśnij przycisk I, aby rozpocząć przewijanie do przodu. Naciśnij przycisk I ponownie, aby zwiększyć szybkość przewijania do przodu. Naciśnij przycisk H, aby rozpocząć przewijanie do tyłu. Naciśnij ponownie przycisk H, aby zwiększyć szybkość przewijania do tyłu. Użyj przycisków FG, aby wyregulować głośność. Operacje dostępne podczas wstrzymania odtwarzania Czas odtwarzania/całkowity czas nagrywania 00:14/00:34 Po wstrzymaniu odtwarzania Zapętlenie Przewijanie i cofanie po jednej klatce Użyj przycisku F, aby wyświetlić pierwszą klatkę i przycisku G, aby wyświetlić ostatnią klatkę. Naciśnij przycisk I lub H, aby przewinąć do przodu lub tyłu o jedną klatkę. Przytrzymaj przycisk I lub H, aby kontynuować przewijanie do przodu lub tyłu po jednej klatce. Wznawianie odtwarzania Naciśnij przycisk A, aby wznowić odtwarzanie. PL 15

16 Zatrzymywanie odtwarzania sekwencji wideo Naciśnij przycisk. Do odtwarzania sekwencji wideo na komputerze zalecane jest użycie dołączonego oprogramowania komputerowego. Podczas pierwszego użycia oprogramowania komputerowego należy podłączyć aparat do komputera, a następnie uruchomić oprogramowanie. Kasowanie zdjęć podczas odtwarzania 1 Wyświetl zdjęcie, które chcesz skasować, i naciśnij przycisk G ( ). Aby skasować sekwencję wideo, wybierz sekwencję, którą chcesz skasować, i naciśnij przycisk G ( ). Erase Erase Cancel Back MENU 4/ Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [Erase], a następnie naciśnij przycisk A. Zgrupowane zdjęcia usuwane są jako grupa (str. 17). Możliwe jest jednoczesne skasowanie wielu lub wszystkich zdjęć (str. 55). 16 PL

17 Odtwarzanie zdjęć panoramicznych i zgrupowanych Odtwarzanie zdjęć panoramicznych Zdjęcia panoramiczne połączone przy użyciu funkcji [Auto] lub [Manual] można przewijać w trakcie wyświetlania. 1 Podczas odtwarzania wybierz zdjęcie panoramiczne. 2 Naciśnij przycisk A. Replay OK 4/30 14/02/26 12:30 Sterowanie odtwarzaniem zdjęć panoramicznych Zatrzymanie odtwarzania: Naciśnij przycisk. Pauza: Naciśnij przycisk A. Operacje dostępne podczas wstrzymania Za pomocą przycisków FGHI można przewijać zdjęcie w kierunku naciśniętego przycisku. Przesuń dźwignię zoom, aby powiększyć/ pomniejszyć obraz. Naciśnij przycisk A, aby wyzerować przewijanie. Wyświetlany fragment Odtwarzanie zgrupowanych zdjęć W przypadku fotografowania sekwencyjnego lub ze zdefiniowanym interwałem wykonane zdjęcia mogą być wyświetlane podczas odtwarzania jako grupa. strona T Przycisk A Rozwija. Rozwiń, aby przeglądać klatki w grupie w widoku indeksu. Jeśli chcesz usunąć obrazy w ramach grupy, możesz rozwinąć grupę i skasować poszczególne obrazy. Expand Play OK T 14/02/26 12:30 Ramka zdjęć sekwencyjnych Wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk A, aby wyświetlać kolejno zdjęcia. Użyj przycisków HI, aby wyświetlić poprzednie/następne ujęcie. Odtwarza automatycznie zgrupowane zdjęcia w sekwencji lub wstrzymuje odtwarzanie. 4/30 PL 17

18 Wyświetlacz monitora Informacje wyświetlane na ekranie fotografowania SCN 4 NORM Date z 0:00: WB AUTO ISO AUTO 16M : /100 F Po naciśnięciu spustu migawki do połowy Odczytywanie histogramu Jeżeli krzywa wypełnia zbyt duży obszar ramki, zdjęcie będzie prawie czarne. Jeżeli krzywa wypełnia zbyt duży obszar ramki, zdjęcie będzie prawie białe. Zielony obszar pokazuje rozkład luminancji w obrębie środka ekranu. Przełączanie trybu wyświetlania informacji Naciskanie przycisku F powoduje zmianę trybu wyświetlania informacji w kolejności: widok normalny widok szczegółowy brak informacji. 18 PL

19 Nr Nazwa Widok Widok Brak normalny szczegółowy informacji 1 Tryb fotografowania R R 2 Tryb podrzędny R R 3 Picture Mode R R 4 Lampa błyskowa R R 5 Kompensacja ekspozycji R R 6 Balans bieli R R 7 Czułość ISO R R 8 o/y R R R 9 Rozmiar obrazu (zdjęcia) R R 10 Aspect R R 11 Nagrywanie z dźwiękiem/ redukcją szumu wiatru R R 12 Rozmiar obrazu (sekwencje wideo) R R 13 Długość nagrania R R 14 Ikona nagrywania sekwencji wideo R R 15 Czas na świecie R 16 Stabilizacja obrazu R 17 Metering R 18 Znacznik daty R R 19 Kompresja R R 20 Liczba zdjęć, które można zapisać R R 21 Wykorzystywana pamięć R R 22 Wskaźnik stanu baterii R R 23 Histogram R 24 Pole celownika automatycznego ustawiania ostrości R R R 25 Siatka R 26 Wartość przysłony R R R 27 Czas otwarcia migawki R R R 28 Ostrzeżenie o poruszeniu aparatu R R R PL 19

20 Wskaźnik trybu odtwarzania Widok normalny Widok szczegółowy / /30 Zdjęcie Brak informacji 14/02/26 12: /1000 NORM ISO P 1/1000 NORM P ISO F5.7 AUTO WB F5.7 WB AUTO /02/26 12: /02/26 12: Przełączanie trybu wyświetlania informacji Naciskanie przycisku F powoduje zmianę trybu wyświetlania informacji w kolejności: widok normalny widok szczegółowy brak informacji. 20 PL

21 Nr Nazwa Widok Widok Brak normalny szczegółowy informacji 1 Wskaźnik stanu baterii R 2 Przesyłanie danych Eye-Fi R R 3 Ochrona R R 4 Dodawanie dźwięku R R 5 Kolejność przesyłania R R 6 Zaznaczanie do wydruku/liczba wydruków R R 7 Wykorzystywana pamięć R R 8 Numer klatki/ całkowita liczba zdjęć R R 9 Kompresja/Rozmiar obrazu (sekwencje wideo) R 10 Czas otwarcia migawki R 11 Tryb fotografowania R 12 Czułość ISO R 13 Wartość przysłony R 14 Histogram R 15 Kompensacja ekspozycji R 16 Tryb obrazu/tryb podrzędny R 17 Balans bieli R 18 Rozmiar obrazu (zdjęcia) R 19 Nazwa pliku R 20 Data i godzina nagrania R R 21 Zgrupowane zdjęcia R R R PL 21

22 Fotografowanie z użyciem podstawowych funkcji Korzystanie z trybów fotografowania Wybieranie trybu fotografowania Obróć pokrętło wyboru trybu, aby ustawić tryb fotografowania równo ze wskaźnikiem. Po wybraniu trybu O, ART lub p wybierz tryb podrzędny. Lista trybów fotografowania 22 PL Ustawienie domyślne funkcji wyróżnione jest kolorem. Tryb fotografowania Tryb podrzędny P (tryb programowy) str. 12 e (e-portrait) str. 23 : (Hand-Held Starlight) str. 23 p (panorama) Auto/Manual str. 28 ART (filtr artystyczny) O (tryb programów tematycznych) Pop Art/Soft Focus/Pale&Light Color/ Grainy Film/Pin Hole/Diorama/Dramatic Tone B Portrait/F Landscape/ 1 Interval Shooting/G Night Scene/ U Night+Portrait/C Sport/2 Indoor/ 3 Self Portrait/` Sunset/X Fireworks/ _ Cuisine/^ Documents/ g Beach & Snow/] Snapshot/\ Wide1/ [ Wide2/A Macro/E Backlight HDR str. 27 str. 24 a (tryb Super Macro) str. 30 A (tryb iauto) str. 30 Lista ustawień dostępnych w poszczególnych trybach fotografowania (str. 94), Lista ustawień trybu O (str. 95), Lista ustawień trybu ART (str. 97) W niektórych trybach fotografowania po wykonaniu zdjęcia upłynąć może kilka chwil potrzebnych do przetworzenia obrazu.

23 e (e-portrait) Wygładza odcienie i fakturę skóry. Ten tryb jest odpowiedni do wyświetlania zdjęć na ekranie telewizora wysokiej rozdzielczości. 1 Ustaw pokrętło wyboru trybu na e. 2 Zrób zdjęcie. Aparat automatycznie wykrywa twarz i odpowiednio dostosowuje obraz. Po wyświetleniu obrazu przed wykonaniem regulacji i obrazu po regulacji w celu ich porównania obydwa obrazy zostają natychmiast zapisane. : (tryb Hand-Held Starlight) Zmniejsza rozmycie podczas fotografowania w słabym świetle/oświetleniu scenicznym. Można korzystać z lampy błyskowej. Po pojedynczym naciśnięciu spustu migawki aparat automatycznie wykona kilka zdjęć w sposób ciągły i połączy je w jeden obraz o wysokiej jakości, z mniejszą ilością szumów. PL 23

24 O (tryb programów tematycznych) Dopiero po wybraniu trybu podrzędnego odpowiedniego dla obiektu lub sceny można fotografować z użyciem właściwego ustawienia. Tryb podrzędny Zastosowanie B Portrait Tryb odpowiedni do wykonywania zdjęć portretowych. F Landscape Tryb odpowiedni do wykonywania zdjęć krajobrazów. 1 Interval Automatycznie wykonuje serię następujących po sobie zdjęć zgodnie z ustawieniami: [Start Waiting Time], [Frame] Shooting oraz [Interval Time]. G Odpowiedni do wykonywania zdjęć nocnych z użyciem Night Scene statywu. U Odpowiedni do wykonywania zdjęć portretowych z nocnym Night+Portrait tłem. C Odpowiedni do fotografowania szybko poruszających się Sport obiektów. 2 Odpowiedni do wykonywania zdjęć portretowych wewnątrz Pomieszczenie pomieszczeń, np. podczas przyjęcia. 3 Self Portrait Odpowiedni do samodzielnego wykonywania autoportretów. ` Sunset Odpowiedni do wykonywania zdjęć zachodu słońca. X Fireworks Odpowiedni do wykonywania zdjęć fajerwerków w nocy. _ Cuisine Odpowiedni do fotografowania potraw. ^ Odpowiedni do wykonywania zdjęć harmonogramów lub Documents dokumentów papierowych. Odpowiedni do wykonywania zdjęć w ośnieżonych górach, g Beach & Snow krajobrazów nadmorskich w słońcu i innych scenerii z dużą ilością białego koloru. ] Odpowiedni do wykonywania portretów w scenerii Snapshot nadmorskiej lub na basenie. \ Wide1 Odpowiedni do wykonywania zdjęć podwodnych. [ Odpowiedni do wykonywania zdjęć podwodnych. Wide2 Odległość ostrości jest ustawiana na około 5 m. A Macro Odpowiedni do zdjęć podwodnych obiektów z bliska. Odpowiedni do kontrastujących scenerii. Ten tryb rejestruje E Backlight HDR kilka obrazów i łączy je w jeden obraz o prawidłowej ekspozycji. 1 Ustaw pokrętło wyboru trybu na O. 2 Użyj przycisków HI, aby wybrać tryb podrzędny, a następnie naciśnij przycisk A. Naciśnij ponownie przycisk A, aby wyświetlić ekran wyboru trybu podrzędnego. 24 PL Portrait 16M 4:3 MENU

25 1 (tryb Interval Shooting) Dopasowuje ustawienia interwału w menu ustawień przed wybraniem trybu podrzędnego Interval Shooting w trybie O (tryb programów tematycznych) w celu wykonywania zdjęć. Dostosowywanie ustawienia 1 Naciśnij przycisk, aby wyświetlić menu. 2 Za pomocą przycisku H przejdź do odpowiedniej zakładki, użyj przycisków FG, aby wybrać opcję Settings Menu 2, a następnie naciśnij przycisk Q. Zakładka Settings Menu 2 Back MENU TV Out English X :30 World Time LED Illuminator Off Interval Settings 3 Za pomocą przycisków FG wybierz opcję [Interval Settings] i naciśnij przycisk Q. Następnie za pomocą przycisków FG wybierz odpowiednią pozycję i naciśnij przycisk Q. Settings Menu 2 Back MENU TV Out English X :30 World Time LED Illuminator Off Interval Settings Q Interval Settings Frame Start Waiting Time Interval Time Back MENU 10 5 min 30 sec 4 Za pomocą przycisków FG podświetl żądaną opcję i naciśnij przycisk Q, aby ją wybrać. Frame Ustawia liczbę zdjęć, jaka zostanie wykonana (od 1 do 99). Start Waiting Time Interval Time Ustawia czas od momentu naciśnięcia spustu migawki aż do wykonania zdjęcia (od 0 do 60 minut). Ustawia interwał fotografowania dla drugiej i następnych klatek (co 10 sekund lub od 1 do 60 minut). Naciskaj przycisk aż do wyjścia z menu. Interwał może być dłuższy niż ustawiony, np. gdy aparat potrzebuje trochę czasu na przetworzenie obrazu. Wykonane zdjęcia są wyświetlane jako grupa. Wolne miejsce na karcie może ograniczyć ustawioną liczbę wykonywanych zdjęć. Podczas pracy w trybie fotografowania z ustawionym interwałem aparat może przejść w tryb uśpienia, ale mimo to zdjęcia będą wykonywane zgodnie z ustawieniami. PL 25

26 Anulowanie fotografowania z ustawionym interwałem Naciśnij przycisk. Wykonywanie zdjęć podwodnych Tryb podrzędny [M Snapshot], [\ Wide1], [[ Wide2] lub [A Macro] jest zalecany do wykonywania zdjęć podwodnych. Po wybraniu ustawienia [[ Wide2] odległość ostrości jest automatycznie ustawiana na ok. 5,0 m. Aby zablokować ustawienie ostrości przy zdjęciach podwodnych (blokada automatycznego ustawiania ostrości) W trybie podrzędnym [M Snapshot], [\ Wide1], [A Macro] za pomocą przycisku A można ustawić odległość ostrości (blokada AF). Naciśnij ponownie przycisk A, aby anulować blokadę AF. Oznaczenie blokady automatycznego ustawiania ostrości AF LOCK 4 NORM 0: M 4:3 26 PL

27 ART (filtry artystyczne) Możliwe jest fotografowanie z użyciem kolorystyki i efektów charakterystycznych dla plakatu, obrazu itp. Tryb podrzędny Pop Art Soft Focus Pale&Light Color Grainy Film Pin Hole Diorama Dramatic Tone Zastosowanie Wzmacniając kolory, sprawia, że obrazy wyglądają bardziej jaskrawo i wyraziście. Przekazuje ulotną, nastrojową atmosferę za pomocą miękkich odcieni. Wyraża komfortowe uczucie wyciszenia poprzez zastosowanie w obrazie jasnych i bladych odcieni. Przekazuje siłę i szorstkość czerni i bieli. Redukując poziom jasności na obrzeżach obrazu, tworzy efekt tunelu, który można uzyskać w zabawkowych lub bardzo starych aparatach fotograficznych. Tworzy efekt fotografowania surrealistycznego, miniaturowego świata poprzez wzmocnienie nasycenia i kontrastu oraz rozmycie części obrazu poza obszarem ustawiania ostrości. Wzmacnia kontrast obrazu i tworzy obraz z uwydatnioną różnicą między miejscami ciemnymi i jasnymi. 1 Ustaw pokrętło wyboru trybu na ART. 2 Użyj przycisków HI, aby wybrać tryb podrzędny, a następnie naciśnij przycisk A. Naciśnij ponownie przycisk A, aby wyświetlić ekran wyboru trybu podrzędnego. Pop Art WB AUTO 16M 4:3 MENU PL 27

28 p (tryb Panorama) Można wykonać wiele zdjęć i połączyć je ze sobą, tworząc zdjęcie szerokokątne (panoramiczne). 1 Ustaw pokrętło wyboru trybu na p. 2 Naciśnij przycisk A, aby przejść do menu funkcji. Za pomocą przycisków HI wybierz tryb podrzędny a, a następnie naciśnij przycisk A. Auto Ręczne Podmenu Zastosowanie Zdjęcia panoramiczne są automatycznie łączone po prostu przez przesunięcie aparatu w kierunku fotografowania. Aparat fotografuje i łączy trzy ujęcia. Użytkownik kadruje ujęcia przy użyciu ramki i ręcznie wyzwala migawkę. W celu wykonania lepszego zdjęcia panoramicznego przesuwaj aparat tak, aby obracał się on wokół pionowej osi przechodzącej przez środek obiektywu. Fotografowanie w trybie [Auto] 1 Wybierz opcję [Auto] w AUTO FULL podmenu, a następnie naciśnij przycisk G. Użyj przycisków HI, aby wybrać kąt widzenia (STD: 180, FULL: 360 ), Cancel MENU Save OK a następnie naciśnij przycisk A. 2 Skieruj aparat na pozycję Przewodnik początkową. 3 Naciśnij spust migawki, aby rozpocząć fotografowanie. 4 Zacznij przesuwać aparat. Fotografowanie zostanie zakończone automatycznie po osiągnięciu końca prowadnicy. Aparat automatycznie przetwarza zdjęcia i wyświetla połączone zdjęcie panoramiczne. Aby zatrzymać fotografowanie, naciśnij spust migawki lub przycisk A. Kiedy ruch aparatu zostanie wstrzymany na chwilę, fotografowanie zakończy się automatycznie. Jeśli pojawi się komunikat [Image was not created.], wykonaj ponownie zdjęcie. Aby anulować funkcję panoramy, naciśnij przycisk. 28 PL

29 Fotografowanie w trybie [Manual] 1 Użyj przycisków FGHI, aby określić, która krawędź następnego zdjęcia ma zostać połączona, a następnie naciśnij przycisk A. 2 Naciśnij spust migawki, aby sfotografować pierwsze ujęcie. Kierunek łączenia ujęć 3 Wykadruj kolejne ujęcie w taki sposób, aby krawędź pierwszego ujęcia, wyświetlana na ekranie w sposób półprzezroczysty, pokryła obiekt drugiego ujęcia i naciśnij spust migawki. Aby połączyć tylko dwa zdjęcia, naciśnij przycisk A. 4 Powtórz krok 3, aby wykonać trzecie zdjęcie. Aparat automatycznie łączy klatki w pojedynczy obraz panoramiczny. MANUAL PL 29

30 a (tryb Super Macro) Zdjęcia można wykonywać z nawet 1 cm od obiektu. 1 Ustaw pokrętło wyboru trybu na a. 2 Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość. Jeżeli pole celownika automatycznego ustawiania ostrości miga na czerwono, ustawienie ostrości było niemożliwe. Spróbuj ponownie ustawić ostrość. Za pomocą przycisku A można ustawić odległość ostrości (blokada ostrości). Naciśnij ponownie przycisk A, aby anulować blokadę AF. 3 Aby zrobić zdjęcie, delikatnie naciśnij spust migawki do końca, uważając, aby nie poruszyć aparatem. W trybie a zakres zoomu jest ograniczony. A (tryb iauto) Tryb w pełni automatyczny, w którym aparat automatycznie optymalizuje ustawienia pod kątem bieżącego programu tematycznego. Wszystkie zadania zostaną wykonane przez aparat, co jest wygodne dla początkujących użytkowników. 1 Ustaw pokrętło wyboru trybu na A. 2 Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość. Jeżeli pole celownika automatycznego ustawiania ostrości miga na czerwono, ustawienie ostrości było niemożliwe. Spróbuj ponownie ustawić ostrość. 3 Aby zrobić zdjęcie, delikatnie naciśnij spust migawki do końca, uważając, aby nie poruszyć aparatem. 30 PL

31 Korzystanie z zoomu Naciskanie dźwigni zoomu powoduje dostosowanie kąta widzenia obiektywu. strona W strona T Pasek zoomu P WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 4 NORM 0:00:34 Rozmiar zdjęcia Pasek zoomu 16M Zoom optyczny Zoom super rozdzielczości*1 Inne *2 *1 Informacje szczegółowe o zoomie o super rozdzielczości zawiera (str. 47). *2 Wydłużony czas przetwarzania pikseli nie spowoduje pogorszenia jakości obrazu. Współczynnik powiększenia zmienia się w zależności od ustawienia rozmiaru obrazu. PL 31

32 Korzystanie z opcji fotografowania (ustawianie za pomocą przycisku bezpośredniego) W części trybów fotografowania nie są dostępne niektóre opcje. g Lista ustawień dostępnych w poszczególnych trybach fotografowania (str. 94) Lampa błyskowa Podczas fotografowania można używać lampy błyskowej. 1 Naciśnij przycisk # (I), aby wyświetlić opcje. 2 Użyj przycisków HI, aby wybrać tryb fotografowania z lampą błyskową, a następnie naciśnij przycisk A. Flash Auto 0.0 WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 MENU #AUTO! Błysk automatyczny Błysk z redukcją efektu czerwonych oczu # Błysk dopełniający $ Lampa błyskowa wyłączona 4 LED Wł. Błysk jest wyzwalany automatycznie w warunkach słabego oświetlenia lub oświetlenia od tyłu. Funkcja ta umożliwia usunięcie efektu czerwonych oczu. Błysk jest wyzwalany zawsze, niezależnie od warunków oświetlenia. Błysk nie jest wyzwalany. Dioda LED włącza się podczas wykonywania zdjęć. Pozwala to na wykonywanie zdjęć z bliska. W trybie [!] (błysk z redukcją efektu czerwonych oczu) migawka jest wyzwalana ok. 1 sekundę po przedbłyskach. Nie ruszaj aparatem aż do zakończenia wykonywania zdjęcia. Tryb [!] (błysk z redukcją efektu czerwonych oczu) może nie być skuteczny w pewnych warunkach. #AUTO oraz $ można ustawić w trybie A. 32 PL

33 Tryb pojedynczy/sekwencyjny 1 Naciśnij przycisk jy (G), aby wyświetlić menu bezpośrednie. 2 Wybierz opcję za pomocą przycisków HI i naciśnij przycisk A. o Zdjęcia pojedyncze Tryb sekwencyjny 1 * 1 Po naciśnięciu spustu migawki wykonywane są pojedyncze zdjęcia (normalny tryb fotografowania). Przy spuście migawki naciśniętym do końca zdjęcia są wykonywane w trybie sekwencyjnym dla 200 klatek przy prędkości do około 2,5 klatki na sekundę (fps). Tryb sekwencyjny 2 * 1 końca zdjęcia są wykonywane w trybie sekwencyjnym dla 6 klatek przy prędkości Przy spuście migawki naciśniętym do około 7 klatek na sekundę (fps). c d Szybki tryb sekwencyjny 1 * 1, 2 Szybki tryb sekwencyjny 2 * 1, 2 Przy spuście migawki naciśniętym do końca zdjęcia są wykonywane w trybie sekwencyjnym dla 60 klatek przy prędkości około 20 klatek na sekundę (fps). Przy spuście migawki naciśniętym do końca zdjęcia są wykonywane w trybie sekwencyjnym dla 60 klatek przy prędkości do 60 klatek na sekundę (fps). *1 Wykonane zdjęcia są wyświetlane jako grupa. *2 Liczba rejestrowanych pikseli jest ograniczona. Podczas fotografowania sekwencyjnego ostrość, ekspozycja i balans bieli są zablokowane na pierwszej klatce. Jeśli poziom naładowania baterii jest niski i wskaźnik stanu baterii miga podczas fotografowania sekwencyjnego, fotografowanie zostanie przerwane, a wykonane zdjęcia zostaną zapisane na karcie. Mogą nie zostać zapisane wszystkie zdjęcia w zależności od stopnia naładowania baterii. PL 33

34 Samowyzwalacz Ustawia czas upływający od naciśnięcia spustu migawki do wykonania zdjęcia. 1 Naciśnij przycisk jy (G), aby wyświetlić menu bezpośrednie. 2 Wybierz ustawienie [Y12], [Y2] lub [YC] za pomocą przycisków HI, a następnie naciśnij przycisk Q. Y12 Y2 YC Samowyzwalacz 12 s Samowyzwalacz 2 s Custom Self-timer Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość, i do końca, aby uruchomić samowyzwalacz. Kontrolka samowyzwalacza zaświeci się na ok. 10 sekund, a następnie będzie migać przez ok. 2 sekundy, po czym zostanie wykonane zdjęcie. Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość, i do końca, aby uruchomić samowyzwalacz. Kontrolka samowyzwalacza będzie migać przez ok. 2 sekundy, po czym zdjęcie zostanie zrobione. Po wybraniu tego trybu naciśnij przycisk, aby ustawić liczbę klatek, czas od naciśnięcia spustu migawki do wykonania zdjęcia oraz długość interwału. Zdjęcia zostaną wykonane zgodnie z tymi ustawieniami. Aby wyłączyć uaktywniony samowyzwalacz, naciśnij przycisk. Tryb samowyzwalacza nie jest automatycznie wyłączany po zrobieniu zdjęcia. 34 PL

SP-720UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-720UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-720UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

VH-410. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

VH-410. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VH-410 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

TG-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-1 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

FE-4040/FE-4020/X-940

FE-4040/FE-4020/X-940 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-00/FE-020/X-90 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi POLSKI

Instrukcja obsługi POLSKI Instrukcja obsługi Przed użyciem aparatu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, w tym z częścią Środki ostrożności. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu użycia jej w przyszłości.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika POLSKI

Podręcznik Użytkownika POLSKI Podręcznik Użytkownika Dziękujemy za zakup aparatu firmy Samsung. Niniejszy podręcznik pomoże Państwu zapoznać się z możliwościami nowego aparatu, takimi jak wykonywanie i przesyłanie zdjęć oraz korzystanie

Bardziej szczegółowo

DMC-TZ30 DMC-TZ31 DMC-TZ27

DMC-TZ30 DMC-TZ31 DMC-TZ27 Instrukcja obsługi funkcje zaawansowane Cyfrowy aparat fotograficzny Model DMC-TZ30 DMC-TZ31 DMC-TZ27 Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi poniżej podanymi instrukcjami.

Bardziej szczegółowo

/ D60 / D70. Podręcznik Użytkownika POLSKI

/ D60 / D70. Podręcznik Użytkownika POLSKI Dziękujemy za zakup aparatu firmy Samsung. Niniejszy podręcznik pomoże Państwu zapoznać się z możliwościami nowego aparatu, takimi jak wykonywanie i przesyłanie zdjęć oraz korzystanie z wyspecjalizowanego

Bardziej szczegółowo

HG10. Polski. Magyar. Česky. Slovensky. Kamera wideo HD Instrukcja obsługi. HD kamera Használati útmutató. Videokamera HD Návod k používání

HG10. Polski. Magyar. Česky. Slovensky. Kamera wideo HD Instrukcja obsługi. HD kamera Használati útmutató. Videokamera HD Návod k používání HG10 Kamera wideo HD Instrukcja obsługi HD kamera Használati útmutató Videokamera HD Návod k používání Polski Magyar Česky Slovensky Videokamera HD Návod na používanie Prosimy zapoznać się również z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

PRAKTICA luxmedia 16-Z21S

PRAKTICA luxmedia 16-Z21S Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp... 7 O instrukcji obsługi... 7 Prawa autorskie... 7 Oświadczenie dotyczące norm bezpieczeństwa FCC... 7 Deklaracja zgodności... 7 Markowe znaki handlowe... 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kamery Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E

Podręcznik kamery Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E Kliknij Podręcznik kamery Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E 2009 Sony Corporation 4-124-312-12(1) PL Korzystanie z pozycji Podręcznik kamery Handycam W niniejszej pozycji Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Instrukcja obsługi Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Nr modelu HC-V270 HC-V260 Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować

Bardziej szczegółowo

Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa (DSLR) Poradnik użytkownika/ Usuwanie problemów

Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa (DSLR) Poradnik użytkownika/ Usuwanie problemów 2-689-106-12 (1) Przed rozpoczęciem operacji Używanie funkcji fotografowania Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa (DSLR) Poradnik użytkownika/ Usuwanie problemów 100 DSLR-A100 Używanie funkcji oglądania

Bardziej szczegółowo

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu APARAT CYFROWY Dokumentacja aparatu Pl Zalecane funkcje COOLPIX S9500/S9400 p Szybkie efekty... A32 Bezpośrednio po zwolnieniu migawki zastosować do zdjęć różnego rodzaju efekty. Podczas sprawdzania końcowych

Bardziej szczegółowo

PRAKTICA luxmedia 14-Z51

PRAKTICA luxmedia 14-Z51 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp... 7 O instrukcji obsługi... 7 Prawa autorskie... 7 Oświadczenie dotyczące norm bezpieczeństwa FCC... 7 Deklaracja zgodności... 7 Markowe znaki handlowe... 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Digitální fotoaparát Návod k obsluze CZ. Digitálny fotoaparát Návod na použitie SK. Digitális fényképezőgép Kezelési útmutató HU

Digitální fotoaparát Návod k obsluze CZ. Digitálny fotoaparát Návod na použitie SK. Digitális fényképezőgép Kezelési útmutató HU 3-082-311-11(1) Digital Still Camera Digitální fotoaparát Návod k obsluze CZ Digitálny fotoaparát Návod na použitie SK Digitális fényképezőgép Kezelési útmutató HU Cyfrowy aparat fotograficzny Instrukcja

Bardziej szczegółowo

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania BL01756-E00 PL DIGITAL CAMERA X-E1 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM X-E1 i instalować dołączone do niego

Bardziej szczegółowo

Widok urządzenia. Przód urządzenia. Polski. Português

Widok urządzenia. Przód urządzenia. Polski. Português Widok urządzenia Przód urządzenia Polski Português 1. Lampa błyskowa 2. Wskaźnik samowyzwalacza / lampka funkcji autom. ustawiania ostrości (autofokus) 3. Soczewka aparatu 3a Tuba obiektywu 4. Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Kamera Cyfrowa www.samsung.com/register SMX- C20BP/SMX- C20RP/SMX- C20LP/SMX- C20UP SMX- C24BP/SMX- C24RP/SMX-C24LP/SMX-C24UP SMX- C200BP/SMX- C200RP/SMX-C200LP/SMX-C200UP kluczowe

Bardziej szczegółowo

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DYKTAFON CYFROWY VN-733PC VN-732PC VN-731PC Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu firmy

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI

PRZECZYTAĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI OŚWIADCZENIE FCC (Federal Communications Commission - Federalnego Urzędu Łączności USA) Niniejsze urządzenie stosuje się do rozdziału 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

Bardziej szczegółowo

aee-magicam.pl Instrukcja obsługi

aee-magicam.pl Instrukcja obsługi aee-magicam.pl Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi 170 szeroki Nagrywanie HD Szklany obiektyw Zdjęcia w rozdzielkąt widzenia 1080i/60fps F2,8 czości 8 megapikseli 10x cyfrowy zoom Wodoszczelna obudowa

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny HP PhotoSmart 912. Instrukcja obs ugi

Cyfrowy aparat fotograficzny HP PhotoSmart 912. Instrukcja obs ugi Cyfrowy aparat fotograficzny HP PhotoSmart 912 Instrukcja obs ugi Copyright 2000 Hewlett-Packard Company. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S)

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S) Instrukcja obsługi Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości Nr modelu HM-TA1 Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. VQT3A11 1AG6P1P6088--(S) Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym MEDION LIFE X47011 (MD 86370) Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi...4 Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe...4

Bardziej szczegółowo

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC DYKTAFON CYFROWY WS-833 WS-832 WS-831 Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Radio FM Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu

Bardziej szczegółowo