Instrukcja obsługi. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY"

Transkrypt

1 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY PL Instrukcja obsługi Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane przy użyciu menu Drukowanie zdjęć Korzystanie z oprogramowania OLYMPUS Master Poznaj lepiej swój aparat fotograficzny Dodatek ( Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe bezbłędne działanie, przed rozpoczęciem używania zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi. Zachowaj tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu jako źródło informacji w przyszłości. ( Przed przystąpieniem do wykonywania ważnych zdjęć zalecamy wykonanie serii zdjęć próbnych w celu lepszego poznania aparatu i jego funkcji. ( Ze względu na proces ciągłego udoskonalania swoich produktów firma Olympus zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmian informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. ( Ilustracje pokazujące ekran i aparat, zawarte w niniejszej instrukcji obsługi, wykonano na etapie projektowania aparatu i mogą się różnić od aktualnego produktu.

2 Spis treści Pierwsze kroki str. 3 Operacje wykonywane przy użyciu przycisków str. 11 Przetestuj funkcje przycisków aparatu, stosując się do ilustracji. Operacje wykonywane przy użyciu menu str. 21 Zapoznaj się z menu zawierającymi podstawowe funkcje i ustawienia. Drukowanie zdjęć str. 41 Naucz się drukować wykonane zdjęcia. Korzystanie z oprogramowania OLYMPUS Master str. 46 Naucz się przenosić zdjęcia do komputera i zapisywać je w komputerze. Poznaj lepiej swój aparat fotograficzny str. 50 Dowiedz się więcej o działaniu aparatu i metodach wykonywania lepszych zdjęć. Dodatek str. 61 Zapoznaj się z wygodnymi funkcjami, zasadami bezpieczeństwa i sposobami sprawniejszej obsługi. 2 PL

3 Zawartość opakowania Cyfrowy aparat fotograficzny Pasek do noszenia aparatu LI-50B Bateria litowo-jonowa LI-50C Ładowarka baterii Kabel USB Kabel AV Płyta CD-ROM z oprogramowaniem OLYMPUS Master 2 Elementy nie pokazane na rysunku: Instrukcja obsługi (niniejsza instrukcja), podstawowa instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. Zawartość opakowania może być inna, w zależności od miejsca w którym dokonano zakupu. Pierwsze kroki Mocowanie paska ( Zaciągnij mocno pasek, aby się nie obluzował. PL 3

4 Przygotowanie aparatu fotograficznego a. Naładuj baterię. Uwaga ( Istnieją dwa rodzaje ładowarek baterii LI-50C typu»kabel sieciowy«oraz ładowarki»wtykowe«. Typ dołączonej ładowarki różni się w zależności od regionu, w którym zakupiono aparat. Jako przykład objaśniono sposób korzystania z ładowarki baterii typu Kabel sieciowy. Jeżeli otrzymałeś ładowarkę wtykową bez przewodu, umieść ją bezpośrednio w ściennym gnieździe zasilania na prąd zmienny. Bateria litowo-jonowa Kabel zasilający 3 Ładowarka baterii 1 Pierwsze kroki Ścienne gniazdko elektryczne 2 ( Bateria w zestawie jest częściowo naładowana. Wskaźnik ładowania Zapalona lampka: ładowanie Lampka wyłączona: ładowanie zakończone (czas ładowania: ok. 2 godzin) b. Załóż baterię i kartę pamięci xd-picture Card (opcjonalna) do aparatu PL

5 Przygotowanie aparatu fotograficznego. ( Załóż baterię w sposób przedstawiony na ilustracji. Założenie baterii odwrotnie spowoduje, że aparat nie zostanie włączony nawet po naciśnięciu przycisku o. 3 Wycięcie Pole styków 4 Zatrzask blokujący baterię Aby wyjąć baterię, naciśnij zatrzask zamka baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę. ( Ustaw kartę zgodnie z rysunkiem i włóż ją do gniazda w odpowiednim położeniu. Wsuń kartę tak, aby kliknęła, blokując się na miejscu. Pierwsze kroki Aby wyciągnąć kartę, wciśnij ją do końca, a następnie pomału zwolnij. Następnie wyciągnij kartę. 5 ( Aparatem tym można fotografować bez potrzeby wkładania opcjonalnej karty xd-picture Card (zwanej dalej»kartą«). Jeśli karta xd-picture nie jest włożona do aparatu, zdjęcia będą zapisywane w pamięci wewnętrznej. Więcej informacji na temat karty znajduje się w rozdziale»karta«(str. 62). PL 5

6 Włączanie aparatu fotograficznego Ten rozdział opisuje sposób włączania aparatu w trybie fotografowania. a. Ustaw pokrętło wyboru trybu fotografowania na h. Przy wykonywaniu zdjęć (tryb fotografowania) Przy nagrywaniu sekwencji wideo (tryb nagrywania) Przy oglądaniu zdjęć (tryb odtwarzania) Pierwsze kroki Tryby fotografowania h K h s g Ta funkcja umożliwia wykonywanie zdjęć przy automatycznych ustawieniach aparatu. Aparat automatycznie dobiera optymalną wartość przysłony i czas otwarcia migawki. Ta funkcja pozwala zmniejszyć nieostrości wywołane ruchem obiektu lub aparatu podczas wykonywania zdjęcia. Ta funkcja pozwala na wykonywanie zdjęć przez wybranie scenerii odpowiadającej warunkom fotografowania. Ta funkcja pozwala na ustawianie parametrów fotografowania przy użyciu asystenta wyświetlonego na ekranie. b. Naciśnij przycisk o. X Przycisk o Y M D TIME Y M D CANCEL MENU ( Aby wyłączyć aparat, ponownie naciśnij przycisk o. Wskazówka Jeżeli data i godzina nie były jeszcze ustawione, wyświetlony zostanie ten ekran. 1 Kierunki klawiszy strzałek (1243) są oznaczone w instrukcji symbolami PL

7 Ustawianie daty i godziny Opis ekranu ustawiania daty i godziny Y-M-D (rok-miesiąc-dzień) X Y M D TIME Y M D Godzina Minuta Formaty daty (Y-M-D, M-D-Y, D-M-Y); Y rok, M miesiąc, D dzień CANCEL MENU Zamykanie ustawienia. a. Aby wybrać pozycję [Y], naciśnij przycisk 1F i przycisk 2Y. Pierwsze dwie cyfry roku są stałe. Przycisk 1F Przycisk 2Y X Y M D TIME CANCEL MENU Y M D Pierwsze kroki b. Naciśnij przycisk 3#. Przycisk 3# c. Aby wybrać pozycję [M], naciśnij przycisk 1F i przycisk 2Y. d. Naciśnij przycisk 3#. X Y M D TIME Y M D CANCEL MENU PL 7

8 Ustawianie daty i godziny e. Aby wybrać pozycję [D], naciśnij przycisk 1F i przycisk 2Y. X Y M D TIME Y M D f. Naciśnij przycisk 3#. g. Aby wybrać godzinę i minuty, naciśnij przycisk 1F i przycisk 2Y. Godzina jest wyświetlana w formacie 24-godzinnym. CANCEL MENU X Y M D TIME Y M D Pierwsze kroki h. Naciśnij przycisk 3#. i. Aby wybrać pozycję [Y / M / D], naciśnij przycisk 1F i przycisk 2Y. CANCEL MENU X Y M D TIME SET OK Y M D CANCEL MENU SET OK j. Po ustawieniu wszystkich pozycji naciśnij przycisk o. Aby uzyskać precyzyjne ustawienie godziny, naciśnij przycisk o w chwili, gdy wskaźnik czasu przyjmie wartość 00 sekund. AUTO 960 hpa 0 m Przycisk o 10M NORM IN 4 Wyświetlana jest liczba zdjęć, które można jeszcze wykonać. 8 PL

9 AUTO 1/400 F3.5 Wykonywanie zdjęć a. Trzymaj aparat. Poziome trzymanie aparatu Pionowe trzymanie aparatu b. Ostrość. Przycisk migawki (Wciśnięty do połowy) Wskazanie pola AF świeci na zielono, gdy ostrość i ekspozycja są zablokowane. Zostaje wyświetlony czas otwarcia migawki i wartość przysłony. Jeżeli wskazanie pola AF miga na czerwono, oznacza to, że nie można ustawić ostrości. Spróbuj ponownie zablokować ustawienie ostrości. Wskazanie pola AF Ustaw ten wskaźnik na fotografowanym obiekcie. Pierwsze kroki c. Wykonaj zdjęcie. Lampka operacji na karcie miga. Przycisk migawki (Wciśnięty do końca) PL 9

10 Przeglądanie zdjęć a. Ustaw pokrętło wyboru trybu fotografowania na q. Przycisk o Pokrętło wyboru trybu fotografowania Klawisze strzałek Następne zdjęcie Pierwsze kroki Poprz. zdjęcie Kasowanie zdjęć a. Aby wyświetlić zdjęcie do skasowania, naciśnij przycisk 4& i 3#. b. Naciśnij przycisk f / S. ERASE IN YES NO Przycisk f / S CANCEL MENU SET OK c. Aby wybrać pozycję [YES], naciśnij przycisk 1F, a następnie aby skasować zdjęcie, naciśnij przycisk o. Przycisk 1F ERASE IN YES NO Przycisk o CANCEL MENU SET OK 10 PL

11 Operacje wykonywane przy użyciu przycisków 6 a d 8 b 5 9 c Tryby fotografowania 0 Tryby odtwarzania Tryb fotografowania z lampą błyskową Tryb fotografowania Tryb makro / tryb super makro / tryb S-macro LED Samowyzwalacz Wyświetlana jest liczba zdjęć, które można jeszcze wykonać. 1 Przycisk o Włączanie i wyłączanie aparatu Włączanie: 2 Przycisk migawki Tryb fotografowania Otworzy się pokrywa obiektywu Włącza się monitor Tryb odtwarzania Włącza się monitor Wykonywanie zdjęć Wykonywanie zdjęć Ustaw pokrętło wyboru trybu fotografowania na h, K, h, s lub g, po czym lekko (do połowy) wciśnij przycisk migawki. Wskazanie pola AF świeci na zielono, gdy ostrość i ekspozycja są zablokowane (blokada ostrości). Wyświetlany jest czas otwarcia migawki i wartość przysłony (tylko, gdy pokrętło wyboru trybu fotografowania jest ustawione na h, K lub h). Aby wykonać zdjęcie, wciśnij teraz (do końca) przycisk migawki. Wskazanie pola AF Blokada ostrości blokowanie ustawienia ostrości i komponowanie zdjęcia Skomponuj zdjęcie przy zablokowanej ostrości, a następnie naciśnij do końca spust migawki, aby wykonać zdjęcie. Jeżeli wskazanie pola AF miga na czerwono, oznacza to, że nie można ustawić ostrości. Spróbuj ponownie zablokować ustawienie ostrości. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków PL 11

12 Wskaźnik pola blokady AF AFL Blokada AF blokowanie ustawienia ostrości Gdy ustawieniem scenerii jest k, H lub T, możesz zablokować ustawienie ostrości, naciskając przycisk 2. Aby wyłączyć blokadę AF, naciśnij przycisk 2 ponownie. g»s (Sceneria) Wybieranie scenerii odpowiadającej danej sytuacji«(str. 26) Blokada AF jest automatycznie wyłączana po jednym zdjęciu. Nagrywanie sekwencji wideo Ustaw pokrętło wyboru trybu fotografowania na n, a następnie do połowy wciśnij spust migawki, aby zablokować ostrość, po czym wciśnij spust migawki do końca, aby rozpocząć nagrywanie. W celu zatrzymania zapisu naciśnij ponownie przycisk migawki. 3 Pokrętło wyboru trybu fotografowania Przełączanie między trybem fotografowania i odtwarzania Ustaw pokrętło wyboru trybu fotografowania na żądany tryb rejestracji lub odtwarzania. h Wykonywanie zdjęć przy całkowicie automatycznych ustawieniach Automatycznie określane są optymalne ustawienia fotografowania, odpowiadające danej sytuacji. Ustawienia w menu [CAMERA MENU], takie jak balans bieli czy czułość ISO, nie mogą być zmieniane. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków K (P: Program auto) Ustawianie optymalnej wartości przysłony i czasu otwarcia migawki Aparat automatycznie dostosuje optymalną wartość przysłony i czas otwarcia migawki do jasności fotografowanego obiektu. Ustawienia w menu [CAMERA MENU], takie jak balans bieli czy czułość ISO, mogą być zmieniane. h Wykonywanie zdjęć z wykorzystaniem funkcji cyfrowej stabilizacji obrazu Ta funkcja zmniejsza rozmazanie wywołane ruchem obiektu lub aparatu podczas wykonywania zdjęcia. Przełączenie na inny tryb spowoduje zmianę większości ustawień na standardowe wartości danego trybu. s Wykonywanie zdjęć przez wybranie trybu scenerii odpowiadającego danej sytuacji Wykonywanie zdjęć przez wybranie scenerii odpowiadającej danej sytuacji. Wybieranie trybu scenerii / przechodzenie do innego trybu scenerii Naciśnij przycisk m i z głównego menu wybierz pozycję [SCN]. Aby wybrać tryb tematyczny, użyj klawiszy strzałek 12, a następnie naciśnij przycisk o. Przełączenie na inną scenerię spowoduje zmianę większości ustawień na standardowe wartości danej scenerii. g»s (Sceneria) Wybieranie scenerii odpowiadającej danej sytuacji«(str. 26) g Jeżeli chcesz wykonywać lepsze zdjęcia, zastosuj się do wskazówek asystenta SHOOTING GUIDE 1 Shoot w/ effects preview. 2 Brightening subject. 3 Shooting into backlight. 4 Set particular lighting. 5 Blurring background. SET OK Aby ustawić parametry fotografowania, użyj asystenta wyświetlanego na ekranie. Aby ponownie wyświetlić asystenta, naciśnij przycisk m. Aby zmienić ustawienia bez korzystania z asystenta fotografowania, zmień tryb fotografowania na inny. Po naciśnięciu przycisku m lub zmianie trybu fotografowania funkcje nastawione z użyciem asystenta przyjmą standardowe ustawienia. 12 PL

13 Wykonuj zdjęcia, podglądając i porównując działanie różnych efektów Exposure effects Do zmiany zawartości monitora użyj klawiszy strzałek 43. Gdy wybrana zostanie opcja [Exposure effects.] Wybierając z menu [SHOOTING GUIDE] jedną z opcji [1 Shoot w / effects preview.], można wyświetlić na monitorze zmieniające się w czasie rzeczywistym okienka podglądu czterech poziomów wybranego efektu. Dzięki tym czterem okienkom można porównać żądane ustawienie / efekt. Używając klawiszy strzałek, wybierz okienko z żądanymi ustawieniami i naciśnij przycisk o. Aparat automatycznie przełączy się w tryb zdjęć i umożliwi wykonanie zdjęcia z żądanym efektem. n Nagrywanie sekwencji wideo Dźwięk jest zapisywany razem z sekwencjami wideo (w przypadku wybrania ustawienia [NON-WATER MOVIE] dla opcji [MOVIE]). REC Ikona ta świeci się podczas nagrywania sekwencji wideo. 00:34 Na monitorze wyświetlany jest pozostały czas zapisu. Gdy pozostały czas nagrywania wyniesie 0, nagrywanie zakończy się automatycznie. Istnieje możliwość przełączania trybu nagrywania sekwencji wideo pomiędzy [NON-WATER MOVIE] i [UNDERWATER MOVIE]. g»movie Włączanie i wyłączanie trybu nagrywania sekwencji wideo«(str. 27) q Przeglądanie zdjęć / wybieranie trybu odtwarzania Na monitorze wyświetlane jest ostatnie wykonane zdjęcie. Naciskaj klawisze strzałek, aby obejrzeć inne zdjęcia. Użyj przycisku zoomu, aby przechodzić między trybami wyświetlania całych zdjęć, wyświetlania indeksu i kalendarza. Odtwarzanie sekwencji wideo Wybierz sekwencję wideo w trybie odtwarzania i naciśnij przycisk o, aby rozpocząć odtwarzanie : MOVIE PLAY OK IN 4 Operacje wykonywane przy użyciu przycisków PL 13

14 Operacje dostępne w trakcie odtwarzania sekwencji wideo Czas odtwarzania / całkowity czas zapisu : IN 00:12 /00:34 1 :Zwiększanie głośności. 2 : Zmniejszanie głośności. 3 :Po każdorazowym naciśnięciu przycisku prędkość odtwarzania zmienia się w następujący sposób: 2x, 20x, a następnie powrót do 1x. 4 : Odtwarzanie sekwencji wideo wstecz. Po każdorazowym naciśnięciu przycisku, prędkość odtwarzania zmienia się w następujący sposób: 1x; 2x; 20x; a następnie powrót do 1x. Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk o. Działania możliwe podczas wstrzymania 3 :Wyświetlanie następnej klatki. 4 :Wyświetlanie poprzedniej klatki : IN 00:14 /00:34 1 :Wyświetlanie pierwszej klatki. 2 :Wyświetlanie ostatniej klatki. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Aby kontynuować odtwarzanie wideo, naciśnij przycisk o. Aby anulować odtwarzanie sekwencji wideo w jej trakcie albo podczas wstrzymania, naciśnij przycisk m. Przeglądanie zdjęć panoramicznych wykonanych w trybie [COMBINE IN CAMERA 1] [COMBINE IN CAMERA 2] (Odtwarzanie w trybie panoramy) Wybierz zdjęcie panoramiczne za pomocą klawiszy strzałek i naciśnij przycisk o, aby rozpocząć przewijanie zdjęcia od strony lewej do prawej (lub od góry w dół w przypadku zdjęć obróconych). Aby przybliżać lub oddalać podczas przewijania zdjęcia, użyj przycisku zoomu. Używaj klawiszy strzałek do zmiany kierunku przewijania przybliżanego zdjęcia. Aby zatrzymać lub wznowić przewijanie w oryginalnym powiększeniu, naciśnij przycisk o. Aby zakończyć odtwarzanie w trybie panoramy, naciśnij przycisk m. g»panorama Wykonywanie i łączenie zdjęć panoramicznych«(str. 24) P Przeglądanie folderu ulubionych:»my Favorite«My Favorite Wyświetlone zostaną zdjęcia zapisane w folderze»my Favorite«. Naciskaj klawisze strzałek, aby obejrzeć inne zdjęcia. Użyj przycisku zoomu, aby przechodzić między trybami wyświetlania całych zdjęć i wyświetlania indeksu. 14 PL

15 SLIDE- SHOW My Favorite ADD FAVORITE Aby wyświetlić główne menu, naciśnij przycisk m podczas odtwarzania z folderu»my Favorite«, a następnie wybierz pozycję [SLIDESHOW] lub [ADD FAVORITE]. g»slideshow Automatyczne odtwarzanie zdjęć«(str. 30)»ADD FAVORITE Dodawanie ulubionych zdjęć«(str. 31) EXIT MENU SET OK Kasowanie zdjęć zarejestrowanych w folderze»my Favorite«(Ulubione) YES / NO Używając klawiszy strzałek, wybierz zdjęcie do skasowania. Naciśnij przycisk f / S. Wybierz pozycję [YES] i naciśnij przycisk o. Skasowanie zdjęcia z folderu»my Favorite«nie powoduje usunięcia oryginalnego zdjęcia zapisanego w pamięci wewnętrznej lub na karcie. 4 Klawisze strzałek (1243) Klawisze strzałek służą do wybierania programów tematycznych, zdjęć przeznaczonych do przejrzenia oraz pozycji w menu. 5 Przycisk o (OK / FUNC) Wyświetla menu funkcji, zawierające funkcje i ustawienia używane przy fotografowaniu. Ten przycisk służy także do potwierdzania dokonanego wyboru. Funkcje, które można ustawiać przy użyciu menu funkcji g»wb Regulacja balansu bieli zdjęcia«(str. 27)»ISO Zmiana czułości ISO«(str. 28)»DRIVE Fotografowanie sekwencyjne (ciągłe)«(str. 28)»ESP / n Zmiana sposobu działania światłomierza«(str. 29)»IMAGE QUALITY Zmiana jakości obrazu«(str. 23) Menu funkcji 6 Przycisk m (MENU) Wyświetlanie menu głównego. Wyświetlane są bieżące ustawienia aparatu. 12 : Wybierz funkcję, którą chcesz ustawić. 43 : Wybierz ustawienie, a następnie naciśnij przycisk o. Wyświetlanie menu głównego Operacje wykonywane przy użyciu przycisków PL 15

16 7 Przycisk zoomu Zmiana pola widzenia podczas fotografowania / odtwarzanie w powiększeniu Tryb fotografowania: zmiana pola widzenia zoomem Krotność zoomu optycznego: 3,6x Rozszerzanie pola widzenia: naciśnij stronę W przycisku zoomu. W T W T Zawężanie pola widzenia: naciśnij stronę T przycisku zoomu. Tryb odtwarzania: zmiana sposobu wyświetlania zdjęć Odtwarzanie pojedynczych zdjęć Do przechodzenia między zdjęciami służą klawisze strzałek. W T T W Operacje wykonywane przy użyciu przycisków T T T W W W Wyświetlanie indeksu Aby wybrać zdjęcie do wyświetlenia, użyj klawiszy strzałek, a następnie aby odtworzyć wybrane zdjęcie w całości, naciśnij przycisk o. W Powiększanie odtwarzanych zdjęć Naciśnięcie przycisku T umożliwia stopniowe powiększanie obrazu nawet 10-krotnie w stosunku do jego pierwotnego rozmiaru. Naciśnij przycisk W, aby zmniejszyć obraz. W trybie powiększania obrazu używaj klawiszy strzałek do przewijania zdjęcia. Aby powrócić do wyświetlania pojedynczych zdjęć, naciśnij przycisk o. Wyświetlanie kalendarza Aby wybrać datę, użyj klawiszy strzałek, a następnie aby odtworzyć zdjęcia z wybranego dnia, naciśnij przycisk o lub T na przycisku zoomu. 16 PL

17 8 Przycisk 1F Zmiana jasności obrazu (kompensacja ekspozycji) F Naciśnij przycisk 1F w trybie fotografowania; aby wybrać zdjęcie o wymaganej jasności, użyj klawiszy strzałek. Aby potwierdzić wybór, naciśnij przycisk o. Zakres ustawień od 2,0 EV do +2,0 EV Do zmiany zawartości monitora użyj klawiszy strzałek Przycisk 3# Fotografowanie z lampą błyskową Aby wybrać ustawienie lampy błyskowej, naciśnij przycisk 3# w trybie fotografowania. Aby potwierdzić wybór, naciśnij przycisk o. AUTO Błysk automatyczny! Lampa błyskowa z redukcją efektu czerwonych oczu Lampa błyskowa wyzwalana jest automatycznie w warunkach słabego oświetlenia lub oświetlenia od tyłu. Dzięki tej funkcji generowane są przedbłyski mające na celu redukcję efektu czerwonych oczu na zdjęciu. # Błysk dopełniający Lampa błyskowa wyzwalana jest zawsze, niezależnie od warunków oświetleniowych. $ Wyłączenie lampy błyskowej Lampa błyskowa nie będzie włączana. 0 Przycisk 2Y Aby włączyć lub wyłączyć samowyzwalacz, naciśnij przycisk 2Y w trybie fotografowania. Aby potwierdzić wybór, naciśnij przycisk o. OFF ON Wyłącza funkcję samowyzwalacza. Ustawianie samowyzwalacza. Po całkowitym wciśnięciu przycisku migawki lampka samowyzwalacza będzie świecić przez mniej więcej 10 sekund, a następnie migać przez mniej więcej 2 sekundy, po czym zostanie wykonane zdjęcie. Aby anulować wybór trybu samowyzwalacza, naciśnij przycisk 2Y. Tryb samowyzwalacza jest automatycznie wyłączany na czas jednego zdjęcia. a Przycisk 4& Aby wybrać tryb makro, naciśnij przycisk 4& w trybie fotografowania. Aby potwierdzić wybór, naciśnij przycisk o. OFF Tryb makro wył. Tryb makro jest wyłączony. Fotografowanie z użyciem samowyzwalacza Wykonywanie zdjęć z małej odległości (tryb makro) & Tryb makro W tym trybie można fotografować obiekt z odległości od 10 cm (najmniejsza ogniskowa) i 30 cm (największa ogniskowa). % Tryb super makro Tryb ten umożliwia wykonywanie zdjęć z odległości nawet 2 cm od obiektu. Jeśli odległość aparatu od obiektu jest większa niż 50 cm, obraz będzie nieostry. O Tryb S-macro LED Dioda LED oświetla obszar od 7 cm do 20 cm od obiektywu w trybie super makro. Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby włączyć oświetlenie LED. W trybie super makro / S-macro LED nie można korzystać z zoomu i lampy błyskowej. Ustawienie [ISO] jest stałe w elemencie [AUTO] podczas fotografowania w trybie S-macro LED. g»iso Zmiana czułości ISO«(str. 28) Operacje wykonywane przy użyciu przycisków PL 17

18 b Przycisk q / < Przeglądanie zdjęć / drukowanie zdjęć q Natychmiastowe przeglądanie zdjęć Aby przełączyć na tryb odtwarzania i wyświetlić ostatnie wykonane zdjęcie, naciśnij przycisk q w trybie fotografowania. Aby powrócić do trybu fotografowania, naciśnij ponownie przycisk q lub wciśnij do połowy przycisk migawki. g»q Przeglądanie zdjęć / wybieranie trybu odtwarzania«(str. 13) < Drukowanie zdjęć Gdy drukarka jest podłączona do aparatu, wyświetl zdjęcie, które chcesz wydrukować w trybie odtwarzania, i naciśnij przycisk <. g»easy PRINT«(str. 41) c Przycisk f / S Rozjaśnianie obiektu fotografowanego pod światło / kasowanie zdjęć / wyświetlanie przewodnika po przyciskach Operacje wykonywane przy użyciu przycisków f Rozjaśnianie obiektu fotografowanego pod światło Aby włączyć lub wyłączyć technologię korygowania cieni, naciśnij przycisk f w trybie fotografowania. Aby dokonać ustawienia, naciśnij przycisk o. Na monitorze zostaje wyświetlona ramka wokół twarzy fotografowanej osoby (z wyjątkiem Y / n). Ta funkcja sprawia, że twarz fotografowanej osoby staje się jaśniejsza, nawet na zdjęciach wykonanych przy silnym podświetleniu; dostosowuje też tło w celu zapewnienia właściwej ekspozycji zdjęcia. OFF ON Technologia korygowania cieni jest wyłączona. Technologia korygowania cieni jest włączona. Zanim ramka pojawi się na monitorze, może upłynąć kilka sekund. W zależności od fotografowanych osób twarze mogą nie zostać rozpoznane. Gdy wybrana zostanie opcja [ON], obowiązują poniższe ograniczenia ustawień. Funkcja [ESP / n] jest ustawiona na [ESP]. Funkcja [AF MODE] jest ustawiona na [FACE DETECT]. Do kompensacji światła w tle zdjęć wykonywanych pod światło można też użyć technologii korygowania cieni. g»perfect FIX Edycja obrazów«(str. 30) S Kasowanie zdjęć W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie przeznaczone do skasowania i naciśnij przycisk S. Po skasowaniu nie ma możliwości odzyskania usuniętego zdjęcia. Przed skasowaniem należy więc sprawdzić każde zdjęcie, by uniknąć przypadkowego usunięcia ważnych zdjęć. g»0 Zabezpieczanie zdjęć«(str. 33) Wyświetlanie przewodnika po przyciskach Aby wyświetlić asystenta wskazującego położenie przycisków, przytrzymaj przycisk f / S w trybie fotografowania. 18 PL

19 d Przycisk g / E / Y Zmiana informacji w monitorze / wyświetlanie przewodnika po menu / włączanie wspomagania AF / sprawdzanie czasu g Zmiana wyświetlanych informacji Aby zmieniać wyświetlane informacje w następującej kolejności, naciśnij przycisk g. Tryb fotografowania Tryb odtwarzania Informacje normalne Informacje normalne Informacje uproszczone *1 Informacje szczegółowe Wyświetlanie ramki *1 Wyświetlanie histogramu *1 *1 Nie pojawia się, gdy pokrętło wyboru trybu fotografowania jest ustawione na n lub R. *2 Pozycja ta nie pojawia się, gdy jest wybrana sekwencja wideo. Brak wyświetlania informacji Wyświetlanie histogramu *2 Operacje wykonywane przy użyciu przycisków PL 19

20 E Wyświetlanie przewodnika po menu ESP/n Sets picture brightness for taking pictures. Przy podświetlonej pozycji menu naciśnij i przytrzymaj przycisk E, aby wyświetlić przewodnik po menu, który dostarczy więcej informacji na temat danej funkcji lub ustawienia. Y Włączanie wspomagania AF Gdy opcja [LED ILLUMINATOR] jest ustawiona na [ON], przytrzymaj przycisk Y, aby włączyć wspomaganie AF. g»led ILLUMINATOR Włączanie funkcji wspomagania AF«(str. 40) Wspomaganie AF można włączyć nawet wtedy, gdy aparat jest wyłączony. Aby wyłączyć wspomaganie AF, przytrzymaj ponownie przycisk Y lub nie wykonuj żadnych operacji w aparacie przez 30 sekund, czekając, aż wyłączy się automatycznie. W przypadku wykonania operacji przy włączonym wspomaganiu AF pozostanie ono włączone przez maksymalnie 90 sekund. Wspomaganie AF Sprawdzanie czasu Przy wyłączonym aparacie naciśnij przycisk g / E / Y, aby na 3 sekundy wyświetlić ustawioną godzinę alarmu (jeżeli jest ustawiona opcja [ALARM CLOCK]) i aktualną godzinę. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków 20 PL

21 Operacje wykonywane przy użyciu menu Przycisk m Przycisk o Klawisze strzałek (1243) Informacje na temat menu Naciśnięcie przycisku m spowoduje wyświetlenie menu głównego na monitorze. Opcje widoczne w menu głównym różnią się w zależności od trybu pracy aparatu. Menu główne (w trybie fotografowania) RESET IMAGE QUALITY CAMERA MENU SETUP SILENT PANORAMA SCN MODE EXIT SET OK MENU CAMERA MENU 1 WB 2 ISO DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM EXIT MENU AUTO AUTO o OFF OFF SET OK Gdy jest wybrana opcja [CAMERA MENU], [PLAYBACK MENU], [EDIT], [ERASE] lub [SETUP], wyświetlone jest menu odpowiadające odpowiednim funkcjom. Gdy pokrętło wyboru trybu fotografowania jest ustawione na g i ustawienia są dokonywane zgodnie z instrukcjami asystenta, w celu wyświetlenia ekranu asystenta fotografowania naciśnij przycisk m. Wskazówki dotyczące obsługi Podczas używania menu w dolnej części monitora wyświetlane są opisy działania aktywnych przycisków. Czytaj te informacje podczas korzystania z menu. RESET IMAGE QUALITY CAMERA MENU SETUP SILENT PANORAMA SCN MODE EXIT SET OK MENU Przycisk m Wskazówki dotyczące obsługi o BACK EXIT SET MENU : Powrót do poprzedniego menu. MENU : Zamykanie menu. OK :Włączanie wybranego elementu. Operacje wykonywane przy użyciu menu PL 21

22 Korzystanie z menu Poniżej przedstawiono przykład korzystania z menu na przykładzie ustawienia [AF MODE]. 1 Ustaw pokrętło wyboru trybu fotografowania na K. 2 Aby wyświetlić menu główne, naciśnij przycisk m. Aby potwierdzić swój wybór, wybierz pozycję [CAMERA MENU] i naciśnij przycisk o. [AF MODE] jest jedną z opcji [CAMERA MENU]. Aby potwierdzić wybór, naciśnij przycisk o. 3 Aby wybrać pozycję [AF MODE], użyj klawiszy strzałek 12, a następnie naciśnij przycisk o. Niektóre z ustawień mogą być niedostępne; zależy to od trybu fotografowania / scenerii. Po naciśnięciu przycisku 4 na tym ekranie kursor zostanie przesunięty do obszaru numeracji stron. Aby zmienić stronę, użyj klawiszy strzałek 12. Aby wybrać pozycję lub funkcję, naciśnij przycisk 3 lub o. RESET IMAGE QUALITY CAMERA MENU SETUP SILENT PANORAMA SCN MODE EXIT SET OK MENU CAMERA MENU 1 WB 2 ISO DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM AUTO AUTO o OFF OFF EXIT MENU SET OK Numeracja stron: Numery stron są wyświetlane, jeżeli na jednej stronie nie mieszczą się wszystkie pozycje menu. CAMERA MENU 1 ESP/n ESP 2 AF MODE SPOT R OFF EXIT MENU SET OK Operacje wykonywane przy użyciu menu 4 Aby pozycję wybrać [iesp] lub [SPOT], użyj klawiszy strzałek 12, a następnie naciśnij przycisk o. Po ustawieniu tej pozycji menu zostanie wyświetlone poprzednie menu. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk m. Aby anulować zmiany i kontynuować pracę z menu, naciśnij przycisk m przed naciśnięciem przycisku o. Wybrana pozycja jest wyświetlana w innym kolorze. CAMERA MENU AF MODE 1 ESP/n FACE DETECT 2 AF MODE iesp R SPOT BACK MENU SET OK 22 PL

23 Menu trybu fotografowania h K h s n 2 W trybie fotografowania 1 RESET IMAGE QUALITY CAMERA MENU SETUP 6 6 CAMERA MENU WB ISO DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM ESP / n AF MODE R * Wymagana karta Olympus xd-picture Card. 3 * SILENT PANORAMA SCN MODE EXIT SET OK MENU 4 W trybie nagrywania sekwencji wideo 7 IMAGE QUALITY RESET CAMERA MENU SETUP 5 SILENT MOVIE SCN MODE EXIT SET OK MENU Pewne funkcje są niedostępne w niektórych trybach. g»funkcje aktywne w trybach fotografowania i scenerii«(str. 59) g»menu konfiguracji (SETUP)«(str. 35) Domyślne ustawienia fabryczne są wyświetlane na szaro ( ). 1 IMAGE QUALITY Zmiana jakości obrazu Ta funkcja umożliwia ustawienie opcji [IMAGE SIZE] i [COMPRESSION] ([FRAME RATE] podczas nagrywania sekwencji wideo). Zastosowanie różnej jakości zdjęć IMAGE SIZE Zastosowanie F 3648 x 2736 Odpowiednie do drukowania zdjęć o rozmiarze przekraczającym A3. H 2560 x 1920 Odpowiednie do drukowania zdjęć o rozmiarze A4. I 2048 x 1536 Odpowiednie do drukowania zdjęć o rozmiarze mniejszym niż A4. J 1600 x 1200 Odpowiednie do drukowania zdjęć o rozmiarze A5. K 1280 x 960 Odpowiednie do drukowania zdjęć o rozmiarze pocztówki. C 0640 x 480 Odpowiednie do wyświetlania zdjęć w telewizorze lub załączania do wiadomości / umieszczania na stronach internetowych. D 1920 x 1080 Odpowiednie do wyświetlania zdjęć w telewizorze szerokoekranowym. COMPRESSION (Kompresja) L FINE Wykonywanie zdjęć wysokiej jakości. M NORMAL Wykonywanie zdjęć zwykłej jakości. Operacje wykonywane przy użyciu menu PL 23

24 Jakość sekwencji wideo IMAGE SIZE FRAME RATE C 640 x 480 N 30 klatek / s E 320 x 240 O 15 klatek / s g»dostępna liczba zdjęć i długość sekwencji wideo«(str. 54) 2 RESET Przywracanie domyślnych ustawień Operacje wykonywane przy użyciu menu NO / YES Przywraca to ustawienia domyślne funkcji fotografowania. Pokrętło wyboru trybu fotografowania nie może być ustawione na g. Funkcje przywrócone do domyślnych ustawień fabrycznych Funkcja Fabryczne ustawienie domyślne Patrz str. F 0.0 str. 17 # AUTO str. 17 Y OFF str. 17 & OFF str. 17 Technologia korygowania cieni OFF str. 18 IMAGE SIZE (zdjęcie / sekwencja wideo) F / E str. 23 COMPRESSION (zdjęcie) M str. 23 FRAME RATE (sekwencja wideo) O str. 23 WB AUTO str. 27 ISO AUTO str. 28 DRIVE o str. 28 FINE ZOOM OFF str. 28 DIGITAL ZOOM OFF str. 28 ESP / n ESP str. 29 AF MODE SPOT str. 29 R OFF str PANORAMA COMBINE IN CAMERA 1 COMBINE IN CAMERA 2 COMBINE IN PC Wykonywanie i łączenie zdjęć panoramicznych Podczas obracania aparatu automatycznie wykonuje on i łączy zdjęcia. Zdjęcia wykonywane są ręcznie, a aparat automatycznie łączy zdjęcia. Zdjęcia są wykonywane ręcznie i są łączone w komputerze. Do fotografowania jest potrzebna karta Olympus xd-picture. W przypadku niewystarczającej pojemności karty nie można wybrać tej funkcji. 24 PL

25 [COMBINE IN CAMERA 1] Podczas przechylania aparatu automatycznie wykonuje on i łączy zdjęcia w jedną fotografię panoramiczną. Zapisywane będą tylko połączone zdjęcia. Pierwsza Druga Trzecie Łączenie zdjęć od lewej do prawej Pole ostrości Wskaźnik CANCEL MENU SAVE OK CANCEL MENU SAVE OK Wykonaj pierwsze zdjęcie. Po nieznacznym przesunięciu aparatu w kierunku następnego zdjęcia pojawi się celownik i wskaźnik. Wskaźnik przesuwa się wraz z przesuwaniem aparatu. Przesuwaj aparat powoli i równo do chwili, gdy wskaźnik pokryje się z celownikiem, a następnie pozostań nieruchomo. Aparat automatycznie wykona drugie zdjęcie. Po pojawieniu się aktualnego obiektu na monitorze wykonaj trzecie zdjęcie w ten sam sposób co drugie. Po wykonaniu trzeciego zdjęcia zdjęcia zostaną automatycznie połączone, a następnie wyświetlone zostanie połączone zdjęcie. Jeżeli chcesz połączyć tylko dwa zdjęcia, naciśnij przycisk o przed wykonaniem trzeciego zdjęcia. Aby anulować wykonywanie zdjęć panoramicznych podczas fotografowania, naciśnij najpierw przycisk m, a następnie o. [COMBINE IN CAMERA 2] Zdjęcia są wykonywane ręcznie, a aparat automatycznie łączy zdjęcia w jedno zdjęcie panoramiczne. Zapisywane będą tylko połączone zdjęcia. Pierwsza Druga Trzecie Łączenie zdjęć od lewej do prawej Aby określić, do której krawędzi chcesz dołączać zdjęcia, użyj klawiszy strzałek 43, a następnie wykonaj pierwsze zdjęcie. Skomponuj drugie zdjęcie w taki sposób, by krawędź pierwszego zdjęcia zachodziła na krawędź drugiego zdjęcia, a następnie wykonaj zdjęcie. Wykonaj trzecie zdjęcie w ten sam sposób co drugie. Po wykonaniu trzeciego zdjęcia zdjęcia zostaną automatycznie połączone, a następnie wyświetlone zostanie połączone zdjęcie. Jeżeli chcesz połączyć tylko dwa zdjęcia, naciśnij przycisk o przed wykonaniem trzeciego zdjęcia. Aby anulować wykonywanie zdjęć panoramicznych podczas fotografowania, naciśnij najpierw przycisk m, a następnie o. Operacje wykonywane przy użyciu menu PL 25

26 [COMBINE IN PC] Tworzenie zdjęć panoramicznych przy użyciu oprogramowania OLYMPUS Master, znajdującego się na dołączonej do aparatu płycie CD-ROM. Łączenie zdjęć od lewej do prawej Łączenie zdjęć od dołu do góry 3 : Kolejne zdjęcie zostanie dołączone do prawej krawędzi. 4 : Kolejne zdjęcie zostanie dołączone do lewej krawędzi. 1 : Kolejne zdjęcie zostanie dołączone do górnej krawędzi. 2 : Kolejne zdjęcie zostanie dołączone do dolnej krawędzi. Użyj klawiszy strzałek, żeby określić, do której krawędzi chcesz dołączać zdjęcia, a następnie skomponuj zdjęcia tak, by ich krawędzie zachodziły na siebie. Możliwe jest wykonanie do 10 zdjęć. Aby wyjść z trybu panoramy, naciśnij przycisk o. W trybie [COMBINE IN PC] część poprzedniego zdjęcia w miejscu łączenia z następnym jest wycinana z kadru. Wykonując zdjęcia należy zapamiętać wygląd elementu w kadrze i wykonać następne zdjęcie tak, żeby nałożyło się częściowo na poprzednie. Uwaga Ostrość, ekspozycja, WB i zoom są zablokowane w pierwszym kadrze, a lampa błyskowa nie będzie włączana. W trybie [COMBINE IN CAMERA1] lub [COMBINE IN CAMERA2] ustawienia aparatu są automatycznie optymalizowane dla tego trybu. W trybie [COMBINE IN PC] zdjęcia są wykonywane w ostatnio wybranych ustawieniach [ISO] lub [SCN] (z wyjątkiem niektórych trybów scenerii). W trybie PANORAMA technologia korygowania cieni nie jest dostępna. 4 s (Sceneria) Wybieranie scenerii odpowiadającej danej sytuacji Operacje wykonywane przy użyciu menu PORTRET / LANDSCAPE / LANDSCAPE+PORTRAIT / NIGHT SCENE *1 / NIGHT+PORTRAIT *1 / SPORT / INDOOR / CANDLE *1 / SELF PORTRAIT / AVAILABLE LIGHT *1 / SUNSET *1 / FIREWORKS *1 / CUISINE / BEHIND GLASS / DOCUMENTS / AUCTION *2 / SHOOT & SELECT1 *2 / SHOOT & SELECT2 *3 / BEACH & SNOW / PRE-CAPTURE MOVIE / UNDERWATER SNAPSHOT *4 / UNDERWATER WIDE1 *4 / UNDERWATER WIDE2 *4*5 / UNDERWATER MACRO *4 Ekran wyboru scenerii zawiera przykładowe zdjęcia oraz opis sytuacji, dla której jest przeznaczona dana sceneria. Opcję tę można wybrać tylko wtedy, gdy pokrętło wyboru trybu fotografowania jest ustawione na s. g»pokrętło wyboru trybu fotografowania Przełączanie między trybem fotografowania i odtwarzania«(str. 12) Przełączenie na inną scenerię spowoduje zmianę większości ustawień na standardowe wartości danej scenerii. *1 W przypadku ciemnego obiektu automatycznie włącza się funkcja redukcji szumów. Czas wykonania zdjęć jest w przybliżeniu podwojony i podczas tego czasu nie można wykonywać innych zdjęć. *2 Ostrość jest nastawiana na pierwszą klatkę. *3 Aparat ustawia ostrość w odniesieniu do każdego kadru. *4 Należy używać zabezpieczenia wodoszczelnego w przypadku używania aparatu na głębokościach przekraczających 10 m. *5 Ostrość ustawiona jest na stałe na ok. 5,0 m. Ekran wyboru trybu scenerii PORTRAIT EXIT MENU SET OK Ustawienie trybu scenerii. 26 PL

27 [e SHOOT & SELECT1] / [f SHOOT & SELECT2] Te tryby scenerii umożliwiają wykonywanie sekwencji zdjęć przy przytrzymanym spuście migawki. Po wykonaniu zdjęć wybierz zdjęcia, które chcesz skasować, przez oznaczenie ich symbolem R i naciśnij przycisk f / S w celu ich skasowania. Wybrane zdjęcie. Aby przewijać zdjęcia, użyj klawiszy strzałek 43. Zdjęcia oznaczone znakiem R zostaną skasowane. Aby ustawić lub skasować znak R na zdjęciu, naciśnij przycisk o. [Y PRE-CAPTURE MOVIE] Po ustaleniu trybu scenerii jest nagrywana sekwencja wideo o długości 7 sekund 2 sekundy przed naciśnięciem i 5 sekund po naciśnięciu przycisku migawki. Dźwięk nie jest zapisywany. Nie jest wyświetlane wskazanie pola AF. Podczas nagrywania sekwencji wideo dostępne są funkcje zoomu optycznego i automatycznego ustawiania ostrości. Aby wprowadzić ustawienia [IMAGE QUALITY], wybierz opcję [IMAGE SIZE] z [C] lub [E] oraz [FRAME RATE] z [N] lub [O]. 5 MOVIE Włączanie i wyłączanie trybu nagrywania sekwencji wideo NON-WATER MOVIE UNDERWATER MOVIE 6 CAMERA MENU Tryb odpowiedni dla nagrywania sekwencji wideo poza środowiskiem wodnym. Podczas nagrywania sekwencji wideo nie jest dostępny zoom optyczny, lecz istnieje możliwość nagrywania dźwięku. Tryb odpowiedni dla nagrywania sekwencji wideo pod wodą. Podczas nagrywania sekwencji wideo dostępny jest zoom optyczny, lecz nie istnieje możliwość nagrywania dźwięku. WB...Regulacja balansu bieli zdjęcia Zdjęcie / Sekwencja wideo ([NON-WATER MOVIE]) AUTO Balans bieli jest regulowany automatycznie w celu uzyskania naturalnych kolorów niezależnie od źródła światła. 5 Słoneczny dzień Do fotografowania przy bezchmurnym niebie. 3 Pochmurny dzień Do fotografowania przy pochmurnym niebie. 1 Światło żarówkowe Fotografowanie przy żarówce wolframowej. w Świetlówka 1 Fotografowanie przy świetlówce o barwie światła dziennego. (Ten rodzaj lamp używany jest głównie w mieszkaniach.) x Świetlówka 2 Fotografowanie przy świetlówce o białej, neutralnej barwie światła. (Ten rodzaj lamp używany jest głównie w lampach biurkowych). y Świetlówka 3 Fotografowanie przy świetlówce o białej barwie światła. (Ten rodzaj lamp używany jest głównie w biurach.) Operacje wykonywane przy użyciu menu PL 27

28 Sekwencja wideo ([UNDERWATER MOVIE]) Q Pod wodą 1 R Pod wodą 2 S Pod wodą 3 Ustawia balans kolorów na wartość odpowiednią dla zdjęć podwodnych. ISO...Zmiana czułości ISO AUTO 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 Czułość jest regulowana automatycznie odpowiednio do wyglądu fotografowanego obiektu. Niska wartość zmniejsza czułość w celu uzyskania wyraźnych, ostrych zdjęć przy świetle dziennym. Im większa wartość, tym większa czułość aparatu na światło i jego zdolność do wykonywania zdjęć przy krótkim czasie otwarcia migawki i słabym oświetleniu. Wysoka czułość staje się jednak przyczyną pojawiania się na wykonanym zdjęciu szumów, które mogą mu nadać ziarnisty wygląd. DRIVE... Fotografowanie sekwencyjne (ciągłe) o j W Po naciśnięciu spustu migawki wykonywane jest pojedyncze zdjęcie. Ostrość oraz ekspozycja są nastawiane na pierwszą klatkę. Szybkość fotografowania sekwencyjnego zależy od ustawionej jakości obrazu. Zdjęcia mogą być wykonywane z szybkością większą niż przy zwykłym fotografowaniu sekwencyjnym. Naciskając i przytrzymując spust migawki, można za jednym razem wykonać całą serię zdjęć. Zdjęcia będą wykonywane ciągle do momentu zwolnienia spustu migawki. Przy ustawieniu [W] obowiązują poniższe ograniczenia. Tryb lampy błyskowej jest ustawiony na [$]. Funkcja [ISO] jest ustawiona na [AUTO]. Jakość obrazu ([IMAGE QUALITY]) jest ograniczona do [I]. Opcje [FINE ZOOM], [DIGITAL ZOOM] i [R] nie są dostępne. Operacje wykonywane przy użyciu menu FINE ZOOM...Zawężanie pola widzenia bez pogorszenia jakości obrazu OFF / ON Ta funkcja umożliwia zwiększenie zoomu do 21x poprzez połączenie zoomu optycznego i kadrowania obrazu. Ta funkcja nie obniży jakości obrazu, ponieważ nie powoduje ona konwersji danych z mniejszą liczbą pikseli na dane z większą liczbą pikseli. Dostępne powiększenie zależy od ustawienia [IMAGE QUALITY]. Rozmiar obrazu ([IMAGE SIZE]) jest ograniczony do [H]. DIGITAL ZOOM... Zawężanie pola widzenia OFF / ON Zoom cyfrowy można wykorzystywać w połączeniu z zoomem optycznym do wykonywania zbliżeń przy większym powiększeniu. (Zoom optyczny x zoom cyfrowy: maksymalnie 18x) Tej funkcji nie można ustawić, gdy funkcja [FINE ZOOM] jest ustawiona na [ON]. 28 PL

29 Zoom optyczny Zoom cyfrowy W T W T Pasek funkcji zoom Biały : Obszar zoomu optycznego Żółty : Obszar zoomu cyfrowego ESP / n... Zmiana sposobu działania światłomierza ESP n Mierzenie jasności w centrum kadru oraz w otaczającym je obszarze i wykonywanie na tej podstawie zdjęcie o zrównoważonej jasności. Na zdjęciach wykonanych przy silnym oświetleniu z tyłu obiektu, środek zdjęcia może wydawać się ciemny. Jasność jest mierzona tylko na środku monitora. Tryb zalecany przy wykonywaniu zdjęć pod silne światło. AF MODE... Zmiana pola ustawiania ostrości FACE DETECT iesp SPOT Kamera poszukuje twarzy w kadrze i ustawia na niej ostrość. Automatyczne określanie, na który obiekt na ekranie ma zostać ustawiona ostrość. Ustawienie ostrości jest możliwe nawet wtedy, gdy obiekt nie znajduje się na środku ekranu. Ostrość jest ustawiana na obiekcie widocznym wewnątrz pola AF. Nawet w przypadku ustawienia funkcji [FACE DETECT], w zależności od fotografowanych osób, twarze mogą nie zostać rozpoznane. W przypadku wybrania funkcji [FACE DETECT] lub [iesp], w trybie fotografowania nie jest wyświetlane pole AF. R... Rejestrowanie dźwięku ze zdjęciami OFF / ON Gdy funkcja ta jest aktywna, [ON], aparat po wykonaniu zdjęcia zapisuje dźwięk przez około 4 sekund. Podczas nagrywania dźwięku skieruj mikrofon aparatu w stronę źródła dźwięku, które chcesz nagrać. Podczas trzymania aparatu należy uważać, by nie zasłonić palcem mikrofonu. 7 SILENT MODE OFF / ON Mikrofon Wyłączanie dźwięków z aparatu Ta funkcja pozwala na wyłączanie dźwięków funkcyjnych, które aparat generuje podczas fotografowania i odtwarzania zdjęć (np. dźwięków ostrzegawczych, odgłosów migawki itd.). Operacje wykonywane przy użyciu menu PL 29

30 Menu trybu odtwarzania 4 EDIT 4 5 *1 Q *2 P *2 COLOR EDIT *2 FRAME *2 LABEL *2 CALENDAR *2 INDEX * SLIDE- SHOW EDIT PERFECT PLAYBACK FIX MENU PRINT ORDER SETUP ADD SILENT FAVORITE ERASE MODE EXIT SET OK MENU g»menu konfiguracji (SETUP)«(str. 35)»SILENT MODE Wyłączanie dźwięków z aparatu«(str. 29) Domyślne ustawienia fabryczne są wyświetlane na szaro ( ) PLAYBACK MENU 0 y R q P *1 Wymagana jest karta. *2 Pozycja ta nie pojawia się, gdy jest wybrana sekwencja wideo. *3 Element ten nie jest wyświetlony, gdy jest wybrane zdjęcie. 1 SLIDESHOW Automatyczne odtwarzanie zdjęć SLIDESHOW ALL STILL PICTURE MOVIE CALENDAR CANCEL MENU SET OK Wybierz typ materiałów, które będą wyświetlane jako pokaz slajdów, z opcji [ALL], [STILL PICTURE], [MOVIE] lub [CALENDAR]. Podczas wybierania opcji [STILL PICTURE] wybierz też efekt przejść między zdjęciami w opcji [TYPE]. Podczas wybierania opcji [CALENDAR] wybierz też datę materiału, który ma być odtwarzany. Ustaw funkcję [BGM] na [OFF], [1] lub [2]. Operacje wykonywane przy użyciu menu SLIDESHOW ALL / STILL PICTURE / MOVIE / CALENDAR TYPE NORMAL / FADER / SLIDE / ZOOM BGM OFF / 1 / 2 Po ustawieniu funkcji [BGM] naciśnij przycisk o, aby rozpocząć pokaz slajdów. Aby wyłączyć pokaz slajdów, naciśnij przycisk o albo m. 2 PERFECT FIX Zapisane zdjęcie jest korygowane i zapisywane jako nowe. PERFECT FIX EXIT ALL SHADOW ADJ REDEYE FIX MENU SET OK Edycja obrazów Użyj klawiszy strzałek 12, aby wybrać pozycję, którą chcesz poddać edycji, a następnie naciśnij przycisk o, aby wykonać wybraną funkcję. Przy użyciu klawiszy strzałek 43 wybierz zdjęcie, które chcesz edytować, a następnie naciśnij przycisk. ALL SHADOW ADJ. REDEYE FIX Korygowanie cieni i redukcja efektu czerwonych oczu są uaktywniane razem. Poddaj edycji tylko te części, na których sfotografowano ciemny obiekt pod światło. Redukuje efekt czerwonych oczu. Sekwencje wideo i zdjęcia wykonane innym aparatem oraz obrazy wcześniej poprawione lub poddane edycji nie mogą być edytowane. W niektórych zdjęcia efektu czerwonych oczu nie można wyeliminować. Edycja zdjęcia może spowodować niewielką utratę jakości. 30 PL

31 3 ADD FAVORITE Dodawanie ulubionych zdjęć Przy użyciu tej funkcji można zapisać ulubione zdjęcia jako oddzielne zdjęcia w pamięci wewnętrznej. Można zapisać najwyżej 9 ulubionych zdjęć. g»p Przeglądanie folderu ulubionych My Favorite «(str. 14) ADD FAVORITE Aby wybrać zdjęcie, użyj klawiszy strzałek, a następnie naciśnij przycisk o. BACK MENU SET OK Zarejestrowanych zdjęć nie można usunąć nawet poprzez sformatowanie pamięci wewnętrznej. Ulubione zdjęcie może zostać użyte jako zdjęcie ekranu powitalnego lub jako tło menu. g»pw ON SETUP Ustawianie ekranu powitalnego i głośności«(str. 36)»MENU COLOR Ustawianie koloru i tła ekranu menu«(str. 36) Uwaga Należy pamiętać, że zarejestrowanych zdjęć nie można edytować, drukować, kopiować na kartę, przenosić do komputera lub wyświetlać w komputerze. 4 EDIT (Edycja) Q...Zmiana wielkości zdjęć C 640 x 480 E 320 x 240 Ta funkcja służy do zmiany rozmiaru zdjęcia na 640 x 480 i zapisania go jako nowego pliku. Ta funkcja służy do zmiany rozmiaru zdjęcia na 320 x 240 i zapisania go jako nowego pliku. P... Kadrowanie zdjęcia Wykadruj zdjęcie i zapisz je jako nowe zdjęcie. Wybierz zdjęcie do wykadrowania za pomocą klawiszy strzałek 43 i naciśnij przycisk o. Użyj klawiszy strzałek i przycisku zoomu, aby wyregulować pozycję i rozmiar zaznaczonego obrazu, a następnie naciśnij o. Ta funkcja jest niedostępna, gdy wybrano tryb zdjęć panoramicznych. W T SET OK Operacje wykonywane przy użyciu menu PL 31

32 COLOR EDIT... Zmiana koloru zdjęć Ta funkcja służy do zmiany koloru zdjęcia i zapisania go jako nowego pliku. COLOR EDIT Wybierz zdjęcie, używając klawiszy strzałek 43, i naciśnij przycisk o. Aby wybrać żądany kolor, użyj klawiszy strzałek, a następnie naciśnij przycisk o. 1 Black & White Umożliwia utworzenie czarno-białego obrazu. 2 Sepia Umożliwia utworzenie zdjęcia w kolorze sepii Nasycenie (Wysokie) 4 Nasycenie (Niskie) Powoduje to zwiększenie nasycenia zdjęcia. Powoduje to nieznaczne zwiększenie nasycenia zdjęcia. FRAME...Dodawanie ramek do zdjęć Ta funkcja umożliwia wybieranie ramek, ich łączenie ze zdjęciem i zapisanie efektu wyjściowego jako nowego zdjęcia. FRAME Wybierz zdjęcie przeznaczone do połączenia z klatką, używając MOVE SET OK klawiszy strzałek 43, i naciśnij przycisk o. (Aby obrócić zdjęcie o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub o 90 stopni w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, użyj klawiszy strzałek 12). Wybierz klatkę, używając klawiszy strzałek 43, i naciśnij przycisk o. Aby wyregulować pozycję i rozmiar zdjęcia, użyj klawiszy strzałek i W T przycisku zoomu, a następnie naciśnij przycisk o. Ta funkcja jest niedostępna, gdy wybrano tryb zdjęć panoramicznych. Operacje wykonywane przy użyciu menu LABEL...Dodawanie etykiet do zdjęć Ta funkcja umożliwia wybieranie etykiet, ich integrowanie ze zdjęciem i zachowywanie połączenia jako nowego zdjęcia. LABEL Wybierz zdjęcie, używając klawiszy strzałek 43, i naciśnij przycisk o. Wybierz etykietę za pomocą klawiszy strzałek 43 i naciśnij przycisk SET OK o. (Aby obrócić etykietę o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub o 90 stopni w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, użyj klawiszy strzałek 12). Aby wyregulować pozycję i rozmiar etykiety, użyj klawiszy strzałek i przycisku zoomu, a następnie naciśnij przycisk o. Ustaw kolor etykiety, używając klawiszy strzałek, i naciśnij przycisk o. Ta funkcja jest niedostępna, gdy wybrano tryb zdjęć panoramicznych. CALENDAR...Tworzenie wydruku kalendarza ze zdjęciem Ta funkcja umożliwia wybieranie formatów kalendarzy, ich integrowanie ze zdjęciem i zachowywanie połączenia jako nowego zdjęcia. CALENDAR Wybierz zdjęcie, używając klawiszy strzałek 43, i naciśnij przycisk o. Wybierz kalendarz, używając klawiszy strzałek 43, i naciśnij przycisk SET OK o. (Aby obrócić zdjęcie o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub o 90 stopni w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, użyj klawiszy strzałek 12). Ustaw datę kalendarza, a następnie naciśnij przycisk o. Ta funkcja jest niedostępna, gdy wybrano tryb zdjęć panoramicznych. 32 PL

33 INDEX...Tworzenie indeksu zdjęć z sekwencji wideo Dzięki tej funkcji można wyodrębnić z sekwencji wideo 9 kadrów i zapisać je jako nowe zdjęcie (INDEX), zawierające miniatury każdego kadru. INDEX Wybierz film, używając klawiszy strzałek 43, i naciśnij przycisk o. Na pewien czas pojawi się pasek [BUSY]. BACK MENU SET OK 5 PRINT ORDER Zaznaczanie obrazów do druku (DPOF) Funkcja ta umożliwia zapisywanie danych dotyczących drukowania razem ze zdjęciami znajdującymi się na karcie pamięci (ilość odbitek oraz data i godzina). g»ustawienia drukowania (DPOF)«(str. 44) 6 PLAYBACK MENU 0... Zabezpieczanie zdjęć OFF / ON 0 OFF ON EXIT OK Zabezpieczone zdjęcia nie mogą być kasowane przy użyciu funkcji [ERASE], [SEL.IMAGE] lub [ALL ERASE], lecz mogą zostać usunięte tylko podczas operacji formatowania. Wybierz zdjęcie przy użyciu klawiszy strzałek 43 i zabezpiecz je, wybierając [ON] za pomocą klawiszy strzałek 12. Można zabezpieczyć kilka kolejnych kadrów. Jeżeli zdjęcie jest zabezpieczone, wyświetlany jest znak 9. y... Obracanie zdjęć U +90 / V 0 / T -90 Zdjęcia wykonane aparatem trzymanym pionowo są wyświetlane w orientacji poziomej. Dzięki tej funkcji można je wyświetlać pionowo na monitorze i zapamiętać ich orientację nawet po wyłączeniu zasilania. y U t +90 EXIT OK y Wybierz zdjęcie za pomocą klawiszy strzałek 43, a następnie użyj klawiszy strzałek 12 do wybrania [U +90 ], [V 0 ] lub [T 90 ]. Można obracać kilka występujących po sobie klatek. U t EXIT OK 0 90 y U t EXIT OK Operacje wykonywane przy użyciu menu PL 33

34 R... Dodawanie dźwięku do zdjęć R YES YES NO / NO Dźwięk jest nagrywany przez mniej więcej 4 sekundy. Wybierz zdjęcie, używając klawiszy strzałek 43, i naciśnij pozycję [YES] razem z klawiszami strzałek 12, a następnie naciśnij przycisk o, aby rozpocząć nagrywanie. Na pewien czas pojawi się pasek [BUSY]. BACK MENU SET OK 7 ERASE Kasowanie wybranych zdjęć / kasowanie wszystkich zdjęć Zabezpieczonych zdjęć nie można skasować. Przed skasowaniem tego rodzaju zdjęć należy najpierw usunąć zabezpieczenie. Po skasowaniu nie ma możliwości odzyskania usuniętego zdjęcia. Przed skasowaniem należy więc sprawdzić każde zdjęcie, by uniknąć przypadkowego usunięcia ważnych zdjęć. Aby można było skasować zdjęcie z pamięci wewnętrznej, do aparatu nie może być włożona karta pamięci. Aby skasować zdjęcie zapisane na karcie, włóż najpierw kartę do aparatu. Wskazania na monitorze informują, czy używana jest pamięć wewnętrzna, czy karta pamięci. g»korzystanie z pamięci wewnętrznej lub karty«(str. 62) SEL. IMAGE... Kasowanie przez wybieranie pojedynczego kadru Operacje wykonywane przy użyciu menu SEL. IMAGE BACK 1 4 MENU 2 5 OK GO IN 3 6 S Wybierz pozycję [YES] i naciśnij przycisk o. Aby wybrać zdjęcie, użyj klawiszy strzałek, a następnie naciśnij przycisk o, aby dodać znak R. Aby anulować wybór, naciśnij przycisk o ponownie. Po zaznaczeniu wszystkich zdjęć przeznaczonych do skasowania naciśnij przycisk f / S. Wybierz pozycję [YES] i naciśnij przycisk o. ALL ERASE...Kasowanie wszystkich zdjęć zapisanych w pamięci wewnętrznej lub na karcie 34 PL

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego.

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY PL Instrukcja obsługi Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane przy użyciu menu Drukowanie

Bardziej szczegółowo

FE-320/X-835 FE-340/X-855

FE-320/X-835 FE-340/X-855 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-320/X-835 FE-340/X-855 Instrukcja obsługi Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. PL Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane

Bardziej szczegółowo

FE-270/X-815/ C-510. Instrukcja CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu.

FE-270/X-815/ C-510. Instrukcja CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu. CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-270/X-815/ C-510 Instrukcja Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu. PL Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane przy użyciu menu Drukowanie

Bardziej szczegółowo

FE-290/X-825 PL. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego.

FE-290/X-825 PL. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-290/X-825 PL Instrukcja obsługi Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane przy użyciu

Bardziej szczegółowo

FE-5010/X-915 FE-5000/X-905

FE-5010/X-915 FE-5000/X-905 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-5010/X-915 FE-5000/X-905 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu

Bardziej szczegółowo

PANORAMA - Zdjęcia panoramiczne. 1 Z głównego menu wybierz MODE MENU CAMERA PANORAMA, a następnie naciśnij.

PANORAMA - Zdjęcia panoramiczne. 1 Z głównego menu wybierz MODE MENU CAMERA PANORAMA, a następnie naciśnij. PANORAMA - Zdjęcia panoramiczne Wykonywanie zdjęć panoramicznych jest możliwe, jeżeli korzystasz z kart pamięci Olympus CAMEDIA (xd- Picture Card). Funkcja zdjęć panoramicznych pozwala na łączenie zdjęć

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

A-DTR-100-52(1) 2010 Sony Corporation

A-DTR-100-52(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tutaj opisano nowe funkcje oferowane przez zaktualizowane oprogramowanie sprzętowe i ich działanie. Szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcja obsługi i Podręcznik α znajdujących

Bardziej szczegółowo

FE-200. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Jak zacząć korzystanie z aparatu. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków

FE-200. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Jak zacząć korzystanie z aparatu. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-200 Instrukcja obsługi PL Pierwsze kroki Jak zacząć korzystanie z aparatu. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane przy użyciu menu Drukowanie zdjęć

Bardziej szczegółowo

FE-4040/FE-4020/X-940

FE-4040/FE-4020/X-940 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-00/FE-020/X-90 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

FE-170/X-760. Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny. Pierwsze kroki Jak zacząć korzystanie z aparatu.

FE-170/X-760. Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny. Pierwsze kroki Jak zacząć korzystanie z aparatu. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-170/X-760 PL Instrukcja obsługi Pierwsze kroki Jak zacząć korzystanie z aparatu. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane przy użyciu menu Drukowanie

Bardziej szczegółowo

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VG-165/D-765 VG-180/D-770 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-52(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-52(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C W niniejszej broszurze opisano funkcje 3D pojawiające się w tej aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcja obsługi i Podręcznik α znajdujących

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VH-210 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7) Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Strona 1 z 5 1. Charakterystyka wyświetlanie cyfrowych obrazów (JPEG) wejście na kartę pamięci SD/MMC/MS złącze USB (na nośnik

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

SP-600UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-600UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-600UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VG-160 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa iview. Uwaga: Zachowaj oryginalne opakowanie w celu zabezpieczenia urządzenia podczas ewentualnego transportu.

Ramka cyfrowa iview. Uwaga: Zachowaj oryginalne opakowanie w celu zabezpieczenia urządzenia podczas ewentualnego transportu. Ramka cyfrowa iview Instrukcja obsługi(dpf07p1h-cbco/c0) Prezentacja urządzenia: Gratulujemy! Stałeś się właścicielem ramki cyfrowej iview. Przed włączeniem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-310

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-310 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-310 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735 Cyfrowy aparat fotograficzny FE-50/X-730 FE-60/X-735 Instrukcja obsługi PL Szczegółowo opisuje wszystkie funkcje, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości aparatu fotograficznego. Dziękujemy za zakup cyfrowego

Bardziej szczegółowo

A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100

A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100 A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100 Ekran informacji Opracował: Andrzej Kazimierczyk, Namysłów 2013 Wizjer 1. Tryb fotografowania zmieniamy pokrętłem trybu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VG-170 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

SP-810UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-810UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-810UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

SP-720UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-720UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-720UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

VR-370/D-785. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

VR-370/D-785. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VR-370/D-785 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

SZ-15/DZ-100. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SZ-15/DZ-100. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-15/DZ-100 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

404 CAMCORDER FUNKCJE KAMERY WIDEO I APARATU

404 CAMCORDER FUNKCJE KAMERY WIDEO I APARATU Polska polish 404 CAMCORDER FUNKCJE KAMERY WIDEO I APARATU Dodatek do Instrukcji obsługi ARCHOS 404 Najnowszą wersję tej instrukcji można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Wersja 1.1 Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Kamera do obserwacji natury Bresser

Kamera do obserwacji natury Bresser INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera do obserwacji natury Bresser Nr produktu 861031 Strona 1 z 11 1.1 Podstawowe informacje Ta kamera jest cyfrową kamerą przeznaczoną do obserwacji, działa ona automatycznie. Może

Bardziej szczegółowo

A1 - Elementy sterujące aparatem fotograficznym NIKON D3100

A1 - Elementy sterujące aparatem fotograficznym NIKON D3100 A1 - Elementy sterujące aparatem fotograficznym NIKON D3100 1. Budowa ogólna lustrzanek Opracował: Andrzej Kazimierczyk, Namysłów 2013 1 - Matryca - układ wielu elementów światłoczułych wykonaną w technologii

Bardziej szczegółowo

X-T1. Nowe funkcje. Wersja 4.00 DIGITAL CAMERA

X-T1. Nowe funkcje. Wersja 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004720-G02 DIGITAL CAMERA X-T1 Nowe funkcje Wersja 4.00 Niektóre funkcje produktu mogą różnić się od opisanych w dostarczonej instrukcji z powodu aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

SP-800UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-800UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-800UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-10/SZ-20

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-10/SZ-20 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-10/SZ-20 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

SH-21. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SH-21. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SH-21 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Simp-Q. Porady i wskazówki

Simp-Q. Porady i wskazówki Simp-Q Porady i wskazówki ROZWÓJ ZESTAWÓW BEZCIENIOWYCH Pierwsza generacja Najnowsza generacja Profesjonalne studio idealne dla zawodowych fotografów. Zestawy bezcieniowe Simp-Q to rewolucyjne i kompletne

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa iview 9, 10

Ramka cyfrowa iview 9, 10 Ramka cyfrowa iview 9, 10 Instrukcja obsługi Prezentacja urządzenia: Gratulujemy! Stałeś się właścicielem ramki cyfrowej iview. Przed włączeniem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozpoczęcie pracy z aparatem 2 Omówienie elementów produktu 13 Zaawansowana obsługa aparatu 16 Rozwiązywanie problemów z aparatem 24

Spis treści Rozpoczęcie pracy z aparatem 2 Omówienie elementów produktu 13 Zaawansowana obsługa aparatu 16 Rozwiązywanie problemów z aparatem 24 Spis treści Rozpoczęcie pracy z aparatem 2 Ładowanie akumulatorów Ni-MH 2 Wkładanie baterii 3 Korzystanie z dodatkowej karty pamięci SD/SDHC 4 Włączanie aparatu 5 Ustawianie języka oraz daty i godziny

Bardziej szczegółowo

HADRON. Instrukcja szybkiego uruchomienia Prestigio Roadrunner 500. 1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd urządzenia. Roadrunner 500 PL - 1

HADRON. Instrukcja szybkiego uruchomienia Prestigio Roadrunner 500. 1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd urządzenia. Roadrunner 500 PL - 1 1. Zawartość opakowania 1. Cyfrowa kamera samochodowa Prestigio 4. Kabel USB 7. Bateria wielokrotnego ładowania 2. Uchwyt z przyssawką 5. Kabel HDMI 8. Instrukcja szybkiego uruchomienia 3. Ładowarka samochodowa

Bardziej szczegółowo

VH-520. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

VH-520. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VH-520 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner 11017373 Skaner Instrukcja obsługi 1. Wymagania systemowe PC, laptop, desktop lub IBM w połączeniu z Pentium 166 MHz min. i aktywnym portem USB (Universal Serial Bus) Windows 2000/XP/Vista, CD-ROM, kolorowy

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-850 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

VH-410. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

VH-410. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VH-410 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control. Podręcznik użytkownika. for Android. Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT

JVC CAM Control. Podręcznik użytkownika. for Android. Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT JVC CAM Control for Android Podręcznik użytkownika Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT Obsługa JVC CAM Control Steruj kamerą za pomocą smartfona lub tabletu z systemem Android. Aplikacja dla tabletów Android

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery XREC RD32 HD

Instrukcja obsługi kamery XREC RD32 HD Instrukcja obsługi kamery XREC RD32 HD I. Właściwości kamery - rozdzielczość video: 1280x720p, AVI, 30fps, - rozdzielczość zdjęć: 2560x1920px, JPEG, - wodoszczelność do 20 metrów głębokości, - szerokokątny

Bardziej szczegółowo

TG-820 TG-620. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-820 TG-620. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-820 TG-620 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

FE-110/X-705 FE-100/X-710

FE-110/X-705 FE-100/X-710 Cyfrowy aparat fotograficzny FE-0/X-705 FE-00/X-70 Instrukcja obsługi PL Szczegółowo opisuje wszystkie funkcje, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości aparatu fotograficznego. Podstawowe operacje Fotografowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-610UZ

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-610UZ CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-610UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO KAMERY SAMOCHODOWEJ -REJSTRATOR JAZDY 1080P FULL HD

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO KAMERY SAMOCHODOWEJ -REJSTRATOR JAZDY 1080P FULL HD Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

SP-620UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-620UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-620UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

TG-630. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-630. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-630 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

polski Budowa VideoCAM GE111 Instalacja VideoCAM GE111 1 Przycisk migawki 2 Wskaźnik LED 3 Obiektyw

polski Budowa VideoCAM GE111 Instalacja VideoCAM GE111 1 Przycisk migawki 2 Wskaźnik LED 3 Obiektyw Budowa VideoCAM GE111 1 Przycisk migawki 2 Wskaźnik LED 3 Obiektyw Instalacja VideoCAM GE111 1. Najpierw zainstaluj sterownik a dopiero potem podłącz VideoCAM GE111 do portu USB. 2. Instalacja sterownika

Bardziej szczegółowo

Hafciarka Dodatek do instrukcji obsługi

Hafciarka Dodatek do instrukcji obsługi Hafciarka Dodatek do instrukcji obsługi Product Code (Kod produktu): 884-T07 0 Dodatkowe funkcje hafciarki PR650e W wersjach 2 i dodano następujące funkcje. Przed użyciem tej maszyny należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

XZ-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

XZ-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-1 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup MT4026 U-DRIVE DVR. Jest to kamera specjalnie zaprojektowana do kręcenia filmów z perspektywy kierowcy samochodu.

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6.

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. 1. Zawartość opakowania 1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 2. Przegląd urządzenia 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARATU

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARATU C-760 Ultra Zoom INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI APARATU Objaśnienie funkcji aparatu i wskazówki dotyczące obsługi. PODŁĄCZANIE APARATU CYFROWEGO DO KOMPUTERA INSTRUKCJA OBSŁUGI Przenoszenie zdjęć

Bardziej szczegółowo

SZ-16/DZ-105. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SZ-16/DZ-105. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-16/DZ-105 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

TG-835. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-835. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-835 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Kodak EasyShare C643/C603 z obiektywem o zmiennej ogniskowej Podręcznik użytkownika

Cyfrowy aparat fotograficzny Kodak EasyShare C643/C603 z obiektywem o zmiennej ogniskowej Podręcznik użytkownika Cyfrowy aparat fotograficzny Kodak EasyShare C643/C603 z obiektywem o zmiennej ogniskowej Podręcznik użytkownika www.kodak.com Interaktywne samouczki są dostępne na stronie www.kodak.com/go/howto. Pomoc

Bardziej szczegółowo

Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi.

Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi. Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi. Zakres dostawy: - Kamera. - Sterownik CD. - Instrukcja obsługi. - Kabel USB. - Kabel wyjścia AV. - 2 baterie AAA - Pasek Opis elementów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa lornetka. Instrukcja obsługi

Cyfrowa lornetka. Instrukcja obsługi 300 Pikseli Instrukcja obsługi Uwaga: 1 Zanim podłączysz aparat fotograficzny (lornetkę) do komputera (kabel USB), musi zostać zainstalowane oprogramowanie 2 Obrazy aparatu fotograficznego (lornetki) muszą

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY Zawansowana instrukcja obsługi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY Zawansowana instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY Zawansowana instrukcja obsługi Szczegółowy opis dostępnych funkcji pozwalający jak najlepiej wykorzystać Twój aparat. Dziękujemy Państwu za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Kodak EasyShare C533/C503 z obiektywem o zmiennej ogniskowej Podręcznik użytkownika

Cyfrowy aparat fotograficzny Kodak EasyShare C533/C503 z obiektywem o zmiennej ogniskowej Podręcznik użytkownika Cyfrowy aparat fotograficzny Kodak EasyShare C533/C503 z obiektywem o zmiennej ogniskowej Podręcznik użytkownika www.kodak.com Interaktywne samouczki są dostępne na stronie www.kodak.com/go/howto. Pomoc

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI

ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI Language Teacher, Słownik, Rozmówki audio oraz Przewodnik ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI itravl, Language Teacher, jetbook, Audio PhraseBook, MorphoFinder, ihelp, itranslate, LingvoCompass oraz Vector

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

GC-652 HD Auto DVR Instrukcja użytkownika

GC-652 HD Auto DVR Instrukcja użytkownika GC-652 HD Auto DVR Instrukcja użytkownika Dziękujemy, że zdecydowaleś się kupić HD kamarę cyfrową oryginalnego designu. Posiada 140 stopni szerokości pola widzenia soczewki, grzegub obracający się o 180

Bardziej szczegółowo

TG-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-1 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

SH-60. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SH-60. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SH-60 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator 4. Kabel USB wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 7 Obiektyw Głośnik

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Kodak EasyShare P712 z obiektywem o zmiennej ogniskowej Podręcznik użytkownika

Cyfrowy aparat fotograficzny Kodak EasyShare P712 z obiektywem o zmiennej ogniskowej Podręcznik użytkownika Cyfrowy aparat fotograficzny Kodak EasyShare P712 z obiektywem o zmiennej ogniskowej Podręcznik użytkownika www.kodak.pl Interaktywne samouczki są dostępne na stronie www.kodak.com/go/howto. Pomoc do aparatu

Bardziej szczegółowo

SZ-31MR. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SZ-31MR. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-31MR Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

TG-810 TG-805. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-810 TG-805. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-810 TG-805 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

Mikrofon stereofoniczny STM10

Mikrofon stereofoniczny STM10 Instrukcja obsługi Mikrofon stereofoniczny STM10 Spis treści Podstawy...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Montaż...4 Używanie mikrofonu...5 Nagrywanie dźwięku...5 Tworzenie nagrań wideo

Bardziej szczegółowo

Mikroskop cyfrowy INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 191393. www.conrad.pl. Strona 1 z 10

Mikroskop cyfrowy INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 191393. www.conrad.pl. Strona 1 z 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Mikroskop cyfrowy Nr produktu 191393 Strona 1 z 10 Zakres przesyłki Wymagania systemowe System operacyjny: MS Windows XP SP2/Vista/Windows7 oraz MAC OS od 10.6 (bez oprogramowania pomiarowego)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo