VH-410. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VH-410. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY"

Transkrypt

1 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VH-410 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe bezbłędne działanie, przed rozpoczęciem używania zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi. Zachowaj tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu jako źródło informacji w przyszłości. Przed przystąpieniem do wykonywania ważnych zdjęć zalecamy wykonanie serii zdjęć próbnych w celu lepszego poznania aparatu i jego funkcji. Ze względu na proces ciągłego udoskonalania produktów fi rma Olympus zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmian informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Zarejestruj swój produkt na i otrzymaj dodatkowe korzyści od Olympusa!

2 Sprawdzanie zawartości opakowania lub Cyfrowy aparat fotografi czny Pasek na rękę Rysik Bateria litowojonowa (LI-50B) Zasilacz sieciowy USB (F-2AC) Inne niepokazane akcesoria: karta gwarancyjna Zawartość opakowania może być inna, w zależności od miejsca w którym dokonano zakupu. Nazwy części Kabel USB (CB-USB7) Płyta CD-ROM OLYMPUS Setup Pokrywa złączy 2 Oczko paska do noszenia aparatu 3 Złącze wielofunkcyjne 4 Lampa błyskowa 5 Lampa samowyzwalacza/ wspomaganie AF 6 Obiektyw 7 Mikrofon 8 Pokrywa baterii/karty 9 Głośnik 10 Gniazdo statywu 2 PL

3 Przycisk n 2 Spust migawki 3 Monitor 4 Dźwignia zoomu 5 Przycisk nagrywania sekwencji wideo 6 Lampka wskaźnika 7 Przycisk A (OK) 8 Przyciski strzałek INFO (zmiana wyświetlanych informacji) D (kasowanie) 9 Przycisk m 10 Przycisk q (przełączanie pomiędzy fotografowaniem a odtwarzaniem) Przyciski strzałek F (w górę) Mocowanie paska do aparatu H (w lewo) I (w prawo) Zaciągnij mocno pasek, aby się nie obluzował. G (w dół) Symbole FGHI wskazują, że należy nacisnąć przyciski strzałek w górę/w dół/w lewo/w prawo. PL 3

4 Wkładanie i wyjmowanie baterii oraz karty 3 Wsuń kartę prosto tak, aby kliknęła, blokując się na miejscu. 1 Aby otworzyć pokrywę baterii/karty, wykonaj kroki 1 i 2. Przełącznik zabezpieczenia przed zapisem 2 1 Pokrywa baterii/karty Wyłącz aparat przed otworzeniem pokrywy baterii/karty. 2 Włóż baterię, przesuwając zatrzask zamka baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę. W aparacie zawsze należy używać kart pamięci SD/ SDHC/SDXC lub kart Eye-Fi. Nie należy wkładać innych typów kart pamięci. Korzystanie z karty (str. 55) Nie dotykaj metalowych części karty. Aby wyjąć kartę 1 2 Naciśnij kartę, aż kliknie i wysunie się lekko, a następnie wyjmij ją. 4 Aby zamknąć pokrywę baterii/karty, wykonaj kroki 1 i 2. Zatrzask blokujący baterię Włóż baterię zgodnie z rysunkiem, oznaczeniem C ustawionym w kierunku zatrzasku blokującego baterię. Uszkodzenie zewnętrznej części baterii (zarysowania itp.) mogą spowodować nagrzewanie się i wybuch. Aby odblokować, przesuń zatrzask zamka baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę, a następnie wyjmij baterię. 1 2 Podczas korzystania z aparatu pokrywa baterii/karty powinna być zamknięta. 4 PL

5 Ładowanie baterii Podłącz kabel USB i zasilacz sieciowy USB do aparatu i naładuj baterię. W momencie dostawy bateria nie jest całkowicie naładowana. Przed użyciem należy naładować baterię, dopóki wskaźnik ładowania nie zgaśnie (maksymalnie 4 godziny). Podłączanie aparatu Złącze wielofunkcyjne Lampka wskaźnika Lampka wskaźnika Świeci: ładowanie Nie świeci: bateria naładowana Kiedy należy ładować baterie Baterię należy naładować po wyświetleniu komunikatu o błędzie przedstawionego poniżej. Komunikat o błędzie Pokrywa złączy Gniazdo sieciowe Battery Empty lub Kabel USB (w zestawie) Miga na czerwono Dołączony zasilacz sieciowy USB F-2AC (nazywany dalej zasilaczem sieciowym USB) różni się w zależności od regionu, w którym zakupiono aparat. W przypadku zasilacza sieciowego USB typu wtyczka, podłącz go bezpośrednio do gniazda sieciowego. PL 5

6 Dołączony zasilacz sieciowy USB został zaprojektowany do użycia w celu ładowania baterii i odtwarzania. Nie należy wykonywać zdjęć, kiedy zasilacz sieciowy USB jest podłączony do aparatu. Po zakończeniu ładowania lub odtwarzania należy odłączyć wtyczkę kabla zasilacza sieciowego USB od gniazda zasilania. Szczegółowe informacje o baterii można znaleźć w rozdziale Środki ostrożności dotyczące korzystania z baterii (str. 59). Szczegółowe informacje o zasilaczu sieciowym USB można znaleźć w rozdziale Zasilacz sieciowy USB (str. 60). Jeśli wskaźnik się nie świeci, sprawdź połączenia kabla USB i zasilacza sieciowego USB. Bateria może być ładowana, gdy aparat jest podłączony do komputera za pośrednictwem kabla USB. Czas ładowania jest zależny od wydajności komputera. (W niektórych przypadkach czas ładowania może wynosić ok. 10 godzin). 6 PL

7 Włączanie aparatu i określanie ustawień początkowych Po pierwszym włączeniu aparatu pojawia się ekran umożliwiający ustawienie języka menu i komunikatów wyświetlanych na monitorze oraz daty i godziny. 1 Naciśnij przycisk n, aby włączyć aparat, za pomocą przycisków strzałek FGHI wybierz język i naciśnij przycisk A. 2 Za pomocą przycisków strzałek FG wybierz rok w opcji [Y]. X Back MENU 4 Podobnie jak w krokach 2 i 3, za pomocą przycisków strzałek FGHI ustaw wartości opcji [M] (miesiąc), [D] (dzień), [Time] (godziny i minuty) oraz [Y/M/D] (kolejność daty), a następnie naciśnij przycisk A. Aby uzyskać precyzyjne ustawienie godziny, naciśnij przycisk A w chwili, gdy wskaźnik czasu przyjmie wartość 00 sekund. 5 Za pomocą przycisków strzałek HI wybierz strefę czasową [x], a następnie naciśnij przycisk A. Użyj przycisków FG, aby włączyć lub wyłączyć zmianę czasu na letni ([Summer]). Y M D Time :-- Y/M/D :30 Back MENU Ekran ustawień daty i godziny Summer 3 Naciśnij przycisk strzałki I, aby zapisać ustawienie opcji [Y]. X Back MENU Y M D Time :-- Y/M/D PL 7

8 Nauka korzystania z aparatu Naciśnij przycisk n, aby włączyć aparat i przejść do trybu gotowości. (Ponowne naciśnięcie przycisku n wyłącza aparat). Wybierz tryb fotografowania i naciśnij spust migawki, aby wykonać zdjęcie. Aby nagrać sekwencję wideo, naciśnij przycisk n. Funkcje fotografowania ustawia się za pomocą menu funkcji i menu konfi guracji. Aby wyświetlać zdjęcia, naciśnij przycisk q powodujący przejście do trybu odtwarzania. Funkcje odtwarzania ustawia się za pomocą menu konfi guracji. Aby powrócić do trybu gotowości, ponownie naciśnij przycisk q lub naciśnij spust migawki do połowy i zwolnij go. Naciśnij i przytrzymaj przycisk q, gdy aparat jest wyłączony, aby go uruchomić w trybie odtwarzania. W takim przypadku ponowne naciśnięcie przycisku q powoduje przejście aparatu do trybu gotowości. Korzystanie z panelu dotykowego Z panelu dotykowego można korzystać, dotykając palcem ekranu. Panel dotykowy może być używany do wykonywania operacji oznaczonych symbolem w tej instrukcji obsługi. Użycie osłony ekranu lub rękawiczek może utrudnić obsługę. Jeśli obsługa palcem jest utrudniona, użyj dołączonego rysika. Korzystanie w trybie fotografowania Dotykając ekranu, można ustawić ostrość obiektu lub zrobić zdjęcie. Każdorazowe dotknięcie opcji powoduje zmianę operacji. : po dotknięciu obiektu ustawiana jest jego ostrość, a zdjęcie zostaje zrobione automatycznie. : po dotknięciu obiektu zostaje zablokowana ostrość. Naciśnij spust migawki, aby zrobić zdjęcie. Dotknij opcji, aby zwolnić blokadę ostrości. Blokada ostrości zostaje zakończona po zwolnieniu spustu migawki. 16M 4 NORM 0:00:34 8 PL

9 Korzystanie w trybie odtwarzania Można zmienić lub powiększyć wyświetlane zdjęcie. Przewijanie do przodu i tyłu po jednej klatce: przeciągnij ekran w lewo, aby przejść do następnego zdjęcia, lub przeciągnij ekran w prawo, aby przejść do poprzedniego zdjęcia. 4/30 12/10/26 12:30 Powiększenie: Dotknij opcji, aby powiększyć zdjęcie. Przeciągnięcie powiększonego zdjęcie powoduje przesunięcie wyświetlanego zdjęcia. Indeks: dotknij opcji, aby wyświetlić zdjęcie w widoku indeksu. Dotknij zdjęcia, aby je wyświetlić w widoku pojedynczego zdjęcia. 12/10/26 00:00 Odtwarzanie (sekwencja wideo, dźwięk zarejestrowany ze zdjęciem): dotknij opcji. Dotknij opcji, aby rozwinąć zgrupowane zdjęcia. PL 9

10 Wykonywanie zdjęć 1 Naciśnij przycisk n, aby włączyć aparat. 2 Wybierz tryb fotografowania. (str. 12) 3 Trzymając aparat, wykadruj zdjęcie. 5 Aby zrobić zdjęcie, delikatnie naciśnij spust migawki do końca, uważając, aby nie poruszyć aparatem. Naciśnij do połowy Naciśnij do końca Korzystanie z zoomu Naciskanie dźwigni zoomu powoduje dostosowanie kąta widzenia obiektywu. strona W strona T Trzymając aparat, należy uważać, aby nie zasłonić lampy błyskowej, mikrofonu lub innych istotnych części palcami ani w inny sposób. 4 Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość. Pole celownika automatycznego ustawiania ostrości P Rozmiar zdjęcia 16M Pasek funkcji zoom Zoom optyczny Naciśnij do połowy 1/400 F2.8 Czas otwarcia Wartość migawki przysłony Jeżeli pole celownika automatycznego ustawiania ostrości miga na czerwono, ustawienie ostrości było niemożliwe. Spróbuj ponownie ustawić ostrość. Inne *1 *1 Ze względu na zwiększony poziom przetwarzania liczby pikseli jakość obrazu nie ulegnie pogorszeniu. Współczynnik powiększenia zmienia się w zależności od ustawienia rozmiaru obrazu. Pozycja zoomu jest zablokowana, gdy wybrany jest tryb [a Super Macro] (str. 20). 10 PL

11 Informacje wyświetlane na ekranie fotografowania NORM Date 1/100 z F2.8 0:00: P 0.0 WB AUTO ISO AUTO 16M Po naciśnięciu spustu migawki do połowy Nr Nazwa Widok Normalny szczegółowy Brak inf. 1 Tryb fotografowania R R 2 Lampa błyskowa R R 3 Makro R R 4 Samowyzwalacz R R R 5 Kompensacja ekspozycji R R 6 Balans bieli R R 7 Czułość ISO R R 8 Tryb wyzwalania migawki R R 9 Rozmiar obrazu (zdjęcia) R R 10 Nagrywanie z dźwiękiem R R 11 Rozmiar obrazu (sekwencje wideo) R R Czas nagrywania 12 sekwencji wideo R R Ikona nagrywania 13 sekwencji wideo R R 14 Czas na świecie R 15 Stabilizacja obrazu R 16 Znacznik daty R R 17 Kompresja R R Liczba zdjęć, które 18 można zapisać R R 19 Wykorzystywana pamięć R R 20 Wskaźnik stanu baterii R R 21 Migawka dotykowa R R R Pole celownika 22 automatycznego R R R ustawiania ostrości 23 Siatka R 24 Wartość przysłony R R R 25 Czas otwarcia migawki R R R Ostrzeżenie o poruszeniu 26 aparatu R R R Przełączanie trybu wyświetlania informacji Przełączanie trybu wyświetlania informacji Naciskanie przycisku F (INFO) powoduje zmianę trybu wyświetlania informacji w kolejności Normalny Widok szczegółowy Brak informacji. PL 11

12 Wybieranie trybu fotografowania Ustawienie domyślne funkcji wyróżnione jest kolorem. Tryb fotografowania Tryb podrzędny P (tryb P) M (tryb M) Q (tryb Q) Recommended/Set 1/Set 2/Set 3 s (tryb s) B Portrait/F Landscape/G Night Scene/M Night+Portrait/C Sport/N Indoor/W Candle/ R Self Portrait/S Sunset/X Fireworks/V Cuisine/d Documents/q Beach & Snow/ Pet P (tryb P) Pop Art/Pin Hole/Fish Eye/Drawing/Soft Focus/Punk/Sparkle/Watercolor/Reflection/Miniature/ Fragmented/Dramatic p (tryb Panorama) Lista ustawień dostępnych w poszczególnych trybach fotografowania (str. 50), Lista ustawień opcji s (str. 51), Lista ustawień opcji P (str. 53) 1 Za pomocą przycisków strzałek HI wybierz na ekranie trybu gotowości tryb fotografowania. Aby wybrać tryby podrzędne Q, s i P, wyświetl najpierw tryby podrzędne za pomocą przycisku G. Następnie za pomocą przycisków HI wybierz żądany tryb podrzędny i naciśnij przycisk A. Aby wybrać tryb podrzędny Portrait 16M Scene Mode MENU 16M MENU 16M 4 NORM 0:00:34 Ikona wskazująca ustawiony tryb podrzędny 12 PL

13 Informacje o korzystaniu z trybów fotografowania Beauty Fix 1 Użyj przycisków FGHI, aby wybrać element retuszowania, a następnie naciśnij przycisk Q. P (tryb P) Aparat wybierze odpowiednią wartość przysłony oraz czas otwarcia migawki dla danego obiektu. W razie potrzeby można również wprowadzić zmiany różnych ustawień fotografowania, takich jak kompensacja ekspozycji. Eye Color Off Back MENU M (tryb M) Aparat automatycznie dobierze optymalny tryb fotografowania do fotografowanej sceny. Ustawienia fotografowania są określane przez aparat i nie można ich zmienić, za wyjątkiem niektórych funkcji. Q (tryb Q) Można wykonywać zdjęcia z użyciem efektów upiększających. 1 Skieruj aparat w kierunku fotografowanego obiektu. Sprawdź, czy twarz wykryta przez aparat otoczona jest ramką, a następnie naciśnij spust migawki, aby zrobić zdjęcie. 2 Aby zapisać zdjęcie, wybierz opcję [OK] na ekranie wyświetlania zdjęcia i naciśnij przycisk Q. Aby przeprowadzić dodatkowe retuszowanie zdjęcia, wybierz opcję [Beauty Fix]. 2 Sprawdź efekty retuszowania na ekranie przeglądu, a następnie naciśnij przycisk Q, aby rozpocząć proces retuszowania i zapisać. Ustawienia funkcji Beauty Fix można zarejestrować. W przypadku niektórych zdjęć edycja może nie dać żadnego efektu. OK Beauty Fix Back MENU PL 13

14 s (tryb s) Zdjęcie można wykonać, korzystając z najlepszego trybu dla danego obiektu i fotografowanej sceny. Najlepsze ustawienia fotografowania różnych scen są wstępnie ustawione w postaci trybów podrzędnych. Należy pamiętać, że w niektórych trybach funkcje mogą być ograniczone. Aby wybrać odpowiedni tryb podrzędny, należy zapoznać się z ich opisami wyświetlanymi na ekranie wyboru trybu podrzędnego. p (tryb Panorama) Można wykonać wiele zdjęć i połączyć je ze sobą, tworząc zdjęcie szerokokątne (panoramiczne). 1 Za pomocą przycisków strzałek FGHI określ krawędź, z którą zostanie połączone następne zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk A. Kierunek łączenia ujęć P (tryb P) Można wykonywać zdjęcia z użyciem efektów specjalnych. Aby wybrać odpowiedni tryb podrzędny, należy zapoznać się z przykładowymi zdjęciami wyświetlanymi na ekranie wyboru trybu podrzędnego. Najlepsze ustawienia fotografowania dla każdego efektu są wstępnie ustawione, dlatego niektórych ustawień funkcji nie można zmieniać. Należy pamiętać, że niektórych efektów nie można stosować do sekwencji wideo. 2 Naciśnij spust migawki, aby sfotografować pierwsze ujęcie. Krawędź pierwszego ujęcia jest wyświetlana na ekranie w sposób półprzezroczysty. 3 Wykadruj kolejne ujęcie w taki sposób, aby krawędź pierwszego ujęcia, wyświetlana na ekranie w sposób półprzezroczysty, pokryła obiekt drugiego ujęcia i naciśnij spust migawki. 4 Powtarzaj krok 3, aż do wykonania odpowiedniej liczby zdjęć, a po zakończeniu naciśnij przycisk A lub m. Przy wykonywaniu zdjęć panoramicznych można wykonać maksymalnie 10 klatek. Wykonane zdjęcia są łączone w pojedyncze zdjęcie panoramiczne za pomocą oprogramowania dla komputerów PC. Szczegółowe informacje na temat instalowania oprogramowania dla komputerów PC zawiera rozdział (str. 38). Dodatkowe informacje na temat tworzenia zdjęć panoramicznych zawiera pomoc oprogramowania komputerowego. 14 PL

15 Oglądanie zdjęć 1 Naciskaj dźwignię zoomu. 1 Naciśnij przycisk q. Liczba klatek/ Całkowita liczba zdjęć 4/30 Widok pojedynczego zdjęcia W Widok zbliżenia 4/30 4/30 12/10/26 12:30 Wyświetlane zdjęcie 1x Zdjęcia wykonane w trybie Q są wyświetlane jako grupa. Naciśnij dźwignię zoomu w stronę T, aby wyświetlić zdjęcie w grupie. 2 Wybierz zdjęcie za pomocą przycisków HI. W 12/10/26 12:30 T T 12/10/26 12:30 Wyświetla poprzednie zdjęcie Wyświetla następne zdjęcie Widok indeksu Przytrzymaj przycisk I, aby przewinąć do przodu i H, aby cofnąć obraz. Naciśnij ponownie przycisk q, aby wrócić do ekranu fotografowania. Widok indeksu i zbliżenia Widok indeksu umożliwia szybkie wybranie zdjęcia. Widok zbliżenia (powiększenie do 10 ) umożliwia sprawdzenie szczegółów zdjęcia. 12/10/26 00:00 Wybieranie zdjęcia w widoku indeksu Użyj przycisków FGHI, aby wybrać zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk A, aby wyświetlić je w widoku pojedynczego zdjęcia. Przewijanie zdjęcia w widoku zbliżenia Przewijanie zdjęcia w widoku zbliżenia Użyj przycisków FGHI, aby przesunąć wyświetlany fragment. PL 15

16 Ekran trybu odtwarzania Normalny Nr Nazwa Widok Brak Normalny szczegółowy inf Wskaźnik stanu baterii R 10 4/30 2 Przesyłanie R R danych Eye-Fi 19 3 Ochrona R R 4 Dodawanie dźwięku R R 5 Kolejność 12/10/26 12:30 R R przesyłania Zaznaczanie do Zdjęcie wydruku/liczba R R odbitek Widok szczegółowy 7 Wykorzystywana R R pamięć 8 Numer klatki/ całkowita liczba R R zdjęć 16 PL 10 MAGIC 1/ M ISO 100 NORM F2.8 WB AUTO 12/10/26 12:30 4/ Brak informacji MAGIC 1/1000 F M ISO 100 NORM WB AUTO P tryb R 10 Czas otwarcia migawki R 11 Tryb fotografowania R 12 Czułość ISO R 13 Wartość przysłony R 14 Kompensacja ekspozycji R 15 Balans bieli R 16 Kompresja R 17 Nazwa pliku R 18 Rozmiar zdjęcia R 19 Tryb ekranu dotykowego R R R 20 Data i godzina nagrywania R R 21 Zgrupowany obraz R R R Przełączanie trybu wyświetlania informacji Przełączanie trybu wyświetlania informacji Naciskanie przycisku F (INFO) powoduje zmianę trybu wyświetlania informacji w kolejności Normalny Widok szczegółowy Brak informacji.

17 Kasowanie zdjęć podczas odtwarzania (kasowanie pojedynczych zdjęć) 1 Naciśnij przycisk G (D), gdy wyświetlane jest zdjęcie, które chcesz skasować. Erase Back MENU 4/30 Erase Cancel 2 Naciskaj przyciski FG, aby wybrać opcję [Erase], a następnie naciśnij przycisk A. Zgrupowane zdjęcia są kasowane jako grupa. Możliwe jest jednoczesne skasowanie wielu lub wszystkich zdjęć (str. 30). PL 17

18 Nagrywanie sekwencji wideo 1 Naciśnij przycisk n, aby rozpocząć nagrywanie. 18 PL Świeci na czerwono podczas nagrywania REC 0:00 REC 0:00 0:00:34 0:00:34 Czas nagrywania Czas nagrywania (str. 57) Sekwencja wideo jest nagrywana w ustawionym trybie fotografowania. Należy pamiętać, że w niektórych trybach fotografowania nie można uzyskać efektów trybu fotografowania. Dźwięk jest także nagrywany. 2 Naciśnij ponownie przycisk n, aby zatrzymać nagrywanie. Odtwarzanie sekwencji wideo Wybierz sekwencję wideo i naciśnij przycisk A. Movie Play OK 12/10/2612:3012:30 Sekwencje wideo 4/30 00:12/00:34 W trakcie odtwarzania Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania Przewijanie do przodu Przewijanie Regulacja głośności Naciśnij przycisk A, aby wstrzymać odtwarzanie. Podczas wstrzymania, przewijania do przodu lub odtwarzania od tyłu naciśnij przycisk A, aby wznowić odtwarzanie. Naciśnij przycisk I, aby rozpocząć przewijanie do przodu. Naciśnij przycisk I ponownie, aby zwiększyć szybkość przewijania do przodu. Naciśnij przycisk H, aby przewinąć obraz do tyłu. Naciśnij przycisk H ponownie, aby zwiększyć szybkość przewijania. Użyj przycisków FG, aby wyregulować głośność. Operacje dostępne podczas wstrzymania odtwarzania Czas odtwarzania/ całkowity czas nagrywania 00:14/00:34 Po wstrzymaniu odtwarzania Użyj przycisku F, aby wyświetlić Zapętlenie pierwszą klatkę i przycisku G, aby wyświetlić ostatnią klatkę. Naciśnij przycisk I lub H aby Przewijanie do przewinąć do przodu lub tyłu o jedną przodu i tyłu po klatkę. Przytrzymaj przycisk I lub H, jednej klatce aby kontynuować przewijanie do przodu lub tyłu po klatce. Wznawianie odtwarzania Naciśnij przycisk A, aby wznowić odtwarzanie. Zatrzymywanie odtwarzania sekwencji wideo Naciśnij przycisk m. Do odtwarzania sekwencji wideo na komputerze zalecane jest użycie dołączonego oprogramowania komputerowego. Podczas pierwszego użycia oprogramowania komputerowego należy podłączyć aparat do komputera, a następnie uruchomić oprogramowanie. (str. 37)

19 Ustawienia menu W niektórych trybach fotografowania nie można ustawiać pewnych funkcji menu fotografowania. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w rozdziale Lista ustawień dostępnych w poszczególnych trybach fotografowania (str. 50). Menu funkcji Menu konfi guracji Program Auto P WB AUTO 5 ISO AUTO M MENU 9 0 a b c d e Camera Menu 1 Reset Compression Touch Shutter AF Mode Digital Zoom Image Stabilizer AF Illuminat. Back MENU Normal Off Face/iESP Off On On Menu funkcji (str. 20) 1 Lampa błyskowa 3 Samowyzwalacz 5 Balans bieli 7 Tryb wyzwalania migawki 2 Makro 4 Kompensacja ekspozycji 6 Czułość ISO 8 Image Size Menu konfiguracji 9 Menu aparatu 1 str. 24 Reset Kompresja Touch Shutter AF Mode Digital Zoom Image Stabilizer (Zdjęcia) AF Illuminat. 0 Menu aparatu 2 str. 26 Icon Guide Date Stamp a Menu sekwencji str. 27 wideo Image Size Frame Rate IS Movie Mode R (nagrywanie dźwięku sekwencji wideo) b Menu odtwarzania str. 27 Slideshow Edit Erase Print Order R (ochrona) Upload Order c Menu ustawień 1 str. 31 Memory Format/Format Backup Eye-Fi USB Connection q Power On KeepzSettings Sound Settings d Menu ustawień 2 str. 33 Pixel Mapping s (Monitor) NTSC/PAL Power Save l (Język) X (Data/godzina) World Time e Menu ustawień 3 str. 36 Beauty Settings Touch Calibration PL 19

20 Korzystanie z menu funkcji 1 Naciśnij przycisk strzałki H, aby wyświetlić menu funkcji. 2 Za pomocą przycisków strzałek FG wybierz funkcję do ustawienia. 3 Za pomocą przycisków strzałek HI wybierz wartość ustawienia, a następnie naciśnij przycisk A, aby wprowadzić to ustawienie. Przykład: samowyzwalacz Y Off P WB AUTO ISO AUTO 16M MENU Lampa błyskowa *1, 2 _ Flash Auto Ustawia metodę wyzwalania błysku. Lampa błyskowa wyzwalana jest automatycznie w warunkach słabego oświetlenia lub oświetlenia od tyłu.! Redeye Generowane są przedbłyski ograniczające występowanie efektu czerwonych oczu na zdjęciach. # Fill In Lampa błyskowa wyzwalana jest zawsze, niezależnie od warunków oświetleniowych. $ Flash Off Lampa błyskowa nie będzie włączana. Makro Ustawia funkcję fotografowania obiektów z niewielkiej odległości. ` Off Tryb makro jest wyłączony. & Makro Można wykonać zdjęcie w zakresie odległości od 20 cm (W) do 60 cm (T). a Super Macro Umożliwia fotografowanie obiektu z odległości 5 cm. Samowyzwalacz Ustawia czas upływający od naciśnięcia spustu migawki do wykonania zdjęcia. b Y Off Samowyzwalacz jest wyłączony. c Y 12 s Lampa samowyzwalacza włącza się na mniej więcej 10 sekund, a następnie miga przez mniej więcej 2 sekundy, po czym jest wykonywane zdjęcie. d Y 2 s Lampa samowyzwalacza miga przez mniej więcej 2 sekundy, po czym jest wykonywane zdjęcie. 20 PL

21 Kompensacja ekspozycji Kompensuje jasność (odpowiednia ekspozycja) dostosowaną przez aparat. Od do Wartość Ustawienie wartości ujemnej ( ) powoduje przyciemnienie, a wartości dodatniej (+) rozjaśnienie. Balans bieli Ustawia schemat kolorów odpowiedni do oświetlenia fotografowanej sceny. e WB Auto Aparat automatycznie dostosowuje balans bieli. f Sunny Odpowiednie do fotografowania na świeżym powietrzu przy bezchmurnym niebie. g Cloudy Odpowiednie do fotografowania na świeżym powietrzu przy zachmurzonym niebie. h Incandescent Odpowiednie do fotografowania przy świetle żarówkowym. Fluorescent Odpowiednie do fotografowania przy lampie fl uorescencyjnej o białej barwie światła. One Touch 1 One Touch 2 Służy do ręcznego dostosowywania balansu bieli odpowiednio do oświetlenia podczas fotografowania. Ustaw białą kartkę papieru lub inny biały obiekt w taki sposób, aby wypełniał cały ekran, i naciśnij przycisk m, aby ustawić balans bieli. Czułość ISO *3 Ustawia czułość ISO l ISO Auto Aparat ustawia automatycznie czułość umożliwiającą uzyskanie wysokiej jakości zdjęcia. m High ISO Auto Aparat ustawia automatycznie czułość umożliwiającą minimalizację rozmycia spowodowanego przez poruszający się obiekt lub poruszenie aparatu. do Ustawienie mniejszej wartości umożliwia ograniczenie szumu na zdjęciu, a większej Wartość wartości ograniczenie rozmycia. Tryb wyzwalania migawki Ustawia funkcję fotografowania sekwencyjnego o Single Po każdym naciśnięciu spustu migawki wykonywane jest jedno zdjęcie. j Sequential Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki zdjęcia wykonywane są sekwencyjnie (maksymalnie 200 klatek). c High-Speed1 Aparat wykonuje zdjęcia sekwencyjne z szybkością około 1,5 ujęć na sekundę. d High-Speed2 Aparat wykonuje zdjęcia sekwencyjne z szybkością około 15 ujęć na sekundę. PL 21

22 Rozmiar zdjęcia *4 Ustawia liczbę rejestrowanych pikseli Odpowiednie do drukowania zdjęć w formacie większym niż A Odpowiednie do drukowania zdjęć w formacie do A3. n Odpowiednie do drukowania zdjęć w formacie do A Odpowiednie do drukowania zdjęć w formacie do A Odpowiednie do drukowania zdjęć w formacie A Odpowiednie do drukowania zdjęć o rozmiarze pocztówki Odpowiednie do wysyłania zdjęć w wiadomościach Odpowiednie do wyświetlania zdjęć na telewizorze panoramicznym i do druku w formacie A5. *1 Opcja lampy błyskowej jest ograniczona do ustawienia [$ Flash Off], gdy opcja makro jest ustawiona na wartość [a Super Macro]. *2 Opcja lampy błyskowej jest ograniczona do ustawienia [_ Flash Auto], [# Fill In] lub [$ Flash Off], gdy tryb wyzwalania migawki jest ustawiony na wartość [j Sequential], lub do ustawienia [$ Flash Off], gdy tryb wyzwalania migawki jest ustawiony na wartość [c High-Speed1] lub [d High-Speed2]. *3 Czułość ISO jest ograniczona do ustawienia [l ISO Auto], gdy tryb wyzwalania migawki jest ustawiony na wartość [c High-Speed1] lub [d High-Speed2]. *4 Opcja [Image Size] jest ograniczona do ustawienia [3] lub niższego, gdy tryb wyzwalania migawki jest ustawiony na wartość [c High-Speed1] lub [d High-Speed2]. Rejestrowanie funkcji balansu bieli jednym dotykiem Wybierz opcję [ One Touch 1] lub [ One Touch 2], skieruj aparat na kartkę białego papieru lub inny biały obiekt i naciśnij przycisk m. Aparat zwolni migawkę i zarejestruje balans bieli. Jeśli balans bieli był zarejestrowany wcześniej, zarejestrowane dane zostają zaktualizowane. Zarejestrowane dane dotyczące balansu bieli zostaną wyczyszczone po wyłączeniu zasilania. Procedurę należy wykonywać w świetle, przy którym będą wykonywane zdjęcia. Po zmianie ustawień aparatu należy ponownie zarejestrować balans bieli. Jeśli nie można zarejestrować balansu bieli, należy sprawdzić, czy biały papier wypełnia ekran, i wykonać procedurę ponownie. 22 PL

23 Korzystanie z menu konfiguracji Naciśnij przycisk m podczas fotografowania lub odtwarzania, aby wyświetlić menu konfi guracji. Menu konfi guracji zapewnia dostęp do wielu ustawień aparatu, takich jak funkcje fotografowania i odtwarzania, ustawienia daty i godziny oraz opcje wyświetlania. 1 Naciśnij przycisk m. Zostanie wyświetlone menu konfi guracji. Camera Menu 1 Reset Compression Touch Shutter AF Mode Digital Zoom Image Stabilizer AF Illuminat. Back MENU Normal Off Face/iESP Off On On 3 Za pomocą przycisków FG wybierz żądane submenu 1, a następnie naciśnij przycisk A. Settings Menu 2 Pixel Mapping NTSC/PAL Power Save World Time Back MENU NTSC Off English X 12/10/26 12:30 Settings Menu 2 Pixel Mapping NTSC/PAL Power Save X World Time Submenu 2 Back Off On MENU 2 Naciśnij przycisk H, aby wybrać karty stron. Użyj przycisków FG, aby wybrać żądaną kartę i naciśnij przycisk I. Zakładka strony Settings Menu 2 Pixel Mapping NTSC/PAL Power Save World Time Back MENU NTSC Off English X 12/10/26 12:30 Settings Menu 2 Pixel Mapping NTSC/PAL Power Save World Time Submenu 1 Back MENU NTSC Off English X 12/10/26 12:30 4 Za pomocą przycisków FG wybierz żądane submenu 2, a następnie naciśnij przycisk A. Po wybraniu ustawienia nastąpi powrót do submenu 1. Konieczne może być wykonanie dodatkowych czynności. Settings Menu 2 Pixel Mapping Back MENU NTSC/PAL Power Save World Time NTSC On English X 12/10/26 12:30 5 Naciśnij przycisk m, aby zakończyć określanie ustawienia. PL 23

24 Ustawienie domyślne funkcji wyróżnione jest kolorem. Informacje na temat metody działania można znaleźć w rozdziale Korzystanie z menu konfi guracji (str. 23). z Menu aparatu 1 Przywracanie ustawień domyślnych funkcji fotografowania z [Reset] Yes No Submenu 2 Zastosowanie Przywraca ustawienia domyślne następujących funkcji menu. Tryb fotografowania Lampa błyskowa Makro Samowyzwalacz Kompensacja ekspozycji Balans bieli Czułość ISO Tryb wyzwalania migawki Rozmiar obrazu (zdjęcia) Funkcje menu aparatu 1, menu aparatu 2 i menu sekwencji wideo Ustawienia nie zostaną zmienione. Wybór jakości obrazu dla zdjęć z [Compression] Submenu 2 Fine Normal Zastosowanie Wykonywanie zdjęć wysokiej jakości. Wykonywanie zdjęć zwykłej jakości. Liczba zdjęć, które można zapisać/czas nagrywania (sekwencje wideo) w pamięci wewnętrznej i na kartach pamięci (str. 56, 57 ) Ustawianie funkcji Touch Shutter z [Touch Shutter] On Off Submenu 2 Zastosowanie Po dotknięciu obiektu ustawiana jest jego ostrość, a zdjęcie zostaje zrobione automatycznie. Po dotknięciu obiektu zostaje zablokowana ostrość. (Spust migawki należy nacisnąć ręcznie). Ustawienie to można także zmienić, dotykając panelu. Korzystanie w trybie fotografowania (str. 8) Wybieranie pola ustawiania ostrości z [AF Mode] Submenu 2 Face/iESP Spot Zastosowanie Aparat automatycznie ustawia ostrość. (Po wykryciu twarz jest oznaczana białą ramką *1 ; po wciśnięciu spustu migawki do połowy i ustawieniu ostrości przez aparat ramka zmieni kolor na zielony *2. Jeżeli nie zostanie wykryta żadna twarz, aparat wybierze obiekt w kadrze i automatycznie ustawi ostrość.) Aparat ustawia ostrość na obiekcie znajdującym się w polu celownika automatycznego ustawiania ostrości. Aparat automatycznie śledzi ruch AF Tracking obiektu i przez cały czas utrzymuje jego ostrość. *1 W przypadku niektórych obiektów ramka może nie zostać wyświetlona lub może pojawić się po dłuższym czasie. *2 Jeżeli ramka miga na czerwono, ustawienie ostrości nie jest możliwe. Spróbuj ponownie ustawić ostrość na fotografowany obiekt. 24 PL

25 Utrzymywanie ostrości poruszającego się obiektu (śledzenie w automatycznym ustawianiu ostrości) 1 Trzymając aparat, ustaw znacznik celu AF na obiekcie i naciśnij przycisk A. 2 Gdy aparat rozpozna obiekt, pole celownika automatycznego ustawiania ostrości będzie automatycznie śledzić ruch obiektu i przez cały czas utrzymywać ostrość. 3 Aby anulować śledzenie, naciśnij przycisk A. W zależności od obiektu lub warunków fotografowania, ustawienie ostrości lub śledzenie ruchu obiektu przez aparat może być niemożliwe. Gdy aparat nie może śledzić ruchu obiektu, pole celownika automatycznego ustawiania ostrości zmienia kolor na czerwony. Fotografowanie przy powiększeniu większym niż dostępne za pomocą zoomu optycznego z [Digital Zoom] Off On Submenu 2 Zastosowanie Wyłączenie zoomu cyfrowego. Włączenie zoomu cyfrowego. Ustawienie [On] wybrane dla opcji [Digital Zoom]: Rozmiar zdjęcia 16M Inne Pasek funkcji zoom Zakres zoomu cyfrowego Współczynnik powiększenia zmienia się w zależności od ustawienia rozmiaru Zakres zoomu obrazu. *1 cyfrowego *1 Ze względu na zwiększony poziom przetwarzania liczby pikseli jakość obrazu nie ulegnie pogorszeniu. Współczynnik powiększenia zmienia się w zależności od ustawienia rozmiaru obrazu. Zdjęcia wykonane w sytuacji, gdy pasek funkcji zoom był wyświetlany w kolorze czerwonym, mogą mieć ziarnisty wygląd. Funkcja [Digital Zoom] nie jest dostępna po wybraniu opcji [a Super Macro] (str. 20). PL 25

Instrukcja obsługi POLSKI

Instrukcja obsługi POLSKI Instrukcja obsługi Przed użyciem aparatu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, w tym z częścią Środki ostrożności. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu użycia jej w przyszłości.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika POLSKI

Podręcznik Użytkownika POLSKI Podręcznik Użytkownika Dziękujemy za zakup aparatu firmy Samsung. Niniejszy podręcznik pomoże Państwu zapoznać się z możliwościami nowego aparatu, takimi jak wykonywanie i przesyłanie zdjęć oraz korzystanie

Bardziej szczegółowo

DMC-TZ30 DMC-TZ31 DMC-TZ27

DMC-TZ30 DMC-TZ31 DMC-TZ27 Instrukcja obsługi funkcje zaawansowane Cyfrowy aparat fotograficzny Model DMC-TZ30 DMC-TZ31 DMC-TZ27 Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi poniżej podanymi instrukcjami.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

HG10. Polski. Magyar. Česky. Slovensky. Kamera wideo HD Instrukcja obsługi. HD kamera Használati útmutató. Videokamera HD Návod k používání

HG10. Polski. Magyar. Česky. Slovensky. Kamera wideo HD Instrukcja obsługi. HD kamera Használati útmutató. Videokamera HD Návod k používání HG10 Kamera wideo HD Instrukcja obsługi HD kamera Használati útmutató Videokamera HD Návod k používání Polski Magyar Česky Slovensky Videokamera HD Návod na používanie Prosimy zapoznać się również z instrukcją

Bardziej szczegółowo

/ D60 / D70. Podręcznik Użytkownika POLSKI

/ D60 / D70. Podręcznik Użytkownika POLSKI Dziękujemy za zakup aparatu firmy Samsung. Niniejszy podręcznik pomoże Państwu zapoznać się z możliwościami nowego aparatu, takimi jak wykonywanie i przesyłanie zdjęć oraz korzystanie z wyspecjalizowanego

Bardziej szczegółowo

Digitální fotoaparát Návod k obsluze CZ. Digitálny fotoaparát Návod na použitie SK. Digitális fényképezőgép Kezelési útmutató HU

Digitální fotoaparát Návod k obsluze CZ. Digitálny fotoaparát Návod na použitie SK. Digitális fényképezőgép Kezelési útmutató HU 3-082-311-11(1) Digital Still Camera Digitální fotoaparát Návod k obsluze CZ Digitálny fotoaparát Návod na použitie SK Digitális fényképezőgép Kezelési útmutató HU Cyfrowy aparat fotograficzny Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Instrukcja obsługi Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Nr modelu HC-V270 HC-V260 Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować

Bardziej szczegółowo

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu APARAT CYFROWY Dokumentacja aparatu Pl Zalecane funkcje COOLPIX S9500/S9400 p Szybkie efekty... A32 Bezpośrednio po zwolnieniu migawki zastosować do zdjęć różnego rodzaju efekty. Podczas sprawdzania końcowych

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI

PRZECZYTAĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI OŚWIADCZENIE FCC (Federal Communications Commission - Federalnego Urzędu Łączności USA) Niniejsze urządzenie stosuje się do rozdziału 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

Bardziej szczegółowo

PRAKTICA luxmedia 16-Z21S

PRAKTICA luxmedia 16-Z21S Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp... 7 O instrukcji obsługi... 7 Prawa autorskie... 7 Oświadczenie dotyczące norm bezpieczeństwa FCC... 7 Deklaracja zgodności... 7 Markowe znaki handlowe... 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Widok urządzenia. Przód urządzenia. Polski. Português

Widok urządzenia. Przód urządzenia. Polski. Português Widok urządzenia Przód urządzenia Polski Português 1. Lampa błyskowa 2. Wskaźnik samowyzwalacza / lampka funkcji autom. ustawiania ostrości (autofokus) 3. Soczewka aparatu 3a Tuba obiektywu 4. Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DYKTAFON CYFROWY VN-733PC VN-732PC VN-731PC Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu firmy

Bardziej szczegółowo

Mobile HD Snap Camera

Mobile HD Snap Camera Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta. Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete

Bardziej szczegółowo

aee-magicam.pl Instrukcja obsługi

aee-magicam.pl Instrukcja obsługi aee-magicam.pl Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi 170 szeroki Nagrywanie HD Szklany obiektyw Zdjęcia w rozdzielkąt widzenia 1080i/60fps F2,8 czości 8 megapikseli 10x cyfrowy zoom Wodoszczelna obudowa

Bardziej szczegółowo

Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa (DSLR) Poradnik użytkownika/ Usuwanie problemów

Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa (DSLR) Poradnik użytkownika/ Usuwanie problemów 2-689-106-12 (1) Przed rozpoczęciem operacji Używanie funkcji fotografowania Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa (DSLR) Poradnik użytkownika/ Usuwanie problemów 100 DSLR-A100 Używanie funkcji oglądania

Bardziej szczegółowo

PRAKTICA luxmedia 14-Z51

PRAKTICA luxmedia 14-Z51 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp... 7 O instrukcji obsługi... 7 Prawa autorskie... 7 Oświadczenie dotyczące norm bezpieczeństwa FCC... 7 Deklaracja zgodności... 7 Markowe znaki handlowe... 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania BL01756-E00 PL DIGITAL CAMERA X-E1 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM X-E1 i instalować dołączone do niego

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC DYKTAFON CYFROWY WS-833 WS-832 WS-831 Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Radio FM Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym MEDION LIFE X47011 (MD 86370) Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi...4 Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe...4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací 3-087-936-82(1) Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací PL CZ Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności Informacje na

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty Seria VGN-SZ

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty Seria VGN-SZ Podręcznik użytkownika Komputer osobisty Seria VG-SZ n 2 Spis treści Przed użyciem...6 Uwaga...7 Dokumentacja...8 Kwestie związane z ergonomią...12 Podstawy obsługi...14 Umiejscowienie elementów sterujacych

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo