SH-60. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SH-60. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY"

Transkrypt

1 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SH-60 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe bezbłędne działanie, przed rozpoczęciem używania zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi. Zachowaj tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu jako źródło informacji w przyszłości. Przed przystąpieniem do wykonywania ważnych zdjęć zalecamy wykonanie serii zdjęć próbnych w celu lepszego poznania aparatu i jego funkcji. Ze względu na proces ciągłego udoskonalania produktów fi rma Olympus zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmian informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Zarejestruj swój produkt na i otrzymaj dodatkowe korzyści od Olympusa!

2 Sprawdzanie zawartości opakowania lub Cyfrowy aparat fotografi czny Pasek na rękę Bateria Zasilacz sieciowy USB litowo-jonowa (F-2AC) (LI-90B) Kabel USB (CB-USB8) Płyta CD-ROM OLYMPUS Setup Rysik Inne niepokazane akcesoria: karta gwarancyjna Zawartość opakowania może być inna, w zależności od miejsca w którym dokonano zakupu. Nazwy części Oczko paska do noszenia aparatu 2 Pokrywa złączy 3 Złącze wielofunkcyjne 4 Złącze HDMI mikro 5 Lampa samowyzwalacza/ Wspomaganie AF 6 Lampa błyskowa 7 Obiektyw 8 Głośnik 9 Gniazdo statywu 10 Pokrywa baterii/karty 11 Blokada pokrywy baterii/karty 2 PL

3 Mikrofon stereo 2 Przełącznik lampy błyskowej 3 Monitor 4 Dźwignia zoomu 5 Spust migawki 6 Pokrętło trybu 7 Przycisk n 8 Lampka wskaźnika 9 Przycisk F (nagrywanie sekwencji wideo) 10 Przycisk A (OK) 11 Przyciski strzałek INFO (zmiana wyświetlanych informacji) # (lampa błyskowa) Y (samowyzwalacz) (kasowanie) 12 Przycisk q (przełączanie pomiędzy fotografowaniem a odtwarzaniem) 13 Przycisk $ Uwagi W tej instrukcji na wszystkich ilustracjach i w opisach opcje menu podawane są w języku angielskim. W aparacie można zmienić język, w jakim są wyświetlane opcje menu i wartości. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Zmiana języka wyświetlania (str. 50). Przyciski strzałek F (w górę) Mocowanie paska do aparatu H (w lewo) I (w prawo) G (w dół) Symbole FGHI wskazują, że należy nacisnąć przyciski strzałek w górę/w dół/w lewo/w prawo. Zaciągnij mocno pasek, aby się nie obluzował. PL 3

4 Wkładanie i wyjmowanie baterii oraz karty (dostępnych w sprzedaży) 1 Aby otworzyć pokrywę baterii/ karty, wykonaj kroki 1 i 2. Pokrywa baterii/karty 2 1 Włóż baterię zgodnie z rysunkiem, oznaczeniem C ustawionym w kierunku zatrzasku blokującego baterię. Uszkodzenie zewnętrznej części baterii (zarysowania itp.) mogą spowodować nagrzewanie się i wybuch. Aby odblokować, przesuń zatrzask zamka baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę, a następnie wyjmij baterię. 3 Wsuń kartę prosto tak, aby kliknęła, blokując się na miejscu. Przełącznik zabezpieczenia przed zapisem Blokada pokrywy baterii/karty Wyłącz aparat przed otworzeniem pokrywy baterii/karty. 2 Włóż baterię, przesuwając zatrzask zamka baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę. W aparacie zawsze należy używać kart pamięci SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi/FlashAir (z funkcją bezprzewodowej sieci LAN). Nie należy wkładać innych typów kart pamięci. Korzystanie z karty (str. 73) Nie dotykaj bezpośrednio części metalowych karty. Zatrzask blokujący baterię 4 PL

5 Aby wyjąć kartę 1 2 Podłączanie aparatu Lampka wskaźnika Świeci: ładowanie Nie świeci: bateria naładowana Złącze wielofunkcyjne Naciśnij kartę, aż kliknie i wysunie się lekko, a następnie wyjmij ją. 4 Aby zamknąć pokrywę baterii/ karty, wykonaj kroki 1 i Pokrywa złączy Gniazdo sieciowe Podczas korzystania z aparatu pokrywa komory baterii/karty powinna być zamknięta i zablokowana. Kabel USB (w zestawie) Ładowanie baterii Podłącz kabel USB i zasilacz sieciowy USB do aparatu i naładuj baterię. Wymiana baterii zagranicą: Użycie ładowarki i zasilacza sieciowego-usb w innych krajach (str. 72). W momencie dostawy bateria nie jest całkowicie naładowana. Przed użyciem należy naładować baterię, dopóki wskaźnik ładowania nie zgaśnie (maksymalnie 4 godziny). PL 5

6 Kiedy należy ładować baterie Baterię należy naładować po wyświetleniu komunikatu o błędzie przedstawionego poniżej. Komunikat o błędzie Jeśli wskaźnik się nie świeci, sprawdź połączenia kabla USB i zasilacza sieciowego USB. Bateria może być ładowana, gdy aparat jest podłączony do komputera za pomocą kabla USB. Czas ładowania jest zależny od wydajności komputera. (W niektórych przypadkach czas ładowania może wynosić ok. 10 godzin). Battery Empty Miga na czerwono 6 PL Nigdy nie należy używać innego kabla niż kabel USB Olympus. Użycie innego kabla może spowodować spalenie urządzenia. Dołączony zasilacz sieciowy USB F-2AC (nazywany dalej zasilaczem sieciowym USB) różni się w zależności od regionu, w którym zakupiono aparat. W przypadku zasilacza sieciowego USB typu wtyczka, podłącz go bezpośrednio do gniazda sieciowego. Dołączony zasilacz sieciowy USB został zaprojektowany do użycia w celu ładowania baterii i odtwarzania. Nie należy wykonywać zdjęć, kiedy zasilacz sieciowy USB jest podłączony do aparatu. Po zakończeniu ładowania lub odtwarzania należy odłączyć wtyczkę kabla zasilacza sieciowego USB od gniazda zasilania. Szczegółowe informacje o baterii można znaleźć w rozdziale Środki ostrożności dotyczące korzystania z baterii (str. 80). Szczegółowe informacje o zasilaczu sieciowym USB można znaleźć w rozdziale Zasilacz sieciowy USB (str. 81).

7 Włączanie aparatu i określanie ustawień początkowych Po pierwszym włączeniu aparatu pojawia się ekran umożliwiający ustawienie języka menu i komunikatów wyświetlanych na monitorze oraz daty i godziny. Zmiana wybranej daty i godziny: Ustawianie daty i godziny d [X] (str. 50). 1 Naciśnij przycisk n, aby włączyć aparat, za pomocą przycisków strzałek FGHI wybierz język i naciśnij przycisk A. 2 Za pomocą przycisków strzałek FG wybierz rok w opcji [Y]. X Back MENU 4 Podobnie jak w krokach 2 i 3, za pomocą przycisków strzałek FGHI ustaw wartości opcji [M] (miesiąc), [D] (dzień), [Time] (godziny i minuty) oraz [Y/M/D] (kolejność daty), a następnie naciśnij przycisk A. Aby uzyskać precyzyjne ustawienie godziny, naciśnij przycisk A w chwili, gdy wskaźnik czasu przyjmie wartość 00 sekund. 5 Za pomocą przycisków strzałek HI wybierz strefę czasową, a następnie naciśnij przycisk A. Użyj przycisków FG, aby włączyć lub wyłączyć zmianę czasu na letni ([Summer]). Y M D Time :-- Y/M/D :30 Seoul Tokyo Ekran ustawień daty i godziny Summer 3 Naciśnij przycisk strzałki I, aby zapisać ustawienie opcji [Y]. X Back MENU Y M D Time :-- Y/M/D PL 7

8 Nauka korzystania z aparatu Naciśnij przycisk n, aby włączyć aparat i przejść do trybu gotowości. (Ponowne naciśnięcie przycisku n wyłącza aparat). Wybierz tryb fotografowania i naciśnij spust migawki, aby wykonać zdjęcie. Aby nagrać sekwencję wideo, naciśnij przycisk F. Funkcje fotografowania ustawia się za pomocą menu funkcji i menu konfi guracji. Aby wyświetlać zdjęcia, naciśnij przycisk q powodujący przejście do trybu odtwarzania. Aby powrócić do trybu gotowości, ponownie naciśnij przycisk q lub naciśnij spust migawki do połowy i zwolnij go. Naciśnij i przytrzymaj przycisk q, gdy aparat jest wyłączony, aby go uruchomić w trybie odtwarzania. W takim przypadku ponowne naciśnięcie przycisku q powoduje przejście aparatu do trybu gotowości. Korzystanie z panelu dotykowego Z panelu dotykowego można korzystać, dotykając palcem ekranu. Panel dotykowy może być używany do wykonywania operacji oznaczonych symbolem w tej instrukcji obsługi. Użycie osłony ekranu lub rękawiczek może utrudnić obsługę. Jeśli obsługa palcem jest utrudniona, użyj dołączonego rysika. Korzystanie z przewodnika na żywo (str. 15) W trybie M można ustawić przewodnik na żywo. 1 Dotknij opcji M. Dotknij elementu, aby ustawić poziom. 2 Przeciągnij pionowo suwak paska poziomu, aby ustawić poziom, a następnie dotknij opcji N. Dotknij opcji O, aby zamknąć przewodnik na żywo. Clear & Vivid Flat & Muted 8 PL

9 Korzystanie w trybie fotografowania Dotykając ekranu, można ustawić ostrość obiektu lub zrobić zdjęcie. Każdorazowe dotknięcie opcji powoduje zmianę operacji. : po dotknięciu obiektu ustawiana jest jego ostrość, a zdjęcie zostaje zrobione automatycznie. : po dotknięciu obiektu zostaje zablokowana ostrość. Naciśnij spust migawki, aby zrobić zdjęcie. Dotknij opcji, aby zwolnić blokadę ostrości. Blokada ostrości zostaje zakończona po zwolnieniu spustu migawki. 4 NORM 0: M LIVE GUIDE Korzystanie w trybie odtwarzania Można zmienić lub powiększyć wyświetlane zdjęcie. Przewijanie do przodu i tyłu po jednej klatce: przeciągnij ekran w lewo, aby przejść do następnego zdjęcia, lub przeciągnij ekran w prawo, aby przejść do poprzedniego zdjęcia. 13/02/26 12:30 4/30 Powiększenie: Dotknij opcji, aby powiększyć zdjęcie. Przeciągnięcie powiększonego zdjęcie powoduje przesunięcie wyświetlanego zdjęcia. Indeks: dotknij opcji, aby wyświetlić zdjęcie w widoku indeksu. Dotknij zdjęcia, aby wyświetlić zdjęcie w widoku pojedynczego zdjęcia. 13/02/26 12:30 Odtwarzanie (zgrupowane zdjęcie, zdjęcie panoramiczne, sekwencja wideo, dźwięk zarejestrowany ze zdjęciem): Dotknij opcji. Dotknij opcji K, aby rozwinąć zgrupowane zdjęcia. PL 9

10 Wykonywanie zdjęć 1 Naciśnij przycisk n, aby włączyć aparat. 2 Wybierz tryb fotografowania. (str. 14) 3 Trzymając aparat, wykadruj zdjęcie. 4 Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość. Naciśnij do połowy P Pole celownika automatycznego ustawiania ostrości 1/400 F3.0 Czas otwarcia migawki Wartość przysłony Trzymając aparat, należy uważać, aby nie zasłonić lampy błyskowej, mikrofonu lub innych istotnych części palcami ani w inny sposób. Uważaj, aby lampa błyskowa nie była zabrudzona ani nie dotykaj jej palcami. Jeżeli pole celownika automatycznego ustawiania ostrości miga na czerwono, ustawienie ostrości było niemożliwe. Spróbuj ponownie ustawić ostrość. 5 Aby zrobić zdjęcie, delikatnie naciśnij spust migawki do końca, uważając, aby nie poruszyć aparatem. Naciśnij do połowy Naciśnij do końca 10 PL

11 Korzystanie z zoomu Obrót dźwigni zoomu powoduje dostosowanie ogniskowej obiektywu. Przesuń dźwignię zoomu do najdalszego położenia, aby przyspieszyć działanie funkcji zoom. Przesunięcie częściowe pozwala na spowolnienie działania funkcji zoom (ta czynność nie działa podczas nagrywania sekwencji wideo). Korzystanie z lampy błyskowej Można wybrać funkcję lampy błyskowej najlepiej dopasowaną do warunków fotografowania. 1 Przesuń przełącznik lampy błyskowej, aby podnieść lampę błyskową. strona W strona T Rozmiar zdjęcia Pasek funkcji zoom 16M Zoom optyczny Zoom o super rozdzielczości*1 Wyłączanie lampy błyskowej Wsuń lampę błyskową do aparatu. 2 Naciśnij przycisk I. Flash Auto Inne *2 0.0 WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 *1 Opis funkcji zoomu o superrozdzielczości: [Super-Res Zoom] (str. 37). *2 Ze względu na zwiększony poziom przetwarzania liczby pikseli jakość obrazu nie ulegnie pogorszeniu. Współczynnik powiększenia zmienia się w zależności od ustawienia rozmiaru obrazu. MENU PL 11

12 3 Użyj przycisków HI, aby wybrać opcję ustawienia, a następnie naciśnij przycisk A, aby zatwierdzić ustawienie. Opcja Flash Auto Redeye Fill In Flash Off Opis Lampa błyskowa wyzwalana jest automatycznie w warunkach słabego oświetlenia lub oświetlenia od tyłu. Generowane są przedbłyski ograniczające występowanie efektu czerwonych oczu na zdjęciach. Lampa błyskowa wyzwalana jest zawsze, niezależnie od warunków oświetleniowych. Lampa błyskowa nie będzie włączana. Korzystanie z samowyzwalacza Po całkowitym naciśnięciu spustu migawki zdjęcie jest wykonywane z niewielkim opóźnieniem. 1 Naciśnij przycisk G. 2 Użyj przycisków HI, aby wybrać opcję ustawienia, a następnie naciśnij przycisk A, aby zatwierdzić ustawienie. Y Off Y 12 s Y 2 s Opcja Auto Release *1 Opis Samowyzwalacz jest wyłączony. Lampa samowyzwalacza włącza się na mniej więcej 10 sekund, a następnie miga przez mniej więcej 2 sekundy, po czym jest wykonywane zdjęcie. Lampa samowyzwalacza miga przez mniej więcej 2 sekundy, po czym jest wykonywane zdjęcie. Kiedy zwierzę (kot lub pies) obróci głowę w kierunku aparatu, jego twarz zostanie rozpoznana i nastąpi automatyczne wykonanie zdjęcia. *1 Opcja [Auto Release] jest wyświetlana tylko w przypadku ustawienia trybu [U] lub [t]. Wyłączanie samowyzwalacza po uruchomieniu Naciśnij przycisk. Y Off WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 MENU 12 PL

13 Informacje wyświetlane na ekranie fotografowania P 4 NORM DATE 1/100 F3.0 z 0: Po naciśnięciu spustu migawki do połowy 0.0 WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 10 Nr Nazwa Normalny szczegółowy Widok Brak inf. 1 Tryb fotografowania R R 2 Lampa błyskowa R R 3 Samowyzwalacz R R R 4 Kompensacja ekspozycji R R 5 Balans bieli R R 6 Czułość ISO R R 7 Tryb wyzwalania migawki R R 8 Rozmiar obrazu (zdjęcia) R R 9 Proporcje obrazu R R 10 Nagrywanie z dźwiękiem/ hałasem wiatru R R 11 Rozmiar obrazu (sekwencje wideo) R R 12 Czas nagrywania sekwencji wideo R R 13 Ikona nagrywania sekwencji wideo R R Odczytywanie histogramu Jeżeli krzywa wypełnia zbyt duży obszar kadru zdjęcie będzie prawie białe. Jeżeli krzywa wypełnia zbyt duży obszar kadru zdjęcie będzie prawie czarne. Zielony obszar pokazuje rozkład luminancji w obrębie środka ekranu. Przełączanie trybu wyświetlania informacji Naciskanie przycisku F (INFO) powoduje zmianę trybu wyświetlania informacji w kolejności Normalny Widok szczegółowy Brak informacji. 14 Czas na świecie R 15 Stabilizacja obrazu R 16 Tryb R 17 Znacznik daty R R 18 Kompresja R R 19 Liczba zdjęć, które można zapisać R R 20 Wykorzystywana pamięć R R 21 Wskaźnik stanu baterii R R 22 Histogram R 23 Tryb ekranu dotykowego R R R 24 Siatka R 25 Pole celownika automatycznego R R R ustawiania ostrości 26 Wartość przysłony R R R 27 Czas otwarcia migawki R R R 28 Ostrzeżenie o poruszeniu aparatu R R R PL 13

14 Wybieranie trybu fotografowania Ustawienie domyślne funkcji wyróżnione jest kolorem. Tryb fotografowania Tryb podrzędny P (tryb P) M (tryb M) r (tryb Advanced Movie) s Photo in Movie/: 60i Movie/; High-Speed Movie P (tryb Photo Story) P1 Standard/P2 Speed/P3 Zoom In/Out/P4 Fun Frames p (tryb Panorama) Auto/Manual i (tryb Hand-Held Starlight) (tryb ) P (tryb P) B Portrait/V Beauty/F Landscape/G Night Scene/M Night+Portrait/ C Sport/N Indoor/R Self Portrait/S Sunset/X Fireworks/V Cuisine/ d Documents/q Beach & Snow/U Pet Mode Cat/t Pet Mode Dog/ a Super Macro/h Backlight HDR Pop Art/Pin Hole/Fish Eye/Soft Focus/Punk/Sparkle/Watercolor/ Refl ection/miniature/fragmented/dramatic M (tryb Manual) Lista ustawień dostępnych w poszczególnych trybach fotografowania (str. 69), Lista ustawień opcji (str. 70) W niektórych trybach fotografowania przetwarzanie zdjęcia po jego wykonaniu może trwać kilka sekund. 14 PL

15 1 Wybierz tryb fotografowania za pomocą pokrętła wyboru. W trybach r, p, lub P naciśnij przycisk H wywołujący menu funkcji, a następnie za pomocą przycisków HI przejdź do podmenu i naciśnij przycisk A. Aby wybrać tryb podrzędny P 4 NORM 0:34 Portrait 4 NORM 0:34 Ikona wskazująca ustawiony tryb podrzędny 0.0 WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 16M 4:3 MENU 16M 4:3 Informacje o korzystaniu z trybów fotografowania P (tryb P) Aparat wybierze odpowiednią wartość przysłony oraz czas otwarcia migawki dla danego obiektu. W razie potrzeby można również wprowadzić zmiany różnych ustawień fotografowania, takich jak kompensacja ekspozycji. M (tryb M) Aparat automatycznie dobierze optymalny tryb fotografowania do fotografowanej sceny. Ustawienia fotografowania są określane przez aparat i nie można ich zmienić, za wyjątkiem niektórych funkcji. Korzystanie z przewodnika na żywo Za pomocą przewodnika na żywo można zmieniać ustawienia w trybie M. Elementy przewodnika Zmiana nasycenia kolorów Zmiana kolorów zdjęcia Zmiana jasności 1 Dotknij opcji A, aby wyświetlić przewodnik na żywo. PL 15

16 2 Użyj przycisków FG, aby podświetlić pozycję, a następnie naciśnij przycisk A. Element przewodnika Change Color Saturation 3 Użyj przycisków FG, aby wybrać poziom i sprawdzić efekt lub opis. Naciśnij spust migawki do połowy, aby wybrać. Pasek poziomu W przypadku niektórych poziomów ustawień przewodnika na żywo zdjęcia mogą mieć ziarnisty wygląd. Zmiany poziomów ustawień przewodnika na żywo mogą nie być widoczne na ekranie. Podczas korzystania z przewodnika na żywo nie można używać lampy błyskowej. Zmiany dokonane w opcjach przewodnika na żywo powodują anulowanie wcześniejszych zmian. Wybranie ustawień przewodnika na żywo, które powodują przekroczenie limitów mierników ekspozycji aparatu, może spowodować uzyskanie prześwietlonych lub niedoświetlonych zdjęć. Clear & Vivid Flat & Muted 4 Naciśnij spust migawki, aby zrobić zdjęcie. Aby usunąć przewodnik na żywo z ekranu, naciśnij przycisk. 16 PL

17 r (tryb Advanced Movie) Filmy można nagrywać za pomocą funkcji rozwojowej sekwencji wideo. s : ; Submenu Opis Wykonywanie zdjęć podczas nagrywania sekwencji wideo Podczas pojedynczej sekwencji fi lmowej można przechwycić maksymalnie 12 zdjęć. Nagrywanie płynnych sekwencji wideo z prędkością 60 klatek na sekundę. Rozmiar obrazu HD jest stały i wynosi Rejestrowanie szybko poruszających się obiektów i odtwarzanie w zwolnionym tempie. HS120fps ( ), HS240fps ( ) W każdym trybie poza Photo in Movie nadal można wykonywać zdjęcia, naciskając przycisk migawki. Funkcja Photo in Movie jest dostępna również w trybach P i M. Lampa błyskowa nie jest dostępna podczas wykonywania zdjęć w trybie Photo in Movie. P (tryb Photo Story) Istnieje możliwość utworzenia kompozycji składającej się z kilku połączonych zdjęć. 1 Wybierz temat spośród opcji P1, P2, P3 oraz P4, a następnie skonfi guruj ustawienia szczegółowe (efekty, liczba zdjęć na arkusz itd.). 2 Wykonaj zdjęcia. Po wykonaniu zdjęcia automatycznie wybierana jest następna ramka. Dotknij ramki niezawierającej zdjęcia, aby ją wybrać. Dotknij ramki zawierającej zdjęcie, a następnie dotknij opcji O, aby ponownie wykonać zdjęcie, które zostanie umieszczone w tej ramce. 3 Po zrobieniu zdjęć do wszystkich ramek naciśnij przycisk Q, aby zapisać obraz. Przycisk można nacisnąć przed wykonaniem wszystkich zdjęć. W takim przypadku należy wybrać między zapisaniem obrazu a wyjściem. Ustawienie systemu fotometrycznego jest zablokowane na ESP. Pole AF jest zablokowane na pojedynczym punkcie w centrum kadru. Wielkość obrazu jest zablokowana na rozmiar odpowiadający ustawieniu 5M. Poniższe operacje nie są dostępne w trybie Photo Story. Nagrywanie sekwencji wideo, fotografowanie sekwencyjne, samowyzwalacz i wyświetlanie informacji. PL 17

18 p (tryb Panorama) Można wykonać wiele zdjęć i połączyć je ze sobą, tworząc zdjęcie szerokokątne (panoramiczne). Auto Submenu Manual Zastosowanie Zdjęcia panoramiczne są automatycznie łączone po prostu przez przesunięcie aparatu w kierunku fotografowania. Aparat fotografuje i łączy trzy ujęcia. Użytkownik kadruje ujęcia przy użyciu ramki i ręcznie zwalnia migawkę. W celu wykonania lepszego zdjęcia panoramicznego przesuwaj aparat tak, aby obracał się on wokół pionowej osi przechodzącej przez środek obiektywu. Fotografowanie w trybie [Auto] 1 W podmenu wybierz pozycję [Auto] i za pomocą przycisku HI wybierz kąt widzenia (STD:180, FULL:360 ), a następnie naciśnij przycisk A. 2 Skieruj aparat na pozycję początkową. 3 Naciśnij spust migawki, aby rozpocząć fotografowanie. AUTO FULL 4 Zacznij przesuwać aparat. Fotografowanie zostanie zakończone automatycznie po osiągnięciu końca prowadnicy. Aparat automatycznie przetwarza zdjęcia i wyświetla połączone zdjęcie panoramiczne. Aby zatrzymać fotografowanie, naciśnij spust migawki lub przycisk A. Kiedy ruch aparatu zostanie wstrzymany na chwilę, fotografowanie zakończy się automatycznie. Jeśli pojawi się komunikat [Image was not created.], wykonaj ponownie zdjęcie. Aby anulować funkcję panoramy, naciśnij przycisk. Fotografowanie w trybie [Manual] 1 Użyj przycisków FGHI, aby określić, która krawędź następnego zdjęcia ma zostać połączona. Kierunek łączenia ujęć MANUAL 2 Naciśnij spust migawki, aby sfotografować pierwsze ujęcie. 3 Wykadruj kolejne ujęcie w taki sposób, aby krawędź pierwszego ujęcia, wyświetlana na ekranie w sposób półprzezroczysty, pokryła obiekt drugiego ujęcia i naciśnij spust migawki. Cancel MENU Save OK Prowadnica 18 PL

19 Aby połączyć tylko dwa zdjęcia, naciśnij przycisk A. 4 Powtórz krok 3, aby wykonać trzecie zdjęcie. Aparat automatycznie łączy klatki w pojedynczy obraz panoramiczny. i (tryb Hand-Held Starlight) Możliwe jest wykonywanie zdjęć nocnych z mniejszymi drganiami aparatu bez użycia statywu. Istnieje również możliwość korzystania z lampy błyskowej. (tryb ) Zdjęcie można wykonać, korzystając z najlepszego trybu dla danego obiektu i fotografowanej sceny. Najlepsze ustawienia fotografowania różnych scen są wstępnie ustawione w postaci trybów podrzędnych. Należy pamiętać, że w niektórych trybach funkcje mogą być ograniczone. Aby wybrać odpowiedni tryb podrzędny, należy zapoznać się z ich opisami wyświetlanymi na ekranie wyboru trybu podrzędnego. Wykonywanie zdjęć za pomocą ustawienia V (Beauty) 1 Wybierz opcję [V Beauty]. 2 Naciśnij przycisk G, aby przejść do submenu. Recommended 3 Użyj przycisków HI, aby wybrać ustawienie retuszu, a następnie naciśnij przycisk Q, aby zatwierdzić ustawienie. 3M 4:3 MENU Ustawienie retuszu 4 Skieruj aparat w kierunku fotografowanego obiektu. Sprawdź, czy twarz wykryta przez aparat otoczona jest ramką, a następnie naciśnij spust migawki, aby zrobić zdjęcie. 5 Aby zapisać zdjęcie, wybierz opcję [OK] na ekranie wyświetlania zdjęcia i naciśnij przycisk Q. Aby przeprowadzić dodatkowe retuszowanie zdjęcia, wybierz opcję [Beauty Fix]. 4 NORM 0:34 3M 4:3 OK Beauty Fix Back MENU PL 19

20 Beauty Fix 1 Użyj przycisków FGHI, aby wybrać element retuszowania, a następnie naciśnij przycisk Q. Eye Color Back MENU M (tryb Manual) W tym trybie aparat automatycznie ustawia odpowiednią wartość przesłony, czas otwarcia migawki i czułość ISO. M WB AUTO 2 Sprawdź efekty retuszowania na ekranie przeglądu, a następnie naciśnij przycisk Q, aby rozpocząć proces retuszowania i zapisać. Ustawienia funkcji Beauty Fix można zarejestrować. W przypadku niektórych zdjęć edycja może nie dać żadnego efektu. P (tryb P) Można wykonywać zdjęcia z użyciem efektów specjalnych. Aby wybrać odpowiedni tryb podrzędny, należy zapoznać się z przykładowymi zdjęciami wyświetlanymi na ekranie wyboru trybu podrzędnego. Najlepsze ustawienia fotografowania dla każdego efektu są wstępnie ustawione, dlatego niektórych ustawień funkcji nie można zmieniać. Należy pamiętać, że niektórych efektów nie można stosować do sekwencji wideo. Off 4 NORM 0:34 Po naciśnięciu przycisku H można wybrać wartość przysłony, czas otwarcia migawki lub czułość ISO za pomocą przycisków HI i zmienić wartość, używając przycisku FG. Czułość ISO M ISO /400 F Czas otwarcia Wartość migawki przysłony Podczas wykonywania zdjęć z długim czasem otarcia migawki na ekranie mogą być widoczne szumy. 16M 4:3 ISO 125 1/125 F PL

21 Oglądanie zdjęć 1 Naciśnij przycisk q. Liczba klatek/ Całkowita liczba zdjęć 4/30 Widok indeksu i zbliżenia Widok indeksu umożliwia szybkie wybranie zdjęcia. Widok zbliżenia (powiększenie do 10 ) umożliwia sprawdzenie szczegółów zdjęcia. 1 Przesuń dźwignię zoomu. 13/02/26 12:30 Wyświetlane zdjęcie Zdjęcia wykonane w trybie V, za pomocą funkcji fotografowania sekwencyjnego lub Photo in Movie są wyświetlane jako grupa. Przesuń dźwignię zoomu w stronę T, aby wyświetlić zdjęcie w grupie. 2 Wybierz zdjęcie za pomocą przycisków HI. Wyświetla poprzednie zdjęcie Wyświetla następne zdjęcie Przytrzymaj przycisk I, aby przewinąć obraz, lub H, aby go cofnąć. Naciśnij ponownie przycisk q, aby wrócić do ekranu fotografowania. Widok pojedynczego zdjęcia W Widok indeksu 4/30 Widok zbliżenia 13/02/26 12:30 13/02/26 13/02/26 12:30 13/02/26 12:30 T W T 12:30 4/30 Aby odtworzyć nagrania dźwiękowe Aby odtworzyć dźwięk zarejestrowany ze zdjęciem, wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk A. Użyj przycisków FG, aby wyregulować głośność. PL 21

22 Wybieranie zdjęcia w widoku indeksu Użyj przycisków FGHI, aby wybrać zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk A, aby wyświetlić je w widoku pojedynczego zdjęcia. Przewijanie zdjęcia w widoku zbliżenia Użyj przycisków FGHI, aby przesunąć wyświetlany fragment. Odtwarzanie zdjęć panoramicznych Zdjęcia panoramiczne połączone przy użyciu funkcji [Auto] lub [Manual] można przewijać w trakcie wyświetlania. 1 Podczas odtwarzania wybierz zdjęcie panoramiczne. 2 Naciśnij przycisk A. 13/02/26 12:30 4/30 Sterowanie odtwarzaniem zdjęć panoramicznych Zatrzymanie odtwarzania: Naciśnij przycisk. Pauza: Naciśnij przycisk A. Operacje dostępne podczas wstrzymania Za pomocą przycisków FGHI można przewijać zdjęcie w kierunku naciśniętego przycisku. Przesuń dźwignię zoom, aby powiększyć/ pomniejszyć obraz. Naciśnij przycisk A, aby wyzerować przewijanie. Odtwarzanie zgrupowanych zdjęć W przypadku ustawienia V, Sequential lub Photo in Movie wykonane zdjęcia są wyświetlane podczas odtwarzania jako grupa. Rozwijanie. strona T Wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk A, aby wyświetlać kolejno zdjęcia. Użyj przycisków HI, aby wyświetlić poprzednie/następne ujęcie. A przycisk Odtwarzanie/wstrzymanie odtwarzania. Wyświetlany fragment 22 PL

23 Ramka zdjęć sekwencyjnych Zdjęcia sekwencyjne odtwarzane są automatycznie. Rozwiń, aby przeglądać zdjęcia w widoku indeksu. 4/30 Play OK 13/02/26 12:30 Ramka zdjęć sekwencyjnych Ramka Photo in Movie Ramka Photo in Movie Odtwarzana jest sekwencja wideo i zdjęcia. Rozwiń, aby przeglądać zdjęcia w widoku indeksu. Wstrzymaj odtwarzanie i przesuń dźwignię zoomu w stron W, aby wyświetlić zdjęcia jako indeks rozdziałów sekwencji wideo. Zaznacz zdjęcie i naciśnij przycisk A, aby odtwarzać sekwencję wideo od tego miejsca. PL 23

24 Ekran trybu odtwarzania Normalny Nr Nazwa Widok Brak Normalny szczegółowy inf Wskaźnik stanu baterii R 2 Przesyłanie danych Eye-Fi R R 20 3 Ochrona R R 10 4/30 4 Dodawanie dźwięku R R 5 Kolejność przesyłania R R /02/26 12: Zaznaczanie do wydruku/liczba odbitek R R Zdjęcie 7 Wykorzystywana pamięć R R Widok szczegółowy 8 Numer klatki/całkowita liczba zdjęć R R Kompresja/jakość obrazu wideo R 10 4/30 MAGIC Czas otwarcia migawki R MAGIC 1/1000 F /1000 F ISO 11 Tryb fotografowania R ISO WB NORM 125 AUTO 1 16 NORM 125 AUTO Czułość ISO R /02/26 12:30 13 Wartość przysłony R Histogram R Brak informacji 15 Kompensacja ekspozycji R 16 Podtryb fotografowania R Balans bieli R 18 Rozmiar zdjęcia R 19 Nazwa pliku R Tryb ekranu dotykowego R R R 21 Data i godzina nagrywania R R Przełączanie trybu wyświetlania informacji 22 Zgrupowane zdjęcia R R R Naciskanie przycisku F (INFO) powoduje zmianę trybu wyświetlania informacji w kolejności Normalny Widok szczegółowy Brak informacji. 24 PL

25 Kasowanie zdjęć podczas odtwarzania 1 Naciśnij przycisk G ( ), gdy wyświetlane jest zdjęcie, które chcesz skasować. Nagrywanie sekwencji wideo 1 Naciśnij przycisk F, aby rozpocząć nagrywanie. Erase Back MENU 4/30 Erase Cancel Naciskaj przyciski FG, aby wybrać opcję [Erase], a następnie naciśnij przycisk A. Zgrupowane zdjęcia są kasowane jako grupa. Aby usunąć zdjęcia z grupy, można ją rozwinąć i usunąć określone zdjęcia. Możliwe jest jednoczesne skasowanie wielu lub wszystkich zdjęć (str. 42). Świeci na czerwono podczas nagrywania REC 0:00 0:34 REC 0:00 0:34 Czas nagrywania Czas nagrywania (str. 74) Sekwencja wideo jest nagrywana w ustawionym trybie fotografowania. Należy pamiętać, że w niektórych trybach fotografowania nie można uzyskać efektów trybu fotografowania. Dźwięk jest także nagrywany. Podczas korzystania z aparatu z przetwornikiem obrazu CMOS obrazy ruchome mogą wyglądać na zniekształcone z powodu zjawiska nazywanego rolling shutter. Jest to zjawisko powodujące występowanie zniekształceń w przypadku rejestrowania szybko poruszających się obiektów; jest ono również wywoływane w przypadku poruszenia aparatu. Najczęściej zjawisko to występuje w przypadku długich ogniskowych. 2 Naciśnij ponownie przycisk F, aby zatrzymać nagrywanie. PL 25

26 Odtwarzanie sekwencji wideo Wybierz sekwencję wideo i naciśnij przycisk A. Operacje dostępne podczas wstrzymania odtwarzania 4/30 13/02/26 12:30 Sekwencje wideo 00:12/00:34 W trakcie odtwarzania Przesuń dźwignię zoomu w stronę T, aby wyświetlić indeks sekwencji wideo. Przy użyciu przycisków FGHI wybierz ujęcie, od którego ma się rozpocząć odtwarzanie. Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania Przewijanie do przodu Przewijanie Regulacja głośności Naciśnij przycisk A, aby wstrzymać odtwarzanie. Podczas wstrzymania, przewijania do przodu lub odtwarzania od tyłu naciśnij przycisk A, aby wznowić odtwarzanie. Naciśnij przycisk I, aby rozpocząć przewijanie do przodu. Naciśnij przycisk I ponownie, aby zwiększyć szybkość przewijania do przodu. Naciśnij przycisk H, aby przewinąć obraz do tyłu. Naciśnij przycisk H ponownie, aby zwiększyć szybkość przewijania. Użyj przycisków FG, aby wyregulować głośność. Czas odtwarzania/ całkowity czas nagrywania Przeskocz Przewijanie do przodu i tyłu po jednej klatce Wznawianie odtwarzania 00:12/00:34 Po wstrzymaniu odtwarzania Użyj przycisków FG, aby przeskoczyć do poprzedniego/ następnego indeksu. Naciśnij przycisk I lub H aby przewinąć do przodu lub tyłu o jedną klatkę. Przytrzymaj przycisk H lub I, aby kontynuować przewijanie do przodu lub tyłu po klatce. Naciśnij przycisk A, aby wznowić odtwarzanie. Po wstrzymaniu dostępna jest funkcja podziału indeksu. Zatrzymywanie odtwarzania sekwencji wideo Naciśnij przycisk. Do odtwarzania sekwencji wideo na komputerze zalecane jest użycie dołączonego oprogramowania komputerowego. Podczas pierwszego użycia oprogramowania komputerowego należy podłączyć aparat do komputera, a następnie uruchomić oprogramowanie. 26 PL

27 Ustawienia menu Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w rozdziale Lista ustawień dostępnych w poszczególnych trybach fotografowania (str. 69). Menu funkcji Flash Auto Menu funkcji 0.0 WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 MENU Menu ustawień (str. 31) 1 Lampa błyskowa 5 ISO sensitivity 2 Self-timer 6 Drive 3 Exposure compensation 7 Image Size 4 White balance 8 Aspect Korzystanie z menu funkcji 1 Naciśnij przycisk strzałki H, aby wyświetlić menu funkcji. 2 Za pomocą przycisków strzałek FG wybierz funkcję, która zostanie ustawiona. 3 Naciśnij strzałki HI, aby wybrać wartość ustawienia, a następnie naciśnij przycisk A, aby wprowadzić to ustawienie. Przykład: Exposure compensation Exposure Comp. ± WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 MENU PL 27

28 Lampa błyskowa Ustawia metodę wyzwalania błysku. _ Flash Auto Lampa błyskowa wyzwalana jest automatycznie w warunkach słabego oświetlenia lub oświetlenia od tyłu.! Redeye Generowane są przedbłyski ograniczające występowanie efektu czerwonych oczu na zdjęciach. # Fill In Lampa błyskowa wyzwalana jest zawsze, niezależnie od warunków oświetleniowych. $ Flash Off Lampa błyskowa nie będzie włączana. Samowyzwalacz Ustawia czas upływający od naciśnięcia spustu migawki do wykonania zdjęcia. b Y Off Samowyzwalacz jest wyłączony. c Y 12 s Lampa samowyzwalacza włącza się na mniej więcej 10 sekund, a następnie miga przez mniej więcej 2 sekundy, po czym jest wykonywane zdjęcie. d Y 2 s Lampa samowyzwalacza miga przez mniej więcej 2 sekundy, po czym jest wykonywane zdjęcie. Auto Release Kiedy zwierzę (kot lub pies) obróci głowę w kierunku aparatu, jego twarz zostanie rozpoznana i nastąpi automatyczne wykonanie zdjęcia. Kompensacja Kompensuje jasność (odpowiednia ekspozycja) dostosowaną przez aparat. ekspozycji 2,0 do +2,0 Wartość Ustawienie wartości ujemnej ( ) powoduje przyciemnienie, a wartości dodatniej (+) rozjaśnienie. Balans bieli Ustawia schemat kolorów odpowiedni do oświetlenia fotografowanej sceny. e WB Auto Aparat automatycznie dostosowuje balans bieli. f Sunny Odpowiednie do fotografowania na świeżym powietrzu przy bezchmurnym niebie. g Cloudy Odpowiednie do fotografowania na świeżym powietrzu przy zachmurzonym niebie. h Incandescent Odpowiednie do fotografowania przy świetle żarówkowym. Fluorescent Odpowiednie do fotografowania przy lampie fl uorescencyjnej o białej barwie światła. One Touch 1 One Touch 2 Służy do ręcznego dostosowywania balansu bieli odpowiednio do oświetlenia podczas fotografowania. Ustaw białą kartkę papieru lub inny biały obiekt w taki sposób, aby wypełniał cały ekran, i naciśnij przycisk, aby ustawić balans bieli. Rejestrowanie funkcji balansu bieli jednym dotknięciem: Rejestrowanie funkcji balansu bieli jednym dotknięciem (str. 30). 28 PL

29 Czułość ISO Ustawia czułość ISO. l ISO Auto Aparat ustawia automatycznie czułość umożliwiającą uzyskanie wysokiej jakości zdjęcia. m High ISO Auto Aparat ustawia automatycznie czułość umożliwiającą minimalizację rozmycia spowodowanego przez poruszający się obiekt lub poruszenie aparatu. S do P Wartość Ustawienie mniejszej wartości umożliwia ograniczenie szumu na zdjęciu, a większej wartości ograniczenie rozmycia. Tryb wyzwalania Ustawia funkcję fotografowania sekwencyjnego. migawki o Single Po każdym naciśnięciu spustu migawki wykonywane jest jedno zdjęcie. Sequential 1 Aparat wykonuje zdjęcia sekwencyjne z szybkością około 2,5 ujęć na sekundę. Sequential 2 Aparat wykonuje maks. 17 zdjęć sekwencyjnych z szybkością około 10 klatek/s. c High-Speed1 Aparat wykonuje maks. 60 zdjęć sekwencyjnych z szybkością około 15 klatek/s. d High-Speed2 Aparat wykonuje maks. 60 zdjęć sekwencyjnych z szybkością około 60 klatek/s. Auto Split Shooting Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki aparat wykonuje do 16 zdjęć w regularnych odstępach. Rozmiar zdjęcia Ustawia liczbę rejestrowanych pikseli Odpowiednie do drukowania zdjęć w formacie większym niż A Odpowiednie do drukowania zdjęć w formacie do A Odpowiednie do drukowania zdjęć w formacie do A Odpowiednie do wysyłania zdjęć w wiadomościach . Proporcje obrazu u 4:3 v 16:9 w 3:2 x 1:1 Określa stosunek wysokości do szerokości obrazów. Zmienia stosunek wysokości do szerokości podczas wykonywania zdjęć. W niektórych trybach fotografowania nie można ustawiać pewnych funkcji. Patrz Lista ustawień dostępnych w poszczególnych trybach fotografowania (str. 69). Przykładowe obrazy przy ustawieniu współczynnika proporcji obrazu jako 4:3. PL 29

30 Rejestrowanie funkcji balansu bieli jednym dotknięciem Rejestrowanie funkcji balansu bieli jednym dotknięciem Wybierz opcję [ One Touch 1] lub [ One Touch 2], skieruj aparat na kartkę białego papieru lub inny biały obiekt i naciśnij przycisk. Aparat zwolni migawkę i zarejestruje balans bieli. Jeśli balans bieli był zarejestrowany wcześniej, zarejestrowane dane zostają zaktualizowane. Zarejestrowane dane dotyczące balansu bieli zostaną wyczyszczone po wyłączeniu zasilania. Procedurę należy wykonywać w świetle, przy którym będą wykonywane zdjęcia. Po zmianie ustawień aparatu należy ponownie zarejestrować balans bieli. Jeśli nie można zarejestrować balansu bieli, należy sprawdzić, czy biały papier wypełnia ekran, i wykonać procedurę ponownie. 30 PL

31 Menu konfiguracji 9 0 a b c d e Camera Menu 1 Reset Compression Shadow Adjust Touch Shutter AF Mode ESP/ Digital Zoom Back MENU Normal Auto Off Face/iESP ESP Off b Menu odtwarzania str. 39 Slideshow Edit Erase q R (ochrona) FlashAir 9 Menu aparatu 1 str. 33 Reset Kompresja Shadow Adjust z Touch Shutter AF Mode ESP/n Digital Zoom 0 Menu aparatu 2 str. 35 Image Stabilizer (Zdjęcia) AF Illuminat. Rec View z Pic Orientation Icon Guide Date Stamp Super-Res Zoom a Menu sekwencji wideo str. 38 A Image Size IS Movie Mode R (nagrywanie dźwięku sekwencji wideo) Wind Noise Setting c Menu ustawień 1 str. 44 Memory Format/Format Backup Eye-Fi d Print Order Upload Order USB Connection q Power On d Menu ustawień 2 str. 45 Sound Settings File Name Pixel Mapping d s (Monitor) TV Out Power Save l (Język) e Menu ustawień 3 str. 50 X (Data/godzina) World Time Beauty Settings d Touch Calibration PL 31

32 Korzystanie z menu konfiguracji Naciśnij przycisk podczas fotografowania lub odtwarzania, aby wyświetlić menu konfi guracji. Menu konfi guracji zapewnia dostęp do wielu ustawień aparatu, takich jak funkcje fotografowania i odtwarzania, ustawienia daty i godziny oraz opcje wyświetlania. 1 Naciśnij przycisk. Zostanie wyświetlone menu konfiguracji. Camera Menu 1 Reset Compression Shadow Adjust Touch Shutter AF Mode ESP/ Digital Zoom Back MENU Normal Auto Off Face/iESP ESP 2 Naciśnij przycisk H, aby wybrać karty stron. Użyj przycisków FG, aby wybrać żądaną kartę i naciśnij przycisk I. Zakładka strony Submenu 1 Settings Menu 2 Sound Settings File Name Pixel Mapping TV Out Power Save Back MENU Reset Off English Settings Menu 2 Sound Settings File Name Pixel Mapping TV Out Power Save Back Off MENU Reset Off English 3 Za pomocą przycisków FG wybierz żądane submenu 1, a następnie naciśnij przycisk A. Submenu 2 Settings Menu 2 Sound Settings File Name Pixel Mapping TV Out Power Save Back MENU Reset Off English Settings Menu 2 Sound Settings File Name Pixel Mapping TV Out Power Save Back 4 Za pomocą przycisków FG wybierz żądane submenu 2, a następnie naciśnij przycisk A. Po wybraniu ustawienia nastąpi powrót do submenu 1. Konieczne może być wykonanie dodatkowych czynności. Settings Menu 2 Off On Back MENU MENU Sound Settings File Name Pixel Mapping Reset TV Out Power Save On English 5 Naciśnij przycisk, aby zakończyć określanie ustawienia. 32 PL

33 Ustawienia domyślne funkcji wyróżniono w. Informacje na temat metody działania można znaleźć w rozdziale Korzystanie z menu konfi guracji (str. 32). z Menu aparatu 1 Przywracanie ustawień domyślnych funkcji fotografowania z [Reset] Yes No Submenu 2 Zastosowanie Przywraca ustawienia domyślne następujących funkcji menu. Lampa błyskowa Samowyzwalacz Kompensacja ekspozycji Balans bieli Czułość ISO Tryb wyzwalania migawki Rozmiar obrazu (zdjęcia) Proporcje obrazu Funkcje menu aparatu 1, menu aparatu 2 i menu sekwencji wideo Ustawienia nie zostaną zmienione. Wybór jakości obrazu dla zdjęć z [Compression] Submenu 2 Fine Normalny Zastosowanie Wykonywanie zdjęć wysokiej jakości. Wykonywanie zdjęć zwykłej jakości. Liczba zdjęć, które można zapisać/czas nagrywania (sekwencje wideo) w pamięci wewnętrznej i na kartach pamięci (str. 74) Rozjaśnianie obiektu fotografowanego pod światło z [Shadow Adjust] Auto Off Submenu 2 Zastosowanie Po wybraniu zgodnego trybu fotografowania automatycznie wybierane jest ustawienie On. Efekt nie jest stosowany. Fotografuj, korzystając On z automatycznej kompensacji, aby rozjaśnić przyciemnione obszary. Po wybraniu dla opcji [ESP/n] ustawienia [n] dla opcji [Shadow Adjust] automatycznie jest określane ustawienie [Off]. PL 33

34 Ustawianie funkcji Touch Shutter z [Touch Shutter] Submenu 2 On Off 34 PL Zastosowanie Po dotknięciu obiektu ustawiana jest jego ostrość, a zdjęcie zostaje zrobione automatycznie. Po dotknięciu obiektu zostaje zablokowana ostrość. (Spust migawki należy nacisnąć ręcznie). Ustawienie to można także zmienić, dotykając panelu. Korzystanie w trybie fotografowania (str. 9) Wybieranie pola ustawiania ostrości z [AF Mode] Submenu 2 Face/iESP Spot AF Tracking Zastosowanie Aparat automatycznie ustawia ostrość. (Po wykryciu twarz jest oznaczana białą ramką *1 ; po wciśnięciu spustu migawki do połowy i ustawieniu ostrości przez aparat ramka zmieni kolor na zielony *2. Jeżeli nie zostanie wykryta żadna twarz, aparat wybierze obiekt w kadrze i automatycznie ustawi ostrość.) Aparat ustawia ostrość na obiekcie znajdującym się w polu celownika automatycznego ustawiania ostrości. Aparat automatycznie śledzi ruch obiektu i przez cały czas utrzymuje jego ostrość. *1 W przypadku niektórych obiektów ramka może nie zostać wyświetlona lub może pojawić się po dłuższym czasie. *2 Jeżeli ramka miga na czerwono, ustawienie ostrości nie jest możliwe. Spróbuj ponownie ustawić ostrość na fotografowany obiekt. Utrzymywanie ostrości poruszającego się obiektu (śledzenie w automatycznym ustawianiu ostrości) 1 Trzymając aparat, ustaw znacznik celu AF na obiekcie i naciśnij przycisk A. 2 Gdy aparat rozpozna obiekt, pole celownika automatycznego ustawiania ostrości będzie automatycznie śledzić ruch obiektu i przez cały czas utrzymywać ostrość. 3 Aby anulować śledzenie, naciśnij przycisk A. W zależności od obiektu lub warunków fotografowania ustawienie ostrości lub śledzenie ruchu obiektu przez aparat może być niemożliwe. Gdy aparat nie może śledzić ruchu obiektu, pole celownika automatycznego ustawiania ostrości zmienia kolor na czerwony. Wybór metody pomiaru jasności z [ESP/n] Submenu 2 ESP 5 (punktowy) Zastosowanie Uzyskanie wyrównanej jasności na obszarze całego ekranu (pomiar jasności odbywa się oddzielnie na środku ekranu i w przyległych obszarach). Do fotografowania obiektu w środku kadru przy zdjęciach pod światło (pomiar jasności w środku ekranu). Przy ustawieniu na [ESP] środek obrazu może wyglądać na ciemny podczas fotografowania pod silne światło.

35 Fotografowanie przy powiększeniu większym niż dostępne za pomocą zoomu optycznego z [Digital Zoom] Submenu 2 Off On Zastosowanie Wyłączenie zoomu cyfrowego. Włączenie zoomu cyfrowego. Wybranie ustawienia opcji [Digital Zoom] wpływa na wygląd paska zoomu. (str. 37) z Menu aparatu 2 Ograniczanie rozmycia spowodowanego ruchem aparatu podczas fotografowania z [Image Stabilizer] Submenu 2 Off On While Exposing Zastosowanie System stabilizacji obrazu jest wyłączony. Ustawienie zalecane, gdy podczas fotografowania aparat jest umieszczony na statywie lub innej stabilnej powierzchni. System stabilizacji obrazu jest włączony. Aktywacja stabilizacji obrazu następuje po naciśnięciu spustu migawki do końca. Gdy aktywna jest funkcja [Image Stabilizer], aparat może wydawać dźwięki w trakcie stabilizacji obrazu. System stabilizacji obrazu nie zniweluje nadmiernych drgań aparatu lub drgań występujących podczas długiego czasu otwarcia migawki. W takich sytuacjach należy używać statywu. Korzystanie ze wspomagania AF w celu fotografowania ciemnego obiektu z [AF Illuminat.] Submenu 2 Off On Zastosowanie Wspomaganie AF nie jest używane. Po naciśnięciu spustu migawki do połowy wspomaganie włącza się, aby ułatwić ustawianie ostrości. Wspomaganie AF Wyświetlanie zdjęcia natychmiast po wykonaniu z [Rec View] Submenu 2 Off On Zastosowanie Zapisywane zdjęcie nie jest wyświetlane. Umożliwia to użytkownikowi przygotowanie się do kolejnego ujęcia i śledzenie sfotografowanego obiektu na monitorze. Zapisywane zdjęcie jest wyświetlane. Umożliwia to użytkownikowi szybkie sprawdzenie właśnie wykonanego zdjęcia. PL 35

36 Automatyczne obracanie zdjęć wykonanych aparatem w położeniu pionowym podczas odtwarzania z [Pic Orientation] Podczas fotografowania opcja [y] (str. 41) w menu odtwarzania jest ustawiana automatycznie. Funkcja może nie działać prawidłowo, jeżeli podczas fotografowania aparat jest skierowany do góry lub do dołu. Off On Submenu 2 Zastosowanie Informacje o pionowym/poziomym ułożeniu aparatu podczas fotografowania nie są zapisywane wraz ze zdjęciami. Zdjęcie wykonane aparatem w położeniu pionowym nie są obracane podczas odtwarzania. Informacje o pionowym/ poziomym ułożeniu aparatu podczas fotografowania są zapisywane wraz ze zdjęciami. Podczas odtwarzania zdjęcia są automatycznie obracane. Przewodnik po ikonach ISO Auto ISO 6400 The camera will automatically set the ISO sensitivity for optimal image quality. 0.0 WB AUTO ISO ISO ISO AUTO HIGH 125 Drukowanie daty fotografowania z [Date Stamp] Submenu 2 Off On Zastosowanie Data nie jest drukowana. Na nowych zdjęciach drukowana jest data fotografowania. Jeżeli data i godzina nie są ustawione, nie można skonfi gurować opcji [Date Stamp]. Włączanie aparatu i określanie ustawień początkowych (str. 7) Znacznika daty nie można usunąć. Po wybraniu ustawienia innego niż [o] dla ustawień trybu wyzwalania migawki nie można skonfi gurować opcji [Date Stamp]. 16M 4:3 MENU Wyświetlanie przewodnika po ikonach z [Icon Guide] Submenu 2 Off On 36 PL Zastosowanie Przewodnik po ikonach nie jest wyświetlany. Po wybraniu ikony w menu trybu fotografowania lub menu funkcji wyświetlany jest opis wybranej ikony (aby wyświetlić opis, zatrzymaj przez chwilę kursor na ikonie).

37 Wykonywanie zdjęć większych niż podczas używania zoomu optycznego z niewielką utratą jakości z [Super-Res Zoom] Submenu 2 Zastosowanie Off Wyłączenie zoomu super rozdzielczości. On Włączenie zoomu super rozdzielczości. Funkcja [Super-Res Zoom] jest dostępna tylko w przypadku, gdy opcja [Image Size] jest ustawiona na [ ]. Zoom o super rozdzielczości Zoom cyfrowy Rozmiar zdjęcia Pasek funkcji zoom On Off 16M Zoom o super rozdzielczości Off On 16M Zoom cyfrowy Inne *1 On On 16M Zoom o super rozdzielczości Zoom cyfrowy *1 Ze względu na zwiększony poziom przetwarzania liczby pikseli jakość obrazu nie ulegnie pogorszeniu. Współczynnik powiększenia zmienia się w zależności od ustawienia rozmiaru obrazu. Zdjęcia wykonane, w sytuacji gdy pasek funkcji zoom był wyświetlany w kolorze czerwonym, mogą mieć ziarnisty wygląd. PL 37

38 A Menu sekwencji wideo Wybór rozmiaru obrazu dla sekwencji wideo A [Image Size] Submenu p 720p VGA ( ) Zastosowanie Należy wybrać jakość obrazu na podstawie jego wielkości i liczby klatek na sekundę. Liczba zdjęć, które można zapisać/czas nagrywania (sekwencje wideo) w pamięci wewnętrznej i na kartach pamięci (str. 74) Ograniczanie rozmycia spowodowanego ruchem aparatu podczas fotografowania A [IS Movie Mode] Off On Submenu 2 On Hybrid Zastosowanie System stabilizacji obrazu jest wyłączony. Ustawienie zalecane, gdy podczas fotografowania aparat jest umieszczony na statywie lub innej stabilnej powierzchni. System stabilizacji obrazu jest włączony. System stabilizacji obrazu jest włączony. Ta funkcja zapewnia kompensację drgań o wysokiej amplitudzie, np. w przypadku wykonywania zdjęć podczas spacerowania. Nagrywanie dźwięku podczas nagrywania sekwencji wideo A [R] Submenu 2 Off On Zastosowanie Dźwięk nie jest nagrywany. Dźwięk jest nagrywany. Dźwięk nie jest nagrywany w trybie HS. Redukcja szumu wiatru dla dźwięku rejestrowanego podczas nagrywania sekwencji wideo A [Wind Noise Setting] Off On Submenu 2 Zastosowanie Wyłączenie funkcji Wind Noise Reduction. Włączenie funkcji Wind Noise Reduction. Jeśli aparat jest silnie potrząsany, zdjęcia mogą nie być stabilizowane. 38 PL

39 q Menu odtwarzania Automatyczne odtwarzanie obrazów q [Slideshow] Submenu 2 Submenu 3 Zastosowanie BGM Typ Start Off/MIX/ Cosmic/ Breeze/ Mellow/ Dreamy/ Urban Normal/ Short/ Long Wybór opcji podkładu muzycznego. Wybór efektu przejść pomiędzy slajdami. Rozpoczęcie pokazu zdjęć. Podczas pokazu zdjęć naciśnij przycisk I, aby przejść do przodu o jedno zdjęcie lub przycisk H, aby cofnąć się do poprzedniego zdjęcia. Naciśnij przycisk lub i, aby zatrzymać pokaz zdjęć. Zmiana rozmiaru zdjęcia q [Q] Powoduje zapisanie zdjęcia w wysokiej rozdzielczości jako osobnego zdjęcia o mniejszym rozmiarze w celu dołączenia do wiadomości lub innego zastosowania. Edit Submenu 1 Submenu 2 Submenu 3 Q n 1 Wybierz zdjęcie za pomocą przycisków HI. 2 Użyj przycisków FG, aby wybrać wielkość obrazu, a następnie naciśnij przycisk A. Przeskalowane zdjęcie jest zapisywane jako nowy plik. Kadrowanie zdjęcia q [P] Edit Submenu 1 Submenu 2 P 1 Użyj przycisków HI, aby wybrać obraz, a następnie naciśnij przycisk A. 2 Użyj dźwigni zoomu, aby wybrać rozmiar ramki kadrowania, a następnie użyj przycisków FGHI, aby przesunąć ramkę. Ramka kadrowania Back MENU 3 Naciśnij przycisk A po wybraniu obszaru do wykadrowania. Wyedytowane zdjęcie jest zapisywane jako nowy plik. PL 39

40 Dodawanie dźwięku do zdjęć q [R] Edit Submenu 1 Submenu 2 1 Wybierz zdjęcie za pomocą przycisków HI. 2 Skieruj mikrofon w stronę źródła dźwięku. R Mikrofon 3 Naciśnij przycisk A. Rozpocznie się nagrywanie. Aparat dodaje (nagrywa) dźwięk przez około 4 sekundy podczas odtwarzania zdjęć. Retuszowanie twarzy na zdjęciach q [Beauty Fix] Edit Submenu 1 Submenu 2 Beauty Fix W przypadku niektórych zdjęć edycja może nie dać żadnego efektu. 1 Użyj przycisków HI, aby wybrać zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk Q. 2 Użyj przycisków FG, aby wybrać element retuszowania, a następnie naciśnij przycisk Q. 3 Aby zapisać zdjęcie, wybierz opcję [OK] na ekranie wyświetlania zdjęcia i naciśnij przycisk Q. Aby przeprowadzić dodatkowe retuszowanie zdjęcia, wybierz opcję [Beauty Fix]. Retuszowane zdjęcie jest zapisywane jako nowy plik. OK Beauty Fix Back MENU Ustawienie opcji [Image Size] retuszowanego zdjęcia jest ograniczone do wartości [3] lub mniejszej. 40 PL

41 Beauty Fix 1 Wybierz element retuszowania i naciśnij przycisk A. Eye Color 2 Naciśnij przycisk Q na ekranie przeglądu. Off Back MENU Rozjaśnianie obszarów zbyt ciemnych z powodu fotografowania pod światło lub innych przyczyn q [Shadow Adj] Submenu 1 Submenu 2 Edit Shadow Adj 1 Użyj przycisków HI, aby wybrać obraz, a następnie naciśnij przycisk A. Wyedytowane zdjęcie jest zapisywane jako nowy plik. W przypadku niektórych zdjęć edycja może nie dać żadnego efektu. Proces retuszowania może spowodować zmniejszenie rozmiaru zdjęcia. Retuszowanie czerwonych oczu na zdjęciach z lampą błyskową q [Redeye Fix] Submenu 1 Submenu 2 Edit Redeye Fix 1 Użyj przycisków HI, aby wybrać obraz, a następnie naciśnij przycisk A. Wyedytowane zdjęcie jest zapisywane jako nowy plik. W przypadku niektórych zdjęć edycja może nie dać żadnego efektu. Proces retuszowania może spowodować zmniejszenie rozmiaru zdjęcia. Obracanie zdjęć q [y] Edit Submenu 1 Submenu 2 1 Wybierz zdjęcie za pomocą przycisków HI. 2 Naciśnij przycisk A, aby obrócić zdjęcie. 3 W razie potrzeby powtórz kroki 1 i 2, aby wybrać ustawienia dla innych zdjęć, a następnie naciśnij przycisk. Nowe ustawienia kierunku zdjęć zostaną zapamiętane nawet po wyłączeniu zasilania. y PL 41

42 Wykonywanie zdjęć z sekwencji wideo q [In-Movie Image Capture] Edit Submenu 1 Submenu 2 In-Movie Image Capture 1 Użyj przycisków HI, aby wybrać sekwencję wideo, a następnie naciśnij przycisk A. 2 Użyj przycisków HI, aby wybrać ujęcie, które ma być sfotografowane, a następnie naciśnij przycisk A. Wybrane ujęcie jest zapisywane jako zdjęcie. Przycinanie długich sekwencji wideo q [Movie Triming] Edit Submenu 1 Submenu 2 Movie Triming 1 Użyj przycisków HI, aby wybrać sekwencję wideo, a następnie naciśnij przycisk A. Submenu 3 New File Overwrite Zastosowanie Przycięta sekwencja wideo jest zapisywana jako nowa. Oryginalna sekwencja wideo jest zastępowana przyciętą. 2 Użyj przycisków HI, aby wybrać ujęcie, od którego ma się zacząć usuwanie, a następnie naciśnij przycisk A. 3 Użyj przycisków HI, aby wybrać ujęcie, na którym ma się skończyć usuwanie, a następnie naciśnij przycisk A. 4 Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [Erase], a następnie naciśnij przycisk A. Aby anulować przycinanie, wybierz opcję [Cancel]. Przycinanie sekwencji wideo trwa kilka sekund. Długość sekwencji wideo jest automatycznie zmieniania, tak aby były uwzględnione wybrane ujęcia początku i końca. Edytowanie sekwencji wideo w grupie 1 Rozwiń żądaną grupę. Odtwarzanie zgrupowanych zdjęć (str. 22) 2 Użyj przycisków HI, aby wybrać sekwencję wideo, a następnie naciśnij przycisk A. W przypadku rozwinięcia grupy w celu edytowania wybranej sekwencji wideo edytowana sekwencja może zostać zapisana jako nowy plik przy użyciu opcji [New File]. Kasowanie zdjęć q [Erase] Submenu 2 All Erase Sel. Image Erase Erase Group Zastosowanie Zostaną skasowane wszystkie zdjęcia w pamięci wewnętrznej lub na karcie. Zdjęcia są wybierane i kasowane pojedynczo. Usunięcie wyświetlanego zdjęcia. Powoduje usunięcie wszystkich zdjęć w grupie. W przypadku kasowania zdjęć w pamięci wewnętrznej nie należy wkładać karty do aparatu. Chronionych obrazów nie można usunąć. 42 PL

TG-835. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-835. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-835 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

TG-630. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-630. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-630 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

SZ-15/DZ-100. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SZ-15/DZ-100. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-15/DZ-100 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VG-165/D-765 VG-180/D-770 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu

Bardziej szczegółowo

SZ-16/DZ-105. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SZ-16/DZ-105. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-16/DZ-105 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

VR-370/D-785. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

VR-370/D-785. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VR-370/D-785 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

SP-720UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-720UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-720UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

VH-410. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

VH-410. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VH-410 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VH-210 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VG-170 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

SP-600UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-600UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-600UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Wstęp

Wstęp Aparat cyfrowy Wstęp Wstęp Funkcje urządzenia mogą być różne w zależności od producenta i modelu. Przed użyciem najlepiej jest zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia W instrukcji opisany jest aparat

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

SP-810UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-810UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-810UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS SZ-16

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS SZ-16 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

VH-520. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

VH-520. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VH-520 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego

Bardziej szczegółowo

FE-4040/FE-4020/X-940

FE-4040/FE-4020/X-940 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-00/FE-020/X-90 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

SH-21. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SH-21. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SH-21 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

SP-800UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-800UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-800UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

SZ-31MR. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SZ-31MR. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-31MR Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VG-160 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

FE-5030/FE-4030/X-960

FE-5030/FE-4030/X-960 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-5030/FE-030/X-960 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM.

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Prezentacja produktu Widok od przodu 1 2 3 4 Polski 5 6 7 8 9 10 1. Przycisk migawki 2. Włącznik 3. Głośnik 4. Dioda samowyzwalacza

Bardziej szczegółowo

TG-820 TG-620. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-820 TG-620. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-820 TG-620 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

STYLUS-5010 /µ STYLUS-7040 /µ Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

STYLUS-5010 /µ STYLUS-7040 /µ Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY STYLUS-9010 /µ-9010 STYLUS-7040 /µ-7040 STYLUS-5010 /µ-5010 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać

Bardziej szczegółowo

FE Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

FE Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-5035 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SH-1 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

SP-620UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-620UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-620UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

FE-47/X-43. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

FE-47/X-43. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-7/X-3 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

SH-25MR. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SH-25MR. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SH-25MR Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

TG-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-1 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-310

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-310 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-310 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY / Instrukcja obsługi PL Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-10/SZ-20

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-10/SZ-20 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-10/SZ-20 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-850 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7EA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7EA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7EA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SH-2 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY Instrukcja obsługi PL Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PRZEGLĄD URZĄDZENIA 1. Ekran LCD 2. Przycisk OK 3. Dżojstik Przycisk LEWO Przycisk PRAWO Przycisk GÓRA ( MODE) Przycisk DÓŁ (MODE) 4. Przycisk POWER

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 1. Wprowadzenie Rejestrator TV-8400 jest kamerą interwencyjną przeznaczoną do nagrywania zdarzeń, wypadków, lub nawet całej służby funkcjonariusza. Spełnia

Bardziej szczegółowo

STYLUS-550WP /m-550wp

STYLUS-550WP /m-550wp CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY STYLUS-550WP /m-550wp Instrukcja obsługi PL Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-3 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

FE-5010/X-915 FE-5000/X-905

FE-5010/X-915 FE-5000/X-905 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-5010/X-915 FE-5000/X-905 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-610UZ

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-610UZ CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-610UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

XZ-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

XZ-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-1 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 1 Opis Wysokiej jakości rejestrator jazdy wyposażony jest w najbardziej zaawansowane technologie. Urządzenie może być używane zarówno jako kamera FULL HD jak i profesjonalny

Bardziej szczegółowo

STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-4 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

T-10. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

T-10. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY T-10 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch

Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowej kamery EVOLVE 1500 HD. Pozostałe informacje i szczegółową instrukcję obsługi można znaleźć na www.evolve.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Opis produktu Opis baterii: Wskaźnik naładowania baterii: naładowana nieco słaba bateria słaba bateria Ładowanie baterii : 1. Podłącz rejestrator do ładowarki

Bardziej szczegółowo

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010 Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD Instrukcja obsługi PY0010 PL Budowa urządzenia 1 Do góry 2 Przycisk potwierdzenia 3 Do dołu 4 Menu 5 łącznik, zmiana trybu 6 Kontrolka pracy 7 Slot HDMI 8 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VR-360/D-760 VR-350/D-755 VR-340/D-750 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje BL G00

Nowe funkcje BL G00 Nowe funkcje Wersja 2.00 Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY PL Instrukcja obsługi Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane przy użyciu menu Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego.

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY PL Instrukcja obsługi Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane przy użyciu menu Drukowanie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-860 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

FE-5050/FE Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

FE-5050/FE Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-5050/FE-4050 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

TG-810 TG-805. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-810 TG-805. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-810 TG-805 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control. Podręcznik użytkownika. for Android. Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT

JVC CAM Control. Podręcznik użytkownika. for Android. Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT JVC CAM Control for Android Podręcznik użytkownika Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT Obsługa JVC CAM Control Steruj kamerą za pomocą smartfona lub tabletu z systemem Android. Aplikacja dla tabletów Android

Bardziej szczegółowo

A-DTR-100-52(1) 2010 Sony Corporation

A-DTR-100-52(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tutaj opisano nowe funkcje oferowane przez zaktualizowane oprogramowanie sprzętowe i ich działanie. Szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcja obsługi i Podręcznik α znajdujących

Bardziej szczegółowo

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000

STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY STYLUS TOUGH-6000/ µ TOUGH-6000 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY Instrukcja obsługi PL Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo TLC 200 Nr produktu

Kamera wideo TLC 200 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera wideo TLC 200 Nr produktu 000860690 Strona 1 z 15 Zawartość opakowania Kamera poklatkowa (TLC200) 4 baterie AA Karta SD *karta SD może być dołączona do dostawy; sprawdź spis zawartości

Bardziej szczegółowo

Komponenty aparatu. Korzyści. Podstawowe cechy. Parametry techniczne Wersja polska. Wersja polska

Komponenty aparatu. Korzyści. Podstawowe cechy. Parametry techniczne  Wersja polska. Wersja polska Komponenty aparatu JB000120 Sweex 3.2 Megapixel digital camera Lampa błyskowa Celownik Korzyści Wielofunkcyjny aparat 5 a 1: aparat cyfrowy, który potrafi nagrywać obraz i dźwięk, z funkcją kamerą internetową

Bardziej szczegółowo

Stylus-7000/m Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Stylus-7000/m Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY Stylus-7000/m-7000 Instrukcja obsługi PL Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

FE-320/X-835 FE-340/X-855

FE-320/X-835 FE-340/X-855 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-320/X-835 FE-340/X-855 Instrukcja obsługi Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. PL Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR JAZDY ORLLO LX-360/LX-360G

REJESTRATOR JAZDY ORLLO LX-360/LX-360G REJESTRATOR JAZDY ORLLO LX-360/LX-360G INSTRUKCJA OBSŁUGI 0 1. Uruchomienie urządzenia 1.1. Naładuj urządzenia do pełna poprzez kabel USB (załączony w opakowaniu), który podłączasz z tyłu na górnej części

Bardziej szczegółowo

1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie naciśnij Potwierdź.

1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie naciśnij Potwierdź. Instrukcja obsługi aplikacji do projekcji I. Uruchom/zatrzymaj projekcję Są trzy sposoby uruchamiania/zatrzymywania projekcji: 1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje. Wersja 3.00

Nowe funkcje. Wersja 3.00 Nowe funkcje Wersja 3.00 Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OV-CAM-01 Dziękujemy za zakup przenośnej kamery DVR naszej firmy. Aby obsługiwać ją we właściwy sposób, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100

A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100 A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100 Ekran informacji Opracował: Andrzej Kazimierczyk, Namysłów 2013 Wizjer 1. Tryb fotografowania zmieniamy pokrętłem trybu

Bardziej szczegółowo

W ZESTAWIE: 1- Kamera. 2- Uchwyt. 3- Ładowarka. 4- Instrukcja.

W ZESTAWIE: 1- Kamera. 2- Uchwyt. 3- Ładowarka. 4- Instrukcja. 2 W ZESTAWIE: 1 2 4 1- Kamera 3 2- Uchwyt 3- Ładowarka 4- Instrukcja 3 Przed użyciem: 1. Zaleca się używanie markowych kart microsd (od 4GB do 32 GB) klasy 10. 2. Przed włożeniem karty do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-10

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-10 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-10 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

SP-590UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-590UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-590UZ Instrukcja obsługi PL Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-52(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-52(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C W niniejszej broszurze opisano funkcje 3D pojawiające się w tej aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcja obsługi i Podręcznik α znajdujących

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Kamera sportowa Contour Roam 2, 1809K

Kamera sportowa Contour Roam 2, 1809K INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 394756 Kamera sportowa Contour Roam 2, 1809K Strona 1 z 6 SZYBKI START 1. Przesuń element zabezpieczający w lewo tak, aby zakrył czerwone pole. 2. Przesuń klapkę zabezpieczającą

Bardziej szczegółowo

A1 - Elementy sterujące aparatem fotograficznym NIKON D3100

A1 - Elementy sterujące aparatem fotograficznym NIKON D3100 A1 - Elementy sterujące aparatem fotograficznym NIKON D3100 1. Budowa ogólna lustrzanek Opracował: Andrzej Kazimierczyk, Namysłów 2013 1 - Matryca - układ wielu elementów światłoczułych wykonaną w technologii

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi

Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi Numer produktu: 956561 Strona 1 z 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Skaner PICS 2 SD Kabel USB Zasilacz na USB Uchwyt

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z odtwarzacza ipod

Korzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Po podłączeniu ipoda można odtwarzać zapisane w nim pliki muzyczne i wideo. Przy użyciu tego urządzenia można wykonywać różne operacje, takie

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo