VG-165/D-765 VG-180/D-770

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VG-165/D-765 VG-180/D-770"

Transkrypt

1 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VG-165/D-765 VG-180/D-770 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe bezbłędne działanie, przed rozpoczęciem używania zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi. Zachowaj tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu jako źródło informacji w przyszłości. Przed przystąpieniem do wykonywania ważnych zdjęć zalecamy wykonanie serii zdjęć próbnych w celu lepszego poznania aparatu i jego funkcji. Ze względu na proces ciągłego udoskonalania produktów fi rma Olympus zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmian informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Zarejestruj swój produkt na i otrzymaj dodatkowe korzyści od Olympusa!

2 Sprawdzanie zawartości opakowania lub Cyfrowy aparat fotografi czny Bateria litowo-jonowa (LI-42B) Zasilacz sieciowy USB (F-2AC) Kabel USB (CB-USB4) Inne niepokazane akcesoria: karta gwarancyjna Zawartość opakowania może być inna, w zależności od miejsca w którym dokonano zakupu. Nazwy części Pokrywa złączy 2 Złącze USB 3 Lampa błyskowa 4 Lampa samowyzwalacza 5 Obiektyw 6 Mikrofon 7 Gniazdo statywu 8 Pokrywa baterii/karty 2 PL

3 Przycisk n 2 Spust migawki 3 Monitor 4 Przyciski zoomu 5 Lampka wskaźnika 6 Przycisk q (przełączanie pomiędzy fotografowaniem a odtwarzaniem) 7 Przyciski strzałek INFO (zmiana wyświetlanych informacji) # (lampa błyskowa) Y (samowyzwalacz) D (kasowanie) 8 Przycisk A (OK) 9 Przycisk m Przyciski strzałek F (w górę) H (w lewo) I (w prawo) G (w dół) Symbole FGHI wskazują, że należy nacisnąć przyciski strzałek w górę/w dół/w lewo/w prawo. PL 3

4 Wkładanie i wyjmowanie baterii oraz karty (dostępnych w sprzedaży) 1 Aby otworzyć pokrywę baterii/ karty, wykonaj kroki 1 i Włóż baterię zgodnie z rysunkiem, oznaczeniem C ustawionym w kierunku zatrzasku blokującego baterię. Uszkodzenie zewnętrznej części baterii (zarysowania itp.) mogą spowodować nagrzewanie się i wybuch. Aby odblokować, przesuń zatrzask zamka baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę, a następnie wyjmij baterię. 3 Wsuń kartę prosto tak, aby kliknęła, blokując się na miejscu. Pokrywa baterii/karty Wyłącz aparat przed otworzeniem pokrywy baterii/karty. 2 Włóż baterię, przesuwając zatrzask zamka baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę. Przełącznik zabezpieczenia przed zapisem W aparacie zawsze należy używać kart SD/ SDHC/SDXC. Nie należy wkładać innych typów kart pamięci. Korzystanie z karty (str. 49) Nie dotykaj bezpośrednio części metalowych karty. Aby wyjąć kartę 1 2 Zatrzask blokujący baterię Naciśnij kartę, aż kliknie i wysunie się lekko, a następnie wyjmij ją. 4 PL

5 4 Aby zamknąć pokrywę baterii/ karty, wykonaj kroki 1 i 2. 1 Podłączanie aparatu Złącze USB 2 Pokrywa złączy Podczas korzystania z aparatu pokrywa baterii/ karty powinna być zamknięta. Ładowanie baterii Podłącz kabel USB i zasilacz sieciowy USB do aparatu i naładuj baterię. Wymiana baterii zagranicą: Użycie ładowarki i zasilacza sieciowego-usb w innych krajach (str. 48). W momencie dostawy bateria nie jest całkowicie naładowana. Przed użyciem należy naładować baterię, dopóki wskaźnik ładowania nie zgaśnie (maksymalnie 3 godziny). Gniazdo sieciowe Lampka wskaźnika Świeci: ładowanie Nie świeci: bateria naładowana Kabel USB (w zestawie) PL 5

6 Kiedy należy ładować baterie Baterię należy naładować po wyświetleniu komunikatu o błędzie przedstawionego poniżej. Komunikat o błędzie Jeśli wskaźnik się nie świeci, sprawdź połączenia kabla USB i zasilacza sieciowego USB. Bateria może być ładowana, gdy aparat jest podłączony do komputera za pomocą kabla USB. Czas ładowania jest zależny od wydajności komputera. (W niektórych przypadkach czas ładowania może wynosić ok. 10 godzin). Battery Empty Miga na czerwono 6 PL Nigdy nie należy używać innego kabla niż kabel USB Olympus. Użycie innego kabla może spowodować spalenie urządzenia. Dołączony zasilacz sieciowy USB F-2AC (nazywany dalej zasilaczem sieciowym USB) różni się w zależności od regionu, w którym zakupiono aparat. W przypadku zasilacza sieciowego USB typu wtyczka, podłącz go bezpośrednio do gniazda sieciowego. Dołączony zasilacz sieciowy USB został zaprojektowany do użycia w celu ładowania baterii i odtwarzania. Nie należy wykonywać zdjęć, kiedy zasilacz sieciowy USB jest podłączony do aparatu. Po zakończeniu ładowania lub odtwarzania należy odłączyć wtyczkę kabla zasilacza sieciowego USB od gniazda zasilania. Szczegółowe informacje o baterii można znaleźć w rozdziale Środki ostrożności dotyczące korzystania z baterii (str. 57). Szczegółowe informacje o zasilaczu sieciowym USB można znaleźć w rozdziale Zasilacz sieciowy USB (str. 58).

7 Włączanie aparatu i określanie ustawień początkowych 3 Naciśnij przycisk strzałki I, aby zapisać ustawienie opcji [Y]. Po pierwszym włączeniu aparatu pojawia się ekran umożliwiający ustawienie języka menu i komunikatów wyświetlanych na monitorze oraz daty i godziny. Zmiana wybranej daty i godziny: Ustawianie daty i godziny d [X] (str. 33). X Y M D Time :-- Back MENU Y/M/D 1 Naciśnij przycisk n, aby włączyć aparat; za pomocą przycisków strzałek FGHI wybierz język i naciśnij przycisk A. 2 Za pomocą przycisków strzałek FG wybierz rok w opcji [Y]. X Y M D Time :-- Back MENU Y/M/D Ekran ustawień daty i godziny 4 Podobnie jak w krokach 2 i 3 za pomocą przycisków strzałek FGHI ustaw wartości opcji [M] (miesiąc), [D] (dzień), [Time] (godziny i minuty) oraz [Y/M/D] (kolejność daty), a następnie naciśnij przycisk A. Aby uzyskać precyzyjne ustawienie godziny, naciśnij przycisk A w chwili, gdy wskaźnik czasu przyjmie wartość 00 sekund. 5 Za pomocą przycisków strzałek HI wybierz strefę czasową, a następnie naciśnij przycisk A. Użyj przycisków FG, aby włączyć lub wyłączyć zmianę czasu na letni ([Summer]) :30 Back MENU Summer PL 7

8 Nauka korzystania z aparatu Naciśnij przycisk n, aby włączyć aparat i przejść do trybu gotowości. (Ponowne naciśnięcie przycisku n wyłącza aparat). Wybierz tryb fotografowania i naciśnij spust migawki, aby wykonać zdjęcie. Aby nagrać sekwencję wideo, wybierz tryb n, a następnie naciśnij spust migawki. Funkcje fotografowania ustawia się za pomocą menu funkcji i menu konfi guracji. Aby wyświetlać zdjęcia, naciśnij przycisk q powodujący przejście do trybu odtwarzania. Aby powrócić do trybu gotowości, ponownie naciśnij przycisk q lub naciśnij spust migawki do połowy i zwolnij go. Naciśnij i przytrzymaj przycisk q, gdy aparat jest wyłączony, aby go uruchomić w trybie odtwarzania. W takim przypadku ponowne naciśnięcie przycisku q powoduje przejście aparatu do trybu gotowości. 8 PL

9 Wykonywanie zdjęć 1 Naciśnij przycisk n, aby włączyć aparat. 2 Wybierz tryb fotografowania. (str. 13) 3 Trzymając aparat, wykadruj zdjęcie. 4 Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość. Pole celownika automatycznego ustawiania ostrości Naciśnij do połowy P 1/400 F2.8 Czas otwarcia Wartość migawki przysłony Trzymając aparat, należy uważać, aby nie zasłonić lampy błyskowej, mikrofonu lub innych istotnych części palcami ani w inny sposób. Uważaj, aby lampa błyskowa nie była zabrudzona ani nie dotykaj jej palcami. Jeżeli pole celownika automatycznego ustawiania ostrości miga na czerwono, ustawienie ostrości było niemożliwe. Spróbuj ponownie ustawić ostrość. 5 Aby zrobić zdjęcie, delikatnie naciśnij spust migawki do końca, uważając, aby nie poruszyć aparatem. Naciśnij do połowy Naciśnij do końca PL 9

10 Korzystanie z zoomu Korzystanie z lampy błyskowej Naciskanie przycisków zoomu powoduje dostosowanie kąta widzenia obiektywu. Naciśnięcie przycisku (W), rozszerzenie pola widzenia Naciśnięcie przycisku (T), zawężenie pola widzenia Można wybrać funkcję lampy błyskowej najlepiej dopasowaną do warunków fotografowania. 1 Naciśnij przycisk I. Flash Auto P 0.0 WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 MENU Rozmiar zdjęcia Pasek funkcji zoom 16 M *1 /14 M *2 Zoom optyczny 2 Użyj przycisków HI, aby wybrać opcję ustawienia, a następnie naciśnij przycisk Q, aby zatwierdzić ustawienie. Inne *3 *1 Tylko VG-180/D-770 *2 Tylko VG-165/D-765 *3 Ze względu na zwiększony poziom przetwarzania liczby pikseli jakość obrazu nie ulegnie pogorszeniu. Współczynnik powiększenia zmienia się w zależności od ustawienia rozmiaru obrazu. Opcja Flash Auto Redeye Fill In Flash Off Opis Lampa błyskowa wyzwalana jest automatycznie w warunkach słabego oświetlenia lub oświetlenia od tyłu. Generowane są przedbłyski ograniczające występowanie efektu czerwonych oczu na zdjęciach. Lampa błyskowa wyzwalana jest zawsze, niezależnie od warunków oświetleniowych. Lampa błyskowa nie będzie włączana. 10 PL

11 Korzystanie z samowyzwalacza Po całkowitym naciśnięciu spustu migawki zdjęcie jest wykonywane z niewielkim opóźnieniem. 1 Naciśnij przycisk G. Y Off P WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 MENU 2 Użyj przycisków HI, aby wybrać opcję ustawienia, a następnie naciśnij przycisk Q, aby zatwierdzić ustawienie. Opcja Y Off Y 12 s Y 2 s Opis Samowyzwalacz jest wyłączony. Lampa samowyzwalacza włącza się na mniej więcej 10 sekund, a następnie miga przez mniej więcej 2 sekundy, po czym jest wykonywane zdjęcie. Lampa samowyzwalacza miga przez około 2 sekundy, po czym jest wykonywane zdjęcie. Wyłączanie samowyzwalacza po uruchomieniu Naciśnij przycisk m. PL 11

12 Informacje wyświetlane na ekranie fotografowania PL 4 NORM Date z 0:00: / F P 0.0 WB AUTO ISO AUTO 16M 4: Po naciśnięciu spustu migawki do połowy Nr Nazwa Widok Normalny Brak inf. szczegółowy 1 Tryb fotografowania R R 2 Lampa błyskowa R R 3 Samowyzwalacz R R R 4 Kompensacja ekspozycji R R 5 Balans bieli R R 6 Czułość ISO R R 7 Rozmiar zdjęcia (zdjęcia) R R 8 Proporcje obrazu R R 9 Nagrywanie z dźwiękiem R R 10 Rozmiar obrazu (sekwencje wideo) R R 11 Czas nagrywania sekwencji wideo R R 12 Ikona nagrywania sekwencji wideo R R 13 Czas na świecie R 14 Znacznik daty R R 15 Kompresja R R 16 Liczba zdjęć, które można zapisać R R 17 Wykorzystywana pamięć R R 18 Wskaźnik stanu baterii R R 19 Pole celownika automatycznego R R R ustawiania ostrości 20 Siatka R 21 Wartość przysłony R R R 22 Czas otwarcia migawki R R R 23 Ostrzeżenie o poruszeniu aparatu R R R Przełączanie trybu wyświetlania informacji Przełączanie trybu wyświetlania informacji Naciskanie przycisku F (INFO) powoduje zmianę trybu wyświetlania informacji w kolejności Normalny Widok szczegółowy Brak informacji.

13 Wybieranie trybu fotografowania Ustawienie domyślne funkcji wyróżnione jest kolorem. Tryb fotografowania Tryb podrzędny P (tryb P) M (tryb M) N (tryb DIS) Q (tryb Q) a (Tryb super makro) s (tryb s) P (tryb P) n (tryb nagrywania sekwencji wideo) Recommended/Set 1/Set 2/ Set 3 B Portrait/F Landscape/ G Night Scene/ M Night+Portrait/C Sport/ N Indoor/W Candle/ R Self Portrait/S Sunset/ X Fireworks/V Cuisine/ d Documents/ q Beach & Snow/ Pet Pop Art/Pin Hole/Fish Eye/ Soft Focus/Punk/Sparkle/ Watercolor/Refl ection/ Miniature Lista ustawień dostępnych w poszczególnych trybach fotografowania (str. 44), Lista ustawień opcji s (str. 45), Lista ustawień opcji P (str. 47) 1 Naciśnij najpierw przycisk strzałki H na ekranie trybu gotowości, a następnie za pomocą przycisków HI wybierz tryb fotografowania. Aby wybrać tryby podrzędne Q, s i P, wyświetl najpierw tryby podrzędne za pomocą przycisku G. Następnie za pomocą przycisków HI wybierz żądany tryb podrzędny i naciśnij przycisk A. Scene Mode Aby wybrać tryb podrzędny Portrait 16M 4:3 MENU 16M 4:3 MENU 16M 4:3 4 NORM 0:00:34 Ikona wskazująca ustawiony tryb podrzędny PL 13

14 Informacje o korzystaniu z trybów fotografowania P (tryb P) Aparat wybierze odpowiednią wartość przysłony oraz czas otwarcia migawki dla danego obiektu. W razie potrzeby można również wprowadzić zmiany różnych ustawień fotografowania, takich jak kompensacja ekspozycji. M (tryb M) Aparat automatycznie dobierze optymalny tryb fotografowania do fotografowanej sceny. Ustawienia fotografowania są określane przez aparat i nie można ich zmienić, za wyjątkiem niektórych funkcji. N (tryb DIS ) Ten tryb umożliwia użytkownikowi ograniczenie rozmycia zdjęcia spowodowanego ruchem aparatu lub fotografowanego obiektu. a (Tryb super makro) Umożliwia fotografowanie obiektu z odległości 5 cm. Pozycja zoomu jest zablokowana. 14 PL s (tryb s) Zdjęcie można wykonać, korzystając z najlepszego trybu dla danego obiektu i fotografowanej sceny. Najlepsze ustawienia fotografowania różnych scen są wstępnie ustawione w postaci trybów podrzędnych. Należy pamiętać, że w niektórych trybach funkcje mogą być ograniczone. Aby wybrać odpowiedni tryb podrzędny, należy zapoznać się z ich opisami wyświetlanymi na ekranie wyboru trybu podrzędnego. P (tryb P) Można wykonywać zdjęcia z użyciem efektów specjalnych. Aby wybrać odpowiedni tryb podrzędny, należy zapoznać się z przykładowymi zdjęciami wyświetlanymi na ekranie wyboru trybu podrzędnego. Najlepsze ustawienia fotografowania dla każdego efektu są wstępnie ustawione, dlatego niektórych ustawień funkcji nie można zmieniać. n (tryb nagrywania sekwencji wideo) Można nagrać sekwencję wideo. Nagrywanie sekwencji wideo (str. 18)

15 Oglądanie zdjęć 1 Naciskaj przyciski zoomu. 1 Naciśnij przycisk q. Liczba klatek/ Całkowita liczba zdjęć 4/30 Widok pojedynczego zdjęcia W Widok zbliżenia 4/30 4/30 13/02/26 12:30 Wyświetlane zdjęcie 2 Użyj przycisków HI, aby wybrać zdjęcie. Wyświetla poprzednie zdjęcie Wyświetla następne zdjęcie 13/02/26 12:30 W T Widok indeksu T 13/02/26 12:30 Przytrzymaj przycisk I, aby przewinąć obraz, lub H, aby go cofnąć. Naciśnij ponownie przycisk q, aby wrócić do ekranu fotografowania. Widok indeksu i zbliżenia Widok indeksu umożliwia szybkie wybranie zdjęcia. Widok zbliżenia (powiększenie do 10 ) umożliwia sprawdzenie szczegółów zdjęcia. 13/02/26 12:30 Wybieranie zdjęcia w widoku indeksu Użyj przycisków FGHI, aby wybrać zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk A, aby wyświetlić je w widoku pojedynczego zdjęcia. Przewijanie zdjęcia w widoku zbliżenia Przewijanie zdjęcia w widoku zbliżenia Użyj przycisków FGHI, aby przesunąć wyświetlany fragment. PL 15

16 Ekran trybu odtwarzania Normalny Nr Nazwa Widok Brak Normalny szczegółowy inf /30 1 Wskaźnik stanu baterii 10 R 2 Ochrona R R 3 Zaznaczanie do wydruku/liczba R R odbitek 13/02/26 12:30 4 Wykorzystywana 16 pamięć R R Zdjęcie 5 Numer klatki/ całkowita liczba R R zdjęć 6 Kompresja R Widok szczegółowy 7 Czas otwarcia R migawki Tryb 10 MAGIC 1/1000 NORM F Brak informacji 4/ ISO WB 100 AUTO 1 13/02/26 12: MAGIC 1/1000 F2.8 NORM ISO WB 100 AUTO fotografowania R 9 Czułość ISO R 10 Wartość przysłony R 11 Kompensacja ekspozycji R 12 Podtryb fotografowania R 13 Balans bieli R 14 Nazwa pliku R 15 Rozmiar zdjęcia R 16 Data i godzina nagrywania R R Przełączanie trybu wyświetlania informacji Przełączanie trybu wyświetlania informacji Naciskanie przycisku F (INFO) powoduje zmianę trybu wyświetlania informacji w kolejności Normalny Widok szczegółowy Brak informacji. 16 PL

17 Kasowanie zdjęć podczas odtwarzania 1 Naciśnij przycisk G (D), gdy wyświetlane jest zdjęcie, które chcesz skasować. Erase Back MENU 4/30 Erase Cancel Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [Erase], a następnie naciśnij przycisk A. Zgrupowane zdjęcia są kasowane jako grupa. Możliwe jest jednoczesne skasowanie wielu lub wszystkich zdjęć (str. 30). PL 17

18 Nagrywanie sekwencji wideo 1 Naciśnij najpierw przycisk strzałki H na ekranie trybu gotowości, a następnie za pomocą przycisków HI wybierz tryb nagrywania sekwencji wideo. 2 Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość obiektu, a następnie naciśnij lekko spust migawki do końca, aby rozpocząć nagrywanie. Naciśnij do połowy Naciśnij do końca Świeci na czerwono podczas nagrywania REC 0:00 Czas nagrywania REC 0:00 0:00:34 0:00:34 Czas nagrywania (str. 51) Dźwięk jest także nagrywany. 3 Naciśnij lekko spust migawki do końca, aby zatrzymać nagrywanie. Odtwarzanie sekwencji wideo Wybierz sekwencję wideo i naciśnij przycisk A. Sekwencje wideo 4/30 Movie Play OK 13/02/2612:3012:30 Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania Przewijanie do przodu Przewijanie 00:12/00:34 W trakcie odtwarzania Naciśnij przycisk A, aby wstrzymać odtwarzanie. Podczas wstrzymania, przewijania do przodu lub odtwarzania od tyłu naciśnij przycisk A, aby wznowić odtwarzanie. Naciśnij przycisk I, aby rozpocząć przewijanie do przodu. Naciśnij przycisk I ponownie, aby zwiększyć szybkość przewijania do przodu. Naciśnij przycisk H, aby przewinąć obraz do tyłu. Naciśnij przycisk H ponownie, aby zwiększyć szybkość przewijania. Ten aparat nie umożliwia odtwarzania dźwięku nagranego w trybie sekwencji wideo. Aby odtwarzać dźwięk, podłącz aparat do komputera. 18 PL

19 Operacje dostępne podczas wstrzymania odtwarzania Czas odtwarzania/ całkowity czas nagrywania Zapętlenie Przewijanie do przodu i tyłu po jednej klatce Wznawianie odtwarzania Po wstrzymaniu odtwarzania 0:12/0:34 Użyj przycisku F, aby wyświetlić pierwszą klatkę i przycisku G, aby wyświetlić ostatnią klatkę. Naciśnij przycisk I lub H aby przewinąć do przodu lub tyłu o jedną klatkę. Przytrzymaj przycisk I lub H, aby kontynuować przewijanie do przodu lub tyłu po klatce. Naciśnij przycisk A, aby wznowić odtwarzanie. Zatrzymywanie odtwarzania sekwencji wideo Naciśnij przycisk m. PL 19

20 Ustawienia menu W niektórych trybach fotografowania nie można ustawiać pewnych funkcji. Menu funkcji Program Auto P 0.0 WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 MENU Menu funkcji Menu ustawień (str. 23) 1 Lampa błyskowa 3 Kompensacja ekspozycji 5 Czułość ISO 7 Proporcje obrazu 2 Samowyzwalacz 4 Balans bieli 6 Image Size Korzystanie z menu funkcji 1 Naciśnij przycisk strzałki H, aby wyświetlić menu funkcji. Przykład: Kompensacja ekspozycji 2 Za pomocą przycisków strzałek FG wybierz funkcję, która zostanie ustawiona. 3 Naciśnij strzałki HI, aby wybrać wartość ustawienia, a następnie naciśnij przycisk A, aby wprowadzić to ustawienie. Exposure Comp. ± P 1 2 WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 MENU 20 PL

21 Lampa błyskowa _ Flash Auto Ustawia metodę wyzwalania błysku. Lampa błyskowa wyzwalana jest automatycznie w warunkach słabego oświetlenia lub oświetlenia od tyłu.! Redeye Generowane są przedbłyski ograniczające występowanie efektu czerwonych oczu na zdjęciach. # Fill In Lampa błyskowa wyzwalana jest zawsze, niezależnie od warunków oświetleniowych. $ Flash Off Lampa błyskowa nie będzie włączana. Samowyzwalacz Ustawia czas upływający od naciśnięcia spustu migawki do wykonania zdjęcia. b Y Off Samowyzwalacz jest wyłączony. c d Y 12 s Y 2 s Kompensacja ekspozycji Od do Wartość Lampa samowyzwalacza włącza się na mniej więcej 10 sekund, a następnie miga przez mniej więcej 2 sekundy, po czym jest wykonywane zdjęcie. Lampa samowyzwalacza miga przez mniej więcej 2 sekundy, po czym jest wykonywane zdjęcie. Kompensuje jasność (odpowiednia ekspozycja) dostosowaną przez aparat. Ustawienie wartości ujemnej ( ) powoduje przyciemnienie, a wartości dodatniej (+) rozjaśnienie. Balans bieli Ustawia schemat kolorów odpowiedni do oświetlenia fotografowanej sceny. e WB Auto Aparat automatycznie dostosowuje balans bieli. f Sunny Odpowiednie do fotografowania na świeżym powietrzu przy bezchmurnym niebie. g Cloudy Odpowiednie do fotografowania na świeżym powietrzu przy zachmurzonym niebie. h Incandescent Odpowiednie do fotografowania przy świetle żarówkowym. Fluorescent Odpowiednie do fotografowania przy lampie fl uorescencyjnej o białej barwie światła. PL 21

22 Czułość ISO l ISO Auto do Wartość Ustawia czułość ISO Aparat ustawia automatycznie czułość umożliwiającą uzyskanie wysokiej jakości zdjęcia. Ustawienie mniejszej wartości umożliwia ograniczenie szumu na zdjęciu, a większej wartości ograniczenie rozmycia. Rozmiar zdjęcia Ustawia liczbę rejestrowanych pikseli *1 Odpowiednie do drukowania zdjęć w formacie większym niż A *2 Odpowiednie do drukowania zdjęć w formacie większym niż A Odpowiednie do drukowania zdjęć w formacie do A Odpowiednie do drukowania zdjęć w formacie do A Odpowiednie do wysyłania zdjęć w wiadomościach . Proporcje obrazu Określa stosunek wysokości do szerokości obrazów. 4:3 Zmienia stosunek wysokości do szerokości na 4:3 podczas wykonywania zdjęć. P 16:9 Zmienia stosunek wysokości do szerokości na 16:9 podczas wykonywania zdjęć. Q 3:2 Zmienia stosunek wysokości do szerokości na 3:2 podczas wykonywania zdjęć. 1:1 Zmienia stosunek wysokości do szerokości na 1:1 podczas wykonywania zdjęć. *1 Tylko modele VG-180/D-770 *2 Tylko modele VG-165/D-765 W niektórych trybach fotografowania nie można ustawiać pewnych funkcji. Patrz Lista ustawień dostępnych w poszczególnych trybach fotografowania (str. 44) Rozmiary obrazów podano dla proporcji obrazu ustawionych na [ ]. 22 PL

23 Menu konfiguracji Camera Menu Reset Compression AF Mode Digital Zoom Icon Guide Date Stamp Back MENU Normal Face/iESP Off On Off 3 Menu odtwarzania (str. 28) q Slideshow Edit Erase Print Order R (ochrona) 1 Menu aparatu (str. 25) 4 Menu ustawień 1 (str. 31) z Reset Kompresja AF Mode Digital Zoom Icon Guide Date Stamp d Memory Format/Format Backup USB Connection q Power On Keep z Settings Beep Pixel Mapping 2 Menu sekwencji wideo (str. 27) 5 Menu ustawień 2 (str. 33) A Image Size Frame Rate R (nagrywanie dźwięku sekwencji wideo) d s (Monitor) Power Save l (Język) X (Data/godzina) World Time PL 23

24 Korzystanie z menu konfiguracji Naciśnij przycisk m podczas fotografowania lub odtwarzania, aby wyświetlić menu konfi guracji. Menu konfi guracji zapewnia dostęp do wielu ustawień aparatu, takich jak funkcje fotografowania i odtwarzania, ustawienia daty i godziny oraz opcje wyświetlania. 1 Naciśnij przycisk m. Zostanie wyświetlone menu konfiguracji. Camera Menu Reset Compression AF Mode Digital Zoom Icon Guide Date Stamp Back MENU Normal Face/iESP Off 2 Naciśnij przycisk H, aby wybrać karty stron. Użyj przycisków FG, aby wybrać żądaną kartę i naciśnij przycisk I. Zakładka strony Settings Menu 2 Power Save World Time Back MENU Off English X 13/02/26 12:30 Settings Menu 2 Submenu 1 Power Save World Time Back On Off MENU Off English X 13/02/26 12:30 3 Użyj przycisków FG, aby wybrać odpowiednie submenu 1, a następnie naciśnij przycisk A. Settings Menu 2 Power Save World Time Back MENU Off English X 13/02/26 12:30 Settings Menu 2 Power Save X World Time Submenu 2 Back 4 Użyj przycisków FG, aby wybrać odpowiednie submenu 2, a następnie naciśnij przycisk A. Po wybraniu ustawienia nastąpi powrót do submenu 1. Konieczne może być wykonanie dodatkowych czynności. Settings Menu 2 Off On Back MENU MENU Power Save World Time On English X 13/02/26 12:30 5 Naciśnij przycisk m, aby zakończyć określanie ustawienia. 24 PL

25 Ustawienia domyślne funkcji wyróżniono w. Informacje na temat metody działania można znaleźć w rozdziale Korzystanie z menu konfi guracji (str. 24). z Menu aparatu Przywracanie ustawień domyślnych funkcji fotografowania z [Reset] Yes No Submenu 2 Zastosowanie Przywraca ustawienia domyślne następujących funkcji menu. Tryb fotografowania Lampa błyskowa Samowyzwalacz Kompensacja ekspozycji Balans bieli Czułość ISO Rozmiar obrazu (zdjęcia) Proporcje obrazu Funkcje menu aparatu 1, menu aparatu 2 i menu sekwencji wideo Ustawienia nie zostaną zmienione. Wybór jakości obrazu dla zdjęć z [Compression] Submenu 2 Fine Normalny Zastosowanie Wykonywanie zdjęć wysokiej jakości. Wykonywanie zdjęć zwykłej jakości. Liczba zdjęć, które można zapisać/czas nagrywania (sekwencje wideo) w pamięci wewnętrznej i na kartach pamięci (str. 50, 51) Wybieranie pola ustawiania ostrości z [AF Mode] Submenu 2 Face/iESP Spot Zastosowanie Aparat automatycznie ustawia ostrość. (Po wykryciu twarz jest oznaczana białą ramką *1 ; po wciśnięciu spustu migawki do połowy i ustawieniu ostrości przez aparat ramka zmieni kolor na zielony *2. Jeżeli nie zostanie wykryta żadna twarz, aparat wybierze obiekt w kadrze i automatycznie ustawi ostrość.) Aparat ustawia ostrość na obiekcie znajdującym się w polu celownika automatycznego ustawiania ostrości. Aparat automatycznie śledzi AF Tracking ruch obiektu i przez cały czas utrzymuje jego ostrość. *1 W przypadku niektórych obiektów ramka może nie zostać wyświetlona lub może pojawić się po dłuższym czasie. *2 Jeżeli ramka miga na czerwono, ustawienie ostrości nie jest możliwe. Spróbuj ponownie ustawić ostrość na fotografowany obiekt. PL 25

26 Utrzymywanie ostrości poruszającego się obiektu (śledzenie w automatycznym ustawianiu ostrości) 1 Trzymając aparat, ustaw znacznik celu AF na obiekcie i naciśnij przycisk A. 2 Gdy aparat rozpozna obiekt, pole celownika automatycznego ustawiania ostrości będzie automatycznie śledzić ruch obiektu i przez cały czas utrzymywać ostrość. 3 Aby anulować śledzenie, naciśnij przycisk A. W zależności od obiektu lub warunków fotografowania ustawienie ostrości lub śledzenie ruchu obiektu przez aparat może być niemożliwe. Gdy aparat nie może śledzić ruchu obiektu, pole celownika automatycznego ustawiania ostrości zmienia kolor na czerwony. Fotografowanie przy powiększeniu większym niż dostępne za pomocą zoomu optycznego z [Digital Zoom] Off On Submenu 2 Zastosowanie Wyłączenie zoomu cyfrowego. Włączenie zoomu cyfrowego. Ustawienie [On] wybrane dla opcji [Digital Zoom]: Rozmiar zdjęcia Pasek funkcji zoom 16 M *1 /14 M *2 Zakres zoomu cyfrowego Inne Współczynnik powiększenia zmienia się w zależności Zoom od ustawienia cyfrowy rozmiaru obrazu. *3 zakres *1 Tylko VG-180/D-770 *2 Tylko VG-165/D-765 *3 Ze względu na zwiększony poziom przetwarzania liczby pikseli jakość obrazu nie ulegnie pogorszeniu. Współczynnik powiększenia zmienia się w zależności od ustawienia rozmiaru obrazu. Zdjęcia wykonane w sytuacji, gdy pasek funkcji zoom był wyświetlany w kolorze czerwonym, mogą mieć ziarnisty wygląd. 26 PL

27 Wyświetlanie przewodnika po ikonach z [Icon Guide] Submenu 2 Off On Zastosowanie Przewodnik po ikonach nie jest wyświetlany. Po wybraniu ikony w menu trybu fotografowania lub menu funkcji wyświetlany jest opis wybranej ikony (aby wyświetlić opis, zatrzymaj przez chwilę kursor na ikonie). Program Auto P Drukowanie daty fotografowania z [Date Stamp] Off On Submenu 2 Zastosowanie Data nie jest drukowana. Na nowych zdjęciach drukowana jest data fotografowania. Jeżeli data i godzina nie są ustawione, nie można skonfi gurować opcji [Date Stamp]. Ustawianie daty i godziny d [X] (str. 33) Znacznika daty nie można usunąć. Po wybraniu ustawienia innego niż [o] dla ustawień trybu wyzwalania migawki nie można skonfi gurować opcji [Date Stamp]. Przewodnik po ikonach Functions can be changed manually. 0.0 WB AUTO ISO AUTO 16M 4:3 MENU A Menu sekwencji wideo Wybór rozmiaru obrazu dla sekwencji wideo A [Image Size/ Frame Rate] Submenu 1 Submenu 2 Zastosowanie Image Size Frame Rate VGA ( )/ QVGA ( ) 30fps *1 / 15fps *1 Należy wybrać jakość obrazu na podstawie jego wielkości i liczby klatek na sekundę. Większa liczba klatek na sekundę umożliwia płynniejsze odtwarzanie sekwencji wideo. *1 klatki na sekundę Liczba zdjęć, które można zapisać/czas nagrywania (sekwencje wideo) w pamięci wewnętrznej i na kartach pamięci (str. 50, 51) PL 27

28 Nagrywanie dźwięku podczas nagrywania sekwencji wideo A [R] Submenu 2 Off On Zastosowanie Dźwięk nie jest nagrywany. Dźwięk jest nagrywany. Po wybraniu ustawienia [On] podczas nagrywania sekwencji wideo można korzystać tylko z zoomu cyfrowego. Aby nagrać sekwencję wideo przy użyciu zoomu optycznego, ustaw opcję [R] (sekwencje wideo) na [Off]. q Menu odtwarzania Automatyczne odtwarzanie obrazów q [Slideshow] Aby rozpocząć pokaz zdjęć Pokaz zdjęć rozpocznie się po naciśnięciu przycisku Q. Aby zatrzymać pokaz zdjęć, naciśnij przycisk Q lub przycisk m. Podczas pokazu zdjęć naciśnij przycisk I, aby przejść do przodu o jedno zdjęcie lub przycisk H, aby cofnąć się do poprzedniego zdjęcia. Zmiana rozmiaru zdjęcia q [Q] Powoduje zapisanie zdjęcia w wysokiej rozdzielczości jako osobnego zdjęcia o mniejszym rozmiarze w celu dołączenia do wiadomości lub innego zastosowania. Edit Submenu 1 Submenu 2 Submenu 3 Q 1 Użyj przycisków HI, aby wybrać zdjęcie. 2 Użyj przycisków FG, aby wybrać wielkość obrazu, a następnie naciśnij przycisk A. Przeskalowane zdjęcie jest zapisywane jako nowy plik. Kadrowanie zdjęcia q [P] Edit Submenu 1 Submenu 2 P 1 Użyj przycisków HI, aby wybrać, a następnie naciśnij przycisk A. 2 Użyj przycisków zoomu, aby wybrać rozmiar ramki kadrowania, a następnie użyj przycisków FGHI, aby przesunąć ramkę. Ramka kadrowania Back MENU 28 PL

29 3 Naciśnij przycisk A po wybraniu obszaru do wykadrowania. Wyedytowane zdjęcie jest zapisywane jako nowy plik. Rozjaśnianie obszarów zbyt ciemnych z powodu fotografowania pod światło lub innych przyczyn q [Shadow Adj] Submenu 1 Submenu 2 Edit Shadow Adj 1 Użyj przycisków HI, aby wybrać, a następnie naciśnij przycisk A. Wyedytowane zdjęcie jest zapisywane jako nowy plik. W przypadku niektórych zdjęć edycja może nie dać żadnego efektu. Proces retuszowania może spowodować zmniejszenie rozmiaru zdjęcia. Retuszowanie czerwonych oczu na zdjęciach z lampą błyskową q [Redeye Fix] Submenu 1 Submenu 2 Edit Redeye Fix 1 Użyj przycisków HI, aby wybrać, a następnie naciśnij przycisk A. Wyedytowane zdjęcie jest zapisywane jako nowy plik. W przypadku niektórych zdjęć edycja może nie dać żadnego efektu. Proces retuszowania może spowodować zmniejszenie rozmiaru zdjęcia. Obracanie zdjęć q [y] Edit Submenu 1 Submenu 2 1 Użyj przycisków HI, aby wybrać zdjęcie. 2 Naciśnij przycisk A, aby obrócić zdjęcie. 3 W razie potrzeby powtórz kroki 1 i 2, aby wybrać ustawienia dla innych zdjęć, a następnie naciśnij przycisk m. Nowe ustawienia kierunku zdjęć zostaną zapamiętane nawet po wyłączeniu zasilania. y PL 29

30 Kasowanie zdjęć q [Erase] Submenu 2 All Erase Sel. Image Erase Zastosowanie Zostaną skasowane wszystkie zdjęcia w pamięci wewnętrznej lub na karcie. Zdjęcia są wybierane i kasowane pojedynczo. Usunięcie wyświetlanego zdjęcia. W przypadku kasowania zdjęć w pamięci wewnętrznej nie należy wkładać karty do aparatu. Chronionych obrazów nie można usunąć. Wybieranie i kasowanie pojedynczych zdjęć [Sel. Image] 1 Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [Sel. Image], a następnie naciśnij przycisk A. 2 Użyj przycisków FGHI, aby wybrać zdjęcie do skasowania, a następnie naciśnij przycisk A, aby dodać oznaczenie Rdo zdjęcia. Naciśnij T na przycisku zoomu, aby wrócić do wyświetlania pojedynczych zdjęć. Oznaczenie R Sel. Image (1) Erase/Cancel OK 4/30 MENU 3 Powtórz krok 2, aby wybrać zdjęcia do skasowania, a następnie naciśnij przycisk m, aby skasować wybrane zdjęcia. 4 Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [Yes], a następnie naciśnij przycisk A. Zdjęcia oznaczone znakiem R zostaną skasowane. Kasowanie wszystkich zdjęć [All Erase] 1 Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [All Erase], a następnie naciśnij przycisk A. 2 Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [Yes], a następnie naciśnij przycisk A. Zapisywanie ustawień drukowania w danych zdjęcia q [Print Order] Zaznaczanie zdjęć do drukowania (str. 36) Zdjęcia do drukowania można zaznaczyć tylko w przypadku zdjęć zapisanych na karcie. Ochrona zdjęć Ochrona zdjęć q [R] Chronionych zdjęć nie można skasować za pomocą funkcji [Erase] (str. 17, 30), [Sel. Image] (str. 30) lub [All Erase] (str. 30), ale wszystkie zdjęcia zostaną skasowane po użyciu funkcji [Memory Format]/[Format] (str. 31). 1 Użyj przycisków HI, aby wybrać zdjęcie. Naciśnij przycisk zoomu W, aby wyświetlić widok indeksu. Zdjęcia można szybko wybierać przy użyciu przycisków FGHI. Naciśnij przycisk T, aby wrócić do wyświetlania pojedynczych zdjęć. 2 Naciśnij przycisk A. Naciśnij ponownie przycisk A, aby anulować ustawienia. 30 PL

31 3 W razie potrzeby powtórz kroki 1 i 2, aby włączyć ochronę innych zdjęć, a następnie naciśnij przycisk m. d Menu ustawień 1 Kasowanie wszystkich danych d [Memory Format]/ d [Format] Przed formatowaniem należy sprawdzić, czy w pamięci wewnętrznej aparatu lub na karcie nie znajdują się ważne dane. Przed pierwszym użyciem lub po używaniu w innych aparatach lub komputerach karty muszą zostać sformatowane przy użyciu tego aparatu. Przed rozpoczęciem formatowania pamięci wewnętrznej należy wyjąć kartę z aparatu. Yes No Submenu 2 Zastosowanie Całkowite skasowanie danych w pamięci wewnętrznej lub na karcie (w tym zdjęć chronionych). Anulowanie formatowania. Kopiowanie zdjęć z pamięci wewnętrznej na kartę d [Backup] Submenu 2 Yes No Zastosowanie Kopiuje zdjęcia z pamięci wewnętrznej na kartę. Anuluje kopiowanie zdjęć. Wybór metody podłączenia aparatu do innych urządzeń d [USB Connection] Auto Submenu 2 Przechowywanie aparatu MTP Zastosowanie Ustaw tę opcję, aby wybierać metodę połączenia za każdym razem, gdy aparat jest połączony z innym urządzeniem. Podłącz jako czytnik kart. Jako urządzenie przenośne podłącz do komputera PC działającego pod kontrolą systemu Windows Vista/ Windows 7/Windows 8. Informacje na temat metody łączenia z komputerem można znaleźć w rozdziale Łączenie z komputerem (str. 35). PL 31

32 Włączanie aparatu za pomocą przycisku qd [q Power On] No Yes Submenu 2 Zastosowanie Aparat nie jest włączony. Aby włączyć aparat, naciśnij przycisk n. Naciśnij i przytrzymaj przycisk q, aby włączyć aparat w trybie odtwarzania. Zapisywanie trybu przy wyłączaniu aparatu d [Keep z Settings] Yes On Submenu 2 Zastosowanie Tryb fotografowania jest zapisywany przy wyłączaniu aparatu i wybierany po następnym jego włączeniu. Po włączeniu aparatu tryb fotografowania jest ustawiany na tryb P. Ustawianie funkcji przetwarzania obrazu d [Pixel Mapping] Ustawienia tej funkcji dostosowano przed dostarczeniem aparatu i bezpośrednio po zakupie nie jest konieczne wprowadzanie zmian. Zaleca się przeprowadzanie tej operacji mniej więcej raz na rok. Aby uzyskać najlepsze wyniki, mapowanie pikseli należy wykonać co najmniej minutę po zrobieniu lub wyświetleniu zdjęcia. Jeżeli podczas mapowania pikseli aparat jest wyłączony, należy wykonać tę czynność ponownie. Ustawianie funkcji przetwarzania obrazu Ustawianie funkcji przetwarzania obrazu Naciśnij przycisk A, gdy wyświetlane jest menu [Start] (podmenu 2). Rozpocznie się sprawdzanie i regulowanie funkcji przetwarzania obrazu. Wybieranie dźwięku operacji d [Beep] Submenu 2 Zastosowanie On Włączenie dźwięku operacji. Off Wyłączenie dźwięku operacji. 32 PL

33 d Menu ustawień 2 Regulacja jasności monitora d [s] Aby wyregulować jasność monitora 1 Użyj przycisków FG, aby wyregulować jasność, patrząc przy tym na ekran, a następnie naciśnij przycisk A. s Back Oszczędzanie energii pomiędzy wykonaniem kolejnych zdjęć d [Power Save] Off On Submenu 2 Zastosowanie Wyłącza działanie funkcji [Power Save]. MENU Jeżeli aparat nie jest używany przez około 10 sekund, monitor wyłącza się automatycznie w celu oszczędzania energii baterii. Wyłączanie trybu gotowości Naciśnij dowolny przycisk. Zmiana wyświetlanego języka d [l] Submenu 2 Języki Zastosowanie Umożliwia wybór języka menu i komunikatów o błędach. Ustawianie daty i godziny d [X] 1 Za pomocą przycisków strzałek FG wybierz rok w opcji [Y]. 2 Naciśnij przycisk strzałki I, aby zapisać ustawienie opcji [Y]. 3 Podobnie jak w krokach 1 i 2, za pomocą przycisków strzałek FGHI ustaw wartości opcji [M] (miesiąc), [D] (dzień), [Time] (godziny i minuty) oraz [Y/M/D] (kolejność daty), a następnie naciśnij przycisk A. Aby uzyskać precyzyjne ustawienie godziny, naciśnij przycisk A w chwili, gdy wskaźnik czasu przyjmie wartość 00 sekund. PL 33

34 Wybór strefy czasowej dla domu i lokalizacji alternatywnej d [World Time] Wybór strefy czasowej przy użyciu funkcji [World Time] nie będzie możliwy przed ustawieniem zegara aparatu przy użyciu opcji [X]. Submenu 2 Submenu 3 Zastosowanie Home/ Alternate x z x *1 z *1, 2 Godzina w głównej strefi e czasowej (strefi e czasowej wybranej dla ustawienia x w submenu 2). Godzina w strefie czasowej celu podróży (strefa czasowa wybrana dla ustawienia z w submenu 2). Wybierz główną strefę czasową (x). Wybierz strefę czasową celu podróży (z). *1 W rejonach, gdzie stosowana jest zmiana czasu z letniego na zimowy, użyj przycisków FG, aby włączyć czas letni ([Summer]). *2 Po wybraniu strefy czasowej aparat automatycznie wylicza różnicę czasu pomiędzy wybraną strefą czasową a główną strefą czasową (x), aby wyświetlić godzinę w strefi e czasowej celu podróży (z). 34 PL

35 Łączenie z komputerem Ustaw wcześniej opcję [USB Connection] w menu konfi guracji aparatu. (str. 31) Podłączanie aparatu Gdy opcja [USB Connection] jest ustawiona na wartość [Auto], połącz aparat z komputerem, wybierz na ekranie opcję [Storage] lub [MTP] określającą metodę połączenia, a następnie naciśnij przycisk A. Złącze USB Pokrywa złączy Kabel USB (w zestawie) Wymagania systemowe Windows : Windows XP Home Edition/ Professional (SP1 lub nowszy)/ Windows Vista/Windows 7/ Windows 8 Macintosh : Mac OS X v10.3 lub nowszy Nawet, jeżeli komputer jest wyposażony w porty USB, prawidłowe działanie nie jest gwarantowane w następujących przypadkach: Komputery z portami USB na karcie rozszerzeń itp. Komputery bez zainstalowanego fabrycznie systemu operacyjnego oraz komputery składane samodzielnie. Jeśli komputer nie obsługuje kart SDXC, może zostać wyświetlony monit o sformatowanie pamięci wewnętrznej lub karty. (Formatowanie spowoduje skasowanie wszystkich zdjęć, dlatego nie należy formatować). PL 35

36 Zaznaczanie zdjęć do drukowania W przypadku zdjęć zaznaczonych do drukowania liczba kopii i opcje drukowania daty są zapisane w pliku zdjęcia na karcie. Ułatwia to drukowanie na drukarce lub w zakładzie fotografi cznym korzystających ze standardu DPOF tylko z wykorzystaniem funkcji zaznaczania zdjęć do drukowania, bez konieczności korzystania z komputera lub aparatu. Zdjęcia do drukowania można zaznaczyć tylko, jeżeli są zapisane na karcie. Dane DPOF wprowadzone w innym urządzeniu nie mogą zostać zmienione w tym aparacie. Zmiany należy wprowadzać, korzystając z pierwotnego urządzenia. Wprowadzenie nowych danych DPOF w tym aparacie spowoduje usunięcie danych zapisanych przez inne urządzenie. Dane DPOF można zapisać dla maksymalnie 999 zdjęć na jednej karcie. Zaznaczanie do drukowania pojedynczych zdjęć [<] 1 Wyświetl menu konfiguracji. Korzystanie z menu konfi guracji (str. 24) 2 W menu odtwarzania q wybierz opcję [Print Order], a następnie naciśnij przycisk A. 3 Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [<], a następnie naciśnij przycisk A. Print Order 0 Print OK 4/30 NORM /02/26 12:30 4 Użyj przycisków HI, aby zaznaczyć zdjęcie do drukowania. Użyj przycisków FG, aby wybrać liczbę zdjęć. Naciśnij przycisk A. 5 Użyj przycisków FG, aby wybrać ekran [X] (drukowanie daty), a następnie naciśnij przycisk A. Submenu 2 No Date Time Zastosowanie Powoduje wydrukowanie tylko zdjęcia. Powoduje wydrukowanie zdjęcia i daty fotografowania. Powoduje wydrukowanie zdjęcia i godziny fotografowania. 6 Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [Set], a następnie naciśnij przycisk A. 36 PL

37 Zaznaczenie do drukowania jednej kopii każdego zdjęcia na karcie [U] 1 Wykonaj kroki 1 i 2 dla opcji [<] (str. 36). 2 Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [U], a następnie naciśnij przycisk A. 3 Wykonaj kroki 5 i 6 dla opcji [<]. Resetowanie wszystkich danych zaznaczenia do drukowania 1 Wykonaj kroki 1 i 2 dla opcji [<] (str. 36). 2 Wybierz opcję [<] lub [U], a następnie naciśnij przycisk A. 3 Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [Reset], a następnie naciśnij przycisk A. Resetowanie danych zaznaczenia do drukowania dla wybranych zdjęć 1 Wykonaj kroki 1 i 2 dla opcji [<] (str. 36). 2 Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [<], a następnie naciśnij przycisk A. 3 Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [Keep], a następnie naciśnij przycisk A. 4 Użyj przycisków HI, aby wybrać zdjęcie, dla którego chcesz usunąć zaznaczenie do drukowania. Użyj przycisków FG, aby ustawić liczbę kopii na 0. 5 W razie potrzeby powtórz krok 4, a następnie naciśnij przycisk A po zakończeniu. 6 Użyj przycisków FG, aby wybrać ekran [X] (drukowanie daty), a następnie naciśnij przycisk A. Ustawienia zostaną zastosowane do pozostałych zdjęć zaznaczonych do drukowania. 7 Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [Set], a następnie naciśnij przycisk A. PL 37

38 Wskazówki dotyczące użytkowania Jeżeli aparat nie działa prawidłowo lub na ekranie wyświetlony jest komunikat o błędzie i użytkownik nie ma pewności jakie czynności ma wykonać, w celu rozwiązania problemu należy zapoznać się z informacjami podanymi poniżej. Rozwiązywanie problemów Bateria Aparat nie działa nawet po włożeniu baterii. Włóż naładowane baterie, zwracając uwagę na właściwe ułożenie biegunów. Wkładanie i wyjmowanie baterii oraz karty (dostępnych w sprzedaży) (str. 4), Ładowanie baterii (str. 5) Wydajność baterii mogła zostać chwilowo zmniejszona z powodu niskiej temperatury otoczenia. Wyjmij baterie z aparatu i ogrzej je, wkładając na pewien czas do kieszeni. Karta/Pamięć wewnętrzna Wyświetlany jest komunikat o błędzie. Komunikat o błędzie (str. 40) Spust migawki Spust migawki Mimo naciskania spustu migawki nie są wykonywane zdjęcia. Wyłącz tryb uśpienia. Aby oszczędzać baterię aparat automatycznie przechodzi w tryb uśpienia i wyłącza monitor, jeżeli włączony aparat nie był używany przez 3 minuty. W tym trybie mimo naciskania spustu migawki nie będą wykonywane zdjęcia. Przed wykonaniem zdjęcia użyj przycisków zoomu lub innych przycisków, aby wyprowadzić aparat ze stanu uśpienia. Aparat jest wyłączany automatycznie, jeżeli nie był używany przez kolejne 12 minut. Naciśnij przycisk n, aby włączyć aparat. Naciśnij przycisk q, aby przełączyć aparat w tryb fotografowania. Przed wykonaniem zdjęcia zaczekaj, aż wskaźnik # (ładowania lampy błyskowej) przestanie migać i zacznie świecić światłem ciągłym. 38 PL

39 Monitor Niska jakość obrazu. Mogła wystąpić kondensacja. Wyłącz zasilanie i poczekaj, aż temperatura obudowy aparatu wyrówna się z temperaturą otoczenia i wyschnie. Na monitorze widoczne są pionowe linie. Jeżeli aparat zostanie skierowany na bardzo jasny obiekt przy bezchmurnym niebie, może pojawić się taki efekt. Linie mogą być widoczne na zarejestrowanej sekwencji wideo. Uchwycenie światła na zdjęciu. Fotografowanie z użyciem lampy błyskowej przy słabym oświetleniu może spowodować, że na zdjęciu będą widoczne odbicia światła od drobin kurzu znajdujących się w powietrzu. Funkcja daty i godziny Przywracane są ustawienia domyślne daty i godziny. Po wyjęciu baterii z aparatu na około 12 godzin *1 przywracane są ustawienia domyślne daty i godziny; należy je skonfi gurować ponownie. *1 Czas przed przywróceniem ustawień domyślnych daty i godziny zależy od tego, jak długo baterie były włożone do aparatu. Włączanie aparatu i określanie ustawień początkowych (str. 7) Różne Aparat wydaje dźwięki podczas robienia zdjęć. Aparat może przygotowywać obiektyw i wydawać dźwięki nawet, gdy nie są wykonywane żadne działania. Jest to spowodowane automatycznym przygotowywaniem funkcji automatycznego ustawiania ostrości i zapewnieniem jak najlepszych ustawień do zrobienia zdjęcia. PL 39

40 Komunikat o błędzie Po wyświetleniu jednego z komunikatów o błędzie przedstawionych poniżej sprawdź, jaką czynność należy wykonać w celu rozwiązania problemu. Komunikat o błędzie Card Error Write Protect Memory Full Card Setup Card Full Memory Setup Power Off Format Power Off Memory Format Rozwiązanie Problem dotyczy karty Włóż nową kartę. Problem dotyczy karty Przełącznik zabezpieczenia przed zapisem karty jest ustawiony w pozycji LOCK. Przestaw przełącznik. Problem dotyczy pamięci wewnętrznej Włóż kartę. Skasuj niepotrzebne zdjęcia. *1 Problem dotyczy karty Wymień kartę. Skasuj niepotrzebne zdjęcia. *1 Problem dotyczy karty Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [Format], a następnie naciśnij przycisk A. Następnie użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [Yes] i naciśnij przycisk A. *2 Problem dotyczy pamięci wewnętrznej Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [Memory Format], a następnie naciśnij przycisk A. Następnie użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [Yes] i naciśnij przycisk A. *2 Komunikat o błędzie No Picture Picture Error The Image Cannot Be Edited Battery Empty Cannot Print *3 Rozwiązanie Problem dotyczy pamięci wewnętrznej/karty Aby wyświetlić zdjęcia, należy je wcześniej wykonać. Problem dotyczy wybranego zdjęcia Użyj oprogramowania do retuszu zdjęć, aby wyświetlić je na monitorze komputera. Jeżeli nie można wyświetlić zdjęcia, oznacza to, że plik jest uszkodzony. Problem dotyczy wybranego zdjęcia Użyj oprogramowania do retuszu zdjęć, aby edytować je na komputerze. Problem dotyczy baterii Naładuj baterię. Problem dotyczy wybranego zdjęcia Do ich wydrukowania należy użyć komputera. *1 Przed skasowaniem przenieś potrzebne zdjęcia do komputera. *2 Wszystkie dane zostaną usunięte. *3 Wydrukowanie z tego aparatu zdjęć wykonanych innym aparatem może być niemożliwe. 40 PL

41 Wskazówki dotyczące fotografowania Poniższe informacje ułatwią wykonanie zdjęć zgodnych z oczekiwaniami. Ustawianie ostrości Ustawianie ostrości na fotografowany obiekt Fotografowanie obiektu nie znajdującego się na środku monitora Po ustawieniu ostrości na obiekcie w tej samej odległości co fotografowany przedmiot wykadruj scenę i zrób zdjęcie. Naciskanie do połowy spustu migawki (str. 9) Ustawienie opcji [AF Mode] (str. 25) na [Face/iESP] Fotografowanie w trybie [AF Tracking] (str. 25) Aparat automatycznie śledzi ruch obiektu i przez cały czas utrzymuje jego ostrość. Fotografowanie obiektów, gdy ustawianie ostrości jest utrudnione W następujących przypadkach, po ustawieniu ostrości na obiekcie (przez naciśnięcie spustu migawki do połowy) przy dużym kontraście w tej samej odległości od fotografowanego obiektu, wykadruj scenę i zrób zdjęcie. Jeżeli na środku monitora znajdują się bardzo jasne obiekty Obiekty bez linii pionowych *1 *1 Skutecznym rozwiązaniem jest wykadrowanie zdjęcia w pionie w celu ustawienia ostrości, a następnie wykonanie zdjęcia w poziomie. Jeżeli obiekty znajdują się w różnej odległości od aparatu Szybko poruszający się obiekt Obiekt nie znajduje się na środku kadru Obiekty o niskim kontraście PL 41

42 Poruszenie aparatu Wykonywanie zdjęć bez poruszenia aparatu Wykonywanie zdjęć z wykorzystaniem opcji N (str. 14) Wybór opcji [C Sport] w trybie sceny (str. 13) W trybie [C Sport] stosowane są krótkie czasy otwarcia migawki, co ogranicza rozmazanie zdjęcia spowodowane ruchem obiektu. Wykonywanie zdjęć przy ustawieniu wysokiej wartości czułości ISO Po wybraniu wysokiej wartości czułości ISO można wykonywać zdjęcia przy krótkim czasie otwarcia migawki, nawet w miejscach gdzie użycie lampy błyskowej jest niemożliwe. Czułość ISO (str. 22) Ekspozycja (jasność) Wykonywanie zdjęć przy odpowiednim ustawieniu jasności Fotografowanie przy użyciu funkcji [Face/iESP] (str. 25) Dla twarzy fotografowanych pod światło ustawiana jest odpowiednia ekspozycja, co powoduje ich rozjaśnienie. Wykonywanie zdjęć z lampą błyskową [Fill In] (str. 21) Obiekt fotografowany pod światło jest rozjaśniany. Fotografowanie białej plaży lub sceny ze śniegiem Wybór opcji [q Beach & Snow] w trybie sceny (str. 13). Wykonywanie zdjęć z wykorzystaniem kompensacji ekspozycji (str. 21) Dostosuj jasność, patrząc na obraz wyświetlony na monitorze. Zazwyczaj fotografowanie białych obiektów (na przykład śniegu) powoduje, że na zdjęciach są one ciemniejsze niż w rzeczywistości. Użyj kompensacji ekspozycji, aby ustawić dodatnią wartość (+) i uzyskać naturalną biel. Z drugiej strony, w przypadku fotografowania ciemnych obiektów należy ustawić wartość ujemną (-). Odcień kolorów Uzyskiwanie naturalnych odcieni kolorów podczas fotografowania Wykonywanie zdjęć po wybraniu balansu bieli (str. 21) Najlepsze rezultaty w większości scenerii uzyskuje się po wybraniu ustawienia [WB Auto], ale w niektórych przypadkach warto wypróbować inne ustawienia. (Szczególnie dotyczy to stosowania fi ltrów przeciwsłonecznych przy bezchmurnym niebie, scenerii oświetlonych światłem naturalnym i sztucznym itp.) 42 PL

43 Jakość zdjęcia Wykonywanie ostrzejszych zdjęć Wykonywanie zdjęć z wykorzystaniem zoomu optycznego Unikaj korzystania z zoomu cyfrowego (str. 26) podczas robienia zdjęć. Wykonywanie zdjęć przy ustawieniu niskiej wartości czułości ISO Fotografowanie przy wysokiej wartości czułości ISO może spowodować powstawanie szumów (małe kolorowe plamki i brak równowagi kolorów, które nie występowały w przypadku fotografowanego obiektu) i ziarnistości zdjęcia. Czułość ISO (str. 22) Wskazówki dotyczące odtwarzania/edycji Odtwarzanie Odtwarzanie zdjęć z pamięci wewnętrznej i karty Wyjmowanie karty i wyświetlanie zdjęć z pamięci wewnętrznej Wkładanie i wyjmowanie baterii oraz karty (dostępnych w sprzedaży) (str. 4) Baterie Zwiększanie czasu pracy przy zasilaniu z baterii Ustawienie opcji [Power Save] (str. 33) na [On] PL 43

44 Lista ustawień dostępnych w poszczególnych trybach fotografowania Szczegółowe informacje na temat opcji s można znaleźć w rozdziale Lista ustawień opcji s (str. 45). Szczegółowe informacje na temat zacienionych obszarów można znaleźć w rozdziale Lista ustawień opcji P (str. 47). P M N a P Zoom R R R R Lampa błyskowa R *1 R R Samowyzwalacz R R R R R Kompensacja ekspozycji R R R Balans bieli R R R Czułość ISO R R Image Size R R R R Proporcje obrazu R R R R R Kompresja R R R R R AF Mode R R Digital Zoom R R Icon Guide R R R R R Date Stamp R R R R R *1 Nie można ustawić niektórych funkcji. 44 PL

45 Lista ustawień opcji s B F G M C N W R S Zoom R R R R R R R R Lampa błyskowa *1 *1 *1 *1 *1 Samowyzwalacz R R R R R R R R R Kompensacja ekspozycji Balans bieli Czułość ISO Image Size R R R R R R R R R Proporcje obrazu R R R R R R R R R Kompresja R R R R R R R R R AF Mode R R R R R R R R Digital Zoom R R R R R R R Icon Guide R R R R R R R R R Date Stamp R R R R R R R R R *1 Nie można ustawić niektórych funkcji. PL 45

46 X V d q Zoom R R R R R Lampa błyskowa *1 *1 Samowyzwalacz R R R R R Kompensacja ekspozycji Balans bieli Czułość ISO Image Size R R R R R Proporcje obrazu R R R R R Kompresja R R R R R AF Mode R R R Digital Zoom R R R R R Icon Guide R R R R R Date Stamp R R R R R *1 Nie można ustawić niektórych funkcji. 46 PL

VR-370/D-785. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

VR-370/D-785. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VR-370/D-785 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VH-210 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VG-170 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

SZ-15/DZ-100. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SZ-15/DZ-100. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-15/DZ-100 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

FE-4040/FE-4020/X-940

FE-4040/FE-4020/X-940 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-00/FE-020/X-90 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

VH-410. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

VH-410. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VH-410 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VG-160 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

FE-47/X-43. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

FE-47/X-43. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-7/X-3 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

FE Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

FE Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-5035 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

FE-5030/FE-4030/X-960

FE-5030/FE-4030/X-960 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-5030/FE-030/X-960 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego

Bardziej szczegółowo

VH-520. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

VH-520. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VH-520 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

SP-720UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-720UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-720UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY Instrukcja obsługi PL Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

T-10. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

T-10. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY T-10 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

TG-630. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-630. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-630 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

SP-600UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-600UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-600UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

SZ-16/DZ-105. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SZ-16/DZ-105. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-16/DZ-105 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

STYLUS-550WP /m-550wp

STYLUS-550WP /m-550wp CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY STYLUS-550WP /m-550wp Instrukcja obsługi PL Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i

Bardziej szczegółowo

SP-810UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-810UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-810UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY / Instrukcja obsługi PL Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

SH-60. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SH-60. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SH-60 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM.

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Prezentacja produktu Widok od przodu 1 2 3 4 Polski 5 6 7 8 9 10 1. Przycisk migawki 2. Włącznik 3. Głośnik 4. Dioda samowyzwalacza

Bardziej szczegółowo

FE-5050/FE Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

FE-5050/FE Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-5050/FE-4050 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

SP-800UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-800UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-800UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

FE-5010/X-915 FE-5000/X-905

FE-5010/X-915 FE-5000/X-905 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-5010/X-915 FE-5000/X-905 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu

Bardziej szczegółowo

TG-835. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-835. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-835 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Wstęp

Wstęp Aparat cyfrowy Wstęp Wstęp Funkcje urządzenia mogą być różne w zależności od producenta i modelu. Przed użyciem najlepiej jest zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia W instrukcji opisany jest aparat

Bardziej szczegółowo

STYLUS-5010 /µ STYLUS-7040 /µ Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

STYLUS-5010 /µ STYLUS-7040 /µ Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY STYLUS-9010 /µ-9010 STYLUS-7040 /µ-7040 STYLUS-5010 /µ-5010 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-310

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-310 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-310 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo TLC 200 Nr produktu

Kamera wideo TLC 200 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera wideo TLC 200 Nr produktu 000860690 Strona 1 z 15 Zawartość opakowania Kamera poklatkowa (TLC200) 4 baterie AA Karta SD *karta SD może być dołączona do dostawy; sprawdź spis zawartości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Opis produktu Opis baterii: Wskaźnik naładowania baterii: naładowana nieco słaba bateria słaba bateria Ładowanie baterii : 1. Podłącz rejestrator do ładowarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

TG-820 TG-620. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-820 TG-620. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-820 TG-620 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 1 Opis Wysokiej jakości rejestrator jazdy wyposażony jest w najbardziej zaawansowane technologie. Urządzenie może być używane zarówno jako kamera FULL HD jak i profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS SZ-16

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS SZ-16 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

SP-620UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-620UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-620UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch

Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowej kamery EVOLVE 1500 HD. Pozostałe informacje i szczegółową instrukcję obsługi można znaleźć na www.evolve.com.pl

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

SH-21. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SH-21. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SH-21 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

SZ-31MR. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SZ-31MR. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-31MR Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 1. Wprowadzenie Rejestrator TV-8400 jest kamerą interwencyjną przeznaczoną do nagrywania zdarzeń, wypadków, lub nawet całej służby funkcjonariusza. Spełnia

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7EA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7EA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7EA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-10/SZ-20

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-10/SZ-20 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-10/SZ-20 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010 Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD Instrukcja obsługi PY0010 PL Budowa urządzenia 1 Do góry 2 Przycisk potwierdzenia 3 Do dołu 4 Menu 5 łącznik, zmiana trybu 6 Kontrolka pracy 7 Slot HDMI 8 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-610UZ

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-610UZ CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-610UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OV-CAM-01 Dziękujemy za zakup przenośnej kamery DVR naszej firmy. Aby obsługiwać ją we właściwy sposób, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z

Bardziej szczegółowo

FE-320/X-835 FE-340/X-855

FE-320/X-835 FE-340/X-855 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-320/X-835 FE-340/X-855 Instrukcja obsługi Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. PL Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane

Bardziej szczegółowo

XZ-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

XZ-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-1 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

SH-25MR. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SH-25MR. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SH-25MR Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

TG-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-1 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PRZEGLĄD URZĄDZENIA 1. Ekran LCD 2. Przycisk OK 3. Dżojstik Przycisk LEWO Przycisk PRAWO Przycisk GÓRA ( MODE) Przycisk DÓŁ (MODE) 4. Przycisk POWER

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VR-360/D-760 VR-350/D-755 VR-340/D-750 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

FE-270/X-815/ C-510. Instrukcja CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu.

FE-270/X-815/ C-510. Instrukcja CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu. CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-270/X-815/ C-510 Instrukcja Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu. PL Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane przy użyciu menu Drukowanie

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

FE-290/X-825 PL. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego.

FE-290/X-825 PL. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-290/X-825 PL Instrukcja obsługi Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane przy użyciu

Bardziej szczegółowo

STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-850 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR JAZDY ORLLO LX-360/LX-360G

REJESTRATOR JAZDY ORLLO LX-360/LX-360G REJESTRATOR JAZDY ORLLO LX-360/LX-360G INSTRUKCJA OBSŁUGI 0 1. Uruchomienie urządzenia 1.1. Naładuj urządzenia do pełna poprzez kabel USB (załączony w opakowaniu), który podłączasz z tyłu na górnej części

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Rozpoczęcie użytkowania Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD (50201)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD (50201) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD (50201) 1 Ładowanie baterii Dwie metody ładowania baterii: 1. Użycie kabla USB w celu podłączenia urządzenia do komputera. 2. Użycie ładowarki samochodowej poprzez

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

W ZESTAWIE: 1- Kamera. 2- Uchwyt. 3- Ładowarka. 4- Instrukcja.

W ZESTAWIE: 1- Kamera. 2- Uchwyt. 3- Ładowarka. 4- Instrukcja. 2 W ZESTAWIE: 1 2 4 1- Kamera 3 2- Uchwyt 3- Ładowarka 4- Instrukcja 3 Przed użyciem: 1. Zaleca się używanie markowych kart microsd (od 4GB do 32 GB) klasy 10. 2. Przed włożeniem karty do rejestratora

Bardziej szczegółowo

FE-200. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Jak zacząć korzystanie z aparatu. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków

FE-200. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Jak zacząć korzystanie z aparatu. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-200 Instrukcja obsługi PL Pierwsze kroki Jak zacząć korzystanie z aparatu. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane przy użyciu menu Drukowanie zdjęć

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Komponenty aparatu. Korzyści. Podstawowe cechy. Parametry techniczne Wersja polska. Wersja polska

Komponenty aparatu. Korzyści. Podstawowe cechy. Parametry techniczne  Wersja polska. Wersja polska Komponenty aparatu JB000120 Sweex 3.2 Megapixel digital camera Lampa błyskowa Celownik Korzyści Wielofunkcyjny aparat 5 a 1: aparat cyfrowy, który potrafi nagrywać obraz i dźwięk, z funkcją kamerą internetową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY Instrukcja obsługi PL Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SH-1 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY PL Instrukcja obsługi Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane przy użyciu menu Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY Instrukcja obsługi PL Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-4 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

Kamera do obserwacji natury Bresser

Kamera do obserwacji natury Bresser INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera do obserwacji natury Bresser Nr produktu 861031 Strona 1 z 11 1.1 Podstawowe informacje Ta kamera jest cyfrową kamerą przeznaczoną do obserwacji, działa ona automatycznie. Może

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. JB000160 Aparat Cyfrowy 4,2 MP Firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. JB000160 Aparat Cyfrowy 4,2 MP Firmy Sweex JB000160 Aparat Cyfrowy 4,2 MP Firmy Sweex Wstęp Dziękujemy za nabycie aparatu cyfrowego 4,2 MP firmy Sweex. Przede wszystkim zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, co zapewni jego prawidłową

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego.

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY PL Instrukcja obsługi Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane przy użyciu menu Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SH-2 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6.

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. 1. Zawartość opakowania 1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 2. Przegląd urządzenia 1 2 3

Bardziej szczegółowo

4. Kabel USB 7. Bateria wielokrotnego ładowania HADRON. 5. Kabel HDMI 8. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 9. Torebka

4. Kabel USB 7. Bateria wielokrotnego ładowania HADRON. 5. Kabel HDMI 8. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 9. Torebka 1. Zawartość opakowania 1. Cyfrowa kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa 2. Przegląd urządzenia 1 2 3 4 5 6 7 Wskaźnik diodowy Obiektyw Drzwiczki baterii Gniazdo

Bardziej szczegółowo

TWIN1 R3 SET Seculine I. Nazwy poszczególnych elementów: II. Nazwy poszczególnych elementów odbiornika: SYSTEMBANK: os. Awda ców 23, Krzywi

TWIN1 R3 SET Seculine I. Nazwy poszczególnych elementów: II. Nazwy poszczególnych elementów odbiornika: SYSTEMBANK: os. Awda ców 23, Krzywi - 1 - Dziękujemy za zakup zestawu TWIN1 R3 SET firmy Seculine. Instrukcja dotyczy wyłącznie tego modelu pilota. Proszę przeczytać instrukcję uważnie, by być świadomym funkcji urządzenia. I. Nazwy poszczególnych

Bardziej szczegółowo