VH-520. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VH-520. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY"

Transkrypt

1 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VH-520 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe bezproblemowe działanie, przed rozpoczęciem używania zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi. Zachowaj tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu jako źródło informacji w przyszłości. Przed przystąpieniem do wykonywania ważnych zdjęć zalecamy wykonanie serii zdjęć próbnych w celu lepszego poznania aparatu i jego funkcji. Ze względu na proces ciągłego udoskonalania swoich produktów fi rma Olympus zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmian informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Zarejestruj swój produkt na i otrzymaj dodatkowe korzyści od Olympusa!

2 Sprawdzanie zawartości opakowania lub Kamera cyfrowa Pasek Bateria litowo-jonowa (LI-50B) Zasilacz sieciowy USB (F-2AC) Kabel USB (CB-USB7) Inne niepokazane akcesoria: karta gwarancyjna Zawartość opakowania może być inna, w zależności od miejsca w którym dokonano zakupu. OLYMPUS Konfi guracyjna płyta CD Nazwy części Oczko paska do noszenia aparatu 2 Pokrywa złącza 3 Złącze HDMI mini 4 Złącze wielofunkcyjne 5 Lampa błyskowa 6 Lampka samowyzwalacza/lampka wspomagania AF 7 Obiektyw 8 Blokada komory baterii/karty 9 Gniazdo statywu 10 Głośnik 11 Pokrywa baterii/karty 2 PL

3 Przycisk n 2 Mikrofon 3 Wyświetlacz 4 Spust migawki 5 Przycisk (nagrywanie sekwencji wideo) 6 Przyciski zoomu 7 Lampka wskaźnika 8 Przycisk A (OK) 9 Przyciski strzałek INFO (zmiana wyświetlanych informacji) # (lampa błyskowa) Y (samowyzwalacz)/ (kasowanie) 10 Przycisk 11 Przycisk q (przełączanie pomiędzy fotografowaniem a odtwarzaniem) Klawisze strzałek F (w górę) Mocowanie paska do aparatu H (w lewo) I (w prawo) Zaciągnij mocno pasek, aby się nie obluzował. G (w dół) Symbole FGHI wskazują, że należy nacisnąć przyciski strzałek w górę/w dół/w lewo/w prawo. PL 3

4 Wkładanie i wyjmowanie baterii oraz karty (dostępnej w sprzedaży) 1 Aby otworzyć pokrywę baterii/karty, wykonaj kroki 1 i Pokrywa baterii/karty Włóż baterię zgodnie z rysunkiem, oznaczeniem C ustawionym w kierunku zatrzasku blokady baterii. Uszkodzenia zewnętrznej części baterii (zarysowania itp.) mogą spowodować nagrzewanie się i wybuch. Przesuń zatrzask blokady baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aby go odblokować, a następnie wyjmij baterię. 3 Wsuń kartę prosto, tak aby zablokowała się w odpowiednim położeniu. Blokada komory baterii/karty Wyłącz aparat przed otwarciem pokrywy baterii/ karty. 2 Włóż baterię, przesuwając zatrzask blokady baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę. Przełącznik zabezpieczenia przed zapisem W aparacie zawsze należy używać kart pamięci SD/SDHC/SDXC lub kart Eye-Fi. Nie należy wkładać innych typów kart pamięci. Korzystanie z karty (str. 53) Nie dotykaj bezpośrednio części metalowych karty. Aby wyjąć kartę 1 2 Zatrzask blokady baterii Naciśnij kartę, aż rozlegnie się odgłos kliknięcia, a karta lekko się wysunie. Następnie wyjmij kartę. 4 PL

5 4 Aby zamknąć pokrywę baterii/ karty, wykonaj kroki 1 i 2. 1 Podłączanie aparatu Lampka wskaźnika Świeci: ładowanie Nie świeci: bateria naładowana 2 Pokrywa złącza Podczas korzystania z aparatu pokrywa baterii/ karty powinna być zamknięta i zablokowana. Ładowanie baterii Podłącz kabel USB i zasilacz sieciowy USB do aparatu i naładuj baterię. Informacje na temat ładowania baterii w czasie pobytu za granicą można znaleźć w rozdziale Korzystanie z ładowarki i zasilacza sieciowego USB za granicą (str. 52). W momencie dostawy bateria nie jest całkowicie naładowana. Przed użyciem należy naładować baterię, dopóki wskaźnik ładowania nie zgaśnie (maksymalnie 4 godziny). Gniazdo sieciowe Złącze wielofunkcyjne lub Kabel USB (w zestawie) PL 5

6 Kiedy należy ładować baterie Baterię należy naładować po wyświetleniu komunikatu o błędzie przedstawionego poniżej. Komunikat o błędzie Battery Empty Szczegółowe informacje o baterii można znaleźć w rozdziale Środki ostrożności przy obsłudze baterii (str. 60). Szczegółowe informacje o zasilaczu sieciowym USB można znaleźć w rozdziale Zasilacz sieciowy USB (str. 61). Jeśli wskaźnik się nie świeci, sprawdź połączenia kabla USB i zasilacza sieciowego USB. Bateria może być ładowana, gdy aparat jest podłączony do komputera za pośrednictwem kabla USB. Czas ładowania jest zależny od wydajności komputera. (W niektórych przypadkach czas ładowania może wynosić ok. 10 godzin). Miga na czerwono Nie wolno używać kabli innych niż dostarczony lub wskazany przez fi rmę Olympus kabel USB. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować wydobywanie się dymu z urządzenia lub pożar. Dołączony zasilacz sieciowy USB F-2AC (nazywany dalej zasilaczem sieciowym USB) różni się w zależności od regionu, w którym zakupiono aparat. W przypadku zasilacza sieciowego USB typu wtyczka podłącz go bezpośrednio do gniazda sieciowego. Dołączony zasilacz sieciowy USB został zaprojektowany do użycia w celu ładowania baterii oraz podczas odtwarzania. Nie należy wykonywać zdjęć, gdy zasilacz sieciowy USB jest podłączony do aparatu. Po zakończeniu ładowania lub odtwarzania należy odłączyć wtyczkę kabla zasilacza sieciowego USB od gniazda ściennego. 6 PL

7 Włączanie aparatu i wprowadzanie ustawień początkowych 3 Naciśnij przycisk strzałki I, aby zapisać ustawienie opcji [Y]. X Back MENU Po pierwszym włączeniu aparatu pojawia się ekran umożliwiający ustawienie języka menu i komunikatów wyświetlanych na wyświetlaczu oraz daty i godziny. Informacje na temat zmiany wybranej daty i godziny menu zawiera rozdział Ustawianie daty i godziny d [X] (str. 38). Y M D Time :-- Y/M/D 1 Naciśnij przycisk n, aby włączyć aparat, za pomocą przycisków strzałek FGHI wybierz język i naciśnij przycisk A. 2 Za pomocą przycisków strzałek FG wybierz rok w opcji [Y]. X Y M D Time :-- Back MENU Y/M/D Ekran ustawień daty i godziny 4 Podobnie jak w krokach 2 i 3, za pomocą przycisków strzałek FGHI ustaw wartości opcji [M] (miesiąc), [D] (dzień), [Time] (godziny i minuty) oraz [Y/M/D] (kolejność daty), a następnie naciśnij przycisk A. Aby uzyskać precyzyjne ustawienie godziny, naciśnij przycisk A w chwili, gdy wskaźnik czasu przyjmie wartość 00 sekund. 5 Za pomocą przycisków strzałek HI wybierz strefę czasową, a następnie naciśnij przycisk A. Użyj przycisków FG, aby włączyć lub wyłączyć zmianę czasu na letni ([Summer]) :30 Back MENU Summer PL 7

8 Nauka korzystania z aparatu Naciśnij przycisk n, aby włączyć aparat i przejść do trybu gotowości. (Ponowne naciśnięcie przycisku n wyłącza aparat). Wybierz tryb fotografowania i naciśnij spust migawki, aby wykonać zdjęcie. Aby nagrać sekwencję wideo, naciśnij przycisk. Funkcje fotografowania ustawia się za pomocą menu funkcji i menu konfi guracji. Aby wyświetlić zdjęcia, naciśnij przycisk q w celu przejścia do trybu odtwarzania. Aby powrócić do trybu gotowości, ponownie naciśnij przycisk q lub naciśnij spust migawki do połowy i zwolnij go. Naciśnij i przytrzymaj przycisk q, gdy aparat jest wyłączony, aby go uruchomić w trybie odtwarzania. W takim przypadku ponowne naciśnięcie przycisku q powoduje przejście aparatu do trybu gotowości. 8 PL

9 Wykonywanie zdjęć 1 Naciśnij przycisk n, aby włączyć aparat. 2 Wybierz tryb fotografowania. (str. 13) 3 Trzymając aparat, wykadruj zdjęcie. Trzymając aparat, uważaj, aby nie zasłonić lampy błyskowej, mikrofonu lub innych istotnych części palcami ani w inny sposób. Uważaj, aby nie zanieczyścić lampy błyskowej palcami ani brudem. 4 Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość. Naciśnij spust migawki do połowy Pole celownika automatycznego ustawiania ostrości 1/400 F3.3 Czas Wartość naświetlania przysłony Jeżeli pole celownika automatycznego ustawiania ostrości miga na czerwono, ustawienie ostrości było niemożliwe. Spróbuj ponownie ustawić ostrość. 5 Aby zrobić zdjęcie, delikatnie naciśnij spust migawki do końca, uważając, aby nie poruszyć aparatem. P Naciśnij spust migawki do połowy Naciśnij do końca PL 9

10 Korzystanie z zoomu Korzystanie z lampy błyskowej Naciskanie przycisków zoomu powoduje dostosowanie kąta widzenia obiektywu. Naciśnięcie przycisku (W), rozszerzenie pola widzenia Naciśnięcie przycisku (T), zawężenie pola widzenia Można wybrać funkcję lampy błyskowej najlepiej dopasowaną do warunków fotografowania. 1 Naciśnij przycisk I. Flash Auto P 0.0 WB AUTO ISO AUTO 14M 4:3 MENU Rozmiar obrazu 14M Pasek zoomu Zoom optyczny Inne *1 *1 Wydłużony czas przetwarzania pikseli nie spowoduje pogorszenia jakości obrazu. Współczynnik powiększenia zmienia się w zależności od ustawienia rozmiaru obrazu. 2 Użyj przycisków HI, aby wybrać opcję ustawienia, a następnie naciśnij przycisk Q, aby zatwierdzić ustawienie. Opcja Flash Auto Redeye Fill In Flash Off Opis Lampa błyskowa wyzwalana jest automatycznie w warunkach słabego oświetlenia lub oświetlenia od tyłu. Generowane są przedbłyski ograniczające występowanie efektu czerwonych oczu na zdjęciach. Lampa błyskowa wyzwalana jest zawsze, niezależnie od warunków oświetleniowych. Lampa błyskowa nie będzie włączana. 10 PL

11 Korzystanie z samowyzwalacza Po całkowitym naciśnięciu spustu migawki zdjęcie jest wykonywane z niewielkim opóźnieniem. 1 Naciśnij przycisk G. Y Off P WB AUTO ISO AUTO 14M 4:3 MENU 2 Użyj przycisków HI, aby wybrać opcję ustawienia, a następnie naciśnij przycisk Q, aby zatwierdzić ustawienie. Opcja Y Off Y 12 sec Y 2 sec Opis Samowyzwalacz jest wyłączony. Lampka samowyzwalacza włącza się na mniej więcej 10 sekund, a następnie miga przez mniej więcej 2 sekundy, po czym jest wykonywane zdjęcie. Lampka samowyzwalacza miga przez około 2 sekundy, po czym jest wykonywane zdjęcie. Wyłączanie samowyzwalacza po uruchomieniu Naciśnij przycisk. PL 11

12 Informacje wyświetlane na ekranie fotografowania PL 4 Date z 1/100 F3.3 1 P 0.0 WB AUTO ISO AUTO 14M 4:3 0:00: Po naciśnięciu spustu migawki do połowy Lp. Nazwa Normal Detailed No info. 1 Tryb fotografowania R R 2 Lampa błyskowa R R 3 Samowyzwalacz R R R 4 Kompensacja ekspozycji R R 5 Balans bieli R R 6 Czułość ISO R R 7 Tryb wyzwalania migawki R R 8 Rozmiar obrazu (zdjęcia) R R 9 Proporcje R R 10 Rozmiar obrazu (sekwencje wideo) R R 11 Czas nagrywania sekwencji wideo R R 12 Ikona nagrywania sekwencji wideo R R 13 Czas na świecie R 14 Datownik R R 15 Liczba zdjęć, które można zapisać R R 16 Wykorzystywana pamięć R R 17 Wskaźnik stanu baterii R R 18 Pole celownika automatycznego R R R ustawiania ostrości 19 Siatka R 20 Wartość przysłony R R R 21 Czas naświetlania R R R 22 Ostrzeżenie o poruszeniu aparatu R R R Przełączanie trybu wyświetlania informacji Przełączanie trybu wyświetlania informacji Naciskanie przycisku F (INFO) powoduje zmianę trybu wyświetlania informacji w kolejności: tryb normalny tryb szczegółowy brak informacji.

13 Wybieranie trybu fotografowania Ustawienie domyślne funkcji wyróżnione jest kolorem. Tryb fotografowania Tryb podrzędny P (tryb P) M (tryb M) Q (tryb Q) a (tryb Super Macro) (tryb ) P (tryb P) p (tryb Panorama) Recommended/Set 1/Set 2/ Set 3 Hand-Held Starlight/ G Night Scene/C Sport/ N Indoor/R Self Portrait/ V Cuisine/d Documents/ q Beach & Snow/ Backlight HDR Pop Art/Pin Hole/Fish Eye/ Soft Focus/Sparkle/ Refl ection/miniature/ Dramatic Auto/PC Lista ustawień dostępnych w poszczególnych trybach fotografowania (str. 49), Lista ustawień opcji (str. 50), Lista ustawień opcji P (str. 51) 1 Naciśnij przycisk strzałki H na ekranie trybu gotowości, a następnie za pomocą przycisków strzałek HI wybierz tryb fotografowania. Aby wybrać tryby podrzędne Q, i P, wyświetl najpierw tryby podrzędne za pomocą przycisku G. Następnie za pomocą przycisków HI wybierz żądany tryb podrzędny i naciśnij przycisk A. Scene Mode Aby wybrać tryb podrzędny Hand-Held Starlight 8M 4:3 MENU 8M 4:3 MENU 8M 4:3 4 0:00: Ikona wskazująca ustawiony tryb podrzędny PL 13

14 Informacje o korzystaniu z trybów fotografowania P (tryb P) Aparat wybierze odpowiednią wartość przysłony oraz czas naświetlania dla danego obiektu. W razie potrzeby można również wprowadzić zmiany różnych ustawień fotografowania, takich jak kompensacja ekspozycji. M (tryb M) Aparat automatycznie dobierze optymalny tryb fotografowania do fotografowanej sceny. Ustawienia fotografowania są określane przez aparat i nie można ich zmienić, z wyjątkiem niektórych funkcji. 2 Aby zapisać zdjęcie, wybierz opcję [OK] na ekranie wyświetlania zdjęcia i naciśnij przycisk Q. Aby przeprowadzić dodatkowe retuszowanie zdjęcia, wybierz opcję [Beauty Fix]. Back MENU OK Beauty Fix Opcja Popr. Urody 1 Użyj przycisków FGHI, aby wybrać element do retuszowania, a następnie naciśnij przycisk Q. Eye Color Back MENU Q (tryb Q) Można wykonywać zdjęcia z użyciem efektów upiększających (Popr. Urody). 1 Skieruj aparat w kierunku fotografowanego obiektu. Sprawdź, czy twarz wykryta przez aparat otoczona jest ramką, a następnie naciśnij spust migawki, aby zrobić zdjęcie. 2 Sprawdź efekty retuszowania na ekranie podglądu, a następnie naciśnij przycisk Q, aby rozpocząć proces retuszowania i zapisać. Ustawienia funkcji Popr. Urody można zarejestrować. W przypadku niektórych zdjęć edycja może nie dać żadnego efektu. Off 14 PL

15 a (tryb Super Macro) Umożliwia fotografowanie obiektu z odległości 5 cm. Pozycja zoomu jest zablokowana. (tryb ) Zdjęcie można wykonać, korzystając z najlepszego trybu dla danego obiektu i fotografowanej sceny. Najlepsze ustawienia fotografowania różnych scen są wstępnie ustawione w postaci trybów podrzędnych. Należy pamiętać, że w niektórych trybach funkcje mogą być ograniczone. Aby wybrać odpowiedni tryb podrzędny, należy zapoznać się z ich opisami wyświetlanymi na ekranie wyboru trybu podrzędnego. P (tryb P) Można wykonywać zdjęcia z użyciem efektów specjalnych. Aby wybrać odpowiedni tryb podrzędny, należy zapoznać się z przykładowymi zdjęciami wyświetlanymi na ekranie wyboru trybu podrzędnego. Najlepsze ustawienia fotografowania dla każdego efektu są wstępnie ustawione, dlatego niektórych ustawień funkcji nie można zmieniać. Należy pamiętać, że niektórych efektów nie można stosować do sekwencji wideo. p (tryb Panorama) Można wykonać wiele zdjęć i połączyć je ze sobą, tworząc zdjęcie szerokokątne (panoramiczne). Auto PC Podmenu Zastosowanie Zdjęcia panoramiczne są automatycznie łączone po prostu przez przesunięcie aparatu w kierunku fotografowania. Sfotografowane ujęcia są łączone w zdjęcie panoramiczne przy użyciu oprogramowania komputerowego. Aby wykonać lepsze zdjęcie panoramiczne, przesuwaj aparat tak, aby obracał się on poziomo wokół środka obiektywu. PL 15

16 Fotografowanie w trybie [Auto] 1 W podmenu wybierz opcję [Auto] i za pomocą przycisków HI wybierz kąt widzenia (STD: 180, FULL: 360 ), a następnie naciśnij przycisk A. 2 Skieruj aparat na pozycję początkową. 3 Naciśnij spust migawki, aby rozpocząć fotografowanie. Fotografowanie w trybie [PC] 1 Za pomocą przycisków strzałek FGHI określ krawędź, z którą zostanie połączone następne zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk A. Kierunek łączenia ujęć AUTO FULL Cancel MENU Save OK Prowadnica 4 Zacznij przesuwać aparat. Fotografowanie zostanie zakończone automatycznie po osiągnięciu końca prowadnicy. Aparat automatycznie przetwarza zdjęcia i wyświetla połączone zdjęcie panoramiczne. Aby zatrzymać fotografowanie, naciśnij spust migawki lub przycisk A. Gdy ruch aparatu zostanie wstrzymany na chwilę, fotografowanie zakończy się automatycznie. Jeśli pojawi się komunikat Image was not created., wykonaj ponownie zdjęcie. Aby anulować funkcję panoramy, naciśnij przycisk. Jeżeli migawka nie zostanie automatycznie wyzwolona, wybierz opcję [PC]. 2 Naciśnij spust migawki, aby sfotografować pierwsze ujęcie. Krawędź pierwszego ujęcia jest wyświetlana na ekranie w sposób półprzezroczysty. 3 Wykadruj kolejne ujęcie w taki sposób, aby krawędź pierwszego ujęcia, wyświetlana na ekranie w sposób półprzezroczysty, pokryła obiekt drugiego ujęcia i naciśnij spust migawki. 4 Powtarzaj krok 3 aż do wykonania odpowiedniej liczby zdjęć, a po zakończeniu naciśnij przycisk A lub. Przy wykonywaniu zdjęć panoramicznych można wykonać maksymalnie 10 klatek. Wykonane zdjęcia są łączone w pojedyncze zdjęcie panoramiczne za pomocą oprogramowania dla komputerów PC. Szczegółowe informacje na temat instalowania oprogramowania dla komputerów PC można znaleźć na (str. 40). Dodatkowe informacje na temat tworzenia zdjęć panoramicznych zawiera pomoc oprogramowania komputerowego. 16 PL

17 Oglądanie zdjęć 1 Naciśnij przycisk q. Numer klatki/ całkowita liczba zdjęć 4/30 Widok indeksu i zbliżenia Widok indeksu umożliwia szybkie wybranie zdjęcia. Widok zbliżenia (powiększenie do 10 ) umożliwia sprawdzenie szczegółów zdjęcia. 1 Naciśnij przyciski zoomu. 13/02/26 12:30 Wyświetlane zdjęcie Zdjęcia wykonane w trybie Q lub w trybie sekwencyjnym są wyświetlane jako grupa. Naciśnij przycisk T, aby wyświetlić zdjęcie w grupie. 2 Użyj przycisków HI, aby wybrać zdjęcie. Widok pojedynczego zdjęcia 13/02/26 12:30 W Widok zbliżenia 4/30 4/30 T 13/02/26 12:30 Wyświetla poprzednie zdjęcie Wyświetla następne zdjęcie W T Widok indeksu Przytrzymaj przycisk I, aby przewinąć do przodu, lub H, aby cofnąć obraz. Naciśnij ponownie przycisk q, aby powrócić do ekranu fotografowania. 13/02/26 12:30 PL 17

18 Wybieranie zdjęcia w widoku indeksu Użyj przycisków FGHI, aby wybrać zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk A, aby wyświetlić je w widoku pojedynczego zdjęcia. Przewijanie zdjęcia w widoku zbliżenia Użyj przycisków FGHI, aby przesunąć wyświetlany fragment. Odtwarzanie zgrupowanych zdjęć Jeśli zdjęcia wykonano w trybie Q lub w trybie sekwencyjnym, w czasie odtwarzania będą one wyświetlane jako grupa. Dla zgrupowanych zdjęć dostępne jest kilka operacji, np. rozwijanie w celu przeglądania lub usuwania pojedynczych zdjęć lub jednoczesne usuwanie zgrupowanych obrazów. Strona T Rozwijanie. Wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk A, aby wyświetlać kolejno pojedyncze zdjęcia. Użyj przycisków HI, aby wyświetlić poprzednie/następne ujęcie. Przycisk A Odtwarzanie/wstrzymanie odtwarzania. W przypadku usunięcia zdjęcia w grupie zostaną jednocześnie usunięte wszystkie zdjęcia w tej grupie. Jeśli grupa zawiera zdjęcia, które mają być zachowane, należy rozwinąć grupę i zabezpieczyć te zdjęcia. 18 PL

19 Wskaźnik trybu odtwarzania Normal Detailed 17 Zdjęcie 5 6 4/30 13/02/26 12:30 MAGIC 1/ No information F3.3 4/30 ISO WB 80 AUTO /02/26 12:30 MAGIC 1/1000 F3.3 ISO WB 80 AUTO Lp. Nazwa Normal Detailed No info. 1 Wskaźnik stanu baterii R 2 Przesyłanie danych Eye-Fi R R 3 Ochrona R R 4 Kolejność przesyłania R R 5 Wykorzystywana pamięć R R 6 Numer klatki/ całkowita liczba R R zdjęć 7 Czas naświetlania R 8 Tryb fotografowania R 9 Czułość ISO R 10 Wartość przysłony R 11 Kompensacja ekspozycji R 12 Podtryb fotografowania R 13 Balans bieli R 14 Nazwa pliku R 15 Rozmiar obrazu R 16 Data i godzina nagrywania R R 17 Zgrupowany obraz R R R 17 Przełączanie trybu wyświetlania informacji Naciskanie przycisku F (INFO) powoduje zmianę trybu wyświetlania informacji w kolejności: tryb normalny tryb szczegółowy brak informacji. PL 19

20 Kasowanie zdjęć podczas odtwarzania 1 Wyświetl zdjęcie, które chcesz skasować, i naciśnij przycisk G ( ). Erase Back MENU 4/30 Erase Cancel Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [Erase], a następie naciśnij przycisk A. Zgrupowane zdjęcia są kasowane jako grupa. Możliwe jest jednoczesne skasowanie wielu lub wszystkich zdjęć (str. 32). 20 PL

21 Nagrywanie sekwencji wideo 1 Naciśnij przycisk, aby rozpocząć nagrywanie. Odtwarzanie sekwencji wideo Wybierz sekwencję wideo i naciśnij przycisk A. 4/30 Movie Play OK 13/02/2612:3012:30 Film 0:12/0:34 W trakcie odtwarzania Świeci na czerwono podczas nagrywania REC 0:00 REC 0:00 0:00: :00:34 Czas nagrywania Czas nagrywania (str. 54) Sekwencja wideo jest nagrywana w ustawionym trybie fotografowania. Należy pamiętać, że w niektórych trybach fotografowania nie można uzyskać efektów trybu fotografowania. Dźwięk jest także nagrywany. 2 Naciśnij ponownie przycisk, aby zatrzymać nagrywanie. Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania Przewijanie do przodu Przewijanie do tyłu Regulacja głośności Naciśnij przycisk A, aby wstrzymać odtwarzanie. Podczas wstrzymania, przewijania do przodu lub do tyłu naciśnij przycisk A, aby wznowić odtwarzanie. Naciśnij przycisk I, aby rozpocząć przewijanie do przodu. Naciśnij przycisk I ponownie, aby zwiększyć szybkość przewijania do przodu. Naciśnij przycisk H, aby rozpocząć przewijanie do tyłu. Naciśnij przycisk H ponownie, aby zwiększyć szybkość przewijania. Użyj przycisków FG, aby wyregulować głośność. PL 21

22 Operacje dostępne podczas wstrzymania odtwarzania Czas odtwarzania/ całkowity czas nagrywania 0:12/0:34 Po wstrzymaniu odtwarzania Zapętlenie Przewijanie i cofanie po jednej klatce Wznawianie odtwarzania Użyj przycisku F, aby wyświetlić pierwszą klatkę i przycisku G, aby wyświetlić ostatnią klatkę. Naciśnij przycisk I lub H, aby przewinąć do przodu lub tyłu o jedną klatkę. Przytrzymaj przycisk I lub H, aby przewijać do przodu lub tyłu w sposób ciągły. Naciśnij przycisk A, aby wznowić odtwarzanie. Zatrzymywanie odtwarzania sekwencji wideo Zatrzymywanie odtwarzania sekwencji wideo Naciśnij przycisk. Do odtwarzania sekwencji wideo na komputerze zalecane jest użycie dołączonego oprogramowania komputerowego. Podczas pierwszego użycia dołączonego oprogramowania komputerowego należy podłączyć aparat do komputera, a następnie uruchomić oprogramowanie (str. 39). 22 PL

23 Ustawienia menu W niektórych trybach fotografowania nie można ustawiać pewnych funkcji. Menu funkcji Program Auto P WB AUTO 4 ISO AUTO M 7 8 4:3 MENU Menu funkcji Menu konfi guracji (str. 26) 1 Lampa błyskowa 3 Kompensacja ekspozycji 5 Czułość ISO 7 Rozmiar obrazu 2 Samowyzwalacz 4 Balans bieli 6 Tryb wyzwalania migawki 8 Proporcje obrazu Korzystanie z menu funkcji 1 Naciśnij przycisk strzałki H, aby wyświetlić menu funkcji. Przykład: Kompensacja ekspozycji 2 Naciśnij przyciski strzałek FG, aby wybrać funkcję do ustawienia. 3 Naciśnij przyciski strzałek HI, aby wybrać wartość ustawienia, a następnie naciśnij przycisk A, aby wprowadzić to ustawienie. Exposure Comp. ± P 1 2 WB AUTO ISO AUTO 14M 4:3 MENU PL 23

24 Flash _ Flash Auto! Redeye Ustawia metodę wyzwalania błysku. Lampa błyskowa wyzwalana jest automatycznie w warunkach słabego oświetlenia lub oświetlenia od tyłu. Generowane są przedbłyski ograniczające występowanie efektu czerwonych oczu na zdjęciach. # Fill In Lampa błyskowa wyzwalana jest zawsze, niezależnie od warunków oświetleniowych. $ Flash Off Lampa błyskowa nie będzie włączana. Samowyzwalacz Ustawia czas upływający od naciśnięcia spustu migawki do wykonania zdjęcia. b Y Off Samowyzwalacz jest wyłączony. c Y 12 sec Lampka samowyzwalacza włącza się na ok. 10 sekund, a następnie miga przez ok. 2 sekundy, po czym jest wykonywane zdjęcie. d Y 2 sec Lampka samowyzwalacza miga przez ok. 2 sekundy, po czym jest wykonywane zdjęcie. Kompensacja ekspozycji do Wartość Kompensuje jasność (odpowiednia ekspozycja) dostosowaną przez aparat. Ustawienie wartości ujemnej ( ) powoduje przyciemnienie, a wartości dodatniej (+) rozjaśnienie. White balance Ustawia schemat kolorów odpowiedni do oświetlenia fotografowanej sceny. e WB Auto Aparat automatycznie dostosowuje balans bieli. f Sunny Odpowiednie do fotografowania na świeżym powietrzu przy bezchmurnym niebie. g Cloudy Odpowiednie do fotografowania na świeżym powietrzu przy zachmurzonym niebie. h Incandescent Odpowiednie do fotografowania przy świetle żarówkowym. Fluorescent Odpowiednie do fotografowania przy lampie fl uorescencyjnej o białej barwie światła. One Touch 1 One Touch 2 Służy do ręcznego dostosowywania balansu bieli odpowiednio do oświetlenia podczas fotografowania. Ustaw białą kartkę papieru lub inny biały obiekt w taki sposób, aby wypełniał cały ekran, i naciśnij przycisk, aby ustawić balans bieli. Informacje na temat ustawień domyślnych danej opcji można znaleźć na str PL

25 ISO sensitivity Ustawia czułość ISO. l ISO Auto Aparat ustawia automatycznie czułość umożliwiającą uzyskanie wysokiej jakości zdjęcia. & ~ Wartość Ustawienie mniejszej wartości umożliwia ograniczenie szumu na zdjęciu, a większej wartości ograniczenie rozmycia. Drive Ustawia funkcję fotografowania sekwencyjnego. o Single Po każdym naciśnięciu spustu migawki wykonywane jest jedno zdjęcie. j O Sequential High-Speed Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki zdjęcia wykonywane są sekwencyjnie (maksymalnie 12 klatek). Aparat wykonuje do 50 zdjęć sekwencyjnych z szybkością około 15 klatek na sekundę. Image size Ustawia liczbę rejestrowanych pikseli Odpowiednie do drukowania zdjęć w formacie większym niż A Odpowiednie do drukowania zdjęć w formacie do A Odpowiednie do drukowania zdjęć w formacie do A Odpowiednie do wysyłania zdjęć w wiadomościach . Aspect Ustawia proporcje poziomu do pionu obrazów. 4:3 Ustawia proporcję poziomu do pionu na 4:3 podczas fotografowania. P 16:9 Ustawia proporcję poziomu do pionu na 16:9 podczas fotografowania. W niektórych trybach fotografowania nie można ustawiać pewnych funkcji. Patrz Lista ustawień dostępnych w poszczególnych trybach fotografowania (str. 49) Przykłady rozmiarów obrazów dotyczą obrazów ze współczynnikiem proporcji ustawionym na wartość [ ]. Rejestrowanie funkcji balansu bieli jednym dotykiem Rejestrowanie funkcji balansu bieli jednym dotykiem Wybierz opcję [ One Touch 1] lub [ One Touch 2], skieruj aparat na kartkę białego papieru lub inny biały obiekt i naciśnij przycisk. Aparat zwolni migawkę i zarejestruje balans bieli. Jeśli balans bieli był zarejestrowany wcześniej, zarejestrowane dane zostają zaktualizowane. Zarejestrowane dane dotyczące balansu bieli zostaną wyczyszczone po wyłączeniu zasilania. Procedurę należy wykonywać w świetle, przy którym będą wykonywane zdjęcia. Po zmianie ustawień aparatu należy ponownie zarejestrować balans bieli. Jeśli nie można zarejestrować balansu bieli, należy sprawdzić, czy biały papier wypełnia ekran, i wykonać procedurę ponownie. PL 25

26 Menu konfiguracji Camera Menu Back MENU 3 Playback Menu Reset AF Mode AF Illuminat. Pic Orientation Date Stamp Super-Res Zoom Face/iESP On On Off On q Slideshow Edit Erase Print Order R (ochrona) Upload Order 1 Camera Menu 4 Settings Menu 1 z Reset AF Mode AF Illuminat. Pic Orientation Date Stamp Super-Res Zoom d Memory Format/Format Backup Eye-Fi USB Connection Sound Settings Pixel Mapping s (wyświetlacz) 2 Movie Menu 5 Settings Menu 2 A Image Size R (nagrywanie dźwięku w sekwencjach wideo) d TV Out l (język) X (data/czas) World Time 26 PL

27 Korzystanie z menu konfiguracji Naciśnij przycisk podczas fotografowania lub odtwarzania, aby wyświetlić menu konfiguracji. Menu konfi guracji zapewnia dostęp do wielu ustawień aparatu, takich jak funkcje fotografowania i odtwarzania, ustawienia daty i godziny oraz opcje wyświetlania. 1 Naciśnij przycisk. Zostanie wyświetlone menu konfi guracji. Camera Menu Reset AF Mode AF Illuminat. Pic Orientation Date Stamp Super-Res Zoom Back MENU Face/iESP 2 Naciśnij przycisk H, aby wybrać karty stron. Użyj przycisków FG, aby wybrać żądaną kartę i naciśnij przycisk I. Zakładka strony Podmenu 1 Settings Menu 1 Memory Format Backup Eye-Fi USB Connection Sound Settings Pixel Mapping Back MENU Off Storage Settings Menu 1 Memory Format Backup Eye-Fi USB Connection Sound Settings Pixel Mapping Back On On Off On MENU Off Storage 3 Użyj przycisków FG, aby wybrać odpowiednie podmenu 1, a następnie naciśnij przycisk A. Settings Menu 1 Memory Format Backup Eye-Fi USB Connection Sound Settings Pixel Mapping Back MENU Off Storage Podmenu 2 Settings Menu 1 Back MENU Memory Format Backup Eye-Fi Auto USB Connection Storage Sound Settings MTP Pixel Mapping 4 Użyj przycisków FG, aby wybrać odpowiednie podmenu 2, a następnie naciśnij przycisk A. Po wybraniu ustawienia nastąpi powrót do podmenu 1. Konieczne może być wykonanie dodatkowych czynności. Settings Menu 1 Memory Format Backup Eye-Fi USB Connection Sound Settings Pixel Mapping Back MENU Off Auto 5 Naciśnij przycisk, aby zakończyć konfigurowanie ustawienia. PL 27

28 Ustawienie domyślne funkcji wyróżnione jest kolorem. Informacje na temat metody działania można znaleźć w rozdziale Korzystanie z menu konfi guracji (str. 27). z Camera Menu Przywracanie ustawień domyślnych funkcji fotografowania z [Reset] Yes No Podmenu 2 Zastosowanie Przywraca ustawienia domyślne następujących funkcji menu. Tryb fotografowania Lampa błyskowa Samowyzwalacz Kompensacja ekspozycji Balans bieli Czułość ISO Tryb wyzwalania migawki Rozmiar obrazu (zdjęcia) Proporcje Funkcje menu Camera Menu i Movie Menu Ustawienia nie zostaną zmienione. Wybieranie pola ustawiania ostrości z [AF Mode] Podmenu 2 Face/iESP Spot Zastosowanie Aparat automatycznie ustawia ostrość. (Po wykryciu twarz jest oznaczana białą ramką *1 ; po naciśnięciu spustu migawki do połowy i ustawieniu ostrości przez aparat ramka zmieni kolor na zielony *2. Jeżeli nie zostanie wykryta żadna twarz, aparat wybierze obiekt w kadrze i automatycznie ustawi ostrość). Aparat ustawia ostrość na obiekcie znajdującym się w polu celownika automatycznego ustawiania ostrości. *1 W przypadku niektórych obiektów ramka może nie zostać wyświetlona lub może pojawić się po dłuższym czasie. *2 Jeżeli ramka miga na czerwono, ustawienie ostrości nie jest możliwe. 28 PL

29 Korzystanie ze wspomagania AF w celu fotografowania ciemnego obiektu z [AF Illuminat.] Podmenu 2 Off On Wspomaganie AF Zastosowanie Wspomaganie AF nie jest używane. Po naciśnięciu spustu migawki do połowy wspomaganie włącza się, aby ułatwić ustawianie ostrości. Off On Podmenu 2 Zastosowanie Informacje o pionowym/poziomym ułożeniu aparatu podczas fotografowania nie są zapisywane wraz ze zdjęciami. Zdjęcie wykonane aparatem w położeniu pionowym nie są obracane podczas odtwarzania. Informacje o pionowym/ poziomym ułożeniu aparatu podczas fotografowania są zapisywane wraz ze zdjęciami. Podczas odtwarzania zdjęcia są automatycznie obracane. Automatyczne obracanie zdjęć wykonanych aparatem w położeniu pionowym podczas odtwarzania z [Pic Orientation] Podczas fotografowania opcja [y] (str. 32) w menu odtwarzania jest ustawiana automatycznie. Funkcja może nie działać prawidłowo, jeżeli podczas fotografowania aparat jest skierowany do góry lub do dołu. Nanoszenie daty rejestracji z [Date Stamp] Podmenu 2 Off On Zastosowanie Data nie jest drukowana. Na nowych zdjęciach drukowana jest data fotografowania. Jeżeli data i godzina nie są ustawione, nie można skonfi gurować opcji [Date Stamp]. Ustawianie daty i godziny d [X] (str. 38) Znacznika daty nie można usunąć. Po wybraniu ustawienia innego niż [o] dla ustawień trybu wyzwalania migawki nie można ustawić opcji [Date Stamp]. PL 29

30 Wykonywanie zdjęć większych niż podczas używania zoomu optycznego z niewielką utratą jakości z [Super-Res Zoom] Off On Podmenu 2 Zastosowanie Wyłączenie zoomu o super rozdzielczości. Włączenie zoomu o super rozdzielczości. Opcja dostępna wyłącznie, gdy dla opcji [Image Size] wybrano ustawienie [6]. Ustawienie [On] wybrane dla opcji [Super-Res Zoom]: A Movie Menu Wybór rozmiaru obrazu dla sekwencji wideo A [Image Size] Podmenu P ( )/ VGA ( )/ HS 120fps *1 / HS 240fps *1 Zastosowanie Należy wybrać jakość obrazu na podstawie jego wielkości i liczby klatek na sekundę. *1 HS: fi lmowanie szybko poruszających się obiektów w celu odtwarzania w zwolnionym tempie. Liczba zdjęć, które można zapisać/łączny czas nagrywania (sekwencje wideo) w pamięci wewnętrznej i na kartach pamięci (str. 54) Rozmiar zdjęcia 14M Pasek zoomu Zoom o super rozdzielczości Nagrywanie dźwięku podczas nagrywania sekwencji wideo A [R] Off On Podmenu 2 Zastosowanie Dźwięk nie jest nagrywany. Dźwięk jest nagrywany. Dźwięk nie jest nagrywany w trybie HS lub po wybraniu opcji [Miniature] w trybie P. Po wybraniu ustawienia [On] nie można używać zoomu podczas nagrywania sekwencji wideo. Aby nagrywać sekwencje wideo z zoomem optycznym, dla opcji [R] (sekwencje wideo) wybierz ustawienie [Off]. 30 PL

31 q Playback Menu Automatyczne odtwarzanie q [Slideshow] Podmenu 2 Podmenu 3 Zastosowanie BGM Start Off On Podkład muzyczny nie jest odtwarzany. Podkład muzyczny jest odtwarzany. Rozpoczęcie pokazu zdjęć. Podczas pokazu zdjęć naciśnij przycisk I, aby przejść do przodu o jedno zdjęcie lub przycisk H, aby cofnąć się do poprzedniego zdjęcia. Retuszowanie twarzy na zdjęciach q [Beauty Fix] Edit Podmenu 1 Podmenu 2 Popr. Urody W przypadku niektórych zdjęć edycja może nie dać żadnego efektu. 1 Użyj przycisków HI, aby wybrać zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk Q. 2 Użyj przycisków FG, aby wybrać element do retuszowania, a następnie naciśnij przycisk Q. 3 Aby zapisać zdjęcie, wybierz opcję [OK] na ekranie wyświetlania zdjęcia i naciśnij przycisk Q. Aby przeprowadzić dodatkowe retuszowanie zdjęcia, wybierz opcję [Beauty Fix]. Retuszowane zdjęcie jest zapisywane jako nowy plik. Back MENU OK Beauty Fix Ustawienie opcji [Image Size] retuszowanego zdjęcia jest ograniczone do wartości [3] lub mniejszej. Opcja Popr. Urody 1 Wybierz element retuszowania i naciśnij przycisk Q. Eye Color Back MENU Off 2 Naciśnij przycisk Q na ekranie podglądu. PL 31

32 Retuszowanie czerwonych oczu na zdjęciach z lampą błyskową q [Redeye Fix] Podmenu 1 Podmenu 2 Edit UsuńCzer.Oczy 1 Użyj przycisków HI, aby wybrać zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk A. Wyedytowane zdjęcie jest zapisywane jako nowy plik. W przypadku niektórych zdjęć edycja może nie dać żadnego efektu. Proces retuszowania może spowodować zmniejszenie rozmiaru zdjęcia. Obracanie zdjęć q [y] Podmenu 1 Podmenu 2 Edit y 1 Użyj przycisków HI, aby wybrać zdjęcie. 2 Naciśnij przycisk A, aby obrócić zdjęcie. 3 W razie potrzeby powtórz kroki 1 i 2, aby wybrać ustawienia dla innych zdjęć, a następnie naciśnij przycisk. Nowe ustawienia kierunku zdjęć zostaną zapamiętane nawet po wyłączeniu zasilania. Kasowanie zdjęć q [Erase] Podmenu 2 All Erase Sel. Image Erase Zastosowanie Zostaną skasowane wszystkie zdjęcia w pamięci wewnętrznej lub na karcie. Zdjęcia są wybierane i kasowane pojedynczo. Usunięcie wyświetlanego zdjęcia. W przypadku kasowania zdjęć w pamięci wewnętrznej nie należy wkładać karty do aparatu. Chronionych zdjęć nie można skasować. Wybieranie i kasowanie pojedynczych zdjęć [Sel. Image] 1 Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [Sel. Image], a następnie naciśnij przycisk A. 2 Użyj przycisków FGHI, aby wybrać zdjęcie do skasowania, a następnie naciśnij przycisk A, aby dodać oznaczenie R do zdjęcia. Naciśnij przycisk T, aby wrócić do wyświetlania pojedynczych zdjęć. Oznaczenie R Sel. Image (1) OK 4/30 Erase/Cancel 3 Powtórz krok 2, aby wybrać zdjęcia do skasowania, a następnie naciśnij przycisk, aby skasować wybrane zdjęcia. 4 Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [Yes], a następnie naciśnij przycisk A. Zdjęcia oznaczone znakiem R zostaną skasowane. MENU 32 PL

33 Kasowanie wszystkich zdjęć [All Erase] 1 Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [All Erase], a następnie naciśnij przycisk A. 2 Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [Yes], a następnie naciśnij przycisk A. Zapisywanie ustawień drukowania w danych zdjęcia q [Print Order] Zaznaczanie zdjęć do drukowania (str. 42) Zdjęcia do drukowania można zaznaczyć tylko w przypadku zdjęć zapisanych na karcie. Ochrona zdjęć q [R] Chronionych zdjęć nie można skasować za pomocą funkcji [Erase] (str. 20, 32), [Sel. Image] (str. 32) lub [All Erase] (str. 33), ale wszystkie zdjęcia zostaną skasowane po użyciu funkcji [Memory Format]/[Format] (str. 34). 1 Użyj przycisków HI, aby wybrać zdjęcie. Naciśnij przycisk zoomu W, aby wyświetlić widok indeksu. Zdjęcia można szybko wybierać przy użyciu przycisków FGHI. 2 Naciśnij przycisk A. Naciśnij ponownie przycisk A, aby anulować ustawienia. 3 W razie potrzeby powtórz kroki 1 i 2, aby włączyć ochronę innych zdjęć, a następnie naciśnij przycisk. Ustawianie zdjęć w celu przesłania do Internetu za pomocą oprogramowania OLYMPUS Viewer 3 q [Upload Order] 1 Użyj przycisków HI, aby wybrać zdjęcie. Naciśnij przycisk zoomu W, aby wyświetlić widok indeksu. Zdjęcia można szybko wybierać przy użyciu przycisków FGHI. 2 Naciśnij przycisk A. Naciśnij ponownie przycisk A, aby anulować ustawienia. 3 W razie potrzeby powtórz kroki 1 i 2, aby wybrać ustawienia dla innych zdjęć, a następnie naciśnij przycisk. W celu przesłania można wybrać tylko pliki JPEG. Szczegółowe informacje na temat oprogramowania OLYMPUS Viewer 3 można znaleźć w rozdziale Instalacja oprogramowania komputerowego i rejestracja użytkownika (str. 40). Więcej informacji na temat oprogramowania OLYMPUS Viewer 3 można znaleźć w sekcji Pomoc. PL 33

34 d Settings Menu 1 Kasowanie wszystkich danych d [Memory Format]/ d [Format] Przed formatowaniem należy sprawdzić, czy w pamięci wewnętrznej aparatu lub na karcie nie znajdują się ważne dane. Karty należy sformatować przy użyciu tego aparatu przed pierwszym użyciu bądź po użyciu z innymi aparatami lub komputerami. Przed rozpoczęciem formatowania pamięci wewnętrznej należy wyjąć kartę z aparatu. Yes No Podmenu 2 Zastosowanie Całkowite skasowanie danych w pamięci wewnętrznej lub na karcie (w tym zdjęć chronionych). Anulowanie formatowania. Korzystanie z karty Eye-Fi d [Eye-Fi] Podmenu 2 All Sel. Image Off Zastosowanie Przesłanie wszystkich zdjęć. Przesłanie tylko wybranego zdjęcia. Wyłączenie komunikacji Eye-Fi. Przed rozpoczęciem korzystania z karty Eye-Fi należy uważnie przeczytać jej instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej zaleceń. Karty Eye-Fi należy używać zgodnie z prawami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym aparat jest używany. W miejscach, w których komunikacja Eye-Fi jest zabroniona, takich jak samolot, należy wyjąć kartę Eye-Fi z aparatu lub dla funkcji [Eye-Fi] wybrać ustawienie [Off]. Ten aparat nie obsługuje trybu Endless karty Eye-Fi. Kopiowanie zdjęć z pamięci wewnętrznej na kartę d [Backup] Podmenu 2 Yes No Zastosowanie Kopiuje zdjęcia z pamięci wewnętrznej na kartę. Anuluje kopiowanie zdjęć. 34 PL

35 Wybór metody podłączenia aparatu do innych urządzeń d [USB Connection] Auto Podmenu 2 Storage MTP Zastosowanie Ustaw tę opcję, aby wybierać metodę połączenia za każdym razem, gdy aparat jest połączony z innym urządzeniem. Podłącz jako czytnik kart. Podłącz jako urządzenie przenośne do komputera PC działającego pod kontrolą systemu Windows Vista/ Windows 7/Windows 8. Wybierz opcję [Storage], aby użyć dołączonego oprogramowania. Informacje na temat metody podłączania do komputera można znaleźć w rozdziale Łączenie z komputerem (str. 39). Wybieranie dźwięku aparatu i poziomu głośności d [Sound Settings] Podmenu 2 Podmenu 3 Zastosowanie Sound Type 1/2/3 Volume 0/1/2/3/4/5 q Volume 0/1/2/3/4/5 Umożliwia wybranie dźwięków aparatu (dźwięk obsługi i dźwięk migawki). Umożliwia wybranie głośności dźwięku obsługi za pomocą przycisków. Umożliwia regulację głośności dźwięku podczas odtwarzania. Ustawianie funkcji przetwarzania obrazu d [Pixel Mapping] Ustawienia tej funkcji dostosowano przed dostarczeniem aparatu i bezpośrednio po zakupie nie jest konieczne wprowadzanie zmian. Zaleca się przeprowadzanie tej operacji mniej więcej raz na rok. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, mapowanie pikseli należy wykonać co najmniej minutę po zrobieniu lub wyświetleniu zdjęcia. Jeżeli podczas mapowania pikseli aparat jest wyłączony, należy wykonać tę czynność ponownie. Ustawianie funkcji przetwarzania obrazu Naciśnij przycisk A, gdy wyświetlane jest menu [Start] (podmenu 2). Rozpocznie się sprawdzanie i regulowanie funkcji przetwarzania obrazu. Regulacja jasności wyświetlacza d [s] Aby wyregulować jasność wyświetlacza 1 Użyj przycisków FG, aby wyregulować jasność, patrząc przy tym na ekran, a następnie naciśnij przycisk A. s Back PL MENU 35

36 d Settings Menu 2 Odtwarzanie zdjęć na telewizorze d [TV Out] System sygnału wideo różni się w zależności od kraju lub regionu. Przed wyświetleniem zdjęć z aparatu na ekranie telewizora należy wybrać typ wyjściowego sygnału wideo odpowiedni dla używanego modelu telewizora. Podmenu 2 Podmenu 3 Zastosowanie NTSC/PAL HDMI Out HDMI Control NTSC PAL 480p/576p 720p 1080i Off On Podłączanie aparatu do telewizora w Ameryce Północnej, na Tajwanie, w Korei, Japonii itd. Podłączanie aparatu do telewizora w krajach europejskich, w Chinach itd. Ustaw format sygnału w celu określenia priorytetu. W przypadku niezgodnego ustawienia telewizora to ustawienie zostanie zmienione automatycznie. Obsługa przy użyciu aparatu. Obsługa przy użyciu pilota telewizora. Ustawienia fabryczne zależą od miejsca, w którym został zakupiony aparat. Odtwarzanie zdjęć z aparatu na ekranie telewizora Połączenie za pomocą kabla AV 1 Ustaw w aparacie ten sam system sygnału wideo, co w używanym telewizorze ([NTSC]/[PAL]). 2 Połącz telewizor i aparat. Połączenie za pomocą kabla HDMI 1 W aparacie wybierz format sygnału cyfrowego ([480p/576p]/[720p]/[1080i]). 2 Połącz telewizor i aparat. 3 Włącz telewizor i zmień ustawienie opcji INPUT na VIDEO (złącze wejściowe, do którego podłączony jest aparat). 4 Włącz aparat, a następnie użyj przycisków FGHI, aby wybrać zdjęcie do odtworzenia. Jeżeli aparat jest podłączony do komputera za pomocą kabla USB, nie należy podłączać do aparatu kabla HDMI. 36 PL

37 Złącze HDMI mini (typ C) Kabel HDMI (dostępny w sprzedaży) Podłącz do złącza HDMI telewizora. Złącze wielofunkcyjne Kabel AV (sprzedawany oddzielnie: CB-AVC5) Podłącz do telewizora wtyczkę przewodu wideo (żółtą) i wtyczkę przewodu audio (białą). Informacje szczegółowe dotyczące zmiany źródła sygnału wejściowego telewizora znajdują się w jego instrukcji obsługi. Jeżeli aparat jest podłączony do telewizora zarówno kablem AV, jak i kablem HDMI, pierwszeństwo ma sygnał HDMI. Zależnie od telewizora, wyświetlane obrazy i informacje mogą zostać przycięte. Obsługa zdjęć przy użyciu pilota telewizora Obsługa zdjęć przy użyciu pilota telewizora 1 Ustaw opcję [HDMI Control] na [On] i wyłącz aparat. 2 Podłącz aparat do telewizora przy użyciu kabla HDMI. Połączenie za pomocą kabla HDMI (str. 36) 3 Włącz najpierw telewizor, a następnie aparat. Obsługuj aparat, postępując zgodnie z wyświetlanymi na telewizorze wskazówkami. W przypadku niektórych telewizorów obsługa przy użyciu pilota jest niemożliwa nawet pomimo wyświetlenia na ekranie wskazówek dotyczących obsługi. Jeżeli obsługa przy użyciu pilota telewizora jest niemożliwa, ustaw opcję [HDMI Control] na [Off]. PL 37

38 Zmiana języka wyświetlania d [l] Podmenu 2 Languages Zastosowanie Umożliwia wybór języka menu i komunikatów o błędach. Ustawianie daty i godziny d [X] 1 Użyj przycisków strzałek FG, aby wybrać rok w opcji [Y]. 2 Naciśnij przycisk strzałki I, aby zapisać ustawienie opcji [Y]. 3 Podobnie jak w krokach 1 i 2, za pomocą przycisków strzałek FGHI ustaw wartości opcji [M] (miesiąc), [D] (dzień), [Time] (godziny i minuty) oraz [Y/M/D] (kolejność daty), a następnie naciśnij przycisk A. Aby uzyskać precyzyjne ustawienie godziny, naciśnij przycisk A w chwili, gdy wskaźnik czasu przyjmie wartość 00 sekund. Wybór głównej i alternatywnej strefy czasowej d [World Time] Wybór strefy czasowej przy użyciu funkcji [World Time] nie będzie możliwy przed ustawieniem zegara aparatu przy użyciu opcji [X]. Podmenu 2 Podmenu 3 Zastosowanie Home/ Alternate x z x *1 z *1, 2 Godzina w głównej strefie czasowej (strefie czasowej wybranej dla ustawienia x w podmenu 2). Godzina w strefie czasowej celu podróży (strefa czasowa wybrana dla ustawienia z w podmenu 2). Wybierz główną strefę czasową (x). Wybierz strefę czasową celu podróży (z). *1 W rejonach, gdzie stosowana jest zmiana czasu z letniego na zimowy, użyj przycisków FG, aby włączyć czas letni ([Summer]). *2 Po wybraniu strefy czasowej aparat automatycznie wylicza różnicę czasu pomiędzy wybraną strefą czasową a główną strefą czasową (x), aby wyświetlić godzinę w strefie czasowej celu podróży (z). 38 PL

39 Łączenie z komputerem Skonfi guruj wcześniej opcję [USB Connection] w menu konfi guracji aparatu. (str. 35) Podłączanie aparatu Złącze wielofunkcyjne Pokrywa złącza Kabel USB (w zestawie) Gdy opcja [USB Connection] jest ustawiona na wartość [Auto], połącz aparat z komputerem, wybierz na ekranie opcję [Storage] lub [MTP] określającą metodę połączenia, a następnie naciśnij przycisk A. Wymagania systemowe Windows : Windows XP Home Edition/ Professional (z dodatkiem SP1 lub nowszym)/windows Vista/ Windows 7/Windows 8 Macintosh : Mac OS X w wersji 10.3 lub nowszej Nawet jeżeli komputer jest wyposażony w porty USB, prawidłowe działanie nie jest gwarantowane w następujących przypadkach: Komputery z portami USB na karcie rozszerzeń itp. Komputery bez zainstalowanego fabrycznie systemu operacyjnego oraz komputery składane samodzielnie. Jeśli komputer nie obsługuje kart SDXC, może zostać wyświetlony komunikat wzywający do sformatowania pamięci wewnętrznej lub karty. (Formatowanie spowoduje skasowanie wszystkich zdjęć, dlatego nie należy przeprowadzać formatowania). PL 39

40 Instalacja oprogramowania komputerowego i rejestracja użytkownika Windows 1 Włóż dołączoną płytę CD do napędu CD-ROM. Windows XP Zostanie wyświetlone okno dialogowe Setup. Windows Vista/Windows 7/Windows 8 Zostanie wyświetlone okno dialogowe automatycznego uruchamiania. Kliknij dwukrotnie ikonę OLYMPUS Setup, aby wyświetlić okno dialogowe Setup. Jeżeli okno dialogowe Setup nie zostanie wyświetlone, wybierz pozycję Mój komputer (Windows XP) lub Komputer (Windows Vista/ Windows 7). Kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD-ROM (Olympus Setup), aby otworzyć okno Olympus Setup, a następnie kliknij dwukrotnie plik Launcher.exe. Jeżeli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak lub Kontynuuj. 40 PL 2 Zarejestruj produkt firmy Olympus. Kliknij przycisk Registration i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Aby zarejestrować aparat, musi on być podłączony do komputera. Podłączanie aparatu (str. 39) Jeżeli nawet po podłączeniu aparatu do komputera na ekranie aparatu nie są wyświetlane żadne informacje, bateria może być rozładowana. Naładuj baterię, a następnie podłącz ponownie aparat. 3 Zainstaluj program OLYMPUS Viewer 3. Przed rozpoczęciem instalacji sprawdź wymagania systemowe. Kliknij przycisk OLYMPUS Viewer 3 i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie. OLYMPUS Viewer 3 System operacyjny Procesor Pamięć RAM Wolne miejsce na dysku twardym Windows XP (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym) /Windows Vista / Windows 7 /Windows 8 Pentium 4 1,3 GHz lub szybszy (Core 2 Duo 2,13 GHz lub szybszy wymagany w przypadku fi lmów) 1 GB lub więcej (zalecane 2 GB lub więcej) 3 GB lub więcej pikseli lub więcej Ustawienia Minimum kolorów (zalecane wyświetlacza kolorów) Informacje na temat korzystania z oprogramowania można znaleźć w pomocy online.

41 4 Zainstaluj instrukcję obsługi aparatu. Kliknij przycisk Camera Instruction Manual i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Macintosh 1 Włóż dołączoną płytę CD do napędu CD-ROM. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD (OLYMPUS Setup) na pulpicie komputera. Kliknij dwukrotnie ikonę Setup, aby wyświetlić okno dialogowe Setup. OLYMPUS Viewer 3 System Mac OS X w wersji od 10.5 do 10.8 operacyjny Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz lub Procesor szybszy (Core 2 Duo 2 GHz lub szybszy wymagany w przypadku filmów) Pamięć RAM Wolne miejsce na dysku twardym 1 GB lub więcej (zalecane 2 GB lub więcej) 3 GB lub więcej pikseli lub więcej Ustawienia Minimum kolorów wyświetlacza (zalecane kolorów) Inne języki można wybrać w polu opcji języka. Informacje na temat używania oprogramowania zawiera pomoc online. 2 Zainstaluj program OLYMPUS Viewer 3. Przed rozpoczęciem instalacji sprawdź wymagania systemowe. Kliknij przycisk OLYMPUS Viewer 3 i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie. Rejestrację można wykonać przy użyciu polecenia Registration w menu Help programu OLYMPUS Viewer 3. 3 Skopiuj instrukcję obsługi aparatu. Kliknij przycisk Camera Instruction Manual, aby otworzyć folder zawierający instrukcje obsługi aparatu. Skopiuj na komputer instrukcję w odpowiednim języku. PL 41

42 Zaznaczanie zdjęć do drukowania W przypadku zdjęć zaznaczonych do drukowania liczba kopii i opcje drukowania daty są zapisane w pliku zdjęcia na karcie. Ułatwia to drukowanie na drukarce lub w zakładzie fotografi cznym, które korzystają ze standardu DPOF tylko z wykorzystaniem funkcji zaznaczania zdjęć do drukowania, bez konieczności korzystania z komputera lub aparatu. Zdjęcia do drukowania można zaznaczyć tylko, jeżeli są zapisane na karcie. Dane DPOF wprowadzone z poziomu innego urządzenia nie mogą zostać zmienione w tym aparacie. Zmiany należy wprowadzać, korzystając z pierwotnego urządzenia. Wprowadzenie nowych danych DPOF w tym aparacie spowoduje usunięcie danych zapisanych przez inne urządzenie. Dane DPOF można zapisać dla maksymalnie 999 zdjęć na jednej karcie. Zaznaczanie do drukowania pojedynczych zdjęć [<] 1 Wyświetl menu konfiguracji. Korzystanie z menu konfi guracji (str. 27) 2 W menu odtwarzania q wybierz opcję [Print Order], a następnie naciśnij przycisk A. 3 Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [<], a następnie naciśnij przycisk A. Print Order 0 Print OK 4/ /02/26 12:30 4 Użyj przycisków HI, aby zaznaczyć zdjęcie do drukowania. Użyj przycisków FG, aby wybrać liczbę zdjęć. Naciśnij przycisk A. 5 Użyj przycisków FG, aby wybrać ekran [X] (drukowanie daty), a następnie naciśnij przycisk A. No Date Podmenu 2 Time Zastosowanie Powoduje wydrukowanie tylko zdjęcia. Powoduje wydrukowanie zdjęcia i daty fotografowania. Powoduje wydrukowanie zdjęcia i godziny fotografowania. 6 Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [Set], a następnie naciśnij przycisk A. 42 PL

43 Zaznaczenie do drukowania jednej kopii każdego zdjęcia na karcie [U] 1 Wykonaj kroki 1 i 2 dla opcji [<] (str. 42). 2 Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [U], a następnie naciśnij przycisk A. 3 Wykonaj kroki 5 i 6 dla opcji [<]. Resetowanie całości zaznaczenia zdjęć do drukowania 1 Wykonaj kroki 1 i 2 dla opcji [<] (str. 42). 2 Wybierz opcję [<] lub [U], a następnie naciśnij przycisk A. 3 Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [Reset], a następnie naciśnij przycisk A. Resetowanie zaznaczenia do drukowania dla wybranych zdjęć 1 Wykonaj kroki 1 i 2 dla opcji [<] (str. 42). 2 Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [<], a następnie naciśnij przycisk A. 3 Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [Keep], a następnie naciśnij przycisk A. 4 Użyj przycisków HI, aby wybrać zdjęcie, dla którego chcesz usunąć zaznaczenie do drukowania. Użyj przycisków FG, aby ustawić liczbę kopii na 0. 5 W razie potrzeby powtórz krok 4, a następnie naciśnij przycisk A po zakończeniu. 6 Użyj przycisków FG, aby wybrać ekran [X] (drukowanie daty), a następnie naciśnij przycisk A. Ustawienia zostaną zastosowane do pozostałych zdjęć zaznaczonych do drukowania. 7 Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [Set], a następnie naciśnij przycisk A. PL 43

VR-370/D-785. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

VR-370/D-785. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VR-370/D-785 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

SZ-15/DZ-100. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SZ-15/DZ-100. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-15/DZ-100 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VG-165/D-765 VG-180/D-770 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu

Bardziej szczegółowo

VH-410. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

VH-410. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VH-410 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VH-210 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VG-170 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

SP-720UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-720UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-720UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VG-160 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Wstęp

Wstęp Aparat cyfrowy Wstęp Wstęp Funkcje urządzenia mogą być różne w zależności od producenta i modelu. Przed użyciem najlepiej jest zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia W instrukcji opisany jest aparat

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM.

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Prezentacja produktu Widok od przodu 1 2 3 4 Polski 5 6 7 8 9 10 1. Przycisk migawki 2. Włącznik 3. Głośnik 4. Dioda samowyzwalacza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Opis produktu Opis baterii: Wskaźnik naładowania baterii: naładowana nieco słaba bateria słaba bateria Ładowanie baterii : 1. Podłącz rejestrator do ładowarki

Bardziej szczegółowo

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OV-CAM-01 Dziękujemy za zakup przenośnej kamery DVR naszej firmy. Aby obsługiwać ją we właściwy sposób, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z

Bardziej szczegółowo

FE-4040/FE-4020/X-940

FE-4040/FE-4020/X-940 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-00/FE-020/X-90 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

TG-630. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-630. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-630 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

SZ-16/DZ-105. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SZ-16/DZ-105. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-16/DZ-105 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PRZEGLĄD URZĄDZENIA 1. Ekran LCD 2. Przycisk OK 3. Dżojstik Przycisk LEWO Przycisk PRAWO Przycisk GÓRA ( MODE) Przycisk DÓŁ (MODE) 4. Przycisk POWER

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch

Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowej kamery EVOLVE 1500 HD. Pozostałe informacje i szczegółową instrukcję obsługi można znaleźć na www.evolve.com.pl

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

SP-810UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-810UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-810UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY Instrukcja obsługi PL Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

SH-60. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SH-60. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SH-60 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS SZ-16

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS SZ-16 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

FE-47/X-43. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

FE-47/X-43. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-7/X-3 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 1 Opis Wysokiej jakości rejestrator jazdy wyposażony jest w najbardziej zaawansowane technologie. Urządzenie może być używane zarówno jako kamera FULL HD jak i profesjonalny

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR JAZDY ORLLO LX-360/LX-360G

REJESTRATOR JAZDY ORLLO LX-360/LX-360G REJESTRATOR JAZDY ORLLO LX-360/LX-360G INSTRUKCJA OBSŁUGI 0 1. Uruchomienie urządzenia 1.1. Naładuj urządzenia do pełna poprzez kabel USB (załączony w opakowaniu), który podłączasz z tyłu na górnej części

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

TG-820 TG-620. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-820 TG-620. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-820 TG-620 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

FE Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

FE Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-5035 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

TG-835. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-835. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-835 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

FE-5030/FE-4030/X-960

FE-5030/FE-4030/X-960 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-5030/FE-030/X-960 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010 Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD Instrukcja obsługi PY0010 PL Budowa urządzenia 1 Do góry 2 Przycisk potwierdzenia 3 Do dołu 4 Menu 5 łącznik, zmiana trybu 6 Kontrolka pracy 7 Slot HDMI 8 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

SH-21. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SH-21. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SH-21 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

T-10. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

T-10. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY T-10 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-310

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-310 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-310 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

STYLUS-550WP /m-550wp

STYLUS-550WP /m-550wp CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY STYLUS-550WP /m-550wp Instrukcja obsługi PL Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

4. Kabel USB 7. Bateria wielokrotnego ładowania HADRON. 5. Kabel HDMI 8. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 9. Torebka

4. Kabel USB 7. Bateria wielokrotnego ładowania HADRON. 5. Kabel HDMI 8. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 9. Torebka 1. Zawartość opakowania 1. Cyfrowa kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa 2. Przegląd urządzenia 1 2 3 4 5 6 7 Wskaźnik diodowy Obiektyw Drzwiczki baterii Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SP-620UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-620UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-620UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator 4. Kabel USB wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 7 Obiektyw Głośnik

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Instrukcja obsługi Spis treści Spis treści...2 Opis urządzenia...2 Przygotowanie do użycia...3 Instalacja karty SD...3 Korzystanie z urządzenia...4 Opcje menu w trybie

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

SP-600UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-600UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-600UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 1. Wprowadzenie Rejestrator TV-8400 jest kamerą interwencyjną przeznaczoną do nagrywania zdarzeń, wypadków, lub nawet całej służby funkcjonariusza. Spełnia

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

SZ-31MR. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SZ-31MR. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-31MR Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7EA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7EA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7EA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

FE-5010/X-915 FE-5000/X-905

FE-5010/X-915 FE-5000/X-905 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-5010/X-915 FE-5000/X-905 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 INSTRUKCJA OBSŁUGI Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 Strona 1 z 7 Przewodnik użytkownika Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera ogólne wskazówki w zakresie instalacji i użycia IRISnotes Express

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY / Instrukcja obsługi PL Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-10/SZ-20

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-10/SZ-20 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-10/SZ-20 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Wygląd. 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki _ POL 01

Wygląd. 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki _ POL 01 Wygląd 3 2 1 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki POL 01 13 10 12 11 6 7 8 9 4.Port micro USB 5.Przełącznik zasilania akumulatorem 4 6.Przycisk Do góry 7.Włącznik 5 8.Przycisk OK 9.Przycisk

Bardziej szczegółowo

FE-5050/FE Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

FE-5050/FE Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-5050/FE-4050 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Rozpoczęcie użytkowania Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia

Bardziej szczegółowo

XZ-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

XZ-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-1 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo TLC 200 Nr produktu

Kamera wideo TLC 200 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera wideo TLC 200 Nr produktu 000860690 Strona 1 z 15 Zawartość opakowania Kamera poklatkowa (TLC200) 4 baterie AA Karta SD *karta SD może być dołączona do dostawy; sprawdź spis zawartości

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

TG-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-1 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

SH-25MR. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SH-25MR. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SH-25MR Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

SP-800UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-800UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-800UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Kamera sportowa Conrad AT18. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Elementy obsługi. 1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona)

Kamera sportowa Conrad AT18. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Elementy obsługi.  1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona) Kamera sportowa Conrad AT18 Instrukcja obsługi Nr produktu: 861800 Elementy obsługi 1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona) 2. Przycisk zwalniania migawki 3. Przycisk ON/OFF w celu włączenia/ wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-610UZ

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-610UZ CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-610UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

W ZESTAWIE: 1- Kamera. 2- Uchwyt. 3- Ładowarka. 4- Instrukcja.

W ZESTAWIE: 1- Kamera. 2- Uchwyt. 3- Ładowarka. 4- Instrukcja. 2 W ZESTAWIE: 1 2 4 1- Kamera 3 2- Uchwyt 3- Ładowarka 4- Instrukcja 3 Przed użyciem: 1. Zaleca się używanie markowych kart microsd (od 4GB do 32 GB) klasy 10. 2. Przed włożeniem karty do rejestratora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zawartość zestawu zegar ścienny zasilacz kabel AV pilot zdalnego sterowania z baterią elementy montażowe (kołek i śruba) instrukcja obsługa. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

KAMERA SAMOCHODOWA LCD MODEL: AK173C

KAMERA SAMOCHODOWA LCD MODEL: AK173C KAMERA SAMOCHODOWA LCD MODEL: AK173C INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Kamera samochodowa czyli wideo rejestrator trasy przyda się w wielu sytuacjach. Instalując urządzenie na przedniej szybie

Bardziej szczegółowo

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi Archive Player Divar Series pl Instrukcja obsługi Archive Player Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Obsługa 5 2.1 Uruchamianie programu 5 2.2 Opis okna głównego 6 2.3 Przycisk Otwórz 6 2.4 Widoki

Bardziej szczegółowo

A-DTR-100-52(1) 2010 Sony Corporation

A-DTR-100-52(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tutaj opisano nowe funkcje oferowane przez zaktualizowane oprogramowanie sprzętowe i ich działanie. Szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcja obsługi i Podręcznik α znajdujących

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. 2. Przegląd urządzenia

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. 2. Przegląd urządzenia 1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1. Wideorejestrator samochodowy Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa 4. Kabel zasilający, 3,6 m 5. Kabel danych, 15 cm 6. Wymienny akumulator 7. Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo